Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Astangajooga

Astangajooga on kahdeksanasteinen jooga. Seuraavaksi tuon esille sen mitä astangajooga opettaa.

Yama ja niyama. Astangajoogan kaksi ensimäistä kohtaa ovat yama ja niyama, eli joogan eettiset periaatteet. Yama tarkoittaa henkilön moraalia sosiaalisissa tilanteissa ja niyama on itsekuria omassa henkilökohtaisessa elämässä.

Yaman periaatteina on pidättäytyminen vahingoittamasta toista (ahimsa), olla hyväntahtoinen sanoissa ja teoissa (satya), mielen kurissa pitäminen vapautuminen maailmallisista asioista (brahmacarya), pidättäytyminen ottamasta asioita joita ei ole lupa ottaa (asteya) sekä kohtuullisuus (aparigraha).

Niyaman periaatteet ovat ruumiin ja mielen puhtaus (shouca), positiivinen asenne (samtosa), muiden hyväksi uhrautuminen (tapah), jatkuva opiskelu (svadhyaya) ja pyrkimys henkiseen harjoitukseen (iishvara pranidhana).

Yama ja niyama muodostaa koko joogan perustan, joita ilman ihminen ei voi kehittyä millään tasolla.

Asana. Asanat tarkoittavat asentoja, eli fyysisiä harjoituksia, joiden pyrkimyksenä on valmistaa keho vastaanottamaan korkeamman meditaation harjoituksia.

Pranayama. Pranayama tarkoittaa kaikkialla olevan elämänenergian, pranan hallintaa. Prana kulkee ihmisessä kanavia (nadi) pitkin chakra energiakeskuksiin. Prana toimii hengityksen tahdissa, mutta pranayamassa energiaa kontrolloidaan hengityksen pidentämisellä ja pidätyksellä. Pranayaman tarkoitus on saattaa mieli täydelliseen kontrolliin.

Pratyahara. Pratyahara tarkoittaa mielen poisvetämistä ulkoisista kohteista. Ananda Marga astangajoogassa pratyahara sisällytetään tiettyihin harjoituksiin (shuddit). Nämä tehdään ennen meditaatiota, joiden avulla saadaan huomio pois ympäröivästä maailmasta ja ruumiin tuntemuksista sekä lopulta mieli kohdistetaan mantraan.

Dharana tarkoittaa keskittymistä. Dharana on ertyislaatuinen harjoitus, jonka avulla mieli keskitetään erikseen viiteen elementtiin (maa, vesi, tuli, ilma ja eetteri) ja niitä hallitseviin chakroihin. Dharanan tarkoituksena on saavuttaa kontrolli kaikkien viiden elementin yli, etteivät ne häiritse korkeampaa meditaatiota.

Dhyana tarkoittaa syvää keskittymistä. Dhyanassa mieli tulee saattaa samankaltaiseen tilaan kuin öljy, jota kaadetaan astiasta toiseen. Öljy on koko ajan jatkuvasti liikkeessä, vaikka sitä kaadettaessa se näyttää pysyvän paikoillaan pitkänä vanana. Samalla tavalla mielen tulee vakaasti ja varmasti liikkua kohti meditaation päämäärää.

Samadhi on astangajoogan viimeinen aste, joka ei ole enää varsinainen harjoitus, vaan seitsemän edellä olevan harjoituksen päämäärä. Samadhi on tila, jossa mieli ja meditaation kohde sulautuvat täydellisesti toisiinsa. Kun astangajoogan eri portaiden kautta on tehty harjoitteita ja meditoitu, niin ihminen pääsee yhteyteen Krishnan kosmisen sielun kanssa ja voi jopa tulla yhdeksi Krishnan kanssa.

Kahdeksanasteinen astangajooga rakentuu siten, että jokainen askel seuraa toistaan ja päästääkseen seuraaville portaille on käytävä kaikki portaat, eli asteet läpi. Näin joogan lopullisen päämäärän samadhin saavuttamiseksi tulee täydellistyä kaikissa edeltävissä harjoituksissa. Astangajoogan voi oppia vain kokeneilta opettajilta.

Raamatun sana ja astangajooga

Ef 1:
3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,
4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

Raamatun opetuksen mukaan yhteys maailmankaikkeuden Luojaan ja Henkeen, eli Jumalaan saadaan vain Herran Jeesuksen kautta. Yhteys Jumalaan tapahtuu käytännössä siten, että Pyhä Henki näyttää ihmisen sydämelle Jumalan sanan kautta totuuden synnistä, vanhurskaudesta (Herra Jeesus) sekä tuomiosta. Kun ihminen tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi, Pyhän Hengen voiman (oikeuden ja voiman tulla Jumalan lapseksi) sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

Tämän jälkeen Herran Jeesuksen opetuslapsi tutkii ja lukee Jumalan sanaa (Raamattua), rukoilee Isä Jumalaa Herran Jeesuksen nimen kautta sekä osallistuu uskovien yhteydessä (seurakunta) rakentumaan uskossa.

Astangajooga on sielunvihollisen eksytys, jonka etiikka perustuu itämaisten uskontojen opetukseen sekä meditaation kautta yhteydenpitoon demonien kanssa.

Astangajoogassa fyysisten harjoitteiden kautta ihminen pyritään valmistamaan meditaatioon, jossa elämänenergia kulkeutuu kanavia ja chakroja pitkin energiakeskuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että sama kundaliinivoima, eli saatanallinen eksyttävä demonivoima tunkeutuu ihmisen mieleen ja alkaa ohjaamaan ihmisen mielenaluetta. Ihmisen tulee jatkuvasti tehdä näitä fyysisiä ja meditaatio harjoitteita, että lopulta valhevoiman päämäärä täyttyy, jossa ihminen saa yhteyden ja kanavan auki pimeyden demoniseen henkimaailmaan, ei kosmiseen sieluun.

Kun ihminen on huijattu ja eksytetty luulemaan, että hän on tekemisissä kosmisen kaikkialla olevan sielun tai älyn kanssa, niin henkivallat voivat ohjata ja eksyttää ihmisen täydelliseen harhaan ja valheiden maailmaan. Tästä valheenverkosta ei pääse irti enää omin voimin, vaan Herra Jeesus on ainoa, joka voi pelastaa ja vapauttaa ihmisen tästä eksytyksestä.


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Jooga henkivalta ja petos


Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

  

 

 

 

eXTReMe Tracker