Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Raamatun opetus että he olisivat yhtä (yksi)

Opetuslapset kysyivät Jeesukselta Matteuksen luvussa 24 mikä on Hänen tulemuksensa merkki. Herra Jeesus toi esille monia merkkejä ja tapahtumia, jotka edeltävät Hänen tulemustaan. Opetuslasten kysymykseen Herra Jeesus vastasi ensimmäiseksi sanoen: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ‘Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta".

Tässä kirjoituksessani tuon esille sitä mitä Messias Herra Jeesus opetti uskovien yhteydestä ja ykseydestä Johanneksen evankeliumin 17 luvussa. Käyn myös kirjoituksessani läpi erään eksytyksen ja väärän opetuksen koskien uskovien yhteyttä ja ykseyttä. Koska elämme lähellä Herran Jeesuksen tulemusta, niin meidän tulee suhtautua vakavasti siihen, että Herra Jeesus nosti tulemuksensa ensimmäiseksi merkiksi eksytykset, jotka tapahtuvat Jeesuksen nimen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että lopunaikana jota elämme monet eksyttäjät hyväksikäyttävät Jeesuksen nimeä eksyttääkseen todellisia Jeesuksen opetuslapsia luulemaan, että eksyttäjät ovat todellisia uskovia, vaikka he ovat valheessa eläviä eksyttäjiä. Kirjoituksessani en kuitenkaan keskity pelkästään eksytykseen, vaan tuon esille Raamatun sanan totuutta, jonka keskipiste on Herra Jeesus.

Ymmärtääksesi sen mitä olen sanonut ja tarkoittanut, niin sinun tulee lukea koko kirjoitukseni, ei vain osia sieltä täältä, ettet ymmärrä väärin tätä tärkeää asiaa. Kirjoitustani toki saa ja pitääkin arvostella ja tutkia, mutta jos et lue sitä kokonaan, niin silloin arvostelusi (arviosi) on puutteellinen ja vailla oikeata osoitetta. Toivon ettei sinulla olisi minkäänlaisia ennakkoluuloja kun ja jos luet kirjoitukseni ja pyri lukemaan se rehellisesti sekä tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

Sisällys:
Ykseyden ja yhteyden perustukset
Rakkaat sisareni ja veljeni
Valheellinen yhteys

 

Ykseyden ja yhteyden perustukset

Ennen kuin kirjoitan itse varsinaisesta aiheesta, niin haluan tuoda esille muutaman todella tärkeän asian. Kukaan ihminen ei osta taloa sen perusteella, että hän käy pelkästään eteisessä tai WC:ssä, vaan hän arvioi koko talon kaikki huoneet sekä käy huolellisesti läpi koko talon perustuksista kattoon asti. Siksi myös on ehdottoman tärkeätä, että voidaksesi nähdä ja ymmärtää mitä tuon esille kirjoituksessani, niin sinun tulisi lukea se kokonaan, koska vain siten voit ymmärtää mitä kirjoituksessani sanotaan. Liian usein uskovatkin (eivät kaikki) jättävät lukemisen puolitiehen tai lukevat sieltä täältä ja antavat arvionsa puutteellisen tiedon kautta.

Silloin kun ei ole luettu asiaa kokonaan läpi, niin hyvin helposti tapahtuu väärinkäsityksiä sekä annetaan väärä todistus lähimmäisestä. Siksi on tärkeää käydä asia läpi kokonaan ja sen jälkeen vasta voi antaa asiasta rehellisen arvion. Älä käsitä minua väärin en suinkaan pakota ketään lukemaan kirjoitustani kokonaan ja jos jokaisella on tietenkin oikeus lukea siitä juuri sen verran kuin itse haluaa. Mutta jos haluaa arvostella ja arvioida sitä mitä on kirjoitettu, niin vain sellaisella arviolla on painoarvoa, joka tuodaan esille sen kautta, että kirjoitus ja opetus on luettu ja tutkittu kokonaan, eikä vain osia sieltä ja täältä. Nyt siirryn itse aiheeseen:

Johanneksen evankeliumin 17 luvussa Herra Jeesus opettaa uskovien ykseydestä ja yhteydestä. Käyn läpi seuraavaksi muutamia tärkeitä opetuksia, joita Herra Jeesus opetti Johanneksen evankeliumin 17 luvussa.

Joh 17:
1 ¶ Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut;
2 koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut.
3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

Raamattu opettaa Jumalan rakastavan maailmaa (ihmisiä), niin paljon, että Hän antoi ainokaisen Poikansa (Jeesus), ettei yksikään joka uskoo Jeesukseen hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä uskon kautta Herraan Jeesukseen (Joh 3:16). Herra Jeesus sanoi:"Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi" (Mark 1:15).

Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen tulee tehdä parannus (katua, tunnustaa syntinsä ja mielenmuutoksen kautta uskoa Jeesukseen) ja uskoa Herraan Jeesukseen, jolloin hän saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Raamatullinen pelastus on yksinkertainen, sillä Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan (Jeesuksen) sanan kautta (Room 10:17).

Raamattu sanoo, että jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan (Room 10:9,10).

Raamatun sanan todistuksen mukaan ihminen, joka tunnustaa ja haluaa hylätä syntinsä, uskoo Herraan Jeesukseen suullaan tunnustaen Jeesuksen Herraksi ja sydämessään uskoen, että Isä Jumala on herättänyt (nostanut ylös kuolleista) Jeesuksen kuolleista on sellainen ihminen, joka on pelastettu Jumalan armosta. Tämä on ainoa pelastustie Raamatun Jumalan luokse sekä ainoa tapa miten tullaan Jumalan lapseksi, eli Herran Jeesuksen opetuslapseksi. Sellainen ihminen, joka turvaa tämän lisäksi johonkin muuhun "pelastustekijään" kuten esim. kirkollisiin sakramentteihin tai uskoo eri tavalla kuin mitä Raamattu opettaa pelastuksesta ei ole pelastuneessa tilassa, eikä Jumalan lapsi, vaan eksyksissä oleva ihminen, joka luulee olevansa pelastunut, vaikka hän ei sitä ole.

On äärimmäisen tärkeää ymmärtää ja tietää Raamatun Jumalan asettamat pelastuksen ja Jumalan lapseuden kriteerit, sillä uskovien yhteyttä voi olla vain Jumalan armosta pelastuneiden uskovien kesken.

Joh 17:
6 ¶ Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin.
7 Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta.
8 Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.
.........
11 ¶ Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin.

Herran Jeesuksen opetuslapset ottavat vaarin, eli noudattavat ja uskovat Jumalan sanan opetusta Pyhän Hengen voiman kautta. Herra Jeesus sanoo kuinka Isä Jumalan tahto on varjella uskovia ihmisiä, niin että he olisivat yksi samalla tavalla kuin Jeesus ja Isä ovat yksi. Alkutekstin mukaan Joh 17:11:ssa on sana en - eis, joka tarkoittaa yksi.

Raamatun opetus uskovien ykseydestä on, että uskovien tulee olla samalla tavalla yksi niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi. Isä ja Jeesus ovat yksi siten ettei heillä ole toisistaan erilaisia uskontunnustuksia, ei toisistaan erilaisia tunnustuskuntia ja yhteisöjä, sillä he ovat kaikessa täydellisesti yhtä ja yksi.

Herra Jeesus opetti, että Häneen uskovien ihmisten tulee omilla paikkakunnillansa kokoontua  keskenään yhtenä seurakuntana, eikä kokoontua monissa erinimisissä uskovien yhteisöissä, jotka ovat erossa toisistaan erilaisten oppien ja uskontunnustusten takia.

Apostolien tekojen toisen luvun jakeessa 47 sanotaan alkutekstin mukaan, että Herra lisäsi seurakuntaansa joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että Herra Jumala itse lisää uskovan ihmisen seurakuntaansa uudestisyntymisen kautta, kun ihminen on Jumalan armosta vastaanottanut pelastuksen uskon kautta Heraan Jeesukseen. Raamatun opetuksen mukaan ihminen ei valitse itselleen seurakunta yhteyttä, vaan Jumala liittää hänet seurakuntaansa uudestisyntymisen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien uskovien tulisi kokoontua keskinäiseen yhteyteen yhtenä seurakuntana omilla paikkakunnillaan ilman toinen toisistaan erillään olevia uskonyhteisöjä.

Alkuseurakunnan aikana uskovat kokoontuivat eri paikoissa paikkakunnillaan (kodeissa ja julkisissa rakennuksissa), mutta kuitenkin yhtenä ja samana seurakunta ilman heitä erottavia erilaisia uskonyhteisöjä. Raamatussa on voimakas vetoomus ja opetus siitä, että uskovat eivät saa laiminlyödä keskinäistä kokoontumista yhden ja saman seurakunnan periaatteella.

Hebr 10:25 älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.

Yllä oleva Raamatun kohta on käännetty väärin. Aapeli Saarisalo kääntää Hebr 10:25 alkutekstin mukaisesti: jättämättä keskinäistä kokoontumistamme, niin kuin joillakin on tapana, vaan kehoittakaa toisianne sitä enemmän, kun näette päivän lähestyvän.

Hebrealaiskirje 10:25 ei opeta, että uskovat eivät saisi jättää omaa seurakunnan kokousta, vaan että uskovat eivät saisi vetäytyä pois keskinäisestä kokoontumisesta. Alkutekstissä ei ole seurakunta sanaa, vaan sana episunagoge, joka tarkoittaa keskinäistä kokoontumista. Alkutekstissä ei ole myöskään sanaa omaa, koska uskovat eivät omista seurakuntaa, sillä seurakunta on Jumalan seurakunta, johon Hän itse lisää sellaisen ihmisen, joka on Jumalan armosta uudestisyntynyt ylhäältä. Paikkakunnalla olevien uskovien tulisi kokoontua seurakuntana yhteen, eli yhtenä seurakuntana ilman erinimisiä tunnustuskuntia.

Alkuseurakunta noudatti Herran Jeesuksen opetusta siten, että yksi paikkakunnalla oleva seurakunta kokoontui monissa eri paikoissa, mutta kuitenkin yhtenä ja samana seurakuntana, eivätkä he kokoontuneet eri paikkoihin erilaisten uskonsuuntien jäseninä, vaan yhden ja saman Jumalan seurakunnan jäseninä. Alkuseurakunnan aikana jokaisella paikkakunnalla oli myös vanhimmat (paimenet, johtajat), jotka olivat koko paikkakunnan seurakunnan vanhempia.

Itse uskon vahvasti, että Jumala tulee yhdistämään ne uskovat ihmiset Raamatulliseen yhden paikkakunnan seurakunta yhteyteen, jotka uskovat Jumalan sanan opetuksen seurakunnan ykseydestä, jonka tulee perustua samanlaiseen ykseyteen mikä on Isän ja Jeesuksen välinen keskinäinen ykseys. Monet uskovat vastustavat tätä koska he haluavat hallita muita uskovia ihmisten perustamissa uskonsuunnissa tai omatekemissä ryhmissään. Jokainen joka nousee vastustamaan Jumalan tahtoa uskovien todellisesta ykseydestä tulee kohtaamaan Jumalan tuomion, sillä uskovien ykseys, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi on Jumalan asetus, jonka varaan rakennettu seurakunta pääsee osalliseksi kaikesta niistä siunauksista ja Jumalan Hengen teoista ja vaikutuksista mistä Apostolien teot ja muut UT:n kirjoitukset opettavat.

Kun tutkimme lisää Johanneksen evankeliumia luvusta 17, niin näemme ja ymmärrämme mitkä asiat ovat uskovien ykseyden perustuksia:

Joh 17:
13 Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään.
14 Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole.
15 En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta.
16 He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole.
17 ¶ Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.
18 Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan;
19 ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.
20 ¶ Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,
21 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
22 Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä-
23 minä heissä, ja sinä minussa-että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.
24 ¶ Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista.
25 Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt.
26 Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä."

Herra Jeesus toi esille uskovien ykseyden perustuksia ja tuntomerkkejä, eli asioita jotka yhdistävät uskovat yhdeksi seurakunnaksi. Näitä asioita ovat Herran Jeesuksen ilo uskovan sydämessä; uskovilla on Jumalan sanan todistus; Jumala pyhittää uskovat Jumalan sanan kautta Pyhässä Hengessä; Jumala lähettää heidät maailmaan kertomaan Herrasta Jeesuksesta, Jumalan pelastuksesta; uskovien tulee olla yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi, sillä sen kautta maailman ihmiset tulevat uskomaan Herraan Jeesukseen; Jumala antaa uskoville Jumalan kirkkauden, että he sen kautta kykenevät olemaan yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi; Jumala vuodattaa Jumalan rakkauden uskovien sydämiin.

Uskovan tulisi iloita siitä, että Jumala on pelastanut hänet sekä pitää hänestä huolta rakkautensa ja totuutensa kautta. Uskova ihminen uskoo Jumalan sanan totuuteen ja hylkää sekä paljastaa kaikki valheet ja eksytykset. Jumala pyhittää uskovan ihmisen Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen voiman kautta. Silloin kun uskova elää ja kasvaa Jumalan armosta pyhityksen kautta, niin Jumalan kirkkaus, joka vaikuttaa Jumalan rakkautta, totuutta sekä pyhyyttä saa uskovan ojentautumaan siten, että hän kykenee Jumalan armosta ja voimasta ojentautumaan elämään ykseyden perustalla, eli hän elää todeksi seurakunnan ykseyttä uskon kautta Pyhän Hengen voiman vahvistamana eikä anna sijaa sydämessään hajaannukselle ja eriseuraisuudelle.

Herra Jeesus lupasi suuren siunauksen siihen, että uskovat ovat seurakuntana yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi. Herra Jeesus sanoi, että jos uskovat ovat yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi, niin maailman ihmiset uskovat Herraan Jeesukseen. Raamatullisen uskovien ykseyden ihana hedelmä ja siunaus on jumalattomien pelastuminen. Tämä ei tietenkään tarkoita, sitä että kaikki maailman ihmiset tulevat uskoon, mutta sitä se tarkoittaa, että monet (ykseyden  seurakunnan kautta tulee enemmän ihmisiä uskoon kuin hajaannuksen kautta)  ihmiset tulevat uskoon sen seurauksena kun uskovat ovat seurakuntana yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi.

Tämä perustuu siihen, että kun uskovat elävät ja kasvavat Jumalan rakkaudessa ja totuudessa sekä pyhityksessä ykseyden perustuksella, niin sen seurauksena Jumalan Pyhä Henki pääsee toimimaan voimallisesti, joka saa aikaan armolahjojen todellista toimintaa, Raamatullista evankeliumin julistamista, jonka Jumala vahvistaa ihmein ja merkein, niin kuin Hän teki apostolien teoissa, jolloin alkuseurakunta eli ykseydestä käsin.

Silloin kun me uskovina uskomme ja ojentaudumme seurakuntana ykseyden perustuksista käsin, niin ihmisiä pelastuu. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakunnan keskipisteen tulee olla Herra Jeesus, evankeliumin julistaminen sekä totuudessa kasvaminen Pyhän Hengen voiman kautta.

Raamatullinen opetus seurakunnasta ja siihen kuulumisesta on sellainen missä Jumala lisää pelastuneen seurakuntaansa, jonka seurauksena uskovien tulee kokoontua yhteen omilla paikkakunnillaan yhtenä Jumalan seurakuntana. Nykyään puhutaan seurakunnattomuudesta, mutta Raamatussa ei ole yhtään kohtaa, jossa puhutaan tai sanotaan jonkun uskovan olevan seurakunnaton. Tämä johtuu siitä, koska jokainen uskova kuuluu Jumalan seurakuntaan uudestisyntymisen perusteella. Jotkut (ei kaikki) herätysliikkeiden ja kirkkokuntien sisällä olevat uskovat tuovat esille halveksuen että uskova, joka ei kuulu mihinkään herätysliikkeeseen tai kirkkokuntaan on seurakunnaton. He eivät joko tiedä, ymmärrä tai ovat unohtaneet etteivät apostolit Johannes, Pietari ja Paavali jne. kuuluneet mihinkään herätysliikkeeseen tai kirkkokuntaan, eivätkä he olleet seurakunnattomia, koska he kuuluivat Jumalan seurakuntaan uudestisyntymisen perusteella.

Seurakunnatonta uudestisyntynyttä uskovaa ei ole olemassakaan, sillä jumalaton ihminen on pelastuksesta osaton ja siten seurakunnaton. Sellaisia uskovia voi olla ja onkin olemassa, jotka eivät käy paikkakuntansa seurakunnan kokoontumisissa. Kyse ei ole kuitenkaan seurakunnattomuudesta, vaan seurakunnan kokoontumisen laiminlyömisestä, joka on erittäin huono asia, josta tulisi tehdä parannus. Seurakunnaton sanaa käytetään väärällä tavalla, koska  Raamatun sanan opetuksen valossa seurakunnaton tarkoittaa pelastuksesta osatonta.

Olen myös nähnyt kuinka jotkut (ei kaikki) uskovat, jotka eivät kuulu mihinkään herätysliikkeeseen tai kirkkokuntaan halveksuvat niitä jotka kuuluvat johonkin herätysliikkeeseen tai kirkkokuntaan he jopa uskovat ja opettavat niin röyhkeästi etteivät herätysliikkeissä ja kirkkokunnissa olevat uskovat kuulu Jumalan todelliseen seurakuntaan. Tällainen ajatus ja opetus on röyhkeätä, sillä opettaessaan näin he ovat työntämässä oman väärän oppinsa kautta todelliset uskovat pois Jumalan seurakunnasta. Totta kai jokainen herätysliikkeessä tai kirkkokunnassa oleva uskova kuuluu todelliseen seurakuntaan, kuten siihen kuuluu jokainen uskova, joka on Jumalan armosta pelastunut ja uudestisyntynyt ylhäältä. Se on vain ikävä tosiasia, että todellinen Jumalan seurakunta on hajaannuksen tilassa erilaisissa herätysliikkeissä ja kirkkokunnissa sekä niiden ulkopuolella. Emme siis kokoonnu Jumalan seurakuntana yhteen ykseyden perustukselle, vaikka se on selkeääkin selkeämpi Herran Jeesuksen opetus Häneen uskoville ihmisille.

Apt 2:47:sta käy ilmi sekä 1 Kor 12:13:sta, että Jumala itse lisää omaan seurakuntaansa pelastuneen ihmisen uudestisyntymisen kautta. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että jokainen uskova, joka on Jumalan armosta pelastettu uskon kautta Herraan Jeesukseen kuuluu Jumalan seurakuntaan. Tämän perusteella seurakunnattomuus syytös ei ole ainoastaan syyte niitä kohtaan, jotka uskovat seurakunnan olevan yksi, niin kuin Raamattu selkeästi opettaa, vaan seurakunnattomuus syytös on syyte, joka vääristää Jumalan itsensä asettaman asetuksen seurakuntaan kuulumisesta.

En kehota ketään eroamaan seurakunnasta, sillä siitä ei voi erota muuta kuin uskosta luopumisen ja hylkäämisen kautta. Kirkkokunnasta ja herätysliikkeestä voi erota, koska ne eivät ole seurakunta, sillä seurakunta ei ole ihmisten perustama uskonsuunta, koska seurakunta on uskovat ihmiset (Jumalan armosta pelastetut ja uudestisyntyneet Herran Jeesuksen opetuslapset).

Herran Jeesuksen mukaan aito yhteys ja ykseys on samanlaista yhteyttä kuin Isällä ja Jeesuksella on, jotka ovat yksi, eivätkä he ole muodostaneet itselleen omia uskonsuuntiaan. Herran Jeesuksen tarkoittama ykseyden rakkaus on sellaista rakkautta, jossa tulemme yhteen yhtenä ja samana seurakuntana ykseyden perustalle. Alkuseurakunta noudatti ykseyden periaatetta esim. Roomassa, jossa he kokoontuivat monissa pienemmissä ryhmissä ja eri paikoissa yhteen. He kuitenkin kokoontuivat yhtenä ja samana seurakuntana ilman erilaisia ja erottavia uskonsuuntia erilaisine nimineen. Tämä on selkeä Jumalan tahto, jota alkuseurakunta noudatti.

Php 3:
15 ¶ Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.
16 Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. (KJV 1769)

Fil 3:
15 ¶ Niin monta siis, jotka meistä täydellistä on, ajatelkaamme niin, ja jos te toisin ajattelette, niin Jumala on sen teille ilmoittava.
16 Kuitenkin että me yhden mitan jälkeen siinä vaellamme, johon me joutuneet olemme, ja että me yksimieliset olisimme. (Biblia 1776)

KJV:ssä ja Bibliassa tämä kohta on tarkemmin alkutekstin mukainen. Fil 3:15,16 opettaa juuri siitä, että vaikka meillä olisi erilaisia näkemyksiä (jotka eivät ole pelastuksen ulkopuolelle johtavia harhaoppeja), niin alkutekstin mukaan meidän tulee kuitenkin vaeltaa saman säännön mukaan, että olisimme yksimielisiä. Yksimielisyys tarkoittaa  olla yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että vaikka meillä olisi erilaisia näkemyksiä uskon asioista (jotka eivät ole pelastuksen ulkopuolelle johtavia harhaoppeja), niin meidän tulee pysyä yksimielisesti yhdessä yhtenä seurakuntana, emmekä saa erilaisten näkemysten tähden rikkoa seurakunnan ykseyden perustuksia, niin että hajaantuisimme erilaisiin uskonsuuntiin erilaisine opinpainotuksineen.

Olemme todella vaikeassa tilanteessa, sillä seurakunta hajaantuu koko ajan lisää, kun yhä uusia uskonsuuntia ja herätysliikkeitä perustetaan usein vain siksi, että halutaan viedä eteenpäin omaa näkyä, omalla tavalla. On todella surullista, että kuka tahansa uskova voi perustaa jonkun uskonsuunnan ja asettaa siihen itselleen sopivat vanhimmat tai sitten itse johtaa sitä niin kuin haluaa. Jos pysyisimme Raamatun alkuperäisessä järjestyksessä, niin kukaan ei voisi perustaa minkäänlaista uskonsuuntaa, eikä asetella sinne vanhimpia tai johtaa sitä itse. Alkuseurakunta pysyi yhteisenä seurakuntana ykseyden perustuksella omilla paikkakunnillaan ja tämä on nimenomaan Jumalan tahto ja asetus.

Tiedän sen että moni sanoo sen olevan mahdotonta nykyisin, että kyllä se silloin oli mahdollista mutta ei enää. Raamattu sanoo Jumalan olevan sama eilen, tänään ja iankaikkisesti ja se minkä Hän on asettanut uskottavaksi Raamattuun on mahdollista kaikissa historian ajanjaksoissa. Ymmärrän sen etteivät kaikki uskovat halua palata takaisin Raamatulliseen seurakuntajärjestykseen, mutta se on mahdollista niille, jotka uskovat siihen. Herra Jeesus ja Raamattu opettaa että tapahtukoon sinulle uskosi mukaan (Matt 8:13, Matt 9:29).

Raamatullisessa uskossa on kyse uskosta joka ojentautuu Jumalan tahdon mukaan. Raamattu opettaa selkeästi Jumalan tahdon olevan, että me uskovat olisimme yksi, niin kuin Isä ja Poika ovat yksi. Epäusko sanoo ettei ole mahdollista olla yksi, niin kuin Isä ja Poika ovat yksi, mutta Jumalan tahdon ilmaus Raamatussa todistaa sen olevan mahdollista niille, jotka uskovat siihen ja ojentautuvat uskossa sen mukaisesti. Apostolien teoissa alkuseurakunta eli sen todeksi näyttäen meille muille mallia siitä, että sen minkä Jumala asettaa uskottavaksi, niin se on mahdollista elää todeksi jos uskoo Herraan Jeesuksen sekä antaa Pyhän Hengen voiman vaikuttaa sydämessään, niin että on halukas uskomaan ja ojentautumaan Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Todellisen Pyhän Hengen voiman sekä uskon kautta uskova kykenee Jumalan armosta ojentautumaan Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Jos meillä ei ole uskoa ja todellista Pyhän Hengen voimaa sydämessämme, niin emme kykene emmekä halua uskoa totuutta, vaan kierrämme totuutta omien selitysten ja sovellutusten kautta. Edellä olevalla en halua syyllistää ketään, sillä se on Raamatullinen totuus, että vain uskon ja todellisen Pyhän Hengen voiman kautta voimme ojentautua Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Tässä kohden niin minun kuin sinunkin tulee tutkia sydämiämme, että suostummeko uskon kasvunprosessiin, että voisimme kasvaa uskomaan todellisen Pyhän Hengen voiman kautta Jumalan sanan totuuteen ja ojentautua sen mukaisesti.

On ikävä ja surullinen tosiasia, että uskovien hajaannus erilaisiin uskonsuuntiin erilaisine opinpainotuksiin on suurin herätyksen este. Jumala lupasi herätyksen sillä ehdolla, että uskovat ovat yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi. Jos me uskovina laiminlyömme Jumalan asetusta uskovien ykseydestä, niin olemme silloin herätyksen esteenä, koska vain Raamatullisen uskovien ykseyden kautta Jumala on luvannut antaa herätyksen aikoja. Kun kirjoitin tätä kohtaa kirjoituksessani, niin sydämeni murtui ja koin ahdistuksen sen tähden kun Jumalan kansana niskuroimme Hänen asetuksiaan vastaan. Jokainen voimme ymmärtää, että Jumala valtaistuimellaan on paljon enemmän  murheellinen hajaannuksen tilasta kuin mitä me voimme olla. Voi kunpa tekisimme tässä kohden Jumalan kansana parannusta, sillä jos emme niin tee, niin sen hinta on äärettömän kallis (monet sielut jäävät pelastumatta).

Emme voi puolustautua mitenkään Jumalan edessä, emmekä voi keksiä minkäänlaisia verukkeita tai tekosyitä, joiden kautta koitamme hyväksyä hajaannuksen tilan tai yritämme uskotella itsellemme ja toisille, että Jumala hyväksyisi hajaannuksen ja tuomitsisi pyrkimykset uskovien Raamatulliseen ykseyteen, niin kuin jotkut tämän asian väärin ymmärtävät. Jumala itse on asettanut selkeästi Raamattuun uskovien ykseyden, eli seurakunnan järjestäytymisen, että uskovat olisivat yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi. Tämä on Isä Jumalan sydämen halu sekä tahto ja voi kunpa meilläkin olisi sama halu ja tahto kuin Hänellä on.

Joh 17:

20 ¶ Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,

21 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.

22 Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä-

23 minä heissä, ja sinä minussa-että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.

Kysyn sinulta lukijani kysymyksen, johon toivon sinun vastaavan rehellisesti sydämessäsi: Tarkoittiko Jeesus että uskovien tulisi olla yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi, niin että Isällä ja Jeesuksella olisi erilaisia opinkäsityksiä sekä jopa toisistaan täysin poikkeavia opetuksia, joiden takia Isällä on oma seurakuntansa ja Jeesuksella on oma seurakuntansa, josta syystä he erimielisyyden ja puoluehengen takia ovat erossa toisistaan?

Vai tarkoittiko Herra Jeesus sitä, että me uskovina olisimme yksi, niin kuin Isä ja Hän ovat yksi, joka tarkoittaa yhteen ja samaan seurakuntaan kuulumista ilman erottavia ja eri nimisiä uskonsuuntia?

Minä uskon, että Herra Jeesus tarkoittaa sitä ettemme uskovina saisi hajaantua eri nimisiin uskonsuuntiin. Se tietenkin tarkoittaa sitä, että Jumalan tahto olisi että me uskovina luopuisimme hajaannuksesta ja tulisimme seurakuntina yhteen, niin kuin Jumalan tahto on.

Totuus on se, että eri nimiset uskonsuunnat sekä erilaiset ryhmittymät niiden ulkopuolella hajottavat seurakuntaa pirstoen ja rikkoen sen monenlaisiin erilaisiin osiin. Sellainen uskova ei ole hajottamassa seurakuntaa, joka sanoo tulkaamme ja yhdistykäämme yhdeksi, niin kuin Raamattu opettaa, mutta sellainen uskova hajottaa, joka sanoo pysykäämme hajaannuksessa ja erossa toisistamme.

On todella surullista, että monet uskovat pitävät kiinni hajaannuksesta kynsin ja hampain sekä syyttävät niitä seurakunnan hajottajiksi, jotka pitävät esillä Raamatullisen seurakunnan ykseyden sanomaa ja opetusta. Sellainen uskova on seurakunnan hajottaja, joka kaikin keinoin pyrkii pitämään pystyssä hajaannusta sekä koittaa estää seurakunnan ykseyden muodostumista. En ole ketään uskovaa vastaan, vaan Jumalan sanan totuuden puolella ja siksi en voi sivuuttaa tätä äärimmäisen tärkeää asiaa, eli seurakunnan Raamatullista ykseyttä, jonka tulisi olla yksi, niin kuin Isä ja Poika ovat yksi.

Apt 2:
1 ¶ Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.
2 Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.
3 Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.
4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

Alkuteksti sanoo, että he olivat kaikki yksimielisesti koolla. Uuden Liiton seurakunta syntyi yksimielisyyden perustalle, jossa seurakunta oli yksi, jossa ei ollut eri nimisiä uskonsuuntia, vaan oli yksi seurakunta jokaisella paikkakunnalla. Olen sydämessäni tästä täysin varma, että niin kuin seurakunta syntyi Jumalan voimasta ykseyden perustalle, niin se tulee olemaan ykseyden perustalla silloin kun Herra Jeesus tulemuksessaan noutaa seurakuntansa tuuliin ja pilviin. Kaikki uskovat eivät halua ojentautua tässä asiassa, mutta monet tulevat haluamaan sitä sen jälkeen kun heille avautuu se, että Jumalan tahto on alusta asti ollut seurakunnan jakamaton ykseys.

Puhuuko ja opettaako Raamattu lopunaikana tapahtuvasta seurakunnan ennallistamisesta takaisin sen alkuperäiseen tilaansa? Kyllä, Raamatussa on selvä viittaus ja opetus tästä aiheesta.

Apt 3:

18 Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän.

19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,

20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.

21 Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.

22 Sillä Mooses on sanonut: ‘Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu.

23 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.’

24 Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä.

25 Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: ‘Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat’.

26 Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

Edellä olevassa Raamatun kohdassa Pietari puhui siitä mistä Jumalan profeetat olivat puhuneet ikiajoista asti Israelin kansalle. Jumalan profeetat VT:ssa julistivat Messiaan kärsimystä (sovituskuolemaa syntien anteeksiantamukseksi). Pietari kehotti israelilaisia tekemään parannuksen ja kääntymään (palaamaan takaisin) uskomaan Jumalaan Herran Jeesuksen kautta.

Apt 20:17 on alkutekstissä sanat: taivaan pitää omistaman Hänet (Jeesus). Tämä tarkoittaa sitä, että kun Herra Jeesus tulee toisen kerran takaisin, niin silloin on kaikki kohdalleen asetettu, josta Jumala on puhunut pyhien profeettojensa kautta. VT:n profeetat ovat julistaneet koko Israelin kansan pelastusta lopunaikana, ihmiskunnan viimeisinä päivinä. Pelastus tulee uskon kautta Messias, Herraan Jeesukseen. Mooses julisti profeetasta, joka on hänen kaltaisensa, jonka Jumala tuo esiin Israelin kansan keskuudesta. Mooses puhui Jeesuksesta. Pietarin julistuksen mukaan myös kaikki profeetat Samuelista alkaen ovat profetoineet siitä päivästä, kun Messias Jeesus kokoaa Israelin kansan yhdeksi, uskon kautta Häneen. Pietari jatkoi puhettaan viitaten Jumalan sanoihin Aabrahamille siemenestä (Messias Jeesus), jonka kautta on tuleva siunaus kaikille kansoille.

Kaiken kohdalleen asettaminen tarkoittaa ennalleen asettamista, joka tarkoittaa koko Israelin kansan asettamista (lopunajan jäännös jäljelle jäävä kolmasosa juutalaisia) takaisin Jumalan lapseuteen ja Jumalan kuvan kaltaisuuteen. Raamattu opettaa, että ennen Israelin kansan ennalleen asettamista lopunajassa täytyy tapahtua eräs asia, jota tutkimme seuraavaksi.

Room 11:

25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku (pleroma) on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

Ro 11:25 For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness (pleroma) of the Gentiles be come in.

Apostoli Paavali opetti roomalaiskirjeen luvussa 11, että Israelia on kohdannut vain osaksi paatumus aina siihen asti, kunnes pakanat saavuttavat uskossaan täyteyden. Alkutekstissä ei ole pakanain täyttä lukua, vaan pakanain täyteys, sillä kreik. sana pleroma tarkoittaa täyteys, täyttymys ja täyttäminen. Israelia on kohdannut vain osaksi paatumus, koska alkuseurakunta koostui juutalaisista ja kautta aikain Uuden Liiton aikakautena pieni joukko juutalaisia on uskonut Jeesuksen olevan Messias. Siksi roomalaiskirjeen 11 luvun alussa Raamattu sanoo ettei Jumala ole hylännyt kansaansa Israelia, sillä on olemassa jäännös israelilaisia, jotka uskovat Herraan Jeesukseen.

Raamattu opettaa monessa kohdin, että koko Israelin kansan (lopunajan jäännös jäljelle jäävä kolmasosa juutalaisia) pelastuminen tulee tapahtumaan lopunajan viimeisinä päivinä. Tämä tarkoittaa sitä, että roomalaiskirjeen tekstiyhteys puhuu lopunajasta, jolloin pakanat tulevat saavuttamaan uskossa täyteyden, joka tulee johtamaan koko Israelin kansan pelastumiseen. Mitä pakanoiden täyteys merkitsee ja miksi Raamattu puhuu, että pakanat tulevat saavuttamaan uskon täyteyden vasta lopunaikana ihmiskunnan viimeisinä päivinä?

Ef 1:

17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan

18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään

19 ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme-sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,

20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,

21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,

23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä (pleroma), joka kaikki kaikissa täyttää.

Raamattu opettaa seurakunnan olevan Jeesuksen täyteys, joka täyttää täyteydellään kaikki ne, jotka uskovat Häneen. Uskon täyteys on Pyhän Hengen voimavaikutusta, jonka kautta Herra Jeesus kirkastaa itseään niiden kautta, jotka uskovat Häneen. Uskon täyteys ennallistaa uskovan Jumalan kuvan kaltaisuuteen, uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Uskon täyteys tarkoittaa uskoa, joka vaikutti alkuseurakunnassa, jonka Jumala vahvisti tunnusmerkein ja ihmein.

Koska roomalaiskirjeen 11 luku opettaa, että pakanat tulevat saavuttamaan uskossa täyteyden vasta lopunaikana vähän ennen Jeesuksen toista tulemusta, niin se tarkoittaa sitä ettei pakanauskovat usko ja elä alkuseurakunnan järjestyksen mukaan, jonka Jumala asetti ja sääti, antaen siihen myös voiman Pyhässä Hengessä. Kuten olen aikaisemmin tuonut esille, niin nykyajan uskovat (uudestisyntyneet) ovat toki pelastuneita sekä uskovat monessa kohden Raamatun järjestyksen mukaisesti, mutta myös monessa kohden vastoin Raamatun järjestystä. Jumala on kuitenkin sanassaan sanonut, että Hän ennallistaa seurakuntansa johdattaen ja kasvattaen sen Raamatulliseen uskon ykseyteen. Tätä vastaan ovat ikävä kyllä monet nykyajan uskovat. Liian usein silloin kun joku opettaa ja kertoo seurakunnan ennallistamisesta, niin hänet tuomitaan seurakunnan hajottajaksi, vaikka kyseessä on kutsu tulla pois hajaannuksesta ykseyteen.

On harmillista ja ikävää, että 33/38 Raamatun käännös kääntää väärin Room 11:25:ssa olevan täyteys sanan täydeksi luvuksi. Väärin käännetty jae johdattaa pakanauskovat odottamaan pakanain luvun täyttymistä, mutta ei opeta siitä, että pakanauskovien tulisi kasvaa uskossaan täyteyteen, että Jumalan lupaus koskien koko Israelin pelastumista voisi toteutua. Kyseessä on iso vääristymä, joka myös passivoi pakanauskovia pysymään hajaannuksen tilassa sekä seurakunnan hajaannus on estämässä Israelin kansan pelastumista. Onneksi meillä on alkutekstit ja Raamatun käännöksiä, jotka kertovat meille jakeen alkuperäisen merkityksen Jumalan teosta, jossa Hän ennallistamalla pakanauskovat alkuseurakunnan uskon järjestyksen mukaiseen tilaan tulee myös pelastamaan koko Israelin kansan, sen jäännöksen lopunaikana, viimeisinä päivinä. Meidän on syytä muistaa se, että Jumala on itse asettanut sanaansa tällaisen järjestyksen Israelin kansan pelastumiseksi Jumalan tekona, siksi oppi pakanoiden täydestä luvusta täytyy hylätä, koska se ei ole Raamatun opetus, eikä se johda uskovia Raamatulliseen uskon täyteyteen, eikä Israelin pelastukseen.

Seurakunnan ennallistaminen ja pakanoiden uskon täyteys poistaa kaikki ihmisten perinnäissäännöt, traditiot ja haitalliset väärät opetukset ja johdattaa seurakunnan elämään ykseyden rakkaudessa ja Raamatullisessa alkuseurakunnan mukaisessa uskossa. Seurakunnan ennallistaminen takaisin alkuperäiseen alkuseurakunnan uskon järjestykseen ei tarkoita sitä, että uskovista tulee täydellisiä, vaan sitä että seurakunta järjestyy elämään uskossa sen mukaisesti mitä Jumala on säätänyt Uuden Liiton seurakunnalle.

Rakkaat sisareni ja veljeni

Raamattu opettaa, että jokainen uskova ihminen, jonka Jumala on armostaan pelastanut on Jumalan lapsi. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen uskova ihminen jokaisen kirkkokunnan ja herätysliikkeen sisäpuolella sekä niiden ulkopuolella olevat uskovat ovat kaikki minulle rakkaita sisaria ja veljiä Herrassa Jeesuksessa. Emme saa uskovina halveksua ja tuomita toinen toisiamme, vaan meidän tulee rakastaa toinen toisiamme.

Totuuden sanominen eksytyksistä ja vääristä opeista ei tarkoita tuomitsemista, vaan totuuden esille tuomista sekä valheen paljastamista. Joten älkäämme koskaan sekoittako edellä olevia asioita tuomion julistamiseksi, koska siten tekemällä emme halua tehdä parannusta asioista, joista meidän tulisi tehdä parannus. Minä itse olen saanut tehdä monta kertaa elämässäni parannusta sekä korjata kurssia Jumalan tahdon mukaiseen suuntaan.

Mitä meidän uskovien tulisi nyt tehdä, että Herran Jeesuksen tahto tapahtuisi seurakunnan ykseyden suhteen? Tuon esille muutamia ajatuksia liittyen edellä olevaan kysymykseen, jonka niin usein kuulen.

Ensimmäinen asia on pitää kaikkia uskovia rakkaina sisarina ja veljinä riippumatta siitä mihin uskonsuuntaan hän kuuluu. Tämä sama ajatus koskee myös sellaisia uskovia, jotka eivät kuuluu mihinkään uskonsuuntaan myös heitä tulee pitää rakkaina sisarina ja veljinä.

Toinen asia liittyy uskonkasvuun sekä Jumalan johdatukseen. Tässä nykyisessä hajaannuksen tilassa Jumala kasvattaa ja johdattaa Herran Jeesuksen opetuslapsia. Jumalan johdatusta seurakunnan ykseyteen tapahtuu kahdella tavalla. Joitakin Jumala johdattaa erilaisiin kirkkokuntiin, herätysliikkeisiin ja uskonsuuntiin kasvattaen heitä siellä ja antaen heille opetuksen tai näyn seurakunnan ykseydestä. Kun Jumalan aikataulu on valmistunut, niin Jumalan aikataulussa ja johdatuksessa Jumala johdattaa uskovan elämään todeksi seurakunnan ykseyttä, jonka seurauksena uskova jättää hajaannuksen ja alkaa elämään seurakunta elämää todeksi Raamatun opetuksen mukaisesti. Joissakin tapauksissa Jumala antaa heti uskoontulleelle opetuksen ja näyn alkuseurakunnan mukaisesta elämästä ja hän ojentautuu heti elämään sen mukaisesti.

Kannatan sitä, että uskova Jumalan johdatuksessa menee ja sitoutuu siihen uskovien yhteyteen, johon Jumala hänet johdattaa, olkoon sitten helluntaiseurakunta tai baptistiseurakunta jne. Hajaannuksen tilassakin Jumala johdattaa meitä uskovia erilaisiin yhteyksiin. Tämän lisäksi Jumala on jo nyt yhdistämässä niitä uskovia alkuseurakunnan mukaiseen järjestykseen, jotka ymmärtävät sen, mutta tämä johdatus tulee Jumalan aikataulun mukaan. Jumala myös johdattaa niitä, jotka eivät syystä tai toisesta ymmärrä alkuseurakunnan järjestystä ja kasvattaa heitä muissa yhteyksissä, mutta senkin kasvun päämäärä on uskoa koko ajan enemmän Jumalaa sekä lopulta ymmärtää alkuseurakunnan järjestys.

On ihan Raamatullista palvella Jumalaa seurakunnassa sekä kirkkokunnissa, sillä maan päälle ei tule koskaan virheetöntä seurakuntaa, mutta se on mahdollista, että voimme saavuttaa samanlaisen ykseyden kuin mitä oli alkuseurakunnassa, sillä sekään ei ollut täydellinen, mutta se oli kuitenkin siitä huolimatta järjestäytynyt Jumalan tahdon mukaisesti ykseyden järjestykseen.

Täten tässä hajaannuksen tilassa Jumala toimii niin herätysliikkeiden uskovien kuin niiden ulkopuolella olevien uskovien kautta, sillä Jumala katsoo uskovan sydämeen, ei siihen minkä tunnustuskunnan jäsenkirja on uskovan taskussa tai siihen ettei hänellä ole minkään uskonsuunnan jäsenkirjaa taskussaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala toimii herätysliikkeiden ja kirkkokuntien sisällä olevien uskovien kautta, vaikka he elävät hajaannuksen tilassa. Tämä on syytä aina muistaa.

Muista myös se, että vaikka et kuuluisi enää mihinkään kirkkokuntaan tai herätysliikkeeseen, niin sinäkin olet hajaannuksen kanssa tekemisissä, vaikka et kuulukaan mihinkään herätysliikkeeseen tai kirkkokuntaan. Koska me olemme Jumalan kansana hajaannuksen tilassa, niin silloin se koskettaa ihan jokaista uskovaa riippumatta siitä kuuluuko tai ei kuulu herätysliikkeisiin tai kirkkokuntiin. Tietenkin Jumalan tahto on, että me uskovina ihmisinä ojentautuisimme Raamatun opetuksen mukaisesti koskien Raamatullista seurakuntajärjestystä.

Uskovien hajaannus on pitkän ja surullisen historian kehitys ja seuraus. Meidän on turhaa syyllistää toinen toisiamme hajaannuksen tilasta, sillä me olemme oppineet elämään hajaannuksessa ja pitämään sitä Jumalan tahtona. Ymmärrän sen, että monien on vaikea ymmärtää ja nähdä se ettei nykyinen hajaannuksen tila ole Jumalan tahto. Monet uskovat ovat aitoja ja vilpittömiä ja sydämessään rakastavat Herraa Jeesusta siitäkin huolimatta, että he elävät hajaannuksessa ja hyväksyvät hajaannuksen olevan Jumalan tahto. Ongelma on vain siinä, että pitkän historiallisen kehityksen seurauksena me uskovina olemme alkaneet pitämään hajaannusta normaalina ja Jumalan tahdon mukaisena tilana, vaikka Jumala sanassaan sanoo hajaannuksen ja lahkoontumisen olevan lihan teko.

Ymmärrän myös sen huolen, että uskova joka on tottunut pitämään hajaannusta Jumalan tahdon mukaisena asiana kokee hajaannuksesta pois kutsun ja yhdistymisen ykseyden perustalle pelottavana asiana ja jopa seurakuntien hajottamisena. Kyse ei ole seurakuntien hajottamisesta, vaan kutsu ja pyrkimys päästä pois seurakunnan hajaannuksen tilasta, joka hajottaa Raamatullista uskovien yhteyttä ja ykseyttä. Se on seurakunnan hajottamista kun seurakunta (Kristuksen ruumis) pirstotaan ja hajotetaan moniin erilaisiin uskonsuuntiin erilaisine opin painotuksineen, sillä Jumala sanoo sanassaan, että seurakunnan tulee olla yksi eikä se saisi hajota erilaisiin opillisiin tunnustuskuntiin ja uskonsuuntiin (Room 12:5, 1 Kor 10:17, 1 Kor 12:12, 1 Kor 12:20).

1990-luvun puolen välin paikkeilla Herra alkoi puhumaan minulle seurakunnan ykseydestä Raamatun opetuksen mukaisesti. Muistan kuinka ensimmäiset reaktioni olivat pelko ja hämmennys ja luulin kyseessä olevan eksytys, jonka tarkoitus on hajottaa ja rikkoa seurakuntia. Ymmärrän sen jos sinulla on samanlaisia ajatuksia lukiessani kirjoitustani. En tuomitse sinua enkä ole sinulle vihainen jos koet olevasi eri mieltä kanssani, sillä ymmärrän todella hyvin sen kuinka vaikeata ja pelottavaa tämän asian ymmärtäminen voi olla. Siitäkin huolimatta vaikka emme näkisi tätä asiaa samalla tavalla niin Raamatussa on käsky rakastaa uskon sisaria ja veljiä. Tämä velvoittaa niin minua kuin sinuakin toimimaan sen mukaan mikä on Raamatun käsky ja opetus uskon sisarien ja veljien rakastamisesta.

Eräs asia meidän uskovien on syytä muistaa joka on, että meidän tulee hyväksyä toinen toisemme Jumalan lapsina ja tehdä yhteistyötä yhdessä aina sen mukaan kuinka Jumala johdattaa meitä työyhteyteen toistemme kanssa riippumatta herätysliike taustasta tai siitä kuuluuko mihinkään herätysliikkeeseen. Koska Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala liittää jokaisen uskovan seurakuntansa jäsenyyteen uudestisyntymisen kautta, niin meidän tulee nähdä ja ymmärtää, että todellisuudessa kuulumme Jumalan silmissä samaan seurakuntaan, vaikka käytännössä olisimmekin erilaisten herätysliikkeiden jäseniä. Tämän tähden meidän tulee tehdä hengellistä työtä yhdessä sen mukaan kuinka Jumala johdattaa meitä. Vaikka olemme uskovina hajaannuksen tilassa, niin Jumalan tahto on että olisimme yksi, niin kuin Isä ja Poika ovat yksi.

On tärkeä ymmärtää, että vain sellainen uskova voi ojentautua alkuseurakunnan mallin mukaisesti, joka on sisäistänyt ja ymmärtänyt Raamatun opetuksen seurakunnan ykseydestä sekä joka kykenee uskossa ojentautumaan sen mukaisesti. Tälle Raamatulliselle seurakunnan ykseyden perustukselle Jumala johdattaa koko ajan enemmän uskovia siitäkin huolimatta, että sitä vastustetaan. Tämä hanke menestyy ja etenee siksi koska se on Jumalan tahto ja selkeä Raamatun opetus ja Jumalan asetus koskien seurakuntaa.

On tärkeä ymmärtää, että seurakunnan ykseyden perustalle tuleva ei eroa seurakunnasta, vaan uskovien hajaannuksesta. Hajaannuksesta pois tulemisen seurauksena toteutuu Raamatullinen seurakunta elämä. On myös tärkeä ymmärtää, että hajaannuksen tilassa olevat uskovat ovat rakkaita sisaria ja veljiämme, sillä me kaikki kuulumme samaan Jumalan seurakuntaan, mutta hajaannuksen takia emme elä todeksi seurakunnan ykseyttä.

Askel seurakunnan ykseyden saavuttamiseksi ja eteenpäin menemiseksi tapahtuu silloin kun uskot sydämessäsi, että Jumalan silmissä kaikki uskovat kuuluvat samaan Jumalan seurakuntaan, vaikka olemmekin hajaannuksen tilassa. Silloin et ylenkatso niitä uskovia, jotka ovat hajaannuksen tilassa, sillä he ovat siellä opitun perinteen takia. Jos rakastat heitä totuudessa sekä kunnioitat heitä, niin he kuuntelevat sinua ja kykenevät paremmin näkemään totuuden Raamatullisesta seurakuntayhteydestä. On erittäin tärkeää pitää kaikkia uskovia rakkaina sisarina ja veljinä Herrassa Jeesuksessa.

On myös tärkeätä nähdä ja ymmärtää, että herätysliikkeiden ja kirkkokuntien sisällä olevat uskovat sekä niiden ulkopuolella olevat uskovat kuuluvat samaan seurakuntaan, vaikka elävätkin hajaannuksen tilassa. Silloin kun tämän ymmärrämme ja toisiamme rakastamme, niin voimme yhdessä päästä lähemmäksi seurakunnan ykseyttä.

Moni kysyy missä on ykseyden seurakunnan vanhimmat, koska alkuseurakunnassakin oli vanhimmat? Vastaan tähän siten, että Jumala kasvattaa ja valitsee vanhimmat ihan samalla tavalla kuin Hän teki alkuseurakunnassakin. Meidän tarvitsee vain ojentautua tässä asiassa ja Jumala ajallaan asettaa vanhemmat seurakuntaan, niin kuin tapahtui alkuseurakunnassakin. Meidän tulee myös ymmärtää se, että Raamatun mallin mukaan seurakunta oli jo olemassa ennen vanhempien asettamista. Kun Jumala ennallistaa seurakuntansa sen alkuperäiseen tilaansa, niin se tarkoittaa sitä, että ensin on oltava seurakunta ja seurakunnan muodostumisen jälkeen vasta vanhimmat asetetaan tehtäviinsä.

Seurakunnan ennallistaminen tarkoittaa sitä, että Jumala ennallistaa apostolin, profeetan, vanhimpien sekä evankelistan palvelutehtävät toimimaan niin kuin Raamattu niistä opettaa. Sitten eräs tärkeä huomio, Raamatussa ei ole sanaa alkuseurakunta ja minäkin käytän sitä tarkoittamaan Raamatun alkuperäistä seurakunta järjestystä, eli yhtä seurakuntaa yhdellä paikkakunnalla ykseyden perustuksella.

Se tulee kuitenkin koko ajan muistaa, että meidän tulee rakastaa kaikkia uskovia ihmisiä riippumatta siihen mihin herätysliikkeeseen tai kirkkokuntaan he kuuluvat tai kuuluvatko mihinkään herätysliikkeeseen ja kirkkokuntaan. Raamatun sanan opetuksen mukaan aidon ja todellisen uskovan tunnistaa siitä, että totuuden rakkauden kautta rakastaa uskovia sisariaan ja veljiään (1 Joh 4:20,21).

Edellä oleva opetus sisarien ja veljien rakastamisesta on Raamatun mukaan Jumalan käsky meille, jotka uskomme Herraan Jeesukseen. Painotan vielä sitä, että älköön kukaan taistelko sisaria ja veljiä vastaan, vaan pyrkikäämme totuuteen ja tutkikaamme, että opettaako Raamattu yhtä paikkakunnan seurakuntaa tai useita erilaisia seurakuntia erilaisine oppipainotuksineen. Tulet sitten mihin tahansa päätökseen tämän asian suhteen, niin sinun tulee pitää kaikkia sisaria ja veljiä Herrassa Jeesuksessa sinulle erityisen rakkaina.

Kun tutkimme Jumalan sanan ilmoitusta, niin huomaamme etteivät Pietari, Johannes, Paavali jne. kuuluneet mihinkään herätysliikkeeseen eivät helluntaiseurakuntaan, vapaaseurakuntaan, baptistiseurakuntaan jne. Miksi he eivät perustaneet omia herätysliikkeitään? Siksi koska heille riitti Jumalan seurakunnan jäsenyys ja lahkoontuminen, eli oman puolueen perustaminen olisi ollut lihan teko sekä Jumalan tahdon vastainen teko. Kuten näemme alkuseurakunnasta niin kirkkokunnattomuus tai jos ei ole jonkin herätysliikkeen jäsen ei ole sama asia kuin seurakunnattomuus.

Jos pidät uskovia seurakunnattomina, jotka eivät kuulu mihinkään kirkkokuntaan tai herätysliikkeeseen, niin samalla tuomitset kaikki alkuseurakunnan uskovat, koska yksikään heistä ei kuulunut mihinkään kirkkokuntaan tai herätysliikkeeseen. Muista myös se, että Jumala kelpuutti Pietarin, Johanneksen, Paavalin jne. kirjoittamaan sanomia ja opetuksia Jumalan sanaan. Jumala näkee asiat oman tahtonsa mukaisesti ja meidän tulisi ojentautua sen mukaan mikä on Jumalan tahto.

Moni sanoo, että ykseyden perustalle kokoontuva seurakunta (että he yksi olisivat) toisi vain lisää hajaannusta jo olemassa olevaan hajaannuksen tilaan. Jos katsomme asiaa ihmissilmin, niin se näyttääkin siltä, mutta kun ja jos katsomme asiaa Jumalan näkökulmasta (josta asioita pitäisi katsoa), niin asia ei näytä ollenkaan hajaannuksen lisääntymiseltä.

Otan tähän asiaa valaisevan esimerkin. Otetaan esimerkiksi sellainen paikkakunta, jossa  on uskovia luterilaisessa kirkossa, helluntaiseurakunnassa sekä vapaaseurakunnassa, eikä tällä paikkakunnalla olisi muita uskovia. Sitten joku saisi näyn sekä ymmärryksen seurakunnan ykseydestä, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi. Hän alkaa puhumaan siitä muillekin, jonka seurauksena jotkut luterilaiset, helluntailaiset ja vapaaseurakuntalaiset eroavat uskonsuunnistaan  ja alkavat kokoontumaan yhtenä seurakuntana Raamatullisen ykseyden perustuksen mukaan.

Paikkakunnalla olevat luterilaiset, helluntailaiset sekä vapaaseurakuntalaiset ymmärtäisivät kyseessä olevan uusi uskonsuuntaus, joka lisää entisestään hajaannusta. Jumala näkee tämän asian siten, että ykseyden perusteella kokoontuvat uskovat toimivat, niin kuin Raamattu opettaa ja heidän ojentautumisensa kautta hajaannus voisi poistua, jos omiin uskonsuuntiinsa jääneetkin tulisivat mukaan. Jos kukaan ei tee mitään ja kaikki jäävät omiin uskonsuuntiinsa, niin silloin hajaannus jää pysyväksi.

2 Kor 5:16 Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne.

Fil 2:5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,

On todella tärkeätä pyrkiä näkemään, katsomaan ja uskomaan asioita Jumalan mielen mukaisesti, koska vain siten voimme nähdä ja ymmärtää mikä on Jumalan sanan totuus ja Jumalan tahto. Seurakunta asiaakaan ei voi ymmärtää ellei halua alistua uskomaan sitä mitä Raamattu opettaa siitä.

Olen ollut sellaisessa yhteydessä mukana, jossa pyrittiin kokoontumaan Raamatullisen ykseyden perustalle. Jouduin jättämään sen yhteyden, koska siellä ei oikeasti ymmärretty seurakunnan todellista olemusta. Tässä yhteydessä eräs alkoi tuomaan esille ettei kukaan kirkkokunnassa tai herätysliikkeessä oleva uskova kuulu todelliseen Jumalan seurakuntaan. Toin esille sen, että jokainen uudestisyntynyt uskova luterilaisessa kirkossa, helluntaiseurakunnassa, vapaaseurakunnassa, baptisteissa (jne.) sekä niiden ulkopuolella kuuluvat yhteen ja samaan Jumalan seurakuntaan, mutta he ovat kaikki erossa toisistaan hajaannuksen takia.

En voinut jäädä sellaiseen yhteyteen, joka alkoi muodostumaan ainoaksi "oikeaoppiseksi" lahkoksi, sillä jokainen uudestisyntynyt uskova on Jumalan seurakunnan jäsen. Ikävää vain on se että olemme Jumalan seurakuntana hajaannuksen tilassa.

Fil 2:
1 ¶ Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,
2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset
3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne
4 ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.

Raamattu opettaa, että meidän jokaisen uskovan tulee pitää toista uskovaa itseään parempana. Tämä tarkoittaa samaa asiaa kuin viljapellossa oleva vehnäsato, jossa korret ovat kasvaneet eripituisiksi, mutta ne hedelmän kypsymisen tähden kumartavat toinen toisiaan. Silloin kun toimitaan Raamatun opetuksen mukaan, niin kukaan ei nouse kenenkään yläpuolelle, vaan kaikki kunnioittavat toinen toisiaan.

Toinen toisensa parempana pitäminen (sisältäen Jumalan rakkauden sekä totuudesta kiinni pitämisen) on ainoa perustus, jonka varaan Raamatullinen ykseyden seurakunta voi syntyä. Tämä tarkoittaa myös sitä ettei kukaan meistä ole täydellinen ja voimme oppia toinen toisiltamme kun ja jos tulisimme yhteen keskenämme ykseyden perustalta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että me yhdessä kasvaisimme ja etsisimme totuutta siten että entiset helluntailaiset, luterilaiset, vapaaseurakuntalaiset, (jne.) sekä uskonsuuntien ulkopuolella olevat oppisivat toinen toisiltaan keskinäisen rakentumisen kautta.

Eräs tärkeä asia on tässä kohdin tuotava esille, joka on uskovien keskuuteen pesiytynyt katkeruus ja ylpeys. Katkeruus ja ylpeys käyvät käsikädessä, sillä katkera ihminen on hyvin usein ylpeä, joka johtaa hänet katkeroitumaan muita kohtaan. Tällaisen katkeruuden ilmentymiä ovat panettelu sekä asioiden vääristeleminen. Tämä ilmenee usein siten, että uskova oman ylpeytensä tähden loukkaantuu johonkin uskovaan ja sen seurauksena alkaa levittämään valheita tästä uskovasta. Älä koskaan usko kuulopuheita, vaan ota itse asioista selvää. Jos joku sanoo sinulle jonkun uskovan olevan esimerkiksi kiero ja valheellinen, niin älä heti usko sitä, vaan ota asiasta selvää ja tutustu tähän uskovaan ja sen jälkeen sinä saat selvyyden oliko hän oikeasti kiero ja valheellinen vai oliko hänestä kerrotut asiat sittenkin katkeran ihmisen aikaansaamia valheellisia huhuja. Katkeruus ja ylpeys estää monia ihmisiä ojentautumasta totuuden mukaisesti monessa asiassa ja se on este myös seurakunnan ykseyden yhdistymiselle.

Katkeruus ja ylpeys ovat asioita, jotka lisäävät hajaannusta uskovien keskuuteen, siksi ne ovat tuhoisa yhdistelmä uskovan sydämessä. Raamattu sanoo myös että uskovien tule pyrkiä rauhaan kaikkien kanssa sekä pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Raamattu jatkaa ajatusta että uskovien tulisi pitää huoli siitä ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, koska monet tulevat saastutetuiksi katkeruuden kautta (Hebr 12:14,15).

Älä anna katkeruuden tuhota itseäsi, sillä ollessasi katkera vääristelet asioita ja olet tuhoamassa Jumalan tekoja ja aivoituksia. Tietenkin on mahdollista, että joku uskova on voinut (monet ovat joutuneet) joutua kokemaan väärää kohtelua uskovien taholta, mutta se ei kuitenkaan oikeuta häntä rypemään katkeruuden synnissä. Väärintekijöiden tulee tehdä parannus ja vääryyden kohteeksi joutuneen tulee varjella sydämensä katkeruudelta.

Uskovien välinen katkeruus ja ylpeys näkyy ikävällä tavalla myös siten, että eri kirkkokuntien ja herätysliikkeiden uskovat ovat toisilleen katkeria. Tällainen katkeruus johtuu usein (ei aina) sen takia, kun toinen uskova pitää toisessa kirkkokunnassa tai herätysliikkeessä olevaa vääräoppisena tai harhaoppisena, jonkin opinkohdan takia, joka voi ollakin väärä tai sitten ei ole sitä, mutta tämä toinen luulee sen olevan väärä, koska hän on itse ymmärtänyt sen asian väärin. Katkeruutta tulee myös sen takia eri herätysliikkeiden uskovien välille, kun jotakin kohdellaan väärin tai sitten hän itse toimii väärin, jonka seurauksena hän jättää herätysliikkeen ja sen jälkeen siirtyy toiseen herätysliikkeeseen.

Tällaista vihanpitoa ja katkeruutta on paljon uskovien keskuudessa, jossa uskovat ovat katkeria eri herätysliikkeessä oleville uskoville. Samoin myös kirkkokuntien ulkopuolella olevien keskuudessa on paljon katkeruutta toisia ulkopuolella olevia kohtaan. On sanomatta selvää, että tällainen toiminta on lihallista ja syntiä Jumalaa ja lähimmäisiään kohtaan. Tällaisista asioista tulisi heti viipymättä tehdä parannus sen jälkeen kun ja jos tunnistaa olevansa kiinni tällaisessa synnissä.

Muistakoon jokainen uudestisyntynyt uskova etten ole kirjoittanut tätä kirjoitustani lyömäaseeksi ketään uskovaa ihmistä vastaan, vaan siksi että tutkisimme Raamatun opetusta ja pyrkisimme elämään totuudessa sen mukaan mitä Raamattu opettaa. Uskallan myös sanoa sen, että koen voimakkaasti saaneeni Jumalalta tämän kirjoituksen sanoman. Toki sinun tulee koetella ja tutkia kirjoitukseni, että onko se Jumalasta vai puhunko minä omiani. En ole täydellinen, mutta koen kuitenkin, että minun piti kirjoittaa tämä kirjoitus. Älköön siis kukaan käyttäkö kirjoitustani lyömäaseena ketään vastaan, sillä kirjoitukseni tarkoitus on saada meidät tutkimaan ja etsimään Jumalan sanan totuutta ja Jumalan tahtoa Raamatun sanan kautta.

Valheellinen yhteys

On syytä ottaa esille valheellinen yhteys, joka haluaa turmella ja tuhota Raamatullisen uskon sen kautta että eksyttäjät tekeytyvät uskoviksi ja sitä kautta opettavat, että uskovien tulee olla yhtä. He tekevät tämän siksi, koska sen kautta he saavat monet todelliset uskovat uskomaan eksyttäjien olevan uskovia, vaikka he eivät ole sitä. Eksyttäjät pyrkivät myös siihen että he yhtä olisivat opetuksen kautta saisivat todelliset uskovat hyväksymään ja uskomaan harhaoppeihin ja vääriin opetuksiin.

Olen aikoinani vuosia sitten kirjoittanut paljon englanninkielisillä uskovien foorumeilla, jossa tein seuraavanlaisen järkyttävän havainnon. Jesuiitat sekä muut katoliset toivat esiin näillä foorumeilla koko ajan että he yhtä olisivat opetusta siten, että uskovien pitää hyväksyä katoliset uskoviksi sekä tunnustaa katolisen kirkon opetus Raamatulliseksi. Monesti kävi niin, että jotkut todelliset uskovat eksyivät yhdessä jesuiittojen ja muiden katolisten kanssa parjaamaan niitä, jotka pitivät kiinni Raamatullisesta totuudesta tuoden esille sen tosiasian, että katolinen kirkko ei edusta Raamatullista kristinuskoa.

Huomasin myös sen, että jos jollakin uskovalla oli katkeruutta jotakin uskovaa tai kirkkokuntaa kohtaan, niin hän yhdessä jesuiittojen ja muiden katolisten kanssa parjasi ja mustamaalasi sitä uskovaa tai kirkkokunnan uskovia, joille hän oli katkera. Tämä katkera uskova ei edes ymmärtänyt sitä, että hän oli samassa rintamassa jesuiittojen ja katolisten kanssa lyömässä, parjaamassa sekä vääristelemässä uskovien ihmisten toimia ja opetuksia, jotka halusivat pitää kiinni totuudesta.

Jesuiitat ovat myös soluttautuneet lähes jokaiseen kirkkokuntaan ja herätysliikkeeseen, jonka seurauksena he "helluntailaisina", "baptisteina" jne. pyrkivät tuomaan esille kuinka katolinen kirkko on Raamatullinen seurakunta, vaikka todellisuudessa se ei sitä kuitenkaan ole. Nämä jesuiitat yhdessä muiden katkeroituneiden uskovien kanssa mustamaalasivat ja panettelivat niitä uskovia, jotka pitivät Raamatun totuudesta kiinni tai uskalsivat kertoa totuuden katolisen kirkon valheellisista opetuksista.

On todella järkyttävää, että monet uskovat eksyivät mukaan valheen kelkkaan, josta käsin he parjasivat sisariaan ja veljiään Herrassa Jeesuksessa. Se mitä näin näillä ulkomaalaisilla foorumeilla ei tule rajoittumaan vain ulkomaille, vaan sitä tulee tapahtumaan ja tapahtuu myös täällä Suomessa. 

Kirjoitin aikaisemmin sisarien ja veljien rakastamisesta, joka on Jumalan käsky. Katolisen kirkon sanominen eksyttäväksi ja porttokirkoksi ei ole tuomitsemista, vaan totuuden esille tuomista. Itse asiassa katolinen kirkko on antikristillinen liike. Tuon seuraavaksi esille selkeät todisteet siitä ettei Rooman katolinen kirkko ole Jumalan seurakunta, vaan porttokirkko ja antikristillinen liike.

Rooman katolinen kirkko opettaa Marian tahrattomasta (Maria on synnitön) hedelmöittymisestä, joka on kirkon opetuksen mukaan välttämätön edellytys Jeesuksen tulemiseksi lihaan. Katolinen kirkko opettaa Marian olevan synnitön, sillä kirkon opetuksen mukaan Maria koki perisynnittömän sikiämisen ja on siten elänyt ilman syntiä syntymästään kuolemaansa asti.

2 Joh 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Raamattu opettaa antikristuksen kieltävän Jeesuksen lihaan tulemisen. Katolinen kirkko ei opeta Herran Jeesuksen lihaksi tulemista (lihaan syntyminen) Raamatun opettamalla tavalla. Raamattu sanoo kaikkien ihmisten olevan syntisiä ja vailla Jumalan kirkkautta, eikä siten kukaan ihminen, ei edes Maria ole synnitön, vaan syntinen. Herra Jeesus syntyi Mariasta, joka oli syntinen ihminen. Koska katolinen kirkko opettaa Marian olevan synnitön ja että Jeesus syntyi lihaan synnittömän ihmisen kautta, niin he vääristävät Jeesuksen lihaan syntymisen, joka tapahtui syntisen ihmisen kautta.

2 Joh 1:7 tuntomerkki antikristuksesta ei rajoitu pelkästään Jeesuksen tunnustamiseen Messiaaksi (Kristus), vaan siihen liittyy myös Jeesuksen lihaksi tuleminen, josta katolinen kirkko opettaa väärin. Katolinen kirkko sanoo kyllä uskovansa Jeesuksen olevan Kristus, mutta he vääristävät opetuksen Jeesuksen lihaksi tulemisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että katolinen kirkko edustaa antikristusta ja antikristillistä eksytystä, koska he opettavat väärin Jeesuksen lihaksi tulemisesta.

Katolisen kirkon opetus Mariasta ja hänelle kohdistetut rukoukset eivät ole Raamatun evankeliumia:

RKK:n katekismus - 968 Mutta hänellä on vielä laajempi tehtävä kirkossa ja koko ihmiskunnassa. "Kuuliaisuutensa, uskonsa, toivonsa ja palavan rakkautensa kautta hän myötävaikutti Vapahtajan kanssa ainutlaatuisella tavalla yliluonnollisen elämän uudelleen pystyttämiseen ihmissieluissa. Tästä syystä Maria on meidän Äitimme armon järjestyksessä."

RKK:n katekismus - 969 "Siitä myöntymisestä lähtien, jonka Maria enkelin ilmestymisessä antoi uskossaan ja säilytti horjumattomasti ristin juurella, Marian äitiys, armon taloudessa jatkuu keskeytyksettä aina kaikkien valittujen lopulliseen täydellistymiseen asti. Marian taivaaseen ottaminen ei nimittäin katkaise hänen osuuttaan pelastustehtävässä: toistuvilla esirukouksilla hän jatkuvasti hankkii meille iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja ... Tämän vuoksi kirkko rukoilee autuasta Neitsyttä avuksi kutsuen häntä uskovien puolustajaksi, tukijaksi, auttajaksi ja välittäjäksi."

Paavi Johannes Paavali II: Ristin juurella Maria osallistuu uskon kautta tämän itsensätyhjentämisen shokeeraavaan mysteeriin. Tämä on ehkä ihmisen historian syvin uskon yhteys. Uskon kautta Äiti osallistuu Poikansa kuolemaan, hänen lunastavaan kuolemaansa.

Paavi Leo XIII: Totuutena voidaan vahvistaa, että Jumalan tahdosta siitä suunnattoman suuresta kaikkien armojen aarreaitasta, jonka Jumala on varannut, ei tule meille mitään muutoin kuin Marian kautta… kuinka suuri onkaan viisaus ja armo, joka on ilmoitettu, tässä Jumalan suunnitelmassa… Maria on meidän loistava välittäjämme, hän on kaikkivaltiaan Jumalan voimakas Äiti.

Terve, Maria (katolinen rukous)

Terve Maria armoitettu,

Herra sinun kanssasi.

Siunattu sinä naisten joukossa

ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus.

Pyhä Maria, Jumalan äiti,

rukoile meidän syntisten puolesta

nyt ja kuolemamme hetkenä. Aamen.

Sinun turviisi (katolinen rukous)

Sinun turviisi pakenemme, pyhä Jumalan synnyttäjä.

Älä hylkää rukouksiamme,

vaan varjele meidät kaikista vaaroista,

kunnioitettu ja siunattu neitsyt Maria.

Taivaan kuningatar - Regina cæli (katolinen rukous)

E(sirukoilija): Iloitse taivaan kuningatar - halleluja!

V(astaus): Sillä hän, jonka synnytit - halleluja!

E: Nousi kuolleista sanansa mukaan - halleluja!

V: Rukoile puolestamme Jumalaa - halleluja!

E: Iloitse ja riemuitse, neitsyt Maria - halleluja!

V: Sillä Herra on totisesti ylösnoussut - halleluja!

E: Rukoilkaamme:

Kaikkivaltias Jumala, Poikasi Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksella olet täyttänyt maailman ilolla. Anna meidän päästä hänen äitinsä, neitsyt Marian, esirukousten tähden ylösnousemuksen kirkkauteen. Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta.

V: Aamen.

Raamatun opetuksen mukaan Marialla ei ole osallisuutta Herran Jeesuksen pelastustehtävässä, eikä Maria hanki kenellekään ihmisille esirukoustensa kautta pelastukseen vieviä lahjoja. Raamatun opetuksen mukaan Maria ei ole välittäjä, eikä hän osallistunut Herran Jeesuksen lunastustyöhön. Raamatun opetuksen mukaan Maria ei ole Jumalan äiti, vaikka hän synnytti Jeesuksen maan päälle. Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Täten on kiistatonta ettei Maria ole Jumalan äiti.

Katolisesta Mariasta löytyisi paljon muitakin harhaopetuksia, mutta edellä mainitut harhaopetukset riittävät todistamaan sen, että katolisen kirkon "evankeliumi" ei ole pelastuksen sanomaa, vaan antikristuksen valhe-evankeliumia. Katolinen kirkko opettaa Jeesuksen pelastavan sekä Marian pelastavan, mutta Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan yksin ainoa Pelastaja, tie, totuus ja elämä Isän Jumalan luokse.

Raamatun sanan opetuksen mukaan pelastuksen evankeliumi on yksin Herrassa Jeesuksessa, eikä myös muitakin pelastuksen teitä yhdessä Jeesuksen kanssa. Koska katolinen kirkko lisää Jeesuksen rinnalle muita pelastusteitä, niin sen tähden katolinen "evankeliumi" on kadotuksen evankeliumia, ei Raamatullista pelastuksen sanomaa.

Pimeyden kavalin eksytys on sellainen, jossa eksytyksen seassa on mukana evankeliumia, mutta keskipiste ja päähuomio kuitenkin on harhaopeissa. Koska päähuomio on muualla kuin Herran Jeesuksen evankeliumissa, niin sen tähden eksytys pitää ihmisen pois pelastuksesta. Juuri tällä tavalla eksytys toimii katolisen kirkon kautta.

Katolinen kirkko opettaa kaiken edellä mainitun lisäksi, että he joka päivä messussa verettömällä tavalla uhraavat uudestaan Herran Jeesuksen sekä että ane poistaa osittain tai kokonaan (sakramentaalisessa ripissä) jo sovitettujen syntien ajalliset rangaistukset, jotka muuten jäisivät kiirastulessa suoritettaviksi.

Raamattu opettaa, että Herra Jeesus uhrasi itsensä kertakaikkisesti yhden ainoan kerran saaden näin aikaan verensä kautta iankaikkisen sovituksen synneistä (Hebr 9:12; 9:26). Tämä tarkoittaa sitä ettei ole olemassa mitään kiirastulta, jossa suoritettaisiin jo sovittujen syntien ajalliset rangaistukset, koska Jeesuksen sovitusveri puhdistaa ja poistaa kaikki synnit. Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei Jeesus uhraa enää millään tavalla itseänsä, koska Hän uhrasi itsensä yhden ainoan kerran Golgatan ristillä saaden aikaan iankaikkisen sovituksen synneistä.

On sanomatta selvää, että kaikki esille tuotu katolisen kirkon opetus todistaa sen ettei katolinen kirkko ole Jumalan seurakunta, vaan porttokirkko ja antikristillinen uskonnollinen liike. Täten on myös selvää ettei ole kyse tuomitsemisesta kun sanoo ettei Herran Jeesuksen opetuslapsi ole yhtä ja yksi katolisen porttokirkon kanssa. Jesuiittojen pyrkimys on väkisin istuttaa todellisten uskovien sydämiin ajatus ja opetus, että he olisivat yksi katolisen kirkon kanssa. Jos joku eksyy ja erehtyy tämän hyväksymään, niin sen jälkeen jesuiitat alkavat määrätietoisesti tuomaan esille kuinka uskovien tulisi hyväksyä ja uskoa katolisen kirkon oppien olevan Raamatullisia. Jos näin käy, niin silloin uskova on luopunut totuudesta ja päästänyt valheen turmelemaan hänen sydämensä.

Minä en suinkaan vihaa katolisia, vaan päinvastoin rakastan heitä lähimmäisinäni, mutta he eivät ole Jeesuksen opetuslapsia, jos he uskovat katolisen kirkon virallisen opin mukaisesti. Katolisen kirkon sisälläkin voi olla uskovia ihmisiä, mutta silloin he eivät voi enää uskoa katolisen kirkon virallista opetusta, koska se sisältää paljon harhaoppeja sekä monia erilaisia pelastusteitä. Äläkä luule että minä asetun tuomariksi. Tietenkään siitä ei ole kyse, vaan siitä että kun ja jos tutkisit Raamatun ja katolisen kirkon opetusta ja vertaisit niitä keskenään, niin tulisit huomaamaan kuinka monessa kohtaa katolisen kirkon oppi poikkeaa Raamatusta ja sen että Raamatussa yksin Herra Jeesus pelastaa, mutta katolisessa kirkossa on monia erilaisia pelastusteitä.

Että he yhtä (yksi) olisivat tarkoittaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat tehneet parannuksen ja uskovat (ovat uudestisyntyneet) Herraan Jeesukseen, joka on yksi ja ainoa Raamatun ilmoittama pelastustie. Tämä ei ole tuomitsemista, vaan Raamatun sanan totuus. Tämä myös tarkoittaa sitä, että vain ne ovat yhtä (yksi) Herrassa Jeesuksessa, joiden turva on yksin Herran Jeesuksen pelastustyössä, jossa Hän vuodatti verensä, kuoli Golgatan ristillä ja ylösnousi Isän oikealle puolelle.


Petri Paavola 20.7.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker