Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Hitlerin antisemitistinen Mein Kampf kirja

Jotkut ihmiset uskovat ja luulevat ettei holokaustia ole koskaan tapahtunut ja että tarina holokaustista olisi valtaeliitin ja voittajien historian aikaansaama suuri huijaus. Sitten on ihmisiä, jotka uskovat holokaustin tapahtuneen, mutta he vähättelevät holokaustia eivätkä usko holokaustin tapahtuneen suuressa mittakaavassa.

Adolf Hitler kirjoitti kaksiosaisen Mein Kampf kirjan, jonka ensimmäinen osa Tilinteko (Eine Abrechnung) julkaistiin vuonna 1925 ja toinen osa Kansallissosialistinen liike (Die Nationalsozialistische Bewegung) julkaistiin vuonna 1926. Hitlerin kirja on antisemitistinen, joka todistaa holokaustin suunnitelmista ja kertoo syitä miksi toisen maailmansodan aikainen natsihallinto toteutti hirvittävän holokaustin.

Kirjoitukseni tarkoitus on osoittaa todeksi Hitlerin antisemitismi sekä viha juutalaisia kohtaan ja samalla tuoda esille, että antisemitismi on rikos ihmisyyttä vastaan ja Raamatun sanoin sanottuna syntiä Jumalaa ja ihmisiä vastaan.

 

Sisällys:
Taistelu "Herran työn puolesta"
Likainen ja valheellinen instituutio
Vilpilliset myrkkykauppiaat
Kaiken pahuuden alku
Valehtelemisen suurmestari
Rotuongelma ja juutalaiskysymys
Operaatio Barbarossa
Valheellinen vainoharha maailman valloittamisesta
Loppusanat

 

Taistelu "Herran työn puolesta"

Hitler Mein Kampf: Therefore, I believe today that I am acting in the sense of the Almighty Creator: By warding off the Jews I am fighting for the Lord's work.

Hitlerin uskoi toimivansa Kaikkivaltiaan Luoja Jumalan asialla. Hitler sanoi taistelevansa Herran työn puolesta torjuessaan juutalaisia.

Todellisuudessa Hitler toimi paholaisen asialla. Okkultisti Dietrich Eckart oli Thule-seuran, eli esoteerisen salaseuran jäsen. Eckart toimi Hitlerin okkultistisena alkuajan mentorina. Eckartin "henkiopas" käski häntä kouluttamaan uuden messias hahmon, joka oli Adolf Hitler. Eckart oli saanut myös ilmestyksen, jonka mukaan hänen täytyi valmistaa ja kouluttaa mies (Hitler), joka valloittaisi maailman ja johtaisi arjalaisen rodun kunniaan ja maineeseen. Todistetusti Hitler oli okkultisti, jonka toiminta perustui pahojen henkien ohjaukseen.

Kautta historian pimeyden henkivallat ovat vihanneet juutalaista kansaa, koska Jumala antoi ilmoituksensa sanan juutalaiselle kansalle, jonka keskuudesta syntyi todellinen Jumalan Messias, Herra Jeesus. Hitler vihasi juutalaisia, koska hän oli päästänyt pimeyden saatanalliset ja okkultistiset voimat ohjaamaan ja hallitsemaan sydäntään.

Likainen ja valheellinen instituutio

Hitler Mein Kampf: Therefore, this kind of democracy has become the instrument of that race which shuns the sunlight because of  its internal aims, now and for all time. Only the Jew can  praise an institution that is as dirty and false as he is himself.

Hitler sanoi, että vain juutalainen voi ylistää instituutiota, joka on yhtä likainen ja valheellinen kuin juutalaiset itse ovat.

Koska Hitler uskoi antisemitistisen valheen juutalaisten likaisuudesta ja valheellisuudesta, niin hän kykeni paaduttamaan sydämensä sekä suorittamaan hirvittävän holokaustin toisen maailmansodan aikana. Koska Hitler oli saatanallinen okkultisti, niin siksi hän vihasi ja mustamaalasi juutalaisia ja sanoi juutalaisten olevan likaisia ja valheellisia, mutta todellisuudessa juutalainen kansa on ollut siunaus koko maailmalle.

Raamatun sanan mukaan Aabrahamin siemenestä syntyvä Israelin kansa on tuleva siunaukseksi kaikille kansoille. Messias Jeesus syntyi maailmaan juutalaisen kansan keskuudesta, joka on maailman suurin siunaus kaikille kansoille.

Juutalainen kansa on myös monella tavalla ollut siunaus kaikille maailman kansoille. Juutalaiset ovat voittaneet kaikkein eniten Nobel palkintoja. Älykkyystestien mukaan juutalaisilla on keskimääräistä korkeampi älykkyysosamäärä, jonka seurauksena juutalaiset ovat olleet siunauksena koko maailmalle mm. tieteen alla, musiikissa, taiteissa, kirjallisuudessa ja taloudessa.

Vilpilliset myrkkykauppiaat

Hitler Mein Kampf: But now the time should have arrived for proceeding against the entire fraudulent company of these Jewish poisonmongers of the nation.

Hitler sanoi ajan koittaneen, jolloin tulee ryhtyä vastatoimiin vilpillisiä juutalaisia myrkkykauppiaita vastaan.

Historia tietää ja todistaa mitkä olivat Hitlerin keinot ja vastatoimet juutalaisia vastaan. Natsihallinto ryösti Euroopan juutalaisten omaisuuden sekä tappoi ja surmasi n. 6 miljoonaa juutalaista.

Iso osa kaikesta taloudellisesta hyvyydestä mikä vaikuttaa koko maailmassa on suurelta osin juutalaisten ansiota.

Kaiken pahuuden alku

Hitler Mein Kampf: In addition Jewish participation in it opened the doors to anti-Semitic agitation. Angered and embittered citizens were now willing to ascribe all evils to the Hebrew race.

Hitlerin kirjassa toistetaan ikivanhaa antisemitistä fraasia, jonka mukaan kaikki pahuus olisi juutalaisten syytä.

Hitler uskoi saatanallisen valheen siitä että juutalaiset olisivat kaiken pahuuden alku. Tämä Hitlerin valheeseen perustuva uskomus "oikeutti" hänet toimeenpaneman säälimättömän ja julman kansanmurhan juutalaisia vastaan Euroopassa.

Raamatun sanan opetuksen mukaan kaiken pahan alku on synti ja saatanan lankeemus, jota kautta myös ihminen lankesi syntiin. Hitler oli okkultisti, joka vastaanotti saatanallisen pahuuden sydämeensä ja näin Hitler oli itse osallisena syntiin, joka on kaiken pahan alku.

Hitler Mein Kampf: Those who know best this truth about the possibilities of the application of untruth and defamation, however, were at all times the Jews; for their entire existence is built on one single great lie, namely, that here one had to deal with a religious brotherhood, while in fact one has to do with a race what a race! As such they have been nailed down forever, in an eternally correct sentence of fundamental truth, by one of the greatest minds of mankind; he called them 'the great masters of lying.' He who does not realize this or does not want to believe this will never be able to help truth to victory in this world.

Hitler sanoo kirjassaan juutalaisten olleen kaikkina aikoina valheellisia ja panettelijoita. Hitlerin tekstistä tulee esille kuinka juutalaisia kutsutaan valheen suurmestareiksi ja se joka ei tätä ymmärrä tai usko ei voi koskaan tässä maailmassa auttaa totuutta voittoon.

Hitlerin ajatus totuuden auttamisesta voittoon tässä maailmassa toteutettiin juutalaisen kansanmurhan kautta. Valheeseen perustuva viha juutalaisia kohtaan toimi Hitlerin sydämen moottorina ja holokaustin toimeenpanevana voimana.

Hitler Mein Kampf: Here he is not frightened by anything at all, and his baseness becomes so gigantic that nobody need wonder that in our people the personification of the Devil, as the symbol of all evil, assumes the living appearance of the Jew.

Hitlerin kirjassa sanotaan paholaisen ilmentymän (henkilöinti) kaiken pahan symbolina olevan elävän juutalaisen ulkomuoto (ulkonäkö).

Holokaustin hirveyden ja kauheuden syvin olemus paljastuu siinä kun Hitler uskoi saatanallisen valheen siitä että juutalainen on kaiken pahan symboli ja paholaisen ilmentymä. Tällaisten ajatusten siivittämänä Hitler toteutti juutalaista kansanmurhaa uskoen tekevänsä koko maailmalle palveluksen ja hyvän teon.

Hitlerin okkultismi johdatti hänet syvälle antisemitismiin ja saatanallisten voimien paaduttamana hän toteutti erään historian karmeimman ja kauhistuttavimman kansanmurhan.

Valehtelemisen suurmestari

Hitler Mein Kampf: In the Jew's life as a parasite in the body of other nations and States, his characteristic is established which once caused Schopenhauer to pronounce the sentence, already mentioned, that the Jew is the 'great master of lying.

Hitlerin kirjassa sanotaan juutalaisten olevan loisia muiden valtioiden ja maiden joukossa ja toistetaan antisemitististä fraasia, joka sanoo juutalaisten olevan valehtelemisen suurmestareita.

Kuten on edellä tullut esille, niin todellisuudessa juutalaiset ovat siunaus kaikkien maiden ja kansojen keskuudessa. Todellisuudessa Hitler oli valehtelemisen suurmestari, koska häntä ohjasivat pimeyden henkivallat, jotka ovat todellisia valehtelemisen suurmestareita, sillä Raamattu sanoo saatanan olevan kaiken valheen isä.

Rotuongelma ja juutalaiskysymys

Hitler Mein Kampf: Without the clearest recognition of the race problem and, with it, of the Jewish question, there will be no rise of the German nation.

Hitlerin kirjassa viitataan rotuongelmalla juutalaiskysymykseen, jota ilman ei voi olla Saksan kansan nousua.

Millä tavalla Hitler suhtautui juutalaiseen rotuongelmaan ja juutalaiskysymykseen? Hitler ja natsihallinto ryöväsi Euroopan juutalaisten omaisuuden sekä pyrki tappamaan jok'ikisen Euroopan juutalaisen. Hitlerin kirjasta tulee esille se kuinka varhaisessa vaiheessa alkoivat antisemitismi ja holokaustin toteuttamisen suunnitteleminen Hitlerin sydämessä. Hitlerin ja natsihallinnon ratkaisu juutalaiskysymykseen oli kauhistuttava Euroopan juutalaisten kansanmuha.

Hitler Mein Kampf: It is certain, however, that this world approaches a great  change. A nd there can be only the sole question whether it turns  out for the benefit of Aryan mankind or for the profit of the eternal Jew.

Hitlerin kirjassa sanotaan maailman lähestyvän suurta muutosta ja ettei ole muuta kysymystä kuin arjalaisen ihmiskunnan hyöty tai juutalaisen ikuinen hyöty.

Hitlerin ja natsihallinnon aikaansaama muutos arjalaisen ihmiskunnan "hyödyksi" oli holokaustin toteuttaminen.

Hitler Mein Kampf: All the tales are pointed up with the inevitable moral that the Jew is the 'poisonous mushroom' of the civilized world.

Hitlerin kirjan mukaan väistämätön moraali on se että juutalainen on sivistyneen maailman myrkkysieni.

Koska Hitler ja okkultistinen natsihallinto uskoi valheen siitä että juutalaiset ovat sivistyneen maailman myrkkysieni, niin siksi he päättivät poistaa tämän "myrkkysienen" holokaustin kautta, eli juutalaisen kansanmurhan kautta.

Hitler Mein Kampf: If our people and our State fall victims to this bloodthirsty and money- thirsty Jewish tyrant over nations, then the whole world will fall into this polyp's net; if Germany frees itself from this embrace, this greatest of all dangers to the nations can be regarded as crushed for the entire world.

Hitlerin kirjan mukaan juutalaiset ovat verenhimoisia ja rahanahneita tyranneja, joka uhkaa koko maailmaa ja on kansoille suurin vaara kaikista vaaroista, uhaten murskata koko maailman.

Koska Hitler uskoi valheen, että juutalaiset verenhimossaan ja rahanahneudessaan on suurin vaara ja uhka maailmalle, niin he luulivat tekevänsä palveluksen koko maailmalle toteuttamalla juutalaisen kansanmurhan.

Väite juutalaisten verenhimon ja rahanahneuden uhkasta koko maailmalle on saatanallinen valhe, johon voi uskoa vain silloin, jos on antanut saatanallisen hengen pettää ja eksyttää oman sydämensä.

Hitler Mein Kampf: For infection in the heart of Europe through negro blood on the Rhine cor*  responds equally to the sadistic perverse vengefulness of this chauvinistic, hereditary enemy of our people, and to the ice-cold plan of the Jews thus to begin bastardizing the European continent at its core ana, through infection by inferior humanity, to deprive the white race of the foundations for a sovereign existence.

Hitlerin kirja toi esille kuinka juutalaisten suunnitelma on huonontaa eurooppalaisia tartuttamalla eurooppalaisiin alempaa ihmisyyttä riistämällä valkoiselta rodulta suvereenin olemassaolon perustuksen.

Hitler piti juutalaisia ali-ihmisinä ja hän okkultistisen vainoharhan ja valheen vallassa luuli juutalaisten saastuttavan ja tuhoavan muun ihmiskunnan. Tämän syyn tähden Hitler päätti vainoharhaisuudessaan tappaa ja tuhota juutalaiset ennen kuin juutalaiset ehtisivät tuhoamaan ja saastuttamaan koko maailman. Tämän syyn tähden natsihallinto toteutti juutalaisen kansanmurhan.

Hitler Mein Kampf: What France, spurred by its own vengefulness, methodically led by the Jew, is doing in Europe today, is a sin against the existence of white humanity, and some day will inspire against that nation all the avenging spirits of a knowledge which will have recognized race pollution as the original sin against mankind.

Hitlerin kirjan mukaan juutalaisten johtama kostonhimo on syntiä valkoisen ihmiskunnan olemassaoloa vastaan, joka voi johtaa ihmiskunnan rodun saastumiseen (juutalaisten) perisynnin kautta.

Koska Hitler uskoi valheen juutalaisten kostonhimosta ihmiskunnan olemassaoloa kohtaan, joka voisi johtaa koko ihmiskunnan saastumiseen, niin siksi Hitler toteutti juutalaisten kansanmurhan Euroopassa.

Hitler uskoi valheen siitä että juutalaiset olivat kaiken synnin takana. Tämän takia Hitler toteutti juutalaisen kansanmurhan.

Nyt tässä ajassa mitä parhaillaan elämme on nousemassa uusi antisemitismin aalto, joka käyttää hyvin samanlaisia perusteluita kuin mitä natsihallinto käytti. Nykyinen nouseva antisemitismi syyttää juutalaisia kaikesta. Sama saatanallinen henkivalta, joka eksytti natsit eksyttää nyt tätä nykyistä ihmiskuntaa ja lietsoo ihmiskuntaa antisemitismiä valehdellen, että juutalaiset ovat kaiken pahan alku.

Olen todella surullinen sekä ihmeissäni, sillä monet Jeesukseen uskovatkin ihmiset ovat eksyneet lopunajan pahuuden henkivaltojen eksytykseen, joka demonisoi ja syyttää juutalaisia kaikesta. Tällaisesta asenteesta tulisi tehdä parannusta. Ei kukaan ihminen ole puhdas maan päällä eivät juutalaiset, eivätkä pakanat, mutta antisemitismin eksytykseen, Jeesukseen uskova ihminen ei saisi uskoa, sillä lopunajan antisemitismi on sama asia kuin hyväksyä saatanan viimeinen yritys tuhota juutalainen kansa.

Raamatun sanan mukaan kansakunnat käyvät Israelia vastaan lopunaikana ja Jumala tuhoaa ne, jotka ovat kokoontuneet sotaan ja taisteluun Israelia vastaan ihmiskunnan viimeisinä päivinä. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee siunata Israelia, joka tarkoittaa Israelin puolesta rukoilemista, että Jumalan tahto ja suunnitelma koko Israelin pelastumiseksi toteutuisi.

Sakarjan kirjan profetian mukaan päivien lopulla Jumala pelastaa koko Israelin kansan jäännöksen (kolmasosa), joka jää jäljelle lopunajan sodassa ja vainossa Israelin kansaa vastaan. Kolmasosa juutalaisen kansan jäännöksestä vastaanottaa päivien lopulla pelastuksen uskomalla Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja.

Operaatio Barbarossa

Hitler Mein Kampf: The struggle against Jewish bolshevization of the world requires a clear attitude towards Soviet Russia. You cannot drive out the Devil with Beelzebub.

Hitlerin kirjan mukaan taistelua tulee käydä vastaan juutalaisten pyrkimystä asettaa maailma bolshevismin alaisuuteen ja tämä taistelu edellyttää selkeää asennetta Neuvostoliittoa vastaan. Tähän kirja toteaa ettei voi ajaa ulos paholaista Beelsebulin kanssa.

Hitlerillä oli jo aikaisin ajatus koko Euroopan valloittamisesta ja Neuvostoliiton lyömisestä. Samoin Hitlerillä oli tarkoitus tuhota kaikki Euroopan juutalaiset. Hyökkäys Neuvostoliittoon ja operaatio Barbarossa oli Hitlerin pitkän tähtäimen suunnitelma. Koska Neuvostoliitossa oli jonkin verran juutalaisia bolsevikkeja, niin Hitler valjasti sodan ja taistelun Neuvostoliittoa vastaan taisteluksi juutalaista bolshevismia vastaan.

Antisemitistinen viha ja valhe Hitlerin sydämessä johti hänet taisteluun juutalaisuutta vastaan, jonka pyrkimys oli hävittää ja tuhota kaikki Euroopan juutalaiset. Hitlerin kirjaa lukemalla näkee myös sen, että Hitlerin pyrkimys oli koko maailman valloittaminen natsihallinnon alaisuuteen. Tämä pyrkimys onnistuessaan olisi johtanut juutalaisten hävittämiseen ja tuhoamiseen kaikkialta maailmasta.

Raamatun sanan mukaan saatana vihaa juutalaista kansaa ja siksi kautta historian saatana on nostattanut vainon ja vihan juutalaisia vastaan. Hitlerin natsihallinto eksyi saatanalliseen ansaan, jonka tähden he suorittivat julman ja häikäilemättömän juutalaisten kansanmurhan Euroopassa. Raamattu sanoo, ettei juutalainen kansa tule häviämään maan päältä, sillä Jumala varjelee sen ja pelastaa juutalaisen kansan jäännöksen (kolmasosa) päivien lopulla.

Natsihallinto epäonnistui tehtävässään, koska se saatanallisten pimeyden voimien yllyttäminä nousi taistelemaan ja vastustamaan Raamatun Jumalaa ja Jumalan suunnitelmia. Samoin tulee käymään päivien lopulla, kun saatanallinen valhekoneisto tulee taistelemaan ja hyökkäämän kaikella valheen voimalla Israelin kimppuun. Tässä viimeisten päivien taistelussa saatanalliselle järjestelmälle tulee käymään samalla tavalla kuin natsihallinnolle, joka koki täydellisen tappion ja häviön.

Valheellinen vainoharha maailman valloittamisesta

Hitler Mein Kampf: And as soon as one examines, from this viewpoint, the apparent insanity of our national foreign- policy leadership, it reveals itself to be a highly refined, icy logic serving the Jewish idea and struggle for world conquest.

Hitlerin kirjasta tulee esille kuinka Hitler oli vainoharhainen ja uskoi valheen, että juutalaiset pyrkisivät valloittamaan koko maailman.

Hitler Mein Kampf: The Jewish train of thought is, moreover, clear. The bolshevization of Germany, i.e., the extermination of the national folkish intelligentsia and the exploitation of German labor power in the yoke of world Jewish finance facilitated thereby, is thought of solely as a preliminary to a further extension of this Jewish tendency to conquer the world.

Hitlerin kirjassa sanotaan juutalaisten päämäärän olevan Saksan bolshevisointi ja tuhota Saksan kansallinen älykkyys ja hyväksikäyttää Saksan työvoimaa iestämällä se juutalaisen talouden ikeeseen pyrkimyksenä laajentaa tätä juutalaista kehitystä maailman valloitukseen.

Hitler uskoi saatanallisen ja okkultistisen valheen siitä että juutalaiset pyrkisivät valloittamaan maailman ja tuhomaan kansojen identiteetin ja älykkyyden taloudellisen hallinnan kautta. Tämänkin syyn tähden Hitlerin natsihallinto toteutti juutalaisen kansanmurhan Euroopassa.

Juutalaiset ovat nykyään talousmaailman vaikuttajia, mutta juutalaiset eivät pyri tuhomaan muita kansoja, vaan sen sijaan ovat antaneet kansoille taloudellista vaurautta ja hyvinvointia.

Tässä lopunajassa, jota parhaillaan elämme on nousemassa hyvin samanlainen antisemitismin aalto, joka syyttää juutalaisia salajuonista ja maailman valloittamisesta sekä kansojen identiteetin tuhoamisesta. Tällaiset väitteet ovat saatanallisen okkultistisen hengen tuotosta.

Juutalaiset ovat tehneet kautta historiansa syntiä ihan samalla tavalla kuin pakanakansatkin ja juutalaisten synnit eivät ole sen pahempia kuin pakanoiden synnit. Israelin valtion syntymisen jälkeen vuodesta 1948 on nähtävissä Israelin halu elää rauhassa omassa maassaan, eikä Israelin valtio ole syyllistynyt kansaheimon- tai kansanmurhaan, eikä pyrkinyt tekemään koko maailmasta juutalaisia, eikä ole pyrkinyt hävittämään pakanakansoja maailmasta.

Raamatun sanan mukaan lopunaikana nousee saatanallinen antisemitistinen valta, joka pyrkii hävittämään ja tuhoamaan juutalaisen kansan. Tämä saatanallinen antisemitistinen valta pyrkii saamaan koko maailman valtaansa, mutta lopulta se tuhoutuu ja samoin tulevat tuhoutumaan kaikki ihmiset, jotka ovat kannattaneet lopunajan saatanallista antisemitismiä.

Loppusanat

Hitlerin kirja todistaa holokaustin suunnittelun puolesta, jonka natsihallinto toteutti suorittamalla juutalaisten kansanmurhan Euroopassa. Hitler soti pääosin juutalaisia vastaan, joka tulee esille selkeästi hänen kirjastaan.

Hitler ja osa natsihallintoa oli sitoutunut saatanalliseen okkultiikkaan, jossa vaikuttaa ihan oikeita pimeyden voimia (riivaajahenkiä), joiden pettämänä Hitler ja natsihallinto harjoitti antisemitismiä sekä suoritti juutalaisten kansanmurhaa Euroopassa. Hitlerin elämä noudatti tarkasti sellaisen ihmisen elämää, joka on antautunut palvelemaan saatanallisia voimia. Aluksi Hitler menestyi, mutta lopulta pimeyden ja valheen voima tuhosi hänet sekä hänen kannattajansa.

Saatanalliset henkioppaat eksyttivät Hitleriä sekä natsihallintoa ja näiden voimien pettäminä natsihallinto ja Hitler luulivat juutalaisten olevan demonisia ali-ihmisiä, jotka piti tuhota ja hävittää maan päällä. Tämä kaikki johti hirvittävään juutalaisten kansanmurhaan Euroopassa.

Hitler sanoi kirjassaan (Mein Kampf) Martin Lutherin olleen suuri uudistaja. Martin Luther kirjoitti kolme vuotta ennen kuolemaansa kammottavan ja hirvittävän antisemitistisen kirjan nimeltään Juutalaisista ja heidän valheistaan (Von den Juden und Ihren Lugen 1543). Luther sanoi kirjassaan juutalaisten olevan kirottuja, käski polttamaan juutalaisten koulut ja synagogat, käski hävittämään ja tuhoamaan juutalaisten kodit, sanoi ettei juutalaisia rabbeja saa totella ja jos joku tottelee niin rangaistakoon häntä kuolemalla, sanoi ettei juutalaiset saisi harjoittaa liiketoimintaa, käski takavarikoimaan juutalaisten omaisuuden. Tämän kaiken antisemitismin lisäksi Luther sanoi, että jos hänen neuvonsa pirullisia juutalaisia vastaan eivät ole tarpeeksi hyviä, niin tehkää parempia ohjeita.

Hitler toimi lähes täsmälleen Lutherin ohjeiden mukaan sekä keksi vieläkin kauheampia tekoja juutalaisia vastaan. On sanottu että Luther olisi katunut elämänsä viimeisinä päivinä kirjoittamaansa antisemitististä kirjaa juutalaisista. Jos näin oli, niin parannuksen tekeminen oli hyvä Lutherin oman iankaikkisen sielun kannalta, mutta kauhistuttava antisemitistinen teos oli julkaistu, joka on kautta vuosisatojen kylvänyt antisemitismin saatanallisia siemeniä ihmisten sydämiin.

Ikävä ja kauhistuttava tosiasia on, että Lutherin kirja juutalaisista ja heidän valheistaan on syntynyt saatanallisten riivaajahenkien vaikutuksesta. Voi kauheaa millaiseen pimeyteen Luther eksyi. Lutherin kirja juutalaisista ja heidän valheistaan ei edustanut aitoa kristinuskon sanomaa, vaan saatanallisten riivaajahenkien tekoja, jotka vihaavat juutalaisia.

Raamatun sanan opetuksen mukaan lopunaikana ihmiskunnan viimeisinä päivinä alkaa lähes maailmanlaajuinen vaino juutalaisia kohtaan, eli viimeinen saatanallinen antisemitismin aalto. Holokaustin vähätteleminen tai holokaustin kieltäminen voi olla eräs voimakas tekijä, joka "oikeuttaa" lopunajan viimeisen antisemitismin aallon nousemisen maailmassa. Toki viimeiseen antisemitismin aaltoon kuuluu muitakin syitä, jotka ovat osittain ihan samanlaisia kuin mitä Hitler on esittänyt.

Holokaustin vähätteleminen tai sen kieltäminen on osoitus tässä kohdin eksymisestä uskomaan saatanallista antisemitismiä sekä juutalaisvihaa, jonka takana ovat saatanalliset pimeyden voimat. Monet holokaustin vähättelijät esittelevät erilaisia tilastoja ja lukumääriä siitä kuinka holokaustin uhrien lukumäärä olisi hyvin vaatimaton.

Jewishvirtuallibrary.org tilaston mukaan vuonna 1939 juutalaisten väkiluku maailmassa oli 16,728,000 ja vuonna 1945 juutalaisten väkiluku oli 11,000,000. Kun erotuksen laskee juutalaisten väkimäärän laskusta vuodesta 1939 vuoteen 1945, niin saadaan lukema 5,728,000 juutalaista, joka on lähes 6 miljoonaa. Vuonna 2016 tilaston mukaan maailmassa oli 14,410,700 juutalaista.

Tilastot eivät ole tarkkoja, koska jokainen maa ei kirjaa ylös juutalaisia, mutta tilasto on kuitenkin oikeansuuntainen. Se mikä on huomionarvoista, niin vieläkään ei ole päästy ihan vuoden 1939 lukuihin juutalaisten lukumäärässä. Holokaustista on jo vähän yli 70 vuotta ja koska juutalaisten lukumäärä ei ole vieläkään saavuttanut ihan samaa määrää kuin 1939, niin se ikävä kyllä kertoo ja todistaa holokaustin miljoonien uhrien puolesta. On arvioita, että oikea luku juutalaisten holokaustin uhrien lukumäärästä voisi olla n. 4,5-5,5 miljoonaa. Kukaan ei tiedä varmuudella oikeaa lukua, mutta jewishvirtuallibraryn tilasto puhuu sen puolesta, että uhrien lukumäärä olisi lähempänä 6 miljoonaa. Pidän hyvin todennäköisenä että juutalaisten oma tekemä tilasto on kaikkein lähimpänä totuutta.

Loppusanat Herran Jeesuksen opetuslapsille: Älä ole osallisena lopunajan saatanallisessa antisemitismissä. Sinut on kutsuttu siunaamaan Israelia, ei kiroamaan. Siunatessasi Israelia rukoilet ja toivot heidän pelastumistaan uskon kautta Messias Herraan Jeesukseen.

Loppusanat jumalattomille ihmisille: Raamattu sanoo jumalattoman ihmisen olevan valheen, synnin ja saatanan orjuudessa, jonka päämäärä on iankaikkinen kadotus. Jos tunnustat syntisi ja epäuskosi Jumalalle ja kadut syntejäsi sekä uskot Jeesuksen Herraksi ja Pelastajaksi, niin saat syntisi anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

 Petri Paavola 12.10.2017

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
gutenberg.net.au
hitler.org/Mein_Kampf
angelfire.com/MeinKampf
meinkampf035176mbp
Natsi okkultismi (kirjoitukseni vuodelta 2010)
jewish-population-of-the-world

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker