Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Tee hyvää älä tee pahaa

Herra Jeesus puhui Matteuksen evankeliumin luvussa 24 vertauksen pahasta palvelijasta, joka herransa viipyessä alkoi lyömään kanssapalvelijoitaan. Itse koen, että Jeesuksen vertauksessa oli myös ulottuvuutta ja hengellistä opetusta lopunajan uskoville, jolloin monet uskovat tulevat luopumuksen seurauksena pahan palvelijan kaltaiseksi alkaen lyömään, puhumaan pahaa sekä haastamaan riitaa Jeesuksen opetuslasten kanssa. Kirjoitukseni tee hyvää älä tee pahaa tuo esille sitä millaisten vääryyksien kohteeksi uskova voi joutua sekä sen kuinka Jumalan tahdon mukaisen elämän kautta sydämemme varjeltuu katkeruudelta sekä synnin saastalta. Älä sinä toimi pahan palvelijan tavoin, vaan elä Jumalan rakkaudessa, totuudessa sekä anteeksiantamuksessa.

Hyvän tekemisessä, eli Jumalan tahdon mukaisissa teoissa on aina Jumalan siunaus mukana, jonka kautta monet tulevat siunatuiksi. Pahan tekemisen kautta pahantekijä saastuu. Pahantekijä hyvin usein pyrkii saastuttamaan muiden ihmisten sydämet. Tässä kirjoituksessa aion käsitellä tätä aihetta Raamatun henkilöiden sekä  nykyajan seurakuntaelämän esimerkkien kautta.

Tämä aihe on tärkeä ja ikävä kyllä tämän kirjoituksen negatiiviset esimerkit ovat valitettavan totta nykyisin. Aion tuoda tähän kirjoitukseen myös Jumalan tahdon opettaman tien, eli hyvän tekemisen, siunaamisen, totuudessa pysymisen, rakkauden sekä anteeksiantamuksen tien. Tämän kirjoituksen sanoma on todella vakava, mutta samalla kertoo Jumalan ihanasta armosta sekä rakkaudesta.

Sisällys:
Valhe lyö jalkapuuhun jonka totuus vapauttaa
- Valhe ja jalkapuu
- Profetia pakkosiirtolaisuudesta
- Epäjumalanpalvelus ja valhe tuomitaan
- Valhe johtaa orjuuteen ja kuoleman tielle
- Valhe johdattaa vaivannäkösi vihollisen palvelukseen
- Mitä ihminen kylvää sitä hän myös niittää

Kiero ja juonikas kohtaa tuomionsa
- Valhehenget tuovat väärän sanoman
- Tottelemattomuuden palkka
- Älä vehkeile pahantekijän kanssa
- Sidkian ja Ahabin synnit ja nykyhetki

Juonittelija ja riidankylväjä
- Juonittelu
- Lahjominen
- Sairaus
- Jumalan tahto tapahtukoon

Valhe lyö jalkapuuhun jonka totuus vapauttaa

Herralta tuli Jeremialle sana (Jer 19 luku). Herra lähetti Jeremian Ben-Hinnomin laaksoon julistamaan Herran sanan Juudan kuninkaalle ja Jerusalemin asukkaille. Herra sanoi Jeremian kautta, että he olivat hyljänneet Herran ja tehneet kamalaa syntiä tekemällä uhrikukkuloita Baalille ja polttamalla lapsiansa tulessa polttouhreiksi Baalille. Herra sanoi, että Juuda ja Jerusalem annetaan vihollisen käsiin, sillä Juudan ja Jerusalemin pahantekijät tulevat kaatumaan vihollisen miekkaan.

Herra käski Jeremian ostamaan savenvalajalta saviruukun, joka tuli ottaa mukaan Ben-Hinnomin laaksoon, sillä se piti särkeä siellä pahantekijäin silmien edessä. Herra sanoi särkevänsä tämän kansan ja kaupungin samalla tavalla kuin ruukku särjetään, eikä sitä saa enää eheäksi, koska he olivat kovettaneet sydämensä eivätkä olleet kuulleet Herraa, vaan olivat antautuneet kauheaan epäjumalanpalvelukseen.

Herra sanoi tekevänsä Jerusalemin Toofetin kaltaiseksi. Toofet tarkoittaa hepreaksi tulen paikkaa. Toofet sijaitsi Ben-Hinnomin laaksossa ja oli ilmeisesti paikka jossa Juuda ja Jerusalem uhrasivat ja polttivat lapsiaan Baalille polttouhriksi. Herra sanoi, että Jerusalem tulee Toofetin kaltaiseksi, koska he olivat tehneet noita saastaisia tekoja ja sen lisäksi he olivat talojen katoilla polttaneet uhreja kaikelle taivaan joukolle ja vuodattaneet juomauhreja epäjumalille.

Herra päätti rankaista Juudaa (kuningasta) sekä Jerusalemin asukkaita samalla tavalla kuin mitä he olivat itse tehneet epäjumalanpalveluksessaan. He olivat palvoneet epäjumalia sydämissään ja taloissaan sekä polttaneet lapsiansa uhreiksi Baalille. Herra päätti rangaista heitä siten, että salli vihollisen polttaa Jerusalemin maan tasalle. Talot joissa palvottiin epäjumalia tulivat nyt monille kuoleman loukuiksi. He saivat maistaa omien pahain tekojen mätää hedelmää kuoleman ja hävityksen tuomion kautta. Jumala on oikeudenmukainen ja rangaistus tuli vain pahantekijöitä kohtaan, ei niille jotka olivat olleet uskollisia Herralle.

Valhe ja jalkapuu

Kun pappi Pashur temppelin ylivalvoja kuuli Jeremian profeetalliset sanat, niin hän löi Jeremiaa ja pani hänet jalkapuuhun. Pashur oli itse profetoinut valhetta, siksi hän ei sietänyt Jeremiaa ja löi häntä sekä panetti Jeremian jalkapuuhun. Kun Pashur oli tehnyt pahaa Jeremialle, niin Herra kutsui Pashuria Maagor-Missabibiksi, joka tarkoittaa kauhu joka puolelta tai kaikkialla. Pahaintekojen tähden Pashur joutui pakkosiirtolaisuuteen, jossa hän kuoli, koska hän pilkkasi ja löi jalkapuuhun Jeremian Jumalan profeetan. Myös monet muut panettelivat ja pilkkasivat Jeremiaa, mutta Jumala auttoi häntä ja toi suuren häpeän Jeremian pilkkaajille. He luulivat pilkkaavansa vain Jeremiaa, mutta itse asiassa he pilkkasivat Jumalaa, joka oli antanut Jeremialle profetian sanat, eli Herran sanat. Pashurin pahan tekemisen seurauksena Jeremia joutui yleisen pilkan kohteeksi, jonka seurauksena vääryyden kautta ihmiset valehtelivat Jeremiaa vastaan. Herra pelasti Jeremian lopulta pahaintekijän käsistä.

Pashur oli mieltynyt valheeseen, siksi hän ei halunnut koetella eikä tutkia Jeremian kautta tulleita Herran sanoja. Varmasti oli myös kyse ylpeydestä ja siitä että Pashur halusi toimia "Herran suuna", eikä sietänyt rinnalleen "kilpailijoita". Pashurin ongelma oli myös valheen puhuminen, eli hän oli puhuvinaan Herran sanaa, mutta puhuikin valhetta, eikä Herran sanaa. Jeremia taas puhui totta, eli Herran sanaa. Koska Pashur oli mieltynyt valheeseen, niin siksi hän halusi raivata tieltään Jeremian, että saisi jatkaa valheidensa levittämistä ja eksyttää kuulijoitansa. Pashur ei ollut todellinen Jumalan palvelija, vaan vilpillinen valheen puhuja ja siksi hän sai kokea Herran tuomioni.

Profetia pakkosiirtolaisuudesta

Jeremia sanoi Pashurille Herran sanan, että Pashurin ystävät kaatuvat vihollistensa miekkaan Pashurin silmien nähden ja koko Juuda joutuu Baabelin kuninkaan käsiin, joka vie heidät Baabelin pakkosiirtolaisuuteen ja surmaa heitä miekalla. Jeremia jatkoi sanomalla, että Jerusalemin rikkaudet, kalleudet, vaivannäkö ja Juudan kuningasten aarteet annetaan vihollisten käsiin. Viholliset ryöstävät heidät ja ottavat Juudan ja Jerusalemin rikkaudet ja vievät ne Baabeliin. Jeremia sanoi, että Pashur ja kaikki hänen talossaan asuvat joutuvat vaeltamaan Baabelin vankeuteen, jonne Pashur ystävineen kuolee, joille hän oli profetoinut valhetta.

Herran sana kävi toteen, joka oli annettu Jeremian kautta. Jumala salli Baabelin kuninkaan hyökätä Juudaa ja Jerusalemia vastaan sekä viedä heidät Baabelin pakkosiirtolaisuuden vankeuteen.

Jeremia joutui itse ahdistukseen kaiken sen pahan ja vääryyden tähden jota hän joutui kokemaan. Mutta onneksi Jumala lohdutti ja armahti Jeremian, niin että hän sai lopulta onnellisena palvella Herraa.

Epäjumalanpalvelus ja valhe tuomitaan

Edellä kuvattu tapahtuma on myös valitettavan totta tänä päivänä. Jotkut uskovat eivät halua kuulla totuutta tai sen kuullessaan he hylkäävät sen ja vaihtavat totuuden valheeseen.

He alkavat julistaa valhetta "totuutena" ja "Herran sanana". Osa heistä haluaa mennä niin pitkälle, että he pyrkivät saavuttamaan itselleen näkyvän aseman seurakunnassa, jonka kautta he lyövät vastustajiaan, eli niitä jotka pysyvät totuudessa ja julistavat oikeata Herran sanaa. He muuttavat totuuden valheopetuksillaan ja alkavat mustamaalaamaan, panettelemaan ja valehtelemaan niitä vastaan, jotka pitivät kiinni Jumalan sanan totuudesta. Yhtä hyvin myös pahantekijä saattaa olla sellainen henkilö, jolla ei ole näkyvää asemaa seurakunnassa. Pahantekijä ei koskaan profiloidu johonkin tiettyyn asemaan, vaan pahuus ja valhe voi saastuttaa jokaisen ihmisen sydämen riippumatta siitä onko hänellä asemaa tai ei.

Koska he ovat eksyneet valheeseen, niin valhehenget tekeytyvät "valkeuden enkeleiksi" ja antavat heille eksyttäviä sanomia, joiden kautta he koittavat eksyttää muita. Kuten kävi Pashurin ja Jeremian tapauksessa, niin samalla tavalla nykypäivän valheenpuhujat myrkyttävät ympäristöään valhepuheillaan. He lietsovat muita valheidensa kautta ja saavat aikaan sen, että monet uskovat heitä, jonka tähden heidän sydämensä saastuvat valheiden kautta. Tämän seurauksena totuuden puhujia pilkataan ja ivataan, koska valhe on eksyttänyt ja saastuttanut pahantekijöiden sydämet.

Valhehenkien tarkoitus on tuhota Jumalan työ ja aikomukset. Siksi valhehenget eksyttävät ylpeitä ja katkeria ihmisiä (uskovia) tehden heistä valheellisia pahantekijöitä, jotka luulevat tekevänsä Herran työtä, vaikka he itse asiassa valheen kautta koittavat tuhota Herran työtä ja edesauttavat pahuuden töitä ja mätää hedelmää. Tämä on ikävää ja valitettavaa, siksi Jumalan sana käskee meitä varjelemaan sydämemme, ettei ylpeys ja katkeruus pääse tuhoamaan meitä.

Ylpeys, valhe ja katkeruus on pahuuden katalimpia työkaluja, joiden kautta saatana tekee kavalat ja karmeat pahuuden työnsä. Siksi antaudu Pyhän Hengen työlle sydämessäsi ja pidä ylpeys, valhe ja katkeruus pois sydämestäsi, koska siten saatana ei voi tuhota sinua valheillaan.

Valhe johtaa orjuuteen ja kuoleman tielle

Pashur joutui ylpeyden, epäjumalanpalveluksen ja valheen tähden Baabelin vankeuteen. Kun uskova ylpistyy, uskoo valheen tai katkeroituu, niin hän eksyy synnin orjuuteen ja kuoleman tielle, ellei hän tee parannusta. Jos olemme Jumalalle uskottomia (epäjumalanpalvelus, valhe, ylpeys, katkeruus) emmekä tee parannusta, niin Jumala sallii, että sielunvihollinen saa eksyttää meidät ja orjuuttaa kaikilla kavalilla valheillansa.

Pashur joutui Baabelin pakkosiirtolaisuuteen ja Baabelin kuninkaan alaisuuteen. Baabelin elämää hallitsi heidän valheuskontonsa, joka määritteli kaiken elämän Baabelissa. Samalla tavalla käy jos olemme Herralle uskottomia emmekä tee parannusta. Jos hyväksyt ylpeyden, valheen, katkeruuden tai epäjumalanpalveluksen, niin sinäkin joudut valheen vangiksi ja sinulle käy niin, että joudut palvelemaan vihollista, jota voit luulla Jumalaksi. Jumalaa ei voi palvella ylpeyden, valheen, epäjumalanpalveluksen tai katkeruuden kautta ja jos näissä ei tee parannusta niin joutuu valhehenkien valheiden orjuuteen ja vangiksi.

Kaikki jotka uskoivat Pashurin valheita joutuivat Baabelin vankeuteen, jossa he lopulta kuolivat. Jos uskot valhepuheita ja annat niiden myrkyttää sydämesi, etkä tee niistä parannusta, niin sinä ajaudut koko ajan kauemmas terveestä uskosta ja valhe alkaa yhä enemmän hallita sinun elämääsi. Jos et tee parannusta, niin Jumala sallii sinun lopulta eksyvän täysin valheen ja epäjumalanpalveluksen hallintavallan alaisuuteen. Joudut kokonaan vihollisen synnin orjaksi valheen kautta, samalla tavalla kuin Pashurin ystävät uskoessaan valheita joutuivat Baabelin vankeuteen.

Voit ajatella että kirjoitan kovaa tekstiä, mutta tutki mitä Pashurille kävi. Hän valitsi väärin ja joutui Baabelin vankeuteen, paikkaan joka oli omistettu epäjumalanpalvelukselle, paikkaan jossa ei saanut palvella Israelin Jumalaa, vaan hän joutui olemaan Baabelin vankeudessa. Samoin käy uskovalle, joka hankkii pahaa Jumalalle, uskon veljilleen ja sisarilleen  jos hän ei tee parannusta epäjumalanpalveluksesta, ylpeydestä, valheesta ja katkeruudesta.

On kyse myös hengellisestä kuolemasta, ei vain luonnollisesta kuolemasta. Hengellinen kuolema tarkoittaa, sitä että valhe johdattaa uskovan lopulta pois uskosta ja pelastuksesta. Kuten Pashur ystävineen lopulta kuoli Baabelin vankeudessa, niin samoin myös valhetta rakastava uskova tulee kuolemaan hengellisesti (uskosta luopuminen) ellei hän tee parannusta. Tämä tarkoittaa sitä, että valhe paaduttaa uskovan sydämen ja siksi hän lopulta ajautuu pois uskosta.

Valhe johdattaa vaivannäkösi vihollisen palvelukseen

Juudan kuningasten aarteet ja Jerusalemin rikkaudet, kalleudet sekä vaivannäkö joutuivat vihollisten käsiin. Jos hylkäämme Herran ja uskomme valhetta, emmekä tee parannusta ja elämme epäjumalanpalveluksessa, niin Jumala sallii vihollisen ottavan haltuunsa meidän koko elämämme, "rikkautemme" ja kaikki vaivannäkömme joutuvat vihollisen valtaan ja näin joudumme näkemään vaivaa synnin orjina valheen pettämänä epäjumalanpalveluksen tähden.

Mitä ihminen kylvää sitä hän myös niittää

Juuda ja Jerusalem (osa heistä, ei kaikki) uhrasivat ja polttivat lapsensa polttouhreiksi Baalille, siksi heidän talonsa valloitettiin, kukistettiin ja poltettiin. Joillekin heistä palavista taloista tuli heidän hautansa. Heille kävi kuten he tekivät muille. Raamattu opettaa, että mitä ihminen kylvää sitä hän myös niittää. He saivat osaksensa sen minkä pahuudessaan itse kylvivät. He saivat osaksensa saman pahuuden, eli tuhon, hävityksen ja kuoleman polttamisen kautta.

Pashur eli valheessa eksyttäen muita valheidensa kautta. Pashur joutui Baabelin vankeuteen keskelle suurta epäjumalanpalveluksen valhetta. Hän joutui koko loppuelämänsä ajan kuuntelemaan Baabelin epäjumalanpalveluksen valheita, koska hän oli itse kylvänyt valheita tekemättä niistä parannusta.

Jos sinä alat uskomaan valhetta ja levittämään valheita ja ellet tee parannusta, niin sinulle voi käydä siten että eksyt valhemaailmaan. Voit joutua elämään koko ajan valheiden keskellä, koska olet eksynyt uskomaan valhetta sekä puhumaan valhetta. Siksi et enää erota sitä mikä on totta ja sen tähden vääristät kaiken. Voit saada Pashurin osan, eli kurjan elämän jonka keskipiste on valhe. 

Epäjumalanpalvelus, jossa poltettiin lapsia polttouhriksi Baalille johdatti heidät kokemaan saman "kohtalon". Jos sinä ajaudut valheen kautta epäjumalanpalvelukseen, etkä tee parannusta, niin sinäkin joudut kohtamaan kylvön ja niiton lain, eli eksyt epäjumalanpalvelukseen ja joudut elämään siinä Pashurin lailla koko loppuelämäsi ajan.

Nämä asiat joita olen käsitellyt ovat vakavia, siksi meidän tulisi tehdä parannusta jos siihen on aihetta. Älä anna sydämesi saastua epäjumalanpalveluksella, ylpeydellä, valheella tai katkeruudella. Anna Jumalan muuttaa sinut ihmiseksi, joka rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään, joka elää totuuden rakkaudessa ja antaa Jumalan tuomita pahantekijän tai tekijät.

Älä usko kaikkea minkä kuulet, sillä Pashurin valheet myrkyttivät muita ja hänen valheensa sai Jeremian pahan huutoon. Pashurin valheet eivät olleet kuitenkaan totta ja lopulta kaikki selvisi. Pashur eli valheessa ja Jeremia totuudessa. Sen tähden älä usko kaikkea minkä kuulet, äläkä levitä eteenpäin kuulopuheita, sillä saatat levittää valhetta ja näin osallistua valheen levittämiseen. Valheella on eräs erityinen tuntomerkki, sillä valheenpuhuja jahtaa kohdettansa ja pyrkii koko ajan panettelemaan ja valehtelemaan, pyrkien siten kostamaan sille jolle hän on katkera. Katkera ihminen soittaa koko ajan samaa levyä, eli hän purkaa katkeruuttansa katkeruuden kohteeseensa. Vetäydy sellaisesta missä huomaat ja näet katkeruuden juuren ja vaikutuksen, ettei katkeruus saastuttaisi sinunkin sydäntäsi. Varjele sydämesi katkeruudelta.

Todellinen rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa ja todellinen rakkaus ei pyri satuttamaan ketään. Katkeruudesta voi vapautua vain anteeksiantamuksen kautta Pyhän Hengen voiman avulla.

Jumala tuomitsi pahantekijät ja vapautti sekä puhdisti Jeremian valheen syytöksistä. Jos sinua on kohdeltu kaltoin tai sinulle on tehty vääryyttä sekä olet joutunut panettelun tai valheen kohteeksi, niin kostamalla itse teet synnin ja vääryyden ja joudut Jumalan tuomion alle. Anna Jumalan hoitaa asia, sillä Hän tuo ilmi valheen ja totuuden sekä ajallaan vapauttaa sinut ja puhdistaa sinun maineesi, jonka valehtelijat ovat pilanneet ja tuhonneet. Odota Herraa, sillä Hän auttaa sinua ja tuomitsee kaiken valheen kun sen aika on tullut. Muista miten kävi Pashurille ja Jeremialle. Lopulta oikeus voitti ja pahantekijä sai tuomion ja sai osaksensa sen pahan kylvön jota hän kylvi. Älä toivo pahantekijälle pahaa, vaan anna hänelle anteeksi, älä iloitse siitä kun hän kohtaa tuomionsa, vaan kunnioita Herraa ja pyri elämään oikein ja tekemään hyvää kaikille myös niille, jotka tekevät pahaa sinulle.

Kiero ja juonikas kohtaa tuomionsa

(2 Aik 18 luku) Juudan kuningas Joosafat sai paljon kunniaa ja rikkautta ja hän lankoutui Ahabin Israelin kuninkaan kanssa. Joosafatin poika meni naimisiin Ataljan kanssa, joka oli Ahabin tytär. Muutamien vuosien päästä Joosafat meni tapaamaan Ahabia Samariaan. Ahab yllytti Joosafatia käymään sotaa hänen kanssaan Gileadin Raamotia vastaan. Joosafat lupasi lähteä, mutta hän sanoi Ahabille, että kysy kuitenkin ensin, mitä Herra sanoo.

Ahabilla oli mielessä sota Gileadin Raamotia vastaan. Joosafatin sydämellä ei ollut sotaa, mutta Ahabin yllytyksen tuloksena Joosafat suostui sotaretkelle. Ahab oli kiero ja juonikas, joka yllytti, suostutteli, houkutteli ja ylipuhui Joosafatin. Ahabin kiero luonne oli sellainen ettei hän antanut periksi, vaan hän ylipuhui ihmiset puolellensa muita vastaan. Synnin kierous ja juonikkuus on periksi antamaton, joka ei  suostu luovuttamaan ennen kuin saa tahtonsa läpi.

Valhehenget tuovat väärän sanoman

Sidkia Keenanin poika teki itselleen rautaiset sarvet. Sarvi on vertauskuvaa voimasta ja rauta tehosti tuota voimaa. Sidkia koitti tehostaa ka korostaa sanomaansa ja uskottavuuttansa tiettyjen vertauskuvien avulla. Sidkia uskoi valhehenkiä, jotka ennustivat voittoa taistelussa Ahabille Israelin kuninkaalle. Sidkia luuli valheenhenkien sanomaa Herran sanaksi. Näin myös monet muut profeetat valheenhenkien eksyttäminä julistavit Herran sanana valhetta, eli voittoa Ahabille.

Miika kutsuttiin paikalle, jolle sanottiin että koska kaikki muut profeetat olivat profetoineet hyvää kuninkaalle, niin profetoi sinäkin hänelle hyvää. Miika sanoit tuovansa sen sanan, jonka Herra hänelle puhuu. Miika kutsuttiin kuninkaan eteen ja kuningas kysyi; onko meidän lähdettävä sotaan Gileadin Raamotiin vai oltava lähtemättä? Miika ensimmäinen vastaus ei ollut totta, ja hän sanoi samaa kuin muut profeetat, eli Herra antaisi voiton kuninkaalle. Kuningas ei kuitenkaan ollut tyytyväinen Miikan vastaukseen, ehkäpä hän huomasi Miikan puheessa ja asenteessa jotakin sellaista, ettei hän luottanut Miikan sanoihin. Siksi kuningas kysyi uudelleen ja vannotti Miikaa puhumaan totta. Sen jälkeen Miika sanoi totuuden, että Herran sanan mukaan Israel lyödään hajalle.

Israelin kuningas Ahab sanoi Juudan kuningas Joosafatille, että enkö minä sanonut sinulle, ettei tämä koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa? Sidkia astui esille ja löi Miikaa poskelle sanoen: "Mitä tietä Herran Henki on poistunut minusta puhuakseen sinun kanssasi?" Sidkia oli valheen hengen eksyttämä ja siksi hän löi Miikaa. Sidkia oli myös ylpeä ja hän ylpeydessään toi esille sen, että Herran Henki ei ole voinut poistua hänestä ja puhua Miikan kautta. Valheen puhuja ja panettelija syyttää aina muita ja korottaa itseänsä ja omaa toimintaansa ja tuo esille sitä kuinka Jumala toimii hänen kauttaan ja sillä tavalla panettelija aina lyö muita ja koittaa osoittaa muille sen että muut puhuvat valhetta ja toimivat väärin. Sidkia toimi väärässä hengessä uskoen valhehenkiä, siksi hän löi ja ylpeili sillä miten ja kuinka Jumala toimii hänen kauttaan, vaikka hän oli eksyksissä ja toimi valheenhenkien äänitorvena, ei Jumalan suuna.

Miika vastasi Sidkialle, että Sidkia tulee näkemään sen onko Herra puhunut Sidkialle vai ei. Miika sanoi, että Sidkia tulee näkemään ja ymmärtämään sen sinä päivänä kun hän joutuu menemään huoneesta huoneeseen piiloon. Tämä tarkoitti sitä, että Sidkia tulee huomaamaan omat väärät profetiansa ja tekonsa ja piiloutumaan, sillä hänen häpeänsä ja pahat tekonsa ovat hänen edessään ja muiden nähtävillä. Väärintekijä ei jää vääryyden "palkkaa" vaille ellei hän tee parannusta. Sidkia ei tehnyt parannusta ja siksi kaikki tulivat näkemään Sidkian pahan teot ja väärät profetiat. Pahantekijä ja juonittelija onnistuu ehkä vähän aikaa huijaamaan ja pettämään muita, mutta enemmin tai myöhemmin hänen juonensa, petoksensa ja väärät profetiansa tulevat julki ja paljastuvat.

Israelin kuningas Ahab uskoi Sidkian valheet ja siksi kuningas laitatti Miikan vankilaan elämään vaivaisella vedellä ja leivällä. Kuningas vielä julisti että eläköön Miika vankilassa vaivaisella vedellä ja leivällä niin pitkään, kunnes hän (kuningas Ahab) palaa voittajana takaisin. Sidkian ja muiden valheet ja vääryys vaikuttivat sen, että muut ihmiset alkoivat valheen takia vieroksua ja hyljeksiä Miikaa, joka kuitenkin puhui totta. Tämä on hyvin yleistä, eli se että panettelu ja valhe leviää ja saastuttaa ihmisten sydämiä, koska he ovat uskoneet valheita. Sen tähden he alkavat karttamaan ja hyljeksimään sitä ihmistä, jota vastaan on puhuttu valheita. Sidkialle kävi kuten Miika sanoi, eli Sidkia koitti piiloutua häpeänsä kanssa, koska hän oli pahantekijä ja väärien sanomien tuoja.

Tottelemattomuuden palkka

Israelin kuningas Ahab oli tottelematon Jumalalle, siksi hän kuoli taistelussa, kuten Miika oli sanonut. Kun Israelin kuningas Ahab ja Juudan kuningas Joosafat kävivät yhdessä taisteluun Aramin kuningasta vastaan, niin kiero kuningas Ahab sanoi: "Täytyypä pukeutua tuntemattomaksi, kun käyn taisteluun, mutta ole sinä omissa vaatteissasi".  Ahab ajatteli, että kun hän  pukeutuu tuntemattomaksi, niin hän ei kuole kun kukaan ei tunne häntä. Sen sijaan hän sanoi Juudan kuninkaalle, että mene sinä vain kuninkaan puvussa taisteluun, sillä Ahab ajatteli, että jos kuninkaan täytyy kuolla niin olkoon sen Joosafat, eikä hän itse. Ahab oli tosi kiero ja juonikas, sillä hän koitti varmistella oman selustansa ja juonella koitti usuttaa toisen häviöön ja kuoleman omaksi. Ei ole mikään ihme, että Jumalan tuomio tuli umpikieron Ahabin elämään.

Vaikka Ahab koitti varmistella oman selustansa ja juoni Joosafatia häviöön ja kuolemaan, niin Jumala näkee kaiken ja Hän antoi aramilaisen jousimiehen umpimähkään ammutun nuolen osua Ahabiin. Kuolettava nuoli osui suojaamattomaan paikkaan vyöpanssarin ja rintahaarniskan väliin, jonka seurauksena Ahab kuoli illalla. Vaikka Ahab koitti tekeytyä tuntemattomaksi, niin silti nuoli osui maaliinsa tappaen Ahabin. Ahab kuoli Herran sanan mukaan ja kävi kuten Herra oli puhunut, että koirat nuoleskelivat hänen vertansa ja portot peseytyivät siinä. Kuninkaan veriset vaunut pestiin Samarian lammikossa, siitä sanonta, että portot peseytyivät siinä. Pahantekijä Ahab joka vastusti Jumalaa sai lopulta tuomion Jumalan kädestä. Miika sen sijaan osoittautui Jumalan mieheksi ja hänen maineensa puhdistettiin kun kävi toteen mitä Herra oli hänelle puhunut. Paha saa aina palkkansa, eikä meidän tehtävä ole kostaa vääryyttä, sillä Jumala tuo pahantekijän aina ajallaan tuomiolle.

Älä vehkeile pahantekijän kanssa

Joosafat Juudan kuningas palasi sodasta takaisin kotiinsa Jerusalemiin. Jeehu, Hananin poika meni kuningasta vastaan ja sanoi kuningas Joosafatille: "Oliko sinun autettava jumalatonta, ja rakastatko sinä niitä, jotka vihaavat Herraa? Sentähden on sinun päälläsi Herran viha. Kuitenkin on sinussa löydetty myös hyvää, sillä sinä olet hävittänyt aserat maasta ja kiinnittänyt sydämesi Jumalan etsimiseen."

Jeehu tarkoitti, että Ahab oli se jumalaton, jota Joosafat auttoi. Ahab oli se joka vihasi Herraa, koska Ahab rikkoi Jumalaa vastaan ja uskoi sekä palveli epäjumalia. Tällaista ihmistä Joosafat auttoi sodassa Ahabin vihollista vastaan. Tämän tähden Joosafatin teot saivat Herran vihan syttymään, koska Joosafat auttoi ihmistä, joka vihasi ja halveksi Herraa. Joosafat oli vaarassa Ahabin seurassa, sillä Ahabin pahuus olisi saattanut tarttua Joosafatiinkin. Onneksi Joosafat kuitenkin rakasti Herraa enemmän kuin Ahabia, eikä hän siten antanut Ahabille sitä mahdollisuutta, että Ahab olisi päässyt turmelemaan hänet.

Joosafat asetti tuomareita kaikkiin Juudan varustettuihin kaupunkeihin. Hän sanoi heille: "Katsokaa, mitä teette, sillä te ette ole tekemässä ihmisten tuomioita, vaan Herran tuomioita, ja hän on teidän kanssanne, kun te tuomitsette. Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Ottakaa vaari siitä, mitä teette, sillä Herrassa, meidän Jumalassamme, ei ole vääryyttä eikä puolueellisuutta, eikä hän ota lahjuksia." Joosafat jatkoi vielä sanoen: "Tehkää Herraa peljäten, uskollisesti ja ehyellä sydämellä näin: Jokaisessa riita-asiassa, minkä veljenne, jotka asuvat kaupungeissansa, tuovat teidän eteenne, koskipa se murhaa tai lakia, käskyä, säädöksiä tai oikeuksia, varoittakaa heitä, etteivät saattaisi itseänsä vikapäiksi Herran edessä ja ettei viha kohtaisi teitä ja teidän veljiänne. Näin tehkää, ettette tulisi vikapäiksi. Ja katso, ylimmäinen pappi Amarja olkoon teillä esimiehenä kaikissa Herran asioissa ja Sebadja, Ismaelin poika, Juudan heimoruhtinas, kaikissa kuninkaan asioissa, ja olkoot leeviläiset teillä virkamiehinä. Olkaa lujat ja ryhtykää työhön; ja Herra olkoon sen kanssa, joka hyvä on."

Herran vihastuminen ei jäänyt Joosafatin päälle tietenkään koko eliniäksi. Joosafat otti opiksi siitä nuhteen sanasta, jonka Herra antoi Jeehun kautta. Joosafat kehotti kansaa pelkäämään (kunnioittamaan) Jumalaa sekä uskollisesti ja ehyellä sydämellä palvelemaan Jumalaa. Yksi asia jäi Joosafatin tahrapilkuksi, sillä hän ei hävittänyt epäjumalanpalvelus-uhrikukkuloita ja näin kansa ei saanut kiinnitettyä koko sydäntänsä Herraan, heidän isiensä Jumalaan.

Sidkian ja Ahabin synnit ja nykyhetki

Valitettavaa on, että Sidkian ja Ahabin synnit toistuvat vielä meidän ajassamme siten, että jotkut uskovat saastuttavat samanlaisten tekojen kautta omansa ja muiden sydämet.

Monet katkerat ja kierot ihmiset toimivat siten, että kun heillä on katkeruutta jotakin vastaan, niin he koittavat ylipuhua toiset mukaan heidän katkeruuteensa. Moni näistä katkeroituneista ihmisistä ovat niin katkeria, että he eivät anna periksi ennen kuin ovat saaneet muut myrkytettyä katkeruuden juurella ja valheilla. He eivät anna periksi ennen kuin ovat saaneet tuhottua katkeruuden kohteensa. He jatkavat koko ajan viha ja katkeruuskampanjaansa, kunnes he kokevat saaneensa koston sekä tuhottua katkeruutensa kohteen.

Ainoa keino ja Jumalan tahto on antaa anteeksi ihmisille sekä elää anteeksiantamuksessa. Ahab kuoli riidankylväjänä, koska hänelle ei kelvannut Herran tie. Jos me olemme rikkoneet jotakin vastaan, niin meidän tulisi tehdä parannus ja antaa anteeksi sekä elää anteeksiantamuksessa. Riidankylväjän tie vie lopulta tuhoon hänet itsensä sekä ne jotka häntä kuuntelevat. Ahabin mukana kuoli monta muuta miestä, jotka seurasivat Ahabin pyrkimyksiä ja päämääriä. Näin käy myös sinulle (hengellinen kuolema) jos lähdet riidankylväjän tielle.

Sidkia ennusti valhehenkien voimalla Ahabille taistelussa voittoa, vaikka totuus oli se että Ahab häviäisi ja kuolisi itse taistelussa vihollistaan vastaan. Sidkia tehosti sanomaansa tehden itselleen rautaiset sarvet, jotka vertauskuvallisesti edustivat voimaa. Rauta tehosti entisestään vertauksen voimaa. Ahab halusi kuulla voittavansa, sillä hän halusi voittaa ja ehkäpä saavuttaa lisää mainetta.

Samoin on myös tänä päivänä, että jotkut uskovat ovat sortuneet julistamaan valhehenkien sanomaa ihmisten korvasyyhyyn juuri sitä korvasyyhysanomaa mitä he haluavat kuulla. Nämä valheenpuhujat koittavat tehostaa sanomaansa kaikin mahdollisin tavoin, että se tekisi vaikutuksen heidän kuulijakuntaansa ja saisi näyttämään heidän puheensa uskottavammalta.

Sidkia löi Miikaa, koska Miika toi totuuden ja Herran sanan, mutta tämä ei miellyttänyt Ahabia eikä Sidkiaa, siksi hän löi Miikaa. Sidkia oli täysin valheen vallassa sen tähden hän sanoi että Herran Henki ei olisi voinut poistua hänestä ja puhua Miikan kautta. Valheen puhuja ei kestä totuutta. Valheenhengen sekä vääryyden vaikutus on suuttumus, viha ja panettelu totuuden puhujia vastaan. Siksi niin moni valheenpuhuja ja valheen puolustaja suuttuu ja hyökkää voimakkaasti toisten kimppuun, koska hän on uskonut valheenhenkiä. Valheenhenget aktivoivat valheenpuhujan raivoon ja vihaan muita kohtaan. Valheenhenget aktivoivat ja ruokkivat valhetta ihmisen mielessä sekä kykenevät vaikuttamaan ihmisen sydämessä vihaa, suuttumusta ja raivoa niitä kohtaan, jotka puhuvat totuutta.

Tässä lopun ajassa missä nyt elämme tapahtuu valitettavasti niin, että moni uskostaan luopunut entinen uskova ajautuu valheenhenkien valheen valtaan, josta käsin hän hyökkää rajulla tavalla uskovia vastaan. Tämä hyökkäys on myös rajua ja kiivasta hyökkäystä totuutta vastaan, jossa valheella koitetaan korvata totuus. Eli toisin sanoen totuus pyritään sysäämään syrjään ja tilalle asetetaan valheellinen valhetotuus. Tämä valheentyö on kovaa vauhtia käynnissä uskovien seurakunnissa. Jumalan sanan selkeitä totuuksia kumotaan ja tilalle asetetaan valheita.

Pidä sydämesi puhtaana Pyhän Hengen voiman kautta ja rakasta Jumalaa ja usko Jumalan sanan totuuteen, niin sinulle käy hyvin. Jumala antaa tähän voiman ja viisauden jokaiselle, joka haluaa uskoa ja rakastaa Jumalaa Herran Jeesuksen kautta Raamatun sanan opetuksen mukaisesti.

Sidkian pahat teot ja väärät profetiat paljastuivat lopulta. Samoin on myös tänä päivänä. Monet eksyttävät väärien sanomien kautta ja monet vilpittömät uskovat voivat uskoa heitä. Mutta Jumala paljastaa kaiken vääryyden ja vilpin.

Miika joutui vankilaan koska hän puhui totta. Hänen vangitsijansa olivat mieltyneet vääryyteen, siksi hän joutui vankilaan. Valhe ja panettelu Miikasta levisi myös ympäristöön ja ihmisten sydämiin. Nykyaikana valheenpuhujat koittavat eristää totuuden puhujat sekä vahingoittaa heitä. Valitettavan usein uskovatkin kuulopuheiden tai väärän todistuksen takia karttelevat sekä sulkevat sydämensä uskovalta, joka on väärin perustein tuomittu valheveljeksi tai vääräksi profeetaksi, vaikka hän elää totuudessa ja puhuu totuutta. Jos et ota selvää asioista, vaan levität eteenpäin kuulopuheita, niin hyvin todennäköisesti voit osallistua valheiden levittämiseen.

Katkera ihminen hyvin usein levittää vääriä tietoja muista ihmisistä. Tähän on tuotava eräs näkökulma, joka on erittäin tärkeä. Katkera ihminen heittäytyy usein uhrin asemaan ja sanoo, että hänet on jätetty tai hylätty, vaikka kyseessä on usein se, että katkera ihminen itse lähtee ovet paukkuen uskovien keskuudesta, eikä niin että hänet olisi ensin hylätty. Joskus katkera ihminen myrkyttää katkeruudellaan niin pahasti muita ihmisiä, että hänet täytyy laittaa jäähylle (estää pääsy seurakunnan yhteyteen), kunnes hän tekee parannuksen,  ettei hän pääse saastuttamaan muiden sydämiä.

Sidkia sai tukea väärille toimillensa muilta vääriltä profeetoilta. Näin valhe tekee usein, eli se kerää valheelliset tai katkerat ihmiset yhteen, joilla on vääryys ja katkeruus sydämessä jotakin ihmistä kohtaan. Sitten he antavat yhdessä "totuutena" tuomion, joka perustuu kuitenkin vääryydelle ja katkeruudelle. Totuus tai valhe ei ole demokraattinen enemmistön päätös, sillä totuuden ja valheen määrittelee Jumalan sana. Jumala myös itse tuo valheen tuomiolle sekä tietenkin osoittaa totuuden. Siksi uskovan ei kannata yrittää puhdistaa itseään katkerien ihmisten keskuudessa, koska katkerat ihmiset sotkevat ja sekoittavat asiaa vain lisää ja enemmän sekoittaen niitä yhä pahemmin. Anna Jumalan toimia ja paljastaa valheet sekä tuoda totuus esille. Joskus valhe on ulottanut lonkeronsa niin syvälle ja saastuttanut monien sydämet, että vain Jumala voi tuomita ja vapauttaa syyttömän vääristä syytöksistä, eikä kukaan ihminen kykene auttamaan tai selvittämään asioita, vaan vain yksin Jumala voi sen tehdä. Jeremian kohdalla kävi näin ja Jumala puuttui aikanansa asiaan ja toi esille totuuden ja paljasti valheen.

Olen tehnyt aikoinani hengellistä työtä Venäjällä sekä myös Suomessa ja olen nähnyt monta katkeraa ihmistä, jotka katkeruudellansa tuhoavat toisten palvelutehtäviä. Uskovina meidän tulisi kyetä näkemään kuka on katkera ja ketä on ihan oikeasti kohdeltu väärin. Usein käy niin että väärän kohtelun tuloksena ihminen katkeroituu, mutta se ei tietenkään oikeuta ja tee katkeruudesta hyväksyttyä, vaan on syy ja juuri katkeruudelle. Olen huomannut että anteeksipyyntö väärintekijältä katkeraa kohtaan auttaa monia katkeria ihmisiä ja he pääsevät anteeksiantamuksen kautta takaisin jaloilleen ja kasvamaan tervettä uskon kasvua. Jos teemme vääryyttä jollekin ihmiselle ja hän sen takia katkeroituu, niin meidän tehtävä parannus ja pyydettävä anteeksi vääriä tekojamme, sillä on syntiä jättää asia anteeksipyytämättä ja korjaamatta.

Olen myös huomannut, että joidenkin kohdalla edes anteeksiantamus ei auta. Jos joku on tehnyt väärin ja pyytää sitä anteeksi katkeralta ihmiseltä, niin kaikki katkerat ihmiset eivät anna anteeksi. Syitä tähän on useita, joista eräs on se, että jos näet katkeran ihmisen ja turhautumisesi tähden teet itse vääryyttä katkeraa ihmistä kohtaan vielä senkin jälkeen kun olet pyytänyt häneltä anteeksi vääriä tekojasi. Tällainen käytös on tietenkin väärin ja se johtaa katkeran syvemmälle katkeruuteen, ei vapautumaan siitä, ellei Jumala todella vaikuta anteeksiantamusta hänen sydämessään. Olen myös huomannut sen, että katkera ihminen joka ei anna anteeksi on usein ylpeä ja rikkinäinen ihminen sekä kovasydäminen, joka vaatii muita antamaan anteeksi, mutta ei anna itse anteeksi muille. Tällainen ihminen ei muutu ennen kuin saa huomata oman tilansa sydänjuuria myöten. Hän on yleensä sellainen ihminen, joka rikkoo kaikki tai useat ihmissuhteensa ja syyttää aina muita, eikä näe itsessään mitään vikaa. Tällainen ihminen on narsisti tai hänellä voi olla paljon yhtäläisyyksiä narsismin kanssa. Näin kovapäistä ihmistä ei toinen ihminen kykene auttamaan, vaan hän pysähtyy yleensä vasta kovien ja vaikeiden asioiden kautta ja vasta vuosien päästä. Mutta ennen muuttumistaan hän on toistanut samat kuviot (syyttää kaikesta muita ihmisiä) koko ajan yhä uudelleen uusien ihmissuhteidensa kanssa.

Ahab oli kiero ja juonikas eikä hän pukeutunut omiin vaatteisiinsa taistelussa, että häntä ei oltaisi huomattu. Ahab kuitenkin yllytti ja ylipuhui Joosafatin mukaan taisteluun ja kehotti Joosafatia olemaan omissa vaatteissaan. Olen huomannut että kiero ja juonikas valheenpuhuja koittaa pukeutua valheen vaatteisiin ettei häntä ja hänen juoniaan huomattaisi. Kiero ja juonikas valheenpuhuja koittaa valheasullaan (tekopyhyys) turvata selustansa ja hän aina etsii kohteen, josta koittaa tehdä syyllisen sekä juonii niin että hänen lähimmäisensä kaatuisi, mutta hän itse pysyisi pystyssä. Ahab toimi juuri näin, mutta pelatessaan valheen peliä ja juonitellessaan hän kaatui itse ja koki tuhon ja häviön. Valheellinen ihminen sokeutuu niin, että hän ei ymmärrä, että valheen ja juonittelun kautta hän petaa itselleen tuhoa ja häviötä, eikä lähimmäiselleen jonka hän haluaa kaatuvan. Näin kävi Ahabille ja niin käy jokaiselle, joka toimii valheen kautta. Enemmin tai myöhemmin hän tuhoaa itsensä katkeruudella ja valheella. Tässä kohden pätee sanonta, joka toiselle kuoppaa kaivaa putoaa sinne itse.

Jumalan tahto on, että kaikenlainen katkeruus, valhe ja vilppi pysyisi kaukana Hänen kansansa sydämestä. Jos joku lankeaa katkeruuteen, valheeseen ja vilppiin, niin hänen tulee tehdä siitä parannus. Parannuksen tehnyttä ei saa syyttää eikä kaivella menneitä, sillä niiden tulisi olla anteeksiantamuksen kautta unohdettuja asioita, jotka eivät enää uskovan ajatukseen ja sydämeen astu, sillä Jumalakaan ei enää muistele, eikä muista syntejä joista on tehty parannus.

Juonittelija ja riidankylväjä

Aasa Juudan kuningas ja Israelin kuningas Baesa olivat sodassa keskenään. Baesa lähti Juudaa vastaan ja koitti estää että kukaan ei pääsisi Aasan luota pois eikä hänen luoksensa. Baesa toimi vilpillisesti ja pyrki siihen, että Juudan kuningas olisi valtakuntansa ja alamaistensa kanssa eristyksissä. Koska Aasa joutui eristyksiin, niin hän meni ja otti Herran temppelin ja kuninkaan linnan aarteet ja lähetti ne Aramin kuninkaalle lahjaksi, käskien Aramin kuningasta rikkomaan liiton, jonka hän oli tehnyt Israelin kuninkaan Baesan kanssa, että Baesa jättäisi Aasan rauhaan ja lähtisi pois hänen kimpustansa.

Juonittelu

Aasa syyllistyi juonitteluun ja johdatti aarrelahjoilla Aramin kuninkaan rikkomaan liiton Baesan kanssa. Aasa usutti Aramin kuninkaan ja Israelin kuninkaan toistensa kimppuun, että hän saisi olla rauhassa. Aasa syyllistyi syntiin, jossa hän juoni Aramin kuninkaan ja Israelin kuninkaan toistensa kimppuun, vaikka he olivat tehneet keskenään liiton, jonka mukaan he eläisivät rauhassa ja ystävyydessä. Aasa onnistui rikkomaan heidän välinsä ja teki heistä vihamiehiä toinen toisilleen. Aasa toimi vilpillisesti ja synnillisesti, koska Baesa oli ahdistellut ja koittanut eristää Aasan. Ei Baesa ollut puhdas pulmunen, mutta Aasan synti oli kauhistuttava, koska hän juoni liittolaiset toisiaan vastaan käymään sotaa keskenään. Aasan juonittelun seurauksena liittolaisista ja ystävistä tuli vihamiehiä.

Näkijä Hanani tuli Aasan luokse ja sanoi:  "Koska sinä turvauduit Aramin kuninkaaseen etkä turvautunut Herraan, Jumalaasi, sentähden on Aramin kuninkaan sotajoukko päässyt sinun käsistäsi. Eikö etiopialaisia ja liibyalaisia ollut suuri sotajoukko, eikö heillä ollut hyvin paljon sotavaunuja ja ratsumiehiä? Mutta koska sinä turvauduit Herraan, antoi hän heidät sinun käsiisi.  Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Tässä sinä teit tyhmästi, sillä tästä lähtien on sinulla yhä oleva sotia."

Aasa ei pyytänyt Herralta apua Baesan tapauksessa, vaan hän juonitteli itse asian kanssa ja teki kahdesta liittolaisesta vihamiehiä keskenään. Aasan juonittelun tähden hänen todellinen vihollinen, eli Aramin kuningas pääsi hänen käsistään. Aasa teki liiton vihollisensa kanssa että sai toteuttaa oman kostonsa Baesaa kohtaan. Juonikas ja vilpillinen sydän on valmis tekemään vihollisensa kanssa liiton, jos sen avulla saa kostaa sille, joka asettuu hänen tiellensä. Aasa teki pahoin syntiä. Aasa lisäsi syntiänsä ja vihastui Hanani näkijään ja laittoi hänet vankilaan. Koska Aasa teki tyhmästi ja syntiä ja juonitteli, niin siksi Aasa itse joutui sotaan, eikä saanut elää rauhassa. Juonitteleva sydän elää koko ajan sotatilassa, eikä hän vilppinsä ja juoniensa takia saa elää rauhassa. Kostonhalu ja juonittelu ajaa vilpillisen ihmisen sotatilaan lähimmäisiään vastaan. Jumala auttaa niitä, jotka ehyellä sydämellä ovat antautuneet Hänelle, ehyellä sydämellä olevalla ei ole sotatilaa, vaan rauha sydämessä. Aasan vilppi johti siihen että hän teki väkivaltaa myös muutamille kansasta.

Olen huomannut, että myös nykyään uskovien keskuudessa monet syyllistyvät Aasan syntiin. Jotkut uskovat käyttäytyvät siten, että omien pyrkimystensä (usein vallanhalu sekä aseman hakeminen ja uskovien kalasteleminen toisesta leiristä omaan leiriin) tähden jotkut uskovat pyrkivät rikkomaan toisten uskovien keskinäisen ystävyyden ja välit. He ovat valmiita punomaan juonia ja lahjomaan (rahalla, etuisuuksilla ja asemalla) uskovia käymään uskon ystäviensä kimppuun, sillä seurauksella, että uskovien ystävien välit ja ystävyys rikkoutuvat. On todella ikävää, että jotkut uskovat ovat sokeita tällaiselle toiminnalle ja he antavat sen tapahtua eksymällä ansaan, jonka päätteeksi he rikkovat välinsä ystäviinsä. Tämän tähden he sallivat riidan ja sodan astua heidän sydämeensä, joka sokeuttaa ja rampauttaa heitä.

Silloin kun vääryys hallitsee ihmisen (myös uskovan) sydäntä, niin hän on valmis tekemään liiton vähäksi aikaa jopa "vihollisensa" kanssa, että saa tahtonsa ja aikomuksensa toteutettua. Kun "vihollisesta" ei ole hänelle enää hyötyä, niin hän pettää ja hylkää hänet.

Lahjominen

Kaiken huippu oli se, että Aasa lahjoi kulta- ja hopea-aarteilla Aramin kuninkaan rikkomaan liiton Baesan kanssa. Aasa juonikkaassa sydämessään halusi varmistua, että lahjusten kautta hän saavuttaa omat päämääränsä ja saa kostettua Baesalle, kun hän lahjoo lahjusten kautta Aramin kuninkaan. Aasa esiintyi nöyränä, joka tarjosi lahjaa, mutta tuon lahjan kautta hän lahjoi itselleen uskollisen ystävän, jonka kautta Aasa pääsi kostamaan Baesalle. Todella röyhkeä toimintatapa Aasan toimesta. Lahja oli vain keino ja väline kostolle. Aasan toimintapa oli tässä suorastaan pirullinen. Temppelin aarteet olivat temppelin aarteita, jotka Jumala oli määrännyt kansalle, eikä Aasa olisi saanut koskea niihin. Aasa teki monin tavoin syntiä Jumalaa ja lähimmäistänsä vastaan.

Olen huomannut että myös nykyään joku häikäilemätön ja röyhkeä ihminen (myös uskova) koittaa lahjoa toisia ihmisiä rahalahjoitusten kautta. Hänen tarkoituksena on ostaa muiden hyväksyntä toimilleen tai ostaa heidät vaikenemaan ja olemaan hiljaa, että hän itse saisi jatkaa vääryyden tekemistä. Tällainen keino on tosi kavala ja pirullinen, sillä hän ikään kuin jättää toisen kiitollisuuden velkaan ja ostaa tämän toisen puolellensa jotakuta toista vastaan. Tiedän mistä kirjoitan sillä olen nähnyt tätä käytännössä. Samoin toimi myös Aasa. Valitettavasti nykyäänkin uskovien keskuudessa on käynyt niin, että rahalla on saanut muut pysymään hiljaa ja siten voi jatkaa omien pahojen tekojen tekemistä. Kavala ihminen voi näin häikäilemättömästi käyttää hyväkseen jonkun taloudellista ahdinkotilaa.

Edellä olevaa ei saa käsittää väärin eikä se saa johtaa siihen että kukaan ei uskalla antaa sitä mitä Jumala laskee sydämelle. Eikä se saa johtaa siihen, että kukaan ei uskalla ottaa vastaan sitä mitä Jumala haluaa antaa hänelle veljien tai sisarien kautta. Uskon että pääasiassa rahan antaja haluaa vilpittömästi hyvää ja haluaa antaa, koska Jumala kehottaa siihen. Mutta aina on joukossa joku katkera poikkeus, joka haluaa lahjoa rahan kautta muut hyväksymään pahat tekonsa. Uskon että kun olemme avoimin silmin liikkeellä ja terveessä uskossa, niin kyllä huomaamme, jos joku on vilppi mielessä liikkeellä, eikä meidän tarvitse ajatella ja pelätä, että jokainen uskova antaessaan rahaa tarjoaa "verirahaa tai kostonkolikoita". Voimme siten turvallisesti Herraan luottaen antaa ja ottaa aina sen mukaan mikä on Jumalan tahto.

Sairaus

Kun Aasan vilpistä ja synnistä oli kulunut noin kolme vuotta, niin hän sairastui jaloistaan ja hänen tautinsa yltyi hyvin kovaksi. Aasa ei etsinyt sairauteensa apua Herralta, vaan lääkäreiltä. Aasa kuoli kun hän oli sairastanut noin kaksi vuotta. Kaikki sairaudet eivät johdu siitä että olemme tehneet syntiä, vaan monille sairauksille löytyy luonnollinen selitys. Mutta Raamatun mukaan ihminen voi myös sairastua syntiensä tähden. Lääkärien apu ja turvautuminen lääkäreihin ei ole väärin, mutta me saamme myös pyytää ja turvautua Jumalan apuun jos kohtaamme sairautta. Aasa ei halunnut turvautua Jumalan apuun, koska hän oli tottunut turvautumaan lihan käsivarteen, eli ihmisvoimaan, siksi hän myös sairauden päivinä torjui Jumalan avun ja etsi apua yksin lääkäreiltä.

Aasa sairastui jaloistaan ja Raamatun mukaan tauti oli ylen kova. En väitä enkä sano, että Aasa sairastui syntinsä tähden, mutta hyvin mahdollista se oli. Aasa teki synnin ja vilpin kautta liittolaisista vihamiehiä keskenään, samoin Aasa otti temppelin aarteet ja lahjoi niillä Aramin kuninkaan Baesan kimppuun. On paljon mahdollista että syntinsä tähden Aasa sairastui kovaan tautiin, joka saattoi viedä häneltä liikuntakyvyn tai ainakin rajoittaa hänen kävelemistään. Tämä ei myöskään tarkoita että alat toivomaan sairauksia sille, joka on tehnyt sinulle väärin. Tämä ei myöskään tarkoita sitä, että jokainen sairaus johtuu ihmisen omasta synnin tekemisestä.

Jumalan tahto tapahtukoon

Jumala tuomitsee aina pahantekijän ja pahasta teosta seuraa aina rangaistus sekä seuraamus kuten esim. Aasan vilppi johti hänet sotaan, ei rauhaan jne. Monesti me voimme joutua pahantekijän pelinappulaksi, joka vääristelee ja panettelee ja väärin tuomitsee, mutta lopulta kaikki paljastuu kun Jumala puhuu ja antaa tuomion, tuomiten pahantekijän ja puhdistaa syyttömän, kuten olemme edellä nähneet. Sen tähden odottakaamme Jumalan ilmestymistä, älkäämme itse kostako, jos meitä kohtaan on tehty vääryyttä, sillä Jumala tuomitsee pahantekijän, myös meidät jos omin käsin kostamme, siksi odota Herraa. Valhe ja vääryys sekä totuus tulee aina lopulta ilmi, siksi odota Herraa sinun Jumalaasi.

Joskus käy niin, että uskova omien haavojensa ja rikkinäisyytensä tähden kokee, että hänelle tehdään vääryyttä, vaikka se ei ole totta. Kokemus ei ole totta, mutta on todellinen rikkinäiselle ihmiselle. Siksi meidän tulee ymmärtää häntä ja antaa aikaa kasvaa. Olen huomannut, että jotkut rikkinäiset ihmiset eivät kykene ymmärtämään omaa rikkinäisyyttänsä ja sitä tilaa missä he ovat. Joskus on parempi antaa heidän kasvaa rauhassa Jumalan hyvässä hoidossa ja huolenpidossa.

Ihminen joka on katkeroitunut ja elää anteeksiantamattomuudessa voi puhua muut ympäri sekä saada ihmiset puolellensa katkeruuden kohdettansa vastaan. Muistan erään tositapauksen, jossa eräs uskova katkeroitui toiselle uskovalle. Katkeruuden vallassa oleva uskova myrkytti erään toisen uskovan mielen saaden hänet myös kokemaan vääriä tuntemuksia katkeran uskovan katkeruuden kohdetta vastaan.

Tämä toinen uskova otti katkeran uskovan hoiviinsa. Ei kulunut kauaakaan kun katkera uskova oli riitaantunut sekä sekoittanut asioita sen toisen uskovan kanssa. Katkeran uskovan hoiviinsa ottanut uskova joutui pyytämään anteeksi katkeran uskovan katkeruuden kohteeksi joutuneelta uskovalta sitä että hän oli uskonut katkeran uskovan syytöksiä ja valheita sekä uskonut niihin.

Tarinan opetus on se, että uskoessasi valheita voit joutua myös itse hyvin pian valheen ja katkeruuden verkkoon ja paulaan. Älä usko yksipuoleisia kuulopuheita, sillä jos ne ovat valheita, niin sinä joudut osalliseksi valheisiin uskoessasi niitä. Tarinan toinen opetus on se että vasta sen jälkeen kun joudut itse kokemaan katkeran ihmisen kostonhalun, niin voit ymmärtää sen miksi asioita ei saada sovittua ja kuntoon. Katkeruus ja valhe vierittää syyn aina toisen niskoille, mutta ei ota itse koskaan vastuuta omista tekemisistään. Katkeruuden vallassa olevalle ihmiselle ei kelpaa edes anteeksipyytäminen, sillä katkeruus juonii loppuun asti sitä miten hän voisi tuhota katkeruuden kohteensa.

Olin 90 luvun alussa töissä Raision tehtaalla erään firman palveluksessa, joka teki alihankintafirmana Raision tehtailla töitä. Meidän tehtävänä oli pitää kunnossa Raision tehtaiden ulkoalueet. Minun tuli jokaisena viikonloppuna nyppiä rikkaruohot pois kukkaistutuksista, jotka olivat  Raision tehtaan päämajan edessä. Muistan kuinka nypin niitä rikkaruohoja näiden kukkaistutusten seasta ja jokaisena viikonloppuna oli aina uusi rikkaruohisto kasvanut pois nypittyjen tilalle.

Kaikki rikkaruohot oli nypittävä pois yhtään ei saanut jäädä kasvamaan näiden kukkien keskelle. Jos nämä rikkaruohot olisivat saaneet kasvaa niin kasvaessaan ne olisivat tukahduttaneet ja vieneet ravinnon pois näiltä kukilta. Rikkaruohojen villiintyessä ja kasvaessa ne olisivat alkaneet varjostamaan kukkia, jonka seurauksena rikkaruohot olisivat peittäneet kukilta auringonvaloa.  Jumala alkoi puhumaan minulle tästä hyvin voimakkaasti ja Hän sanoi; nämä rikkaruohot ovat kuin synti, joka vie kasvutilaa ja tukahduttaa ihmisen sydämessä asuvan uskon. Silloin ymmärsin, että jokainen istutus, jota Jumala ei ole istuttanut on juurineen revittävä irti.

Huomasin myös sen, että hyötykasvin tai kukan pieni hentoinen taimi ei kestänyt sitä, jos sen viereltä revittiin rikkaruoho. Tapahtui niin, että rikkaruohon repiminen vei myös mukanaan pienen hentoisen taimen, siksi pienen hentoisen taimen ympäriltä ei voinut repiä rikkaruohoja. Pienen ja hentoisen taimen ympäriltä tuli hyvin varovaisesti nyppiä rikkaruohoja, koska ne olisivat muuten vaurioituneet. Kun hentoinen taimi sai rauhassa kasvaa ja vahvistua sekä oli kunnolla juurtunut kasvuympäristöönsä, niin sen jälkeen pystyi kaksinkäsin repimään rikkojaruohoja sen viereltä samasta maan mullasta, jossa niin kukantaimen kuin rikkojuuret kasvoivat. Kun kukan juuret olivat vahvistuneet, niin se ei vaurioitunut, vaan kesti rikkoruohojen pois repimisen jatkaen rauhassa kasvamistaan. Näin meidän tulee toimia rikkinäisten ja vasta uskoontulleiden kanssa, eli antaa heille aikaa kasvaa, etteivät he murru ja kuole pois uskosta, vaan saavat vahvistua Jumalan armossa ja rakkaudessa.

Jumalan armo, anteeksiantamus, rakkaus ja totuus olkoon meidän pukunamme sekä sydämemme asenne ja halu. Näin emme itse tuhoa itseämme vääryydellä, emmekä myöskään vahingoita lähimmäisiämme, vaan Jumalan armosta ja armossa teemme heille hyviä tekoja. Saakoon Jumalan rakkaus, totuus ja hyvyys siunata sinua, amen.

Petri Paavola 26.10.2011

 

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker