Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Arameankielen Uuden Testamentin käännösten vertailua

Edellisessä kirjoituksessani käsittelin uskovan asemaa Messias Jeesuksessa kuinka Raamattu sanoo uskovan ihmisen olevan yhtä aikaa pyhä ja syntinen. Edellisessä kirjoituksessani toin esille näytteitä arameankielen Uuden Testamentin tekstistä ja kuinka Tuomas Leväsen arameankielen Uuden Testamentin teksti poikkeaa monessa kohdassa muista arameankielen UT:n käännöksistä sekä Khabouris Codex arameankielen UT:n käsikirjoituksesta. Vuosia sitten eräs hyvä uskon ystäväni kertoi kuinka edesmennyt heprean- ja arameankielen ekspertti ja todellinen asiantuntija Jarmo Forsström oli sanonut yhdestä jakeesta Leväsen arameankielen UT:n tekstistä ettei arameasta voi kääntää suomeksi tätä jaetta sillä tavalla kuin Levänen on sen kääntänyt. Ystäväni oli kysynyt Forsströmiltä tästä yhdestä jakeesta ja kuinka se tulisi kääntää arameasta suomeksi.

Minä en ole mikään arameankielen asiantuntija, mutta kun olen verrannut Leväsen arameasta kääntämää tekstiä useampaan arameasta käännettyyn UT:n tekstiin sekä Khabouris Codexiin, niin olen huomannut että Levänen on kääntänyt monessa kohdassa täysin eri tavalla kuin nämä muut arameankieleen perustuvat tekstit. Olen myös huomannut kuinka Levänen vähättelee kreikankielen UT:n tekstejä sillä tavalla, että jotkut lukijat voivat alkaa pitämään kreikankielen UT:n tekstejä epäluotettavina, mitä ne eivät tietenkään ole. Leväsen arameankielestä kääntämä UT poikkeaa huomattavasti monta kertaa muista arameankielen teksteistä, jonka tähden koin, että tästä tulisi kirjoittaa. Kun olen tehnyt tekstin vertausta eri arameasta englantiin käännettyjen UT:n tekstien sekä tutkinut englanninkielelle käännettyä arameankielen sanakirjaa, niin sen perusteella voidaan selkeästi nähdä, että Leväsen käännös kääntää monessa kohdassa ihan eri tavalla kuin muut arameankieliset käännökset.

On kyse Jumalan sanan totuudesta ja koska Leväsen käännös on niin monessa kohdassa väärin käännetty, niin siksi oli tärkeä kirjoittaa tästä aiheesta. Levänen mollaa ja kritisoi kreikankielen alkutekstiä ja asettaa ne vastakkain oma tekemänsä käännöksen kanssa ja sillä tavalla tuo esille "arameankielen UT:n" ylivertaisuutta suhteessa kreikankielen UT:n tekstiin. Kun olen verrannut Bysantin kreikankielen UT:n alkutekstiä, niin se on todella lähellä alkuperäistä arameankielen UT:n tekstiä. UT:n tekstit ovat alunperin kirjoitettu ja varsinkin neljä evankeliumia ensin juutalaisille hepreaksi, arameaksi ja sitten varsin nopeasti UT:n opetuskirjeitä kreikaksi pakanoille. Tästä syystä niin heprea, aramea ja kreikka ovat UT:n alkutekstejä, eikä niitä saisi asettaa vastakkain toisiaan vastaan. On myös muistettava ja ymmärrettävä, että VT:n kreikankielen Septuagintan teksti käännettiin hepreasta kreikkaan 300-200 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. UT:ssa on lainauksia Septuagintan tekstistä, joka todistaa sen, että Jumalan Henki hyväksyi Septuagintan, koska se oli jo alunperin kirjoitettu Jumalan johdatuksessa. Täten kreikankielellä on myös vahva asema sekä VT:n että UT:n teksteinä.

Itse ajattelen ettei Leväsen arameankieleen pohjautuva uusi testamentti ole luotettava Uuden Testamentin teksti, sillä näen Leväsen tekstissä judaistista ja gnostilaista vaikutusta. Tosin sekin sanottava, että Leväsen arameankielen pohjautuvassa käännöksessä on myös ihan oikein käännettyjä kohtia, joista jotkut kohdat ovat jopa todella hyvin käännetty vastaten tarkasti alkutekstin sanomaa. En kuitenkaan suosittele Leväsen käännöstä kenellekään, koska se poikkeaa niin paljon muista arameankielen UT:n teksteistä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Ps. Jos Herra suo ja elän, niin aion tulevina päivinä jatkaa Leväsen arameankielestä käännetyn käännöksen vertaamista muiden arameankielen UT:n tekstien kanssa. Kun päivitän tätä tekstiä, niin lähetän siitä viestiä sähköpostilistan ja facebookin kautta.

 

Sisällys:
Alkusanat
1 Korinttolaiskirje
Roomalaiskirje
Galatalaiskirje
Efesolaiskirje
Filippiläiskirje
Kolossalaiskirje
1 Pietarin kirje
2 Pietarin kirje
2 kirje tessalonikalaisille

 

 

 

Alkusanat

Tarkoitukseni ei ole vain tuoda pelkästään ja ainoastaan esille Leväsen arameankielen UT:n erovaisuuksia muiden arameankielen UT:n tekstien kanssa, sillä tuon esille myös muutamia oikein käännettyjä kohtia, jotka esim. 33/38 on kääntänyt väärin. Vaikka Leväsen arameankielen UT:n tekstissä on todella hyviä kohtia, niin siitäkään huolimatta en sitä suosittele kenellekään, koska se sisältää myös paljon sellaista tekstiä, jota ei ole muissa arameankielen UT:n teksteissä. En usko, että Levänen olisi niissä kohdissa kääntänyt oikein ja kaikki muut arameankielen tekstit väärin. Toki sekin on totta, että sanoilla voi olla useampia merkityksiä, mutta koska Leväsen teksti poikkeaa huomattavasti monessa siitä mitä muut arameankielen UT:n tekstit sanovat, niin sen perusteella ajattelen, että nämä muut arameankielen UT:n tekstit ovat oikeassa suunnassa ja Levänen ei ole onnistunut kääntämään luotettavaa UT:n tekstiä arameankielestä suomenkielelle.

Tarkoitukseni ei ole käydä kiinni Leväseen henkilönä, vaan arvioida hänen kääntämäänsä UT:n tekstiä muihin arameankielen UT:n teksteihin. En tietenkään voi käydä läpi koko Uutta Testamenttia ja siitä syystä olen valinnut käydä läpi Uuden Testamentin opetuskirjeitä, joiden kautta vertaan Leväsen tekstiä muihin arameankielen UT:n teksteihin. Minulta on kysytty todella monta kertaa sitä, että mitä mieltä olen Leväsen arameankielen UT:n tekstistä. Nyt kun olen tutkinut Leväsen käännöstä, niin en todellakaan voi sitä suositella kenellekään.

Arameankielisiä Uuden Testamentin käsikirjoituksia on olemassa kolme, jotka ovat eastern, western ja harklean. Eastern on suoraan arameankielestä. Western ja harklean ovat käyttäneet kreikasta käännettyä aramean tekstiä. Etheridge ja Murdock ovat käyttäneet kreikankielistä tekstiä kääntäessään arameankielisen UT:n. Lamsa on kääntänyt suoraan arameasta. On myös olemassa Khabouris Codex, joka on arameankielinen teksti, jossa on lähes kaikki Uuden Testamentin tekstit arameankielellä. Eastern, eli itäiset tekstit ovat suoraan arameasta käännettyjä ja Khabouris Codex on arameankielinen teksti ja nämä ovat siten luotettavimmat arameankielen UT:n tekstit. UT:n tekstit ovat alunperin käännetty hepreaksi ja arameaksi sekä varsin pian myös kreikaksi, koska evankeliumi vietiin ensin juutalaisille ja sitten varsin nopeasti myös pakanoille kreikankielellä. Kreikankielen UT:n teksti ja varsinkin Bysantin teksti on luotettava UT:n alkuteksti.

Vertaan Leväsen UT:n tekstiä neljään arameankielen Uuden Testamentin tekstiin, jotka ovat Dr. John W. Etheridge's English Peshitta translation, Dr. James Murdock's English Peshitta translation, Dr. George Lamsa's English Peshitta translation ja Khabouris Codex. Laitan eri käännösten loppuun sanat Etheridge, Murdock, Lamsa ja Khabouris Codex, niin että voit erottaa mistä teksteistä on kyse kun vertaan niitä Leväsen tekstin kanssa. Käytän arameankielen sanoista englanninkielistä sanamuotoa, koska käytän englanninkielistä arameankielen sanakirjaa. JKirjoitukseni lähteenä olava Khabouris Codex on arameankielen käsikirjoitus, joka on arameankielisenä ja englanniksi käännettynä.

1 Korinttolaiskirje

1 Kor 2:12 Sillä me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että me tuntisimme sen lahjan, joka on Jumalasta annettu meille. Leväsen käännös

1Corinthians 2:12 - But we not the spirit of this world have received, but the Spirit who is from Aloha, that we might know that the gifts from Aloha are given unto us; Etheridge

1Corinthians 2:12 - Now we have received, not the spirit of the world, but the Spirit which is from God; that we might know the free gifts, which are given to us by God. Murdock

1Corinthians 2:12 - Now we have received not the spirit of the world, but the spirit that is from God, that we may understand the gifts that are given to us by God. Lamsa

Col 3:12 Yet, we have not received the spirit of the world, but rather, The Rukha {The Spirit} that is from Alaha {God}, so that we might know The Gifts which are given unto us from Alaha {God}, Khabouris Codex

Levänen kääntää 1 Kor 2:12 jakeen oikein. Levänen sanoo jakeensa alaviitteessä: Kreikka laittaa "sen lahjan" verbimuotoon ja lauseen ajatus muuttuu huomattavasti! Kreikka jättää "tietämisen" kohteen avoimeksi, arameassa se on "se Jumalan lahja".

Kreikankielen teksti käyttää sanaa kharidzomai, joka tarkoittaa antaa armosta, antaa, lahjoittaa, suoda ja antaa anteeksi. Bysantin kreikankielen UT:n alkuteksti sanoo 1 Kor 2:12 hyvin samalla tavalla kuin arameankielen UT:n teksti. Kreikankielen UT:n teksti painottaa sitä, että kun saamme Jumalan Hengen, niin se on annettu ja lahjoitettu meille armosta ja anteeksiantamisen kautta. Kreikankielen UT:n tekstistä tulee esille todella syvällinen sanoma koskien sitä kun Jumala lahjoittaa (antaa) Henkensä niille, jotka uskovat Jeesukseen. Leväsen kritiikki kreikankielen UT:n tekstiä kohtaan tässä kohdassa on täysin perusteeton ja väärä.

1 Kor 2:13 Ne ovat, että myös meidän puheemme ei olisi ihmislasten viisauden sanojen opetuksessa, vaan hengen opetuksessa, ja me vertailemme hengelliset hengellisiin. Leväsen käännös

1Corinthians 2:13 - which also we speak, not with the learning of words of wisdom of men, but with the learning of the Spirit; and with spirituals the spirituals we compare. Etheridge

1Corinthians 2:13 - Which things we also speak; not in the teaching of the words of man's wisdom, but in the teaching of the spirit; and we compare spirituals with spirituals. Murdock

1Corinthians 2:13 - For the things which we discuss are not dependent on the knowledge of words and man's wisdom, but on the teaching of the Spirit; thus explaining spiritual things to the spiritually minded. Lamsa

1 Cor 2:13 of which, we are also speaking; not being in the instruction of the words of the wisdom of the sons of mankind, but rather, in the instruction of The Rukha {The Spirit}, and we are comparing Spiritual things, with Spiritual things. Khabouris Codex

Levänen kääntää oikein 1 Kor 2:13 jakeen. Levänen sanoo, että Bysantin (kreikankielen) teksti menee hyvin aramean mukaan, mutta ei tämän kirjeen kohdalla.

Bysantin teksti on todella lähellä arameankielen UT:n tekstejä, koska ne molemmat kuuluvat UT:n alkuteksti perheeseen. Niin sanotut Aleksandrian tekstiperheen tekstit, jotka ovat vatikaanin suosimia tekstejä eivät ole luotettavia tekstejä, koska niihin on tehty historian saatossa muutoksia, poistoja ja lisäyksiä.

Roomalaiskirje

Room 1:4 Ja hän oli tunnettu Jumalan poikana, voimassa ja hengessä. Pyhä, joka nousi kuolleista; Jeshua, Messias, meidän Herramme! Leväsen käännös

Romans 1:4 - and is known [Or, acknowledged.] (to be) the Son of Aloha by power, and by the Holy Spirit, who raised him from among the dead, Jeshu Meshiha our Lord: Etheridge

Romans 1:4 - and was made known as the Son of God, by power, and by the Holy Spirit,) who arose from the dead, Jesus Messiah, our Lord, Murdock

Romans 1:4 - And who came to be known as the Son of God with power and with the Holy Spirit, because he arose from the dead, and he is Jesus Christ our LORD, Lamsa

Romans 1:4 and was made known to be The Son of Alaha {God}, in Power, and in The Rukh Qadush {The Holy Spirit}, who raised Eshu Meshikha Maran {Yeshua, The Anointed One, Our Lord}, from the beth miythe {the house/abode of the dead}. Khabouris Codex

Levänen kääntää tämän Raamatun kohdan lähes oikein. Room 1:4 menee arameankielen tekstien mukaan seuraavasti: On tunnettu Jumalan Poikana voimassa ja Pyhässä Hengessä, joka nousi kuolleista, Jeesus Messias meidän Herramme.

Room 1:4 ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa-Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, 33/38

Room 1:4 Ja on wäkewästi ilmoitettu Jumalan Pojaxi sildä Hengeldä joca pyhittä/ että hän on ylösnosnut cuolluista/ se on/ Jesus Christus meidän HERram: 1642

33/38 käännös ja monet muut käännökset kääntävät väärin Room 1:4 sanoen, että Jeesus on asetettu Jumalan Pojaksi kuolleistanousemisen kautta. Oikea käännös on, että Jeesus on tunnettu (tiedetty) Jumalan Pojaksi, koska Jeesus on Jumalan Poika, joka on ollut aina Jumalan Poika, jo ennen kuolleistanousemistaan, jo ennen lihaksi tulemistaan, koska Jeesus on ollut aina olemassa Jumalan Poikana.

Suomenkielen ensimmäinen koko Raamattu vuodelta 1642 kääntää Room 1:4:n hyvin samalla tavalla kuin miten arameankielen tekstit ovat sen kääntäneet. Vuoden 1642 suomalainen Raamattu on käännetty kreikankielen tekstistä eikä se juurikaan poikkea arameankielen teksteistä, vaan on käännetty lähes samalla tavalla, koska Room 1:4 voidaan kääntää kreikasta (kääntäisin sen itse näin) seuraavasti: Osoitettu (tunnettu) Jumalan Pojaksi voimassa, Hengen pyhyyden (mukaan) kautta Jeesus Kristus noussut kuolleista, meidän Herramme.

Vuoden 1942 Raamatunkäännös on käännetty hyvin samalla tavalla kuin miten itse sen kääntäisin, koska se voidaan kääntää juuri tällä tavalla, vaikka harva Raamatunkäännös on sen niin kääntänyt. Tässä kohden monet Raamatunkäännökset ovat varmaankin kääntäneet Room 1:4 seuraamalla muita käännöksiä. Koska Jeesus on ollut aina Jumalan Poika (on Sana, joka oli ja on Jumala), niin siksi Raamattu ei opeta, että Jeesuksesta olisi tullut Jumalan Poika vasta kuolleista nousemisen jälkeen. Jeesuksen ylösnousemus kuolleista todisti Hänen olevan Jumalan Poika, mutta ei tehnyt Hänestä Jumalan Poika, koska Hän on ollut aina Jumalan Poika.

Jeesus on Jumalan Poika, ja Hän on pyhyyden Hengen kautta noussut kuolleista, sillä Hän on meidän Herramme (Jumala), joka on se mitä Room 1:4 sanoo ja opettaa.

Room 2:4 Vai uskallatko sinä nousta hänen ihanuutensa runsautta ja pitkämielisyyttään vastaan, ja sitä asemaa vastaan, jonka hän sinulle antoi? Etkö sinä tiedä, että Jumalan suloisuus on viemässä sinua mielenmuutokseen? Leväsen käännös

Romans 2:4 - Or upon the riches of his goodness, and upon his long-suffering, and upon the space he giveth thee, presumest thou ? and knowest not that the goodness of Aloha unto repentance leadeth thee? Etheridge

Romans 2:4 - Or wilt thou abuse the riches of his benevolence, and his long suffering, and the opportunity which he giveth thee ? And dost thou not know, that the benevolence of God should bring thee to repentance? Murdock

Romans 2:4 - Do you stand against the riches of his goodness and forbearance, and the opportunity which he has given you, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Lamsa

Romans 2:4 Or, are you presumptuous concerning the wealth of His leniency, and concerning His long-suffering Spirit, and concerning the opportunity that has been given to you? And do you not know that the leniency of Alaha {God} is leading you unto repentance? Khabouris Codex

Room 2:4:ssa Levänen kääntää jakeen loppuosan sanomalla Jumalan suloisuus on viemässä sinua mielenmuutokseen (parannus, mutta mielenmuutos on parempi sana valinta).  Mikään muu esillä olevista arameankielen UT:n teksteistä ei sano, että Jumalan suloisuus johtaa (vie) sinua parannukseen, vaan kaikki esillä olevat arameankielen UT:n tekstit sanovat, että Jumalan hyvyys vetää sinua mielenmuutokseen (parannukseen).

Sanonta Jumalan suloisuus ei kuvaa oikealla tavalla jakeen sisältöä ja merkitystä, eikä Jumalaa. Kreikankielen alkuteksti käyttää sanaa khrestos, joka tarkoittaa hyvyys, lempeys, ystävällisyys. Jumalan suloisuus sanonta on väärä käännös, sillä jakeessa on kyse Jumalan hyvyydestä, jonka kautta Jumala vetää ihmistä parannukseen (mielenmuutos). Jumalan hyvyys näyttää ihmiselle hänen pahuutensa. Ilman Jumalan hyvyyttä ei ole olemassa pahuutta ja tästäkin syystä sanonta Jumalan suloisuus ei todellakaan ole oikea käännös.

Room 3:21 Mutta nyt, ilman kirjoitettua sanaa, on Jumalan puhtaus paljastettu, ja hänestä antavat todistuksen sana, ja profeetat. Leväsen käännös

Romans 3:21 - But now, without the law the righteousness of Aloha is revealed, and the law and the prophets (themselves) testify of it. Etheridge

Romans 3:21 - But now, the righteousness of God without the law, is manifested; and the law and the prophets testify of it: Murdock

Romans 3:21 - But now the righteousness of God without the law is manifested, and the very law and prophets testify to it; Lamsa

Romans 3:21 But now, without The Namusa {The Law}, The Kinutheh d'Alaha {The Righteousness of God} is revealed; The Law, and The Prophets, testifying about it Khabouris Codex

Levänen kääntää Room 3:21 jakeen ihan eri tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit kääntävät sen. Arameankielessä Room 3:21:ssa on sana namusa, joka tarkoittaa arameankielen sanakirjan mukaan lakia. Levänen käyttää sanoja kirjoitettua sanaa, mutta arameankielen UT:n tekstit käyttävät laki sanaa.

Levänen käyttää käännöksessään sanoja Jumalan puhtaus, joka on väärä käännös. Jumala on kyllä puhtaus ja Hänessä on puhtaus, mutta Room 3:21 on niin kreikankielen UT:ssa kuin arameankielen UT:n teksteissä sanat Jumalan vanhurskaus (Jumalan oikeamielisyys - Kinutheh d'Alaha). Raamatun tekstiä tulisi kääntää sen mukaan ja niillä sanoilla mitä alkuperäinen teksti sanoo, eikä laittaa siihen jotakin muuta sanaa, koska se aina muuttaa Jumalan sanan opetusta ja merkitystä. Tässä kohtaa ei ole kyse mistään opillisesta erehdyksestä, mutta on kyse kuitenkin väärästä käännöksestä.

Room 3:26 Siinä asemassa, jonka Jumala meille pitkämielisyydessään antoi, herättääkseen kuolleista sen hänen puhtautensa, joka oli määräaikanaan, tämän, jonka tuli olla puhdas, ja hän vanhurskauttaa sen puhtauden kautta hänet, joka on tälle uskollinen; joka on meidän Herramme Jeshua, Messias. Leväsen käännös

Romans 3:26 - within the space which Aloha hath given to us in his patience, unto the manifestation of his righteousness which (is) in this time: that he might be just, and might justify in righteousness him who is in the faith of our Lord Jeshu Meshiha. Etheridge

Romans 3:26 - in the space which God in his long suffering gave to us, for the manifestation of his righteousness at the present time; that he might be righteous, and might with righteousness justify him who is in the faith of our Lord Jesus Messiah. Murdock

Romans 3:26 - By the opportunity which God has given us through his forbearance, for the manifestation of his righteousness at the present time, that he might be declared righteous; and for the justification of righteousness to him who is in the faith of our LORD Jesus Christ. Lamsa

Romans 3:26 with the opportunity that Alaha {God} has given unto us in His long-suffering Spirit, to demonstrate that He is Righteous, that in this time He is Just, and by His Righteousness, justifies those who are in The Haymanutha d'Maran Eshu Meshikha {The Faith of Our Lord Yeshua, The Anointed One}. Khabouris Codex

Room 3:26 jumalallisen kärsivällisyytensä vuoksi, ja vanhurskautensa osoituksena nykyajassa, ollakseen itse vanhurskas ja vanhurskauttaakseen sen, jolla on Jeesuksen usko. Toivo Koilo UT

Levänen kääntää Room 3:26 väärin käyttäen kolme kertaa puhtaus sanaa, sillä yksikään edellä mainituista arameankielen UT:n teksteistä ei käytä jakeessa puhtaus sanaa. Se on totta, että Jeesus oli puhdas, ja Hänen täytyi olla puhdas, ja Jeesuksen puhtaus saa aikaan vanhurskauden, mutta edellä olevat arameankielen UT:n tekstit eivät käytä puhtaus sanaa, vaan vanhurskaus (oikeamielisyys) ja vanhurskas (oikeamielinen) sanoja. Kreikankielen alkuteksti käyttää myös sanoja vanhurskaus ja vanhurskas.

Levänen kääntää myös Room 3:26 loppuosan väärin sanomalla, että hän vanhurskauttaa sen puhtauden kautta hänet (ymmärrän tämän tarkoittavan ihmistä), joka on tälle uskollinen, joka on meidän Herramme Jeshua, Messias. Arameankielen UT:n teksti (Khabouris Codex) kääntää Room 3:26 loppuosan oikein seuraavasti: Hänen vanhurskautensa kautta vanhurskauttaa ne, jotka joilla on Jeesuksen usko. Kreikankielen alkuteksti käyttää myös sanoja, jolla on Jeesuksen usko.

Se on totta, että meidän tulisi olla uskollisia Herralle Jeesukselle, mutta meitä ei vanhurskauteta (Room 3:26 liittyy siihen kun Jumala pelastaa ihmisen armosta), eli emme saa pelastuksen lahjaa meidän uskollisuutemme kautta, vaan sen kautta kun Jeesus uskoi Isäänsä ja oli kuuliainen Isälleen. Saamme pelastuksen Jeesuksen uskon ja ansion tähden. Levänen kääntää jakeen väärin ja siitä saa sellaisen käsityksen, että Jumala vanhurskauttaa ihmisen hänen uskollisuutensa kautta. Tämä Leväsen kääntämä jae näyttää jotenkin sekavalta ja jos Levänen tarkoittaisi, että Jumala vanhurskauttaa Jeesuksen, niin sekin olisi epäraamatullista, sillä Jeesusta ei tarvitse vanhurskauttaa (pelastaa), koska Hän on synnitön ja täydellinen. Syntinen ihminen tarvitsee vanhurskauttamista (pelastumista Jumalan armon kautta).

Ymmärrän kuitenkin, että Levänen puhuu Room 3:26:ssa ihmisen vanhurskauttamisesta hänen uskollisuutensa kautta, joka on judaistista opetusta, jossa ihmisellä on tärkeä rooli pelastuksessa hyvien tekojensa kautta. Näyttäisi siltä, että Levänen opettaa tässä kohdassa toista evankeliumia ei Raamatun evankeliumia, sillä pelastus ei perustu ihmisen uskollisuuteen, vaan Herran Jeesuksen uskollisuuteen ja Hänen ristin sovitustyöhönsä. Monessa muussa kohdassa Levänen kääntää pelastuksen oikein, mutta ei tässä jakeessa.

Levänen käyttää käännöksessään useassa kohdassa sanaa puhtaus sellaisessa kohdassa, missä Raamattu puhuu ja opettaa vanhurskaudesta ja vanhurskauttamisesta. Aistin Leväsen käännöksessä voimakasta judaismia ja hän tuo myös usein esille jakeiden selityksissään juutalaista rabbiinista kirjallisuutta. Voiko olla niin, että Leväsen käyttämä puhtaus sana siellä missä sen ei tulisi esiintyä johtuisi siitä, että hänen käännöksensä on selkeästi judaistinen, jossa rituaalinen puhtaus on tärkeää? Kun puhun judaismista, niin en ole antisemitistinen, vaan siunaan Israelia Raamatun sanan mukaisesti rukoillen ja toivottaen Israelin kansalle suurinta siunausta minkä ihminen voi saada, joka on Jumalan antama pelastus Messias Jeesuksen kautta.

Room 6:16 Ettekö tiedä, että kenelle te valmistatte sielunne, hänelle te olette kuuliaiset tekemään työtä. Hänen omia työntekijöitään te olette, hänen, jota kuulette, joko synnille tai puhtauden kuuliaisuudelle. Leväsen käännös

Romans 6:16 - Know you not, that to whomsoever you prepare yourselves to obey him unto service, of him you are the servants, of him whom you obey; whether of sin, or of the hearing of the ear of righteousness ? Etheridge

Romans 6:16 - Know ye not, that to whomsoever ye give up yourselves to serve in bondage, his servants ye are, whom ye serve; whether it be to sin, or whether it be to righteousness, that ye give ear? Murdock

Romans 6:16 - Do you not know, that to whom you yield yourselves servants to obey, his servants you are, for you obey him, whether it be to sin or whether it be of obedience to righteousness? Lamsa

Romans 6:16 Don't you know that unto whom that you make ready your soul to obey for service, that unto him you are slaves, of whom that you are obedient unto, if unto sin, and if unto the hearing ear of righteousness? Khabouris Codex

Levänen kääntää Room 6:16 jakeen eri tavalla kuin muut arameankielen tekstit. Leväsen kääntämän jakeen lopussa lukee puhtauden kuuliaisuudelle, mutta muissa arameankielen UT:n teksteissä lukee korvan kuulemisen vanhurskaudelle tai vanhurskauden kuuliaisuudelle. Korvan kuulemisen vanhurskaus (oikeamielisyys) tarkoittaa sitä, että mitä kuulet korvalla Jumalan sanan opettavan, niin toimi sen mukaan, ole kuuliainen sille mitä kuulet Jumalan sanasta.

Puhtauden kuuliaisuus on väärä käännös, koska niin arameankielen kuin kreikankielen alkuteksti puhuu kuuliaisuuden vanhurskaudesta. Jumala vaikuttaa puhtautta, mutta silloin kun Raamatun teksti käyttää sanaa vanhurskaus, niin se tulee kääntää sanalla vanhurskaus, eikä puhtaus.

Room 6:18 Ja kun te olette syntisyydestä vapautetut, teistä on tullut työntekijöitä puhtaudelle. Leväsen käännös

Romans 6:18 - And when you were made free from sin, you became obedient to righteousness. Etheridge

Romans 6:18 - And when ye were emancipated from sin, ye became servants to righteousness. Murdock

Romans 6:18 - Now, being made free from sin, you become the servants of righteousness. Lamsa

Romans 6:18 and when you were freed from sin, you were made subservient unto Kinutha {Righteousness}. Khabouris Codex

Levänen kääntää Room 6:18 jakeen eri tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit. Levänen kääntää jakeen alun väärin sanoen olette syntisyydestä vapautetut. Muut arameankielen UT:n tekstit ja myös kreikankielen UT:n alkuteksti sanovat, että teidät on tehty vapaaksi synnistä, joka tarkoittaa tässä asia- ja tekstiyhteydessä ja koko Raamatun sanan ilmoituksen valossa, että Jumalan armosta pelastuksen kautta, kun elämme Jumalan sanan totuudessa, niin silloin opimme voittamaan syntiä, koska Jumalan sanan totuuden mukainen elämänvaellus tekee vapaaksi synnistä. Meistä ei tule täydellisiä ja synnittömiä tässä maailmanajassa, mutta voimme oppia ja opimme voittamaan syntejä. Me emme uskovina ihmisinä kuitenkaan vapaudu tässä ajassa syntisyydestä, sillä olemme Jumalan pelastamina tässä maailmanajassa yhtä aikaa pyhiä ja syntisiä, kirjoitan tästä vielä lisää myöhemmin.

Gnostilaisuus opetti, että ne joilla on oikea tieto, niin he ovat vapaita synnistä, sillä vapaa ihminen ei tee enää syntiä. Leväsen käännös opettaa gnostilaista synnittömyysoppia. Levänen voi tietenkin olla täysin tietämätön tästä gnostilaisesta vaikutuksesta. Ensimmäisellä vuosisadalla oli myös juutalaisia gnostilaisia uskonsuuntauksia. Voi olla hyvin todennäköistä, että myös joissakin juutalaisissa gnostilaisissa piireissä saatettiin opettaa synnittömyysoppia, koska oli gnostilaisia ryhmiä, jotka opettivat synnittömyysoppia.

Levänen kääntää myös Room 6:18 jakeen loppuosan väärin kirjoittaessaan, että teistä on tullut työntekijöitä puhtaudelle. Arameankielen UT: tekstit ja kreikankielen alkuteksti sanoo, että teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita. Levänen kääntää taas sanan vanhurskaus puhtaudeksi, vaikka jakeessa ei ole arameankielistä puhtaus sanaa, vaan arameankielen sana kinutha, joka tarkoittaa vanhurskautta (oikeamielisyys). Gnostilaisuus opetti sielun puhtaudesta, joka yhdistyy gnostilaiseen synnittömyysoppiin. Leväsen käännös Room 6:18 on gnostilaista oppia, ei Raamatun sanan totuuden opetus.

Room 7:13 Sen tähden, oliko se hyvyys minulle kuolemaksi? Ei näin, vaan että se synti olisi näkyvä, että se synti sen hyvyyden kautta teki minussa kuoleman täydelliseksi, että runsaasti se synti syyllistäisi, käskyn kautta. Leväsen käännös

Romans 7:13 - The good, then, unto me, unto death was made? Not so. But sin, that it might be seen what sin is, by the good (law) effected death in me, that sin might be the more condemned by the commandment. Etheridge

Romans 7:13 - Did that which is good, therefore, become death to me ? Far be it. But sin, that it might be seen to be sin, perfected death in me by means of that good [law]; that sin might the more be condemned, by means of the commandment. Murdock

Romans 7:13 - Has then that which is good, become death to me? Far be it. But sin that is exposed as sin and works death in me for that which is good, will be the more condemned by means of the law. Lamsa

Romans 7:13 Therefore, the good for me, was it for death? Far be it! But rather, sin, that it might be shown that it is sin; that by the good fulfilled death in me, so that sin might be exceedingly condemned by the Command. Khabouris Codex

Levänen kääntää Room 7:13 jakeen loppuosan väärin sanoen, että synti syyllistäisi, käskyn kautta. Kaikki muut arameankielen UT:n tekstit sanovat, että synti enemmän tuomittaisiin käskyn kautta. Jumalan sana ei ainoastaan syyllistä, vaan tuomitsee synnin ja Room 7:13 kohdassa arameankielen UT:n tekstit puhuvat synnin tuomitsemisesta käskyn kautta (Jumalan sana). Kreikankielen alkuteksti sanoo Room 7:13, että synti tulee ylen määrin synnilliseksi käskyn kautta.

Syyllistäminen on negatiivinen ilmaisu, joka on usein kytketty siihen kun joku syyllistää jotakin on siihen aihetta tai ei. Syyllistäminen ei tuo ratkaisua, sillä syyttäminen ja syyllistäminen tekee ihmisestä syyllisen, mutta ei tarjoa siihen ratkaisua. Jumalan sana ei syyllistä ihmistä, vaan tekee ihmisen syylliseksi ja tuomitsee synnin, mutta tarjoaa myös ratkaisun Herran Jeesuksen sovitustyön ja uskossa vaeltamisen kautta, kun ihminen saa syntinsä anteeksi tunnustaessaan syntinsä ja uskoessaan Herraan Jeesukseen, jolloin hän saa myös Jumalalta voiman uskoa ja vaeltaa Jumalan tahdon mukaisesti.

Room 7:16 Ja jos minä teen sitä, mitä minä en tahdo, minä todistan siitä sanasta, että se on kaunis. Leväsen käännös

Romans 7:16 - And if the thing that I would not, I do, I witness of the law that it is good. [Shaphir.] Etheridge

Romans 7:16 - And if I do what I would not, I testify of the law, that it is right. Murdock

Romans 7:16 - So then if I do that which I do not wish to do, I can testify concerning the law that it is good. Lamsa

Romans 7:16 And if I do the thing that I don't desire, I testify concerning The Law, that it is good. Khabouris Codex

Levänen kääntää Room 7:16:n loppuosan väärin ja eri tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit kääntävät sen. Levänen sanoo sanan (Jumalan laki) olevan kaunis. Muut arameankielen UT:n tekstit sanovat lain (Jumalan lain) olevan hyvä. Arameankielen sanakirjan mukaan sana sãppir tarkoittaa kaunista ja hyvää. Kun Jumalan sanan sanotaan olevan kaunis, niin se yhdistyy sielulliseen kauneus käsitteeseen, jonka kautta kuvataan ihmisten ja asioiden kauneutta. Raamattu ei kuvaa Jumalan sanan opetusta kauniiksi, vaan hyväksi. Kun on kyseessä Jumalan sana (Jumalan laki), niin sen sanotaan olevan hyvä, koska se tekee erotuksen sen vastakohtaan pahaan (syntiin). Kaikki edellä mainitut arameankielen UT:n tekstit sanovat Jumalan lain olevan hyvä, joka on oikea käännösvaihtoehto tässä kohdassa. Kreikankielen alkuteksti käyttää tässä kohdassa sanaa kalos, joka tarkoittaa hyvää. Jokaisen Raamatunkääntäjän tulisi ymmärtää, että kun Jumalan sanaan yhdistettynä käännösvaihtoehtoina on kaunis ja hyvä, niin hyvä on ainoa oikea vaihtoehto.

Room 8:1 Ei siis ole syyllisyyttä niille, jotka eivät vaella lihan kautta Jeshuassa, Messiaassa. Leväsen käännös

Romans 8:1 - Hence, there is no condemnation to them who do not walk according to the flesh, in Jeshu Meshiha. Etheridge

Romans 8:1 - There is therefore no condemnation, to them who, in Jesus Messiah, walk not after the flesh. Murdock

Romans 8:1 - THERE is therefore no condemnation to them who walk in the flesh after the Spirit of Jesus Christ. Lamsa

Romans 8:1 Therefore, there is no condemnation for those, who in Eshu Meshikha {Yeshua, The Anointed One}, are not walking in the flesh. Khabouris Codex

Levänen kääntää Room 8:1 jakeen alkuosan väärin ja eri tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit. Leväsen mukaan syytöksen tai syyllisyyden voisi kääntää tuomioksi, mutta jos olisi kyseessä olisi kadotustuomion tapainen, niin jakeessa olisi dina tuomio. Tämän perusteella Levänen kääntää jakeen alkuosaan sanan syyllisyyttä.

Kaikki arameankielen UT:n tekstit käyttävät sanaa tuomitseminen. Arameankielen sanakirja antaa sanalle hajjabu merkitykset vaurio, tappio, tuomitseminen ja syy.  Tuomitseminen on oikea käännösvaihto, koska seuraava jae Room 8:2 sanoo, että elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Herrassa Jeesuksessa ihmisellä ei ole enää kuolemantuomiota, eikä kadotustuomiota, johon tämä jaejakso selkeästi viittaa. Kreikankielen UT:n alkuteksti käyttää sanaa katakrima, joka tarkoittaa tuomio, kadotus- tai kuolemantuomio.

Room 8:8 Ja ne, jotka ovat lihassa, eivät pysty olemaan kauniina Jumalalle. Leväsen käännös

Romans 8:8 - and they who are in the flesh cannot please Aloha. Etheridge

Romans 8:8 - And they who are in the flesh cannot Please God. Murdock

Romans 8:8 - So then, they who are in the flesh cannot please God. Lamsa

Romans 8:8 And those who are in the flesh, are not able to be pleasing to Alaha {God}. Khabouris Codex

Levänen kääntää Room 8:8 kohdan väärin ja eri tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit. Arameankielen sanakirja sanoo sanan lm$pr lme$p'ar tarkoittavan olla kaunis, miellyttää, olla sopiva. Asia- ja tekstiyhteys sanoo, että ne, jotka ovat lihassa eivät voi olla Jumalalle mieluisia (otollisia). Kaikki muut tekstit paitsi Leväsen arameankielen Ut:n teksti sanoo, että ne jotka ovat lihassa eivät voi olla Jumalalle mieluisia. Leväsen käännös kauniina Jumalalle antaa taas viestin sielullisesta kauneus käsitteestä, joka ei sovi mitenkään tämän asia- ja tekstiyhteyteen. Levänen kääntää monessa kohden sielulliseen suuntaan pois hengellisen tekstin sanomasta.

Room 8:10 Ja mutta, jos Messias on teissä, se ruumis on kuollut synnin tähden, mutta henki, se on elämä, puhtauden tähden. Leväsen käännös

Romans 8:10 - And if the Meshiha be in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life because of righteousness. Etheridge

Romans 8:10 - But if Messiah is in you, the body is dead, in regard to sin; and the Spirit is alive in regard to righteousness. Murdock

Romans 8:10 - And if Christ is within you, the body is dead because of sin: but the Spirit is life because of righteousness. Lamsa

Romans 8:10 But, if Meshikha {The Anointed One} is in you, the body is dead because of khatitha {sin}, yet, the rukha {the spirit} is alive because of kenutha {righteousness}. Khabouris Codex

Leväsen käännös poikkeaa kaikista muista arameankielen UT:n teksteistä. Levänen kääntää Room 8:10 jakeen lopun väärin sanoen, että puhtauden tähden. Kaikki muut arameankielen UT:n tekstit käyttävät sanoja vanhurskauden tähden. Arameankielen sana kenutha tarkoittaa vanhurskautta ei puhtautta.

Room 10:4 Sillä se, mitä se kirjoitettu sana odottaa, on hän, Messias, puhtaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Leväsen käännös

Romans 10:4 - For the end of the law is the Meshiha unto righteousness in all who believe in him. Etheridge

Romans 10:4 - For Messiah is the aim of the law, for righteousness, unto every one that believeth in him. Murdock

Romans 10:4 - For Christ is the end of the law for righteousness to every one who believes. Lamsa

Romans 10:4 For, Meshikha {The Anointed One} is the end of The Law, for Righteousness, unto all who Believe. Khabouris Codex

Levänen kääntää väärin Room 4:10 jakeen. Levänen kääntää tämän jakeen täysin väärin ja täysin eri tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit. Kaikki muut arameankielen tekstit sanovat, että Messias on lain loppu (päämäärä), jokaiselle joka uskoo (Häneen). Kreikankielen alkuteksti käyttää sana telos, joka tarkoittaa loppu, päämäärä ja täyttymys. Kreikankielen ja arameankielen UT:n tekstit ovat tässäkin kohdassa identtisiä ja samanlaisia. Tämä kohta tuo esille sen kuinka Levänen kääntää käännöksensä jakeita omavaltaisesti, täysin eri tavalla kuin miten jae pitäisi kääntää.

Alkutekstin mukaan Messias (Jeesus) on lain loppu, koskien vanhan liiton järjestystä, lain päämäärä, tarkoittaen Jumalan sanan opettavan totuudesta Jeesuksessa, ja lain täyttymys, koska Jeesuksessa ja Jeesuksen kautta kaikki on täytetty (Jeesus täytti lain). Tällä tavalla kaikki kolme telos sanan merkitystä sopivat ja kuuluvat yhteen tämän jakeen sanoman kanssa.

Galatalaiskirje

Gal 1:6 Minä ihmettelen, kuinka nopeasti te olette kääntyneet Messiaasta – hänestä, joka hyvyydessään kutsui teidät – toiseen toivoon. Leväsen käännös

Galatians 1:6 - I am amazed how soon you have been turned from the Meshiha himself, who called you by his grace, unto another gospel, Etheridge

Galatians 1:6 - I admire, how soon ye have turned from the Messiah, who called you by his grace, unto another gospel ; Murdock

Galatians 1:6 - I am surprised how soon you have turned to another gospel, away from Christ who has called you by his grace; Lamsa

Gal 1:6 I'm amazed how quickly you have turned from Meshikha {The Anointed One}, He who has called you by Taybutheh {His Grace}; unto another "sabartha" {"good message"}, Khabouris Codex

Levänen kääntää väärin Gal 1:6 jakeen. Levänen sanoo, että sana sevarta tarkoittaa toivoa, eikä evankeliumia. Levänen käyttää jakeen lopussa sanoja toiseen toivoon, mutta kaikki muut arameankielen UT:n tekstit käyttävät sanaa evankeliumi tai good message (hyvä sanoma). Arameankielen sanakirja sanoo sabarta sanan tarkoittavan sanomaa tai evankeliumia. 

Gal 2:3 Myös Titus, joka oli minun kanssani, joka oli aramealainen – ei pakotettu ympärileikkaukseen. Leväsen käännös

Galatians 2:3 - Titos also who was with me, who was an Aramoya, was not constrained to be circumcised. Etheridge

Galatians 2:3 - Also Titus, who was with me, and was a Gentile, was not compelled to be circumcised. Murdock

Galatians 2:3 - And Titus, also, who was with me, being Syrian, was not compelled to be circumcised, Lamsa

Gal 2:3 Even Titus, who was with me, who was an Armaya {an Aramean}, wasn't forced to be circumcised. Khabouris Codex

Levänen kääntää Gal 2:3 Raamatun kohdan oikein, eli ihan samalla tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit kääntävät. Arameankielen sana aramaya tarkoittaa aramealaista ja armaya pakanaa. Arameankielen Khabouris Codex UT:n tekstissä on sana armaya, joka tarkoittaa pakanaa ja siten yllä olevat arameankielen UT:n tekstit tarkoittavat aramoya, Gentile, Syrian ja armaya sanoilla pakanaa (ei juutalaista). Kreikankielen alkuteksti käyttää sana hellen, joka tarkoittaa kreikkalaista ja pakanaa. Gal 2:3 jakeen sanoma on, että Tiitus oli pakana, jota ei pakotettu ympärileikkaukseen.

Gal 2:16 Koska me tiedämme, ettei ihminen vanhurskaudu kirjoitetun sanan teoista, vaan siitä uskollisuudesta, joka on Jeshuan Messiaaan, jos me häneen Jeshuaan Messiaaseen uskomme, että siitä Messiaan uskollisuudesta tulee vanhurskaaksi, eikä kirjoitetun sanan teoista, koska sanan teoista ei mikään liha tule vanhurskaaksi. Leväsen käännös

Galatians 2:16 - because we know that man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jeshu Meshiha, also in him, in Jeshu Meshiha, have believed, that from the faith of the Meshiha we may be justified, and not from the works of the law; because from the works of the law shall no flesh be justified: Etheridge

Galatians 2:16 - because we know that a man is not made just by the works of the law, but by faith in Jesus the Messiah; even we have believed in Jesus the Messiah, in order to be made just by faith in the Messiah, and not by the works of the law: for, by the deeds of the law, no flesh is made just. Murdock

Galatians 2:16 - Know that a man is not justified by the works of the law, but by the faith in Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith in Christ and not by the works of the law: for by the works of the law shall no human being be justified. Lamsa

Gal 2:16 because we know that no son of man is justified from the works of The Namusa {The Law}, but rather, by The Haymanutha {The Faith} of Eshu Meshikha {Yeshua, The Anointed One}; even we, in Him, in Eshu Meshikha {Yeshua, The Anointed One}, believe that from The Faith of Meshikha {The Anointed One} we are justified, and not from the works of The Law, because, from the works of The Law, not any flesh is justified. Khabouris Codex

Levänen kääntää Gal 2:16 jakeen oikeansuuntaisesti. Room 3:26 kohdassa Levänen ei kääntänyt oikein ihmisen vanhurskautumista (pelastumista), mutta nyt tässä Gal 2:16 kohdassa hän kääntää sen oikeansuuntaisesti, sillä ihminen pelastuu Messias Jeesuksen uskon (uskollisuus) kautta, kun hän tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, koska Jumala lukee ihmisen hyväksi Jeesuksen uskollisuuden ja ansion, Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

Leväsen käännös on ailahteleva, koska jossakin kohdassa hän kääntää oikein, mutta toisessa kohdassa täysin väärin. Tämän syyn tähden en voi suositella Leväsen käännöstä kenellekään ja pidän sitä huonona käännöksenä.

Arameankielen UT:n teksti Khabouris Codex sanoo, että: ettei ihminen vanhurskaudu (pelastu) lain tekojen kautta, vaan Jeesuksen uskon kautta, ja me Hänessä Jeesus Messiaassa, uskomme, että Messiaan uskon kautta meidät vanhurskautetaan, eikä lain teoista, koska mikään liha ei vanhurskaudu lain teoista.

Tämä Khabouris Codexin teksti Gal 2:16:sta on todellinen helmi ja jalokivi, koska monet käännökset kuten myös 33/38 ja Raamattu kansalle käännökset kääntävät tämän jakeen väärin. Kreikankielen alkuteksti sanoo myös samalla tavalla kuin arameankielen Khabouris Codex teksti, sillä kyse on Jeesuksen uskosta ja ansiosta, jonka tähden me pelastumme.

Gal 2:16 Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain tekojen nojalla, vaan Jeesuksen Kristuksen uskolla, mekin olemme uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi Kristuksen uskon ansiosta eikä lain tekojen perusteella, koska mikään liha ei tule vanhurskaaksi lain tekojen avulla. Toivo Koilo UT

Toivo Koilo on kääntänyt tämän jakeen oikein. Aapeli Saarisalo kääntää myös Gal 2:16 jakeen oikeansuuntaisesti.

Gal 4:18 Se on kaunista, että muotoudutte sen kauneuden kautta koko ajan, eikä vain silloin, kun minä olen teidän kanssanne. Leväsen käännös

Galatians 4:18 - But it is well to be emulous in good things at all time, and not only when I am with you. Etheridge

Galatians 4:18 - And it is a good thing to be zealous at all times in good things; and not merely when I am present with you. Murdock

Galatians 4:18 - But it is good that you should always envy after good things, and not only when I am present with you. Lamsa

Gal 4:18 Yet, it is proper that you are zealous in good things at all times, and not when I am with you only. Khabouris Codex

Levänen kääntää täysin väärin Gal 4:18 kohdan. Levänen sanoo, että meidän tulisi muotoutua kauneuden kautta ja asia- sekä tekstiyhteys viittaa hyvien asioiden tavoittelemiseen, joka tietenkin tarkoittaa Jumalan hyvää tahtoa. Levänen kehottaa lukijoitaan muotoutumaan kauneuden kautta, joka ohjaa ihmistä sielulliseen käyttäytymiseen. Gal 4:18 jae ei opeta arameaksi eikä kreikaksi tavoittelemaan kauneuden muotoutumista, vaan tavoittelemaan Jumalan tahdon mukaisia hyviä asioita. Leväsen kääntää käännöksessään usein sielullisesti asiat, jotka ovat hengellisiä. Tästä syystä pidän Leväsen käännöstä paljossa sielullisena käännöksenä, en hengellisenä käännöksenä. Koska Levänen ei käännä jakeita ja sanoja oikein ja sillä tavalla kuin ne tulisi kääntää, niin sen takia hän kääntää monessa kohdassa väärin, jonka tähden hänen käännöksensä on epäluotettava käännös, jota en voi suositella kenellekään.

Efesolaiskirje

Ef 1:5 Ja vahvisti meidät lapsiksi, Jeshuassa, Messiaassa, niin kuin on kaunista hänen tahdolleen. Leväsen käännös

Ephesians 1:5 - and constituted us children in Jeshu Meshiha, according to the pleasure of his will; Etheridge

Ephesians 1:5 - and adopted us for sons, in Jesus the Messiah, as was agreeable to his pleasure: Murdock

Ephesians 1:5 - And he marked us with his love to be his from the beginning, and adopted us to be sons through Jesus Christ, as it pleased his will. Lamsa

Ef 1:5 and placed us for Sons in Eshu Meshikha {Yeshua, The Anointed One}, according to that which is pleasing to His will, Khabouris Codex

Levänen kääntää Ef 1:5 kohdan loppuosan väärin. Levänen käyttää sanaa kaunis, jolla hän kuvaa sitä mikä on Jumalan tahto. Leväsen käännös on väärä ja sielullinen käännös. Arameankielessä Ef 1:5 kohdassa on lopussa sana ܕܫܦܪ , joka  tarkoittaa sanakirjan mukaan mieluisa, sopiva ja kaunis. Asia- ja tekstiyhteys kertoo Jumalan tahdosta, jonka takia kaikki muut kuin Leväsen käännös sanovat, että Hänen mielisuosionsa mukaan (Jumalalle mieluista). Silloin kun Raamattu ilmaisee sen mikä on Jumalan tahto, niin se ilmaistaan Jumalan mielisuosiona tai hyvänä, eikä sanalla kaunis. Edellä olevat arameankielen UT:n tekstit käyttävät sanaa mielisuosio (mieluisa, mieluinen), joka on oikea ja Raamatullinen tapa kääntää. Kreikankielen alkuteksti kääntää jakeen samalla tavalla kuin arameankielen UT:n tekstit käyttäen sanaa eudokia, joka tarkoittaa mielisuosio ja hyvä tahto.

Ef 1:18 Ja teidän sydämienne silmät valaistuisivat, että te tietäisitte siitä hänen kutsumuksensa toivosta, ja siitä kirkkauden runsaudesta, joka on hänen perintöosansa, pyhyydessä. Leväsen käännös

Ephesians 1:18 - and would enlighten the eyes of your hearts to know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance for the saints, Etheridge

Ephesians 1:18 - and that the eyes of your hearts may be enlightened, so that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints; Murdock

Ephesians 1:18 - And so that the eyes of your understanding may be enlightened; that you may know what is the hope of his calling, and what are the glorious riches of his inheritance in the saints; Lamsa

Ef 1:18 and illuminate the eyes of your hearts, so that you will know what The Sabra d'Qeryaneh {The Hope of His Calling} is, and what the riches of The Glory of His Inheritance is in The Qadishe {The Holy Ones}, Khabouris Codex

Levänen sanoo käännöksessään, että 33/38 käännöksen ef 1:18 loppuosa on väärin: kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Sitten hän perustelee sitä siten, että arameankielen tekstin pitäisi olla eri tavalla, että jae voisi mennä 33/38 käännöksen mukaan. 33/38 käännös on käännetty kreikankielen alkutekstistä, eikä arameankielestä ja tästä syystä 33/38 kääntää Ef 1:18 jokseenkin oikein.

Levänen kääntää Ef 1:8 kohdan loppuosan eri tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit. Levänen on kääntänyt sanoen, että hänen perintöosansa, pyhyydessä. Levänen sanoo, että Jumalan antama perintöosa on ja ja sen kirkkauden runsaus on pyhyydessä, mutta muut arameankielen UT:n tekstit sanovat Hänen kirkkauden rikkauden, Hänen (Jumala) perintönsä olevan pyhissä (uskovissa). Totta kai Jumalan kirkkauden rikkaus ja Hänen perintönsä on pyhä ja pyhyydessä, mutta tässä kohtaa arameankielen UT:n tekstit sanovat, että Jumalan kirkkauden rikkaus ja Hänen perintönsä on pyhissä, eli uskovissa ihmisissä. Levänen ei käännä sanatarkasti oikein Ef 1:18 jakeen loppuosaa.

Ef 3:2 Jos te olette kuulleet sen Jumalan siunauksen suunnitelman, joka minulle on annettu teidän kauttanne,. Leväsen käännös

Ephesians 3:2 - if you have heard the dispensation of the grace of Aloha which was given me for you; Etheridge

Ephesians 3:2 - if so be, ye have heard of the dispensation of the grace of God, which was given to me among you: Murdock

Ephesians 3:2 - Have you ever heard of the dispensation of the grace of God which was given to me for you? Lamsa

Ef 3:2 if you have heard of the administration of The Taybutheh d'Alaha {The Grace of God}, which was given unto me among you; Khabouris Codex

Levänen kääntää Ef 3:2 kohdan eri tavalla kuin miten muut arameankielen UT:n tekstit sen kääntävät. Levänen kritisoi 33/38 käännöksen armon taloudenhoitoa, jota Raamattu ei Leväsen mukaan tunne lainkaan. Levänen tuo esille tämän jakeen selityksessään että tällainen armon taloudenhoito on kuin uutta oman pään oppia. Armon taloudenhoito tulee 33/38 käännökseen sen takia, koska kreikankielen alkuteksti sanoo Ef 3:2 kyseessä olevan Paavalille Jumalan antama armon taloudenhoito.

Levänen kääntää Ef 3:2 kohdan väärin, eikä yksikään yllä mainituista arameankielen UT:n teksteistä käännä tätä jaetta samalla tavalla kuin miten Levänen on sen kääntänyt. Paavalille Jumalan antama palvelutehtävä oli ihan varmasti Jumalan siunauksen suunnitelma, mutta arameankielen UT:n teksti ei käytä jakeessa sellaisia sanoja, joilla Levänen on jakeen kääntänyt, koska tässä jakeessa ei ole arameaksi sanoja siunauksen suunnitelma. Arameankielen UT sanoo Ef 3:2, että Jumalan armon tehtävä on annettu Paavalille. Kreikankielen taloudenhoito ja arameankielen tehtävä (johtajuus - apostolin palvelutehtävä) sana puhuvat samaa asiaa, sillä teksti- ja asiayhteys puhuu siitä, Jumala antoi Paavalille tehtävän seurakuntaa varten (toki myös tehtävän julistaa evankeliumia).

Kun Levänen puhui uudesta oman pään opista, niin Leväsen oma käännös on kuin hänen omaa "uutta" oppiaan, joka on monessa kohden ihan eri tavalla käännetty kuin miten muut arameankielen UT:n tekstit ovat jakeita kääntäneet. Minulla ei ole mitään henkilökohtaisesti Levästä vastaan, mutta kun vertaamme Leväsen arameankieleen pohjautuvaa UT:n tekstiä, niin se on erilainen ja kääntää monessa kohdin väärin ja eri tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit. Tämän tähden voin sanoa, että Leväsen UT:n käännös ei ole luotettava käännös.

Ef 4:16 Ja hänestä koko ruumis rakentuu, ja liittyy kaikessa yhteen, kun päästätte vapaaksi sen teille mitalla annetun lahjan mukaan, että kaikki osat kasvattaisivat hänen ruumistaan, että se hänen rakennuksensa tulisi rakkauden kautta täydelliseksi. Leväsen käännös

Ephesians 4:16 - who is the head, by whom the whole body is increased and compacted in all the limbs, according to the gift which is given in proportion to every member for the increase of the body itself, that in love its structure might be completed. Etheridge

Ephesians 4:16 - and from him [it is], the whole body is framed together and compacted by all the junctures, according to the gift that is imparted by measure to each member, for the growth of the body; that his edifice may be perfected in love. Murdock

Ephesians 4:16 - It is through him that the whole body is closely and firmly united at all joints, according to the measure of the gift which is given to every member, for the guidance and control of the body, in order to complete the edifying of the body in love. Lamsa

Ef 4:16 and from whom, all The Body is constructed and bound together in all the joints, according to The Gift that was given, in measure, unto every limb, for the increase of The Body itself, so that in Khuba {Love}, The Building might be completed. Khabouris Codex

Levänen kääntää Ef 4:16 väärin ja eri tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit. Tässä jakeessa on arameaksi sana, jonka eräs merkitys on vapauttaa, mutta tässä jakeessa muut arameankielen UT:n tekstit eivät käytä vapauttaa sanaa, koska se ei sovi asia- ja tekstiyhteyteen. Muut arameankielen UT:n tekstit eivät käytä vapauttaa sanaa, vaan kääntävät, että ruumis on rakennettu ja sidottu (liitetty) yhteen lahjan mukaan, jne.

Leväsen käännös päästätte vapaaksi Ef 4:16 on väärä käännös ja tällaisenaan se edustaa gnostilaisuuden harhaopetusta, joka opettaa sielun vapaaksi päästämisestä. Raamattu ei opeta gnostilaisuutta, vaan Raamatun sanan totuutta.

Ef 4:29 Mikään inhottava puhe älköön lähtekö teidän suustanne ulos, vaan sellainen, joka on kaunista ja hyödyllistä rakentumiselle, että siunaus annettaisiin niille, jotka kuulevat. Leväsen käännös

Ephesians 4:29 - Let no hateful word come out of your mouth, but that which is comely and useful for edification, that it may communicate grace to those who hear. Etheridge

Ephesians 4:29 - Let no hateful language come from your mouth, but that which is decorous, and useful for edification, that it may convey grace to those who hear. Murdock

Ephesians 4:29 - Let no bad word proceed from your mouth, but words that are good and useful for edification, that they will impart blessing to those who hear them. Lamsa

Ef 4:29 Every hateful word from your mouth, don't let it go out, but rather, that which is good, and useful for edification, which gives Taybutha {Grace} unto those who hear it. Khabouris Codex

Levänen kääntää Ef 4:29 eri tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit sen kääntävät. Ef 4:29:ssa on arameankielessä sana sãppir, joka tarkoittaa kaunis, hyvä ja sopiva. Khabouris Codex, eli arameankielen UT:n teksti, joka on käännetty englanniksi kääntää sãppir sanan sanalla good (hyvä). Yksikään edellä mainituista arameankielen UT:n teksteistä ei käännä sãppir sanaa kauniiksi, joka johtuu siitä, että on kyse Jumalan tahdosta ja totuudesta, jota kuvataan sanalla hyvä, eikä kaunis. Kaunis sana on sielullinen sana, eikä se kuvaa sitä mikä on Jumalan hyvä tahto ja Jumalan hyvyyden mukaista.

Levänen on kääntänyt taybutha sanan sanalla siunaus, mutta ainoastaan Lamsan käännös käyttää sanaa blessing (siunaus), ja muut arameankielen UT:n tekstit eivät käytä sanaa siunaus (blessing), vaan sanaa grace (armo). Kun katsoin sanan taybutha merkityksiä arameankielen sanakirjasta, niin taybutha sana merkitsee ystävällisyys, armo, oikeellisuus.

Ef 4:32 Ja olkaa ystävällisiä toinen toisellenne, ja armahtavaisia, ja olkaa vapauttamassa toinen toistanne, samoin kuin Jumala, Messiaan kautta, vapautti meidät. Leväsen käännös

Ephesians 4:32 - and be gentle one with another, and affectionate, and forgive one another, even as Aloha in the Meshiha hath forgiven us. Etheridge

Ephesians 4:32 - and be ye affectionate towards one another, and sympathetic; and forgive ye one another, as God by the Messiah hath forgiven us. Murdock

Ephesians 4:32 - And be kind one to another and tenderhearted, forgiving one another, even as God has forgiven us through Christ Lamsa

Ef 4:32 And be kind unto each other, and merciful, and be forgiving of each other, as Alaha {God}, in Meshikha {The Anointed One}, was forgiving to us. Khabouris Codex

Levänen kääntää Ef 4:32 väärin ja eri tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit. Arameankielen UT:ssa Ef 4:32:ssa on sana, joka tarkoittaa vapauttamista ja anteeksisaamista. Kaikki muut arameankielen UT:n tekstit kääntävät kahdessa kohdassa anteeksisaaminen paitsi Levänen. Tekstiyhteys puhuu ystävällisyydestä ja armahtavaisuudesta, jolloin Jumalan vaikuttaman uskon kautta voimme olla toisillemme anteeksiantavaisia, niin kuin Jeesus Messias on ollut meille anteeksiantava. Anteeksiantamus toista ihmistä kohtaan on tila sydämessä, jonka jokainen uskova saa valita henkilökohtaisesti sydämessään uskon kautta Herraan Jeesukseen, ja anteeksiantamus on Jumalan vaikuttamaa uskovan ihmisen sydämessä.

Itse ajattelen, että Levänen kääntää väärin Ef 4:32 Raamatun kohdan, koska kaikki muut arameankielen UT:n tekstit käyttävät sanaa anteeksiantamus, eikä vapauttaminen.

Filippiläiskirje

Fil 2:13 Sillä hän, Jumala, varjelee myös teidän tahtonne, valmistaakseen sellaisenkin asian, jota te tahdotte. Leväsen käännös

Philippians 2:13 - for Aloha himself effectuates in you also to will, also to do, the thing which you will. Etheridge

Philippians 2:13 - For God is operating in you, both to purpose, and also to perform that which ye desire. Murdock

Philippians 2:13 - For it is God who inspires you with the will to do the good things which you desire to do. Lamsa

Phil 2:13 For, it is Alaha {God} who incites in you even to desire, also to do that thing that you desire. Khabouris Codex

Leväsen käännös Fil 2:13 on lähes oikea, paitsi siinä, että arameankielen UT:ssa ei tässä jakeessa ole sanaa varjelee. Levänen kirjoittaa UT:n tekstissään tämän jakeen alaviitteenä: kreikka antaa ymmärtää, että Jumalan tahdon toteutuminen olisi ihmisistä riippuvainen.

Kreikankielen alkuteksti on samanlainen kuin arameankielen UT:n tekstit, jonka mukaan Jumalan tahdon toteutuminen on riippuvaista Jumalasta, ei ihmisestä. Levänen toistuvasti väärin perustuin kritisoi ja mollaa kreikankielen UT:n tekstiä, vaikka ne ovat todella samankaltaisia arameankielen UT:n kanssa, niin kuin tässäkin kohdassa. Levänen kääntää ihan omaa käännöstään, joka poikkeaa paljossa muista arameankielen UT:n teksteistä. Ongelma on Leväsellä itsellään, ei kreikankielen UT:n teksteissä. 

Fil 3:20 Mutta meidän papillinen palvelutehtävämme on taivaissa, ja sieltä me odotamme elämän antajaa, meidän Herraamme Jeshuaa, Messiasta. Leväsen käännös

Philippians 3:20 - But our employment is in heaven, and from thence we expect the Saviour, our Lord Jeshu Meshiha, Etheridge

Philippians 3:20 - But our concern is with heaven; and from thence we expect our Vivifier, our Lord, Jesus the Messiah; Murdock

Philippians 3:20 - But our labours are in heavenly things, from whence we look for our Saviour, our LORD Jesus Christ, Lamsa

Phil 3:20 But, our own work is in the Shmaya {the Heavens}, and from there we look unto Our Life-Giver; unto Maran Eshu Meshikha {Our Lord Yeshua, The Anointed One}, Khabouris Codex

Leväsen käännöksessä on sana papillinen, jota ei ole arameankielen UT:n tekstissä. Kuten voit nähdä muista arameankielen UT:n teksteistä, niin ne eivät käytä tässä jakeessa sanaa papillinen, koska sitä ei ole arameankielen tekstissä.

Fil 3:20 kohdassa on arameankielessä sana pulhãnã, joka tarkoittaa arameankielen sanakirjan mukaan työtä ja palvontaa. Minusta palvonta olisi oikea tapa kääntää jakeen alku arameankielestä, koska taivaassa (Uusi Jerusalem) vasta palvomme totisesti ja täysin puhtaalla sydämellä Jumalaamme. Toki me palvomme Jumalaa myös tässä maailmanajassa, mutta Jumalan kansan todellinen Jumalan palvonta täydellisessä puhtauden pyhyydessä tapahtuu vasta Uudessa Jerusalemissa.

Kolossalaiskirje

Kol 1:10 Että te vaeltaisitte vanhurskauden mukaan ja kaunistautuisitte Jumalaa varten kaikkien hyvien tekojen kautta, ja tuottaisitte hedelmää, ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Leväsen käännös

Colossians 1:10 - and may walk according to that which is just, and may please Aloha in all good works, and may yield fruit, and increase in the knowledge of Aloha; Etheridge

Colossians 1:10 - that ye may walk as is right, and may please God with all good works, and may yield fruits, and grow in the knowledge of God; Murdock

Colossians 1:10 - That you might live a righteous life, please God with all good works, and bring forth good fruits, and grow in the knowledge of God; Lamsa

Col 1:10 so that you might walk according to what is right and pleasing unto Alaha {God} in all good works, and produce fruits, and increase in The Yidatha {The Knowledge} of Alaha {God}, Khabouris Codex

Levänen kääntää Kol 1:10:ssa väärin kohdan, jossa hän sanoo kaunistautuisitte Jumalaa varten. Levänen sanoo käännöksensä jakeen alaviitteessä, että sana safir on kaunis. Arameankielen sanakirjan mukaan safir sana tarkoittaa kaunis, miellyttää ja sopiva. Kaikki muut arameankielen UT:n käännökset käyttävät sanaa please (pleasing), joka tarkoittaa miellyttää. Silloin kun on kyse Jumalan tahdon tekemisistä, hyvistä töistä (Jumalan vaikuttamista hyvistä töistä), Jumalalle hedelmän kantamisesta ja uskossa vaeltamisesta, niin se miellyttää Jumalaa ja siksi kaikki muut kuin Leväsen arameankielen tekstiin perustuvat käännökset käyttävät sanoja miellyttää Jumalaa. Kaunistautua Jumalaa varten on sielullinen sanonta, eikä se sovi tähän yhteyteen ja siksi yksikään arameankielen käännös ei ole käyttänyt tässä kohdassa kaunistautua sanaa.

Kreikankielen alkutekstissä Kol 1:10 on sana areskeia, joka tarkoittaa miellyttää, miellyttäminen. 33/38 käännös käyttää sanaa otollinen, mutta esim. KJV käännös käyttää sanaa pleasing (miellyttää).

Kol 2:14 Ja oman valtansa kautta hän otti pois meidän velkamme kirjoituksen, sen, joka oli meitä vastassa, ja otti sen pois tieltä, ja naulasi sen ristiinsä. Leväsen käännös

Colossians 2:14 - and hath blotted out in his mandates the writing of our debts that was against us, and hath taken it from the midst, and affixed it to his cross; Etheridge

Colossians 2:14 - and, by his mandates, he blotted out the handwriting of our debts, which [handwriting] existed against us, and took [it] from the midst, and affixed [it] to his cross. Murdock

Colossians 2:14 - And by his commandments he cancelled the written bond of our sins, which stood against us; and he took it out of the way, nailing it to his cross; Lamsa

Col 2:14 and blotted out, with regard to His Commandments, that bill of debts which were against us, and took it away from our midst, and fastened it to His Cross, Khabouris Codex

Kol 2:14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.

Levänen kääntää Kol 2:14 oikealla tavalla. Jotkut ymmärtävät ja opettavat sanoen, että Kol 2:14 kirjoitus säädöksineen olisi Jumalan laki, joka on otettu pois meidän tieltä ja naulittu ristille. Herra Jeesus sanoi, ettei Hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen (Matt 5:17). Herra Jeesus ei kumonnut lakia, mutta Hän poisti vanhan liiton järjestyksen ja asetti verensä kautta Uuden Liiton uskonjärjestyksen, jossa on voimassa Kristuksen laki. Tämän tähden heprealaiskirje opettaa, että laki on muuttunut, koska pappeuden muuttuessa tapahtuu myös lain muutos (Hebr 7:12). Lain muutoksen kautta kaikki käskyt eläinuhreista on kumoutunut, jonka tilalle tuli Jeesuksen syntiuhri, Hänen Veressään. Samoin VL:n pappeuteen liittyvät lait vanhentuivat ja niiden tilalle on tullut UL:n kuninkaallinen pappeus. Uusi Testamentti opettaa Kristuksen laista, joka on Uuden Liiton Jumalan laki. Kymmenen Käskyä ovat tietenkin myös voimassa UL:n uskonjärjestyksessä. Herra Jeesus ei todellakaan naulinnut Jumalan lakia ristille.

Arameankielen UT:n teksti sanoo Kol 2:14 seuraavasti: pyyhki pois (otti pois, kumosi) Hänen käskynsä kautta velkakirjan, joka oli meitä vastaan, ja otti sen pois, ja naulitsi (kiinnitti) sen ristille.

Lamsan käännös käyttää sanoja synnin velkakirjamme (syntiemme kirjoitettu velkakirja), josta juuri on kyse Kol 2:14 Raamatun jakeessa.

Arameankielen UT:n tekstit käyttävät Kol 2:14:ssa sanaa velkakirja ja kreikankielen UT:n käyttää sanaa kheirografon, joka tarkoittaa velkakirjaa, jonka velallinen on omalla kädellään kirjoittanut. Opetus, joka sanoo, että Jumalan laki on naulittu ristille on vakava väärä oppi. Jumalan laki ei ole velkaa kenellekään, mutta ihmisen synti on kuin velka, jota hän ei voi koskaan maksaa itse oman ansionsa kautta ja siksi Herra Jeesus kuoli meidän puolestamme ristillä, sovittaen näin syntimme, tuoden meille syntien anteeksiantamuksen uskon kautta Häneen. Tämän tähden Raamattu sanoo Jeesuksen olevan lunastaja, joka on lunastanut, eli ostanut meidät omakseen oman verensä kautta. Raamattu opettaa Kol 2:14:ssa, että Jeesus naulitsi meidän syntimme ristinpuuhun. (Kts. linkkilähteistä ristiinnaulittu kirjoitus säädöksineen).

Kol 2:16 Älkää sen tähden ystävystykö syötävän ja juotavan kautta, tai juhlien ja uudenkuun ja sapatin väittelyiden kautta. Leväsen käännös

Colossians 2:16 - LET no man therefore judge you in meat and in drink, or in the distinctions of festivals, and of new moons, and of shabeths, [Or, weeks.] Etheridge

Colossians 2:16 - Let no one therefore disquiet you about food and drink, or about the distinctions of festivals, and new moons, and sabbaths; Murdock

Colossians 2:16 - Let no man therefore create a disturbance among you about eating and drinking, or about the division of the feast days, the beginning of the months and the day of the sabbath: Lamsa

Col 2:16 Therefore, let no one trouble you in food and in drink, or in the distinctions of The Festivals, and of the beginning of the months, and of the Shabe {the Sabbath days}; Khabouris Codex

Levänen kääntää väärin Kol 2:16 Raamatun kohdan. Arameankielen UT:n tekstissä ei ole ystävystyä sanaa Kol 2:16:ssa. Leväsen käännös on tässä kohtaa judaistinen, sillä hänen käännöksensä mukaan tästä saa sellaisen kuvan, että juutalaisiin voi ystävystyä syötävän ja juotavan (kosher- ruokavalio) kautta ja viettämällä VL:n juhlia, uuttakuutta ja sapattia, kunhan ei vain väittele niistä. Leväsen käännöksestä saa sellaisen kuvan, että VL:n juhlat ja järjestys on ihan ok. Myös arameankielen UT:n tekstissä Kol 2:17 sanoo, että nämä (kosher-ruokavalio, VL:n juhlat, uusikuu ja sapatit) ovat tulevaisen varjo, mutta ruumis (seurakunta) on Messiaan. Herra Jeesus kumosi ja poisti VL:n järjestyksen ja Messias Jeesuksessa VL:n varjot saivat täyttymyksensä.

Arameankielen UT:n teksti sanoo seuraavasti Kol 2:16:sta: Älköön kukaan häiritkö (aiheuttaa ongelmaa) teitä syömisessä ja juomisessa tai juhlien erottelemisessa, uudenkuun tai sapattien (tähden).

Koska Kol 2:17 sanoi, että syömiset ja juomiset, juhlat (VL) uusikuu ja sapatit ovat tulevien varjoja, niin silloin tämä jaejakso ja asiayhteys opettaa, että meitä pakanauskovia ei saa syyllistää ja pakottaa viettämään VL:n järjestystä, koska se on kumottu Herran Jeesuksen veren kautta. Se mikä on merkittävää on se, että arameankielen UT:n tekstissä Kol 2:16 sapatti sana on monikossa, ja myös kreikankielen UT:n tekstissä sapatti sana on monikossa. Monet Raamatuntutkijat ovat sitä mieltä, että koska tässä jakeessa sapatti sana on monikossa, niin se tarkoittaa sitä, että kyseessä olisi VL:n juhlien juhlasapatit. Minun mielestäni nämä Raamatuntutkijat ovat oikeassa tässä, koska Kol 2:16 asiayhteys viittaa siihen, että monikollinen sapatti viittaisi VL:n juhlasapatteihin.

Meidän tulee tietenkin muistaa, että Messias Jeesukseen uskovina meidät on kutsuttu siunaamaan Israelia (rukoilemaan heille pelastusta Messias Jeesuksen kautta), eikä kiroamaan heitä. Me emme saa kuitenkaan mennä lain alle, eli emme saa uskoa Jumalaan VL:n järjestyksen, vaan Uuden Liiton uskonjärjestyksen kautta.

Kol 3:13 Ja kestäkää toinen toistanne, ja vapauttakaa toinen toistanne, jos joku on vihastunut lähimmäiselleen, samoin kuin Messias päästi teidät vapaaksi, samoin te myös vapauttakaa. Leväsen käännös

Colossians 3:13 - And bear with one another, and forgive one another, if any man have a complaint against his neighbour; even as the Meshiha hath forgiven you, so also forgive; Etheridge

Colossians 3:13 - And be ye indulgent towards one another, and forgiving to one another: and if any one has a complaint against his neighbor, as the Messiah forgave you, so also do ye forgive. Murdock

Colossians 3:13 - Forbearing one another, and forgiving one another; and if any one has a complaint against his fellow man, just as Christ forgave you, so should you also forgive. Lamsa

Col 3:13 And be forbearing one unto another, and forgiving each other, and if there is a man having a complaint concerning his friend; as Meshikha {The Anointed One} forgave you, thus also, you must forgive. Khabouris Codex

Levänen kääntää Kol 3:13 jakeen väärin käyttäen kaksi kertaa vapauttakaa sanaa. Tässä jakeessa on arameankielessä sellainen sana, joka merkitsee vapauttamista ja anteeksiantamista. Teksti- ja asiayhteys osoittaa, että kyse on anteeksiantamisesta ja siksi kaikki muut arameankielen UT:n käännökset paitsi Levänen käyttävät sanaa anteeksiantaminen.

1 Pietarin kirje

1 Piet 1:2 Ne, jotka ovat isän Jumalan edessä valittuja, hänen tietämisessään, että olisivat hengen pyhityksessä kuuliaisia, ja hänen verensä pirskottamia. Messias Jeshuan hyvyys ja rauha lisääntyköön teille! Leväsen käännös

1Peter 1:2 - them who are elected by the foreknowledge of Aloha the Father, through sanctification of the Spirit, that they might be unto obedience, and unto the sprinkling of the blood of Jeshu Meshiha: grace and peace be multiplied with you. Etheridge

1Peter 1:2 - to them who have been chosen, by the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto the obedience and the sprinkling of the blood of Jesus the Messiah: May grace and peace abound towards you. Murdock

1Peter 1:2 - Who have been chosen by the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, to be obedient and to sprinkle the blood of our LORD Jesus Christ: Grace to you and peace, be multiplied. Lamsa

1 Peter 1:2 those who were chosen in the foreknowledge of Alaha Aba {God, The Father}, by The Qadishutha d'Rukha {The Sanctification of The Spirit}, that they should be for obedience, and for the sprinkling of The Blood of Eshu Meshikha {Yeshua, The Anointed One}: Taybutha {Grace} and Shlama {Peace} be increased unto you. Khabouris Codex

Levänen ei käännä 1 Piet 1:2 jaetta ihan samalla tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit. Levänen käyttää sanaa tietämisessään, joka kuitenkin viittaa siihen kun Jumala on jo edeltä tiennyt Hänen valitsemansa ja pelastamansa ihmiset olemaan Hengen pyhityksessä kuuliaisia Jumalalle, Jeesuksen veren kautta. Levänen käyttää sana tietämisessään, kun muut arameankielen UT:n tekstit käyttävät sanaa ennalta tietäminen (foreknowledge).

Arameankielessä 1 Piet 1:2 jakeessa on sana mqaddu, mqaddmutã, joka tarkoittaa arameankielen sanakirjan mukaan tietää ennalta, nähdä ennalta. Kreikankielen UT:n teksti käyttää sana prognosis, joka tarkoittaa ennalta tietäminen.

Levänen sanoo käännöksensä alaviitteessä 1 Piet 1:2, että kreikka ottaa sanat tässä väärin, jonka seurauksena on pro-gnosis, ennalta tieto. Levänen myös sanoo, että Isä Jumala on tiennyt, ketkä on edessään valinnut.

Levänen kritisoi taas väärin perustein kreikankielen UT:n tekstiä, sillä kreikankielen UT, niin kuin arameankielen UT sanoo, että Jumala on tiennyt ennalta, mutta Levänen sanoo vain, että Hänen tietämisessään. 1 Piet 1:2 Raamatun kohta tuo esille sen kuinka Jumala on jo ennalta tiennyt valittujen olevan kutsuttu olemaan Jumalalle kuuliaisia Hengen pyhityksen kautta. Leväsen käännös jättää pois ennalta tietämisen, joka on tärkeä asia, sillä Jumala tietää jo ennalta, koska Hän on Kaikkitietävä ja Kaikkivaltias Jumala.

1 Piet 1:17 Ja jos te kutsutte häntä, että hän on isä, joka ei edessään hyväksy kasvoja, ja tuomitsee jokaisen tekojensa mukaan, olkaa palvonnassa, olkaa johdatuksessa tässä vaelluksenne ajassa. Leväsen käännös

1Peter 1:17 - And if you call him Father before whom there is no respect of persons, and who judgeth every man according to his works, with fear conduct you in this time of your sojourn; Etheridge

1Peter 1:17 - And if so be ye call on the Father, with whom is no respect of persons, and who judgeth every one according to his deeds, pass the time of your sojournment with fear; Murdock

1Peter 1:17 - And if you call on the Father, who is impartial and who judges every man according to his works, conduct yourselves reverently during the time of your sojourning here: Lamsa

1 Peter 1:17 And if it is that you call Him Aba {Father}, which before Him is no partiality of persons, and who judges every nash {man} according to his works; in fear be conducting yourself in the time of this sojourning, Khabouris Codex

Levänen kääntää tämän jakeen eri tavalla kuin kaikki muut arameankielen UT:n tekstit. Arameankielen UT:n tekstissä on sana kasvo, mutta yksikään arameankielen UT:n teksti paitsi Leväsen teksti ei käytä sanaa kasvo. Hepreankieli on Raamatun ensimmäinen alkukieli VT:sta ja sana kasvot on hepreaksi panim, joka tarkoittaa kasvot, mutta myös henkilöä, persoonaa, koska henkilö tunnistetaan kasvoista. Arameankielen UT:n käännösten tekstit sanovat, Hän ei edessään kunnioita henkilöä, Hänen edessään ei ole henkilöiden puolueellisuutta. Arameankielen UT:n tekstien ajatus on, että Jumala tuomitsee ihmisen tekojensa mukaan, eikä Jumala katso henkilöön tuomitessaan, vaan hänen tekoihinsa. 1 Piet 1:17 Leväsen käännös, joka ei edessään hyväksy kasvoja, ei ole onnistunut käännös, sillä kasvoilla tarkoitetaan tässä henkilöä, eikä vain pelkkiä kasvoja.

Levänen käyttää 1 Piet 1:2 kohdassa sanoja: olkaa johdatuksessa sanoen, että kreikasta puuttuu sana johdatus. Kreikankielen tekstistä tässä kohdassa ei ole sanaa johdatus, mutta se ei tarkoita sitä, että kreikankielen teksti olisi väärä, sillä se sanoo, että meidän tulisi vaeltaa pelossa (Jumalan pelko - kunnioitus) ja, joka vaeltaa Jumalan pelossa, niin hän vaeltaa johdatuksessa. Arameankielessä on tässä jakeessa sana, joka tarkoittaa myös johdatusta ja siten arameankielestä käännettynä johdatus on ihan oikein tässä kohdassa.

Arameankielen UT:ssa on tässä jakeessa sana, joka tarkoittaa pelkoa (kunnioitus) ja kaikki muut arameankielen UT:n tekstit käyttävät sanaa pelko paitsi Levänen. Levänen varmaankin tarkoittaa palvonta sanalla samaa kuin mistä muut arameankielen UT:n tekstit käyttävät sanaa pelko (kunnioitus).

1 Piet 2:2 Ja olkaa kuin imeväiset vauvat, ja tavoitelkaa sitä puhdasta ja hengellistä sanaa kuin maitoa, että te siinä kasvaisitte elämää varten. Leväsen käännös

1Peter 2:2 - and be as (new)-born babes, and be desirous of the word as of milk pure and spiritual, that by it you may increase unto life. Etheridge

1Peter 2:2 - And be like infant children; and crave the word, as being the pure spiritual milk by which ye are nourished up to life; Murdock

1Peter 2:2 - And become like newborn babes, and long for the word, as for pure and spiritual milk, that you may grow to salvation by it: Lamsa

1 Peter 2:2 and being as infant babies, and longing for The Miltha {The Word}, as that unto pure and spiritual milk, so that in it you will be nourished unto Life; Khabouris Codex

Levänen kääntää 1 Piet 2:2 jakeen oikein. Levänen kirjoittaa jakeen alaviitteessä, että kreikan teksteissä vain muutamassa on lopussa "pelastukseen", lähes kaikissa viimeinen sana puuttuu. Levänen kirjoittaa myös, että Jeesus pelastaa ja sana kasvattaa. Leväsen mukaan sana puhdas on oikein kreikassa, mutta länsimaisiin teksteihin se on laitettu väärentämätön. Levänen myös kyselee alaviitteessä, että miksi kreikassa on adolos, eikä normaali katharos, joka on myös opillisesti puhdas?

1 Piet 2:2 menee kreikankielen Bysantin tekstin mukaan seuraavasti: Kuin vastasyntyneet lapset kaivatkaa (halutkaa) hengellistä puhdasta (adolos) maitoa, että sen kautta kasvaisitte.

Mickelson's Enhanced Strong's Dictionaries of the Greek and Hebrew Testaments sanoo, että adolos sana tarkoittaa vertauskuvallisesti laimentamaton, puhdas. Tässä on vastaus siihen miksi kreikankielen UT käyttää sanaa adolos, koska 1 Piet 2:2 on kyse vertauksesta, jossa puhdasta maitoa verrataan Jumalan sanan totuuteen, niin siksi käytetään sanaa adolos, joka tarkoittaa vertauskuvallisesti puhdasta.

Bysantin tekstiperheen UT:n tekstit eivät käytä 1 Piet 2:2 jakeen lopussa sanaa pelastukseen, koska sanaa pelastukseen ei ole kreikankielen Bysantin alkutekstissä tässä kohdassa. Se miksi joissakin kreikankielen UT:n teksteissä on 1 Piet 2:2 jakeen lopussa sana pelastukseen johtuu katolisesta kirkosta, jonka latinankielen UT:n tekstissä on pelastukseen sana. Tämän tähden vatikaanin suosimissa Aleksandrian tekstiperheen korruptoituneissa tekstissä on 1 Piet 2:2 jakeen lopussa sana pelastukseen. Katolinen kirkko opettaa väärin hyvien tekojen tekemisestä, jonka tähden heidän korruptoituneissa teksteissä on 1 Piet 2:2 jakeen lopussa sana pelastukseen, jonka kautta he viestittävät väärällä tavalla tekojen kautta pelastumisen tärkeyttä ja pelastumista.

Lamsa kääntää suoraan arameasta, mutta käyttää 1 Piet 2:2 jakeen lopussa pelastus (salvation) sanaa. Lamsan sana valinta johtuu siitä, että 1 Piet 2:2:ssa oleva arameankielen sana hayyin-hayye tarkoittaa elämää, mutta sanakirjan mukaan myös pelastus, koska varhaisen juutalaisen arameankielen kirjallisuuden targumissa sana hayyin-hayye tarkoittaa elämän lisäksi myös pelastusta. Kaikki muut arameankielen UT:n tekstit eivät käytä pelastus sanaa 1 Piet 2:2 jakeen lopussa, koska se ei sovi jakeen- ja Raamatun opetuksen yhteyteen, koska ihminen pelastuu Jumalan armosta uskon kautta Jeesukseen ja kasvaa uskossa Jumalan armosta.

KJV ja Biblia 1776 käännökset, jotka ovat uskollisia Bysantin kreikankielen alkutekstille eivät käytä 1 Piet 2:2 jakeessa sanaa pelastukseen, koska sanaa pelastukseen ei ole Bysantin kreikankielen alkutekstissä.

1 Piet 2:13 Ja olkaa kaikille ihmislapsille alamaisia, Jumalan tähden; kuninkaille heidän käskyvaltansa tähden, Leväsen käännös

1Peter 2:13 - And be subject to all men for the sake of Aloha: to kings, on account of their authority; Etheridge

1Peter 2:13 - And be ye submissive to all the sons of men, for God's sake; to kings, on account of their authority; Murdock

1Peter 2:13 - Submit yourselves to all human authority for God's sake: whether it be to kings, because of their power, Lamsa

1 Peter 2:13 And be subservient unto all sons of mankind, unto Alaha {God}: unto Kings, on account of their authority, Khabouris Codex

Levänen kääntää 1 Piet 2:13 jakeen arameankielen mukaisesti. Levänen sanoo jakeen alaviitteessään, että kreikkaan on lisätty ktisis, jolloin lapset on luettu rakennelma. Levänen jatkaa alaviitteessään, että Raamattu ei oikeasti kehota olemaan alamaisia ihmisten luomuksille, .... sillä luodun kunnioittaminen menee jo epäjumalanpalvonnan puolelle.

Kreikankielen UT:n alkuteksti sanoo, että: alistukaa (olkaa alamaiset) kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, joko kuninkaalle, joka on ylin.

Leväsen selitys ja vihjaus siitä, että kreikankielen UT ohjaisi ihmistä harjoittamaan luodun kunnioittamisen kautta epäjumalanpalvontaa on Leväsen oma väärä käsitys, ei kreikankielen UT:n ohjaus ja opetus. Ktisis sanan voi kääntää tarkoittamaan luotua, luomakuntaa tai järjestystä. Kreikankielen alkuteksti on tässä kohtaa selkeä ja oikea, koska siinä kehotetaan olemaan alamainen inhimilliselle järjestykselle (esivalta) ja sitten siinä on vielä viittaus kuninkaaseen, joka käytti siihen aikaan usein ylintä maallista valtaa. Tässä tekstiyhteydessä ktisis sana pitää kääntää järjestys ei luotu tai luomakunta, koska asia- ja tekstiyhteys osoittaa sen. 33/38 ja monet suomalaiset kääntävät ihan oikein 1 Piet 2:13 kohdan käyttäen sanoja inhimilliselle järjestykselle.

1 Piet 2:19 Sillä näille on siunaus, heitä varten, Jumalan edessä, näille, jotka erinomaisen omantunnon tähden kestävät niitä ahdinkoja, jotka vääryydessä tulevat heidän ylleen. Leväsen käännös

1Peter 2:19 - For these are pleasing before Aloha, who, for the sake of a good conscience, endure the afflictions that come upon them unjustly. Etheridge

1Peter 2:19 - For there is favor before God for them who, for the sake of a good conscience, endure sorrows that come upon them wrongfully. Murdock

1Peter 2:19 - For such men have favor before God; because of a good conscience they endure sorrows which come upon them unjustly. Lamsa

1 Peter 2:19 For these things, there are for them Taybutha {Grace} before Alaha {God}: who, because of a good conscience, are enduring distress that comes upon them by injustice. Khabouris Codex

Levänen kääntää 1 Piet 2:19 jakeen eri tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit. 1 Piet 2:19 jakeessa on arameankielen sana taybutã, joka tarkoittaa arameankielen sanakirjan mukaan hyvyys, armo ja oikeellisuus. Yksikään muu arameankielen UT:n teksti ei käytä sanaa siunaus kuin Levänen. Khabouris Codex käyttää sana armo (grace). Levänen sanoo 1 Piet 2:19 alaviitteessä, että kreikka ja latina puhuvat Jumalan omastatunnosta, mutta aramea ei.

Levänen tulkitsee ja ymmärtää kreikankielen tekstiä väärin, sillä kreikankielen alkuteksti ei sano, että Jumalan omatunto. Toivo Koilo kääntää 1 Piet 2:19 oikein alkutekstin mukaisesti: Sillä se on armoa, jos joku omantunnon vuoksi Jumalan tähden kestää vaivoja syyttömästi kärsien.

Näemme tässäkin kohdassa kuinka Khabouris Codexin ja kreikankielen alkutekstin sanoma 1 Piet 2:19:ssa on lähes samanlainen.

1 Piet 2:24 Ja hän otti meidän kaikki syntimme, ja nosti ne omassa ruumiissaan ristille, että kun me olemme synnille kuolleita, eläisimme hänen vanhurskaudessaan, sillä ”hänen haavojensa kautta te olette parannetut”. Leväsen käännös

1Peter 2:24 - and took all our sins and upbore them in his body on the cross; that when dead to sin, in the righteousness of him we might live; for by his stripes you are healed, Etheridge

1Peter 2:24 - And he took away all our sins, and, in his body, lifted them to the cross; that we, when dead to sin, might live by his righteousness: for by his wounds, ye are healed. Murdock

1Peter 2:24 - And he bore all our sins, and lifted them with his body on the cross, that we being dead to sin, should live through his righteousness: and by his wounds you were healed. Lamsa

1 Peter 2:24 and bore all our sins, and offered them up in His Body on The Cross, so that while we are dead to sin, in His own Righteousness we shall Live, for, “by His wounds we are healed.” Khabouris Codex

Levänen kääntää oikein jakeen 1 Piet 2:24 ja samansuuntaisesti kuin muut arameankielen UT:n tekstit. Levänen tässä kohdassa sanoo alaviitteessään, että kreikan tekstille tyypillisesti, ajatus Hänen vanhurskaudessaan puuttuu kokonaan. Levänen jatkaa alaviitteessään sanoen: Kreikkalaisen, erityisesti stoalaisen filosofian mukaan ihmisen oma vanhurskaus, oma hyvyys on riittävä.

Kreikankielen UT:n alkuteksistä puuttuu Hänen vanhurskaudessaan, mutta siinä on kuitenkin, että eläisimme vanhurskaudelle, joka tapahtuu tietenkin Hänen (Jumalan) kauttansa, Hänen vanhurskaudessaan. Kreikankielen UT:n alkuteksti ei opeta stoalaisuutta, vaan Jumalan sanan totuutta, joten Leväsen vihjaus stoalaisuuteen oli ihan turhaa.

Arameankielen UT:n tekstissä Khabouris Codexissa on 1 Piet 2:24 arameankielen sana htãh-htãhã, joka tarkoittaa synti, syntiuhri ja  rangaistus synnin tähden. Khabouris Codex arameankielen UT:n tekstin englanniksi käännetty teksti sanoo 1 Piet 2:24:n seuraavasti: kantoi kaikki synnit, ja uhrasi ne ylhäällä ruumiissaan ristillä, niin että kun olemme synnille kuolleita, niin elämme Hänen omassa vanhurskaudessaan, sillä Hänen haavojensa kautta olemme parannetut.

1 Piet 2:24:sta tulee esille niin arameasta kuin kreikasta, että Jeesus kantoi meidän syntimme (meidän syntimme naulittiin ristinpuulle) ruumiissaan ristinpuulle, ja että Hänen haavojensa kautta olemme parannetut tarkoittaa tässä kohdassa synnin aiheuttamia haavoja sydämeen, jonka Jeesus parantaa. Herra Jeesus toki myös parantaa fyysisiä sairauksia, mutta Hänen haavojensa kautta, Hänen veressään, Hän parantaa myös meidän sydämemme (mieli).

1 Piet 3:1 Näin myös te, naiset, alistukaa aviomiehillenne, olkaa kauniita elämäntavoissanne, että nekin, jotka eivät sanaa tottele, ilman työtä voitettaisiin. Leväsen käännös

1Peter 3:1 - So you also, wives, be subject to your own husbands, that them who have not obeyed the word, by your comely manners without labour you may win, Etheridge

1Peter 3:1 - So also ye wives, be ye subject to your husbands; that, by your pleasing behavior, ye may gain over, without difficulty, those who obey not the word, Murdock

1Peter 3:1 - LIKEWISE, you wives, be submissive to your own husbands, so that those who obey not the word may be won without difficulty through your good example. Lamsa

1 Peter 3:1 Thus also, you wives should be subservient unto your husbands, so that those who are not persuaded unto The Miltha {The Word}, by your good behavior that is without toil, you might obtain them; Khabouris Codex

Levänen kääntää väärin 1 Piet 3:1 kohdan. Levänen ei käännä Raamatun Hengen mukaisesti jakeen alussa, koska hän sanoo: "naiset alistukaa aviomiehillenne". Kaikki muut arameankielen UT:n tekstit käyttävät sanaa alamaisuus tai kuuliaisuus. 1 Piet 1:3 jakeen opetus on, että vaimojen tulee olla alamaisia aviomiehillensä, että ne miehet, jotka eivät tottele tai ole kuuliaisia Jumalan sanalle, niin vaimojen hyvän (Jumalan tahdon mukainen - Jumalan sanan totuus) käytöksen kautta heidät voitaisiin voittaa Messias Jeesukselle.

Naiset alistukaa aviomiehillenne voi viedä siihen suuntaan, että naista alistetaan miehen toimesta, joka ei ole Jumalan tahto. Itse näen tässä 1 Piet 3:1 kohdassa, että kun vaimo on alamainen ja kuuliainen ennen kaikkea Herralle Jeesukselle, niin silloin hän voi olla oikealla tavalla alamainen ja kuuliainen aviomiehelleen. Kreikankielen UT:n alkutekstissä 1 Piet 3:1 kohdassa on sana hypotage, joka tarkoittaa alistuminen, alistuneisuus ja kuuliaisuus. Minä näen ja ymmärrän, että alamaisuus sana kuvaa parhaiten kuuliaisuutta, joka tarvitaan, että Jumalan tahto tapahtuu ja siksi en kääntäisi naiset alistukaa aviomiehillenne, vaan vaimot olkaa alamaisia aviomiehellenne.

1 Piet 3:1 kohdassa on arameankielen sana sãppir, joka tarkoittaa kaunis, hyvä ja sopiva. Muut arameankielen UT:n tekstit puhuvat hyvästä käytöksestä (tavoista) ja vain Murdock käyttää sanaa miellyttää (pleasing), mutta arameankielestä jae on oikein käännetty hyvänä käytöksenä. Hyvä käytös tarkoittaa Jumalan tahdon mukaista käytöstä, eikä siitä voi käyttää kaunis käytös, koska on kyse hyvästä Jumalan tahdosta. Olkaa kauniita elämäntavoissanne on sielullinen ilmaus tässä, eikä se sovi hengelliseen käytökseen tai elämäntapaan, kun on kyse Jumalan sanan ilmoituksesta.

1 Piet 3:7 Ja te miehet, eläkää näin vaimojenne kanssa, tuntemisessa, ja kuin heikkoa astiaa, pitäkää heitä kunniassa, koska myös nämä perivät teidän kanssanne sen iankaikkisen elämän lahjan, ettette kompastuisi rukouksissanne. Leväsen käännös

1Peter 3:7 - AND you, men, dwell likewise with your wives with knowledge, and as feeble vessels in honour hold them; for they also with you inherit the gift of the life of eternity; that you be not hindered in your prayers. Etheridge

1Peter 3:7 - And ye husbands, likewise, dwell with your wives according to knowledge, and hold them in honor, as the feebler vessels; because they also will inherit with you the gift of eternal life: and let not your prayers be hindered. Murdock

1Peter 3:7 - Likewise, you husbands, live with your wives with understanding, and hold them with tenderness like delicate vessels, because they also will inherit with you the gift of everlasting life; do this that you may not be hindered in your prayers. Lamsa

1 Peter 3:7 And you, husbands, thus dwell with your wives in understanding, and as of unto a weaker vessel holding them in honor, because they also, with you, are inheriting The Gift of Life which is unto eternity, so that you be not hindered in your prayers. Khabouris Codex

Levänen kääntää oikein 1 Piet 3:7 jakeen arameasta suomeksi, paitsi että jakeen lopussa kompastuisi sanan tilalla olisi parempi käyttää estyä sanaa mitä muut arameankielen UT:n tekstit käyttävät. Toki 1 Piet 3:7:ssa on arameankielessä sana mawhb,at, joka tarkoittaa kompastua, siirtää esteitä, langeta syntiin. Arameankielen mukaan kompastua ei ole väärä käännös, mutta kun sanalla on merkitys langeta syntiin, niin estyä on hyvä käännös, koska se kuvaa parhaiten sitä, että kun mies elää synnissä vaimoansa kohtaan, niin sen tähden miehen rukoukset estyvät. Kreikankielen UT:n alkuteksti käyttää sanaa ekkopto, joka tarkoittaa hakata, leikata pois ja estyä, estää.

1 Piet 3:15 Vaan pyhittäkää Herra, Messias, sydämissänne, ja olkaa valmiit vastaamaan hengessä jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivonne sanasta, uskollisuutenne nöyryydessä, ja kunnioituksessa. Leväsen käännös

1Peter 3:15 - But sanctify in your hearts the Lord Meshiha. AND be prepared to make defence to every one who shall seek of you speech concerning the hope of the faith, with meekness and with seriousness, Etheridge

1Peter 3:15 - but sanctify the Lord the Messiah, in your hearts. And be ye ready for a vindication, before every one who demandeth of you an account of the hope of your faith, Murdock

1Peter 3:15 - But sanctify the LORD Christ in your hearts: and be ready to give an answer in meekness and reverence to everyone who seeks from you a word concerning the hope of your faith: Lamsa

1 Peter 3:15 but rather, be consecrated in your hearts unto MarYa Meshikha {The Lord-YHWH, The Anointed One}, and be ready to answer in The Rukha {The Spirit} unto all who ask of you The Miltha {The Word}, concerning The Sabra d'Haymanuthkun {The Hope of your Faith}, in humility and in reverence, Khabouris Codex

Levänen kääntää lähes oikein 1 Piet 3:15 arameankielestä suomenkieleen. Leväsen käännöksessä on joka teiltä kysyy sen toivonne sanasta, mutta arameankielessä ei ole toivonne sanaa, vaan uskonne toivo (sabra d'Haymanuthkun). Arameankielen sana d'haymanutkhun tarkoittaa sanakirjan mukaan usko ja uskollisuus.

Levänen sanoo alaviitteessään, että kreikka käyttää sana fobos, pelko, vaikka tekstin kokonaisuus puhuu edelleen toisen ihmisen kunnioittamisesta. Kreikankielen fobos sana tarkoittaa pelko ja kunnioitus, eikä kreikankielen UT:n teksti eroa tässä kohden arameankielestä. Raamatunkääntäjien tulisi ymmärtää, että 1 Piet 3:15 puhuu henkilön kunnioittamisesta ja siksi tässä kohdassa fobos sana pitäisi kääntää  sanalla kunnioittaa. Aapeli Saarisalo kääntää 1 Piet 3:15 jakeessa sanan fobos sanalla kunnioittaen, eli juuri niin kuin se pitää oikein kääntää.

Levänen sanoo 1 Piet 3:15 alaviitteessään, että sana Hengessä puuttuu kreikan tekstistä, joka on totta, mutta ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kreikankielen UT:n 1 Piet 3:15 olisi väärä teksti. kreikankielen teksti on hyvin samanlainen kuin arameankielen teksti, mutta Hengessä sana puuttuu kreikankielen UT:n tekstistä.

1 Piet 3:18 Koska myös Messias kerran kuoli meidän syntiemme puolesta - vanhurskas syntisten puolesta – tuodakseen teidät Jumalalle, ja hän kuoli ruumiissa ja elää hengessä. Leväsen käännös

1Peter 3:18 - Because the Meshiha also once died on account of sins, the just on account of sinners, that he might bring [Or, present.] us unto Aloha. And dead in the body and alive in the Spirit, Etheridge

1Peter 3:18 - For the Messiah also once died for our sins, the righteous for sinners; that he might bring you to God. And he died in body, but lived in spirit. Murdock

1Peter 3:18 - For Christ also once suffered for our sins, a just man for sinners, that he might bring you to God, wherefore while he died in the flesh, he lives in the Spirit. Lamsa

1 Peter 3:18 Because, even Meshikha {The Anointed One} has died one time in exchange for our sins; The Zadiyqa {The Righteous One}, in exchange for The Khataye {The Sinners}, so that He might bring us near unto Alaha {God}. And He died in the body, but, was made alive in The Rukh {The Spirit}, Khabouris Codex

Levänen kääntää 1 Piet 3:18 jakeen oikein arameankielestä, mutta se voidaan kääntää oikein myös muulla tavalla.

Levänen sanoo 1 Piet 3:18 alaviitteessään, että kreikka tulkitsee sanoessaan elävöitettiin.

Khabouris Codex, joka on arameankielen käsikirjoitus, niin siinä on arameassa sana wHaey, joka tarkoittaa arameankielen sanankirjan mukaan elää, herätä henkiin, tehdä eläväksi ja pelastaa.

Khabouris Codex englanninkielen käännös arameasta sanoo, että Hän kuoli ruumiissa, mutta tehtiin eläväksi Hengessä, joka on täysin identtinen kreikankielen alkutekstin kanssa. Elää Hengessä on ihan oikein, mutta asia- ja tekstiyhteyden tähden parempi olisi kääntää tehtiin eläväksi Hengessä, koska Herra Jeesus kuoli ruumiillisesti, mutta tehtiin eläväksi Hengessä, eli Jeesus kuoli ruumiillisesti, mutta Hän eli tietenkin Hengessä ja oli Hengessä elävä, mutta Hän myös nousi kuolleista ja ilmestyi kirkastetussa ruumiissa opetuslapsilleen. Tämän tähden tehtiin eläväksi Hengessä sopii tähän paremmin, koska Jeesus nousi kuolleista ja sanat tehtiin eläväksi täytyy ymmärtää oikein, että se tarkoittaa kuolleista nousemisen kautta ilmestymistä lihassa (kirkastettu ruumis) opetuslapsilleen, jolloin opetuslapset saivat todistuksen, että kuolleista noussut Herra Jeesus elää! Jeesus sovitti synnit ruumiissaan ristinpuulla, amen.

1 Piet 3:20 Nämä, jotka entisinä päivinä eivät totelleet, elivät Noah’n päivinä, kun Jumala pitkämielisyydessään käski, että olisi arkki parannuksen toivoa varten, ja ainoastaan kahdeksan sielua siihen astui, ja he elivät veden kautta. Leväsen käännös

1Peter 3:20 - those who before were disobedient in the days of Nuch;[Or, Nooch.] while the long-suffering of Aloha commanded that he should make the ark, upon the hope of their conversion, and eight souls only entered therein, and were saved in the waters. Etheridge

1Peter 3:20 - which were formerly disobedient, in the days of Noah, when the long suffering of God commanded an ark to be made, in hope of their repentance; and eight souls only entered into it, and were kept alive in the waters. Murdock

1Peter 3:20 - Those who in the past were disobedient; and in the days of Noah, when the Spirit of God had patience, he commanded an ark to be made in the hope of their repentance, but only eight souls entered into it, and were saved by it floating upon the water. Lamsa

1 Peter 3:20 those, who from before, were not persuaded in the days of Noah, when the long-suffering Rukha d'Alaha {Spirit of God} commanded The Ark to be built, upon the hope of their repentance, and only eight souls entered unto it, and Lived through the water. Khabouris Codex

Levänen kääntää 1 Piet 3:20 oikein ja samalla tavalla kuin arameankielen UT:n tekstit. Khabouris Codex arameankielen käsikirjoituksen tekstissä on arameankielen sana waHyay, joka tarkoittaa arameankielen sanankirjan mukaan elää, herätä henkiin, tehdä eläväksi ja pelastaa.

Kreikankielen alkuteksti käyttää 1 Piet 3:20 jakeessa kreikankielen sanaa diasodzo, joka tarkoitta pelastumista ja varjeltumista, mutta jota kreikankielen UT ei käytä silloin kun on kyse sielun pelastuksesta synnistä armosta pelastumiseen, niin silloin käytetään sanoja sodzo tai soteria (pelastus).

1 Piet 3:21 Että myös te samoin hänen kauttaan, hänessä elätte, kasteen kautta, ei siinä, kun peseydytte ruumiin saastaisuudesta, vaan kun te puhtaalla omallatunnolla tunnustatte Jumalan, ja Messias Jeshuan ylösnousemuksen. Leväsen käännös

1Peter 3:21 - After which very type also you are saved in baptism,[B'mahmuditho.] not while you cleanse the body from filth, but while you make confession of Aloha with a pure conscience, and of [Or, in.] the resurrection of Jeshu Meshiha; Etheridge

1Peter 3:21 - And ye also, by a like figure, are made alive by baptism, (not when ye wash your bodies from filth, but when ye confess God with a pure conscience,) and by the resurrection of Jesus the Messiah; Murdock

1Peter 3:21 - You also are saved in that very manner by baptism, not merely by washing the filth from the body, but by confessing God with a clean conscience, and by the resurrection of Jesus Christ, Lamsa

1 Peter 3:21 so that also you, in that example, you are made Alive by Immersion {Baptism}; not when your body is washed from filth, but rather, when you confess belief in Alaha {God} with a conscience that is pure, and in The Qayamtheh d'Eshu Meshikha {The Resurrection of Yeshua, The Anointed One}, Khabouris Codex

Levänen kääntää 1 Piet 3:21 jakeen oikein Khabouris Codex arameankielen käsikirjoituksen mukaan. Arameankielen UT ei ole kuitenkaan tässä kohden onnistunut tekstissään tuomaan esille oikein jakeen sanomaa. Arameankieleen UT:n Khabouris Codex sanoo 1 Piet 3:21 jakeesta seuraavasti: niin, että myös te, tämän esimerkin mukaan olette tehty eläviksi kasteessa, ei siinä kun siinä kun puhdistaudutte (peseytyä) ruumiin saastasta, vaan kun puhtaalla omallatunnolla tunnustatte uskon Jumalaan ja Messias Jeesuksen ylösnousemuksen.

Khabouris Codexin teksti muistuttaa katolisen kirkon vesikasteen sakramenttia, jossa katoliselle luvataan pelastus kasteen kautta. Khabouris Codexin teksti on tässä kohdin judaistinen, koska se painottaa puhtautta ja elämää vesikasteen kautta (rituaalinen puhtaus mikve-kasteen kautta), mutta Raamattu painottaa tässä Uuden Liiton ajassa puhtautta synnin saastasta uskon kautta Jeesuksen vereen.

Kreikankielen UT:n alkuteksti menee eri tavalla kuin arameankielen UT 1 Piet 3:21 kohdassa. Kreikankielen UT:n alkutekstin mukaan 1 Piet 3:21 menee seuraavasti:

1 Piet 3:21 Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, (Huom! kreikankielen alkutekstin mukainen jae! Jakeessa 21 ei ole kreikankielen eikä arameankielen alkutekstissä sanaa vesi).

1 Piet 3:21 vertauskuvassa Nooa perheineen pelastui kun he uskoivat Jumalaa ja menivät arkkiin. Arkki oli pelastuksen kohde (esikuva Jeesuksesta - arkissa yksi ovi) ja kun Nooa perheineen uskoi Jumalaa, niin he pelastuivat. Vesikaste ei pelasta, vaan uskon kautta pelastumme Jumalan armosta, kun uskomme Herraan Jeesukseen. Kreikankielen UT sanoo ettei kaste (vesikaste) poista lihan saastaa, eikä siten vesikaste voi antaa syntejä anteeksi.

1 Piet 3:21 ¶ Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena-joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

33/38 kääntää jakeen täysin väärin.

1 Piet 4:1 Sen tähden, jos Messias kärsi teidän puolestanne lihassa, ja te myös tällä tavalla, varustakaa itsellenne kaikille sama mieli, sillä joka on kuollut, hän lakkaa ruumiissaan kaikista synneistään. Leväsen käännös

1Peter 4:1 - If then the Meshiha hath suffered for you in the flesh, be you also armed in it with the same mind; for every one who dieth in his body hath ceased from all sins, Etheridge

1Peter 4:1 - If then the Messiah hath suffered for you in the flesh, do ye also arm yourselves with the same mind: for every one that is dead in his body, hath ceased from all sins, Murdock

1Peter 4:1 - FORASMUCH then as Christ has suffered for you in the flesh, arm yourselves also with this very thought; he who subdues his body ceases from all sin; Lamsa

1 Peter 4:1 Therefore, if Meshikha {The Anointed One} has suffered for you in the flesh, you in this way must also arm yourselves with this mindset. For, those whosoever are dead in their body, unto it have ceased from all sins, Khabouris Codex

Levänen kääntää väärin ja eri tavalla 1 Piet 4:1 kuin muut arameankielen UT:n tekstit. Levänen kääntää jakeen loppuosan väärin sanoessaan, että hän lakkaa ruumiissaan kaikista synneistään. Arameankielen muut UT:n tekstit sanovat jakeen loppuosan, että jokainen, joka kuolee ruumiissaan (ovat kuolleita ruumiissaan), hän lakkaa kaikista synneistään.

Arameankielen UT:n teksti painottaa sitä, että kun ihminen kuolee ruumiissaan, tarkoittaa lihan kuolemaa synnin himoille ja haluille, niin silloin hän lakkaa kaikista synneistään, joka tarkoittaa kaikille niille synnin himoille ja haluille, joille hän haluaa kuolla lihan kuoleman kautta. Tämä ei tarkoita sitä, että uskova on tullut sellaiseen tilaan, että hän on kuollut pois kaikista synneistään ja tullut siten synnittömäksi. Leväsen väärä sanojen asetteleminen jakeeseen voi saada aikaan sellaisen väärän johtopäätöksen, että ihminen voisi olla tässä maailmanajassa kuollut ruumiissaan kaikille synneille ja on tullut synnittömäksi.

Kreikankielen UT:n teksti on selkeämpi 1 Piet 4:1 kohdassa, koska se sanoo jakeen lopussa, joka kärsii lihassa, lakkaa synnistä. Lihassa kärsiminen johtaa lihan kuolemaan synnin himoille ja haluille ja kun se tapahtuu, niin uskova lakkaa siitä synnistä, josta hän on lihassaan kärsinyt ja kuollut, mutta hän ei ole tullut kokonaan synnittömäksi.

1 Piet 4:19 Tämän tähden nämä, jotka kärsivät Jumalan tahdon mukaan, luovuttakoon hänelle sielunsa, kauniiden tekojen kautta, niin kuin uskolliselle Luojalle. Leväsen käännös

1Peter 4:19 - Wherefore, let them who suffer according to the will of Aloha commend to him their souls in good works, as unto the Faithful Creator. Etheridge

1Peter 4:19 - Wherefore, let them who suffer according to the pleasure of God, commend their souls to him in well doing, as to a faithful Creator. Murdock

1Peter 4:19 - Therefore let those who suffer according to the will of God commit their souls to him in well doing, as to a faithful Creator. Lamsa

1 Peter 4:19 Because of this, those who are suffering according to the will of Alaha {God}, must entrust unto Him their souls in good works, as of unto a Faithful Creator. Khabouris Codex

Levänen kääntää 1 Piet 4.19 kohdassa väärin sanoessaan: kauniiden tekojen kautta. Arameankielessä on tässä jakeessa sana sãppir, joka tarkoittaa arameankielen sanakirjan mukaan kaunis, hyvä ja sopiva. On kyse Raamatun sanan hengellisestä tekstistä ja Jumalan tahdosta, ja siksi ei voida kääntää kauniiden tekojen kautta, vaan hyvien tekojen kautta, niin kuin kaikki muut arameankielen tekstit ovat kääntäneet. Kreikankielen UT:n tekstissä on tässä jakeessa sana agathopoiia, joka tarkoittaa hyvän tekeminen ja hyvänteko.

1 Piet 5:4 Että kun ylipaimen ilmestyy, te saatte häneltä kirkkauden katoamattoman kruunun. Leväsen käännös

1Peter 5:4 - that when the Chief of pastors [Rab Roauthö.] shall be revealed, you may receive from him a crown of glory which fadeth not. Etheridge

1Peter 5:4 - that when the chief shepherd shall be revealed, ye may receive from him a crown of glory that fadeth not. Murdock

1Peter 5:4 - And when the chief Shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that will not fade away. Lamsa

1 Peter 5:4 so that when The Rab Ra'autha {The Master/Chief of The Shepherds} is revealed, you will receive from Him The Kliyla d'Shubkha {The Crown of Glory} which doesn't fade. Khabouris Codex

Levänen kääntää 1 Piet 5:4 jakeen oikein arameasta suomeksi. Levänen sanoo jakeen alaviitteessä, että kreikassa stefanos voi tarkoittaa seppelettäkin, mutta se on kokonaan kreikkalaista ajattelutapaa. Levänen jatkaa sanoen alaviitteessään, että juutalaisilla ja alkuseurakunnilla puhuttiin kruunusta, ei seppeleestä.

Kreikankielen sana stefanos tarkoittaa kruunua ja seppelettä ja esim. KJV käännös käyttää kruunu sanaa ja suomenkieliset käännökset Raamattu 1642, Biblia 1776 käyttävät kruunu sanaa. Kreikankieli oli myös alkuseurakunnan kieli, koska evankeliumia julistettiin myös pakanoille ja UT:n opetuskirjeitä kirjoitettiin pakanoille kreikaksi, siksi kreikankielen UT käyttää sanaa stefanos, joka tarkoittaa myös kruunua.

Khabouris Codex käyttää arameankielen tekstissä sanaa kliyla, joka tarkoittaa arameankielen sanakirjan mukaan kruunu, naisen päähine, kruunun muotoinen esine ja seppele.

1 Piet 5:5 Ja te nuoremmat, alistukaa vanhimmistollenne, ja pukeutukaa varmuuteen ja nöyrään mieleen toisianne kohtaan, koska Jumala vastustaa niitä, jotka ovat ylpeitä, mutta nöyrille hän antaa hyvyyttä. Leväsen käännös

1Peter 5:5 - And you younger, be subject to your presbyters, and be clothed carefully [Or, closely.] with humility of mind towards one another; because Aloha is against those who exalt themselves, and to the humble he giveth grace. Etheridge

1Peter 5:5 - And ye juniors submit yourselves to your seniors; and clothe yourselves, stringently, with lowliness of mind one towards another; because God resisteth them who exalt themselves, and giveth grace to the humble. Murdock

1Peter 5:5 - And you too, young people, submit yourselves to your elders; and clothe yourselves with humility toward one another, for God resists the proud, and gives grace to the humble. Lamsa

1 Peter 5:5 And you youths; be subservient unto Qashishaykun {your Elders}, and wrap yourselves firmly with humility of mind towards each other, because of Alaha {God}, who is contrary unto those who are exalted; and unto the humble He gives Taybutha {Grace}. Khabouris Codex

Levänen kääntää 1 Piet 5:5 jakeen loppuosan eri tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit. 1 Piet 5:5:ssa oleva arameankielen sana taybutha tarkoittaa hyvyys, armo ja oikeellisuus. 1 Piet 5:5 asia- ja tekstiyhteys kertoo meille ettei hyvyys sana ole tässä kohden kuitenkaan oikea käännös, koska jakeessa puhutaan ylpeistä ja nöyristä, ja Jumala antaa nöyrille armonsa. Tämän tähden kaikki muut paitsi Leväsen käännös käyttävät sanaa armo.

2 Pietarin kirje

Arameankielen Khabouris Codexissa ei ole ollenkaan Pietarin toista kirjettä, joten joudun vertaamaan Leväsen tekstiä Etheridgen, Murdockin ja Lamsan tekstien kautta.

2 Piet 1:1 Shimeon Petros, Messias Jeshuan palvelija ja apostoli, niille jotka ovat yhtäläisiä uskollisuudessa, meidän kanssamme kunniassa arvollisia, meidän Herramme ja lunastajamme Messias Jeshuan vanhurskauden kautta. Leväsen käännös

2Peter 1:1 - SHEMUN PETROS, a servant of Jeshu Meshiha, to those who by faith the same in preciousness [Or, honour.] with us have been made equal, through the righteousness of our Lord and our Redeemer Jeshu Meshiha. Etheridge

2Peter 1:1 - SIMON PETER, a servant and legate of Jesus the Messiah, to those who have obtained equally precious faith with us, through the righteousness of Our Lord and Redeemer, Jesus the Messiah ; Murdock

2Peter 1:1 - SIMON Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our LORD and Saviour Jesus Christ have been made equal with us in the precious faith; Lamsa

2 Piet 1:1 ¶ Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa.

Levänen kääntää 2 Piet 1:1 kohdan samalla tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstin käännökset.

Kreikankielen UT:n alkuteksti sanoo 2 Piet 1:1 jakeen lopussa seuraavasti: meidän Jumalamme vanhurskaudessa ja Pelastajan Jeesuksen Kristuksen

2 Piet 1:1 Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden perusteella. Toivo Koilo UT

Me saamme kallisarvoisen uskon Herran Jeesuksen vanhurskauden kautta ja perusteella, siksi Leväsen ja muut arameankielen UT:n tekstit sekä Toivo Koilon käännös ovat tässä kohdassa selkeämpiä kuin 33/38 teksti. Toki 33/38 kääntää sanatarkasti kreikankielestä, mutta Jumalamme vanhurskaudessa ja Pelastajan Jeesuksen Kristuksen tarkoittaa, että saamme kallisarvoisen uskon Herran Jeesuksen vanhurskauden kautta. Kreikankielen alkuteksti painottaa 2 Piet 1:1 jakeessa ei ainoastaan Jeesuksen vanhurskautta, vaan myös Isän vanhurskautta, joka on oikein, sillä Isä lähetti Jeesuksen taivaasta tekemään Isänsä vanhurskaan tahdon.

2 Piet 1:2 Siunaus ja rauha lisääntyköön teille, meidän Herramme, Messias Jeshuan opetuksen kautta! Leväsen käännös

2Peter 1:2 - Grace and peace be multiplied to you through the knowledge of our Lord Jeshu Meshiha. Etheridge

2Peter 1:2 - May grace and peace abound to you through the recognition of our Lord Jesus the Messiah, Murdock

2Peter 1:2 - Grace and peace be multiplied to you through the knowledge of our LORD Jesus Christ, Lamsa

Levänen kääntää 2 Piet 1:2 eri tavalla kuin muut arameankielen tekstit. Levänen käyttää sanoja siunaus ja rauha, mutta muut arameankielen tekstit käyttävät sanoja armo ja rauha (grace and peace). Levänen kääntää sanoen, että siunaus ja rauha lisääntyköön meidän Herramme, Messias Jeesuksen opetuksen kautta. Muut arameankielen UT:n tekstit sanovat, että armo ja rauha lisääntyköön teille meidän Herramme Jeesus Messiaan tuntemisen kautta.

Kreikankielen UT:n alkutekstissä on tässä 2 Piet 1:2 jakeessa sana epignosis, joka tarkoittaa tunteminen, tunto ja tieto. Lähes kaikki käännökset käyttävät sanaa tunteminen, koska uskossa on kyse Herran Jeesuksen henkilökohtaisesta tuntemisesta. Jumalan sanan opetus kertoo meille Jumalasta, Herrasta Jeesuksesta ja totuudesta, mutta Pyhän Hengen osallisuuden kautta vasta voimme oppia tuntemaan Herraa Jeesusta. Jumalan Pyhä Henki kirkastaa Herraa Jeesusta ja avaa ymmärryksen ymmärtämään Jumalan sanan opetusta sekä johdattaa meidät tuntemaan Herraa Jeesusta.

Leväsen käännös tässä 2 Piet 1:2 kohdassa painottaa kirjaviisautta, eli pelkkää opetuksen tasoa Raamatun sanan kautta, mutta jae puhuu enemmästä kuin opetuksesta. Tässä jakeessa on kyse Jeesuksen tuntemisesta, jota ei voi saada pelkän Raamatun opetuksen kautta lukemalla Raamattua, vaan meillä pitää olla osallisuus Jumalan Pyhän Henkeen, että voimme todella tuntea Jeesusta sekä ymmärtää Jumalan sanan totuutta. Raamatun sanan opetus on tärkeää, mutta tässä kohdassa on kyse Jeesuksen henkilökohtaisesta tuntemisesta, eikä yksistään Raamatun opetuksesta.

2 Piet 1:19 Ja meille on myös todellista se profeetallinen sana, että te teette kauniisti, kun te siihen katsotte, kuin lamppuun, joka loistaa pimeydessä, kunnes päivä valkenee ja aurinko valaisee, teidän sydämissänne. Leväsen käännös

2Peter 1:19 - We have that which is sure also, the word of prophecy; that into which you do well to look, as to a light shining in a dark place, until the day dawn, and the sun arise in your hearts. Etheridge

2Peter 1:19 - And we have moreover a sure word of prophecy; and ye will do well, if ye look to it as to a light that shineth in a dark place, until the day shall dawn, and the sun shall arise in your hearts; Murdock

2Peter 1:19 - We have also a true word of prophecy; you do well when you look to it for guidance, as you look to the lamp that shines in a dark place until the dawn of day, when the sun will shine in your hearts: Lamsa

Levänen kääntää muuten ihan samalla tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstien käännökset paitsi siinä, että hän käyttää sanoja teette kauniisti, kun muut tekstit käyttävät sanoja teette hyvin.

Kreikankielen alkuteksti käyttää 2 Piet 1:19:ssa sanaa kalos, joka tarkoittaa hyvin, oikein ja kauniisti. Asia- ja tekstiyhteyden mukaan on kyse Jumalan profeetallisen sanan noudattamisesta ja siten sana hyvin on Raamatun sanan Hengen mukainen sanavalinta, eikä kaunis. Tässä yhteydessä ei voida käyttää kaunis sanaa, koska on kyse Jumalan hyvästä tahdosta. Kaunis sanan käyttäminen tällaisessa yhteydessä ohjaa ihmistä sielulliseen suuntaan.

2 Piet 2:13 Ne, joissa kun on se vääryys, vääryyden palkkana. He suunnittelevat itselleen mielihyväksi juhla-aterioita päiväsaikaan, saastaisuuksia ja virhettä täynnä, että olisivat onnellisia omissa juhlissaan, eläen ylellisesti. Leväsen käännös

2Peter 2:13 - while they in whom is iniquity the wages of iniquity shall receive. They repute as pleasure the luxury which is in the day. Blemishes (are they), full of spots, who delighting in their refreshments are luxurious: Etheridge

2Peter 2:13 - they being persons with whom iniquity is the reward of iniquity, and by them rioting in the daytime is accounted delightful; defiled and full of spots [are they], indulging themselves at their ease, while they give themselves up to pleasure; Murdock

2Peter 2:13 - And shall receive the reward of iniquity as they consider it a delightful thing to revel in the daytime. Spots and blemishes have they who sport themselves with their own deceivings as they feast in idleness; Lamsa

2 Piet 2:13 ja saavat vääryyden palkan. He pitävät nautintonaan elostella keskellä päivää, ovat tahra- ja häpeäpilkkuja ja herkuttelevat petoksissaan juhliessaan kanssanne. Toivo Koilo UT

Levänen kääntää 2 Piet 2:13 muuten samalla tavalla kuin muut arameankielen UT:n tekstit, mutta Levänen käyttää sanoja onnellisia omissa juhlissaan, jota muut arameankielen UT:n käännökset eivät käytä.

Muut arameankielen UT:n tekstit kuin Levänen sanovat, että nautinnoissaan haluavat elää ylellisesti; ovat antaneet itsensä nautinnon (valtaan); omissa petoksissaan juhlivat turhuudessa.

Levänen sanoo 2 Piet 2:13 jakeen alaviitteessä, että kreikassa viimeinen sana lisää ajatuksen, että he juhlivat uskovien kanssa. Onko Leväsen ajatuksena sellainen, että nämä synnin himojen ja halujen vallassa olevat ihmiset eivät voisi olla yhdessä uskovien kanssa? Ymmärrän, että tätä Levänen ajaa takaa.

2 Pietarin ensimmäinen luku tulee lukea alusta saakka, niin silloin ymmärtää mistä jakeessa 13 on kyse. Luvun alussa sanotaan, että uskovien keskuuteen tulee valheprofeettoja, valheenopettajia, jotka tuovat salaa (kreikankielen mukaan tuoda salaa sisään, salakuljettaa) turmiollisia harhaoppeja ja kieltävät jopa Herran. Sitten sanotaan, että moni uskova eksyy seuraamaan heidän irstauksiaan. Nämä eksyttäjät ahneudessaan valheellisten sanojen kautta pyrkivät hyötymään uskovista. Sitten jakeessa 13 sanotaan kreikankielen UT:n alkutekstissä, että nämä eksyttäjät petos sydämessään juhlivat yhdessä uskovien kanssa. Toivo Koilo kääntää jakeen oikein kreikankielestä.

Jos seurakunta ei valvo tilaansa, niin sille käy kuin niille, joita Pietari kuvaa, että heidän keskuuteen tulee eksyttäjiä, jotka petos sydämessään sanojen (pääntieto) kautta eksyttävät seurakuntaa. Jos joku osaa puhua hyvin jopa Raamatullisesti sekä alkukieliä osaten, niin hän voi silti elää erilaisissa synnin himoissa. Silloin kun seurakunta ei valvo tilaansa, niin he kokoontuvat yhdessä tällaisten eksyttäjien kanssa. Tänä päivänä monissa uskovien yhteisöissä on monenlaista syntiä seurakunnan sisällä, huoruutta, juoppoutta, ahneutta, ylpeyttä, kateutta, toisten alas painamista jne. Tämä kaikki on tullut sellaisten uskovien yhteisöjen sisälle, jossa ei rakasteta totuutta, mutta sydän on eksynyt sielulliseen uskonnollisuuteen.

2 kirje tessalonikalaisille

2 Tess 1:5 Elävänä esimerkkinä Jumalan puhtaasta tuomiosta, että olette arvolliset siihen kuningaskuntaan, kärsiessänne hänen kasvojensa tähden. Leväsen käännös

2Thessalonians 1:5 - for a demonstration of the just judgment of Aloha, that you may be [seen to be] worthy of his kingdom, for the sake of which you suffer; Etheridge

2Thessalonians 1:5 - for a demonstration of the righteous judgment of God; that ye may be worthy of his kingdom, on account of which ye suffer. Murdock

2Thessalonians 1:5 - As an example of the righteous judgment of God, that you may be made worthy of his kingdom, for which you also suffer. Lamsa

2 Thess 1:5 for a demonstration of The Righteous Judgment of Alaha {God}, that you might be worthy for Malkutheh {His Kingdom}, concerning The Presence of which, you are suffering, Khabouris Codex

Leväsen käännöksessä 2 Tess 1:5 jakeessa on sana kuningaskunta, joka on oikea sana, sillä arameassa tässä on sana malku (lmalkuteh), joka tarkoittaa kuningaskunta. Kreikassa tässä on sana basileia, joka tarkoittaa kuningaskuntaa. Monissa suomalaisissa käännöksissä käytetään sanoja Jumalan valtakunta, mutta Raamattu puhuu Jumalan kuningaskunnasta, sillä Jumala on Kuningas ja Jeesus on kuningasten Kuningas.

Levänen käyttää 2 Tess 1:5 jakeessa sanaa kasvoja. Tässä jakeessa on arameaksi sana, joka tarkoittaa kasvoja ja läsnäoloa. Khabouris Codex tuo esille sen mistä tässä jakeessa on kyse arameankielen valossa: että kärsimyksen kautta olemme arvollisia pääsemään Jumalan kuningaskuntaan ja Jumalan läsnäolossa me kärsimme. Itse ajattelen, että jos tämä jae käännetään arameasta jollekin muulle kielelle, niin sen voisi kääntää kuten Khabouris Codex on sen kääntänyt. Kreikankielen alkutekstistä puuttuu sana läsnäolo. Kasvo sana on virheellinen tapa kääntää tässä kohden, koska kyseessä on Jumalan läsnäolon kautta kärsiminen, kun elämme Pyhässä Hengessä ja siinä kärsimme moninaisia ahdistuksia uskomme tähden, kun uskomme Messias Jeesukseen.

2 Tess 1:6 Ja jos se on puhdasta Jumalan edessä, joka on palkitseva ahdistuksella teidän ahdistajillenne, Leväsen käännös

2Thessalonians 1:6 - and whether it is (not) righteous to render afflictions to them who afflict you. Etheridge

2Thessalonians 1:6 - And since it is a righteous thing with God, to recompense trouble to them that trouble you: Murdock

2Thessalonians 1:6 - And if it seems a righteous thing, before the presence of God, he will recompense tribulation to those who oppress you; Lamsa

2 Thess 1:6 and if it is Just before Alaha {God}, He will repay affliction unto your oppressors. Khabouris Codex

Levänen kääntää 2 Tess 1:6 jakeeseen sanan palkitseva. Levänen sanoo jakeen alaviitteessä, että kreikassa on takaisinmaksu palkan maksun sijaan, ja että molemmissa kielissä on omat sanat molemmille. Leväsen alaviitteestä saan sellaisen käsityksen, että kreikankielessä asia olisi jotenkin esitetty väärin.

Khabouris Codex englanninkielisessä käännöksessä käyttää 2 Tess 1:6 jakeessa sana repay, joka tarkoittaa maksaa takaisin. Arameankielessä on 2 Tess 1:6 jakeessa arameankielinen sana d'p,ara, joka tarkoittaa maksaa takaisin, rangaista, palata, kuvaannollisesti täyttää lupaus.

Kreikankielen alkutekstissä 2 Tess 1:6 jakeessa on sana antapodidomi, joka tarkoittaa antaa takaisin, maksaa ja kostaa. 2 Tess 1:6 jakeen ajatus on se, että Jumala kostaa tai maksaa takaisin niille samalla mitalla, jotka ahdistavat Herran Jeesuksen opetuslapsia.

2 Tess 1:7 ja teidät, jotka olette ahdistetut, hän tekee eläväksi meidän kanssamme, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan ilmestyksessä taivaista, voiman enkeleidensä kanssa. Leväsen käännös

2Thessalonians 1:7 - And you who are afflicted will he save [Or, make alive.] with us, at the revelation of our Lord Jeshu Meshiha from heaven, with the host [Or, force; chailo, " powerful array."] Of his angels, Etheridge

2Thessalonians 1:7 - and you, who are the troubled, he will vivify, with us, at the manifestation of our Lord Jesus the Messiah from heaven, with the host of his angels; Murdock

2Thessalonians 1:7 - And to you who are oppressed, he shall grant to be at peace with us, when our LORD Jesus Christ shall be revealed from heaven with the host of his angels, Lamsa

2 Thess 1:7 And unto you who are distressed, He will save you with us, by The Manifestation of Maran Eshu Meshikha {Our Lord Yeshua, The Anointed One}, from the Shmaya {the Heavens}, with The Power of Malakuhe {His Heavenly Messengers}, Khabouris Codex

2 Tess 1:7 ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa

Levänen sanoo 2 Tess 1:7 jakeen alaviitteessä, että elävöittää on laitettu kreikassa lepoon. Arameankielen tekstissä 2 Tess 1:7:ssa on sana, joka voidaan kääntää tehdä eläväksi tai pelastaa. Arameasta käännettäessä on oikein kääntää joko tehdä eläväksi tai pelastaa.

Kreikankielen alkutekstissä 2 Tess 1:7 jakeessa on sana anesis, joka tarkoittaa helpottaa, lievittää, lepo sekä se tarkoittaa myös päästä lepoon ahdistuksista. Kreikankielen sana valinta ei ole väärä, sillä kun Herra Jeesus ilmestyy tulemuksessaan taivaasta voimansa enkelien kanssa ja ylöstempaus tapahtuu, niin silloin maan päällä oleva seurakunta saa levon ahdistuksistansa.

2 Tess 1:8 Joka toteuttaa lopullisen selvityksen tulen liekeissä näistä, jotka eivät tunne Jumalaa, ja näistä, jotka eivät tunnistaneet meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, toivon sanomaa. Leväsen käännös

2Thessalonians 1:8 - when he executeth the punishment, with burning of fire, on them who have not known Aloha, and on them who have not acknowledged the gospel of our Lord Jeshu Meshiha. Etheridge

2Thessalonians 1:8 - when he will execute vengeance, with the burning of fire, on them that know not God, and on them that acknowledge not the gospel of our Lord Jesus the Messiah. Murdock

2Thessalonians 1:8 - At which time he will avenge, with flaming fire, those who know not God, and those who do not acknowledge the gospel of our LORD Jesus Christ; Lamsa

2 Thess 1:8 when He performs vengeance, in flame of fire, on those who have not known Alaha {God}, and on those who have not known The Sabartheh d'Maran Eshu Meshikha {The Hopeful Message of Our Lord Yeshua, The Anointed One}. Khabouris Codex

Levänen sanoo, että 2 Tess 1:8 oleva sana thvathaa on perusteellinen esitutkintapöytäkirja huolellisten kuulustelujen jälkeen, ei kosto. Netissä oleva arameankielen sanakirja antaa sanalle thvathaa (taḇˁā, tḇaˁā) seuraavanlaisia merkityksiä: kosto, rangaistus, vaatimus, vaadittu maksu, tutkiminen. Muut kuin Leväsen arameankielen käännökset käyttävät sanoja rangaistus ja kosto. Kreikankielen UT käyttää sana ekdikos, joka tarkoittaa korvaus, rangaistus ja kosto. Kreikankielen UT on taas samanlainen arameankielen UT:n tekstin kanssa.

2 Tess 2:3 Ettei kukaan pettäisi teitä millään tavalla; ettei se tule ennen sitä kapinaa, ja on ilmestyvä se synnin mies, kadotuksen poika. Leväsen käännös

2Thessalonians 2:3 - Let no one deceive you by any one of the methods, [Or, schemes. 4 Mardutho.] because unless there shall come first the rebellion, [Mardutho.] and there be revealed the man of sin, the son of perdition; Etheridge

2Thessalonians 2:3 - Let no one deceive you in any way; because [that day will not come], unless there previously come a defection, and that man of sin be revealed, the son of perdition; Murdock

2Thessalonians 2:3 - Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, unless it is preceded by a rebellion, and the man of sin be revealed as the son of perdition, Lamsa

2 Thess 2:3 Why does a nash {a man} deceive you in one of these fashions? Because, it won’t happen, unless The Apostasy first will come, and the son of man of sin is manifested; the son of perdition, Khabouris Codex

Levänen kääntää oikein 2 Tess 2:3 jakeen, sillä arameankielen UT:ssa oleva sana mārōdū, mārōdūtā tarkoittaa kapina, luopumus ja vastustaminen. Khabouris Codex käyttää sanaa apostasy (luopumus).

Arameankielen UT:sta tulee esille sama ajatus kuin kreikankielen UT:sta, sillä asia- ja tekstiyhteyden mukaan Jeesuksen tulemus ja seurakunnan tempaus ei tapahdu ennen kuin ensin tapahtuu luopumus ja antikristus (kadotuksen lapsi) ilmestyy. Kreikankielen UT:ssa on 2 Tess 2:3 sana apostasia, joka tarkoittaa luopumusta ja kapinaa. Raamattu opettaa Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan sen jälkeen kun antikristus on ilmestynyt maan päälle. Tässäkin jakeessa 2 Tess 2:3 arameankielen ja kreikankielen tekstit ovat täysin samanlaisia.

Jotkut uskovat vääristelevät tässä kohden Raamatun tekstiä sanoen, että apostasia tarkoittaisi pois lähtöä, ei luopumusta. Lähdelinkeissä on kirjoitukseni Luopumuksen tapahtuminen ja antikristuksen ilmestyminen, jossa käyn perusteellisemmin läpi sitä, että kreikankielen sana apostasia tarkoittaa luopumusta, ei poislähtöä.

2 Tess 2:4 Hän, joka on se vastustaja. Ja hän korottaa itsensä kaikkea sellaista vastaan, jota kutsutaan Jumalaksi ja uskonnoksi. Samoin hän on myös istuva Jumalan temppelissä, niin kuin Jumala, ja omasta sielustaan hän on kuin Jumalan mies. Leväsen käännös

2Thessalonians 2:4 - He who is the adversary, and is exalted over all who is called God and Venerable; so that also in the temple of Aloha as Aloha he will sit, and will make manifest of himself as that he is Aloha. Etheridge

2Thessalonians 2:4 - who is an opposer, and exalteth himself above all that is called God and Worshipful; so that he also sitteth in the temple of God, as a God, and displayeth himself, as if he were God. Murdock

2Thessalonians 2:4 - Who opposes and exalts himself above all that is called God or that is reverenced; so that even in the temple of God, he sits as a god, and shows himself, as though he were a god. Lamsa

2 Thess 2:4 he who opposes, and exalts himself concerning all that is called “God” and that is feared. For example, even in The Haykla d'Alaha {The Temple of God}, he will sit as Alaha {God}, and he will announce concerning his soul {himself}, that he is as Alaha {God}. Khabouris Codex

2 Thess 2:4 Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God. KJV

2 Tess 2:4 Joka on vastaanseisoja, ja korottaa itsensä kaikkein päälle, mikä jumalaksi taikka jumalanpalveluksi kutsutaan, niin että hän istuttaa itsensä Jumalan templiin niinkuin Jumala, ja tekee itsensä jumalaksi. Biblia 1776

Levänen sanoo 2 Tess 2:4 jakeen alaviitteessä, että kuin- sanat puuttuvat ja se muuttaa jakeen ajatusta huomattavalla tavalla. Arameankielessä on kuin sana kaksi kertaa, näissä kohdissa: hän kuin Jumala istuu temppelissä, että hän on kuin Jumala. Kreikankielessä on yhden kerran kuin sana kohdassa; hän kuin Jumala istuu temppelissä. Toisen kun sanan puuttuminen jakeen lopusta ei himmennä kreikankielen UT:n tekstin sanomaa, koska siitä käy ilmi, että antikristus julistaa olevansa jumala.

2 Tess 2:4 kohdassa Levänen ja Khabouris Codex tuovat esille arameankielen sanan npeš, napšā merkityksen, joka tarkoittaa sielua, elämää, itseä ja henkäys. Jakeeseen voi arameankielen perusteella kääntää sanan sielu. Kreikankielen alkuteksti käyttää sana itse (heautou).

2 Tess 2:4 jakeessa asia- ja tekstiyhteyden perusteella on kyse siitä, että kun antikristus istuu Jumalan temppeliin, niin kyseessä on se kun suuren luopumuksen tähden antikristus muuttaa ihmisen sydämeen, joka oli uskossa, mutta on luopunut uskosta. Tässä jakeessa ei ole kyse siitä, että jae opettaisi sitä, että tässä jakeessa antikristus istuisi Jumalan temppeliin (Jerusalemin kolmas temppeli), koska Jumalalla ei ole enää Uudessa Liitossa käsin rakennettavaa temppeliä, sillä Herran Jeesuksen opetuslapset ovat Uuden Liiton ajan Jumalan temppeli. Raamatusta näemme kyllä muualta, että antikristus menee Jerusalemiin rakennettuun kolmanteen temppeliin, mutta tässä 2 Tess 2:4 jakeessa on kyse uskovien luopumuksesta ja kuinka antikristus pettää luopuneita uskovia julistaen itsensä jumalaksi heidän elämässään. Luopuneet uskovat tulevat huutamaan antikristuksen jumalakseen antikristuksen petoksen takia.

2 Tess 2:13 Mutta me olemme koko ajan velalliset kiittämään Jumalaa teidän kasvoistanne, veljet, meidän Herramme rakkaat, että Jumala on alusta alkaen valinnut teidät olemaan elämää varten, hengen pyhityksessä ja totuuden uskollisuudessa. Leväsen käännös

2Thessalonians 2:13 - But we are bound to give thanks unto Aloha at all time for you, our brethren, beloved in our Lord, because Aloha hath chosen you from the beginning unto salvation, by sanctification of the Spirit, and by the belief of the truth. Etheridge

2Thessalonians 2:13 - But we are bound to give thanks to God always, on your account, my brethren beloved of our Lord, that God hath from the beginning chosen you unto life, through sanctification of the Spirit, and through faith in the truth. Murdock

2Thessalonians 2:13 - But we are bound to give thanks always to God for you, my brethren beloved of our LORD, because God has from the beginning chosen you to salvation, through holiness of the Spirit and through a true faith: Lamsa

2 Thess 2:13 But we, we are indebted to give thanks unto Alaha {God} at all times concerning your persons, beloved brothers of Maran {Our Lord}, who were chosen of Alaha {God} from the beginning, unto Life, by The Sanctification of The Rukha {The Spirit}, and by The Haymanutha d'Shrara {The Faith of The Truth}. Khabouris Codex

Levänen käyttää 2 Tess 2:13 jakeessa sanaa kasvoistanne, joka ei ole oikea tapa kääntää tässä kohdassa arameankielen sanaa ˀappīn, ˀappayyā, vaikka se tarkoittaakin kasvo sekä myös läsnäolo ja persoona. Etheridge, Murdock ja Lamsa kääntävät sanoen kiittämään Jumalaa teistä kaiken aikaa ja Khabouris Codex sanoo, että kiittämään Jumalaa kaiken aikaa teidän persoonista. Kreikankielen alkuteksti käyttää sanoja hymon adelfoi (teistä veljet). 2 Tess 2:13 jakeessa on kyse ihmisten persoonista, ihmistä, ja tämän vuoksi ei ole oikein kääntää kasvoistanne. Kaikki muut arameankielen UT:n tekstit paitsi Levänen käyttävät joko teistä tai persoona sanoja, joka on oikea tapa kääntää  arameankielen sana  ˀappīn, ˀappayyā 2 Tess 2:13 jakeessa. Leväsen käännöksessä on monessa kohtaan vääriä sanavalintoja ja käännösvaihtoehtoja, jotka tekevät osasta tekstiä kömpelöä sekä vaikeatajuista ymmärrettäväksi. Tosin Leväsen käännöksessä on paljon hyvääkin, mutta en voi suositella sitä kenellekään Leväsen omavaltaisen ja omaperäisen kääntämisen takia, joka on monessa kohtaa virheellinen.

 

 

 

 

Petri Paavola 3.6.2020

Päivitykset:
5.6.2020; 1 Pietarin kirje
8.6.2020; 2 Pietarin kirje
18.6.2020; 2 kirje tessalonikalaisille

Lähteet:
Khabouris Codex arameankielen käsikirjoitus sekä siitä tehty englanninkielen käännös
Etheridge Peshitta Aramaic translation
Murdock Peshitta Aramaic translation
Lamsa Peshitta Aramaic translation
Arameankielen sanakirja englanti-aramea-englanti (dukhrana.com sivustolta)
Mickelson's Enhanced Strong's Dictionaries of the Greek and Hebrew Testaments
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon

Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Bysantin kreikankielen UT (kirjoituksessani käytän tätä kreikankielen alkutekstiä)
Textus Receptus
Beza kreikankielen UT
Westcott Hort kreikankielen UT
Aapeli Saarisalo UT
Toivo Koilo UT
Raamattu kansalle
Raamattu 1642
Vulgata 405 A.D
theholyaramaicscriptures. weebly.com
aramaicpeshittant. wordpress.com
gnosis.org/library/ valentinus/ Valentinian_Sin
dukhrana.com/lexicon/ index
dukhrana.com/lexicon/ word sappir
dukhrana.com/lexicon/ word Room 8:1
dukhrana.com/lexicon/ word Room 8:8
dukhrana.com/lexicon/word sabarta
dukhrana.com/lexicon/ word
Ef 4:29
dukhrana.com/lexicon/ word taybutha
kotipetripaavola.com/ ristiinnaulittu kirjoitus saadoksineen
dukhrana.com/lexicon/ word 1 Peter 1:2
dukhrana.com/lexicon/ word 1 Piet 2:2
dukhrana.com/lexicon/ word wHaey
dukhrana.com/lexicon/ word waHyay
dukhrana.com/lexicon/ word kruunu 1 Piet 5:4
dukhrana.com/lexicon/ word malku
dukhrana.com/lexicon/ word d'p,ara
dukhrana.com/lexicon/ word 2 Tess 1:8
dukhrana.com/lexicon/ word mārōdū mārōdūtā
kotipetripaavola.com/ luopumuksen tapahtuminen ja antikristuksen ilmestyminen
dukhrana.com/lexicon/ word 2 Tess 2:13


 


 

 

 

eXTReMe Tracker