Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Ajatuksia Raamatullisesta paimenuudesta
              

Jumalan totuus ja vihollisen valhe

 

Uskonnollisuus uskottelee itselleen uskovansa enemmän Jumalan totuuteen kuin vihollisen valheeseen.

Matt 24:
24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.

2 Tess 2:
 7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Herra Jeesus sanoi monien väärien kristuksien (voideltujen) ja profeettojen nousevan vähän ennen Jeesuksen tulemusta ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä valheenvoiman kautta eksyttäen jos mahdollista, jopa valitutkin. Herra Jeesus sanoi, että Hän on sanonut opetuslapsilleen (kaikille opetuslapsille kaikkina aikoina Raamatun sanan kautta) tämän jo ennalta.

Meidän tulee ottaa vakavasti Herran Jeesuksen sanat sekä antaa Hänen juurruttaa itsemme Pyhässä Hengessä Jumalan sanan totuuteen, koska muuten tulemme eksymään pois totuudesta tässä lopunajassa. Eksytykseen lankeaminen ja sen hyväksyminen paljastaa sen ettei tällainen ihminen usko Jumalaan, Jumalan sanan totuuden mukaisesti, vaikka hän voi uskotella itselleen pitävänsä kiinni Jumalan sanan totuudesta.

Raamatun sana todistaa sen että uskova ihminen voi luulla uskovansa enemmän Jumalan totuuteen kuin vihollisen valheeseen, mutta hän elää kuitenkin valheessa ja eksytyksessä luullen sitä Jumalan totuudeksi. Koska hän ei ymmärrä Jumalan sanan totuutta, niin hän erehtyy ja eksyy luulemaan riivaajahenkien opetuksia ja valhevoiman tunnustekoja Jumalan teoiksi.

1 Tim 4:
1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

Lopunajan luopumus on Herran sallimaa ja Raamatun opetuksen mukaan jotkut (valitettavastii todella monet) uskovat eksyvät pois totuudesta lopunaikana vähän ennen Herran Jeesuksen tulemusta. Ainoa asia joka estää meitä eksymästä on rakkaus Jumalaan Pyhässä Hengessä sekä Jumalan sanan totuudesta kiinni pitäminen uskossa kasvaen kohti syvempää Jumalan tuntemista. Jos edellä sanottu ei ole totta eikä tapahdu meidän elämässämme, niin silloin ajaudumme eksytyksen kavaliin pauloihin lopunajassa.

Monet tämän päivän seurakuntien paimenet eivät ymmärrä lopunajan olevan Jumalan sallimaa eksytyksen aikaa, jossa jokainen sellainen uskova ihminen tulee eksymään saatanan kavaliin juoniin, joka ei rakasta Herraa ja pysy Jumalan sanan totuudessa. Kyse on vakavasta asiasta, sillä lopunajan luopumus ja eksytys johdattaa siihen uskovat ihmiset lopulta iankaikkiseen kadotukseen elleivät he tee parannusta ja hylkää eksytystä ja luopumusta sydämestään ja palaa totuuden tielle.

Totta kai meidän tulee luottaa ja uskoa enemmän Jumalan totuuteen kuin vihollisen valheeseen, mutta meidän tulisi myös tutkia ja koetella omaa sydäntämme, että onko uskomme kiinni Jumalan sanan totuudessa vai olemmeko erehtyneet luulemaan vihollisen valhetta totuudeksi.

2 Kor 2:11 ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat.

2 Tim 3:
13 Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.
14 Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,
15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Sinun ei tule pelätä eksytyksiä, mutta sinun tulee kuitenkin ymmärtää se että lopunajassa, jota elämme esiintyy paljon eksytyksiä, joita monet luulevat Jumalan teoiksi. Eksytyksessä ja luopumuksessa on sellainen piirre, että sen kautta ihminen eksyy yhä pidemmälle vääryydessä ja pahuudessa, jolloin he eksyttävät ja itse eksyvät koko ajan syvemmälle eksytyksen kavaliin juoniin.

Silloin kun sinä rakastat Jumalaa Pyhässä Hengessä ja haluat elää ja kasvaa totuudessa, niin sinä opit tuntemaan totuuden Jumalan sanan kautta. Samoin opit tuntemaan ja välttämään saatanan juonet, jotka eivät ole meille tuntemattomia jos tunnemme ja ymmärrämme Jumalan sanan totuuden opetuksen. Jos eksymme mukaan eksytykseen, niin silloin emme ole vielä oppineet tuntemaan Jumalan sanan totuutta, niin kuin se tulisi tuntea ja ymmärtää.

Luuk 18:8 Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?"

Herra Jeesus sanoi löytäneekö Hän uskoa maan päältä kun Hän tulee takaisin. Jakeessa oleva usko sana tarkoittaa uskoa, varmuutta ja uskollisuutta. Jeesuksen sanojen mukaan todellista Raamatullista uskoa ei ole kovinkaan paljon kun Hän tulee takaisin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että lopunajan paimenuus on monin paikoin pahasti vääristynyttä sekä epäraamatullista.

Meidän tulisi uskovina ottaa todella vakavasti Herran Jeesuksen sanat ja tutkia Jumalan sanan edessä onko paimenuutemme, seurakuntaelämä sekä uskonelämämme Jumalan tahdon mukaista vai onko siihen päässyt vaikuttamaan epäraamatullisia opetuksia.

Silloin kun uskovan ihmisen sydämessä ei ole uskon varmuutta pelastuksesta ja kuinka Herraan Jeesukseen tulisi uskoa, niin uskova ei kykene olemaan uskollinen Jumalalle, vaan hän eksyy kaikenlaisiin eksytyksiin. Lopunajan iso ongelma uskovien keskuudessa on uskon varmuuden ja uskollisuuden puuttuminen.

Ps 111:10 Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksensä pysyy iankaikkisesti.

Herran pelko, eli Herran kunnioittaminen, johon tietenkin yhdistyy Jumalan rakastaminen johdattaa uskovan ihmisen uskon varmuuteen ja uskollisuuteen Jumalaa kohtaan, koska Herran pelko antaa viisautta ja ymmärrystä ymmärtää Jumalan tahtoa.

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker