Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Evankeliointia vai eksytystä?

Sain tänään (2.10.2017) sähköpostiini postia videolinkin kera. Saan aika paljon sähköpostia, erilaisia videolinkkejä sekä linkkejä kirjoituksiin liittyen Raamatun opetukseen, liittyen eksytyksiin (moni uskova lähettää postia huolenaiheenaan ajassamme olevat eksytykset), liittyen kysymyksiin mitä Raamattu opettaa erilaisista asioista, jonkin verran positiivista sekä negatiivista palautetta jne. Saan myös jumalattomilta monenlaisia yhteydenottoja nettisivujeni takia. Palautetta ja sähköpostia tulee sen verran etten millään ehdi kaikkeen tutustumaan saati vastaamaan. Jos kaikkeen ennättäisin vastaamaan, niin muuta en sitten välttämättä ehtisi tekemään, siitäkin huolimatta, että elän uskonvarassa, enkä ole maallisessa työssä, niin aika ei riitä millään kaikkeen siihen mitä minulle lähetetään sähköpostin kautta. En ole ketään vastaan, enkä väheksy ketään, mutta kerta kaikkiaan aika ei riitä joka paikkaan. Pyrin lukemaan minulle lähetetyt postit, mutta en pysty vastaamaan kaikkeen.

Olen saanut tänään useamman sähköpostin, mutta minulle lähetetty videolinkki sai minun sydämeni kiinnostumaan sen sisällöstä. Katsottuani videon, koin todella voimakkaasti, että minun tulee kirjoittaa tämä kirjoitus. Youtube video, johon otan nyt kantaa löytyy tämän kirjoituksen lopussa olevasta lähdeluettelon linkistä. Aihe on todella tärkeä siksi olisi hyvä jos tutkisit ja koettelisit kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Puhun tässä kirjoituksessa videolla esiintyvästä miehestä, koska hän ei ole kertonut omaa nimeään. Minulle sopii vallan mainiosti ettei hän halua paljastaa henkilöllisyyttään. Videolla esiintyvä mies puhuu ja käyttäytyy asiallisesti sekä hänellä tuntuu olevan vilpitön halu hyvään ja Raamatun totuuteen. Videosta tuli esille asioita, joita olisi hyvä tutkia tarkemmin Jumalan sanan valossa.

Videolla puhuttiin palvelutehtävistä, jotka keskittyvät eksytysten paljastamiseen ja etsimiseen sekä tutkimiseen. Videon mies toivottu Jumalan siunausta, johdatusta ja varjelusta niille uskon veljille ja sisarille, jotka uskovat, että Jumala on johtanut heidät sellaiseen palvelutyöhön.

Ef 4:
13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Raamatussa ei ole sellaista palvelutehtävää, joka keskittyisi pelkästään eksytysten paljastamiseen, tutkimiseen ja etsimiseen. Riippumatta siitä minkä palvelutehtävän Jumala itse kullekin armostaan antaa, niin jokaisen palvelutehtävän kautta pitäisi tulla esiin totuuden rakkaus Herrassa Jeesuksessa.

Jaak 1:22 Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.

1 Kor 9:
23 Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi.
24 ¶ Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niinkuin hän, että sen saavuttaisitte.
25 Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman.
26 Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niinkuin ilmaan hosuen,

Videon mies kehotti rukoilemaan että eksytyksiin keskittyvät ihmiset eivät unohtaisi evankelioida ihmisiä, sillä paras lääke eksytyksiä vastaan on puhdas, kokosydäminen ja Jeesus keskeinen evankeliumi, ei vain sanojen ja julistuksen kautta, vaan että evankeliointi olisi osa arkipäivää.

Tämä kehotus on todella tärkeä, sillä jos emme arkielämässä elä todeksi Jumalan sanan opetuksia, niin Raamatun sanan opetuksen mukaan elämme silloin itsepetoksessa. On hyvä evankelioida ihmisiä arjen keskellä, kun se tapahtuu Jumalan johdatuksessa, eikä ilmaan hosuen, jossa jumalattomat ihmiset nähdään ainoastaan pakkokäännytyksen kohteina, mutta ei lähimmäisinä, joita meidän tulisi rakastaa. Kun rakastamme lähimmäisiämme ja etsimme johdatusta evankelioimiseen, niin silloin jumalaton ei ole enää pelkkä pakkokäännytyksen kohde, vaan ihminen, jonka Jumala haluaa pelastaa suuressa rakkaudessaan. Lähimmäisen rakastaminen totuudessa avaa hedelmällisen oven Jumalan johdatukseen, joka ei toimi ilmaan hosuen, vaan tietää ja ymmärtää ajan ja hetken milloin, missä ja miten puhua ja kohdata jumalaton ihminen (joissakin tapauksissa myös sanaton evankeliumi tekojen kautta).

Eräs hyvä tapa arjen evankelioimisessa on myös kaiken edellä sanotun lisäksi Internet, sillä evankeliumia voi julistaa suoraan tai ajankohtaisten asioiden kautta, jotka kiinnostavat ihmisiä ja kirjoittaa näitä joko omilla kotisivuillaan tai blogissaan jne.

Videon mies sanoi, että hänen isänsä on jo pitkään eläkkeellä oleva vapaakirkon pastori, joka edelleen saarnaa, joka ei ole palvelutyössään lähes viidenkymmenen vuoden aikana keskittynyt eksytysten paljastamiseen, eikä niiden etsimiseen ja hän on siitä huolimatta nähnyt missä mennään hengellisesti ja Jumala on siunannut hänen palvelutyötään.

Kuten aikaisemmin kirjoitin, niin Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa keskittyä eksytysten paljastamiseen, vaan rakkauden totuudessa Herraan Jeesukseen ja Jumalan sanan totuuteen. Tulee mieleeni eräs tosi tapahtuma 1990-luvun puolivälistä. Keskustelin 1990-luvun puolessavälissä erään vapaansuuntien saarnaajan kanssa, joka oli asunut Pohjois-Amerikassa vuosi tai muutama vuosi ennen keskusteluamme. Tämä saarnaaja sanoi asuneensa siis Pohjois-Amerikassa ja oli huolissaan ns. Toronton "siunauksesta" ja ajatteli kirjoittavansa asiasta kirjeen Suomeen  herätysliikkeen johdolle. Saarnaaja sai kuitenkin pian tiedon siitä, että Suomessa hänen herätysliikkeensä oli ottanut vastaan ns. Toronton "siunauksen", jolloin tämä saarnaaja repi kirjeen, jonka hän oli aikonut lähettää Suomeen ja saarnaaja sanoi minulle, että hän päätti ettei ole kenenkään puolella eikä ketään vastaan ja että hän julistaa yksin Kristusta Jeesusta.

Tämä saarnaaja ei uskaltanut ottaa Toronto "siunaus" asiaa esille, eikä uskaltanut varoittaa asiasta herätysliikettään, koska liikkeen johto oli sen jo hyväksynyt. Se mikä oli kaikkein kamalinta oli se, että tämä saarnaaja ei uskaltanut varoittaa eksytyksestä, joka toi hajaannuksen herätysliikkeeseen, aiheutti haureellisia avioeroja, aiheutti mielenterveysongelmia, johdatti hengelliseen sokeuteen, jossa moni vieläkin vaeltaa väärän hengen vaikutuksesta, ja jopa aiheutti itsetuhoisia ajatuksia joidenkin uskovien sydämissä sekä ainakin muutamassa tapauksessa mahdollisesti aiheutti itsemurhan.

Kun tämä saarnaaja päätti keskittyä vain julistamaan Kristusta, niin hän ei ymmärtänyt sitä, että jos hän olisi todella julistanut Kristusta, niin hänen olisi täytynyt uskaltaa paljastaa eksytys, jota hän ei etsinyt, mutta joka käveli häntä vastaan juuri sen tähden, että hän olisi paljastanut tämän eksytyksen. Jos hän olisi ollut kuuliainen Jumalalle, niin hänen kuuliaisuutensa kautta moni herätysliikkeessä oleva uskova olisi voinut välttyä eksytyksestä ja uskon haaksirikosta. Tämä saarnaaja varmaankin itse ajatteli Jumalan siunaavan häntä, koska hän "julisti vain Kristusta". En usko Jumalan siunaavan meitä kun ja jos tiedämme vahingollisen eksytyksen olemassaolosta ja suljemme suumme siitä ja sanomme julistavamme ainoastaan Kristusta. Todellisuudessa tällaisessa tilanteessa oleva saarnaaja ei julista ainoastaan Kristusta, vaan korvasyyhyä ja sallii kavalan ja karmean eksytyksen raadella ja tuhota eksyneitä ja avun tarpeessa olevia uskovia. Hänen olisi pitänyt julistaa todellisesti Kristusta ja olla auttamassa eksyneitä pois tuhon tieltä, eikä jättää sisariaan ja veljiään vihollisen raadeltaviksi.

Mark 7:
6 Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: ‘Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana;
7 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä’.
8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä."
9 Ja hän sanoi heille: "Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne.
10 Sillä Mooses on sanonut: ‘Kunnioita isääsi ja äitiäsi’, ja: ‘Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman’.
11 Mutta te sanotte, että jos ihminen sanoo isälleen tai äidilleen: ‘Se, minkä sinä olisit saava minulta hyväksesi, on korban’ -se on uhrilahja--
12 ja niin te ette enää salli hänen antaa mitään avustusta isälleen tai äidilleen.
13 Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette."

Luuk 21:8 Niin hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ‘Minä olen se’, ja: ‘Aika on lähellä’. Mutta älkää menkö heidän perässään.

Ef 5:
10 ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;
11 älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.

Jaak 5:
19 Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa,
20 niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.

Raamattu ei opeta meitä keskittymään eksytyksiin, mutta pimeyden teoista (eksytys, valhe) tulee nuhdella, joka tarkoittaa eksytyksen paljastamista sävyisyyden Hengessä. Raamattu myös opettaa, että on oikein ja Raamatullista palauttaa joku uskon veli (uskon sisar) eksytyksen tieltä, jos hän on eksynyt pois totuudesta. Emme saa keskittyä eksytykseen, mutta kun ja jos eteemme tulee eksytys, niin meidän tulisi paljastaa eksytys, koska sen kautta, joku eksynyt voi tehdä parannuksen ja Raamatun sanan opetuksen mukaan jopa hänen sielunsa voi pelastua parannuksenteon jälkeen kun hän palaa eksymyksen tieltä takaisin totuuden tielle. Kyse on todella tärkeästä asiasta.

Herra Jeesus sanoi tarkoittaen lopun aikoja ja viimeisiä päiviä, että silloin tulee paljon eksytyksiä ja että meidän tulee katsoa (tutkia ja koetella) ettemme eksy. Herra Jeesus myös puuttui eksyttäjien opetuksiin paljastaen ne. Jeesuksen aikana eksyttäjät opettivat valheellista uhrilahja oppia, jonka seurauksena ei olisi enää tarvinnut kunnioittaa isäänsä ja äitiänsä. Herra Jeesus paljasti nämä eksyttäjät ja eksytykset sekä tietenkin opetti Jumalan sanan totuutta, että isää ja äitiä tulee kunnioittaa ja valheet pitää hylätä. Herran Jeesuksen esimerkin mukaisesti meidänkin tulee paljastaa ajassamme vaikuttavia eksytyksiä ja jos emme niin tee, niin silloin monet eksyvät ja ajautuvat uskon haaksirikkoon ja vihollisen raadeltaviksi sekä jotkut jopa eksymyksen tähden kulkevat kohti iankaikkista kuolemaa.

Todellinen Jeesus keskeinen usko ei ole eksytys keskeinen, mutta paljastaa eteen tulevat eksytykset sekä kertoo ja opettaa sen mikä on Jumalan sanan totuus. Sellainen uskova, kuten aikaisemmin esille tuomani saarnaaja, joka ei paljastanut selkeätä eksytystä ihmispelon tähden ei ihan oikeasti ole Jeesus keskeinen ihminen, vaan ihminen, joka ihmispelon tähden keskittyy oman maineensa puhtaana pysymiseen. Kun hän pelkää ihmisiä, niin hän ei kykene julistamaan ja opettamaan koko Jumalan sanan totuutta, vaan ihmispelon tähden voi julistaa vain sitä minkä ihmisten korvasyyhy sallii "julistettavaksi".

Se mikä oli tärkeää videon miehen puheessa oli se kuinka emme saa luulla, että kaikki mikä tapahtuu uskovan palvelutehtävän kautta olisi automaattisesti Jumalasta, sillä näin ei totisestikaan ole. Tämä on jokaisen meistä Herran Jeesuksen opetuslapsen hyvä muistaa. Me voimme erehtyä siitäkin huolimatta, että Pyhä Henki asuu meissä. Parannusta saamme tehdä aina sen mukaan kun ymmärrämme erehtyneemme ja siihen on ihan oikeasti aihetta.

Videon mies puhui myös todella tärkeistä asioista kun hän sanoi Jumalan kunnian olevan kaikkien palvelutehtävien takana sekä kehotti uskovia rakkaudesta Jumalaan kokosydämisesti uskomaan Jeesukseen ja että ihmisiä voisi pelastua. Edellä olevan lauseen sanojen sisältö olkoon jokaisen uskovan sydämessä ykkösasiana.

 


Petri Paavola 2.10.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
youtube.com/watch?v=mHg_7z7a7Qc

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker