Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Herra lisää pelastuneen ihmisen seurakuntaansa

Ristin Kansa lehden numerossa 3/2021 oli kirjoitus: Opetuksesta osattomat ihmiset. Eräs uskova antoi minulle tämän lehden artikkelin. Lukiessani artikkelia huomasin kuinka siinä oli muutama vakava väärä opetus, jossa Jumalan sanan opetusta pyritään vääristelemään. Elämme nyt parhaillaan Jumalan seurakunnan ennallistamisen aikaa, jossa meitä Herran Jeesuksen opetuslapsia herätellään ennallistamisen työhön koskien seurakuntaa, Jumalan sanan opetusta sekä uskonelämässä ojentautumista uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tämän tähden myös seurakunnan sisältä nousee vastustusta Jumalan sanan totuutta vastaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Raamattu opettaa seurakunnan jäsenyyttä syntymisen kautta
Onko olemassa seurakuntaan kuulumattomia uskovia?
Onko seurakunta olemassa ennen vanhinten asettamista?
LoppusanatRaamattu opettaa seurakunnan jäsenyyttä syntymisen kautta

Ristin Kansan artikkelissa sanottiin sellaisen olevan virheellistä opetusta, jossa sanotaan, että kaikki uudestisyntyneet ihmiset kuuluvat automaattisesti seurakuntaan. Ristin Kansan artikkelin mukaan edellä mainittua seurakuntaoppia kutsutaan universaaliksi seurakunnaksi, jonka vastakohta on paikallisseurakunta, mihin tulee tietoisesti liittyä uskoontulon ja uskovien upotuskasteen kautta.

Edellä oleva Ristin Kansan artikkelin opetus on kokonaan täysin epäraamatullinen ja väärä opetus.

Apt 2:47 kiittäen Jumalaa. Ja he nauttivat kaiken kansan suosiota. Ja Herra lisäsi seurakuntaan joka päivä niitä,
jotka pelastuivat.  Toivo Koilo Suuri Ilosanoma

Nature

1 Kor 12:
12 ¶ Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;
13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

Tiit 3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

Room 2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

1 Piet 1:23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

Ef 2:
18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.
19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

Raamattu sanoo, että kun ihminen Jumalan armosta pelastuu, niin Herra itse lisää pelastuneen seurakuntaan (Herran seurakuntaan). Raamatun opetuksen mukaan Jumala itse kastaa Pyhässä Hengessä pelastuneen yhteen ja samaan ruumiiseen (Herran seurakuntaan). Raamatun opettama uudestistyntymisen peso (pesu) tarkoittaa sitä, kun ihminen vastaanottaa pelastuksen evankeliumin, niin hän saa Pyhän Hengen sydämeensä asumaan. Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala itse lisää pelastuneen ihmisen uudestisyntymisen kautta seurakuntaansa. Tämän tähden Raamattu sanoo, että pelastuneesta tulee osa Jumalan perhettä.

1 Kor 14:23 Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?

1 Kor 16:19 Aasian seurakunnat tervehtivät teitä. Monet tervehdykset Herrassa lähettävät teille Akylas ja Priska sekä heidän kodissaan kokoontuva seurakunta.

Kol 4:15 Tervehdys Laodikeassa oleville veljille ja Nymfalle sekä hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle.

1 Kor 1:2 Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan armosta pelastuneiden uskovien ihmisten tulee kokoontua yhteen seurakuntana paikkakunnillaan. Raamatun opetuksen mukaan seurakunnan tulee kokoontua paikkakunnallaan Jumalan seurakuntana. Raamatusta näemme Jumalan seurakunnan olevan sekä maailmanlaajuinen ja paikkakunnalla kokoontuva seurakunta. Seurakunta on maailmanlaajuinen, koska jokainen Herran Jeesuksen pelastama uskova joka puolella maailmaa kuuluu Kristuksen ruumiiseen (seurakuntaan), mutta tämän lisäksi seurakunnan tulee kokoontua yhteen paikkakunnallaan ja järjestäytyä seurakuntana Raamatun sanan opetuksen mukaisesti.

Apt 9:26 Ja kun hän oli tullut Jerusalemiin, yritti hän liittyä (κολλασθαι peusmuoto κολλάω - kollao) opetuslapsiin; mutta he kaikki pelkäsivät häntä, koska eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi.

Yllä olevassa jakeessa oleva sana kollao tarkoittaa kreikaksi tarttua, liittyä, yhtyä ja sana tulee sanasta liima (kolla). Jotkut sanovat, että kollao sanan perusteella uskovien tulee liittyä paikalliseen seurakuntaan, joka on sama asia kuin seurakuntaan liittyminen. Edellä oleva väite ei pidä paikkaansa. Apt 2:26 ja muut vastaavat kohdat tarkoittavat Raamatun valossa sitä kun Herra on pelastanut ja lisännyt uskovia seurakuntaansa, niin heidän tulee tulla yhteen seurakuntana ja alkaa kokoontumaan yhdessä seurakuntana paikkakunnallaan Raamatun asettaman järjestyksen mukaan.

Apt 2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

1 Piet 3:21 jonka vertauskuva nyt myös pelastaa meidät, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, (Alkutekstin mukainen käännös)

Hebr 13:18 Rukoilkaa meidän edestämme; sillä me tiedämme, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa.

Room 16:
25 Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta,
26 mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalan armosta pelastettu ei liity seurakuntaan uskoontulon ja uskovien upotuskasteen kautta, sillä Herra itse lisää pelastuneen seurakuntaansa uudestisyntymisessä. Raamatun opetuksen mukaan jokainen Jumalan vaikuttama teko on uskon teko ja uskon kuuliaisuutta Jumalan armosta. Raamatun opetuksen mukaan vesikaste on uskoontulon ja pelastuksen (uudestisyntyminen) seuraus ja tapahtuu uskoontulon jälkeen. Vesikasteen vastaanottaminen on hyvän omantunnon pyytämistä ja uskon kuuliaisuutta Herraa kohtaan.

Onko olemassa seurakuntaan kuulumattomia ihmisiä?

Ristin Kansa lehden artikkelissa sanotaan, että on olemassa sellaisia uskoon tulleita ihmisiä, jotka eivät kuitenkaan kuulu Jumalan seurakuntaan. Artikkelissa otetaan esille Korinton seurakunta ja artikkelin mukaan seurakunnan keskuuteen tuli opetuksesta osattomia uudestisyntyneitä uskovia, jotka eivät olleet seurakunnan jäseniä, koska artikkelissa sanotaan, että ennen näiden seurakunnattomien tuloa seurakunta oli jo koolla. Artikkelissa sanotaan viitaten "seurakunnattomiin" ettei kysymyksessä voi olla luopiot, koska he ovat uskosta osattomia ihmisiä. Ristin Kansan artikkelin mukaan opetuksesta osattomat ovat uskovia, mutta ei seurakunnan jäseniä.

Ristin Kansa artikkelissa sanotaan kuinka alkukielen sana, joka tarkoittaa opetuksesta osattomia on idiootees, joka on alunperin tarkoittanut yksittäistä. Artikkelissa sanotaan kuinka Uuden Testamentin kirjoittamisen aikoihin idootees sanalla on ollut merkitys oppimaton. Ristin Kansan artikkeli sanoo, että opetuksesta osattomat (idiootees) ovat yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat seurakunnan ulkopuolelle jääneitä ihmisiä, jonka tähden he olivat jääneet oppimattomiksi, koska he eivät olleet seurakunnan opetuksen piirissä.

Ristin Kansan artikkeli sanoo, että tämän Raamatun kohdan (1 Kor 14 luku) valossa universaalinen seurakuntakäsitys ei ole oikea. Ristin Kansan artikkelissa sanotaan kuinka paikkakunnalla on kolme erilaista ihmisryhmää, uskosta osattomat, Jumalan seurakunta ja seurakunnattomat uskovat. Artikkelin mukaan seurakunnattomat uskovat ovat kyllä pelastettuja, mutta he eivät ole jostakin syystä liittyneet seurakuntaan.

Ristin Kansan artikkelissa sanotaan, että kun seurakunta langettaa tuomion (opetuksesta ja uskosta osattomalle), niin tuomio paljasti sen miksi uskosta osaton ei ole antanut elämäänsä Jeesukselle ja miksi uskoon tulleet eivät ole liittyneet seurakuntaan.

Yllä olevassa tekstissä koskien Ristin Kansan artikkelia on monia epäraamatullisia asioita, joita käyn läpi seuraavaksi. Kuten aluksi näimme, niin uudestisyntymisen kautta jokainen Jumalan armosta pelastettu ihminen kuuluu Jumalan seurakuntaan. Raamattu ei tunne sellaista käsitettä kuin seurakunnaton uskova. Uskova, jonka Jumala on lisännyt seurakuntaansa pelastumisen yhteydessä voi toimia, niin ettei hän osallistu seurakunnan kokoontumiseen, mutta se ei tee hänestä seurakunnatonta, koska Jumala itse on lisännyt hänet seurakuntaansa pelastuksen vastaanottamisen yhteydessä. Toki se on Jumalan tahto, että me uskovat tulisimme yhteen seurakuntana Jumalan tahtomalla ja asettamalla tavalla.

Kreikankielen sana idiootees esiintyy UT:n tekstissä viisi kertaa ja kun katsomme sen miten UT käyttää idiootees sanaa, niin ymmärrämme sen tarkoittavan oppimatonta, ei seurakuntaan kuulumatonta uskovaa ihmistä. Ennen kuin katsomme idiootees sanan esiintymisen UT:n tekstissä, käymme läpi Novumin selityksen sanasta idiootees.


Novum sanasta idiootees:

Alun perin idiootes tarkoitti yksityistä henkilöä julkisessa asemassa olevan henkilön vastakohtana. Sanalla tarkoitettiin myöhemmin myös mm. maallikkoa asiantuntijan vastakohtana. Juutalaiset rabbiinit omaksuivat sen kreikkalaisena lainasanana muodossa hedjot. Sillä tarkoitettiin yksityistä ihmistä kuninkaan vastakohtana, maallikkoa asiantuntijan vastakohtana, erityisesti niitä, joilta puuttui lain tuntemus. Lisäksi suhteessa Jumalaan ihminen oli hedjot!

Idiootees esiintyy Ut:ssa viisi kertaa. Apt 4: 13:ssa se ilmaisee kirjanoppineiden käsitystä apostoleiden oppimattomuudesta. Muissa kohdissa sitä käyttää Paavali. Hän sanoo itsestään, että hän on
oppimaton puheessa (2 Kor 11:6). mikä merkinnee sitä, ettei hän ollut perehtynyt siihen filosofiseen kieleen, jota kiertelevät viisaudenopettajat käyttivät (vrt. l Kor 2:1-5).

Paavali käyttää tätä sanaa kahdessa merkityksessä 1 Kor 14:ssä. Jakeessa 16 hän tarkoittaa sillä niitä, jotka eivät pysty selittämään kielilläpuhumista eivätkä sen vuoksi voi sanoa amen kielillä puhuvan rukoukseen. Jakeissa 23-24 idiootees viittaa ei-uskovaan, siis ulkopuoliseen henkilöön, joka on sattumalta tullut seurakunnan kokoukseen.

 

Käyn seuraavaksi läpi idiootees sanan esiintymisen UT:n tekstissä:

Apt 4:13 Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia (idiootees) miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.

Apt 4:13:ssa idiootees sana tarkoittaa oppimatonta ihmistä, joka ei ole käynyt juutalaisia kouluja, jotka eivät olleet lainopettajia. Tässä kohdassa ei ole minkäänlaista viittausta siihen, että idiootees sana tarkoittaisi seurakunnatonta uskovaa.

1 Kor 14:16  Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman (idiootees) paikalla istuva saattaa sanoa "amen" sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot.

1 Kor 14:16 idiootees sana tarkoittaa sellaista uskovaa, joka ei ymmärrä Hengessä kielilläpuhumista, koska hän ei rakennu siitä mitä hän ei ymmärrä. Aina silloin kun puhutaan kielillä, niin yleensä muut uskovat eivät ymmärrä sitä kieltä mitä puhutaan kielilläpuhumisen kautta. Tässä kohdassa idiootees sana on liitetty uskovaan ihmiseen, joka ei voi sanoa amenta, sillä hän ei rakennu kielilläpuhumisen kautta, koska hän ei ymmärrä kuulemaansa vierasta kieltä. Tämä tarkoittaa sitä, että UT:n käyttämä idiootees sana 1 Kor 14:16:ssa sopii jokaiseen uskovaan ihmiseen ainakin silloin kun hän kuulee kielilläpuhumista eikä ymmärrä sitä. Tässä kohdassa ei ole minkäänlaista viittausta siihen, että idiootees sana tarkoittaisi seurakunnatonta uskovaa, vaan päinvastoin tässä jakeessa se nimenomaan tarkoittaa seurakuntaan kuuluvaa uskovaa.

1 Kor 14:23 Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta (idiootees) tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?

1 Kor 14:24 Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton (
idiootees) tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion,
25 hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä.

Novumin antama selitys jakeista 1 Kor 14:23,24 on mielestäni ihan oikea, että idiootees viittaisi ei-uskovaan, koska tekstiyhteyden mukaan jos joku uskosta tai opetuksesta osaton (idiootees) tulee paikalle, niin hänestä langetetaan tuomio, jossa hänen sydämensä salaisuudet paljastetaan, jonka seurauksena hän langeten rukoilisi Jumalaa ja sanoisi, että Jumala on totisesti teissä.

1 Kor 14:24 Raamatun kohdan opetuksesta osaton ei voi olla "seurakunnaton" uskova, koska hän tulisi saamaan tuomion tullessaan seurakuntaan, jossa hän sanoisi Jumalan olevan totisesti uskovissa ihmisissä, joka tarkoittaa sitä, että hän oli jumalaton ihminen, ei "seurakunnaton" uskova. Jos opetuksesta osaton olisi seurakunnaton ihminen, niin miten hän voisi ajatella, että noissa uskovissa asuu kyllä Jumalan Henki, mutta ei minussa, koska jokaisessa uskovassa asuu Jumalan Henki.

Koska opetuksesta osaton (idiootees) tässä kohdassa luetaan pelastuksen ja Jumalan lapseuden ulkopuolelle, niin se tarkoittaa hänen olevan jumalaton ihminen. Jokainen uskova ymmärtää, että Jumala asuu hänessä Pyhässä Hengessä tai että Jumala asuu Pyhässä Hengessä uskovissa ihmisissä. Tässäkään Raamatun kohdassa Raamattu ei opeta ja sano, että idiootees olisi "seurakunnaton" uskova.

2 Kor 11:6 Jos olenkin oppimaton (idiootees) puheessa, en kuitenkaan tiedossa; olemmehan tuoneet sen teille kaikin tavoin ilmi kaikissa asioissa.

Tässä Raamatun kohdassa apostoli Paavali sanoo olevansa oppimaton (idiootees) puheessa, mutta ei kuitenkaan tiedossa. Tässäkään Raamatun kohdassa idiootees ei tarkoita "seurakunnatonta" uskovaa. Ristin Kansan väärän idiootees sanan opetuksen mukaan apostoli Paavalikin olisi "seurakunnaton", mutta näin ei tietenkään ole.

Kreikankielen Uusi Testamentti käyttää idiootees sanaa tarkoittamaan oppimatonta uskovaa tietyissä tilanteissa, missä hän ei ymmärrä eikä rakennu; oppimattomia siinä mielessä ettei ole käynyt kouluja ja saanut sitä kautta sivistystä; jumalatonta ihmistä, joka ei voi ymmärtää Jumalan valtakuntaa; oppimatonta koskien puhumista.

Ristin Kansan artikkelin opetus idiootees sanasta oli väärä ja epäraamatullinen, sillä se ei tarkoita "seurakunnatonta" uskovaa, eikä voikaan tarkoittaa, koska Jumalan sanan opetuksen mukaan jokainen Jumalan armosta pelastama ihminen kuuluu Jumalan seurakuntaan uudestisyntymän perusteella. Raamatun sanan opetuksen mukaan ei ole olemassa sellaista käsitettä kuin "seurakunnaton" uskova.

Sellainen universaalinen seurakuntakäsitys ei ole oikea, joka sanoo ja opettaa, että uskovan ihmisen ei tarvitse kuulua paikallisseurakuntaan. Raamatun sanan opetuksen mukaan, jokainen Jumalan armosta pelastettu kuuluu samaan aikaan sekä maailmanlaajuiseen että paikkakuntansa Jumalan seurakuntaan. Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalalla on vain yksi seurakunta maailmanlaajuisesti ja paikkakunnittain, ja tätä opetusta vastaan me uskovat rikomme jatkuvasti salliessamme uskonsuuntien ja niiden ulkopuolella olevan hajaannuksen, emmekä ole järjestäytyneet yhdeksi seurakunnaksi paikkakunnittain, niin kuin Raamattu opettaa.

2 Kor 6:15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?

Ristin Kansan artikkeli sanoi, että paikkakunnilla on kolme erilaista ihmisryhmää uskosta osattomat, Jumalan seurakunta ja seurakunnattomat uskovat, joka on väärä ja epäraamatullinen opetus. Raamatun opetuksen mukaan on olemassa kaksi ihmisryhmää Jumalan armosta pelastamat uskovat ihmiset sekä jumalattomat ihmiset.

Onko seurakunta olemassa ennen vanhinten asettamista?

Ristin Kansan artikkelista voi saada sellaisen käsityksen, että seurakunta on vasta sitten seurakunta, kun uskovat ovat liittyneet siihen (tarkoittaa yleensä liittymistä johonkin uskonsuuntaan tai herätysliikkeeseen) ja kun seurakuntaan on asetettu vanhimmat (paimenet ja kaitsijat). Edellä oleva käsitys on väärä.

Apt 2:47 kiittäen Jumalaa. Ja he nauttivat kaiken kansan suosiota. Ja Herra lisäsi seurakuntaan joka päivä niitä,
jotka pelastuivat.  Toivo Koilo Suuri Ilosanoma

1 Kor 12:
12 ¶ Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;
13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

Kuten jo aikaisemmin on tullut esille, niin Herra itse lisää pelastuneen ihmisen seurakuntaansa, joka tarkoittaa sitä, että uudestisyntymisen kautta Jumala lisää pelastuneen seurakuntaansa. Raamatun opetuksen mukaan ihminen ei voi liittyä seurakunnan jäsenyyteen, koska Jumala itse lisää pelastuneen seurakuntaansa. Pelastumisen ja sitä kautta seurakuntaan syntymisen (uudestisyntyminen) jälkeen uskovien tulisi kokoontua ja järjestäytyä paikkakunnillaan Raamatun opetuksen mukaisesti.

Fil 4:3 Myös sinua, sinä minun oikea Synsygukseni, minä pyydän: ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Klemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa.

Uskova ihminen voi liittyä uskonsuunnan tai heräysliikkeen jäseneksi, mutta ei Jumalan seurakuntaan, koska Herra itse lisää pelastuneen seurakuntaansa. Herätysliike ja uskonsuunta ei ole seurakunta, vaan ihmisten perustama liike tai yhdistys, jota he sanovat seurakunnaksi, vaikka se ei ole. Raamatun sanan mukaan Jumalan pelastamat ihmiset ovat seurakunta, seurakunta ei ole rakennus, ei yhdistys, eikä uskonsuunta tai herätysliike. Todellinen seurakunnan "jäsenrekisteri" on taivaassa Jumalan luona, missä on Elämän Kirja, jossa ei ole virheitä ja, jonne on kirjattu jokainen Jumalan pelastama uskova ihminen.

Tiit 1:5 Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit, niinkuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat,

Apt 14:
21 Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan
22 ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: "Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan".
23 Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat.

Raamatun opetuksen mukaan vanhimpien (paimenet, kaitsijat) asettaminen ei tee seurakunnasta seurakuntaa, sillä seurakunta on jo olemassa ennen vanhinten asettamista.

Loppusanat

Ristin Kansan artikkeli oli tyypillistä opetusta, jossa ihminen pyrkii syrjäyttämään omien oppiensa kautta sen mitä Jumalan sana ihan oikeasti opettaa.

Elämme seurakunnan ennallistamisen aikaa, joka tarkoittaa sitä, että kaikki ne, jotka rakastavat totuudessa Herraa Jeesusta enemmän kuin ihmisten uskonnollisia perinteitä, niin Jumala ennallistaa heidät Raamatulliseen seurakuntaan, jumaliseen elämään ja Raamatulliseen oppiin Jumalan sanasta. Kaikki uskovat eivät halua tulla mukaan seurakunnan ennallistamisen työhön, koska heille on rakkaampaa ihmisten perinteet kuin Jumalan sanan totuus. Uskonsuuntien sisällä on sellaisia uskovia, jotka ovat vilpittömiä, mutta heitä on opetettu väärin koskien seurakuntaa, mutta uskon, että nämä vilpittömät uskovat tulevat myös mukaan seurakunnan ennallistamiseen kun nämä asiat alkavat avautumaan ja he kulkevat Jumalan johdatuksessa. Uskonsuuntien sisäpuolella on sellaisia uskovia, jotka ymmärtävät Raamatullisen seurakunnan, ja kun aika on kypsä ja täysi heidän elämässään, niin hekin tulevat mukaan seurakunnan ennallistamisen työhön.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Ib'rim (Hebrews) 9:14 how much more shall the blood of the Messiah, who through the everlasting Spirit offered Himself unblemished to Elohim, cleanse your conscience from dead works to serve the living Elohim? TS2009 Bible

1 Kor 10:
16 Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen?
17 Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.

Raamatun opetuksen mukaan Messias Jeesuksen veren kautta Herra on lisännyt meidät yhteen ja ainoaan Jumalan seurakuntaan. Herran Jeesuksen veren ja kuoleman sekä sovituksen tähden jokainen Jumalan armosta pelastunut uskova ihminen kuuluu Jumalan seurakuntaan, joka on yksi. Jos ymmärrämme Herran Jeesuksen veren merkityksen sekä pelastuksen merkityksen, ja myös sen merkityksen, että Herra Jeesus sovitti syntimme verensä kautta, jolloin Jumalaa lisää meidät yhden ja ainoan seurakunnan jäsenyyteen, niin emme halua opettaa väärin seurakunnasta tai kokoontua seurakuntana omin päin hajaannuksesta käsin, vaan elää ja toimia sen mukaan miten Jumalan sana opettaa.

Meidän uskovien tulisi joka päivää kiittää Jumalan pelastuksesta, Jumalan armosta ja rakkaudesta Herran Jeesuksen verestä ja sovitustyöstä, jonka kautta olemme saaneet lahjaksi Jumalan armosta pelastuksen.

Linkkejä seurakunta aiheeseen:

Paimenuudesta ja seurakunnasta

Universaalin seurakunnan eksytys

Että he yksi olisivat

Uskovien yhteydestä ykseyteen

 

Petri Paavola 5.4.2021

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Ristin Kansa 3/2021
bible.com/bible/316/ HEB.9.TS2009
 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker