Esivalta on Jumalan asetus

 

Room 13:
1 ¶ Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat.
2 Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.
3 Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen;

Raamatun opetuksen mukaan esivalta on Jumalan asetus. Tämä ei tarkoita sitä, että jokaisen maan esivalta ja päättäjät ovat Jumalan asettamia, vaan sitä että esivaltajärjestys on Jumalan tahdon mukaista.

Jumala on asettanut esivaltajärjestyksen ja Raamattu opettaa ettei hallitusmiehet (esivallan) edustajat ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää. Koska tässä jaejaksossa oleva hyvän tekeminen tarkoittaa Jumalan tahdon ja sanan mukaista hyvän tekemistä, niin se myös todistaa Jumalan tahdon olevan että esivallan lait olisivat Jumalan tahdon ja sanan mukaisia.

Jos esivallalle kelpaa uskovien hyvän tekeminen Raamatun sanan opetuksen mukaan kuten Raamattu tässä opettaa, niin silloin se tarkoittaa Jumalan tahdon olevan että esivallan lait olisivat Jumalan tahdon mukaisia. Jumala on asettanut kansoille asumisen rajat sekä esivaltajärjestyksen eikä Jumalan asettama esivaltajärjestys tarkoita sitä, että Jumala olisi asettanut esivaltajärjestyksen hallitsemaan ihmisiä jumalattomuutta ja syntiä tukevien lakien kautta, vaan tietenkin Jumalan tahdon mukaisten lakien kautta.

Jotkut uskovat ajattelevat ettei esivallan tulisi perustua Jumalan tahtoon, mutta tässä he ovat väärässä, sillä Raamatun selkeä opetus tuo esille sen, että Jumalan asettaman esivaltajärjestyksen tulisi perustua Jumalan tahtoon. Jumalattomat esivallan edustajat eivät kunnioita Jumalaa ja Hänen sanaansa ja sen tähden he laativat syntiä tukevia lakeja.

Jes 60:
17 Minä tuon vasken sijaan kultaa, ja raudan sijaan minä tuon hopeata, puun sijaan vaskea ja kiven sijaan rautaa. Ja minä panen sinulle esivallaksi rauhan ja käskijäksi vanhurskauden.
18 Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota sinun rajaisi sisällä, ja sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi.
19 Ei ole enää aurinko sinun valonasi päivällä, eikä valaise sinua kuun kumotus, vaan Herra on sinun iankaikkinen valkeutesi, ja sinun Jumalasi sinun kirkkautesi.

Edellä oleva jaejakso opettaa kuinka Jumalan asettama esivalta on Jumalan rauhan ja vanhurskauden mukaista. Tämä jaejakso puhuu siitä kuinka Jumala on itse esivalta ja Hänen rauhansa ja vanhurskautensa tulevat hallitsemaan lopullisesti ihmisiä Uudessa Jerusalemissa. Koska Jumalan esivalta asetus perustuu Jumalan rauhaan ja vanhurskauteen, niin totta kai Hänen asettamansa esivaltajärjestys tässä maailmassa on asetettu sitä varten, että se perustuisi Jumalan tahdon mukaisiin lakeihin.

Luuk 2:
11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
12 Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."
13 Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
14 "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

Matt 5:45 että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.

Se joka sanoo Jumalan asettaneen esivaltajärjestyksen, mutta ettei sen tarvitse tai ettei se saa perustua Jumalan tahtoon, vaan syntisten ihmisten lakeihin ei tunne Raamatun Jumalaa ja hänellä on väärä kuva Jumalasta. Raamattu opettaa, että Jumalalla on hyvä tahto kaikkia ihmisiä kohtaan, joka erityisesti ja kaikkein tärkeimmin ilmenee Herran Jeesuksen pelastuksen kautta. Jumalan hyvä tahto ilmenee myös monella muulla tavalla kaikkia ihmisiä kohtaan. Jumala antaa aurinkonsa paistaa sekä lähettää sateen kaikille ihmisille. Aurinko ja sade tuottavat maan sadon sekä mahdollistaa elämän maan päällä.

Jumala on myös asettanut esivaltajärjestyksen, jonka tulisi perustua Jumalan tahtoon. Vaikka suurin osa ihmisistä ei halua uskoa Jumalaan ja Herraan Jeesukseen, niin siitä huolimatta Hän pitää kaikista ihmisistä sillä tavalla huolta, että Hän antaa auringon paistaa sekä sateen sataa maan päälle.  Vaikka suurin osa ihmisistä ei halua uskoa Jumalaan ja Herraan Jeesukseen, niin siitä huolimatta Hän on asettanut esivaltajärjestyksen Jumalan tahdon mukaisesti ja kun ja jos ihmiset noudattaisivat Jumalan tahdon mukaisia lakeja, niin se antaisi ihmisille suojaa ja turvaa, vaikka he eivät uskoisikaan Jumalaan.

Jumala on todellakin suuri rakkaudessaan ihmistä kohtaan. Hän ei katso siihen mitä ihmiset ajattelevat Hänestä, vaan Hän on asettanut luomisjärjestyksen (aurinko ja sade) huolehtimaan kaikista ihmisistä sekä esivaltajärjestyksen kautta Hän haluaa pitää huolta heistäkin, jotka eivät usko Häneen. Voi kunpa jumalaton maailma ymmärtäisi tämän? Meidän uskovien tehtävä on kertoa se heille. Tämän tähden on tärkeää kertoa jumalattomille, että esivallan tulisi perustua Jumalan tahtoon, vaikka he eivät sitä ymmärtäisi tai haluaisi säätää Jumalan tahdon mukaisia lakeja.

Voimmeko uskovina vaatia lakien perustuvan Raamattuun? Emme tietenkään voi sitä vaatia, emmekä pakottaa ketään jumalatonta laatimaan Jumalan tahdon mukaisia lakeja. Saamme ja voimme kuitenkin muistuttaa jumalattomia siitä mikä on esivaltajärjestyksen alkuperäinen tarkoitus, eli sen tulisi noudattaa Jumalan tahtoa, koska esivaltajärjestys on Jumalan asetus.

Voiko ja saako uskova olla mukana politiikassa? Kyllä voi ja saa jos sitoutuu ajamaan Jumalan tahdon mukaisia lakeja ja asetuksia. Se tietenkin tulee muistaa, että uskovan tulisi mennä mukaan poliittiseen toimintaan vain jos se on Jumalan johdatus ja tahto. Millä tavalla Jumalan tahdon tulisi näkyä lainsäädännössä? Kymmenen Käskyn opetus on hyvä lain perusta ja sen lisäksi jokainen Uuden Liiton järjestyksen mukainen opetus on hyvä perusta lainsäädäntöön, joka soveltuu lainsäädäntöön.

Jer 51:
6 Paetkaa Baabelista ja pelastakoon kukin henkensä, älkää hukkuko sen syntiin. Sillä tämä on Herran koston aika, hän maksaa sille, mitä se on ansainnut.
7 Baabel oli Herran kädessä kultainen malja, joka juovutti kaiken maan. Sen viinistä joivat kansat; sentähden kansat tulivat mielettömiksi.
8 Äkisti on Baabel kaatunut ja murskaantunut. Valittakaa hänen tähtensä! Hakekaa balsamia hänen kipuunsa, ehkä hän paranee.
9 ‘Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää hänet ja menkäämme pois, kukin omaan maahansa; sillä hänen tuomionsa ulottuu taivaaseen asti, kohoaa pilviin saakka.
10 Herra on tuonut ilmi meidän vanhurskautemme; tulkaa, julistakaamme Siionissa Herran, meidän Jumalamme, tekoja.’

Se tulee myös muistaa ettei se ole Jumalan tahto jos uskovat kiivailevat poliittisten asioiden kautta ja unohtavat evankeliumin julistamisen. Minun mielestäni kyse ei olekaan itse politiikasta, vaan siitä että meidän uskovien tulisi pitää Jumalan vanhurskautta yllä tässä maailmassa sekä kertoa maailmalle siitä mikä on Jumalan tahdon mukaista elämää. Raamattu opettaa että Jumalan kansa oli koittanut parantaa Baabelia vanhurskaan vaelluksen  sekä Jumalan tekojen (tahdon) kertomisen kautta, johon kuuluu Jumalan pelastuksesta ja tahdosta kertominen jumalattomille ihmisille.

Tiedän sen, että moni uskovakin sanoo ettei esim. homoutta ja aviorikosta voi soveltaa ja ottaa käyttöön lainsäädännössä. Näin varmasti ajattelee jumalaton sekä uskova, joka ei tässä asiassa ymmärrä Jumalan tahtoa. Koska esivaltajärjestys lakeineen on Jumalan säätämä, niin silloin myös aviorikos laki olisi ihan toimiva laki Uuden Liiton järjestyksen mukaan. Aviorikokseen syyllistynyt puoliso saisi saman rangaistuksen, kun minkä Raamattu opettaa, eli viattomalla osapuolella on oikeus (voi myös jatkaa yhteisestä sopimuksesta) ottaa avioero.

Moni voi ajatella mitä tuollainen laki hyödyttäisi, sillä tuollaisessa tapauksessa tulee muutenkin ero. Tällaisella lailla olisi se hyöty, että aviorikos olisi lainvoiman kautta paheksuttava asia. Jumalaton esivalta tai esivalta, jossa enemmistö on jumalattomia ei hyväksy aviorikoslakia. Uskovan tulisi kuitenkin tässä asiassa ajatella sitä mikä on Jumalan tahto, joka on asettanut esivaltajärjestyksen, sillä se on ihan varma, että aviorikoslaki Uuden Liiton Hengessä olisi ja on Jumalan tahto koskien lainsäädäntöä.

Mitä tulee homouteen, niin aivan varmaa ja Jumalan tahto on se että homous olisi lailla kiellettyä, sillä Hän sanoo homouden olevan syntiä ja ihmisille haitallista. Miten homous tulisi kieltää lailla ja millainen rangaistus siitä tulisi antaa? Uuden Liiton järjestyksen mukainen lainsäädäntö pitäisi homoutta kiellettynä, josta seuraisi se ettei homoutta suvaittaisi julkisesti, eikä sille annettaisi julkista hyväksyntää. Sakkoa tai vankeusrangaistusta ei homoudesta tulisi antaa, sillä se olisi riittävä rangaistus ettei se ole yleisesti hyväksyttävää.

Uskovina emme voi kuitenkaan vaatia tai pakottaa esivaltaa laatimaan aviorikoslakia tai lakia homoudesta, mutta sen saamme ja voimme kertoa mikä on Jumalan tahto koskien lainsäädäntöä, sillä Jumala on asettanut esivaltajärjestyksen. Se on sitten eri asia mitä esivalta tekee.

Sekä homous ja aviorikos on ollut aikoinaan laissa kiellettyä monissa maissa, joista on saatu kuolemantuomio. Tässä kohden lainsäädäntö on ollut väärä, sillä Uuden Liiton järjestykseen ei kuulu kuolemanrangaistus ja ihmisten tappaminen.

Raamatun sanan profetia laittomuuden valtaanpääsystä lopunaikana tarkoittaa sitä, että lopunajan ihmisten sydämet sekä maallinen lainsäädäntö turmeltuu synnin kautta, jolloin Jumalan laki (opetus) poljetaan ihmisten jalkojen alle. Tätä emme voi estää, mutta voimme ja saamme julistaa pelastuksen evankeliumia sekä kertoa jumalattomille Jumalan tahdosta liittyen ihmisen elämään. Pelastuksen evankeliumin julistaminen on tärkein asia mikä tulee kertoa jumalattomille ja sen jälkeen tulee kertoa se mikä on Jumalan tahto, josta saamme ja voimme myös kertoa jumalattomille.

2 Kor 12:
9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
10 Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.

2 Kor 6:
1 ¶ Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.
2 Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.
3 Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi,
4 vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa,
5 ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa;
6 puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa,
7 totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa;
8 kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina,
9 tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina,
10 murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken.

Gal 5:6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

2 Tess 2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.

Sekin on totta, että usein evankeliumi menee eteenpäin voimallisimmin vaikeissa olosuhteissa kun uskovia vainotaan ja uskovat joutuvat elämään jumalattomuuden keskellä, joka on vihamielinen Raamatun Jumalalle ja Herran Jeesuksen opetuslapsille. Edellä olevasta asiasta huolimatta on Jumalan tahto, että esivalta noudattaisi Jumalan tahtoa. Siksi on aina oikein ja Jumalan tahdon mukaista kaikissa tilanteissa tuoda esille se mikä on Jumalan tahto koskien myös esivaltaa. Jumalan tahto ei ole sota, tappamiset ja vaino jne. vaan jumalattoman pelastuminen sekä uskovan pyhittyminen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jumalan tahto poistaa epäoikeudenmukaisuuden, vainon ja synnin tekemisestä aiheutuvan kärsimyksen ja tuo tilalle oikeudenmukaisuuden ja rauhan uskovan sydämeen. Vainojen ja synnin kärsimysten ihannointi voi johdattaa uskovan sellaiseen eksytykseen, jossa hän uskoo pahan ja synnin olevan Jumalan palvelija, jonka mukaan synnillä on aina hyvä seuraus, vaikka Raamatun sanan opetuksen mukaan synti on aina pahan hedelmää. Kärsimysten ja vainojen ihannointi voi johdattaa myös uskovan halveksumaan Jumalan säätämää esivaltajärjestystä tai johtaa siihen että uskova mittaa omaa uskonkuuliaisuuttaan kokemansa vääryyden ja vainon kautta, eikä Jumalan rakkauden ja totuuden kautta. Silloin kun uskovalla on väärä kuva Jumalasta, niin hänen keskipisteensä on vaino ja kärsimys, ei Jumalan hyvyys, rakkaus ja totuus.

Paavali ei ihannoinut vainoja ja kärsimyksiä ja kun hän sanoi olevansa mielistynyt vainoihin, ahdistuksiin jne. niin hän tarkoitti sitä että hän hyväksyy sen mikä häntä kohtaa uskonsa ja Jeesuksen tähden. Paavali oli heikko, että Jumala olisi hänessä väkevä, sillä Jumala on heikoissa väkevä.

Paavalin uskon keskipiste oli Jeesus ristiinnaulittuna ja ylösnousseena sekä Jumalan rakkaus sekä totuus ja elämä Pyhässä Hengessä. Paavali ymmärsi, että Herrassa Jeesuksessa  ja uskossa Jeesukseen tärkeintä on rakkauden kautta vaikuttava usko, joka ojentautuu elämään pyhityselämää Pyhässä Hengessä Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Silloin kun me ymmärrämme edellä olevan, niin se johdattaa meidät näkemään kaikessa ja aina tavoittelemaan Jumalan hyvyyttä, rakkautta ja totuutta myös vainojen keskellä. Silloin kun Jumalakuva on oikea ja Raamatullinen, niin emme ihannoi vainoja ja kärsimyksiä, vaan Jumalan hyvyyttä, rakkautta ja totuutta ja sen tähden kykenemme hyväksymään vainot ja kärsimykset, mutta emme ala väärällä tavalla ihannoimaan niitä, koska Jumalalla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan.

1 Tim 2:
1 ¶ Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,
2 kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Koska Raamattu kehottaa rukoilemaan esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, niin se tarkoittaa Jumalan tahdon olevan että esivallan lait olisivat Jumalan tahdon mukaisia. On selvää ettei Jumala asettanut esivaltajärjestystä siksi, että esivalta hallitsisi ihmisiä synnin tekojen kautta, vaan Jumalan tahdon mukaisten lakien kautta.

Siksi se ei ole väärin jos Suomen yhteiskunnassa on lakeja, jotka perustuvat Raamatun opetukseen. Suomi on demokratia, jossa on mahdollista vaikuttaa siten, että ainakin jossain määrin lainsäädäntö perustuisi Raamatun opetukseen. Kyse ei ole siitä, että Suomesta tai valtioista pitäisi tehdä väkipakolla kristittyjä maita, sillä Raamattu ei opeta tekemään kansallisvaltioista kristillisiä maita. Jumala haluaa pelastaa mahdollisimman paljon (Raamatun opetuksen mukaan Jumala haluisia pelastaa kaikki ihmiset, 1 Tim 2:4 ) ihmisiä kaikista kansoista. Jumalan tahto on myös, että esivalta noudattaisi lainsäädännössä Jumalan tahdon mukaisia lakeja. Koska esivalta on Jumalan asetus, niin meillä uskovilla on oikeus muistuttaa (ei vaatimalla vaatia) esivallan edustajia siitä että esivaltajärjestys on Jumalan asettama ja siksi lainsäädännön tulisi perustua Jumalan tahdon mukaisiin lakeihin. Se on sitten eri asia mitä jumalaton lainsäätäjä päättää tehdä.

Uskovan pyhityselämään ei kuulu maallisen ihmisten kyttääminen sekä vahtiminen ja koko ajan sen muistuttaminen kuinka maalliset lait tulisi olla Jumalan mielestä Hänen tahtonsa mukaisia. Sekin tulee muistaa ja ymmärtää että asioita ja muistuttamisia tulee tehdä Herran johdatuksessa. Silloin kun on se paikka tai johdatus siihen tai joku kysyy, niin silloin voi sanoa sen mitä Raamattu opettaa Jumalan asettamasta esivallan lainsäädännöstä.

Apt 5:29 Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.

Meidän uskovien tulee olla siinä tapauksessa alamaisia esivallalle, jos lait ja asetukset ovat Jumalan tahdon mukaisia. Silloin kun esivalta asettaa lain, joka tukee syntiä ja on vastoin Jumalan tahtoa, niin sellaisessa tapauksessa emme saa tukea lakeja, jotka hyväksyvät synnillisen toiminnan.

Raamattu, Jumalan sana painottaa, että Jumalaa on toteltava enemmän kuin ihmisiä, joka tarkoittaa sitä, että jos maan laki on Jumalan tahtoa ja sanaa vastaan, niin silloin tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Raamattu ei kuitenkaan kehota ketään ryhtymään rikolliseksi, sillä lait ja asetukset sekä toiminta, joka on Raamatun vastaista on aina ihmisille vaarallista sekä tuhoisaa. Esimerkkinä Natsi-Saksa, joka pakotti ja vaati kansalaisiaan sortamaan juutalaisia. Tällaisessa tapauksessa Jeesukseen uskova ihminen ei saisi tukea ja asettaa muita ihmisiä ja ihmisryhmiä sortavia lakeja ja asetuksia Jumalan lain yläpuolelle, vaan Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä tällaisessa tapauksessa. Kun ja jos uskot Raamatun Jumalaa ja asetat Jumalan lain ihmisten lakien yläpuolelle, niin silloin et koskaan tee mitään rikollista ja väärää, sillä Jumalan laki ja asetus Uuden Liiton järjestyksen mukaan ei koskaan ole haitallista ja vahingollista ihmisille, vaan päinvastoin se on turvaksi ja suojaksi ihmisille.

Jotkut uskovat ihmiset ajattelevat ettei uskovaiset saisi mitenkään pyrkiä vaikuttamaan Raamatun arvoja yhteiskuntaan ja lainsäädäntöön. He sanovat sen tien pään johtavan inkvisitioon, ristiretkiin ja holokaustiin. Tällainen ajattelutapa on perin outoa ja Raamatun uskolle vierasta. Inkvisitio ja ristiretket olivat pääosin Rooman katolisen kirkon (RKK) tekoja, joka ei edes edusta Raamatullista kristinuskoa, vaan sen valhejärjestelmää. Natsit, jotka suorittivat hoklokaustin  eivät olleet Raamatun uskon mukaisia kristittyjä. Holokaustin, inkvisition ja ristiretkien vetäminen Raamatullisen uskon mukaiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on todella epäonnistunut veto, sillä RKK ja natsit toimivat vastoin Raamatun sanan opetuksia.

On täysin varmaa ettei Raamatun sanan totuuden mukainen yhteiskunnallinen vaikuttaminen johda inkvisitioon, ristiretkiin tai holokaustiin, vaan Jumalan tahdon mukaisiin asioihin jos yhteiskunta vastaanottaa Raamatun totuuden sanan mukaisia arvoja. Se joka ajattelee maallisen lain (myös Jumalan sanaan perustuva laki) olevan vain fyysiseen uhkaan perustuva pakkokeino, ei ole ymmärtänyt maallisen lain tai Jumalan lain merkitystä.

Jumalan lain merkitys on suojella ihmisiä synnin tuhovoimilta, sillä Jumalan lain kautta ihminen pääsee osalliseksi Jumalan rakkaudesta, rauhasta, hyvyydestä jne. Samoin maallisen lain tarkoitus on tuoda rauha ja oikeudenmukaisuus ihmisten keskuuteen. Meidän tulee muistaa, että esivaltajärjestys on alunperin Jumalan asettama. Se on ikävä kyllä totta, että jumalaton esivalta, RKK:n uskonnollinen valhejärjestelmä, diktatuurit, islamin sharia-lainsäädäntö jne. ovat vääristäneet maallisen lain tarkoituksen ja merkityksen, mutta se ei kuitenkaan kumoa lain alkuperäistä hyvää tarkoitusta, joka on alunperin Jumalan säätämä esivaltajärjestys, jossa lainsäädännön tulisi perustua Jumalan tahtoon.

Se on tietenkin selvää ettei uskova saa olla missään tekemisissä antikristillisen lainsäädännön kanssa. Silloin kun antikristus ilmestyy ja asettaa antikristilliset lait, niin silloin ei kukaan uskova voi olla osallisena siihen millään tavalla. Raamatun opetuksen mukaan antikristus ilmestyy ennen Jeesuksen tulemusta, joka tarkoittaa sitä, että seurakunta joutuu olemaan antikristuksen ajassa. Uskovat eivät kuitenkaan odota antikristusta, vaan Herraa Jeesusta. Lisää tästä aiheesta lähdeviitteissä lopunajan laittomuus ja ylöstempaus.

 

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker