Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Heidi Baker "Hengestä juopuminen"

Nykyään yhä useammat uskovat ylistävät Heidi Bakeria ja häntä pidetään voimallisena Jumalan palvelijana, joka olisi voimallisesti Jumalan käytössä. Heidi Bakerin toimintaa korostaa voimakkaasti "Hengestä juopumisen" kokemus ja tavoitteleminen. Monet uskovat ovat alkaneet puolustelemaan "Pyhästä Hengestä juopumista" sanomalla, että helluntaipäivänä Pyhällä Hengellä täyttyneet uskovat olisivat käyttäytyneet kuin juopuneet. Tämä ei ole kuitenkaan totta, vaan valheellinen väite. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Raamatun opetuksen mukaan apostolien toisessa luvussa tuodaan esille kuinka paikalla olleet juutalaiset olivat hämmennyksissä ja ihmettelivät kielilläpuhumista. Raamattu ei opeta paikalla olleiden juutalaisten ihmetelleen opetuslasten kaatuilemista, maassa makaamista tai humalaista hoipertelemista, koska mitään tällaista ei tapahtunut Pyhän Hengen täyttäessä opetuslapset helluntaina. Kielilläpuhumisen takia jotkut paikalla olleet jumalattomat juutalaiset pilkaten sanoivat opetuslasten olevan täynnä makeata viiniä ja toiset kyselivät mitä tämä mahtaakaan olla. Raamatun opetuksen mukaan kaikki paikalla olleet jumalattomat ihmiset eivät sanoneet heidän olevan juovuksissa, sillä vain jotkut heistä sanoivat niin. Silloin kun jumalaton ihminen ei ymmärrä Jumalan Hengen tekoja, niin hän alkaa pilkkaamaan ja vääristelemään Jumalan tekoja. Tästä oli kyse ei siitä, että he olisivat olleet "Hengestä juovuksissa". Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä pyhää ja Jumalan tahdon mukaista elämää ja poistaa syntiä sekä syntistä käytöstä, eikä siten voi vaikuttaa uskovassa ihmisessä juoppouden ja humaltumisen kaltaista tilaa, koska juoppous ja humalakäytös on syntiä. Jo yksistään tämän totuuden perusteella on selvää etteivät opetuslapset olleet "hengestä juovuksissa" kuten äärikarismaattisissa piireissä väärin opetetaan.

Apt 2:15 Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.

Väärä opetus sanoo opetuslasten olleen Pyhästä Hengestä juovuksissa helluntaipäivänä. Pietari sanoi ettei helluntaipäivinä kielillä puhuneet opetuslapset olleet juovuksissa. Tämä tarkoittaa sitä etteivät opetuslapset olleet juovuksissa alkoholista tai Pyhästä Hengestä. Jos he olisivat olleet juovuksissa Pyhästä Hengestä, niin Pietari olisi kertonut sen, mutta hän sanoi etteivät he olleet juovuksissa. Pietarin sanojen mukaan he eivät olleet juovuksissa, eivät viinistä eivätkä Pyhästä Hengestä.

Apt 26:
24 ¶ Mutta kun hän näin puolustautui, sanoi Festus suurella äänellä: "Sinä olet hullu, Paavali, suuri oppi hulluttaa sinut".
25 Mutta Paavali sanoi: "En ole hullu, korkea-arvoinen Festus, vaan puhun totuuden ja toimen (
sofrosyne) sanoja.

Kreikankielen sana sofrosyne tarkoittaa itsehillintää, järkevyyttä ja raittiutta (myös humaltumattomuus). Raamatun opetuksen mukaan Pyhän Hengen vaikuttama usko totuudessa vaikuttaa itsehillintää, järkevyyttä ja raitista mieltä, ei juoppouden kaltaista humalatilaa.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi (sofronos) ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

Kreikankielen sana sofronos tarkoittaa raitis, selvä, maltillinen, järkevä ja humaltumaton. Pyhän Hengen vaikuttama usko vaikuttaa uskovan sydämessä järkevyyttä, maltillisuutta, selkeyttä, raittiutta ja humaltumattomuutta, ei juopumuksen kaltaista olotilaa.

1 Piet 4:7 ¶ Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset (sofroneo) ja raittiit rukoilemaan.

Kreikankelen sana sofroneo tarkoittaa raitis, selvä, maltillinen, järkevä, humaltumaton, olla oikeassa mielenlaadussa ja harjoittaa itsehillintää. Jumalan vaikuttama usko uskovan sydämessä vaikuttaa raittiutta, selkeyttä, maltillisuutta, järkevyyttä, ei juopumuksen kaltaista olotilaa, oikeaa mielenlaatua ja itsehillinnän harjoittamista. Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki vaikuttaa uskovassa itsehillintää sekä järkevää ja maltillista käytöstä eikä humalan ja juopumuksen kaltaista olotilaa.

New-Agen, joogan ja okkultiikan harrastajien keskuudessa ihmisen vastaanottaessa kundaliinivoiman kosketuksen (shaktipat), niin se voi johtaa hänet juopumuksen kaltaiseen sekavaan olotilaan, jolloin hän ei enää kykene kontrolloimaan ja hillitsemään käyttäytymistään. Sielunvihollisen valhevoima (kundaliinivoima) vaikuttaa ihmisessä juopumuksen kaltaista olotilaa, josta käytetään New-Age ja jooga piireissä myös nimitystä jumalallinen juopumus, mutta todellisuudessa ihminen saa kosketuksen riivaajahenkiin. Esimerkiksi kundaliinijoogan opettajat sanovat, että kun kundaliinivoima alkaa nousemaan ja koskettamaan, niin se saa aikaan tietoisuuden häviämisen kehosta (itsekontrolli ja itsehillintä), jonka seurauksena ihminen vaipuu transsiin ja kun kundaliinivoima ottaa vallan ihmisen kehosta, niin ihminen näkee näkyjä, kuulee jumalallisia ääniä, kokee jumalallisia makuja ja kosketuksia sekä keho voi alkaa nykimään, tärisemään ja vapisemaan sekä ihminen voi kokea onnellisuuden tunteita ja kokea juopumisen kaltaisen tilan juopumalla jumalallisuudesta.

Heidi Baker makailee lattialla hengestä juopuneena ja on täysin ilman kontrollia sekä itsehillintää, joka tarkoittaa sitä, että sielunvihollisen voima (kundaliinvoima) vaikuttaa hänessä juopumuksen kaltaista olotilaa. Pyhä Henki ei vaikuta ihmisessä juopumuksen kaltaista tilaa, vaan riivaajahenget valhevoiman kosketuksen kautta. Monet eksytyksen hengen vallassa olevat uskovat pitävät Heidi Bakeria Jumalan palvelijana sekä hengestä juopumista Pyhän Hengen tekona, jonka tähden he ovat täysin eksyksissä ylistäessään perkeleen tekoja luullen niiden olevan Jumalan tekoja. Heidi Baker on eksyttäjä, joka jakaa ja välittää porton haureuden viiniä niiden ihmisten keskuuteen, jotka ovat eksyneet vastaanottamaan riivaajahenkien valhevoiman vaikutuksia. Jokainen uskova ihminen, joka ylistää ja suosittelee Heidi Bakeria ei ymmärrä Jumalan sanan totuutta oikealla tavalla, vaan he ovat kääntäneet ja muuttaneet Jumalan armon ja totuuden irstaudeksi valheen petokseen uskomisen tähden.

Humaltuminen on kundaliinivoiman vaikutusta, josta käytetään myös nimitystä jumalallinen juopumus ja kun ja jos ihminen antaa valheenhengen juovuttaa itsensä, eli vastaanottaa humaltumisen kaltaisen olotilan valheenhengen vaikutuksesta, niin silloin ihminen antaa eksyttävän valheenhengen sokaista itsensä, niin että valhe turruttaa mielen ja silloin hän eksyy koko ajan pois totuudesta ja ajautuu sielulliseen olotilaan. Valheenhenki pyrkii eksyttämään ihmisiä vastaanottamaan sielullista riivaajien viisautta, jolloin sielullisuuden tähden ihminen etsii voimakkaita tunteisiin perustuvia kokemuksia, koska hän ei ymmärrä Jumalan sanan totuuden pyhyyden vaikutusta. Sielullisuuden tilassa oleva uskova eksyy myös uskomaan väärän opetuksen, joka sanoo Pyhän Hengen vaikuttavan humaltumisen kaltaista olotilaa.

Jes 29:

9 ¶ Hämmästykää ja ihmetelkää, tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää! He ovat juovuksissa, vaikkeivät viinistä, hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomasta.

10 Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne-profeettanne, ja peittänyt teidän päänne-näkijänne.

11 Niin on kaikki ilmoitus teille niinkuin lukitun kirjan sanat; jos se annetaan kirjantaitavalle ja sanotaan: "Lue tämä," niin hän vastaa: "Ei voi, sillä se on lukittu,"

12 ja jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: "Lue tämä," niin hän vastaa: "En osaa lukea".

13 Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä,

14 sentähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja-kummia ja ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys

Silloin kun ihminen antaa juovuttaa itsensä valheenhengen kautta, niin häneltä katoaa ymmärrys ja viisaus, eikä hän kykene ymmärtämään Jumalan sanaa oikealla tavalla. Valheenhengen juopumuksen alaisena oleva ihminen kunnioittaa Jumalaa suullaan, mutta pitää Jumalan kaukana hänen sydämestään, koska hänen "jumalanpelkonsa" on opittuja ihmiskäskyjä (riivaajien sielullista viisautta) ja siksi hän vääristelee Jumalan sanan totuutta.

Ef 5:18 Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno (asotia), vaan täyttykää Hengellä,

1 Kor 6:10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

Juopumuksen opettaminen Jumalan Hengen vaikuttamana asiana on mitä räikeintä Jumalan tekojen pilkkaamista. Kreikankielen sana asotia tulee sanasta sodzo, joka tarkoittaa pelastumista. Kreikankielen sana asotia on pelastumisen vastakohta ja siksi sen eräs merkitys on pelastumattomuus (pelastumattomuuden tilassa) sen lisäksi sana asotia tarkoittaa irstaus ja riettaus. Jos joku ihminen opettaa Pyhän Hengen vaikuttavan juopumuksen kaltaista olotilaa, niin hän todellakin pilkkaa Jumalan tekoja, sillä juopumus on Raamatun sanan opetukseen mukaan sellainen olotila, jonka vallassa olevat eivät voi periä Jumalan valtakuntaa (pelastua). Heidi Baker opettaa saatanallista harhaoppia opettaessaan Jumalan vaikuttavan uskovassa humaltumisen kaltaista olotilaa.

 

Ilm 2:

4 Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi.

5 Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.

Edellä oleva Raamatun kohta on kirjoitettu Efeson seurakunnalle, mutta sen saama nuhde sopii myös tämän kirjoituksen aiheeseen. Ensimmäisen rakkauden hylkääminen tarkoittaa Jumalan rakkauden ja totuuden hylkäämistä, sillä sanoohan Raamattu kaikkein tärkeimmän käskyn olevan rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Jos uskova eksyy uskomaan, että Jumalan Henki vaikuttaa uskovassa juopumuksen kaltaista olotilaa, niin hän on eksynyt uskomaan valhetta sekä eksynyt rakastamaan valhetta ja hylännyt Jumalan rakastamisen. Hän voi kyllä suullaan sanoa rakastavansa Jumalaa, mutta on kuitenkin sydämessään eksynyt pois totuudesta ja Jumalan rakastamisesta, koska Jumalaa voi rakastaa vain totuudessa ei valheen kautta. Jos olet uskonut valheita mm. Pyhän Hengen juovuttavasta vaikutuksesta, niin tee parannus ettet eksy syvemmälle eksytyksen kavaliin juoniin ja lopulta kokonaan pois pelastuksesta. Herra Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, jos tunnustamme syntimme ja teemme niistä parannusta.
 

Linkki aiheeseen:
www.kotipetripaavola.com - Eksyksissä ja eksyttäjä

 


Petri Paavola 12.5.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
www.kotipetripaavola.com - Valheen henki eksyttää humaltumisella

www.kotipetripaavola.com - Lopunajan väärä vanhurskaus osa 2


 


 

 

 

eXTReMe Tracker