Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Hillsong eksytys

New York cityn (Manhattan) johtava pastori Carl Lentz uskoo, että ihminen voi pelastua ilman uskoa Herraan Jeesukseen. Carl Lentzin "evankeliumi" perustuu Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä teologiaan, josta puuttuu kuitenkin totuus, joka tekee Lentzin "evankeliumista" valheellisen ja väärän "evankeliumin" sekä petoksen ja eksytyksen. Kirjoitukseni ei ole eikä sitä saa käsittää lyömäaseena Hillsong seurakuntaa vastaan, vaan kirjoituksena, joka pyrkii Jumalan sanan totuuden kautta lähestymään sellaisia asioita, jotka vievät uskovia uskonelämän haaksirikkoon, jos uskova perustaa uskonsa väärille perustuksille. Kirjoitukseni tarkoitus on saada meidät uskovat ihmiset juurtumaan rakkaudessa ja totuudessa Herraan Jeesukseen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Valhe-evankeliumi
Hillsong ja homoseksuaalisuus
Jumalan todellinen rakkaus
Loppusanat

 

 

Valhe-evankeliumi

Carl Lentz oli Oprah Winfreyn ohjelmassa Super Soul Sunday  16.10.2016, jossa hän tuo esille valhe-evankeliumia. Oprah kysyi Carlilta uskooko hän, että vain kristityt voivat olla yhteydessä Jumalaan. Carl Lentz vastasi: En, uskon että kun Jeesus sanoi minä olen tie, totuus ja elämä sen mukaan kuin minä sen luen, Jeesus sanoi Hän on tien merkitsijä, Hän on kartta ja ajattelen Jumalan rakastavan ihmisiä niin paljon, että hyväksyvätkö he tai hylkäävät Hänet, Hän on silti armollinen ja koskettaa, ja hän silti antaa sinulle valtavan punaisen vilkkuvan valon mahdollisuuden mennä oikeaan suuntaan, jossa ehkä menet vasemmalle, mutta uskon Jumalan rakastavan ihmisiä ja siihen koko evankeliumi perustuu, se on rakkautta ja jos otat rakkauden siitä pois meillä on moraalikirja, mutta rakkaus tekee siitä erilaisen, ja se on sanoma, joka puuttuu amerikkalaisilta.

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Carl Lentz uskoo valheelliseen rakkauden "evankeliumiin" ilman totuutta ja sen tähden hän eksyy uskomaan ettei Jeesus ole ainoa tie Jumalan luokse. Carl Lentz painotti sitä kuinka hän lukee Raamattua ja hänen todistuksensa mukaan hän ei lue eikä ymmärrä Raamatun sanan ilmoitusta, vaan muuttaa ja vääristää sen ihmisen korvasyyhyyn mukaiseksi. Raamatussa Jeesus sanoo olevansa ainoa tie Jumalan luokse eikä kukaan tule Isän (Jumalan) luo muutoin kuin Jeesuksen kautta.

2 Tess 2:
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Raamatun opetuksen mukaan saatanallinen valhe-evankeliumi on sellaista missä julistetaan rakkautta ilman totuutta ja ihmiset tulevat joutumaan kadotukseen jos he eivät ota vastaan rakkautta totuuteen. Jumala sallii väkevän eksytyksen ja valheen tulemisen maailmaan, että jokainen tuomittaisiin, joka ei ole uskonut totuutta, vaan on mielistynyt vääryyteen. Carl Lentz on eksyttäjä ja väärä profeetta, joka eksyttää ihmisiä valhe-evankeliumin kautta. Toivon ja rukoilen, että Carl tekisi parannuksen ja hylkäisi valhe-evankeliumin ja vastaanottaisi sekä alkaisi julistamaan totuuteen perustuvaa Raamatullista evankeliumia.

Hillsong ja homoseksuaalisuus

Hillsong seurakunta yhteisön maailmanlaajuinen johtava pastori Brian Houston uskoo avioliiton olevan miehen ja naisen välinen. Houston sanoo Paavalin kirjoitusten olevan selkeä homoseksuaalisuudesta. Houstonin mukaan Hillsong toivottaa kaikki ihmiset tervetulleeksi, mutta ei vahvista kaikkia elämäntyylejä, eikä homoutta ja siksi Hillsongissa ei ole homoseksuaaleja johtavissa asemissa. Brian Houston on sanonut, että homoseksuaalit ovat tervetulleita palvomaan heidän kanssaan sekä olemaan seurakunnan jäseniä sekä saamaan varmuuden siitä, että homoseksuaalit ovat hyväksyttyjä meidän yhteisöömme (Hillsong seurakuntaan).

1 Kor 6:
9 ¶ Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Brian Houston on tuovinaan esille Raamatun oikeata näkökantaa homouteen, mutta siinä samalla Houston hyväksyy homouden sekä homoseksuaalit "seurakuntansa" jäseniksi. Miehimys sana on kreikaksi arsenokoites, joka tarkoittaa homoseksuaalia. Tietenkin Raamatun opetuksen mukaan meidän tulee rakastaa myös homoseksuaaleja lähimmäisinämme, mutta ymmärtää homouden harjoittamisen olevan kadottava synti Raamatun opetuksen mukaan, jonka harjoittajat eivät saa periä Jumalan valtakuntaa eivätkä voi pelastua elleivät tee parannusta ja hylkää homouden syntiä. Brian Houston on eksyttäjä, joka puhuu ja opettaa "Raamattua" synnin korvasyyhyn mukaan. Toivon ja rukoilen, että Houston hylkäisi eksytyksen sekä vastaanottaisi totuuden mukaisen evankeliumin.

Raamattu opettaa selkeästi, että esim. varastaminen, ahneus, juoppous sekä homous ovat syntejä, jotka estävät pelastumisen, joka tarkoittaa myös sitä ettei esimerkiksi homoudessa tietoisesti elävä, joka ei halua muuttua ja tehdä parannusta voi kuulua Jumalan seurakuntaan ja olla Kristuksen ruumiin (seurakunta) jäsen. Paavali luetteli syntejä myös homouden synnin ja sanoi joidenkin uskovien olleen jumalattomina sellaisia, mutta että he olivat ottaneet vastaan pyhityksen ja vanhurskauden Herran Jeesuksen nimessä ja Pyhässä Hengessä, joka tarkoittaa sitä ettei tietoisesti homouden synnissä elävä ja parannukseen taipumaton voi todellakaan olla Jumalan seurakunnan jäsen.

Carl Lentz toivottaa homoseksuaalit tervetulleiksi seurakuntaansa eikä halua puhua homoseksuaalisuutta vastaan. Carl Lentz kertoo, että heidän "seurakunnassaan" on paljon homoseksuaaleja. Carl Lentz on sanonut: Mitä tulee homoseksuaalisuuteen, niin kiellän toisen ihmisen sanelemasta miten lähestymme sitä (homous), Jeesus oli aikakaudessa, jossa homoseksuaalisuus kuten nykyäänkin oli yleistä, ja odotan vieläkin jonkun osoittavan minulle lainauksen missä Jeesus osoitti sitä (homous) ihmisten edessä, et löydä sitä, koska Hän ei ikinä tehnyt sitä.

Gal 1:

11 Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;

12 enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut (apokalypsis).

Carl Lentz erehtyi myös koskien homoseksuaalisuutta. Moni ihminen sanoo ja ajattelee ettei Jeesus ole puhunut mitään homoseksuaalisuudesta tai sanonut sen olevan syntiä. Herra Jeesus piti ja pitää homoseksuaalisuutta syntinä ja on sen myös sanonut. Galatalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali kertoi Jeesuksen opettaneen ja ilmoittaneen ilmestyksen kautta evankeliumia ja Raamatun opetusta. Paavalin opetus (1 Kor 6:9) ei ollut Paavalin oma opetus, vaan Herran Jeesuksen opetus, jonka Hän ilmoitti Paavalin kautta. Herra Jeesus on itse sanonut homoseksuaalisuuden olevan syntiä, jonka harjoittajat eivät voi pelastua elleivät tee parannusta ja hylkää homouden harjoittamista.

Jumalan todellinen rakkaus

Matt 22:

36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"

37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.

38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.

40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

 

Raamatun sanan opetuksen mukaan uskovan ihmisen tulee rakastaa homoseksuaaleja lähimmäisinään, eikä homoja saa vihata. Jumalan tahto on kuitenkin se, että homoseksuaali tekisi parannuksen ja hylkäisi homouden uskoessaan Herraan Jeesukseen, koska homous on kadottava synti.

Joh 7:24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio.

Emme saa arvioida väärin tai antaa väärää todistusta lähimmäisestä, vaan tulee antaa oikea ja totuudenmukainen arvio ja lausunto (tuomio).

Jeesus sanoi, ettei saa tuomita näön mukaan, vaan tuomitse oikea tuomio. Tämä tarkoittaa sitä, että lähimmäistä ei saa arvioida väärin perustein, vaan tulee antaa oikea ja totuuden mukainen arvio ja lausunto. Koska Raamattu opettaa kiistattomasti homouden olevan syntiä, niin sen sanominen synniksi ei ole väärin, vaan totuuden mukainen lausunto (tuomio).

On olemassa sanonta, joka on Raamatun opetuksen mukainen: Rakasta syntistä ihmistä, mutta älä rakasta, äläkä tue syntiä. Kun on kyse homoseksuaalista ja homoudesta, niin Raamatun ehdoton opetus on, että rakasta homoseksuaaleja lähimmäisinäsi, mutta älä hyväksy homouden syntiä. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee aina hyväksyä ehdottomasti jokainen ihminen, mutta syntiä hän ei saa hyväksyä, sillä synti tuhoaa ja turmelee aina sen joka syntiä harjoittaa.

Loppusanat

Monet suomalaiset uskovat hehkuttavat Hillsong seurakuntaa sanoen sen olevan sieluja voittava seurakunta, joka kasvaa vauhdilla saaden koko ajan lisää uusia jäseniä. Hillsongin suosio perustuu korvasyyhy-evankeliumiin, jonka mukaan kaikki ihmiset pelastuvat eikä heidän tarvitse tehdä parannusta eikä uskoa totuuteen, sillä se riittää, että uskoo Hillsongin "rakkauden evankeliumia". Hillsongin suosio perustuu lihan mielen mukaiseen korvasyyhy saarnaan, eikä Jumalan voimaan.

Tiit 1:
10 Sillä paljon on niskoittelevia, turhanpuhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa;
11 semmoisilta on suu tukittava, sillä he kääntävät ylösalaisin kokonaisia huonekuntia opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi.
12 Eräs heistä, heidän oma profeettansa, on sanonut: "Petturi Kreetan mies, peto ilkeä, laiskurivatsa".
13 Tämä todistus on tosi; sentähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi
14 eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin.
15 Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen.
16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

Gal 6:1 Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen.

2 Tim 2:
24 Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään;
25 hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden
26 ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.

Hillsong seurakunta on eksytys ja meidän tulee rukoilla heidän puolestaan, että he tekisivät parannuksen sekä myös tuoda esille sävyisyyden Hengessä Hillsongin kautta tuleva eksytys sekä se mikä on totuus ja mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Samoin niiden uskovien, jotka puolustavat ja kannattavat Hillsong seurakuntia tulisi tehdä parannusta, koska Hillsong edustaa eksytystä, eikä tervettä ja Raamatullista uskoa.

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Apt 17:30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

Room 3:
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

Raamatussa Jeesus sanoo, että jokaisen ihmisen, joka uskoo Häneen on tehtävä parannus ja uskottava evankeliumin totuus. Kukaan ihminen ei voi tulla Jeesuksen luokse siten, että hyväksyy syntinsä ja jatkaa tietoisesti syntielämän harjoittamista. Herran Jeesuksen veri sovittaa synnit jos ihminen haluaa tehdä parannusta ja uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Jeesuksen veren ja kuoleman tuoma pelastuminen ei ole automaatio, koska pelastuakseen Jumalan armosta ihmisen tulee tehdä parannus ja uskoa evankeliumi Herrasta Jeesuksesta.

1 Tim 6:
3 Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen,
4 niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja,
5 alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.
6 ¶ Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.
7 Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä;
8 mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.
9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.
10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.
11 Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.

2 Tim 4:20 Erastus jäi Korinttoon, mutta Trofimuksen minä jätin Miletoon sairastamaan.

1 Piet 1:
3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.
6 ¶ Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,
7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

Hillsong seurakunnan käsitys armosta ei perustu Raamatun sanan totuuteen. Todellinen Jumalan armo johdattaa ihmisen pois syntielämästä ja antaa voimaa Jumalan tahdon mukaiseen uskonelämän kasvuun. On erittäin tärkeätä tutkia ja koetella yksittäisten ihmisten ja uskonyhteisöjen oppeja Jumalan sanan totuuden kautta, koska eksymme hyvin nopeasti pois totuudesta, jos emme perusta uskoa Jumalan sanan totuuteen.

Raamatun sana painottaa, että opin (Jumalan sanan opetus) tulee pitäytyä Herran Jeesuksen terveisiin sanoihin ja jumalisuuden mukaiseen oppiin ja jos näin ei tapahdu, niin ihminen paisuu, eikä ymmärrä oikealla tavalla Raamattua ja on altis riitoihin ja kinastuksiin sekä uskon vääristymisen takia voi omaksua ja alkaa pitämään jumalisuutta keinona voiton (taloudellinen, raha, tavara, omaisuus) saamiseen. Hillsong seurakunnan opetuksen eräs vääristymistä on menestysteologian opettaminen, jonka mukaan Jumala tahtoo siunata uskovia terveydellä ja taloudellisesti. Hillsongissa menestysteologia näyttäytyy sellaisena, missä raha ja rikkauksien tavoitteleminen näyttelevät isoa pääosaa ihmisen elämässä.

Raamattu ei opeta uskovaa ihmistä tavoittelemaan rahaa ja rikkauksia, vaan pitää rahan himoa (ahneus) ja rikastumisen halua asiana, jonka kautta langetaan moniin kiusauksiin, mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, joka voi upottaa ihmisen turmioon ja kadotukseen. Raamatussa Jumala kehottaa pakenemaan rahan himoa, koska rahan himo on kaiken pahan juuri, joka eksyttää pois Raamatullisesta uskosta. Rahan himon sijasta Raamattu opettaa tavoittelemaan vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja hiljaisuutta (sävyisyys). Ihminen tarvitsee rahaa elääkseen tässä yhteiskunnassa, mutta uskovan ei tule tavoitella maallisia rikkauksia, vaan Jumalan tahdon mukaista elämää ja se on sitten Jumalan kädessä kuinka paljon tai vähän Hän uskoo meille varallisuutta.

Jumalan tahto on parantaa sairauksia ja niin Hän tekee yhä tänä päivänäkin. Raamattu ei kuitenkaan lupaa meille välttämättä koko ajan täyttä terveyttä. Paavali jätti Trofimuksen Miletoon sairastamaan, joka kertoo meille sen ettei Jumala aina paranna jokaista sairautta tai tautia uskovan ihmisen elämässä. Raamatun opetuksen mukaan sielun pelastuminen (sisäinen ihminen) on uskon päämäärä, eikä täydellinen fyysinen terveys ja rikkauksien tavoitteleminen täällä maan päällä. Kehotan meitä kaikkia Jumalan armosta pelastettuja uskovia ihmisiä tavoittelemaan Jumalan tahdon mukaisia asioita sisäisen ihmisen rakentumiseksi, jolloin myös koko elämä ja kaikki sen ulottuvuudet kulkevat oikeaan suuntaan ja löytävät tasapainon kaikkeen tekemiseen. Rakasta ja rakastu totuudessa yhä syvällisemmin Herraan Jeesukseen, koska se on ainoa tapa kasvaa uskossa oikeaan suuntaan ja Jumalan tahdon mukaisesti.

 


 


Petri Paavola 7.9.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
youtube.com/bdV7uqzOKD0

Lentz on homosexuality
do-i-love-gay-people

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker