Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Ekumenia on eksytys

Monet Suomessa toimivista uskonnollisista yhteisöistä, kirkoista ja herätysliikkeistä kuuluvat Suomen ekumeeniseen neuvostoon (SEN), ollen siellä jäseninä, tarkkailijajäseninä tai kumppaneina. Ekumenia ja sen tavoite ja käytäntö on kuitenkin kavala eksytys ja Jumala tulee tuomitsemaan jokaisen joka joko julkisesti tai salaa hyväksyy tai kannattaa ekumeniaa. Kehotan sinua lukemaan tämän kirjoituksen Jumalan sanalla koetellen, sillä tämä kirjoitus on vakava kehotus jokaiselle Jeesukseen Kristukseen uskovalle, joka on jollakin tavalla mukana ekumeniassa. Olen kokenut sydämessäni, että Herra Jumala Jeesuksessa Kristuksessa on kehottanut minua kirjoittamaan tämän kirjoituksen. Koettele tämän kirjoituksen sanoma Jumalan sanalla!

Sisällys:

- Mitä ekumenia on?
- Ekumenia on eksytys
- Suomen ekumeenisen neuvoston opetuksia ja ajatuksia
- Ekumenia ja uskonnot
- Katolinen kirkko ja muslimit
- On kyse ykseydestä ei ekumeniasta
- Älkää tuomitko!
- Sokeus ekumeniaan nähden
- Sana paikallisseurakunnan vanhimmille ja seurakunnalle
- Sammakko pesuvadissa

 

Mitä ekumenia on?

 

 


Lainaus SEN:in sivulta:
Ekumenian tavoitteena on hajallaan elävän kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Kristittyjen yhteys on sekä uskon että elämän yhteyttä.
 


Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) opettaa, että ekumenian tavoitteena on hajallaan elävän kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen sekä että kristittyjen yhteys on uskon ja elämän yhteyttä. Suomen ekumeeninen neuvosto opettaa, että ekumenian kautta saavutetaan uskon ja elämän yhteys kristittyjen kesken. Ekumenian tavoite ja päämäärä on tunnustaa kaikki ekumeniassa mukana olevat Jumalan lapsiksi, Herran Jeesuksen opetuslapsiksi sekä Jumalan seurakunniksi.
 


Lainaus SEN:in sivulta:

Jäseniksi

voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

    * Suomen evankelis-luterilainen kirkko
    * Suomen ortodoksinen kirkko
    * Suomen Vapaakirkko
    * Katolinen kirkko Suomessa
    * Suomen Pelastusarmeija
    * Finlands svenska baptistsamfund
    * Finlands svenska metodistkyrka
    * Suomen Metodistikirkko
    * Missionskyrkan i Finland
    * The Anglican Church in Finland
    * International Evangelical Church in Finland

Tarkkailijoiksi

voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

    * Suomen Adventtikirkko
    * Suomen Baptistiyhdyskunta
    * Suomen Helluntaikirkko
    * Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
    * Finlands Svenska Pingstmission

Kumppanuusjärjestöiksi

voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kristittyjen yhteyttä edistävät rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.

    * Hiljaisuuden Ystävät
    * Kansan Raamattuseura
    * NNKY-liitto
    * Opiskelijoiden Lähetysliitto
    * Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
    * Sinapinsiemen             
    * Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
    * Suomen kristillinen rauhanliike
    * Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
    * Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
    * Suomen Lähetysseura
    * Suomen NMKY:n liitto
    * Suomen Pipliaseura
    * Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
    * Tuomasyhteisö
 


Suomen ekumeeninen neuvoston jäsenet, tarkkailijajäsenet ja kumppanit ovat kaikki lueteltuina ylhäällä olevassa lainauksessa, joka on SEN:in sivuilta. Nuo kaikki edellä olevat kirkot, herätysliikkeet ja uskonnolliset yhteisöt tunnustavat toinen toisensa Jumalan lapsiksi ja Jumalan seurakunniksi.

Ekumenia on eksytys
 

Ekumenian tavoitteena on saavuttaa "elävän" kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Iso ongelma on tässä se, että SEN operoi kirkkojen ja herätysliikkeiden kanssa, joiden seassa on muun muassa katolinen kirkko, jonka virallinen oppi on epäraamatullinen sekä toista evankeliumia. Samoin SEN operoi ortodoksisen kirkon kanssa, jonka virallinen oppi on epäraamatullinen sekä toista evankeliumia. Raamattu varoittaa, että Jeesuksen opetuslapsilla ei saa olla yhteyttä uskomattomien ja epäjumalan palvelijoiden kanssa:

2 Kor 6:
14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".

Raamattu kieltää yhteisen ikeen kantamista yhdessä uskottomien ja epäjumalan palvelijoiden kanssa. Ies tarkoittaa sitä, että samaistutaan uskottomiin ja epäjumalan palvelijoihin ja pidetään heitä Jumalan lapsina, vaikka he eivät sitä kuitenkaan ole. Siksi Raamattu kehottaa Jeesuksen opetuslapsia vetäytymään pois yhteisestä ikeestä epäjumalan palvelijoiden kanssa.

Saamme rakastaa heitä lähimmäisinämme, mutta emme saa pitää veljinä ja sisarina Kristuksessa, koska he eivät ole sitä. SEN:in ongelma on siinä, että he pitävät kaikkia SEN:in jäsenkirkkoja ja niiden edustajia veljinä ja sisarina Kristuksessa, vaikka esim. katolisen kirkon virallisen opin mukaan elävät katoliset eivät ole Jeesuksen opetuslapsia, vaan epäjumalan palvelijoita.

Jotkut pitävät ekumeniaa hyvänä asiana perustellen sen sillä, että vaikka ekumeniassa on mukana vääräuskoisia ja epäjumalanpalvelijoita, niin ekumenian kautta heille voi viedä evankeliumia. Edellä oleva toteamus ei oikein toimi, koska kaikki ekumeniassa mukana olevat tunnustavat toinen toisensa Jumalan lapsiksi ja he ovat sitoutuneet pitämään toinen toisiaan Jumalan seurakuntina. Ei Herran Jeesuksen opetuslasten tarvitse liittyä ekumeniaan voidakseen evankelioida jumalattomia, sillä meidän tehtävä on julistaa evankeliumia tälle maailmalle Jumalan lapsina, emmekä saa sekoittaa valhetta ja totuutta keskenään. Ekumenia valheellisesti väittää epäjumalan palvelijoita Jumalan lapsiksi ja siksi Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi kannattaa ekumeniaa eikä olla mukana ekumeenisessa työssä.

Tuon seuraavaksi esille muutamia katolisen kirkon ja ortodoksikirkon vääriä opetuksia, joiden kautta he levittävät väärää ja valheellista evankeliumia:


Rooman katolisen kirkon opetuksia (RKK):

Messu:

Pyhä messu-uhri on uuden liiton alituinen uhri, jossa Herramme Jeesus Kristus, leivän ja viinin muodossa, papin käsien kautta verettömällä tavalla uhraa itsensä taivaalliselle Isälleen.

Pyhä messu-uhri on sama uhri kuin ristillä toimitettukin; ainoastaan uhraamistapa on toinen.

Pyhä messu-uhri on sama kuin ristinpuussa tapahtunut uhri, koska kummassakin sama --- Herramme Kristus --- uhraa ja uhrataan.

Maria:

Paavi Leo XIII: Totuutena voidaan vahvistaa, että Jumalan tahdosta siitä suunnattoman suuresta kaikkien armojen aarreaitasta, jonka Jumala on varannut, ei tule meille mitään muutoin kuin Marian kautta… kuinka suuri onkaan viisaus ja armo, joka on ilmoitettu, tässä Jumalan suunnitelmassa… Maria on meidän loistava välittäjämme, hän on kaikkivaltiaan Jumalan voimakas Äiti.

RKK:n katekismus - 967 Koska Neitsyt Maria suostui täydellisesti Isän tahtoon, Poikansa lunastustyöhön ja jokaiseen Pyhän Hengen vaikuttamaan liikahdukseen, hän on kirkolle uskon ja rakkauden esikuva. Siitä syystä hän on "kirkon huomattavin ja ainutlaatuinen jäsen", 533 hän on kirkon perikuva" (ecclesiae typus). 534

RKK:n katekismus - 968 Mutta hänellä on vielä laajempi tehtävä kirkossa ja koko ihmiskunnassa. "Kuuliaisuutensa, uskonsa, toivonsa ja palavan rakkautensa kautta hän myötävaikutti Vapahtajan kanssa ainutlaatuisella tavalla yliluonnollisen elämän uudelleen pystyttämiseen ihmissieluissa. Tästä syystä Maria on meidän Äitimme armon järjestyksessä."

RKK:n katekismus - 969 "Siitä myöntymisestä lähtien, jonka Maria enkelin ilmestymisessä antoi uskossaan ja säilytti horjumattomasti ristin juurella, Marian äitiys, armon taloudessa jatkuu keskeytyksettä aina kaikkien valittujen lopulliseen täydellistymiseen asti. Marian taivaaseen ottaminen ei nimittäin katkaise hänen osuuttaan pelastustehtävässä: toistuvilla esirukouksilla hän jatkuvasti hankkii meille iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja ... Tämän vuoksi kirkko rukoilee autuasta Neitsyttä avuksi kutsuen häntä uskovien puolustajaksi, tukijaksi, auttajaksi ja välittäjäksi."

Aneet:

Katoliset opettavat, että ane on kuin ylimääräinen sakramentaalinen anteeksiantamus ajallisista rangaistuksista; että Rooman katolinen kirkko voi antaa syntejä anteeksi Kristuksen ja pyhimysten ansioiden tähden. Katoliset sanovat, että ane tarjoaa keinon katuvalle syntiselle maksaa (tai suorittaa) synnin velkaa. Rooman katolinen kirkko opettaa, että todellinen ane on krusifiksin, ruusukon ja medaljongien käyttämistä

Rooman katolinen katekismus (1953) opettaa kiirastulesta näin:

Minne sielu tulee heti yksityisen tuomion jälkeen? Sielu joutuu joko taivaaseen tai helvettiin tahi kiirastuleen. (s. 57)

Mitkä sielut tulevat kiirastuleen?

Kiirastuleen tulevat niiden hurskaiden sielut, jotka joko ovat anteeksiannettavissa synneissä eronneet elämästä tai syntiensä tähden vielä saavat kärsiä ajallisia rangaistuksia. (s. 57,58)

Kauanko sielut pysyvät kiirastulessa?

Sielut pysyvät kiirastulessa, kunnes he ovat täydellisesti puhtaat ja ansaitsevat Jumalan katselemisen. (s. 58)

Missä yhteydessä olemme kiirastulessa olevien sielujen kanssa?

Me autamme heitä rukouksilla, almuilla ja muilla hyvillä töillä, varsinkin pyhällä messu-uhrilla (Kaikkien sielujen päivä). (s. 55)

Ortodoksikirkon opetuksia (ORT):

- Otettuaan…käteensä kirkkoleivän…pappi…leikkaa tästä…kuutionmuotoisen osan…irrotettuaan osan, jota nyt sanotaan Karitsaksi, pappi asettaa sen keskelle diskosta ja teurastaa Karitsan…samalla pappi lukee sanat: Teurastetaan Jumalan Karitsa…Vielä tapahtuu karitsan lävistäminen; keihäällä pappi lävistää karitsan oikean puolen. Taivasaho Dimitri: Ortodoksisen kirkon pyhät toimitukset.

- Leipä ja viini…kuvauksena Kristuksen Ruumiista ja Verestä nyt edeskannetaan eli uhrataan kaiken edestä eli kaiken sen vastaanottamiseksi, minkä Jumala lahjoittaa Golgatan uhrin tähden. Arkkipiispa Paavali: Uskon pidot.

- Ikonin tarkoituksena siis on itsessään olla – niin paljon kuin se on inhimillisesti mahdollista – visuaalista kauneutta välittävä esine. Sellaisena sillä on jo luontainen hengellinen arvo; se ilmaisee Jumalan ihmiselle ja ottaa osaa maailman lunastukseen ja transfiguraatioon. Isä Sergei Bulkakov (1871- 1944).

- Näkyvän ja ulkonaisen kauneutensa nojalla ikoni – kuten muut taideteokset – siis osallistuu luomakunnan pelastukseen. Kallistos Ware: Pyhä Henki kristityn elämässä. Ortokirja 1984.

- Pyhän Stefanos nuoremman elämän esiintyvän ilmauksen mukaan ”ikoni on portti” Se on keino astua sisään näkymättömään maailmaan, maanpäällisen seurakunnan ja riemuitsevan seurakunnan välinen kohtauspaikka. Ikoni siirtää meidät pyhän paikan ja ajan ulottuvuuksiin ja meistä siinä kuvatun tapahtuman aikalaisia – eikä vain tuon tapahtuman tarkkailijoita vaan siihen osallistujia. Näin ikoni toimii välittäjänä, se tuo keskuuteemme ne, jotka siihen on kuvattu, ja antaa meille mahdollisuuden päästä rukouksen avulla yhteyteen heidän kanssaan. Kallistos Ware: Pyhä Henki kristityn elämässä. Ortokirja 1984.

- Ikonit…välittävät rukoilijalle tai katsojalleen ortodoksisen uskon oppia ja sanomaa samalla tavalla kuin kirjoitettu sanakin. ikoneja kunnioitetaan evankeliumin ja ristin kanssa samanarvoisina todistajina Kristuksen suorittamasta pelastusteosta. Arkkimandriitta Arseni: Ortodoksinen sanasto.

- Jokaisessa vihityssä kirkossa tulee olla alttaripöydässä jonkun marttyyrin pyhäinjäännös. Arkkimandriitta Arseni: Ortodoksinen sanasto

- Ensimmäisenä puoltajanamme on Jumalan, puhtain Neitsyt Maria. Arkkipiispa Paavali: Uskon pidot
 


Rooman katolisen kirkon ja ortodoksisen kirkon opetus ja evankeliumi on toista evankeliumia, sillä he molemmat opettavat Marian olevan puolustaja, joka tuo ihmisille rukoustensa kautta iankaikkisen pelastuksen lahjan. Samoin molemmat kirkot opettavat toista evankeliumia katolinen kirkko muun muassa messu-uhri opetuksellaan ja ortodoksikirkko ikoni opetuksellaan. Raamatun opetuksen valossa on täysin selvää, että Rooman katolisen kirkon ja ortodoksikirkon opetus ja evankeliumi on toista evankeliumia, eli väärää evankeliumia. Jokainen joka uskoo näiden kirkkojen virallisen opin mukaan osallistuu uskomaan ja levittämään valheellista evankeliumia, joka tekee heistä epäjumalan palvelijoita ja vääryyden tukijoita Jumalan edessä sekä Herran Jeesuksen opetuslasten edessä.

Raamatun opetus Mariasta on erilainen kuin katolisen kirkon opettama kuva Mariasta. Maria ei ole ikuinen neitsyt, Raamatun mukaan Maria synnytti Jeesuksen syntymän jälkeen lapsia Joosefille. Marialla ei ollut mitään osuutta lunastuksessa, eikä Maria ole välittäjä, sillä yksi on välimies ihmisen ja Jumalan välillä, Jeesus Kristus. Raamattu opettaa, että Jeesus on ainoa välittäjä ja sovittaja. Maria ei osallistunut Herran Jeesuksen lunastustyöhön, sillä Herra Jeesus kuoli yksin ristillä ja sovitti yksin meidän syntimme, ilman kenenkään ihmisen apua tai osallisuutta sovitukseen.

Ei kukaan Herran Jeesuksen todellinen opetuslapsi voi kutsua näiden kirkkojen (RKK ja ORT) jäseniä Jumalan lapsiksi, jotka uskovat kirkkojensa (RKK ja ORT) virallisen opetuksen, vaan he ovat epäjumalan palvelijoita ja uskottomia. Eikä kukaan Herran Jeesuksen opetuslapsi voi osallistua ekumenian työhön sellaisten tahojen kanssa, jotka julistavat harhaoppeja ja väärää evankeliumia. Ekumenia on saatanallinen eksytys, jossa Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saa olla mukana.

Gal 1:
8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.
10 Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.

Uskova joka etsii ihmisten suosiota ja haluaa olla ihmisille mieliksi, ei voi olla Kristuksen palvelija. Sana sanoo tämän hyvin selkeästi ettemme voi etsiä ihmisten suosiota ja olla heille mieliksi. Paavali tarkoittaa Gal 1:8-10 sellaista mieliksi oloa ihmisille, jossa uskovat hyväksyvät väärän evankeliumin. Ekumeniassa mukana olevat levittävät väärää evankeliumia, sillä ekumeniassa mukana olevat tahot opettavat, että esim. katolisen- ja ortodoksisen kirkon virallinen oppi on Raamatun mukaista ja että katoliset ja ortodoksit, jotka uskovat kirkkojensa opetukset ovat Jumalan lapsia ja Jumalan seurakuntaa. Edellä oleva asia ei ole kuitenkaan totta, sillä kuten aikaisemmin luimme ja näimme omin silmin, niin katolisen- ja ortodoksisen kirkon opetus on väärää evankeliumia.

Ekumeniassa mukana olevat ovat mieliksi toinen toisilleen ja antavat vääriä lausuntoja toinen toisistaan sekä he osallistuvat väärän evankeliumin levittämiseen. Ekumeniassa mukana olevat tahot ovat mieliksi toinen toisilleen ja tämän mielistelyn seurauksena he antavat väärän todistuksen maailmalle ja todistuksen, joka on kauhistus Jumalalle. Raamattu kehottaa (2 Kor 6:14-18) ettei Jumalan kansa kanna yhteistä iestä yhdessä uskottomien ja epäjumalan palvelijoiden kanssa, eli että he eivät pidä heitä Jumalan lapsina, vaan vetäytyvät pois heidän luotansa kantamasta yhteistä iestä.

Saamme ( ja meidän tulee) rakastaa ekumeniassa mukana olevia lähimmäisinämme, mutta emme saa pitää ekumeniassa mukana olevia uskottomia ja epäjumalan palvelijoita sisarina ja veljinä Kristuksessa Jeesuksessa, koska he eivät ole sitä.

 


Lainaus SEN:in sivulta:

Sanan kirkko taustalla on kreikan sana kyriakee, suomeksi: Herralle kuuluva. Teologisesti olisi perusteltua, että sanaa kirkko käytettäisiin vain kristinuskon perustuksiin sitoutuneista yhdyskunnista.

Tarkoitus

SEN edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä, vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa ja toimii kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana.

Päämäärä

Toiminnan päämääränä on, että kirkot ja kristityt lujittuvat ja syventyvät siinä ykseydessä, jonka puolesta Kristus rukoili.

 

Uusi Testamentti ei käytä sanaa kyriakee Jeesuksen opetuslapsista, vaan Herrasta ja sana Kyriakos (kyriakee) esiintyy kahdesti UT:ssa:

1 Kor 11:20 Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran (Kyriakon) aterian nauttimista,

Ilm 1:10 Minä olin hengessä Herran (Kyriake) päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen,

Raamattu ei siis opeta mitään kirkosta, vaan seurakunnasta, josta alkukieli käyttää nimitystä ekklesia (uloskutsutut, seurakunta). Kirkko käsite on Raamatulle täysin vieras ajatus eikä Raamattu opeta seurakunnan olevan kirkko, vaan seurakunta, joita ovat ne Herran Jeesuksen opetuslapset, jotka Herra Jeesus on armossaan pelastanut synnin ja saatanan vallasta iankaikkiseen elämään.

Suomen ekumeenisen neuvoston tarkoitus ja päämäärä on pyrkiä kohti kirkon näkyvää ykseyttä, vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa sekä toiminnan päämääränä on kirkkojen ja kristittyjen lujittuminen ja syventyminen ykseydessä.

Kaikki edellä oleva on varsin avointa ja peittelemätöntä tekstiä. Olen seurannut SEN:in toimintaa jo pitkään ja muistan sen ajan, jolloin SEN:ssä sanottiin, että ekumeenisen neuvoston tarkoitus on olla keskustelun foorumina, jossa käydään vain keskusteluja, mutta missä tarkoitus ei ole pyrkiä ykseyteen, vaan keskustella ja pyrkiä oppimaan toinen toistensa erilaisuuksia. Tänä päivänä kuitenkin SEN avoimesti tunnustaa, että pyrkimyksenä ei ole ainoastaan keskustella, vaan pyrkiä ykseyteen sekä tunnustaa kaikki SEN:in jäsenet, tarkkailijat ja kumppanit Jumalan lapsiksi sekä Jumalan seurakunniksi. SEN on salakavalasti aluksi pyrkinyt peittelemään päämääräänsä ja pikkuhiljaa sopeuttanut ekumeniassa mukana olevat tahot uskomaan ja tunnustamaan toinen toisensa Jumalan lapsiksi ja Jumalan seurakunniksi sekä saanut heidät kaikki pyrkimään näkyvään ykseyteen ekumeenisen työn kautta. Tällainen työ ja toiminta on salakavalaa, sillä sen pyrkimys on valheella sokeuttaa ihmisten silmät ja saada heidät pikkuhiljaa uskomaan sen valheen, jota he ovat voineet aluksi vastustaa.
 

Suomen ekumeenisen neuvoston opetuksia ja ajatuksia
 


Suomen ekumeenisen neuvoston sivuilta:

Vesi ja sen perustavaa laatua oleva merkitys koko luomakunnalle nostettiin keskiöön seminaarissa Vattnets sakrament Uppsalassa 30.–31.1.2009. Veden sakramentti ei ole pelkästään merkki pyhästä, se on itsessään pyhä. Jumala on luonut maailman, siis materian.

Tämä sisältää sen, ett materia on pyhää. Sanasta materia löydetään ”mater”. Materia on siis kaiken luomakunnan äiti. Sakramenttiteorioiden taustalla on käsitys hengellisestä ja materiaalisesta kahtena eri käsitteenä. Tämä jaottelu luodusta on kuitenkin mielemme kulttuurin vaikutuksesta tuottama ajatusrakennelma. Veden sakramentti haluaa julistaa, että tavallinen vesi on pyhää. Aivan kuten Äiti Maa, jota rakastamme ja josta elämme on pyhä.

Toisen seminaaripäivän anti nivoutui rituaalisen tanssin ympärille. Luennoitsijana ja ohjaajana oli tanskalainen teologi ja luterilainen pappi Brita Haugen. Rituaalinen tanssi ei ole koreografista, se rakentuu myyteille, kansantanssille. Esimerkiksi afrikkalainen, kuubalainen ja inuiittien tanssi on tällaista. Myös vanhat pohjoismaiset tarut ovat oivallisia lähtökohtia rituaalitanssille. Niistä voi ammentaa kertomusta, jota sitten tuetaan tanssilla. Rituaalinen tanssi on eläytymistä. Tanssin liikkeet rakentuvat tanssiessa, kysymys on luomisprosessista, jossa kaikki osanottajat ovat mukana. Vanhat myytit luovat pohjaa jokaisen omalle elämänkokemukselle ja tunnelmille.

Kuopion tuomiokirkossa vietettiin Kristittyjen ykseyden rukousviikon valtakunnallista avajaisjumalanpalvelusta sunnuntaina 18.1.2009. Se toteutettiin eri kirkkokuntien yhteistyönä. Liturgina oli tuomiorovasti Ilpo Rannankari, puheen piti arkkipiispa Leo. Musiikki oli monimuotoista ja edusti kauniilla tavalla eri kirkkojen perinteitä. Pyhän Nikolaoksen katedraalikuoroa johti kanttori Anita Lintu. Vapaakirkon ja helluntaiseurakunnan puhallinorkesterin johtajana toimi Pekka Ulmanen. Helluntaiseurakunnan nuorisokuoro Agapea johti Hannele Ulmanen ja Kuopion tuomiokirkon kamarikuoroa johti Pertti Rusanen. Urkurina oli kanttori Anu Pulkkinen.

Ekumeeninen liike ei hae maailman kristityille yhdenmukaisuutta vaan Pyhän kolminaisuuden ykseyttä. Kuljemme rukousviikon aikana yhteistä tietämme. Tiemme on kapea, mutkainen ja lyhyt, mutta se voi kasvaa leväksi Kristuksen seuraajien valtatieksi. Ekumenia on kristittyjen yhteistä toimintaa maailma muuttamiseksi. Siihen kuuluvat kunnioitus, rakkaus, viisaus ja Jumalan apuun luottaminen, totesi arkkipiispa Leo puheessaan.

Opillisten kysymysten jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenkunnalle (jäsenille, tarkkailijoille ja kumppanuusjärjestöille) mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen opillisten kysymysten edistämiseksi.

Opillisten kysymysten jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenkunnalle mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen opillisten kysymysten edistämiseksi. Jaoston tehtävänä on auttaa kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä tuntemaan toisiaan, edistää näiden ykseyttä ja poistaa keskinäisiä harhaluuloja.

* Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto

* seuraa kotimaista ja ulkomaista ekumeenista keskustelua ja erityisesti Faith and Order -liikkeen toimintaa,

* järjestää ekumeenisia seminaareja ja tilaisuuksia ajankohtaisista opillisista kysymyksistä,

* tekee toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaksi vuodeksi,

* laatii toimintakertomuksen edellisestä vuodesta,

* on yhteydessä Suomen ekumeenisen neuvoston muihin jaostoihin.

Hallitus nimeää jäsenet jaostoon SEN:n jäsenten, tarkkailijoiden ja kumppanuusjärjestöjen sille esittäneistä edustajista. Jaoston jäsenillä on puhe- ja äänioikeus. Jokaiselle jäsenelle taustayhteisö voi nimetä myös varaedustajansa.

 

SEN:n hallituksen puheenjohtaja on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Jukka Paarma. Hänen henkilökohtainen varajäsenensä on piispa Simo Peura ev.-lut.

Varapuheenjohtajat (henkilökohtaiset varahenkilöt suluissa):

* VTT Markus Österlund, Missionskyrkan i Finland (pastori Soile Salorinne, Suomen Metodistikirkko)

* TM Outi Vasko, Suomen ortodoksinen kirkko, (ylidiakoni Juha Lampinen, Suomen ortodoksinen kirkko)

* Piispa Matti Repo, Suomen ev.-lut kirkko (varajäsen avoin)

Hallituksen jäsenet (henkilökohtaiset varahenkilöt suluissa):

* Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki, Suomen ev.-lut. kirkko (rekisterinjohtaja Veijo Koivula, Suomen ev.-lut. kirkko)

* Tiedottaja Mari Malkavaara, Suomen ev.-lut. kirkko (TT Päivi Jussila, Suomen ev.-lut. kirkko)

* Pastori Olavi Rintala, Suomen Vapaakirkko (päätoimittaja Hannu Lahtinen, Suomen Vapaakirkko)

* Piispa Teemu Sippo, Katolinen kirkko Suomessa (isä Kazimierz Lewandowsky, Katolinen kirkko Suomessa)
 


Raamattu opettaa Jumalan olevan Pyhän ja Jumala pyhittää pyhäksi ihmiset, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen. Jumala ei siis pyhitä ainetta ja materiaa, vaan Hän pyhittää pelastamansa ihmiset. Aineen ja materian pyhäksi tekemisen tarkoitus kirkossa on tehdä sakramenteista Raamatullisia (mitä ne eivät kuitenkaan ole). Tällä tavalla kirkolliset toimitukset ja sakramentit nostetaan pääosaan kirkon elämässä. SEN:in tavoite on myös turmella vapaiden suuntien oppi ja elämä ja ujuttaa sinne tämä "pyhä" sakramentalismi käsite. Minä näen, että ne vapaiden suuntien edustajat, jotka ylipäätänsä voivat olla mukana tässä saatanallisessa hankkeessa tulevat myös hyväksymään kirkkojen epäraamatullisen sakramentti opetuksen.

Eri uskonnoissa on myös materian kunnioitusta ja palvontaa ja näin heillä kaikilla on tässäkin mielessä yhteistä taustaa, joka helpottaa heitä yhdistymään yhdeksi antikristuksen valtakunnassa. Kysymys on erittäin vakavasta asiasta, eikä kukaan Herraa Jeesusta rakastava uskova voi olla mukana ekumeenisessa neuvostossa.

SEN:ssä seminaarissa opetettiin, että vanhat myytit luovat pohjaa jokaisen omalle elämänkokemukselle ja tunnelmille. Ekumenian päätarkoitus on se, että jokainen saa määritellä itse itselleen millaiseen jumalaan uskoo ja tämän he kääntävät siten, että jokaisen muodostama kuva jumalasta, olkoonpa se kuinka erilainen tahansa on kuitenkin yhtä ja saman jumalan palvelemista. Ilmestyskirja kertoo, että antikristuksen maailmassa portto ja porton tyttäret (eri uskonnot ekumenian kautta) ovat sulassa sovussa keskenään, jossa he palvelevat antikristusta, joka on maailman kaikkien uskontojen ja uskomusten päämies ja tämän maailman jumala, joka hallitsee kaikkea rekisteröitynyttä uskonnollista elämää. Tämän tähden lopun ajan seurakunta on maanalainen seurakunta alkuseurakunnan ajan mallin mukaisesti, jossa Jumala ennallistaa seurakuntansa elämään ja toimimaan siten kuin on Jumalan tahto. Tämä tarkoittaa sitä, että uskovien on hylättävä ihmisten keksimät perinteet ja ojentauduttava siten kuin Raamattu opettaa.

SEN opettaa ekumenian olevan "kristittyjen" yhteistä toimintaa maailman muuttamiseksi. Todellisuudessa ekumenia muuttaa maailman sopivaksi antikristukselle, joka tulee hallitsemaan maailmaa ekumeenisten arvojen mukaisesti, jossa kaikki uskonnot ja kaikki ihmiset tulevat uskomaan, että he ovat yhtä ja ovat kaikki saman jumalan lapsia, vaikkakin heillä on erilaisia nimiä ja opetuksia, niin silti he palvelevat yhtä ja samaa jumalaa (lue epäjumalaa!).

Suomen ekumeeninen neuvosto kulkee ekumenian tiellä samaa latua ja polkua kuin mitä ekumenia hiihtelee ulkomailla, jossa ekumenia eri uskontojen kanssa on jo varsin pitkällä, sillä esim, katolisessa kirkossa edemennyt paavi sanoi: ” Buddhalaisuus on pelastuksen uskonto.” Samoin katolinen kirkko opettaa, että muslimit palvelevat yhtä Jumalaa, joilla on sama pelastus kuin katolisilla. Suomen ekumeeninen neuvosto tunnustelee tällä hetkellä eri uskontojen suvaitsevaisuutta, mutta ajautuu lopuksi samalle polulle kuin katolinen kirkko, joka tunnustaa eri uskontojen olevan samalla "pelastuksen" tiellä kuin katoliset ovat.

Ei siis ole ihme miksi Jeesus (Matt 24) kertoi koko maailman alkavan vainota Jeesuksen opetuslapsia, koska he eivöt tunnustaudu mukaan lopun ajan saatanalliseen ekumeniaan, joka valmistelee antikristuksen tuloa maailmaan. Kysymys on siis varsin vakavasta asiasta. Jokainen SEN:in jäsenkirkko on siis tukemassa antikristillistä toimintaa suostumalla tunnustamaan epäjumalan palvelijat Kristuksen ruumiin jäseniksi (vaikka he eivät ole sitä).

Suomen ekumeenisen neuvoston opillisten kysymysten jaoston tarkoituksena on edistää kirkkojen ja herätysliikkeiden opillista vuoropuhelua sekä edistää niiden ykseyttä. SEN:in opillisten kysymysten jaoston tehtävänä on "aivopestä" kaikki ekumeniassa mukana olevat tahot uskomaan ja hyväksymään toinen toistensa uskon ja uskomukset. Tämä tarkoittaa sitä, että muun muassa vapaiden suuntien edustajien tulisi hyväksyä katolisen kirkon opetus Mariasta, jonka tehtävä on kirkon mukaan toimia välittäjättärenä ihmisen ja Kristuksen välillä; samoin vapaiden suuntien edustajien tulisi hyväksyä ajatus katolisen kirkon jokapäiväisestä messu-uhrista, jossa kirkko opettaa, että Kristus uhrataan ja uhraa siellä itsensä. Pimeys ja eksytys on jo pitkällä ja ekumeniassa mukana olevien tahojen "valo" ei ole Kristuksen valoa, vaan pimeyden valhenäkyä. Jokaisen ekumeniassa mukana olevan tahon on siis pyrittävä edistämään ekumeniassa mukana olevien uskon ykseyttä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapsi, joka rakastaa Jumalaa, ei voi olla mukana ekumeniassa.

Ekumenia ja uskonnot

Ekumeeninen työ eli ekumenia pyrkii saavuttamaan yhteyden kaikkien uskontojen kesken. Paavi Johannes Paavali kirjoittaa kiertokirjeessään 25 toukokuuta 1995 mm. näin:

Jumala tahtoo, että koko hajalleen joutunut ihmiskunta muodostaisi ykseyden. Siitä syystä hän lähetti Poikansa, jotta tämä lahjoittaisi meille kuolemallaan ja ylösnousemisellaan rakkauden Henkensä. Ristillä tapahtuneen uhrikuolemansa aattona Jeesus itse rukoilee oppilaidensa ja kaikkien häneen uskovien puolesta, että he olisivat yhtä, elävä yhteisö. Sen tähden ihmisillä, jotka liitetään kasteessa Kristuksen ruumiiksi, on velvollisuuden lisäksi Jumalan edessä vastuu noudattaa hänen suunnitelmaansa; Kristuksen ruumiissa sovinto ja yhteys toteutuvat täydellisesti. Miten voisimme pysyä jatkuvasti erossa, kun meidät on kuitenkin kasteessa "upotettu" Herran kuolemaan, juuri siihen tapahtumaan, jossa Jumala on Pojassaan hajottanut maahan meitä erottavat muurit? "Tämä jakautuneisuus on ilmeisessä ristiriidassa Kristuksen tahdon kanssa, se on maailmalle pahennukseksi ja vahingoittaa evankeliumin kaikille luoduille julistamisen pyhää asiaa…

Paavi puhuu antikristuksen suulla, sillä hän ei epäjumalan palvelijana ymmärrä, että Jeesuksen tarkoittama uskovien ykseys on vain Jumalan Hengestä eli uudestisyntyneiden uskovien välistä yhteyttä. Ekumenian tarkoituksena on myös hyväksyä kaikki muut uskonnot (Islam, buddhalaisuus, hindulaisuus jne.) erilaisina teinä Jumalan luokse. Ekumenia johtaa lopulta julistukseen, jossa kaikki uskonnot julistetaan tasavertaisiksi teiksi jumalan luokse. Tämä ei kuitenkaan ole totta, sillä Raamatun opetuksen mukaan, vain Raamatun opettama totuus Jumalasta on totta ja kaikki muut uskonnot ovat epäjumalan palvelemista.

 

 
Suomen ekumeenisen neuvoston sivulta:

Eri uskontojen yhteydenpito on erityisen tärkeää yhteiskunnassa, joka pyrkii entistä suurempaan avoimuuteen ja monimuotoisuuteen. Oman uskonnon juurien tunteminen helpottaa eri uskontoihin kuuluvien ihmisten kohtaamista. Ekumeenisen liikkeen päämäärä on kristittyjen ykseys, mutta se palvelee myös kaikkien uskovien vuoropuhelua ja koko ihmiskunnan yhteyttä.
 


Suomen ekumeeninen neuvosto tuo esille ihan saman asian minkä paavi toi esille kiertokirjeessään, eli sen että ekumenia pyrkii yhteyteen kaikkien uskontojen ja koko ihmiskunnan kanssa. Ekumenia kuuluu osana ilmestyskirjan kuvaamaan suureen Babyloniin, johon kuuluu maan portot. Kun Raamattu puhuu portosta, niin se tarkoittaa sillä kahta asiaa, jotka ovat lihallinen ja hengellinen haureus. Ilmestyskirja kertoo suuresta Babylonista, joka vaikuttaa lopun aikana ja johon kuuluvat maan portot, eli maailmassa vallitsevat uskonnot, jotka ovat ekumenian kautta yhtä ja tunnustavat toinen toisensa yhden ja saman Jumalan lapsiksi erilaisten uskomustensa kautta. Ilmestyskirjan 18 luvussa Jumala kehottaa sitä osaa kansaansa, joka on sisällä ekumeniassa, ekumeenisissa herätysliikkeissä ja kirkoissa tulemaan ulos sieltä, koska muuten he joutuvat osallisiksi Babylonin, eli ekumeenisen haureuden synteihin. Aluksi ekumenia tunnustelee uskontojen kanssa, mutta lopulta ekumenia tunnustaa kaikki uskonnot yhden ja saman Jumalan lapsiksi. Ekumenia on kuitenkin petos, jossa Herran Jeesuksen opetuslapset eivät voi eivätkä saa olla mukana.


Suomen ekumeenisen neuvoston sivulta:

Uskontojen johtajien foorumi Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogassa ja seurakuntakeskuksessa 26.1.2004

Syksyllä 2001 tasavallan presidentti Tarja Halonen kutsui kolmen monoteistisen uskonnon johtajat kahteen neuvonpitoon presidentin linnaan syyskuun 11. päivän 2001 USA:han kohdistuneiden terrori-iskujen jälkeisissä järkyttävissä tunnelmissa. Presidentin aloite on johtanut uskontojen johtajien säännöllisiin tapaamisiin – uskontojen johtajien väliseen foorumiin. Marraskuussa 2002 johtajat tapasivat arkkipiispa Jukka Paarman johdolla Helsingissä ja syyskuussa 2003 tavattiin arkkipiispa Leon johdolla Kuopiossa. Kuopiossa pidettiin myös johtajien foorumin ensimmäinen lehdistötilaisuus.

Eri uskontojen välinen yhteydenpito on erityisen tärkeää yhteiskunnassa, joka pyrkii entistä suurempaan avoimuuteen ja monimuotoisuuteen. Vain poistamalla väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja voimme luoda keskinäistä kunnioitusta, suvaitsevaisuutta ja yhteisymmärrystä uskonnollisten, kulttuuristen ja etnisten ryhmien välillä. Erilaiset ryhmät ja yhteisöt muodostavat yhdessä tämän päivän suomalaisen yhteiskunnan.

Perustuslaki ja uusi uskonnonvapauslaki takaavat uskonnollisille yhteisöille entistä samanarvoisemman aseman yhteiskunnassamme. Jotta uskonnollista samanarvoisuutta voitaisiin edistää käytännössä ja jotta uskonnollinen moninaisuus voisi saada näkyvän ja julkisen hahmon olisi tärkeää, että valtiovalta edistäisi uskontojen yhteistoimintaa muun muassa tukemalla pysyvän uskontojen välisen foorumin perustamista.

Kolmen monoteistisen uskonnon johtajat korostavat keskinäisen kunnioituksen merkitystä. On tärkeää, että kaikki ihmiset kunnioittavat sitä, mikä on toiselle pyhää. Ensimmäinen askel syvempään ymmärrykseen on pyrkiä näkemään asiat toisen näkökulmasta. ”Älä tuomitse lähimmäistäsi ennen kuin olet hänen tilanteessaan”, totesi rabbi Hillel jo yli 2000 vuotta sitten. Suomalaisen yhteiskunnan ja jokaisen kansalaisen suurimpia haasteita tänä päivänä on tuntea ja tunnustaa omat lähtökohtansa. Oman uskonnon juurien tunteminen helpottaa eri uskontoihin kuuluvien ihmisten kohtaamista.

------------------------------------------------------

Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa -seminaari 28.8.2007

Suomessa toimivat uskontokunnat kutsuivat koolle 28.8.2007 ainutlaatuisen seminaarin, jossa pohdittiin uskonnon merkitystä tämän päivän yhteiskunnassa. Tämän Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa -seminaarin avulla pyrittiin tuomaan konkreettisesti yhteen eri uskontojen edustajia sekä etsimään uusia näkökulmia uskontojen rajat ylittävälle yhteistyölle.

Hanasaaren kulttuurikeskuksen johtajan Gunvor Kronmanin ja arkkipiispa Jukka Paarman tervetulotoivotusten jälkeen seminaarin avasi tasavallan presidentti Tarja Halonen. Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen toiminnanjohtajan Burhan Hamdonin esittämä suufilainen laulu toi seminaariohjelmaan mukaan ripauksen mystiikkaa. Aamupäivän teemana oli uskontojen merkitys tämän päivän Suomessa ja puheenjohtajana toimi päätoimittaja Isra Lehtinen Suomen islamilaisesta neuvostosta. Aamupäivän aiheesta esitelmöi puheenjohtaja Rony Smolar Helsingin juutalaisesta seurakunnasta ja hänen esitystään kommentoivat hallituksen puheenjohtaja Anas Hajjar Suomen islamilaisesta neuvostosta sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkoasiain osaston johtaja Risto Cantell.

Iltapäivällä käsiteltiin uskontojenvälisen yhteistyön tematiikkaa. Puheenjohtajana toimi rehtori Väinö A. Hyvönen Suomen Vapaakirkosta. Aihetta pyrittiin tarkastelemaan niin globaalista kuin pohjoismaisestakin näkökulmasta. Ensin tutustuttiin Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijan Jussi Sohlbergin johdolla tekeillä olevaan Uskonnot.fi -tietokantaan, jonka on valmistuessaan tarkoitus kattaa koko Suomen uskonnollinen kenttä. Ulkomaisina vieraina seminaarissa esitelmöivät suuren kansainvälisen World Conference of Religions for Peace -järjestön puheenjohtaja V. Rev. Leonid Kishkovsky sekä erilaisia muslimijärjestöjä yhteentuovan Sveriges muslimska råd:n puheenjohtaja Helena Benaouda.

Seminaarin yleisökeskusteluissa esiin nousivat erityisesti valtion budjetin suunnittelua ajatellen ajankohtainen uskonnollisten yhteisöjen mahdollinen valtiontuki. Kaikki seminaariin osallistuneet ilmaisivat puoltavansa tämän valtiotuen myöntämistä tasapuolisesti kaikille uskonnollisille yhteisöille. Myös uskonnonvapauteen ja uskonnonopetukseen liittyvät kysymykset puhuttivat. Lisäksi keskusteluissa pohdittiin erityisesti pienempiä uskonnollisia ryhmittymiä koskettavia lainsäädännöllisiä hankaluuksia uskonnonharjoittamiselle. Kaikkien uskontojen jakamat eettiset arvot, rakkaus, ymmärtämys ja ihmisyys koettiin yhteisiksi. Konkreettista toisen kohtaamista ja yhdessä tehtävää ruohonjuuritason työtä pidettiin tärkeinä yhteistä tulevaisuutta rakennettaessa. Myös näkyvämpää panostamista monikulttuurisuuskasvatukseen pidettiin suotavana, jotta tulevaisuudessa osattaisiin paremmin vastata monikulttuurisen yhteiskunnan mukanaan tuomiin haasteisiin sekä nauttia tämän kulttuurisen rikkauden hedelmistä.
 


Uskontojen välinen foorumi sekä seminaarit paljastavat avoimesti sen kuinka ekumeenisen työn pyrkimyksenä ei ole ainoastaan kristillisten yhteisöjen yhteistyö, vaan myös kaikkien uskontojen välinen yhteistyö. Vuonna 2004 käydyssä kolmen (kristityt, juutalaisuus ja islaminusko) uskonnon foorumitapaamisessa korostivat keskinäisen kunnioituksen merkitystä ja sitä, että kaikki ihmiset kunnioittaisivat sitä mikä on toiselle pyhää. Raamattu opettaa, että Raamatun Jumala on ainoa Jumala ja kaikkien muiden kansojen jumalat sekä uskonnot ovat epäjumalan palvelusta, eli suoraan sanoen saatana eksyttää ihmisiä näiden uskontojen kautta. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi koskaan kunnioittaa muiden uskontojen opettamia asioita, jotka eivät ole pyhiä asioita, vaan sielunvihollisen eksytystä. Kaikkien uskontojen arvojen ja oppien takana on epäjumalaan uskominen. Herran Jeesuksen opetuslasten tulee rakastaa kaikkia ihmisiä lähimmäisinään, mutta he eivät saa kunnioittaa erilaisten uskontojen "pyhiä" asioita, jotka ovat todellisuudessa epäjumalan palvelusta. Raamattu opettaa rakastamaan lähimmäisiään, mutta ei hyväksymään epäjumalan palvelusta ja näin Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi toimia tässä maailmassa.

Gal 5:14 Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

1 Kor 10:7 Älkää myöskään ruvetko epäjumalanpalvelijoiksi kuten muutamat heistä, niinkuin kirjoitettu on: "Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään".

1 Kor 10:14 Sentähden, rakkaani, paetkaa epäjumalan-palvelusta.

2 Kor 6:
14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".

Raamattu opettaa selkeästi, että Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee rakastaa ja kunnioittaa lähimmäistään, mutta Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi kunnioittaa epäjumalanpalvelusta, vaan heidän tulee vetäytyä pois epäjumalanpalveluksesta, eivätkä he voi millään tavoin kannattaa epäjumalanpalvelusta. Epäjumalanpalvelus on syntiä Jumalaa vastaan, siksi jokaisen Herraa Jeesusta rakastavan uskovan tulee pysyä poissa ekumeniasta.

Uskonto seminaarin tarkoituksena vuonna 2007 oli etsiä uusia näkökulmia uskontojen rajat ylittävälle yhteistyölle. Samoin seminaarissa tuotiin esille kuinka kaikkien uskontojen eettiset arvot, rakkaus, ymmärtämys ja ihmisyys koettiin yhteisiksi asioiksi. Eri uskontojen rakkauden kohteena on ihminen sekä halu palvella jumalaa, joka on kuitenkin todellisuudessa epäjumala, eli saatana. Raamattu opettaa (2 Tess 2:9-12), että laittomuus saa vallan maailmassa saatanan valhevoimalla, jossa valhe puhuu rakkaudesta, mutta siitä puuttuu rakkaus totuuteen ja siksi se johdattaa ihmisiä kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, joka on vain Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi jakaa muiden uskontojen rakkauskäsitteitä, koska kaikkien uskontojen rakkauskäsitteestä puuttuu rakkaus totuuteen, joka on vain Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ekumeeninen työ etenee lopulta sellaiseen pisteeseen, jossa kaikki uskonnot tunnustavat toinen toisensa jumalan lapsiksi ja tähän yhteyteen he koittavat eksyttää myös Herraan Jeesukseen uskovia. Ekumenia on saatanan petos, jossa Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi olla mukana millään tavoin. Ekumenia tulee lopulta julistamaan, että kaikki maailman ihmiset pelastuvat ja ovat yhtä riippumatta siitä miten ja millä tavalla uskoo jumalaan tai jumaluuksiin.

Lopun aikana koko maailma alkaa vainoamaan todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia, koska he eivät esimerkiksi hyväksy ekumenian työtä, vaan sanovat sen olevan saatanallista antikristillistä toimintaa, jota se onkin. Matteuksen evankeliumin 24 luvussa Herra Jeesus puhui siitä kuinka koko maailma alkaa vainoamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia. Tämä maailmanlaajuinen vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan johtuu pitkälti siitä, että Herran Jeesuksen opetuslapset eivät hyväksy ekumenian pyrkimyksiä, jonka kautta opetetaan koko maailman olevan yhtä ja saman jumalan (lue epäjumala!) lapsia. Herran Jeesuksen opetuslasten ei tarvitse pelätä tätä vainoa, sillä Jumala on meidän kanssamme ja auttaa meitä pääsemään lopulliseen päämääräämme, joka on Hänen luonaan.
 

Katolinen kirkko ja muslimit


Katolinen kirkko opettaa ekumenian kautta, että muslimeilla ja katolisella kirkolla on yhteinen jumala.


Sunnuntai 23 syyskuuta, Astana Kazakstanin pääkaupunki, jossa Paavi sanoi:

‘On yksi Jumala’. Apostoli julistaa ennen kaikkea Jumalan absoluuttista ykseyttä. Tämä on totuus, jonka kristityt perivät Israelin kansalta, jonka he jakavat muslimien kanssa: Se on usko yhteen Jumalaan, 'taivaan ja maan Herraan' (Lk 10:21), kaikkivaltias ja armollinen. Tämän yhden Jumalan nimessä, käännyn ihmisten puoleen, joilla on syvät muinaiset uskonnolliset traditiot, Kazakstanin kansa.

Nostra Aetate
3. Kunnioittavasti Kirkko tarkastelee myös muslimeja, jotka palvovat yhtä ainoata Jumalaa, elävää ja itsessään olevaa, armahtavaista ja kaikkivaltiasta, taivaan ja maan Luojaa,[5] joka on puhunut ihmisille. He pyrkivät koko sielullaan alistumaan hänen kätkettyihinkin päätöksiinsä, niin kuin alistui Jumalan tahtoon Aabraham, johon islamin usko mielellään vetoaa. Jeesusta, jota he tosin eivät tunnusta Jumalaksi, he kuitenkin kunnioittavat profeettana ja he pitävät kunniassa hänen neitseellistä äitiään Mariaa, jonka puoleen he toisinaan hartaasti kääntyvät. Lisäksi he odottavat tuomion päivää, jona Jumala herättää ja palkitsee kaikki ihmiset ansionsa mukaan. Sen tähden he pitävät suuressa kunniassa hyveellistä elämää ja kunnioittavat Jumalaa erityisesti rukouksin, almuin ja paastoten.

KIRKON DOGMAATTINEN KONSTITUUTIO - LUMEN GENTIUM
Paavi Paavali VI Marraskuu 21, 1964
16. Lopuksi ne, jotka eivät vielä ole ottaneet vastaan evankeliumia, ovat monella eri tavalla suhteessa Jumalan kansaan.[18] Näistä on etusijalla se kansa, jolle on annettu liitot ja lupaukset ja josta Kristus lihan puolesta on syntynyt (vrt. Room. 9:4-5), kansa, joka valinnan mukaan on rakastettu isien tähden, sillä Jumala ei kadu armolahjojaan eikä kutsumistansa (vrt. Room. 11:28-29). Mutta pelastussuunnitelma käsittää nekin, jotka tunnustavat Luojan, niiden joukossa ennen kaikkea islaminuskoiset, jotka tunnustavat pitävänsä kiinni Abrahamin uskosta ja yhdessä meidän kanssamme palvovat yhtä ainoata laupiasta Jumalaa, joka on tuomitseva ihmiset viimeisenä päivänä. Eikä Jumala itse ole kaukana niistäkään, jotka varjoista ja kuvista etsivät tuntematonta Jumalaa, koska hän antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken (vrt. Ap.t. 17:25-28) ja koska hän Vapahtajana tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat (vrt. 1 Tim. 2:4). Ne, jotka ilman omaa syytään eivät tunne Kristuksen evankeliumia eivätkä hänen Kirkkoaan, mutta etsivät Jumalaa vilpittömin sydämin ja armon vaikutuksen alaisina koettavat teoilla täyttää hänen tahtoaan, jonka he tuntevat omantunnon äänestä, voivat saavuttaa iankaikkisen pelastuksen.[19] Jumalallinen kaitselmus ei kiellä autuuteen välttämätöntä apua niiltäkään, jotka ilman omaa syytään eivät vielä ole päässeet Jumalan nimenomaiseen tuntemiseen, mutta kuitenkin jumalallisen armon avulla ponnistelevat saavuttaakseen oikeudenmukaisen elämän. Sitä hyvää ja totta, mikä heidän keskuudessaan esiintyy, Kirkko pitää arvossa ikään kuin valmistuksena evankeliumiin [20] ja hänen antamanaan lahjana, joka valaisee jokaisen ihmisen, jotta tämä lopulta saisi elämän. Mutta hyvin usein ihmiset ovat paholaisen pettäminä “ajatuksiltansa turhistuneet” ja vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen palvellen luotua enemmän kuin Luojaa (vrt. Room. 1:21 ja 25) tai eläneet ja kuolleet ilman Jumalaa tässä maailmassa ja siten joutuneet äärimmäiselle epätoivolle alttiiksi. Sen vuoksi Kirkko pyrkii uutterasti edistämään lähetystyötä Jumalan kunniaksi ja näiden kaikkien ihmisten pelastukseksi, muistaen Herran käskyä: “Saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille” (Mark. 16:15).

 


Rooman katolinen kirkko sanoo, että pelastuksen suunnitelma käsittää ja koskee myös muslimeita, koska he pitävät kiinni Abrahamin uskosta ja uskovat ja palvovat yhtä ainoata laupiasta Jumalaa.

Totuus on kuitenkin se, että Islaminusko on pakanuutta, jossa palvotaan epäjumalaa, eli väärää jumalaa. Muslimeilla ei ole Abrahamin uskoa, eivätkä muslimit usko Israelin Jumalaan, vaan islaminuskon Allahiin, joka on epäjumala. Sielunvihollinen on eksyttänyt niin katolisen kirkon kuin myös muslimit ja siksi he yhdessä harjoittavat ekumeniaa ihmiskunnan viimeisinä päivinä.

Ilm 17:1  Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä,
2 hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet".
3 Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.
4 Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.
5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti".
6 Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin.

Raamattu opettaa Ilmestyskirjassa, että ihmiskunnan viimeisinä päivinä maailmassa vallitsee ja vaikuttaa jumalatar uskomukset (RKK:n taivaan kuningatar oppi, jumalatar uskonnot). Maan porttojen äiti on Babylonian jumalatar uskonto, taivaan kuningatar uskonto, joka oli ihmiskunnan ensimmäinen uskonto vedenpaisumuksen jälkeen. Portot ovat muita uskontoja ja uskomuksia, jotka ovat syntyneet Babylonin taivaan kuningatar uskonnon jälkeen maan päälle. Raamattu opettaa, että Babylonin taivaan kuningatar uskonto ja muut uskonnot yhdessä eksyttävät lopun ajan ihmiskuntaa. tämä tarkoittaa ekumeenista yhteyttä, jonka kautta uskonnot ja kirkot ovat yhteistyössä keskenään. Ekumeeninen eksytys eksyttää ihmisiä antikristuksen syliin, siksi jokaisen uskovan on vetäydyttävä pois sellaisista kirkoista ja herätysliikkeistä, jotka ovat mukana ekumeniassa ja ekumeenisessa liikkeessä.

Tänä päivänä monia uskovia eksytetään uskomaan, että Rooman katolisen kirkon viralliseen oppiin uskovat katoliset ovat Herran Jeesuksen Kristuksen opetuslasten sisaria ja veljiä, mutta he eivät ole sitä, koska uskovat RKK:n antikristillisiä oppeja. Raamattu opettaa, että emme voi olla osallisia yhtä aikaa Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä. Rooman katolisella kirkolla on monia pelastusteitä ja meidän tulee uskoa Raamattua, eikä RKK:n riivaajaoppeja. Herran Jeesuksen opetuslasten sisaria ja veljiä ovat ne, jotka eivät sekoita valhetta ja totuutta keskenään. Meidän tulee rakastaa katolisia lähimmäisinämme ja kertoa heille, että heidän "evankeliuminsa" on valheellinen ja väärä.

1 Kor 10:21 Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä.

Ekumenia on antikristuksen työtä, jonka tarkoituksena on eksyttää ihmiskunta palvomaan epäjumalia. Ekumenian takana on monenlaisia lonkeroita mm. illuminaatit, Rooman katolinen kirkko, vapaamuurarit, jesuiitat, Rooman klubi, New Age liikkeet ja kansainväliset pankkiirit. Heillä kaikilla on sama päämäärä, eli saada aikaan uusi maailmanjärjestys, jossa ihmiskunta palvelee epäjumalia. Herra Jeesus Kristus tulemuksessaan tuhoaa edellä mainittujen synnin vallassa olevien kapinoitsijoiden hankkeet.

Monet jotka ovat aikaisemmin sanoneet, että ekumenia on vain kristittyjen välistä yhteyttä, eikä sillä ole mitään tekemistä eri uskontojen kanssa tulevat sokeutumaan ja lopulta he sokeudessaan hyväksyvät kaikki uskonnot erilaisiksi teiksi yhden ja saman jumalan (lue epäjumala!) luokse. Ekumenia on salakavalaa työtä, jossa ihmisten arvomaailma pikkuhiljaa muutetaan hyväksymään epäjumalan palvelus. Ekumenian kaava menee siten, että ensiksi sanottiin ekumenian olevan vain kristittyjen välistä vuoropuhelua, ei ykseyteen pyrkimistä, mutta sitten kuitenkin lopulta sanotaan, että loppujen lopuksi pyrkimyksenä on ykseys eri kirkkojen ja herätysliikkeiden välillä. Samalla tavalla ekumenia toimii myös uskontojen kanssa, eli aluksi sanotaan että on kysymys vain uskontojen välisestä vuoropuhelusta, ei ykseyteen pyrkimisestä, mutta lopulta ekumenia sanoo, että kaikki uskonnot ovat eri teitä saman jumalan (lue epäjumala!) luokse.

Sellainen ihminen joka sanoo uskovansa Jeesukseen ja olevansa Jumalan lapsi, mutta silti kannattaa ekumeniaa, niin hän on eksynyt ja sokeutunut. Sillä ekumenia on saatanan valheellinen petos, jonka tarkoituksena on saattaa ihmiskunta palvelemaan antikristusta. Jumalan vastustaja saatana on ekumenian takana ja saatanan aikomuksena on valmistaa antikristus hallitsemaa maailmaa ekumenian kautta. Hyvin pian tulee aika, jolloin ekumenia tulee julistamaan pannaan esimerkiksi sen, että kenellekään ei saa sanoa, että hän joutuisi kadotukseen ja samoin kaikkien ekumeniassa mukana olleiden on tunnustettava kaikkien kirkkojen ja uskontojen jäsenet Jumalan lapsiksi. Ekumenia onkin antikristillistä työtä, joka valmistelee antikristuksen valtaannousua. Herran Jeesuksen opetuslapsella ei tulisi olla mitään tekemistä ekumenian kanssa, sillä se on saatanan työtä, jonka harjoittajat Jumala tulee tuomitsemaan ja heidän loppunsa on oleva iankaikkinen kadotus.
 

On kyse ykseydestä ei ekumeniasta
 

Sana ekumenia tulee kreikankielisestä sanasta oikoumene, joka tarkoittaa maailmaa ja maanpiiriä. Jeesus Kristus ei puhunut ekumeniasta, vaan Jumalan Hengestä syntyneiden uskovien välisestä ykseydestä.

Joh 17:
20 Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,
21 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.

Kysymys on ykseydestä ei ekumeniasta. Johanneksen evankeliumin 17 luku opettaa, että uskovat olisivat yhtä ( = kreik. eis = yksi) niin kuin Isä ja Poika on yksi. Isän ja Pojan ykseydessä ei ole valhetta eikä epäjumalan palvelemista, vaan rakkautta, totuutta, pyhyyttä, vanhurskautta jne. Tähän ykseyteen Herran Jeesuksen rukous kehottaa Hänen opetuslapsiaan. Koko jakeessa ei edes esiinny sanaa oikoumene = ekumenia. Todellinen uskovien yhteys ja ykseys on uudestisyntyneiden Herran Jeesuksen opetuslasten välistä yhteyttä ja ykseyttä. Oikoumene, eli ekumenia tarkoittaa maailmaa, ei seurakuntaa ja siksikin ekumeniaa ei saa sotkea ja sekoittaa Jumalan seurakunnan ykseyteen ja yhteyteen. Hengen yhteys on vain Herran Jeesuksen opetuslasten kanssa, ei maailman ihmisten kanssa.

Ef 4:
11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,

Jakeessa 13 yhteyteen sana on kreik. UT:ssa sana henotes, joka tarkoittaa ykseyttä, yhteyttä ja yksimielisyyttä. Raamattu opettaa, että Kristuksen ruumiin jäsenten, eli Herran Jeesuksen pelastamat uudestisyntyneet uskovat ovat kutsuttu tavoittelemaan ykseyttä uskossa Herraan Jeesukseen. Ekumenia on pimeyden työtä, koska se pitää epäjumalan palvelijoita Jumalan lapsina. Ykseys uskossa Herraan Jeesukseen kuuluu vain niille, jotka ovat Herran Jeesuksen opetuslapsia ja tähän ykseyteen ei kuulu ketään muita. Todellinen halu ja ojentautuminen ykseyteen uskossa Herraan Jeesukseen johdattaa Jumalan kansan pois hajaannuksen tilasta alkuseurakunnan mukaiseen tilaan, jossa paikkakunnilla ei ollut erinimisiä herätysliikkeitä, vaan yksi Jumalan seurakunta.

Ekumenian valhe sanoo, että se poistaa hajaannuksen, jossa uskovat elävät. Mutta itse asiassa ekumenia haluaa eksyttää uskovat luulemaan ekumeniaa ykseyden tieksi, vaikka todellisuudessa ekumenian tavoitteena on tunnustaa kaikkien epäjumalan palvelijoiden olevan Jumalan lapsia. Tämän tähden Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saisi olla mukana ekumenian työssä, koska se on pimeyden ruhtinaan työtä.

Jotkut ekumenian puolesta puhujat sanovat, että katolisessa kirkossa on uudestisyntyneitä uskovia, jotka uskovat Herraan Jeesukseen ja siksi pitäisi olla mukana ekumenian harjoittamisessa. Totuus on kuitenkin se, että ekumeniaa käydään virallisten kirkkojen ja herätysliikkeiden taholla, jossa kaikki tunnustavat kaikki ekumeniassa mukana olevat Jumalan lapsiksi ja Jumalan seurakunnaksi. Esimerkiksi katolisen kirkon virallinen opetus opettaa, että katolisen kirkon messu-uhri on sama uhri kuin Golgatan ristinpuussa tapahtunut uhri. Kukaan todella Herraan Jeesukseen uskova ei voi uskoa katolista messu-uhria eikä osallistua katoliseen messu-uhriin, joka on epäjumalanpalvelusta, jonka kautta häpäistään Herran Jeesuksen uhria, jonka Hän on antanut yhden ainoan kerran Golgatalla. Tunnen ja tiedän katolisia, jotka ovat tulleet uskoon, jonka jälkeen enemmin (jotkut hyvin pian!) tai myöhemmin he ovat lähteneet pois katolisesta kirkosta ja Jumalan johdatuksessa löytäneet itselleen Raamatullisen seurakunta yhteyden.

Katolinen kirkko opettaa katekismuksessa katolisuudesta näin: Jokainen, joka tuntee katolisen kirkon Kristuksen oikeaksi kirkoksi, on iankaikkisen autuuden menettämisen uhalla velvollinen olemaan sen jäsen, uskomaan sen opin, nauttimaan sen sakramentteja ja olemaan sen vallalle alamainen.

Katolisen kirkon jäsenen on uskottava kaikki kirkon opit, joka tarkoittaa sitä, että katolisen on uskottava ne kaikki lukuisat harhaopit sekä lukuisat katolisen kirkon väärän ja valheellisen evankeliumin julistukset, jotka tekevät heistä ihmisiä, jotka ovat Jumalan armon ja pelastuksen ulkopuolella. Siksi katolinen ei voi olla Raamatun mukaisessa uskossa ja jos hän tulee uskoon, niin hänen on jätettävä katolinen kirkko, koska hän ei voi enää uskoa katolisen kirkon valheelliseen evankeliumiin, eikä hän voi osallistua katolisen kirkon ehtoolliselle, joka on Jumalan pilkkaa, sillä katoliset opettavat, että Jeesus Kristus uhraa ja uhrataan uudelleen joka kerta messu-uhrissa. Raamattu opettaa, että Jeesus Kristus uhrasi itsensä yhden ainoan kerran Golgatalla kun Hän vuodatti siellä verensä meidän syntiemme tähden.

On siis täysin perusteetonta sanoa, koska katolisen kirkon sisällä on uskovia, niin siksi tulee harjoittaa ekumeniaa. Totuus tässä asiassa on se, että ekumeniassa viralliset kirkot ja herätysliikkeet harjoittavat ekumeniaa ja tunnustavat toisensa Jumalan lapsiksi ja Jumalan seurakunniksi. Koska esimerkiksi katolisen kirkon virallinen oppi on valheellista ja väärää evankeliumia, niin siksi osallistumalla ekumenian harjoittamiseen osallistuu mukaan pimeyden valheelliseen eksytykseen, joka on valhejäljitelmä todellisesta ja oikeasta Jumalan lasten ykseydestä.

Ekumenia valheellisesti vääristää Raamatun ajatuksen ykseydestä siten, että ekumenia opettaa, että kaikki ekumeniassa mukana olevat tahot ovat Jumalan lapsia, mutta katolisen kirkon virallinen opetus on toista evankeliumia, eikä kukaan katolinen ole Jumalan lapsi, joka uskoo kirkkonsa virallisiin opetuksiin. Katolinen kirkko opettaa, että se Jeesus uhrataan ja uhraa itsensä joka kerta uudelleen katolisessa messussa. Katolinen kirkko opettaa, että katolisen kirkon messu on uuden liiton alituinen uhri, jossa Jeesus uhraa itsensä leivän ja viinin muodossa taivaalliselle Isälleen. Katolinen kirkko opettaa, että sen messu-uhri on sama uhri kuin ristinpuussa tapahtunut uhri. Edellä oleva katolisen kirkon messu-uhri opetus on toista evankeliumia, eli valheellista ja väärää evankeliumia. Jokainen joka uskoo tuon messu-uhrin on epäjumalan palvelija. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa sanoa, että katolisen kirkon messu-uhriin uskovat katoliset ovat Jumalan lapsia, sillä katolisen kirkon messu-uhri on Jumalan pilkkaa ja väärän pelastustien julistamista ja opettamista. Ekumenia opettaa, että katolisen kirkon viralliseen oppiin uskovat katoliset ovat Jumalan lapsia, vaikka todellisuudessa he ovat epäjumalan palvelijoita ja uskottomia.

Ekumenian työssä on mukana uskottomia ja epäjumalan palvelijoita ja tässä ekumenian työssä mukana olevat sanovat valheellisesti, että tämä on Kristuksen seurakunnan ykseyden työtä. Todellisuudessa ekumenia on kuitenkin paholaisen työtä, jonka kautta saatana koittaa eksyttää ihmisiä luulemaan, että on kysymys Kristuksen ruumiin ykseydestä. Koska ekumenian työssä on mukana uskottomia ja epäjumalan palvelijoita, niin sen tähden se on eksytys eikä Jumalan työtä Kristuksen ruumiin ykseyden puolesta.

Sana oikoumene esiintyy Raamatussa mm. seuraavasti:

Matt 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa =oikoumene, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

Evankeliumia eli pelastussanomaa tulee saarnata maailmassa. Maailma on pelastumattomassa tilassa, eikä maailman ihmisten kanssa voi tehdä hengellistä yhteistyötä, koska heidän herransa on maailman pimeyden ruhtinas.

Luuk 4:5 Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman =oikoumene valtakunnat.

Oikoumene tarkoittaa maailmaa, ei Herraan Jeesukseen uskovia.

Apt 11:28 Ja eräs heistä, nimeltä Agabus, nousi ja antoi Hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan =oikoumene; ja se tulikin Klaudiuksen aikana.

Oikoumene tarkoittaa maailmaa,  ei Herraan Jeesukseen uskovia.

Apt 19:27 Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri = oikoumene palvelee."

Oikoumene maailma, eli ekumenia palvelee epäjumalaa, mutta Herran Jeesuksen opetuslapset palvelevat Jumalaa.

Ilm 12:9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin =oikoumene villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

Saatana villitsee maailmaa oikoumenea (ekumeniaa ja maailmaa), mutta Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä Jeesuksen opetuslapsissa.

Jeesuksen opetuslasten ei ole hyvä käyttää sanoja, jotka eivät kuulu oikeisiin yhteyksiinsä. Raamattu puhuu uskovien ykseydestä ei ekumeniasta. Oikoumene josta ekumenia sana tulee, tarkoittaa Raamatussa maailmaa eikä uskovien yhteyttä. Raamattu puhuu uskovien ykseydestä, että uskovat olisivat yksi niin kuin Isä ja Poika on yksi. Herra Jeesus puhui ykseydestä ei ekumeniasta, siksi Herran Jeesuksen opetuslasten tulisi puhua yhteydestä ja ykseydestä, ei ekumeniasta.

Ekumenia eli siis maailma ja maailman henki saatanan johdolla pyrkii eksyttämään ihmiset luulemaan ekumeniaa asiaksi, josta Jeesus puhui Joh 17:21. King James kääntää jakeen tarkasti oikein:

That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.

Ekumenia on siis eksytystä, jonka kautta saatana yrittää eksyttää uskovat sekä uskottomat uskomaan, että ekumenia on Jumalan työtä, jossa Hän yhdistää kaikki yhdeksi. Jeesuksen opetuslapsilla ei tule olla osallisuutta ekumeniaan. Jeesuksen opetuslasten tulee harjoittaa ykseyttä Jumalan Hengestä syntyneiden uskovien kanssa. Herra Jeesus sanoi, että uskovien tulee olla yksi (alkukielen mukaan!).

Lopun aikana Herra Jeesus haluaa koota eri herätysliikkeissä ja kirkoissa hajallaan olevan Jumalan seurakunnan yhteen. Siksi saatana matkii tätä Jumalan työtä ja ekumenian kautta eksyttää ihmisiä, että he luulisivat, että ekumenia on Jumalan työtä ykseyden saavuttamiseksi, mutta ekumenia on saatanallinen eksytys. Jumala kutsuu kansaansa oikeaan ja todelliseen ykseyteen lopun aikana ja tätä todellista Jumalan seurakuntaa alkaa maailma vainoamaan, koska se ei muun muassa hyväksy ekumeenista eksytystä, vaan kertoo sen olevan valheen työtä. Herran Jeesuksen opetuslasten ei tarvitse pelätä maailman vainoa, sillä Herra Jumala pitää huolen kansastaan ja antaa meille rohkeuden seistä totuuden puolella sekä voiman rakastaa Jumalaa, jonka kautta rohkenemme seistä totuuden puolella valhetta vastaan.
 

Älkää tuomitko!
 

Lopun ajan ihmiset, jotka ekumenian valhe on sokaissut sanovat Herran Jeesuksen opetuslapsille, että Raamattu opettaa ettei saa tuomita. He eivät vain ymmärrä sitä, että he väärin siteeraavat Raamattua ymmärtämättä mitä on sanottu ja miksi on sanottu:

Matt 1:
1 ¶ "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi;
2 sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.
3 Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?
4 Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: ‘Annas, minä otan rikan silmästäsi’, ja katso, malka on omassa silmässäsi?
5 Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä.
6 Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.

Joh 7:24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio."

Luuk 6:37 Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

Jos tuomitsemme väärin perustein lähimmäisen esim. malka omassa silmässä (eläen itse synnissä), niin olemme ulkokullattuja (tekopyhiä) ja teemme silloin väärin. Otan esimerkin; jos sanomme huorintekijälle, että hän tekee huorin ja itse teemme huorin tai itse olemme varkaita, niin silloin on malka omassa silmässä. Herra Jeesus tarkoitti Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sitä, että älä tuomitse, ettei sinua tuomittaisi, sillä jos tuomitset ja itse elät synnissä, niin silloin sinut tuomitaan.

Jeesuksen sanojen mukaan kuitenkin saa antaa oikean tuomion, jos esim. joku varastaa, tekee huorin ja valehtelee, niin on meillä oikeus sanoa synti synniksi. Oikean tuomion antaminen ei ole tuomitsemista, vaan sen toteamista, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Täten on meillä myös oikeus sanoa ekumeniaa paholaisen työksi, koska se on sitä, emmekä silloin tuomitse ketään, sillä olemme sanoneet totuuden. Samoin ei uskova silloin tuomitse ketään, jos hän sanoo synnin tekemisen johtavan kadotukseen. Uskova ei silloin ketään tuomitse, vaan kertoo kuka tuomitsee ja miksi; Jumala tuomitsee synnintekijän kadotukseen. Lopun ajan synnin vallan alla ja ekumenian pauloissa oleva ihmiskunta koittaa tehdä kaikkensa, että se saisi rauhassa tehdä syntiä se jopa vääristää Raamatun sanaa, että saisi omalletunnollensa "rauhan". Demonit ovat "uskontojensa" ja ekumenian kautta eksyttäneet ihmiset luulemaan hyvää pahaksi ja pahaa hyväksi, siksi he eivät näe eivätkä ymmärrä sitä että esimerkiksi ekumenia on pimeyden ruhtinaan työtä. Tämän tähden myös lopun aikana monet uskovat tulevat luopumaan totuuden rakkaudesta ja heistä tulee hyvän vihamiehiä.
 

Sokeus ekumeniaan nähden
 

Muistuu mieleeni aika (2000-2005) jolloin keskustelin ekumeniasta muutamissa netissä olevissa keskustelufoorumeissa. Silloin monet henkilöt sanoivat, että turhaa on ekumeniasta puhua, sillä ei ekumeniassa ole kysymys ykseydestä, vaan keskinäisestä vuoropuhelusta. Nyt nämä samat henkilöt hehkuttavat ekumeniaa loistavana asiana, jonka tarkoitus on saada ykseyttä aikaan. Miksi heille on näin tapahtunut, että heidän mielipiteensä on muuttunut? Sen tähden koska he ovat alun alkaen uskoneet asioita ihmisten korvasyyhyn mukaisesti ja vallitsevan tilanteen mukaisesti. Tällaisten ihmisten usko ja uskon käsitykset muuttuvat sen mukaisesti mihin uskonnollinen maailma on menossa. Tänä päivänä uskonnollinen maailma hyväksyy täysin ekumenian ja siksi myös nämä ihmiset, jotka aikaisemmin sanoivat, ettei ekumeniasta kannata puhua, koska siinä ei ole kysymys ykseydestä, niin he ovat kuin kameleontit ja siksi he muuttavat mielipiteitään aina sen mukaan mikä on "muotia" uskonnollisessa maailmassa. Suurin syy heidän toiminnalleen on se, että he eivät tunne Raamattua Jumalan sanana, vaan he tuntevat Raamattua uskonnollisten perinteiden mukaan. Siksi he kannattavat myös ekumeniaa, eivätkä näe sitä millainen eksytys ekumenia on.

Syitä ekumenian sokeuteen.
Joidenkin uskovien sokeutumiseen ekumenia asiassa vaikuttaa monenlaisia tekijöitä joita ovat muun muassa seuraavat tekijät:

- Ihminen on tullut uskoon, mutta ei ole ymmärtänyt, tai kyennyt, tai halunnut elää uuden luomuksen mukaista elämää. Tämän tähden hän on ajautunut pois terveestä uskosta ja on siksi altis hyväksymään ekumeenisen eksytyksen.

- Hän pelkää ihmisiä enemmän kuin Jumalaa ja koska ekumenia niittää suosiota ja mainetta yhä suuremmassa määrin, niin ihmisten mieliksi elävä myös hyväksyy ekumenian koska sillä on enemmistön tuki.

- Ihminen ei halua joutua vainotuksi Kristuksen tähden, vaan hän haluaa miellyttää ihmisiä, siksi hän valitsee ekumenian kannattamisen.

- Ihminen rakastaa enemmän ihmisten uskonnollisia perinnäissääntöjä kuin Jumalaa ja Jumalaa sanaa ja tämän tähden hän valitsee ekumenian kannattamisen.

- Ihminen on eksynyt uskomaan valhetta ja vääryyttä ja siksi hän kannattaa ekumeniaa.

Jos koet kuuluvasi johonkin edellä mainittuun ihmisryhmään, niin Jumala on armahtavainen Isä. Jumala haluaa johdattaa sinut parannuksen paikalle, jonka kautta opit elämään uuden luomuksen mukaista elämää. Pyhän Hengen kautta saat myös rohkeuden uskoa Herraan Jeesukseen siten kuin Raamattu opettaa. Eikä sinun tarvitse pelätä tai mielistellä ihmisiä, vaan saat uskoa ja luottaa Herraan Jeesukseen.

Yhdysvalloissa syntyi ns. karismaattinen liike, joka yhdisti katolisia ja protestantteja Amerikan mantereella 1960-luvulla. Armolahjojen levitessä niin katoliseen kuin protestanttisiinkin kirkkoihin, niin katoliset kuin monet protestantit kokivat olevansa veljiä Kristuksessa. Armolahjojen tullessa katoliseen kirkkoon alkoi katolinen kirkko tutkia tarkemmin Pyhää Henkeä ja hänen työtänsä. Suuri innostus oli molemmissa leireissä niin katolisten kuin protestanttien ja ehkä joiltakin jäi huomaamatta eräissä katolisissa karismaattisissa piireissä tulleet väärän hengen sanomat, jotka tulivat "neitsyt Marialta" ja kuolleilta pyhimyksiltä. 1979 karismaattinen karmeliitta isä Louis Rogge sanoi:

”Ilosanoma jota julistetaan puhumatta neitsyt Mariasta, ei ole enää Jeesuksen Kristuksen evankeliumi…se, että salaisimme evankeliumin koko täyteyden veljiltämme ja sisariltamme Herrassa…ei ole rakkautta vaan itsekkyyttä. "

Louis Rogge oli myös sitä mieltä, että Maria on eräänlainen seurakunta, hengen johtama, Jumala keskeinen ja karismaattinen. Louis Rogge jatkaa:

"Marian osuus lunastustyössä auttaisi katolisia karismaatikkoja selvittämään kaikki Mariaa kohtaan suuntautuneet ennakkoluulot."

Kaikki katolilaiset karismaatikot eivät varmaankaan palvo Mariaa ja varmasti tuossa 1960-luvulla alkaneessa karismaattisessa liikehdinnässä yhdysvalloissa pelastui aidosti joitakin katolisia. Mutta tosiasia on se että katolisuudessa vaikuttanut karismaattisuus ei kuitenkaan kyennyt poistamaan katolisen kirkon vääriä oppeja mm. paavin asema, Marian palvonta, transsubstantionaatio–oppi ja lapsikasteen pelastus, kaikki nämä pahat harhaopit ovat edelleen katolisen kirkon vahva perusta ja tukijalka, joka on heille yhtä kuin usko ja elämä. Yksikään katolinen oppi ei muuttunut, mutta Pyhä Henki johtaa edelleenkin koko totuuteen eikä jätä seurakuntaa Babylonian oppeihin. Katolisen kirkon opin muuttumattomuus on todiste sille, että he ovat epäjumalan palvelijoita, jotka palvelevat epäjumalaa, eivät Raamatun Jumalaa.

Mistä tämä karismaattisuus sai oikein alkuunsa katolisessa kirkossa? Annetaan entisen roomalaiskatolisen papin kertoa mistä oikein on kysymys. 1960-luvun lopulla jesuiittapappi, jonka nimi on Alberto Rivera tuli uskoon ja hän paljasti mitä katolinen kirkko on suunnitellut. Alberto Rivera koulutettiin soluttautumaan protestanttisiin kirkkokuntiin mm. baptisteihin, helluntalaisiin ja plymouth veljiin. Albertosta tuli jesuiittapappi ja hänelle avautui, mitä on todellinen katolinen kirkko. Jesuiitat ja katolinen kirkko on soluttautunut Riveran tietojen mukaan kaikkiin protestanttisiin kirkkoihin ja herätysliikkeisiin. ortodoksiseen kirkkoon, eri uskontoihin mm. muslimit, hindut, buddhat ja mormoneihin, Jehovan todistajiin ym. Tämän solutuksen tarkoitus on saada kaikki nämä erilaiset uskonnot ja ryhmittymät luopumaan katolisuuden vastustamisesta. Koska katolinen kirkko haluaa rakentaa ekumenian kautta suurta maailmankirkkoa, jota paavi johtaisi. Katolinen kirkko myös keksi syötin protestanteille, jotta heidät saataisiin takaisin äiti-kirkkoon tai tunnustamaan katolinen kirkko Jumalan seurakunnaksi. Katolisen kirkon syötti ja eksytys oli kolmas voima ("pyhä henki"), joka oli katolinen karismaattinen liike, joka on avoin silta Roomaan kaikille protestanteille, jotka hyväksyvät katolisen karismaattisuuden. Näin on kertonut mies, joka tuntee ja tietää katolisuuden perinpohjin, olihan hän katolisen kirkon jesuiittapappina.

On täysin selvää, että katolisen kirkon soluttautuminen on onnistunut, siitä on osoituksensa monien kirkkojen ja herätysliikkeiden mukana oleminen ekumeniassa. Nämä mukana olevat kirkot ja herätysliikkeet aikoinaan näkivät katolisen kirkon valhe-evankeliumin ja vastustivat katolista kirkkoa, mutta ovat nyt hyväksyneet katolisen kirkon ja sen virallisen opetuksen.

Muistan sen kuinka niin sanottu "Toronto-uudistus" rantautui Suomeen 1990-luvun puolivälissä. Koin tämän "uudistuksen" olevan eksytys ja rukouksessa ollessani Jumala sanoi minulle, että tämä "uudistuksen" henki on katolisuuden henki, joka johdattaa uskovia eksytykseen, jossa hyväksytään katolilaisuus sekä vieraiden henkien toiminta. John Wimber jolla oli voimakas vaikutus niin sanotussa "Toronto-uudistuksessa" sanoi, että Jumala on toiminut historiassa muun muassa Paavi Gregorius I Suuren ja Ignatius Loyolan (Jesuiittojen perustaja) kautta. Samoin John Wimber opetti, että neitsyt Marian tekemät ”ihmeet ja parantumiset” Lourdesissa Ranskassa olivat Jumalan tekoja, vaikka kysymyksessä olivat riivaajahenget. John Wimber sanoi myös, että katolisessa kirkossa ihmisiä parantuu koskettamalla pyhimysten jäännöksiä, eikä siinä ole teologisesti mitään väärää (tämä on kuitenkin väärin ja epäraamatullista). John Wimber oli hyvin katolismyönteinen, eikä hän nähnyt sitä miten riivaajahenget ovat eksyttäneet katolista kirkkoa ja kuinka katolisen kirkon evankeliumi on valhe-evankeliumia. John Wimberiä voi sanoa katolisuuden markkinamieheksi, jonka eräs pyrkimys oli tuoda esille katolista kirkkoa Jumalan seurakuntana, jossa Jumala toimii voimakkaasti (tämä ei ole kuitenkaan totta). Ei ole siis ihme, että "Toronto-uudistuksen" takana olevat tahot koittivat markkinoida katolisuutta todellisille Herran Jeesuksen opetuslapsille. Valitettavasti osa näistä uskovista on hyväksynyt ekumenian ja katolisuuden. On myös sanomatta selvää, että katoliset ovat soluttautuneet eri kirkkoihin, herätysliikkeisiin sekä myös eri uskontoihin.

Olin mukana vapaaseurakunnan työssä 1990-luvun puolivälissä ja muistan kuinka vapaaseurakunnan valtakunnallinen johto hyväksyi "Toronto-uudistuksen". Muutama vuosi tämän "uudistuksen" hyväksymisestä Suomen vapaaseurakunta liittyi Suomen ekumeenisen neuvoston täysjäseneksi. On täysin selvää, että riivaajahenkien eräs vaikutin "Toronto-uudistuksen" kautta oli saada ihmisiä myönteisemmiksi katolisen kirkon evankeliumille, joka kuitenkin perustuu epäraamatullisiin oppeihin sekä riivaajahenkien ilmestymisiin ja on siten valheellista evankeliumia. Aikaisemmat sukupolvet vapaaseurakunnassa eivät hyväksyneet katolisen kirkon valhe-evankeliumia, mutta 1990- luvun loppupuolelta aina tähän päivään saakka ovat sen johtohenkilöt hyväksyneet ekumenian ja tästä on todistuksena vapaaseurakunnan mukana oleminen ekumeniassa.

Jotkut uskovat sanovat, että ekumeniassa mukana olevissa kirkoissa ja herätysliikkeissä on uskovia ihmisiä ja siksi on oikein olla mukana ekumeniassa näiden uskossa olevien tähden. Edellä olevaa lausuntoa ei ole ajateltu loppuun asti, sillä esimerkiksi ekumeniassa mukana olevan katolisen kirkon virallinen opetus on ekumenian hyväksymä, vaikka katolisen kirkon virallinen opetus on valheellista ja väärää opetusta. Ekumenia antaa todistuksen, jossa jokainen siihen kuuluva kirkko ja herätysliike on Jumalan seurakuntaa ja Jumalan lapsia, joka tarkoittaa myös sitä että ekumenia pitää katolisen kirkon valheellista ja väärää evankeliumia oikeana evankeliumina. Kun jotkut sanovat, että ekumeniassa täytyy olla mukana sen tähden koska kirkkojen sisällä on uskovia, niin tällaisen lausunnon sanojat unohtavat sen tai eivät ymmärrä, että ekumeniassa on kyse kirkkojen välisistä ykseyspyrkimyksistä, jossa pyritään myös luomaan ykseyttä sellaisten kirkkojen kanssa jotka julistavat valheellista evankeliumia kuten muun muassa katolinen kirkko julistaa. Tämän tähden ei kukaan Herran Jeesuksen opetuslapsi voi olla mukana ekumeniassa tai tukea ekumeniaa, koska ekumenia antaa valheellisen lausunnon, jossa he sanovat epäjumalan palvelijoiden olevan myös Jumalan lapsia. Ei edes jonkun uskovan mukana olo ekumeniassa tee siitä Jumalan työtä, vaan ekumenia on ja pysyy pimeyden ruhtinaan työnä. Siksi ekumeniaan ei saisi kuulua yksikään Herran Jeesuksen opetuslapsi.

Ekumenia tulee olemaan vedenjakajana jokaiselle Herran Jeesuksen opetuslapselle, sillä se tulee jakamaan Jeesukseen uskovat kahtia; ne jotka pitävät ekumeniaa pimeyden ja synnin työnä ja ne jotka pitävät ekumeniaa Jumalan työnä. Ne uskovat, jotka pitävät ekumeniaa Jumalan työnä ovat sellaisia, jotka rakastavat ihmisiä enemmän kuin Jumalaa ja he samoin ovat ihmisille mieliksi, mutta eivät Jumalalle. Ekumenian kannattajiksi eksyneet uskovat ovat myös sellaisia, että he myös uskovat Raamatun opetuksia, ei sen mukaan mitä Raamattu oikeasti opettaa, sillä nämä eksyneet ihmiset uskovat uskonnolliseen ihmisten korvasyyhy "evankeliumiin". Onneksi on myös niitä uskovia, jotka ymmärtävät että ekumenia on saatanallinen petos. He uskaltavat tuoda sen myös esille, että ekumenia on saatanallinen petos ja he uskaltavat myös julistaa tässä maailmassa todellista Herran Jeesuksen evankeliumia.
 

Sana paikallisseurakunnan vanhimmille ja seurakunnalle
 

Edellä on käyty asiaa lävitse, ettei Herran Jeesuksen opetuslapsi voi olla mukana Suomen ekumeenisessa neuvostossa jäsenenä, tarkkailijana tai kumppanina, eikä yksikään Kristuksen paikallisseurakunta voi kannattaa kuulumista Suomen ekumeeniseen neuvostoon. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen jokaisen Herran Jeesuksen paikallisseurakunnan vanhimpien tulee julkisesti tuoda ilmi se, että ekumenia on paholaisen työtä ja eksytys, eikä Jumalan työtä. Seurakunnan vanhimmat, eli johtajat ovat eturintamassa ja siksi heidän on ensin näytettävä esimerkkiä ja uskallettava olla Jumalan kanssa samaa mieltä ekumeniasta ja kerrottava julkisesti, että ekumenia on eksytys, missä paikkakunnan seurakunta ei ole mukana millään tavoin eikä tue sitä millään tavoin, eikä tunnusta uskottomia ja epäjumalan palvelijoita Jumalan lapsiksi; samoin on uskallettava sanoa, että Rooman katolisen kirkon ja ortodoksikirkon virallinen oppi on toista evankeliumia, eli valheellista eksytyksen evankeliumia. Saman todistuksen koko seurakunnan pitäisi antaa, jos he rakastavat Jumalaa enemmän kuin ihmisiä.

Jumala tulee tuomitsemaan jokaisen uskovan, joka hyväksyy ekumenian tai on siihen osallisena. Jumala tuomitsee ensimmäiseksi paikallisseurakuntien johtajat sekä kirkkojen ja herätysliikkeiden johtajat, jotka ovat hyväksyneet ekumenian ja ovat siinä mukana; samoin Jumala tuomitsee myös jokaisen uskovan, joka hyväksyy ekumenian ja on siinä osallisena. Siksi nyt on aika Jumalan kansan nousta seisomaan rohkeasti evankeliumin totuuden puolesta ja hylätä ekumenia, joka on pimeyden ruhtinaan työtä.

Jotkut seurakunnan johtajista sanovat omalle seurakunnallensa, että eivät hyväksy ekumeniaa eivätkä pidä esim. katolisen kirkon virallista opetusta Raamatullisena. Siitäkin huolimatta nämä johtajat ovat mukana ekumeniassa. Heidän toimintansa on ristiriitaista sekä ihmisten mielistelyä, jossa he kumartavat aina siihen suuntaan, joka kulloinkin on heidän kuulijakuntansa. Tällainen toiminta on kaksinaamaista sekä tekopyhää, jossa kuljet kahdella tiellä siksi, koska haluat miellyttää enemmän ihmisiä kuin Jumalaa. Jos näet, että ekumeniassa on mukana tahoja, jotka eivät edusta Raamatullista evankeliumia, vaan valheellista evankeliumia, niin sinun tulee uskaltaa se sanoa avoimesti ja julkisesti sekä vetäytyä pois ekumeniasta. Jos silti jäät ekumeeniseen yhteyteen yhdessä uskottomien ja valheellisen evankeliumin levittäjien kanssa, niin Jumala tulee sinut tuomitsemaan. Tee siis parannus ja hylkää ekumeeniset yhteydet valhe-evankeliumin levittäjien kanssa.

Jotkut johtajat sanovat omillensa, että ekumenia on väärin esim. katolisen kirkon viralliseen oppiin uskovien kanssa. Mutta siitä huolimatta nämä johtajat ovat mukana ekumeniassa katolisten kanssa, jotka nimenomaan uskovat katolisen kirkon viralliseen oppiin. Esimerkiksi SEN:ssä on mukana jokaisesta kirkosta ja herätysliikkeestä sellainen ihminen, joka uskoo oman kirkkonsa viralliseen oppiin. Siksi on itsepetosta uskotella itselleen, että koska näissä kirkoissa on uskovia, niin voimme olla mukana ekumeniassa, koska ekumenian johtotasolla SEN:ssä jokainen jäsen joutuu uskomaan oman kirkkonsa virallisen opetuksen. Tämä merkitsee myös sitä, että esimerkiksi katolisen kirkon ekumenian edustajat uskovat messu-uhrin olevan paikka, jossa Jeesus uhraa ja uhrataan koko ajan uudelleen. Katolisen kirkon messu-uhri opetus on toista evankeliumia. SEN:n mukaan jokaisen ekumeniassa olevan tulee tunnustaa toinen toisensa Jumalan lapsiksi, siksikin on itsepetosta uskotella itselleen, että oikea Herran Jeesuksen opetuslapsi voisi olla mukana ekumeniassa, jossa valheesta koitetaan tehdä "totuutta", joka on kuitenkin valhetta.

Jotkut herätysliikkeisiin (vapaakirkko ja helluntaikirkko) kuuluvat seurakuntien johtajat kannattavat ekumeniaa ja puolustelevat ekumeniassa mukana olon sillä, että he voivat puhua totuutta mm. katolisille ja ortodokseille ekumenian kautta. Jos ajattelutapa on tällä tasolla, niin silloin ollaan ymmärretty väärin evankeliumin julistaminen ja se miten evankeliumia tulee julistaa. Evankeliumia tulee julistaa uskottomille ja epäjumalanpalvelijoille, eikä uskovat saa tehdä liittoa uskottomien kanssa ekumenian kautta, joka sanoo kaikkien ekumeniassa mukana olevien olevan Jumalan lapsia, vaikka todellisuudessa ekumeniassa on mukana paljon uskottomia ja epäjumalanpalvelijoita. Herran Jeesuksen opetuslasten tulee julistaa evankeliumia uskottomille kertomalla, että he ovat kokonaan ulkona pelastuksesta ja matkalla kadotukseen, elleivät tee parannusta ja kadu syntejänsä ja usko Herraan Jeesukseen. Evankeliumin julistamista ei saa siis tehdä siten, että tekee uskottomien kanssa yhteisen liiton, esimerkiksi sellaisen mitä SEN:n ekumenia edustaa.

Ekumeniassa mukana olevat Jeesukseen uskovat eivät kulje sitä tietä mihin Herra Jeesus on heidät kutsunut. Ekumeniassa mukana olevat uskovat, eivät suostu kantamaan Kristuksen tähden pilkkaa ja kärsimystä, vaan he etsivät ihmisten suosiota ja ovat eksyneet mukaan lopun ajan suvaitsevan uskon piiriin, jossa suvaitaan kaikkia ja etsitään yhteyttä kaikkien kanssa. Tämän tien päässä on antikristus ja monet uskovat, jotka ovat ekumeniassa mukana tulevat päätymään antikristuksen sylliin, elleivät tee parannusta ja hylkää ekumeniaa. Herra Jeesus sanoi, että lopun aikaan enne Hänen tulemustaan koko maailma alkaa vainoamaan Hänen opetuslapsiaan Hänen tähtensä. Todellisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi olla sillä puolella missä maailma ylenkatsoo Jumalan rakkauden ja totuuden, eikä olla mukana ekumeniassa, jossa ei tarvitse kantaa Kristuksen pilkkaa, vaan siellä saa kantaa "hyvän miehen" mainetta olemalla kaikkien kanssa kaveri suvaitsevaisuuden nimissä. Jos haluat olla todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi, niin silloin hylkäät ekumenian ja uskot Herraan Jeesukseen siten kuin Hän sanoo sanassaan, joka opettaa, että pimeydellä ja valkeudella ei ole yhteistä päämäärää.

Ilmestyskirjan 18 luvussa Jumala kehottaa sitä osaa kansaansa, joka on Babylonissa tulemaan sieltä ulos, etteivät he joutuisi osallisiksi Babylonin synneistä. Ilmestyskirja kuvaa Babyloniaa suurena porttona, joka koostuu monista portoista, jotka ovat uskontoja sekä uskonnollisia kirkkolaitoksia, eli ilmestyskirja kertoo ekumenian mädästä hedelmästä, joka eksyttää ja johdattaa ihmisiä iankaikkiseen kadotukseen. Jos siis olet mukana ekumeniassa, niin silloin joudut hyväksymään sen jokaisen jäsenkirkon, tarkkailijan ja kumppanin uskonnolliset näkemykset ja tunnustamaan heidät Jumalan lapsiksi ja osaksi Jumalan seurakuntaa. Tosiasiassa se on kuitenkin valhetta ja esim. katolinen ja ortodoksinen kirkko julistaa valheellista evankeliumia ja hyväksymällä sen sinusta tulee osallinen toisen (valheellisen) evankeliumin puolestapuhumiseen. Toisen evankeliumin levittäjä ja siihen uskominen tuo "palkaksi" iankaikkisen kadotuksen. Sinäkin olet mukana toisen evankeliumin levittämisessä olemalla mukana ekumeniassa, joka hyväksyy mm. katolisen ja ortodoksisen kirkon virallisen opin Raamatullisina, vaikka ne eivät ole sitä. Siksi Jumala kutsuu sinua ulos Babylonian ekumeniasta, ettet joutuisi osalliseksi Babylonian synteihin, joista yksi on väärä evankeliumi. Jollet tule ulos tästä ekumeniasta, niin sinä joudut iankaikkiseen kadotukseen yhdessä epäjumalanpalvelijoiden kanssa. Se ei sinua pelasta, että uskot oikein, jos samaa aikaa hyväksyt väärän evankeliumin. Tämä on vakava asia, siksi tee parannus ja tule ulos ekumenian ansasta.

Usein kuulen joidenkin uskovien sanovan, että tulee keskittyä paikallisseurakunnan työhön ja vasta sitten lähteä ulos, jos paikallisseurakuntaan tulee ekumenia sisälle. Ikävä ja valitettava totuus on se, että paikallisseurakunnan sisälle on jo silloin tullut ekumenia, jos herätysliikkeen johto on hyväksynyt ekumenian. Sillä tämän liikkeen jäsenenä sinun tulee edustaa sen liikkeen ajatuksia ja arvoja ja näkemyksiä, sillä siihen olet sitoutunut liittyessäsi näihin herätysliikkeisiin. Jos liikkeen johtajat hyväksyvät ekumenian, niin silloin he odottavat että sinä myös hyväksyt ekumenian. Siksi sinun tulisi sanoa liikkeesi johtajille, että et hyväksy ekumeniaa, sillä liikkeesi johtajien mukana oleminen ekumeniassa on asia, jonka kautta he ovat sitoutuneet epäjumalan palvelukseen.

Voit ajatella, että asia ei kuulu sinulle koska, et hyväksy ekumeniaa, mutta asia kuuluu sinulle jos kuulut samaan herätysliikkeeseen, jonka johtajat ovat antaneet maailmalle todistuksen, jossa he hyväksyvät ekumenian. Siksi sinun tulisi kertoa liikkeesi johtajille, että sinä et hyväksy ekumeniaa. Jos herätysliikkeen johtajat ovat mukana ekumeniassa, niin silloin ekumenia leimaa koko liikettä ja kaikkia sen jäseniä myös sinua. Juuri tämän tähden on tärkeätä tuoda julkisesti esille se, että et hyväksy ekumeniaa ja että ekumenia on paholaisen työtä, josta Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi pysyä poissa.

Miksi odottaa sitä, että ekumenian täysin vallatessa paikallisseurakuntasi, niin vasta sen jälkeen vastustat ekumeniaa lähtemällä ulos herätysliikkeestä johon kuulut. Eikö olisi paljon parempi vaihtoehto, että seurakuntasi johtajat ja koko seurakunta sanoo julkisesti herätysliikkeesi johtajille ja tälle maailmalle, että ekumenia on eksytys johon emme ikinä ota osaa jäseninä, tarkkailijoina tai kumppaneina. Eli olisi tärkeätä julkisesti vastustaa ekumeniaa jo nyt tuomalla julkisesti julki sen että ekumenian työ on paholaisen työtä. Silloin kun julkisesti seurakuntana sanotte totuuden ja elätte sen mukaisesti, niin silloin ei ekumenia kykene valloittamaan uskovien joukkoa, seurakuntaa jossa elät ja vaikutat. Jumala johdattaa oman aikataulunsa mukaisesti jokaisen Häntä rakastavan Jeesuksen opetuslapsen ulos sellaisista tahoista, jotka ovat jollakin tavalla sotkeutuneet ekumeniaan. Joten valvo ja ole valmis toimimaan silloin kun Jumala kutsuu sinua ulos:

Ilm 18:
1 ¶ Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan.
2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.
3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta."
4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.

Babylon sana tarkoittaa sekaannusta ja hajaannusta ja sitä ekumenia on, sillä se sekoittaa epäjumalan palveluksen ja Jumalan palvelemisen keskenään ja lopulta asettaa epäjumalan palveluksen johtamaan ja hallitsemaan ekumeniaa. Ekumenia puhuu ykseydestä mutta koittaa yhdistää epäjumalan palvelijan ja Jumalan palvelijan ja todellisuudessa koittaa estää todellisen ykseyden syntymisen, joka on vain todellisten Herran Jeesuksen opetuslasten keskinäistä ykseyttä ja yhteyttä.

Raamatussa Jumala kehottaa kansaansa lähtemään ulos Babylonista, joka tarkoittaa ekumenian sekaannusta, sillä Jumala puhuu tässä lopun ajassa olevalle seurakunnan osalle, joka on sotkeutunut myös ekumenian pauloihin. Herra sanoo, että Hänen kansansa on lähdettävä siitä ulos, etteivät he joudu osallisiksi Babylonian synteihin, jolla hän on haureuden viinillä eksyttänyt maan kansoja. Haureuden vihan viini tarkoittaa epäjumalan palvelusta ja väärän evankeliumin levittämistä. Babylonian synteihin osallistuminen lopun ajalla tarkoittaa sitä, että jokaisen ihmisen maan päällä tulisi hyväksyä ekumeeninen maailmankuva, jossa kaikkien uskontojen ja uskojen opetetaan johtavan yhden ja saman jumalan luo, joka on kuitenkin epäjumala nimeltään saatana. Tämän tähden on tultava ulos, sillä muuten joudut hyväksymään ekumeenisen eksytyksen ja tunnustamaan "oikeaksi" kaiken synnillisen epäjumalan palveluksen ja kaikki synnin vallassa olevat opit ja opetukset.

Ikävä asia on se, että ekumenian kautta monet uskovat tulevat sokaistumaan ja luopumaan uskostaan. Tämä tapahtuu siten, että nämä luopuneet haluavat kyllä uskoa Jumalaan, mutta sekoittavat uskoonsa mukaan ekumeenisen epäjumalan palveluksen ja sokeutuessaan he alkavat pitää ekumenian epäjumalan palvelusta Jumalan työnä, jota se ei kuitenkaan ole. Näin nämä sokaistuneet uskovat tulevat vetäytymään pois todellisten Herran Jeesuksen opetuslasten keskeltä. Samoin nämä sokaistuneet uskovat alkavat pitämään todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia "lakihenkisinä" ja "villitsijöinä". Samoin nämä sokaistuneet uskovat sanovat todellisten Herran Jeesuksen opetuslasten olevan uskottomia ja epäjumalan palvelijoita. Lopun aikana ekumenian työssä mukana olevat tulevat pitämään todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia vääryyden vallassa olevina, siksi Jeesus sanoikin, että lopun aikana kaikki maailman kansat alkavat vainoamaan todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia. Paha kääntää kaiken päälaellaan ja tekee hyvästä pahan ja pahasta hyvän.

2 Kor 6:
4 vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa,
5 ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa;
6 puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa,
7 totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa;
8 kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina,
9 tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina,
10 murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken.

2 Tim 3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

Jumalan sana opettaa, että sen tähden koska palvelemme Jumalaa rakkaudessa ja totuudessa, niin siksi tämä maailma valheen kautta koittaa tahrata Herran Jeesuksen opetuslapsille pahan maineen sekä pitää meitä villitsijöinä, koska puhumme totuutta. Tämän maailman henki vainoaa jollakin tavalla kaikkia niitä, jotka haluavat elää jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa.

Sammakko pesuvadissa
 

Ekumenian hyväksymistä ja siihen osallistumista voi verrata sammakkoon, joka laitetaan metalliseen pesuvatiin (tai kattilaan), jossa on vettä. Kun vettä aletaan keittämään ja veden lämpötila lämpenee hitaasti, niin sammakko sopeutuu lämpenevään veteen eikä ymmärrä hypätä pois pesuvadista. Kun veden lämpötila nousee hitaasti, niin sammakon solujen lämpötila nousee myös hitaasti ja kun solujen lämpötila ylittää 43 astetta, niin sammakon soluvalkuainen koaguloituu (hyytelöityy). Koaguloituminen eli soluvalkuaisten hyytelöityminen lamaannuttaa sammakon siten, ettei se kykene enää hyppäämään pois pesuvadista, vaan kuolee kiehuvaan veteen. Sammakon kuoleminen kiehuvaan veteen metallisessa pesuvadissa ei ole keksitty juttu tai teoria, vaan todellinen tosiasia, joka on todistettu todeksi käytännössä.

Sammakko ei aluksi ymmärrä mitä on tapahtumassa ja mitä sille ollaan tekemässä, siksi se ei vastusta eikä torju ajatusta olla pesuvadissa. Vesi vetää sammakkoa puoleensa ja vesi on sammakolle luontainen elementti. Sammakko saattaa aluksi jopa ajatella, että tämä on mukavan lämmin pieni lätäkkö ja nauttia täysin siemauksin lämpimästä lätäköstä. Sammakko pikkuhiljaa sopeutuu veden muutoksiin, jossa veden lämpötila pikkuhiljaa lämpenee, eikä sammakko vieläkään ymmärrä mitä sille on tapahtumassa, mutta sammakon nauttiessa vesielementistä se muuttuu niin kuumaksi, että se lopulta tappaa sammakon. Veden lämpötilan muuttuessa lähelle kuolettavaa lämpötilaa, sammakko ei vieläkään ymmärrä mitä sille tapahtuu, vaan ymmärtämättömyytensä tähden se antaa keittää itsensä hengiltä. Sopeutuminen veden lämpötilan muutoksiin ja siihen mukautuminen, eli mukana olo muutoksissa aiheutti sammakon kuoleman.

Samalla tavalla toimii ekumenia. Ekumenia on kuin tuo pesuvati houkuttelevine vesineen, johon se haluaa sinut istuttaa ja sopeuttaa ja haluaa saada sinut pikkuhiljaa uskomaan kaiken mitä ekumenia edustaa, uskoo ja opettaa. Jos et ajoissa hyppää pois ekumenian pesuvadista, niin sinä tulet kuolemaan hengellisesti ja menettämään iankaikkisen pelastuksen, sillä toiseen evankeliumiin uskominen, jota ekumenia edustaa on Raamatun opetuksen mukaan kirouksen alaista evankeliumia, johon uskovat ihmiset ovat myös itse kirouksen alaisia.

Minun sanani eivät ole tuomitsemista, vaan kirjoitan tämän rakkaudesta sinuun, joka olet eksynyt ekumenian paulaan ja ansaan, että voisit tehdä parannuksen ja tulla takaisin Jumalan luokse ehyellä sydämellä, uskoen ja opettaen rakkauden kautta totuuden sanaa, joka on Jumalan sanan mukainen, eikä ihmisten korvasyyhyn mukainen. Ikävä kyllä näyttää valitettavasti siltä, että ekumeniassa mukana olevat tahot eivät tee kirkkoina, järjestöinä ja herätysliikkeinä parannusta ekumeniasta, siksi yksilöuskovat tulevat tulemaan ulos näistä kirkoista, järjestöistä ja herätysliikkeistä. Uskon ja toivon myös, että olisi paikallisseurakuntia, jotka kuuluvat herätysliikkeisiin ja että niistä edes joku seurakuntana tulisi ulos näistä herätysliikkeistä. Koska hyvin pian tulee aika, jolloin jokainen kirkko, herätysliike ja uskonnollinen järjestö joutuu hyväksymään ekumeeniset opetukset ja sen jälkeen et voi enää uskoa Herraan Jeesukseen ja Jumalan sanaan siten kuin Raamattu opettaa, vaan joudut uskomaan ekumenian korvasyyhyä.

Ekumeniassa ei ole kysymys pelkästään yhteydenpidosta ja neuvottelemisesta, sillä Suomen ekumeenisen neuvoston tavoite on kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen ja tähän yhteyteen he haluavat niin katoliset, ortodoksit, luterilaiset kuin vapaan suuntien edustajat ja samoin heidän tavoite on hyväksyä eri uskonnot kristittyjen sisarina ja veljinä. Ekumenia on siten asia, jonka pääsuunnittelija ja arkkitehti asustelee pimeyden päämajassa ja tosiaankin Jeesuksen opetuslapset eivät saa olla mukana ekumenian työssä.

Ekumeenisen neuvoston jäsenet pitävät sen toiminnassa mukana olevia jäseniä, tarkkailijoita ja kumppaneita Jumalan lapsina ja Jumalan seurakuntana ja juuri sen tähden ei uskova voi olla sellaisen systeemin jäsenenä, koska SEN pitää valheellisesti epäjumalan palvelijoita Jeesuksen opetuslapsina. Jeesus oli syntisten seurassa, mutta ei samaistunut heihin eikä pitänyt sellaista ihmistä Jumalan lapsena, joka ei sitä ollut. SEN pitää niitäkin Jumalan lapsina, jotka eivät sitä ole. Jeesuksen esimerkkiä seuraten voimme pitää epäjumalanpalvelijoita lähimmäisinämme, mutta emme Jumalan lapsina. Jeesus oli syntisten seurassa, mutta ei samaistunut heihin, eli ei pitänyt epäjumalanpalvelijaa Jumalan lapsena. Jeesus oli syntisten seurassa, mutta ei sanonut heitä Jumalan lapsiksi. Jeesus oli syntisten seurassa, mutta ei tukenut syntisten syntisiä tekoja ja oppeja. Herran Jeesuksen opetuslasten tulee seurata Jeesuksen esimerkkiä, eli meidän tulee elää lähimmäistemme samassa maailmassa, mutta emme saa kantaa yhteistä iestä epäjumalan palvelijoiden kanssa sanomalla heitä Jumalan lapsiksi tai olemalla osallisia ekumeniassa, koska ekumenia pitää kaikkia siihen osallistuvia Jumalan lapsina, vaikka suurin osa heistä on uskottomia ja epäjumalan palvelijoita.

Moni sanoo, että koska ekumeniassa ja sen sisällä olevissa kirkoissa, herätysliikkeissä ja järjestöissä on uskovia ihmisiä, niin siksi tätä työtä ei saisi vastustaa, vaan "siunata". Edellä olevan kommentin lausuja ei ymmärrä sitä, että ekumeniassa mukana olevien kirkkojen esim. katolisen ja ortodoksisen kirkon virallinen oppi ja evankeliumi määrittää heidän kantansa ekumenian työssä. Eli toisin sanoen näiden kirkkojen epäraamatullinen ja väärä evankeliumi on johtavassa roolissa näiden kirkkojen opetuksissa. Kysymys on siis siitä, että ekumenian kautta ollaan mukana hyväksymässä näiden kirkkojen väärää evankeliumin levittämistä. Sillä jokainen taho joka on mukana ekumeniassa joutuu hyväksymään toinen toisensa Jumalan lapsina ja Jumalan seurakuntina. Täten ekumeniassa mukana olevat joutuvat hyväksymään valheen ja pitämään valhetta "totuutena".

Yhteistä sanomaa ei voi eikä saa julistaa sellaisten tahojen kanssa, jotka julistavat toista evankeliumia esim. opettamalla, että Jeesus Kristus uhrataan ja uhraa itsensä uudelleen joka päivä messu-uhrissa. Herraan Jeesukseen uskovan lampun tulisi olla kirkas ja osoittaa Jumalan sanan puhdasta evankeliumia, eikä meidän ole tarkoitus liittää evankeliumiin riivaajien oppeja ja pimeyden töitä. Kysymys on vakavasta asiasta, ei hysterian luomisesta, vaan katseen kiinnittämisestä terveeseen evankeliumiin ja pimeyden töistä irtisanoutumiseen.

Jeesus Kristus sanoi, että ennen kuin Hän tulee takaisin, niin uskovien keskellä on tapahtunut luopumus, jossa luopuneet uskovat yhdessä uskottomien ja epäjumalanpalvelijoiden (ekumenia) kanssa alkavat (maailmanlaajuisesti) vainoamaan todellisia Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia, jotka Jumalan armosta Pyhän Hengen voiman kautta elävät ja uskovat siten kuin Raamattu opettaa (Matt luku 24). Ennen Jeesuksen Kristuksen tulemista kirkot ja monet herätysliikkeet tulevat luopumaan Raamatullisista arvoista ja kirkon sekä herätysliikkeiden papit ja pastorit vastustavat Raamatullisia arvoja hyväksymällä kaikenlaista syntiä sekä vääriä Raamatun opetuksia ja osittain ekumenian valhe evankeliumi sokaisee heidät. Ennen tulemustaan Herra Jeesus Kristus kutsuu kansaansa tulemaan ulos Babylonista (vääryyden sekoituksesta), joka vaikuttaa kirkoissa ja monissa herätysliikkeissä.

Kun ekumeeninen maailmankirkko muodostuu ja aloittaa vainon todellista Jumalan seurakuntaa ja Jeesuksen todistajia vastaan, niin silloin ei seurakunta enää voi kokoontua julkisissa rakennuksissa eikä julkisesti. Todellisesta Jumalan seurakunnasta tulee silloin ”lainsuojattomia”, joilla ei ole oikeutta harjoittaa uskoaan, koska katolis-ekumeeniset uskontodirektiivit määräävät, että vain ne, jotka noudattavat näitä katolis- ekumeenisia uskontodirektiivejä, vain ne saavat harjoittaa julkisesti ns. katolis-ekumeenista uskontoa. Kaikkien seurakuntien, kirkkokuntien ja herätysliikkeiden tulee toimia rekisteröitynä uskonnollisena yhdyskuntana tai uskontona ja heidän tulee noudattaa katolis-ekumeenisia uskontodirektiivejä, muuten ei saa harjoittaa uskontoa tai uskoa. Jumalan seurakunta ei voi eikä saakaan noudattaa katolis-ekumeenisia uskontodirektiivejä, vaan heidän tulee noudattaa Jumalan sanaa rakkauden ja totuuden Hengessä. Tämän maailman kirkon (ekumenia) vainon alettua seurakunta joutuu kokoontumaan kodeissa ja seurakunnasta tulee maanalainen seurakunta. Kiitos Jumalalle siitä, että kun uskovan ihmisen sydämessä asuu Pyhä Henki ei häntä voi mikään erottaa Jumalan rakkaudesta, ei edes kuolema, vaan kuolema on voitto.

 

Petri Paavola 2009

 

Linkkisuositus: Paavi puhuu käärmeen suulla

Video ekumenia ja teologinen eksytys 26 min:

youtu.be/0oBEF2ujmTs

Lopunajan ekumeeninen eksytys ja Raamatun totuus:

youtu.be/lnrje2zXAZg

Lähteet:
- 33/38 Raamattu
- King James Version (1769)
- www.ekumenia.fi/
- www.kotipetripaavola.com/- Ekumeeninen eksytys
- Väärän karismaattisuuden ja katolisen kirkon yhteys
- http://katolinen.net/ ?page_id=733
- http://katolinen.net/ ?page_id=729

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker