Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa

Raamattu opettaa ettei vaimoista syntyneitten joukosta ole noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja. Edellä oleva Raamatun sanan opetus sisältää todella tärkeän sanoman ja opetuksen, jonka jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi ymmärtää ja tallettaa sydämelleen uskonelämänsä aarteeksi. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Matt 11:
7 ¶ Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta: "Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa?
8 Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa.
9 Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta.
10 Tämä on se, josta on kirjoitettu: ‘Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi’.
11 Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.

Luuk 7:
24 Kun Johanneksen lähettiläät olivat menneet, rupesi hän puhumaan kansalle Johanneksesta: "Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa?
25 Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, ne jotka koreissa vaatteissa käyvät ja herkullisesti elävät, ne ovat kuningasten linnoissa.
26 Vai mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta.
27 Tämä on se, josta on kirjoitettu: ‘Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi’.
28 Minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes; mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän.

Raamattu sanoo ettei vaimoista syntyneitten joukosta ole noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja, mutta mitä tämä sanoma tarkoittaa? Miksi hän on suurin vaimoista syntyneitten joukoista? Raamatun sanan mukaan Johannes Kastajan kätten kautta ei ole tapahtunut yhtään sellaista ihmetekoa, että sairaat parantuisivat fyysisistä sairauksistaan tai että kuolleet heräisivät henkiin, eikä minkäänlaista muutakaan voimallista ihmeeseen perustuvaa tekoa tapahtunut Johannes Kastajan kautta. Monien Raamatun Jumalan profeettojen kautta on tapahtunut monenlaisia voimallisia ihmetekoja, sairaat ovat tulleet terveiksi ja kuolleita on herännyt henkiin jne. Miksi Raamattu sanoo Johannes Kastajan olleen suurin vaimoista syntyneitten joukosta ja että hän on enemmän kuin profeetta, vaikka hänen kauttaan ei tapahtunut voimallisia ihmetekoja?

Luuk 1:
13 Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes.
14 Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään.
15 Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta.
16 Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö.
17 Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan."

Matt 3:
1 ¶ Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa
2 ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".
3 Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ‘Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’."
4 Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja.
5 Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö,
6 ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.
..........................
11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.
12 Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."

Johannes Kastaja on ainoa poikkeus miehen ja naisen yhtymisen kautta syntyneistä ihmistä, sillä hän on ainoastaan täytetty Pyhällä Hengellä äitinsä kohdusta. Tämä tekee hänestä suuren Raamatun sanan opetuksen mukaan, koska Messiaan edellä kulkevan sanansaattajan täytyi olla valmistettu näin äitinsä kohdusta asti kyetäkseen toteuttamaan maailman tärkeimmän tehtävän - tehdä tunnetuksi ja osoittaa Herra Jeesus maailmalle. Johannes Kastajan tehtävä oli käydä Herran (Jeesus) edellä ja Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, toimittaakseen Herralle valmistetun kansan. Tämän tehtävän ydin oli todistaa ja osoittaa Herra Jeesus maailmalle ja Israelin kansalle.

Johannes Kastaja oli Herran Jeesuksen edelläkävijä ja sanansaattaja, jonka tehtävänä oli valmistaa kansaa kohtaamaan Messias Jeesusta ja uskomaan Messias Jeesukseen. Tämän tähden Johannes Kastaja kastoi vedellä parannukseen, mutta Herra Jeesus kastaa parannukseen Pyhässä Hengessä.

Joh 1:
28 Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa.
29 ¶ Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!
30 Tämä on se, josta minä sanoin: ‘Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä’.
31 Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan."
32 Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä.
33 Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: ‘Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä’.
34 Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika."
35 Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa.
36 Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!"
37 ¶ Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen näin puhuvan ja seurasivat Jeesusta
.

Johannes Kastaja oli Eliaan hengessä ja voimassa, mutta siitä huolimatta Raamattu ei sano Johannes Kastajan tehneen yhtään ihmetekoa, vaikka profeetta Elian kautta tapahtui monta ihmetekoa. Johannes Kastajan ollessa Eliaan hengessä ja voimassa tarkoittaa sitä kun Johannes Kastaja saarnasi Jumalan sanaa, joka sai aikaan sen, että monet israelilaiset tekivät parannuksen ja tunnustivat syntinsä, tullen pois tottelemattomuudesta uskon kuuliaisuuteen Jumalaa kohtaan. Näin Johannes Kastajan palvelutyö oli Elian hengessä ja voimassa, sillä myös Elian palvelutehtävän kautta monet juutalaiset hylkäsivät epäjumalanpalveluksen ja uskoivat Herraan. Herraan uskominen on suurempaa kuin voimalliset ihmeteot. Johannes Kastaja ei tehnyt yhtään voimallista ihmetekoa, mutta hän julisti parannuksen sanomaa ja kehotti uskomaan Herraan Jeesukseen, joka Jumalan Karitsana ottaa pois maailma synnit.

Johannes Kastaja oli siksi suurin vaimoista syntyneitten joukosta, koska hän oli huutavan ääni erämaassa, joka julisti parannuksen sanomaa, koska taivasten valtakunta oli tullut lähelle (Jeesuksen tullessa maan päälle). Johannes Kastaja oli huutavan ääni erämaassa, joka valmisti sanansaattajana Herran tietä (Jeesus). Johannes Kastaja ei tehnyt yhtään ihmetekoa, mutta sen sijaan hän julisti sanomaa Herrasta Jeesuksesta, Jumalan Karitsana, joka ottaa pois maailman synnit (syntien anteeksiantamus uskon kautta Herraan Jeesukseen). Itse ymmärrän, uskon ja näen, että Johannes Kastajan kaikista vaimoista syntyneitten joukosta suurimpana oleminen merkitsee sitä, että hän esitteli maailmalle Herran Jeesuksen ja julisti Jumalan valtakuntaa Jeesuksesta syntien anteeksisaamiseksi ja tämä on suurin asia tässä maailmassa. Sanoma ja evankeliumi Herrasta Jeesuksesta on ihmetekoja suurempaa ja siksi Raamattu sanoo:

Apt 14:3 Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta.

Ihmeet ja tunnusteot seuraavat julistettua sanaa, armon evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Syntien anteeksisaaminen ja pelastuminen synnin ja saatanan vallasta uskon kautta Herraan Jeesukseen on Jumalan ihmeteoista kaikkein suurin ihme. Meidän uskovien tulee palata takaisin yksinkertaiseen evankeliumin julistamiseen Herrasta Jeesuksesta, koska pelastus Herrassa Jeesuksessa on Jumalan ihmeistä kaikista suurin ja tärkein, joka ylittää suuruudessaan ja tärkeydessään kaikki muut ihmeet ja tunnusteot. Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli ristillä syntien anteeksisaamiseksi, jonka todisteeksi Hän nousi Isänsä oikealle puolelle taivaissa.

Johannes Kastaja oli muihin ihmisiin nähden suurin vaimoista syntyneitten joukosta, mutta Johannes Kastajaakin suurempaa oli Herran Jeesuksen syntyminen ihmiseksi neitseestä syntien anteeksisaamiseksi - Jumala tuli ihmiseksi:

Jes 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

Matt 1:
20 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."
22 Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:
23 "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel," mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.

Luuk 2:
10 Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.


 

Petri Paavola 1.5.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker