Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Daniel 9:27 viimeinen vuosiviikko

Olen kirjoittanut aikaisemmin pari kirjoitusta koskien Danielin kirjan yhdeksännen luvun profetiaa 70:sta vuosiviikosta. Sydämelleni on tullut vielä eräs näkökulma ja tietyt asiat, joita olisi myös hyvä käsitellä liittyen tähän aiheeseen. Olen tätä asiaa pyrkinyt tutkimaan Raamatusta jo yli parinkymmenen vuoden ajan. Minun tapani tutkia Raamattua on pyrkiä tutkimaan Raamattua sen alkukielellä ja hyvien Raamatunkäännösten kautta sekä rukoillen etsiä totuutta. En siis pyri lukemaan mahdollisimman paljon kirjoja tai kommentaareja saadakseni selville Jumalan sanan totuutta. Käyn myös keskusteluja ja ajatuksenvaihtoa tiettyjen uskovien kanssa. Kuuntelen myös sellaisia ihmisiä tai luen heidän opetuksiaan, jotka ovat eri mieltä kanssani. Tämä haastaa minua tutkimaan ja koettelemaan sen miten olen asian itse ymmärtänyt. Tutkimiseni pääpaino on kuitenkin Jumalan sanan totuus sekä rukouksen kautta asiaan lähestyminen.

Olen tässä kirjoituksessa joutunut kuitenkin käyttämään paljon erilaisia lähteitä sen takia, että näkisimme Dan 9:27 opetuksen kehitystä ja mihin suuntaan se on kehittynyt. Kirjoituksessani tulee esille Dan 9:27 väärän opetuksen taustoja sekä sen historiallista kehitystä. Toki kirjoitukseni keskipiste on Dan 9:27 jakeen oikeassa ymmärtämisessä, jota käydään läpi alkutekstien valossa, joka sekin osoittaa sen, että Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta, ei antikristusta. Tämä kirjoitukseni tästä aiheesta on ehkä kaikkein tärkein, koska käyn Dan 9:27:n kohdan läpi alkutekstin valossa sekä tuon esille Dan 9:27 väärän opetuksen taustoja. Tällä tavalla tätä aihetta on helpompi lähestyä ja ymmärtää.

En ole kirjoittanut tätäkään kirjoitusta riita mielessä tai, että haluaisin lyödä uskovia, jotka ajattelevat tästä asiasta eri tavalla kuin minä. Kirjoitustani ei saa käyttää lyömäaseena, niitä vastaan, joilla on tämän asian kanssa erilainen näkemys. Pyrkimykseni on saada meidät uskovaiset tutkimaan sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Toki se tulee muistaa, että kukaan uskova ei ole täydellinen, sillä minä ja me kaikki olemme monessa kohdassa erehtyneet. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Daniel 9:27 Messias vahvistaa liiton monille
Daniel 9:27 ja kommentaarit
Daniel 9:27 ja katolinen kirkko
Daniel 9:27 Messias vahvistaa liiton monille

Dan 9:

24. Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten loppuu lain rikkominen, synnistä tehdään loppu ja pahat teot sovitetaan. Iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja kaikkeinpyhin voidellaan.

25. Tiedä ja käsitä: Siitä ajasta, jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti seitsemän viikkoa ja kuusikymmentäkaksi viikkoa. Kaupunki jälleen rakennetaan toreineen ja vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja.

26. Kuudenkymmenenkahden viikon kuluttua voideltu tuhotaan, eikä häneltä jää ketään. Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.

27. Hän tekee lujan (גבר gabar) liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi, mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli." Raamattu Kansalle

Danielin kirjan 9 luvun profetiaa 70 vuosiviikosta (490 vuotta) ei ole annettu pakanoille eikä se puhu lopunajan antikristuksesta. Daniel 9:24 jakeessa sanotaan, että 70 vuosiviikkoa (490 vuotta) on säädetty Danielin kansalle, eli Israelin kansalle (juutalaiset) ja pyhälle kaupungille, joka tarkoittaa Jerusalemia. Missään kohtaan koko profetiassa ei anneta ymmärtää, että profetian viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) siirretään kaukaiseen lopunaikaan, ihmiskunnan viimeiseen seitsemään vuoteen. Teksti- ja asiayhteys kertoo, että 70 vuosiviikkoa on yhtämittainen ja peräkkäinen 490 vuoden pituinen ajanjakso.

Asian ymmärtämistä helpottaa se jos ymmärrät sen kenelle tämä aikajakso on annettu ja mitä varten. 490 vuoden yhtämittainen ajanjakso on annettu juutalaisille, Israelin kansalle. Syy profetian antamiseen on kertoa tarkasti milloin Messias tulee ja mitä Hän tekee. Profetia Messiaan tulemiseen alkaa siitä kun 70 vuosiviikon alussa, seitsemän vuosiviikon (49 vuotta) aikana Esran ja Nehemian aikakautena Jerusalemia alettiin jälleenrakentamaan. Tästä menee 62 vuosiviikkoa (434 vuotta), jonka jälkeen profetian mukaan Messias tulee. Jerusalemin jälleenrakentamisen ajankohdan laskeminen alkaa vuodesta 458 eKr., jossa täytyy ottaa huomioon ettei vuotta nolla ole mukana ajanlaskussa.

Monet Herran Jeesuksen opetuslapset ovat sitä mieltä, että Jerusalemin jälleenrakentaminen alkoi siitä kun Persian kuninkaan Artahsastanin (Artaxerxes) seitsemäntenä hallitusvuotena Esra kumppaneineen lähti pakkosiirtolaisuudesta Jerusalemia rakentamaan. Encyclopaedia Iranica (Iranin ja muinaisen Persian tietoteos) kertoo, että kuningas Artaxerxesin hallituskausi alkoi vuonna 465 eKr. josta laskemalla eteenpäin seitsemän vuotta päädytään vuoteen 458 eKr.

Monet Herran Jeesuksen opetuslapset ovat sitä mieltä, että Herra Jeesus ristiinnaulittiin ja kuoli joko vuosina 30-33 jKr. Vuodesta 458 eKr. laskettuna 7 vuosiviikkoa (49 vuotta) plus 62 vuosiviikkoa (434 vuotta) on yhteensä 483 vuotta, jolloin alkaa Messiaan julkinen palvelutehtävä, joka alkoi vuonna 26 jKr. Profetian jäljelle jäänyt viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) päättyi vuonna 33 jKr.

Jotkut uskovat ihmiset opettavat, että 70 vuosiviikon viimeiset seitsemän vuotta olisivat siirretty lopunaikaan, ihmiskunnan viimeiseen seitsemään vuoteen. Tämä on väärä tulkinta, koska jos aika, joka käsittelee Messiasta päättyisi vuoteen 26 jKr. niin tästä tulkinnasta puuttuu se kaikkein tärkein ajankohta, joka on vuosi 30 jKr. jolloin Messias Jeesus kuoli syntien tähden. Jos vuodesta 458 eKr. alkaneesta 490 vuoden aikajaksosta otetaan pois viimeiset seitsemän vuotta ja siirretään ne kaukaiseen lopun aikaan, niin profetia Messiaasta päättyisi vuoteen 26 jKr. joka tarkoittaisi sitä ettei Jeesus olisi täyttänyt profetian tärkeintä asiaa, joka on Messiaan kuolema syntien tähden, joka tapahtui vuonna 30 jKr.

On aivan varmaa, että sielunvihollinen haluaisi uskotella ihmisille ettei Jeesus ole kuollut ihmisten syntien puolesta. Jos siirrät 490 vuoden aikajaksosta viimeiset seitsemän vuotta kaukaiseen lopunaikaan, niin silloin olet ymmärtämättömyyttäsi ajautunut sellaiseen oppiin, jonka mukaan Herra Jeesus ei kuollutkaan ristillä juuri silloin kun Danielin kirjan profetia sen tarkasti kertoo. Profetia kertoo kuinka Herra Jeesus viimeisen seitsemän vuoden puolivälissä kuolee syntien tähden. Kun aloitat profetian laskemisen vuodesta 458 eKr. (huomioiden ettei vuotta nolla ole olemassa), ja lasket 69 vuosiviikkoa (483 vuotta), jonka jälkeen alkaa Messiaan julkinen palvelutehtävä ja lisäät siihen kolme ja puoli vuotta (viimeisen viikon puolessavälissä), niin päädyt vuoteen 30 jKr. joka on profetian tarkka vuosilukema, jolloin Messias kuolee syntien tähden. Nyt voit ymmärtää sen, että viimeisen viikon siirtäminen kauas lopunaikaan on väärä opetus, koska silloin profetiasta jäisi puuttumaan se kaikkein tärkein, Jumalan ilmoittama vuosiluku (30 jKr.), jolloin Messias kuolee syntien tähden.

Dan 9:26 kertoo siitä, että Messias tullaan tappamaan ja Dan 9:27 kertoo sen milloin se tapahtuu, eli viimeisen vuosiviikon puolivälissä, joka osui vuodelle 30 jKr. Jos viimeinen vuosiviikko siirretään kauas lopunaikaan, niin silloin profetian 69 vuosiviikkoa päättyisi vuoteen 26 jKr. ja näin profetiasta jäisi puuttumaan Messiaan julkinen ensimmäinen tulemus ja toiminta Messiaana (vuodesta 26 jKr. alkoi Messiaan julkinen palvelutehtävä), Messiaan kuolema syntien anteeksisaamiseksi (tapahtui 30 jKr.) sekä Uuden Liiton vahvistaminen juutalaisille (tapahtui vuosien 30-33 jKr. aikana), jonka jälkeen evankeliumi vietiin myös pakanoille. Danielin 70 vuosiviikon profetia oli annettu juutalaiselle kansalle, että he kykenisivät tunnistamaan Messiaan tulemuksen ajankohdan, mutta vain harvat heistä tunnistivat Messiaan. Jos otat pois profetian viimeisen vuosiviikon ja siirrät sen kauas pois lopunaikaan, niin silloin Messiaan ilmestyminen, kuolema syntien tähden ja Uuden Liiton vahvistaminen jäisi kokonaan pois profetiasta, joka oli kuitenkin koko profetian ydin ja keskipiste. Tämä tärkeä yksityiskohta myöskin todistaa vääräksi sellaisen opetuksen, joka sanoo, että Dan 9:27 tarkoittaa lopunaikaa ja antikristusta.

Moni sanoo, että Danielin kirjan 9 luvun 70 vuosiviikon profetia täytyy siirtää sen takia kauas tulevaisuuteen ja lopunaikaan, koska Jeesuksen kuollessa ristillä Israel ei koko kansakuntana kääntynyt Jumalan puoleen. Siksi moni sanoo, että profetian lupaama lain rikkomisen ja synnin tekemisen loppu ei toteutunut, koska Israel ei kansakuntana kääntynyt uskomaan Herraa Jeesusta, mutta he tulevat uskomaan päivien lopulla, viimeisenä aikana ja siksi profetian viimeinen viikko (7 vuotta) olisi siirretty lopunaikaan.

Profetia tulee nähdä Jumalan näkökulmasta katsottuna, joka antaa meille sen ymmärryksen, että Herran Jeesuksen sovituskuoleman kautta vanha liitto päättyi ja Häneen uskovat juutalaiset saivat mahdollisuuden lopettaa lain rikkominen sekä voiman vastustaa ja voittaa syntejä. Tämän tähden profetia sanoo Dan 9:24, että pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, joka tarkoittaa Herran Jeesuksen kertakaikkisen syntiuhrin, veren ja sovituskuoleman kautta tapahtuvaa iankaikkista vanhurskautta. Profetia sanoi, että näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja kaikkeinpyhin voidellaan, joka tarkoittaa sitä, että kun profetia toteutui Herran Jeesuksen tullessa ja kuollessa syntien tähden ja kun Hän antoi Hänen ensimmäisille opetuslapsilleen Pyhän Hengen voiman, jotka olivat juutalaisia, niin silloin tapahtuu tämän profetian 490 vuoden aikajakso, joka on jo toteutunut. Profetia oli annettu juutalaisille ja se täyttyi lopullisesti vuonna 33 jKr. jonka jälkeen evankeliumia alettiin viemään myös pakanoille. Toki tämän jälkeenkin aina tämän armotalouskauden loppuun asti evankeliumi on myös juutalaisia varten, mutta Dan 9:24-27 liittyy voimakkaasti siihen milloin Messias tuli ensimmäisen kerran, kun evankeliumia ensin julistettiin juutalaisille.

Lähes sataprosenttisesti kaikki Herran Jeesuksen opetuslapset uskovat oikein, että Dan 9:26 voideltu, joka tuhotaan on Messias Jeesus. Suurin osa Herran Jeesuksen opetuslapsista uskoo myös oikein siinä, että Dan 9:26 hyökkäävän ruhtinaan väki, joka tuhoaa ja hävittää Jerusalemin ja sen temppelin tarkoitti sitä kun Rooman armeija sotapäällikkö Tiituksen johdolla tuhosi ja hävitti Jerusalemin ja sen temppelin vuonna jKr. 70. Edellä oleva on oikea ymmärrys Dan 9:26 jakeesta.

Moni ei kuitenkaan enää usko Dan 9:27 puhuvan Messiaasta, vaikka siinä on samanlainen rakenne kuin Dan 9:26:ssa, jossa kerrotaan ensin Messiaasta kuinka Hänet tapetaan 62 vuosiviikon jälkeen ja sitten kerrotaan hyökkäävän ruhtinaan väestä, joka tarkoittaa Rooman armeijaa. Dan 9:27 puhuu myös ensin Messiaasta kuinka Hän vahvistaa liiton monien kanssa ja sen jälkeen profetia kertoo hävittäjästä, joka tulee iljetysten siivin, joka tarkoittaa Rooman armeijaa, jonka tunnuksena oli sotamerkki, siipensä levittänyt kotka. Tästä syystä Raamattu puhuu iljetysten siivistä.

Jotkut eivät kykene ymmärtämään Dan 9:26,27 jakeiden parallelismin rakennetta, jossa sama asia ja ajatus toistetaan eri tavoin ja eri sanoin, mutta on kuitenkin kyse saman asian ja ajatuksen esiintuomisesta, jossa ensimmäinen osa vastaa jälkimmäistä osaa. Kun tätä ei ymmärretä eikä ymmärrä sitä, että Dan 9:27 todella puhuu Messiaasta, niin jotkut sanovat, että miten Messias voisi tulla iljetysten siivin? Eihän Messias tulekaan iljetysten siivin, sillä Dan 9:27 puhuu samalla tavalla kuin Dan 9:26, eli että ensin puhutaan Messiaasta ja sen jälkeen hyökkääjästä (Rooman armeija). Jos ei tätä ymmärrä, niin samaa logiikkaa käyttäen voisi myös väärin ymmärtää, että kuinka Messias voidaan sekä tuhota, että Hän myös tuhoaisi ja hävittäisi Jerusalemin ja sen temppelin. Näinhän ei kukaan väitä Dan 9:26: kohdalla, koska ymmärretään, että Rooman armeija oli se, joka tuhosi ja hävitti Jerusalemin ja temppelin. Samalla tavalla tulee oikein ymmärtää Dan 9:27:ssa, että iljetysten siivillä tuleva hävittäjä tarkoittaa Rooman armeijaa, josta jo edeltävä jae kertoi. 

Jotkut sanovat ja opettavat, että Danielin kirjan luvut 9:27, 11:31 ja 12:11 kaikki puhuvat antikristuksesta, joka ilmestyy lopunaikana, joka ihmiskunnan viimeisen seitsemän vuoden puolessa välissä lakkauttaa jokapäiväisen uhrin, jota juutalaiset uhraavat tulevassa kolmannessa temppelissä. Se on totta, että antikristus matkii ja jäljittelee Jeesusta ja sen tähden hän tulee lakkauttamaan juutalaisten suorittamat uhrit, joita he tulevat tekemään tulevassa kolmannessa temppelissä.

Raamattu kuitenkin todistaa sen, että Dan 9:27 puhuu Messiaasta, jonka sovitustyön kautta Jumalan silmissä VL:n eläinuhrit lakkautettiin ja kuinka Dan 11:31, 12:11 puhuvat antikristuksesta, joka matkii ja jäljittelee Jeesusta ja siksi antikristus lakkauttaa kolmannen temppelin eläinuhrit ja hän voi myös valehdella ja sanoa, että nyt hän täytti Dan 9:27 profetian, vaikka Messias Jeesus on jo täyttänyt Dan 9:27:n profetian.

Kun vertaamme Dan 9:27, 11:31 ja 12:11 tekstejä alkutekstin valossa, niin ymmärrämme vielä selvemmin kuinka Dan 9:27 puhuu Messiaasta ja Dan 11:31, 12:11 puhuvat antikristuksesta. Vertaan keskenään Jewish Publication Society Biblea ja Orthodox Jewish Biblea ja tuon samalla esille mitä alkutekstin sanoja niissä käytetään.

Dan 9:27 And he shall make a firm covenant with many for one week; and for half of the week he shall cause the sacrifice (zevach) and the offering (minchah) to cease; and upon the wing of detestable things shall be that which causeth appalment; and that until the extermination wholly determined be poured out upon that which causeth appalment.' Jewish Publication Society Bible 1917 JPS

Dan 9:27 Hän tekee lujan liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi, mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli." Raamattu Kansalle

Daniel 9:27 And he shall confirm brit (covenant) with rabbim for one heptad; and in the midst of the heptad he shall cause the zevach and the minchah to cease, and on the kenaf (wing) of the abominations is one making desolate, even until the complete destruction, a destruction that is decreed, shall be poured out upon the Shomem (Desolator, Destroyer). Orthodox Jewish Bible (OJB)

Dan 11:31 And arms shall stand on his part, and they shall profane the sanctuary, even the stronghold, and shall take away the continual (tamid) burnt-offering, and they shall set up the detestable thing that causeth appalment. Jewish Publication Society Bible 1917 JPS

Dan 11:31 Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät pyhäkön linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen.

Daniel 11:31 And forces from him will stand, and they shall desecrate the Mikdash, the Citadel, and shall do away with HaTamid, and set up the Shikkutz MeShomem. Orthodox Jewish Bible (OJB)

Dan 12:11 And from the time that the continual (tamid) burnt-offering shall be taken away, and the detestable thing that causes appalment set up, there shall be a thousand two hundred and ninety days. Jewish Publication Society Bible 1917 JPS

Dan 12:11 Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää.

Daniel 12:11 And from the time that HaTamid (the Daily Sacrifice) shall be taken away, and the Shikkutz Shomem (Abomination Causing Desolation) set up, there shall be a thousand two hundred and ninety yamim. Orthodox Jewish Bible (OJB)

Danielin kirjan luvussa 9 ja jakeessa 27 käytetään alkutekstin mukaan sanoja zevach (uhri, uhraaminen) ja minchah (uhraaminen, ruokauhri). JPS Raamattu kääntää zevach sanan sanalla sacrifice (uhri, uhrata) ja minchah sanan sanalla offering (uhri, uhraaminen). OJB Raamattu käyttää samoja alkutekstin hepreankielisiä sanoja zevach ja minchah. Alkutekstin mukaan Dan 9:27:ssa on kyse siitä, että Messias Jeesus lakkauttaa VL:n uhrit, niin etteivät ne ole enää voimassa, koska Jeesuksen sovitustyö kumosi VL:n ja eläinuhrit.

Dan 11:31 ja Dan 12:31 kertovat antikristuksesta ja kuinka hän Jeesusta matkien lakkauttaa kolmannen temppelin uhrit, mutta kumpakaan kohta ei käytä hepreankielisiä sanoja zevach ja minchah, vaan pelkästään yhtä sanaa tamid, joka tarkoittaa jatkuvaa, päivittäistä sekä se yhdistetään päivittäiseen uhriin. JPS Raamattu on käyttänyt englanninkielistä sanaa burnt-offering (polttouhri), vaikka hepreankielen alkutekstissä ei ole polttouhri sanaa.  OJB Raamatussa on suluissa sanat the Daily Sacrifice (päivittäinen polttouhri), vaikka alkutekstissä ei kuitenkaan ole polttouhri sanaa. Se miksi edellä olevissa Raamatunkäännöksissä on uhri liitettynä tamid sanaan, vaikka uhri (polttouhri) sanaa ei ole alkutekstissä johtuu siitä, koska kun Raamattu puhuu VL:n Jumalan määräämistä uhreista ja käyttää sanaa tamid, niin tamid sanaan liitetään aina jokin uhria tarkoittava sana tai siinä on yhtymäkohta uhreihin ja näin joissakin käännöksissä tamid sanan yhteyteen liitetään uhri sana, vaikka alkutekstissä ei ole uhri sanaa.

Dan 11:31 ja Dan 12:11, joka kertoo antikristuksesta, niin miksi siitä puuttuu uhri sana, eli näissä kohdissa ei ole tamid sanan rinnalla liitännäisenä uhri sanaa tai viittausta uhriin? Vastaus on hyvin yksinkertainen. Dan 11:31 ja Dan 12:11 kohdissa ei ole uhri sanaa tamid sanan liitännäisenä, siksi koska tulevan kolmannen temppelin eläinuhrit eivät ole Jumalan käskemiä uhreja, koska Jeesuksen syntiuhri kumosi VL:n eläinuhrijärjestelmän. Dan 9:27 kohdassa ei ole ollenkaan sanaa tamid, vaan sanat zevach ja minchah, jotka kertovat meille sen, että Messias sovitustyönsä kautta kumosi Jumalan asettaman VL:n uhrijärjestelmän ja tilalle tuli UL:n Jeesuksen syntiuhri iankaikkisena uhrina. Näiden kohtien erilaisuus sekä niissä käytettävät erilaiset sanat tuovat sen myös esille, että voimme erottaa toisistaan Messiaan ja Hänen lakkauttamansa VL:n eläinuhrijärjestelmän ja antikristuksen kolmannen temppelin uhrien lakkauttamisen.

Dan 8:
11 Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä otettiin pois jokapäiväinen  (tamid) uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin.
12 Myös sotajoukko jokapäiväisen (tamid) uhrin lisäksi annettiin rikollisesti alttiiksi tuholle. Se sarvi heitti totuuden maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi.

Dan 8:11,12 tarkoittavat myös antikristusta. Dan 8:11,12 kohdissa on myös yksistään sana tamid, eikä näissä jakeissa ole tamid sanaan liitännäisenä liitettyä uhri sanaa. Jumalan Henki on todella taitavasti tuonut esille Jumalan sanan ilmoituksen, että voisimme erottaa toisistaan ne asiat, jotka eivät kuulu yhteen sekä näkisimme sen mitkä asiat kuuluvat yhteen ja ennen kaikkea näkisimme ja ymmärtäisimme sen mikä on Jumalan sanan totuus. 

4 Moos 28:3 Ja sano heille: Tämä on se uhri, joka teidän on tuotava joka päivä Herralle: kaksi vuoden vanhaa virheetöntä karitsaa jokapäiväiseksi (tamid) polttouhriksi (olah).

Bamidbar 28:3 And thou shalt say unto them, This is the fire-offering which ye shall offer unto Hashem; two kevasim (male lambs) of the first year temimim, two a day, for an olah tamid. Orthodox Jewish Bible (OJB)

4 Moos 28:3 on eräs monista kohdista, joista käy esille se, että silloin kun puhutaan Jumalan asettamista uhreista ja puhutaan jokapäiväisistä uhreista, niin tällaisissa kohdissa tamid sana ei esiinny yksinään, vaan se on liitettynä uhri sanaan, kuten esim. 4 Moos 28:3 polttouhri (olah) sanaan. Tämäkin Raamatun sanan todiste paljastaa meille sen, että Dan 9:27 puhuu Messiaasta, ei antikristuksesta, mutta sen sijaan Dan 11:31 ja Dan 12:11 puhuvat antikristuksesta.

Daniel 9:27 jakeessa oleva hepreankielen sana gabar sana on hiphil- verbinvartalossa, jossa se tarkoittaa vahvistamista ja nimenomaan liiton vahvistamista. Dan 9:27 pitäisi ymmärtää siten, että Hän (Messias) vahvistaa liiton (Uusi Liitto) monien kanssa yhden vuosiviikon aikana. Dan 9:27 ei voi tarkoittaa antikristusta, koska profetian aikajakso on yhtämittainen ja peräkkäinen 490 vuotta, joka tarkoittaa sitä, että kun profetian aikajakso alkoi vuodesta 458 eKr. niin yhtämittainen 490 vuoden aikajakson viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) osui vuosille 27-33 jKr. Tämä aikajakso on tullut jo täyttymykseen.

Dan 9:27 και δυναμωσει διαθηκην πολλοις εβδομας μια και εν τω ημισει της εβδομαδος αρθησεται μου θυσια και σπονδη και επι το ιερον βδελυγμα των ερημωσεων και εως συντελειας καιρου συντελεια δοθησεται επι την ερημωσιν Septuaginta

Matt 26:28 τουτο γαρ εστιν το αιμα μου το της καινης διαθηκης το περι πολλων εκχυνομενον εις αφεσιν αμαρτιων Bysantin UT:n teksti

Matt 26:28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen (πολλων) edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

Herra Jeesus vuodatti verensä monen edestä, niin kuin Matt 26:28 todistaa. Dan 9:27:ssa Septuaginta käyttää samaa polys sanaa kuin Matt 26:28:ssa, mutta sanat ovat eri sijamuodoissa. Edellä oleva yksityiskohta todistaa myös sen puolesta, että Dan 9:27 kertoo Messiaasta, ei antikristuksesta. Matt 26:28 vahvistaa sen, että Dan 9:27 monien liiton kanssa tekeminen tarkoittaa Messias Jeesusta.

Dan 9:27 opettaa ja kertoo Messiaasta, joka tekee Uuden Liiton monien kanssa. Kun Messiaan julkinen palvelutehtävä alkoi vuonna 26 jKr. niin sen jälkeen juutalaisilla oli seitsemän vuotta aikaa ottaa vastaan heidän Messiaansa, jonka jälkeen evankeliumia alettiin julistaa myös pakanoille. Tässäkin toteutui Raamatun opetus, joka sanoo että evankeliumi on Jumalan voima,  itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle (Room 1:16).

Kun Dan 9:27 sanoo Messiaan vahvistavan Liiton monien kanssa seitsemän vuoden aikana, niin se ei tarkoita sitä, että Messiaan tekemä Liitto kestäisi vain 7 vuotta, koska Hänen tekemänsä Liitto on iankaikkinen. Raamattua on luettava oikein, sillä Dan 9:27 ei sano, että Messias tekee liiton seitsemän vuoden ajaksi, vaan että Messias vahvistaa Liiton monille seitsemän vuoden aikana. Seitsemän vuotta tarkoittaa aikaa, jolloin Messias Jeesus vahvisti Liiton monille. Ensimmäiset kolme ja puoli vuotta Messias Jeesus julisti Jumalan valtakuntaa ja kuoli syntien tähden ja syntien anteeksisaamiseksi. Seuraavat kolme ja puoli vuotta Messias Jeesus vaikutti ylösnousemuksen jälkeen vaikuttaen Pyhän Hengen vuodatuksen helluntaina, jolloin ensimmäinen Uuden Liiton seurakunta Jerusalemissa, joka koostui juutalaisista sai voiman julistaa evankeliumia. Messias Jeesus Pyhän Henkensä kautta julistutti juutalaisten opetuslastensa kautta juutalaisille evankeliumia 70 vuosiviikon viimeisen seitsemän vuoden puolivälin jälkeen. Näin Messias Jeesus vahvisti Liiton juutalaisille ja 70 vuosiviikon päätyttyä vuonna 33 jKr. ja sen jälkeen evankeliumia alettiin julistaa myös pakanoille.

Dan 9:27 sanoo alkutekstin mukaan, että viimeisen vuosiviikon puolivälissä Messias lakkauttaa uhraamisen ja uhrit. Jotkut sanovat tähän, että Jeesuksen kuoleman jälkeen ennen temppelin tuhoutumista juutalaiset uhrasivat eläimiä, eikä uhri ja uhraamiset loppuneet, joka todistaisi sen ettei Dan 9:27 voisi tarkoittaa Messiasta. Meidän tulee taas kerran katsoa asiaa Jumalan asettamasta näkökulmasta käsin. Kun Herra Jeesus kuoli, niin temppelin esirippu repeytyi sen merkiksi, että vanha liitto päättyi ja eläinuhrit menettivät tehonsa ja merkityksensä Jumalan silmissä. Tämä tarkoittaa sitä, että Messias Jeesuksen kuoleman kautta Jumala lakkautti vanhan liiton uhrit ja uhraamisen eikä niillä ole enää merkitystä Jumalan edessä, vaikka juutalaiset edelleen toimittivat uhreja ja uhraamista. Tällä tavalla profetia sanoo ja kertoo, että uhrit ja uhraamiset lakkautettiin, koska Messias Jeesuksen veren ja syntiuhrin kautta eläinuhrit menettivät tehonsa ja merkityksensä.

Juutalaisten Talmud Yoma 39B kertoo kuinka 40 vuotta ennen temppelin tuhoutumista, joka tuhottiin vuonna 70 jKr. tapahtui seuraavaa: Punainen villaköysi ei enää koskaan muuttunut yliluonnollisesti valkoiseksi, jonka uskottiin olevan Jumalan merkki syntien anteeksisaamiseksi. Talmudin kertomuksen mukaan temppelin punaisen villaköyden muuttuminen valkoiseksi lakkasi kokonaan vuonna 30 jKr. joka on sama vuosi kun Danielin kirjan 9 luvun profetian antama aikamäärä ja vuosiluku, kun se lasketaan Jerusalemin jälleenrakentamisen aloittamisesta 458 eKr. ja siitä eteenpäin 490 vuotta, josta vähennetään viimeisen vuosiviikon kolme ja puoli vuotta pois, niin päädytään vuoteen 30 jKr. Jos siirrät Danielin 70 vuosiviikon profetian viimeisen vuosiviikon (7 vuotta) lopunaikaan, niin silloin profetiasta jäisi uupumaan kaikkein tärkein, joka on Messiaan kuolema vuonna 30 jKr. syntien tähden.

Daniel 9:27 ja kommentaarit

Minä pyrin yleensä aina perustelemaan sen miten uskon ja ymmärrän pelkästään Raamatun sanan todistuksen kautta. Olen huomannut, että jotkut ihmiset, jotka uskovat Dan 9:27 tarkoittavan antikristusta sanovat hyvin voimakkaasti, että ihan kuin Dan 9:27 tulkinta ja ymmärrys koskien antikristusta olisi ainoa mahdollinen tapa ymmärtää tätä kohtaa ja sellainen, joka uskoo Dan 9:27 tarkoittavan  Messiasta, niin ikään kuin hän olisi sen keksinyt omasta päästään ja olisi ikään kuin ainut koko maailmassa, joka uskoo sen tarkoittavan Messiasta.

Yleensä en tee näin, mutta tällä kertaa kahlasin läpi monia englanninkielisiä kommentaareja koskien Dan 9:27 selitystä. Näiden kommentaarien joukossa oli myös sellaisia, joista en ole aikaisemmin tiennyt mitään. En ollut yllättynyt kun löysin monesta Raamatun kommentaarista selityksen, joka sanoo Dan 9:27 tarkoittavan Messiasta ja jotkut kommentaarit sanovat iljetysten siivellä tulevan hävittäjän tarkoittavan Rooman armeijaa. Jotkut kommentaareista antavat Jeesuksen kuolinvuodeksi erilaisia vuosilukuja, mutta 30 jKr. on oikea vuosiluku. Uskomme ei saa perustua kommentaareihin, vaan Jumalan sanan totuuteen, sillä kaikissa kommentaareissa ja niiden selityksissä on mukana astian makua, niin kuin on kaikessa siinä mitä me ihmiset sanomme. Otan esille kommentaarien tulkintaa koskien Dan 9:27 kohtaa vain siksi, että näkisimme ettei Dan 9:27 uskominen ja ymmärtäminen Messiaaksi ole jonkin yhden ihmisen oma keksintö, vaan monet uskovat ihmiset ovat kautta historian uskoneet niin. Kehotan kuitenkin jokaista ensisijaisesti tutkimaan Jumalan sanan totuutta hyvistä ja alkukielelle uskollisista Raamatunkäännöksistä tai jos kykenee tutkimaan Raamattua alkukielellä, niin se on tietenkin paras ratkaisu, mutta Jumala kyllä avaa sanaa ihan yhtä hyvin myös hyvistä Raamatunkäännöksistä, jos rakastat Jeesusta sydämessäsi.

Benson Commentary julkaistu 1846.

Benson Commentary sanoo Dan 9:27 tarkoittavan Messiasta ja iljetysten siivillä tuleva hävittäjä on Rooman armeija.

Matthew Henry's Concise Commentary alunperin kirjoitettu 1706.

Matthew Henry's Concise Commentary sanoo, että Dan 9:24-27 puhuu Kristuksesta (Messias). Kommentaari sanoo, että Dan 9:24-27 on yksi merkittävimmistä Kristus profetioista koskien Jeesuksen tulemusta ja pelastusta.

Matthew Poole's Commentary  ensimmäinen painos painettu 1600-luvulla.

Matthew Poole's Commentaryn mukaan Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta ja iljetysten siivillä tuleva hävittäjä on Rooman armeija.

Geneva Study Bible julkaistu 1560.

Geneva Study Bible viittaa Dan 9:27 tarkoittavan Kristusta.

Albert Barnes' Notes on the Whole Bible julkaistu 1830-luvulla.

Albert Barnes' Notes on the Whole Bible kommentaarin mukaan oikeampi tulkinta on, että Dan 9:27 viittaa Messiaaseen

Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible by Jamieson - Fausset - Brown julkaistu alunperin 1871.

Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible kommentaari sanoo, että Dan 9:27 tarkoittaa Kristusta, Messiasta.

Wesley's Explanatory Notes valmistusvuosi 1765.

Wesley's Explanatory Notesin mukaan Dan 9:27 tarkoittaa Kristusta.

John Trapp Complete Commentary Danielin kirjan osan kommentaari valmistui vuonna 1660.

John Trapp Complete Commentary sanoo, että Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta.

Edellä oli sellaisia kommentaareja, jotka sanovat suoraan, että Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta. Löysin myös sellaisia kommentaareja, joissa ei oltu varmoja, että Dan 9:27 viittaisi Messiaaseen, mutta voisi viitata tai johonkin muuhun. Edellä olevista kommentaareista voi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että 1500-, 1600-, 1700- ja 1800-luvuilla Herran Jeesuksen opetuslapset hyvin yleisesti ja laajastikin uskoivat, että Dan 9:27 opettaa Messiaasta. Opetus ja ymmärrys siitä, että Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta ei ole yhden miehen oma keksintö, joka olisi syntynyt vasta 2000-luvulla, sillä tämä opetus on ollut laajasti tiedossa ja ymmärretty jo monia vuosisatoja sitten. Tänä päivänäkin on olemassa monia uskon sisaria ja veljiä, jotka ymmärtävät, että Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta.

Daniel 9:27 ja katolinen kirkko

Katolisen kirkon englanninkielinen Catholic Encyclopedia sanoo seuraavasti Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetiasta:

" Ensimmäinen on ikivanha näkemys, jota voidaan kutsua perinteiseksi, joka sanoo 70 vuosiviikon profetian viittaavan suoraan Kristuksen lihassa ilmestymiseen, Hänen Kuolemaansa, Hänen perustamaansa Uuteen Liittoon, ja Jerusalemin tuhoon roomalaisten kautta. Toinen näkemys on useimpien nykyajan tutkijoiden, pääosin ei- katolilaisten, jotka viittaavat koko kohdan suoraan Antiokus Epifanekseen, joka olisi yleistä kristittyjen keskuudessa, jolla ei olisi viittausta Kristukseen. Kolmas näkemys on, että jotkut kirkkoisät ja nykyajan teologit ymmärtävät profetian eskatologisessa merkityksessä, ennustuksena Jumalan valtakunnan kehityksenä pakkosiirtolaisuuden lopusta valtakunnan täyttymykseen Jeesuksen toisessa tulemuksessa."

Katolisen kirkon ensyklopedian perusteella voidaan vetää sellainen johtopäätös, että katolinen kirkkokin tässä myöntää perinteisen näkemyksen olevan sellainen, missä 70 vuosiviikkoa viittaa kokonaisuudessaan Messiaaseen, Hänen sovitustyöhönsä ja Uuden Liiton perustamiseen, kun Messias vahvisti Liiton monien kanssa seitsemän vuoden aikana. Tämän katolisen ensyklopedian tiedon valossa ymmärrän asian, niin että Dan 9:7:n ymmärtäminen Messiaaksi on ollut laajasti hyväksytty näkemys ikivanhasta ajasta asti, eikä ole siten mikään uusi näkemys.

Katolisen kirkon ensyklopedia sanoo, että jotkut kirkkoisät eivät uskoneet Dan 9:27 tarkoittavan Messiasta, mutta kuitenkin perinteinen näkemys ikivanhasta ajasta asti on ollut sellainen näkemys, jossa Dan 9:27 ymmärretään tarkoittavan Messiasta.

Katolisen kirkon raamatunkäännös New American Bible Revised Edition sanoo Dan 9:27 kohdasta alaviitteessä seuraavasti:

[9:27] Yksi viikko: viimeinen vaihe näkyvissä olevasta ajanjaksosta, Antiokuksen vaino. Hän: Antiokus itse. Monille: uskottomat juutalaiset, jotka liittoutuvat seleukeialaisten kanssa, 1 Makk 1:11-13. Viikon puolessavälissä: kolme ja puoli vuotta; Antiokus häpäisee temppelin 167- 164 eKr. Hävityksen kauhistus: katso 8:13; luultavasti pakana alttari. Jeesus viittaa tähän kohtaan ennustuksessaan Jerusalemin tuhosta Matt 24:15.

Katolisella kirkolla on monenlaista tulkintaa Dan 9:27:sta. Katolisen kirkon sisällä on opetettu myös toisenlaista väärää opetusta koskien Dan 9:27:aa, josta kirjoitan lisää tulevilla riveillä.

Katolisen ensyklopedian mukaan sellainen näkemys, joka ei usko Dan 9:27 opettavan Messiaasta näyttäisi olevan nykyajan teologien ymmärrys ja yleistä nykyisin kristittyjen keskuudessa. Mistä se voi johtua, että Dan 9:27:n  ymmärtäminen Messiaaksi on ollut ikivanhasta ajasta asti perinteinen ja laaja näkemys, mutta nykyajassa on laajasti vallalla sellainen käsitys, että Dan 9:27 ei tarkoita Messiasta?

Katolisen kirkon jesuiitta Francisco Ribera kommentaarissaan, joka on julkaistu vuonna 1590 (In Sacrum Beati Ioannis Apostoli, & Evangelistiae Apocalypsin Commentarij) kirjoitti kuinka Dan 9:27 tarkoittaa antikristusta. Jesuiittojen tekemä työ kun he pyrkivät vääristelemään Jumalan sanan totuutta alkoi pikku hiljaa saavuttamaan protestantteja sillä tavalla, että monet protestantit alkoivat omaksumaan katolisen kirkon suosimia vääriä opetuksia koskien lopunaikoja.

Eräs näistä protestanttisista vaikuttajista oli Cyrus Scofield, joka alkoi opettamaan samoja oppeja lopunajoista kuin jesuiitat opettivat.

Scofield Reference Bible alaviite Daniel 9:24: Kun seurakunnan aikakausi päättyy ja seitsemäskymmenes viikko (viimeinen 7 vuotta - minun lisäykseni tässä sulkumerkissä) alkaa, niin sitä ei ole missään ilmoitettu (tarkoittaa tarkkaa aikataulua - minun lisäykseni tässä sulkumerkissä). Se kesto on seitsemän vuotta. ..... Daniel 9:27 tarkoittaa viimeistä viikkoa. Dan 9:27: hän on ruhtinas, joka tulee Dan 9:26, jonka kansa (Rooma) tuhosi temppelin 70 jKr. Hän on sama kuin pieni sarvi luvussa 7. Hän tekee liiton juutalaisten kanssa ennallistaen heidän temppeliuhrit yhdeksi viikoksi (7 vuotta), mutta puolivälissä hän rikkoo liiton ja täyttää Dan 12:11, 2 Tess 2:3,4. .... Dan 9:27 tarkoittaa seitsemän vuoden viimeistä kolmea puolta vuotta, jotka ovat identtisiä suuren ahdistuksen ajan kanssa. ....

Scofield sanoo selitysraamatussaan Dan 7:8:ssa, että pieni sarvi on Antiokus Epifanes (Dan 8:23-25); ruhtinas, joka tulee (Dan 9:26,27); kuninkaana (Dan 11:36-45); hävityksen kauhistus (Dan 12:11, Matt 24:15); laittomuuden ihminen (2 Tess 2:4-8) ja peto (Ilm 13:4-10).

Scofieldin selitysraamatusta näkee selvästi sen kuinka hän uskoi Dan 9:27 tarkoittavan lopulta antikristusta. Olemme nähneet katolisen kirkon ensyklopedian todistuksen siitä kuinka Dan 9:27 on ymmärretty ikivanhasta ajasta asti perinteisesti (laajasti hyväksyttynä), että se kertoo Messiaasta. Olemme myös nähneet kuinka monet Raamatun kommentaarit aina 1500-luvulta 1800-luvulle asti sanoivat Dan 9:27:n tarkoittavan Messiasta. Tämä tarkoittaa sitä, että Uuden Liiton seurakunnan alusta asti Dan 9:27:n on yleisesti ja laajasti uskottu tarkoittavan Messiasta. Katolisen kirkon jesuiittojen väärän opetuksen julkistamisen jälkeen koskien Dan 9:27:aa tämä väärä oppi on pikku hiljaa ujuttautunut laajasti protestanttien keskuuteen ja nykyään siitä on tullut suosittu ja yleisesti hyväksytty, kun taas totuus Dan 9:27 jakeesta on joutunut marginaaliin, eli vähemmistöön.

Edellä kuvattu kehitys ei yllätä minua sillä, kun Herra Jeesus sanoi löytäneekö Hän uskoa maan päältä kun Hän tulee takaisin (Luuk 18:8) tai kun Raamattu puhuu monessa kohtaa suuresta luopumuksesta, joka tapahtuu lopunaikana vähän ennen Herran Jeesuksen tulemusta, niin Jumalan sanan totuus ja totuuden puhujat joutuvat marginaaliin (vähemmistöön) ja valhe sekä väärät opetukset koskien Raamatun sanaa saavat enemmistön suosion lopunajan luopumuksen vallassa olevassa kristikunnassa.

 

Linkkisuositukset:
kotipetripaavola.com/ danielin kirjan 70 vuosiviikon profetia
kotipetripaavola.com/ danielin kirjan profetia viimeinen vuosiviikko

 

Petri Paavola 13.6.2019

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Swarms of Locusts: The Jesuit Attack on the Faith - Tekijät Michael Bunker, Tony J. Woodall - sivut 52-53
Scofield Reference Bible 1917
biblehub.com/ commentaries/ daniel/ 9-27
studylight.org/ commentary/ daniel/9-27
newadvent.org/
catholic encyclopedia
archive.org/ stream/ Left Behind By The Jesuits
usccb.org/ bible/ daniel/9

 


 

 

 

eXTReMe Tracker