Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Ajatuksia Israelista ja Raamatun lupauksista

 

Kirjoitan tällä kertaa Raamatun opettamista Jumalan lupauksista koskien luonnollista Israelia (juutalaisia). Jumala on luvannut palauttaa juutalaiset pakanakansojen seasta takaisin omaan maahansa sekä antaa juutalaisille kansallisen herätyksen, jossa jäljelle jäänyt kolmasosa juutalaisista tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen lopunajassa sen viimeisinä päivinä. Kirjoitus on todella pitkä, mutta koin sydämessäni ettei tätä asiaa ollut tällä kertaa mahdollista tuoda esille lyhyemmin. En väitä sanovani, että kaikki mitä kirjoitan tällä sivullani on ehdottomasti totta, sillä olen kirjoittanut tämän kirjoituksen sen mukaan kuinka koen, ymmärrän ja uskon tällä hetkellä näistä asioista. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Sisällys:
Kirkon korvausteologia
Profetian sanaa Matteuksen Luukkaan Sakarjan ja Jooelin kautta
Hesekielin kirjan profetia
Israelin kansallinen herätys
Israelista juutalaisuudesta ja Daavidin tähdestä

 

 

Kirkon korvausteologia

Jotkut (eivät kaikki) protestantit uskovat sekä Rooman katolinen kirkko (RKK) opettaa kirkon korvanneen Israelin siten ettei Israelille annetut VT:n lupaukset koske enää luonnollista Israelia, vaan kristillistä kirkkoa. RKK opettaa kirkon olevan uusi Israel Jeesuksen ylösnousemuksen perusteella. Kirkon korvausteologia on väärä opetus, sillä kirkko, kristityt tai pakanauskovat eivät ole korvanneet luonnollista Israelia, eivätkä ottaneet sen paikkaa Jumalan sanan profetioissa, joissa Jumala on luvannut palauttaa juutalaiset Israelin maahan ja pelastaa koko luonnollisen Israelin kansan jäännöksen (kolmasosa).

Ilm 19:
7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.
8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."

Joidenkin katolisten teologien mielestä Ilm 19:7,8 opettaa vaimon (morsiamen) olevan kristillinen kirkko.

Raamattu opettaa Karitsan häistä ja vaimosta (morsian), että jokainen uudestisyntynyt uskova on Jeesuksen morsian olkoon hän sitten juutalainen tai pakana. Raamattu käyttää muualla Israelista nimeä vaimo, mutta tässä yhteydessä missä vaimo sana yhdistetään ihmisiin, jotka ovat pelastuneet Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin se tarkoittaa jokaista ihmistä, joka uskoo Jeesukseen olkoon hän sitten juutalainen tai pakana.

Raamattu ei käytä sanaa kirkko puhuessaan Uuden Liiton seurakunnasta. Kirkkoteologit opettavat kirkko sanan olevan Raamatullinen, joka tulee kreikankielen sanasta kyriakee ja kyriakos.

Växjön tuomiorovasti, teologian tohtori Gustav Adolf Danell käsittele kirkko sanaa teoksessaan Vår allra heligaste tro, Växjö 1966 avoimen rehellisellä tavalla. Danellin selitys kirkko sanasta:

Tuskin missään muussa kysymyksessä on vallalla niin suuri epävarmuus ja epäselvyys kuin tässä. Se koskee jo sanan alkuperää. Tavallinen käsitys on nykyään, että sana “kirkko” olisi peräisin kreikan kielen adjektiivista “kyriakon” tai “kyriake”, Herran (oma). Tätä etymologista selitystä asiantuntijat eivät kuitenkaan pidä mahdollisena. On todennäköisempää, että sana tulee keltin kielen sanasta “kyrk”, joka on skotlantilaisten lähetyssaarnaajien kautta kulkeutunut germaanisiin maihin, missä sitä on alettu yleisesti käyttää. Romaanisissa kielissä on sitä vastoin säilynyt kreikan kielen, Uudessa Testamentissa esiintyvä sana “ekklesia”. On tuskin mahdollista, että kreikan “kyriakon” olisi aivan kuin siirtynyt suoraan germaanisiin kieliin ohi romaanisten kielten. Keltin kielen sana “kyrk” merkitsee rajattua, aidattua, ja kielellisesti se liittyy latinan sanaan “circus”.

Seurakunta sana on Raamatussa ekklesia, joka tarkoittaa seurakuntaa. Kyriakon tarkoittaa Herran omaa, Herralle kuuluvaa, ei kirkkoa. Raamatun alkuteksteissä ei ole ollenkaan sanaa kirkko, mutta sen sijaan kirkko sana tulee pakanuudesta mahdollisesti keltinkielestä kuten Gustav Adolf Danell sanoi.

Sana Kyriakos esiintyy kahdesti UT:ssa:

1 Kor 11:20 Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran (Kyriakon) aterian nauttimista,

Kyriakon sana esiintyy sanana Herran, joka tarkoittaa Herraa Jeesusta ei seurakuntaa. Tarkalleen ottaen kyriakon sana on yhdistetty tässä jakeessa Herran ateriaan (ehtoollinen). Sana ehtoollinen ei ole täsmällinen ilmaisu Herran ateriasta (viini ja leipä Jeesuksen kuoleman muistoksi). Herran ateria on Raamatullinen ilmaisu Jeesuksen kuoleman muistojuhlasta (viini ja leipä), jonka Hän on itse asettanut muistojuhlakseen.

Ilm 1:10 Minä olin hengessä Herran (Kyriake) päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen,

Sana Kyriakos/Kyriake on adjektiivi kreikankielen sanasta Kyrios. Kyrios tarkoittaa Herraa. Adjektiivi kyriakos tarkoittaa Herran, eli jokin asia on Herran. Täsmällinen kyriakos sanan merkitys on Herralle kuuluva ja Herraan liittyvä.

Sana kyriakos esiintyy kahdesti UT:ssa, jossa toisessa kohtaa se on liitetty Herran ateriaan ja toisessa kohtaa Herran päivään. Seurakunta on Herran oma ja kuuluu Herralle, mutta seurakunnasta UT:n teksti käyttää ekklesia sanaa, joka tarkoittaa seurakuntaa ja uloskutsuttuja. Raamattu ei käytä kirkko sanaa, joka on pakanuudesta otettu sana kuvaamaan seurakuntaa, joka yleisesti kuvaa kirkkolaitosinstituutiota.

Joh 18:36 Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä".

Jotkut katoliset teologit opettavat, että Joh 18:36 puhuu Uudesta Israelista, joka ei ole nykypäivän Israel, vaan kristinusko. Herran Jeesuksen Kuninkuus sekä osallisuus Raamatulliseen Israeliin, jossa uskovat ihmiset (niin juutalaiset kuin pakanat) ovat hengellinen Israel uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Uusi Israel tai hengellinen Israel ei ole siinä mielessä kristinuskoa, koska kristinuskoon luetaan kuuluvaksi kirkkolaitoksia kuten Rooman katolinen kirkko, joka opettaa useasta pelastustiestä Jeesuksen rinnalla, jonka takia se ei ole Raamatullista kristinuskoa, vaan antikristillinen lahko. Hengellinen Israel ovat kaikki ihmiset niin juutalaiset kuin pakanat, jotka uskovat Messias Jeesuksen Herraksi ja Pelastajaksi.

RKK opettaa ettei kirkko ole korvannut vanhaa Israelia, sillä kirkko on katkeamaton Israelin jatkumo, Messias Kuninkaan lupausten pohjalta ja siksi kirkko on Israelin Messiaan valtakunta, joka tarkoittaa kaikkia pakanauskovia maan päällä.

Edellä oleva on sanoilla kikkailua, jota RKK:lla on tapana harjoittaa, sillä kun ja jos opetetaan kirkon olevan katkeamaton Israelin jatkumo, niin se on sama asia kuin sanoa kirkon korvanneen Israelin kansan.

Room 2:
28 Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;
29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

RKK opettaa edellä olevien jakeiden perusteella ettei tosi israelilainen (juutalainen) ole enää lihan puolesta israelilainen, sillä israelilainen hengessä on nyt Uusi Israel. RKK:n mukaan Uusi Israel seuraa Jeesusta.

Room 2:28,29 ei poista Jumalan vanhan testamentin lupauksia luonnolliselle Israelille, sillä ne jäävät voimaan sellaisinaan luonnolliselle Israelille, eli lihansa puolesta juutalaisille. Room 2:28,29 opettaa ettei vanhan liiton järjestyksen mukaan ole enää pääsyä Jumalan luokse, koska nyt Uuden Liiton aikakaudessa oikea juutalainen (pelastavassa uskossa oleva juutalainen) on sellainen, jonka sydän on ympärileikattu Pyhässä Hengessä uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Se on tietenkin totta, että lihansa puolesta juutalainenkin on oikea juutalainen mitä tulee luonnolliseen Israeliin, mutta ilman uskoa Herraan Jeesukseen hän ei ole pelastavassa uskossa.

RKK uskoo että yksittäisiä juutalaisia voi kuulua Uuteen Israeliin, mutta kansakuntana kirkko on ottanut Israelin paikan ja siten kaikki Jumalan lupaukset luonnolliselle Israelille eivät ole enää voimassa, koska nämä lupaukset koskevat nykyään kirkkoa, joka on Uusi Israel.

RKK opetus on väärä, sillä Jumalan vanhan testamentin lupaukset ovat vielä voimassa luonnolliselle Israelille esim. koskien juutalaisten kokoamista pakanakansoista takaisin Israelin maahan sekä kansallisen herätyksen (jäännös - kolmasosa pelastuu lopunaikana) antamista luonnolliselle Israelille. Kirjoitan näistä lisää ja tarkemmin myöhemmin tässä kirjoituksessani.

RKK opettaa ettei luonnollinen Israel tule kokemaan 1000 vuoden maanpäällistä kuningaskuntaa Messias Jeesuksen johdolla. Paavi Joseph Ratzinger sanoi kardinaalina 1995 tästä asiasta seuraavasti:

Antikristuksen valhe alkaa ottamaan muotoa maailmassa aina kun pyritään toteuttamaan historiassa messiaanisesta toivosta tuhatvuotisen kuningaskunnan tulemisesta, joka erityisesti liitetään oleellisesti kieroutuneeseen poliittiseen maalliseen messiaanisuuden muotoon.

Ilm 20:
4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Raamattu opettaa tuhannen vuoden ajasta, joka alkaa tämän nykyisen armotalousaikakauden jälkeen. Tuhatvuotisessa valtakunnassa Messias, Herra Jeesus hallitsee Rauhanruhtinaana. Itse uskon tuhatvuotisen valtakunnan olevan aikaa, jossa myös kaikki vanhan liiton aikaiset lupaukset luonnolliselle Israelille tulevat toteutumaan.

1 Moos 15:18 Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton, sanoen: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka:

Jumala lupasi antaa Aabrahamin jälkeläisille, eli Israelin kansalle maan, jonka alue alkaa Egyptin virrasta (Niilivirta) aina Eufrat-virtaan saakka. Eufrat-virta virtaa keskeltä läpi Irakin maan sekä se virtaa läpi Syyrian. Nykyisen Israelin valtion rajat ovat todella pienet verrattuna niihin rajoihin, jotka Jumala lupasi antaa Israelin kansalle. Tässä nykyisessä maailmanajassa saatana yrittää estää Jumalan lupauksen toteutumisen Jumalan lupaamista Israelin kansan rajoista. Jumala tulee toteuttamaan tämän lupauksen, jonka lopullinen täyttymys tulee tapahtumaan tuhannen vuoden ajanjaksossa, jolloin Herra Jeesus hallitsee maan päällä.

Jumala teki liiton Aabrahamin kanssa veriliiton kautta, jossa Hän lupasi antaa Aabrahamin jälkeläisille (Israelin kansa) maan, jonka rajat ovat Niilinvirrasta aina Eufrat virtaan asti, joka päättyy lännessä välimereen ja idässä aina yli Jordan joen. Jumala on luvannut antaa tämän maan israelilaisille ja Hän tulee myös pitämään sanansa ja loppujen lopuksi Israel tulee saamaan koko sen maa-alueen, jonka Herra Jumala on luvannut antaa heille. Tämän lupauksen täyttymisen saavat kokea ne luonnollisen Israelin kansalaiset, jotka ovat lopunaikana sen viimeisinä päivinä vastaanottaneet pelastuksen uskon kautta Messias Herraan Jeesukseen.

RKK:n kirkollinen korvausteologia on väärä opetus ja se voi hyvin helposti johtaa myös syvälle antisemitismiin. Minusta sellainen ajatus ja opetus omaa jo antisemitismin siemeniä, jossa pyritään kumoamaan selkeät Jumalan lupaukset luonnolliselle Israelille.

Profetian sanaa Matteuksen Luukkaan Sakarjan ja Jooelin kautta    

Matt 24:
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
32 ¶ Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.
35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.

Jeesus puhui Matteuksen evankeliumin 24 luvussa tulemuksestaan ja Hän sanoi sen olevan lähellä silloin kun viikunapuun oksa on jo tuore ja lehdet puhkeavat. Ennen lehtien puhkeamista hedelmä on puhjennut kukkaan tarkoittaa Israelin kansan jäännöksen (kolmasosa) pelastumista lopunajan viimeisinä päivinä, jolloin he uskovat Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja.

Sukupolvi sana Matt 24:3:ssa on kreikaksi genea, joka tarkoittaa sukupolvi ja sukukunta sekä sitä on myös käytetty kuvaamaan kansallisuutta.

Matt 24:34 Omein, I say to you, that this dor (generation) will by no means pass away until all these things come about. (Orthodox Jewish Bible)

Hepreankielen sana dor tarkoittaa sukupolvi ja jälkeläiset.

Matt 24:34 opettaa ettei juutalaisten sukukunta katoa eikä häviä ennen Jeesuksen tulemusta. Historian saatossa juutalaiset (Israel) ovat olleet vainottu kansa ja saatana on pyrkinyt tuhoamaan sen, koska Jumalan lupauksen mukaan Jeesus ei tule takaisin ennen kuin koko Israel (jäännös - kolmasosa) on tullut uskoon (uskoo Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja) lopunajassa viimeisinä päivinä. Jeesuksen lupaus on merkittävä, sillä lopunajan viimeisinä päivinä lukuisat kansat nousevat sotimaan Israelia vastaan ja sen loppu näyttää olevan lähellä, mutta Jumala itse tuhoaa hyökkääjät ja näissä tapahtumissa jäljelle jäänyt Israelin jäännös (kolmasosa) tekee parannuksen ja uskoo Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja.

Luuk 21:
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
29 ¶ Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.

Luukkaan evankeliumi mainitsee Israel viikunapuun kanssa myös muita puita sanoen katsokaa kaikkia puita ja niiden lehteen puhkeamisen, joka osoittaa kesän olevan lähellä. Tällä Jeesus tarkoitti Hänen tulemuksensa olevan lähellä kun Israelin kansan jäännös (kolmasosa) tulee uskoon sekä kaikki puut puhkeavat lehteen, eli kun pakanakansojen rooli ja asema on saanut täyttymyksensä kun ne lopunaikana sen viimeisinä päivinä hyökkäävät Israelia vastaan ja siten täyttävät sotatoimillaan sekä vihallaan Israelia vastaan Jumalan sanan profetian toteutumisen.

Hoos 9:10 Niinkuin rypäleet erämaassa minä löysin Israelin; niinkuin varhaishedelmät viikunapuussa, sen alkurunsaudessa, minä näin teidän isänne. He tulivat Baal-Peoriin, vihkiytyivät häpeäjumalalle ja tulivat kauhistaviksi, niinkuin tuo heidän rakastettunsa.

Viikunapuun hedelmä puhkeaa kukkaan ja varhaisviikunat ilmestyvät ennen lehtien ilmestymistä. Raamattu sanoo Jumalan nähneen Israelin (isät) niin kuin varhaishedelmät viikunapuussa. Raamatun opetuksen mukaan viikunapuu on vertauskuvaa Israelin kansasta.

Luuk 21:
20 ¶ Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.
21 Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö.
22 Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on.
23 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan;
24 ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.
25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
29 ¶ Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Biblia Sak 12:

1 ¶ Tämä on Herran sanan kuorma Israelista: Herra, joka taivaat venyttää, ja maan perustaa, ja tekee ihmisen hengen hänessä, sanoo:

2 Katso, minä tahdon Jerusalemin tehdä unimaljaksi kaikille kansoille siinä ympärillä; sillä sen pitää myös Juudaa kohtaaman, kuin Jerusalem piiritetään.

3 Ja sillä ajalla tahdon minä Jerusalemin tehdä kaikille kansoile (am) kuormakiveksi; niin monta kuin häntä siirtää (amas) tahtovat, pitää itsensä siihen rikki repimän; sillä kaikki pakanat (gojim) maan päällä kokoontuvat häntä vastaan.

4 Silloin, sanoo Herra, tahdon minä kaikki hevoset pelkuriksi saattaa, ja heidän ratsastajansa tyhmäksi; mutta Juudan huoneelle tahdon minä avata minun silmäni, ja kaikki kansain hevoset lyödä sokeudella.

5 Ja Juudan päämiesten pitää sanoman sydämessänsä: olkoon Jerusalemin asuvaiset vain hyvässä turvassa, Herrassa Zebaotissa, heidän Jumalassansa.

6 Sillä ajalla tahdon minä panna Juudan päämiehet niinkuin tulipätsiksi puiden sekaan, ja niinkuin tulisoiton jalallisen, syömään sekä oikialta että vasemmalta puolelta kaikki kansat ympäriltä; ja Jerusalem asutaan taas siallansa Jerusalemissa.

7 Ja Herra on vapahtava Juudan majat niinkuin alustakin, ettei Davidin huoneen kunnia ylen paljo kerskaisi, eikä Jerusalemin asuvaisen kunnia, Juudaa vastaan.

8 Niinä päivinä on Herra Jerusalemin asuvaiset varjelevat; ja on tapahtuva, että se, joka silloin heidän seassansa heikko on, on oleva niinkuin David, ja Davidin huone on oleva niinkuin Jumalan huone, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä.

9 ¶ Silloin ajattelin minä hukuttaa kaikkia pakanoita, jotka ovat lähteneet Jerusalemia vastaan.

10 Mutta Davidin huoneelle ja Jerusalemin asuvaisille tahdon minä vuodattaa armon ja rukouksen hengen; sillä heidän pitää katsoman minun puoleeni, jonka he lävitse pistäneet ovat; ja pitää valittaman, niinkuin joku valittaa ainokaista poikaansa, ja heidän pitää häntä murehtiman, niinkuin joku itkis esikoistansa.

 

Jooel 3:

1 ¶ Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,

2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

3 ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet.

4 Mitä on teillä sanomista minulle, teilläkin, Tyyro ja Siidon ja kaikki filistealaisten alueet? Tahdotteko te kostaa minulle, mitä minä olen tehnyt, vai itse tehdä minulle jotakin? Nopeasti, kiiruusti minä annan koston kohdata teidän päätänne siitä, mitä olette tehneet,

Luukkaan evankeliumin 21 luku puhuu samasta asiasta kun Sakarjan kirjan 12 luku sekä Jooelin kirjan luku 3. Seuraavaksi käyn läpi edellä mainittuja kolmea Raamatun kirjaa joiden kautta puhutaan samasta asiasta sekä muutamassa kohdin on yksityiskohtaisen tarkkaa tietoa lopunajan viimeisten päivien tapahtumista.

Lopunaikana sen viimeisinä päivinä osa Jerusalemin juutalaisista asukkaista siirretään pois Jerusalemista Israelin maan jakamisen tähden. Koska on kyse Jerusalemin asukkaista, jotka siirretään pois Jerusalemista ja Jooelin kirjan luku 3 puhuu Jumalan maan (Israel) jakamisesta, niin kyseessä on Jerusalemin jakaminen. Nykyään on suunnitelmia jakaa Jerusalem palestiinalaisten ja juutalaisten kesken kahdeksi osaksi, jossa toisessa asuu palestiinalaisia ja toisessa osassa juutalaisia. Raamatun profetian mukaan tällainen maan jakaminen tullaan tekemään ja siksi Luukkaan evankeliumi puhuu Jerusalemista pakanain tallattavana.

Ilm 11:2 Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.

Luukkaan evankeliumin sanonta Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät tarkoittaa sitä, että pakanat tallaavat lopunajan jaettua Jerusalemia neljäkymmentäkaksi kuukautta (kolme ja puoli vuotta), jonka jälkeen pakanain hallinta-aika päättyy Jerusalemissa.

Kun tutkimme koko Jooelin kirjan sekä sen kolmannen luvun, niin näemme sen opettavan lopunajasta, Herran päivän ja Jeesuksen tulemisen läheisyydestä. Jumala sanoo, että niinä päivinä (viimeisinä päivinä lopunaikana) Hän kääntää Juudan ja Jerusalemin kohtalon, kun pakanakansojen armeijat käyvät sotaa Israelia vastaan Israelin maaperällä. Raamattu kertoo tarkan paikan, missä pakanakansojen armeijat ovat, eli Joosafatin laaksossa (Kidronin laaksossa). Kidronin laakso on n. 35 kilometriä pitkä, joka kulkee pitkin Jerusalemin vanhan kaupungin itäistä muuria, Temppelivuoren ja Öljymäen välissä, jatkuen läpi itään kohti Juudean erämaata ja kohti kuollutta merta. Kidronin laakso (Joosafat) on sen verran suuri alue, että sinne mahtuu monen maan armeijan joukkoja, aivan kuten Raamattu kertoo.

Raamattu sanoo Jumalan käyvän oikeutta Joosafatin laaksossa pakanakansoja vastaan Jumalan perintöosan (Jumalan silmäterä) Israelin tähden. Raamatun opetuksen mukaan lopunaikana pakanakansat siirtävät osan juutalaisista pois omalta maaltaan Israelin maan jakamisen tähden (Jooel 3:2).  Jooelin kirjassa luvussa 3 ja jakeessa 3 on sanat: ja heittäneet minun kansastani arpaa. Arpaa sana on hepreaksi gowral, joka tarkoittaa arpaa, pikkukiviä käytettiin arpoina kun tehtiin päätöksiä asioista, osa, osuus, hyvittää, korvata, kosto, rangaistus.

Raamattu opettaa, että Israelin maata jaetaan lopunaikana sekä samalla tehdään päätöksiä juutalaisista ihmisistä (heidän siirtämisestä pois jaetuilta alueilta). Raamatun opetuksen mukaan Israelin maan jakaminen pakanoille (palestiinalaiset) on päätös, jonka mukaan palestiinalaisille korvataan ja hyvitetään osa Israelin maa-alueista. Lopunajan Palestiinan valtion käsite on petos ja juoni Israelia vastaan, jolloin Israelista tehdään syyllinen, jonka tähden pidetään oikeutettuna Israelin maan jakamista palestiinalaisille. Korvaus ja hyvitys on petos, sillä Israelin maa kuuluu juutalaisille, eikä silloin sen maa-alueita saisi jakaa hyvityksenä kenellekään. Koska Raamatun sanan opetuksen mukaan qowral sanan eräs merkitys on rangaistus, niin maan jakamisen seurauksena juutalaisia rangaistaan siten, että palestiinalaisille maan luovuttamisen jälkeen osa Israelin kansasta siirretään pois Israelin maasta pakanakansojen sekaan.

Raamattu nimeää Tyyron Siidonin ja filistealaisten alueet, jotka ovat olleet osallisia Israelin maan jakamisessa. Tyyro ja Siidon on nykyinen Libanonin alue. Muinaisen Filistean viisi tärkeintä kaupunkia ja aluetta olivat Gaza, Ashdod, Ashkelon, Ekron ja Gath. Voi olla mahdollista, että Libanon saa maan jakamisen seurauksena joitakin osia haltuunsa Israelin maasta tai sitten Libanon on muulla tavalla osallinen maan jakamisessa. Aika näyttää miten kaikki tulee lopulta tapahtumaan.

Sana filistealainen on hepreaksi Pelesheth, joka tarkoittaa oleskelijoiden maa, muutto, vaellus. Pelesheth sana voisi tarkoittaa nykyajan palestiinalaisia. Sanan merkitykset kertovat sen, että on kyse kansasta, joka oleskelee jossakin paikassa sekä vaeltamisen kautta muuttaa paikasta toiseen. Edellä oleva kuvaus ei kuvaa kansaa, joka asuisi pysyvästi paikallaan, vaan vaeltelee ja muuttaa paikasta toiseen. Tämä sopii täydellisesti Raamatun sanan opetukseen, sillä Jumala on antanut Israelin maan juutalaisille, ei palestiinalaisille, eikä muillekaan. Palestiinalaisilla ei ole Jumalan sanan mukaan oikeutta ottaa itselleen alueita, jotka Jumala on antanut juutalaisille. Jumala tuomitsee ja rankaisee jokaisten ihmisen, joka on kannattanut, hyväksynyt ja tukenut Israelin maan jakamista.

Palestiinan Libanonin suurlähettiläs Abbas Zaki sanoi Memri TV:ssä: Siirtokuntien tulee perustua vuoden 1967 (kesäkuun 4. päivä) rajoihin. Kun sanomme, että siirtokuntien tulee perustua näihin rajoihin, presidentti ymmärtää, me ymmärrämme ja kaikki tietävät ettei suurempaa tavoitetta voi toteuttaa yhdellä kertaa. Jos Israel vetäytyy Jerusalemista, evakuoi 650 000 siirtokuntalaista ja purkavat muurin - mitä Israelista tulee? Se tulee kohtaamaan loppunsa. Kuka on nyt hermostunut, järkyttynyt ja vihainen? Netanjahu, Lieberman, Obama kaikki nuo mäntit. Miksi edes mennä tähän? Meidän tulee olla iloisia kun näemme Israelin järkyttyneenä. ... Jos sanomme, että haluamme pyyhkäistä Israelin pois, niin se ei ole liian vaikeaa, ei ole hyväksyttävää politiikkaa sanoa niin. Älkää sanoko näitä asioita maailmalle, pitäkää ne itsellänne. Haluan päätöksiä, joista kaikki ovat samaa mieltä. Sanon maailmalle, kvartetille ja Amerikalle, te lupasitte ja osoittauduitte valehtelijoiksi.

Palestiinalaisten suurempi tavoite on Israelin tuhoaminen. Rauhanneuvottelut ja maan jakaminen on palestiinalaisten petos, sillä he eivät tyydy pelkästään maan jakamiseen, vaan haluavat tuhota Israelin. Maan jakaminen on askel kohti pyrkimystä tuhota Israel, siksi Abbas Zaki sanoi, että suurempaa tavoitetta ei voi toteuttaa yhdellä kertaa. Jokainen joka hyväksyy lopunaikana Israelin maan jakamisen palestiinalaisille on osallinen palestiinalaisten petokseen aikomuksenaan tuhota Israel.

Jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee tuomita vääräksi teoksi Israelin maan jakaminen, koska siitä seuraa Jumalan tuomio jokaiselle, joka kannattaa sitä. Raamatun sanan mukaan Israelin maa tullaan jakamaan viimeisinä päivinä, päivien lopulla eikä sitä pysty kukaan estämään, mutta Jumalan lapsina meidän tulee kertoa ihmisille, että Jumala tulee tuomitsemaan jokaisen ihmisen, joka on jollakin tavalla tekemisissä Israelin maan jakamisen kanssa. Lopulta Jumala palauttaa koko Israelin maan ja luvatut rajat juutalaisille.

Kun lopunaikana pakanakansat hyökkäävät Israelia vastaan ja Jerusalemiin, niin silloin Jerusalemin kaupungin väestöstä puolet joutuvat pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen sekaan ja jäljelle jäävä määrä eli puolet juutalaisista jäävät Jerusalemiin. Sakarjan kirjan profetia kuvaa tarkasti Jerusalemin jakamista kahteen osaan, joista toinen puoli jää pakanoille (palestiinalaiset) ja toinen puoli juutalaisille.

Sak 12:2 on yhteneväinen Jooel 3:3:n kanssa, sillä molemmat kohdat puhuvat lopunaikana tapahtuvasta Israelin maan jakamisesta ja sen seurauksena tapahtuvista juutalaisiin kohdistuvista väärinkäytöksistä sekä tietyn juutalaisen osan häätämisestä pois omasta maastaan ja asuinpaikastaan pakanoiden sekaan.

Herra lähtee itse sotimaan pakanoita vastaan ja tuhoaa heidät ja koko Israel (jäljelle jäävä kolmasosa) pelastuu ja vastaanottaa Herran Jeesuksen Messiaaksi. Jerusalem on oleva pakanain tallattavana sen jälkeen kun lopunaikana hyökätään Jerusalemiin ja osa kaupungin väestä vangitaan ja poistetaan Jerusalemista (pakkosiirtolaisuus). Silloin sanotaan maailmassa nyt on rauha, ei enää hätää! Sillä nyt on Israel laitettu vihdoin aisoihin, niin maailman ihmiset virheellisesti luulevat niinä aikoina. Mutta siinä maailman ihmiset erehtyvät pahan kerran, sillä vain vähän aikaa pakanat saavat tallata valloittajina Jerusalemissa (kolme ja puoli vuotta), sillä Herra lähtee sotimaan pakanoita vastaan ja silloin heidät yllättää turmio. Jerusalem on pakanakansoille juovuttava malja sekä väkikivi loppuun asti.

Viimeisinä päivinä Jerusalem tulee juovuttavaksi maljaksi kaikelle Israelin kansalle, sillä Sak 12:3:ssa on hepreankielen sana am, joka tarkoittaa Israelin kansaa, mutta tässä yhteydessä Juudaa. Tämä juopuminen tarkoittaa sitä, että siitä tulee kiistakapula ja Jerusalemiin keskittyy kaikki saatanan valhe sekä viha ja siksi myös juutalaiset tulevat kokemaan maailman painostuksen Israelia ja Jerusalemia vastaan. Samoin kaikki pakanakansat (gojim=pakanat) kääntyvät Israelia vastaan. Sak 12: 2 kertoo, että Jerusalem tulee myös Juudalle juovuttavaksi maljaksi, eli Israelin maan sisällä tapahtuu sellaista, että jotkut juutalaiset hyväksyvät Jerusalemin tuhoamisaikeet. Tuhoamisaikeilla en tarkoita koko kaupungin pommittamista maan tasalle, vaan sen jakamista, jota arabit havittelevat.

Lopunaikana juutalaisia tullaan painostamaan Jerusalemin kaupungin jakamisella, mihin myös jotkut juutalaiset suostuvat, mutta Jumala tulee lopulta estämään tämän hankkeen lopullisen toteutumisen. Jerusalemin jakaminen tullaan tekemään, mutta lopulta Jumala sen tuomitsee ja palauttaa Jerusalemille sen ykseyden ja samalla myös tuo pelastuksen juutalaiselle kansalle.

Sak 12:3 puhuu Jerusalemin siirtämisestä ja alkutekstissä on sana amas joka tarkoittaa kuormata ja kuljettaa. Eli lopun ajalla on kysymys, siitä että osa Jerusalemia siirrettäisiin ("kuormattaisiin") Palestiinan arabien haltuun, jonka tähden myös puolet juutalaisista on sieltä saatava pois, mutta Jumala sanoo sanassaan näin:

Alkutekstin mukainen käännös Ps 122:3 (KJV) Jerusalem is builded as a city that is compact together; Jerusalem on rakennettu (Davidin aikaan) kaupungiksi, joka muodostui ylä- ja alakaupungista, jotka liitettiin yhteen, joka on yksi kaupunki. Psalmissa Jumala vahvistaa, että Jerusalemia ei saa jakaa, sillä se on liitetty yhdeksi ja jakamattomaksi kaupungiksi. Jerusalemin jakaminen on synti ja kapina Jumalaa vastaan, sillä Jumala on sanonut ettei Jerusalemia saa jakaa.

Jewish Publication Society Old Testament: Zec 12:
2 Behold, I will make Jerusalem a cup of staggering unto all the peoples round about, and upon Judah also shall it fall to be in the siege against Jerusalem.
3 And it shall come to pass in that day, that I will make Jerusalem a stone of burden for all the peoples (am); all that burden (amas=kuorma, kuormata) themselves with it shall be sore wounded; and all the nations (goji) of the earth shall be gathered together against it.

Tässä kohdassa puhutaan siirtämisestä, eli Jerusalemin jakamisesta, joka on juovuttava malja kaikille kansoille. Tämä juovuttava malja tulee myös koskemaan Juudaa (näin sanoo jae 2) Jerusalemin piirityksen päivinä, koska jotkut juutalaiset haluavat tämän lopullisen Jerusalemin jaon tapahtuvan, jonka seurauksena puolet sen juutalaisesta väestöstä "evakuoidaan" pois Jerusalemista.

Sakarja 12 oli siis juutalaisten rabbien käännös hepreasta englanniksi ja siinä sanotaan juovuttavan maljan saavuttavan myös Juudan. Varmasti myös siksi, koska se on tämän saatanallisen hyökkäyksen kohteena, mutta uskon myös, että Juudan heimossa on niitä, jotka kannattavat Jerusalemin lopullista jakoa. Kun saatanallinen hanke lopun ajalla etenee siihen pisteeseen, että puolet Jerusalemin juutalaisista tulee "evakuoida" pois Jerusalemista, niin varmasti saatanallinen hanke haluaa heidät ei yhteen paikkaan, vaan "kaikkien kansojen" sekaan pois toistensa luota.

Sak 12 jakeet 9 ja 10 kertovat kuinka Jumala hävittää Jerusalemia vastaan hyökänneet pakanakansat sekä kuinka Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat vastaanottavat armon ja rukouksen hengen, jolloin he katsovat Häneen, jonka he ovat lävistäneet. Tämä Raamatun kohta kertoo Israelin kansan jäännöksen kansallisesta herätyksestä, kun he koko jäljelle jääneenä kansakuntana (kolmasosa) uskovat Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja. Raamatun profetia luonnollisen Israelin kansan jäännöksen kansallisesta pelastumisesta uskon kautta Herraan Jeesukseen tulee tapahtumaan lopunaikana sen viimeisinä päivinä.

Luukkaan evankeliumi luku 21 puhuu samasta asiasta kuin Jooelin ja Sakarjan kirjat. Luukkaan evankeliumin 21 luku kertoo lopunajasta ja Herran Jeesuksen tulemuksen läheisyydestä. Herra Jeesus sanoo, että kun Jerusalem on sotajoukkojen ympäröimänä, niin sen hävitys on lähellä. Herran Jeesuksen mukaan tämä kaikki on Kirjoitusten täyttymisen ajankohtaa lopunaikana. Jeesus kertoo, että Jerusalemista viedään juutalaisia vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, koska silloin on maan päällä suuri viha Israelin kansaa kohtaan. Jerusalem on oleva pakanain tallattavana kunnes pakanain ajat täyttyvät. Pakanain ajan täyttyminen tarkoittaa sen päivän toteutumista kun Jumala pelastaa ja vapauttaa juutalaiset pakanoiden vallasta ja ikeestä tuhoamalla pakana-armeijat Kidronin laaksossa.

Herran Jeesuksen tulemus tapahtuu niitten päivien jälkeen kun Israelin jäännös (kolmasosa) pelastuu uskon kautta Herran Jeesukseen. Herra Jeesus rohkaisee opetuslapsiaan (erikoisesti lopunajan uskovia) nostamaan päänsä, kiittämään ja ylistämään Jumalaa, sillä kaikkien uskovien vapautus tästä synnin vallan alla olevasta maailmasta koittaa hyvin pian sen jälkeen kun pakanakansat hyökkäävät Israelin kimppuun lopunaikana.

Hesekielin kirjan profetia    

Hes 37:
1 ¶ Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa. Ja se oli täynnä luita.
2 Ja hän kuljetti minua ympäri niitten ohitse; ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla, ja katso, ne olivat hyvin kuivia.
3 Niin hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi?" Mutta minä sanoin: "Herra, Herra, sinä sen tiedät".
4 Niin hän sanoi minulle: "Ennusta näistä luista ja sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran sana.
5 Näin sanoo Herra, Herra näille luille: Katso, minä annan tulla teihin hengen, ja te tulette eläviksi.
6 Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra."
7 Minä ennustin, niinkuin minua oli käsketty. Ja kävi humahdus, kun minä ennustin; ja katso, kuului kolina, ja luut lähenivät toisiaan, luu luutansa.
8 Minä näin, ja katso: niihin tulivat jänteet ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka; mutta henkeä niissä ei ollut.
9 Niin hän sanoi minulle: "Ennusta hengestä, ennusta, ihmislapsi, ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: Tule, henki, neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi."
10 Minä ennustin, niinkuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa: ylenmäärin suuri joukko.
11 Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat: ‘Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa’.
12 Sentähden ennusta ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan.
13 Ja siitä te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne.

14 Ja minä annan teihin henkeni, niin että te tulette eläviksi, ja sijoitan teidät omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra: minä olen puhunut, ja minä sen teen, sanoo Herra."
15 ¶ Ja minulle tuli tämä Herran sana:
16 "Sinä, ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen: ‘Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille’. Ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen: ‘Joosefille; Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva’.
17 Ja pane ne lähekkäin, pääksytysten, niin että ne tulevat yhdeksi sinun kädessäsi.
18 Kun sitten kansasi lapset sanovat sinulle näin: ‘Etkö selitä meille, mitä sinä tällä tarkoitat?’
19 niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat, ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden sauvan, niin että ne tulevat yhdeksi minun kädessäni.
20 Ja kun sauvat, joihin olet kirjoittanut, ovat sinun kädessäsi, heidän silmäinsä edessä,
21 niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa.
22 Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi.
23 Eivät myöskään he enää saastuta itseänsä kivijumalillaan, iljetyksillään eivätkä millään rikkomuksillansa, vaan minä vapautan heidät kaikista asuinpaikoistaan, joissa ovat syntiä tehneet, ja puhdistan heidät. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.
24 Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne.
25 He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti, ja minun palvelijani Daavid on oleva heidän ruhtinaansa iankaikkisesti.
26 Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton-se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa-istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti.
27 Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

28 Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti."

Hesekielin 37 luku kertoo kuinka Jumala vie juutalaiset Israelin maahan ja he tulevat siellä eläviksi Jumalan antaman Hengen kautta (Pyhä Henki), kun he lopunajan viimeisinä päivinä uskovat Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja. Hesekielin 37 luku puhuu siitä kun Jumala ottaa  israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, ja Jumala kokoaa heidät joka taholta ja tuo heidät omaan maahansa (Israelin maa). Tämä aika on sitä aikaa jolloin Israel tulee eläväksi Hengen (Pyhä Henki) kautta. Ensin tapahtuu Israelin kansan muutto ja siirtyminen Israelin maahan ja sitten lopunajan viimeisinä päivinä he tulevat Israelin maassa uskomaan Herraan Jeesukseen.

Hes 37:24 Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne.

Edellä olevasta jakeesta juutalaiset rabbit opettavat sen tarkoittavan Messiasta, joka on Daavidin suvusta (Jeesus on Daavidin sukua). Hesekiel 37 opettaa Messiaan hallitsevan Kuninkaana Israelia lopunajassa viimeisinä päivinä ja tietenkin myös sitä kautta tuhatvuotisen ajanjakson ajan, jolloin kaikki Jumalan lupaukset Israelille tulevat toteutumaan.

Hes 34:
23 Ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin; hän on kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa.
24 Ja minä, Herra, olen heidän Jumalansa, ja minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän keskellänsä. Minä, Herra, olen puhunut.


Hesekielin luku 34 on kokonaisuus ja luvun jakeet 23 ja 24 puhuvat Daavid paimenesta, jonka Jumala herättää ravitsemaan ja paimentamaan Israelin kansaa. Tämä profetia ei puhu Israelin kuninkaasta Daavidista, sillä hän oli ollut kuolleena monta vuosisataa ennen tämän profetian antamista. 

Juutalainen rabbi Kimchi sanoo Hes 34:23,24 jakeista seuraavasti: Tämä on Messias, joka tulee Daavidin siemenestä pelastuksen aikana. Messiasta kutsutaan Daavidiksi. koska hänen nimensä merkitsee rakastettu, sillä hän oli rakastettu niin Jumalan kuin ihmisten taholta ja koska hän on Daavidin poika lihansa siemenensä tähden ja koska Daavid oli hänen kaltaisensa persoonaltaan, toimiltaan, ahdistuksiltaan, sodiltaan, voitoiltaan ja ylistykseltään ja koska Messias oli Daavidin Herra ja edustaja, sillä hänessä perustetaan iankaikkinen valtakunta.

Hes 34 luku vahvistaa sen, että Hes 37 luvun lopunajan Daavid on Messias (Jeesus), joka hallitsee Israelia lopunajan viimeisinä päivinä sen jälkeen kun he ovat vastaanottaneet pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen sekä Jeesus hallitsee Israelia profetian sanan mukaan tuhat vuotta, jonka jälkeen Jumala luo uudet taivaat ja maan sekä Uuden Jerusalemin.

Hes 11:
17 Sano sentähden: Näin sanoo Herra, Herra: Minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan.
18 Ja he tulevat sinne ja poistavat siitä kaikki sen iljetykset ja kaikki sen kauhistukset.
19 Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen,
20 niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.

Eze 11:19 And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you; and I will remove the stony heart out of their flesh, and will give them a heart of flesh; (Jewish Publication Society Bible)

Juutalaiset kääntävät hepreasta englantiin sanoen, että minä (Jumala) annan uuden hengen teidän sisimpäänne.  Hesekiel 11 puhuu myös lopunajasta, jolloin Jumala kokoaa Israelin pakanakansoista ja antaa heille Israelin maan, jonka jälkeen lopunajan viimeisinä päivinä Jumala antaa uuden Hengen (Pyhä Henki) heidän sisimpäänsä, joka kuvaa uudestisyntymistä Pyhästä Hengestä, jolloin he vaeltavat Jumalan käskyjen mukaan kun he ovat lopunajan viimeisinä päivinä vastaanottaneet pelastuksen uskon kautta Messias, Herraan Jeesukseen.  

Sitten vielä lyhyesti hengellisestä Israelista ja lihansa puolesta Israelista. Hengellinen Israel on se joukko ihmisiä (niin juutalaisia kuin pakanoita), jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Käsite hengellinen Israel ei kumoa Jumalan lupauksia lihansa puolesta israelilaisille, kuten olemme edellä nähneet, sillä Jumala on luvannut antaa Israelin maan lihansa puolesta israelilaisille, jotka sitten lopunajan viimeisinä päivinä koko kansana (jäännös- kolmasosa) kääntyvät Jumalan puoleen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Israelin kansallinen herätys

Sak 13:
1 ¶ Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.
2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois.
3 Ja jos joku vielä ennustaa, sanovat hänen isänsä ja äitinsä, hänen vanhempansa, hänelle: "Sinä et saa elää, koska olet puhunut valhetta Herran nimeen". Ja hänen isänsä ja äitinsä, hänen vanhempansa, lävistävät hänet hänen ennustamisensa tähden.
4 Sinä päivänä häpeävät profeetat itsekukin näkyään, kun he ennustavat, eivätkä he valhetellakseen pue yllensä karvaista vaippaa.
5 Hän sanoo: "En ole profeetta, vaan peltomies, sillä eräs mies on ostanut minut orjaksi jo nuoruudessani".
6 Ja jos häneltä kysytään: "Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?" vastaa hän: "Ne lyötiin minun ystäväini huoneessa".
7 ¶ Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden.
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Sakarjan kirjan 13 luku kertoo Daavidin suvusta ja Jerusalemin asukkaista, eli juutalaisista ihmisistä, luonnollisesta Israelista lopunajan viimeisinä Päivinä. Sakarjan kirja kertoo heidän olevan jumalattomuuden tilassa kansakuntana, sillä he ovat saastaisuuden hengen vallassa tunnustaen ja uskoen epäjumaliin.

Sakarjan 13 luvun profetian mukaan juutalaiset ovat Israelin maassa ja lopunajan sodassa ja ahdistuksessa kaksi osaa juutalaisista hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmasosa juutalaisista jää jäljelle ja lopulta tämä jäännös pelastuu uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumala sanoo Israelin jäännökselle: Se on Minun kansani ja Israel sanoo: Herra, minun Jumalani. Näin Raamatun profeetallinen sana kertoo kuinka tapahtuu luonnollisen Israelin kansan kansallinen herätys ja pelastuminen.

Hoos 3:
4 Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia.
5 Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.

Hoosean kirjan kolmas luku kertoo myös profetian sanan Israelin kansan pelastumisesta kansakuntana, joka tulee tapahtumaan ihmiskunnan päivien lopussa.

5 Moos 4:
26 niin minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että teidät äkkiä hävitetään siitä maasta, johon te menette Jordanin yli ottamaan sen omaksenne; te ette saa kauan elää siellä, vaan teidät tuhotaan kokonaan.
27 Ja Herra hajottaa teidät kansojen sekaan, ja ainoastaan vähäinen joukko teitä on jäävä niiden pakanakansojen keskelle, joiden tykö Herra teidät kuljettaa.
28 Ja siellä te palvelette jumalia, jotka ovat ihmiskätten tekoa, puuta ja kiveä, jotka eivät näe eivätkä kuule, eivät syö eivätkä hajua tunne.
29 Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.
30 Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä.
31 Sillä Herra, sinun Jumalasi, on laupias Jumala. Hän ei jätä sinua eikä hukuta sinua; hän ei unhota sinun isiesi kanssa tekemäänsä liittoa, jonka hän on heille valalla vahvistanut.

5 Mooseksen kirja luku 4 kertoo myös kuinka aikojen lopussa Israelin kansa palaa Jumalan tykö ja kuulee Hänen ääntänsä. Tässä kohdassa on myös lupaus israelilaisille yksilöinä, että he voivat löytää Jumalan pakanakansojen seassa ollessaan jos he etsivät Jumalaa kaikesta sydämestään ja sielustaan. Pakanakansojen keskuudessa ei ole kuitenkaan luvattu Israelille kansallista herätystä, joka tulee tapahtumaan sen jälkeen kun he ovat palanneet Israelin maahan lopunaikana sen viimeisinä päivinä.

Room 11:
25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

Apostoli Paavali vahvistaa vanhan testamentin profetiat koko Israelin kansan (jäännös - kolmasosa) pelastumisesta. Paavali tuo esille, että sen jälkeen kun pakanat ovat saavuttaneet täyteyden (alkutekstin mukaan), niin kaikki Israel (luonnollinen Israel) on pelastuva. Raamattu opettaa pakanuskovien saavuttavan uskossaan täyteyden (hylkäävät kirkolliset ja muut väärät perinteet ja opetukset) lopunaikana sen viimeisinä päivinä samoihin aikoihin tai sitä ennen kun pakanakansat hyökkäävät Israeliin. Luonnollisen Israelin lopullinen pelastuminen tapahtuu pakanakansojen hyökätessä Israelia vastaan.

Jotkut opettavat, että Room 11:25-27 tarkoittaa hengellistä Israelia ja sen pelastumista, eli kristillistä kirkkoa, ei luonnollisen Israelin hengellistä herätystä ja pelastumista. Paavali viittaa Room 11:25-27 jakeissa Jesajan kirjaan lukuun 59:20,21:

Jes 59:
20 Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra.
21 Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti.

Hepreankielen sana Siion (Tsijon) Jes 59: 20:ssa tarkoitti alunperin Daavidin kaupunkia, nykyisestä Jerusalemin vanhasta kaupungista sen eteläinen osa. Myöhemmin Siion tarkoitti kuvaannollisesti temppelivuorta ja laajemmin Jerusalemia sekä Israelin kansaa. Jes 59:20:ssa oleva Jaakob sana on hepreaksi Jakov, joka on Israelin kansan 12 heimon kantaisä.

Paavalin viittaus Siioniin ja Jaakobiin ei tarkoita kristillistä kirkkoa, ei hengellistä Israelia (yhdessä pakana ja juutalaiset), vaan luonnollista Israelia, sillä hepreankielen sanat Siion ja Jaakob yhdistetään aina Raamatun kielessä luonnolliseen Israeliin, lihansa puolesta juutalaisiin. Apostoli Paavali vahvisti VT:n profetiat koko luonnollisen Israelin pelastumisesta lopunaikana sen viimeisinä päivinä.

Kirkollinen korvausteologia on väärässä, sillä se sanoo ettei vanhan liiton aikaiset lupaukset ole enää voimassa luonnolliselle Israelille, koska kristillinen kirkko on korvannut Israelin, sillä kristillinen kirkko on Uusi Israel. Kuten olemme nähneet Raamatusta, niin VT kuin UT opettaa luonnollisen Israelin pelastuvan lopunaikana.

Israelista juutalaisuudesta ja Daavidin tähdestä

Tuon esille lopuksi muutaman asian, jotka eivät varsinaisesti liity kyseessä olevaan aiheeseen, mutta ne kytkeytyvät kuitenkin juutalaisuuteen jollakin tavalla.

Jotkut (eivät kaikki) uskovat ja varsinkin messiaanisen juutalaisuuden kanssa tekemisissä olevat uskovat sanovat ja opettavat, että israelilainen ja juutalainen on kaksi eri asiaa Raamatun opetuksen mukaan.

Room 11:1 Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa.

Fil 3:5 joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus,

Apt 21:39 Niin Paavali sanoi: "Minä olen juutalainen mies, Tarson, tunnetun Kilikian kaupungin, kansalainen; pyydän sinua, salli minun puhua kansalle".

Apostoli Paavali ei tehnyt mitään erotusta israelilaisen ja juutalaisen välille, sillä hän sanoi olevansa israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa sekä  juutalainen mies, Tarson, tunnetun Kilikian kaupungin, kansalainen. Se on kuitenkin totta, että Juudan heimosta käytetään myös nimitystä juutalaiset, mutta kuten apostoli Paavalin esimerkki todistaa, niin israelilainen ja juutalainen tarkoittaa samaa asiaa, eli luonnollisen Israelin kansan jäsentä.

Sitten vielä lyhyesti Israelin maan lipusta ja Daavidin tähdestä. Tästä on monenlaista käsitystä. Heksagrammi eli kuuskanta on okkultistinen merkki. Daavidin tähdestä on monenlaista opetusta juutalaisten keskuudessa. Jotkut sanovat Daavidin tähden tulevan kahdesta muinaisesta hepreankielen Dalet kirjaimesta (D-kirjain), joka oli muinoin kolmion muotoinen ja niin sanottu Daavidin kilpi olisi tullut siitä kuin kaksi kolmion muotoista muinaista Dalet kirjainta olisi laitettu päällekkäin, niin että siitä muodostuu kuusi kulmaa. Daavidin kilvessä olisi siksi kaksi dalet kirjainta koska hepreankielessä David sanassa on kolme kirjainta Dalet, Vav ja Dalet, eli Daavid sanan ensimmäinen ja viimeinen kirjain on Dalet (D-kirjain) ja siksi Daavidin kilvessä oli kaksi Dalet kirjainta. Kaikki juutalaiset eivät tähän usko, mutta legendan tai tarun mukaan Daavidilla oli sellainen kilpi. Varhaisimmat arkeologiset todisteet tähän mennessä Daavidin tähden symbolin käytöstä löytyy kuusisataa luvulta eKr.

Joidenkin juutalaisten mukaan Daavidin tähdellä on kabbalistinen (okkultistinen) tausta. Jotkut sanovat Daavidin tähden symbolisoivan kuutta luomispäivää ja sapattia, koska Daavidin tähdessä on kuusi kulmaa ja sen keskellä keskipiste, joka olisi seitsemän, eli sapatti. Tämä sama seitsenluku sekä Daavidin tähti voidaan joidenkin juutalaisten mukaan johtaa lukuun seitsemän (täydellisyyden luku) ja sitä kautta myös menoran (kultainen lampunjalka) seitsemään haaraan. Voi näitä Daavidin tähden merkityksiä olla muitakin.

Voi hyvinkin olla, että Daavidin tähti on alunperin okkultistinen symboli tai sitten ei, eli että se olisi kahdesta Dalet kirjaimesta muodostunut Daavidin kilpi, josta on tullut Israelin symboli. Itse en tiedä mikä on totuus tässä asiassa. En kuitenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että Daavidin tähden alkuperäinen merkitys ja alkuperä on Daavidin kilvessä, joka muodostui kahdesta muinaisesta hepreankielen D-kirjaimesta, jotka muodostivat Daavidin kilpeen kuusi kulmaa. Itse en kuitenkaan mene sanomaan, että Daavidin tähti on varmasti saatanallinen symboli, koska emme voi olla siitä varmoja, sillä asialle on myös toisenlaisia selityksiä.

Jos Daavidin tähti Israelin lipussa on alunperin saatanallinen symboli (kabbalismi - okkultismi) niin kuin monet uskovat ja sanovat, niin se ei kuitenkaan estä Jumalaa antamasta juutalaisille Israelin maata, joka on jo tapahtunut tosiasia. Jos Daavidin tähti olisi saatanallinen symboli, niin se tulee häviämään symbolina (kuvaa Israelia), siinä vaiheessa kun jäännös  (kolmasosa) kääntyy uskomaan Herraan Jeesukseen, sillä Raamatun opetuksen mukaan tämän tapahtuman  jälkeen Jumala puhdistaa israelilaiset heidän saastaisuuksistaan (synneistä) ja opettaa heille Jumalan tahdon mukaisen tien. Jumala ei tee virheitä, mutta ihmiset tekee ja myös israelilaiset tekevät virheitä ja Jumala puhdistaa virheet  (synnit) sen jälkeen kun ihminen tulee uskoon, ja sama koskee myös Israelin kolmatta osaa lopunajan viimeisinä päivinä.

Monet ihmiset sanovat Israelin olevan saatanallinen valtio, eikä sen olemassaololle ole mitään oikeutusta. Tässä he kuitenkin erehtyvät, koska Raamatun opetuksen mukaan Israelin maa on Jumalan maa ja Hän on antanut sen israelilaisille asuttavaksi:

3 Moos 25:
1 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella sanoen:
2 "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, niin maa pitäköön sapattia Herran kunniaksi.
....
23 ¶ Älköön maata ainaiseksi myytäkö, sillä maa on minun ja te olette muukalaisia ja vieraita minun luonani.

Raamattu sanoo Israelin maan olevan Jumalan maa, jonka Hän on antanut israelilaisille. Israelin maan ja valtion kutsuminen saatanalliseksi valtioksi on syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan.

Jer 30:
1 ¶ Sana, joka tuli Herralta Jeremialle ja kuului näin:
2 "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Kirjoita kaikki sanat, jotka minä olen sinulle puhunut, kirjaan.
3 Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen."
......
7 Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä.
.........
24 Eikä Herran vihan hehku asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään.

Raamatun sana opettaa, että Jumala palauttaa israelilaiset maahansa ja tässä koko tekstiyhteydessä on vihje siitä, että tämä kaikki tulee tapahtumaan aikojen lopulla, eli ihmiskunnan viimeisinä päivinä. Israelin valtion syntyminen ja israelilaisten palauttaminen takaisin Israelin maahan on Jumalan tahto, asetus ja määräys, jonka Jumala itse on sanonut monta kertaa profetian sanan kautta. Kaikki puheet Israelin valtion saatanallisuudesta on pilkkapuhetta itse Raamatun Jumalaa vastaan.

Antisemitismi nostaa päätänsä koko ajan ja viimeisinä päivinä antisemitismi ja vaino lisääntyy juutalaisia kohtaan. Raamattu kehottaa rukoilemaan rauhaa Jerusalemille sekä siunaamaan Israelia. Jumala on laskenut sydämelleni Israelin kansan ja siunaan sitä koko sydämestäni ja samalla iloitsen siitä, että jokainen Jumala lupaus Israelille tulee toteutumaan.

Ps 122:6 ¶ Pray for the peace of Jerusalem; may they prosper that love thee. (Jewish Publication Society Bible)

Alkutekstin mukainen käännös: Psa 122:6 Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat.

Itse koen että jakeen tärkein merkitys ei ole maallinen rauha, vaikka sitäkin se tarkoittaa, vaan rauha Jumalan kanssa, joka voidaan saavuttaa tässä nykyisessä maailmanajassa ainoastaan uskon kautta Messias, Herraan Jeesukseen. Sen tähden rukoilen luonnollisen Israelin pelastumista, Jumalaa kiittäen Herran Jeesuksen nimessä, että Jumalan sanan lupauksen mukaan Israelin kansan jäännös (kolmasosa) tulee pelastumaan lopunaikana sen viimeisinä päivinä. Kun rukoilen Jumalan rauhaa ja pelastusta Jerusalemille (Israelille), niin en ajattele omaa menestystäni kun rukoilen Israelin puolesta, vaikka Raamattu lupaa menestystä, jos rukoilee rauhaa Jerusalemille, vaan ajattelen ja toivon Israelin menestymistä pelastuksessa uskon kautta Messias Herraan Jeesukseen. 

Siunaan Israelia tässä niillä sanoilla, jotka Herra puhui ja opetti Moosekselle:

4 Moos 6:

22 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

23 "Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano: Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille:

24 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;

25 Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen;

26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

27 Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä.

 

Nu 6:
22 And the LORD spoke unto Moses, saying:

23 'Speak unto Aaron and unto his sons, saying: On this wise ye shall bless the children of Israel; ye shall say unto them:

24 The LORD bless thee, and keep thee;

25 The LORD make His face to shine upon thee, and be gracious unto thee;

26 The LORD lift up His countenance upon thee, and give thee peace.

27 So shall they put My name upon the children of Israel, and I will bless them.' (Jewish Publication Society Bible)

 

Video Raamatun auktoriteetti ja Jumalan lupaukset israelilaisille:

Petri Paavola 3.12.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Jewish Publication Society Bible
catholicbridge.com/ catholic/ replacement theology
en.wikipedia.org/ wiki/ Millennialism
unitedwithisrael.org
ohr.edu/ explore judaism/ ask_the_rabbi
newworldencyclopedia.org Star_of_David

 


 

 

 

eXTReMe Tracker