Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Homouden soluttautuminen kristillisiin yhteisöihin

Herra Jeesus sanoi löytäneekö Hän uskoa maan päältä kun Hän tulee takaisin. Herran Jeesuksen käyttämällä usko (pistis) sanalla on kolme tärkeää merkitystä uskoa (pitää totena), varmuus ja uskollisuus. Herran Jeesuksen sanojen mukaan lopunaikana uskovienkin keskuudessa on vähemmistönä Raamatullinen usko Herraan Jeesukseen. Suuri osa lopunajan ihmisistä, jotka sanovat olevansa uskossa Herraan Jeesukseen, ovat kyllä uskossa, mutta he eivät pidä totena Raamatun totuutta, eikä heillä ole uskon varmuutta sydämessään, eivätkä he ole uskollisia Herralle Jeesukselle. Uskova, joka luulee olevansa uskossa, mutta on silti luopunut uskosta totuuteen kohtaa monenlaisia haasteita elämässään, joista yksi on sydämessä vaikuttava seksuaalinen vääristymä, joka voi ilmetä monin eri tavoin. Ihminen voi olla uskossaan vilpitön, mutta väärän opetuksen takia hän voi joutua kantamaan seksuaalisen vääristymän taakkaa sydämessään.

Opetus lopunajan luopumuksesta on laaja, mutta tällä kerralla kirjoitan homoseksuaalisista tunteista ja himoista sekä siitä kuinka nykyään vallalla oleva väärä käsitys homoseksuaalisuudesta ja sen hyväksyminen, että se olisi ihmisen sydämeen rakennettu sisäinen seksuaalinen suuntaus ja ominaisuus on johdattamassa monia uskovia homouden synnin hyväksymiseen erilaisten uskonsuuntien keskuudessa. Kaikki uskonsuunnat ja yksilöuskovat eivät tule hyväksymään homoutta, mutta monet tulevat sen hyväksymään erilaisten asioiden kautta, joita on ujutettu pikku hiljaa uskonsuuntauksien sisälle. Kirjoitan myös siitä mitä Raamattu opettaa synnistä vapautumisesta ja se koskee myös homoseksuaalisuuden synnistä vapautumista. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Homoseksuaalisuuden hyväksyminen
Raamatun usko eheyttää vääristyneen seksuaalisuuden

 

 

 

Homoseksuaalisuuden hyväksyminen

2 Tess 2:
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Raamattu sanoo, että lopunaikana vähän ennen Herran Jeesuksen tulemusta monet uskovat tulevat luopumaan uskosta, sillä he luopuvat uskosta rakkauden totuuteen. Olen huomannut ja nähnyt sen minkä monet muutkin uskovat ovat huomanneet, että luopumuksen vallassa olevat "uskovat" ihmiset uskovat Jeesukseen rakkauden kautta, josta puuttuu totuus. Silloin kun uskosta puuttuu totuus, niin ihminen sokeutuu ja joutuu synnin ja valheen pettämäksi. Jumalan rakkaus ja totuus ovat erottamattomat ja jos rakkaudesta puuttuu totuus, niin se tekee sokeaksi, johtaen petokseen, mutta jos totuudesta puuttuu rakkaus, niin silloin ihmisestä tulee kova ja ankara muita kohtaan, jonka seurauksena hän lyö ihmiset haavoille. Jumalan vaikuttama rakkaus ja totuus estää sokeutumasta valheen petokseen sekä hoitaa kuntoon synnin aiheuttamat syvät haavat.

Homouden hyväksyminen uskovien yhteisöissä tulee tapahtumaan salakavalasti. Tämä salakavala eksytys sanoo ensin, että homoseksuaalisuus on ihmisen sisällä oleva seksuaalinen ominaisuus ja taipumus, jota ei saisi kuitenkaan harjoittaa. Sen jälkeen kun on uskottu valhe siitä, että homoseksuaalisuus olisi ihmisen sisällä oleva seksuaalinen ominaisuus, niin se johtaa homouden hyväksymiseen. Luopumuksen henki on väärän suvaitsevaisuuden henki, joka sanoo, että koska homoseksuaalisuus on ihmisen sisäänrakennettu ominaisuus, niin ei se voi olla syntiä, vaan Jumalan lahja joillekin ihmisille. Nyt on jo käynnissä kovaa vauhtia sellaisten Raamatun kohtien vääristeleminen, jotka puhuvat homoudesta syntinä. Petoksen henki sanoo, että Raamattu ei kiellä vastuullista homoseksuaalisuutta, joka tapahtuu pysyvässä parisuhteessa, ihan niin kuin heteroavioliitoissakin pitää olla uskollinen puolisolleen. Raamatun kohdat, jotka sanovat homouden olevan syntiä vääristetään sanomalla, että homoutta ei saisi harjoittaa vastuuttomasti, kuten ei heteroseksuaalisuuttakaan saa harjoittaa vastuuttomasti ja synnillisesti, mutta vastuullisesti homouden harjoittaminen ei olisi syntiä. Valhe sanoo ettei Raamattu tuomitse homoseksuaalisuutta, koska valhe ei pidä kiinni Jumalan sanan totuudesta, vaan antaa pettää itsensä ihmisviisauden kautta.

Kol 2:8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla (filosofia) ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.

Monien seurakuntien sisälle on tullut ihmisviisauden korostaminen, jossa filosofiaan ja psykologiaan perustuvan terapian kautta pyritään auttamaan ihmisiä. On alettu puhumaan kristillisestä terapiasta, mutta sekin pääosin perustuu psykologian ja filosofian oppeihin. Raamatun opetuksen mukaan järkeisoppi, filosofia, ihmisviisaus on tyhjä petos, joka johdattaa ihmisen noudattamaan ihmisen viisauteen perustuvia perinteitä, hylkien Kristuksen antamaa viisautta.

Luopumus on jo niin pitkällä, että englanninkielisessä maailmassa on tehty niin sanottu homoraamattu (The Queen James Bible - 2012), jossa on muutettu kaikki homoseksuaalisuutta käsittelevät jakeet sellaiseen muotoon, että näyttäisi siltä ettei Raamattu opettaisi homouden olevan syntiä. Ei varmaankaan ole kaukana se päivä, kun joku suomalainen kustantaja julkaisee suomalaisen homoraamattu version.

1 Moos 3:16 Ja vaimolle hän sanoi: "Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva".

Matt 19:
4 Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ‘loi heidät mieheksi ja naiseksi’
5 ja sanoi: ‘Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’?
6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

Room 1:
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Raamattu sanoo homoseksuaalisuuden olevan syntiä. Raamattu sanoo homoseksuaalisuuden olevan ihmisen oma valinta, jossa hän hylkää luonnollisen seksuaalisuuden ja valitsee luonnottoman ja synnillisen seksuaalisuuden harjoittaessaan homoseksuaalisuutta. Raamatun sanan totuuden mukaan homoseksuaalisuus ei ole ihmisen sisäänrakennettu seksuaalinen ominaisuus, vaan synnin valinta.

Raamattu sanoo Jumalan luoneen ihmisen ja asettaneen miehen ja naisen sydämeen sisäänrakennetun seksuaalisen ominaisuuden, jossa ihminen luonnollisesti tuntee seksuaalista halua vastakkaista sukupuolta kohtaan (heteroseksuaalisuus). Kaikenlainen muu seksuaalisuus, joka poikkeaa avioliiton sisällä tapahtuvasta miehen ja naisen välisestä seksuaalisesta kanssakäymisestä on syntiä, vaikka kuinka sen sanottaisiin olevan ihmisen sisällä oleva seksuaalinen ominaisuus tai taipumus.

Matt 5:28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.

Edellä olevan Herran Jeesuksen opetuksen voi ymmärtää myös siten, että nainen katsoo miestä himoiten, mies katsoo miestä himoiten tai nainen katsoo naista himoiten, niin hän on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. Jos uskovalle, joka kokee seksuaalisia kiusauksia samaa sukupuolta kohtaan sanotaan, että homoseksuaalisuus on hänessä sisäänrakennettu seksuaalinen ominaisuus, jota hän ei saa käytännössä harjoittaa, niin hän kuitenkin ajatuksissaan kokee himoa omaa sukupuoltansa olevia henkilöitä kohtaan, vaikka ei sitä tekisikään käytännössä ja hän on jo silloin sydämessään tehnyt huorin ja syntiä.

On todella tärkeä ymmärtää ettei homoseksuaalisuus kuulu millään tavalla Jumalan luoman ihmisen elämään, vaan se on aina ja joka tapauksessa syntiä. Jos ihminen pyrkii välttelemään käytännössä homoseksuaalisuuden harrastamista, mutta uskoo kuitenkin, että homoseksuaalisuus on sisäänrakennettu hänen sisimpäänsä, niin hän ei voi välttyä synnin ajatuksilta himoitessaan ja halutessaan samaa sukupuolta olevaa henkilöä. Hänen on ymmärrettävä ettei homoseksuaalisuus ole sisäänrakennettu ominaisuus, vaan synnin valinta, josta on tehtävä parannus, koska muuten hän ei voi koskaan vapautua homoseksuaalisuudesta ja sen himoista sekä haluista.

Jos uskova ihminen uskoo homoseksuaalisuuden olevan ihmisen sisäänrakennettu ominaisuus, niin silloin hän uskoo valheen. Kun hän on uskonut valheen vääristyneestä seksuaalisuudesta, niin sen jälkeen vääristynyt seksuaalisuus saa hyväksynnän. Muistan kuinka seurasin luterilaisen kirkon sisällä käytävää keskustelua homoudesta 1990-luvulla. Kirkon piispa Juha Pihkala sanoi muistaakseni 1995, että homoseksuaalinen taipumus ei ole syntiä, jos ei harjoita sitä käytännössä. Muutama vuosi edellä olevan lausunnon jälkeen Pihkala oli jo sitä mieltä, että hänestä olisi parempi jos homot ja lesbot harjoittaisivat seksuaalista taipumustaan pysyvässä parisuhteessa.

Suomessa olevat vapaat uskonsuunnat kulkevat samanlaisen tien homoseksuaalisuuden hyväksymisessä. Ensin sanotaan, että homoseksuaalisuus on ihmisen sisällä oleva ominaisuus, mutta synti, jota ei saisi harjoittaa. Kun on uskottu valhe homoseksuaalisuuden sisäänrakennetusta seksuaalisesta taipumuksesta, niin valheen sokaisemana myöhemmin tapahtuu seuraava vaihe, jossa homoseksuaalisuus hyväksytään "luonnollisena" seksuaalisuutena, jota pitää harjoittaa pysyvässä parisuhteessa. Koen sydämessäni, että näin tulee tapahtumaan vapaiden suuntien keskuudessa. Kaikki eivät tule sitä hyväksymään, mutta monet tulevat sen hyväksymään.

Tuleva lainsäädäntö, joka on koko ajan enemmän antikristillinen tulee vaatimaan "ihmisoikeuden ja tasa-arvon" nimissä, että kaikkien yhteiskunnassa toimivien tahojen tulee hyväksyä homoseksuaalisuus. Tämä tuleva lainsäädäntö tulee koskemaan myös uskonnollisia yhdistyksiä, kirkkokuntia ja kirkkoja. Jos uskonnollinen yhdistys, kirkkokunta tai kirkko ei yhteisönä hyväksy homoseksuaalisuutta, niin sellaiselta yhteisöltä evätään toimilupa ja se lakkautetaan.

Edellä oleva tarkoittaa sitä ettei yksikään uskonsuunta tai herätysliike voi hyväksyä tulevaa lainsäädäntöä, jos he rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että olemme todellakin palaamassa takaisin alkuseurakunnan aikaiseen seurakuntamalliin, sillä kukaan Herraa Jeesusta totuudessa rakastava ei voi hyväksyä homoseksuaalisuuden syntiä ja sen tähden joudumme tai saamme järjestäytyä Raamatun seurakuntamallin mukaisesti, koska emme enää voi toimia uskonnollisina yhdistyksinä ja herätysliikkeinä tulevan antikristillisen lainsäädännön aikakaudessa. Tässä valossa helluntaiherätyksen sisälle syntynyt helluntaikirkko on suora polku petoksen hyväksymiseen myös koskien homoseksuaalisuuden hyväksymistä.

Äärikarismaattisuudessa vaikuttanut ns. torontolaisuus sekä sen jälkeiset "Hengen uudistukset" ovat tuoneet homoseksuaalisuuden synnin monien sydämeen riivaajahenkien vastaanottamisen kautta. Useat vapaat suunnat ovat pitäneet äärikarismaattisuutta epäraamatullisena ilmiönä kautta vuosikymmenten, mutta nykyään yhä useammat (eivät kaikki) vapaiden suuntien yhteisöt ovat hyväksyneet äärikarismaattisuuden "Raamatullisena", jonka seurauksena he ovat imeneet itseensä monenlaisia erilaisia valheopetuksia ja tämän lisäksi mukaan on tullut haureuden henki, joka ei ainoastaan pyri rikkomaan uskovien avioliittoja haureuden kautta, vaan sen lisäksi vaikuttaa homoseksuaalisuuden hyväksymistä.

Korkeakirkollisuus ihmisviisauteen perustuvan teologian kautta on myös tullut äärikarismaattisen hengen kanssa sisälle vapaisiin suuntiin (ei jokaiseen yhteisöön). Korkeakirkollinen ihmisviisauteen perustuva teologia vie uskovaa koko ajan kauemmas pois totuudesta, joka raivaa myös tilaa homouden hyväksymiselle. Raamatullisen paimenuuden hylkääminen johdattaa uskon yhteisöjä hyväksymään homouden. Raamattu opettaa, että paikkakunnalla olevaa seurakuntaa johtaa (Ylipaimen Jeesus) ryhmä miehiä yhdessä, jotka ovat paimenia, vanhempia ja kaitsijoita, joka on yksi ja sama palvelutehtävä, mutta useamman paimenen vastuulla. Kun uskon yhteisöt ovat hyväksyneet naisjohtajuuden, niin se on askel myös homoseksuaalisuuden hyväksymiseen, sillä tästä on ikäviä esimerkkejä olemassa. Kaikki kirjoituksessani esille tulleet askeleet kohti homouden hyväksymistä uskonsuunnissa ovat tapahtuneet pikku hiljaa huomaamatta, mutta alkavat nyt näkymään selvemmin, joka johtaa homouden hyväksymiseen.

Moni voi ajatella ettei näin voi käydä ja että olen totaalisesti väärässä. Kaikki ei ole aina siltä mitä se näyttää ja ikäviä muutoksia tapahtuu, vaikka emme haluaisi niin käyvän. Muistuu mieleeni kuinka vapaaseurakunnan kirkkokunnanjohtaja sanoi minulle 1990-luvun puolivälissä, että vapaaseurakunta ei liity ekumeenisen neuvoston täysjäseneksi, vaan pysyy tarkkailijajäsenenä, mutta tämän johtajan aikakaudella vapaaseurakunta liittyi Suomen ekumeenisen neuvoston jäseneksi, joka on antikristillinen petos ja valhe. Tarkkaa aikaa missä elämme ja sitä miten tilanteet kehittyvät, sillä se minkä ihminen tänä päivänä kieltää, niin jo huomenna hän voi sen hyväksyä. Mistä tällainen takinkääntö johtuu? Se johtuu siitä, että kun ihminen hyväksyy pienen valheen elämään ja ruokkii sitä, niin valhe kasvaa koko ajan suuremmaksi ihmisen sydämessä, jonka seurauksena hän hyväksyy tänään asioita, joita hän ei eilen hyväksynyt.

Haluan tässä painottaa sitä, että vapaaseurakuntien ja helluntailaisten uskonyhteisöjen sisällä on paljon Herraa Jeesusta totuudessa rakastavia uskovia rakkaita sisaria ja veljiä, vaikka vapaakirkon johto on ekumenian, naisvanhemmuuden jne. pauloissa. Samoin helluntaikirkon johto kulkee luopumuksen tiellä pyrkien eksyttämään ihmisiä pois totuudesta.

Jumalan kansan, Herran Jeesuksen opetuslasten, jotka rakastavat Jeesusta totuudessa on aika alkaa tekemään sydämessään päätöksiä siitä, että missä ja kenen seurassa tulisi rakentua yhteisestä uskosta. Mistä löytyy sellainen paikkakunnalla oleva seurakunta, uskovien yhteisö, joka rakastaa Herraa Jeesusta totuudessa? Tämän kysymyksen tulisi yhä enemmän askarruttaa totuutta rakastavan uskovan sydäntä, jonka seurauksena Jumala johdattaa sinua uskovien yhteyteen, joka noudattaa uskossa Herraan Jeesukseen totuuden rakkautta. Jos sydämelle ei tule tällaista kysymystä, niin se voi olla merkki siitä, että sydän on jo eksynyt valitsemaan petoksen, eikä sen tähden ymmärrä ja näe tätä luopumuksen aikaa, jossa elämme juuri nyt.

Room 2:4 Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?

Kiitos Herralle, sillä Hän johdattaa ja pitää hyvää huolta omistaan, jotka Jumalan armosta, ilman omia ansioitaan rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa. Jos ja kun rakastat totuudessa Herraa Jeesusta, niin silloin et eksy, et edes tässä luopumuksen ajassa, ja jos poikkeat väärään suuntaan, niin Herra ohjaa sinut takaisin totuuden tielle, jos haluat nöyrtyä parannukseen. Herraa Jeesusta totuudessa rakastava on aina halukas tekemään parannusta, kun ja jos siihen on tarvetta.

Raamatun usko eheyttää vääristyneen seksuaalisuuden

Jumala ei hyväksy homoseksuaalisuutta, vaan sanansa ilmoituksessa tuomitsee sen syntinä, mutta Jumala on sanonut rakastavansa luomaansa ihmistä ja haluavansa auttaa hänet pois synnin tieltä, joka tuhoaa hänen sydämensä tässä ajassa ja lopulta iankaikkisesti ellei hän tee parannusta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Olen kokenut sydämessäni voimakkaasti kuinka Jumala haluaa auttaa homoseksuaalisista tuntemuksista kärsiviä uskovia vapautumaan homouden synnistä. Väärä opetus homoseksuaalisuuden synnynnäisestä ominaisuudesta tuhoaa monen uskovankin ihmisen elämän, joka kokee kiusauksia tällä alueella. On aika astua vapauden tielle ja hylätä kaikenlainen valheellinen tieto, joka on yhdistetty homoseksuaalisuuden synnynnäisyyteen. Homoseksuaalisuus on synnin valinta, josta voi vapautua vain parannuksenteon ja lihan himoista ja haluista kuolemisen kautta.

Luopumuksen aika, jossa nyt elämme on johdattanut monia uskovia ja uskonyhteisöjä hylkäämään opetuksen lihan kuolemisesta ja parannuksen tekemisestä. Silloin kun ja jos uskova ihminen kokee seksuaalisia homoseksuaalisia kiusauksia, niin on kyse synnistä, josta tulee tehdä parannus ja jolle lihan tulee kuolla. Jos uskovaa ihmistä ei opeteta parannuksen tekemiseen eikä kuolemaan lihansa synnillisille himoille, niin hän ei pääse niistä vapaaksi ja joutuu syntisten himojensa orjaksi. Paha saatana tietää tämän, siksi hän on kautta seurakunnan historian pyrkinyt eksyttämään uskovia pois Jeesuksen rististä, joka syntien anteeksiantamuksen seurauksena johdattaa ihmisen tekemään parannusta sekä kuolemaan lihansa synnillisille himoille ja haluille, antaen ihmiselle voiman elää ja kasvaa Jumalan lapsena yhä syvällisempään Jumalan tuntemiseen.

Älä usko valhetta, joka sanoo homoseksuaalisuuden olevan ihmisen sisäänrakennettu ominaisuus, koska se on saatanallinen valhe. Jos uskot edellä olevan valheen, niin et kykene voittamaan synnin himoa ja halua, vaan jäät sen vangiksi. Moni uskova ihminen on käynyt terapioissa, pyrkinyt julistamaan itselleen vapautta homoseksuaalisista ajatuksista, tehnyt kaikenlaista ja hävittyään synnille hän hyväksyy olevansa homoseksuaali, eikä enää halua päästä siitä eroon. Mikä hänellä meni pieleen, miksi hän ei onnistunut tukahduttamaan homoseksuaalisia ajatuksia ja tuntemuksia? Hän ei pyrkinyt tekemään parannusta ja kuolemaan pois lihansa himoista ja haluista koskien seksuaalisuutta. Monesti se voi johtua siitä, että häntä ei opeteta tekemään parannusta ja kuolemaan lihansa himoille, vaan sen sijaan häntä neuvotaan tekemään kaikkea muuta, mutta ei sitä mikä voi tuoda todellisen vapauden synnistä.

Room 8:
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10 ¶ Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Room 6:
11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,
13 älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.

1 Piet 4:1 Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä-

Ilm 2:5 Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.

Fil 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Joh 8:
31 ¶ Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".
33 He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: ‘Te tulette vapaiksi’?"
34 Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.
35 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.
36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Raamatun opetuksen mukaan lihansa vallassa (synnin himojen ja halujen) oleva ihminen ei voi olla otollinen Jumalalle, koska lihan vallassa oleva toimii Jumalan tahtoa vastaan eläen synnissä. Jos uskovalle ihmiselle ei opeteta Raamatun viitoittamaa tietä, jossa parannuksenteon ja lihalle kuolemisen kautta Jumalan armosta vapaudutaan synnin himoista ja haluista, niin hän ei voi vapautua synneistä, jotka sitovat, rasittavat ja tuhoavat hänen sydäntään.

1 Kor 6:
9 ¶ Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (arsenokoites - homoseksuaali),
10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Raamattu opettaa, että uskovan ihmisen sisimmässä asuva Pyhä Henki vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, siten että uskova oppii kuolemaan pois synnin himoista ja haluista. Uskovasta ei tule täydellistä, mutta Raamatullisen uskon kautta hän kykenee voittamaan homoseksuaaliset kiusaukset sekä vapautumaan niistä. Raamatullisen uskon kasvun kautta, johon kuuluu parannuksen tekeminen ja lihalle kuoleminen, joiden kautta uskova pääsee ajan kanssa vapautumaan homoseksuaalisista tunteistaan ja vastaanottaa heteroseksuaalisen identiteetin.

Ajassamme on sellaista väärää opetusta, joka opettaa uskoville ihmisille, että homoseksuaalisuus riippuu kiinni sellaisen ihmisen lihassa, joka kokee homoseksuaalisia himoja ja haluja. Tällainen opetus on kuitenkin väärä opetus, koska Herra Jeesus vapauttaa totuuden kautta synnin orjan, niin ettei hän enää ole synnin orja, koska hän on vapaa synnin orjuudesta. Raamattu sanoo, että ne jotka ovat olleet ennen esimerkiksi huorintekijöitä, varkaita ja homoja jne. eivät enää ole huorintekijöitä, varkaita, homoja jne., koska Herran Jeesuksen veri on pessyt pois heidän syntinsä ja he ovat nyt Pyhässä Hengessä pyhitettyjä ja vanhurskautettuja (tehty oikeamielisiksi), jonka seurauksena he ovat Jumalan armosta muuttuneet ja hylänneet sydämestään pois parannuksenteon ja lihan kuolemisen kautta huorintekemisen, varastamisen, homouden jne.

On toki selvää, että esimerkiksi vapautuminen päihderiippuvuudesta tai homoseksuaalisuudesta voi olla myös joillekin ajan kanssa läpi käytävä prosessi, josta kuitenkin pääsee vapautumaan, kun on oppinut tekemään parannusta ja kuolemaan lihansa himoille ja haluille uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Raamatun selkeä opetus on, että synnin harjoittamisesta ja synnin ajatuksista pääsee eroon vain parannuksenteon ja lihan kuolemisen kautta. Jos emme opeta uskoville lihassa kärsimistä lihan kuoleman kautta sekä parannuksen tekemistä, ja niiden kuulumista Raamatulliseen uskoon, niin silloin uskovat eivät voi vapautua synneistään, jonka vallassa he ovat. Raamattu opettaa jopa sellaista, että jos emme tee parannusta synneistämme, niin Jumala työntää lampunjalan pois paikaltaan, joka tarkoittaa pelastuksen ulkopuolelle astumista.

Hebr 3:
12 Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta,
13 vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä," ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi;
14 sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti.

Moni ajattelee ettei mikään voi erottaa meitä Jumalan armosta ja pelastuksesta. Raamatun sanan opetuksen mukaan ihminen voi epäuskonsa tähden luopua elävästä Jumalasta ja päätyä iankaikkiseen kadotukseen. Uskova, joka on epäuskon tilassa, niin hän on usein tilassa, jossa hän ei halua tehdä parannusta jostakin asiasta. Olen huomannut sen kuinka epäusko ja haluttomuus parannuksen tekemiseen kulkevat käsi kädessä sellaisen uskovan ihmisen elämässä, joka hellii sydämessään jotakin tai joitakin syntejä.

Room 16:
25 ¶ Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta,
26 mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,
27 Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Toki pelastuksen lahjaa emme voi menettää, jos pysymme uskollisina ja kuuliaisina uskossa Herraan Jeesukseen. Uskollisuus ja kuuliaisuus ei ole ihmisen oma teko, vaan Jumalan armosta Jumalan vaikuttama uskon teko uskovan ihmisen sydämessä. Raamatun opetuksen mukaan uskonkuuliaisuus on Jumalan teko uskovan sydämessä, joka tuottaa kunniaa Jumalalle, ei ihmiselle.

Joh 16:
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Jumalan Pyhä Henki on totuuden Henki ja jos et koe sydämessäsi milloinkaan Jumalan Hengen totuuden ääntä ja opetusta esimerkiksi koskien homoutta, niin että Pyhä Henki todistaisi sinun sydämeesi homouden olevan syntiä, niin silloin et ole Raamatullisessa uskossa, vaan olet uskonnollinen ihminen, jolla ei ole sydämessään Kristuksen Henkeä. Voidaksesi ymmärtää homouden olevan syntiä, niin sinun tulee tunnustaa syntisi Jumalalle ja uskoa evankeliumi Herrasta Jeesuksesta, jolloin saat syntisi anteeksi sekä alat ymmärtämään sitä mikä on Jumalan tahtoa ja Jumalan sanan totuutta.

Nuori uskossaan harjaantumaton tai syvästi rikkinäinen ihminen ei osaa heti aluksi erottaa Pyhän Hengen ääntä ja ohjausta, mutta tässäkään kohden ei ole hätää, koska uskon kasvun kautta opimme kuulemaan Pyhän Hengen ääntä ja ohjausta, joka ei koskaan kirkasta itseään, vaan Herraa Jeesusta.

Hebr 10:
16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan," sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija,"
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;
23 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;
24 ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin;

Kun ihminen tekee Jumalan armosta parannuksen synneistään, niin Jumala ei muista enää hänen syntiään ja Herran Jeesuksen veri tuo puhdistuksen synneistä, jolloin uskovalla on suora pääsy kaikkeinpyhimpään, eli Isä Jumalan luokse. Syntien anteeksiantamuksen kokeminen Herran Jeesuksen veren kautta tuo sydämeen täyden uskon varmuuden, siitä että synnit ovat anteeksi annetut ja Jumalan hyväksyy uskovan Herran Jeesuksen veren ansion tähden. Täyden uskon varmuuden saavuttaminen syntien anteeksisaamiseksi on usein prosessi, joka tulee käydä läpi uskon kautta, mutta uskon kasvun kautta uskova saa kokea Jumalan armosta varmuuden pelastuksestaan, Jumalan lahjana ja Jumalan armosta.

Jumala on uskollinen lupauksissaan Herrassa Jeesuksessa. Koska Jumala on uskollinen, mutta me emme kykene olemaan täydellisiä tässä ajassa, niin siksi me saamme valvoa toinen toistamme ja rohkaista toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin, jotka Jumala vaikuttaa meidän sydämissämme uskon kautta Herraan Jeesukseen. Sydän kiitollisena Jumalalle uskova ihminen saa kiittää Jumalan hyvyyttä ja iloita Jumalan pelastuksesta Herran Jeesuksen veren ja kuoleman kautta, jonka todisteeksi Jeesus nousi ylös Isä Jumalan oikealle puolelle taivaissa.

 

Petri Paavola 6.9.2018

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker