Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta

 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Raamatun opetus että he olisivat yhtä (yksi)
 
             

Valheellinen yhteys

 

On syytä ottaa esille valheellinen yhteys, joka haluaa turmella ja tuhota Raamatullisen uskon sen kautta että eksyttäjät tekeytyvät uskoviksi ja sitä kautta opettavat, että uskovien tulee olla yhtä. He tekevät tämän siksi, koska sen kautta he saavat monet todelliset uskovat uskomaan eksyttäjien olevan uskovia, vaikka he eivät ole sitä. Eksyttäjät pyrkivät myös siihen että he yhtä olisivat opetuksen kautta saisivat todelliset uskovat hyväksymään ja uskomaan harhaoppeihin ja vääriin opetuksiin.

Olen aikoinani vuosia sitten kirjoittanut paljon englanninkielisillä uskovien foorumeilla, jossa tein seuraavanlaisen järkyttävän havainnon. Jesuiitat sekä muut katoliset toivat esiin näillä foorumeilla koko ajan että he yhtä olisivat opetusta siten, että uskovien pitää hyväksyä katoliset uskoviksi sekä tunnustaa katolisen kirkon opetus Raamatulliseksi. Monesti kävi niin, että jotkut todelliset uskovat eksyivät yhdessä jesuiittojen ja muiden katolisten kanssa parjaamaan niitä, jotka pitivät kiinni Raamatullisesta totuudesta tuoden esille sen tosiasian, että katolinen kirkko ei edusta Raamatullista kristinuskoa.

Huomasin myös sen, että jos jollakin uskovalla oli katkeruutta jotakin uskovaa tai kirkkokuntaa kohtaan, niin hän yhdessä jesuiittojen ja muiden katolisten kanssa parjasi ja mustamaalasi sitä uskovaa tai kirkkokunnan uskovia, joille hän oli katkera. Tämä katkera uskova ei edes ymmärtänyt sitä, että hän oli samassa rintamassa jesuiittojen ja katolisten kanssa lyömässä, parjaamassa sekä vääristelemässä uskovien ihmisten toimia ja opetuksia, jotka halusivat pitää kiinni totuudesta.

Jesuiitat ovat myös soluttautuneet lähes jokaiseen kirkkokuntaan ja herätysliikkeeseen, jonka seurauksena he "helluntailaisina", "baptisteina" jne. pyrkivät tuomaan esille kuinka katolinen kirkko on Raamatullinen seurakunta, vaikka todellisuudessa se ei sitä kuitenkaan ole. Nämä jesuiitat yhdessä muiden katkeroituneiden uskovien kanssa mustamaalasivat ja panettelivat niitä uskovia, jotka pitivät Raamatun totuudesta kiinni tai uskalsivat kertoa totuuden katolisen kirkon valheellisista opetuksista.

On todella järkyttävää, että monet uskovat eksyivät mukaan valheen kelkkaan, josta käsin he parjasivat sisariaan ja veljiään Herrassa Jeesuksessa. Se mitä näin näillä ulkomaalaisilla foorumeilla ei tule rajoittumaan vain ulkomaille, vaan sitä tulee tapahtumaan ja tapahtuu myös täällä Suomessa. 

Kirjoitin aikaisemmin sisarien ja veljien rakastamisesta, joka on Jumalan käsky. Katolisen kirkon sanominen eksyttäväksi ja porttokirkoksi ei ole tuomitsemista, vaan totuuden esille tuomista. Itse asiassa katolinen kirkko on antikristillinen liike. Tuon seuraavaksi esille selkeät todisteet siitä ettei Rooman katolinen kirkko ole Jumalan seurakunta, vaan porttokirkko ja antikristillinen liike.

Rooman katolinen kirkko opettaa Marian tahrattomasta (Maria on synnitön) hedelmöittymisestä, joka on kirkon opetuksen mukaan välttämätön edellytys Jeesuksen tulemiseksi lihaan. Katolinen kirkko opettaa Marian olevan synnitön, sillä kirkon opetuksen mukaan Maria koki perisynnittömän sikiämisen ja on siten elänyt ilman syntiä syntymästään kuolemaansa asti.

2 Joh 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Raamattu opettaa antikristuksen kieltävän Jeesuksen lihaan tulemisen. Katolinen kirkko ei opeta Herran Jeesuksen lihaksi tulemista (lihaan syntyminen) Raamatun opettamalla tavalla. Raamattu sanoo kaikkien ihmisten olevan syntisiä ja vailla Jumalan kirkkautta, eikä siten kukaan ihminen, ei edes Maria ole synnitön, vaan syntinen. Herra Jeesus syntyi Mariasta, joka oli syntinen ihminen. Koska katolinen kirkko opettaa Marian olevan synnitön ja että Jeesus syntyi lihaan synnittömän ihmisen kautta, niin he vääristävät Jeesuksen lihaan syntymisen, joka tapahtui syntisen ihmisen kautta.

2 Joh 1:7 tuntomerkki antikristuksesta ei rajoitu pelkästään Jeesuksen tunnustamiseen Messiaaksi (Kristus), vaan siihen liittyy myös Jeesuksen lihaksi tuleminen, josta katolinen kirkko opettaa väärin. Katolinen kirkko sanoo kyllä uskovansa Jeesuksen olevan Kristus, mutta he vääristävät opetuksen Jeesuksen lihaksi tulemisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että katolinen kirkko edustaa antikristusta ja antikristillistä eksytystä, koska he opettavat väärin Jeesuksen lihaksi tulemisesta.

Katolisen kirkon opetus Mariasta ja hänelle kohdistetut rukoukset eivät ole Raamatun evankeliumia:

RKK:n katekismus - 968 Mutta hänellä on vielä laajempi tehtävä kirkossa ja koko ihmiskunnassa. "Kuuliaisuutensa, uskonsa, toivonsa ja palavan rakkautensa kautta hän myötävaikutti Vapahtajan kanssa ainutlaatuisella tavalla yliluonnollisen elämän uudelleen pystyttämiseen ihmissieluissa. Tästä syystä Maria on meidän Äitimme armon järjestyksessä."

RKK:n katekismus - 969 "Siitä myöntymisestä lähtien, jonka Maria enkelin ilmestymisessä antoi uskossaan ja säilytti horjumattomasti ristin juurella, Marian äitiys, armon taloudessa jatkuu keskeytyksettä aina kaikkien valittujen lopulliseen täydellistymiseen asti. Marian taivaaseen ottaminen ei nimittäin katkaise hänen osuuttaan pelastustehtävässä: toistuvilla esirukouksilla hän jatkuvasti hankkii meille iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja ... Tämän vuoksi kirkko rukoilee autuasta Neitsyttä avuksi kutsuen häntä uskovien puolustajaksi, tukijaksi, auttajaksi ja välittäjäksi."

Paavi Johannes Paavali II: Ristin juurella Maria osallistuu uskon kautta tämän itsensätyhjentämisen shokeeraavaan mysteeriin. Tämä on ehkä ihmisen historian syvin uskon yhteys. Uskon kautta Äiti osallistuu Poikansa kuolemaan, hänen lunastavaan kuolemaansa.

Paavi Leo XIII: Totuutena voidaan vahvistaa, että Jumalan tahdosta siitä suunnattoman suuresta kaikkien armojen aarreaitasta, jonka Jumala on varannut, ei tule meille mitään muutoin kuin Marian kautta… kuinka suuri onkaan viisaus ja armo, joka on ilmoitettu, tässä Jumalan suunnitelmassa… Maria on meidän loistava välittäjämme, hän on kaikkivaltiaan Jumalan voimakas Äiti.

Terve, Maria (katolinen rukous)

Terve Maria armoitettu,

Herra sinun kanssasi.

Siunattu sinä naisten joukossa

ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus.

Pyhä Maria, Jumalan äiti,

rukoile meidän syntisten puolesta

nyt ja kuolemamme hetkenä. Aamen.

Sinun turviisi (katolinen rukous)

Sinun turviisi pakenemme, pyhä Jumalan synnyttäjä.

Älä hylkää rukouksiamme,

vaan varjele meidät kaikista vaaroista,

kunnioitettu ja siunattu neitsyt Maria.

Taivaan kuningatar - Regina cæli (katolinen rukous)

E(sirukoilija): Iloitse taivaan kuningatar - halleluja!

V(astaus): Sillä hän, jonka synnytit - halleluja!

E: Nousi kuolleista sanansa mukaan - halleluja!

V: Rukoile puolestamme Jumalaa - halleluja!

E: Iloitse ja riemuitse, neitsyt Maria - halleluja!

V: Sillä Herra on totisesti ylösnoussut - halleluja!

E: Rukoilkaamme:

Kaikkivaltias Jumala, Poikasi Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksella olet täyttänyt maailman ilolla. Anna meidän päästä hänen äitinsä, neitsyt Marian, esirukousten tähden ylösnousemuksen kirkkauteen. Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta.

V: Aamen.

Raamatun opetuksen mukaan Marialla ei ole osallisuutta Herran Jeesuksen pelastustehtävässä, eikä Maria hanki kenellekään ihmisille esirukoustensa kautta pelastukseen vieviä lahjoja. Raamatun opetuksen mukaan Maria ei ole välittäjä, eikä hän osallistunut Herran Jeesuksen lunastustyöhön. Raamatun opetuksen mukaan Maria ei ole Jumalan äiti, vaikka hän synnytti Jeesuksen maan päälle. Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Täten on kiistatonta ettei Maria ole Jumalan äiti.

Katolisesta Mariasta löytyisi paljon muitakin harhaopetuksia, mutta edellä mainitut harhaopetukset riittävät todistamaan sen, että katolisen kirkon "evankeliumi" ei ole pelastuksen sanomaa, vaan antikristuksen valhe-evankeliumia. Katolinen kirkko opettaa Jeesuksen pelastavan sekä Marian pelastavan, mutta Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan yksin ainoa Pelastaja, tie, totuus ja elämä Isän Jumalan luokse.

Raamatun sanan opetuksen mukaan pelastuksen evankeliumi on yksin Herrassa Jeesuksessa, eikä myös muitakin pelastuksen teitä yhdessä Jeesuksen kanssa. Koska katolinen kirkko lisää Jeesuksen rinnalle muita pelastusteitä, niin sen tähden katolinen "evankeliumi" on kadotuksen evankeliumia, ei Raamatullista pelastuksen sanomaa.

Pimeyden kavalin eksytys on sellainen, jossa eksytyksen seassa on mukana evankeliumia, mutta keskipiste ja päähuomio kuitenkin on harhaopeissa. Koska päähuomio on muualla kuin Herran Jeesuksen evankeliumissa, niin sen tähden eksytys pitää ihmisen pois pelastuksesta. Juuri tällä tavalla eksytys toimii katolisen kirkon kautta.

Katolinen kirkko opettaa kaiken edellä mainitun lisäksi, että he joka päivä messussa verettömällä tavalla uhraavat uudestaan Herran Jeesuksen sekä että ane poistaa osittain tai kokonaan (sakramentaalisessa ripissä) jo sovitettujen syntien ajalliset rangaistukset, jotka muuten jäisivät kiirastulessa suoritettaviksi.

Raamattu opettaa, että Herra Jeesus uhrasi itsensä kertakaikkisesti yhden ainoan kerran saaden näin aikaan verensä kautta iankaikkisen sovituksen synneistä (Hebr 9:12; 9:26). Tämä tarkoittaa sitä ettei ole olemassa mitään kiirastulta, jossa suoritettaisiin jo sovittujen syntien ajalliset rangaistukset, koska Jeesuksen sovitusveri puhdistaa ja poistaa kaikki synnit. Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei Jeesus uhraa enää millään tavalla itseänsä, koska Hän uhrasi itsensä yhden ainoan kerran Golgatan ristillä saaden aikaan iankaikkisen sovituksen synneistä.

On sanomatta selvää, että kaikki esille tuotu katolisen kirkon opetus todistaa sen ettei katolinen kirkko ole Jumalan seurakunta, vaan porttokirkko ja antikristillinen uskonnollinen liike. Täten on myös selvää ettei ole kyse tuomitsemisesta kun sanoo ettei Herran Jeesuksen opetuslapsi ole yhtä ja yksi katolisen porttokirkon kanssa. Jesuiittojen pyrkimys on väkisin istuttaa todellisten uskovien sydämiin ajatus ja opetus, että he olisivat yksi katolisen kirkon kanssa. Jos joku eksyy ja erehtyy tämän hyväksymään, niin sen jälkeen jesuiitat alkavat määrätietoisesti tuomaan esille kuinka uskovien tulisi hyväksyä ja uskoa katolisen kirkon oppien olevan Raamatullisia. Jos näin käy, niin silloin uskova on luopunut totuudesta ja päästänyt valheen turmelemaan hänen sydämensä.

Minä en suinkaan vihaa katolisia, vaan päinvastoin rakastan heitä lähimmäisinäni, mutta he eivät ole Jeesuksen opetuslapsia, jos he uskovat katolisen kirkon virallisen opin mukaisesti. Katolisen kirkon sisälläkin voi olla uskovia ihmisiä, mutta silloin he eivät voi enää uskoa katolisen kirkon virallista opetusta, koska se sisältää paljon harhaoppeja sekä monia erilaisia pelastusteitä. Äläkä luule että minä asetun tuomariksi. Tietenkään siitä ei ole kyse, vaan siitä että kun ja jos tutkisit Raamatun ja katolisen kirkon opetusta ja vertaisit niitä keskenään, niin tulisit huomaamaan kuinka monessa kohtaa katolisen kirkon oppi poikkeaa Raamatusta ja sen että Raamatussa yksin Herra Jeesus pelastaa, mutta katolisessa kirkossa on monia erilaisia pelastusteitä.

Että he yhtä (yksi) olisivat tarkoittaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat tehneet parannuksen ja uskovat (ovat uudestisyntyneet) Herraan Jeesukseen, joka on yksi ja ainoa Raamatun ilmoittama pelastustie. Tämä ei ole tuomitsemista, vaan Raamatun sanan totuus. Tämä myös tarkoittaa sitä, että vain ne ovat yhtä (yksi) Herrassa Jeesuksessa, joiden turva on yksin Herran Jeesuksen pelastustyössä, jossa Hän vuodatti verensä, kuoli Golgatan ristillä ja ylösnousi Isän oikealle puolelle.

 

 

Petri Paavola

 

 

eXTReMe Tracker