Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Milloin armahdettu ryöväri pääsee paratiisiin?

Herran Jeesuksen sanat ristillä armahdetulle ryövärille: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa" ovat saaneet aikaan monenlaisia ajatuksia ja opetuksia siitä mitä Jeesuksen sanat tarkoittavat.

Kun tutkimme Raamatun sanan kokonaisilmoitusta, niin saamme selville mitä Herra Jeesus tarkoitti ja milloin armahdettu ryöväri pääsee paratiisiin. Kirjoitukseni kautta tuon esille myös sen kuinka Raamatusta voidaan löytää selkeästi ja kiistattomasti se mitä Raamattu opettaa ja mitä sen opetukset tarkoittavat. Kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Sisällys:

Herra Jeesus armahti ryövärin
Herra Jeesus kävi tuonelassa
En ole vielä mennyt ylös Isäni tykö
Lopullinen paratiisi ihmistä varten

 

Herra Jeesus armahti ryövärin

Luuk 23:
35 Ja kansa seisoi ja katseli. Ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat: "Muita hän on auttanut; auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu".
36 Myös sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luoksensa ja tarjosivat hänelle hapanviiniä
37 ja sanoivat: "Jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi".
38 Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas".
39 Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: "Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä."
40 Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen?
41 Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt."
42 Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi".
43 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa."

Toinen ristin ryöväreistä sai uskon ja armahduksen ristillä. Hän uskoi Jeesuksen oleva Messias ja pyysi Jeesusta muistamaan häntä, kun Jeesus menisi valtakuntaansa. Herra Jeesus vastasi armahdetulle ryövärille: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa."

Tutkimalla Raamattua saamme selvyyden siitä ettei Herra Jeesus tarkoittanut ja sanonut, että armahdettu ryöväri olisi heti kuolemansa jälkeen ollut samana päivänä Jeesuksen kanssa paratiisissa. Monet Raamatun kohdat vahvistavat sen että Jeesuksen sanat tarkoittavat tulevaisuudessa tapahtuvaa tapahtumaa. Seuraavaksi tutkimme näitä kohtia Raamatusta.

Herra Jeesus kävi tuonelassa

Matt 12:40 Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

1 Piet 3:
18 ¶ Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,
19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.

Raamattu kertoo Jeesuksen olleen kuolemansa jälkeen kolme päivää ja yötä maan povessa, jonka aikana Hän kävi tuonelassa. Saarnata sana on Pietarin kirjeessä kreik. kerysso, joka tarkoittaa jonkun tapahtuman tiettäväksi tekemistä, jotakin mitä on tehty. UT:ssa kerysso liitetään lähes aina  (ei aina) Jeesuksen sovitustyöhön, jossa kerrotaan Jeesuksen kuolleen ja ylösnousseen. Silloin kun UT:ssa käytetään sanaa kerysso evankeliumin julistamisesta syntien anteeksisaamiseksi, niin siihen liitetään sanat parannus tai evankeliumi; eli saarnata parannusta tai saarnata evankeliumia, joka tarkoittaa pelastussanoman julistamista. 1 Piet 3:19:ssa ei ole sanaa parannus tai evankeliumi, vaan pelkkä saarnata, eli ilmoitus tapahtuneesta. Otan tähän kohtaan muutaman asiaa valaisevan esimerkin.

Ilm 5:2 Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti (kerysso): "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?"

Ilmestyskirjan kohdassa käytetään sanaa kerysso, kuvaamaan julkilausuman kuuluttamista (asian tiettäväksi tekemistä). Eikä tuossa kohdassa ole kysymys evankeliumin julistamisesta, vaan asian kertomisesta ja kuuluttamisesta. Kerysso sana ei siis aina tarkoita pelastussanoman julistamista.

Matt 4:17 Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan (kerysso) ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".

Luuk 24:47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava (kerysso) hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Matt 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman (kerysso) kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

Matteus luvut 4 ja 24 sekä Luukas 24 osoittavat hyvin kuinka kerysso sanan yhteydessä esiintyy sana parannus, eli kutsu mielenmuutokseen. Luukas 24 ja Matteus 24 osoittavat myös sen että kerysso sanan lisäksi esiintyi sanat parannusta syntien anteeksisaamiseksi sekä valtakunnan evankeliumi tulee saarnata (kerysso) kaikessa maailmassa. 1 Piet 3:19:ssa ei ole muuta kuin saarnata, eli ilmoittaa tapahtunut, mutta ei kutsua pelastukseen. 1 Piet 3:18-20 ei siis opeta, että ihminen voi vielä pelastua kadotuksessa, niin kuin esim. universalistit väärin opettavat. Herra Jeesus ei julistanut tuonelassa pelastuksen evankeliumia synteihin kuolleille ihmisille, vaan kertoi sen mitä oli tapahtunut, eli Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta synteihin kuolleet tulevat saamaan tuomionsa viimeisenä tuomiopäivänä.

1 Piet 4:
4 ¶ Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat.
5 Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
6 Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi (euaggelidzo), että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää.

Yllä olevaa Raamatun kohtaa tulkitaan ja ymmärretään usein väärällä tavalla. Kun ymmärrämme Raamatun kokonaisopetuksen, niin saamme selvän siitä mitä 1 Piet 4:6 tarkoittaa. Kuolleille evankeliumin julistaminen ei tarkoita pelastuksen evankeliumin julistamista tuonelassa oleville kuolleille ihmisille, niin kuin jotkut opettavat, vaan sitä että hengellisesti kuolleille ihmisille on julistettu evankeliumia. Hengellisesti kuollut ihminen on sama asia kuin jumalaton ihminen.

Hengessä olisi elämä tarkoittaa sitä ettei ihmisen sielu kuole koskaan, vaan jatkaa elämää ruumiin kuoleman jälkeen joko iankaikkisesti Jumalan luona tai iankaikkisesti erossa Jumalasta (kadotus), riippuen siitä onko ihminen uskonut Raamatun Jumalaa tai ei.

Sen tähden 1 Piet 4:6 sanoo, että he olisivat tuomitut lihassa, niin kuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä. Tämä tarkoittaa sitä, että jumalattomat hengellisesti kuolleet ihmiset tuomitaan maan päällä tekemiensä tekojensa mukaan kadotukseen, jossa he elävät iankaikkisesti kadotettuina syntiensä tähden, koska he eivät halunneet nöyrtyä ja tehdä parannusta sekä uskoa Raamatun Jumalaan.

1 Piet 4:6 ei opeta, että ihminen voisi pelastua vielä ruumiillisen kuoleman jälkeen, eikä tämä Raamatun kohta opeta, että ihmisille julistetaan pelastuksen evankeliumia tuonelassa. Raamattu opettaa selkeästi, että ihmisen on tehtävä parannus ja uskonratkaisu maan päällä eläessään, eikä hän voi sitä tehdä enää tuonelassa:

2 Kor 5:10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

Hebr 9:
24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.
25 Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan,
26 sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.
27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,
28 samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.

Ilm 20:
11 ¶ Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Raamattu opettaa selkeästi, että ihmisen on uskottava maan päällä eläessään Raamatun Jumalaan, eikä hän voi enää pelastua tuonelassa ollessaan. Synteihinsä kuollut ihminen, joka ei ole uskonut Jumalaa joutuu kuolemansa jälkeen tuonelaan ja hänet tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen tekojensa mukaan viimeisenä tuomiopäivänä.

Raamattu ei sano Herran Jeesuksen olleen paratiisissa (Isänsä luona) niiden kolmen päivän ja yön aikana, jolloin Hän oli maan povessa ja kävi tuonelassa. Raamatusta löydämme myös muualta kiistattoman todistuksen siitä ettei Jeesus ollut Isänsä luona kuolemansa jälkeisinä kolmena päivänä ja yönä.

En ole vielä mennyt ylös Isäni tykö

Joh 20:
11 ¶ Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan
12 ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut.
13 Nämä sanoivat hänelle: "Vaimo, mitä itket?" Hän sanoi heille: "Ovat ottaneet pois minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet".
14 Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus.
15 Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, mitä itket? Ketä etsit?" Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet".
16 Jeesus sanoi hänelle: "Maria!" Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: "Rabbuuni!" se on: opettaja.
17 Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".

