Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Herra Jeesus ja Hänen ristinsä tekee itsepäisestä nöyrän

Raamattu sanoo kuinka profetian sanan mukaan Messias Jeesuksen tulee ratsastaa Jerusalemiin aasintamman varsalla. Tämä profetia toteutui kun Herra Jeesus ratsasti aasintamman varsalla Jerusalemiin. Herran Jeesuksen aasintamman varsalla ratsastaminen kertoo meille syvällisen sanoman siitä miten Herra Jeesus ja Hänen ristinsä tekee synnin vallassa olevasta itsepäisestä ihmisestä nöyrän, kun Herra Jeesus saa pelastaa tämän itsepäisen ja syntisen ihmisen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Sak 9:9 ¶ Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.

Sak 9:9 Iloitse suuresti, tytär Siion, huuda riemusta, tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee sinun luoksesi! Hän on vanhurskas, hän pelastaa (ישׁע‎ jasha - pelastaa); hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Raamattu Kansalle

Zec 9:9: Rejoice greatly, O Bat Tziyon; shout, O Bat Yerushalayim; hinei, thy Melech cometh unto thee, tzaddik, and having Salvation; ani (lowly, meek), and riding upon a chamor, even upon a colt the foal of a donkey. Orthodox Jewish Bible

Nature
Yllä olevassa kuvassa on aasintamma varsansa kanssa.
Aasin ja varsan selässä on Jumalan luomistyön
merkkinä ristikuvio.

Sakarjan kirjan 9 luvun 9 jakeessa on profetia siitä kuinka Israelin Kuningas (Messias) tulee ratsastamaan Jerusalemiin.

Rabbi Rashi sanoo kommentaarissaan Sakarjan kirjan 9:9 jakeesta seuraavasti: "Katsokaa! Sinun kuninkaasi tulee sinun luoksesi On mahdotonta tulkita tätä muuten kuin viittaamalla Messias-Kuninkaaseen, kuten sanotaan: "ja hänen valtansa on oleva merestä mereen." Emme löydä, että Israelilla olisi ollut tällainen hallitsija toisen temppelin aikana."

Tässä kohden rabbi Rashi selittää Sakarjan 9:9 kohdan täysin oikein. Sak 9:9 on Messias profetia, joka kertoo Messias-Kuninkaan Jerusalemiin tulemisesta (ensimmäinen tulemus), joka tapahtuu ratsastamalla aasintamman varsalla. Jeesus täytti tämän profetian ratsastaessaan aasintamman varsalla Jerusalemiin. Jeesus on Messias-Kuningas, Hän on Vanhurskas ja Nöyrä, sillä Hän pelastaa.

Sak 9:9 on hepreankielessä sana venosha (perusmuoto jasha), joka tarkoittaa pelastamista. Sak 9:9 on Messias profetia Messias-Kuninkaasta, joka pelastaa ja on Pelastaja. Aasi on itsepäinen eläin, jonka mieltä on vaikea muuttaa, jos se ei halua tehdä jotakin. Sanotaan niin, että aasin itsepäisyys johtuisi siitä, että se on hyvin varovainen ja tietyllä tavalla arka eläin.

Koen ja ymmärrän näin, Jumala valitsi Messiaan ratsuksi ei kuninkaallista ratsua, hevosta, vaan tavallisen kansan käyttämän aasin, joka kuvaa esikuvallisesti syntistä ihmistä synnin itsepäisyydessään. Herra Jeesus ratsasti aasintamman varsalla, jolla ihminen ei ollut vielä ratsastanut eikä käyttänyt sitä työnteossa. Kun Jumala loi aasin, niin Hän luomisessa teki aasin selkään ristinmuotoisen merkin, joka ulottuu aasin päästä selkäpuolelta peräpäähän asti, ja etujalkojen kohdalta päästä peräpäähän asti muodostuu ristinmuotoinen merkki (katso yllä olevaa kuvaa).

Jumalan valinta Jeesus Messias-Kuninkaan ratsuksi oli aasi, joka kertoo meille sen, että vain Messias Jeesus ja Jeesuksen risti (sovitustyö Jeesuksen veressä syntien anteeksisaamiseksi) on ainoa voima, joka voi muuttaa itsepäisen ja omavoimaisen ihmisen tulemaan nöyräksi ja palvelemaan nöyryyden kautta elävää Jumalaa. Jumalan valinta aasin varsasta, jolla on luomisen merkkinä risti selässään oli Jumalan tarkka valinta ja suunnitelma, jonka kautta Hän viestitti ihmiskunnalle, että kun Jeesus ratsastaa aasin varsalla, jolla on ristin merkki selässään, niin Messias Jeesuksen risti (veri ja sovitustyö) on ainoa ratkaisu synnin ongelmaan ja yhteyteen Jumalan kanssa. Synnin vallassa oleva itsepäinen ja omavoimainen ihminen nöyrtyy Jumalan edessä, kun hän katuen tunnustaa syntinsä ja uskoo Jeesuksen olevan Herra, Messias ja Pelastaja.

Matt 21:
1 ¶ Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen, Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta
2 ja sanoi heille: "Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa minulle.
3 Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: ‘Herra tarvitsee niitä’; ja kohta hän lähettää ne."
4 Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo:
5 "Sanokaa tytär Siionille: ‘Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla’."
6 Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt,
7 ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle.
8 Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle.
9 Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: "Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!"

Psa 118:
19 Avatkaa minulle vanhurskauden portit! Niistä minä käyn sisälle kiittämään Herraa.
20 Tämä on Herran portti; vanhurskaat käyvät siitä sisälle.
21 Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastukseksi.
22 Kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut huippukivi (
ל:ראש פנה)
23 Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme.
24 Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä!
25 Oi Herra, pelasta (הושיעה hosianah perusmuoto jasha ישׁע - pelastaa)! Oi Herra, anna menestys!
26 Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä! Me siunaamme teitä Herran huoneesta. Raamattu Kansalle

Matt 21 luku kertoo, että kun Jeesus lähestyi Jerusalemia aasin varsalla ratsastaen, niin israelilaiset huusivat Jeesukselle: Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!"

Hoosianna sana tulee hepreankielen sanoista hosiah (sanasta jasha - pelastaa) ja na (nyt, rukoilla). Israelilaiset huusivat Jeesukselle, että Hän (Daavidin Poika) pelastaisi heidät ja antaisi heidän menestyä. Alkutekstissä sanotaan myös israelilaisten huutaneen Jeesukselle, että Hän tulee Herran nimessä.

He huusivat Jumalan sanan profetian mukaan siteeraten psalmia 118. Psalmi 118:25,26 on alkutekstin mukaan: me rukoilemme sinua, oi Herra, pelasta nyt! Me rukoilemme sinua oi Herra, anna meidän menestyä! Siunattu olkoon hän joka tulee Herran nimessä; me siunaamme sinua Herran huoneesta.

On todella mielenkiintoista, että aluksi suuri joukko israelilaisia kohteli Jeesusta Messias-Kuninkaana, mutta uskonnollisten johtajien ja fariseusten vaino ja viha Jeesusta kohtaan sai sen aikaan, että yhä harvempi israelilaisista otti Jeesuksen vastaan Messiaana ja lähti seuraamaan Jeesusta, Hänen opetuslapsenaan. Tämä sama asetelma on myös tänä päivänä, sillä uskonnolliset ihmiset ja ihmisperinteet nostavat vihan ja vainon niitä vastaan, jotka Jumalan armosta rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa. Mikään ei ole muuttunut Messias Jeesuksen lihan päivistä. Nykyäänkin joillekin Herran Jeesuksen vilpittömillekin opetuslapsille käy niin, että uskonnolliset perinteet syrjäyttävät Jumalan sanan totuuden heidän sydämestään, mutta uskon sen, että kun Jumalan armosta saa kasvaa uskossa, niin oppii erottamaan toisistaan perinteet ja totuuden ja valitsee totuuden.

Me kaikki Herran Jeesuksen opetuslapset olemme yhtä arvokkaita ja tärkeitä Jumalalle ja Jumala haluaisi meidän oppivan uskomaan Herraan Jeesukseen ja kasvavan uskossa Herraan Jeesukseen ei uskonnollisten perinteiden kautta, vaan rakkaudesta totuuteen. 

Jeesus Messias-Kuningas on portti, ahdas portti syntiin nähden, mutta ahtaan portin sisäpuolella on avarat ja laajat hengelliset rikkaudet Jeesuksessa Kristuksessa. Herra Jeesus on Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät ja Jeesus on huippukivi, joka pitää koossa ja yhdessä Jumalan hengellisen rakennuksen, Uuden Liiton Jumalan temppelin, Jumalan seurakunnan. Psalmi 118:22 huippukivi on hepreaksi le-Rosh pin-Nah, joka tarkoittaa holvikaaren ylintä kiilakiveä (huippukiveä), joka pitää rakennelman koossa ja kasassa.

Herran Jeesus on seurakunnan perustus, jolle rakennetaan ja Herra Jeesus on seurakunnan huippukivi, joka pitää koossa, kasassa ja yhdessä (ykseys) seurakunnan, niin ettei se lyyhisty ja kaadu kasaan. Tässäkin tulee esille seurakunnan jakamaton ykseys, sillä jos emme ole seurakuntana yksi ja yhdessä ykseydestä käsin, niin silloin luhistumme helpommin, mutta Jumalan armosta, kun olemme Messias Jeesuksen perustuksella seurakuntana yhdessä ja ykseydestä käsin, niin silloin Messias Jeesus pitää meidät koossa (Hänessä) ja yhdessä (ykseydessä), niin että seurakunta kestää eikä lyyhisty kasaan.

Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt on nyt toteutunut, kun Messias Jeesus on tullut jo ensimmäisen kerran huippukiveksi, ja nyt saamme odottaa Herran Jeesuksen toista tulemusta, kiitosta veisaten sydämissämme Isä Jumalalle, Herran Jeesuksen kautta. Nyt uskon kautta Herraan Jeesukseen saamme Jumalan armosta riemuita ja ylistää sitä mitä Herra on tehnyt Golgatan ristillä, kun Messias Jeesus kärsien vuodatti verensä ja kuoli syntien anteeksisaamiseksi. Isä Jumala nosti Messias Jeesuksen kuolleista ja nyt Jeesus istuu Isänsä oikealla puolella Jumalan kuningaskunnassa. 

Joh 12:
9 Silloin suuri joukko juutalaisia sai tietää, että hän oli siellä; ja he menivät sinne, ei ainoastaan Jeesuksen tähden, vaan myöskin nähdäkseen Lasaruksen, jonka hän oli herättänyt kuolleista.
10 Mutta ylipapit päättivät tappaa Lasaruksenkin,
11 koska monet juutalaiset hänen tähtensä menivät sinne ja uskoivat Jeesukseen.
12 ¶ Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, kuuli, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin,
13 ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat: "Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas!"
14 Ja saatuansa nuoren aasin Jeesus istui sen selkään, niinkuin kirjoitettu on:
15 "Älä pelkää, tytär Siion; katso, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä".
16 Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet; mutta kun Jeesus oli kirkastettu, silloin he muistivat, että tämä oli hänestä kirjoitettu ja että he olivat tämän hänelle tehneet.

Papit, kirjanoppineet ja fariseukset olivat Messias Jeesusta vastaan, koska Jeesus paljasti heidän uskonnolliset perinnäissääntönsä valheiksi. Valhe ja valheenhenki on aina sellainen, joka ivaa, lyö, pilkkaa ja vääristellen puhuu pahaa niistä, jotka Jumalan armosta rakastavat Jeesusta totuudessa ja tuovat esille totuuden, joka paljastaa uskonnolliset valheet.

Jumalan Hengen vaikuttama rakkaus ja totuus tuodessaan esille valheita ja perinteitä ei lyö, ei ivaa, ei pilkkaa eikä vääristele toisen sanomisia, vaan sävyisyyden Hengessä paljastaa valheet. Itse asiassa se minkä Hengen tai hengen vaikutuksesta ihminen toimii on nähtävissä hänen hedelmästänsä se on joko sävyisyydessä ja rakkauden totuudessa toista kunnioittavaa (Jumalan Hengestä) tai ivaavaa, pilkkaava, toista lyövää, valhetellen vääristelee ja panettelee sekä valheen kautta mustamaalaa lähimmäisiään (valheenhengestä ja lihasta).

Olemme nyt ennallistamisen ajassa, jossa Jumala karsii meistä pois kaikki väärät istutukset (uskonnolliset perinteet), tarkoittaa sitä, että totuus syrjäyttää perinteet ja valheet. Tämä ei kuitenkaan käy kivuttomasti, sillä samoin kun uskonnollinen johto ja fariseukset hyökkäsivät Jeesusta ja alkuseurakuntaa vastaan, niin samalla tavalla myös tänä päivänä uskonnollisten perinteiden vallassa olevat tulevat hyökkäämään niitä vastaan, jotka Jumalan armosta uskovat Herraan Jeesukseen rakkaudesta totuuteen.

Jos rakastat Jeesusta totuudessa, niin uskonnollisen hengen ja perinteiden vallassa olevat syyttävät sinua lakihenkiseksi ilonpilaajaksi, koska "pilaat" ja kumoat Jumalan sanan totuuden kautta heidän perinteensä, joiden kautta uskonnollisuus ja perinteet pyrkivät kumoamaan Jumalan sanan totuuden. Et ole kuitenkaan lakihenkinen fariseus, koska fariseukset kiivailivat uskonnollisten perinteiden puolesta, ei Jumalan sanan puolesta. Silloin kun rakastat Jumalan armosta Herraa Jeesusta totuudessa, niin et puolusta uskonnollisia perinteitä, et Raamatun ulkopuolisia oppeja tai perinteitä, vaan Jumalan sanan totuutta.

Kun olet todellisesti Herran Jeesuksen kanssa, niin Jeesuksen ristin kautta, Messias Jeesus tekee sinut nöyräksi, ja silloin et enää lyö, et pilkkaa, et ivaa, etkä valhetellen puhu pahaa lähimmäisestäsi. Silloin kun Messias Jeesuksen risti on tehnyt sinut nöyräksi, niin Jumalan Hengen voimassa sävyisästi rakkauden totuudessa puolustat totuutta, mutta lähimmäistäsi rakastaen.

Apostoli Paavali opetti, että Jumala on heikossa väkevä, koska itsessään heikko on Jumalan avulla nöyrtynyt ja tullut nöyräksi ja hän turvautuu Jumalan apuun. Itsessään heikko ja nöyrä ei nosta kättänsä sisarta tai veljeään vastaan, ei silloinkaan kun he ovat eri mieltä Raamatun opetuksesta, koska heissä tulisi vaikuttaa Jumalan rakkaus, joka vaikuttaa keskinäistä rakkautta ja kunnioitusta, ei riitaa ja taistelua. Herra Jeesus vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi, yhteyden palauttamiseksi Jumalan kanssa sekä monen muun asian lisäksi keskinäistä rakkautta, muistakaamme aina tämä.

Jeesus Messias-Kuningas on nöyrä ja meidän tulisi tulla Hänen kaltaisekseen, emme kuitenkaan tule tässä ajassa täydellisiksi, mutta saamme kasvaa joka päivä uskossa yhä enemmän tuntemaan elävää Jumalaa uskon kautta Herrassa Jeesuksessa. Jos olet Jeesuksen seurassa ja annat Pyhän Hengen vaikuttaa sinussa rakkauden totuutta, niin Jumalan vaikuttama nöyryys (se on Jumalan teko) näkyy sinusta yhä enemmän ja Jumalan tekona se tuottaa Jumalalle kunniaa.

 

 

Petri Paavola 19.12.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
sefaria.org/ Rashi on Zechariah 9 9


 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker