Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Raamatun Jeesus on historiallinen henkilö

Raamatun Jeesus on historian tunnetumpia ja mielenkiintoisimpia henkilöitä. Ihmiset suhtautuvat Raamatun Jeesukseen eri tavoin. Monet eivät usko Hänen olevan historiallinen henkilö, vaan Hän on heille taruhahmo, jota ei ole koskaan ollut oikeasti olemassa. Jotkut uskovat Raamatun Jeesuksen olleen olemassa, mutta tarinat Hänestä ovat liioiteltuja. Osa ihmisistä uskoo Raamatun Jeesuksen olleen historiallinen henkilö sekä että Raamatun kuvaus Hänestä on kokonaan totta.

Raamatun Jeesuksen historiallisuus on totta, josta kertoo myös yksityiskohtaisen tarkasti roomalainen historiankirjoitus. Raamatun Jeesuksen profetialliset sanat, jotka ovat toteutuneet ja toteutumassa todistavat kiistattomasti Hänen olevan historiallinen henkilö sekä sen puolesta että Raamatun sana ei voi olla vain ihmisen ajatuksia, vaan Jumalan sanaa.

Kehotan sinua joka et usko Raamatun Jeesukseen lukemaan kirjoitukseni, sillä Jeesuksen historiallisuus sekä Raamatun sanan totuus voidaan todistaa kiistattoman selvästi. Jos et pelkää haasteita, niin lähde mukaan mielenkiintoiselle matkalle selvittämään Raamatun Jeesuksen historiallisuutta sekä Raamatun sanan totuuksia ja profetian sanoja.

Sisällys:
Historiallinen Jeesus
Jeesuksen profetialliset sanat
Valheellisia väitteitä
Sydämen päätös

Historiallinen Jeesus

Roomalainen historioitsija Cornelius Tacitus on kirjoittanut seuraavasti:

"Pysyvä huhu arveli keisari Neroa tämän tulipalon sytyttäjäksi. Voidakseen tukahduttaa huhun, hän syytti rikoksesta lahkoa, jota yleisesti vieroksuttiin sen jumalanpalvelustapojen vuoksi ja jonka jäseniä kutsuttiin kristityiksi. Nimi oli annettu heille erään Kristuksen mukaan, jonka prokuraattori Pontius Pilatus tuomitsi ja naulitsi ristille Tiberiuksen hallitusajalla. Tämä vaarallinen lahko, jota olen kuvannut aikaisemmin, ei ole juurtunut vain Juudeaan, josta se on kotoisin, vaan myös itse Roomaan, jonne kaikki pelättävät ja häpeälliset asiat kerääntyvät ja löytävät sieltä kotinsa."

Tacituksen todistuksen mukaan roomalaisilla oli historiallinen tieto Herrasta Jeesuksesta, jonka ristiinnaulitsemisen tuomion roomalainen prokuraattori pani täytäntöön n. 33 jKr. keisari Tiberiuksen hallituskaudella. Rooman historialliset lähteet todistavat Jeesuksen olleen historiallinen henkilö.

Roomalaisten historialliset lähteet todistavat kristinuskon syntyneen Herran Jeesuksen kuoleman jälkeen. Roomalaisen historioitsija Cornelius Tacituksen mukaan Rooma piti kristittyjä vaarallisena lahkona, joka vaikutti myös Roomassa keisari Neron hallituskaudella.

On olemassa ihmisiä, jotka kyseenalaistavat Tacituksen kirjoituksen koskien Jeesuksen olemassaoloa. Suurin osa heistä on ihmisiä, jotka ovat valmiita hinnalla millä hyvänsä kiistämään Raamatun totuuden ja Jeesuksen historiallisen olemassaolon. He ovat valmiita hyväksymään valheen, että saisivat sen kautta torjutuksi historiallisen todisteen Jeesuksesta.

He ovat hyvin samanlaisia ihmisiä kuin ne, jotka kieltävät holokaustin tapahtumat. On yhtä naurettavaa ja röyhkeää väittää ettei holokaustia koskaan tapahtunut kuin koittaa väittää että Tacituksen historiallinen todiste Jeesuksesta on väärennös eikä ole totta. Totuus on että Tacituksen historiallinen todiste Jeesuksen olemassaolosta ja ristiinnaulitsemisesta Pontius Pilatuksen toimesta Tiberiuksen hallituskaudella on totta.

Pontius Pilatus toimi Rooman prokuraattorina vuosina 26–36 jKr. Juudean maakunnassa. Tacituksen todiste Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta ajoittuu aikaan n. 33 jKr. Merkittävää on että Tacituksen todiste Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta on yhtäpitävä UT:n tekstin kanssa, joka kertoo roomalaisen prokuraattorin Pontius Pilatuksen toteuttaneen Herran Jeesuksen ristiinnaulitsemisen. Tacitus todistaa ja vahvistaa UT:n tekstin todeksi.

Tacitus toi esille samat asiat kuin mitä UT:n teksteissä oli mainiten vielä nimeltä Pontius Pilatuksen, joka toteutti Jeesuksen ristiinnaulitsemisen. UT kertoo saman asian. Herran Jeesuksen ristiinnaulitseminen tapahtui Pilatuksen Juudean maaherran hallintakauden aikana. UT:n teksti kertoo Tiberiuksen olleen keisarina silloin kun Pontius Pilatus oli Juudeassa maaherrana (prokuraattori), jonka Tacitus vahvistaa historiankirjoituksessaan.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen n. 33 jKr. oli yleisesti myös roomalaisten tiedossa. Se tarkoittaa sitä, että asia oli monien ihmisten tiedossa tapahtuneena tosiasiana, sillä muutoin Tacituskaan ei olisi sitä voinut kirjoittaa. On todella hienoa, että roomalainen historiankirjoitus tunnistaa Raamatun totuuden sanan mukaisen todistuksen. Se myös tarkoittaa sitä, että Jeesus on historiallinen henkilö myös Raamatun ulkopuolisten lähteiden mukaan.

Jotkut pyrkivät kyseenalaistamaan Tacituksen todistuksen siten, että emme voi olla varmoja siitä mistä lähteestä Tacituksen teksti on ja onko se luotettava.

Roomalaisena prokuraattorina Juudean maakunnassa ollessaan Pilatus oli vastuussa tekemisistään Rooman valtaapitäville (keisari - senaatti). Tähän vastuuseen kuului asioiden yksityiskohtainen selonteko esimiehilleen. Tätä kautta asia kulkeutui Roomaan jo heti sen jälkeen kun Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli tapahtunut. Myös sen aikaiset roomalaiset sotilaat ja upseerit, jotka palvelivat tapahtuman aikaan Juudeassa kertoivat siitä palatessaan Juudeasta takaisin Rooman valtakunnan alueelle. Asia oli laajasti tiedossa.

Jos Jeesusta ei olisi ollut olemassa, niin roomalainen historiankirjoitus ei tietäisi Hänestä mitään, eikä Hänestä ja Hänen ristiinnaulitsemisesta olisi kirjoitettu minkäänlaista todistetta roomalaiseen historiankirjoitukseen. Jeesuksen ristiinnaulitsemisen löytyminen roomalaisesta historiankirjoituksesta todistaa Raamatun Jeesuksen olevan historiallinen henkilö.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli erikoinen tapahtuma, joka jäi varmasti monien mieliin, sillä Hänen sanottiin olevan juutalaisten Kuningas (mitä Hän onkin). Tacituksen todiste on luotettava, sillä se kertoo juuri saman asian kuin UT:n teksti Jeesuksesta, Hänen ristiinnaulitsemisestaan ja kristityistä, jotka uskoivat Jeesukseen.

Jeesuksen pään päällä luki Hänen "rikoksensa", josta Hänet tuomittiin: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas". On täysin varmaa, että myös sen aikaisten roomalaisten sotilaiden ja upseerien mieliin jäi hyvin muistiin tapahtuma, jossa ristiinnaulitseminen syynä oli kuninkuus. Tämä vielä lisää asian saamaa laajaa julkisuutta ja huomiota. Hienoa tässä on on se, että Jeesus on kiistattomasti historiallinen henkilö myös Raamatun ulkopuolisten lähteiden mukaan.

Monet ihmiset ovat kyseenalaistaneet onko Pontius Pilatusta ollut koskaan edes olemassa. Ryhmä arkeologeja teki kaivauksia (1961-62 Kesarea Maritima - Israel) löytäen kaiverruksen, jossa luki Tiberieum Pontius Praefectus Iuda (Pontius Juudean maakunnan prefekti Tiberiuksen hallituskaudella). Täten myös historia todistaa kiistattomasti, että Pontius Pilatus niminen henkilö toimi Juudean maakunnassa Rooman keisari Tiberiuksen hallituskaudella.

Silloin kun ihminen ei halua uskoa Raamattua ja Jeesukseen olemassaoloon, niin on varsin kiusallista että historiasta löytyy todiste Jeesuksen olemassaolosta, jota ei ole kirjoittanut kristitty, vaan roomalainen historioitsija. Ihminen joka ei halua uskoa Jeesukseen historiallisena henkilönä kieltää kaikki historian viittaukset Herraan Jeesukseen. Siitäkin huolimatta vaikkei hän usko Jeesukseen historian henkilönä, niin sen on totta, sillä sen todistaa Raamattu ja roomalainen historiankirjoitus.

Jeesuksen profetialliset sanat

On monia asioita, jotka todistavat Raamatun aitouden ja Herran Jeesuksen olevan totisesti tie, totuus ja elämä sekä ainoa tie Kaikkivaltiaan Jumalan luokse. Ainoastaan uskon kautta Herraan Jeesukseen ihmiselle voi paljastua syvällisesti Raamatun totuus ja sen luotettavuus. Raamatun profetiallinen sana paljastaa myös sen olevan totta ja Jumalan sanaa.

Tutkimalla Herran Jeesuksen sanoja Raamatusta ymmärrämme myös selkeästi, että Hän totisesti on Jumalan Poika sekä tie, totuus ja elämä. Matteuksen evankeliumissa luvussa 24 Herra Jeesus kertoo yksityiskohtaisen tarkasti tapahtumista, jotka tulevat tapahtumaan vähän ennen Hänen toista tulemustaan.

Herra Jeesus sanoi, että tulee monia valhevoideltuja Jeesuksen nimessä, mutta he eksyttävät monia ihmisiä. Meidän täytyy ymmärtää, että Herra Jeesus kertoi nämä asiat (Matt 24 luku) noin 2000 vuotta sitten. Jos ajattelet tätä asiaa historian näkökulmasta käsin, niin monet asiat ja ihmiset unohtuvat historian saatossa. Samoin myös hyvin harva ihminen pystyy kertomaan mitä tulee ihan oikeasti tapahtumaan 2000 vuoden päästä hänen kuolemansa jälkeen.

Kuka olisi uskonut n. 2000 vuotta sitten, että Jeesus, joka kuoli ristillä olisi puheenaihe vielä 2000 vuoden päästä ja Häntä tulisi seuraamaan yhä uudet sukupolvet? Hyvin harva olisi uskonut ja uskoo siihen. Mutta se on silti totta. Jeesuksesta puhutaan yhä tänäkin päivänä ja lähes joka päivä jossakin päin maailmaa ihmisiä tulee uskoon, eli he uskovat Jeesuksen olevan Herra ja Messias sekä syntien Sovittaja.

Herra Jeesus tiesi, että Hänen nimessään tulee monia eksyttäjiä, jotka eksyttävät väärän evankeliumin kautta monia ihmisiä. Tämä päivä ja historia todistaa Jeesuksen sanat todeksi.

Herra Jeesus sanoi alkutekstin mukaan (Matt 24 luku), että ennen Hänen tulemustaan kansanheimot (etniset ryhmät) ja valtiot käyvät sotia keskenään. Kun katsot nykypäivää tai historiaa taaksepäin vaikka 25 vuotta, niin näet kuinka paljon ihmiskunnassa on ollut sen aikana sotia ja monen sotien erityispiirre on sisällissota oman kansan keskuudessa, jossa kansanheimot tai etniset ryhmät taistelevat keskenään. Myös monet valtiot ovat sotineet keskenään sekä näköpiirissä on suursodan ainekset kun katselee nykyistä menoa maan päällä.

Herra Jeesus tiesi tämänkin asian täsmälleen ja tarkasti, koska Raamattu on totisesti Jumalan sanaa. Moni voi sanoa, että aina ollut sotia ja se oli puhdas arvaus. Ei se ollut puhdas arvaus, sillä Matteuksen evankeliumin 24 luvussa on laaja-alainen Herran Jeesuksen profetiallinen kuvaus siitä mitä lopunaikana tulee tapahtumaan.

Herra Jeesus sanoi alkutekstin mukaan (Matt luku 24), että kulkutauteja esiintyy monissa paikoissa vähän ennen Hänen tulemustaan. Moni olisi voinut sanoa esim. 50 vuotta sitten, että lääketieteen ja kaiken muun edistyksen kehittyessä paremmaksi saamme kuriin kulkutaudit ja pandemiat. Toisin on kuitenkin käynyt, sillä yhä enemmän erilaiset kulkutaudit ja pandemiat riehuvat ympäri maailmaa. Herra Jeesus tiesi tämänkin tarkasti ja sanoi sen jo 2000 vuotta sitten. Tämäkin todistaa Raamatun sanan olevan Jumalan sanaa sekä totuus.

Herra Jeesus sanoi (Matt luku 24), että vähän ennen Hänen tulemustaan nälänhätä jyllää monissa paikoissa. Huolimatta tekniikan kehittymisestä nälkää näkevien määrää lisääntyy koko ajan maailmassa. Tämänkin Herra Jeesus tiesi jo 2000 vuotta sitten. Tämä on lisätodiste Raamatun sanan totuudesta.

Herra Jeesus sanoi (Matt luku 24), että vähän ennen Hänen tulemustaan maanjäristyksiä tapahtuu monin paikoin. Tämäkin on totta ja maanjäristykset lisääntyvät koko ajan kaikkialla maailmassa. Herra Jeesus tiesi tämänkin jo 2000 vuotta sitten. Tämäkin todistaa Raamatun olevan totta ja Jumalan sanaa.

Kaikki edellä olevat Jeesuksen kuvaamat tapahtumat ovat tapahtuneet ja tapahtumassa koko ajan. Monet sanovat, että kansanheimojen ja valtioiden välisiä sotia, kulkutauteja, nälänhätää sekä maanjäristyksiä on aina ollut olemassa, eikä se siten olisi mikään oikea todiste Raamatun sanojen jumalallisuuden puolesta.

Matteuksen evankeliumissa 24 Herra Jeesus kertoi tarkasti yksityiskohdasta, joka tulee erottamaan edellä olevat tapahtumat muista samanlaisista historian tapahtumista. Herra Jeesus sanoi, että sodat, kulkutaudit ja nälänhätä ovat synnytystuskien alkua. Synnytystuskat ovat sellaisia, jotka lisääntyvät ja käyvät koko ajan kivuliaimmiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että  lopunaikana sodat, kulkutaudit, nälänhätä ja maanjäristykset tapahtuvat koko ajan lisääntyvässä määrin ja niistä tulee koko ajan tuhoisampia ja pahempia.

Herra Jeesus sanoi, että sodat, kulkutaudit, nälänhätä ja maanjäristykset ovat synnytystuskien alkua, jonka jälkeen alkaa maailmanlaajuinen vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Eli kun maailmassa lopunajassa riehuvat sodat, kulkutaudit, nälänhätä ja maanjäristykset lisääntyvät, niin eräänä päivänä alkaa maailmanlaajuinen vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia vastaan. Kaikki edellisessä lauseessa olevat asiat ovat asioita, jotka erottavat nämä tapahtumat kaikista muista samanlaisista tapahtumista ja siksi nämäkin asiat tulevat täyttymään Raamatun sanan profetian mukaisesti.

Herra Jeesus puhui myös tapahtumista, jotka eivät ole vielä tapahtuneet. Otan niistä esille kaksi todella merkittävää tapahtumaa.

Herra Jeesus sanoi (Matt luku 24), että vähän ennen Hänen tulemustaan kaikki kansat alkavat vainoamaan todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia. Tämä profetia ei ole vielä toteutunut. Sen toteutuminen tapahtuu kuitenkin hyvin pian sillä esim. Suomessa ja myös muualla maailmassa tehdään sellaisia päätöksiä ja lakeja, jotka edesauttavat uskovien vainoa. Suomessakin ilmapiiri Raamatun uskolle on nykyisin erittäin kielteinen. Kouluihin ja päiväkoteihin puuhataan asetuksia, joka estäisi Raamatullisen uskon aineksien esillä olemisen. Muita uskontoja höösätään ja paapotaan Suomessa, mutta Raamatulliseen uskoon suhtaudutaan koko ajan yhä vihamielisemmin.

Herra Jeesus sanoi (Matt luku 24), että vähän ennen Hänen tulemustaan kaikkialla maailmassa synnin laittomuus saavuttaa täyden mitan, jonka seurauksena monet uskovat luopuvat uskosta Jeesukseen ja he alkavat ilmiantamaan todellisia Jeesuksen opetuslapsia.

Edellä oleva uskovien vaino ei ole vielä toteutunut, mutta tulee toteutumaan ja viimeistään siinä vaiheessa sinä, joka et usko Herraan Jeesukseen joudut tunnustamaan sen, että Jeesus tiesi tämänkin asian etukäteen. Toivon mukaan sitä ennen tai viimeistään silloin antaisit Herran Jeesuksen pelastaa sinut.

Jumalan armo ja rakkaus kannattelee uskovia myös vainojen aikana. Raamatussa Jumala lupaa pitää huolta kansastaan myös vainojen keskellä, joten uskovan ihmisen ei tarvitse pelätä vainon päiviä, sillä niiden tullessa on Herra Jeesus pian tuleva takaisin noutamaan seurakunta-morsiamen luoksensa.

Herra Jeesus sanoi, että kun Hän tulee toisen kerran takaisin, niin silloin ei ole jäävä mitään jäljelle temppelistä ja siihen kuuluvista rakennuksista. Matt 24:1:ssa puhutaan pyhäkön (temppeli) rakennuksista, johon myös kuului muuri, josta nykyään yhä on pystyssä sen rippeitä, jota kutsutaan nimellä itkumuuri. Evankeliumin teksti ei sano, että ainoastaan Jerusalemin temppeli tuhoutuu, vaan siihen kytköksissä olevat rakennukset tulevat myös tuhoutumaan. Itkumuuri oli osa temppelin rakennuksia, joka tarkoittaa sitä ettei evankeliumin profetia ole vielä toteutunut, koska osa temppeliin kuuluneista rakennelmista on vielä pystyssä. Silloin kun Herra Jeesus tulee takaisin, niin itkumuurikin on kokonaan hävinnyt ja tuhoutunut, niin ettei siihen ole jäävä kiveä kiven päälle.

Lopunaikana ilmestyvä valhemessias (antikristus) pyrkii jäljittelemään Jeesusta väärän auktoriteettinsa tueksi. Jeesus sanoi, että jos Hänen (Messias) sanotaan olevan joko erämaassa tai kammiossa, niin älkää uskoko, sillä Raamatun Messias ei ilmesty sillä tavalla. Jeesus myös sanoo, jos Messiaan sanotaan olevan kammiossa älkää uskoko. Kreikankielen alkutekstissä on Matt 24:26 sana tameion, joka tarkoittaa salaista huonetta. Jerusalemin temppelissä oli kammioita ja salainen huone (kammio), mutta Jeesus sanoi ettei Messias ole siellä. Tämä tarkoittaa sitä, että kolmas temppeli tullaan rakentamaan, koska Herra Jeesus sanoi, että ennen Hänen tulemustaan valhemessias menee temppeliin julistautumaan messiaaksi (lue valhemessiaaksi).

Temppelissä oli kammioita ja salainen huone (kammio), mutta Jeesus sanoi ettei Messias ole siellä. Herra Jeesus myös antoi varoituksen opetuslapsilleen, että älkää uskoko temppelissä olevan valhemessiaan olevan oikea Messias. Messiaan tulo on niin kuin salaman leimahdus, jonka kaikki näkevät, näin tulee Ihmisen Poika, Herra Jeesus Messias. Herran Jeesuksen tulemus ei ole salainen, vaan julkinen kaikkien nähtävissä oleva asia.

Tämä ei ole vielä tapahtunut, vaan tulee tapahtumaan ennen Jeesuksen toista tulemusta. Tämä todellakin tarkoittaa sitä, että kun Herra Jeesus tulee takaisin maan päälle, niin silloin Jerusalemiin on rakennettu kolmas temppeli, sillä Herodeksen temppeli tuhoutui täydellisesti ja sen tilalle täytyy rakentaa uusi temppeli, että Jeesuksen sanat voisivat toteutua. Silloin kun näet Jerusalemiin rakennetun kolmannen temppelin valmiina, niin olet todistanut Jeesuksen profetiallisten sanojen toteutumisen sekä olet todistamassa Raamatun sanan totuudesta ja sen luotettavuudesta riippumatta siitä uskotko Raamatun olevan totta vai et.

Valheellisia väitteitä

Herrasta Jeesuksesta ja Raamatullisesta kristinuskosta on olemassa erilaisia väitteitä ja versioita, jotka perustuvat valheeseen. Käyn läpi muutamia yleisiä vääristymiä koskien Herraa Jeesusta ja Raamatullista kristinuskoa.

Egyptin mytologiasta kerrotaan erilaisia tarinoita ja versioita, jonka mukaan Horuksen synnytti Isis (neitsyt) joulukuun 25. päivä. Tarun mukaan itäisellä taivaalla loisti tähti, jota kolme kuningasta seurasi. Tarun mukaan Horus kastettiin 30 vuotiaana ja hänellä oli kaksitoista opetuslasta, joiden kanssa hän kulki tehden ihmetekoja. Tarun mukaan Horuksella oli monia nimiä kuten totuus, valo, jumalan poika, hyvä paimen ja jumalan karitsa. Tarun mukaan Tyfos petti Horuksen, jonka jälkeen Horus ristiinnaulittiin ja haudattiin kolmeksi päiväksi, jonka jälkeen hän heräsi kuolleista.

Tämän tarinan kautta jotkut pyrkivät tekemään tyhjäksi uskomisen Raamatun opettamaan Herran Jeesukseen, mutta he eivät kuitenkaan onnistu siinä. Itse asiassa Egyptin Horus-jumala on legenda, eli taru, joka ei ole totta. Tarun mukaan Hathor (taivaan kuningatar) synnytti aurinkojumalalle (Ra) pojan, eli Horuksen. Toinen legenda sanoo, että Isis herätti henkiin Osiriksen, jonka seurauksena Isis tuli raskaaksi ja synnytti Horuksen. Egyptin mytologian mukaan Horus syntyi loka-, marraskuussa. Egyptin mytologiassa ei kerrota, että Horus olisi koskaan kuollut, eikä häntä myöskään siten voitu ristiinnaulita. Horuksen kaksitoista "opetuslasta" olivat tähtitaivaan kaksitoista tähtikuviota, ei ihmisiä. Horus tarun levittäjät ovat syyllistyneet valheeseen, jossa he ovat vääristelleet Egyptin mytologiaa, että se näyttäisi siltä kuin Raamattu olisi kopioinut kertomuksen Jeesuksesta Egyptin mytologiasta. Horus taru ei sovi yhteen Raamatun opetuksen kanssa koskien Herraa Jeesusta.

Jotkut ymmärtävät että mytologia ja taru kertoo, että Kreikassa Attis syntyi joulukuun 25. päivä neitseestä ja ristiinnaulittiin sekä nousi haudasta kolmen päivän jälkeen.

Attiksesta löytyy myös seuraavia väitteitä: Neitsyt Nana synnytti Attiksen joulukuun 25. päivä; Attis oli maailman pelastaja; Attiksen palvojat söivät leipää (Attiksen ruumis); Attis oli jumalallinen poika ja Jumala; Attis kuoli puussa mustana perjantaina ja hänen verensä valui maahan maailman pelastamiseksi;

Herodotus kirjoitti Attiksesta, joka oli paimenena Fryygiassa. Attis oli Fryygian kuninkaan poika. Herodotus ei kerro Attiksen syntyneen joulukuun 25. päivä. Herodotus ei kerro Attiksen syntyneen neitseestä. Attis ei ollut maailman pelastaja. Attis kuoli puun alla, ei ristiinnaulittuna. Attiksesta vuoti veri hänen kuollessaan, mutta tarinoiden mukaan hänen verestään syntyi kukkia. Attis ei kuollut maailman pelastajana. Erään tarun mukaan Kybelen isä tappaa Attiksen eikä hänen ruumistaan enää koskaan nähdä ja löydetä. Attiksen kuolemasta on myös monia muita taruja. Attiksella ja Raamatun Jeesuksella ei ole yhteyttä, eikä Raamatun Jeesus ole kopio Attiksesta.

Jotkut ymmärtävät, että Krišna (Khrisna) syntyi neitsyt Deviakista, mistä tähti oli merkkinä. Jotkut uskovat ja opettavat, että Khrisna kuoltuaan herätettiin henkiin ja ylösnousi sekä syntyi joulukuun 25. päivä.

Eräs Legenda ja taru Khrisnasta kertoo, että hän syntyi elokuussa ja toinen legenda sanoo hänen syntyneen heinäkuun 19 päivä. On myös kaksi legendaa ja tarua Khrisnan syntymästä, toisen mukaan hän oli Deviakin kahdeksas lapsi ja toisen tarun mukaan hän syntyi neitseestä, legendan ja tarun mukaan Khrisna kuoli puun alle, kun häntä ammuttiin nuolella jalkaan; toinen legenda sanoo, että Khrisna kuoli kun nuoli lävisti hänet puuhun. Khrisnakaan ei ole kopio Raamatun Jeesuksesta.

Jotkut ymmärtävät, että mytologia ja taru kertoo, että Kreikan Dionysus syntyi neitseestä joulukuun 25. päivä ja nousi kuolleista. Legendan ja tarun mukaan Dionysos syntyi tammikuun kuudes päivä. Legenda ja taru ei kerro Dionysoksen syntyneen neitseestä. Legenda ja taru kertoo, että Titaanit tappoivat Dionysuksen lapsena ja titaanit söivät koko hänen ruumiinsa, paitsi eivät hänen sydäntään. Legendan mukaan Zeus palautti Dionysuksen takaisin henkiin hänen sydämestään. Dionysus ei ole kopio Raamatun Jeesuksesta.

Yli 1500 vuotta ennen Jeesuksen syntymää Intiassa ja Persiassa vaikutti Mitra-kultti, jossa Mitraa palvottiin aurinkojumalana. Kun Mitra kultti saapui Roomaan, niin varsinkin 100-200 luvuilla jKr. mitralaiset alkoivat kopiomaan kulttiinsa kristinuskon käsitteitä. Apologeetti Justinos Marttyyri (n. 100/114 – n. 162/168 jKr.) toi esille, että mitralaiset kopioivat kristinuskon menoja ja oppeja omaan uskontoonsa.

Monet sanovat, että kristinusko ja Jeesus on kopio Mitrasta, koska Mitra syntyi neitseestä. Yksikään muinainen lähde ei sano Mitran syntyneen neitseestä, vaan että hän syntyi aikuisena kivestä tai kalliosta. Mitran neitseestä syntyminen on virheellinen ja valheellinen informaatio.

Monet sanovat Mitran olevan maailman pelastaja, pyrkien tällä lausunnolla tuomaan esille, että kristinusko ja Jeesus olisi syntynyt mitralaisuudesta. Roomassa (St. Prisca Mithraeum c. A.D. 200) on seinässä säilynyt teksti, jossa lukee olet pelastunut meidät ..... vuodatetulla verellä. Tästä jotkut ovat tehneet johtopäätöksen, että se tarkoittaisi Mitran pelastaneen maailman verensä kautta, ollen maailman pelastaja, joka tarkoittaisi, että kristinusko ja Raamatun Jeesus on kopio mitralaisuudesta.

Tutkijoiden mukaan seinän teksti merkitys on epäselvä, joka voisi viitata Mitran tappamaan härkään. Muinaisista teksteistä ei löydy viittausta Mitraan ja hänen suorittamaansa pelastukseen.

Jotkut väittävät, että mitralaiset tekivät otsaansa ristinmerkin. Tertullianus sanoi mitralaisten tekevän otsaansa epämääräisen merkin. Mitralaisten ristinmerkki otsassa on monien tutkijoiden mielestä myytti: (Luc Renaud, Les initiés aux mystères de Mithra étaient-ils marqués au front? Pour une relecture de Tertullien, De Praescr. 40, 4, in: Bonnet, C. / Ribichini, S. / Steuernagel, D. (ed.), Religioni in contatto nel Mediterraneo antico : modalità di diffusione e processi di interferenza, Actes de colloque (Come, mai 2006), Pisa / Rome, Fabrizio Serra Editore (Mediterranea, IV), 2007, p. 171?180.)

Edellä olevat faktat kumoavat väitteet, että kristinusko ja Raamatun Jeesus olisi syntynyt mitralaisuudesta. Mitra-kultissa Mitraa palvottiin alunperin aurinkojumalana. Raamatussa kielletään auringon palvominen Jumalana. Tämäkin seikka kumoaa sen ettei kristinusko ole mitralaisuuden kopio, sillä myös UT:n opetuksen mukaan ainoastaan Raamatun Jumalaa sai palvoa Jumalana ja kaikenlainen muu jumalanpalvonta oli syntiä ja epäjumalanpalvelusta.

Monet sanovat kristinuskon pääsiäisen olevan kopio pakanauskontojen pääsiäisajan juhlista (kevätjuhla). Kristinuskon pääsiäisen perusta on vanhan liiton pääsiäisessä, jonka Jumala antoi juhlaksi israelilaisille, sen kunniaksi, kun Herra vapautti heidät Egyptin orjuudesta. Uuden Liiton pääsiäinen muistuttaa uskovia Herran Jeesuksen sovituskuolemasta ja ylösnousemuksesta. Täten kristinuskon pääsiäinen ei ole kopio pakanauskontojen kevätjuhlista, vaan Raamatun Jumalan asettama juhla.

Tässä kohden on syytä ottaa esille eräs tärkeä asia, joka vääristää tosiasioita. Pedofilia on iljettävä haureuden synti sekä miekkalähetys on vastoin Raamatun sanan Uuden Liiton järjestyksen mukaista opetusta. Katolisen kirkon pedofilia skandaalit ja sen historiassa toteuttama verinen miekkalähetys sekä lukuisat synnit ja verityöt eivät edusta Raamatullista uskoa, vaan perkeleellistä synnin olemusta ja pahan mätää hedelmää. Katolinen kirkko ei edusta Raamatun uskoa eikä Jumalan seurakuntaa, vaan on sen irvikuva ja valheellinen jäljitelmä.

Monet sanovat kristinuskon tappaneen miljoonia ihmisiä. Väite on väärä, sillä Rooman katolinen kirkko on tappanut miljoonia ihmisiä. Todellisuudessa jumalattomat ihmiset uskovan valeasussa suorittivat nämä kauhistuttavat verityöt. Uskonnon nimissä tehdyt asiat eivät tarkoita samaa asiaa kuin Raamatullinen usko. Tästä selkeä osoitus ja esimerkki on Rooman katolisen kirkon paha ja mätä hedelmä. Todellinen kristinusko ja katolisen kirkon usko on kaksi eri asiaa. Herra Jeesus kehotti rakastamaan jopa niitä, jotka vihaavat meitä, eikä Hän käskenyt opetuslapsiaan suorittamaan miekkalähetyksen kaltaisia kauhistuttavia veritekoja.

Katolisen kirkon uskonnolliset ja teologiset opetukset ovat vastoin Raamatun sanan totuutta (Marian ja Paavin asema, messu-uhri, kiirastuli, aneoppi, vesikasteen pelastus jne.), samoin katolisen kirkon verityöt sekä seksuaaliset rikokset ovat osoitus siitä että katolisen kirkon harjoittama uskonnollisuus on jumalattomuutta, koska kirkko elää ja opettaa Raamatun vastaisesti. Itse asiassa uskonto ja uskonnollisuus edustavat jumalattomuutta, sillä Raamatun opetuksen mukaan Jumalaan uskomisessa Herran Jeesuksen kautta on kyse uskosta, ei uskonnosta tai uskonnollisuudesta, koska Raamatun opetuksen mukaan kaikkien kansojen jumalat (uskonnot) ovat epäjumalanpalvelusta, eli ne ovat syntiä ja Jumalan tahtoa vastaan.

Kritiikki kristinuskoa kohtaan, joka annetaan katolisen kirkon tekojen tähden on mennyt väärään osoitteeseen, koska katolisuus ei edusta Raamatun todellista uskoa, eikä alkuperäistä kristinuskoa, eli uskoa Herraan Jeesukseen. Silloin kun kritiikin kohde on väärä, niin sellaisella kritiikillä ei ole mitään arvoa. Jos olet arvostellut ja kritisoinut kristinuskoa katolisen kirkon veritöiden ja muiden pahuuden tekojen tähden, niin olet haukkunut väärää puuta.

Sydämen päätös

Kukaan ei voi pakottaa, eikä manipuloida sinua uskomaan Herraan Jeesukseen, sillä Raamatullinen usko Herraan Jeesukseen syntyy Jumalan sanan kuulemisen kautta, jonka Pyhä Henki vahvistaa ja todistaa todeksi sinun sydämellesi. Sinun on itse henkilökohtaisesti tehtävä sydämen päätös siitä uskotko Herraan Jeesukseen vai et.

Edellä olevat todistukset todistavat kiistattomasti Raamatun olevan totta ja totisesti Jumalan sanaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Herra Jeesus on ihmiskunnan syntien Sovittaja, Herra, Messias ja Pelastaja.

Raamatun sanan todistuksen mukaan kaikki ihmiset ovat Jumalan kirkkautta vailla ja synnin orjuuden tähden matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Raamattu sanoo, että jos sinä teet parannuksen (tunnustat syntisi Jumalalle ja uskot Jeesuksen olevan Herra), niin Herra Jeesus pelastaa sinut, antaen sinulle syntisi anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.
 

Linkkisuositus: Uskon ja uskonnon eroavaisuudet

 

Petri Paavola 12.5.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
bible-history.com

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker