Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Danielin kirjan profetia viimeinen vuosiviikko

Kirjoitin muutamia päiviä sitten kirjoituksen Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetiasta. Olen kokenut sydämelläni kirjoittaa aiheesta lisää. Tässä kirjoituksessa keskityn pääasiassa tuomaan esille kuinka Danielin kirjan 9 luvun profetian viimeinen vuosiviikko tarkoittaa Messiasta ja sitä mitä Hän tekee profetian viimeisellä vuosiviikolla, eli seitsemän vuoden aikana, joka päättää 490 vuoden pituisen profeetallisen aikajakson.

Syy miksi kirjoitan vielä yhden kirjoituksen samasta aiheesta, mutta hiukan erilaisesta näkökulmasta katsottuna, johtuu siitä, koska jotkut Jeesukseen uskovat ihmiset opettavat ja sanovat Danielin kirjan 9:27:n viimeisen vuosiviikon (seitsemän vuotta) tarkoittavan antikristusta, ei Messiasta. Daniel 9:27 ei tietenkään tarkoita antikristusta, vaan Messiasta, sillä koko 490 vuoden pituinen profetian jakso tarkoittaa aikamäärää milloin Hän ilmestyy, kuolee syntien tähden ja vahvistaa Liiton (Uusi Liitto) monille. Dan 9:27:ssa oleva viimeinen vuosiviikko kertoo Messiaasta, jonka tehtävä ja toiminta päättää 490 vuoden pituisen profetian aikajakson. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Viimeinen vuosiviikko
Antikristuksen kolme ja puoli vuotta
Historian väärä todistus liittyen Danielin 70 vuosiviikon profetiaan
Loppusanat

 

Viimeinen vuosiviikko

Dan 9:
24 Seventy weeks are decreed upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression (פשׁע pesha), and to make an end of sin (חטאה chatta’ah), and to forgive (כפר kaphar) iniquity (עון ‘avon), and to bring in everlasting (עולם ‘owlam - עלם ‘olam) righteousness (צדק tsedeq), and to seal vision and prophet, and to anoint the most holy place.
25 Know therefore and discern, that from the going forth of the word to restore and to build Jerusalem unto one anointed (משׁיח Mashiyach - Messias), a prince, shall be seven weeks; and for threescore and two weeks, it shall be built again, with broad place and moat, but in troublous times.
26 And after the threescore and two weeks shall an anointed one (משׁיח Mashiyach - Messias) be cut off, and be no more; and the people of a prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; but his end shall be with a flood; and unto the end of the war desolations are determined.
27 And he shall make a firm covenant with many for one week; and for half of the week he shall cause the sacrifice and the offering to cease; and upon the wing of detestable things shall be that which causeth appalment; and that until the extermination wholly determined be poured out upon that which causeth appalment.' Jewish Publication Society Bible 1917 -JPS

Dan 9:
24. Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten loppuu lain rikkominen, synnistä tehdään loppu ja pahat teot sovitetaan. Iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja kaikkeinpyhin voidellaan.

25. Tiedä ja käsitä: Siitä ajasta, jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti seitsemän viikkoa ja kuusikymmentäkaksi viikkoa. Kaupunki jälleen rakennetaan toreineen ja vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja.

26. Kuudenkymmenenkahden viikon kuluttua voideltu tuhotaan, eikä häneltä jää ketään. Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.

27. Hän tekee lujan liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi, mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli." Raamattu Kansalle

Danielin kirjan 9 luvun jae 24 kertoo profetiasta, jonka aikamäärä on seitsemänkymmentä vuosiviikkoa, 490 vuotta. Dan 9:24 kertoo yhtäjaksoisesta 490 vuoden pituisesta jaksosta, jossa ei ole mitään ylimääräistä aikahyppyä lopunaikaan ja antikristukseen.

Lain rikkomisen loppu, lopun tekeminen synnistä, pahojen tekojen sovittaminen tarkoittaa Messias Jeesuksen sovitustyötä, jonka perusteella Jeesuksen iankaikkisen syntiuhrin kautta Jumala lakkautti jatkuvan eläinuhrien uhraamisen, koska Herran Jeesuksen syntiuhri on nyt iankaikkinen uhri, jonka kautta ainoastaan saadaan synnit anteeksi ja yhteys Jumalaan. Tämän tähden Dan 9:24 puhuu lain rikkomisen loppumisesta, lopun tekemisestä synnistä ja pahojen tekojen sovittamisesta.

Iankaikkisen vanhurskauden voimaan saattaminen tarkoittaa juuri sitä kun Herran Jeesuksen sovitustyön kautta saadaan aikaan iankaikkinen syntien anteeksiantamus, jonka takia ei enää tarvita jatkuvia eläinuhreja. Näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja kaikkeinpyhin voidellaan tarkoittaa sitä, kun Herra Jeesus kuoli, niin Hänen sovitustyönsä kautta ja ansioista on suora pääsy Jumalan luokse, jonka todisteeksi temppelin esirippu repeytyi ylhäältä alas asti. Näky vahvistetaan sinetillä tarkoittaa koko profetiallisen 490 vuoden ajanjakson täyttymistä, joka täyttyy kun koko profetia on toteutunut ja se on jo täyttynyt saaden lopullisen täyttymyksen vuonna 33jKr.

Jos kyse olisi siitä, että 70 vuosiviikon viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) olisi tarkoitus toteutua kokonaan vasta yli tuhansien vuosien päästä lopunajassa, niin kyse ei olisikaan enää 490 vuoden pituisesta ajasta, vaan paljon pitemmästä ajasta. Koska profetia lukitsee aikamäärän 490 vuoteen Jerusalemin jälleenrakentamisesta, niin kyseessä ei voi olla profetia, joka ulottuisi tuhansien vuosien päähän lopunaikaan. Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetiassa ei ole sellaista aikahyppyä, että profetia kertoo kuinka 483 vuoden päästä Jerusalemin jälleenrakentamisesta Messias saapuu ja sitten 483 vuoden väliin tulee yli parin tuhannen vuoden aikahyppy ja 70 vuosiviikon profetian viimeinen seitsenvuotiskausi toteutuisi vasta parin tuhannen vuoden päästä. Danielin 70 vuosiviikon profetiassa Dan 9:25 kerrotaan Jerusalemin jälleenrakentamisesta Messiaan ensimmäiseen tulemiseen ja Hänen julkisen palvelutehtävän alkamiseen on 483 vuotta, jonka jälkeen heti siitä suoraan alkaa profetian viimeinen vuosiviikko, seitsemän vuotta, josta Dan 9:27 opettaa.

Dan 9:26 kertoo siitä kuinka Messiaan ilmestyttyä Hänet tuhotaan, eli tapetaan (tapahtui vuonna 30 jKr.). Seuraavaksi profetia puhuu hyökkäävän ruhtinaan väestä, joka hävittää Jerusalemin ja temppelin, joka tapahtui 70 jKr. Hyökkäävän ruhtinaan väki ja vuosi 70 jKr. ei ole osa 490 vuoden jaksoa, vaan on sen seurausta, kun Israel ei kansana kääntynyt Messiaansa puoleen, jonka tähden Jumala salli temppelin hävittämisen ja Israelin kansan karkottamisen pois omasta maastaan.

Dan 9:27 sanoo Hän (tarkoittaa Messiasta) vahvistaa (alkutekstin mukaan vahvistaa)  liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi; ja viikon puolivälissä lakkauttaa uhraamisen ja uhrin; ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Dan 9:27 tulee selkeästi esille kuinka liiton vahvistaminen yhdeksi vuosiviikoksi ja uhraamisen sekä uhrien lakkauttaminen on yhden ja saman henkilön (Messias) tehtävä. Liiton vahvistaminen ja uhrien lakkauttaminen on kytketty tässä yhteen, eikä tässä ole kyse tuhansien vuosien aikahypystä.

Yhden vuosiviikon aikana Uusi Liitto vahvistetaan siten, että kun Jerusalemin jälleenrakentamisesta on kulunut 483 vuotta, niin Messias aloittaa julkisen palvelutehtävänsä vuonna 26 jKr. Uuden Liiton asettamiseksi, Viikon puolivälissä, kolmen ja puolen jälkeen Messias tapetaan syntiuhrina, jonka seurauksena temppelin esirippu repeytyy ylhäältä alas asti vanhan liiton päättymisen ja Uuden Liiton alkamisen merkiksi. Viimeisen vuosiviikon loput kolme ja puoli vuotta ovat aikaa, jolloin Messias helluntaipäivänä asettaa alkaneen Uuden Liiton käytäntöön Pyhän Hengen vuodatuksen kautta, jonka seurauksena Uuden Liiton seurakunta aloittaa Pyhän Hengen voimassa evankeliumin julistamisen, joka päättää 490 vuoden pituisen profetian Messiaasta ja Hänen tehtävästään. Messias Jeesus toki jatkaa edelleen Herrana ja Messiaana sekä seurakunta jatkaa edelleen evankeliumin julistamista, mutta Danielin kirjan profetian aikaikkuna Messiaasta päättyi vuoteen 33jKr.

Talmud Yoma 39B juutalaisten teksti sanoo kuinka 40 vuotta ennen temppelin tuhoutumista punainen villaköysi ei enää muuttunut valkoiseksi. Tämä oli Jumalan merkki syntien anteeksiantamisesta, mutta villaköyden muuttuminen valkoiseksi loppui kokonaan vuonna 30 Jkr. joka on sama vuosi kun Herra Jeesus kuoli ja ristiinnaulittiin syntien anteeksisaamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen syntiuhrin, sovitustyön ja veren kautta Jumala lakkautti ja teki tehottomiksi vanhan liiton eläinuhrit. Tämän tähden Dan 9:27 puhuu liiton vahvistamisesta ja uhraamisen sekä uhrien lakkauttamisesta, koska Messias Jeesuksen syntiuhrin kautta uhraaminen ja eläinuhrit menettivät merkityksensä Jumalan silmissä, jonka tähden ne tulivat tehottomiksi.

Dan 7:
24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.
25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.
26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti.

Danielin kirjassa luvussa seitsemän Jumala ilmoittaa tarkasti antikristuksen vallassa olemisen ajan, joka kestää kolme ja puoli vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että Dan 9:27 ei puhu mitään antikristuksesta, eikä profetia tee aikahyppyä, josta 70 vuosiviikon viimeinen viikko tapahtuisi vasta lopunajassa yli kaksi tuhatta vuotta sen jälkeen kun kaikki muut 69 vuosiviikkoa profetiasta olisivat jo toteutuneet.

Dan 9:27 ei siis tarkoita antikristusta ja tämä käy ilmi siitäkin, että Dan 9:27 liiton vahvistaminen ja uhrien lakkauttaminen on kytketty yhteen, joka tarkoittaa, että yksi ja sama henkilö vahvistaa liiton ja lakkauttaa uhrit seitsemän vuoden aikajakson aikana. Antikristuksen valta kestää vain kolme ja puoli vuotta, ei seitsemää vuotta.

Dan 9:27 hävittäjä, joka tulee iljetysten siivin tarkoittaa Rooman armeijaa, joka tuhosi Jerusalemin ja temppelin vuonna 70 jKr. Rooman armeija käytti kotkasymbolia siipineen, joka oli roomalaisen legioonan sotamerkki (standaari), joka oli aluksi hopeinen tai kultainen, ja myöhemmin kultainen siipensä levittänyt kotkapatsas oli puisen varren päässä. Kotkasymbolissa kotkan kynsissä oli pakanallisen Jupiter epäjumalan salamoita ja levällään olevat siivet oli ympäröity laakerinseppeleellä, joka kuvasi voiton symbolia. Tämän tähden Jumalan sana sanoo hävittäjän tulevan iljetyksen siivin.

Antikristuksen kolme ja puoli vuotta

Monet Herran Jeesuksen opetuslapset ovat opetettu väärin luulemaan, että Danielin kirjan 9 luvun viimeinen vuosiviikko puhuisi antikristuksesta, joka on kuitenkin väärä opetus. Itse näen asian aika lailla Jumalan pilkkaamisena ja Jeesuksen sovitustyön halventamisena, koska Dan 9:27 kertoo Messias Jeesuksen palvelutehtävästä, Hänen sovituskuolemastaan sekä Uuden Liiton vahvistamisesta ja jos tämän jakeen sanotaan puhuvan antikristuksesta, niin silloin on kyse Messias Jeesuksen sovitustyön ja palvelutyön halventamisesta. Ymmärrän sen, että monet ovat vilpittömästi väärin opetettuja, eivätkä he tahallisesti haluaa halventaa Messias Jeesuksen sovitustyötä ja palvelutehtävää, mutta jos sanotaan Dan 9:27:n tarkoittavan antikristusta, niin silloin halvennetaan Messias Jeesuksen sovitustyötä ja palvelutehtävää. Me kaikki olemme erehtyneet monessakin kohtaa myös minä, mutta Jumalan armosta saamme tehdä parannusta silloin kun ja jos ymmärrämme erehtyneemme.

Dan 7:
24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.
25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.
26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti.

Danielin kirjan 9 luvun viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) kertoo Jumalan täydellisistä teoista, joita Messias Jeesus teki seitsemän vuoden aikana, joista ensimmäiset 3,5 vuotta maan päällä vaeltaessaan ja loput 3,5 vuotta ylösnousseena Messiaana antaen seurakunnalle voiman Pyhässä Hengessä julistaa pelastuksen evankeliumia. Raamatussa luku seitsemän on Jumalan täydellisten tekojen luku, joka myös todistaa sen, että viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) kertoo Messiaasta, ei antikristuksesta. Raamattu sanoo antikristuksen toimintavallan kestävän vain 3,5 vuotta (Dan 7:25).

Dan 12:
7 Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: "Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät."
8 Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: "Herrani, mikä on oleva näitten päätös?"
9 Niin hän sanoi: "Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti.
10 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.
11 Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää.
12 Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää.
13 Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa."

Monet uskovat ja opettavat, että koska Danielin kirjan 12 luku liittyy selvästi lopunaikaan ja siinä puhutaan kolmen ja puolen vuoden ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan, niin sen täytyy tarkoittaa samaa kuin Dan 9:27 uhrien lakkauttaminen. Tällä perusteella näin uskovat yhdistävät Dan 9:27:n ja Dan 12:11 tarkoittavan yhtä ja samaa asiaa; antikristusta, joka lopunaikana lakkauttaa kolmannen temppelin uhritoimitukset.

Raamattu puhuu antikristuksesta, joka tarkoittaa persoonaa, joka on Kristusta vastaan, mutta samaan aikaan teeskentelee olevan Kristus (Messias). Koska antikristus eksyttää ja pyrkii saamaan ihmiset luulemaan, että hän olisi Messias, niin siksi hän matkii sitä mitä oikea Messias tekee. Tästä syystä antikristus lakkauttaa kolmannen temppelin uhritoimitukset. Tällä tavalla hän eksyttää ihmisiä luulemaan, että Dan 9:27 toteutui hänen "vahvistaessaan" liittonsa (antikristuksen eksytyksen liitto) sekä kun hän lakkautti kolmannen temppelin uhritoimitukset. Antikristus pyrkii matkimaan oikeaa Messias Jeesusta, mutta antikristus vääristää valheella kaiken minkä hän tekee. Danielin kirjan 9 luku ja jae 27 ei todellakaan tarkoita antikristusta, vaan Messias Jeesusta.

Matt 24:15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa-joka tämän lukee, se tarkatkoon-

Mark 13:14 Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi-joka tämän lukee, se tarkatkoon-silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;

Dan 11:31 Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät pyhäkön linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen.

Jotkut opettavat, että Dan 11:31 ja Jeesuksen sanat Matt 24:15:ssa todistavat sen, että Dan 9:27 ei tarkoita Messiasta, vaan lopunajan antikristusta.

Dan 11:31 kertoo samasta asiasta kuin Dan 12:31, jossa antikristus matkien Jeesusta tulee lakkauttamaan tulevan kolmannen temppelin uhritoimitukset. Hävityksen kauhistus on viittaus siihen kun Jerusalem ja temppeli tuhottiin vuonna 70 jKr. Hävityksen kauhistuksella tarkoitetaan, sitä että tuleva kolmas temppeli rakennetaan sille samalle perustukselle, jossa seisoi roomalaisten Antonian linnoitus, kun Jerusalem ja temppeli tuhottiin iljetysten siivillä.

Matt 24:15:ssa olevat Jeesuksen sanat liittyen hävityksen kauhistukseen eivät liity Dan 9:27 (Messiaan palvelutehtävään), vaan Dan 11:31, joka kertoo antikristuksesta ja lopunajasta, jolloin antikristus Jeesusta matkien lakkauttaa tulevan kolmannen temppelin uhritoimitukset.

Historian väärä todistus liittyen Danielin 70 vuosiviikon profetiaan

Esra 7:
6 tämä Esra lähti Baabelista. Hän oli kirjanoppinut, perehtynyt Mooseksen lakiin, jonka Herra, Israelin Jumala, oli antanut. Ja kuningas antoi hänelle kaikki, mitä hän halusi, koska Esran päällä oli Herran, hänen Jumalansa, käsi.
7 Myös israelilaisia ja pappeja, leeviläisiä, veisaajia, ovenvartijoita ja temppelipalvelijoita lähti Jerusalemiin kuningas Artahsastan seitsemäntenä hallitusvuotena.
8 Ja hän tuli Jerusalemiin viidennessä kuussa kuninkaan seitsemäntenä hallitusvuotena.
9 Sillä ensimmäisen kuun ensimmäisenä päivänä alkoi lähtö Baabelista; ja viidennen kuun ensimmäisenä päivänä hän tuli Jerusalemiin, koska Jumalan hyvä käsi oli hänen päällänsä.
........................
11 ¶ Tämä on jäljennös kirjeestä, jonka kuningas Artahsasta antoi pappi Esralle, kirjanoppineelle, joka oli Herran Israelille antamien käskyjen ja ohjeitten tuntija:
12 "Artahsasta, kuningasten kuningas, pappi Esralle, taivaan Jumalan lain tuntijalle," ja niin edespäin.
13 "Minä annan käskyn, että minun valtakunnassani jokainen Israelin kansan jäsen ja sen papit ja leeviläiset, jotka ovat halukkaat lähtemään Jerusalemiin, lähtekööt sinun kanssasi,

Danielin kirjan 70 vuosiviikon laskemisen ajankohta ajoitetaan siihen kun Esra kumppaneineen lähti Jerusalemiin Persian kuninkaan Artahsastanin (Artaxerxes) seitsemäntenä hallitusvuotena. Encyclopaedia Iranica, joka on Iranin sivilisaation tietoteos ja käsittelee myös muinaisen Persian historiaa  sanoo, että Artaxerxes I (sama kuin Esra 7:7 Artahsastan) valtakausi kuninkaana alkoi 465 eKr. Kun laskemme tästä Artaxerxesin seitsemännen hallitusvuoden, niin päädymme vuoteen 458 eKr.

Danielin 70 vuosiviikon profetia alkoi Jerusalemin jälleenrakentamisesta, joka alkoi vuonna 458 eKr. Kun laskemme vuodesta 458 eKr. tiedostaen ettei vuotta nolla ole olemassa, niin 490 vuoden profetian ajanjakso päättyy vuoteen 33 jKr. Edellä oleva aikajakso on oikea Raamatun ilmoittama aikajakso Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetian aikajaksosta. Historiasta löydämme tälle vahvistuksen, sillä juutalaisten Talmud Yoma 39B teksti kertoo kuinka 40 vuotta ennen temppelin tuhoamista (tuhottiin 70 jKr.) punainen villaköysi ei enää muuttunut valkoiseksi, joka oli sen merkkinä, että Jumala oli antanut anteeksi Israelin kansan synnit eläinuhrien sovitusveren kautta. Vuonna 30 jKr. juutalaisten todistuksen mukaan oli se vuosi, jolloin punainen villaköysi ei muuttunut valkoiseksi, joka on sama vuosi milloin Herra Jeesus kuoli syntien anteeksisaamiseksi. Herran Jeesuksen sovitustyö ristillä teki eläinuhrit tehottomiksi, siksi punainen villaköysi ei enää koskaan vuoden 30 jKr. muuttunut valkoiseksi, koska synnit saadaan anteeksi tässä Uuden Liiton ajassa vain Herran Jeesuksen sovitustyön kautta.

Juutalaisen Talmudin todistus vuodesta 30 jKr. vahvistaa myös Danielin kirjan todistuksen, sillä 458 eKr. alkoi Jerusalemin jälleenrakentaminen ja kun siitä laskemme 490 vuotta eteenpäin päädymme vuoteen 33 jKr. Kun laskemme Danielin kirjan profetian viimeisen vuosiviikon (7 vuotta) sen viikon puolivälissä (3,5 vuotta Messiaan julkisesta palvelutyön aloittamisesta) tapahtuneeseen Messiaan kuolemaan, niin päädymme vuoteen 30 jKr. joka oli Herran Jeesuksen kuolinvuosi. Juutalainen ja persialainen historia todistavat todeksi Danielin kirjan 70 vuosiviikon aikajaksot, joka huipentui vuoteen 30 jKr. jolloin Herran Jeesuksen kuoleman kautta saatettiin voimaan iankaikkinen syntiuhri, jonka kautta ainoastaan voi saada syntejä anteeksi Uuden Liiton aikakaudessa.

Kreikkalainen historioitsija Thukydides (n. 460-400 eKr.) eli niihin aikoihin, kun Persia kävi sotia Kreikkaa vastaan vuosina 492-449 eKr. Thukydideksen sanotaan kirjoittaneen, että vuonna 471 eKr. Persian kuningas Xerxes I:n poika Artaxerxes I (sama kuin Esra 7:7 Artahsastan) oli noussut kuninkaaksi samana vuonna, eli 471 eKr. Tämän tiedon kautta monet sanovat ettei Artaxerxesin seitsemäs hallitusvuosi olisi ollut 458 eKr. joka romuttaisi Danielin kirjan profetian Messiaan kuolinvuodesta vuonna 30 jKr. Raamatun todistus on tosi ja jos Thukydides on sanonut Artaxerxesin 7 hallitusvuoden olleen 471 eKr. niin se on väärää tietoa.

Thukydides oli kreikkalainen historioitsija ja hän ei varmaankaan pitänyt persialaisia ylimpinä ystävinään ja kirjoittaessaan persialaisista hän hyvinkin saattoi tehdä tahattomia tai tahallisia virheitä. Thukydideksella saattoi olla myös väärää tietoa vuosiluvuista, eikä hän itse edes elänyt vuonna 471 eKr. Kumpaan sinä luotat enemmän muinaisten persialaisten tekemään listaan omien kuninkaidensa hallitusvuosista vai heidän kreikkalaisen vihollisen kirjoittamaan tekstiin, jossa viitataan persialaisen kuninkaan hallitusvuosiin, joka on ristiriidassa persialaisten itsensä tekemien kuninkaiden hallitusvuosien aikajärjestyksen kanssa? Oikea vastaus on tietenkin, että persialaisten oma todistus omien kuninkaidensa hallitusvuosista on tietenkin oikeata tietoa. Erilaisissa lähteissä on erilaisia vuosilukuja liittyen Persian muinaisten kuninkaiden hallitusvuosiin, mutta itse uskon, että Encyclopaedia Iranica, joka on Iranin sivilisaation tietoteos ja käsittelee myös muinaisen Persian historiaa tietää oman kansansa historiasta ja kuninkaidensa hallitusvuosista muita paremmin ja tarkemmin.

Loppusanat

Tuon vielä lopuksi esille todisteen siitä, että Danielin kirjan luvun 9 viimeinen vuosiviikko ei tarkoita antikristusta, vaan Messias Jeesusta.

Danielin 70 vuosiviikon profetian laskemisen ajankohta alkoi vuodesta 458 eKr. Annettu aikamäärä oli 490 vuotta ja profetian keskipiste on Messias ja Hänen palvelutehtävänsä. Jos 490 vuosiviikon viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) siirretään lopunaikaan yli kahdentuhannen vuoden päähän, niin silloin profetia Messiaasta päättyisi vuoteen 26 jKr. joka tarkoittaisi sitä, että kaikkein tärkein asia vuosiviikkojen ajankohdasta jäisi täyttymättä, joka on vuonna 30 jKr. tapahtunut Messias Jeesuksen kuolema ja sovitustyö syntien anteeksisaamiseksi. Tämä tärkeä yksityiskohta todistaa sen, että Danielin 70 vuosikymmenen profetia Messiaasta on vuodesta 458 eKr. eteenpäin 490 vuoden pituinen ajanjakso, jonka sisään mahtuu profetian tärkein asia, eli Messias Jeesuksen kuolema syntien sovitukseksi, Hänen veressään, joka tapahtui vuonna 30 jKr.

Edellä olevan yksityiskohdan kautta ymmärrämme sen, että Danielin kirjan 9 luvun viimeisen vuosiviikon (7 vuotta) siirtäminen lopunaikaan yli 2000 vuoden päähän kumoaisi Jeesuksen sovitustyön ajankohdan, joka tapahtui vuonna 30 jKr. Herran Jeesuksen kuoleman ja sovitustyön kumoaminen ja halveksunta on sielunvihollisen agenda alusta loppuun asti. Ymmärrän sen ettei monikaan Herran Jeesuksen opetuslapsi tee sitä tahallisesti, vaan väärän opetuksen takia uskoo, että viimeinen vuosiviikko siirretään lopunaikaan yli 2000 vuoden päähän, joka johtaa Jumalan sanan ilmoittaman Herran Jeesuksen kuoleman ja sovitustyön ajankohdan tyhjäksi tekemiseen, jonka Raamattu kuitenkin tarkasti ilmoittaa täsmällisellä vuosilukujen tarkkuudella.

Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetia on ollut useita vuosia mielessäni, mutta nyt vasta olen kokenut sydämessäni olevani valmis tuomaan esille sen mitä siinä ihan oikeasti sanotaan. Tämä ei ole todellakaan ole ollut helppo rasti. Tämä asia on vaatinut aikaa sydämessä työstää asioita, että jokainen palanen voisi asettua oikealle paikallensa. Olen vajavainen pieni ihminen ja aina valmis tekemään parannusta, jos ymmärrän erehtyneeni. Minun ja sinunkin tehtäväsi on tutkia Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera, se mikä on totuus.

 

Linkkisuositus:
www.kotipetripaavola.com/ danielin kirjan 70 vuosiviikon profetia

 

Petri Paavola 27.5.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
iranicaonline.org/ articles/ artaxerxes-i 


 

 

 

eXTReMe Tracker