Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Herrassa Jeesuksessa

Raamattu opettaa iankaikkisen elämän Messias Herrassa Jeesuksessa olevan armolahja. Koska tästä aiheesta opetetaan harvoin, niin on syytä tutkia tätä aihetta Raamatun opetuksen valossa. Olen huomannut, että monilla uskovilla, joilla on vaikeuksia ymmärtää Jumalan sanaa tai elää käytännössä todeksi Jumalan sanan opetuksia on ongelmia pelastuksen ja Jumalan armon ymmärtämisessä. Jos perusta ei ole kunnossa, niin silloin koko rakennus on rakennettu väärien perustuksien varaan, joka tuottaa suuria ongelmia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.

 

Sisällys:
Synnin tunto
Jumalan lahjavanhurskaus
Opetuksen vahvistaminen
Pyhässä Hengessä vuodatettu Jumalan rakkaus
Jumalan armo ja lahja
Iankaikkinen elämä

 

Synnin tunto

Room 3:
10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;
12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.
13 Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;
14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.
15 Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,
16 hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,
17 ja rauhan tietä he eivät tunne.
18 Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."
19 ¶ Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

Raamatun opetuksen mukaan kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat synnin orjia. Tämän tähden kaikki ihmiset ovat Jumalan kirkkautta vailla. Raamattu opettaa, että lain kautta tulee synnin tunto. Raamatullinen laki sana tulee hepreankielen sanasta Torah, jonka tärkein merkitys on opetus sekä neuvo ja sen vähäisin merkitys on laki.

Itse asiassa Raamattu opettaa, että Jumalan sanan opetuksen kautta ihmiselle tulee synnin tunto. Tunto sana on kreikaksi epignosis, joka tarkoittaa tietää, tieto, ymmärtää, myöntää, tunnustaa. Kun ihminen lukee tai kuulee Jumalan sanaa, niin Pyhä Henki näyttää ihmiselle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion (Joh 16:8). Synnin tunto ei ole siis mikään erityinen tunnetila (tunteellinen kokemus), vaan tieto ja ymmärrys siitä, että ihminen on syntisenä rikkonut Jumalaa vastaan ja matkalla kohti kadotusta ja tarvitsee pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Tosin ihmiset ovat erilaisia ja joku voi kokea synnin tunnon voimakkaammin tunteiden tasolla kuin toinen. Kuitenkin riippumatta siitä kokeeko synnin tunnon tunteiden tasolla voimakkaasti tai ei, niin Raamatullinen synnin tunto on sen asian tiedostaminen ja ymmärtäminen, että on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan ja tarvitsee pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jumalan lahjavanhurskaus

Room 3:
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Sana vanhurskas tarkoittaa oikeamielistä. Ihminen joka ymmärtää olevansa syntinen sekä tarvitsevansa pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen saa Jumalan armosta lahjaksi vanhurskauden. Lahjavanhurskaus tarkoittaa sitä, että Jumala julistaa ihmisen oikeamieliseksi ja syyttömäksi synteihinsä Jeesuksen lunastustyön perusteella. Kun ihminen tulee synnin tuntoon (parannus, eli katumus ja mielenmuutos) ja uskoo Herraan Jeesukseen sekä siihen, että Jeesuksen sovitusveren kautta saamme syntimme anteeksi, niin Jumala julistaa meidät oikeamieliseksi sekä syyttömiksi synteihin, jotka olemme tehneet ollessamme jumalattomia.

Jumala armossaan ei rankaise jumalattomuudessa tehtyjä syntejä jos uskomme Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus on Jumalan armo, joka luetaan sen ihmisen hyväksi, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Koska ihminen ei kykene omin voimin voittamaan synnin orjuutta eikä elämään Jumalan tahdon mukaista elämää, niin Herra Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden, että uskon kautta Häneen saamme pelastua sekä uskon kautta Häneen meidät julistetaan syyttömiksi jumalattomuuden aikaisiin synteihimme. Jumalan armo on ihmeellinen asia, sillä Jeesuksen ansiot luetaan sen ihmisen hyväksi, joka tunnustaa syntinsä sekä uskoo Herraan Jeesukseen. Synteihinsä iankaikkisesti kuollut ei kuolekaan synteihinsä, vaan saa armon Jumalan silmissä Jeesuksen sovitustyön tähden. Jumala on totisesti hyvä ja armollinen Jumala, sillä Hän antaa syntiselle ihmiselle lahjaksi pelastuksen Jeesuksen ansioiden tähden.

Opetuksen vahvistaminen

Room 3:
27 Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta.
28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.
29 Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin,
30 koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta.
31 Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

Silloin kun uskomme Jumalan sanaan sen alkuperäisen opetuksen mukaan, niin ymmärrämme sen mitä Raamattu opettaa. Ihminen ei voi kerskata pelastuksesta tekojensa kautta, sillä se on pois suljettu Herran Jeesuksen sovitustyön tähden. Jumala pelastaa niin juutalaiset kuin pakanatkin uskon kautta Herraan Jeesukseen, ilman lain (Torah) tekoja. Usko ei kumoa eikä mitätöi Jumalan lakia (opetus). Koska laki sana tulee hepreankielen sanasta Torah, jonka päämerkitys on opetus, niin uskon kautta Herraan Jeesukseen vahvistetaan Jumalan sanan opetus (laki). Jumalan sanan opetuksen (laki) vahvistaminen uskon kautta Herraan Jeesukseen ei tarkoita vanhan liiton lakien vahvistamista ja niiden mukaan elämistä, sillä Jeesuksen uhrikuoleman kautta vanha liitto on kumottu ja opetuksen (laki) vahvistaminen tarkoittaa uskomista Herraan Jeesukseen Uuden Liiton opetusten mukaisesti. Uskon kautta Herraan Jeesukseen Jumalan sanan opetusten (laki) vahvistaminen tarkoittaa Uuden Liiton järjestyksen mukaista Jumalan sanan opetusta.

Pyhässä Hengessä vuodatettu Jumalan rakkaus

Room 5:
1 ¶ Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
2 jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.
3 Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä,
4 mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa;
5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Sen jälkeen kun Jumala on armostaan pelastunut meidät uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin meillä on rauha Jumalan kanssa sekä rauha sydämessä. Raamattu opettaa, että Jumalan rauha ja rakkaus lisääntyvät uskovalle pyhityselämän kuuliaisuuden kautta, eli kun opimme tuntemaan koko ajan enemmän Herraa Jeesusta (1 Piet 1:2, 2 Piet 1:2).

Varsinkin uskontien alussa uskova mittaa uskonelämää tunteidensa tasolla. Alussa tunteet heittelevät laidasta laitaan, jonka seurauksena rauhan kokeminen sydämessä heilahtelee rajusti puolelta toiselle. Uskoa ei voi perustaa omien tunteidensa varaan, vaan Jeesuksen sovitustyöhön ja Jumalan voimaan sekä Raamatun sanan opetukseen. Tunteet eivät määrittele uskoa, vaan Jumalan sanan totuus. Terve ja oikea usko sisältää myös tunteita (iloa Pyhässä Hengessä, rakkautta Pyhässä Hengessä, Jumalan mielen mukaista murhetta jne.), mutta tunteet eivät saa ohjata uskoa, vaan Jumalan sanan totuus Pyhässä Hengessä. Silloin kun usko ojentautuu Raamatullisella tavalla, niin Jumalan sanan totuus saa ohjata tunteita, eikä niin että tunteet ohjaavat uskovaa irrottautumaan Jumalan sanan totuudesta.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan rakkaus on vuodatettu uskovan sydämeen Pyhän Hengen kautta. Raamatun opetuksen mukaan uskova joka pitää  Jumalan käskyt rakastaa Jumalaa (uskoo ja elää Raamatun opetuksen mukaisesti). Rakkaus uskovan sydämessä kasvaa pyhityselämän kautta, kun uskova Jumalan sanan totuutta noudattaen kasvaa uskossa Herraan Jeesukseen.

Jumalan armo ja lahja

Room 5:
12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet-
13 sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;
14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva.
15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.
16 Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi.
17 Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. -
18 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;
19 sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.
20 Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi,
21 että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

Raamatun opetuksen mukaan syntiinlankeemuksen kautta synti ja synnin orjuus on tullut kaikkien ihmisten osaksi. Synti oli maailmassa ennen lakia (Jumalan sanan opetukset ja säädökset), mutta siellä missä syntiä ei lueta (ei tuoda esille), niin siellä Jumalan sana ei herätä ihmisen sydämessä synnin tuntoa ja halua pelastukseen. Tämän tähden Jumalan sanaa on julistettava maailmassa, että ihmiset voisivat pelastua iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään.

Room 5:15 sanoo ettei armolahjan laita ole sama kuin lankeemuksen, sillä yhden lankeemuksen kautta kaikki ovat kuolleet ja tulleet osallisiksi synnistä, mutta Jumalan armo ja lahja on paljon enemmän, koska Herran Jeesuksen armon kautta Jumalan armo ja lahja on tullut ylenpalttisesti monien osaksi. Room 5:15 oleva sana armolahja on kreikaksi kharisma, joka tarkoittaa armolahjoja kuten kielilläpuhuminen, profetoiminen, sairasten parantaminen jne.

Raamattu opettaa pelastumisen ja uskonelämän olevan armolahja. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen uskova saa heti uskoontultuaan kaikista tärkeimmän armolahjan, eli iankaikkisen elämän armolahjan. Herran Jeesuksen sovitustyö on kaikkein tärkeimmän armolahjan perusta. On Jumalan tahto, että uskovilla olisi enemmän ja useita armolahjoja, mutta koskaan ei tule unohtaa sitä, että uskoon tulemisen kautta uskova pääsee heti osalliseksi kaikkein tärkeimmästä armolahjasta. Raamatun lupauksen mukaan saamme pyrkiä pääsemään osallisiksi Jumalan muistakin armolahjoista kuin iankaikkisen elämän armolahjasta (1 Kor 12:31).

Pelastus on Jumalan armoa ja lahja. Yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, mutta Herran Jeesuksen vanhurskauden teko sovituskuoleman kautta on koitunut kaikille Häneen uskoville ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Jeesuksen sovitustyön tähden Jumala julistaa kaikki ne ihmiset syyttömiksi jumalattomuuden aikaisiin synteihinsä sekä oikeamielisiksi, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Pelastuminen, syyttömäksi ja oikeamieliseksi julistaminen on Jumalan lahja ja armoa Herran Jeesuksen sovitustyön tähden.

Jumalan sanan opetus (laki) tuli jäljestäpäin, että syntien rikkomus tulisi suureksi ja ihmiset näkisivät syntisyytensä sekä tarpeen pelastua uskon kautta Herraan Jeesukseen. Siellä missä synti on suureksi tullut, niin siellä on Jumalan armo tullut ylenpalttiseksi, koska vain Jeesus voi pelastaa ihmisen ja vain Jeesuksen kautta ihminen voi saada syntinsä anteeksi.

Synti hallitsee synnin orjaa ja synnin harjoittamisen lopullinen päämäärä on iankaikkinen kadotus. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan armon tulee hallita vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Herran Jeesuksen kautta. Ihminen ei voi pelastaa itseään kadotuksesta iankaikkiseen elämään, sillä pelastus on Jumalan lahja ja armoa. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan armo kasvattaa uskovia hylkäämään jumalattomuuden sekä maailmalliset himot (synti) ja Jumalan armo kasvattaa  uskovia elämään siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa (Jumalan tahdon mukaisesti).

Jumalan todellinen armo ei jätä uskovia synnin orjuuteen, sillä Jumala antaa Pyhän Hengen ja Jumalan sanan totuuden kautta uskoville voiman vapautua synneistä. Tämä ei tarkoita tulemista täydelliseksi, koska kukaan uskova ei voi tässä ajassa tulla täydelliseksi, mutta sitä se tarkoittaa, että huorintekijä saa voiman hylätä haureuden himon sydämestään, juomari ja päihderiippuvainen saa voiman hylätä päihteistä juopumuksen jne. Pyhä Henki kuolettaa lihan tekoja (synnin tekoja), eli Jumala Henki uskovan sydämessä vaikuttaa tahtomista ja tekemistä sillä tavalla, että uskova kuolee syntielämälle kuten haureuden himoille, katkeruudelle, kateudelle, pahan puhumiselle jne.

Iankaikkinen elämä

Room 6:
17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,
18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!
19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.
20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta.
21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema.
22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.
23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.


Raamatun opetuksen mukaan uskova on ollut ennen synnin palvelija, mutta pelastumisen jälkeen hänestä tulee vanhurskauden palvelija, jonka tulisi olla sydämessään kuuliainen Jumalan sanan opetukselle. Room 6:27 oleva kreikankielen sana didakhe tarkoittaa oppia ja opetusta.

Kun uskova on Jumalan armosta vapautettu synnin ja saatanan orjuudesta ja kun hän on tullut Jumalan palvelijaksi, niin hänet on kutsuttu Jumalan sanan totuuden mukaiseen Hengen pyhitykseen, joka tarkoittaa syntien hylkäämistä Pyhän Hengen voiman kautta ja uskossa ojentautumista ja kasvamista Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Pyhityksen loppu (päämäärä, täyttymys) on iankaikkinen elämä. Uskova ei voi pelastaa itseään kadotuksesta iankaikkiseen elämään pyhityselämän kautta, sillä pyhityselämän kautta Pyhässä Hengessä eläen Jumalan sanan totuuden mukaisesti pelastumme synnin turmeluksesta, joka vaikuttaa maailmassa synnin himojen ja halujen tähden (1 Piet 1:3,4).

Raamatun opetuksen mukaan synnin palkka on kuolema (iankaikkinen kadotus), mutta Jumalan armolahja (kharisma) on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme (Room 6:23). Iankaikkinen elämä uskon kautta Herraan Jeesukseen, pelastuminen Jumalan armosta sekä uskossa kasvaminen on jokaiselle uskovalle Jumalan armolahja (kharisma). Muista aina se, että pelastus, uskossa oleminen ja uskossa kasvaminen on Jumalan antama kaikkein tärkein armolahja, koska ilman sitä ihminen ei voi pelastua, eikä päästä iankaikkiseen elämään. Iankaikkisen elämän armolahjan perustus on Herran Jeesuksen sovintoveri ja sovitustyö. Raamatullisen uskon keskipiste on Herra Jeesus, Hänen verensä ja sovitustyönsä sekä ylösnousemus, sillä Herra Jeesus elää istuen Isänsä oikealla puolella. 

 

Petri Paavola 2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker