Älä rakenna riitaa veljesten kesken

 

Raamatun opetuksen mukaan lopunajassa Herran tulemuksen viipyessä, jotkut uskovat alkavat toimimaan pahan palvelijan tavoin lyöden kanssapalvelijoitaan sekä syömään ja juomaan juopuneiden kanssa. Ikävä asia on se kuinka monesti uskovien kesken tapahtuu väärinkäsityksiä, tapahtuu riitoja, jotka johtavat katkeruuteen sekä toisen kampittamiseen ja pahan puhumiseen.

Sielullisuus ja lihallisuus uskovan sydämessä (joka vaanii meitä kaikkia) saa aikaan sen ettei asioita pystytä hoitamaan ja käsittelemään hengellisesti ja asiallisesti, vaan sen sijaan alkaa toisen höykytys ja virheiden etsiminen sekä syyttely. Sellainenkin ilmiö on tuttu uskovien keskuudessa että kun joku on jotakin vastaan, niin hän liittoutuu sellaisten kanssa, joilla on jotakin vastaan sitä samaa henkilöä kohtaan, jota kohtaan hän tuntee negatiivisuutta. Raamatussa on vakava varoitus sellaisille, jotka rakentavat riitaa veljesten (sisarusten) kesken.

Matt 24:
44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.
45 Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?
46 Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
47 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
48 Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: ‘Minun herrani viipyy’,
49 ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,
50 niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa,
51 ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

Luuk 12:
41 ¶ Niin Pietari sanoi: "Herra, meistäkö sinä sanot tämän vertauksen vai myös kaikista muista?"
42 Ja Herra sanoi: "Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa?
43 Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
44 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
45 Mutta jos palvelija sanoo sydämessään: ‘Herrani tulo viivästyy’, ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä,
46 niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille.
47 Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä.
48 Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään.

Raamatun opetuksen mukaan uskollisen ja ymmärtäväisen palvelijan, jonka Herra on asettanut pitämään huolta palvelusväestään tulee antaa palvelusväelle ruokaa ajallansa. Ymmärrän ja näen uskollisen ja ymmärtäväisen palvelijan olevan sellainen, jonka Jumala on kutsunut paimenuuteen ja sitä kautta antamaan hengellistä ruokaa (Jumalan sanan opetus) seurakunnalle.

Jos tällainen paimeneksi kutsuttu uskova ei ruoki Jumalan sanalla seurakuntaa, vaan Herran viipyessä alkaa lyömään kanssapalvelijoitaan, niin hän toimii silloin pahan palvelijan tavoin, jonka seurauksena hän voi ajautua pelastuksen ulkopuolelle, ellei tee parannusta pahuudestaan. Silloin jos paimeneksi kutsuttu uskova ei kestä kuin hänen opetustansa koetellaan, niin hän voi alkaa käyttäytymään pahan palvelijan tavoin. On ehdottoman tärkeää, että seurakunnan paimenet asettavat oman opetuksensa koeteltavaksi, sillä se on Jumalan tahto.

Tässä yhteydessä on syytä myös muistuttaa, että jokaisen uskovan on asetettava uskon ymmärryksensä seurakunnan koeteltavaksi, sillä koetteleminen ei tarkoita vain paimenten opetusten koettelemista, vaan kaiken sen koettelemista mitä seurakunnassa tapahtuu ja miten uskomme Raamattua. Sekin on syytä muistaa, että niin koettelijan kuin koeteltavankin uskon ymmärrys tulee koetella, sillä koetteleminen ei ole yksipuolista, koska kaikki on koeteltava mitä seurakunnassa tapahtuu.

Pahan palvelijan sydämessä asuu vilppi ja vääryys ja siksi hän alkaa lyömään kanssapalvelijoitaan. Koska tässä Raamatun kohdassa on kyse hengellisestä ruuasta, niin pahan palvelijan syöminen ja juominen juopuneiden kanssa ei tarkoita pelkästään tavallisen ruuan syömistä ja juopumista, vaan myös hengellistä juopumista, jossa uskova alkaa syömään ja juomaan riivaajahenkien oppeja sekä juopuu valhevoiman vaikutuksista.

On äärimmäisen tärkeätä ettemme lyö uskovia sisariamme ja veljiämme Herrassa Jeesuksessa, sillä kun sille tielle lähtee, niin se voi johdattaa uskovan riivaajien pöytään, jonka antimina on harhaopit sekä valheenvoiman manifestaatioihin osallistuminen. Tämä varoittava esimerkki tulee selkeästi esille Matteuksen 24 ja Luukkaan 12 luvuista. Sen tähden on tärkeätä ymmärtää, että toisen koetteleminen sekä väärien ja eksyttävien oppien paljastaminen pysyy totuuden perustuksella sekä lähimmäisen rakastamisessa.

Emme myöskään saa toivoa ja rukoilla Jumalan lyövän tuomiolla eksyksissä olevia sisaria ja veljiä Herrassa, vaan rukoilla heidän puolestaan, että he tekisivät parannuksen. Jumala kyllä tietää mikä on oikea hetki tuomita sellainen ihminen, joka eksyttää Hänen kansaansa. Minun ja sinun tehtävä on rakastaa heitä sekä elää rakkaudessa ja totuudessa Jumalan tahtoa etsien, ettemme lankeaisi pois terveestä uskosta.

Ylpeys on kavala ja karmea kaveri, joka istuttaa lonkeronsa sellaisen ihmisen sydämeen, joka pitää itseänsä muita parempana, siksi meidän on valvottava omaa tilaamme ettemme lankeaisi ylpeyden syntiin. Jos Jumalan armosta näemme totuuden, jostakin eksytyksestä, niin se on Jumalan armoa, eikä meidän omaa ansioitamme, siksi meidän tulee olla pysyvästi pienellä paikalla sekä etsiä Jumalan tahtoa ja rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestämme, sielustamme, mielestämme ja voimastamme sekä rakastaa lähimmäistämme kuin itseämme. Jos näin haluamme elää ja vaeltaa ja siinä kasvaa, niin silloin kykenemme ojentamaan eksyneitä ja eksyttäjiä Jumalan tahdon mukaisesti, eli sävyisyyden Hengessä sekä kasvamaan uskossa oikeaan suuntaan.

Snl 6:
16 Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu:
17 ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta,
18 sydäntä, joka häijyjä juonia miettii, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan,
19 väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken.

Raamattu kertoo selvästi meille sen mitä asioita Herra vihaa ja mitä Hänen sielunsa kauhistuu. Herra vihaa ylpeyttä, valhetta, ihmisen verenvuodattamista pahuuden kautta, pahojen juonien punomista, pahan tekemistä ja valheen väärää todistusta. Herralle on kauhistus riidan rakentaja veljesten kesken.

Riidan rakentaja veljesten kesken on ylpeä eikä halua nöyrtyä tekemään parannusta, sillä hän haluaa olla aina oikeassa, eikä halua myöntää virheitään. Riidan rakentaja veljesten kesken sortuu hyvin usein kannattamaan valheita sekä toimii valheellisesti. Riidan rakentaja veljesten kesken punoo pahoja juonia sekä pyrkii saamaan toiset sanoissa solmituiksi. Riidan rakentaja veljesten kesken sortuu hyvin usein antamaan väärän ja valheellisen todistuksen lähimmäisestään. Raamatun opetuksen mukaan riidan rakentaja veljesten kesken on Herralle kauhistus. 

Luuk 18:8 Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?"

Minua on viime aikoina tai oikeastaan pitemmän aikaa puhutellut Jeesuksen sanat löytäneekö Hän uskoa maan päältä kun Hän tulee? Kun liikkuu uskovien keskuudessa missä tahansa, niin huomaa sen kuinka monenlaista ja erilaista uskoa on olemassa. En tietenkään sulje itseäni pois tästä ongelmasta, niin että olisin sen ulkopuolella, vaan tietenkin olen siihen osallisena kuten me kaikki uskovat olemme.

Sitä olen ajatellut itseänikin koskien sekä myös laajemmin, että onko halua tutkia ja koetella omaa uskoa vai onko sydämessä halu olla oikeassa hinnalla millä hyvänsä. Surullista tämä kuitenkin on. Raamatun opetuksen mukaan on yksi Herra, yksi usko ja Jeesus sanoi ettei Hän kuitenkaan löydä kovin paljon oikeata uskoa kun Hän tulee takaisin. Varmasti meillä kaikilla uskovilla olisi syytä vetäytyä rukouskammioihimme etsimään Herraa ja Jumalan sanan totuutta, sillä Herra on antanut meille kaikille yhden ja samanlaisen uskon. Toki olemme kaikki eri kasvuvaiheissa, mutta sanan mukaan emme voi kasvaa eri suuntiin siten, että samat uskon asiat nähdään ja ymmärretään tuhannella täysin erilaisella tavalla. Oikeastaan olen ollut viime aikoina surullinen ja tuskainen tämän asian kanssa. Siitä olen varma, että Jumala kokee monin verroin enemmän tuskaa tämän asian kanssa. Tienviitta mitä tulee käydä minulle itselleni sekä meille kaikille:

Jes 66:2 Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.

Ilm 2:
3 ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut.
4 Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi.
5 Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.

Luuk 7:
44 Ja naiseen kääntyen hän sanoi Simonille: "Näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi; et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan.
45 Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kuin tulin sisään.
46 Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani.
47 Sentähden minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän näet rakasti paljon; mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän."
48 Sitten hän sanoi naiselle: "Sinun syntisi ovat anteeksi annetut".

Joh 14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Joh 17:
17 ¶ Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.
18 Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan;
19 ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.
20 ¶ Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,
21 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
22 Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä-
23 minä heissä, ja sinä minussa-että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.
24 ¶ Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista.
25 Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt.
26 Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä."

Kaikkein tärkein asia uskossa uskovalle ihmiselle on rakastaa ensimmäiseksi Jumalaa koko sydämestään, mielestään, sielustaan ja voimastaan. Efeson seurakunta oli hylännyt ensimmäisen rakkauden Jeesukseen ja Isä Jumalaan ja Jumalan sana kehotti heitä tekemään parannusta lankeemuksestaan, että he tekisivät ensimmäisiä tekojaan, eli rakastaisivat Jumalaa yli kaiken. Jos uskova hylkää ensirakkautensa (rakastaa Jumalaa yli kaiken muun), niin se voi johtaa siihen, että lampunjalka työnnetään pois paikaltaan. Historian todistuksen mukaan Efeson seurakunta ei tehnyt parannusta ja tietyn ajanjakson aikana Efesossa ei ole ollut Jumalan seurakuntaa.

On todella tärkeätä ymmärtää, että ilman Jumalan rakkautta seurakunta ei ole Jumalan seurakunta, vaan uskonnollinen instituutio, joka ei etsi Jumalan kunniaa ja totuutta, vaan ihmisten kunniaa uskonnollisten ihmiskäskyjen kautta.

Jumalan tahto on, että me uskovat vastaanottaisimme Jumalan vaikuttaman nöyryyden. Koska olemme pieniä, rikkinäisiä ja vajavaisia ihmisiä, niin meillä tulisi olla arka tunto Jumalan sanan edessä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä tulisi olla halukkuutta ymmärtää, uskoa Jumalan sanaan, niin kuin siihen  uskoa tulee ja meidän tulisi vaeltaa kuuliaisesti Herran sanan opetuksen mukaisesti Pyhän Hengen voiman kautta.

Raamatun opetus syntisestä naisesta ja syntien anteeksiantamuksesta Luukkaan evankeliumin seitsemännessä luvussa on todella tärkeä. Tästä opetuksesta tulee esille se, että joka saa paljon syntejä anteeksi, niin hän rakastaa paljon Jumalaa, mutta joka saa vähän syntejä anteeksi, niin se rakastaa vähän Jumalaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ihminen, joka tulee uskoon olkoon hän tehnyt paljon tai vähemmin syntejä ja kun hän ymmärtää saaneensa paljon anteeksi, niin hän ymmärtää olleensa täysin syntinen ja syntien anteeksiantamus on Jumalan armon osoitus hänelle.  Se joka on saanut vähän anteeksi tulee ymmärtää siten ettei ihminen ole ymmärtänyt olleensa täysin syntinen ja siksi hän ei arvosta Jumalan syntien anteeksiantamusta, eikä hän rakasta oikealla tavalla Jumalaa.

Luukkaan evankeliumin seitsemännen luvun opetus syntisestä naisesta ja syntien anteeksiantamisesta on todella tärkeä. Nainen joka oli tehnyt syntiä oli se joka rakasti paljon, mutta fariseus nimeltään Simon oli se joka rakasti vain vähän. Syntiselle naiselle Jeesus sanoi, että hänen paljot syntinsä oli annettu anteeksi, sillä hän rakasti paljon, mutta fariseus Simonille Jeesus sanoi, jolle vähän anteeksi annetaan se rakastaa vähän. Jeesus ei sanonut, että fariseus Simon olisi saanut syntinsä anteeksi, mutta syntinen nainen sai syntinsä anteeksi.

Syntinen nainen ei saanut syntejä anteeksi tietenkään sen tähden, että hän rakasti paljon Jeesusta, vaan siksi kun hän teki sydämessään parannusta. Raamatun teksti ei sano, että hän teki sydämessään paranmusta, mutta koska hän sai syntinsä anteeksi Jeesukselta, niin silloin hän teki sydämessään parannuksen, koska Jeesus ei antanut syntejä anteeksi kuin vain niille, jotka katuivat ja tekivät parannuksen. Syntisen naisen tekemä parannus sekä ymmärrys siitä, että hän oli saanut kaikki paljot syntinsä anteeksi johti siihen, että hän rakasti paljon Jeesusta.

Jumalan rakastamisen (rakastaa ensin Jumalaa - rakastaa Jumalaa yli kaiken) perusta on siinä, että me ymmärrämme olleemme täysin syntisiä ja Jumalan kirkkautta vailla ja olemme saaneet kaikki syntimme anteeksi Jumalan armosta. Tämä johtaa meidät yhä syvempään Jumalan rakastamiseen uskon kasvun kautta. Tämä on perusta oikealle ja Raamatulliselle Jumalakuvalle uskovan sydämessä.

Sitten kun Jumalan armosta alamme kasvaa uskossa, niin opimme elämään Jumalan käskyjen mukaan Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti. Raamatun opetuksen mukaan me rakastamme Jumalaa pitämällä Hänen käskynsä, joka tarkoittaa elämistä ja vaeltamista Jumalan sanan opetuksen mukaan. Herra Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 14, että se joka rakastaa Jumalaa, niin hänelle Jeesus ilmoittaa itsensä.

Tämä tarkoittaa sitä ettei kukaan uskova voi ymmärtää Jumalan sanan opetusta syvällisesti ellei hän rakasta Jumalaa. Mitä enemmän me rakastamme Jumalaa sitä enemmän me opimme ymmärtämään sitä mitä Raamattu opettaa, koska Jeesus avaa ja ilmoittaa Raamatun sanan opetusta vain niille, jotka rakastavat Jumalaa. Johanneksen evankeliumin 14 luvun opetus on todella tärkeä, sillä sen mukaan Raamatun sanan opetusta voi ymmärtää oikealla tavalla vain sen kautta, että rakastaa Jumalaa.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan rakkaus lisääntyy uskovan sydämessä uskon kasvun kautta (Juud 1:2). Tämäkin on Jumalan armoa, sillä kukaan ei kykene omissa voimissaan rakastamaan Jumalaa, mutta Hän vaikuttaa rakkautta Häneen Pyhässä Hengessä uskon kasvun kautta. Jumalan armosta Jumalan vaikuttaman rakkauden kautta opimme ymmärtämään koko ajan syvällisemmin Jumalan sanan opetusta sekä opimme tuntemaan Jumalaa Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden kautta.

Jumalan seurakunta on hajaannuksen tilassa erilaisissa uskonsuunnissa ja ryhmittymissä uskonsuuntien ulkopuolella. Tämä ei ole Jumalan tahto. Todellinen totuuden mukainen pyhityselämä sekä Pyhän Hengen vaikuttama rakkaus saa aikaan uskovien  yhteyttä (ykseyttä) Jumalan asetuksen ja säätämyksen mukaan, jolloin seurakunta järjestäytyy paikkakunnalla yhdeksi Jumalan seurakunnaksi.

Jos olemme yhteydessä uskon sisariin ja veljiin ja loukkaannumme toisiimme sen tähden, että olemme eri mieltä jostakin sellaisesta opillisesta asiasta, joka ei ole pelastuskysymys tai olemme eri mieltä yleensä siitä miten ja millä tavalla meidän tulisi suhtautua uskovina yhteiskunnassa vallitseviin asioihin, niin silloin emme ole antaneet Pyhän Hengen vaikuttaa meissä rakkautta, emmekä elä totuuden mukaista pyhityselämää.

Raamattu opettaa seurakunnan ykseydestä (yhteydestä), joka on siinä mielessä erittäin tärkeä opetus, koska se on liitetty ihmisten pelastumiseen. Seurakunnan ykseyden peruspilarit ovat Johanneksen evankeliumin 17 luvun mukaan Jumalan sanan totuuden mukainen pyhityselämä, kirkkauden, eli Pyhän Hengen vaikuttama ykseys ja rakkaus Jumalaan sekä uskon sisariin ja veljiin. Ilman edellä mainittuja seurakunnan ykseyden peruspilareita seurakunta ei voi seurakuntana kasvaa ja rakentua oikeaan suuntaan.

Fil 3:
14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.
15 ¶ Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.
16 Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!

Raamatun opetuksen mukaan me voimme olla eri mieltä joistakin Raamatun opetuksista, mutta me emme saisi sen tähden riitautua ja vetäytyä pois toistemme uskon yhteydestä. Meidän tulee eri näkemystenkin vallitessa vaeltaa yhdessä samalla uskon tiellä ja yhdessä kokoontua ja elää sisarina ja veljinä keskenämme.

Jos meillä on halua kuulla sitä mikä on Jumalan sanan totuus, niin Hän avaa meille sen aikanaan, kun olemme kasvaneet siihen asti, että voimme asiat ymmärtää. Tämän tähden emme saa pakottaa tai vaatia toinen toisiamme uskomaan, vaan meidän on annettava toinen toisillemme aikaa kasvaa uskossa.

Matt 6:33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.

Minä mukaan lukien, tehkäämme parannusta siinä missä parannusta tulee tehdä ja etsikäämme aina ensin Jumalan valtakuntaa (kuningaskunta) sekä Jumalan vanhurskautta, niin me saamme aina kaiken sen hengellisen hyvän ja maalliset tarpeet mitkä ovat juuri sillä hetkellä ajankohtaisia ja tarpeellisia.

Sef 3:17 Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee."

Rakas uskon ystävä, sisar tai veli Herrassa Jeesuksessa muista aina, että Jumala on sinun sankarisi, joka haluaa auttaa sinua, jos vain kunnioitat Häntä. Jumala ilolla iloitsee sinusta silloinkin kun Hän on ääneti, etkä kuule Hänen ääntänsä, koska Hän rakastaa sinua ja riemulla riemuitsee sinusta. Kun ymmärrät tämän ja luotat Herran Jeesuksen sovitustyöhön, niin silloin sinun sydämeesi alkaa rakentumaan oikea kuva Jumalasta, jonka seurauksena opit rakastamaan ja ymmärtämään Jumalan tahtoa koko ajan syvällisemmin.

 

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker