Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Älä unohda Herraa

Lukiessani Mooseksen kirjaa sydämelleni nousi voimakkaasti opetus ettemme saa unohtaa Herraa kun olemme päässeet osalliseksi Hänen hyvyydestään. Joku saattaa ajatella ettei kukaan unohda Herraa sen jälkeen kun on päässyt osalliseksi Hänen hyvyydestään. Vanhan liiton aikana monet israelilaiset unohtivat Herran sen jälkeen kun he olivat päässeet osallisiksi Hänen hyvyydestään. Uuden Liiton aikakaudessa on olemassa sama vaara. Otan kirjoituksessani esille muutamia näkökulmia miten Herran unohtaminen voi tapahtua meille Uuden Liiton uskoville sekä miten sen voi välttää. Käytän 5 Mooseksen kirjan lukua 8 asioista joista varoitetaan, jotka voivat johtaa Herran unohtamiseen. Vertaan 5 Mooseksen lukua 8 nykyaikaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanalla rukouksen kera.
 

Sisällys:
Pidä tarkasti Jumalan käskyt
Muista Herran teot
Taivaallisen mannan merkitys
Jumalan huolenpito ja kestävä vaellus
Jumalan kasvatus
Herran pelko - kunnioita Jumalaa
Kun tulet ravituksi ylistä Herraa
Kun tulet ravituksi älä ylpisty
Jumala antaa sinulle voiman

 

 

Pidä tarkasti Jumalan käskyt

5 Moos 8:1 ¶ "Pitäkää tarkoin kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että eläisitte ja lisääntyisitte ja pääsisitte ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra valalla vannoen on luvannut teidän isillenne.

Elämme nyt Uuden Liiton ajassa, emmekä ole enää vanhan liiton järjestyksen alla. Uudessa Liitossa on myös voimassa Jumalan käskyt sekä sanan opetus, johon tulee uskoa. Uuden Liiton aikakaudessa Jumalan käskyihin uskominen ei tarkoita lain käskyjen täyttämistä tai lain tekojen suorittamista, koska Herra Jeesus täytti lain vaatimukset meidän puolestamme. Uudessa Liitossa Jumalan käskyihin uskominen tapahtuu armosta käsin, jonka seurauksesta opimme koko ajan yhä syvällisemmin uskomaan Jumalaan sekä ojentautumaan uskossa. On kyse uskon teoista, jotka Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä ja siksi kyseessä ei ole lihan tai lain teot.

Jumalan sanassa on elämä Pyhän Hengen voiman kautta. Lihan teot ovat synnin ja kuoleman hedelmää. Siksi on todella tärkeää ymmärtää, että Jumalan sanan totuuden noudattamisen kautta elämä Pyhässä Hengessä kasvaa sydämissämme ja sitä kautta pääsemme koko ajan enemmän osallisiksi niistä lupauksista, joista Jumala sana opettaa.

Kun opimme pitämään (uskomaan) tarkasti Jumalan käskyjä ja opetuksia, niin silloin opimme elämään Jumalan tahdon mukaisesti ja näemme sitä kuinka Jumalan lupaukset toteutuvat meidän elämässämme. Kun kasvamme oikeaan suuntaan uskonelämässä, niin emme etsi fiiliksiä tai hyviä tuntemuksia ja hienoja kokemuksia, vaan Jumalan tahdon toteutumista, joka tekee meistä onnellisia ihmisiä. Onnellisuus tulee Jumalan tahdosta ja Hänen läsnäolostaan, jonka kautta me opimme hylkäämään meitä tuhoavia syntejä sekä elämään Jumalan tahdon mukaisesti, sillä Jumalan tahto tuo todellisen onnellisuuden, koska Jumalan viisauden ja totuuden mukaan ojentautuminen tekee uskovasta ihmisestä onnellisen ihmisen. Uskovan ihmisen onni on olla Jumalaa lähellä ja onnellinen uskova turvaa koko sydämestään Herraan. Onnellinen uskova iloiten kertoo Herran hyvistä teoista sekä pelastuksen evankeliumista Herrassa Jeesuksessa.  Jumalan käskyjen noudattaminen estää meitä unohtamasta Herraa.

Muista Herran teot

5 Moos 8:2 Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra, sinun Jumalasi, näinä neljänäkymmenenä vuotena on sinua kuljettanut erämaassa nöyryyttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on: tahdotko noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö.

Eräs tärkeä asia uskonelämässä on muistaa kaikki ne hyvät teot, joita Jumala on tehnyt sinulle. Ensimmäinen ja tärkein asia on muistettava joka päivä, ja se on Jumalan rakkaus sinua kohtaan Herran Jeesuksen sovitustyön tähden. Pelastuminen kadotuksesta Jumalan armosta tulisi olla sinulle jokapäiväinen ilo ja riemu. Pelastumisen ilon ja riemun tulisi johtaa sinua rukoilemaan ja kertomaan jumalattomille evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Jumalan rakkaus sinua kohtaan tulisi saada sinut iloitsemaan ja riemuitsemaan sydämessäsi.

Jumalan tekojen kautta Hän nöyryyttää uskovaa, eli tekee uskovasta pienen ja nöyrän Jumalan palvelijan, koska vain lihalleen kuollut nöyrä uskova voi toteuttaa Jumalan tahtoa. Silloin kun sinun elämässäsi tapahtuu Jumalan tahto, niin sen eräs ulottuvuus on sellainen, jossa Jumala tekee hyviä tekojaan sinun kauttasi. Jumalan hyvät teot myös kasvattavat sinua uskossa sekä hoitavat synnin tuhojen haavat umpeen sinun sydämessäsi.

Jumala myös koettelee sinun sydäntäsi tekojensa ja johdatuksensa kautta saadakseen sinut näkemään sydämesi tilan, tahdotko noudattaa Jumalan käskyjä vai et. Samalla Hän valmistaa sinua siihen palvelutehtävään ja armoituksiin, jotka Hän on sinulle varannut. Kun Herra koettelee sinua, niin Hän ei ole hylännyt sinua, älä sinäkään unohda Herraa koetuksen päivinä. Koetuksen aika on tärkeää aikaa, koska silloin sydämeesi luodaan perusta, jonka kautta opit rakastamaan Jumalaan ja syvällisemmin noudattamaan Hänen sanansa opetuksia. Muista Herran teot ja ojentaudu uskossa niiden tekojen mukaan, joita Herra vaikuttaa sinun sydämessäsi, niin silloin et unohda Herraa.

Taivaallisen mannan merkitys

5 Moos 8:3 Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee.

Jumala nöyryytti Israelin kansaa antaen heidän nähdä myös nälkää. Nälän sallimisen tarkoitus oli näyttää Israelin kansalle ettei ihminen elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Samalla tavalla Uuden Liiton aikana Jumala haluaa jollakin tavalla näyttää uskoville, että Jumalan sanan totuus ja elämä Pyhässä Hengessä on tärkeämpää kuin maalliset asiat. Pyhässä Hengessä totuuden mukaisesti eläen opimme myös elämään oikealla tavalla kaikilla maallisen elämän osa-alueilla.

Jumala ei kuitenkaan antanut Israelin kansan nääntyä nälkään, vaan antoi heille taivaallista ruokaa (manna) syödäksensä. Mannan taivaasta lähettämisen tarkoitus oli, että Israelin kansa ymmärtäisi ettei  ihminen elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Jumalan sanan totuuden noudattaminen on tärkeätä, koska vain se pitää sinut hengellisesti elossa. Jos et lue Jumalan sanaa, etkä ojentaudu sen mukaan, niin sinä näivetyt ja lihallisuus sekä lihan teot valtaavat sydämesi. Tämän asian ymmärtämiseksi Jumala lähetti mannaa taivaasta Israelin kansalle ja se myös opettaa ja muistuttaa meitä Uuden Liiton uskovia Jumalan sanan totuuden tärkeydestä, sillä Jumalan sanan mukaan ojentautuminen Pyhässä Hengessä on todellisen elämän hedelmää. Lihan teot tuottavat hedelmää kuolemalle ja meidän tulisi aina muistaa nämä edellä olevat tärkeät asiat.

Jumalan huolenpito ja kestävä vaellus

5 Moos 8:4 Sinun vaatteesi eivät kuluneet yltäsi, eivätkä sinun jalkasi ajettuneet näinä neljänäkymmenenä vuotena.

Ymmärrän ja koen Jumalan opettavan etteivät vaatteet kuluneet, eivätkä jalat ajettuneet tarkoittavan uskonkuuliaisuuden kautta saatavaa Jumalan huolenpitoa sekä kestävää uskonvaellusta. Jos olet uskossa Jumalalle kuuliainen, niin Hän pitää sinun maallisista tarpeistasi hyvää huolta. Herra Jeesus lupasi Jumalan pitävän huolta meidän maallisista tarpeistamme jos etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa. Jos et etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskautta, niin silloin elämässäsi on suuri vaara, että maalliset asiat valtaavat mielesi, mutta et pysty pitämään niitä tasapainossa, koska vain Jumalan vanhurskauden ja tahdon toteuttamisen kautta opimme elämään siten että maallisen elämän osa-alueet ojentautuvat tasapainoon.

Jalkojen ajettuminen kuvaa sitä kuinka Jumalan tahdon mukaisen elämän kautta vaellus on kestävää, emmekä horju ja astu harhaan, eikä vaellukseen tule säröjä ja ongelmia. Kukaan ei tietenkään kykene elämään täydellisesti Jumalan tahdossa, mutta jos haluamme siinä kasvaa ja ojentautua, niin vältymme pahoilta erehdyksiltä, emmekä riko itseämme synnin harhapoluilla.

Jumalan kasvatus

5 Moos 8:5 Tiedä siis sydämessäsi, että Herra, sinun Jumalasi, kasvattaa sinua, niinkuin isä kasvattaa poikaansa.

Raamattu vertaa sitä miten Herra Jumala kasvattaa uskovaa ihmistä siihen kuinka isä kasvattaa poikaansa. Se tulee kuitenkin muistaa, että Jumala kasvattaa uskovaa jumalista elämää varten ja isä poikaansa maallista elämää varten. Raamatun opetuksen mukaan uskossa Jumalaan on kyse uskonkasvunprosessista.

Uskonkasvunprosessin kautta Jumala eheyttää ja parantaa synnin aiheuttamia ilkeitä ja syviä haavoja uskovan sydämessä, opettaa uskovaa ihmistä elämään Jumalan tahdon mukaista elämää uskonkuuliaisuuden kautta sekä valmistaa ja varustaa uskovaa Jumalan antamaa palvelutehtävää varten ja Jumala antaa ajallaan armoituksia sekä hengellisiä lahjoja palveluksen työhön.

Uskovan ihmisen tulisi ymmärtää, että kun hän tulee uskoon, niin hän on monella tavalla syvästi rikkinäinen ihminen ja hänen tulee antaa Jumalan eheyttää ja parantaa hänen sydämensä, koska rikkinäisellä sydämellä ja varustautumattomana hän ei kykene palvelemaan Jumalaa eikä toimimaan siinä palvelutehtävässä, johon Jumala hänet kutsuu.

Meidän tulee suostua siihen miten ja millä tavalla Jumala kasvattaa meitä uskossa. Jumala kasvattaa meitä seurakunnan ja uskovien yhteydessä sekä myös jumalattomien keskellä (työpaikka jne.) jos emme tähän suostu, niin silloin emme koskaan kykene varustautumaan palveluksen työhön, emmekä eheydy ja kasva terveellä tavalla uskossa. Monet uskovat luulevat olevansa valmiita palveluksen työhön heti sen jälkeen kun he ovat tulleet uskoon ja varsinkin silloin kun heillä on intoa todistaa ja kertoa pelastuksen evankeliumista Herrassa Jeesuksessa. Totuus on kuitenkin se, että kukaan ei kykene palvelemaan ja vastaanottamaan palvelutehtävää ja hengellisiä varustuksia heti uskoon tullessaan, koska on kyse uskonkasvusta, jossa Jumala kasvattaa uskovaa ihmistä Häntä palvelemaan.

Toki voimme ja saamme kertoa Jeesuksesta jumalattomille heti sen jälkeen kun olemme tulleet uskoon, mutta se tulee kuitenkin ymmärtää ettemme ole vielä harjaantuneet erottamaan hyvää pahasta, emmekä ole harjaantuneet tekemään hengellistä työtä uskoon tultuamme. Tämän tähden meidän tulee suostua Jumalan hengelliseen kasvatukseen. Jumala kasvattaa ja opettaa meitä pitempään uskossa olleiden uskovien kautta, jotka ovat Jumalan armosta itse suostuneet uskonkasvuprosessiin ja oppineet tekemään hengellistä työtä sekä harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta ja kuulemaan Jumalan ääntä sekä ymmärtämään sitä mikä on Jumalan tahto.

Vaikka olisit ollut mitä tahansa jumalattomana (johtaja työpaikalla, firman omistaja jne.), niin silti olet uskoon tullessasi hengellinen vauva, joka ei vielä kykene erottamaan hyvää pahasta, eikä ole harjaantunut tekemään hengellistä työtä. Jos uskoon tullut uskova ei suostu ymmärtämään tätä hengellistä tosiasiaa, niin hän kasvaa kieroon ja väärään suuntaan, toisin sanoen epäterveeseen suuntaan. Siksi on tärkeätä ymmärtää oma kasvuvaiheensa uskonelämässä sekä suostua siihen, että harjaantuneet uskovat opastavat ja auttavat sinua uskossa eteenpäin. Tämä on Jumalan järjestys ja tällä tavalla Pyhä Henki auttaa sinua kasvamaan, että opit itsenäisesti kuulemaan Herran äänen (ymmärrät sanan opetuksen sekä Jumalan tahdon). Jos et suostu kasvamaan uskossa Jumalan johdatuksessa ja Hänen aikataulunsa ja järjestyksen mukaisesti, niin silloin tulet unohtamaan Herran ja alat toteuttamaan omaa tahtoasi.

Herran pelko - kunnioita Jumalaa

5 Moos 8:
6 Ja noudata Herran, sinun Jumalasi, käskyjä, vaella hänen teitänsä ja pelkää häntä.
7 Sillä Herra, sinun Jumalasi, vie sinut hyvään maahan, laaksoissa ja vuorilla vuotavien purojen, lähteiden ja syvien vesien maahan,
8 nisun ja ohran, viiniköynnöksen, viikunapuun ja granaattiomenapuun maahan, jalostetun öljypuun ja hunajan maahan,
9 maahan, jossa sinun ei tarvitse puutteessa leipääsi syödä eikä mitään puutetta nähdä, maahan, jonka kivet ovat rautaa ja jonka vuorista voit louhia vaskea.

Herran pelko, eli Jumalan kunnioittaminen johdattaa sinut noudattamaan Jumalan sanan opetuksia sekä vaeltamaan uskonkuuliaisuudessa. Jumala on Kaikkivaltias Jumala, joka tietää kaiken, ymmärtää kaiken ja osaa tehdä kaiken oikeamielisesti ja oikealla tavalla sekä Hän rakastaa sinua ja siksi Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli Golgatalla sinun syntiesi tähden. Kun ymmärrät sydämessäsi edellä olevan lauseen oikealla tavalla, niin silloin voit kunnioittaa Jumalaa (Herran pelko) ja samalla ymmärrät oman pienuutesi sekä sen, että oma järkesi pettää sinut ja eksyttää sinut synnin ja eksytyksen harhapoluille. Jumalan kunnioittamisen kautta voit ainoastaan päästä siihen hyvään maahan, jossa sinun eteesi avautuvat taivaalliset ja hengelliset aarteet Herrassa Jeesuksessa. Sinun tulee olla täysin riippuvainen Jumalasta ja Hänen hyvyydestään sekä kunnioittaa Häntä, muuten unohdat Herran ja Hänen hyvyytensä.

Kun tulet ravituksi ylistä Herraa

5 Moos 8:
10 ¶ Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa, sinun Jumalaasi, siitä hyvästä maasta, jonka hän on antanut sinulle.
11 Varo, ettet unhota Herraa, sinun Jumalaasi, ja muista noudattaa hänen käskyjänsä, oikeuksiansa ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan.

Kun Jumala on sinut armossaan pelastanut uskon kautta Herraan Jeesukseen ja ravinnut sinua taivaallisilla aarteilla Pyhässä Hengessä Jumalan sanan totuuden kautta sekä auttanut sinua monella tavalla, niin sinun tulisi ylistää siitä Herraa, sinun Jumalaasi ja varo ettet unohda Herraa. Jos muistat noudattaa Jumalan käskyjä ja säädöksiä, niin et unohda Herraa.

Herran ylistäminen 5 Moos 8:10:ssa ei tarkoita kokouksissa fiilistelyä ylistysmusiikin tahdissa, vaan Herran kiittämistä, vaeltamista kiitollisin mielin Herran armon ja hyvyyden tähden. Monille uskoville Herran ylistäminen on tunteiden ja sielullisuuden nostattamista ylistysmusiikin tahdissa. Toki voimme ylistää Jumalaa musiikin avullakin, mutta todellinen ylistäminen on kokonaisvaltaista kiitoksessa elämistä Herraa kohtaan kaikissa elämän tilanteissa.

Kun tulet ravituksi älä ylpisty

5 Moos 8:
12 Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, kun rakennat kauniita taloja ja asut niissä,
13 kun karjasi ja lampaasi lisääntyvät ja kun hopeasi ja kultasi lisääntyy ja kaikki, mitä sinulla on, lisääntyy,
14 niin älköön sydämesi ylpistykö, äläkä unhota Herraa, sinun Jumalaasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä,
15 kuljetti sinua suuressa ja hirmuisessa, myrkyllisten käärmeiden ja skorpionien ja kuivien, vedettömien maiden erämaassa, vuodatti sinulle vettä kovasta kalliosta
16 ja antoi erämaassa sinulle mannaa syödä, jota sinun isäsi eivät tunteneet-nöyryyttääksensä ja koetellaksensa sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä.
17 Älä ajattele sydämessäsi: ‘Oma voimani ja oman käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkauden’,

Kun Jumala pelastaa ihmisen synnin ja saatanan orjuudesta sekä kadotustuomiosta ja kun Jumalan siunauksesta uskovan maallinen omaisuus lisääntyy sekä hengelliset siunaukset lisääntyvät, niin se voi johtaa joidenkin kohdalla vaaraan unohtaa Herra lihan paisumisen sekä ylpistymisen tähden. Moni voi sanoa tässä kohden, että tuo Raamatun kohta on VT:ssa eikä koske Uuden Liiton uskovia. Uuden Liiton uskovat ovat samassa vaarassa kuin VT:n aikaiset uskovat, sillä olen itse nähnyt monien uskovien ylpistyvän Herran siunausten tähden, joka on johtanut Herran unohtamiseen.

Herran unohtamisen seuraamuksena uskova maallistuu ja alkaa luottamaan omaan voimaansa eksyen luulemaan, että ihminen on itsessään jotakin erikoista. Herran unohtanut ihminen ei enää muista sitä kuinka Jumala pelasti hänet kadotuksesta sekä siunasi ja auttoi häntä. Tällainen ihminen eksyy luulemaan itsestään liikoja ja ylpistyy, jonka seurauksena hän omavoimaisuudessaan unohtaa Herran. Tällaisissa tapauksissa voi myös käydä niin että ihminen palaa takaisin niihin synteihin mistä Herra hänet pelasti ja vapautti.

Uskonelämässä tulee myös koetuksia, jolloin Jumala koettelee meitä nöyryyttääksensä meitä, että Hän voi tehdä meille yhä enemmän hyvää. Ihminen joka ei kestä uskonkoetusta, niin hän voi  elää (ei aina) sellaisella sydämen asenteella, jossa hän luulee oman voimansa ja erinomaisuutensa saaneen aikaan Jumalan siunaukset hänen elämässään. Tällainen ihminen ei ole suostunut kuolemaan lihallensa, eikä antanut kunniaa Jumalalle, eikä nöyrtynyt Herran edessä, siksi hän on eksynyt omavoimaisuuteen sekä synnin teille ja on unohtanut Herran. Jos suostut Herran koeteltavaksi kun hän sinua nöyryyttää (tekee nöyräksi ja pienemmäksi, että Jumala tulisi suuremmaksi sydämessäsi), niin silloin et unohda Herraa, vaan kasvat uskossa oikealla tavalla eteenpäin yhä syvempään Jumalan tuntemiseen.

Raamattu sanoo ja opettaa, ettei Herran kansan tule pelätä, sillä Jumala koettelee kansaansa, että Herran pelko olisi heidän silmäinsä edessä ja etteivät he tekisi syntiä (2 Moos 20:20). Silloin kun uskova kunnioittaa Jumala, niin hän ymmärtää koetuksen tarkoituksen, jonka kautta uskovia opetetaan olemaan tekemättä syntiä ja välttämään syntiä sekä ohjataan elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Kun tämän ymmärrät, niin et unohda Herraa.

Jumala antaa sinulle voiman

5 Moos 8:
18 vaan muista, että Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle voiman hankkia rikkautta pitääkseen liittonsa, jonka hän valalla vannoen teki sinun isiesi kanssa, niinkuin tähän päivään saakka on tapahtunut.
19 Mutta jos sinä unhotat Herran, sinun Jumalasi, ja seuraat muita jumalia, palvelet niitä ja kumarrat niitä, niin minä vakuutan teille tänä päivänä, että te peräti hukutte.
20 Niinkuin ne kansat, jotka Herra hukuttaa teidän tieltänne, niin tekin hukutte, kun ette kuulleet Herraa, teidän Jumalaanne."

Raamattu opettaa Jumalan pitävän liittonsa sinun kanssasi ja Hän antaa sinulle voiman elää ja pysyä Jumalan lapsena sekä elää uskonkuuliaisuudessa liittosuhteessa Hänen kanssaan. Jos sinä kaikesta huolimatta paisut ja ylpistyt sekä unohdat Herran, niin sinä hukut synnin tiellä, koska et ole kuullut ja uskonut Herraa, sinun Jumalaasi. Ylpistyminen ja paisuminen voi myös johtaa uskonnolliseen puuhasteluun, jossa ihminen pyrkii kumoamaan Jumalan sanan totuuden ihmisoppien kautta.

Raamatun sanan opetuksen mukaan joillakin ihmisillä voi olla taipumus ja vaara ylpistyä sekä ajautua oman voiman tielle ja unohtaa Herra sen jälkeen kun Jumala on häntä siunannut ja auttanut. 5 Moos 8 luku tuo esille kolme kertaa, että älä unohda Herraa. Raamattu ei turhaan varoita tästä asiasta, sillä ihmisen liha on heikko ja jos sille antaa pienenkin mahdollisuuden, niin liha yhdessä sielunvihollisen valhevoiman vaikutuksesta eksyy ja unohtaa Herran.

Jos kunnioitat ja rakastat Jumalaa sekä annat Jumalan voiman vaikuttaa sinussa uskonkuuliaisuutta Jumalan sanan totuuden mukaan, niin sinulle käy hyvin ja saat kasvaa terveellä tavalla uskossa yhä syvempään Jumalan tuntemiseen. Muista kuitenkin lihan heikkous sekä taipumus eksymykseen, siksi anna itsesi kokonaan eläväksi uhriksi Jumalalle Pyhässä Hengessä, suostuen kuolemaan lihallesi ja kasvamaan uskonkuuliaisuudessa, kiittäen Jumalaa Herran Jeesuksen kautta.

 

Petri Paavola 22.3.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker