Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Ajatuksia Israelista ja Raamatun lupauksista

              

Israelin kansallinen herätys

 

Sak 13:
1 ¶ Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.
2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois.
3 Ja jos joku vielä ennustaa, sanovat hänen isänsä ja äitinsä, hänen vanhempansa, hänelle: "Sinä et saa elää, koska olet puhunut valhetta Herran nimeen". Ja hänen isänsä ja äitinsä, hänen vanhempansa, lävistävät hänet hänen ennustamisensa tähden.
4 Sinä päivänä häpeävät profeetat itsekukin näkyään, kun he ennustavat, eivätkä he valhetellakseen pue yllensä karvaista vaippaa.
5 Hän sanoo: "En ole profeetta, vaan peltomies, sillä eräs mies on ostanut minut orjaksi jo nuoruudessani".
6 Ja jos häneltä kysytään: "Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?" vastaa hän: "Ne lyötiin minun ystäväini huoneessa".
7 ¶ Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden.
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Sakarjan kirjan 13 luku kertoo Daavidin suvusta ja Jerusalemin asukkaista, eli juutalaisista ihmisistä, luonnollisesta Israelista lopunajan viimeisinä Päivinä. Sakarjan kirja kertoo heidän olevan jumalattomuuden tilassa kansakuntana, sillä he ovat saastaisuuden hengen vallassa tunnustaen ja uskoen epäjumaliin.

Sakarjan 13 luvun profetian mukaan juutalaiset ovat Israelin maassa ja lopunajan sodassa ja ahdistuksessa kaksi osaa juutalaisista hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmasosa juutalaisista jää jäljelle ja lopulta tämä jäännös pelastuu uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumala sanoo Israelin jäännökselle: Se on Minun kansani ja Israel sanoo: Herra, minun Jumalani. Näin Raamatun profeetallinen sana kertoo kuinka tapahtuu luonnollisen Israelin kansan kansallinen herätys ja pelastuminen.

Hoos 3:
4 Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia.
5 Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.

Hoosean kirjan kolmas luku kertoo myös profetian sanan Israelin kansan pelastumisesta kansakuntana, joka tulee tapahtumaan ihmiskunnan päivien lopussa.

5 Moos 4:
26 niin minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että teidät äkkiä hävitetään siitä maasta, johon te menette Jordanin yli ottamaan sen omaksenne; te ette saa kauan elää siellä, vaan teidät tuhotaan kokonaan.
27 Ja Herra hajottaa teidät kansojen sekaan, ja ainoastaan vähäinen joukko teitä on jäävä niiden pakanakansojen keskelle, joiden tykö Herra teidät kuljettaa.
28 Ja siellä te palvelette jumalia, jotka ovat ihmiskätten tekoa, puuta ja kiveä, jotka eivät näe eivätkä kuule, eivät syö eivätkä hajua tunne.
29 Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.
30 Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä.
31 Sillä Herra, sinun Jumalasi, on laupias Jumala. Hän ei jätä sinua eikä hukuta sinua; hän ei unhota sinun isiesi kanssa tekemäänsä liittoa, jonka hän on heille valalla vahvistanut.

5 Mooseksen kirja luku 4 kertoo myös kuinka aikojen lopussa Israelin kansa palaa Jumalan tykö ja kuulee Hänen ääntänsä. Tässä kohdassa on myös lupaus israelilaisille yksilöinä, että he voivat löytää Jumalan pakanakansojen seassa ollessaan jos he etsivät Jumalaa kaikesta sydämestään ja sielustaan. Pakanakansojen keskuudessa ei ole kuitenkaan luvattu Israelille kansallista herätystä, joka tulee tapahtumaan sen jälkeen kun he ovat palanneet Israelin maahan lopunaikana sen viimeisinä päivinä.

Room 11:
25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

Apostoli Paavali vahvistaa vanhan testamentin profetiat koko Israelin kansan (jäännös - kolmasosa) pelastumisesta. Paavali tuo esille, että sen jälkeen kun pakanat ovat saavuttaneet täyteyden (alkutekstin mukaan), niin kaikki Israel (luonnollinen Israel) on pelastuva. Raamattu opettaa pakanuskovien saavuttavan uskossaan täyteyden (hylkäävät kirkolliset ja muut väärät perinteet ja opetukset) lopunaikana sen viimeisinä päivinä samoihin aikoihin tai sitä ennen kun pakanakansat hyökkäävät Israeliin. Luonnollisen Israelin lopullinen pelastuminen tapahtuu pakanakansojen hyökätessä Israelia vastaan.

Jotkut opettavat, että Room 11:25-27 tarkoittaa hengellistä Israelia ja sen pelastumista, eli kristillistä kirkkoa, ei luonnollisen Israelin hengellistä herätystä ja pelastumista. Paavali viittaa Room 11:25-27 jakeissa Jesajan kirjaan lukuun 59:20,21:

Jes 59:
20 Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra.
21 Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti.

Hepreankielen sana Siion (Tsijon) Jes 59: 20:ssa tarkoitti alunperin Daavidin kaupunkia, nykyisestä Jerusalemin vanhasta kaupungista sen eteläinen osa. Myöhemmin Siion tarkoitti kuvaannollisesti temppelivuorta ja laajemmin Jerusalemia sekä Israelin kansaa. Jes 59:20:ssa oleva Jaakob sana on hepreaksi Jakov, joka on Israelin kansan 12 heimon kantaisä.

Paavalin viittaus Siioniin ja Jaakobiin ei tarkoita kristillistä kirkkoa, ei hengellistä Israelia (yhdessä pakana ja juutalaiset), vaan luonnollista Israelia, sillä hepreankielen sanat Siion ja Jaakob yhdistetään aina Raamatun kielessä luonnolliseen Israeliin, lihansa puolesta juutalaisiin. Apostoli Paavali vahvisti VT:n profetiat koko luonnollisen Israelin pelastumisesta lopunaikana sen viimeisinä päivinä.

Kirkollinen korvausteologia on väärässä, sillä se sanoo ettei vanhan liiton aikaiset lupaukset ole enää voimassa luonnolliselle Israelille, koska kristillinen kirkko on korvannut Israelin, sillä kristillinen kirkko on Uusi Israel. Kuten olemme nähneet Raamatusta, niin VT kuin UT opettaa luonnollisen Israelin pelastuvan lopunaikana.

 

Petri Paavola

 

 

eXTReMe Tracker