Herran Jeesuksen kuolemasta oli jo kulunut kolmen päivän ja yön välinen aika, jonka jälkeen Maria Magdaleena meni Jeesuksen haudalle, jossa Jeesus ilmestyi hänelle. Herra Jeesus sanoi varhain viikon ensimmäisenä päivänä Marialle ettei Hän ollut vielä noussut ylös Isänsä luokse. Tässä on kiistaton todiste sille ettei Jeesus ja armahdettu ryöväri olleet paratiisissa samana päivänä kun he kuolivat ristillä. 

Moni kysyy minne ryöväri joutui kuollessaan jos hän ei vielä päässyt paratiisiin?

Luuk 16:
19 ¶ Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti.
20 Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita
21 ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa.
22 Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin.
23 Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.
24 Ja hän huusi sanoen: ‘Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!’
25 Mutta Aabraham sanoi: ‘Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa.
26 Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.’
27 Hän sanoi: ‘Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon
28 -sillä minulla on viisi veljeä-todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan’.

Ilm 20:
11 ¶ Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Raamattu opettaa tuonelasta, jonne kuolleet ihmiset joutuvat. Rikas mies kuoli jumalattomana ja Lasarus Jumalan pelastamana. He molemmat joutuivat tuonelaan, mutta eri osastoon, jota erotti suuri juopa. Jumalassa kuolleet pääsevät Tuonelan osastolle, josta ihmiset pääsevät lopulliseen pelastuneiden paikkaan, eli Uuteen Jerusalemiin ja jumalattomat synteihinsä kuolleet ihmiset heitetään tuliseen järveen, joka on kadotettujen lopullinen paikka, eli he elävät tietoisesti iankaikkisesti kadotuksessa.

Eräs tärkeä asia on syytä käsitellä lyhyesti tässä kohden. Herra Jeesus oli todellakin maan povessa kolme päivää ja yötä, joka tarkoittaa sitä että perinteinen opetus Jeesuksen ristiinnaulitsemisen päivästä perjantaina on väärä ja virheellinen. Kun lasket perjantaista varhaiseen sunnuntai aamuun, niin siitä ei tule kolmea päivää ja yötä.

Joh 19:31 ¶ Koska silloin oli valmistuspäivä, niin-etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatinpäivä oli suuri-juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas.

John 19:31 ¶ Therefore, those of Yehudah, vi-bahlt (since) it was Erev Pesach and they did not want the geviyot (bodies) to be left on HaEtz (Tree) SHEMOT 12:16; DEVARIM 21:22-23; YEHOSHUA 8:29; 10:26-27 during Shabbos, for it was Shabbat HaGadol VAYIKRA 23:11, requested Pilate to have the legs broken and the geviyot taken away. (Orthodox Jewish Brit Chadasha - OJB)

Raamattu opettaa, että Jeesus ristiinnaulittiin ja kuoli pääsiäisviikolla suuren sapatin valmistuspäivänä, eli ennen suurta sapattia. Pääsiäisviikolla oli kaksi juhlasapattia, joista ensimmäinen oli pääsiäisviikon ensimmäisenä päivänä ja toinen pääsiäisviikon viimeisenä päivänä. Juutalaisen Uuden Testamentin (OJB) Herra Jeesus ristiinnaulittiin ja kuoli pääsiäisviikon valmistuspäivänä ennen suurta sapattia, josta hepreankieli käyttää nimitystä Shabbat HaGadol.

Mistä voimme tietää varmuudella ja kiistattomasti minä viikonpäivänä Jeesus kuoli? Raamattu kertoo meille vastauksen kysymykseen.

Luke 24:1 ¶ but on the first of the sabbaths, while still very early, they came on the tomb, carrying spices which they prepared; and some were with them. (Green's Literal Translation - LIT)

Luke 24:1 ¶ And on the first of the sabbaths, at early dawn, they came to the tomb, bearing the spices they made ready, and certain others with them, (Young's Literal Translation - YLT)

Youngsin ja Greenin UT:n käännökset ovat kääntäneet Luuk 24:1 tarkasti alkutekstin mukaan, sillä jakeessa sapatti sana on monikossa. Tämä tarkoittaa naisten tuoneen hyvänhajuiset yrtit sapattien jälkeen. Luuk 24:1 alkutekstin todistuksen mukaan pääsiäisviikon sapatin ja tavallisen viikkosapatin jälkeen naiset tulivat haudalle hyvänhajuisten yrttien kanssa. Kun teemme Raamatullisen laskutoimituksen, niin saamme selville minä päivänä Herra Jeesus kuoli ja ristiinnaulittiin.

Herra Jeesus ristiinnaulittiin keskiviikkona, joka oli pääsiäisviikon juhlasapatin valmistuspäivä. Jeesuksen ruumis täytyi haudata ennen sapatin alkamista. Juutalainen päivä vaihtuu n. klo 18.00 illalla ja kun seuraamme tätä ajanlaskua, niin siten päädymme Raamatullisesti oikeaan Jeesuksen ylösnousemuksen päivään. Jeesuksen ruumis haudattiin ennen torstaita, jolloin alkoi pääsiäisviikon suuri juhlasapatti. Herra Jeesus kuoli keskiviikkona noin klo 15.

Keskiviikosta noin klo 15.00 seuraavaan päivään eli torstaihin noin klo 15.00 on yksi päivä ja yksi yö.

Torstaista noin klo 15.00 seuraavaan päivään eli perjantaihin noin klo 15.00 on toinen päivä ja toinen yö.

Perjantaista noin klo 15.00 seuraavaan päivään eli lauantaihin noin klo 15.00 on kolme päivää ja kolme yötä.

Viikkosapatti alkaa perjantaina auringon laskiessa noin klo 18.00 ja päättyy lauantaina auringon laskiessa noin klo 18.00. Lauantaina sapatti päättyi n. klo 18.00 illalla ja alkoi seuraava päivä eli neljäs päivä Jeesuksen kuolemasta ja viikon ensimmäinen päivä. Joten Jeesuksen ylösnousemus haudasta tapahtui lauantaina muutamaa tuntia ennen sapatin päättymistä. Sunnuntain puolella Jeesus ei olisi voinut nousta ylös, sillä silloin olisi menty jo neljännen päivän puolelle, sillä Jeesus sanoi Hänen olevan maan povessa kolme päivää ja yötä.

Luuk 24:21 Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat.

Tällä jakeella moni yrittää kumota Herran Jeesuksen omat sanat kolmesta päivästä ja kolmesta yöstä. Tämä jae on tulkittu ja käännetty "pitkäperjantain" perinteen mukaisesti ja siksi se on käännetty siten, että sunnuntai olisi ollut kolmas päivä ristiinnaulitsemisesta. Tämä on kuitenkin kääntäjien perinteen mukainen väärä käännös jakeesta.

Luke 24:21 But we expected that he was to deliver Israel. And lo, three days have passed, since all these things occurred. (James Murdock's Translation of the Syriac Peshitta)

Murdockin käännös on lähellä alkutekstin sanomaa. Jakeen loppuosan oikeampi käännös on; tämä kolmas päivä on jo kulunut siitä kun nämä tapahtuivat. Luuk 24:21:ssa on päivä sanan jälkeen sana agei (ago), joka tarkoittaa päivistä puhuttaessa päivien kulumista ja päättymistä; samoin se voidaan kääntää menneeseen sijamuotoon silloin jos kysymyksessä on joku historiallinen tapahtuma, jossa silminnäkijä on nähnyt tapahtuman (lähde Online Bible Greek Dictionary).

Nämä Emmauksen tien kulkijat olivat ristiinnaulitsemisen silminnäkijöitä. Kaiken edellä sanotun ja tutkitun valossa Luuk 24:21 ei ole ristiriidassa Jeesuksen sanojen kolmen päivän ja yön kanssa. Luuk 24:21 vahvistaa Jeesuksen sanat, sillä Emmauksen tien kulkijat sanoivat, että kolmas päivä oli jo kulunut siitä kun nämä tapahtuivat. He eivät siis tarkoittaneet viikon ensimmäisen päivän olevan kolmas päivä ristiinnaulitsemisesta, vaan että kolmas päivä oli jo kulunut, eli ylösnousemus oli jo tapahtunut. Miksi he sanoivat kolmannen päivän jo kuluneen? Tämä selviää luvun alkujakeista.

Luuk 24:
6 Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa,
7 sanoen: ‘Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös’."
8 Niin he muistivat hänen sanansa.

Enkelit kertoivat naisille ettei Jeesus ole enää haudassa, vaan Hän on noussut ylös. Hänet pitää ristiinnaulittaman ja Hän on kolmantena päivänä nouseva ylös. Opetuslapset tiesivät Jeesuksen nousevan kuolleista ylös kolmantena päivänä. Juutalainen päivä alkoi illalla noin klo 18.00 aikaan ja päättyi  seuraavan iltaan noin klo 18.00 (näiden iltojen välissä oli yö; eli yhden päivän sisällä oli yö).

Juutalainen päivä piti sisällään myös yön, joka alkoi pikaisesti päivän alkamisesta, koska päivä alkoi vasta illalla. Jeesus sanoi olevansa maan povessa kolme päivää ja yötä vain keskiviikosta lauantaihin sopii kolme päivää ja kolme yötä, sillä tuon ajanjakson sisälle mahtuu juutalaisen ajanlaskun mukaan juuri kolme päivää ja kolme yötä. Meidän ajanlaskumme hämää tässä, koska meidän päivämme päättyy yöhön, mutta juutalaisen ajanlaskun mukainen päivä ei pääty yöhön, vaan päivän iltaan. Koska juutalainen päivä päättyy sen päivän iltaan, niin Luuk 24:7:ssa olevat sanat kolmantena päivänä nouseman ylös tarkoittaa kolmannen päivän iltaa, eli kolmatta päivää.

Herra Jeesus nousi kuolleista viikkosapatin päivänä ennen ensimmäisen päivän alkamista, ensimmäinen päivä alkoi klo 18.00 meidän aikaamme lauantaina, jolloin juutalainen viikkosapatti päättyi.

Kaksi opetuslasta kulki viikon ensimmäisenä päivänä Emmauksen tiellä ja he sanoivat kolmannen päivän jo kuluneen, sillä Jeesuksen kuolleista nousemisen päivä oli jo tapahtunut, eli kolmas päivä oli jo kulunut siitä kun ristiinnaulitseminen oli tapahtunut. Kysymys ei ollut siis siitä, että se viikon ensimmäinen päivä (sunnuntai) oli kolmas päivä ristiinnaulitsemisesta, vaan siitä että Jeesuksen kuolleista nouseminen kolmantena päivänä oli jo tapahtunut tosiasia.

Lopullinen paratiisi ihmistä varten

Ilm 2:7 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.’

Ilm 22:
1 ¶ Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.
2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.
3 Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä
4 ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa.
5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti.

Raamattu sanoo, että Uudessa Jerusalemissa (Uusi Taivas ja Maa) on Jumalan paratiisi, joka on lopullinen paikka iankaikkista elämää varten Jumalan pelastamille ihmisille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että koska Raamatun todistuksen mukaan Herra Jeesus ei mennyt heti kuolemansa jälkeen Isänsä luokse, niin armahdettu ryövärikään ei voinut mennä heti kuolemansa jälkeen paratiisiin, vaan hän pääsee paratiisiin ja Jeesuksen sekä Isä Jumalan luokse vasta Uudessa Jerusalemissa, joka on Jumalan lopullinen paratiisi ihmistä varten.

Luuk 23:43 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman (esee - εση) minun kanssani paratiisissa."

Luuk 23:43 και ειπεν αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι σημερον μετ εμου εση εν τω παραδεισω

Alkuteksin sana esee (esomai) on kieliopillisesti futuurissa, joka tarkoittaa tulevaa tapahtumaa. Herran Jeesuksen sanat armahdetulle ryövärille tarkoittavat koko Raamatun sanan todistuksen valossa, että Herra Jeesus sanoi armahdetulle ryövärille, että minä sanon sinulle tänään, että tulet (tulevaisuudessa) olemaan minun kanssani paratiisissa.

Asiaa valaiseva esimerkki. Voit sanoa vaimollesi, aviomiehellesi tai ystävällesi, että minä sanon sinulle tänään, että ensi vuonna lähdemme matkalle Israeliin, Jerusalemiin.

Raamatun kokonaisilmoituksen valossa on kiistatonta ettei armahdettu ryöväri mennyt heti kuolemansa jälkeen paratiisiin, sillä hän on menevä sinne vasta tulevaisuudessa, silloin kun Jumala luo Uudet Taivaat ja Maan sekä Uuden Jerusalemin, jossa on Jumalan paratiisi.

 

Petri Paavola 2.2.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker