Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Helluntailaisuudesta katolisuuteen (osa 1)

 

Markus Mäenpää joka on eräs helluntailainen.blogspot.fi ylläpitäjistä otti minuun yhteyttä. Markus kyseli tulisinko helluntailaisuudesta katolisuuteen projektiin mukaan kirjoittamalla aiheesta jotakin. Markuksen projektissa tarkastellaan helluntailaisuuden ja katolisuuden välistä suhdetta ja erityisesti sellaisia argumentteja, joiden oletetaan olevan esteenä helluntailaisten siirtymiselle katolilaisuuteen. Markus itse ilmoittaa ettei ole helluntailainen, mutta hän opiskelee helluntaiherätyksen Isossa Kirjassa.

Rukoilin asiaa ja päätin lähteä mukaan tähän projektiin. Sain vapaat kädet kirjoittaa tähän projektiin juuri sellaisen kirjoituksen kuin mitä sydämessäni koen. Kävin läpi helluntailainen.blogspot.fi kirjoituksia koskien tätä projektia. Lukiessani näitä kirjoituksia sydämelleni nousi tarkastella tätä aihetta siitä näkökulmasta käsin miksi helluntailaisen ei tulisi milloinkaan liittyä katolisen kirkon jäseneksi. Oma taustani on vapaaseurakunnassa sekä baptistiseurakunnassa ja nykyisin olen mukana  Saulus-Lähetyksen toiminnassa.

Vaikka en ole enkä ole ollut helluntaiseurakunnan jäsen, niin siitä huolimatta minua pyydettiin mukaan tähän projektiin. En ole kuitenkaan tietämätön helluntaiseurakunnan opetuksista. Olen käynyt paljon helluntaiseurakuntien kokouksissa sekä minulla on hyviä uskon ystäviä, jotka kuuluvat helluntaiherätykseen. En siis ole ollenkaan tietämätön mitä helluntaiseurakunnissa opetetaan

Lukiessani  kyseessä olevan projektin kirjoituksia helluntailainen.blogspot.fi sivulta koin, että omassa kirjoituksessani vertaan katolisen teologin Emil Antonin ajatuksia ja opetuksia Raamatun opetuksiin. (Päivitys 9.12.2015 katolisen kirkon Helsingin hiippakunnan yleisvikaari lähetti minulle sähköpostia, jossa hän ilmoitti, että Emil Anton on katolinen ja teologi, mutta ettei hän ole kuitenkaan katolinen teologi, ja hän kirjoittaa omalla vastuullaan -  katolinen.net sivusto sanoo: Huomaathan, että tekstien julkaiseminen tällä sivustolla ei muuta sitä tosiasiaa, että Emil kirjoittaa omissa nimissään eikä kirkon (virallisena tai epävirallisena) edustajana). Syy siihen miksi päädyin tällaiseen ratkaisuun on se koska Emil Antonin tekstiä ja ajatuksia löytyi runsaasti helluntailainen.blogspot.fi sivulta liittyen tähän projektiin. Kirjoitukseni  lopussa on lähdeviitteet  helluntailainen.blogspot.fi helluntailaisuudesta katolisuuteen projektiin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.


 

Sisällys:
Antikatolisuus
Pedofilian synti
Maallisen ja jumalallisen yhtyminen
Katolinen messu-uhri
Loppusanat

 

Antikatolisuus

Emil Anton: ”Vahvaa ennakkoluuloista antikatolisuutta esiintyy melko paljon. Toisaalta Suomessa yhteiskristillisyyden ja ekumenian tilanne on hyvä, ja myös paljon aitoa veljeyttä ja kunnioitusta esiintyy. Viime vuosikymmeninä helluntailaisten ja katolilaisten lähentymistä on auttanut erityisesti Vatikaanin II konsiilin myönteinen asenne ei-katolisiin kristittyihin sekä sen jälkeen tapahtunut karismaattisen liikkeen leviäminen katoliseen kirkkoon.”

Emil Anton: ”Pahat paavit ovat valitettava historiallinen tosiasia, eikä heidän synneilleen ole oikeutusta. He eivät kuitenkaan todista vääräksi paavin erehtymättömyyttä, sillä oppi koskee paavien virallista opetusta eikä henkilökohtaista elämää. Paavi voi joutua kadotukseen aivan kuin kaikki muutkin, mutta paavi ei voi opettaa virallisena totuutena sitä, mikä ei ole totta – Jumala estää sen.”

Selvennän hieman miten sana antikatolisuus tulisi ymmärtää. Helluntailainen todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei vastusta katolisia ihmisiä, vaan rakastaa heitä lähimmäisinään, mutta helluntailainen vastustaa lukemattomia katolisen kirkon harhaoppeja sekä sen monia erilaisia pelastusteitä. Antikatolisuus ei vastusta katolisia, vaan katolisuuden harhoja.

Katolinen kirkko on itse asiassa ja todellisuudessa antikristillinen kirkko, ei Raamatullinen Jumalan seurakunta. Paavi Pius IX julisti dogmin Marian tahrattomasta sikiämisestä vuonna 1854, jossa sanotaan mm. seuraavasti: autuas Neitsyt Maria on sikiämisensä ensimmäisestä hetkestä alkaen kaikkivaltiaan Jumalan erityisen armon ja etuoikeuden kautta Kristuksen Jeesuksen, ihmiskunnan Vapahtajan ansioiden tähden tullut varjelluksi kaikesta perisynnin tahrasta.

Gal 3:22 Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.

Rooman katolinen kirkko opettaa Marian olleen synnitön kehdosta hautaan asti, mutta Raamattu sanoo, että kaikki ihmiset ilman poikkeuksia, eli myös Maria ovat suljetut synnin alaisiksi. Tämä tarkoittaa sitä ettei yksikään ihminen maan päällä ole syntynyt ja elänyt ilman syntiä.

Katolinen kirkko opettaa paavin olevan erehtymätön kun hän puhuu koko kirkon johtajan auktoriteetillaan ja hänen tarkoituksensa on määritellä eli päättää lopullisesti jokin uskoon tai moraaliin liittyvä kysymys niin, että kaikkien uskovien on yhdyttävä siihen.

Paavi Pius IX on kirkon mukaan määritellyt erehtymättömästi 1854, että Marian tahraton, eli perisynnitön sikiäminen on Jumalan ilmoittama dogmi. Tämän takia katoliset uskovat, että koska Maria varjeltui kaikesta perisynnin tahrasta, niin hän ei koskaan elämänsä aikana langennut syntiin.

Raamatun sanan valossa Paavi Pius IX erehtyi ja jo yksistään tämän perusteella katolisen kirkon opetus Paavin erehtymättömyydestä on antikristillinen valhe. Samoin myös Emil Anton opettaa väärin paavin erehtymättömyydestä ja sen tähden Jumala ei estä paavia erehtymästä, koska paavi palvelee antikristillisiä voimia, eikä Raamatun Jumalaa. Katolisen kirkon synnittömyysoppi Mariasta jo yksistään tekee katolisesta kirkosta antikristillisen lahkon, sillä Raamattu sanoo näin:

2 Joh 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Raamattu opettaa antikristuksen kieltävän Jeesuksen lihaan tulemisen. Katolinen kirkko ei opeta Herran Jeesuksen lihaksi tulemista (lihaan syntyminen) Raamatun opettamalla tavalla. Raamattu sanoo kaikkien ihmisten olevan syntisiä ja vailla Jumalan kirkkautta, eikä siten kukaan ihminen, ei edes Maria ole synnitön, vaan syntinen. Herra Jeesus syntyi Mariasta, joka oli syntinen ihminen. Koska katolinen kirkko opettaa Marian olevan synnitön ja että Jeesus syntyi lihaan synnittömän ihmisen kautta, niin he vääristävät Jeesuksen lihaan syntymisen, sillä Jeesuksen lihan tuleminen tapahtui syntisen ihmisen kautta, eikä synnittömän ihmisen kautta kuten katolinen kirkko väärin opettaa.

2 Joh 1:7 tuntomerkki antikristuksesta ei rajoitu pelkästään Jeesuksen tunnustamiseen Messiaaksi (Kristus), vaan siihen liittyy myös Jeesuksen lihaksi tuleminen, josta katolinen kirkko opettaa väärin. Katolinen kirkko sanoo kyllä uskovansa Jeesuksen olevan Kristus, mutta he vääristävät opetuksen Jeesuksen lihaksi tulemisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että katolinen kirkko edustaa antikristusta ja antikristillistä eksytystä, koska he opettavat väärin Jeesuksen lihaksi tulemisesta.

Apt 4:
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on ‘se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Apt 16:31 Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".

Katolinen kirkko opettaa Jeesuksen pelastavan, pelastuksen sakramenteista sekä Marian kautta saatavasta pelastuksesta jne. Koska Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan ainoa pelastustie Isän Jumalan luokse ja katolisella kirkolla on monia muita pelastusteitä Herran Jeesuksen lisäksi, niin se tarkoittaa sitä ettei katolisen kirkon "pelastustie" ole Raamatullinen pelastustie.

Katolinen kirkko velvoittaa jäseniään iankaikkisen pelastuksen (katolinen "pelastus") menettämisen uhalla uskomaan koko katolisen kirkon opin. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti ja selkeästi sitä ettei kukaan katolisen kirkon jäsen voi olla pelastavassa uskossa ja samaan aikaan uskoa kaikki katolisen kirkon viralliset opit, koska katolisen kirkon viralliset opit vääristävät pelastuksen perustan.

Koska monen erilaisen pelastustien kautta ei päästä Isä Jumalan luokse, vaan yksin uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin silloin katolisen tulisi hylätä kaikki katolisen kirkon ylimääräiset pelastustyöt ja uskoa yksin Herran Jeesuksen kautta tulevaan pelastukseen.

Raamatun todistuksen mukaan katolisen kirkon virallisiin oppeihin (useita erilaisia pelastusteitä) uskova katolilainen on jumalaton ihminen. Tämä tarkoittaa sitä ettei kukaan aito ja todellinen helluntailainen Herran Jeesuksen opetuslapsi saisi liittyä katoliseen kirkkoon, koska se on sama asia kuin uskosta luopuminen ja asettuminen jumalattomuuden tilaan.

Jokaisen todellisen helluntailaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee kuitenkin rakastaa katolilaisia lähimmäisinään, mutta ei pitää heitä sisarina ja veljinä Herrassa Jeesuksessa. Moni sanoo, että katolisessa kirkossakin on aitoja uskovia, mutta voiko aito uskova uskoa kaikki katolisen kirkon harhaopit ja useat erilaiset pelastustiet, kuten jokaisen katolisen tulee ja pitää uskoa? Edellä oleva kysymys antaa meille selkeän vastauksen, että kyllä entinen katolilainen voi olla aito uskova, mutta ei sellainen katolilainen, joka uskoo kaikki kirkon harhaopit ja useat erilaiset pelastustiet.

Pedofilian synti

Emil Anton kirjoittaa pedofiliasta seuraavaa:

Emil Anton: "Joka tapauksessa on selvää, että kyseessä on vakava rikkomus, ja kirkko katuu sitä syvästi. – – Kirkko teki virheitä varmasti myös joidenkin jo paljastuneiden tapausten hoitamisessa.” ... ”Tämä kuitenkin vain vahvistaa jälleen vanhan totuuden siitä, että kirkossa on syntisiä. – – Yhtä selvää on tietysti, että papit eivät toimineet kirkon opetuksen mukaisesti. Uskontoa ei pidä tuomita niiden perusteella, jotka eivät noudata sen moraalia, vaan niiden, jotka noudattavat.”

Kirkko on kautta historian salannut pedofilia tapauksia ja alkanut ottamaan niihin etäisyyttä vasta sen jälkeen kun media on maailmanlaajuisesti paljastanut valtavan määrän katolisen kirkon pedofilia tapauksia. Niin pitkään kun pedofilia asia pysyi piilossa suuremmalta julkisuudelta, niin katolinen kirkko salaili tätä asiaa. Tätä taustaa vasten voi selkeästi tehdä johtopäätöksen ettei kirkko olisi halunnut edes korjata pedofilian synnin karmeutta eikä katua sitä ellei se olisi jäänyt siitä kiinni.

Emil Antonin sanat "uskontoa ei pidä tuomita niiden perusteella, jotka eivät noudata sen moraalia, vaan niiden, jotka noudattavat" ovat sanotut ikään kuin katolisessa kirkossa olisi vain muutamia pedofiilejä. Katolisen kirkon pedofiili ongelma on todella laaja-alainen, sillä maailmanlaajuisesti kirkon sisällä on valtava määrä pedofiili tapauksia.

Katolisen kirkon sisällä pedofilia on todellinen ongelma pääosin pappisvihkimyksen saaneiden pappien keskuudessa. Tätä katolisen kirkon pappien harjoittamaa pedofiliaa tapahtuu maailmanlaajuisesti todella isossa mittakaavassa. Kyseessä on siis todella suuri ongelma, ei vain muutaman papin hairahdus.

Katolisen kirkon pappisvihkimyksessä saatu pappeus antaa kirkon opetuksen mukaan pyhän voiman palvella kirkkoa ja sen jäseniä opettamalla, pyhittämällä, paimentamalla ja lähimmäisenrakkauden tehtävissä Kristuksen nimessä ja persoonassa. Katolinen kirkko sanoo opettavansa pappeja useita vuosia ja heidän sopivuus tehtäväänsä tutkitaan huolellisesti.

Pedofilia on aina äärimmäisen raskauttava rikos ja synti, mutta katolisen kirkon pappien pedofilia on todella kauhistuttava rikos ja synti. Katoliset luottavat papilla olevan pyhä voima, jossa hän Kristuksen nimessä ja persoonassa rakastaa lähimmäisiään ja suorittaa tehtäviään. On sanomatta selvää, että kun tällainen ihminen raiskaa pikkupoikia, jota pidetään Kristuksen persoonan ja pyhän voiman esikuvana, niin rikos on äärimmäisen röyhkeä ja raskauttava, vaikka toki pedofilia on aina kauhistuttava rikos. Katolisen kirkon papilla on auktoriteetti ja suuri luottamus, jota monet ovat käyttäneet hyväksi toteuttaessaan kieroutuneita ja perverssejä seksihimojaan.

Koska pedofilia on todella laajaa katolisen kirkon pappien keskuudessa, niin on selvää, ettei kirkon useita vuosia kestävä koulutus ja huolellinen tutkinta ole onnistunut monien pappien kohdalla. Tämä tarkoittaa sitä, että kirkon koulutus- ja valintasysteemit ovat epäonnistuneita ja vääriä menetelmiä. Jos missä tahansa muualla ammattikunnassa esiintyisi yhtä suuria lukemia ja pedofiili tapauksia, niin koulutus ja valintasysteemit sekä järjestelmän perustukset menisivät kokonaan uusiksi.

Mielestäni on selvää ettei kukaan todellinen helluntailainen Herran Jeesuksen opetuslapsi halua liittyä kirkkoon, jonka pappiskoulutus on suuressa määrin epäonnistunut ja jonka papisto laaja-alaisesti ja maailmanlaajuisesti harjoittaa pedofiliaa ja pikkupoikien raiskaamista.

Tähän moni voi sanoa, että katolinen kirkko katuu näitä virheitään. Kuten kävi edellä ilmi, niin katolinen kirkko salasi ja vähätteli pedofilian syntejään ja katui vasta sen jälkeen kun tapaukset ovat vyöryneet kaikkialla maailmassa laajassa mittakaavassa yleiseen tietoisuuteen. Raamatun opetuksen mukaan pedofilian syntiä ei saisi edes harjoittaa. Samoin jokaisen todellisen uskovan tulisi paljastaa ja tuomita pedofilia heti saman tien, eikä piilotella ja vähätellä sitä kuten katolisen kirkon johto ja papit ovat tehneet.

Katolisen kirkon katumus asiassa ei ole aitoa ja oikeata, sillä jos tietää jonkin olevan väärin ja siitä huolimatta tekee ja salailee sitä ja sanoo katuvansa vasta sen jälkeen kun jää kiinni siitä, niin sellaisen katumus ei ole Raamatullista katumusta. Tällainen ihminen myös varmasti jatkaisi vääryyden tekemistä ellei hän jäisi siitä kiinni. Raamatun opetuksen mukaan synti tulee hylätä heti ja välittömästi, vaikka siitä ei jäisikään koskaan kiinni ihmisten silmissä.

Maallisen ja jumalallisen yhtyminen

Emil Anton: ”Ei-katolilaisille sakramentit tuntuvat monesti oudoilta. Pyhän Hengen työn ja henkilökohtaiseen uskon painottaminen on monesti vieraannuttanut protestantteja ajatuksesta maallisen ja jumalallisen yhtymisestä. Protestanteille usko on niin hengellinen asia, että materiaalisten asioiden sekoittaminen yliluonnollisiin haiskahtaa heille helposti taikauskolta.”

Edellä oleva kommentti on katolisen teologin ajatus protestanteista, josta huomaa ettei hän ole kovinkaan perehtynyt todellisen Herran Jeesuksen opetuslapsen uskon perusteisiin. Katolisen kirkon teologit todella kärkkäästi arvostelevat protestantteja (ei-katolisia), että he vääristelevät sitä mitä katolinen kirkko uskoo ja opettaa. Tässä kuitenkin nyt katolinen teologi antaa täysin väärän todistuksen monesta todellisesta Herran Jeesuksen opetuslapsesta, sillä monet uskovat ihmiset, joita minä tunnen (helluntailaisia, vapaaseurakuntalaisia, baptisteja, luterilaisia jne.), eivät vierasta maallisten ja hengellisten asioiden keskinäistä suhdetta.

Itse asiassa monet Herran Jeesuksen opetuslapset näkevät ja uskovat, että kaikki asiat, joita heille tapahtuu hengellisesti ja maalillisesti tulisi olla Jumalan johdatusta. Taikausko syytös on osoitus tietämättömyydestä sekä siitä ettei ole perehdytty eikä oikeasti tiedetä mitä toinen uskoo ja syytökset ovat osoitus ennakkoluuloista, negatiivisesta asenteesta ja tietämättömyydestä.

Olen nähnyt helluntailaisten keskuudessa todellista Pyhän Hengen työlle antautumista, joka tarkoittaa sitä, että he eivät pyörittele teoreettisia teologisia ajatuksia sydämessään, vaan elävät todeksi uskoansa Pyhän Hengen voiman kautta. Sen sijaan kun olen tutkinut ja lukenut katolilaista kirjallisuutta, niin se on yleensä täynnä teoreettisia kirkon perinnäissääntöjä, mutta erittäin vähän Raamatun jakeita tai Raamattuun perustuvia opetuksia. Samaan teoreettiseen kirkon perinnäissääntöjen pyörittämiseen olen törmännyt kun olen käynyt keskusteluja katolisten kanssa.

Katolinen messu-uhri

Emil Anton: ”Katolinen kirkko yhtyy täydellisesti Raamatun opetukseen siitä, että Kristuksen syntejä sovittava uhri on yksi ja kertakaikkinen. Messussa ei uhratakaan Kristusta uudestaan syntien anteeksiantamiseksi, vaan messu tekee läsnä olevaksi ja soveltaa meihin sen yhden ja ainoan kertakaikkisen uhrin, jonka Kristus uhrasi maailman syntien anteeksiantamiseksi. Ristinuhri ja eukaristinen uhri ovat yksi ja ainoa uhri, vain uhraamisen muoto on erilainen (samoin kuin eukaristiassa on läsnä sama elävä Jeesus, joka käveli maan päällä, mutta eri muodossa).”

Katolinen teologia on sellaista missä annetaan selkeä ja selvä opetus katolisille, mutta kun sama asia tuodaan esille ei-katoliselle, niin silloin alkaa ympäripyöreä sanojen pyöritteleminen siitä mitä katolinen opetus tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita. Emil Antonin yllä oleva lausunto on tästä hyvä ja mainio esimerkki.

Katolinen katekismus sanoo eukaristiasta näin: Kommuunio erottaa meidät synnistä. Kristuksen ruumis, jonka saamme kommuuniossa, on meidän edestämme annettu, ja veri, jonka juomme on vuodatettu monien edestä syntien anteeksiantamiseksi. Siksi eukaristia ei voi liittää meitä Kristukseen, ilman että se samalla puhdistaa meitä tekemistämme synneistä ja varjelee uusilta synneiltä. 1393

Katolisesta katekismuksesta löytyy selkeästi opetus siitä, että eukaristian messu-uhri sekä puhdistaa synneistä että varjelee uusilta synneiltä. Emil Antonin selitys edellä oli suunnattu ei-katolisille, mutta katolinen katekismus opettaa eukaristian kautta tapahtuvasta syntien puhdistamisesta, eli syntien anteeksiantamisesta.

Hebr 9:
24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.
25 Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan,
26 sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.
27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,
28 samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.

Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen ristinuhri Golgatalla on yksi ja ainoa uhri, eikä Raamatussa ole yhtään mainintaa eukaristisesta uhrista, joka olisi yksi ja sama uhri Herran Jeesuksen ristinuhrin kanssa. Niin Antonin kuin katolisen kirkon katekismuksen eukaristia opetus on harhaoppia. Kenenkään todellisen helluntailaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen ei tulisi liittyä katolisen kirkon jäseneksi, koska katolinen kirkko vääristää opetuksen Herran Jeesuksen ristinuhrista asettaen sen rinnalle yhdeksi ja samaksi uhriksi katolisen messu-uhrin.

Loppusanat

Pidän katolisia minulle rakkaina lähimmäisinäni, eikä minulla ole henkilökohtaisesti heitä vastaan mitään. Minä vastustan katolisen kirkon harhaoppeja, en katolisia ihmisiä. Pidän Emil Antonia erityisen älykkäänä, lahjakkaana sekä innokkaana nuorena miehenä, joka on katolisen kirkon pitkän perinteen eksytyksen uhri.

En voi puhua kenenkään helluntailaisen puolesta, mutta Raamatun sanan todistuksen valossa on päivänselvää ettei kukaan todellinen helluntailainen Herran Jeesuksen opetuslapsi voi liittyä jäseneksi katoliseen kirkkoon.

Katolisen kirkon jäsenille haluan sanoa, että minä rakastan teitä suuresti lähimmäisenrakkauden kautta ja siksi olen tuonut esille, että Raamatun sanan todistuksen valossa Rooman katolinen kirkko ei ole Jumalan seurakunta, vaan antikristillinen kultti ja lahko. Ymmärrän sen että sanani voivat satuttaa, mutta niiden tarkoitus ei lyödä sinua, vaan saada sinut tutkimaan asioita sekä löytämään todellinen totuus ja pelastus Herrassa Jeesuksessa.

Helluntailaisuudesta katolisuuteen osa 2
Petri Paavola 24.8.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Katolinen katekismus vuodelta 2005 ja 1953
helluntailainen.blogspot.fi/osa1
helluntailainen.blogspot.fi/osa2
 


 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker