Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä

Päivi Räsäsen puhe 6.7.2013 Kansanlähetyspäivillä Kankaanpäässä sai aikaan mediamylläkän sekä pienoisen kirkosta eroamisen buumin muutaman päivän ajaksi. Räsänen ei puhunut vastoin Raamatun opetusta eikä kehottanut ketään rikolliseen toimintaan. Medialuvun taidon puuttumisen takia ihmisen mielessä vääristyy se mitä Räsänen oikeasti sanoi ja tarkoitti. Samoin myös Raamatun sanan opetusta vastaan olevan ihmisen mielessä Räsäsen puhe on tarkoitushakuisesti vääristetty.

Päivi Räsänen ei tarvitse puolestapuhujaa, sillä niin selvä on hänen viestinsä ja sanomansa. En kirjoita tätä kirjoitusta Päivin puolestapuhujana, vaan ajanhenkeä tarkkailevana tuon esille muutamia ajatuksia Raamatun opetuksesta sekä perinteistä, jotka vääristävät Raamatun opetuksia. Tuon myös esille ajanhengen mukaisia ajatuksia, jotka ovat selkeästi ristiriidassa Jumalan sanan opetuksen kanssa.

Sisällys:
Räsäsen puheesta
Arkkipiispan lausunto
Irja Askola
Piispainkokouksen pääsihteeri
Kansalaistottelemattomuus
Oikea ja väärä
Kirkon sisällä kuohuu
Seurakunta ja kirkko

 

Räsäsen puheesta

Räsänen sanoi puheessaan kansanlähetyspäivillä seuraavasti:


Päivi Räsänen: "Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän teki meidän tähtemme synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi." (2 Kor 5:21) Ristillä tapahtuneessa autuaassa vaihtokaupassa Kristus otti vastuulleen kaikki syntimme ja kaiken pahuutemme sekä niiden rangaistuksen, kuoleman. Samalla hän lahjoitti meille oman synnittömyytensä, pyhyytensä ja vanhurskautensa, jonka palkkana on iankaikkinen elämä.

 

Sanoma ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Kristuksesta on voima, joka on kantanut kristikansaa halki vuosisatojen, vaikeiden aikojen ja vainojen läpi. Sana rististä on motivoinut monet lähtemään kauas, vaikeisiin ja vaarallisiin olosuhteisiin viemään evankeliumia eteenpäin. Sana rististä on ollut niin rakas, että monet ovat olleet valmiit jopa ennemmin kuolemaan sitä tunnustaen kuin sen kieltämään. Jos kristillisyys museoidaan niin että risti poistetaan, tulevaisuuteen kantavaa sanomaa ei enää ole. Apostoli Paavalin sanoin: "Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.”

 

Room. 12:2 apostoli Paavali kehottaa: "Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä." On hyvä tutkia ja tiedostaa, mitkä arvot ovat kulloisenakin aikana ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, sillä niin helposti menemme vain virran mukana. Kristillinen seurakunta on kaikkina aikoina joutunut elämään ristiriidassa ajan henkeä vastaan tavalla tai toisella.

 

Kaikilla meillä on varmasti tullut eteen tilanteita, joissa joudumme miettimään, rohkenemmeko toimia vastoin yleistä mielipidettä tai normia, porukan painetta tai joskus jopa lakia, jos nämä ovat Jumalan sanan vastaisia. Apostolien teoissa kerrotaan tilanne, jossa viranomaiset kielsivät apostoleja saarnaamasta Jeesuksesta. Silloin apostoli Pietari ja muut apostolit sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä." (Ap.t. 5:29). He jatkoivat työtään kielloista huolimatta.

 

Martti Luther selitti huonepostillassa Jeesuksen opetusta siitä, että keisarille tulee antaa se mikä keisarin on ja Jumalalle se, mikä Jumalan on: ”Keisari ja maallinen esivalta on tosin meidän hallitsijamme, mutta se ei ole ainoa herramme; meillä on toinenkin Herra, joka on suurempi, nimittäin Herra Jumalamme taivaissa. Jos siis jompikumpi näistä herroista on vihoitettava, jos on oltava tottelematon joko Jumalalle taikka keisarille, niin on parempi, että keisari vihastuu tottelemattomuuteemme, kuin että Jumala meihin vihastuu. Keisarilla en tässä tarkoita erikoista henkilöä, vaan yleensä kaikkea esivaltaa.” Näin siis Luther.

 

Sananlaskujen kirjassa sanotaan: ”Osta totuutta, älä myy!”. Tämä kertoo siitä, että totuudella on yleensä hinta. Totuuden seuraamisesta, totuuden tunnustamisesta ja puhumisesta joutuu usein maksamaan. Sen sijaan ihmisellä on kiusaus myydä totuutta, hankkia jotakin etua itselle sillä, että taipuu suosittuun harhaan tai vääristelee totuutta. Mutta Raamattu kehottaa: ” Osta totuutta, älä myy!”

 

Martti Luther käsitteli aihetta ”Seuraus uskosta” osuvin sanoin: ”Jos uskot, niin puhut. Jos puhut, niin sinun täytyy kärsiä. Sillä usko, tunnustus ja risti kuuluvat yhteen ja ovat oikean kristityn osa.”

 

Sanomisen tila kapenee, jos emme tätä oikeuttamme käytä. Mitä enemmän vaikenemme Raamatun opetuksesta kipeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin, sitä voimakkaampi on torjunta. Jos lumituiskussa ladulla ei ole riittävästi hiihtäjiä, umpihankeen hiihtäminen käy raskaaksi. Edellä hiihtäjiä tarvitaan.
 

Päivi Räsänen puhui Raamatun opetuksen ydinsanomasta Herran Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta tapahtuneesta syntien sovituksesta ja syntien anteeksiantamuksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jos Raamatun ydinsanoma poistetaan, niin koko Raamatun opetus menettää merkityksensä, sillä Raamatun sanan opetuksen ydin ja sydän on Herran Jeesuksen ristinkuolemassa ja ylösnousemuksessa.

Räsänen ei kehottanut ketään osallistumaan rikolliseen toimintaan, vaan miettimään rohkeneeko ihminen toimimaan vastoin yleistä mielipidettä, normia, porukan painetta tai jopa lakia vastaan, jos nämä ovat Jumalan sanan vastaisia.

Raamattu ei opeta eikä kehota ketään osallistumaan rikolliseen toimintaan. Raamatun opetus on ihmisiä suojelevaa ja moraalisesti oikeaa, koska on kyseessä Kaikkivaltiaan Jumalan opetus ja tahto. Tästä näkökulmasta katsottuna voimme ymmärtää oikein Räsäsen puheen tarkoituksen.

Raamatun opetus Uuden Liiton järjestyksen mukaan opettaa toimimaan moraalisesti oikein kaikissa tilanteissa ja on aina ihmisen puolella suojaten ihmisiä kaikelta laittomuudelta ja vääryydeltä.  Jos ihmisen tekemä ja säätämä laki on vastoin Jumalan sanan opetusta (Uuden Liiton järjestyksen mukaan), niin se on silloin aina ihmisille vahingollista.

Ihminen voi säätää lain, joka vahingoittaa tavalla tai toisella ihmisiä. Ihmisen säätämä laki voi johtaa ihmisen tekemään syntiä Jumalaa ja ihmisiä vastaan. Otan tähän asiaa selventävän esimerkin:

Suomessa voimassa olevan lain mukaan prostituution harjoittaminen tai seksuaalipalvelujen ostaminen eivät ole Suomessa rangaistavia lukuun ottamatta järjestyslakiin sisältyvää julkisella paikalla tapahtuvan seksuaalipalvelun ostamisen ja maksullisen tarjoamisen kieltoa sekä seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta, josta säädetään voimassa olevan rikoslain 20 luvun 8 §:ssä.

1 Kor 7:2 mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

Raamatun sana kieltää haureuden harjoittamisen, jota prostituutio edustaa. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi tukea ja hyväksyä lakia, joka sallii haureuden harjoittamisen. Tässä kohtaa uskovan tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä, sillä prostituution salliminen on synti, joka vahingoittaa monin tavoin ihmisiä. Prostituution haureuden vahingollisia vaikutuksia ihmiselle ovat muun muassa seuraavat asiat:

Prostituution kautta leviää paljon sukupuolitauteja, joista jotkut voivat olla jopa tappavia Sukupuolitaudit. Ihminen on luotu siten, että hän välttää sukupuolitaudit vain pysymällä pysyvässä parisuhteessa (avioliitto). Irtosuhteet alistavat ihmisen aina sukupuolitaudeille, eikä niitä vastaan ole mitään varmaa suojautumiskeinoa.

Iso osa prostituutiopalveluja käyttävistä miehistä ovat naimisissa, jotka tekevät aviorikoksen käyttäessään prostituutiopalveluja. Aviorikos usein paljastuu enemmin tai myöhemmin. Aviorikos jättää syvät haavat petetyn ihmisen sydämeen, liian usein parantumattomat haavat. Aviorikos johtaa myös hyvin usein avioeroon, josta lapset kärsivät kaikkein eniten. Tutkimusten mukaan vanhempien avioero johtaa lapsen usein ongelmiin hänen myöhemmissä ihmissuhteissaan. Avioero perheissä kasvaneet lapset eroavat aikuisiässä muita herkemmin. Tutkimusten mukaan avioeron eräs keskeinen pitkäaikaisvaikutus lapsen elämässä on menettämisen pelko, joka seuraa häntä koko loppuelämän ajan.

Edellisten asianhaarojen valossa on päivänselvää, että prostituutiota puoltava laki on monella tapaa ihmiselle vahingollinen. Ihmisen säätämä laki voi siten olla ihmiselle vahingollinen. Tästä tulee myös esille se, että kun Herran Jeesuksen opetuslapsi ei hyväksy vahingollista lakia, niin hän ei syyllisty rikokseen, vaan päinvastoin saa suojan rikoksia vastaan. Prostituutio kannustaa ihmisiä aviorikokseen ja kun uskova ei tue eikä hyväksy prostituutiota, niin hän toimii rikoksia (aviorikos) ehkäisevällä tavalla.

Aviorikoslaki on poistettu Suomen laista, mutta silti aviorikos on aina petos ja rikos petettyä puolisoa kohtaan. Terveellä moraalilla varustettu ihminen ei koskaan hyväksy puolison tekemää aviorikosta. Aviorikoksen poistaminen Suomen laista ei muuta sitä tosiasiaa, että aviorikos on moraalisesti väärä teko.

Raamatun opetus enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä, ei siis kehota ihmisiä tekemään rikoksia tai vääryyksiä, vaan päinvastoin opettaa ihmisiä toimimaan moraalisesti oikein kaikissa tilanteissa. Kun ja jos ihminen tottelee enemmän Jumalaa kuin ihmisen tekemää lakia, joka on Jumalan tahtoa vastaan, niin ihminen ei osallistu vääryyden tekemiseen, vaan toimii aina moraalisesti oikein.

Uskoisin että Päivi Räsänen tarkoitti puheessaan juuris sitä mitä kirjoitin edellä koskien Jumalan tahtoa sekä lakia, joka on vastoin Jumalan sanan opetusta.

Abortti on myös sellainen asia, jota Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi hyväksyä eikä tukea. Jumalan sana opettaa sikiön ja alkion olevan ihmisen elämänalku, jonka tappamisesta säädettiin rangaistus. (Abortti)

Eutanasia on myös asia, jota Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi hyväksyä, koska se sallii ihmisen surmaamisen. (Eutanasia)

On päivänselvää ettei Herran Jeesuksen opetuslapsi voi hyväksyä tai tukea lakeja, jotka sallivat ihmisen surmaamisen ja tappamisen.

Neuvostoliitossa kommunismin kautta esivalta tappoi useita kymmeniä miljoonia ihmisiä. Samoin Natsi-Saksassa esivalta tappoi miljoonia ihmisiä. On päivänselvää ettei Herran Jeesuksen opetuslapsi voi hyväksyä ja tukea esivaltaa, joka surmaa ja tappaa viattomia ihmisiä aatteen ja ideologian takia.

Kun uskova tottelee enemmän Jumalaa kuin ihmisen tekemää lakia, joka on vastoin Jumalan tahtoa, niin hän ei tee mitään vääryyttä eikä harrasta rikollista toimintaa, vaan päinvastoin toimii rikoksia ehkäisevästi ja aina moraalisesti oikein.

Ikävä ja valitettava asia on se, että kun ja jos säädetty laki on Jumalan tahtoa vastaan, niin totuuden puolella olemisesta voi joutua maksamaan kovan hinnan. Ettei kukaan ymmärrä minua väärin, niin tuon sen esille, että tarkoitan Jumalan tahdon vastaisella ihmisen lailla lakia, joka on moraalisesti väärin ja ihmisille vahingollista. En kehota ja kannusta ketään olemaan tottelematon esivaltaa vastaan, vaan päinvastoin kehotan kaikkia olemaan alamaisia esivallalle, joka toimii moraalisesti oikein (Jumalan tahdon mukaisesti).

1 Tim 2:

1 ¶ Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,

2 kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.

3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,

4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

Raamatun opetus on esivallan puolesta rukoileminen, että kaikki ihmiset saisivat elää rauhallista, kunniallista ja jumalista elämää. Jumalan tahdon mukaista on että esivalta toimisi Jumalan tahdon mukaisesti rauhaa rakastaen, ei sotien toisia valtioita vastaan; toimien oikeudenmukaisesti turvaamalla kaikille kansalaisille oikeudenmukaisen sekä kunniallisen elämän.

Jumala on säätänyt esivalta järjestyksen ihmisten turvaksi ja suojaksi, koska Jumala rakastaa ihmisiä ja haluaa kaikkien ihmisten pelastuvan sekä tulevan totuuden tuntemiseen. Esivallan tehtävänä tulisi olla oikeudenmukaisuuden ylläpitäminen Jumalan tahdon mukaisesti.

Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee rukoilla esivallan puolesta, että se toimisi Jumalan tahdon mukaan oikeudenmukaisesti kaikkia ihmisiä kohtaan. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee myös alamainen esivallalle, joka noudattaa Jumalan tahtoa turvaten ja suojaten oikeudenmukaisesti ihmisten elämää.

Room 13:

1 ¶ Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat.

2 Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.

3 Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen;

4 sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee.

5 Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden.

6 Sentähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten.

7 ¶ Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.

8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.

9 Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse," ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

11 ¶ Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.

Raamattu opettaa olemaan alamainen sille esivallalle, jonka alamaisuudessa Herran Jeesuksen opetuslapsi elää. Jumala on asettanut esivalta järjestyksen ihmisille, siksi sille tulee olla alamainen.

Asettumalla esivaltaa vastaan nousee Jumalan säätämystä vastaan, josta seuraa myös Jumalan tuomio. Jumala on säätänyt että yhteiskunnassa tulee olla esivalta, jonka tehtävä on taata oikeudenmukainen elämä kaikille ihmisille. Jumalan säätämään esivalta järjestykseen ei kuulu epäoikeudenmukaisuus ja synti Jumalaa vastaan.

Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee olla kuuliainen esivallalle Jumalan tahdon mukaisesti. Jos esivalta kehottaa tai pakottaa Herran Jeesuksen opetuslapsia tekemään syntiä Jumalan sanaa vastaan, niin silloin uskovan tulee kieltäytyä tekemästä syntiä. Koska Jumalan säätämän esivallan tarkoituksena tulisi olla Jumalan tahdon toteuttaminen ja jos esivalta kehottaa tekemään syntiä eli vastoin Jumalan tahtoa, niin sellaisessa tapauksessa tulee olla enemmän kuuliainen Jumalalle kuin esivallalle. Esivalta

Arkkipiispan lausunto

Arkkipiispa Kari Mäkinen kommentoi Päivi Räsäsen puheesta syntynyttä kohua sanomalla, että Räsäsellä on oikeus puheisiinsa ja mielipiteisiinsä, niistä voi olla eri mieltä tai samaa mieltä, mutta kirkon kannanotoiksi niitä ei tule sotkea, ei enempää kuin kenen tahansa kadulla vastaan tulevan kirkon jäsenen puheita.

Arkkipiispa Kari Mäkisen oma asema on hyvin ristiriitainen, sillä Raamattu ei tunne eikä opeta käsitettä arkkipiispa, joka on kirkon opetuksen mukaan seurakuntien ja pappien ylin kaitsija. Kirkollinen opetus ja käsite arkkipiispa ei ole Raamatun opetus, vaan ihmisten keksintö ja perinne.

1 Pie 5:4 niin te, ylipaimenen (arkhipoimen) ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan seurakuntansa ylipaimen, eli ylin kaitsija. Kirkollinen opetus arkkipiispasta on väärä ja epäraamatullinen. Kirkon opetus nostaa arkkipiispan asemaan, joka kuuluu yksin Herralle Jeesukselle. ( Seurakunnan johtaminen)

Raamatun sanan totuuden edessä arkkipiispan virka on epäraamatullinen, joka tarkoittaa sitä ettei se ole Raamatun opetus. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamatun sanan totuuden mukaan arkkipiispalla ei ole Raamatun arvovaltaa toimiessaan ja antaessaan lausuntoja arkkipiispana. Arkkipiispa ei siten edusta Raamatullisen seurakunnan ääntä, vaan ihmistekoisen kirkkoinstituution ääntä.

Todellisuudessa Räsäsen äänellä on enemmän painoarvoa kuin arkkipiispalla, koska Räsänen puhuu uskovana, Herran Jeesuksen opetuslapsena, mutta arkkipiispa puhuu ja vaikuttaa epäraamatullisen asemansa kautta.

Ymmärrän että moni ihminen voi loukkaantua tai suuttua minuun sen tähden mitä kirjoitin arkkipiispasta ja arkkipiispan asemasta. Tarkoitukseni ei ole mitenkään halventaa tai loukata arkkipiispa Mäkistä, vaan tuoda esille Raamatun totuus siitä, että arkkipiispan tehtävä ei ole Raamatun opetuksen mukainen tehtävä, vaan ihmisten kehittämä ja keksimä tehtävä.

Raamatussa ei ole missään kohtaan opetusta kirkollisesta arkkipiispan tehtävästä ja siksi kukaan Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saisi antaa minkäänlaista hengellistä arvostusta asemalle, jota ei löydy Raamatusta ja joka on väärä sekä epäraamatullinen asema. En yhtään ihmettele monia Kari Mäkisen epäraamatullisia kannanottoja, sillä hän toimii asemasta käsin, jota Raamattu ei tunne, eikä opeta.

Irja Askola

Päivi Räsänen on aivan oikein Raamatun sanan totuuden mukaisesti tuonut esille enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä kohun aikana, että Raamattu ei tue aborttia ja homoseksuaalisuutta.

Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola sanoi sanoutuneensa irti Räsäsen aborttipuheista. Askola sanoi myös että seksuaalisilla vähemmistöillä on oikeus kuulua kirkkoon sekä homoseksuaalit ovat tervetulleita kirkkoon niin jäseninä kuin työntekijöinä.

Askola intoutui antamaan lausuntoja kun media myllyttää ja hyökkää rajusti Räsästä vastaan. Askola haluaa kuulua siihen joukkoon ihmisiä, jotka paheksuvat ja lyövät niitä ihmisiä, jotka uskovat Raamatun sanan totuuteen.

Irja Askolan puheet ovat myös ristiriitaisia eikä niitä voi ottaa vakavasti, sillä Raamatun sana ei opeta mitään hiippakunnan piispoista, eikä opeta mitään naisista, jotka johtaisivat seurakuntaa.

Raamatun opetuksen mukaan nainen on upea ja arvokas Jumalan luomus, jota miesten tulee kunnioittaa. Kunnioitan Irja Askolaa naisena ja Jumalan luomuksena, mutta minkäänlaista seurakunnan kaitsemisen tai johtamisen asemaa hänellä ei ole Jumalan ja Jumalan seurakunnan edessä. Siksi hänen lausuntonsa eivät edusta Raamatun arvovaltaa. Askolan lausuntojen "arvovalta" lepää kirkkoinstituution perustuksien varassa, joka opettaa monessa kohdassa vastoin Jumalan sanan (Raamattu) opetusta.

Painotan vielä, että nainen on Jumalan luoma upea luomus, joita miehet eivät saa syrjiä ja halveksua. Miehenä oleminen ja miehuus ei ole parempi asia kuin naisena oleminen tai naiseus. Raamattu opettaa miehen ja naisen langenneen syntiin, jonka seurauksena kumpikaan ei ole toista huonompi tai parempi, vaan molemmat ovat yhtä syntisiä Jumalan edessä. Raamatun opettama kuva ihmisestä, miehestä ja naisesta on samanarvoinen, sillä he ovat yhtä syntisiä Jumalan edessä sekä pelastuessaan Jumalan armosta he ovat kummatkin (nainen ja mies) yhtä vanhurskautettuja (armahdettuja) Jumalan edessä. Jumalan sana antaa suuren arvon naiselle, samoin tulee myös meidän miesten antaa heille suuri arvostus.

Kirjoitukseni tarkoitus ei ole lyödä tai loukata Irja Askolaa, vaan Jumalan sanan totuuden valossa kirjoittaa, että Jumala ei valinnut naisia seurakunnan johtotehtäviin. Kysymys ei ole miehen ja naisen vastakkainasettelusta luonnollisen ihmisen näkökulmasta katsottuna, vaan siitä mitä Jumala opettaa meille sanassaan. Eikä kysymys ole miesten halusta alistaa naisia ja toteuttaa patriakaalista valtaa, vaan Jumalan omasta valinnasta ja tahdosta, jonka mukaan Hän asetti seurakunnan johtamisen miesten vastuulle. (Naiset ja seurakunnan johtaminen)

Raamattu opettaa aviomiehelle, että hänen tulee elää taidollisesti vaimonsa kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, osoittaen hänelle kunnioitusta, koska vaimo on elämän armon perillinen ettei aviomiehen rukoukset estyisi. Heikompi astia ei ole huonompi, vaan eri tavalla rakennettu kuin mies. Jumala loi miehen ja naisen erilaisiksi, ikävä kyllä synti on tässä suhteessa tuonut väärän tasapuolisuuden niin miehille kuin naisille. Raamatullinen tasapuolisuus miehen ja naisen välillä vallitsee silloin kun se noudattaa Jumalan tahtoa.

Jumala syntiinlankeemuksen jälkeen langetti miehelle päävastuun työnteosta. Tosin kyllä Raamatun naisetkin osallistuivat työntekoon niin kotona kuin viljapelloilla, mutta päävastuu oli miehillä. Jumala asetti myös järjestyksen miehen ja naisen välille perheessä ja seurakunnassa. Mies on perheenpää, jonka tehtävänä ei ole alistaa vaimoa, vaan olla perheessä vastuunkantajana sekä hengellisenä johtajana. Johtaminen on muuten usein käsitetty väärin, että se on käskytystä ja toisen alistamista. Jeesus opetti johtamisen olevan kaikkien palvelemista, eli asettumista palvelijan paikalle, jossa johtaja palvellen auttaa lähimmäisiään ja on luomassa heille turvallista elämää. Miehen tehtävänä perheen päänä on myös palvella vaimoaan ja lapsiaan sekä turvata ja taata heille turvallinen perhe-elämä.

Johtaminen on myös seisomista eturintamassa hengellisessä sodankäynnissä. Hengellisen sodankäynnin johtotehtävät ovat tuulisia ja ahdistavia paikkoja. Siellä tuulee ja lujaa, iskujen ollessa armottomia ja kovia. Johtaminen on palvelemista myös suuren paineenalaisuuden keskellä, sillä vihollinen tietää, että johtajan kaatuminen kaataa usein myös koko muun lauman. Jumala rakensi miehen johtajaksi, siksi hän loi miehelle suuren kestokyvyn henkisen paineen sietämiseen sekä sitkeän lujan luonteen, jonka ei tule antaa viholliselle periksi. Synti on rikkonut paljon sitä mitä Jumala on varannut miehille.

Jumala loi naisen herkemmäksi ja tunteellisemmaksi kuin miehen, joka ei ole huono asia, vaan hieno ja kaunis lahja Jumalalta naiselle. Naisen rooli ja asema on merkittävä perheessä ja seurakunnassa sekä yhteiskunnassa. Johtajaa Jumala ei naisesta luonut, vaan miehelle alamaisen. Tämä alamaisuus ei tarkoita alistamista. Raamattu opettaa, että miehen tulee rakastaa vaimoansa, niin kuin Jeesus rakasti seurakuntaa. Eli naisen osa vaimona on antautua siihen, että häntä rakastetaan ja hänestä pidetään hyvää huolta. Jos nainen ei saa tätä kokea, niin silloin hänen miehensä on tehtävä siitä parannus.

Naisen alamaisuus tarkoittaa myös sitä, että miehen perheen päänä tulisi myös palvellen rakastaa vaimoaan ja lapsiaan, sillä Jeesus sanoi, että johtajan tulisi olla kaikkien palvelija. Naisen herkkyys ja tunteellisuus ovat siis ominaisuuksia, jotka estävät häntä elämään suuressa paineenalaisuudessa jota tarvitaan johtamiseen, siksi Jumala asetti seurakunnan johtoon miehiä. Jumala on armollinen, sillä hän on vapauttanut naisen siitä mihin häntä ei ole luotu. Syntiinlankeemuksessa saatana tuli naisen luokse ja tapahtumat paratiisissa osoittavat meille naisen herkän sisäisen maailman. Saatana vangitsi naisen sydämen seuraavilla asioilla:

- saatana valehteli ettei ihminen kuole syötyään kielletyn puun hedelmää

- nainen näköaistin avulla näki kirouksen ja kuoleman alla olevan puun hyväksi; herkkyys ja tunteellisuus käveli totuuden yli

- nainen katseli kirouksen ja kuoleman puuta ja näki sen ihanaksi ja suloiseksi, joka antaisi ymmärrystä; herkkyys ja tunteellisuus vääristi todellisuuden, joka puki valheen ihanaksi ja suloiseksi. Ihanuus ja suloisuus olivat arvoja, joiden kautta nainen arveli saavansa ymmärrystä.

Herkkyys, tunteellisuus ja söpöt ja kauniit asiat täyttävät syntienlangenneen naisen sydäntä. Näillä ominaisuuksilla ei voida johtaa seurakuntaa, eikä antautua hengellisen sodankäynnin johtotehtäviin. Jumala myös asetti paratiisissa syntiinlankeemuksen seurauksena naiselle raskauden kivut sekä alamaisuuden miehellensä. Raamattu sanoo, että luomisessa Jumala loi miehen sekä teki miehen kylkiluusta miehelle avun, joka on hänelle sopiva. Apu sana on hebr. Raamatussa ezer, joka tarkoittaa apua ja auttajaa. Sopiva on hebr. Raamatussa neged, joka tarkoittaa vastapäätä tai johonkin verrattuna, 1 Moos 2:18. Hebr. tekstissä on tämän raamatun kohdan lopussa sanat ezer kenegedo, joka voidaan kääntää kolmella eri sanalla; vaimo, työkumppani sekä apuri.

Tämä vaimo miehen apuna on usein käsitetty yksipuolisen väärin, tulkitsemalla, että vaimo toimii miehen apuna vain ruoanlaittajana tai apurina, joka ojentaa työkalun miehensä käteen. Eli tämä apu on usein käsitetty apuna, jossa nainen auttaa miestä miehen tärkeissä töissä. Useinkaan ei huomata sitä, että Raamattu käyttää sanaa ezer myös sellaisesta avusta, jossa joku ohjaa ja opastaa toista.

Omassa elämässäni tulee mieleen asioita liittyen omaan perheeseeni ja elämämme tilanteisiin ja muistuu mieleeni useat vaimoni hyvät vinkit ja ajatukset, jotka ovat olleet viisaita toteuttaa käytännössä. Jumala käski Aabrahamia kuulemaan kaikessa Saaraa. Tämä ei tarkoita sitä, että Jumala rikkoi asettamansa järjestyksen, vaan sitä, että vaimolla on myös viisautta, joka tulee hyödyntää yhteiseksi hyväksi. Näin myös uskova aviomies kuuntelee kaikessa vaimoaan ja ottaa silloin vaarin, jos ja kun sieltäpäin tulee viisautta ja hyviä ajatuksia. Minun oma "Saarani" on viisas nainen, jolta tulee viisaita ja hyviä ajatuksia monenlaisiin tilanteisiin, eli on viisautta kuunnella häntä!

Tasapuolisuuden vuoksi sanottakoon miehenkin heikkoudet. Nainen on miehen heikko kohta, sillä Jumala loi naisen kauniiksi sulottareksi, jonka suloisuutta ja viehkeyttä mies ei pysty vastustamaan. Moni synti on syttynyt miehen sydämessä naisen olemuksen tähden. Tämä on johtanut moniin haureellisiin huorintekoihin. Vallanhalu. Mies janoaa valtaa ja arvostusta, siksi liian monilla terve Raamatullinen johtajuus hämärtyy, jonka tilalle tulee käskyttävä itseään täynnä oleva oleva diktaattori, joka haluaa valtaa ja on valmis mihin tahansa, että saa tuhottua ne, jotka hänen valta-asemaansa uhkaavat.

Mies on luonteeltaan tiedonhaluinen ja valmis osoittamaan viisautensa siinä kuinka paljon hän tietää teoreettista tietoa. Vähemmistö miehistä on niitä käytännön puurtajia, enemmistö on tiedonjanon vankeina. Teoreettisen tiedon avulla mies osoittaa omaa "viisauttansa" sekä siten osoittaa omasta mielestänsä sen kuinka tyhmä tai väärässä vastustajat ovat. Miehille tieto on valtaa ja arvostusta, siksi miehet pääasiassa vääntävät opillisia kysymyksiä. Tietoa tulee olla, eikä sitä saa halveksua. Jumalan tarkoittaman tiedon tulisi aina johtaa käytännön tekojen tasolle, eikä jäädä paisuttamaan päänuppia ja ylpistämään sydäntä.

Tulee mieleeni havainto, jonka tein ja opin aikoina, jolloin kiersin Jumalaa sanaa julistamassa Venäjällä. Huomasin käytännössä sen kuinka naisen herkkyys ja tunteellisuus johdatti monia naisia, jotka palvelivat sanassa Jumalaa. Tämä ilmeni esimerkiksi siten, että hengellinen sodankäynti rassasi heidän sydäntänsä kovien paineiden alaisuudessa. Eräskin nainen kerran sanoi minulle, että hän on väsynyt johtamaan ja vastaamaan kaikesta ja kaipaisi miehistä tukea. Tämä nainen asui Venäjällä (on nyt Herran luona) ja johti seurakuntaa, jossa oli pelkästään naisia. Hän oli joutunut kovettamaan itsensä vastoin sitä herkkyyttä joka hänessä naisena oli, niin hän luuli.

 Tunsin tämän naisen erittäin hyvin, hän oli iäkäs Herran palvelija (evankelista). Teimme läheistä yhteistyötä, jossa hän tulkkasi minua kiertäessäni pitkin Karjalan kyliä. Näin paljon sitä tuskaa ja sisäistä kamppailua, jota hän koki, "joutuessaan" johtamaan seurakuntaa ja kaivatessaan miehistä tukea ja apua. Tuo sisäinen taistelu kulutti hänen sisäistä maailmaansa, hän oli jatkuvien ahdistusten ja paineiden alla. Ulkokuori oli luja, mutta sisin oli hauras. Eikä tämä kokemus rajoitu vain tähän yhteen sisareen, vaan on niitä enemmänkin sekä mukana myös muiden Herran palvelijoiden havaintoja samasta asiasta. Edellä olevalla en kiellä naista palvelemasta Jumalaa esim. evankelistana, mutta sen sanon että seurakunnan johtaminen ei sovi naiselle ja se on myös Raamatun opetus.

Seurakunnan johtaminen on hengellistä sodankäyntiä, jossa seurakunnan johtajat ovat eturintamalla hengellisessä sodankäynnissä ja henkivaltojen "päämaalitauluja", joihin kohdistuu todella kova henkinen paine sekä henkivaltojen hyökkäykset. Jumalan tahto on säästää nainen tästä ahjosta, jonka kantajaksi Jumala valitsi miehen. Kysymys on siis ennen kaikkea Jumalan valinnasta ja tahdosta, eikä siitä miten me ihmisinä haluaisimme tämän asian olevan. Seurakunnan johtamisen palvelutehtävä on kovan paineen alla olevaa johtajuutta, sillä saatanalliset henkivallat hyökkäävät kaikella valheen voimalla Jumalan sanan totuutta sekä todellisia Jumalan palvelijoita vastaan.

Jumala on hyvässä armossaan nähnyt parhaaksi säästää naisen tästä paineesta ja asettanut johtajuuden sekä sen paineet miehen harteille ja miehen vastuulle. Jumalan valinta tässä suhteessa ei ole naista alistava, vaan naista ajatteleva. Jumala on rakentanut miehen siten, että on hänen osansa toimia "roskatunkiona sekä painekattilana" ja se osa miehelle suotakoon Jumalan armosta.

Kysymyksessä ei siis ole naisten halveksiminen, hyljeksiminen tai aliarvostaminen, vaan Jumalan sanan selkeä opetus koskien seurakunnan johtamista. Jeesuksen opetuslapsi rakastaa lähimmäisinään niin naisia kuin miehiä sekä arvostaa todella paljon naisia. Jeesuksen opetuslapsi ei voi kuitenkaan uskoa ja toimia Jumalan tahtoa vastaan, vaan tässä seurakunnan johtajuus kysymyksessä uskovien tulisi uskoa se mitä Raamattu siitä opettaa. Kysymyksessä ei ole myöskään se kumpi on parempi toimimaan seurakunnan johtajina (mies vai nainen), vaan se mikä on Jumalan tahto.

Piispainkokouksen pääsihteeri

Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen ihmettelee Päivi Räsäsen puheesta aiheutunutta kohua. Komulainen myöntää sen, että Räsäsen ajatus Jumalasta maallisen vallan yläpuolella on osa kristillistä perintöä, sillä jos maalliset lait rikkovat räikeästi oikeudenmukaisuutta, niin siihen on pakko reagoida.

Ilm 4:11 "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut".

5 Moos 6:2 -että sinä pelkäisit Herraa, sinun Jumalaasi, ja noudattaisit kaikkia hänen säädöksiänsä ja käskyjänsä, jotka minä sinulle annan, sekä sinä että sinun poikasi ja poikasi poika, kaikkena elinaikanasi, ja että saisit kauan elää.

Räsänen ja Komulainen ovat tässä oikeassa, sillä Raamatun selkeä opetus on se että Jumala on luonut taivaat ja maat sekä ihmisen. Tämän tähden Jumalan valta ja asetukset ovat tietenkini ihmisten lakien ja asetusten yläpuolella.

Komulainen sanoi Räsäsen vedonneen kirkkokäsikirjaan,  jossa todetaan yhteiskunnan voivan irtaantua Jumalasta, tällöin kristittyjen pitää sekä yksilöinä että yhteisönä seurata Jumalan sanaan sidotun omantunnon ääntä.

Tässäkin kohdassa Räsänen oli oikeassa sekä puhui Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Jos yhteiskunta irtaantuu Jumalan tahdosta, niin silloin yhteiskunta suosii ja hyväksyy synnin harjoittamisen, josta seuraa aina ongelmia ihmisille.

Komulainen sanoi (kotimaa24.fi 11.07.2013), että kansalaistottelemattomuus voi olla positiivinen voimavara. Hän viittasi mm. Martin Luther Kingin "kansalaistottelemattomuuteen", jossa hän taisteli oikeuden ja terveen moraalin puolesta vääryyttä vastaan. Komulainen tuo myös esille, että luterilaisuuden ongelma on liiallinen kuuliaisuus esivaltaa kohtaan.

Kukaan ei ole älähtänyt eikä nostanut mediamylläkkää tai kirkosta eroamisen buumia Komulaisen sanomisten takia, jotka voitaisiin paljon helpommin ymmärtää väärin kuin mitä Räsänen sanoi kansanlähetyspäivillä.

Tämä osoittaa sen, että Päivi Räsänen on joutunut median ja Raamatun sanan totuuden vastustajien silmätikuksi, jonka sanomisia tarkoitushakuisesti vääristellään ja tulkitaan väärin. Räsäsen Päivi sanon ja kirjoitan sinulle, että pidä kiinni Raamatun sanan totuudesta siitäkin huolimatta, että sanomisiasi vääristellään. Jumalan tuomiopäivänä valhetta rakastavat saavat "ansioidensa" mukaisesti ja Jumalan sanan totuudesta kiinni pitävät saavat palkkansa Jumalalta.

Komulainen tunnustaa Räsäsen olevan oikeassa siinä, että yhteiskunta on irrottautumassa Raamatullisista arvoista ja maailmankatsomuksesta. Tämä näkyy moraaliarvojen alas-polkemisena, jonka seurauksena monenlainen synti ja paha olo lisääntyy ihmisten sydämissä.

Matt 5:34 Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin,

Jaak 5:12 Mutta ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan kautta älkääkä maan, älkää mitään muutakaan valaa; vaan "on" olkoon teillä "on," ja "ei" olkoon teillä "ei," ettette joutuisi tuomion alle.

Ministerit joutuvat vannomaan valan käsi Raamatun päällä, jossa he vannovat noudattavansa perustuslakia ja lakia. Toinen vaihtoehto on vakuutus.

Ihmiset voivat tehdä Jumalan tahdon vastaisia lakeja, lakeja jotka ovat ihmisille vahingollisia. Tämän tähden uskova ei saisi vannoa, sillä vannoessaan hän saattaa joutua ajamaan ja tukemaan vääryyden hankkeita. Jos uskova ei ole tehnyt juhlallista vakuutusta (ei vala), niin silloin uskova ihminen voi joutua todella suuriin vaikeuksiin valan vannomisen takia, koska enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisten tekemiä syntiä suosivia lakeja.

Kansalaistottelemattomuus

Yleisradion vaalitentissä Paavo Arhinmäki sanoi hyväksyvänsä kansalaistottelemattomuuden vain silloin kun se ei loukkaa kenenkään fyysistä koskemattomuutta, paikkoja ei rikota ja tärkeitä asioita nostetaan esiin.

Kansalaistottelemattomuus tarkoittaa toimintaa vastoin yleisiä asetuksia ja lakeja. Paavo Arhinmäki ei tietenkään kehottanut ketään tekemään rikoksia, vaan vastustamaan kaikenlaista vääryyttä, myös sellaista vääryyttä vastaan, jonka aiheuttaa lainsäädäntö tai asetus, joka on vahingollista ja haitallista ihmisille.

Kukaan ei nostanut minkäänlaista mediamylläkkää eikä vastustusta Arhinmäkeä vastaan. Päivi Räsäsen ajatus oli ihan sama kuin Arhinmäellä, sillä Räsänen tarkoitti enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä puheessaan juuri sitä, että kun joku laki tai asetus on ihmisille vahingollinen ja haitallinen, niin sellaisessa tapauksessa tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä.

Koska Arhinmäkeä vastaan ei nouse vastustusta, vaikka hän puhui ihan samanlaisesta asiasta kuin Päivi Räsänen, niin sekin todistaa Raamatun sanan olevan totta:

Joh 3:
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

Joh 17:14 Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole.

Herra Jeesus opetti, että ihminen joka rakastaa syntiä enemmän kuin Jumalan sanan totuutta ei halua tulla valkeuteen (uskoa Jumalan sanan totuuteen), koska hän ei halua tehdä parannusta synneistänsä (ei halua uskoa Raamatun totuutta).

Jumalaton ihminen (ei usko Raamatun totuuteen - ei usko Herraan Jeesukseen) vastustaa Raamatun totuutta, eikä halua tehdä parannusta synneistään. Tämän tähden jumalattomat ihmiset ottavat silmätikuksi aina Herran Jeesuksen opetuslapsen, joka tuo esille Raamatun totuuden ja paljastaa synnin vääryyden.

Sen tähden Arhinmäkeä vastaan ei noussut minkäänlaista kohua, mutta Räsästä vastaan nousi, koska hän pitää kiinni Raamatun totuudesta synnin vääryyttä vastaan.

Paavo Arhinmäki eikä Päivi Räsänen kumpikaan kehota ketään tekemään rikoksia, vaan olemaan oikeuden puolella vääryyttä vastaan. Vastustus Räsästä kohtaa paljastaa Raamatun sanan olevan totta, sillä jumalattomat ihmiset vastustavat Jumalan sanan totuutta, koska he eivät halua luopua, eivätkä tehdä parannusta synneistään.

Jumalattomat ihmiset puhuvat suvaitsevaisuudesta sekä uskonnon- ja sananvapaudesta, mutta heille se tarkoittaa useinkin oikeutta puolustaa synnin tekoja. Jumalattomat ihmiset vaativat muita olemaan suvaitsevaisia heitä kohtaan sekä että kaikilla tulisi olla uskonnon- ja sananvapaus. mutta jumalattomat ihmiset (synnin rakastajat) eivät itse suvaitse ihmisiä, jotka uskovat Raamatun totuuteen.

Jotkut jumalattomat ihmiset haluavat rajoittaa Raamatun totuuteen uskovien oikeuksia, sillä he eivät suvaitse Raamatun sanan totuuden mukaisia ajatuksia ja opetuksia. Tällä tavalla jumalattomat syyllistyvät itse siihen mistä he muita syyttävät. Osa jumalattomista ei ole suvaitsevaisia, eivätkä he halua antaa uskonnon- ja sananvapauden oikeuksia Raamatun totuuteen uskoville ihmisille. Herran Jeesuksen sanat maailman vihasta uskovia kohtaan on totta. Jumalaton ihminen synnin kapinassaan on sokaistunut, eikä näe totuutta omasta käyttäytymisestään, eikä siitä mikä on totuus ja mikä on synti.

Oikea ja väärä

Tässä keskustelussa ja kohussa tulee esille se että ihmiset sanovat haluavansa puolustaa oikeita arvoja sekä oikeudenmukaisuutta kaikkea vääryyttä vastaan. Ajatus on oikeanlainen, mutta millä tavalla ihmiset kykenevät arvioimaan sitä mikä on oikeaa ja mikä väärää?

Kaikkein paras tapa on antaa Kaikkivaltiaan Jumalan kertoa mikä on oikeaa (Jumalan tahto) ja mikä on väärää (syntiä). Ymmärrän sen etteivät kaikki usko Raamatun olevan Kaikkivaltiaan Jumalan sanaa. Ketään ei voi pakottaa uskomaan Jumalan sanan totuutta, sillä kaikilla ihmisillä on vapaus valita mitä ja mihin haluaa uskoa tai olla uskomatta.

Ei ole vaikea todistaa Raamatun olevan Jumalan sanaa, sillä lukemattomat Jumalan sanan toteutuneet profetiat todistavat Raamatun olevan totisesti Jumalan sanaa. Raamatun luomiskertomus on ainoa todellinen vaihtoehto kertoen sen millä tavalla maailmankaikkeus, maapallomme sekä elämä maanpallolla on saanut syntynsä. Ihmisessä oleva DNA-rakenne todistaa sen ettei elämä maapallolla ole voinut muodostua evoluutioteorian opettaman kehityksen kautta.

Ihmisen DNA:ssa on noin 3 miljardia kirjainkoodiparia, jossa kaikki tieto ihmisen elämän rakentumisesta kaikkine yksityiskohtineen (kaikki elimet, hiusten ja silmien väri jne.) Elävään elämään tarvitaan DNA, eli tieto kuinka elämä rakentuu. Noin 3 miljardin DNA kirjainkoodinparin muodostuminen itseohjautuvasti ilman älykästä suunnittelua ja Luojaa on mahdottomuus. Ei edes miljardien vuosien aikana tapahtunut kehitys kykene muodostamaan monimuotoista elämää, eikä rakentamaan n. 3 miljardia kirjainkoodiparia, joissa on täydellinen tieto millä tavalla elämä rakentuu ja toimii.

On päivänselvää ettei itseohjautuva kehitys ilman älyä kykene luomaan niin hienoa, tarkkaa ja hämmästyttävää rakennetta kuin DNA. Itseohjautuva kehitys ilman älyä ei kykene muodostamaan 3 miljardia kirjainkoodiparia, jossa on elämän rakennuspiirustukset. Ainoa vaihtoehto on Raamatun Jumala, joka on suunnittelut ja luonut ihmisen ja muun elämän maan päälle.

Ps 139:
13 Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa.
14 Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää.
15 Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä.
16 Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani (golem),. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.

Psa 139:16 Thine eyes did see mine unformed substance (golem), and in Thy book they were all written - even the days that were fashioned, when as yet there was none of them. (JPS - Jewish Society Publiation Bible)

Hepreankielen sana golem tarkoittaa Raamatun sanakirjojen mukaan ainetta tai materiaa, joka ei ole vielä kokonaan valmis tai viimeistelty sekä kietoa, kääriä ja kiertää. Golem tulee sanasta galam, joka tarkoittaa kääriä tai kiertää yhteen. Tutkimalla Psalmi 139 jakeita 13-16 alkutekstin valossa löydämme jotakin todella mielenkiintoista ja merkittävää. Psalmi 139:16 sanoo Jumalan nähneen ja tehneen ihmisen olemuksen, joka ei ollut vielä ihan täysin valmis ja joka oli kääritty tai kieritty yhteen. DNA:n rakenne on kaksoiskierre. Raamattu Jumalan sana kertoo ihmisen elämän alkavan kierteen muotoisena, joka ei ole ihan vielä kokonaan valmis, sillä DNA:n kaksoiskierre rakenteessa on jokaisen ihmisen persoonallinen tieto, jolla ei ole vielä koko ihmisen muotoa (keho ja sen kaikki jäsenet). Ihmisen keho kaikkine jäsenineen tulee kuitenkin rakentumaan DNA:n ympärille. Raamatun sanakirjat kuten Online Bible Hebrew Lexicon, Mickelson's Greek and Hebrew Dictionary sekä Brown-Driver-Brigg's Hebrew Dictionary antavat myös golem sanalle merkitykset sikiö ja alkio.

Raamatun sanan tärkein sanoma on syntien anteeksiantamus uskon kautta Herraan Jeesukseen, mutta Raamatulla on myös  monia muita totuuden ulottuvuuksia. Raamatun todistus elämän synnystä Jumalan luomistyönä on eräs monista kiistattomista todisteista, joka vahvistaa Raamatun olevan totta ja Jumalan sanaa. Koska Raamattu on kiistattomasti Jumalan sanaa sekä totuus, niin silloin sen opettamat moraaliset arvot ja käsitys oikeasta ja väärästä kertovat ihmisille mikä on oikein ja mikä on väärin.

Tämän kohun erääksi teemaksi on noussut homoseksuaalisuus. Jotkut sanovat sen olevan syntiä ja toiset sanovat ettei se ole syntiä. Raamattu kertoo niin VT:n kuin UT:n teksteissä, että homoseksuaalisuus on syntiä ja luonnoton seksuaalisuuden harjoittamisen muoto. Raamatussa on monta kohtaa, joka kertoo selkeästi että homoseksuaalisuus on syntiä, joten tuon tähän vain yhden UT:n kohdan esille:

Room 1:
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden (khresis) luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä (khresis) naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Kreikankielen sana khresis tarkoittaa käyttö, kanssakäyminen, sukupuoliyhdyntä sekä seksuaalinen käyttäytyminen. Jae 26 alkutekstin valossa tuo hyvin selkeästi esille sen, että jotkut naiset olivat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden, eli seksuaalisen käyttäytymisen luonnottomaan seksuaaliseen yhteyteen (lesbous).

Jae 27 tekstin mukaan jotkut miehet luopuivat luonnollisesta sukupuoliyhteydestä (seksuaalinen käyttäytyminen, yhdyntä) naisten kanssa, jonka seurauksena nämä miehet harjoittivat seksiä miesten kanssa (homoseksiä), jota Raamattu pitää syntinä. (Homoseksuaalisuus ja Raamattu)

En kannata homojen syrjintää, sillä he ovat arvokkaita ja rakkaita lähimmäisiäni. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole nostattaa vihaa tai syrjintää homoseksuaaleja kohtaan, vaan tuoda esille selkeä Raamatun opetus ja kanta homoseksuaalisuudesta. Kyse ei ole myöskään tasa-arvon halventamisesta, sillä todellinen tasa-arvo noudattaa aina oikean ja luonnollisuuden mukaisia arvoja.  Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, mutta kaikki teot eivät ole oikein. Rakastan myös homoseksuaaleja lähimmäisinäni, mutta en hyväksy homouden harjoittamista, joka on selkeästi synti Raamatun opetuksen mukaan.

Homoseksuaalisuuden puolestapuhujat sanovat usein, että uskovat lyövät heitä Raamatulla päähän. Tämä ei ole totta, sillä Raamattu sanoo, että jokaista lähimmäistä tulee kunnioittaa ja rakastaa, mutta heidän tekojaan ei tarvitse hyväksyä. Otan esimerkin: Jos työpaikalla esiintyy työpaikkakiusaamista, niin kiusaaja on ihmisenä arvokas lähimmäinen, mutta hänen tekonsa ei ole hyväksyttävää. Kysymys ei siis ole Raamatulla päähän lyömisestä, vaan sen esille tuomisesta minkä uskoo olevan oikein tai väärin. Kun puhutaan Raamatulla päähän lyömisestä, niin voiko asian kääntää myös toisin päin? Kyllä voi. Uskovia voidaan lyödä ateismilla, tieteellä jne. päähän. Homoseksuaalit ja ateistit voivat myös lyödä uskovia Raamatulla päähän.

Yleensä tällainen uskovia kohtaan Raamatulla päähän lyöminen tapahtuu vääristäen Raamatun jakeen joka sanoo; "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi." He ovat irrottaneet tämän jakeen asiayhteydestään. Koko tekstiyhteys tarkoittaa, että väärin perustein tuomitseminen on väärin sekä jos itse elää synnissä ja muita tuomitsee, niin silloin toimii väärin. Jeesus sanoi myös: "Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio." Molemmissa Raamatun kohdissa on kyse myös oikean arvion antamisesta, eli synnin saa sanoa synniksi, samoin kuin on oikein antaa hyvä palaute hyvästä teosta.

Kirkon sisällä kuohuu

12.7.2013 YLE 1:n Aamu-tv:ssa pastori Ville Talola antoi lausuntojaan Räsäsen ympärillä pyörivästä kohusta. Talola sanoi Räsäsen edustavan sellaista traditiota, jossa hän on lainrikkomisella kaventamassa jonkun ryhmän oikeuksia. Talola toi myös esille että tässä menee lainrikkomisen (kansalaistottelemattomuus) eetos ja ajatus väärinpäin, koska se kaventaa toisen ryhmän oikeuksia. Talola varmaankin viittaa ainakin homoseksuaaleihin vaikkei sitä ääneen sanonutkaan. Talola sanoi myös uuden tiedon ihmisestä kertovan sen kuinka moninainen ihmisen seksuaalinen identiteetti voi olla, joka näyttää olevan vaikeasti päivitettävää tietoa. Tälläkin hän viittasi homoseksuaalisuuteen.

Raamatun sanan totuus ja siitä kiinni pitäminen ei kavenna kenenkään oikeuksia, sillä ihminen voi siitä huolimatta rikkoa Jumalan tahtoa vastaan ja ihmiset voivat tehdä lakeja, jotka ovat Jumalan tahdon vastaisia. Kyse on siitä onko oikeus moraalisesti  oikein ja luonnonjärjestyksen mukainen. Monien mielestä homoseksuaaleille kuuluu oikeus parisuhteeseen, avioliittoon jne. Siitäkin huolimatta homoseksuaalisuus on luonnonvastaista. Ihmiskunnan suvun jatkumisen ehdoton edellytys on ollut kautta koko ihmiskunnan historian miehen ja naisen välisen rakkauden kautta suvun jatkuminen. Miehen ja naisen sukupuolielimet ovat täydellisesti luotu seksuaalisen rakkauden harjoittamiseen sekä jälkeläisten syntymisen elinehdoksi.

Homoseksuaalisuus on ja jää luonnottomaksi siitäkin huolimatta, että nykyään homoseksuaaleilla on monissa tapauksissa mahdollisuus hankkia lapsia. Se on kuitenkin tosiasia, että homoseksuaalit eivät voi saada lapsia homoseksuaalisessa suhteessa oman sukupuolensa edustajan kanssa. Homoseksuaalisuuden terveyshaitoista vaietaan yleensä tyystin, mutta sen aiheuttamat terveyshaitat paljastavat meille sen, että homoseksuaalisuudessa on kyse luonnottomuudesta, joka on monin tavoin haitallista ja vahingollista ihmiselle. Lue tähän aiheeseen liittyvä linkki: Eheytys ja manipulaatio

Oikeasti kyse ei ole oikeuden rajoittamisesta tai kaventamisesta, vaan pyrkimyksestä kaikella rakkaudella kertoa ihmiselle, että luonnottomuus on ihmiselle vahingollista ja haitallista. Raamatun opetus ihmisen seksuaalisesta identiteetistä perustuu heterosuhteeseen miehen ja naisen välillä pysyvässä parisuhteessa (avioliitto). Homoseksuaalisuus Raamatun valossa

2 Moos 20:
9 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi;
10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.
11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

Ville Talola sanoi kirkon pystyneen historiansa aikana päivittämään käsityksiään ja muuttamaan Raamatun maailmankuvaa vastaamaan nykypäivän käsityksiä muun muassa siinä, että nykyisin tiedetään ettei maailma ole syntynyt kuudessa päivässä.

Talola erehtyi tässäkin kohden, sillä Raamatun todistuksen mukaan Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja lepäsi seitsemännen päivän. Luomisen järjestyksen mukaan Jumala asetti ihmisille viikkojärjestyksen, kuusi päivää töitä ja seitsemäs päivä on lepopäivä (sapatti). Raamattu todistaa selkeästi sen että Jumala loi maailman kuudessa päivässä. Raamatun sana kumoaa evoluutioteorian mukaisen pitkän ajanjakson kehittymisen, sillä Jumala loi maailman kuudessa päivässä. Kuusi luomisen päivää on voimallinen osoitus Kaikkivaltiaan Jumalan älykkyydestä ja voimasta.

2 Kor 3
2 vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.
3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

2 Tim 4:
3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

1 Tim 6:
20 Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä,
21 johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne!

Kirkon piirissä on nykyään muotia päivittää ja muuttaa asioita vastaamaan nykyisiä "uusia" käsityksiä. Monet nykyiset käsitykset sekä "uusi tieto" on syntynyt valheellisen informaation tuloksena, jossa synnistä koitetaan tehdä hyväksytty asia. Niitä ihmisiä syytetään ahdasmielisiksi ja suvaitsemattomiksi, jotka eivät anna tukeansa uudelle tiedolle, joka perustuu synnin hyväksymiseen.

Raamatun profeetallinen sana on jo etukäteen ilmoittanut, että on tuleva aika jolloin ihmiset eivät enää kestä kuulla Raamatun totuutta, vaan he omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia. Siksi he kääntyvät pois totuudesta uskoen valheellista tietoa. Valhetiedon opettajat ovat mielistyneet valheellisen tiedon ja väärennetyn Jumalan sanan opettamiseen, koska he näin mielistelevät ihmisiä heidän korvasyyhy himoissaan. Valheopettajat saavat osakseen ihmiskunniaa, jota he myös haluavat ja kaipaavat. Valheopettajien yleisimmät motiivit väärennetyn Jumalan sanan opettamisen ovat ihmispelko sekä kunnian ja huomionkipeys. Moni valheopettaja pelkää ihmisten reaktioita ja tuomitsemista, siksi he puhuvat aina kaikille mieluista sanomaa. Moni valheopettaja kaipaa kovasti tunnusta ja kunniaa, siksi he mielistelevät ihmisiä väärän evankeliumin kautta.

Tutkimalla Herran Jeesuksen aikaisia uskonnollisia johtajia ja heidän epäraamatullisia ajatuksia ja käsityksiä huomaamme kuinka samanlaisia ovat monien kirkon teologien ajatukset.

Saddukeusten mielestä liika Jumalan lain korostaminen oli liioittelua ja siksi halusivat keskittää oman toimintansa ihmisten luonnollisten ja maallisten arvojen vaalimiseen, jonka seurauksena he polkivat jalkoihinsa Jumalan sanan opetuksen. Saddukeukset taistelivat Jumalan sanan opetusta vastaan eivätkä he halunneet taipua uskomaan sitä mitä Raamattu opettaa. Saddukeukset eivät halunneet oikeasti tuntea Kirjoituksia (Jumalan sana), vaan he kumosivat kirjoitukset sekä antoivat sille oman merkityksensä, joka oli heidän korvasyyhynsä mukainen. Saddukeusten korvasyyhy oli mitoitettu ja sovitettu sopimaan yhteen ihmisen synnin halujen, nautintojen ja toiveiden mukaan.

Saddukeukset toimivat halukkaasti yhteistyössä Rooman miehittäjien hallinnon kanssa sekä he olivat suopeita hellenistisen ajatusmaailman kannattajia. Saddukeukset olivat oman aikansa "liberaaliteologeja." Saddukeukset eivät uskoneet ylösnousemukseen; he uskoivat sielun kuolevan ruumiin kanssa; he uskoivat että elämää ei ole kuoleman jälkeen; he eivät uskoneet enkelien olemassaoloon; he uskoivat ihmisen vapaaseen tahtoon (ihmisen tulee elää kuten itse haluaa, eikä Jumalan sana saa määritellä kuinka tulisi elää).

Kirjanoppineet olivat rabbiinisia opettajia, joiden tehtävä oli tutkia ja opettaa kirjoituksia (Jumalan sana). Heistä tuli Israelin kansan juristeja ja teologeja. Kirjanoppineet muodostivat uusia opetuksia Jumalan sanasta, jotka kumosivat Jumalan sanan opetuksen vääristäen Jumalan sanan opetuksen merkityksiä. Kirjanoppineiden jotkut opetukset menivät liiallisuuksiin ja siksi he keksivät kiertoteitä käskyillensä, että opetusta voitiin noudattaa kiertämällä itse opetus. Kirjanoppineet tutkivat ahkerasti Raamatun sanoja ja he antoivat sanoille ja kieliopille oman perimätiedon (kirjanoppineiden teologia), joka toimi myös pohjana heidän opetuksilleen, jotka olivat kuitenkin Jumalan sanan vastaisia.

Alussa kirjanoppineiden teologia oli suullista perimätietoa, jossa he selittivät Raamatun kirjoituksia. Babyloniassa juutalaiset kirjanoppineet aloittivat Talmudin teon noin. 500 eKr. Talmud on juutalaisten kirjanoppineiden Raamatun selitys, jossa kirjanoppineiden perinnäissäännöt asetettiin yhtä päteviksi kuin Raamatun sana (Jumalan sana). Kirjanoppineet ovat myös tehneet Targumin, joka on arameankielinen Raamattu, johon on laitettu selittäviä lisäyksiä ja legendoja. Kirjanoppineiden työ johti myös Kabbalan syntymiseen. Kabbala on juutalainen perimätieto, traditio, joka on salaista tietoa, joka perustuu Raamatun sanan tutkimiseen sanojen ja niiden lukuarvojen perusteella, joissa on salaista (kätkettyä) tietoa.

Kun vertaamme tämän päivän uskonnollisia johtajia ja teologeja Herran Jeesuksen ajan uskonnollisiin johtajiin ja teologeihin, niin huomaamme, että mikään ei ole muuttunut. Sillä suurin osa tämän päivän uskonnollisista johtajista ja teologeista ovat yhtä korruptoituneita kuin Herran Jeesuksen ajan uskonnolliset johtajat olivat. Evankelisluterilaisessa kirkossa tämä näkyy kaikkein selkeimmin, sillä suurin osa kirkontyöntekijöistä vastustaa Jumalan sanan totuutta levittäen synnin perustukselle rakennettuja oppeja.

2 Tim 3:
1 ¶ Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

Edellä oleva Raamatun kohta tuo esille profeetallisen sanoman siitä millaisia ovat lopun ajassa olevat ihmiset. Hyvän vihamiehillä tarkoitetaan ihmisiä, jotka vihaavat Jumalan sanan totuutta, Pöyhkeys tarkoittaa ylpeyttä, jonka vallassa ihmiset toteuttavat synnillisiä himojaan. Nämä ihmiset käyttäytyvät tekopyhästi (jumalisuuden ulkokuori) tuoden esille, että he uskovat jumalaan. Heidän uskonsa on kuitenkin synnin sokaisemaa valheellista uskoa, siksi he kieltävät elämästään Jumalan todellisen totuuden ja voiman, joka voisi vapauttaa synnin himoista ja orjuudesta.

Kirkkoinstituution sisäpuolella on paljon kirkon työntekijöitä, jotka luulevat olevansa Raamatullisessa uskossa, mutta heissä on jumalisuuden ulkokuori, koska he uskovat uusia "päivitettyjä" tietoja maailman synnystä sekä opetuksista, jotka perustuvat valheellisen tiedon varaan. Siksi he eivät tunnista ja tunne totuutta, vaan vastustavat sitä syntiä suosien.

Kirkko ja kaupunki lehden päätoimittaja Seppo Simola kirjoitti pääkirjoituksen (15.7.2013 nettiversio), jossa hän hyvin ala-arvoiseen ja ivalliseen sävyyn arvostelee Päivi Räsästä.

Seppo Simola: Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen päästelee suustaan ajoittain niin sanottuja aivopieruja eli sammakoita. Lausahduksia, jotka pilaavat ilmapiiriä ja saavat ihmiset voimaan pahoin. Hän osaa hyvin ärsyttävällä tavalla ilmaista tunkkaisia konservatiivisia käsityksiään.

Ilmiselvästi Simola ei usko Raamattuun samalla tavalla kuin Räsänen uskoo, mutta tapa jolla Simola julkisesti ja ivallisesti sekä halventavasti arvostelee Räsästä kertoo siitä hedelmästä, jota tuottaa sellainen ihminen, joka ei usko Raamatun sanan totuuteen. Simola asenne ja kielenkäyttö on lähimmäistä pilkkaavaa, mutta Räsäsen lausunnot ovat aina lähimmäisiä kunnioittavia myös niitä kohtaan, joiden kanssa hän jakaa erilaisen arvomaailman.

Seppo Simola jatkaa kirjoitustaan: Se, jolle kirkko tarjoaa mahdollisuuden kosketukseen elämän ytimiin, armahtavaan ja rakastavaan Jumalaan. Se, jolle kirkko tarjoaa avun surussa, yksinäisyydessä, ahdistuksessa, ihmissuhdekriisissä tai taloudellisessa ahdingossa. Se, joka näkee kirkon auttavan ja nostavan hätää kärsivää. Se ei hevin jätä kirkkoa. Kirkon on hoidettava hommansa paremmin ja näkyvämmin, jotta se olisi useammalle tärkeä.

On tärkeätä tukea ja auttaa ihmisiä heidän surussaan, yksinäisyydessään, ahdistuksessaan, ihmissuhdekriiseissä sekä taloudellisessa ahdingossa. Simola puhuu armahtavasta ja rakastavasta Jumalasta. Kirkon piirissä korostetaan nykyään Jumalan rakkautta ja armoa kaiken suvaitsevaisuuden nimissä. On totta, että Jumalan on rakkaus sekä Jumalan armo kantaa ja tukee ihmistä. Nykypäivänä yhä harvemmin kuulee opetusta Raamatun opettamasta Jumalan armosta. Sen tähden nostan esille erään tärkeän opetuksen Jumalan armosta Raamatun sanan valossa:

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

Raamattu opettaa (Jumalan sana) Jumalan armon kasvattavan ihmistä pois synnin harjoittamisesta sekä hylkäämään jumalattomuuden (synnin teot), että ihminen eläisi siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti tässä maailmassa. Meidän tulee ymmärtää se että Jumala määrittelee sanassaan sen mikä on oikein (Jumalan tahto) ja mikä väärin (syntiä). Jumalan armo ei hyväksy ja tue syntiä, koska synti tuhoaa ihmisen. Jumala on rakkaus, mutta rakkaudessaan ihmistä kohtaan Hän ei hyväksy synnin tekoja, koska se rikkoo ja tuhoaa ihmisen, jota Jumala rakastaa. Jumalan armo ei suvaitse syntiä se on ehdoton ja muuttumaton Raamatun opetus.

Kirkossa kuohuu siksi, koska sen sisällä on kaksi leiriä joiden arvomaailmat ovat täysin erilaisia. Nämä arvot eivät voi kohdata toisiaan milloinkaan. Ainoa ratkaisu tähän ongelmaan on kahden erilaisen leirin pystyttäminen toisistaan erille sen arvomaailman ympärille mihin he uskovat. Itse kukin tulee saamaan ansionsa ja tekojensa mukaan viimeisenä päivänä Jumalan edessä. Siksi tässä ajassa on viisasta valita Jumalan tahdon tie ja hylätä jumalattomuus ja synnin tukeminen.

Ilm 20:12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

Seurakunta ja kirkko

Historian tutkijan ja teologian tohtorin Ville Jalovaaran mukaan Päivi Räsäsen antamat lausunnot eivät sovi kirkollisista asioista vastaavan ministerin suuhun. Jalovaara sanoo, että Räsäsen tehtävä on tukea kirkon toimintaa, eikä vaikeuttaa sitä lausunnoillaan, valtioneuvostossa on syytä miettiä, pitäisikö kirkollisiin asioihin liittyvät työt siirtää sellaiselle ministerille, joka suhtautuu näihin asioihin neutraalimmin.

Niin Jalovaara kuin Räsänen ovat ongelmallisessa tilanteessa, sillä Jalovaara kannattaa kirkon liberaalista (Raamatun vastaista) linjaa ja Räsänen on sitä mieltä, että kirkon tulee pitää kiinni Raamatullisista arvoista.

Ongelma on siinä, että Raamatun totuutta vastustavat ja kannattavat kirkon jäsenet koittavat edistää saman katon alta arvoja ja ajatuksia, jotka eroavat toisistaan kuin yö ja päivä (uskomaton - uskova).

Ps 1:
1 ¶ Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat,
2 vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!
3 Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy.
4 ¶ Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.
5 Sentähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa.
6 Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu.

2 Kor 6:
14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".

Raamatun opetuksen mukaan syntiä rakastavat ihmiset eivät viihdy Jumalan seurakunnassa, eivätkä Herran Jeesuksen opetuslapset saa kantaa yhteistä (hengellistä seurakunnan elämää) taakkaa yhdessä uskomattomien kanssa.

Kirkon ongelma on jumalattomien ja uskovaisten sekoittaminen keskenään edustamaan Kristuksen ruumista. Luterilainen kirkko opettaa kirkon olevan sekoittunut ruumis, johon kuuluu sekä oikeita (uskovia) että vääriä (jumalattomia) jäseniä. Kirkko opettaa, että luterilaisuudelle vapaiden suuntien uskovien seurakunta käsite on vieras ajatus, koska vehnän ja valhevehnän on annettava kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti, rakkauden vaatimuksesta.

Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen seurakuntaan (Kristuksen ruumis) ei kuulu muita kuin Jeesuksen pelastamia uskovaisia ihmisiä, jotka uskovat Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo. Raamattu opettaa lusteen (valhevehnän) olevan pahan lapset ja vehnän olevan Jumalan lapsia. Raamatun mukaan pelto on maailma, jossa luste ja vehnä kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti. Elonleikkuu on tämän nykyisen maailmanajan loppu kun Herra Jeesus tulee takaisin.

Raamatun opetuksen mukaan luste ja vehnä kasvavat yhdessä maailmassa, ei seurakunnassa, sillä Jumalaan seurakuntaan ei kuulu kuin Jumalan armosta pelastettuja Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Kirkon ongelma on sekoitus, jossa kaksi erilaista siemenen omaavaa ihmisjoukkoa koittaa yhdessä rakentaa rakennusta toisistaan täydellisesti poikkeavien rakennusaineitten kautta. Lopputulos tällaisesta rakentamisesta on sekasotku ja kaaos sekä iso riita. Jumalattomat rakentavat kirkkoa synnin varaan täyttäen kirkon opit ja toiminnan kaikilla mahdollisilla synneillä. Uskovat koittavat kirkkoa Raamatun opetuksen mukaan sekä osin uskonnollisten perinnäissääntöjen mukaan.

Otan esimerkin edellä mainitusta rakentamisesta. Tarkoitus ei ole nyt loukata ketään, vaan kertoa suomenkielellä selkokielellä millaisesta rakentamisesta on kyse. Tarkoitus on rakentaa kirkkorakennus. Paikalle saapuu kaksi arkkitehtiä. Toisella on kirkkorakennuksen rakennuspiirustukset ja toisella ilotalon rakennuspiirustukset. Työtä aletaan tehdä yhdessä koska koetaan, että kirkkoon kuuluvat kaikki. Kun työt alkavat edistyä, niin molemmat leirit alkavat purnaamaan, että heillä on oikea näkemys miten kirkko pitäisi rakentaa. Kun kirkko on valmis ja rakennuksen sisällä alkaa yhtä aikaa toimimaan kirkon jumalanpalvelukset sekä ilotalon pyörittäminen, niin molemmat leirit ovat toisiaan vastaan kokien että oma näkemys on oikea ja toisen väärä.

Miksi otin esimerkiksi ilotalon? Siksi koska kirkko hyväksyy kaikenlaiset haureuden synnit. Synnin rakastajat ja Raamatun Jumalaa rakastavat käyvät kamppailua siitä kumman näkemys on oikea. Synnin rakastajat sanovat homouden olevan Jumalan tahto ja Raamatun Jumalaa rakastavat sanovat homouden olevan syntiä.

Jokainen varmasti ymmärtää, että alunperin näiden kahden porukan olisi pitänyt olla erossa toisistaan ja rakentaa ihan oma rakennus oman arvomaailmansa pohjalta. Kirkon ongelma on se että sen sisällä on kahdenlaisia jäseniä; toiset rakentaa synnin valtakuntaa ja toiset koittavat rakentaa Raamatun perustukselle sekä osin perinnäissääntöjen varaan. Synnin varaan rakentajat sanovat, että heidän arvomaailmansa on oikea ja Raamatun mukainen. Raamatun mukaan ja osin perinnäissääntöjen varaan rakentavat sanovat, että heidän arvomaailmansa on Raamatun mukainen. Molemmat leirit julistavat toinen toisensa vääräuskoisiksi ja kovien riitojen kautta kumpaisetkin koittavat todistaa olevansa oikeassa. Tämän seurauksena kirkossa on työpaikkakiusaamista, riitoja, jännitteitä sekä jatkuva kina kaikesta mitä kirkon sisällä tapahtuu tai opetetaan.

Synnin puolustajat vaativat kirkkoon demokratiaa ja uskovaiset vaativat Teokratiaa. Demokratialla tarkoitetaan tässä yhteydessä kansan valtaa, joka haluaa rakentaa synnin varaan. Teokratia tarkoittaa Jumalan valtaa, jossa Raamatun sana on ainoa auktoriteetti, jonka varaan tulee rakentaa. Näiden kahden siemenen sekoittaminen yhdeksi ei onnistu. Raamatun mukaan vähäinen hapatus (synnin hapatus) hapattaa koko taikinan. Kirkolle on käynyt siten että synnin hapatus on hapattanut sen ja synti on ottanut kirkossa selkeän yliotteen, niskalenkin josta vastustaja ei pääse enää pois. Synti on selättänyt Raamatun hyvän ja muuttanut sen irstauden ja synnin lähteeksi.

Alunperin näiden kahden siemenen olisi pitänyt kasvaa yhdessä maailmassa, mutta ei rakentaa kirkkoa yhdessä. Kenen on syy tähän sekasortoon ja sotkuun? Kirkon oma syy, koska se itse hyväksyi väärät jäsenet oikeiden jäsenten joukkoon. Mikä olisi oikea ratkaisu tähän pulmaan? Uskovien tulisi jättää synnin Baabelin torni, jota kirkko rakentaa synnin voimalla, jossa kirkon johto on korviaan myöten. Uskovaisten tulisi tulla ulos kirkosta seurakunta yhteyteen, jossa seurakuntaa rakennetaan Jumalan sanan totuuden perustukselle rakkauden Hengessä.Petri Paavola 13.7.2013

 

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
kansanlahetyspaivat.fi
paivirasanen.fi
oikeus.fi
iltalehti.fi/uutiset/2013071317262410
iltalehti.fi/uutiset/2013071117252913
kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/11959
kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/11974
kirkkojakaupunki.fi
yle.fi/uutiset/5051584
evl.fi
valtioneuvosto.fi
yle.fi/aihe/artikkeli/2015/09/25/ lapsi-ei-unohda-vanhempiensa-eroa

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker