Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Nimi Jahushua ja loppusanat

 

Elisabeth Elijah sanoi että he ovat vastaanottaneet profeetallisen sanan, että antikristus tulee käyttämään Jeesus Kristus nimeä suuren ahdistuksen aikana. Elisabethin mukaan kun antikristus on ilmestynyt ja käyttää Jeesuksen nimeä, niin Jahve ei kuule enää rukouksia, joita rukoillaan Jeesuksen nimessä. Siksi Elisabethin mukaan täytyy käyttää pyhää nimeä Jahushua. Elisabeth sanoo profetiassaan numero 77, että Jumala haluaa meidän kunnioittavan ja kutsuvan Häntä nimellä Jahushua.

Raamatussa Jeesuksen hepreankielinen nimi on Jehoshua ja Jeshua. Raamatussa ei ole sellaista nimeä kuin Jahushua tai Jashua. Jahushua nimi on kehitetty kahdesta erilaisesta hepreankielen sanasta: Jah on lyhennys sanasta Herra (JHVH) ja Jahushuan loppu tulee sanasta shua, joka on peräisin sanasta yasha (pelastaa).

Raamatusta ei kuitenkaan löydy nimeä Jahushua, vaan Jehoshua (Jumala (Herra) pelastaa). Jeesuksen nimeä ei voi yhdistellä kahdesta erilaisesta sanasta, sillä se lukee hepreankielisessä Raamatussa sanalla Jehoshua. Jahoshua nimi on saatu yhdistelemällä kaksi sanaa yhteen, mutta Raamatussa ei ole edes yhtä kertaa sanaa ja nimeä Jahoshua. Jahoshua nimi on väärennös, eikä se ole aito Jeesuksen hepreankielinen nimi, joka on Jehoshua.

Englanninkielinen Strongsin sanakirja ja muut sanakirjat (englanninkieliset) sanovat Jeshua sanan ääntyvän muotoon yay-shoo’- ah, mutta samat sanakirjat sanovat Jehoshua sanan ääntyvän yeh-ho-shoo’ ah muotoon. Juutalaiset ääntävät Jeshua sanan ye-shoo-ah muodossa. Juutalaisten lähteiden mukaan on selvää, että Jehoshua ja Jeshua nimet ääntyvät e-kirjaimella, ei a-kirjaimella.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset, jotka käyttävät Jahoshua ja Jashua nimiä käyttävät nimeä, jota ei ole Raamatussa ja jota Jumala ei ole antanut Pojalleen Jeesukselle, koska Hänen hepreankielinen nimensä on Jehoshua (Jeshua). Jumala kuulee niin Jeshua kuin Jeesus (Ieesous kreik.) nimeä, koska on kyse samasta nimestä, josta toinen on alkuperäinen nimi ja toinen Jumalan hyväksymä nimi, jonka Septuagintan juutalaiset rabbit käänsivät Jumalan johdatuksessa Septuagintaan. Väite joka sanoo Jeesuksen (Ieesous) olevan pakanoiden keksimää on valheellinen väite, koska juutalaiset rabbit toivat sen ensimmäisen kerran historiassa esille Septuagintan tekstissä. Jos haluat lukea yksityiskohtaisemman ja tarkemman selvityksen ja opetuksen Jeesuksen alkuperäisestä hepreankielen nimestä, niin klikkaa sivun alalaidassa olevaa Jeshua Jeesus linkkiä.

Amightywind.com sivustolla on myös vihollislista (todella pitkä lista), johon on listattu niiden ihmisten nimet joiden sanotaan taistelevan amightywind ministryä vastaan. Listalla voi olla katkeroituneita ihmisiä, jotka parjaavat amightywind ministryä, mutta listalla on varmasti myös Raamatun totuutta rakastavia uskovia, jotka ovat asiallisesti paljastaneet amightywind ministryn väärät opetukset.

Raamattu opettaa rakastamaan vihollisiaan, niin kuin lähimmäisiään sekä kärsimään pahaa, ei muistelemaan kärsimäänsä pahaa, eikä kostamaan. Raamattu sanoo älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Amightywind ministryn ihmiset toimivat juuri päinvastoin kuin mitä Raamattu opettaa, heillä ei ole siunaavaa asennetta, vaan he pyrkivät vastaamaan pahaan pahalla. Amightywindin vihollislista on osoitus suuresta lihallisuudesta, koska ei ole Raamatun opetuksen mukaista tehdä listaa, jonne kirjataan jokaisen ihmisen nimi, joka jollakin tavalla vastustaa meitä ja meidän opetuksiamme. On ihan eri asia käydä asiallinen vuoropuhelu sekä koetellen tutkia sitä mitä meistä sanotaan tai kirjoitetaan meitä vastustavien ihmisten kanssa, mutta ihmisten listaaminen julkiseen listaan, jotka vastustavat meitä on todella lihallista toimintaa, ei hengellistä toimintaa eikä Hengen hedelmää.

Elisabeth sanoo olevansa apostoli, mutta Raamatun opetuksen mukaan naiset eivät voi toimia apostolin tehtävässä, koska apostolin tehtävä on luonteeltaan johtamiseen liittyvä tehtävä. Apostoli ei tietenkään yksin johda paikallisseurakuntaa, vaan on yhdessä muiden vanhinten kanssa vanhin paikkakuntansa seurakunnassa. Apostoli on palvelija, jonka tehtävänä on julistaa evankeliumia sekä opettaa ja järjestää seurakuntien toiminta Raamatulliseen järjestykseen. Löydät lisää aiheesta ettei nainen voi toimia seurakunnan johtajana ja apostolina nainen ja seurakunnan johtajuus linkistä sivuni lähteistä. Jumala arvostaa suuresti naisia, mutta Hän on säästänyt naiset paineesta ja tuskasta, jonka seurakunnan johtajuus tuo mukanaan.

Elisabeth Elijah on eksynyt palvomaan ja palvelemaan äiti pyhää henkeä, joka on todellisuudessa saatanallinen valheenhenki. Elisabeth on myös hylännyt Jeesuksen (Jeshua) alkuperäisen hepreankielen nimen, koska valheenhenki on eksyttänyt hänet vastaanottamaan Jahushua nimen, jota ei ole Raamatussa. On surullista kuinka ihminen voi eksyä luulemaan valheenhenkeä Pyhäksi Hengeksi sekä Jahushua nimeä Jeesuksen alkuperäiseksi nimeksi. Saatanallinen petos ja eksytys vääristää ja muuttaa totuuden valheeksi. Tämä petos on sokaissut Elisabethin ja hänen seuraajansa, jopa niin tehokkaasti, että he ovat hylänneet Jeesuksen nimen (myös alkuperäisen hepreankielisen nimen) ja käyttävät Jeesuksesta nimeä, jota ei ole Raamatussa.

Saatanallinen valheenhenki vihaa niin paljon totuutta ja Isä Jumalaa ja Jeesusta, että riivaajahenget eksyttävät heihin uskovia ihmisiä hylkäämään Jeesuksen alkuperäisen nimen ja käyttämään Hänestä nimeä, jota ei ole olemassa. Tämä kertoo kaiken valheesta ja eksytyksestä ja kavalasta ja petollisesta mädästä hedelmästä. Toivon ja rukoilen, että Elisabeth Elijah nöyrtyy parannukseen sekä hylkää valheen ja vastaanottaa Jumalan sanan totuuden sekä todellisen Pyhän Hengen johdatuksen. Edellä olevan kehotuksen parannukseen sanon kaikessa rakkaudessa ja sävyisyydessä en riita tai viha sydämessä, sillä minulla ei ole mitään Elisabethia vastaan, vaan päinvastoin rakastan häntä suuresti lähimmäisenäni.

Kun luin ja tutkin amightywind sivuston aineistoa, niin sydämelleni tuli vahva tuntemus siitä, että Elisabeth on sisäisesti rikottu ihminen, joka on sisäisten haavojen hoitamattomuuden takia ajautunut ja eksynyt itsensä korottamisen tielle. Jumala haluaisi auttaa häntä, eheyttää hänet sekä johdattaa hänet pois eksytyksen kavalissa juonista.

Elisabeth on epäterveen hengellisyyden uhri, jossa yksi ihminen nostetaan kaiken keskipisteeksi. Uhrilla tarkoitan sitä, että kautta historian on ollut olemassa epäterveitä kristillisiä liikkeitä, joissa yksi ihminen nostetaan jalustalle, eli aivan erityisen "voitelun" omaavaksi ihmiseksi, joka sitten välittää muille sen mitä Jumala sanoo, puhuu ja mikä on "totuus". Tällaiset epäterveet kristilliset ryhmittymät antavat muille esimerkin ja väärän toimintamallin, joka siirtyy eteenpäin kuin viestikapula ihmisen kädestä toiselle ihmiselle. Silloin kun luovutaan Raamatun totuudesta koskien paikallisseurakuntaa, jota ryhmä miehiä johtaa (paimenet=vanhimmat), niin silloin kenttä on vapaa yhden ihmisen ympärillä pyörivälle "hengelliselle sirkukselle". jossa yhden ihmisen eksymys eksyttää koko seurakunnan.

Eksytys noudattaa hyvin usein sellaista kaavaa, missä yksi ihminen valikoituu erikoiseksi Jumalan voidelluksi ja kanavaksi sekä ääneksi, jonka kautta Jumala puhuu. Eksytys sekoittaa keskenään totuutta ja valhetta, mutta valhe saa suurimman näkyvyyden, sillä valheesta tulee tällaisen toiminnan keskipiste. Valhe perustuu opetuksiin ja näkyihin, joita ei löydy Raamatusta. Valheenhenki sanoo opetusten ja näkyjen olevan salaista tietoa ja siksi ne paljastetaan vain erityisen voitelun omaaville ihmisille. Herra Jeesus opetti ihmisen eksyvän, jos hän ei tunne Kirjoituksia (Raamattu) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Täten on täysin selvää, että opetusten joiden sanotaan olevan Jumalasta täytyy löytyä Raamatusta.

Jotkut Elisabeth Elijahin profetiat voivat toteutua, mutta se ei tee hänestä Jumalan profeettaa, koska hän uskoo ja seuraa saatanallista valheenhenkeä, joka sanoo olevansa äiti pyhä henki. Elisabeth Elijah puhuu myös ihan oikein joistakin Raamatun opetuksista, mutta koska hän on erehtynyt uskomaan ja seuraamaan saatanan valheenhenkeä, niin hän ei ole Raamatullisessa uskossa ja jokainen joka uskoo hänen oppiaan äiti pyhästä hengestä tai seuraa hänen oppejaan on osallinen saatanalliseen petokseen. Valheenhenkeen uskominen sekä sen seuraaminen tekee Elisabeth Elijahista eksyttäjän ja väärän profeetan. Hän voi vielä tehdä parannuksen sekä löytää todellisen totuuden aidon Pyhän Hengen kautta, joka kirkastaa Herraa Jeesusta ja Isä Jumalaa.

Olisin voinut vielä tuoda esille lisää Elisabethin opettamia vääriä oppeja ja eksytyksiä, mutta edellä olevat asiat ja eksytykset riittävät osoittamaan sen että Elisabeth Sherrie Elijah Nikomia on eksyttäjä ja väärä profeetta. Jos olet uskonut Elisabethia, niin toivon ja rukoilen, että teet parannuksen ja käännyt pois seuraamasta hänen oppejaan ja alat uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

 Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
kotipetripaavola.com/amightywindsivustonopetukset

 

 

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 

 

eXTReMe Tracker