Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


 


 

Eivät nämä ole juovuksissa

 

Väärä opetus Pyhän Hengen juopumuksesta saa nykyään koko ajan enemmän sijaa uskovien keskuudessa. Pyhän Hengen juopumuksen väärän opetuksen "tukipilari" on apostolien tekojen toisessa luvussa. Väärä opetus sanoo Jeesuksen opetuslasten käyttäytyneen juopuneiden tavoin kun heidät täytettiin Pyhällä Hengellä helluntaipäivänä. Kun tutkimme Jumalan sanan avulla sen mitä helluntaipäivänä tapahtui, niin näemme ja ymmärrämme ettei Pyhä Henki vaikuta uskovissa ihmisissä "Hengen juopumusta" eivätkä opetuslapset käyttäytyneet juopuneiden tavoin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Apt 2:
1 ¶ Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.
2 Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.
3 Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.
4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.
5 ¶ Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.
6 Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä.
7 Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia?
8 Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?
9 Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa,
10 Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset,
11 kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja."
12 Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: "Mitä tämä mahtaakaan olla?"
13 Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: "He ovat täynnä makeata viiniä".
14 ¶ Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: "Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne.
15 Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.
16 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:
17 ‘Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.

Aapeli Saarisalo ja Bibilia 1776 ovat kääntäneet Apt 2:1 jakeen alkutekstin mukaisesti: Kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yksimielisesti koolla. Jumalan lasten keskuudessa yksimielisyydellä (keskinäinen rakkaus sekä rakkaus totuuteen) on suuri ja tärkeä merkitys Jumalan voimalliselle Pyhän Hengen toiminnalle. Kun ja jos uskovilta puuttuu todellinen yksimielisyys, niin silloin puuttuu myös todellinen Pyhän Hengen voimallinen vaikutus, koska Jumalan Henki ei toimi voimallisesti siellä missä uskovat eivät ole yksimielisiä keskenään. Raamatun opettama yksimielisyys perustuu paikkakunnalla olevan yhden Jumalan seurakunnan ykseyteen. Hajaantuminen moniin erilaisiin uskonsuuntiin ei ole osoitus yksimielisyydestä, vaan Jumalan sanan totuudesta pois poikkeamista koskien seurakunnan järjestäytymistä.

Kun opetuslapset täyttyivät Pyhällä Hengellä helluntaipäivänä ja puhuivat muilla kielillä sen mukaan mitä Jumalan Henki antoi heille puhuttavaksi, niin Jerusalemissa asuneet juutalaiset kaikkinaisista kansoista hämmästyivät ja ihmettelivät kuullessaan kukin sen maan kieltä, jossa he olivat syntyneet. He hämmästyivät sitä, koska muilla kielillä puhuneet olivat galilealaisia. Jeesuksen kahdestatoista opetuslapsesta suurin osa oli kotoisin Galileasta ja heillä oli varmasti merkittävä asema opetuslasten keskuudessa helluntaipäivän tapahtumissa. Raamatun opetuksen mukaan Galilea ei ollut juutalaisten suosiossa kun oli kyse Jumalaan ja uskoon liittyvistä asioista. Natanael sanoi, että voiko Nasaretista (Nasaret oli Galilean maakunnan kaupunki) tulla mitään hyvää (Joh 1:46), ja fariseukset sanoivat ettei Galileasta nouse profeettaa (Joh 7:52).

Paikalla olleet jumalattomat juutalaiset kaikkinaisista kansoista hämmästyivät, koska galilealaiset kykenivät puhumaan kaikkinaisten kansojen kielillä Jumalan suurista teoista. Hämmästys oli suuri koska nimenomaan oli kyse galilealaisista, jotka eivät olleet arvostettuja juutalaisten keskuudessa mitä tulee Jumalaan ja uskon asioihin, mutta silti he kykenivät puhumaan täysin ymmärrettävästi Jumalasta monilla erilaisilla kielillä. Toki se on aina hämmästys ja ihmetys jumalattomalle ihmisille, kun ja jos hän kuulee vieraskielisen uskovan ihmisen puhuvan hänelle Jumalasta ymmärrettävästi kielellä, jota uskova ihminen ei osaa luonnollisesti, vaan se on Jumalan hänelle antama armolahja.

Raamattu sanoo jumalattomien juutalaisten olleen hämmästyneitä ja ihmetelleen kun he kuulivat opetuslasten puhuvan Jumalan suurista teoista monilla eri kielillä. Koska he eivät kyenneet ymmärtämään mistä oli kyse, niin jotkut (eivät kaikki) jumalattomat juutalaiset pilkkasivat ja sanoivat opetuslasten olevan täynnä makeata viiniä, joka on sama asia kuin olla juovuksissa. Raamattu mainitsee juovuksissa olemisen pilkan syyn olleen puhe Jumalasta, jonka kaikki jumalattomat juutalaiset ymmärsivät helluntaipäivänä. Raamattu ei sano opetuslasten kaatuilleen, makailleen maassa, hoiperrelleen tai puhuneen sammaltaen, niin kuin juopuneet tekevät. Kun opetuslapsia pilkattiin, että he olisivat olleet juovuksissa, niin oli kyse pilkasta ja pilkkaamisesta, ei siitä, että he olisivat ihan oikeasti käyttäytyneet juopuneiden tavoin.

Pilkkaaminen johtui siitä kun jumalattomat ihmiset kuulivat ja ymmärsivät monilla eri kielillä puheen Jumalan suurista teoista. Raamatun sanan ilmoituksessa Jumalan Henki ei sano opetuslasten käyttäytyneen juopuneiden tavoin, vaan opetuslapsia pilkattiin ja sanottiin heidän olevan juovuksissa, koska pilkkaajat eivät pystyneet ymmärtämään, että Jumalan Henki voi vaikuttaa oppimattomassa ihmisessä kielilläpuhumista, jolloin uskova ihminen puhuu täydellisesti vierasta kieltä, jota hän ei osaa luonnollisesti. Koska jumalattomat juutalaiset eivät ymmärtäneet sitä, että miten on mahdollista, että oppimattomat ihmiset voivat puhua vierailla kielillä, niin he alkoivat pilkkaamaan ja sanoivat heidän olevan juovuksissa, koska he eivät keksineet mitään syytä tapahtumalle, eivätkä ymmärtäneet Jumalan Pyhän Hengen vaikutusta. Sekin on tärkeä huomioida, että vain osa jumalattomista juutalaisista pilkkasi heidän olevan juovuksissa, mutta toiset vain ihmettelivät, mutta eivät sanoneet opetuslasten olleen juovuksissa. Jos he olisivat oikeasti käyttäytyneet niin kuin juopuneet, niin kaikki jumalattomat juutalaiset olisivat todenneet sen, mutta koska kaikki eivät sanoneet opetuslasten olleen juovuksissa, niin sekin todistaa etteivät he käyttäytyneet juopuneiden tavoin. Koko asiayhteys todistaa sen etteivät opetuslapset käyttäytyneet juopuneiden tavoin, mutta että jotkut pilkkasivat heidän olevan juovuksissa, koska he eivät ymmärtäneet sitä miten on mahdollista, että oppimattomat galilealaiset voisivat puhua Jumalan suurista teoista monilla erilaisilla kielillä ja vielä niin, että heidän puheensa tuli täysin ymmärretyksi.

Pyhän Hengen juopumusta opettavat itse käyttäytyvät "juopuessaan Hengestä" kuin juopuneet, eli nämä "Hengestä juopuneet" makailevat maassa, kaatuilevat, hoipertelevat sekä puhuvat sammaltaen. "Hengestä juopumusta" opettavat ja puolustavat ihmiset käyttäytyvät kuin juopuneet, jonka seurauksena he makailevat maassa, kaatuilevat, hoipertelevat sekä heidän puheensa sammaltaa ja tämän kaiken he sanovat olevan sitä samaa mitä tapahtui helluntaipäivänä kun opetuslapset "juopuivat Pyhästä Hengestä". Raamattu ei sano eikä opeta, että helluntaipäivänä opetuslapset olisivat makailleet maassa, kaatuilleet, hoiperrelleet sekä puhuneet juopuneiden tavoin puhe sammaltaen, vaan että opetuslapset puhuivat (selkeästi ja ymmärrettävästi) Jumalan suurista teoista, kun he täyttyivät Pyhällä Hengellä.

Apostoli Pietari sanoi etteivät opetuslapset olleet juovuksissa, joka tarkoittaa sitä etteivät he olleet juovuksissa viinistä eivätkä "Pyhästä Hengestä". Jos opetuslapset olisivat ihan oikeasti olleet "juovuksissa Pyhästä Hengestä" niin kuin moni eksyttäjä sanoo perustaen opetuksensa apostolien tekojen toiseen lukuun, niin silloin Pietarin olisi pitänyt sanoa opetuslasten olleen "juovuksissa Pyhästä Hengestä", mutta hän ei sanonut sitä, koska Pyhä Henki ei juovuta ihmisiä, vaan päinvastoin vaikuttaa uskovissa ihmisissä Jumalan tahdon mukaista elämää.

Ilm 14:

8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut (potidzo) kaikki kansat".

9 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,

10 niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.

11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.

 

Ilm 17:

1 ¶ Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä,

2 hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet (methuo)".

Potidzo tarkoittaa juottaa ja antaa juoda sekä kielikuvana merkitsee imeytyä mieleen. Methuo tarkoittaa juovuksissa ja olla päihtynyt. Raamatun sanan mukaan viimeisinä päivinä suuri Babylon, eli portto juovuttaa maan asukkaita haureuden viinillä, eli saatanallisen valhevoiman kautta, joka eksyttää heitä uskomaan valheita sekä vaikuttaa heissä juopumuksen kaltaista olotilaa, josta toiset käyttävät nimitystä Pyhästä Hengestä juopuminen ja toiset jumalallinen juopumus, mutta on kyse samasta saatanallisesta riivaajien valhevoimasta (kundaliinivoima).

Lopunaikana saatana pyrkii eksyttämään uskovia monin tavoin muun muassa Hengestä juopumusta, Hengessä likoamista ja soukkaamista. Raamattu sanoo haureellisen saatanan hengen eksyttävän ihmisiä juopumaan haureuden viinistä (hengestä) sekä imemään sitä itseensä. Hautavoitelut, kuolleiden ruumiiden kautta tulleet voitelut sekä Hengestä juopumus on saatanallisen haureuden hengen vaikutusta, jota tapahtuu erityisesti viimeisinä päivinä, josta Ilmestyskirjakin kertoo ja opettaa siitä varoittaen.

Raamatun opetuksen mukaan haureuden viinin (kundaliinivoima - Pyhän Hengen juopumus - jumalallinen juopumus) vallassa olevat ihmiset haureuden viinin johdattamana kumartavat petoa ja ottavat itseensä pedon merkin. Jokainen uskova, joka on eksynyt uskomaan ja luulemaan Pyhän Hengen vaikuttavan juopumista sekä antavat hengen juovuttaa heitä ovat ajautumassa antikristuksen syliin sekä iankaikkiseen kadotukseen elleivät he tee parannusta ja hylkää tätä saatanallista valhetta ja palaa uskomaan Herraan Jeesuksen, niin kuin Raamattu opettaa.

Pyhän Hengen juopumusta opettavat uskovat ovat totuudesta pois eksyneitä uskovia, joista on tullut eksytyksen tähden eksyttäjiä. Jos olet eksynyt uskomaan valhetta Pyhän Hengen juopumuksesta, niin tee parannus ettet saa sielullesi iankaikkista vahinkoa. Usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa:

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."

 

Linkkisuositus: Heidi Baker "Hengestä juopuminen"

 


Petri Paavola 27.5.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 

 

eXTReMe Tracker