Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Ekumenia ja katolinen Maria

Ekumenian eksytys etenee kovaa vauhtia kohti täyttymystä, jossa ekumeenikot lopulta tunnustavat antikristuksen "Messiaakseen". Katolista oppia Mariasta ollaan nyt kovalla vauhdilla hyväksyttämässä ekumenian parissa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Rooman katolisen kirkon todellinen uskon kohde on Maria ja Maria pelastajana esirukoustensa kautta, ja sitä kautta katolisen kirkon isäntä on saatana, ja katolinen kirkko on antikristillinen lahko, ei Raamatun kristinuskoa. 8.12.2012 Pyhän Marian kirkossa Helsingissä katolinen piispa Teemu Sippo uudisti hiippakunnan ja koko Suomen vihkimisen "neitsyt Marian tahrattomalle sydämelle".  Katolinen kirkko julkaisi katolinen.fi nettisivustolla vihkimisestä lyhyen tiedotuksen, joka oli otsikoitu seuraavasti: "Perisynnittömän sikiämisen juhlapyhä: Hiippakunnan ja koko Suomen vihkiminen Neitsyt Marialle".

Katolisen kirkon tavoite ja päämäärä on saada koko Suomi Marian palvonnan vaikutuspiiriin. Tätä päämäärää katolinen kirkko tavoittelee ekumenian kautta. Ekumenian valheen myllyt ovat pyörineet ja jauhaneet petoksen sanomaa Suomessa jo muutaman vuosikymmenen ajan, ja nyt katolinen oppi Mariasta pyrkii voimakkaasti esille ekumenian kautta. Otan esille seuraavaksi muutamia ajatuksia Mariasta, joita on kirjoitettu Suomen ekumeenisen neuvoston sivuille, joista näkyy se miten katolisen kirkon manipulaatio on edistynyt ekumenian kautta.

Heikki Huttunen ortodoksisen kirkon pastori on kirjoittanut mariologian ajasta Suomen ekumeenisen neuvoston sivuilla seuraavasti: "Onko mariologian aika jo tullut? Voimmeko nähdä sen järisyttävän merkityksen, joka on enkelin ilosanomalla ja neitseen vastauksella Jumalan pelastussuunnitelmalle? Kestääkö ”ekumenian mallimaamme” teologinen ilmapiiri Marian haasteen? Onko kirkkokuntien läheisissä suhteissa potentiaalia uuteen avaukseen? Keskusteluyhteys tästä kristinuskon ydinalueesta katolisen, luterilaisen, ortodoksisen ja vapaakristillisen teologian välillä olisi kansainvälisestikin merkittävä avaus."

Luterilaisen kirkon kirkkoherra ja lääninrovasti Arto Penttinen on kirjoittanut Mariasta Suomen ekumeenisen neuvoston sivuilla seuraavasti: "Mariahan oikeastaan on Kirkon äiti. Jeesus Kristus on tosi viinipuu, eli siis Kirkko. Maria on Jeesuksen, lihaksi tulleen Sanan äiti. Maria on siis Kirkon äiti, meidän uskovien äiti, tai siis isoäiti, sillä jolla Jumala on Isänä, sillä Kirkko on äitinä. Äitiä pitää kunnioittaa, isoäidistä puhumattakaan, kuten olemme alkaneet havahtua ymmärtämään isoäiti Eveline Fadayelin myötä. Mutta on tietenkin luonnollista se, että jos olemme ulkoistaneet isoäidin suomalaisesta perheestä, niin ihmekös sitten se, miten me käyttäydymme Mariaa kohtaan."

Katolinen kirkko pyrkii ekumenian kautta manipuloimaan ekumeniassa mukana olevia tahoja hyväksymään katolisen opetuksen Mariasta. Katolinen kirkko opettaa kuinka Maria esirukoustensa kautta sovittaa syntiset Jumalalle (Catholic Encyclopedia - Hail Mary). Katolinen kirkko opettaa katekismuksessaan kuinka Vatikaanin II kirkolliskokouksen dekreetti (säädös) ekumeniasta sanoo, että pelastuskeinojen koko runsaus voidaan saavuttaa vain Kristuksen katolisen kirkon kautta (katolinen katekismus kohta 816 - vuoden 2005 versio).

Marialla on katolisessa kirkossa keskeinen rooli pelastajana ja heidän tavoitteensa on ekumenian kautta manipuloida ekumeniaan osallistuvia tahoja uskomaan ja hyväksymään katolisen kirkon opit. Tämän syyn tähden myös katolinen oppi Mariasta alkaa saamaan yhä enemmän sijaa ekumeniassa.

Seuraavaksi otan esille Suomen ekumeenisen neuvoston sivulla esillä olevia ajatuksia Mariasta katolilaisittain tulkittuina, jotka esittää luterilaisen kirkon pastori Henri Järvinen. Vertaan näitä ekumenian yhteyksissä esille tuotuja katolisia Maria oppeja Raamatun opetukseen.

Henri Järvinen Suomen ekumeenisen neuvoston sivuilla: "Millaisena me näemme Jumalan äidin? Maria on meille paras esimerkki siitä millaista on olla kristitty, millaista on kuulla Jumalan Sana ja vastata siihen kuuliaisesti – riippumatta seurauksista. Maria ei ainoastaan saanut osakseen Jumalan armoa, hän myös seurasi kuuliaisesti kutsumustaan."

Apt 1:14 Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.

Kun tutkimme Raamatun sanaa Apostolien teoista Ilmestyskirjaan, niin näemme ettei Raamattu puhu Mariasta Jeesuksen äidistä kuin varmuudella yhdessä kohdassa. Apt 1:14 Raamatun kohdasta tulee esille se ettei Raamattu anna sellaista asemaa Marialle eikä opeta Mariasta, niin kuin katolinen kirkko opettaa. Pietari ei ollut ensimmäinen paavi, vaikka katolinen kirkko niin valheellisesti väittää. Pietari ei kirjoita Raamattuun sanaakaan Mariasta. Paavali, joka oli pakanoiden apostoli ei kirjoita Raamattuun sanaakaan Mariasta. Katolisen kirkon opetus Mariasta perustuu valheeseen, ei totuuteen, sillä Raamattu ei opeta, eikä tue katolisen kirkon vääriä opetuksia Mariasta. Tällaisia vääriä opetuksia katolinen kirkko opettaa Mariasta muun muassa seuraavasti: Maria esirukousten kautta sovittaa syntiset Jumalalle; Maria on taivaan kuningatar; Maria oli sikiämisestään kuolemaan saakka synnitön; Maria on ainainen neitsyt jne.

Raamatussa Apostolien teoista Ilmestyskirjaan nimi Maria tulee esille vain kolme kertaa ja yhden kerran se tarkoittaa Mariaa, Jeesuksen äitiä (Apt 1:14), ja muissa kohdissa jotakin toista Mariaa:

Apt 12:
12 Ja päästyään siitä selville hän kulki kohti Marian, Johanneksen äidin, taloa, sen Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. Siellä oli monta koolla rukoilemassa.
.......
25 Ja Barnabas ja Saulus palasivat Jerusalemista toimitettuansa avustustehtävän ja toivat sieltä mukanaan Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin.

Maria apostolien tekojen luvussa 12 jakeissa 12 ja 25 ei ollut Jeesuksen äiti, vaan Johannes Markuksen äiti, joka ei ollut sama henkilö kuin apostoli Johannes. 

Room 16:6 Tervehdys Marialle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän tähtenne.

Roomalaiskirjeen luvun 16 ja jakeen 6 Maria ei ollut Jeesuksen äiti, vaan nainen, jolla oli nimi Maria, ja joka asui Roomassa. Jeesuksen äiti asui Israelin maalla.

Maria ei ollut Jumalan äiti, sillä kun Raamattu puhuu ja opettaa Jumalasta, niin Raamatusta näemme Jumalan olevan yksi, Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Kyllä, Jeesus on Raamatun opetuksen mukaan Jumala, joka tuli lihaksi (ihmiseksi), mutta siitä huolimatta Maria ei ole Jumalan äiti, koska Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Maria ei synnyttänyt Isää, eikä Pyhää Henkeä.

Katolista oppia Mariasta taivaassa olevana esirukoilijana yritetään puolustella Ilmestyskirjan luvun 12 jakeella 2, jossa kerrotaan merkistä taivaassa, vaimosta, joka oli vaatettu auringolla. Tämä vaimo, jolla oli kaksitoista seppelettä päässään on opetus seurakunnasta, Israelin kahdentoista sukukunnan mukaan sekä Herra Jeesuskin valitsi itselleen kaksitoista opetuslasta. Vaatettu auringolla tarkoittaa Herraa Jeesusta, sillä Malakia 4:2 opettaa kuinka Herran nimeä pelkääville on koittava vanhurskauden aurinko, joka on Herra Jeesus.

Henri Järvinen Suomen ekumeenisen neuvoston sivuilla: "Marian ura alkoi vastauksesta ”kyllä” enkelille. Mutta se oli vasta alku. Kaikki ei päättynytkään siihen. Hän ei ainoastaan kasvattanut poikaansa, seurannut häntä hänen tehtävässään tai seurannut särkyneinen sydämin ristiinnaulitsemista. Maria teki enemmän. Kristillisen perinteen mukaan hänestä tuli hengellinen äiti opetuslapsille, heidän oppaansa ja voimansa. ."

Room 15:13 Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.

2 Kor 12:9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.

Joh 16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan Henki (Pyhä Henki) antaa uskovalle voiman, Kristuksen antaman voiman palvella Jumalaa. Kristillinen perinne, joka sanoo Marian olevan Jeesuksen opetuslasten hengellinen äiti, opas ja voima on saatanallinen valhe.

Henri Järvinen Suomen ekumeenisen neuvoston sivuilla: "Sen lisäksi että Maria on esikuva kristitylle niin se voi olla ja onkin esikuva ekumenialle. Onhan hän myös esikuva kirkolle – koko kirkolle."

1 Piet 2:
20 Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa.
21 Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä,
22 joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut,"

Herra Jeesus on uskovien ja seurakunnan todellinen esikuva, sillä Hän on ainoa synnitön, joka on meille esikuva, että pyrkisimme noudattamaan (seuraamaan) Hänen jälkiänsä. Uskovasta ihmisestä ei tule tässä ajassa täydellistä, mutta hän saa Jumalan armosta kasvaa uskonkuuliaisuudessa ja oppia siten seuraamaan Herraa Jeesusta.

Mitä enemmän ekumenia omaksuu katolisia oppeja, niin sitä enemmän ekumenian keski- ja painopiste siirtyy Marian palvontaan, josta on tulossa ekumenian esikuva, toisin sanoin sanottuna petoksen ja valheen esikuva.

Henri Järvinen Suomen ekumeenisen neuvoston sivuilla: "Kirkon tehtävänä on tuoda maailma Jumalan yhteyteen ja saattaa maailma täyttymyksen tilaan. Ensimmäisten ihmisten synti rikkoi ja vääristi Jumalan ja maailman perussuhteen. Siksi juuri Mariassa ja hänen vastauksessaan Jumalalle Kirkko saa elämänsä ja oman alkunsa."

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Gal 1:
3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta,
4 joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!

Room 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Ef 1:
3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,
4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

1 Tim 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

Seurakunnan tehtävänä on julistaa pelastuksen sanomaa, evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, joka antaa synnit anteeksi sellaiselle ihmiselle, joka tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus pelastaa ihmisen ja tuo ihmisen Jumalan yhteyteen, koska Herra Jeesus on ainoa välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Jumalan armosta pelastetut uskovat ihmiset saavat pelastuksen ja iankaikkisen elämän Herran Jeesuksen kautta, Jeesuksen veren ja sovitustyön ansiosta. 

Henri Järvinen Suomen ekumeenisen neuvoston sivuilla: "Koska ekumeniassa on pyrkimyksenä uskovien yhteyteen Kristuksessa, niin eikö silloin tuon yhteyden esikuvana ole Maria. Maria osoittaa sen mihin inhimillisten riitojen repimä kristikunta voi ihmisinä parhaimmillaan pystyä. Ekumenian tulevaisuus ei siksi voi olla epätoivoinen hajaannus vaan jos Jumalan on näin laupeasti katsonut yksinkertaista maalaistyttöä ja siunannut hänet kirkon ja ihmiskunnan äidiksi, niin miksi hän ei armossaan ja rakkaudessaan yhdistäisi meitä muitakin yhdeksi kirkoksi ja ihmiskunnan toivoksi? Siksi Mariaa ei saisi nähdä kirkkoja erottavana vaan yhdistävänä tekijänä. Meidän tuleekin ekumeniassa etsiä sitä nöyryyden, rakkauden ja rukouksen henkeä joka Marialla oli."

Suomen ekumeeninen neuvosto sanoo sivullaan, että Suomen ekumeenisen neuvoston tarkoituksena on edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä ja toiminnan päämääränä on kirkkojen ja kristittyjen lujittuminen ja syventyminen siinä ykseydessä, jonka puolesta Kristus rukoili.

Katolinen.fi sivusto kertoo katolisen näkemyksen ekumeniaan seuraavasti: Katolinen kirkko ymmärtää ekumenialla pyrkimystä kaikkien Kristukseen uskovien täyteen ja näkyvään ykseyteen siinä ainoassa kirkossa, jonka Jeesus Kristus itse perusti. ...... Ykseyden edestä rukoillaan ja tehdään työtä myös paikallisella tasolla, seurakuntien ja niiden jäsenten työllä.

Ekumeeninen liike pyrkii pääsemään näkyvään ykseyteen kaikkien ekumeniassa mukana olevien tahojen kesken. Suomen ekumeenisen neuvoston sivuilla oleva julistus ekumeniasta sanoo ekumenian tarkoituksen ja päämäärän olevan näkyvä ykseys. Katolisen kirkon päämäärä on saada kaikki ekumeniassa mukana olevat kristilliset tahot hyväksymään katolisen kirkon oppi Mariasta. Ekumenia kulkee kohti päiviä ja aikaa, jolloin katolisen kirkon Maria oppi olisi ekumenian todellinen yhdistävä tekijä ykseyden saavuttamiseksi, toisin sanoen, yhdistävä tekijä petoksen ja valheen kautta eksyttää ekumeniassa mukana olevat tahot.

Joh 17:
19 ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.
20 ¶ Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,
21 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.

Herran Jeesuksen opetus opetuslastensa ykseydestä perustuu totuuden pyhitykseen. Ekumenian ykseys pyrkimys perustuu valheeseen ja petokseen.

Edesmenneen paavi Johannes Paavali II:n kiertokirjeessä Ecclesia de Eucharistia paavi kirjoitti seuraavasti: "Jos haluamme löytää uudelleen kirkon ja eukaristian välillä vallitsevan tiiviin siteen koko sen rikkaudessa, emme voi unohtaa Mariaa, kirkon äitiä ja esikuvaa. Apostolisessa kirjeessäni Rosarium Virginis Mariae, jossa osoitin autuaan Neitsyt Marian opettajaksemme Kristuksen kasvojen katselemisessa, liitin valoisiin salaisuuksiin myös eukaristian asettamisen102. Maria voi johdattaa meitä kohti tätä pyhintä sakramenttia, koska hänen oma suhteensa siihen on syvä."

Eukaristia (ehtoollinen) on katolisen kirkon ydintä, koska kirkko opettaa messu-uhrin olevan sama uhri kuin Golgatalla Jeesuksen uhri. Tästä syystä katolinen kirkko opettaa jatkuvaa ja alati toistettavaa Jeesuksen uhria messu-uhrin kautta. Katolinen kirkko opettaa Marian johdattavan kirkon kohti pyhintä sakramenttia (eukaristia). Maria on todellakin todellisuudessa katolisen kirkon opetuksen keskipiste, joka on täyttä epäjumalanpalvelusta ja valheen eksytystä. Katolinen kirkko haluaa ujuttaa Marian palvonnan ekumeniassa mukana olevien tahojen hyväksyttäväksi.

Kun vapaiden uskonsuuntien kirkkokunnat kuten vapaakirkko ja helluntaikirkko ovat omaksuneet korkeakirkollista teologiaa, joka perustuu ihmisviisauden kautta pyrkimykseen Raamatun ymmärtämiseen, niin se johtaa koko ajan myös siihen suuntaan, joka tulee johtamaan Marian palvontaan. Ensimmäinen askel on oppi Marian "kunnioittamisesta", joka tulee johtamaan seuraavaan askeleeseen, joka on Marian palvonta. Katolinen kirkko sanoo kunnioittavansa Mariaa, ei palvovansa häntä. Katolinen kirkko palvoo Mariaa, sillä katolinen kirkko yhdistää Mariaan sellaiset tuntomerkit, jotka voidaan yhdistää vain Jumalan palvontaan. Herra Jeesus sovittaa syntiset Jumalalle ja katolinen kirkko opettaa, että Maria sovittaa syntiset Jumalalle, joka todistaa sen, että katolisen kirkon Marian "kunnioitus" on todellisuudessa Marian palvontaa, sellaista palvontaa, joka kuuluu yksin Jumalalle.

Eivät kaikki vapaaseurakunnan ja helluntaikirkon jäsenet tule hyväksymään Marian palvontaa, mutta ne jotka ovat luopumuksen tilassa sekä korkeakirkollisuuden hengessä, niin heillä on suuri vaara eksyä Marian palvontaan. Asia esitellään Marian "kunnioituksena", mutta todellisuudessa on kyse Marian palvonnasta.

Paavi Franciscus rukouspyyntö tammikuu 2016: Suurin osa planeettamme asukkaista julistaa olevansa uskovaisia. Tämän tulisi johtaa dialogiin uskontojen välille. Me emme saisi lakata rukoilemasta sitä ja tekemästä yhteistyötä niiden kanssa, jotka ajattelevat eri tavalla. Monet ajattelevat erilaisesti, kokevat eri tavalla, etsiessään Jumalaa tai kohdatessaan Jumalan eri tavoilla. Tässä joukossa, tässä joukossa uskontoja on vain yksi varmuus, joka meillä kaikilla on: me olemme kaikki Jumalan lapsia. Toivon että sinä levität tämän kuukauden rukouspyyntöäni: "Että vilpitön dialogi eriuskoisten miesten ja naisten kesken voisi tuottaa rauhan ja oikeuden hedelmää". Minulla on luottamus rukouksiinne.

Ps 96:5 Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.

Gal 3:26 Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Paavi Franciscus puhuu eksyttäjän ja käärmeen suulla, sillä Raamattu sanoo kaikkien kansojen jumalien olevan epäjumalia, joka tarkoittaa sitä, että kaikki uskonnot johtavat iankaikkiseen kadotukseen, ei iankaikkiseen elämään. Usko Herraan Jeesukseen on ainoa pelastustie Jumalan luokse, sillä ihmisestä tulee Jumalan lapsi uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Katolinen katekismus sanoo kohdassa 836, että kaikkia ihmisiä kutsutaan Jumalan kansan katoliseen ykseyteen, sillä kaikki ihmiset kuuluvat tähän ykseyteen, joita Jumalan armosta kutsutaan pelastukseen (Katolinen katekismus 2005).

Katolisen kirkon suunnitelmissa on yhdistää koko maailma katoliseen ykseyteen. Eräs työkalu ekumenian petoksen eteenpäin saattamisessa on ekumeeniset raamatunväännökset, joiden kautta ihmisiä pyritään ohjaamaan pois totuudesta sekä uskottelemaan, että kaikki uskonnot olisivat teitä yhden ja saman Jumalan luokse.

Deut 2:8 When the Most High apportioned the nations, when he divided humankind, he fixed the boundaries of the peoples according to the number of the gods - New Revised Standard Version, Anglicised Catholic Edition (NRSVACE)

5 Moos 32:8 Kun Korkein jakoi kansoille maat, kun hän levitti ihmiset yli maan piirin, hän määräsi kansojen asuinsijat ja kullekin oman jumalan. - 1992

Uusi Raamatunväännös 1992 on ekumeeninen käännös, joka vääristelee Jumalan sanan opetusta sanomalla, että Raamatun Jumala olisi määrännyt jokaiselle kansalle oman jumalansa. Katolisen kirkon raamatunväännös NRSVACE tuo esille saman ajatuksen sanomalla, että Raamatun Jumala olisi asettanut kansoille rajat jumalien luvun mukaan, jossa on sama ajatus, että Jumala olisi määrännyt kaikille kansoille oman jumalansa. 1992 raamatunväännös on katolis-ekumeeninen käännös, jonka tarkoituksena on johdattaa ihmisiä pois totuudesta vastaanottamaan maan päälle ilmestyvä antikristus. Kun luopumuksen henki johdattaa totuudesta luopuneita "uskovia" lukemaan 1992 väännöstä, niin sen seurauksena he entistä enemmän sokaistuvat, joka johtaa heidät lopulta hyväksymään ekumeenisen yhden maailmanuskonnon, jota antikristus tulee johtamaan.

Apt 2:47 kiittäen Jumalaa. Ja he nauttivat kaiken kansan suosiota. Ja Herra lisäsi seurakuntaan joka päivä niitä jotka pelastuivat. (Toivo Koilo Uusi Testamentti) - alkutekstin mukainen käännös

Ilm 18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.

Jumala kutsuu kansaansa ulos ekumenian petoksesta. Koen sydämelläni kehottaa jokaista uskovaa ihmistä eroamaan sellaisista uskonyhteyksistä, jotka ovat tekemisissä ekumenian petoksen kanssa. Eroaminen pois uskonyhteydestä, joka on tekemisissä ekumenian kanssa, ei ole eroamista Jumalan seurakunnasta, vaan uskonsuunnasta. Raamatun opetuksen mukaan Jumala itse liittää pelastamansa ihmisen seurakuntaansa, joka tarkoittaa sitä, että jokainen uskova ihminen tulee seurakunnan jäsenyyteen uudestisyntymisen kautta. Jumalan tahto on paikkakunnalla oleva seurakunta (paikallisseurakunta), joka vaeltaa totuuden rakkaudessa, eikä eksy kannattamaan, tukemaan tai osallistumaan ekumeniaan, joka on saatanallinen petos. Jos uskova jää sellaiseen uskonyhteyteen, joka on tekemisissä ekumenian kanssa, niin sellaisesta yhteydestä tulee erota ettei tule osalliseksi ekumenian synneistä.

 

Petri Paavola 30.12.2018

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Katolinen katekismus 2005
ekumenia.fi/ onko mariologian aika jo tullut ekumeniaan

ekumenia.fi/ oikein ylistava valon todistaja
ekumenia.fi/ pyha neitsyt maria uskovan ja myos ekumenian esikuva
katolinen.fi/ koko suomen vihkiminen neitsyt marialle
katolinen.fi/ ecclesia de eucharistia
newadvent.org/ Hail Mary
katolinen.fi/ kristittyjen ykseys ekumenia
ekumenia.fi/ suomen ekumeenisesta neuvostosta tarkemmin


 


 

 

 

eXTReMe Tracker