Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Comma Johanneum 1 Joh 5:7,8

 

Monet sanovat Jumalan ilmoittavan itsensä numeraalisesti kolmena 1 Joh 5:7 jakeessa, koska on olemassa kreikankielen UT:n käsikirjoituksia, joissa kyseisessä kohdassa teksti sanoo kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat. Tutkijoiden mukaan se on totta, että tällaisia kreikankielisiä UT:n käsikirjoituksia löytyy kahdeksasta kreikankielen käsikirjoituksesta, joista neljässä se löytyy sivun alaviitteestä, ei itse Raamatun tekstin sisältä (2318, 221, 61, 88, 429, 629, 636 ja 918), joiden useimpien kirjoitusajankohta on 1500-luvulla. Codex 221 900-luvulta sisältää kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat kohdan 1 Joh 5 luvussa, mutta ei itse Raamatun tekstin sisällä, vaan sivun alaviitteessä. Monien tutkijoiden mielestä ei löydy varmoja todisteita siitä, että kreikankielisen UT:n Raamatun käsikirjoituksen tekstissä 1 Joh5:7 esiintyisi sanoja kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat ennen kuin vasta 1500-luvulla.

Joissakin varhaisissa latinankielen UT:n teksteissä löytyy sanat kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat 1 Joh 5:7:ssa, mutta Hieronymuksen ensimmäisessä latinankielisessä Vulgatan käännöksessä ei ole sanoja kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat 1 Joh 5:7:ssa (Comma Johanneum). Ensimmäinen Vulgatan latinankielen UT:n versio valmistui 400-luvun alussa. Katolisella kirkolla ei ollut 400-luvun alussa käytössä yhtäkään kreikankielistä UT:n tekstiä, jossa olisi ollut 1 Joh 5:7 Comma Johanneum kohta.

Erasmus toimitti 1500-luvulla ensimmäisen versionsa kreikankielen UT:n tekstilaitoksesta (Textus Receptus), jossa ei ollut Comma Johanneum kohtaa, eli sanoja kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat. Erasmus lisäsi myöhempiin Textus Receptus versioihinsa sanat kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat 1 Joh 5:7 kohtaan. Sanotaan, että katolilaiset painostivat Erasmusta lisäämään tekstiinsä sanat kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat sekä lisättyjä sanoja jakeeseen kahdeksan.

Arvostan Textus Receptuksen tekstiä todella paljon, mutta 1 Joh 5:7 kohta sekä jae 8 näyttää kreikankielisten varhaisimpien luottavien tekstien valossa lisäykseltä, joka ei kuulu alkuperäiseen UT:n tekstiin, koska Comma Johanneum ilmestyi kreikankielisiin UT:n tekstilaitoksiin vasta 1500-luvulla. Ensimäisessä latinankielen Vulgatan käännöksessä ei ollut Comma Johanneumia, mutta myöhemmissä Vulgatan käännöksissä esiintyy Comma Johanneum kohta. Sanottakoon se, että Vulgata on paavin kirkon latinankielen käännös kreikankielen UT:n teksteistä. Sinaiticus kreikankielinen UT:n käsikirjoitus, joka on Aleksandrian UT:n tekstiperhettä ja niin sanottu paavin kirkon teksti on kopioitu 300-luvulla, jossa ei ole Comma Johanneum kohtaa. Ei edes varhaisimmissa katolisissa kreikankielen UT:n teksteissä ollut Comma Johanneum kohtaa, joka omalta osaltaan viittaisi siihen, että Comma Johanneum on lisäys, ei alkuperäinen UT:n tekstin osa.

Yksikään varhaisista kirkkoisistä ei ole kirjoituksissaan siteerannut 1 Joh 5:7,8 jakeita samalla tavalla kuin Textus Receptus. Tämä historian yksityiskohta todistaa Comma Johanneumin olevan lisäys, joka ei kuulu alkuperäiseen Uuden Testamentin kreikankieliseen tekstiin. Varhaisilla kirkkoisillä (tarkoitan kirkkoisillä ihmisiä, jotka eivät ole kirjoittaneet yhtäkään lukua, kirjaa tai kirjettä Raamattuun) ei kenellekään ole Raamatun auktoriteettia kirjoituksissaan, eikä heidän kirjoituksiaan saa pitää Raamatun auktoriteettina. Mutta kun varhaiset kirkkoisät aikoinaan siteerasivat 1 Joh 5:7,8 kohtaa, niin yksikään heistä ei siteerannut sitä Textus Receptuksen tekstin mukaisesti, joka todistaa sen, että UT:n tekstin valmistumisen jälkeisinä varhaisina vuosisatoina ei ollut olemassa yhtäkään UT:n kreikankielistä käsikirjoitusta, jossa olisi ollut Comma Johanneum. Tämäkin yksityiskohta todistaa Comma Johanneumin olevan lisäys ei UT:n alkuperäinen teksti.

Jos Comma Johanneum olisi kuulunut alkuperäisiin UT:n kreikankielisiin teksteihin, niin aivan varmasti kirkkoisät olisivat siteeranneet tällaista Raamatun kohtaa, koska olisihan se ollut selkein Raamatun todiste katolisen kirkon kolminaisuusopille. Koska Comma Johanneum kuitenkin puuttuu kirkkoisien Raamatun siteerauksista, niin se todistaa myöskin sen olevan lisäys. Historian todistus todistaa Comma Johanneumin tulleen sisälle 1 Joh 5:7,8 UT:n kreikankieliseen tekstiin vasta 1500-luvulla, eikä siten ole aito UT:n teksti. Jumalan kolmiyhteys on nähtävissä selkeästi ja kiistattomasti Raamatussa, mutta aina kun Raamattu puhuu Jumalasta numeraalisesti, niin Raamattu sanoo Jumalan olevan yksi, ei kolme. Jumalan kolmiyhteisyyttä ei kukaan pysty kumoamaan, eikä sen todistamiseen tarvita lisäyksiä, joita ei ole ollut alkuperäisessä UT:n kreikankielen tekstissä, eikä tällainen lisäys ole enää vain lisäys, vaan myös tekstin väärennös.

Monet kiistelevät siitä mikä on alkuperäinen versio 1 Joh 5:7,8 kohdissa ja moni sanoo ettei tiedä sitä mikä on totuus asiassa. Paras todiste sille mikä on alkuperäinen Raamatun teksti on itse Raamatun sana, josta ei saa ottaa mitään pois tai lisätä siihen mitään. Jos Raamatun sanasta ottaa pois jonkin kohdan tai lisää siihen jonkin kohdan, niin teksti- ja asiayhteys muuttuu erilaiseksi kuin mikä on alkuperäinen ilmoitus. Kun tutkimme 33/38 käännöstä, joka pitää yhtä 1 Joh 5:7,8 kohdassa mm. Bysantin tekstin kanssa, joka on noin 400-luvulta, jossa ei ole Comma Johanneum kohtaa sekä Bibliaa vuodelta 1776, jossa on Comma Johanneum kohta, niin näemme sen millä tavalla asia- ja tekstiyhteys esiintyy kumpaisessakin käännöksessä ja kumpi käännös on johdonmukainen teksti- ja asiayhteydelle.

1 Joh 5:
5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?
6 ¶ Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus.
7 Sillä kolme on, jotka todistavat:
8 Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.

9 Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastansa.
10 ¶ Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa.
11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.
12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.
13 Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. (33/38)

1 Joh 5:
5 Kuka siis on, joka voittaa maailman, mutta se joka uskoo, että Jesus on Jumalan Poika?
6 ¶ Tämä on se, joka vedellä ja verellä tulee, Jesus Kristus, ei ainoastansa vedellä, vaan vedellä ja verellä. Ja Henki todistaa, että Henki on totuus.
7 Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat:
8 Ja kolme ovat, jotka todistavat maan päällä: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme yhdessä ovat.

9 Jos me ihmisten todistuksen otamme, niin on Jumalan todistus suurempi; sillä tämä on Jumalan todistus, jonka hän Pojastansa todisti.
10 ¶ Joka uskoo Jumalan Pojan päälle, hänellä on todistus itsessänsä: joka ei usko Jumalaa, hän tekee hänen valehteliaksi; sillä ei hän uskonut sitä todistusta, jonka Jumala on Pojastansa todistanut.
11 Ja tämä on se todistus, että Jumala on meille ijankaikkisen elämän antanut, ja se elämä on hänen Pojassansa.
12 Jolla Jumalan Poika on, hänellä on elämä; jolla ei Jumalan Poika ole, ei hänellä ole elämää.
13 Näitä minä teille kirjoitin, jotka Jumalan Pojan nimen päälle uskotte: että te tietäisitte teillänne ijankaikkisen elämän olevan, ja että te uskoisitte Jumalan Pojan nimen päälle. (Biblia 1776)

Kun tutkimme 1 Joh 5 luvun jakeita 6 ja 9-13, niin näemme millaisessa asia- ja tekstiyhteydessä jakeet 7 ja 8 esiintyvät, joka kertoo meille sen kumpi käännös vastaa kreikankielisen alkutekstin tekstiä.

1 Joh 5:6 sanoo Messias Jeesuksen tulleen veden ja veren kautta ja Hengen todistavan, sillä Henki on totuus. Itse ymmärrän Messias Jeesuksen tulemuksen tässä jakeessa tarkoittavan sitä kun Jumala (Henki) tuli ihmiseksi Jeesuksessa (Joh 1:1-14) sekä että Jeesus tuli luodun kaltaiseksi ihmisenä (Jeesusta ei ole luotu), sillä Raamattu puhuu luonnollisen maailman ja siinä olevien asioiden olevan rakennettu veden kautta (2 Piet 3:5)  ja sen lisäksi Jeesus tuli veren kautta, sillä Raamattu sanoo Jumalan tehneen ihmisten sukukunnan yhdestä verestä asumaan maan päälle (Apt 17:26 alkutekstin mukaan).

Moni sanoo 1 Joh 5:6 jakeen tarkoittavan Jeesuksen olleen Hengen voimassa sekä ottaneen vesikasteen ja vuodattaneen verensä syntien anteeksisaamiseksi. Voimme siinä nähdä sellaisenkin ulottuvuuden, mutta kun tullut sana on kreikaksi erkhomai, joka tarkoittaa tulla, mennä, tulla paikasta toiseen, ilmestyä sekä kielikuvana tulla olemassaoloon, tulla esiin ja tulla tunnetuksi, niin teksti- ja asiayhteys viittaa voimakkaasti Jeesuksen (Hengen - Jumalan) tulleen luodun kaltaiseksi ihmiseksi (Jeesusta ei ole luotu), joka on tehty yhdestä verestä. Jumalan Henki todisti tämän totuuden. Se tietenkin on totta, että kun Jeesus oli tullut, niin Hän vaelsi Jumalan Hengen voimalla, vastaanotti vesikasteen sekä vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi.

1 Joh 5:6 puhuu Jeesuksen (Jumalan) tulemisesta ihmiseksi. 1 Joh 5 ja jakeet 9-13 puhuvat koko ajan Pojasta (Jeesuksesta), kuinka Jumala todisti Pojastansa, ja Jumala antaa iankaikkisen elämän Pojassaan, sillä joka uskoo Jumalan Poikaan (Jeesukseen), niin hänellä on iankaikkinen elämä. Toki tässä voi nähdä myös yhteyden Jeesuksen palvelutehtävään, kun Hän vaelsi maan päällä Jumalan Hengen voimassa, otti vesikasteen sekä vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi. Se minkä teksti- ja asia yhteys todistaa 1 Joh 5:6,9-10 jakeissa on se, että siinä puhutaan koko ajan siitä todistuksesta, mikä on Herrassa Jeesuksessa, Jumalan Pojassa.

Teksti- ja asiayhteys paljastaa ja todistaa meille, että 33/38 käännöksen 1 Joh 5:7,8 jakeet vastaavat alkutekstiä, koska kun koko teksti- ja asiayhteys todistaa Pojasta, niin silloin 1 Joh 5:7 kolme on jotka todistavat tarkoittaa jakeessa kahdeksan olevaa Henkeä, vettä ja verta, eli Jeesuksen (Jumalan) ihmiseksi tulemista, joka tuo meidät takaisin Jumalan yhteyteen uskon kautta Häneen. Teksti- ja asiayhteys puhuu nimenomaan todistuksesta Pojasta maan päällä ihmisten keskuudessa, ei taivaassa. Biblian (Textus Receptukseen perustuva teksti) käännös 1 Joh 5:7 ei vastaa alkutekstiä, koska sen teksti- ja asiayhteys ei täsmää koko kontekstin kanssa (asiayhteys). 33/38 käännös vastaa alkutekstiä, koska sen teksti- ja asiayhteys tuo selvästi esille Poikaan liittyvän todistuksen, joka tuli vedessä ja veressä maan päälle, josta Henki todistaa. Siksi 1 Joh 5:7 oikea jae on kolme on, jotka todistavat. Jae 8 kertoo sen mikä on tämä kolmen todistus ja ne ovat Henki, vesi ja veri (Jeesus Jumalan Sana tuli ihmiseksi) ja näiden kolmen todistus on yhtä pitävä, koska Jeesus oli Jumala, joka oli luodun kaltaisessa (Jeesusta ei ole luotu) ruumiissa, jossa virtaa veri, jonka Jumala on tehnyt yhdestä verestä. Teksti- ja asiayhteys puhuu koko ajan kolmesta todistuksesta Henki, vesi ja veri, jotka liittyvät vain ja ainoastaan Poikaan (Jeesukseen) sekä maan päällä tapahtuneeseen todistukseen, jossa kolme todistavat Jeesuksen ihmiseksi tulemisen, eli Henki, vesi ja veri.

1 Joh 5 luvun jakeista 9 eteenpäin puhutaan koko ajan Poikaan (Jeesus) liittyvästä todistuksesta ja siksi Biblian 1 Joh 5 jakeet 7 ja 8 eivät kuulu alkuperäiseen UT:n tekstiin. Laitan sulkuihin korostuksella Bibliassa olevat lisätyt sanat, jotka eivät kuulu alkuperäiseen UT:n tekstiin:

1 Joh 5:
7 Sillä kolme ovat, jotka (todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat):
8 (Ja kolme ovat, jotka todistavat maan päällä): Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme yhdessä ovat.

UT:n luotettavissakin kreikankielen UT:n käsikirjoituksissa on pieniä eroja kuten 1 Joh 5:7,8 kohdassa, sillä Bysantin tekstissä ei ole Comma Johanneum mukaisesti lisättyjä sanoja, mutta Textus Receptuksessa on. Asia- ja tekstiyhteyden perusteella voimme kuitenkin nähdä mikä on alkuperäisen tekstin mukainen teksti kuten esimerkiksi 1 Joh 5:6-13 teksti- ja asiayhteys paljastaa selkeästi sen mistä kolmesta todistuksesta oli koko ajan kyse. Emme jää tyhjän päälle näidenkään tekstierojen suhteen. Tässäkään Raamatun kohdassa Jumala ei ole ilmaissut itseään numeraalisesti kolmena, vaikka Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

Textus Receptuksen tekstiin perustuva Biblia (1776) sekä myös Textus Receptus ovat luotettavia ja hyviä tekstejä. Kun kasvamme uskossamme ja haluamme kulkea koko ajan syvemmälle uskossa Jeesukseen, Jumalan rakastamisessa sekä uskossa totuuteen, niin Jumala auttaa meitä aina jollakin tavalla tai jotakin kautta löytämään ja ymmärtämään Jumalan sanan totuutta sekä sen mikä on Jumalan tahto ja ilmoitus.

Jotkut sanovat Erasmuksen lisäänneen Comma Johanneumin katolisen kirkon painostuksen vuoksi, että kirkko saisi ujutettua Erasmuksen tekstiin todisteen katolisen kirkon mukaisesta kolminaisuusopista. Asia voi hyvinkin olla näin. Erasmuksen Comma Johanneumista ja katolisen kirkon välisestä vaikutuksesta on monenlaisia tarinoita, mutta en niistä nyt ainakaan tässä vaiheessa kirjoita sen enempää kuin mitä olen tässä tuonut esille.

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
kotipetripaavola.com/ kolminaisuusopista

 


Petri Paavola 29.3.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker