Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Homouden tähden seurakunnasta erotettu

Sebastian Tynkkynen on erotettu Oulun helluntaiseurakunnasta. Virallisen erottamissyyn sanottiin olevan Tynkkysen ja Oulun helluntaiseurakunnan erilaiset käsitykset avioliitosta. Miksi minä kirjoitan tästä aiheesta, mikä on tarkoitus ja motiivi tälle kirjoitukselle? Elämme Raamatun sanan todistuksen mukaan suuren luopumuksen aikaa uskovien keskuudessa. Vaikka Tynkkynen erotettiinkin helluntaiseurakunnasta homouden tähden, niin askelmerkit ovat jo olemassa, jonka mukaan homous tullaan hyväksymään myös vapaissa uskonsuunnissa. Tämä on kirjoitukseni tarkoitus, että ymmärtäisimme olla menemättä mukaan missään muodossa homouden hyväksymiseen. Kun kirjoitin, että homous tullaan hyväksymään myös vapaissa uskonsuunnissa, niin en sillä tarkoita sitä, jokaisen paikkakunnan vapaat uskonsuunnat ja niiden edustajat tulevat hyväksymään homouden, mutta monet tulevat hyväksymään ja tämä hyväksyminen lisääntyy pikku hiljaa yhä enemmän sen myötä kun ollaan luovuttu Jumalan sanan totuudesta - rakkaudesta totuuteen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kirjoituksessani olevat asiat ovat olleet esillä julkisesti ja siksi kirjoitan näistä asioista julkisesti ja joissakin kohdin yksityiskohtaisen tarkasti siksi, että voisimme nähdä sen mikä totuuden ja valheen välinen ero. Tuon sen vielä esille ettei tarkoitukseni ole kenenkään lyöminen eikä syyttäminen, vaan Raamatun sanan totuuden esille tuominen. Olen itsessäni pieni, heikko ja vajavainen ihminen, ja tarvitsen joka ikinen sekunti Jumalan armoa, koska itsessäni olen syntiin ja pahuuteen taipuvainen. Kiitän Jumalaa pelastuksen lahjasta uskon kautta Herraan Jeesukseen, sillä ilman Jumalan armoa ja pelastusta olisin jo varmaankin kuollut monenlaisiin synteihin.

 

 

Sisällys:
Erottamisen syy
Syitä miksi homous tullaan hyväksymään uskonyhteisöissä, jotka hylkäävät totuuden
Himoiten katsova tekee syntiä - voima synnistä vapautumiseen
Talk Show Sannikka&Ukkola
Helluntaipastori hyväksyy homouden synnin
Loppusanat
 

 

 

Erottamisen syy

Sebastian Tynkkysen erottaminen Oulun helluntaiseurakunnasta on kirjattu pöytäkirjanotteeseen 3.9.2018 ja Tynkkynen sai tiedon erottamisestaan 9.10.2018. Sebastin Tynkkynen on julkaissut 19.3.2018 YouTube-kanavallaan videon Being a gay Christian and in relationship with a man?, jossa hän kertoi olevansa rakkaussuhteessa miehen  kanssa. Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaalisuus on synti ja koska Tynkkynen on julkisesti ilmoittanut jo puoli vuotta ennen erottamistaan olevansa rakkaussuhteessa miehen kanssa, niin Oulun helluntaiseurakunnan olisi pitänyt erottaa Tynkkynen jo paljon aikaisemmin, eli heti sen jälkeen kun asia on tullut julkisesti esille. Ja jos asia on ollut jo aikaisemminkin tiedossa, niin erottamisen olisi pitänyt tapahtua jo paljon aikaisemmin.

Oulun helluntaiseurakunnassa työskentelevä pastori Hannu Orava kieltää ettei erottaminen johtunut Tynkkysen seksuaalisesta suuntautumisesta. Virallinen erottamissyy oli Tynkkysen ja Oulun helluntaiseurakunnan erilaiset käsitykset avioliitosta. Orava sanoi, että heidän suureen seurakuntaansa kuuluu monenlaisia seksuaalisen identiteetin omaavia henkilöitä, mutta raja menee siinä, että avioliitto on naisen ja miehen välinen.

Jos uskovien yhteisössä (seurakunta) on mukana ihminen, joka on homoseksuaalisessa suhteessa miehen kanssa, niin totta kai tällainen ihminen tulee erottaa seurakunnan toiminnasta, ellei hän halua tehdä parannusta asiassa ja hylätä homouden syntiä. Jos sanotaan ettei erottamisen syy ole homouden synti, vaan erilainen avioliitto näkemys kuin mikä on seurakunnan näkemys, niin silloin on jo kyse hengellisestä sokeudesta, sillä ensisijaisen erottamissyyn tulisi olla homouden synti - homosuhteessa eläminen.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan seurakuntaan tulee kuulua vain sellaisia ihmisiä, joiden identiteetti on Jumalan tahdon mukainen, joka on luomisessa asetettu heteroseksuaalinen identiteetti. Raamatussa ei ole sanaa heteroseksuaalinen, mutta Jumalan asettama seksuaalisuus miehen ja naisen välillä on sama asia kuin heteroseksuaalisuus. Totta kai Jumalan seurakunnan avioliitto käsitys perustuu Jumalan sanan totuuteen, joka tarkoittaa sitä, että avioliitto on pysyvä parisuhde miehen ja naisen välillä.

Syitä miksi homous tullaan hyväksymään uskonyhteisöissä, jotka hylkäävät totuuden

Sebastian Tynkkynen toivoo, että helluntailaisuudessa olisi avoimempaa keskustelua seksuaalisuudesta. Tynkkynen toivoo keskustelua siitä, onko Raamattua tulkittu homoseksuaalisuuden osalta rajulla tavalla väärin. Raamattu sanoo niin VT:ssa kuin UT:ssa, että homoseksuaalisuus on syntiä. Tynkkysen ajatus siitä, ettei homoseksuaalisuus olisi syntiä alkaa koko ajan yleistymään enemmän myös vapaissakin uskonsuunnissa. Toki tällä hetkellä homouden hyväksyminen vapaissa uskonsuunnissa on vähemmistössä, mutta luopumuksen edetessä yhä useampi vapaissakin uskonsuunnissa tulee hyväksymään homoseksuaalisuuden, eikä pidä sitä enää syntinä.

Miten homoseksuaalisuuden hyväksyminen vapaissa uskonsuunnissa tulee tapahtumaan? Vapaissa uskonsuunnissa on jo pitemmän aikaa hyväksytty haureudessa solmitut uudet avioliitot, jopa työntekijöiden (pastorit jne.). Kun vapaissa uskonsuunnissa on hyväksytty haureuteen perustuvat uudelleen avioitumiset ja muunlaiset huoruussuhteet, niin se on ollut tasoittamassa tietä sille, että homoseksuaalisuus kolkuttaa vapaiden uskonsuuntien ovilla ja homouden syntiä aletaan sielläkin yhä enemmän sallimaan.

Tulevina päivinä vapaat uskonsuunnat joutuvat taipumaan maallisten lakien edessä ja sitä kautta pakon edessä hyväksymään homoseksuaalisuuden, eikä tässä kohden enää tulla tulevina päivinä suvaitsemaan uskonvapautta. Uskonyhteisöt tekevät koko ajan enemmän kompromisseja maailman hengen kanssa, jolloin he myös sokeutuvat koko ajan lisää ja kun maallinen lainsäädäntö kiristyy eikä salli homouden "syrjimistä", niin luopumuksen vallassa olevat uskovat ja yhteisöt mukauttavat toimintaansa sen mukaan mitä maallinen laki sanoo, joka johdattaa luopumuksen vallassa olevia uskonyhteisöjä hyväksymään homouden, jota he eivät enää pidä syntinä.

Vapaissa suunnissa sellaiset paikkakuntien uskonyhteisöt, jotka ovat hyväksyneet epäraamatullisen naisjohtajuuden ovat myös halukkaampia hyväksymään homouden. Silloin kun uskonyhteisö hyväksyy epäraamatullisen naisjohtajuuden, niin he ovat työntäneet syrjään Jumalan asettaman paimenuuden. Tämä tarkoittaa myös sitä, että naisjohtajuuden hyväksyvät uskonyhteisöt ovat luopuneet Herran Jeesuksen paimenuudesta, sillä he ovat luopumuksessaan asettaneet ihmisviisauteen perustuvan valheen Jeesuksen paimenuuden paikalle. Naisjohtajuuden hyväksyvä uskonyhteisö on ajautunut pois Jeesuksen paimenuuden alta, jonka tähden tällainen uskonyhteisö turmeltuu monenlaisten syntien saastuttamana, joista eräs synti on homouden hyväksyminen. Naisten hyväksyminen kirkkojen ja uskonsuuntien johtajiksi ja homouden hyväksymisellä on selkeä yhteys, joka voidaan nähdä monissa yhteyksissä. Naisjohtajuuden hyväksyminen avaa portteja homoseksuaalisuuden hyväksymiselle.

Jumalalla ei ole mitään naisia vastaan. Jumala on asettanut seurakunnan paimenuuden miesten harteille. Raamatun opetuksen mukaan ryhmä miehiä muodostaa paimenuuden paikkakunnalla, joka on sama asia kuin seurakunnan vanhimmat ja kaitsijat. Jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi hyväksyä se opetus minkä Jumala itse on asettanut sanansa ilmoitukseen.

Samoin sellaiset ihmiset vapaiden suuntien uskonyhteisöissä, jotka ovat mieltyneet korkeakirkollisen kaltaiseen teologiaan ovat myös halukkaampia hyväksymään homouden. Kun vapaat uskonsuunnat on alkaneet kouluttaa uskonyhteisöjensä jäseniä korkeakirkollisen kaltaisen teologian mukaan, niin se on tuonut mukanaan ihmisviisauteen perustuvan teologian, joka johdattaa ihmisen hyväksymään syntejä ja Jumalan tahdon vastaisia asioita. Ihmisviisaus syrjäyttää Jumalan sanan totuuden ja samalla ihmisviisaus johdattaa ihmisen voimattomaan ja lihan vallassa olevaan uskonelämään, jonka seurauksena ihmiset alkavat hyväksymään syntejä samoilla kriteereillä, joilla maallinen taho hyväksyy syntejä (mm. väärä opetus, että homoseksuaalisuus on synnynnäinen ominaisuusb jne.).

Luterilaisen kirkon piirissä sanottiin aluksi, että homoseksuaalisuus ei ole syntiä, jos ei harjoita sitä käytännössä. Tämän väärän teorian hyväksyminen johti siihen, että homoseksuaalisuuden synti on laajasti hyväksytty luterilaisen kirkon keskuudessa. Ihmisviisaus sanoi ensin ettei homoseksuaalisuus ole syntiä, jos sitä ei harjoita käytännössä. Tämä johti väärään järjenpäätelmään luterilaisessa kirkossa monien kohdalla, että he ajattelevat homoseksuaalisuuden olevan synnynnäinen seksuaalinen ominaisuus, jolloin he eivät näe sitä enää syntinä.

Vapaissa uskonsuunnissa kuljetaan nyt samaa latua pitkin, sillä yhä useampi ihminen vapaissa uskonsuunnissa sanoo ettei homoseksuaalisuus ole ominaisuutena syntiä, mutta homoseksuaalisuus muuttuu synniksi vasta kun sitä harjoitetaan käytännössä.

Himoiten katsova tekee syntiä - voima synnistä vapautumiseen

Raamattu sanoo sydämessä asuvan haureuden himon olevan syntiä, vaikka sitä ei olisi vielä tehnyt käytännössä. Kun Herra Jeesus sanoi miehen tekevän syntiä sydämessään katsoessaan naista himoiten, niin samoin myös mies, joka katsoo miestä himoiten on jo sydämessään tehnyt huorin. Raamatun sanan opetuksen mukaan haureuden synnin teko ei ole rajattu vain käytännön tekoon, sillä jo himokas haureellinen ajatus sydämessä (mielessä) on syntiä. Raamattu sanoo myös, että ihmisten sydämestä lähtevät pahat ajatukset kuten esim. haureus ja tällainen pahuus saastuttaa ihmisen.

Jumala loi ihmiselle heteroseksuaalisen identiteetin, sillä Jumala asetti seksuaalisuuden miehen ja naisen välille. Jumala on asettanut myös miehen ja naisen Jumalan kuvaksi. Homoseksuaalisuus olkoon se sitten käytännön tasolla olevaa tai himoa sydämessä, niin se vääristää ihmisessä olevan Jumalan kuvan. Homoseksuaalisuus turmelee ihmisessä olevan Jumalan kuvan. Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun opetuksen mukaan homoseksuaalisuus (homous, lesbous) on ihmisen sydämessä tehty synnin valinta. Raamattu ei opeta homouden olevan ihmisen sisäänrakennettu synnynnäinen ominaisuus, vaan valinta, jonka ihminen tekee valitessaan synnillisen seksuaalisuuden. Raamattu sanoo homoseksuaalisuuden olevan kauhistuttava synti. Onhan sellainen synti todella kauhistuttava, joka saastuttaa ja turmelee Jumalan kuvan.

2 Kor 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

1 Kor 6:
9 ¶ Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (arsenokoites - homoseksuaali),
10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalan armosta pelastettu ihminen on uusi luomus ja se mikä on vanhaa on kadonnut. Samoin Raamattu opettaa, että kun on tullut Jumalan armosta uskoon, niin joku on voinut olla jumalattomuudessa homoseksuaali, mutta uskoon tultuaan hän ei enää ole homoseksuaali, koska Jeesuksen veri on puhdistanut hänen syntinsä ja hän on nyt pyhitetty ja vanhurskautettu Herran Jeesuksen nimessä ja Jumalan Hengessä.

Jos homoseksuaali tulee Jumalan armosta uskoon, niin hänellä ei ole enää homoseksuaalin identiteettiä sydämessään, kuten 2 Kor 5:17 ja 1 Kor 6:9-11 selvääkin selvemmin opettavat tämän asian. Näiden Raamatun kohtien kautta on myös selvää, että Jumala eheyttää ja parantaa ihmisen, joka on ollut homoseksuaalisuuden synnin vallassa. On tärkeää ymmärtää, että ihmisestä ei tule synnitöntä tässä ajassa, mutta siitä huolimatta hän voi ja hänen tulee vapautua Jumalan avulla homouden synnistä, päihderiippuvuuksista, haureudesta ja katkeruudesta jne.

Jos homouden keskeltä uskoon tullut ihminen lankeaa homouden syntiin uskovana, mutta tekee siitä parannusta, niin hän tulee pääsemään lopulta vapaaksi homoseksuaalisuuden synnistä. Parannusta aidosti tekevä uskova on tietenkin Jumalan armosta pelastettu ja tämä koskee myös entistä homoseksuaalia. Se tulee kuitenkin ymmärtää, että Raamattu sanoo ettei homoseksuaali voi pelastua (1 Kor 6:9), joka tarkoittaa sitä ettei homouden harjoittaja voi pelastua ellei tee parannusta synnistään. Jos entiselle homoseksuaalille opetetaan väärin, että hän voi olla ja jäädä homoseksuaaliksi, jos vain ei toteuta käytännössä homoutta, niin silloin ihminen jää homouden synnin identiteetin orjuuteen, eikä voi koskaan ihan oikeasti vapautua homouden synnistä.

Raamattu sanoo, että vanha on kadonnut kun ihmisestä on tullut uusi luomus Herrassa Jeesuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että uskovalla ei ole enää synnin orjuuden identiteettiä: entinen varas ei ole enää varas, huorintekijä ei ole enää huorintekijä jne. Jos uskovalle opetetaan väärin, että hän voi olla homoseksuaali kunhan ei harjoita homoutta, niin hän ei koskaan vapaudu homoudesta, vaan hän toistuvasti tuntee seksuaalista himoa miehiä kohtaan. Seksuaalinen himo miestä kohtaan on jo haureuden synti, vaikka käytännössä ei olisi tapahtunut seksiaktia.

Jos uskova taistelee homouden syntiä vastaan uskoen olevansa homoseksuaali, niin hän ei voi koskaan voittaa homouden syntiä, koska identifioituminen homoseksuaaliksi jättää hänet homouden synnin orjaksi. Jos entinen homoseksuaali, joka on tullut uskoon ymmärtää, että hänen identiteettinsä ei ole olla homoseksuaali (1 Kor 6:9-11), vaan Jumalan lapsi, johon kuuluu totuuden pyhitys, niin hän tulee pääsemään irti homoseksuaalisuuden synnistä ja oppii Pyhän Hengen voiman avulla kuolemaan pois homouden himoista ja synnistä.

Talk Show Sannikka&Ukkola

Yle TV 1:n Talk show Sannikka&Ukkola jaksossa: Millaista on olla mies vuonna 2018?, oli mukana Sebastian Tynkkynen ja helluntaipastori Jarkko Lindqvist, jotka keskustelivat ohjelmassa Tynkkysen erottamisesta Oulun helluntaiseurakunnasta. Tästä ohjelmasta tulee ikävällä esille se millä tavalla ihmisviisauden vallassa oleva teologinen ajattelutapa on turmellut ja sokaissut tämän helluntaipastorin, jonka seurauksena hän hyväksyy homoseksuaalisuuden synnin. Hän koittaa ikään kuin tasapainoilla pyrkien ymmärtämään niidenkin näkemyksiä, jotka eivät hyväksy homouden syntiä, mutta hän on itse selkeästi homouden puolella, jonka voi havaita katsomalla ja kuuntelemalla Sannikka&Ukkola Talk Show ohjelman.

Jarkko Lindqvist sanoi, että kun hän katsoi Tynkkysen videota (seurakunnasta erottamisvideo), niin hänelle tuli hyvä olo siitä, että Tynkkynen sanoi rehellisesti tuntevansa ja elävänsä näin (olevansa homosuhteessa miehen kanssa). Tätä ohjelmassa esiintynyt helluntaipastori piti hyvänä ja terveenä suuntana. Helluntaipastori sanoi myös, että se on ikävä kokemus ettei Tynkkysen kokema koti (helluntaiseurakunta) ole enää hänen kotinsa ja siksi helluntaipastori sanoi, että hänen tunteensa on Tynkkysen puolella.

Raamattu Jumalan sanoo homouden synnin olevan kauhistus Jumalalle. Jos joku esiintyy tai sanoo olevansa Raamatun Jumalan palvelija, niin hänen tulee pitää ehdottomasti homoutta syntinä. Jos hän ei pidä homoutta syntinä, niin Raamatun sanan todistuksen mukaan hän haluaa olla ihmisille mieliksi, jolloin hän ei ole enää Kristuksen palvelija. Ihminen voi esiintyä helluntaipastorina ja vaikka minkälaisena sananjulistajana, mutta jos hän hyväksyy homouden synnin, niin hän ei ole enää Kristuksen palvelija. Raamattu sanoo tämän asian niin jyrkästi, että jos joku, joka ei itse harjoita homoseksuaalisuutta, mutta hyväksyy homouden synnin, niin hän on ansainnut kuoleman, joka tarkoittaa hänen elävän kuolemansynnissä, ellei hän tee parannusta.

Ohjelman juontaja kysyi helluntaipastorilta, onko miehen kanssa eläminen (homosuhde) mielestäsi kristityn elämäntavan vastaista, minkä perusteella voi erottaa? Helluntaipastori vastasi, että se riippuu siitä minkä seurakunnan jäseneltä asiaa kysyy jne. Juontaja kysyi edelleen, että mitä sinä ajattelet, onko se legitiimi (lainmukainen) syy erottaa seurakunnasta? Helluntaipastori vastasi, että se oli heille (Oulun helluntaiseurakunta) legitiimi syy, sillä he vetosivat johonkin selontekoon. Helluntaipastori sanoi myös, että meillä on ideaali täällä (nostaa kättä ylös) .... mutta elämä tapahtuu aina täällä (asettaa toisen käden alemmas), mutta ei me niitä ideaaleja saavuteta, sillä se on ihmiselämää, joka on joskus sekavaa, vaikeata ja monitulkintaista ja tässä koetellaan tasapainoilla ja tämä on kaikkien pastoreiden ja kristittyjen elämää. Tämän jälkeen helluntaipastori sanoo (tarkoittaa Tynkkysen erottamispäätöstä), että sitä olisi voinut tulkita monella tavalla, mutta meidän avioliittokäsitys on suhteellisen samanlainen kuin katolisilla ja ortodokseilla.

Tässä kohden helluntaipastori koittaa tasapainoilla ja miellyttää kaikkia. Raamatun opettama ideaali ei ole mikään saavuttamaton ideaali, sillä Jumalan voiman avulla uskova pääsee täysin vapaaksi esim. päihderiippuvuuksista, himosta varastaa ja homouden synnistä jne. Kenestäkään uskovasta ei tule synnitöntä, mutta siitä huolimatta on mahdollista päästä täysin vapaaksi edellisessä lauseessa mainituista synneistä. Jos joku ihminen palvelee sananopetuksessa jossakin uskonyhteisössä ja sanoo, että emme voi saavuttaa Raamatun ideaaleja (esim. vapautua homouden synnistä), niin silloin tällainen "sananpalvelija" ei tunne Jumalaa, Jumalan sanan totuutta ja Jumalan voimaa, vaan on voimattoman uskonnollisen koneiston järjenpäätelmän edustaja. Raamatun totuus ja Pyhän Hengen voima auttaa ihmisen ulos sekavuudesta sekä synnin himoista.

Helluntaipastori vetosi siihen, että helluntailaisilla on suhteellisen samanlainen käsitys avioliitosta kuin katolisella kirkolla. Rooman katolinen kirkko opettaa muun muassa, että katolinen messu-uhri on kirkon voimakkain sovitusuhri; Mariakin sovittaa syntiset Jumalalle; kuoleman jälkeen on vielä mahdollisuus kiirastulessa puhdistua kaikesta synnistä. Jos Jumalan armosta tuntee Jumalan sanan totuutta, niin silloin ymmärtää ettei katolinen kirkko edusta Raamatun kristinuskoa, vaan on sen valhejäljitelmä. On täysin turhaa vedota sellaiseen tahoon, joka ei edusta Raamatun kristinuskoa, eikä ole Raamatun sanan totuuden mukaista samaistua epäjumalanpalvelijoiden kanssa.

Helluntaipastori Jarkko Lindqvist sanoi, että hän haluaisi, että seksuaalivähemmistönuorilla olisi oikeasti hyvä olla ja hyvät eväät elämään myös meidän yhteisössä.

Raamatun sanan opetuksen mukaan homoseksuaalit eivät voi kuulua Jumalan seurakuntaan, koska homoseksuaali ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Jos joku ihminen tulee Jumalan armosta uskoon homoseksuaalisuuden keskeltä, niin toki hänellä voi olla ja usein onkin homoseksuaalisia kiusauksia, mutta seurakunnan tulee tukea ja auttaa häntä vapautumaan kokonaan homoseksuaalisuudesta. On tärkeä ymmärtää, että jokainen uskoon tullut on uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa ja se mikä on vanhaa on kadonnut. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun homoseksuaali tulee uskoon, niin hänellä ei ole enää homoseksuaalin identiteettiä, koska hän on uusi luomus Kristuksessa. Jumalalla ole homoseksuaalisia Jumalan lapsia, vaan Jumalan lapsia, joiden identiteetti hyväksyy ja omaksuu Jumalan tahdon mukaisen seksuaalisen identiteetin. Raamatun sanan totuuden mukainen usko muuttaa ja poistaa synnin orjuuden ja ikeen Jumalan lapsen elämästä, muuttamalla uskovaa ihmistä elämää sen mukaan mitä Raamattu opettaa, koskien myös Jumalan luomaa ja asettamaa seksuaalisuutta, joka on heteroseksuaalisuus.

Helluntaipastori hyväksyy homouden synnin

Sannikka&Ukkola Talk Show jatko-osassa (jatkot) helluntaipastori Jarkko Lindqvist sanoi, että identiteetin ja sen muodostaminen on sekavaa ja mitä ikinä päähän tulee, kun löytää identiteetin tosissaan, niin ihan sama. Helluntaipastori sanoi myös toivovansa, että uskonyhteisöjä olisi myös kaikenlaisille (asiayhteyden perusteella tarkoittaa myös homoseksuaaleille) ja joissain seurakunnissa nämä käsitykset muuttuvat ja hän uskoo että on karismaattisia yhteisöjä, joissa on eri ihmiskäsitys ja eri avioliittokäsityksiä (asiayhteyden perusteella tarkoittaa homoseksuaalisuuden hyväksyvä) taatusti syntyy.

Helluntaipastorin mukaan on ihan sama minkä identiteetin ihminen löytää ja asiayhteyden mukaan hän tarkoittaa, että on ihan sama onko ihmisellä heteroseksuaalinen tai homoseksuaalinen identiteetti. Helluntaipastori toivoi myös, että homoseksuaaleille olisi uskonyhteisöjä. Helluntaipastori uskoo myös että avioliittokäsitykset tulevat muuttumaan ja homous tullaan hyväksymään, näin helluntaipastorin sanat voidaan ymmärtää asiayhteydessään. Helluntaipastori on myönteinen homoseksuaalisuuden synnille, joka on Jumalalle kauhistus.

Sebastian Tynkkynen toi esille, että helluntaiyhteisön tulisi käydä se keskustelu ollaanko jääty jälkeen Raamatun tulkinnasta (tarkoittaa että Raamattu ei opettaisikaan homoutta syntinä). Helluntaipastori huusi tähän väliin, että totta (tarkoittaa, että haluaisi käydä tällaista keskustelua).

Yksikään Jumalan palvelija ei saisi millään tavoin kyseenalaistaa sitä onko homoseksuaalisuus syntiä vai ei, sillä niin VT:n kuin UT:n puolella on selvä opetus siitä, että homoseksuaalisuus on syntiä (kauhistuttava synti). Helluntaipastori Jarkko Lindqvist ei olekaan Jumalan sanan totuuden mukaan Kristuksen palvelija, vaan ihmisten mielistelijä, josta hän voi kuitenkin vielä tehdä parannuksen.

Sebastian sanoi ohjelman jatkoilla, että vaikka pastoreiden talvipäivillä, jossa kokoontuisi koko Suomen helluntaipastorit, niin siellä tulisi käydä isompi keskustelu ja tutkia Raamatusta, että puhuuko Raamatun kuusi keskeistä paikkaa miesten välisestä seksistä, viittaako ne tasavertaiseen miesten väliseen suhteeseen tai tyttöyden suhteeseen vai puhuuko ne jostakin muusta epäterveestä seksuaalisesta irrallisesta käyttäytymisestä. Tähän helluntaipastori Jarkko Lindqvist sanoi: tärkeä juttu teologia, todellakin.

Kuten edellä kirjoitin, niin VT ja UT opettaa homouden olevan syntiä. Marraskuun 27 päivä 2012 julkaistiin The Queen James Bible (homoraamattu), josta on poistettu kaikki viittaukset homoseksuaalisuuteen syntinä. The Queen James Bible on muuttanut jokaisen jakeen alkuperäisen merkityksen, joissa puhutaan homoudesta. Muutos homoseksuaalisuutta käsitteleviin jakeisiin on tehty siten, että näyttäisi siltä kuin Raamattu ei opettaisi homoseksuaalisuuden olevan syntiä. Nämä jakeet ovat kuitenkin vääristelty ja muutettu siten etteivät ne vastaa enää alkutekstin merkitystä ja siten saadaan teksti näyttämään ikään kuin siltä ettei homoseksuaalisuus olisikaan syntiä. Väärennös ei kuitenkaan kumoa totuutta, sillä Raamatun sanan totuus (alkutekstien mukaan) sanoo homouden olevan syntiä.

Ehkäpä Sebastian Tynkkynen vihjaa samaan valheelliseen Raamatun tulkintaan, joka on The Queen James Bible:ssa. En yhtään ihmettelisi sitä jos joku suomalainen kustantaja julkaisi suomenkielisen homoraamatun, joka perustuisi The Queen James Biblen tekstiin. Tämä näyttää jopa ilmiselvältä siinä valossa, että kun luopumus ja valhe vääristelee Jumalan sanan totuutta, niin sen rinnalle pitää saada valhetta tukeva raamatunkäännös. 1992 käännös on monin paikoin totuutta vääristelevä valheellinen käännös, jota en suosittele kenellekään.

Helluntaipastori Jarkko Lindqvistin kommentti (tärkeä juttu teologia, todellakin) Tynkkysen esittämään asiaan Raamatun uudelleen tutkimisesta, että puhuuko Raamattu todellakin homoudesta syntinä on todella pöyristyttävä. Ihmisen, joka palvelee uskovien keskuudessa Jumalan sanassa pitäisi ymmärtää homouden olevan syntiä, eikä tietenkään tässä asiassa tarvita mitään uudelleen tutkimista.

Helluntaipastori Jarkko Lindqvist sanoi toivovansa, että voitaisiin käydä ekumeenista keskustelua mihin ehkä jopa otettaisiin mukaan muita monoteistisiä uskontoja mukaan ja puhuisimme, että miten voisimme tehdä parhaita mahdollisia siirtoja ja emme ehkä heti voisi mennä siihen päätyyn mihin Sebastian haluaisi ... mutta voitaisiin ottaa seuraavia askeleita, että mitä ne voisi olla, että seksuaalivähemmistöllä olisi hyvä olla ja tähän on olemassa mahdollisuus.

Suomen ekumeeninen neuvosto sanoo, että ekumeenisen liikkeen päämäärä on Kristuksen kirkon ja kristittyjen ykseys - uskontojen yhteistyön ja kohtaamisen tavoitteet liittyvät suvaitsevaisuuteen, käytännön tasapainoiseen rinnakkaiseloon ja yhteiskuntarauhaan.

Todellisuudessa ekumenia on eksytys, sillä esimerkiksi katolinen kirkko ei edusta aitoa Raamatun kristinuskoa kuten edellä kävi ilmi, mutta siitä huolimatta Suomessa mukana olevat ekumeeniset tahot pitävät katolista kirkkoa Raamatun kristinuskona. Paavi Franciscus on sanonut, että kaikilla uskonnoilla on yksi varmuus, joka on se, että me olemme kaikki Jumalan lapsia. Ekumenia on eksytys ja sitä kautta ekumeeninen uskontojen välinen vuoropuhelu tulee päätymään samaan lopputulokseen mihin paavi on päätynyt. Ihminen, joka todella rakastaa Herraa Jeesusta totuudessa pysyy kaukana ja poissa ekumeniasta.

Sebastian Tynkkynen kysyi helluntaipastorilta, että mikä on siinä kun kaksi miestä rakastaa toisiaan ja on valmiita sitoutumaan toisiinsa, niin mikä on tässä nyt se elementti, mikä vahingoittaa heitä itseään tai heidän suhdettaan muihin tai Jumalaan, mikä on se asia siinä mikä menee pieleen ja miksi se on syntiä. Helluntaipastori vastasi sanoen hyvä kysymys, näkisin että katolisilla ja helluntailiikkeessä se meinaa meidän ihmiskäsitykseen, joka on tietynlainen.

Helluntaipastorin olisi pitänyt vastata Tynkkyselle Raamatun sanan totuuden mukaisesti sanomalla homouden olevan syntiä ja häpeällinen himo. Todellisen totuutta rakastavan Herran Jeesuksen opetuslapsen ei tulisi rinnastaa Raamatun uskon ihmiskäsitystä katoliseen kirkkoon, sillä katolisuus ei edusta Raamatun kristinuskoa. Juan Carlos Cruz (katolisen papin seksuaalisen hyväksikäytön uhri) tapasi paavin Vatikaanissa. Tapaamisen ja keskustelun aikana paavi Franciscus sanoi Juan Carlosille, että paavi rakastaa sinua tällaisenaan ja Jumala teki sinut tällaiseksi ja Jumala rakastaa sinua.

Paavi Franciscuksen sanat, että Jumala teki Juan Carlosista homon ovat valheen sanoja, sillä Jumala sanoo sanansa ilmoituksessaan homouden olevan syntiä. Katolisen kirkon virallinen kanta (katekismus 2357.) on ettei homoseksuaalisia suhteita hyväksytä. Paavin kanta näyttää suuntaa, ehkä pitemmän ajanjakson kautta, joka johtaa homouden hyväksymiseen. Tässä kohden on selvästi näkyvissä kuinka homoseksuaalisuuden yleinen hyväksyntä yhteiskunnan maallisissa tahoissa tulee myös muokkaamaan kirkkojen käsityksiä homoudesta, johtaen sen hyväksymiseen.

Juan Carlos on sanonut paavin sanojen olevan esimerkki siitä kuinka seksuaalivähemmistökatoliset voidaan toivottaa tervetulleeksi kirkkoon. Juan Carlos sanoi myös, että jos paavi on kykenevä kohtaamaan, kuuntelemaan ja toivottomaan homomiehen tervetulleeksi kirkkoon, niiden muidenkin kirkon johtajien pitäisi tehdä sama asia. Uskonnollisen petoksen alla oleva uskonnollinen kristillisyys kunnioittaa paavia yli kaikkien uskonnollisten johtajien ja paavin esimerkki innoittaa ja rohkaisee myös muita hengellisiä johtajia toimimaan samalla tavalla paavin kanssa. Ekumeniassa mukana olevat tahot joutuvat ensimmäiseksi painostuksen alaisuuteen, joka painottaa homouden hyväksymistä "Jumalan luomana seksuaalisuutena", kuten paavi Franciscus sanoi.

Ohjelman juontaja kysyi helluntaipastorilta, että mitä se on keneltäkään pois jos mies rakastaa miestä, mikä siinä on syntiä? Helluntaipastori vastasi, että ei ole todellakaan ja mielestäni on aivan täysi vapaus ajatella noin ja minä tiedän, että suuri osa Euroopan kirkoista ja seurakunnista ajattelee noin ettei siinä ole mitään väärää ja joillakin on tällainen erityyppinen ihmiskäsitys ja mielestäni heillä on oikeus siihen. 

Tästäkin helluntaipastorin vastauksesta tulee esille kuinka hän hyväksyy homoseksuaalisuuden harjoittamisen, sillä hän vastasi kysymykseen jos mies rakastaa miestä, mikä siinä on syntiä, sanoen, että ei ole todellakaan. Jos helluntaipastori Jarkko Lindqvist ei tee parannusta näkemyksestään ja homouden hyväksymisestä, niin hänet tulisi erottaa pastorin toimesta ja paikallisesta uskonyhteisöstä sekä koko helluntaikirkon jäsenyydestä. Raamatun sanan opetuksen mukaan tulee edetä, ja koska helluntaikirkon pastori on esiintynyt julkisesti kaiken kansan nähtävillä TV:ssä antaen väärän todistuksen, niin helluntaikirkon tulisi antaa julkinen vastine ja kertoa Raamatun totuus asiasta, jonka mukaan homoseksuaalisuus on syntiä. Ellei Lindqvist tee parannusta homouden hyväksymisestä ja jos hänen paikallinen uskonyhteisönsä ja helluntaikirkko eivät erota häntä helluntaikirkon jäsenyydestä, niin helluntaikirkko, Lindqvist ja hänen paikallinen uskonyhteisönsä elävät kuolemansynnissä. Raamattu sanoo (Room 1 luku), että se joka ei itse harjoita homoseksuaalisuutta, mutta hyväksyy homouden, niin tällainen on ansainnut kuoleman, joka tarkoittaa kuolemansyntiä. Tilanne on todella vakava Jumalan edessä, jos ihminen, joka sanoo uskovansa Jeesukseen hyväksyy homoseksuaalisuuden. Nyt tulee ymmärtää se, että minä en ole tuomari, enkä jakele tuomioita, vaan kerron sen mitä Raamattu opettaa siitä miten Jumala suhtautuu sellaisiin ihmisiin, jotka hyväksyvät homouden synnin.

Helluntaipastorin esiintyminen TV:ssä oli teologista tyhjänpyörittämistä ja asioiden veivaamista vastaamatta kunnolla kysymyksiin ja tässä näkyy se kuinka korkeakirkollisen teologian mukainen opetus ja ajatus sokeuttaa ihmisen ja saa hänet käymään Jumalan sanan totuutta vastaan ihmisviisauden ja järjenpäätelmien kautta.

Loppusanat

Helluntaiherätykseen kuuluu monia paikallisia uskonyhteisöjä, jotka eivät liittyneet helluntaikirkkoon, vaan jäivät vanhaan perinteiseen yhdistyspohjaiseen helluntaiherätykseen. Tämän perinteisen helluntaiherätyksen sisällä suurin osa uskovista ihmistä eivät hyväksy homoseksualismia missään muodossa, sillä helluntaiherätyksen virallinen kanta on Raamatun kanta, että homous on synti. Tämä on syytä muistaa ja ymmärtää ettei kukaan ymmärrä tätä asiaa väärin ja anna väärää todistusta helluntailaisuudesta.

Vapaiden uskonsuuntien teologiset opistot Raamatun opetuksen ohella opettavat suuressa määrin ihmisviisauteen perustuvaa teologiaa, joka on samankaltaista kuin korkeakirkollinen (isot kirkot) teologia. Kun tulevat johtajat opetetaan ihmisviisauden voimalla, niin heille muodostuu uskonnollinen ja ihmisviisauteen perustuva teologia, joka johdattaa heitä koko ajan enemmän poispäin Raamatun totuudesta. Vapaissa uskonsuunnissa painotetaan voimakkaasti uskollisuutta johtajille, ja kun johtajat ovat eksyksissä, niin laumakin on helppo eksyttää, koska he luottavat ja uskovat johtajiensa olevan oikealla tiellä, vaikka monet johtajat (kaikki eivät ole) ovatkin ihmisviisauden pettäminä väärässä suunnassa.

Raamattu painottaa uskollisuutta seurakunnan paimenille ja hengellisen auktoriteetin tulee olla Ylipaimen Jeesuksella sekä myös paikkakuntien paimenilla (ryhmä miehiä - vanhimmat, kaitsijat ja paimenet) tulee olla paimenuuden auktoriteetti itsenäisessä paikallisessa seurakunnassa. Kun perustetaan koko maata kattava uskonsuunnan teologinen opisto, joka kouluttaa koko maan paikkakuntien uskonsuuntaan työntekijöitä, ja kun opiston opetus vääristyy ihmisviisauden kautta, niin silloin koko uskonsuuntaa on helppo eksyttää väärään suuntaan. Jos oltaisiin pysytty Raamatun opettamassa mallissa, jossa paikkakunnan itsenäisen seurakunnan paimenet vastaavat hengellisestä työstä Raamatun sanan totuuteen perustuen, niin seurakuntaa olisi vaikeampaa eksyttää ulkoapäin.

Nykyisen kaltaisessa järjestyksessä uskonsuuntia on helppo viedä väärään suuntaan paikkakunnan ulkopuolelta. Olisi ollut parempi ja Jumalan tahto, että uskovat olisivat jääneet Raamatullisen itsenäisen paikkakunnan seurakunnan malliin, niin eksytyksen olisi vaikeampaa löytää tietään seurakunnan sisälle. Toki seurakunta voi eksyä myös sisältäpäin tulevaan eksytykseen, mutta siitäkin huolimatta uskovien tulisi rakentaa seurakunnan järjestäytyminen tarkasti sen mallin mukaan mikä löytyy Raamatusta. Jumala tietää aivan varmasti ihmistä paremmin miten seurakunnan tulee järjestyä ja sen Hän on ilmoittanut sanassaan.

Itse näen ja olen ymmärtänyt jo vuosia sellaisen kehityksen, että tässä lopunajassa antikristillisen vaikutuksen edetessä yhteiskunnassa ja uskonsuuntien alati pitemmälle menevä luopumus Raamatun sanan totuudesta tulee johtamaan siihen, että maalliset lait alkavat ohjaamaan ja kontrolloimaan kirkkojen ja uskonsuuntien toimintaa. Maallisten lakien ohjaus ja kontrollointi tulee johtamaan siihen, että kirkkojen ja rekisteröityjen uskonsuuntien on hyväksyttävä homous sekä heidän on hyväksyttävä jäsenikseen homoja. Uskonvapautta ei tulla tulevina vuosina enää suvaitsemaan, vaan kaikkien tahojen on alistuttava antikristillisen hengen valvontaan ja kontrolliin myös kirkkojen ja rekisteröityjen uskonsuuntien. Tämänkin tähden Jumala on ennallistamassa hajaannuksen tilassa olevaa seurakuntaansa takaisin Raamatun seurakunnan malliin, samaan malliin, josta käytämme sanaa alkuseurakunta, josta Uusi Testamentti opettaa Raamatullisena ja itsenäisenä paikkakunnan seurakuntana.

Tulevina vuosina Herraa Jeesusta totuudessa rakastavat uskovat eivät voi enää kuulua kirkkoihin ja rekisteröityihin uskonsuuntiin, koska ne pakotetaan hyväksymään antikristillinen lainsäädäntö. Seurakunnasta tulee maanalainen ja vainottu seurakunta samanlainen kuin Raamatun seurakunnat olivat Apostolien teoissa. Tämä seurakunnan ennallistaminen on jo käynnissä, mutta tulee nopeutumaan mitä enemmän luopumus saa sijaan kirkoissa ja uskonsuunnissa, sillä totuutta rakastavien uskovien silmät ja sydän avautuu näkemään luopumuksen keskellä selkeästi Raamatun totuuden ja he valitsevat totuuden uskonnollisen perinteiden ja eksytysten sijasta. Tosin luopumus myös entisestään sokeuttaa valheeseen uskovaa ihmistä. Herran Jeesuksen veri tuo syntien anteeksiantamuksen, iankaikkisen elämän sekä yhteyden Jumalaan, jokaiselle, joka tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen.

Raamattu sanoo, että me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Kasvakaamme Jumalan armosta Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen, niin että kykenemme näkemään ajan missä me elämme ja osaisimme tehdä Jumalan tahdon mukaiset ratkaisut, niissä hetkissä kun Jumala avaa meille yhä enemmän totuutensa tietä.

 

Petri Paavola 30.11.2018

 

Linkkisuositukset:
kotipetripaavola.com/ seksuaali identiteetti kriisin ratkaisu

kotipetripaavola.com/ homouden soluttautuminen kristillisiin yhteisoihin
kotipetripaavola.com/ gayraamattu

 

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
https://yle.fi/uutiset/ 3-10520566

https://areena.yle.fi/ 1-4493544
https://areena.yle.fi/ 1-50016783
www.youtube.com/ watch?v= gimzUFZ3Sqw

www.ekumenia.fi/ sen_toimii/ uskontojen_kohtaaminen
kotipetripaavola.com/ paavi puhuu kaarmeen suulla
americamagazine/ juan-carlos-cruz-pope-francis-words-about-gay-catholics


 


 

 

 

eXTReMe Tracker