Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Helsingin kaupunki - sateenkaarityöpajat ja koulut

Helsingin kaupunki tiedotti 30.11.2022 kuinka kaikissa helsinkiläisissä peruskoulun 6.9 luokissa tullaan järjestämään vuonna 2023 sateenkaarityöpajoja, jossa käsitellään seksuaalista suuntautumista ja sukupuolen moninaisuutta. Nyt elämme vuotta 2023 ja tämän sateenkaarityöpajan Helsingin kouluissa sanotaan olevan kaikille oppilaille pakollista, koska se on osa opetussuunnitelmaa. Helsingin kaupungin pedagoginen asiantuntija Heidi Halkilahti sanoo, että sateenkaari­teemojen käsittely on opetus­suunnitelman ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien määrittämä yksi opetuksen tehtävistä ja laki velvoittaa käsittelemään kouluissa tietyt asiat.

Tässä sateenkaarityöpaja asiassa on monia ongelmia, joista tuon esille nyt vain yhden tässä kirjoituksessani. Käsittelen tätä asiaa myös vähän laajemmasta näkökulmasta käsin, ihmiskunnan historian muinaisista ajoista asti, koska se avaa ymmärtämään sitä mitä nyt lähes kaikkialla maailmassa tapahtuu. Setan "ihmisoikeusjärjestön" koulutetut ohjaajat ohjaavat sateenkaarityöpajoja. Laitoin ihmisoikeusjärjestö sanan heittomerkkeihin, josta annan myöhemmin selvityksen, että miksi tein niin. Sateenkaariliikkeen ajama sukupuolen moninaisuus agenda on iso ongelma ja vääristymä, koska tämän sukupuolen moninaisuuden kautta pyritään vaikuttamaan siihen, että lähes koko ihmishistorian ajan vallalla ollut perinteinen näkemys kahdesta sukupuolesta, miehestä ja naisesta ei pitäisikään paikkaansa, sillä sukupuolia voisi olla enemmän kuin vain mies ja nainen.

Seta määrittelee sukupuolen moninaisuutta muun muassa näin:


Sukupuolia eivät siis ole vain mies ja nainen, vaan ihminen voi olla molempia yhtä aikaa, jotain siltä väliltä tai jotain ihan muuta. Joillakin taas ei ole sukupuolta lainkaan. ......
Sukupuolen moninaisuuteen kuuluu sukupuolivähemmistöt ja sukupuolienemmistöt. Sukupuolivähemmistöiksi lasketaan kuuluvan transihmiset, sukupuolettomat ja intersukupuoliset. Sukupuolienemmistöjä ovat cis-ihmiset – syntymässä määriteltyä sukupuoltaan ilmaisevat ja siihen itsensä määrittävät ihmiset.

 

Ihan oikeasti sukupuolia on vain kaksi, mies ja nainen, jotka määräytyvät biologian, kromosomien ja hormonitoiminnan kautta. Ihmisen oma kokemus siitä mitä sukupuolta hän on ei määrittele hänen sukupuoltansa, vaan biologia, kromosomit ja hormonitoiminta. Biologisen sukupuolen alkeisopin mukaan ihmisen biologinen sukupuoli määrittyy sukupuolikromosomien mukaan.

XY-kromosomi tekee ihmisestä miehen ja mieshormoni testosteroni alkaa jo sikiövaiheessa ohjaamaan miespuolisia rakenteita ja toimintoja. XX-kromosomi tekee ihmisestä naisen ja naishormoni estrogeeni alkaa jo sikiövaiheessa ohjaamaan naispuolisia rakenteita ja toimintoja.

Ihmisen sukupuolikromosomit määrittävät onko henkilö mies vai nainen, jonka takia sukupuolta ei voi koskaan ihan oikeasti muuttaa toiseksi. Miehelle annettava naishormoni muuttaa hänen kehonsa toimintoja ja alkaa tuottamaan naisellisia piirteitä. Kyseessä on kuitenkin keinotekoinen muutos, ei aito ja todellinen muutos. Heti sen jälkeen kun miehelle lakataan antamasta naishormonia, niin miehen XY-kromosomit ottavat hallintaansa miehen kehon alkaen tuottamaan mieshormonia. Sama toisinpäin myös naisilla, jos naisille annetaan mieshormonia.

Todellisuudessa kukaan ihminen ei voi muuttaa syntymässä (jo sikiövaiheessa) lahjaksi saatua sukupuoltansa toiseksi, koska henkilön sukupuolikromosomit määrittävät onko hän mies vai nainen. Tästä syystä "sukupuolen korjaaminen" on keinotekoinen valhe, joka ei ihan oikeasti muuta ketään vastakkaiseksi sukupuoleksi.

kun nyt maailmalla on hyväksytty transukupuolisuus ja "sukupuolen korjaus", niin yhä enemmän on alkanut tulemaan esille niitä ihmisiä, jotka katuvat "sukupuolen korjaustaan" ja haluavat palata alkuperäiseen sukupuoleensa. "Sukupuolen korjauksen" taustalla on yleensä aina psykologinen ongelma ja häiriötila, joka johtaa prosessiin missä henkilö haluaakin olla vastakkaista sukupuolta.

Valtamedia, yhteiskunta, väärään tietoon nojaava tiede, terveysviranomaiset ja poliitikot ovat mahdollistaneet sen, että "sukupuolensa korjanneista" henkilöistä tehdään sankareita ja heitä ihaillaan, heidän "rohkeutensa" tähden. Yhteiskunta on tuhoamassa nuorisonsa sallimalla luonnollisen sukupuolensa silpomisen ja tuhoamisen. Nuoret ovat nuorina herkässä iässä etsimässä itseään ja sukupuolen moninaisuus agendan kautta monet nuoret ajautuvat transsukupuolisuuden ja kaiken muun vääristymän tielle, jossa nuori ihminen lähtee menemään elämässään väärään suuntaan.

Transsukupuoliselle naiselle, joka on syntyessään miespuolinen, niin sukuelinleikkauksen kautta hän saa emättimen, joka on rakennettu hänen aiemmista sukuelimistään. Se ei kuitenkaan anna hänelle munasarjoja, kohtua tai kohdunkaulaa. Transsukupuolinen nainen ei kykene synnyttämään lapsia, koska hän on oikeasti mies eikä nainen. Transsukupuolinen nainen ei voi koskaan ihan oikeasti tuntea ja kokea sitä mitä on olla mies, koska hän on itse ihan oikeasti nainen.

Transsukupuoliselle miehelle, joka on syntyessään määrätty naiseksi sukuelinleikkaus antaa yleensä miespuoliset sukuelimet, joita voidaan ehkä joskus käyttää seksuaaliseen toimintaan. Se ei kuitenkaan anna hänelle toimivia kiveksiä, eikä hänen kykene siittämään lapsia, koska hän on oikeasti nainen eikä mies. Transsukupuolinen mies ei voi koskaan ihan oikeasti tuntea ja kokea sitä mitä on olla nainen, koska hän on itse ihan oikeasti mies.

Kun transsukupuolinen ihminen, joka on jo nuoresta pitäen ohjattu väärään suuntaan katuu päätöstään ja haluaisi myöhemmin palata takaisin omaan sukupuoleensa, niin se voi olla karmea kokemus sellaiselle, joka on "sukupuolen korjausleikkauksilla" tuhonnut alkuperäisen kehonsa niin, että hän on esim. kyvytön saamaan jälkeläisiä. Ihmisen keho on luotu toimimaan syntymässä saadun sukupuolen mukaan ja jos sitä yrittää "muuttaa", niin se tuo mukanaan monia terveyshaittoja ja ongelmia. Ongelmat eivät poistu "sukupuolen korjaamisella", sillä kun karu arki alkaa, niin silloin vasta ongelmat alkavat. Itse asiassa transsukupuolisuuden hyväksyminen ei poista mielenterveys- ja psykologisia ongelmia, vaan monessa tapauksessa lisää niitä, jotka voivat myöhemmin tulla karmealla tavalla esiin, kun henkilö katuu päätöstään.

Tuon esille sen miten esimerkiksi Seta, joka sanoo olevansa ihmisoikeusjärjestö todellisuudessa loukkaa ja rikkoo ihmisoikeuksia.

Seta puhuu avoimesti olevansa ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutuminen. Tämä ei ole kuitenkaan totta, sillä Seta ei esimerkiksi tue avoimesti ihmisiä, jotka haluaisivat muuttua homoseksuaaleista heteroiksi. Seta tukee kaikin tavoin homoseksuaaleja sekä niitä ihmisiä, jotka haluavat muuttua heteroista homoseksuaaleiksi. Seta suhtautuu kielteisesti homoseksualistin omaan haluun, jonka kautta hän haluaisi muuttua heteroksi.

Setan kielteinen kanta homoseksualistin haluun muuttua heteroksi tarkoittaa käytännössä sitä, että Seta syrjii tässä kohden ihmisiä sekä loukkaa ja rikkoo ihmisoikeuksia. Koska Seta on julkisesti ja avoimesti ilmoittanut olevansa ihmisoikeusjärjestö, joka haluaa tukea ihmisen vapautta toteuttaa omaa seksuaalisuuttansa, niin silloin Setan tulisi avoimesti ja julkisesti tukea sellaisia henkilöitä, jotka haluavat muuttua homoseksuaaleista heteroseksuaaleiksi.

Koska Seta on ilmoittanut olevansa ihmisoikeusjärjestö, joka tukee ihmisen vapautta toteuttaa omaa seksuaalisuuttansa, niin sen tähden Setan tulisi julkisesti tukea ja kannustaa ihmisiä muuttumaan, jotka haluavat muuttua homoseksuaalisuudesta heteroseksuaalisuuteen. Jos Seta yhä edelleen suhtautuu kielteisesti ihmisen haluun muuttua homoseksuaalista heteroseksuaaliksi, niin Seta jatkaa ihmisoikeuksien rikkomista ja loukkaa henkilön vapautta ja henkilön halua muuttaa seksuaalista identiteettiänsä homoseksuaalista heteroksi.

Ihminen on Jumalan upea luomistyö ja kaikenlainen informaatio, joka puhuu monista sukupuolista tai, että muunkinlaista seksuaalisuuden harjoittamista voi olla kuin vain miehen ja naisen välillä pysyvässä parisuhteessa (avioliitossa) on Raamatun mukaan syntiä.

Mesopotamiassa muinaisessa Babyloniassa ja Assyriassa opetettiin oppia jumaluudesta, joka oli yhtä aikaa mies ja nainen. Androgyynisyys levisi Babyloniasta muualle maailmaan ja esimerkiksi gnostilaisuus opetti ihmisen olleen alunperin luotu valoruumiiksi, androgyyniksi, ollen yhtä aikaa mies ja nainen. Gnostilaisuudessa korkein jumaluus Barbelo, joka oli androgyynioliyhtä aikaa äiti ja isä, joka paritteli itsensä ja kaikkien kanssa, jotka rakastivat häntä.

Muinaisessa Mesopotamiassa ja Babylonian alueella harjoitettiin homoutta. Antiikin Kreikassa homoseksuaalisuuden harjoittaminen kytkeytyi voimakkaasti pederastiaan, jossa vanhemmalla miehellä oli seksuaalinen suhde nuoren pojan kanssa. Nämä muinaisuuden vääristymät, jotka tuhosivat oman aikansa yhteiskunnat moraalittomuudellaan palaavat ja ovat palaamassa  takaisin tähän nykyaikaan.

Ihmiskunnan alkumetreillä ihmisen seksuaalisuus vääristyi kun monet muinaiset yhteiskunnat hyväksyivät miehen ja naisen parisuhteen rinnalle homoseksuaalisuutta sekä pederastiaa. Arvostettu Harvardin yliopiston sosiologisti Pitirim Sorokin on sanonut kuinka useiden tuhansien vuosien aikana useilla mantereilla erilaiset yhteiskunnat, jotka ovat määritelleet avioliiton seksuaalisuuden perinteisesti miehen ja naisen välille ovat yhteiskuntina jääneet eloon. Seksuaalimoraalin rappio on johdattanut muinaiset yhteiskunnat tuhon tielle.

Babyloniassa ja Assyriassa oppi androgyynisesta jumaluudesta johdatti ihmisiä sukupuolen häiriötilaan, jossa selvästi biologisesti oleva mies tai nainen ei kokenut olevansa omaa biologista sukupuoltansa, vaan ns. kolmas sukupuoli tai yhtä aikaa mies ja nainen. Kun Babyloniassa ja Assyriassa rikkoutui sukupuoli-identiteetti androgyynisyyden kautta, niin se avasi tien myös seksuaaliseen rikkinäisyyteen, jossa ihminen hylkää luonnollisen seksuaalisuuden harjoittamisen miehen ja naisen välillä ja valitsee homoseksuaalisen käyttäytymisen.

Vapaamuurariudessa palvotaan androgyynistä Baphomet jumalaa, jossa mies ja nainen yhdistyvät. Baphometilla on naisen rinnat, miehen sukuelin ja vuohen pää. Baphometin vuohen pää edustaa näkymätöntä voimaa (pahan voima), joka hallitsee ihmisiä, miehiä ja naisia. Tämän takia Baphometin päänä on vuohi, joka tarkoittaa sitä, että ihmiset ilman Raamatun Jumalaa ovat pahan talutusnuorassa, joka ohjailee heitäösinne tänne pukeutuen valkeuden enkeliksi. Vapaamuurarius kontrolloi ja hallitsee todella voimakkaasti monia maailman yhteiskuntia. Manley P. Hall vahvistaa sen, että tietyn asteen (korkeimmat asteet) saavauttanut vapaamuurari on yhteydessä näkymättömien voimien kanssa (pahuuden voima).

Vapaamuurari Manley P. Hall on kirjoittanut: "Todellinen Mestarimuurari keskustelee näkymättomien voimien kanssa.. hän on veljeskuntansa henkisten hierarkioiden (henkien) edustaja ... hän pyrkii arvolliseksi pääsemään verhon taa ja liittymään siihen (henkien) joukkoon joka... on vastuullinen ihmisen kasvusta... Vasta sitten todellinen vapaamuurari on syntynyt."

Tutkija Paul A. Fisher on perehtynyt vapaamuurarien oppeihin tutkien ja lukien vapaamuurarien kaikki kuukausilehti New-Age numerot vuosilta 1921-1981. Hän teki tutkimuksestaan seuraavanlaisen johtopäätöksen:". .on ilmeistä, että kansainvälinen vapaamuurarius on historiansa ajan ollut ... organisoitu edistämään maailmanlaajuista kabbalistista gnostisismia, kaivamaan maata kristinuskon alta ja, mikäli mahdollista, tuhoamaan sen sekä tartuttamaan hallinnon keskeiset rakenteet vapaamuurarillisella ajattelulla .. Kaikki aineisto viittaa siihen tosiasiaan, että useimmat .. veljeskunnan jäsenistä ovat pääasiallisesti tietämättömiä sen .. (todellisista) suunnitelmista."

Vapaamuurarien masinoima sukupuolisuuden moninaisuus ja seksuaaliset vääristymät ovat saavuttaneet lähes kaikki maailman kansat. Seta on vapaamuurari agendan käsikassara, joka toteuttaa tarkasti vapaamuurareiden agendaa. Vapaamuurarit ovat päättäneet tuhota kaiken ja jokaisen, joka vastustaa heidän agendaansa. Vapaamuurarit ja maailman tietty eliitti on vähemmistöseksuaalisuuden ja sukupuolisen moninaisuuden aivot ja toteuttaja. Kun ihmiset manipuloidaan "vaihtamaan sukupuoltaan", niin se tuo liiketuloja vapaamuurareiden ja eliitin omistuksessa oleville tahoille. Liiketuloja tulee siitä, kun ihmisille syötetään vastakkaisen sukupuolen hormoneita, "korjausoperaatiot" tuovat rahaa ja sitten kun "sukupuolensa vaihtaneelle" alkaa tulemaan terveysongelmia, niin hän saa lääkehoitoa, joka tuottaa taas tuloja näille samoille tahoille. Tämä transliike asia on suurta bisnestä, jonka uhrina ja kärsijänä monin tavoin on transhenkilö.

Vapaamuurarit ja maailman tietty eliitti on ilmoittanut palvovansa jumalaansa luciferia. Todellisuudessa luciferin palvonnan takana on persoonallinen paha, josta Raamattu käyttää nimitystä saatana. Persoonallisen pahan palvonnan seurauksena vapaamuurarit ja tietty eliitti rikastuvat agendansa kautta, mutta rikastumista suurempi voima, vaikutus ja motivaatio on pyrkimys tuhota Jumalan luoma ihminen. Tämä tapahtuu monin tavoin, joita ovat myös ihmisen normaalin seksuaalisuuden muuttaminen sekä miehen ja naisen sukupuolisuuden tuhoaminen sukupuolisen moninaisuuden agendan kautta.

Kun Amerikan mantereella 1960-70 luvuilla alkoi voimakas vyörytys homoseksuaalisuuden hyväksymisestä, niin sen rinnalla kulki ajatus pedofilian ja homoseksualismin erottamattomasta yhteydestä, jota perusteltiin muun muassa antiikin Kreikan mies ja poika rakkaudella ja seksisuhteilla. Homoseksualismin hyväksyminen johtaa pedofilian yleistymiseen ja hyväksymiseen. Suomessa Sexpon asiantuntija Tommi Paalanen on sanonut, että Suomessa seksin suojaikärajaa voisi laskea 14 vuoteen ja että hän kannattaa ihmisen ja eläimen välistä seksiä, jos eläintä ei vahingoiteta. Ruotsissa liberaalien nuorisojärjestö Tukholmassa halusi laillistaa insestin ja nekrofilian (seksiä kuolleen ruumiin kanssa). Emopuolue irtisanoutui nuorisojärjestön lausunnoista ja ajatuksista. Liberaalien nuorisojärjestö Tukholmassa toi esille ettei se pidä moraalilaeista, nekrofilia pitäisi laillistaa, niin, että ne, jotka haluaisivat voisivat testamentata ruumiinsa tähän tarkoitukseen.

Nykyinen uusi seksuaalikasvatuksen suunta, joka hyväksyy transsukupuolisuuden ja homoseksuaalisuuden johdattaa ihmiskunnan palaamaan takaisin muinaisen maailman menneisyyden seksuaaliseen kehtoon ja kapaloihin, eli taantumaan ja aikaan, joka johdatti muinaiset yhteiskunnat tuhon tielle seksuaalimoraalin ja sukupuolen vääristymisen takia. Kun tämä uusi suunta ihmisen seksuaalisuudessa on otettu vastaan, niin se tulee entisestään vääristämään ihmisen seksuaalista käyttäytymistä, sillä se antaa tilaa pedofilian, ihmisen ja eläimen välisen seksin sekä nekrofilian (seksiä kuolleen ruumiin kanssa) yleistymiseen ja hyväksymiseen.

Moni ihminen ei usko Raamatun olevan Jumalan sanan ilmoitusta, vaan pikemminkin satukirja tai muinaisten kamelikuskien nuotiotarinoita. Itse uskon Raamatun olevan Jumalan sanan ilmoitusta ihmiskunnalle. Raamattu kertoo Ilmestyskirjan 17 luvussa kuinka Babylonin suuri portto on juovuttanut maan kuninkaita (kansoja) haureudellaan, joka on fyysistä ja lihallista haureutta ja hengellistä haureutta. Raamattu kertoo kuinka eksyttävä uskonto syntyi muinaisessa Babyloniassa, josta se kulkeutui kaikkialle maailmaan hiukan erilaisina versioina, mutta hyvin samankaltaisina. Babyloniasta kulkeutui uskonnon mukana myös haureellisen ja vääristyneen seksin harjoittaminen sen eri muodoissaan kaikkialle maailmaan. Raamattu kertoo tarkasti sen minkä historia todistaa. Seksuaalisten vääristymien hyväksyminen on ollut osa muinaisia historian yhteiskuntia. Raamattu kertoo syyn tähän, joka on alunperin paratiisin syntiinlankeemus ja sitä kautta Babyloniasta peräisin olevan ihmisen seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden vääristäminen.

Suomessa seksuaalista vapautta tukevia ryhmittymiä on monenlaisia, jotka ovat kannattaneet ja ajaneet seksuaalisuuden vääristymien yleistä hyväksymistä. Näitä ryhmiä ja tahoja ovat muun muassa vapaamuurarit (korkeimpien asteiden agenda) New-Agen mukainen ajattelumalli, poliittisista puolueista vihreät ja vasemmistoliitto, uusfeminismi sekä seksuaalivähemmistöjen erilaiset yhdistykset mm. Seta jne. Edellä mainitut Suomessa olevat tahot, jotka ovat voimakkaasti ajaneet ja kannattaneet seksuaalisia vääristymiä ovat tehneet sen muinaisen Babylonian hengen vaikutuksen alaisena, osa heistä täysin tietoisina siitä ja osa tiedostamattaan sitä. He ovat hyväksyneet valheen ihmisen tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista koskien seksuaalisuutta sekä sukupuolisuutta ja näin tehdessään he ovat antaneet tukensa ja kannatuksensa sellaisille vääristymille, jotka johdattivat muinaiset yhteiskunnat moraalin rappion ja tuhon tielle. Nämä edellä mainitut ryhmät Suomessa ovat ajamassa Suomea takaisin menneisyyden seksuaaliseen kehtoon ja kapaloihin, suuntaan ja tielle, joka on taantuman tie, moraalisen rappion ja tuhon tie.

Maailma on nykyään niin vääristyneessä tilassa, että ainoa tapa erottaa totuus ja todellisuus vääristymistä on uskoa evankeliumi Herrasta Jeesuksesta syntien anteeksisaamiseksi, Messias Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden.
 

 

Petri Paavola 26.1.2023

Lähteet:
https://julkaisut.hel.fi/fi/helsinki-lehti/22022-marraskuu/kouluihin-ensi-vuonna-sateenkaarityopajoja
is.fi/ kotimaa/ art 2000009348865
seta.fi/ sateenkaaritieto/ sukupuolen moninaisuus
news-medical.net/ Hundreds of trans people regret changing their gender says trans activist

 

 

 

 

eXTReMe Tracker