Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Kaikki kirjoituksen luvut löydät täältä: Taivas maan päälle

 

Jeesus ei tehnyt ihmeitä Jumalana

 

Bill Johnsonin opetus Jeesuksesta ja Jeesuksen Jumaluudesta on Raamatun sanan vastainen. Johnsonin väärä opetus tulee esille hänen kirjassaan.

Bill Johnson When Heaven Invades Earth Chapter 2 Comission restored: JESUS COULD NOT HEAL THE SICK. Neither could He deliver the tormented from demons or raise the dead. To believe otherwise is to ignore what He said about Himself, and more importantly, to miss the purpose of His self-imposed restriction to live as a man. Jesus Christ said of Himself, “The Son can do nothing” (John 5: 19). In the Greek language that word nothing has a unique meaning— it means nothing, just like it does in English! He had no supernatural capabilities whatsoever! While He is 100 percent God, He chose to live with the same limitations that man would face once he was redeemed. He made that point over and over again. Jesus became the model for all who would embrace the invitation to invade the impossible in His name. He performed miracles, wonders, and signs as a man in right relationship to God… not as God. If He performed miracles because He was God, then they would be unattainable for us. But if He did them as a man, I am responsible to pursue His lifestyle. Recapturing this simple truth changes everything… and makes possible a full restoration of the ministry of Jesus in His Church.

Bill Johnson opettaa ettei Jeesus voinut parantaa sairaita, eikä vapauttaa riivaajien vallassa olevia ihmisiä eikä herättää kuolleita. Johnsonin mukaan jos uskomme muulla tavalla, niin emme ota huomioon mitä Jeesus sanoi itsestänsä ja siten emme ymmärrä Jeesuksen itsensä määräämää rajoitusta elää ja olla ihminen.

Bill Johnson opettaa kuinka Jeesus itse sanoi ettei Hän voi tehdä mitään itsestänsä. Johnson opettaa ettei Jeesuksella ollut yliluonnollisia kykyjä, ei minkäänlaisia, mutta silti Hän oli 100% Jumala, joka valitsi elää samojen rajoitusten alaisina kuin ihmiset elävät.

Bill Johnson sanoo Jeesuksen tulleen esikuvaksi kaikille, jotka omaksuvat kutsun tunkeutua mahdottomaan Hänen nimessään. Johnson kirjoitti kuinka Jeesus teki ihmeet, merkit ja tunnusteot ihmisenä suorassa yhteydessä Jumalaan, mutta ei Jumalana. Johnson opettaa, että jos Jeesus teki ihmeet Jumalana, niin silloin ihmeet olisivat meille saavuttamattomia (olemme kykenemättömiä), mutta jos Jeesus teki ihmeet ihmisenä, niin olen vastuullinen tavoittelemaan Hänen elämäntyyliänsä. Johnson sanoi tämän yksinkertaisen totuuden takaisin valtaamisen muuttavan kaiken ja tekevän mahdolliseksi Jeesuksen palvelutyön täyden palauttamisen seurakunnalle.

Kun Bill Johnson sanoi ettei Jeesus voinut parantaa sairaita, eikä vapauttaa riivaajien vallassa olevia ihmisiä eikä herättää kuolleita, hän tarkoitti sitä ettei Jeesus tehnyt ihmeitä Jumalana, vaan ihmisenä. Johnsonin opetus on erittäin vaarallinen ja epäraamatullinen.

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
..............
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Raamattu sanoo Jumalan (Jeesus) tulleen ihmiseksi, eikä Raamattu sano missään kohdassa, että Jeesus ei olisi ollut Jumala tai toiminut jossakin vaiheessa, niin ettei Hän olisi ollut Jumala. Raamatun sanan todistuksen mukaan maan päällä vaeltaessaan Jeesus oli koko ajan tosi Jumala ja tosi ihminen.

Fil 2:
5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

Alkutekstin mukaan kieliopillisesti sanat Fil 2:ssa olikin Jumalan muoto tarkoittaa sitä, että Jeesuksella oli koko maanpäällisen vaelluksen aikana Jumalan muoto, joka tarkoittaa samaa asiaa kuin olla Jumala. Jeesus ei ollut siinä merkityksessä Jumalan kaltainen, koska Hänellä oli ihmisen keho, kun taas Jumala on iankaikkinen Henki. Tästä huolimatta Hän oli koko ajan Jumala ja teki ihmeet myös Jumalana.

Bill Johnsonin mukaan emme saisi uskoa Jeesuksen tehneen ihmeitä Jumalana, vaan ihmisenä, koska Jeesus oli itse määrännyt ja rajoittanut itsensä elää ja olla ihminen. Ei Jeesus itse määrännyt itseään ihmiseksi, joka ei olisi Jumala tehdessään ihmeitä. Raamatun opetuksen mukaan Jeesuksella oli koko ajan Jumalan muoto (oli Jumala), mutta Hän ei ollut Jumalan kaltainen, koska Hänellä oli ihmisen keho, tullen sillä tavalla ihmisen kaltaiseksi, ollen kuitenkin koko ajan Jumala.

Bill Johnson sanoi ettei Jeesus voinut tehdä mitään itse, koska Jeesuksella ei ollut minkäänlaisia yliluonnollisia kykyjä, ollen silti 100% Jumala. Tämäkin Johnsonin opetus on vastoin Jumalan sanan opetusta.

Joh 5:
15 Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt.
16 Ja sentähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina.
17 ¶ Mutta Jeesus vastasi heille: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä".
18 Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut (alkutekstissä - rikkonut) sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.
19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee.

Herra Jeesus paransi sapattina erään miehen. Juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska Hän oli sapattina parantanut ihmisen. Jeesus ei suinkaan sanonut, että paransin tämän miehen ihmisenä, en ole Jumala, vaan Hän sanoi: "Minun isäni tekee yhäti työtä, ja myös minä teen työtä."

Herra Jeesus tarkoitti sitä, että niin kuin Isä Jumala tekee tekojaan, niin Hän myös tekee tekojaan niin kuin Isä. Toisin sanoen Jeesus tarkoitti, että Hän on Jumala, joka tekee Jumalan tekoja. Juutalaiset ymmärsivät asian juuri siten, että Jeesus teki itsensä Jumalaksi rikkoessaan sapattia parantamalla ihmisen. Jeesus ei tietenkään rikkonut sapattia.

Jeesuksen sanat ettei Hän voi itsestään mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee tarkoittavat sitä, että Jeesus tekee sitä mikä on Isän tahto, mutta ei sitä ettei Jeesuksella olisi itsellään kykyä tehdä ihmeitä. Herra Jeesus sanoi tekevän sitä mitä Isä tekee. Herra Jeesus teki kaiken itsestään käsin, mutta ei mitään ilman Isän tahtoa. Kun Raamattu puhuu Jumalan tahdosta, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesuksella Jumalana on sama tahto kuin Hänen Isällään on.

Kun tämän ymmärrämme, niin silloin ymmärrämme, että Jeesuksen sanat Poika ei voi tehdä mitään itsestänsä tarkoittaa ettei Jeesus tee mitään mikä on vastoin Jumalan tahtoa, mutta kaiken minkä Jeesus teki Hän teki Jumalana, koska Hänellä on sama tahto kuin Hänen Isällänsä on. Johnson  ei usko tätä, eikä hän usko Jeesuksen olleen 100% Jumala, koska hän tiputtaa Jeesukselta pois Jumaluuden ja Jumalana olemisen silloin kun Hän teki ihmeitä. Jos uskot Jeesuksen tehneen ihmeitä pelkästään ihmisenä, mutta et Jumalana, niin et silloin voi sanoa Jeesuksen olleen 100% Jumala

Bill Johnsonin käyttää erikoista sanaa tunkeutua sanoessaan Jeesuksen tulleen esikuvaksi meille, että omaksuisimme kutsun tunkeutua mahdottomaan (ihmeisiin) Hänen nimessään. Suomisanakirjan selvityksen mukaan tunkeutua sana merkitsee seuraavia asioita: työntyä (vars. väkisin), ahtautua, sulloutua, tuppautua, tunkea, mennä luvatta, lainvastaisesti, väkivalloin (sisään) johonkin. (suomisanakirja.fi/tunkeutua)

Johnson käyttää sanaa, joka kuvaa luvatonta ja väkivaltaista tunkeutumista johonkin. Johnsonin oppi on väärä ja hänen käyttämänsä sana kertoo myös sen ettei hänen opetuksensa perustu Jumalan sanaan. Herra Jeesus ei opettanut tunkeutumaan Jumalan ihmeisiin ja voimaan, vaan kuolemaan omalle lihallensa, että Pyhä Henki voi hallita uskovaa ihmistä ja toimia hänen kauttaan. Johnsonin metodi on ottaa se itselleen luvatta ja väkisin, minkä voi saada vain suostumalla kuolemaan itselleen sekä omille haluille ja pyrkimyksille, ja minkä Jumala antaa lahjaksi ilman meidän ponnisteluja.

Johnson opettaa, että jos Jeesus olisi tehnyt ihmeet Jumalana, niin silloin me emme kykenisi tekemään ihmeitä, sillä ne olisivat meille saavuttamattomia tekoja. Johnson jatkaa tuoden esille ajatusta, että jos Jeesus teki ihmeet ihmisenä, niin olen vastuullinen tavoittelemaan samaa ja elämään niin kuin Jeesus eli. Johnson kehottaa valtaamaan takaisin yksinkertaisen totuuden, että Jeesus teki ihmeet ihmisenä, ei Jumalana, sillä tämä opetus mahdollistaisi Jeesuksen palvelutyön täyden palautumisen seurakunnalle.

Johnsonin käyttämä ilmaisu takaisin valtaaminen koskien Pyhän Hengen voimavaikutuksia jo itsessään paljastaa sen mistä on kysymys. Emme voi vallata Pyhää Henkeä ja sen voimavaikutuksia itsellemme, koska saamme Jumalan armosta Pyhän Hengen ja Jumala antaa jokaiselle erikseen oman tahtonsa mukaan erilaisia Pyhän Hengen armolahjoja. Uudestisyntymisen perusteella uskovassa asuu Pyhä Henki, eikä sitä voi vallata itselleen mitenkään, mutta uskova voi suostua sydämessään Pyhän Hengen voimavaikutuksiin, joka johdattaa hänet ojentautumaan uskossa Jumalan tahdon mukaisella tavalla.

Itse näen Johnsonin opetuksen syntyneen väärän hengen vaikutuksen alaisuudesta, joka haluaa vääristää totuuden ja se tapahtuu kun valheenhenki valloittaa ihmisen sydämen puolellensa valheen ja petoksen kautta, jota ihminen luulee Jumalan teoksi ja tahdoksi.

Apt 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

Johnsonin opetus painottaa ihmisen kykyä tehdä Jumalan ihmeitä ihmisenä, mutta Raamattu opettaa Jumalan tekevän ihmeitä Herran Jeesuksen opetuslasten kautta. Raamattu painottaa sitä mitä Jumalan Henki tekee, toisin sanoen mitä Jumala itse tekee Hänen seurakuntansa kautta. Pyhää Henkeä ei ole annettu uskoville, siksi että he voisivat tehdä ihmeitä, vaan siksi että Jumala itse tekee ihmeitä seurakuntansa kautta. Ihmisellä ei ole kykyä tehdä Jumalan ihmeitä, ei edes silloin kun Hänessä asuu Jumalan Pyhä Henki, koska vain Jumala itse voi tehdä Jumalan ihmeitä.

Väärä ihmisyyden korostaminen koskien Jeesusta johtaa epäraamatulliseen opetukseen sekä ihmisen tekojen korostamiseen ja painottamiseen. Kuka haluaisi sinun korostavan ihmisyyttä, joka saa aikaan Jumalan voiman ja ihmeiden ilmitulemisen? Oikein, oikea vastaus on saatana ja riivaajahenget.

Raamattu opettaa Jumalan itsensä olevan alkulähde ja voima Jumalan ihmeisiin ja tunnustekoihin. Paha saatana haluaa sinun uskovan, että ihmisyys on avain Jumalan voimaan ja ihmeisiin, eikä Jumalan oma voima. Tätä harhaoppia Bill Johnson opettaa.

1 Joh 4:
2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;
3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

2 Joh 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Kun Raamattu opettaa ettei antikristuksen henki tunnusta Jeesusta Messiaaksi (Kristus) lihaan tulleeksi (ihmiseksi), niin meidän täytyy ymmärtää mitä Raamattu opettaa ja tarkoittaa Jeesuksen lihaksi tulemisella. Raamattu sanoo Jeesuksen (Sana) olevan Jumala ja Jeesuksen (Jumala) tulleen lihaksi, jolla oli ja on sama kirkkaus kuin Isällä. Raamattu opettaa meitä uskomaan Jeesukseen Jumalana, joka tuli ihmiseksi, ollen yhtä aikaa tosi Jumala ja tosi ihminen kun Hän vaelsi maan päällä. Jeesus teki ihmeet Jumalana, koska Hänessä Jumala tuli ihmiseksi.

Koska Bill Johnson ei usko koko Jeesuksen Jumaluuteen ja Jumalana olemiseen, vaan sanoo Jeesuksen olleen pelkkä ihminen tehdessään ihmeitä eikä Jumala, niin Raamatun opetuksen perusteella Bill Johnsonin opetus nousee antikristuksen hengestä. Messias Jeesuksen lihaksi tulemisen perusta on Jeesuksen Jumaluudessa sekä Jumalana ihmiseksi tulemisessa ja koska Bill Johnson tiputtaa Jeesukselta pois Jumaluuden ja Jumalana olemisen ihmeitä tehdessään, niin hänen oppinsa on antikristuksen hengen eksyttäväistä ja valheellista oppia.

Bill Johnson ei ole suinkaan palauttamassa ja ennallistamassa Jeesuksen palvelutyötä ja Jumalan Pyhän Hengen toimintaa, vaan johdattaa ihmisiä hyväksymään antikristuksen hengen valheoppeja sekä riivaajahenkien valhevoiman manifestaatioita. Kreikankielen sana anti tarkoittaa olla jonkin sijainen ja puolella sekä olla jotakin vastaan. Pahuuden lähettiläs antikristus (antikhristos) valehtelee olevansa Jumalan ja totuuden puolella, mutta opetuksensa ja petoksensa kautta hän vastustaa totuutta ja vääristää totuuden.

Raamattu opettaa Jeesuksen olleen koko ajan Jumala, kun Hän vaelsi ihmisenä maan päällä. Jumalana ja ihmisenä Hän meni ristille, vuodatti verensä ja kuoli sekä sovitti meidän syntimme (kts. Fil 2:6-8). Jeesuksen koko aikainen Jumalana ja ihmisenä oleminen on syntien anteeksiantamuksen perustana, jossa Hän eli täydellisen ja synnittömän elämän.

Jeesuksen Jumaluuden kieltäminen osaksi tai kokonaan ei johda Raamatulliseen pelastukseen, sillä uskominen osapäivä Jumaluuteen ei ole pelastavaa uskoa, koska Raamatun opettamaan pelastukseen tarvittiin koko aikainen Jeesuksen Jumalana ja ihmisenä oleminen. Bill Johnsonin opetus, ettei Jeesus ollut koko ajan Jumala romuttaa pelastuksen perustukset ja paljastaa antikristuksen hengen, joka eksyttää ihmisiä hänen kauttansa. Yksi väärä opetus väärässä kohdassa koskien pelastusta on riittävä toisen (väärän) evankeliumin julistamiselle.

Rotanmyrkyssä on vain vähän myrkkyä ja se sisältää suurimmalta osaltaan oikeita ravintoaineita, mutta se vähäinen osa myrkkyä tappaa huolimatta siitä, että suurin osa ravintoaineista ovat oikeita ja aitoja. Silloin kuin on kyse toisesta evankeliumista, niin yksi väärä opetus koskien pelastusta ja pelastuksen perustuksia mitätöi kaikki oikeat ainekset ja tuo kuoleman ihmisen sielulle.

Kyse on todella vakavasta asiasta. Armahtakoon Herramme Jeesus meitä ja antakoon meille nöyryyttä tehdä parannusta sekä intoa ja halua elää kuuliaisuudessa Pyhässä Hengessä rakkauden ja totuuden kautta.

 

Petri Paavola 18.7.2016

Ps. Kirjoituksen lähdeviitteet löydät täältä: Taivas maan päälle

 

 

 

 

eXTReMe Tracker