Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Eksyksissä ja eksyttäjä

Kun kuuntelin netistä Mika Yrjölän puheen vuodelta 2014 juopukaa Pyhästä Hengestä, niin järkytyin suuresti (puhe löytyy linkkinä kirjoitukseni lopusta lähdeluettelosta). Hänen puheensa oli tarkoitettu rohkaisemaan ja herättelemään uskovia ihmisiä. Mutta millä tavalla hän sen tekikään. Mika varoitti, että hänen puheensa voi ymmärtää väärin. Jumalan sanan totuuden kautta tutkittuna Mika Yrjölä puhui täysin väärin ottaen esimerkkiä jumalattomista ihmisistä juopumuksen tilassa ja kuinka meidän tulisi tehdä samanlaisia tekoja kuin nämä juopuneet, mutta tehdä niitä tekoja Pyhässä Hengessä. Juopumuksen vallassa oleva ihminen ja hänen tekonsa juovuksissa eivät käy esimerkiksi uskoville ihmisille Pyhän Hengen teoista, vaikka Mika Yrjölä näin opettikin. Kun olen näitä asioita tutkinut, niin löysin netistä katolisen kirkon paavin hovisaarnaaja Raniero Cantalamessan puheen Pyhän Hengen juopumuksesta (2016). Väärä opetus Pyhän Hengen juopumuksesta löytyy myös katolisesta kirkosta.

Miksi näistä asioista tulee puhua ja kirjoittaa? Herra Jeesus käski varomaan lopunajassa esille nousevia eksyttäjiä ja vääriä profeettoja. Siksi meidänkin on näistä puhuttava ja kirjoitettava, mutta rakkauden ja sävyisyyden Hengessä esille tuoden Jumalan sanan totuutta Herraa Jeesusta kirkastaen. Raamattu opettaa myös siitä kuinka lopunaikana viimeisinä päivinä uskovien keskuudessa tulee tapahtumaan suuri luopumus Jumalan sanan totuudesta, jonka seurauksena uskosta luopuneet ihmiset lähtevät seuraamaan riivaajahenkiä ja riivaajien oppeja, mutta luulevat silti yhä uskovansa Jeesukseen, vaikka ovatkin luopuneet totuudesta ja vaihtaneet totuuden valheeseen. Tästäkin syystä meidän tulee näistä kirjoittaa, ettemme eksyisi ja eksynyt voisi tehdä parannuksen ja palata takaisin uskomaan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Juopukaa Pyhästä Hengestä
Haureuden ja vihan viinistä juovuksissa

 

 

Juopukaa Pyhästä Hengestä

Hoos 4:
17 Efraim on liitossa epäjumalain kanssa-anna hänen olla.
18 Kun heidän juopottelunsa on lopussa, he harjoittavat törkeätä haureutta. Ne, jotka ovat hänen kilpensä, rakastavat häpeätä.

Mika Yrjölän puhe juopukaa Pyhästä Hengestä sisälsi sanoman, että Pyhän Hengen vaikutus sisältää samanlaisen vaikutuksen kuin joku olisi juovuksissa sekä sen lisäksi Mika opetti kuinka uskovan ihmisen tulisi ottaa esimerkkiä siitä miten ja kuinka jumalaton ja juopunut ihminen käyttäytyy ja tehdä samanlaisia tekoja, mutta Pyhässä Hengessä. Päihteestä juopuminen on syntiä sekä synnin häpeä, joka johtaa monessa tapauksessa irstauteen sekä haureuteen ja moniin muihin vahingollisiin ja synnillisiin asioihin. Synnillinen juopumus ja sen aiheuttamat teot eivät ole esimerkkinä Jumalan lapsille oikeanlaisista teoista kun ja jos ne samat teot tehdään Pyhässä Hengessä, koska synnillinen juopumus on synnin mätää hedelmää, eikä siinä ole mitään hyvää ja jumalallista.

Kun ja jos synnillinen juopumus ja sen kautta tapahtuvat teot asetetaan esimerkiksi mitä pitäisi tapahtua Pyhässä Hengessä, niin silloin on kyse Jumalan pilkkaamisesta. Ihminen ei varmastikaan itse ajattele pilkkaavansa Jumalaa, eikä sitä edes haluaisi tehdä tietoisesti, mutta silloin kun sanotaan synnillisen juopumuksen seuraamusten olevan esimerkkeinä siitä mitä pitäisi tehdä Pyhässä Hengessä, niin on kyse Jumalan pilkkaamisesta. Synnillinen juopottelu on epäjumalain (riivaajahenget) kanssa liitossa olemista, eikä uskova ihminen saa olla millään tavalla tällaiseen osallinen tai opettaa esimerkin ottamista synnillisen juopottelun aiheuttamista teoista.

Apt 2:15 Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.

Väärä opetus sanoo opetuslasten olleen Pyhästä Hengestä juovuksissa helluntaipäivänä. Pietari sanoi ettei helluntaipäivinä kielillä puhuneet opetuslapset olleet juovuksissa. Tämä tarkoittaa sitä etteivät opetuslapset olleet juovuksissa alkoholista tai Pyhästä Hengestä. Jos he olisivat olleet juovuksissa Pyhästä Hengestä, niin Pietari olisi kertonut sen, mutta hän sanoi etteivät he olleet juovuksissa.

Jumalan Pyhä Henki ei vaikuta juopumuksen kaltaista olotilaa, vaan Pyhän Hengen hedelmän vaikutusta, joka on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus (myös totuudelle uskollinen), sävyisyys, itsensähillitseminen.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi (sofronos) ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

Kreikankielen sana sofronos tarkoittaa raitis, selvä, maltillinen, järkevä ja humaltumaton. Pyhän Hengen vaikuttama usko vaikuttaa uskovan sydämessä järkevyyttä, maltillisuutta, selkeyttä, raittiutta ja humaltumattomuutta, ei juopumuksen kaltaista olotilaa. Raamatun sanan todistus todistaa ja opettaa ettei Jumalan vaikuttama usko ja Pyhä Henki vaikuta juopumuksen kaltaista olotilaa. Jos joku uskoo Pyhän Hengen vaikuttavan juopumuksen kaltaista olotilaa, niin silloin hän on sydämessään luopunut totuudesta ja uskonut valheita ja siksi hänen ymmärryksensä on sokeutunut vastustamaan totuutta ja hyväksynyt uskomaan saatanallisia valheita.

Jes 29:
9 ¶ Hämmästykää ja ihmetelkää, tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää! He ovat juovuksissa, vaikkeivät viinistä, hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomasta.
10 Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne-profeettanne, ja peittänyt teidän päänne-näkijänne.
11 Niin on kaikki ilmoitus teille niinkuin lukitun kirjan sanat; jos se annetaan kirjantaitavalle ja sanotaan: "Lue tämä," niin hän vastaa: "Ei voi, sillä se on lukittu,"
12 ja jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: "Lue tämä," niin hän vastaa: "En osaa lukea".
13 Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä,
14 sentähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja-kummia ja ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa.

Silloin kun uskovakin on eksynyt sydämessään kauas Jumalasta ja uskoo valheisiin, niin hän sokeutuu ja voi juopua saatanan riivaajahenkien vaikutuksesta ja käyttäytyä kuin humalainen ihminen. Kun ja jos uskova ihminen uskoo valheisiin, niin silloin hengellinen näkökyky ja ymmärrys katoaa ja hänestä tulee hengellisesti sokea valheeseen uskomisen tähden. Hengellisesti sokea ihminen valheeseen uskomisen tähden ei kykene ymmärtämään Jumalan sanan totuutta, koska valheen sokeuden tähden hän ei ymmärrä eikä näe totuutta, vaan vääristää totuuden valheen kautta. Ainoastaan nöyrtyminen parannukseen tuo takaisin hengellisen näkökyvyn sekä kyvyn ymmärtää ja nähdä Jumalan sanan totuus.

Mika Yrjölä on Helsingin Saalem-seurakunnan johtaja sekä helluntaikirkon toiminnanjohtaja ja helluntaikirkon johtaja. Mika Yrjölä on eksynyt kannattamaan saatanallista lopunajan eksytystä, joka johdattaa ihmisiä surman suuhun ja antikristuksen syliin. Toivon ja rukoilen, että Mika tekisi parannuksen ja hylkäisi väärät opetuksensa sekä alkaisi uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Kirjoitukseni ei ole hyökkäys Mikaa kohtaan, vaan kirjoitan tämän kirjoituksen suuren murheen vallassa ja toivon ja rukoilen, että eksynyt sydän nöyrtyisi tekemään parannuksen ja siten pääsisi totuuden tuntemiseen sekä todelliseen Raamatulliseen uskoon.

Haureuden ja vihan viinistä juovuksissa

Raniero Cantalamessa on paavin hovisaarnaaja. Katolisen kirkon sivusto Radio Vaticana julkaisi 16.12.2016 Cantalamessan saarnan, jonka nimi oli The Sober Intoxication of the Spirit (raitis Hengen päihtymys). Cantalamessa piti puheensa paavi Franciskukselle ja Rooman kuurian jäsenille. Cantalamessa toi puheessaan esille kuinka myös jotkut kirkkoisät opettivat raittiista Hengen juopumuksesta. Cantalamessa sanoi, että me tarvitsemme raitista Hengen päihtymystä enemmän kuin kirkkoisät tarvitsivat. Cantalamessa sanoi maailman olevan haluton vastaanottamaan evankeliumia ja siksi vain Hengen vahva viini voi voittaa epäuskon.

Se mikä on merkittävää ja huomionarvoista on se että katolisen kirkon paavin hovisaarnaaja opettaa Hengestä juopumista ja sanoo kuinka Uuden Testamentin mukaan raittius on välttämätöntä Hengen päihtymyksen saavuttamiseen ja kuinka Hengen päihtymystä tarvitaan saavuttamaan käytännöllinen raittius. Raamattu ei opeta mitään raittiista Hengen päihtymyksestä tai juopumuksesta. Cantalamessan opetus on samaa saatanallista valheopetusta kuin mitä äärikarismaattisuus opettaa Pyhän Hengen juopumuksesta. Katolinen kirkko on samassa eksytyksessä mukana kuin äärikarismaattisuus ja voidaan hyvin nähdä ja todeta, että tämäkin harha ja valhe on kulkeutunut katolisuudesta äärikarismaattisuuteen.

New-Age, jooga ja okkultiikka piireissä opetetaan (jotkut opettavat) kundaliinivoimasta, jonka eräs vaikutus on jumalallinen juopumus, jossa ihminen pääsee juopumuksen kaltaiseen olotilaan ilman huumeita ja alkoholia, kun hän ottaa vastaan ja antaa kundaliinivoiman (pimeyden henkivaltojen voimaa) vaikuttaa hänessä, niin hän voi kokea jumalallisen juopumuksen kokemuksen, joka vaikuttaa ihmisessä juopumuksen kaltaisen olotilan.

Raamattu opettaa kuinka viimeisinä päivinä suuri Babylon (uskontojen ja uskojen sekoitus - ekumenia) haureutensa vihan viinillä juovuttaa kaikkia kansoja. Tämä tapahtuu sillä tavalla kun eksyneet uskovat sekä eri uskontojen edustajat jne. viimeisinä päivinä juopuvat saatanallisesta hengestä, joka vaikuttaa myös juopumuksen kaltaista olotilaa:

Ilm 14:
8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut (potidzo) kaikki kansat".
9 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,
10 niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.
11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.
12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.

Ilm 17:
1 ¶ Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä,
2 hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet (methuo)".
 

Potidzo tarkoittaa juottaa ja antaa juoda sekä kielikuvana merkitsee imeytyä mieleen. Methuo tarkoittaa juovuksissa ja olla päihtynyt. Raamatun sanan mukaan viimeisinä päivinä suuri Babylon, eli portto juovuttaa maan asukkaita haureuden viinillä, eli saatanallisen valhevoiman kautta, joka eksyttää heitä uskomaan valheita sekä vaikuttaa heissä juopumuksen kaltaista olotilaa, josta toiset käyttävät nimitystä Pyhästä Hengestä juopuminen ja toiset jumalallinen juopumus, mutta on kyse samasta saatanallisesta riivaajien valhevoimasta (kundaliinivoima).

Lopunaikana saatana pyrkii eksyttämään uskovia monin tavoin muun muassa Hengestä juopumusta, Hengessä likoamista ja soukkaamista. Raamattu sanoo haureellisen saatanan hengen eksyttävän ihmisiä juopumaan haureuden viinistä (hengestä) sekä imemään sitä itseensä. Hautavoitelut, kuolleiden ruumiiden kautta tulleet voitelut sekä Hengestä juopumus on saatanallisen haureuden hengen vaikutusta, joka tapahtuu erikoisen voimallisesti viimeisinä päivinä, josta Ilmestyskirjankin kertoo ja opettaa siitä varoittaen.

Raamatun opetuksen mukaan haureuden viinin (kundaliinivoima - Pyhän Hengen juopumus - jumalallinen juopumus) vallassa olevat ihmiset  haureuden viinin johdattamana kumartavat petoa ja ottavat itseensä pedon merkin. Jokainen uskova, joka on eksynyt uskomaan ja luulemaan Pyhän Hengen vaikuttavan juopumista sekä antavat hengen juovuttaa heitä ovat ajautumassa antikristuksen syliin sekä iankaikkiseen kadotukseen elleivät he tee parannusta ja hylkää tätä saatanallista valhetta ja palaa uskomaan Herraan Jeesuksen, niin kuin Raamattu opettaa.

Pyhän Hengen juopumusta opettavat uskovat ovat totuudesta pois eksyneitä uskovia, joista on tullut eksytyksen tähden eksyttäjiä. Jos olet eksynyt uskomaan valhetta Pyhän Hengen juopumuksesta, niin tee parannus ettet saa sielullesi iankaikkista vahinkoa. Usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa:

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."Petri Paavola 20.2.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
kotikirkko.se/Saarnat/2014 - Mika Yrjölä Juopukaa Pyhästä Hengestä
radiovaticana.va - Papal preacher delivers third advent sermon
suomenhelluntaikirkko.fi


 


 

 

 

eXTReMe Tracker