Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Henkivallat pimeys eksytys ja Jumalan armo


On monia syitä miksi Herraan Jeesukseen uskova elää epäterveessä uskossa, jonka kautta usko Jumalaan sekä Raamatun opetus vääristyy pahoin. Tässä kirjoituksessa otan esille yhden tällaisen syyn, jota voidaan kutsua sellaiseksi, jossa uskova keskittyy lähes yksinomaan eksytyksiin sekä pimeyden tekoihin. Kirjoituksessa tuodaan esille myös asioita, jonka kautta uskova voi oppia Jumalan tahdon mukaista elämää.

Vääristymän taustatekijöitä

Uskova ihminen, joka keskittyy etsimään ja paljastamaan vain pimeyden tekoja sekä eksytyksiä on yleensä sellainen ihminen, jota hallitsee pelko ja ahdistus. Hän hyvin usein pelkää Jumalan tuomiota ja näkee Jumalan tuomion kaikessa.

Tällaisen uskovan tausta on yleensä sellainen, jossa hän on elänyt lapsuudessaan jonkun voimakkaan auktoriteetin alaisuudessa kuten omat vanhemmat, kasvattivanhemmat sekä läheinen ihminen (ystävä, sukulainen, opettaja, valmentaja, epäterveessä uskossa oleva uskova jne.).

Hän on elänyt ankaran, painostavan, tuomitsevan sekä vaativan ihmisen auktoriteetin alaisuudessa, joka ei ole arvostanut häntä, vaan on vaatinut koko ajan enemmän asettaen riman niin korkealle, johon on mahdotonta päästä.

Menneisyyden vanki

Hyvin usein ihminen uskovanakin näkee asiat menneisyytensä kokemusten kautta. Kun ihmisen elämässä on ollut ankara, painostava, tuomitseva sekä vaativa auktoriteetti, niin hän vääristää kuvan Jumalasta, jossa Jumalasta tulee hänelle ankara painostava, tuomitseva ja vaativa. Tällainen uskova elää uskon elämää pelon ja ahdistuksen ilmapiirissä, jossa hän keskittyy koko ajan negatiivisiin asioihin.

Koska hänen sydämeensä on istutettu pelon ja ahdistuksen ilmapiiri, niin siksi hänestä tulee samanlainen kuin se auktoriteetti jonka alaisuudessa hän on kasvanut, eli ankara, painostava, tuomitseva ja vaativa. Tämän tähden hän uskovana alkaa etsimään ja keskittymään pimeyden tekoihin sekä eksytyksiin. Hän alkaa painostamaan ja vaatimaan muilta suorituksia, johon he eivät vielä pysty, koska he eivät ole vielä uskossa kasvaneet ja kypsyneet ymmärtämään niitä asioita.

Vääristyneen pelon vallassa oleva uskova elää jatkuvan ahdistuksen ja paineen alla, koska mikään ei riitä hänelle, sillä menneisyyden vaatimusten ja painostuksen haavojen tähden hän elää jatkuvassa syyllisyydessä ja kokee riittämättömyyttä, jossa asiat ovat aina liian saavuttamattomia ja kaukana hänestä. Hän on menneisyytensä vanki, jossa hänen sydämellään on jatkuvasti seuraavanlaisia ajatuksia; ei riitä, et ole tarpeeksi hyvä, pieleen meni, teit taas väärin, et koskaan onnistu, olet surkea ja huono, muut kyllä osaa mutta sinä et, sinusta ei tule koskaan mitään jne.

Koska hänen sisimpänsä on pienestä pitäen täytetty ja syötetty negatiivisilla asioilla, niin siksi hän itse elää jatkuvasti negatiivisten asioiden keskellä, jotka täyttävät hänen mielensä. Jotkut ihmiset joilla on tällaisia kokemuksia alkavat uskovina etsimään vain pimeyden tekoja sekä eksytyksiä. He elävät vääristyneen uskon vallassa, jota menneisyyden haavat sekä pimeyden henkivallat ruokkivat hänen sydämessään.

Mitä enemmän hän uskovana ihmisenä tutkii pimeyden tekoja sekä eksytyksiä, niin hänen ymmärrys Jumalasta ja Raamatun sanan opetuksesta vääristyy koko ajan yhä enemmän. Pelko ja ahdistus saa koko ajan enemmän tilaa hänen sydämessään. Se johtaa myös tielle, jossa hän koittaa ansaita Jumalan hyväksynnän omien tekojansa kautta. Hän ei tunne Jumalan armoa ja rakkautta, koska menneisyyden haavat ja vaatimukset ovat täyttäneet hänen sydämensä. Hän toimii uskovana samalla tavalla kuin lapsuudessaan ja nuoruudessaan, jossa hän koitti koko ajan saada ihmisen tai ihmisten hyväksynnän, jotka olivat vaativia ja ankaria hänelle. Uskovana hän koittaa saada Jumalan hyväksynnän omien tekojensa kautta.

Hänestä tulee hyvin usein kova, ankara ja vaativa muita uskovia kohtaan. Hän ei näe kenessäkään hyvää, vaan virheitä ja puutteita joihin hän takertuu. Hän elää omia lapsuuden ja nuoruuden traumojaan läpi ja kohdistaa ne muihin ihmisiin. Hän elää alati huonon itsetunnon vankina, joka syyttää häntä jatkuvasti sekä piiskaa ja ruoskii häntä tekemään koko ajan tekoja, joiden kautta hän yrittää ostaa Jumalan hyväksynnän.

Tällaista ihmistä ei kykene auttamaan näyttämällä hänelle ensin hänen virheensä, kovuutensa sekä vääristyneen uskonsa tilan. Hän tarvitsee ensin kokemuksen Jumalan rakkaudesta ja armosta. Sen jälkeen hän kykenee näkemään oman syntinsä ja tekemään siitä parannusta.

Joissakin tapauksissa käy myös niin, että tällaisen kokemuksen kokenut uskova ei pääse irti menneisyyden haavoistaan ja hän luopuu uskostaan. Jotkut heistä saattavat pilkata ja ivata uskon asioita etteivät ne toimi ja ole totta. Heidän kohdallaan aito ja oikea usko ei saanut sijaa sydämessä, koska he eivät avautuneet kohtaamaan omia haavojansa, vaan syyttivät muita koko ajan ongelmistaan. Usko Herraan Jeesukseen toimii aina kun sen antaa vaikuttaa sydämessä siten kuinka Raamatun sana opettaa.

Herkkä haavoittuvainen ja arka

Jotkut ihmiset joilla on ollut edellä mainittuja negatiivisia kokemuksia elämässään ajautuvat toisenlaiselle tielle, jossa he ovat herkkiä ja hyvin haavoittuvaisia ja arkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että myös heillä on vääristynyt kuva ja ymmärrys Jumalasta, jossa Jumala on ankara ja vaativa.

Hyvin usein herkkä, haavoittuva ja arka ihminen ei painosta eikä vaadi muilta mitään, vaan hän keskittyy omaan huonoon itsetuntoonsa ja pyörii koko ajan ajatuksen ympärillä, jossa hän kokee olevansa ainainen epäonnistuja. Hän elää hirvittävän paineen ja ahdistuksen alla, jossa hän toivoisi Jumalan hyväksyvän ja rakastavan häntä, mutta hän ei usko sitä haavojensa tähden. Välillä hän kokee että ehkä sittenkin Jumala voisi rakastaa häntä, mutta menneisyyden haavat sekä pimeyden henkivallat syyttävät häntä ja vaipuu taas epätoivoon ja ahdistukseen. Hän elää ikään kuin karusellissa, jossa hän välillä yrittää uskoa Jumalan rakastavan häntä, mutta hän aina lopulta ajautuu epätoivoon ja ahdistukseen ja kokee ettei Jumala voi häntä hyväksyä ja rakastaa.

Jumalan todellinen armo

Kun ihminen saa kohdata todellisen Jumalan armon, totuuden ja rakkauden, niin hän pääsee vapaaksi menneisyytensä haavoista sekä epäterveestä uskosta.

Joh 1:17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

Todellinen Jumalan armo on Herra Jeesus sekä Jumalan totuuden sanan opetus, joka juurruttaa uskovan Herran Jeesukseen. Jumalan sanan totuus tekee sinut vapaaksi, jos uskossa ojentaudut Jumalan sanan opetuksen mukaisesti.

Ef 4: 15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Kol 2:
6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,
7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.

Älä usko ja kuuntele valhetta, äläkä ojentaudu valheen mukaan, koska silloin joudut elämään pelon, ahdistuksen sekä tappion ilmapiirissä.

Jumalan sanan totuuden noudattaminen vapauttaa sinut synnistä, syyllisyydestä, peloista ja ahdistuksista. Jos tiedät mikä on Jumalan sanan totuus, mutta et elä sen mukaisesti, niin totuus ei hyödytä eikä auta sinua.

Jaak 1:22 Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.

Totuuden kuuleminen ei ole ongelma, jos vain haluat kuulla totuuden, niin Jumala kertoo sinulle totuuden. Ongelma on siinä, että kuulet totuuden, mutta et tee sen mukaan, siksi et voi tulla vapaaksi syytöksistä, peloista, ahdistuksista ja synneistä. Jos haluat kuulla ja elää totuuden mukaan, niin silloin sinä vapaudut syytöksistä, ahdistuksista ja peloista sekä opit voittamaan syntejä ja elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Seuraavaksi käsittelen Jumalan sanan totuutta ristin sanomasta, Jumalan rakkaudesta ja armosta. Kun opit näkemään ja ymmärtämään Jumalan sanan totuuden sellaisena kun se on kirjoitettu, niin alat oppia käytännössä elämään sen mukaisesti. Opit myös hylkäämään vanhat tapasi, jotka orjuuttivat sinua pelon ja ahdistuksen kautta.

Herran Jeesuksen veri kuolema ja ylösnousemus

Kol 1:
12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

Raamattu opettaa, että Herra Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden vuodattamalla verensä syntien anteeksiantamukseksi, jonka jälkeen Hän nousi Isä Jumalan oikealle puolelle. Ihminen ei voi ostaa Jumalan hyväksyntää omien tekojensa kautta eikä voi pelastaa itseänsä omien tekojensa kautta. Herra Jeesus on ihmisen syntien sovittaja sekä Hän on Pelastaja, joka pelastaa meidät synnin ja saatanan vallasta.

2 Kor 2:14 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!

Uskova joka keskittyy lihan tekoihin, syytöksiin, vaatimuksiin, eksytyksiin ja vääriin oppeihin ei pääse vapaaksi synnin haavoistaan, koska hän keskittyy pimeyden tekoihin. Pimeyden teot tuovat tappion, häpeän, pelon ja epäonnistumisen ilmapiiriin ihmisen sydämeen.

Herran Jeesuksen sovitusveri puhdistaa sinun syntisi, poistaa tappion, häpeän, pelon ja epäonnistumisen. Uskova jonka pelastus ja keskipiste on Herran Jeesus Messiaan sovitusveressä, kuolemassa sekä ylösnousemuksessa, niin hän vaeltaa Herran Jeesuksen kanssa voittosaatossa joka päivä muistaen ja uskoen, että Jeesuksen sovituksen tähden olen saanut syntini anteeksi sekä Pyhän Hengen voiman, jonka avulla opin voittamaan syntejä sekä elämää Jumalan tahdon mukaista elämää.

1 Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta, joka Herran Jeesuksen sovitusveren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta antaa Herran Jeesuksen opetuslapselle voiman elää ja kasvaa uskossa Jumalan tahdon mukaisesti.

Jes 61:

1 ¶ Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,

2 julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,

3 panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet," "Herran istutus," hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

 

Jesajan kirjan luku 61 opettaa ristin sanoman voiman ja vaikutuksen ihanalla ja armollisella tavalla. Herra Jeesus julisti ilosanomaa (evankeliumia) maallisen vaelluksensa päivinä. Herra Jeesus antoi myös  opetuslapsilleen tehtäväksi evankeliumin julistamisen tässä maailmassa. Seuraavaksi tutkimme Herran Jeesuksen ilosanomaa (ristin sanomaa) Jesajan kautta.

Herran Jeesuksen ilosanoma (Jeesuksen sovitusveri, kuolema ja ylösnousemus) tuo syntien anteeksiantamuksen, vapautuksen synnin ja saatanan orjuudesta. Ihminen joka nöyrtyy tunnustamaan syntinsä vastaanottaa pelastuksen.

 

Ristin sanoman kautta Herra Jeesus eheyttää ja parantaa ihmisten särkyneet sydämet. Herra Jeesus eheyttää ja parantaa ihmisen synnin rikkoman sydämen (mieli).

 

Ristin sanoman kautta Herra Jeesus vapauttaa synnin vankeudessa ja kahleissa olevat ihmiset, jotka tunnustavat syntinsä ja uskovat Herraan Jeesukseen.

 

Ristin sanoman kautta Herra Jeesus tuo otolliset vuodet uskovien elämään, sillä jokainen eletty vuosi julistaa uskovan elämässä Jumalan kunniaa ja armoa sekä vapautusta synneistä.

 

Ristin sanoman kautta Herra Jeesus lohduttaa murheellisia; antaa ilon murheen sijaan; ylistyksen ja kiitoksen hengen masentuneen hengen sijaan. Evankeliumilla on moniulotteiset armon ja rakkauden kasvot, sillä se ei ainoastaan julista syntien anteeksiantamusta, vaan myös lohdutusta monien murheiden keskellä eläville.

Ristin sanoma; Herran Jeesuksen sovitusveri, kuolema ja ylösnousemus on uskon perustus ja keskipiste, joka antaa uskovalle voiman elää ja kasvaa uskossa syvempään Jumalan tuntemiseen.

Armosta pelastetut

Ef 2:
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Paha saatana on vanginnut maailman ihmiset synnin orjiksi, jonka kautta hän eksyttää ihmiset kerskaamaan omien tekojensa tähden. Tämän tähden on olemassa ankaria, vaativia, painostavia ja tuomitsevia ihmisiä, koska he ovat itse synnin orjuudessa eläen omien haavojensa kautta lyöden ja tuomiten muita.

Synnin haavojen tähden sinun sydämessäsi on vääristynyt kuva Jumalasta. Näet Jumalan vaativana, ankarana, painostavana ja tuomitsevana, koska ihmisauktoriteetit ovat kohdelleet sinut väärällä tavalla. Jumala ei ole kuitenkaan sellainen kuin ihmiset, jotka ovat kohdelleet sinua väärin.

Ihminen ja henkivallat painostavat sinua tekemään tekoja, jonka kautta sinun tulee ansaita heidän hyväksyntänsä. Jumala on pelastunut sinut armosta, ei sinun omien tekojesi kautta. Jumala ei vaadi eikä painosta sinua tekemään tekoja, että saisit Hänen hyväksyntänsä. Herra Jeesus kuoli syntiesi tähden ja sen tähden Jumala hyväksyy sinut, ei omien tekojesi tähden, vaan Jeesuksen tekojen tähden, sillä Herra Jeesus sovitti kaikki sinun syntisi.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

Fil 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Room 15:13 Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.

Jumala on armahtava ja armollinen, joka kasvattaa sinua uskossa rakkauden, armon ja totuuden kautta ja antaa sinun kasvaa rauhassa, eikä vaadi sinulta uskoa, vaan itse vaikuttaa sitä sinun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta, niin että opit ja kasvat uskomaan Jumalan tahdon mukaisesti. Opit myös hylkäämään syntiä Pyhän Hengen voiman kautta, joka asuu sinun sydämessäsi.

Pahuuden henkivallat ovat vääristyneen ihmisauktoriteetin kautta täyttäneet sydämesi vääristyneellä pelolla ja ahdistuksella, joka on hallinnut elämääsi. Jumala antaa Pyhän Hengen kautta sinulle rauhan ja ilon sekä vapauttaa sinut synnin haavoista (pelot ja ahdistukset). Synnin haavojen tähden ihminen hyvin usein vääristää asioita eikä kykene näkemään ja erottamaan väärän ja oikean eroa. Kun keskityt Herraan Jeesukseen, niin opit erottamaan hyvän ja pahan, oikean ja väärän sekä synnin ja vanhurskauden.

Herra Jeesus antaa rauhan

Joh 16:33 Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman."

Hebr 12:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.

Synnin vallassa olevassa maailmassa ihmisellä on ahdistus sydämessä. Pahuuden henkivallat haluavat pitää sinut ahdistuksen vallassa. He haluaisivat sinun elävän koko ajan menneissä tapahtumissa, joiden kautta olet saanut syvät ahdistuksen haavat sydämeesi. He myös haluavat vääristää sydämeesi kuvan Jumalasta, jossa hän on samanlainen kuin ihmisauktoriteetit, jotka ovat rikkoneet sinun sydämesi.

Jumala haluaa, että sinä näkisit ja ymmärtäisit Herran Jeesuksen kautta Hänen olevan armahtava ja rakastava Jumala. Kun sinun keskipisteesi elämässäsi on Herra Jeesus ja Hänen rakkautensa ja armonsa, niin vapaudut ahdistuksen syvistä haavoista. Epätoivo ja sen kautta tullut ahdistava väsymys poistuu sydämestäsi ja tilalle astuu Jumalan rauha ja rakkaus.

1 Piet 1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

Täytyy kuitenkin muistaa ja ymmärtää, että uskossa kasvamisen kautta Jumalan armo, rakkaus ja rauha lisääntyy. Herran Jeesuksen opetuslapsi oppii koko ajan syvällisemmin ymmärtämään Jumalan tahtoa ja kun hän uskossa Jumalan armosta ja Pyhän Hengen voiman avulla ojentautuu uskossa ja on kuuliainen Jumalalle, niin Jumalan armo ja rauha lisääntyy hänen elämässään.

Anteeksiantamus

Matt 6:
14 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;
15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

Monet uskovat eivät vapaudu menneisyyden synnin haavoista, koska he eivät ole antaneet anteeksi ihmisille, jotka tehneet vääryyttä heille. Ymmärrän että voi olla vaikeata antaa anteeksi ihmisille, jotka ovat pahoin satuttaneet sinua tekemällä vuosikausia vääryyttä sinua vastaan.

Kun ymmärrät, että ihmiset jotka ovat tehneet väärin sinua kohtaan ovat itse synnin uhreja, niin silloin sinun on helpompi antaa heille anteeksi. Nämä ihmiset ovat synnin ja saatanan vallassa ja sitä kautta omien haavojensa kautta satuttaneet sinua.  Niin pitkään kun näet nämä ihmiset aktiivisina pahantekijöinä, et kykene antamaan heille anteeksi. Kun ymmärrät, että hekin ovat uhreja, jotka synnin ja saatanan orjuuden kautta ovat tehneet pahat tekonsa, niin silloin kykenet antamaan heille anteeksi.

Jumala antaa sinulle voiman antaa anteeksi heille. Jumala ei vaadi sinulta anteeksiantamusta, vaan auttaa sinua antamaan heille anteeksi. Joskus anteeksiantamus ihmisen sydämessä on prosessi, joka kestää oman aikansa, mutta Pyhän Hengen voiman avulla tämä prosessi johtaa täydelliseen anteeksiantamukseen.

Jos olet katkera pahantekijälle, niin et pääse eteenpäin uskossa, koska katkeruus myrkyttää sydämesi. Muista aina se, että Jumalan tahto on että syntinsä anteeksi saanut uskova antaisi anteeksi, niille jotka ovat häntä vastaan rikkoneet. Muista se myös että sinun anteeksiantamukseksi ei sovita pahantekijän syntiä, vaan hän on syyllinen synneistään Jumalan edessä niin pitkään kun hän astuu parannuksen tielle uskon kautta Herraan Jeesukseen. Anteeksiantamus sinun sydämessäsi pahantekijöitä kohtaan suojaa sydämesi katkeruuden myrkylliseltä tuhovaikutukselta.

Älä toivo pahantekijälle rangaistusta, sillä jumalattoman kuolema ei Jumalalle mieluista. Siksi toivo ja rukoile, että pahantekijä tekisi parannuksen ja uskoisi Herraan Jeesukseen syntiensä anteeksisaamiseksi. Jos pahantekijä ei tee parannusta eikä usko Herraan Jeesukseen, niin hänen syntinsä tuomitsevat hänet iankaikkisesti kadotukseen. Jos rakastat Jumalaa, niin sinä et toivo hänelle iankaikkista kadotusta, vaan haluat rukoilla, että hän pelastuisi.

Syytös ja pelko vaikenee

Ilm 12:
9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.
10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.

1 Joh 3:
20 ¶ että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki.
21 Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan,

Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

1 Joh 4:18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.

Ihminen ja henkivallat syyttävät sinua ja vaativat sinulta koko ajan enemmän tekoja. Syytös sydämessä tuo pelon sydämeen. Koska olet elänyt syytösten paineiden alla, niin sinun sydämesi on täyttynyt pelolla, joka on vääristänyt koko elämäsi, suhteesi Jumalaan ja lähimmäisiin.

Syytös ja pelko sydämessä tekee joistakin ihmisistä sellaisia, jotka eivät kykene luottamaan Jumalaan eikä toisiin ihmisiin. Tämän tähden etsit muista ihmisistä virheitä, etkä kykene luottamaan kehenkään. Tiedostamattasi vertaat muita ihmisiä itseesi ja yrität löytää heistä virheitä. Kun ja jos löydät heistä virheen, niin ruokit sillä omaa heikkoa itsetuntoasi. Et halua olla aina se joka tekee väärin, koska olet sitä kuullut koko ikäsi, siksi sinä kaivelet muiden virheitä.

Syytös ja pelko sydämessä tekee joistakin ihmisistä sellaisia, jotka kovettuvat ja heistä tulee ankaria, vaativia, painostavia, jotka etsivät aina vikoja toisista, henkivalta eksytyksiä sekä vääriä oppeja. He eivät etsi oikeasti Jumalan tahtoa, vaan virheitä, vääriä oppeja sekä eksytyksiä. Siksi he eivät pääse uskossa terveellä tavalla eteenpäin, vaan keskittyvät aina negatiivisiin asioihin.

Jumala ei syytä sinua, vaan rakastaa sinua ja haluaa poistaa syytöksen ja pelon sydämestäsi. Jumala ei aseta uskovia vastakkain seurakunnassa kilpailemaan tosiaan vastaan, vaan Hän asettaa meidät jokaisen Pyhässä Hengessä Herraan Jeesukseen, jonka kautta Hän kasvattaa jokaista kasvamaan Jumalan aikataulun mukaan. Jumala ottaa huomioon meidän haavamme ja elämän kolhut ja hyvin taitavasti hoitaa sekä kasvattaa meitä uskossa. Kyse ei ole siis kilpailusta toisia vastaan, vaan eheytymisestä omista synnin haavoista sekä kasvuprosessista, jossa uskova oppii koko ajan enemmän käytännössä ojentautumaan Jumalan tahdon mukaiseen elämään.

Pahuuden henkivallat osoittavat sinulle syntisi tuhotakseen sinut niiden kautta; he syyttävät, ahdistavat ja painostavat sinua syntiesi tähden.

Jumala näyttää sinulle syntisi, ei siksi että Hän haluaa syyttää ja tuhota sinut, vaan siksi että synti tuhoaa sinut ja Hän haluaa vapauttaa sinut synnistä ja antaa tilalle Jumalan tahdon mukaisia asioita. Jumala rakastaa sinua Pyhän Hengen kautta joka asuu sydämessäsi ja karkottaa pelon pois sydämestäsi.

Jos keskityt negatiivisiin asioihin, niin et voi vapautua syyllisyydestä ja peloista. Keskity Herraan Jeesukseen, Jumalan rakkauteen Pyhässä Hengessä ja Jumalan mahdollisuuksiin, niin saat kokea vapautuksen syyllisyydestä ja peloista.

Muista että ristin sanoma julistaa kuoleman voittoa ja elämää Herrassa Jeesuksessa. Ristin sanoma on sanomaa kuolemasta, jonka kautta on elämä Jumalan kanssa. Risti ei siis ole pelkkä kuoleman sanoma, vaan sanoma että Herra Jeesus kuoli, mutta nousi ylös ja Hän elää ja mekin saamme Jumalan armosta elää; me jotka olimme kuolleet synteihimme, Herra Jeesus teki eläviksi kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta.

Henkivalta koittaa pitää kiinni sinua menneisyyden synnin haavoissa. Älä keskity lihan tekoihin, vaan Jumalan mahdollisuuksiin Herrassa Jeesuksessa Pyhän Hengen kautta, niin saat kasvaa uskossa ja opit voittamaan syyllisyyden ja pelot, koska Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä karkottaa pelon pois sydämestäsi ja tuo tilalle Jumalan rakkauden.

Iso ongelma on siinä että uskova antaa lihan tekojen ja syytösten vaikuttaa sydämessään. Pyhä Henki vaikuttaa lihan tekojen kuolettamisen ja tuo tilalle Hengen hedelmän, eli Jumalan tahdon mukaisen elämän kasvuprosessin. Avaudu Pyhän Hengen työlle, anna lihasi kuolla synnin ja lihan himoille sekä haluille ja anna Pyhän Hengen vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä Jumalan tahdon mukaisesti.

Älä etsi eksytyksiä vaan Jumalan tahtoa

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Matt 16:6 Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta".

Matt 24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

Herra Jeesus puhui ja paljasti ajassaan olevat eksyttäjät, jopa nimeten heidät. Monet uskovat toimivat väärässä järjestyksessä, eli kun he tulevat uskoon, niin he alkavat heti metsästämään vääriä opppeja eksytyksiä sekä vääriä profeettoja. He alkavat tutkimaan pimeyden tekoja eikä Jumalan sanan eheyttävää, hoitavaa ja Herraan Jeesukseen juurruttavaan sanomaa. Tästä syystä heidän uskonelämä on heti alkumetreillä väärillä raiteilla.

Uskovan tulee aina koko ajan oppia tuntemaan Jumalaa ja Hänen sanaansa. Opettele siis ensin tuntemaan Jumala ja Hänen sanansa,   ei ensin eksytyksiä, vääriä oppeja ja vääriä profeettoja. Kun olet kasvanut uskossa ja oppinut tuntemaan Jumalaa ja Hänen sanaansa, niin silloin kykenet näkemään ja ymmärtämään eksytyksen, väärän opin tai väärän profeetan.

Kun olet keskittynyt Herraan Jeesukseen, niin et ole eksytysten metsästäjä, vaan Herraan Jeesukseen juurtunut Jeesus keskeinen uskova. Uskovan tehtävä ei ole metsästämällä metsästää eksytyksiä, vaan paljastaa ne silloin kun tulevat kohdalle ja uhkaavat eksyttää seurakunnan väärille raiteille. Kun keskipiste on Herrassa Jeesuksessa, niin et elä eksytyskeskeistä elämää, vaan elämää jossa keskipiste on yksin Herrassa Jeesuksessa Pyhässä Hengessä Jumalan sanan opetuksen mukaisesti.

Lopunajassa eksytykset lisääntyvät ja seurakuntaan soluttautuu eksyttäjiä harhaoppejaan opettaen. Todellinen Herraan Jeesukseen keskittynyt ja juurtunut seurakunta tunnistaa ja paljastaa tällaiset eksytykset, sillä pahimmassa tapauksessa ne turmelevat useiden uskon ja johtavat heitä pois pelastuksesta. Siksi on tärkeää myös tunnistaa ja paljastaa eksytys, mutta seurakunnan päätehtävä on juurtua ja keskittyä Herraan Jeesukseen.

Jos sinun elämäsi keskipiste on eksytykset, väärät opit ja väärät profeetat, niin olet eksynyt tutkimaan ja keskittymään pimeyden tekoihin. Tee parannus ja muuta suuntaa ja keskity Herraan Jeesukseen sekä Jumalan sanan opetukseen, joka juurruttaa sinut Herraan Jeesukseen.

Juurru Herraan Jeesukseen

1 Tim 4:
1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

Tuon Raamatun kohdan voisi myös kääntää alkutekstin valossa, että  Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja jne.

Tämä Raamatun kohta paljastaa sen mikä on monien lopunajan uskovien ongelma. He etsivät oppeja, he ovat kiinnostuneita opeista, heitä ei kiinnosta Herra Jeesus ja Jumalan todellinen voima Pyhässä Hengessä.

Kun ihminen on kiinnostunut vain opista ei Herrasta Jeesuksesta, niin se tarkoittaa sitä, että häntä kiinnostaa vain se mitä hän voi tehdä tai mikä on opillisen opetuksen teoreettinen totuus. Uskova jonka Jumala kuva on vääristynyt, niin hän on kiinnostunut yleensä siitä mitä ihminen tekee, ei siitä mitä Jumala on tehnyt ja voi tehdä. Siksi hän on kiinnostunut teorian tasolla keräämään paljon opillista tietoa, eikä hän halua kuolla omalle lihallensa, koska hän haluaa paisua opillisen tiedon kautta.

2 Tess 2:
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Ihminen joka ei ota vastaan rakkautta ja totuutta Herrassa Jeesuksessa ajautuu eksyksiin. Jos ihmisen elämässä ei ole Jumalan rakkautta ja totuutta, niin hän elää oman lihansa voiman kautta tai voi jopa eksyä luulemaan pimeyden voimia Jumalan voimaksi, sillä pimeyden henkivallat puhuvat kyllä rakkaudesta, mutta ilman Jumalan sanan totuutta.

Jumalan rakkaus ilman totuutta on sielunvihollisen lihallinen ja sielullinen eksytys. Jumalan totuus ilman rakkautta on sielunvihollisen opillinen eksytys. Herra Jeesus vaikuttaa uskovan sydämessä todellista ja aitoa uskoa, joka käytännön elämässä ojentautuu Jumalan rakkauden ja totuuden kautta.

Jumalan rakkaus ja totuus kirkastaa aina Herran Jeesuksen sekä Hänen sovitusverensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Jumalan rakkaus ja totuus kirkastaa aina Jumalan tekoja ja antaa ihmiselle voiman muuttua, kuolla lihan himoille ja haluille sekä antaa voiman Jumalan armon varassa kasvaa pyhityselämässä.

Siellä missä on veretön evankeliumi ja kirkastetaan ihmisen tekoja ja suorituksia, niin siellä ihmisellä ei voimaa muuttua Jumalan tahdon mukaiseen elämään, vaan hän jää syntiensä ja haavojensa vangiksi. Siksi ihminen yrittää itseään muuttaa, koska häneltä puuttuu Jumalan voima.

Jumalan voima vaikuttaa ihmisen sydämessä, joka kirkastaa Jumalan tekoja Herran Jeesuksen kautta ja antaa Pyhän Hengen voiman muuttaa hänen sydämensä ajatukset sekä teot Jumalan tahdon mukaisiksi. Jumala on antanut Pyhän Hengen voiman siksi, että Hänen kauttansa Jumalan teot tulisivat ilmi uskovan elämässä.

2 Kor 4:
6 Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä," on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.

Jumalan sanan opillisen opetuksen tarkoituksena on ymmärtää mikä on Jumalan tahto ja antaa Pyhän Hengen vaikuttaa tahtomista ja tekemistä meidän sydämissämme, niin että käytännön elämässä saamme ojentautua Jumalan rakkauden ja totuuden sanan mukaisesti.

Jumalan valkeus ja kirkkaus Pyhässä Hengessä Herran Jeesuksen kautta opettaa meidät tuntemaan Jumalan. Tämä Jumalan aarre on meissä kuin saviastiassa, että tämä suunnattoman suuri voima olisi Jumalan ja Jumalasta, eikä näyttäisi tulevan meistä.

Jumalan teot tulevat näkyviin astian kautta, joka ole itsessään mitään, vaan antaa kunnian Jumalalle ja haluaa kirkastaa Jumalaa. Jumalan voima ei vaikuta sydämessä, jossa ihminen haluaa kirkastaa itseään opillisella tietämyksellä tai uskonnollisilla teoillansa, jotka nousevat ihmisen lihasta.

Uskova joka etsii eksytyksiä ja vääriä oppeja, mutta ei Herraa Jeesusta ja todellista Jumalan rakkautta ja totuutta, niin hän hyvin usein eksyy korottamaan itseään omien tekojensa ja opillisen tietämyksen kautta. Tämä tarkoittaa sitä että hän eksytyskeskeisenä eksytysten metsästäjänä on itse eksyksissä. Hän ei sitä itse huomaa, koska vain Pyhä Henki voi paljastaa hänelle hänen eksymyksensä.

Hän on usein niin varma itsestään, että hän ei tahdo kuunnella Pyhän Hengen totuuden sanaa, vaan hän kovasydämisenä paaduttaa sydäntään. Ihminen väsyy ja uupuu ilman Pyhän Hengen voimaa. Hyvin usein hän pysähtyy vasta sitten kun hän on täysin väsyttänyt itsensä oman lihan suorittamisen kautta. Hän joko nöyrtyy ja tekee parannuksen ja löytää todellisen uskon ja armon tai sitten hän ei jaksa enää yrittää ja katkeroituu ja luopuu uskosta.

Jos tunnistit itsesi ja olet omavoimainen, niin Jumala näkee sinun haavasi ja kykenee auttamaan sinua. Anna kovan sydämesi murtua ja nöyrry Herran Jeesuksen edessä, niin hän vapauttaa sinut ja johdattaa sinut todelliseen uskoon.

Jumala rakastaa sinua

Sef 3:17 Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee."

Raamattu opettaa, että Jumala rakastaa sinua ja Hän iloitsee ja riemuitsee sinusta. Sinä olet Jumalalle arvokas ja tärkeä, koska Hän on luonut sinut. Omista uskossa Sef 3:17 sydämeesi, niin alat näkemään Jumalan oikeassa valossa sekä Hänen mahdollisuutensa. Älä enää kuuntele pahuuden henkivaltojen ja menneisyyden ahdistuksen ääniä, vaan keskity rakastavan Jumalan läsnäoloon sydämessäsi Pyhän Hengen kautta.

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Jumalan armon rakastava hyvyys


Petri Paavola 2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James version 1611
Sielunhoidolliset keskustelut
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker