Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Ajatuksia Israelista ja Raamatun lupauksista

              

Profetian sanaa Matteus Luukas Sakarja ja Jooel

 

Matt 24:
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
32 ¶ Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.
35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.

Jeesus puhui Matteuksen evankeliumin 24 luvussa tulemuksestaan ja Hän sanoi sen olevan lähellä silloin kun viikunapuun oksa on jo tuore ja lehdet puhkeavat. Ennen lehtien puhkeamista hedelmä on puhjennut kukkaan tarkoittaa Israelin kansan jäännöksen (kolmasosa) pelastumista lopunajan viimeisinä päivinä, jolloin he uskovat Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja.

Sukupolvi sana Matt 24:3:ssa on kreikaksi genea, joka tarkoittaa sukupolvi ja sukukunta sekä sitä on myös käytetty kuvaamaan kansallisuutta.

Matt 24:34 Omein, I say to you, that this dor (generation) will by no means pass away until all these things come about. (Orthodox Jewish Bible)

Hepreankielen sana dor tarkoittaa sukupolvi ja jälkeläiset.

Matt 24:34 opettaa ettei juutalaisten sukukunta katoa eikä häviä ennen Jeesuksen tulemusta. Historian saatossa juutalaiset (Israel) ovat olleet vainottu kansa ja saatana on pyrkinyt tuhoamaan sen, koska Jumalan lupauksen mukaan Jeesus ei tule takaisin ennen kuin koko Israel (jäännös - kolmasosa) on tullut uskoon (uskoo Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja) lopunajassa viimeisinä päivinä. Jeesuksen lupaus on merkittävä, sillä lopunajan viimeisinä päivinä lukuisat kansat nousevat sotimaan Israelia vastaan ja sen loppu näyttää olevan lähellä, mutta Jumala itse tuhoaa hyökkääjät ja näissä tapahtumissa jäljelle jäänyt Israelin jäännös (kolmasosa) tekee parannuksen ja uskoo Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja.

Luuk 21:
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
29 ¶ Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.

Luukkaan evankeliumi mainitsee Israel viikunapuun kanssa myös muita puita sanoen katsokaa kaikkia puita ja niiden lehteen puhkeamisen, joka osoittaa kesän olevan lähellä. Tällä Jeesus tarkoitti Hänen tulemuksensa olevan lähellä kun Israelin kansan jäännös (kolmasosa) tulee uskoon sekä kaikki puut puhkeavat lehteen, eli kun pakanakansojen rooli ja asema on saanut täyttymyksensä kun ne lopunaikana sen viimeisinä päivinä hyökkäävät Israelia vastaan ja siten täyttävät sotatoimillaan sekä vihallaan Israelia vastaan Jumalan sanan profetian toteutumisen.

Hoos 9:10 Niinkuin rypäleet erämaassa minä löysin Israelin; niinkuin varhaishedelmät viikunapuussa, sen alkurunsaudessa, minä näin teidän isänne. He tulivat Baal-Peoriin, vihkiytyivät häpeäjumalalle ja tulivat kauhistaviksi, niinkuin tuo heidän rakastettunsa.

Viikunapuun hedelmä puhkeaa kukkaan ja varhaisviikunat ilmestyvät ennen lehtien ilmestymistä. Raamattu sanoo Jumalan nähneen Israelin (isät) niin kuin varhaishedelmät viikunapuussa. Raamatun opetuksen mukaan viikunapuu on vertauskuvaa Israelin kansasta.

Luuk 21:
20 ¶ Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.
21 Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö.
22 Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on.
23 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan;
24 ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.
25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
29 ¶ Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Biblia Sak 12:

1 ¶ Tämä on Herran sanan kuorma Israelista: Herra, joka taivaat venyttää, ja maan perustaa, ja tekee ihmisen hengen hänessä, sanoo:

2 Katso, minä tahdon Jerusalemin tehdä unimaljaksi kaikille kansoille siinä ympärillä; sillä sen pitää myös Juudaa kohtaaman, kuin Jerusalem piiritetään.

3 Ja sillä ajalla tahdon minä Jerusalemin tehdä kaikille kansoile (am) kuormakiveksi; niin monta kuin häntä siirtää (amas) tahtovat, pitää itsensä siihen rikki repimän; sillä kaikki pakanat (gojim) maan päällä kokoontuvat häntä vastaan.

4 Silloin, sanoo Herra, tahdon minä kaikki hevoset pelkuriksi saattaa, ja heidän ratsastajansa tyhmäksi; mutta Juudan huoneelle tahdon minä avata minun silmäni, ja kaikki kansain hevoset lyödä sokeudella.

5 Ja Juudan päämiesten pitää sanoman sydämessänsä: olkoon Jerusalemin asuvaiset vain hyvässä turvassa, Herrassa Zebaotissa, heidän Jumalassansa.

6 Sillä ajalla tahdon minä panna Juudan päämiehet niinkuin tulipätsiksi puiden sekaan, ja niinkuin tulisoiton jalallisen, syömään sekä oikialta että vasemmalta puolelta kaikki kansat ympäriltä; ja Jerusalem asutaan taas siallansa Jerusalemissa.

7 Ja Herra on vapahtava Juudan majat niinkuin alustakin, ettei Davidin huoneen kunnia ylen paljo kerskaisi, eikä Jerusalemin asuvaisen kunnia, Juudaa vastaan.

8 Niinä päivinä on Herra Jerusalemin asuvaiset varjelevat; ja on tapahtuva, että se, joka silloin heidän seassansa heikko on, on oleva niinkuin David, ja Davidin huone on oleva niinkuin Jumalan huone, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä.

9 ¶ Silloin ajattelin minä hukuttaa kaikkia pakanoita, jotka ovat lähteneet Jerusalemia vastaan.

10 Mutta Davidin huoneelle ja Jerusalemin asuvaisille tahdon minä vuodattaa armon ja rukouksen hengen; sillä heidän pitää katsoman minun puoleeni, jonka he lävitse pistäneet ovat; ja pitää valittaman, niinkuin joku valittaa ainokaista poikaansa, ja heidän pitää häntä murehtiman, niinkuin joku itkis esikoistansa.

 

Jooel 3:

1 ¶ Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,

2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

3 ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet.

4 Mitä on teillä sanomista minulle, teilläkin, Tyyro ja Siidon ja kaikki filistealaisten alueet? Tahdotteko te kostaa minulle, mitä minä olen tehnyt, vai itse tehdä minulle jotakin? Nopeasti, kiiruusti minä annan koston kohdata teidän päätänne siitä, mitä olette tehneet,

Luukkaan evankeliumin 21 luku puhuu samasta asiasta kun Sakarjan kirjan 12 luku sekä Jooelin kirjan luku 3. Seuraavaksi käyn läpi edellä mainittuja kolmea Raamatun kirjaa joiden kautta puhutaan samasta asiasta sekä muutamassa kohdin on yksityiskohtaisen tarkkaa tietoa lopunajan viimeisten päivien tapahtumista.

Lopunaikana sen viimeisinä päivinä osa Jerusalemin juutalaisista asukkaista siirretään pois Jerusalemista Israelin maan jakamisen tähden. Koska on kyse Jerusalemin asukkaista, jotka siirretään pois Jerusalemista ja Jooelin kirjan luku 3 puhuu Jumalan maan (Israel) jakamisesta, niin kyseessä on Jerusalemin jakaminen. Nykyään on suunnitelmia jakaa Jerusalem palestiinalaisten ja juutalaisten kesken kahdeksi osaksi, jossa toisessa asuu palestiinalaisia ja toisessa osassa juutalaisia. Raamatun profetian mukaan tällainen maan jakaminen tullaan tekemään ja siksi Luukkaan evankeliumi puhuu Jerusalemista pakanain tallattavana.

Ilm 11:2 Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.

Luukkaan evankeliumin sanonta Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät tarkoittaa sitä, että pakanat tallaavat lopunajan jaettua Jerusalemia neljäkymmentäkaksi kuukautta (kolme ja puoli vuotta), jonka jälkeen pakanain hallinta-aika päättyy Jerusalemissa.

Kun tutkimme koko Jooelin kirjan sekä sen kolmannen luvun, niin näemme sen opettavan lopunajasta, Herran päivän ja Jeesuksen tulemisen läheisyydestä. Jumala sanoo, että niinä päivinä (viimeisinä päivinä lopunaikana) Hän kääntää Juudan ja Jerusalemin kohtalon, kun pakanakansojen armeijat käyvät sotaa Israelia vastaan Israelin maaperällä. Raamattu kertoo tarkan paikan, missä pakanakansojen armeijat ovat, eli Joosafatin laaksossa (Kidronin laaksossa). Kidronin laakso on n. 35 kilometriä pitkä, joka kulkee pitkin Jerusalemin vanhan kaupungin itäistä muuria, Temppelivuoren ja Öljymäen välissä, jatkuen läpi itään kohti Juudean erämaata ja kohti kuollutta merta. Kidronin laakso (Joosafat) on sen verran suuri alue, että sinne mahtuu monen maan armeijan joukkoja, aivan kuten Raamattu kertoo.

Raamattu sanoo Jumalan käyvän oikeutta Joosafatin laaksossa pakanakansoja vastaan Jumalan perintöosan (Jumalan silmäterä) Israelin tähden. Raamatun opetuksen mukaan lopunaikana pakanakansat siirtävät osan juutalaisista pois omalta maaltaan Israelin maan jakamisen tähden (Jooel 3:2).  Jooelin kirjassa luvussa 3 ja jakeessa 3 on sanat: ja heittäneet minun kansastani arpaa. Arpaa sana on hepreaksi gowral, joka tarkoittaa arpaa, pikkukiviä käytettiin arpoina kun tehtiin päätöksiä asioista, osa, osuus, hyvittää, korvata, kosto, rangaistus.

Raamattu opettaa, että Israelin maata jaetaan lopunaikana sekä samalla tehdään päätöksiä juutalaisista ihmisistä (heidän siirtämisestä pois jaetuilta alueilta). Raamatun opetuksen mukaan Israelin maan jakaminen pakanoille (palestiinalaiset) on päätös, jonka mukaan palestiinalaisille korvataan ja hyvitetään osa Israelin maa-alueista. Lopunajan Palestiinan valtion käsite on petos ja juoni Israelia vastaan, jolloin Israelista tehdään syyllinen, jonka tähden pidetään oikeutettuna Israelin maan jakamista palestiinalaisille. Korvaus ja hyvitys on petos, sillä Israelin maa kuuluu juutalaisille, eikä silloin sen maa-alueita saisi jakaa hyvityksenä kenellekään. Koska Raamatun sanan opetuksen mukaan qowral sanan eräs merkitys on rangaistus, niin maan jakamisen seurauksena juutalaisia rangaistaan siten, että palestiinalaisille maan luovuttamisen jälkeen osa Israelin kansasta siirretään pois Israelin maasta pakanakansojen sekaan.

Raamattu nimeää Tyyron Siidonin ja filistealaisten alueet, jotka ovat olleet osallisia Israelin maan jakamisessa. Tyyro ja Siidon on nykyinen Libanonin alue. Muinaisen Filistean viisi tärkeintä kaupunkia ja aluetta olivat Gaza, Ashdod, Ashkelon, Ekron ja Gath. Voi olla mahdollista, että Libanon saa maan jakamisen seurauksena joitakin osia haltuunsa Israelin maasta tai sitten Libanon on muulla tavalla osallinen maan jakamisessa. Aika näyttää miten kaikki tulee lopulta tapahtumaan.

Sana filistealainen on hepreaksi Pelesheth, joka tarkoittaa oleskelijoiden maa, muutto, vaellus. Pelesheth sana voisi tarkoittaa nykyajan palestiinalaisia. Sanan merkitykset kertovat sen, että on kyse kansasta, joka oleskelee jossakin paikassa sekä vaeltamisen kautta muuttaa paikasta toiseen. Edellä oleva kuvaus ei kuvaa kansaa, joka asuisi pysyvästi paikallaan, vaan vaeltelee ja muuttaa paikasta toiseen. Tämä sopii täydellisesti Raamatun sanan opetukseen, sillä Jumala on antanut Israelin maan juutalaisille, ei palestiinalaisille, eikä muillekaan. Palestiinalaisilla ei ole Jumalan sanan mukaan oikeutta ottaa itselleen alueita, jotka Jumala on antanut juutalaisille. Jumala tuomitsee ja rankaisee jokaisten ihmisen, joka on kannattanut, hyväksynyt ja tukenut Israelin maan jakamista.

Palestiinan Libanonin suurlähettiläs Abbas Zaki sanoi Memri TV:ssä: Siirtokuntien tulee perustua vuoden 1967 (kesäkuun 4. päivä) rajoihin. Kun sanomme, että siirtokuntien tulee perustua näihin rajoihin, presidentti ymmärtää, me ymmärrämme ja kaikki tietävät ettei suurempaa tavoitetta voi toteuttaa yhdellä kertaa. Jos Israel vetäytyy Jerusalemista, evakuoi 650 000 siirtokuntalaista ja purkavat muurin - mitä Israelista tulee? Se tulee kohtaamaan loppunsa. Kuka on nyt hermostunut, järkyttynyt ja vihainen? Netanjahu, Lieberman, Obama kaikki nuo mäntit. Miksi edes mennä tähän? Meidän tulee olla iloisia kun näemme Israelin järkyttyneenä. ... Jos sanomme, että haluamme pyyhkäistä Israelin pois, niin se ei ole liian vaikeaa, ei ole hyväksyttävää politiikkaa sanoa niin. Älkää sanoko näitä asioita maailmalle, pitäkää ne itsellänne. Haluan päätöksiä, joista kaikki ovat samaa mieltä. Sanon maailmalle, kvartetille ja Amerikalle, te lupasitte ja osoittauduitte valehtelijoiksi.

Palestiinalaisten suurempi tavoite on Israelin tuhoaminen. Rauhanneuvottelut ja maan jakaminen on palestiinalaisten petos, sillä he eivät tyydy pelkästään maan jakamiseen, vaan haluavat tuhota Israelin. Maan jakaminen on askel kohti pyrkimystä tuhota Israel, siksi Abbas Zaki sanoi, että suurempaa tavoitetta ei voi toteuttaa yhdellä kertaa. Jokainen joka hyväksyy lopunaikana Israelin maan jakamisen palestiinalaisille on osallinen palestiinalaisten petokseen aikomuksenaan tuhota Israel.

Jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee tuomita vääräksi teoksi Israelin maan jakaminen, koska siitä seuraa Jumalan tuomio jokaiselle, joka kannattaa sitä. Raamatun sanan mukaan Israelin maa tullaan jakamaan viimeisinä päivinä, päivien lopulla eikä sitä pysty kukaan estämään, mutta Jumalan lapsina meidän tulee kertoa ihmisille, että Jumala tulee tuomitsemaan jokaisen ihmisen, joka on jollakin tavalla tekemisissä Israelin maan jakamisen kanssa. Lopulta Jumala palauttaa koko Israelin maan ja luvatut rajat juutalaisille.

Kun lopunaikana pakanakansat hyökkäävät Israelia vastaan ja Jerusalemiin, niin silloin Jerusalemin kaupungin väestöstä puolet joutuvat pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen sekaan ja jäljelle jäävä määrä eli puolet juutalaisista jäävät Jerusalemiin. Sakarjan kirjan profetia kuvaa tarkasti Jerusalemin jakamista kahteen osaan, joista toinen puoli jää pakanoille (palestiinalaiset) ja toinen puoli juutalaisille.

Sak 12:2 on yhteneväinen Jooel 3:3:n kanssa, sillä molemmat kohdat puhuvat lopunaikana tapahtuvasta Israelin maan jakamisesta ja sen seurauksena tapahtuvista juutalaisiin kohdistuvista väärinkäytöksistä sekä tietyn juutalaisen osan häätämisestä pois omasta maastaan ja asuinpaikastaan pakanoiden sekaan.

Herra lähtee itse sotimaan pakanoita vastaan ja tuhoaa heidät ja koko Israel (jäljelle jäävä kolmasosa) pelastuu ja vastaanottaa Herran Jeesuksen Messiaaksi. Jerusalem on oleva pakanain tallattavana sen jälkeen kun lopunaikana hyökätään Jerusalemiin ja osa kaupungin väestä vangitaan ja poistetaan Jerusalemista (pakkosiirtolaisuus). Silloin sanotaan maailmassa nyt on rauha, ei enää hätää! Sillä nyt on Israel laitettu vihdoin aisoihin, niin maailman ihmiset virheellisesti luulevat niinä aikoina. Mutta siinä maailman ihmiset erehtyvät pahan kerran, sillä vain vähän aikaa pakanat saavat tallata valloittajina Jerusalemissa (kolme ja puoli vuotta), sillä Herra lähtee sotimaan pakanoita vastaan ja silloin heidät yllättää turmio. Jerusalem on pakanakansoille juovuttava malja sekä väkikivi loppuun asti.

Viimeisinä päivinä Jerusalem tulee juovuttavaksi maljaksi kaikelle Israelin kansalle, sillä Sak 12:3:ssa on hepreankielen sana am, joka tarkoittaa Israelin kansaa, mutta tässä yhteydessä Juudaa. Tämä juopuminen tarkoittaa sitä, että siitä tulee kiistakapula ja Jerusalemiin keskittyy kaikki saatanan valhe sekä viha ja siksi myös juutalaiset tulevat kokemaan maailman painostuksen Israelia ja Jerusalemia vastaan. Samoin kaikki pakanakansat (gojim=pakanat) kääntyvät Israelia vastaan. Sak 12: 2 kertoo, että Jerusalem tulee myös Juudalle juovuttavaksi maljaksi, eli Israelin maan sisällä tapahtuu sellaista, että jotkut juutalaiset hyväksyvät Jerusalemin tuhoamisaikeet. Tuhoamisaikeilla en tarkoita koko kaupungin pommittamista maan tasalle, vaan sen jakamista, jota arabit havittelevat.

Lopunaikana juutalaisia tullaan painostamaan Jerusalemin kaupungin jakamisella, mihin myös jotkut juutalaiset suostuvat, mutta Jumala tulee lopulta estämään tämän hankkeen lopullisen toteutumisen. Jerusalemin jakaminen tullaan tekemään, mutta lopulta Jumala sen tuomitsee ja palauttaa Jerusalemille sen ykseyden ja samalla myös tuo pelastuksen juutalaiselle kansalle.

Sak 12:3 puhuu Jerusalemin siirtämisestä ja alkutekstissä on sana amas joka tarkoittaa kuormata ja kuljettaa. Eli lopun ajalla on kysymys, siitä että osa Jerusalemia siirrettäisiin ("kuormattaisiin") Palestiinan arabien haltuun, jonka tähden myös puolet juutalaisista on sieltä saatava pois, mutta Jumala sanoo sanassaan näin:

Alkutekstin mukainen käännös Ps 122:3 (KJV) Jerusalem is builded as a city that is compact together; Jerusalem on rakennettu (Davidin aikaan) kaupungiksi, joka muodostui ylä- ja alakaupungista, jotka liitettiin yhteen, joka on yksi kaupunki. Psalmissa Jumala vahvistaa, että Jerusalemia ei saa jakaa, sillä se on liitetty yhdeksi ja jakamattomaksi kaupungiksi. Jerusalemin jakaminen on synti ja kapina Jumalaa vastaan, sillä Jumala on sanonut ettei Jerusalemia saa jakaa.

Jewish Publication Society Old Testament: Zec 12:
2 Behold, I will make Jerusalem a cup of staggering unto all the peoples round about, and upon Judah also shall it fall to be in the siege against Jerusalem.
3 And it shall come to pass in that day, that I will make Jerusalem a stone of burden for all the peoples (am); all that burden (amas=kuorma, kuormata) themselves with it shall be sore wounded; and all the nations (goji) of the earth shall be gathered together against it.

Tässä kohdassa puhutaan siirtämisestä, eli Jerusalemin jakamisesta, joka on juovuttava malja kaikille kansoille. Tämä juovuttava malja tulee myös koskemaan Juudaa (näin sanoo jae 2) Jerusalemin piirityksen päivinä, koska jotkut juutalaiset haluavat tämän lopullisen Jerusalemin jaon tapahtuvan, jonka seurauksena puolet sen juutalaisesta väestöstä "evakuoidaan" pois Jerusalemista.

Sakarja 12 oli siis juutalaisten rabbien käännös hepreasta englanniksi ja siinä sanotaan juovuttavan maljan saavuttavan myös Juudan. Varmasti myös siksi, koska se on tämän saatanallisen hyökkäyksen kohteena, mutta uskon myös, että Juudan heimossa on niitä, jotka kannattavat Jerusalemin lopullista jakoa. Kun saatanallinen hanke lopun ajalla etenee siihen pisteeseen, että puolet Jerusalemin juutalaisista tulee "evakuoida" pois Jerusalemista, niin varmasti saatanallinen hanke haluaa heidät ei yhteen paikkaan, vaan "kaikkien kansojen" sekaan pois toistensa luota.

Sak 12 jakeet 9 ja 10 kertovat kuinka Jumala hävittää Jerusalemia vastaan hyökänneet pakanakansat sekä kuinka Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat vastaanottavat armon ja rukouksen hengen, jolloin he katsovat Häneen, jonka he ovat lävistäneet. Tämä Raamatun kohta kertoo Israelin kansan jäännöksen kansallisesta herätyksestä, kun he koko jäljelle jääneenä kansakuntana (kolmasosa) uskovat Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja. Raamatun profetia luonnollisen Israelin kansan jäännöksen kansallisesta pelastumisesta uskon kautta Herraan Jeesukseen tulee tapahtumaan lopunaikana sen viimeisinä päivinä.

Luukkaan evankeliumi luku 21 puhuu samasta asiasta kuin Jooelin ja Sakarjan kirjat. Luukkaan evankeliumin 21 luku kertoo lopunajasta ja Herran Jeesuksen tulemuksen läheisyydestä. Herra Jeesus sanoo, että kun Jerusalem on sotajoukkojen ympäröimänä, niin sen hävitys on lähellä. Herran Jeesuksen mukaan tämä kaikki on Kirjoitusten täyttymisen ajankohtaa lopunaikana. Jeesus kertoo, että Jerusalemista viedään juutalaisia vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, koska silloin on maan päällä suuri viha Israelin kansaa kohtaan. Jerusalem on oleva pakanain tallattavana kunnes pakanain ajat täyttyvät. Pakanain ajan täyttyminen tarkoittaa sen päivän toteutumista kun Jumala pelastaa ja vapauttaa juutalaiset pakanoiden vallasta ja ikeestä tuhoamalla pakana-armeijat Kidronin laaksossa.

Herran Jeesuksen tulemus tapahtuu niitten päivien jälkeen kun Israelin jäännös (kolmasosa) pelastuu uskon kautta Herran Jeesukseen. Herra Jeesus rohkaisee opetuslapsiaan (erikoisesti lopunajan uskovia) nostamaan päänsä, kiittämään ja ylistämään Jumalaa, sillä kaikkien uskovien vapautus tästä synnin vallan alla olevasta maailmasta koittaa hyvin pian sen jälkeen kun pakanakansat hyökkäävät Israelin kimppuun lopunaikana.

 

Petri Paavola

 

 

eXTReMe Tracker