Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Genesis todistaa luomisesta

Raamatun sana todistaa Jumalan luoneen maan ja taivaan. 1 Mooseksen kirjan ensimmäisessä jakeessa on kiistaton todistus siitä, että Raamattu on Jumalan sanan ilmoitus. 1 Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta jakeesta yksi tulee esille Jumalan todistus taivaan ja maan Luojana numero seitsemän kautta. Numero seitsemän esiintyy Jumalan luomistyössä aikamääreenä, avaruudessa, maassa, luonnonilmiöissä, Jumalan huolenpidossa sekä syntien anteeksiantamuksessa.

Kaikkein tärkein Jumalan todistus on pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen syntiselle ihmiselle, mutta Raamatussa on myös muita mielenkiintoisia todisteita, jotka tuovat esille mm. sen että Raamatun Jumala on taivaan ja maan Luoja sekä Herra ja Pelastaja.

Sisällys:
1 Moos 1:1 seitsemän sanaa
Alussa Jumala loi
Jumala loi taivaan
Jumala loi maan
Avaruus aika ja aine
1 Moos 1:1 symbolinen ja kirjaimellinen merkitys
Numerot seitsemän ja kolme


 

 

1 Moos 1:1 seitsemän sanaa

1 Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa yksi on alkutekstissä, eli hepreankielen Raamatussa seitsemän sanaa. Nämä seitsemän hepreankielen sanaa kertovat alussa Jumalan luoneen maan ja taivaan. Laskemalla kirjaimia   oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle saamme tulokseksi 28 kirjainta, eli neljä kertaa seitsemän kirjaimen sarjan. Jumala asetti luvun seitsemän todistamaan Hänen luomistyöstään ja täydellisistä teoistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme löytää numeron seitsemän siitä mitä Jumala on luonut ja tehnyt.

Alussa Jumala loi

1 Mooseksen kirja alkaa sanoilla: Alussa loi Jumala. Alussa sana on hepreaksi beresit, joka tarkoittaa alku, ensimmäinen, pää, aika.

1 Moos 1:14 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,

Jumala loi aikakäsitteen päivät ja vuodet. Jumalan loi taivaat ja maan kuudessa päivässä ja seitsemäntenä päivänä Hän lepäsi luomistyöstä. Tämän seurauksena Jumala asetti seitsemänpäiväisen viikkojärjestelmän, jota vielä nykyäänkin noudatetaan kaikkialla todistuksena Jumalan luomistyöstä, jonka sinetiksi ja todisteeksi Hän asetti numero seitsemän.

Jumala loi taivaan

1 Moos 1:
16 Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.
17 Ja Jumala pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle

Jumala loi useita taivaankappaleita (aurinko, kuu, planeetat, tähdet), mutta on todella mielenkiintoista, että suurista taivaan kappaleista ihminen kykenee näkemään vain seitsemän paljaalla silmällä. Jumala on Kaikkivaltias ja Hänen luomansa avaruus on ääretön ja ihminen kykenee näkemään luomistyössä tehdyn silmän kautta seitsemän suurta taivaankappaletta todistuksena Jumalan luomistyöstä (Aurinko, Kuu, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, Saturnus). Planeettoja on toki enemmän kuin seitsemän ja ihminen kykenee apuvälineiden avulla näkemään enemmän kuin seitsemän suurta taivaankappaletta, mutta luomisessa syntyneen silmän kautta ihminen kykenee näkemään vain seitsemän suurta taivaankappaletta (planeettaa) lukuun ottamatta tähtiä, jotka ihmissilmä pystyy näkemään ja havaitsemaan. Jumala Kaikkivaltias Luoja todistaa luoduille luomistyönsä tuloksista numero seitsemän kautta.

Jumala loi maan

1 Moos 1:10 Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

Alussa maa oli yksi iso manner, jota ympäröi meret. Maapallon karttaa katselemalla huomaat kuinka mantereet sopivat yhteen ja jos ne olisivat kiinni toisissaan, niin niistä muodostuisi yksi iso maa-alue. Raamatun mukaan maa on jakaantunut eri maanosiin vedenpaisumuksen jälkeisenä aikana:

1 Moos. 10:25 And unto Eber were born two sons; the name of the one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother’s name was Joktan. (JPS - Jewish Publication Society Bible 1917)

Alkutekstin mukaan maa on jakaantunut. Monien tiedemiesten mukaan alussa on ollut yksi iso maa-alue, mutta mannerlaattojen liikkumisen seurauksena on syntynyt useita mantereita. Jumala vaikutti maan jakaantumisen vedenpaisumuksen jälkeisinä aikoina. Maan jakaantumisen seurauksena maa on jakaantunut seitsemään erilaiseen maanosaan (Aasia, Afrikka, Antarktis, Australia, Etelä-Amerikka, Eurooppa, Pohjois-Amerikka). Luomistyönsä todistukseksi Jumala jakoi maan seitsemään eri maanosaan.

Nykyään lasketaan olevan vain kolme valtamerta Tyynimeri, Atlantti ja Intian valtameri. Tarkasti laskemalla saadaan kuitenkin seitsemän toisistaan erottuvaa valtamerta, jotka ovat Pohjoinen jäämeri, Eteläinen jäämeri, Pohjoinen Tyynimeri, Eteläinen Tyynimeri, Pohjoinen Atlantin valtameri, Eteläinen Atlantin valtameri ja Intian valtameri. Jumalan toimesta maa jakaantui seitsemään erilaiseen maanosaan sekä valtamereen todistuksena sille, että Raamatun Jumala on taivaan ja maan Luoja.

Sateenkaari

1 Moos 9:
11 Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele."
12 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat:
13 minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.
14 Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä,
15 muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa.
16 Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on."
17 Ja Jumala sanoi Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on".

Jumala sanoi ettei vedenpaisumus koskaan enää hukuta maailmaa, jonka merkiksi Jumala asettaa sateenkaaren liiton merkiksi maan päällä olevien elävien olentojen ja Jumalan välillä. Sateenkaaressa on seitsemän väriä (punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, indigo ja violetti). Luomistyönsä todisteeksi Jumala asetti seitsemän väriä sateenkaaren väreiksi.

Avaruus aika ja aine

Osa ihmisistä uskoo ns. tähtien evoluutioon avaruudessa, evoluutioteoriaan jonka mukaan elämä on kehittynyt itseohjautuvasti maan päälle ilman älyä, eli ilman Luoja Jumalan luomistyötä. Nykyisin osa tiedemiehistä ei enää usko Darwinistiseen evoluutioteoriaan, koska evoluutioteoria itseohjautuvasti ei olisi kyennyt aikaansaamaa ihmisessä olevaa monimutkaista matemaattista DNA koodia. Näiden tutkijoiden mukaan DNA on järjestynyt niin tarkasti ja täsmällisesti, että se paljastaa aritmeettisen kokonaisuuden ja ideografisen kaavan symbolisesta kielestä, jonka tähden se ei voi olla mitenkään peräisin evoluution mukaisesta teoriasta, vaan maan ulkopuolisen älyn eli jonkinlaisten korkean kehityksen omaavien avaruusolentojen luoma ja koodaama. Toisin sanoen nämä tutkijat uskovat, että ihmisen DNA on maan ulkopuolisen älyn luoma biologinen koodijärjestelmä elämän rakentumiseen.

On totta ettei evoluutioteorian mukainen itseohjautuva prosessi kykene saamaan aikaan maanpallon monimuotoisen elämän kehitystä. Evoluutioteoria on siten valheellinen käsitys elämän kehittymisestä. Tämän ovat jo monet tiedemiehet huomanneet ja ymmärtäneet ja siksi he ovat hylänneet evoluutioteorian, mutta osa heistä on hylätessään valheen eksynyt uskomaan toisen valheen, eli luomiskertomukseen, jonka mukaan avaruusolennot ovat luoneet ja aikaansaaneet ihmisen elämän DNA:n kautta.

Ehkäpä tämä valheellinen avaruusolentojen luomiskertomus huipentuu siihen, kun pahuuden henkivallat tulevat näyttäytymään ihmiskunnalle "avaruusolentojen" hahmossa valehdellen ihmisille, että ihmiset ovat avaruusolentojen "korkeamman sivilisaation" luomistyön tulos. Raamattu kertoo Jumalan luoneen elämän maan päälle, ei avaruusolentojen. Oikea ja totuuteen perustuva luomiskertomus löytyy vain Raamatusta.

Jumalan luominen

Jumalan luomisesta tulee esille kolme asiaa avaruus (taivaat), aika (Jumala asetti ajat) sekä aine, sillä Jumala loi maan, kasvit, puut, eläimet, ihmisen sekä alkuaineet ja metallit jne. Raamattu opettaa, että ensin Jumala loi taivaat (avaruus ja sen taivaankappaleet sekä enkelit), jonka jälkeen Hän loi maan, kasvillisuuden puut, auringon ja kuun (asetti ajan), eläimet ja ihmiset.

Raamatun opetuksen mukaan avaruuden, ajan sekä aineen luominen kesti seitsemän päivää, ei miljardeja vuosia. Luomisen koodi on seitsemän, sillä avaruus, maapallon aikajärjestelmä sekä monimuotoinen elämä maan päälle luotiin kuudessa päivässä sekä Jumala päätti seitsemäntenä päivänä luomistyönsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Tällä tavalla Jumalan luomisen todistus on asetettu numero seitsemän kohdalle.

DNA:n todistus Raamatussa

Raamatun luomiskertomus on ainoa todellinen vaihtoehto kertoen sen millä tavalla maailmankaikkeus, maapallomme sekä elämä maanpallolla on saanut syntynsä. Ihmisessä oleva DNA-rakenne todistaa sen ettei elämä maapallolla ole voinut muodostua evoluutioteorian opettaman kehityksen kautta.

Ihmisen DNA:ssa on noin 3 miljardia kirjainkoodiparia, jossa kaikki tieto ihmisen elämän rakentumisesta kaikkine yksityiskohtineen (kaikki elimet, hiusten ja silmien väri jne.) Elävään elämään tarvitaan DNA, eli tieto kuinka elämä rakentuu. Noin 3 miljardin DNA kirjainkoodinparin muodostuminen itseohjautuvasti ilman älykästä suunnittelua ja Luojaa on mahdottomuus. Ei edes miljardien vuosien aikana tapahtunut kehitys kykene muodostamaan monimuotoista elämää, eikä rakentamaan n. 3 miljardia kirjainkoodiparia, joissa on täydellinen tieto millä tavalla elämä rakentuu ja toimii.

On päivänselvää ettei itseohjautuva kehitys ilman älyä kykene luomaan niin hienoa, tarkkaa ja hämmästyttävää rakennetta kuin DNA. Itseohjautuva kehitys ilman älyä ei kykene muodostamaan 3 miljardia kirjainkoodiparia, jossa on elämän rakennuspiirustukset. Ainoa vaihtoehto on Raamatun Jumala, joka on suunnittelut ja luonut ihmisen ja muun elämän maan päälle.

Ps 139:

13 Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa.

14 Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää.

15 Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä.

16 Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani (golem),. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.

Psa 139:16 Thine eyes did see mine unformed substance (golem), and in Thy book they were all written - even the days that were fashioned, when as yet there was none of them. (JPS - Jewish Society Publiation Bible 1917)

Hepreankielen sana golem tarkoittaa Raamatun sanakirjojen mukaan ainetta tai materiaa, joka ei ole vielä kokonaan valmis tai viimeistelty sekä kietoa, kääriä ja kiertää. Golem tulee sanasta galam, joka tarkoittaa kääriä tai kiertää yhteen. Tutkimalla Psalmi 139 jakeita 13-16 alkutekstin valossa löydämme jotakin todella mielenkiintoista ja merkittävää. Psalmi 139:16 sanoo Jumalan nähneen ja tehneen ihmisen olemuksen, joka ei ollut vielä ihan täysin valmis ja joka oli kääritty tai kieritty yhteen. DNA:n rakenteessa on kaksoiskierre. Raamattu Jumalan sana kertoo ihmisen elämän alkavan kierteen muotoisena, joka ei ole ihan vielä kokonaan valmis, sillä DNA:n kaksoiskierre rakenteessa on jokaisen ihmisen persoonallinen tieto, jolla ei ole vielä koko ihmisen muotoa (keho ja sen kaikki jäsenet). Ihmisen keho kaikkine jäsenineen tulee kuitenkin rakentumaan DNA:n ympärille. Raamatun sanakirjat kuten Online Bible Hebrew Lexicon, Mickelson's Greek and Hebrew Dictionary sekä Brown-Driver-Brigg's Hebrew Dictionary antavat myös golem sanalle merkitykset sikiö ja alkio.

Ihmisen luominen ja DNA

1 Moos 2:
21 ¶ Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan (tsela) ja täytti sen paikan lihalla.
22 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta (tsela), jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
23 Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu".
24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.

Suomalainen 33/38 Raamatunkäännös sanoo Herra Jumalan vaivuttaneen ihmisen raskaaseen uneen ja kun ihminen (mies) nukkui, niin Jumala otti yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.

Alkutekstissä ei lue, että täytti sen paikan lihalla, vaan että sulki lihan. Jumala suoritti taivaallisen kirurgisen toimenpiteen, jossa Hän ensin nukutti miehen ja otti miehestä osan ja "ompeli leikkaushaavan umpeen".

Alkuteksti käyttää sanaa tsela, joka tarkoittaa kylkiluun lisäksi puoli, puolikas tai sivu. Raamattu käyttää tsela sanaa kuvaamaan jonkun asian toista sivua, puolikasta tai puolta. Uskon että Jumala otti miehen kylkiluun sekä soluista XY-kromosomista sen toisen puolen, eli X-kromosomin sisältävän puolen ja kahdensi ne XX-kromosomiksi ja rakensi siitä naisen. Raamattu sanoo, että Jumala otti miehestä kylkiluun ja rakensi siitä naisen. Jumala otti miehen soluista XY-kromosomista sen toisen puolen, eli X:n kahdentaen sen XX:ksi ja rakensi siitä kokonaisen naisen. Siksi miehellä on XY-kromosomi ja naisella XX-kromosomi.

Jumala olisi voinut tehdä naisen samalla tavalla kuin miehen, mutta Hän otti miehestä osan, josta Hän teki naisen. Miksi Jumala toimi tällä tavalla?

Raamattu antaa tähän selkeän vastauksen sanomalla, että koska nainen on otettu miehestä, niin hän luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Jumala halusi sanassaan opettaa, että mies ja vaimo kuuluvat kiinteästi yhteen, ollen yhtä lihaa. Yksi liha tarkoittaa rakkauden ja kunnioituksen kautta toisiinsa sitoutumista avioliiton kautta.

Kun Jumala loi miehen, niin Hän teki miehestä naisen, eli samanlaisen, ikään kuin kopion, mutta kuitenkin erilaisen, eli oman persoonan ja eri sukupuolta. Luomisessa Jumala kahdensi ihmisen ottamalla X-kromosomin toisen puolen lisäten siihen toisen X:n, josta tuli XX-kromosomi.

Raamattu siis kertoo meille DNA:sta, sillä Jumala kertoo ottaneensa miehen sisältä jotain, josta Hän rakensi naisen. Hepreankielen sana tsela ja sen merkitykset ja kuinka sanaa käytetään paljastaa meille sen että kyseessä on DNA. Äidin kohdussa sikiössä on DNA, jonka kautta alkaa rakentumaan uusi elämä ja ihminen, eli toinen ihminen. Raamattu käyttää tsela sanaa asioiden toisesta puolesta ja sivusta, eli asiasta joka on kopio ja samanlainen kuin toinen puoli mutta kuitenkin erilainen.

Otan asiaa valaisevan esimerkin. Laivan rungossa on kaksi sivua ja puolta, jotka ovat samanlaisia, mutta erilaisia sekä kopioita toisistaan. Laivan rungon molemmat puolet ovat kahdentuneessa tilassa, sillä rungossa on kaksi erilaista puolta. DNA:ssa asiat kopioituu ja kahdentuu, eli sama asia kuin Jumala loi miehestä naisen. Voimme uskoa ja ymmärtää, että Raamattu kertoo luomisessa DNA:n kahdentumisesta ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että Raamattu puhuu DNA:sta, sillä Jumala otti miehen kylkiluun sekä  kahdensi X-kromosomin XX-kromosomiksi.

Raamatun sanan tärkein sanoma on syntien anteeksiantamus uskon kautta Herraan Jeesukseen, mutta Raamatulla on myös monia muita totuuden ulottuvuuksia. Raamatun todistus elämän synnystä Jumalan luomistyönä on eräs monista kiistattomista todisteista, joka vahvistaa Raamatun olevan totta ja Jumalan sanaa.

DNA ja hepreankielen symbolinen merkitys

Raamatussa ei ole DNA sanaa, sillä ensimmäisen kerran DNA sana ja käsite otettiin käyttöön lähes 1900 vuotta Herran Jeesuksen syntymän jälkeen. Raamatusta voimme kuitenkin löytää DNA käsitteen.

Tutkimme ensin hepreankielen kirjainten merkityksiä. Juutalaiset ovat antaneet hepreankielen jokaiselle kirjaimelle lukuarvon, kirjaimellisen merkityksen sekä symbolisen merkityksen tietämättä DNA:sta sekä siitä, että Jumala on koodannut DNA:n kautta ihmisen elämän rakentumisohjeet. DNA on kansainvälinen kirjainyhdistelmä, joka kertoo ihmisen sisällä olevasta tietokoodijärjestelmästä. Uskon Jumalan nähneen tämänkin asian etukäteen ja vaikuttaneen niin, että Hän tuo todisteet esiin DNA:sta, jonka Hän on itse luonut ja rakentanut.

D-kirjain on hepreaksi Dalet, jonka symbolinen merkitys on polku, astua, tulla. N-kirjain on hepreaksi Nun, jonka symbolinen merkitys on elämä. A-kirjain on hepreaksi Alef, jonka symbolinen merkitys on voima, johtaja ja ensimmäinen.

Hepreankielen kirjainten DNA symbolinen merkitys on polku elämän voimaan; tulla elämään ensimmäisenä; tulla elämän voima, eli elämän voiman tuleminen. DNA:n kautta rakentuu ja tapahtuu ensimmäisenä ihmisen elämän voiman ilmituleminen äidin kohdussa sen jälkeen kun Jumalan vaikuttama elämän henki on syntynyt. En usko tässä kohden sattumaan, vaan siihen että Jumalalla on tässä sormensa pelissä. Jumalan vaikuttama elämän henki antaa ihmiselle voiman elää josta myös DNA ja sen rakenteet sekä ihmisen elimistön mekanismit ammentavat elämän voiman.

Jumala on käyttänyt juutalaista kansaa tuomaan Hänen sanansa ilmoituksensa koko ihmiskunnalle, niin Vanhan kuin Uuden Liiton Kirjoitusten kautta. Uskon Jumalan vaikuttaneen myös juutalaisten hepreankielen kirjainten merkityksessä, jonka kautta Hän myös todistaa itsestään (katso Messiaan koodi). Raamattu, Jumalan sana on ensisijainen todiste, jonka kautta Jumala ilmoittaa itsestään sekä pelastuksen tien, mutta Hän on jättänyt jälkeensä todisteita itsestään joista esimerkiksi luonto ja sen monimuotoinen elämä todistaa väkevästi Jumalan luomistöistä. Uskon Jumalan myös vaikuttaneen siihen millaisia merkityksiä juutalaiset antoivat hepreankielen kirjaimille, joiden kautta Hän myös todistaa itsestään ja teoistaan. Jumala todistaa DNA:sta hepreankielen kirjainten kautta.

Muistutan vielä, että Jumalan sana, Raamattu on Jumalan sanoman ilmoituksen tärkein ja ensisijainen lähde. Pelastava usko syntyy vain Raamatun, eli Jumalan sanan kautta.

1 Moos 1:1 symbolinen ja kirjaimellinen merkitys

Jumalan sanan kirjoitetulla todistuksella on ehdoton painoarvo todistaa totuudesta sekä synnyttää Pyhän Hengen kautta pelastava usko. Tämä on ehdoton ja kiistaton totuus, eikä minkään muun todistuksen painoarvoa, voi verrata Jumalan sanan kirjoitettuun ilmoitukseen, joka on kaikkein tärkein Jumalan sanan ilmoitus.

Hepreankielen kirjainten symboli ja kirjaimellisen merkityksen kautta 1 Moos 1:1 tuo todella mielenkiintoisen sanoman. Tämä todistus ei mene ohi ja yli sen mitä Raamatun sana todistaa, mutta tuo mielenkiintoisen ulottuvuuden Raamatun sanaan sekä sen alkukieleen. Tässä kohden täytyy myös muistaa se, että juutalaiset ovat antaneet symboliset ja kirjaimelliset merkitykset hepreankielen kirjaimille tietämättä Herrasta Jeesuksesta. Jumala on edeltä nähnyt minkälaisia merkityksiä juutalaiset antavat kirjaimille, siksi on todella merkittävää se minkälainen sanoma muodostuu kun käymme läpi 1 Moos 1:1:ssa olevat kirjaimet symbolisen ja kirjaimellisen merkityksen kautta.

Bereshit -alussa sanan hepreankielen kirjainten merkitykset ovat. Beit keho teltta talo tai huone; Resh pää; Alef voima johtaja ensimmäinen tai Jumala; Shin tuhota kivi ja huippu; Jod käsi ja teko; Tav merkki liitto risti ja sinetöidä.

Bara -luoda sanan hepreankielen kirjainten merkitykset ovat. Beit keho teltta talo tai huone; Resh pää; Alef voima johtaja ensimmäinen tai Jumala.

Elohim -Jumala sanan hepreankielen kirjainten merkitykset ovat. Alef voima johtaja ensimmäinen tai Jumala; Lamed sauva; He aitaus ja paljastaa;  Jod käsi ja teko; Mem vesi ja mahtava.

Eth -itse sekä viittaa verbin tai preposition kohdetta. Eth sanan hepreankielen kirjainten merkitykset ovat. Alef voima johtaja ensimmäinen tai Jumala; Tav merkki liitto risti ja sinetöidä.

HaShamajim - taivas (mon. taivaat) sanan hepreankielen kirjainten merkitykset ovat. He aitaus ja paljastaa; Shin tuhota kivi ja huippu; Mem vesi ja mahtava; Jod käsi ja teko; Mem vesi ja mahtava.

Veth -itse sekä viittaa verbin tai preposition kohdetta. Veth sanan hepreankielen kirjainten merkitykset ovat. Vav naula liittää ja turvallisuus; Alef voima johtaja ensimmäinen tai Jumala; Tav merkki liitto risti ja sinetöidä.

HaArets -sanan hepreankielen kirjainten merkitykset ovat. He aitaus ja paljastaa; Alef voima johtaja ensimmäinen tai Jumala; Resh pää; Tsadi koukku halu toivomus ja oikeamielinen.

Kirjainten merkitysten perusteella saamme seuraavanlaisen sanoman. Jumala tapetaan ja tämän teon kautta risti on merkki liitosta (Uusi Liitto). Jumala on huoneensa (kansan) voima ja johtaja. Jumalan paimensauvan voiman kautta paljastuu mahtavia tekoja. Jumala sinetöi liiton ristin kautta. Luotu materia (kivi) paljastavat mahtavan teon veden kautta (luomisteon todistus). Jumala naulittiin ristille liiton merkiksi. Jumala paljastaa oikeamieliselle tahtonsa.

Edellä oleva sanoma oli tulkinnallinen, jonka voi saada hepreankielen kirjainten merkitysten perusteella. Sanoma oli Raamatun sanan totuuden mukainen sillä Herra Jeesus on Jumala, mutta ei Isä. Herra Jeesus tapettiin Golgatan ristillä, jonka seurauksena astui voimaan Uusi Liitto. Jumalan voima kautta tapahtuu mahtavia tekoja. Jumala todellakin sinetöi Uuden Liiton Herran Jeesuksen kautta. Raamattu opettaa että kaikki luodut asiat ovat rakennettu veden kautta. Herra Jeesus naulittiin ristille Uuden Liiton merkiksi, Jumala paljastaa ja opettaa oikeamieliselle tahtonsa ja Jumalan sanan totuuden.

En kehota ketään syventymään pääsääntöisesti hepreankielen kirjainten merkityksiin, vaan yksinomaan Jumalan sanan kirjoitettuun ilmoitukseen. Hepreankielen kirjainten kirjalliset merkitykset saakoon vähemmän aikaa Herran Jeesuksen opetuslapsen elämässä kuin Jumalan sanan kirjaimellisen sanan ilmoituksen tutkiminen, koska pelastava sekä uskoa kasvattava usko syntyy Jumalan sanan kirjaimellisen ilmoituksen kautta:

Room 10:
16 Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?"
17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Numerot seitsemän ja kolme

Tohtori Ivan Panin tutki 50 vuoden ajan Raamatun numerollisuutta. Hän huomasi että Raamatun teksti on täynnä erilaisia seitsenjärjestelmään perustuvia tekstikuvioita. Panin tutkimukset osoittavat kiistattomasti ettei Raamattu voi olla vain ihmisen kirjoittama, vaan ihmisten jota Jumalan henki inspiroi ja johdatti kirjoittamaan Raamattua. Paninin mukaan Raamatun numerollisuutta ei ole voinut saanut aikaan kuin yli kaiken yltävä Matemaattinen Äly, Luonnon Matemaattinen Kirjailija, eli Raamatun Kaikkivaltias Jumala. Ivan Paninin mukaan Raamatun Jumalan olemassaolon kieltävät ihmiset ovat leimautuneet mieleltään, ei järjelliseksi, vaan järjettömiksi ihmisiksi.

Genesis todistaa kiistattomasti Jumalan asettaman Raamatun numerollisuuden, joka jatkuu esimerkiksi numero seitsemän kohdalla kautta koko Raamatun tekstin aina Uuden Testamentin todistuksen puolelle

1 Mooseksen kirjan 1 luvussa jakeessa 1 on kolme sanaa, joista muodostuu lukuarvo 777. Jumala on Elohim (lukuarvo 86), taivaat on HaShamajim (395) ja maan on HaArets (296). 86+395+296=777. Jumala sana opettaa, että kaiken todistuksen tulee nojata kahden tai kolmen todistajan todistukseen. Jumala itse asetti kolmen sanan kautta todistuksen luomistyöstänsä, joiden yhteislukuarvo on 777. Jumala sinetöi todistuksensa kolme kertaa, jonka todistuksen perusteella tuli kolmesti luku seitsemän. Raamatun Jumalan sinetti kolminkertaisesta todistuksesta päättyen lukuun 777 on todella vahva osoitus ja todiste siitä, että luominen on totta ja on tapahtunut juuri niin kuin Raamatussa kerrotaan.

1 Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 1 on 28 kirjainta, eli neljä kertaa seitsemän. 1 Moos 1:1 tulee esille kuinka Raamatun sanan todistus on vahvistettu useamman kuin kolmen todistuksen kanssa, koska kyseessä on totisesti Kaikkivaltiaan Jumalan sana.

Edellä esillä ollut DNA:n ja luomisen yhteys kytkeytyy myös numeroon seitsemään, jonka kolmen todistuksen nojalla annettu lukuarvo 777 kiistattomasti todistaa.

5 Moos 19:15 Yksi ainoa todistaja älköön olko pätevä ketään vastaan, olkoonpa mikä pahateko tai rikkomus, mikä synti tahansa, jonka joku tekee. Kahden tai kolmen todistajan sanalla on asia vahva.

Seitsemän on täydellisyyden luku, siksi se esiintyy niin monella tavalla 1 Moos 1:1 kohdassa todisteena Jumalan luomistyöstä ja teoista. Raamatussa on monia asioita, joissa esiintyy luku seitsemän todistaen Jumalan täydellisistä teoista. Otan tässä kohden esille niistä vain muutaman.

Kultainen lampunjalka

2 Moos 37:
17 Hän teki myös seitsenhaaraisen lampun puhtaasta kullasta. Kohotakoista tekoa hän teki seitsenhaaraisen lampun jalkoineen ja varsineen; sen kukkakuvut, nuput kukkalehtineen, olivat samaa kappaletta kuin se.
18 Kuusi haaraa lähti lampun sivuista, kolme haaraa toisesta sivusta ja kolme haaraa toisesta sivusta.
19 Toisessa haarassa oli kolme mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen, ja toisessa haarassa samoin kolme mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen; näin oli jokaisessa kuudessa haarassa, jotka lampusta lähtivät.
20 Mutta itse seitsenhaaraisessa lampussa oli neljä mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen.
21 Yksi nuppu oli aina jokaisen haaraparin alla niistä kuudesta haarasta, jotka lampusta lähtivät.
22 Nuput ja haarat olivat samaa kappaletta kuin se; se oli kokonaan samaa kohotakoista tekoa, puhdasta kultaa.
23 Ja hän teki siihen seitsemän lamppua ja siihen kuuluvat lamppusakset ja karstakupit puhtaasta kullasta.
24 Yhdestä talentista puhdasta kultaa hän teki sekä sen että kaikki sen kalut.


Ilm 1:
11 joka sanoi: "Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan".
12 Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa,
13 ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn.

Vanhan liiton aikana ilmestysmajassa oli seitsemän kultaista lampunjalkaa. Kultainen lampunjalka on esikuvaa seurakunnasta Jumalan kansasta. Kultaisessa lampunjalassa oli seitsemän haaraa, koska Jumala on lunastanut, pelastanut ja pyhittänyt kansansa Herran Jeesuksen sovitusuhrin kautta. Jumalan kansan on täydellinen Jumalan silmissä, ei oman vaelluksensa tähden, vaan Herran Jeesuksen sovitusuhrin ansiosta, siksi seurakunnan esikuva ja symboli oli seitsenhaarainen kultainen lampunjalka, joita oli ilmestysmajassa seitsemän kappaletta.

Matt 12:40 Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

Herra Jeesus oli kolme päivää ja kolme yötä (72 tuntia) maan povessa. Jumalan seurakunta on merkitty numerolla seitsemän ja Herran Jeesuksen sovitusuhrin ja kuoleman jälkeen Hän oli kolme päivää ja yötä maan povessa. Sama todistus kuin luomisessa, jossa kolmen todistajan kautta vahvistettiin kolmesti numero seitsemän.

Syntien anteeksiantaminen

Matt 18:
21 ¶ Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?"
22 Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.

Herra Jeesus osoitti, että Jumalan anteeksiantamus synteihin nähden toimii seitsemän numeron kautta, sillä synnin rikkojalle annetaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän anteeksi hänen rikkomuksensa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että 490 kertaa ihmisellä on mahdollisuus saada syntinsä anteeksi, vaan sitä että kun vuodessa 365 päivää, niin Jumalan armoa riittää yllin kyllin syntinsä katuvalle ja tunnustavalle ihmiselle.

Jumalan sanan seitsenkertainen puhtaus

Ps 12:6 (12:7) Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.

Jumalan sanan totuus on täydellinen, siksi se on vertauskuvallisesti kuin seitsenkertaisesti puhdistettua. Jumala vahvistaa ja todistaa Raamatun sanan numero seitsemän kautta.

Jumalan huolenpito

Matt 15:
32 Ja Jeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi: "Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää; enkä minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla".
33 Niin opetuslapset sanoivat hänelle: "Mistä me saamme täällä erämaassa niin paljon leipää, että voimme ravita noin suuren kansanjoukon?"
34 Jeesus sanoi heille: "Montako leipää teillä on?" He sanoivat: "Seitsemän, ja muutamia kalasia".
35 Niin hän käski kansan asettua maahan.
36 Ja hän otti ne seitsemän leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle.
37 Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, seitsemän täyttä vasullista.
38 Ja niitä, jotka aterioivat, oli neljätuhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia.

Raamattu todistaa Jumalan huolenpidon numero seitsemän kautta. Neljätuhatta miestä sekä iso joukko naisia ja lapsia ruokittiin Herran Jeesuksen toimesta seitsemän leivän ja muutaman kalan kautta ja kun kaikki olivat syöneet, niin seitsemän korillisen verran oli vielä jäänyt syömistä. Herran Jeesuksen ruokkimisihme ja osoitus Jumalan huolenpidosta liittyi numero seitsemään.

Parantuminen sairauksista

2 Kun 5:
10 Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanansaattajan ja käski sanoa: "Mene ja peseydy seitsemän kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä, ja sinä tulet puhtaaksi".
11 Mutta Naeman vihastui ja meni matkaansa sanoen: "Katso, minä luulin hänen edes tulevan ja astuvan esiin ja rukoilevan Herran, Jumalansa, nimeä, heiluttavan kättänsä sen paikan yli ja niin poistavan pitalin.
12 Eivätkö Damaskon virrat, Abana ja Parpar, ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Voisinhan minä yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi." Ja hän kääntyi ja meni tiehensä kiukustuneena.
13 Mutta hänen palvelijansa astuivat esiin ja puhuttelivat häntä ja sanoivat: "Isäni, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jotakin erinomaista, etkö tekisi sitä? Saati sitten, kun hän sanoi sinulle ainoastaan: ‘Peseydy, niin tulet puhtaaksi’."
14 Niin hän meni ja sukelsi Jordaniin seitsemän kertaa, niinkuin Jumalan mies oli sanonut; ja hänen lihansa tuli entisellensä, pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi.

Naeman sairasti pitalia ja tuli terveeksi, kun hän toimi Jumalan käskyn mukaisesti ja peseytyi seitsemän kertaa Jordan-virrassa. Numero seitsemän oli Jumalan todistus siitä, että kun Hän parantaa ihmisen sairaudestaan, niin ihminen tulee silloin täysin terveeksi.

Jumalan Henki

Ilm 5:6 Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan.

Raamattu kuvaa Herran Jeesuksen (teurastettu Karitsa) sellaisena jolla on seitsemän sarvea sekä seitsemän silmää. Sarvi kuvaa Raamatunkielessä voimaa ja seitsemän silmää yhdistettynä Jeesukseen, että Jumala näkee ja tietää kaiken. Seitsemän sarvea ja seitsemän silmää on vertauskuvallinen opetus, joka opettaa seitsenluvun kautta Jumalan täydellisestä voimasta sekä Kaikkivaltiudesta, joka näkee ja tietää kaiken täydellisesti.

Loppusanat

Ilmestyskirjan luvun 5 ja jakeen 6 kuvaus Herrasta Jeesuksesta teurastettuna Karitsana, jolla on on seitsemän sarvea ja silmää tuo myös esille, että Herran Jeesuksen sovitusuhri on täydellinen, jonka kautta syntinsä tunnustava ja Häneen uskova saa syntinsä täydellisesti anteeksi, eikä Jumala niitä enää muista ja muistele.

Jes 65:
17 ¶ Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;
18 vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan.

Jes 43:25 Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista.

Hebr 10
16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan," sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija,"
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;
23 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;

Jumala sinetöi syntien anteeksiantamuksen Herran Jeesuksen sovitusuhrin ansiosta numero seitsemän todistuksen kautta. Jumala ei enää muista niitä syntejä, jotka Hän on antanut anteeksi. Jumalan anteeksiantamus vapauttaa ihmisen täydellisesti syyllisyydestä, jota synti aiheuttaa ihmisen sydämessä. Jos sinä et tunne vielä Herraa Jeesusta, et usko Häneen, et ole pelastettu ja saanut syntejäsi anteeksi, niin tänään on pelastuksen päivä syntinsä tunnustavalle ihmiselle, joka tekee parannuksen ja uskoo Jeesuksen oleva Herra, Pelastaja ja Messias.

Jumalan todistus numero seitsemän kautta on kiistaton alkaen luomisesta, jatkuen Hänen hyvään huolenpitoonsa sekä tuoden syntien anteeksiantamuksen ja yhteyden Jumalaan uskon kautta Herraan Jeesukseen.
 

 

Petri Paavola 23.8.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Jewish Publication Society Bible 1917
Hebrew Bible
Online Hebrew Lexicon
Brown Driver Briggs Hebrew definitions
Mickelson's Enhanced Strongs's Greek and Hebrew Dictionaries
theaustralian.com.au
news.discovery.com
kolumbus.fi/gematria

youtube.com
 


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker