Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Houm church homoseksuaalisuus ja naispapittaret

Olen muutamia vuosia sitten kirjoittanut muutaman kirjoituksen Houm Churchin toiminnasta. Sain luettavaksi 8.9.2019 Helsingin Sanomissa olleen artikkelin Houm Churchista: Kun vanhemmat laulavat ylistyslauluja diskovalojen alla, seurakunta vie lapset Hoplopiin – tällainen on nuoria aikuisia houkutteleva Houm Church. Artikkelin luettuani tulin surulliseksi, koska Houm Church on kulkemassa koko ajan kauemmas Raamatun totuudesta. On todella ikävää kirjoittaa ikävistä aiheista ja luopumuksen pimeyden teoista. Kuitenkin on välttämätöntä kirjoittaa tällaisista aiheista, koska jos kukaan ei niistä kirjoita, niin luopumus saa yhä enemmän sijaa joidenkin uskovien sydämissä.

Jos emme näistä ikävistä asioista kirjoita ja olemme hiljaa, niin se on sama asia kuin antaa periksi ja luovuttaa, ja antaa luopumuksen ja pimeyden hengen yhä enemmän turmella monia uskovia ihmisiä. Raamatun sanan opetuksen mukaan totuus tekee ihmisen vapaaksi ja siksi meidän velvollisuutemme on paljastaa valheet ja eksytykset Jumalan sanan totuuden kautta. Kirjoituksessani tuon esille nykyisen luopumuksen juuria ja taustaa, joka on Babyloniassa, jonka papitar kultti lieveilmiöineen on myös vallannut totuudesta luopuneet uskonyhteisöt. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Houm Church seurakunnan tilaisuuden (jumalanpalvelus) sanotaan muistuttavan rock-konserttia. Houm church on sen perustamisestaan asti panostanut siihen, että ihmisen sielullisuus ja tunteellisuus on kanava, jota kautta ihmisiä lähestytään ja kohdataan. Houm Church ei usko perinteisen Jumalan sanan totuuden kautta tehtävään hengelliseen työhön. Houm Church on eksynyt lopunajan eksytykseen, jossa korostetaan ihmisen sielullisuutta, jolla tarkoitetaan sitä, että ihmisen lihallisuus hallitsee hänen sydäntään, joka vastustaa totuutta ja todellista Pyhän Hengen työtä.

Apt 20:
17 ¶ Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat.
.........................
28 Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.
29 Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä,
30 ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.

Tiit 1:
5 ¶ Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit, niinkuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat,
6 ¶ jos missä olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä niskoittelevia.
7 Sillä seurakunnan kaitsijan on, niinkuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä,

1 Tim 3:2 Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan,

Houm Church sanoo Niklas Niemelän olevan johtava pastori, mutta Houm Church nettisivuillaan kertoo, että Niklas ja hänen vaimonsa ovat yhdessä yhteisönsä johtavia pastoreita.

Raamattu sanoo, että paikallisen seurakunnan työtä johtavat vanhimmat, jotka ovat ryhmä miehiä. Raamatun opetuksen mukaan vanhimmat, paimenet ja kaitsijat ovat yksi ja sama palvelutehtävä.

Raamatun sanan totuuden valossa Houm Churchissa on väärä ja epäraamatullinen paimenuus ja johtajuus. Jumala on asettanut ryhmän miehiä paimentamaan paikkakunnan Herran seurakuntaa. Silloin kun Jumalan asettama paimenuus syrjäytetään ja sen tilalle asetetaan väärä paimenuus, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että Herra Jeesus ei johda tällaista seurakuntaa, vaan ihminen ja yhteisön johdossa olevat ihmiset.

On todella vakavaa rikkoa ja kumota Herran asettama paimenuus ja asettaa sen tilalle väärä paimenuus. On selvää ettei Jumala tule johtamaan sellaista työtä, jossa Hänen asettama paimenuus on kumottu. Houm Churchin toiminnasta tulee selkeästi esille se kuinka heidän toimintaansa johtaa ihminen ja ihmiset, ei Herra Jeesus.

Houm Churchin Tanja Niemelä on sanonut, että se kuinka kirjaimellisesti Raamattua haluaa tulkita on jokaisen oma asia. Tanja Niemelä on myös sanonut, että Houm Churchissa ei rukoilla, että joku voisi parantua homoudesta, koska se olisi jo pahaa väkivaltaa. Tanja sanoi jättävänsä nuo asiat Jumalalle.

Se miten Raamattuun tulisi uskoa ei ole jokaisen oma asia, koska jokainen uskova on vastuussa Jumalalle siitä millä tavalla hän uskoo Raamattua. Sitten on myös olemassa paikkakunnan seurakunnan ulottuvuus, jossa tulisi olla Jumalan asettamat vanhimmat (ryhmä miehiä) johtamassa seurakunnan hengellistä työtä. Seurakunnassa tulee olla Raamatun sanaan perustuva opetus, joka tarkoittaa sitä, että seurakunnan vanhinten tulee opettaa Raamatun sanan totuutta, johon sitten jokaisen paikkakunnan uskovan tulisi sitoutua (sitoutua Raamatun totuuteen).

Houm Churchissa jokainen saa uskoa Raamattua niin kuin hän itse parhaaksi näkee. Tämä väärä asenne näkyy Houm Churchin toiminnassa ja sen johtajien mielipiteissä.

Room 1:

25 Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

26 Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden (khresis) luonnonvastaiseen;

27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä (khresis) naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

 

Roomalaiskirje opettaa homoseksuaalisuuden olevan luonnonvastaista seksuaalisuutta. Kreikankielen (alkuteksti) sana khresis tarkoittaa käyttö, kanssakäyminen, sukupuoliyhdyntä sekä seksuaalinen käyttäytyminen. Raamattu sanoo homoutta synniksi, josta ihmisen tulisi tehdä parannusta, jos hän haluaa uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Tanja Niemelä sanoi, että Houm Churchissa ei rukoilla, että ihminen voisi parantua (eheytyä) homoudesta, koska se olisi pahaa väkivaltaa. Ei se ole pahaa väkivaltaa, jos rukoilee, jonkun ihmisen puolesta, että hän vapautuisi homouden synnistä tai sanoo, että homoudesta on tehtävä parannus ja se on hylättävä. Tanja Niemelä toimii täysin Raamatun sanan totuutta vastaan kun hän viestittää, että homoudesta eheytymiseen kehottaminen tai rukoileminen olisi pahaa väkivaltaa. Tanja Niemelän kommentti osoittaa täydellistä luopumista Jumalan sanan totuudesta.

Jumalan tahto on eheyttää ja auttaa homouden synnissä oleva ihminen vapaaksi homouden synnistä uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tanja Niemelä ei ehkä itsekään ymmärtänyt sitä, mutta hänen kommenttinsa kautta hän syyllistää Jumalaa, että Jumala tekisi ihmiselle väkivaltaa, sillä Jumala haluaa meidän rukoilevan homouden synnissä olevien eheytymisen puolesta sekä haluaa, että kehotamme heitä tekemään parannusta homouden synnistä. Kun homouden synnin vallassa oleva tulee uskoon, niin seurakunnan tulee tukea ja rakastaa häntä totuudessa, niin että hän pääsee vapaaksi homouden synnistä.

1 Tim 4:1 Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

1 Tim 4:1 ¶ Mutta Henki sanoo selkiästi, että viimeisillä ajoilla muutamat luopuvat uskosta ja ottavat vaarin viettelevistä hengistä ja perkeleiden opetuksista,

Tämän päivän iso ongelma on se kun Jumalan asettama paimenuus ja johtajuus on syrjäytetty uskovien yhteisöissä. Kun naiset on otettu mukaan seurakunnan johtamiseen, niin se on johtanut lähes aina homoseksuaalisuuden hyväksymiseen. Näin kävi luterilaisessa kirkossa ja sama väärä polku odottaa niitä, jotka ovat hyväksyneet naisjohtajuuden. Jumala antaa suuren arvon naisille ja he ovat yhtä paljon Jumalan pelastamia, armatamia ja Jumalan rakastamia kuin miehetkin, mutta Jumala ei ole kutsunut eikä asettanut naisia seurakunnan johtajiksi. Meidän tulisi kunnioittaa Jumalan tahtoa, asetusta ja opetusta.

Ilm 17:
1 ¶ Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä,
2 hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet".
3 Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.
4 Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.
5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti".

Raamattu opettaa kuinka lopunaikana suuri Babylon maan porttojen ja kauhistuksien äiti eksyttää ihmiskuntaa juopumaan haureuden viinistä. Babylonissa alkoi ihmiskunnan ensimmäinen valheuskonto, jossa palvottiin taivaan kuningatarta, äiti jumalaa ja jumalattaria. Maan portot ovat uskontoja, jotka ovat saaneet syntynsä Babylonian valheuskonnon kautta. Babyloniassa harjoitettiin myös homoutta, jopa sellaisella tavalla, että miesten välisessä seksissä miehet omaksuivat naisen roolin, kun mies antautui seksuaalisesti toiselle miehelle. Transsukupuolisuus oli suosittua Babyloniassa, sillä babylonialaisilla oli sellainenkin uskomus, että jumala oli yhtä aikaa mies ja nainen.

Lopunaikana suuri Babylon, eli muinaisen Babylonian uskonnon henki ottaa vallan maailmassa ja johdattaa maailmaa palvomaan jumalattaria sekä korottaa naisen asemaa, sillä Babyloniassa oli naispapittaria, joilla oli Babylonian yhteiskunnassa uskonnollista vaikutusvaltaa.

Elämme nyt lopunajassa ja näemme uskovien keskuudessa monenlaista luopumusta pois Jumalan sanan totuudesta. Eräs tällainen luopumuksen pimeä teko on naisjohtajuuden hyväksyminen uskonyhteisöissä, joka on suuren Babylonian porton haureuden viinin juopumuksen aikaansaannosta. Silloin kun uskova ihminen tässä lopunajassa hylkää Jumalan sanan totuuden, niin hän joutuu jollakin tavalla tekemisiin suuren Babylonin porton valheen kanssa. Silloin kun uskova hylkää totuuden Jumalan asettamasta paimenuudesta ja johtajuudesta, niin hän saattaa eksyä ja monet ovat eksyneet kannattamaan naisjohtajuutta, joka on Babylonian naispapitar opin henkiin herättämistä.

Haureuden valheenhenki on saanut jotkut uskonyhteisöjen uskovat juopumaan Babylonin porton haureuden hengestä siten, että heidän hengellinen ymmärryksensä on pimentynyt, jonka seurauksena he ovat vastaanottaneet valhepaimenuuden, jonka alkuperä on muinaisen Babylonian naispapitar kultissa. Silloin kun uskova ihminen ei pysy totuudessa, niin tässä lopunajassa Babylonian haureuden henki sokaisee hänet ja johdattelee hänet uskomaan valheita ja kapinoimaan Jumalan sanan totuutta vastaan.

On todella murheellista, että Suomessakin monet uskonyhteisöt ovat luopuneet totuudesta, kun he ovat imeneet sydämiinsä Babylonin porton valheenhenkeä ja valheellisia opetuksia, joista eräs on naisjohtajuuden salliminen uskonyhteisöissä, joka on Babylonian naispapitar kultin henkiin herättämistä. Vielä on aikaa tehdä parannusta ja hylätä väärä paimenuus sekä monet muut väärät opit ja valhehengen manifestaatiot.

Jes 3:12 Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.

Jesajan kirjan luvusta 3 ja jakeesta 12 on yleisesti opetettu, että Jesaja puhuu siitä kun kokematon hallitsija saa hallita Israelin kansaa ja kuinka heidän taustallaan naiset pyrkivät ohjaamaan heitä. On myös sanottu ja opetettu, että sanonta kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat tarkoittaa sitä, että kun joku mieshallitsija on kokematon, niin hän ei kykene hallitsemaan oikein ja siksi häntä verrataan naiseen, koska naista ei ole luotu johtamaan kansaa, eikä seurakuntaa. Itse ajattelen, että edellä olevat opetukset Jes 3:12:sta ovat oikeansuuntaisia.

Hallitsijan (johtajan) kokemattomuus teki hänestä eksyttäjän. Nykyisissä uskonyhteisöissä on paljon naisia sekä nuoria miehiä ja nuoria naisia johtamassa uskonyhteisöjä. Koska Jumala ei ole luonut naista johtamaan seurakuntaa, niin se tarkoittaa, että nainen on kokematon ja epäpätevä johtamaan seurakunnan työtä. Tämä ei tarkoita sitä, että nainen on miestä huonompi, vaan sitä ettei Jumala ole luonut naista johtajaksi, mutta Jumala on luonut muita arvokkaita tehtäviä naiselle seurakuntaan. Raamatun opetuksen mukaan nainen ei voi toimia apostolina eikä paikkakunnan seurakunnan paimenuudessa, mutta muuten nainen voi toimia seurakunnassa sen mukaan mihin Jumala hänet kutsuu palvelemaan.

Toki mieskin voi eksyä pois totuudesta ja monet ovatkin eksyneet, mutta se ei muuta sitä tosiasiaa ettei Jumala ole luonut naista hengelliseksi johtajaksi Jumalan seurakuntaan. Silloin kun nainen asetetaan tai asettuu johtamaan seurakuntaa, niin silloin syrjäytetään Jumalan asettama paimenuus, jonka seurauksesta ihminen alkaa johtamaan seurakuntaa, eikä Jumala enää johda tällaista seurakuntaa, jossa Hänen asettamansa paimenuus on syrjäytetty. Tämän seurauksena naisjohtajuuden vallassa olevat uskonyhteisöt alkavat nopeassakin tahdissa yhä enemmän luopumaan Jumalan sanan totuuksista.

1 Piet 3:7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.

Ef 5:25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,

1 Tim 2:12 Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti. Raamattu Kansalle

Meidän tulee ymmärtää se, että nainen on yhtä paljon Jumalan luomus kuin mies ja että Jumala todellakin rakastaa naisia yhtä paljon kuin miehiä, mutta miehillä ja naisilla on myös erilaisia tehtäviä seurakunnassa, sillä nainen ei voi toimia seurakunnassa johtotehtävissä (paimenuus, johtajuus). Meidän tulee ymmärtää, että kun Raamattu sanoo naisen olevan heikompi astia, niin se ei tarkoita huonompaa, vaan herkempää, jota miehen on rakastettava ja suojeltava hengellisen johtajuuden kautta. Jos mies kohtelee vaimoaan huonosti eikä kunnioita vaimoaan, niin miehen rukoukset estyvät, eikä Jumala kuule niitä. Sekin tulee muistaa, että miehen tulee rakastaa vaimoaan samalla tavalla kuin Herra Jeesus rakasti ja rakastaa seurakuntaansa.

Miehellä on suuri vastuu, emmekä saa syrjiä naisia seurakunnassa, emmekä muuallakaan, mutta se ei ole naisten syrjimistä, jos sanomme ettei nainen saa johtaa seurakuntaa, koska me emme vain sano niin, vaan Jumala sanoo sanassaan ettei nainen saa hallita (johtaa) miestä, eikä tämä ollut vain Paavalin oma opetus, vaan Jumalan antama opetus Paavalin kautta.

Herra Jeesus vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi niin naisten kuin miesten puolesta (ihmisten puolesta), eikä tässä ole mitään erotusta. Eläkäämme uskossa toinen toisiamme rakastaen ja muistakaamme, että olemme Jumalan armosta pelastuneet uskon kautta Herrassa Jeesuksessa.

Linkkejä aiheesta Houm church:
kotipetripaavola.com/ houm seurakunta
kotipetripaavola.com/ houm church seurakunnan tausta

Petri Paavola 4.3.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
hs.fi/kotimaa 


 

 

 

eXTReMe Tracker