Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Herrassa Jeesuksessa on elämä - iankaikkinen elämä

Uskovien keskuudessa on erilaista opetusta Herran Jeesuksen Jumaluudesta. Jotkut sanovat Herran Jeesuksen syntyneen Isästä iankaikkisuudessa ja toiset sanovat Herran Jeesuksen olevan iankaikkinen Jumala, jolla ei ole syntyä ja alkua iankaikkisuudessa. Minä itse uskon, että Herra Jeesus on iankaikkinen Jumala, jolla ei ole alkua ja syntyä iankaikkisuudessa, koska Hän on ollut aina olemassa. Jumala on iankaikkinen, eikä Jumalalla ole alkua, eikä Jumala synnytä Jumalia. Gnostilaisuus opetti jumalien synnyttävän jumalia, mutta Raamattu ei opeta gnostilaista ilmestystietoa ja harhaoppia, vaan iankaikkisen Jumalan sanan ilmoituksen totuutta.

Heprealaiskirjeen 9 luvussa (jakeet 14, 15) sanotaan, että Herra Jeesus uhrasi itsensä oman verensä ja iankaikkisen Hengen kautta viattomana Jumalalle, joka tuo puhdistuksen kuolleista teoista ja saa meidät palvelemaan elävää Jumalaa, koska Herra Jeesus on Uuden Liiton Välimies, että Jumalan armosta pelastuneet ihmiset saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Raamattu opettaa Jumalan olevan iankaikkisen Hengen (aina olemassa ollut) ja Raamattu sanoo Herran Jeesuksen olevan iankaikkinen Henki (Hepr 9:14). Raamattu todistaa selkeästi ettei Isä Jumala ole synnyttänyt Jeesusta iankaikkisuudessa, koska Herra Jeesus on iankaikkinen Henki, eli toisin sanoen Jeesus on iankaikkinen Jumala, mutta ei Isä.

Olen joutunut tai saanut joutua useamman kerran Joh 5:26 Raamatun kohdan eteen, jota useat opettavat siten, että siinä olisi opetus kuinka Isä olisi antanut (synnyttänyt) elämän Jeesukselle iankaikkisuudessa. Joh 5:26 ei opeta, että Jeesus olisi saanut (syntynyt) Isältään elämän iankaikkisuudessa. En ole kiistojen kipeä tai riidanhaluinen, enkä kirjoita sanan kiistojen takia, vaan sen tähden, että näkisimme sen mitä Joh 5:26 tarkoittaa kun tutkimme ja katsomme sen asia- ja tekstiyhteydessään. Jos irrotamme Raamatun jakeita pois asia- ja tekstiyhteydestään, niin se voi johtaa vilpittömänkin uskovan mielivaltaiseen tulkintaan ja Raamatun sanan vääristämiseen. En kirjoita tätä kirjoitusta korkealta tai ketään ylenkatsoen, sillä olenhan itse ansioton palvelija sekä erehtyväinen ihminen. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin sinun tulee tutkia ja koetella kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Joh 5:
21 Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo.
22 Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,
23 että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.
24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.
25 Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat ne saavat elää.
26 Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.
27 Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika.
28 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä
29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.
30 En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niinkuin minä kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt.

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.

Johanneksen evankeliumin luku 5 ja jakeet 21-30 opettavat siitä kuinka Isä on antanut Pojalle (Jeesus) vallan tuomita ja antaa iankaikkisen elämän kaikille, jotka uskovat Häneen (Jeesus). Jaejakso ja asiayhteys opettaa, että se joka uskoo Jeesukseen siirtyy kuolemasta elämään ja saa iankaikkisen elämän. Asiayhteys puhuu iankaikkisesta elämästä ja pelastuksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Joh 5: 26 tarkoittaa sitä, että niin kuin Isällä on elämä, niin Hän (Isä) on antanut elämän myös Pojalle, niin että Hänellä olisi elämä itsessänsä Ihmisen Poikana, eli ihmisen ruumiissa syntien Sovittajana. Joh 5:25 pohjustaa tätä sanoen, että aika tulee ja on jo jolloin kuolleet (syntiset iankaikkisen kuoleman tuomion alla olevat) kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat saavat elää.

Tämän jälkeen Raamattu sanoo Isällä olevan elämän itsessänsä ja että Isä on antanut elämän myös Pojalle, niin että Hänellä olisi myös elämä itsessänsä, joka ei tarkoita sitä Isä olisi antanut Jeesukselle elämän (synnyttänyt) iankaikkisuudessa, sillä asia- ja tekstiyhteys puhuu iankaikkisesta elämästä, joka saadaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Asia- ja tekstiyhteyden mukaan Isä antoi Pojalle elämän Ihmisen Poikana, ihmisruumiissa ja antoi Jeesukselle vallan tuomita, koska Jeesus on Ihmisen Poika. Raamattu ei tässä asiayhteydessä hyppää ja pomppaa iankaikkisuuteen, jossa Jeesus olisi saanut elämän Isältään. Jos Jeesus olisi saanut elämän iankaikkisuudessa Isältään, niin Jeesus ei voisi olla iankaikkinen Jumala, vaan Jumalasta syntynyt Jumala, mutta tällaista gnostilaista harhaoppia ja ilmestystietoa Raamattu ei opeta. Isä Jumala on iankaikkinen elämä ja Hän antaa syntiselle ihmiselle iankaikkisen elämän Herran Jeesuksen kautta, koska Herralla Jeesuksella itsellään on iankaikkinen elämä.

Joh 5:21-30 teksti- ja asiayhteyden mukaan opettaa, että Herra Jeesus sai Isältään elämän Ihmisen Poikana (ihmisenä), kun Herra Jeesus tuli Jumalana lihaksi (ihmiseksi) maan päälle ja sai Isältään vallan tuomita ne, jotka eivät usko Häneen ja antaa iankaikkisen elämän kaikille, jotka uskovat Häneen. Johanneksen evankeliumin 1 luku kertoo myös siitä kuinka Jeesuksessa oli elämä ihmisenä ja kuinka Hän oli yhtä aikaa Jumala sekä ihminen ja Hänessä oleva elämä oli ihmisten valkeus, eli toisin sanoen Jeesuksen, Ihmisen Pojan elämän kautta Häneen uskovat ihmiset saavat syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän, koska Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli sekä Jumalana ja ihmisenä tuoden sitä kautta Häneen uskoville ihmisille iankaikkisen pelastuksen ja iankaikkisen elämän.

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Jumalan rakkaus ristillä
 


Petri Paavola 12.2.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 


 

 

 

eXTReMe Tracker