Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Ajatuksia Raamatullisesta paimenuudesta
              

Raamatullinen paimenuus ja ihmistekoinen paimenuus

Olen kokenut voimakkaasti sydämelläni saaneeni tämän kirjoituksen Jumalalta. En varmasti osaa kaikkea tuoda oikein esille, mutta tutki ja koettele kirjoitukseni, joka on erityisesti suunnattu seurakuntien johtajille sekä tietenkin myös kaikille uskoville.

Jer 10:
20 Minun telttani on hävitetty, ja kaikki minun telttaköyteni ovat katkotut; minun lapseni ovat lähteneet luotani, eikä niitä enää ole. Ei ole enää, kuka telttani pystyttäisi ja nostaisi seinieni kankaan.
21 Sillä paimenet olivat järjettömät eivätkä etsineet Herraa; sentähden he eivät menestyneet, vaan koko heidän laumansa hajotettiin.

Jumala tulee myös tässä ajassa lopettamaan joillakin paikkakunnilla sellaisen seurakunnan työn, jossa seurakunnan johtajat ovat luottaneet omaan järkeensä eivätkä etsineet Herran tahtoa.

Jer 12:10 Monet paimenet ovat turmelleet minun viinitarhani, tallanneet minun peltopalstani, tehneet ihanan peltopalstani autioksi erämaaksi.

Myös tässä ajassa monet seurakuntien johtajat ja vastuuhenkilöt ovat turmelleet Jumalan seurakuntaa sallimalla kaikenlaisen vääryyden ja eksytyksen pesiytyä seurakuntiin.

Jer 23:
1 ¶ "Voi paimenia, jotka hukuttavat ja hajottavat minun laitumeni lampaat, sanoo Herra.
2 Sentähden näin sanoo Herra, Israelin Jumala, paimenista, jotka kaitsevat minun kansaani: Te olette hajottaneet minun lampaani ja karkoittaneet ne pois ettekä ole pitäneet niistä huolta. Katso, minä pidän huolen teidän pahain tekojenne rankaisemisesta, sanoo Herra.
3 Ja minä kokoan lampaitteni tähteet kaikista maista, joihin olen ne karkoittanut, ja tuon ne takaisin laitumelleen, ja ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät.
4 Ja minä herätän heille paimenia, ja ne kaitsevat heitä; eivät he enää pelkää eivätkä säiky, eikä heistä yhtäkään puutu, sanoo Herra.

Tässä ajassa on monia seurakuntien johtajia, jotka eivät ole pitäneet huolta seurakunnasta, vaan he ovat tehneet pahoja tekoja sallien kaikenlaisen vääryyden ja eksytyksen tehdä pesänsä seurakuntiin. Jumala tulee rankaisemaan tällaisia vääriä ja kehnoja paimenia sekä niitä paimenia, jotka ovat sallineet eksytyksen turmella ja saastuttaa seurakuntia. Rankaisuna heidän pahat tekonsa tulevat ilmi kaikkien nähtäviksi ja heidän salaiset synnit tulevat paljastumaan. Joitakin Herra lyö sairaudella (kaikki sairaudet eivät ole Jumalan kuritusta).

Tulevina päivinä jotkut kehnot paimenet tullaan tuomitsemaan sellaisella tavalla, että Herra ottaa heidät pois tästä ajasta kuoleman kautta, koska he eivät halunneet tehdä parannusta pahoista teoistaan. Jumala kutsuu armossaan kuitenkin sinua parannukseen, joka olet seurakunnan johtajistossa osallistunut eksytyksen ja vääryyden suosimiseen.

5 Moos 28:
58 Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi,
59 niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia.
60 Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun.
61 Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut.

Monet uskovat ihmiset luulevat ja uskovat ettei Jumala koskaan  rankaise kansaansa sairauksien kautta. Raamattu todistaa, että Jumala voi antaa monenlaisia sairauksia niiden uskovien elämään, jotka eivät ole kuuliaisia Jumalalle ja sallivat eksytysten eksyttävän Jumalan kansaa. Kaikki sairaudet eivät ole Jumalan antamia, mutta Jumala voi antaa sairauksia rangaistuksena meille uskovillekin jos olemme häntä kohtaan uskottomia emmekä halua tehdä parannusta synneistämme ja eksymyksestämme.

1 Kun 12:
28 Mietittyään asiaa kuningas teetti kaksi kultaista vasikkaa ja sanoi heille: "Te olette jo tarpeeksi kauan kulkeneet Jerusalemissa. Katso, Israel, tässä on sinun Jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta."
29 Ja hän pystytti toisen Beeteliin, ja toisen hän asetti Daaniin.
30 Ja tämä koitui synniksi. Ja kansa kulki sen toisen kuvan luo Daaniin saakka.
31 Hän rakensi myös uhrikukkulatemppeleitä ja teki kansan keskuudesta papeiksi kaikenkaltaisia miehiä, jotka eivät olleet leeviläisiä.
32 Ja Jerobeam laittoi juhlan kahdeksannessa kuussa, kuukauden viidentenätoista päivänä, sen juhlan kaltaisen, jota vietetään Juudassa, ja nousi silloin itse alttarille; niin hän teki Beetelissä ja uhrasi niille vasikoille, jotka hän oli teettänyt. Ja tekemiänsä uhrikukkulapappeja hän asetti virkaan Beeteliin.
33 Hän nousi sille alttarille, jonka oli teettänyt Beeteliin, viidentenätoista päivänä kahdeksatta kuuta, jonka kuukauden hän oli omasta päästään keksinyt. Hän laittoi silloin juhlan israelilaisille ja nousi alttarille polttamaan uhreja.

Israelin kuninkaan Jerobeamin aikana Jerobeam eksytti kansaa palvomaan epäjumalia. Jerobeam pystytti uhrikukkulatemppeleitä ja teki kansan keskuudesta papeiksi kaikenlaisia miehiä, jotka eivät olleet leeviläisiä, eli oikeita pappeja.

Tässä nykyisessä ajassa on myös paljon seurakunnan johtajia ja paimenia, jotka eivät ole Jumalan valitsemia, vaan ihmisten valitsemia ja asettamia vääriä paimenia, jotka eksyttävät seurakuntaa sallimalla monenlaisten eksytysten tulemisen seurakuntiin. Kuten Jerobeam keksi omasta päästään asioita miten Jumalaa tulee palvella, niin myös tämän ajan ihmisten asettamat paimenet keksivät omasta päästään opetuksia ja käytäntöjä miten Jumalaa tulisi palvella.

Hes 34:
1 ¶ Minulle tuli tämä Herran sana:
2 "Ihmislapsi, ennusta Israelin paimenia vastaan, ennusta ja sano heille-paimenille: Näin sanoo Herra, Herra: Voi Israelin paimenia, jotka ovat itseänsä kainneet! Eikö paimenten ole kaittava lampaita?
3 Te olette syöneet rasvat, pukeneet päällenne villat, teurastaneet lihavat; mutta ette ole kainneet laumaa,
4 ette ole vahvistaneet heikkoja, ette ole parantaneet sairaita, sitoneet haavoittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita, vaan te olette vallinneet niitä tylysti ja väkivaltaisesti.
5 Ja niin ne ovat hajaantuneet paimenta vailla ja joutuneet kaikkien metsän petojen syötäviksi-hajaantuneet ne ovat.
6 Minun lampaani harhailevat kaikilla vuorilla ja kaikilla korkeilla kukkuloilla; pitkin koko maata ovat minun lampaani hajallaan, eikä kenkään niistä välitä eikä niitä etsi.
7 ¶ Sentähden, paimenet, kuulkaa Herran sana:
8 Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, totisesti, koska minun lampaani ovat ryöstettävinä ja koska minun lampaani ovat kaikkien metsän petojen syötävinä, kun paimenta ei ole ja kun minun paimeneni eivät välitä minun lampaistani, vaan minun paimeneni kaitsevat itseänsä, eivätkä kaitse minun lampaitani,
9 sentähden, paimenet, kuulkaa Herran sana:
10 Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn paimenten kimppuun, vaadin lampaani heidän kädestänsä ja teen lopun heidän lammasten-kaitsennastaan, eivätkä paimenet saa enää kaita itseänsä. Minä pelastan lampaani heidän kidastansa, eivätkä ne sitten enää ole heidän syötävinänsä.

Niin kuin tuli Herran sana Israelin paimenille heidän kelvottomuutensa tähden, niin myös tässä ajassa Jumala tuo nuhteen sanan monille (ei kaikille) paimenille, jotka paimentavat kelvottomasti Herran seurakuntaa.

Osa paimenista kaitsee itseään, ei seurakuntaa. Näiden kelvottomien paimenten toiminta keskittyy oman hyvinvoinnin varmistamiseen ja siksi he haluavat miellyttää ihmisten korvasyyhyä turvatakseen oman toimeentulonsa. He eivät kaitse laumaa Jumalan sanan totuudella ja rakkaudella, vaan korvasyyhyllä, joka sopii kaikille niille, jotka haluavat sanomaa omaan korvasyyhyynsä.

He eivät ole vahvistaneet heikkoja eivätkä auttaneet synnin haavoittamia uskovia totuudella ja rakkaudella, vaan ovat joko julistaneet heille korvasyyhyyn tai jättäneet heidät kokonaan ilman minkäänlaista hoitoa jättäen heidät osattomiksi totuuden ja rakkauden eheyttävästä hoidosta.

He eivät ole etsineet eksyneitä, vaan ovat eksyttäneet heitä seuraavat uskovat ihmiset. He ovat hallinneet ja johtaneet laumaa tylysti käyttäen hengellistä väkivaltaa. Osa seurakuntalaisista on ajautunut pois uskosta heidän käsittelynsä takia tai sitten osa uskovista on vetäytynyt yksinäisyyteen nuolemaan haavojaan, koska eivät enää pysty luottamaan toisiin uskoviin ihmisiin.

Jumala tulee lopettamaan ja lakkauttamaan monien tällaisten väärien ja kehnojen "paimenien" toiminnan" sekä johdattaa haavoille jätetyt uskovat terveen ja Raamatullisen seurakunnan pariin, jossa todelliset paimenet auttavat uskovia kasvamaan uskossa niin kuin Raamattu opettaa.

Sak 10:
1 ¶ Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana: Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle.
2 Sillä kotijumalat puhuvat tyhjiä, ja tietäjät näkevät petosnäkyjä, puhuvat valheunia, lohduttelevat turhilla. Sentähden he saavat lähteä matkaan kuin lammaslauma ja kärsivät vaivaa, kun ei ole paimenta.
3 Paimenia kohtaan syttyy minun vihani, ja johtomiehiä minä rankaisen; sillä Herra Sebaot pitää huolen laumastansa, Juudan heimosta, ja asettaa sen ikäänkuin kunniaratsuksensa sodassa.

Niin kuin oli Vanhan Liiton aikana, niin on myös tässä Uuden Liiton ajassa, jota parhaillaan elämme. Monet seurakuntien johtajat eksyttävät seurakuntia valheellisten ja petollisten näkyjen kautta. He tuovat väärää lohdutusta, joka perustuu petokseen. Jumala tulee rankaisemaan heitä elleivät he tee parannusta.

Käyn läpi lyhyesti Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa paimenuudesta käsin.

Ilm 2:
1 ¶ "Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä:
2 Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi;
3 ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut.
4 Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi.
5 Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.
6 Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan.
7 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.’

Efeson seurakuntaan yritti pujahtaa valheapostoleita turmiollisine oppeineen. Myös tässä ajassa monet valheapostolit pyrkivät kiertämään seurakunnissa. Efeson seurakunta vihasi nikolaiittain tekoja, joka perustui yhden miehen johtajuuteen sekä siinä vaikutti haureellisuus ja seksisynnit sekä epäjumalille uhratun ruoan syömistä. Jumala sanoo vihaavansa nikolaiittain tekoja ja teko sana on monikossa ja siksi myös yhden miehen johtajuus on asia, jota Jumala vihaa. Tässä ajassa monissa seurakunnissa yksi mies johtaa seurakuntaa vanhinten yläpuolellä. Tässä asiassa meillä seurakunnissa olisi paljon korjattavaa.

Efeson seurakuntaa kehotettiin tekemään parannusta ja tekemään ensimmäisiä tekoja, eli rakastamaan Jumalaa. Nykyajan seurakuntien paimenten tulisi opettaa Jumalan rakastamisen olevan tärkein asia ja kun se saavuttaa seurakunnan uskovien sydämet, niin silloin seurakunta saa nähdä Jumalan tekoja.

Ilm 2:
8 ¶ Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään:
9 Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi-sinä olet kuitenkin rikas-ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga.
10 Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun.
11 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita.’

Smyrnassa paimenet olivat opettaneet seurakuntaa ymmärtämään Kristuksen tähden tulevan pilkan ja kärsimyksen tärkeän merkityksen. Tässä on esimerkkiä tämän päivän paimenille.

Ilm 2:
12 ¶ Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka:
13 Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu.
14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.
15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.
16 Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla.
17 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja.’

Pietari kirjoitti kirjeessään, että jotkut uskovat olivat hylänneet suoran tien (totuuden tien) ja eksyneet seuraamaan Bileamin tietä, joka rakasti vääryyden palkkaa (2 Piet 2:15). Pergamon seurakunnassa oli myös niitä, jotka pitivät kiinni Bileamin opista, johon kuului myös epäjumalille uhratun syöminen sekä haureelliset seksisynnit. Koska Bileamin oppiin kuului myös vääryyden palkka, eli rahan vastaanottaminen väärän opetuksen kautta, niin todennäköisesti Pergamossa oli joitakin "paimenia", jotka rahastivat seurakuntaa opettaen heille oppeja, jonka kautta he hyväksyivät haureellisen seksin harjoittamisen seurakuntalaisten keskuudessa sekä muita syntejä.

Nykyisessä ajassakin monet seurakuntien paimenet opettavat ihmisten korvasyyhyyn sallimalla seksisyntejä ja muuta syntiä vääryyden palkan tähden. He rahastavat seurakuntalaisia väärien opetuksen kautta ja kun he opettavat ihmisten korvasyyhyyn, niin syntiä rakastavat ihmiset maksavat heille siitä joskus jopa isojakin summia rahaa jne. Pergamon seurakunnassa vaikutti myös nikolaiittain oppia, eli yhden miehen johtajuutta yli vanhinten. On sanomatta selvää, että tällaisista opetuksista ja synneistä tulee tehdä parannusta, niin kuin Raamattukin sen sanoo tässä kohdassa.

Ilm 2:
18 ¶ Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niinkuin kiiltävä vaski:
19 Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset.
20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.
22 Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;
23 ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.
24 Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa;
25 pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen.
26 Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita,
27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään-niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain-
28 ja minä annan hänelle kointähden.
29 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.’"

Tyatiran seurakunnassa paimenet olivat opettaneet oikein rakkaudesta, uskosta, palvelemisesta ja kärsivällisyydestä, mutta he suvaitsivat naista, Iisebeliä, joka oli tekeytynyt profeetaksi ja pyrki eksyttämään seurakuntaa harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Näistä vääristä asioista seurakuntaa kehotettiin tekemään parannusta.

Nykyään myös monissa seurakunnissa voi olla opillisesti monet asiat oikein, mutta paimenet hyväksyvät ja sallivat haureuden seurakunnassa eivätkä uskalla puuttua siihen. Raamattu opettaa ettei haureelliset ja avionrikkojat saa periä Jumalan valtakuntaa. Seurakuntien paimenten on tässäkin asiassa uskallettava opettaa niin kuin Raamattu opettaa, koska on kyse siitä missä sielu viettää iankaikkisuuden.

Ilm 3:
1 ¶ "Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.
2 Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.
3 Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.
4 Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.
5 Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.
6 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.’

Sardeen seurakunnassa ei valvottu hengellistä elämää. Heillä oli uskovan nimi, eli he sanoivat olevansa uskossa, mutta olivat uskonnollisia ja hengellisesti kuolleita. Sardeessa ei vahvistettu ihmisiä oikealla tavalla uskomaan Herraan Jeesukseen. Sardeen seurakuntaa kehotettiin tekemään parannusta. Sardeessa oli myös muutamia harvoja, jotka olivat kuitenkin oikeassa uskossa.

Tässä nykyajassa on myös Sardeen kaltaisia seurakuntia, joissa harvat ovat enää uskossa ja suurin osa uskonnollisia ihmisiä, mutta hengellisesti kuolleita, siksi he eivät ymmärrä ja erota totuutta ja valhetta ja heille käy kaikenlainen eksytys ja väärä opetus. Heidän tulee tehdä parannusta, että he saisivat syntinsä anteeksi sekä pääsisivät totuuden tuntoon. Tällaisessa seurakunnassa paimenuus ei ole Raamatullisella perustuksella eikä Pyhän Hengen johdossa, vaan ihmisjärjen hallinnassa ja kontrollissa.

Ilm 3:
7 ¶ Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:
8 Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.
9 Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan.
10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.
12 Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.
13 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.’

Filadelfian seurakunnasta sanotaan, että sillä oli vain vähän voimaa, joka voi viitata seurakunnan jäsenten vähäiseen lukumäärään, koska he olivat ottaneet vaarin Jumalan sanasta eivätkä kieltäneet Herraa Jeesusta, niin se kertoo Jumalan voiman voimallisesta vaikutuksesta uskovien sydämessä. He olivat kärsivällisiä sanassa, joka kertoo myös voimallisesta Pyhän Hengen vaikutuksesta uskovan sydämessä.

Tänä päivänä seurakuntien ei tule luottaa ihmisten suureen määrään seurakuntien kokouksissa, vaan Jumalan voimaan, vaikka seurakunnan väkimäärä olisi vähäinen. Seurakuntien paimenten tulee opettaa seurakuntalaiset luottamaan Jumalan voimaan eikä ihmismäärän paljouteen.

Ilm 3:
14 ¶ Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku:
15 Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava!
16 Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos.
17 Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston.
18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.
19 Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.
20 Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.
21 Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.
22 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.’"

Laodikean seurakunta ei ollut kylmä eikä palava, vaan penseä, eli haalea ja veltto hengellisesti, joka piti itseään hengellisesti rikkaana, joka ei mitään tarvitse, mutta heiltä puuttui rakkaus totuuteen. Jumala kehotti heitä tekemään parannuksen.

Myös monissa nykyajan seurakunnissa niin paimenet kuin seurakuntakin on hengellisesti veltto ja haalea, eli uskonnollinen, joka uskollisesti pyörittää uskonnollista kokoustoimintaa, mutta mitään ei tapahdu, koska totuus ja rakkaus puuttuu sydämestä. He eivät usko tarvitsevansa enää mitään, koska he kokevat, että heillä on jo kaikki mitä he tarvitsevat, vaikka todellisuudessa toiminta ja usko on ylpeää uskonnollisuutta, ei aitoa Raamatullista uskoa. Heidän tulee tehdä parannusta, että he pääsevät totuuden tuntoon ja oikealle uskontielle.

Jer 3:15 Ja minä annan teille paimenet oman sydämeni mukaan, ja he kaitsevat teitä ymmärryksellä ja taidolla.

Jumala antaa seurakunnalle Hänen mielensä ja sydämensä mukaisia paimenia, jotka kaitsevat seurakuntaa ymmärryksellä ja taidolla totuudessa ja rakkaudessa Pyhässä Hengessä.

Elämme sekavaa aikaa, mutta Jumala on ennallistamassa seurakuntaa takaisin alkuseurakunnan tilaan. Tässä ennallistamisessa Jumala voitelee ja armoittaa Raamatullisen paimenuuden ja palauttaa paimenuuden sellaiseksi jollaiseksi se on alunperin tarkoitettu.

Apt 20:
17 ¶ Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat.
.............................
28 Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.

Raamatullinen ja Jumalan asettama johtajuus paikallisessa seurakunnassa on annettu ryhmälle miehiä, jotka ovat vanhimpia, paimenia ja kaitsijoita.

Raamatun opetuksen mukaan yksi mies ei saa johtaa seurakuntaa ja sen tähden kaikenlaiset tittelit ja viritelmät, jossa yksi mies on yläpuolella seurakunnan vanhinten on epäraamatullista ja väärää paimenuutta. Raamattu ei opeta mitään kirkkoherrasta, johtavasta pastorista, hallituksen puheenjohtajasta tai muustakaan sellaisesta, jossa yksi mies asettuu tai asetetaan vanhinten yläpuolelle johtamaan seurakunnan toimintaa ja hengellistä työtä.

Matt 20:
25 Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi: "Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan.
26 Näin älköön olko teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne,
27 ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne;
28 niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."

 

1 Piet 5:
1 ¶ Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä:
2 kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta,
3 ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina,
4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

Raamatullinen paimenuus ei ole ihmisten hallitsemisen väline, vaan palvelevaa johtamista, jossa paimenet auttavat seurakunnan jäseniä kasvamaan uskossa sekä löytämään paikkansa ja palvelemaan seurakuntaruumiissa.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan Ylipaimen, joka tarkoittaa sitä että jokainen uskova, joka asettuu vanhinten yläpuolelle asettuu Jeesuksen paikalle Ylipaimenen tehtävään. Jumala on asettanut seurakunnan järjestyksen ja paimenuuden siten, että Jeesus Ylipaimenena saisi johtaa seurakunnan työtä. Heti kun joku ihminen ottaa Jeesuksen paikan asettuen vanhinten yläpuolelle yksin johtamaan seurakuntaa, niin sellainen seurakunta on eksynyt pois Jumalan asettamasta seurakuntajärjestyksestä ja on siinä kohden eksynyt eksytykseen väärästä paimenuudesta.

1 Tim 5:17 ¶ Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät.

Alkutekstin mukaan Raamattu sanoo vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin johtavat. Raamatun opetuksen mukaan sellaisia paimenia tulee kunnioittaa kahdenkertaisen kunnian ansainneina, jotka hyvin johtavat seurakuntaa. Tämä tarkoittaa sitä ettei kehnoa tai väärää paimenuutta tarvitse kunnioittaa eikä uskova edes saisi olla sellaisen paimenuuden alaisuudessa, joka on kehnoa ja väärää. Kehno ja väärä paimenuus ei kuulu Jumalan seurakunnan elämään.

Jos seurakunnan paimenet eivät huolehdi tehtävistään ja syyttävät seurakuntalaisia omista laiminlyönneistään, niin silloin on kyse kehnosta paimenuudesta, josta tulee tehdä parannus. Hyvin usein nykyajan "paimenet" vaativat itselleen arvostusta ja kunnioitusta ymmärtämättä sitä, että seurakunnan hyvin johtaminen on tie ja polku arvostukseen ja kunnioitukseen.

1 Tim 3:
1 ¶ Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen.
2 Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan,
3 ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne,
4 vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina;
5 sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta?
6 Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi.

Seurakunnan kaitsijoiden, eli paimenten tulee olla nuhteettomia miehiä, joka on yhden vaimon mies. Paimenen tulee olla hengellisesti raitis eikä hän saa olla kaikenlaisten eksytysten tuulten vietävissä. Maltillinen sanan voisi kääntää hyväkäytöksinen. Paimenen tulee käyttäytyä hyvin ja asiallisesti. Säädyllisyys tarkoittaa siveyttä, joka tarkoittaa sitä, että paimenen tulee elää siveydessä. Paimenen tulee olla myös vieraanvarainen. Paimenten tulisi myös kyetä taitavasti opettamaan Jumalan sanaa, joka tarkoittaa sitä että opetuksen tulee olla oikea-aikaista, jolloin se tavoittaa uskovan juuri siinä kasvunvaiheessa missä hän on.

Paimenilla ei saa olla päihtymisen kanssa ongelmia eikä päihderiippuvuuksia. Tappelija sana voitaisiin kääntää ja ymmärtää myös ei riitaisa henkilö. Paimenten tulee olla lempeitä eivätkä he saa olla riitaisia. Paimen ei saa olla rahanahne eikä hän saa palvella paimenena rahanahneudesta käsin tavoitellen taloudellisia etuisuuksia, vaan hänen motiivinsa paimenuuteen tulee lähteä palvelemisesta, jossa hän asettaa itsensä palvelijan paikalle, epäitsekkäästi ja uhrautuvasti asettaa lähimmäisen edun oman edun edelle.

Paimenten tulee myös kyetä hoitamaan omaa kotiansa hyvin ja varsinkin oman perheen ihmissuhteiden tulee olla hyvässä kunnossa. Jos oman kodin asiat eivät ole kunnossa, niin silloin ei voi myöskään pitää huolta seurakunnasta, joka on perhettä paljon isompi kokonaisuus. Paimen ei saa olla vastakääntynyt, koska silloin hän Raamatun opetuksen mukaan paisuu ja ylpistyy.

Tiit 1:
 Sillä seurakunnan kaitsijan on, niinkuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä,
8 vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensähillitseväinen;
9 hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet.

Paavalin kirjeessä Tiitukselle on paljon samoja asioita ja ominaisuuksia, joita paimenilla tulee olla kuin mitä oli kirjeessä Timoteukselle. Käyn läpi niitä asioita, joita ei ole Timoteuksen kirjeessä.

Paimen ei saa olla itserakas, koska silloin hän ei ajattele seurakunnan parasta, vaan omaa etuansa. Paimen ei saa olla herkästi vihastuva ja suuttuva, vaan lempeä ja pitkämielinen, koska seurakunnassa ihmisillä on monenlaisia sydämen haavoja, joita tulee taidolla ja maltilla kohdata. Paimen ei saa juosta rahallisen voiton perässä, jonka Raamattu opettaa olevan häpeällistä voiton etsimistä ja pyytämistä.

Paimenen tulee rakastaa hyvää ja karttaa kaikenlaista pahaa. Paimenen tulee olla oikeamielinen eikä hän saa olla puolueellinen, vaan puolueeton ja tasapuolinen rakkaudessa seurakuntalaisia kohtaan. Paimenen tulee olla pyhä, joka tarkoittaa Jumalalle erottautumista ja pyhää elämää, eli pyhityselämän tulee olla hyvässä kunnossa. Paimenen tulee kyetä hillitsemään itsensä.

Paimenen tulee pysyä kiinni Raamatun sanan totuuden opetuksessa sekä hänen tulisi kyetä neuvomaan muita Jumalan sanalla sekä kyetä kumoamaan Jumalan sanan kautta vastaansanojien väitteet ja paljastaa Jumalan sanan totuuden kautta mahdolliset eksytykset, jotka pyrkivät pääsemään turmelemaan seurakuntaa.

Hebr 13:
17 Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niinkuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille hyödyllistä.
18 ¶ Rukoilkaa meidän edestämme; sillä me tiedämme, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa.
19 Vielä hartaammin kehoitan teitä näin tekemään, että minut sitä pikemmin annettaisiin teille takaisin.
20 Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen,
21 hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

Raamattu opettaa että seurakuntalaisten tulee olla seurakunnan paimenille (johtajat) kuuliaisia ja tottelevaisia, koska he valvovat seurakuntalaisten sieluja ja he joutuvat tekemään tiliä Jumalalle siitä kuinka he ovat toimineet paimenina seurakunnan hyväksi. Seurakunta ei saa nousta paimenia vastaan, vaan heidän puolestaan tulee rukoilla ja heitä tulee kunnioittaa ja toimia niin, että paimenet ilolla voisivat kaitsea seurakuntaa. Tässä kohden täytyy muistaa se että 1 Tim 5:17:n opetuksen mukaan paimenten tulee myös hyvin johtamisen kautta saavuttaa seurakunnan luottamus ja kunnioitus. Paimenet eivät saa alkaa vaatimaan itselleen kunnioitusta, koska kunnioitus saavutetaan hyvän johtamisen kautta.

Herra Jeesus on Hyvä Paimen, joka on oman verensä kautta pelastanut meidät synnin ja saatanan orjuudesta Jumalan lapseuteen. Jeesus Hyvänä Paimenena tekee meidät kykeneväisiksi kaikkeen hyvään, niin että voimme toteuttaa Jumalan tahtoa. Jumalalle kunnia aina ja iankaikkisesti Herramme Jeesuksen kautta, amen.

 

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker