Enkelin ilmoitus suuresta ilosta

 


 

Enkelin ilmoitus

 

Kun Jeesus oli syntynyt niin enkeli ilmoitti yöllä paimenille, jotka vartioivat lammaslaumaa suuren ilosanoman sanomalla:

"Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."

 

Enkelin antama merkki oli epätavallinen, sillä hän sanoi Messiaan, Vapahtajan ja Herran syntyneen Daavidin kaupungissa, josta hänet löydetään kapaloituna ja makaamassa eläinten syöttökaukalossa. Oli epätavallista laittaa lasta eläinten syöttökaukaloon, sillä vastasyntynyt lapsi oli yleensä jonkunlaisessa kehdossa. Jumalan asettama merkki oli sellainen, että paimenet eivät voineet erehtyä siitä kuka oli vastasyntynyt Messias, Vapahtaja ja Herra.

 

Jeesus asetettiin kapaloituna eläinten syöttökaukaloon

 

Luukkaan evankeliumi kertoo, että Joosefille ja Marialle ei ollut sijaa majatalossa. Tämä tarkoittaa sitä, että Maria synnytti Jeesuksen joko eläintallissa tai sitten jonkun talon alakerrassa. Juutalaisessa talossa oli yläkerta, jossa ihmiset asuivat ja alakerta, jossa eläimet olivat. Luukkaan evankeliumi kertoo, että kun Maria oli synnyttänyt Jeesuksen, niin hän kapaloi Hänet ja pani Hänet "seimeen". Juutalainen tapa oli kapaloida vastasyntynyt lapsi. Kapalo oli liinoja, joilla lapsi sidottiin tiukkaan pakettiin, jossa hän ei voinut liikkua. Tämä "kapalo" tehtiin siksi, että lapsesta tulisi voimakas ja jaloista tulisi suorat. Luukkaan evankeliumissa on alkutekstissä sana phatne, jonka 33/38 käännös kääntää seimeksi. Phatne sana tulee sanasta pateomai, joka tarkoittaa syödä. Phatne sana tarkoittaa eläinten syöttökaukaloa, ei kehtoa (niin kuin nykyään jotkut luulevat). Tämä vahvistaa sen, että Jeesus syntyi joko eläintallissa tai jonkun talon alakerrassa, jossa eläimet asuivat.

 

 

Vapahtaja Kristus Herra

 

Enkeli ilmoitti suuren ilon, joka oli tuleva kaikelle kansalle. Kreikankielisessä UT:n tekstissä on sana euaggelizo, joka tarkoittaa julistaa ilosanomaa, julistaa hyvää sanomaa, julistaa evankeliumia.

 

Hyvän sanoman julistamisen käsite oli tuttua juutalaisille, sillä vanhan liiton opetuksista tämä oli heille varsin tuttua:

Jes 52:7Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman (basar) tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: "Sinun Jumalasi on kuningas!"

 

Jesajan luvussa 52 jakeessa 7 ovat sanat ilosanoman ja hyvän sanoman, joka on hepreaksi basar, joka tarkoittaa kertoa tai julistaa hyvää sanomaa. Jes 52:7 kertoo Jumalan pelastuksesta, joka julistaa rauhaa ja ilmoittaa hyvän sanoman (evankeliumin) ja sanoo Siionille, että Jumala on Kuningas. Jes 52:7 kertoo Herrasta Jeesuksesta, joka on Kuningas ja Pelastaja. Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa enkelit sanoivat: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" Herra Jeesus on Hän, joka tuo rauhan ihmisen sydämeen sen jälkeen kun ihminen tunnustaa syntinsä ja vastaanottaa Jumalan pelastuksen, Herran Jeesuksen.

 

Enkeli ilmoitti Jeesuksen olevan Vapahtaja, Kristus (Messias) ja Herra. Seuraavaksi tutkimme mitä nuo edellä olevat käsitteet tarkoittavat.

 

Vapahtaja. Vapahtaja sana on kreikaksi Pelastaja. Jeesus on Pelastaja ja Pelastus, jonka Jumala on valmistanut Uuden Liiton aikakauteen, jonka kautta ainoastaan saadaan synnit anteeksi.

 

Messias. Kristus sana on kreikaksi Khristos, jonka juutalaiset käänsivät Septuaginta käännökseen tarkoittamaan Messiasta, joka on hepreaksi Mashiach (Messias ja voideltu). Jeesus on Messias, joka sovittaa niiden synnit, jotka tunnustavat syntinsä Jumalalle. Jeesus on Messias, joka on ainoa tie Jumalan luokse.

 

Herra. Jeesus on myös Herra, joka on hepreaksi Jhvh. Johanneksen evankeliumin 17 luvussa sanotaan, että Isä Jumala on antanut Pojallensa (Jeesukselle) oman nimensä ja siksi Jeesusta sanotaan myös Herraksi (Jhvh).

 

Enkeli ilmoitti Jeesuksen olevan Vapahtaja (Pelastaja), Messias ja Herra, jotka kaikki ovat käsitteitä, joilla kuvataan Jumalaa, joka pelastaa kansansa ja on kansansa Jumala. Enkelien ilmoitus oli todella merkittävä, sillä Jumala itse Jeesuksessa Kristuksessa astui ihmisten maailmaan tuomaan vapautuksen synnin orjuudesta sekä suunnan kohti iankaikkista elämää.

 

Jes 61:
1 ¶ Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa (basar)  nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
2 julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,
3 panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet," "Herran istutus," hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

 

Jesajan kirja luku 61 opettaa, että Messias on Hän, joka julistaa ilosanomaa maailmalle. Luukkaan evankeliumin neljännessä luvussa Herra Jeesus ilmoittaa, että Hän, josta Jesaja 61 kertoo, eli Jeesus on Hän joka julistaa ilosanomaa (evankeliumia) maailmassa ja sitten Hän myös antaa tehtäväksi opetuslapsilleen evankeliumin julistamisen tässä maailmassa.

 

Ilosanoma nöyrille. Jesaja 61 luvun opetuksen mukaan evankeliumi julistetaan nöyrille, joka tarkoittaa sitä että ihmiset, jotka tunnustavat syntinsä ja nöyrtyvät Jumalan edessä ovat nöyriä ja he vastaanottavat evankeliumin pelastussanoman, mutta ylpeät ihmiset ja omavanhurskaat (sellainen, joka kokee, että omilla "hyvillä" töillään on kelvollinen Jumalan edessä) eivät halua vastaanottaa pelastusta. Sananlaskut 28 luku opettaa, että joka rikkomuksensa (syntinsä) salaa se ei menestys, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Jesaja 26 luvussa sanotaan, että jos jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta; oikeuden maassa hän tekee vääryyttä eikä näe Herran korkeutta. Nöyrä ihminen on sellainen, joka tunnustaa syntinsä ja ymmärtää tarvitsevansa Jumalan armoa ja Pelastuksen Herrassa Jeesuksessa, koska hän ei kykene omin voimin pelastumaan ja pyhittymään. Evankeliumia julistetaan siis kaikille ihmisille, mutta vain nöyrät nöyrtyvät vastaanottamaan pelastuksen.

 

Särjettyjen sydämien sitominen. Jeesus Messiaan tehtävä on sitoa särjettyjä sydämiä, joka tarkoittaa sitä että Herra Jeesus eheyttää ja parantaa ihmisen mielen ja ajatusmaailman, jonka synti on täysin rikkonut. Hepreankielen sana sydän (lev) tarkoittaa sydäntä, mieltä, sisäistä ihmistä, tahtoa ja ymmärrystä. Evankeliumin tehtävänä on pelastaa ihminen synnin ja saatanan orjuudesta iankaikkiseen elämään, mutta myös se että synti, joka on pettänyt ja rikkonut ihmisen mielen eheytyisi ja parantuisi. Ihmisen mieli eheytyy ja parantuu siten, kun ihminen saa syntinsä anteeksi ja antaa Jumalan muuttaa hänen ajatusmaailmansa Jumalan tahdon mukaiseksi.

 

Julistamaan vangituille vapautusta. Herran Jeesuksen tehtävä on julistaa vapautusta synneistä synnin orjille, jotka ovat monenlaisissa synnin kahleissa. Herra Jeesus vapauttaa synnin orjista ne, jotka tunnustavat syntinsä ja haluavat vapautua niistä. Ihminen ei kykene omin voimin vapautumaan syntien orjuudesta, siksi Herra Jeesus syntyi ja kuolemallaan sovitti meidän syntimme sekä antaa meille voiman Pyhän Hengen kautta voittaa ja vastustaa syntejä sekä oppia elämään terveen uskon kasvun kautta siten, että Herran Jeesuksen opetuslapset oppivat koko ajan syvällisemmin elämään jumalisesti ja Jumalan tahdon mukaisesti tässä maailmanajassa.

 

Herran otollisen vuoden julistaminen. Vanhassa liitossa oli voimassa Herran riemuvuosi, jolloin joka viideskymmenesvuosi oli riemuvuosi, jolloin orjat vapautettiin ja julistettiin vapautta kaikille Israelin asukkaille. Vanhassa liitossa myös eläinuhrien tuli olla Herralle otollisia (hyväksyttäviä), joiden veren kautta tapahtui syntien anteeksiantamus. Vanhassa liitossa oli myös otollista Herralle se, että Hänen kansansa halusivat noudattaa Jumalan käskyjä.

 

Herran otollinen vuosi on se kun Herra Jeesus vuodatti verensä meidän syntiemme tähden ja toi sovituksen ja syntien anteeksiantamuksen verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Tämän otollisen vuoden ja Herran Jeesuksen sovituksen ansiosta syntiset ihmiset saavat Jumalan armon ja Jeesus Messiaan ansion tähden Jumala antaa iankaikkisesti anteeksi synnit, niille jotka katuvat ja haluavat hylätä syntielämän ja haluavat seurata Herraa. Herran Jeesuksen uhri Golgatalla tuo iankaikkisen sovituksen ja syntien anteeksiantamuksen ja on otollinen Herralle. Otollista on myös Herralle kun Herran Jeesuksen opetuslapset haluavat Jumalan armosta noudattaa Jumalan käskyjä ja elää niiden mukaisesti Uuden Liiton järjestyksen perustuksen mukaan. Herra myös "kostaa", eli rankaisee synnintekijöitä, niitä jotka eivät halua tehdä parannusta ja antaa heidän oman tahtonsa mukaan valita kadotukseen johtavan tien.

 

Murheellisten lohdutus. Jesajan kirjassa luvussa 61 jakeessa kaksi on sana murheellisia, joka on hepreaksi abel, joka tarkoittaa murheellista ihmistä kuoleman, onnettomuuden tai jonkun hädän takia. Herra Jeesus syntyi siksi, että Hän haluaa lohduttaa kansansa ihmisiä, jotka ovat kokeneet omaisen tai läheisen ihmisen kuoleman. Herra Jeesus syntyi myös siksi, että Hän haluaa lohduttaa kansansa ihmisiä, joiden omaiset tai jotka itse ovat kokeneet suuren onnettomuuden tai hädän. Evankeliumilla on monenlaiset kasvot, sillä se ei ainoastaan julista syntien anteeksiantamusta, vaan myös lohdutusta monien murheiden keskellä eläville.

 

Jesajan kirja 61 kuvaa lisää sitä mitä Messias tekee Jumalan kansalle. Jumalan kansan keskuudessa oleville murheellisille Jeesus Messias tuo iloöljyä Pyhässä Hengessä murheen sijaan sekä ylistyksen Hengen masentuneen hengen sijaan. Tämä ylistys tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että uskova oppii ylistämään sydämessään Herran hyvyyttä ja rakkautta. Tässä maailmassa on monenlaista asiaa, jotka tuovat ihmisen sydämelle masennusta, mutta Herra Jeesus on tullut sitä varten, että Hän haluaa poistaa kansansa sydämestä masennuksen ja antaa tilalle ylistys ja kiitos mielen. Herra Jeesus tekee kansastansa vanhurskauden tammia sekä Herran ilo-istutuksia Hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Todellinen evankeliumi kirkastaa Jumalaa ja kertoo syntien anteeksiantamuksesta, iankaikkisesta elämästä uskon kautta Herran Jeesukseen sekä ihmisen elämästä jonka Jumala muuttaa, joka ylistää ja riemuitsee Jumalan suurista teoista.

 

Kun enkelit menivät taivaaseen, niin kedolla olleet paimenet lähtivät Betlehemiin katsomaan sitä minkä Herra oli heille ilmoittanut enkelin kautta. Paimenet löysivät Marian ja Joosefin sekä Jeesuksen, joka makasi eläinten syöttökaukalossa juuri kuten enkelit olivat heille ilmoittaneet. Nähdessään sen olevan totta mitä heille oli ilmoitettu paimenet ilmoittivat saman sanoman muille kuin mitä enkeli oli heille ilmoittanut. Kaikki jotka sen kuulivat ihmettelivät sitä, mutta Maria kätki kaikki sanat tarkasti sydämeensä ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Paimenet palasivat kedolle ja kiittivät ylistäen Jumalaa kaikesta minkä he olivat kuulleet sen mukaan mitä heille enkeli ilmoitti ja mitä he olivat omin silmin nähneet. Sanoma ei ollut pienen lapsen syntymästä, vaan siitä, että maailmaan oli syntynyt Pelastaja, Messias ja Herra, eli Jumala oli astunut alas ihmisten maailmaan Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, että se joka uskoo Herraan Jeesukseen saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän.  Kahdeksan päivän päästä Jeesuksen syntymästä lapsi piti ympärileikata ja Hänelle annettiin nimi Jeesus, koska Jumala ilmoitti tämän nimen Marialle ennen kuin Jeesus sikisi äitinsä kohdussa. Nimi Jeesus on hepreaksi Jehoshua (Jeshua), joka tarkoittaa Jumala on pelastus. Herran Jeesuksen nimi kertoo myös sen miksi Hän syntyi tähän maailmaan. Herra Jeesus syntyi pelastamaan syntiset ihmiset ja tuomaan heille pelastuksen ja syntien anteeksiantamuksen uskon kautta Häneen. Tämä on evankeliumi ja suuri Jumalan armo.

 

 

 

 

Petri Paavola
 

 

Lähteet:

- 33/38 Raamattu
- King James Version (1769)
- Online Bible Greek/Hebrew Lexicon
- Strong's Greek/Hebrew Lexicon

 

 

eXTReMe Tracker