Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Imatran kohusaarna

Pastori Eero Jaakkolan saarna Tainionkosken kirkossa 30.6.2013 nousi valtakunnalliseksi uutiseksi, jonka media nimesi kohusaarnaksi. Monet luterilaisen kirkon työntekijät ovat paheksuneet saarnaa ja tuominneet sen asiattomaksi, joka ei edusta luterilaisen kirkon oppia.

Saarnan ja puheen Raamatun Jumalasta ja Hänen tahdostaan pitäisi perustua Jumalan sanaan, siksi aion käydä Jaakkolan saarnan läpi Raamatun sanan valossa. Raamatun sanan totuus näyttää sen oliko saarna oikea tai väärä.

 

Sisällys:
Jumalan armo ja laki
Avioero
Rahan epäjumalanpalvelus
Haureus
Nettiporno
Juopottelu
Naisille
Naispappeus
Onko Jeesus sinun Herrasi?
Homoseksuaalisuus
Turvaudu Jeesukseen ja Hänen armoonsa
Loppusanat


Jumalan armo ja laki


Eero Jaakkola:

Armoa teille ja rauhaa Jumalalta, meidänIsältämme, ja meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Minä tunnen suurta heikkoutta, kun nousen tänne puhumaan teille. Pyydän, että rukoilisitte minun puolestani, että Jumala antaisi minulle Pyhän Hengen, että Pyhä Henki puhuisi minun kauttani teille puhdasta Jumalan Sanaa.

Tämä Raamatun kohta, kun Jeesus sanoo, että minä teen teistä ihmisten kalastajia, se tarkoittaa sitä, että niin kuin nuo kalastajat laskivat verkot veteen, ne verkot keräsivät kaloja, kalat jäivät verkkoon pyydykseen, satimeen. Kalat uivat siihen verkon silmään, ja jäivät siihen kiinni, eivät päässeet eteen eivätkä taakse päin, ja heidät vedettiin venheeseen. Jumalan Sanaa julistetaan tällä tavoin. Apostolit julistivat sitä. Se on mitä Jeesus laittoi Pietarin tekemään. Se on mitä Jeesus on laittanut minut tekemään.

Tuo Jumalan verkko, mihin ihmiset tarttuvat kiinni, se on laki. Minä julistan teille tänään lain sanan. Abortti. Abortti on lapsen murha. Jumala vihaa jokaista, joka surmaa lapsen äidin kohtuun. Jumala vihaa lapsen murhaajaa. Jos sinä olet tehnyt lapsen murhan, niin se on tappamista, ja sinä olet tehnyt siinä synnin. Jos sinä olet sallinut tämän, jos olet katsonut sitä läpi sormien, niin sinä olet siihen syntiin osallinen.
 

Saarnan alkusanat olivat Raamatullisia ja Jumalan tahdon mukaisia. Raamatun sanan opetuksen mukaan Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi rukoilla oikeita sanoja voidakseen tuoda esille rohkeasti evankeliumin totuutta:

Ef 6:
18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
19 ¶ ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta,
20 jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niinkuin minun puhua tulee.

Mark 13:11 Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte; vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki.

1 Pie 1:12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.

Jaakkola tunnusti kokeneensa suurta heikkoutta aikeissaan puhua ihmisille Jumalan sanaa. Tämäkin on Raamatullista, sillä Raamatun sanan mukaan Jumalan voima ja tahto voi tulla täydelliseksi silloin kun ihminen kokee oman pienuutensa ja heikkoutensa Jumalan edessä turvautuessaan Jumalan apuun ja voimaan:

2 Kor 12:9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.

Oman heikkouden tunnustaminen on sama asia kuin oman pienuutensa tunnustaminen. Jos ihminen aidosti sydämessään julkisesti tunnustaa olevansa heikko ja pieni, niin se tarkoittaa sitä että hän ei ole ylpeä ihminen eikä nouse kenenkään yläpuolelle, vaan tuo esille Raamatun sanan totuuden ja Jumalan tahdon. Kun heikkouden vallassa oleva Herran Jeesuksen opetuslapsi julistaa Jumalan sanan totuutta siten että se käy kohti ihmisen sydäntä paljastaen hänelle hänen syntinsä, niin kyse ei ole siitä että sananjulistaja olisi kova tai tuomiohenkinen, vaan siitä että sanankuulija elää synnissä, josta hänen tulisi tehdä parannus, koska synnin harjoittaminen tavalla tai toisella aina tuhoaa ihmistä. Jumala rakkaudessaan kehottaa ihmisiä tekemään parannusta ettei synti pääsisi tuhoamaan heitä.

Room 6:13 älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.

Room 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Jaakkola sanoi saarnaavansa Jumalan lakia. Oikea ja Raamatullinen evankeliumi sisältää lain ja armon. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan sana näyttää synnin synniksi, mutta myös vapautuksen synneistä. Synnistä ja synnin tuomiosta vapautuminen tarkoittaa armoa. Jumala rakkaudessaan näyttää todeksi ihmiselle synnin, mutta myös poispääsyn siitä Herrassa Jeesuksessa olevan armon kautta. Jumalan armoon kuuluu myös rakkaus ja totuus. Herran Jeesuksen sovitustyön kautta ihmisellä on mahdollisuus nähdä ja tunnustaa syntisyytensä sekä tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen syntiensä anteeksisaamiseksi.

Kol 1:
12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

Room 3:
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

Raamattu opettaa todellisen Jumalan armon kasvattavan hylkäämään syntejä sekä kasvattavan elämään jumalisesti, eli Jumalan tahdon mukaisesti. Silloin kun ja jos Raamatullisessa julistuksessa (saarna) puhutaan synnistä, niin synnin ongelman ratkaisu tulee aina kertoa ihmisille. Parannuksen tekeminen synnistä johtaa jumaliseen elämään, eli Jumalan tahdon mukaiseen ratkaisuun. Täten synnistä puhuminen on aina Jumalan armoa, jos se tuodaan esille Raamatullisesti. Eero Jaakkolan saarnassa oli myös kehotus parannuksen tekemiseen.

Jaakkola sanoi abortin olevan murha sekä ihmisen elämän tappamista. Raamatun sanan mukaan äidin kohdussa oleva alkio tai sikiö on jo ihmistaimi Jumalan silmien edessä. Raamatun opetuksen mukaan raskaana olevan naisen hedelmän (ihmistaimi kohdussa) kuoleman aiheuttaminen oli kuolemalla rangaistava teko VT:n aikana. Uudessa Liitossa ei ole enää kuolemanrangaistuksia, mutta abortti on edelleen murha sekä ihmistaimen surmaamista ja tappamista.

Ps 139:16 Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.

2 Moos:
22 ¶ Jos miehet tappelevat keskenänsä, ja loukkaavat raskaan vaimon, niin että hänen täytyy hedelmänsä kesken synnyttää; ja ei kuoleman vahinko tapahdu: niin hän pitää rahalla rangaistaman, sen jälkeen kuin vaimon mies häneltä anoo, ja se pitää annettaman arviomiesten ehdosta;
23 Mutta jos kuoleman vahinko tulee, niin pitää hänen antaman hengen hengestä. (Vanha Biblia 1776)

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala on niin paljon rakastanut kaikkia syntiä tekeviä ihmisiä, että Hän antoi Poikansa Jeesuksen sovittamaan syntimme, että uskon kautta Häneen saisimme syntimme anteeksi. Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä, josta on todisteena evankeliumi Herrasta Jeesuksesta. Jos olet tehnyt abortin, niin saat syntisi anteeksi tunnustamalla syntisi sekä tekemällä parannuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

On totta, että jokainen aborttiin osallistunut on tehnyt syntiä Jumalaa sekä syntymätöntä ihmistaimea vastaan. Abortin suorittanut lääkäri, abortin hyväksynyt omainen tai ystävä sekä abortin tehnyt nainen ovat kaikki tehneet synnin hyväksyessään abortin. Jumala voi ja antaa sinulle syntisi anteeksi, kun sen tunnustat ja teet parannuksen uskomalla Herraan Jeesukseen. Abortista linkki: Abortti

Avioero


Eero Jaakkola:
Avioero. Jeesus sanoo: joka hylkää vaimonsa saattaa hänet tekemään huorin. Jokainen joka nai hylätyn, tekee huorin (Matt. 5:32). Jumala sanoo, että hän vihaa hylkäämistä(Mal. 2:16). Te voitte sanoa minulle, että Eero, sinä olet itsekin eronnut. Yksi avioero on takana, toinen avioero on kesken. Minä alistun tämän sanan alle. Jeesus sanoo: joka hylkää puolisonsa, se tekee huorin. Joka nai hylätyn, se tekee huorin. Minä alistun tuon sanan alle, myönnän että Jeesus sanoo sen oikein, tuomio on minun kohdallani oikea. Ja sinä et pääse pakoon tätä sanaa. Sinä et pääse tätä pakoon sillä, että pastorikin on eronnut, vaan sinun pitää tehdä parannus omassa elämässäsi Jeesuksen edessä.
 

Raamatun sanan mukaan oman aviopuolisonsa pettäminen toisen kanssa seksiä harrastamalla on syntiä. Samoin aviopuolison hylkääminen, eli avioeron ottaminen sen tähden kun huoruuden takia ottaa uuden puolison on syntiä Jumalan edessä. Raamatun mukaan on sallittua ottaa avioero, jos aviopuoliso tekee aviorikoksen harrastamalla seksiä toisen ihmisen kanssa. On myös mahdollista antaa anteeksi ja palata yhteen jos se on mahdollista.

En ota kantaa Jaakkolan avioeroihin, koska en tunne niiden taustoja. Se on kuitenkin selvää, että Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää itse sen totuuden mukaan, josta hän muille saarnaa. Sekin on totta, että jokaisen tulee tehdä parannus omasta huoruudestaan, eikä osoitella muiden huorintekemisiä, jos itse elää huoruudessa. Herran Jeesuksen opetuslapsella on tietenkin oikeus julistaa huoruuden ja aviopuolison pettämisen seksiä harrastamalla toisen ihmisen kanssa olevan syntiä, josta tulee tehdä parannus. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saisi elää huoruudessa eikä pettää omaa aviopuolisoaan.

Matt 19:9 Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin."

Mal 2:
14 Mutta te sanotte: "Minkätähden niin?" Sentähden, että Herra on todistaja sinun ja sinun nuoruutesi vaimon välillä, jolle sinä olet ollut uskoton, vaikka hän on sinun puolisosi, sinun aviovaimosi.
15 Niin ei tee yksikään, jolla on jäännöskään Hengestä. "Mutta kuinkas se yksi-?" Hän pyrki saamaan Jumalan lupaamia jälkeläisiä. -Ottakaa siis vaari hengestänne älkääkä olko uskottomat nuoruutenne vaimolle.
16 Sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala, ja sitä, joka verhoaa vaatteensa vääryydellä, sanoo Herra Sebaot. Siis ottakaa vaari hengestänne älkääkä olko uskottomat.

Jumala vihaa hylkäämistä, eli aviopuolison pettämistä seksin harrastamisen kautta. Jumalan viha ei kuitenkaan ole samanlaista kuin ihmisen viha. Ihmisen viha johtaa katkeruuteen, panetteluun, valehteluun, syrjintään sekä jopa murhaan tai surmaan. Jumalan vihan tarkoitus on näyttää ihmiselle todeksi synnin karmeus sekä miten ja millä tavalla synti tuhoaa ihmisen. Jumalan vihan tarkoitus on saada ihminen tekemään parannuksen, jonka kautta hän hylkäisi syntinsä, joka tuhoaa hänet. Jumalan viha on rakkautta ja oikeudenmukaisuutta, mutta miehen viha on ihmisiä tuhoavaa. 

Jaak 1:
19 ¶ Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan;
20 sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä.

Rahan epäjumalanpalvelus


Eero Jaakkola:

Silloin kun Jumalan sanasta luovutaan, niin silloin ihmisten elämässä tulee sellaiset synnit kuin epäjumalanpalvelus ja haureus. Tästä on Raamatun todistus alusta loppuun saakka, se tulee siellä uudestaan ja uudestaan Vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa. Tuo epäjumalanpalvelus, yleisin epäjumala meillä on raha. Jeesus sanoo: helpompi on kamelin mennä neulan silmästäkuin rikkaan päästä taivaaseen (Luuk. 18:25). Jeesus sanoo: kukaan ei voi palvella kahta herraa, kukaan ei voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Sillä hän on joko toista rakastava, toista vihaava, tai toista halveksiva ja toiseen liittyvä (Matt. 6:24). Jos raha on sinulle suuri jumala, ja määrää sinun tekemisesi, niin silloin Taivaan Isä on sinulle pieni. Silloin sinä liityt rahaan, sinä halveksit Jumalaa. Jos taas sinä rakastat Jumalaa, niin sinä vihaat rahaa. Näin Jeesus sanoo.
 

Eero Jaakkolan julistus on ihan Raamatullista kohdassa, jossa hän sanoi että silloin kuin Jumalan sanasta (totuudesta) luovutaan, niin ihmisten elämään tulevat epäjumalanpalvelus ja haureus. Uskon vastakohta on epäusko ja epäusko johtaa aina epäjumalanpalvelukseen sekä haureuteen. VT:ssa oleva haureus sana tarkoittaa hepreankielessä niin lihallista seksuaalista haureutta kuin myös hengellistä haureutta, eli uskomista vieraisiin jumaliin sekä Raamatun vastaisiin uskonnollisiin oppeihin.

Kun ihminen luopuu Jumalan sanan totuudesta epäjumalanpalveluksen haureus täyttää hänen sydämensä ja hengellinen haureus eksyttää hänet uskomaan valheita sekä elämään valheessa. Samoin kun ihminen luopuu Jumalan sanan totuudesta, niin hänen sydämensä altistuu lihan himon seksuaalisynteihin.

2 Moos 34:16 ja etteivät heidän tyttärensä, kun sinä otat heitä pojillesi vaimoiksi ja kun he kulkevat haureudessa jumaliensa jäljessä, viettelisi sinun poikiasikin haureudessa kulkemaan heidän jumaliensa jäljessä.

1 Aik 5:25 Mutta he tulivat uskottomiksi isiensä Jumalaa kohtaan ja juoksivat haureudessa maan kansojen jumalain jäljessä, niiden kansojen, jotka Jumala oli hävittänyt heidän edestänsä.

Hoos 4:12 Minun kansani kysyy puultansa, ja sen sauva sille vastaa; sillä haureuden henki on eksyttäväinen: haureudessa he ovat luopuneet tottelemasta Jumalaansa.

Hes 23:
11 ¶ Mutta hänen sisarensa Oholiba, vaikka näki tämän, oli himossaan vielä häntäkin riettaampi ja oli haureudessaan vielä riettaampi, kuin hänen sisarensa oli ollut haureudessaan.
12 Hän himoitsi Assurin poikia, jotka olivat käskynhaltijoita, päämiehiä, naapureita, pulskasti puettuja, ratsumiehiä, hevosen selässä ajajia, komeita nuorukaisia kaikki.
13 Silloin minä näin, että hän saastutti itsensä: sama oli tie kumpaisellakin.
14 Mutta hän meni vielä pitemmälle haureudessaan; kun hän näki seinään piirrettyjä miehiä, kaldealaisten kuvia, punavärillä piirrettyjä,
15 vyö vyötettynä kupeille, päässä muhkea päähine, sankarien näköisiä kaikki, Baabelin poikain muotoisia, joiden synnyinmaa on Kaldea,
16 niin hän silmän näkemältä sai himon heihin ja lähetti lähettiläitä heidän luoksensa Kaldeaan.
17 Niin Baabelin pojat tulivat ja makasivat hänen kanssaan hekumassa ja saastuttivat hänet haureudellaan, niin että hän saastui heistä. Sitten hänen sielunsa vieraantui heistä.
18 Mutta kun hän paljasti haureutensa ja paljasti häpynsä, niin minun sieluni vieraantui hänestä, niinkuin minun sieluni oli vieraantunut hänen sisarestansa.

Eero Jaakkola puhui ihan oikein sanoessaan yleisimmän epäjumalan olevan raha. Raha on monen ihmisen epäjumala. Raha itsessään ei ole syntiä, eikä siinä itsessään ole väärää. Raamattu opettaa rahan himon olevan syntiä. Alkutekstin mukaan on kyse rakkaudesta rahaan. Ihminen joka rakastaa rahaa on rahan himon vallassa. Raamatun opetuksen mukaan rahan himon ja rikastumisen toivon ja halun tähden monet ihmiset lankeavat monenlaisiin kiusauksiin, synnin ansoihin sekä monenlaisiin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka johdattavat ihmisen turmioon ja kadotukseen.

Raamattu opettaa myös että rahan himon tähden monet ihmiset ovat eksyneet pois uskosta ja siten lävistäneet oman sydämensä monenlaisella tuskalla ja ahdistuksella. Rakkaus rahaan on rahan himoa ja ahneutta, jota esiintyy paljon Suomen maassa. Silloin kun ihmisellä on terve suhtautuminen rahaan, eli hän tyytyy elantoonsa eikä himoitse rahaa, niin hänellä on oikea ja terve suhde rahaan. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee välttää rahan himoa ja sen sijaan tavoitella Jumalan vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa ja rakkautta totuudessa.

1 Tim 6:
8 mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.
9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.
10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.
11 Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.

Herra Jeesus sanoi että kukaan ihminen ei voi palvella kahta herraa, sillä hän joko rakastaa toista tai vihaa toista. Jeesus jatkoi sanoen, että ihminen liittyy sen puolelle, jota hän rakastaa ja hän halveksuu sitä mitä hän vihaa. Jos ihminen rakastaa Jumalaa, niin hän osaa suhtautua terveellä tavalla rahaan, eikä hän vihaa rahaa. Jos ihminen rakastaa rahaa ja omaisuutta, niin hän vihaa Jumalaa. Silloin kun ihminen on pannut toivonsa rahaan ja himoaa sitä, niin hän vihaa Jumalaa, koska Jumala sanoo sanassaan rahan hiomon olevan syntiä. Olen itse nähnyt monien rikkaiden ihmisten halveksuvan ja vihaavan Jumalaa. Joillakin heillä viha Jumalaa kohtaan esiintyy pilkkana Jumalaa kohtaan. Joillakin taas on tarve vääristellä Jumalan sanan opetusta. Jumalaa pilkkaava ihminen joka rakastaa ja himoitsee rahaa pilkkaa Jumalaa usein sen takia, koska Jumala tuomitsee sanassaan rahan himon. Rahan himo tuo ihmisen sydämeen halveksunnan Jumalaa kohtaan. Rahan himostakin voi tehdä parannuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Matt 6:
24 Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.
25 ¶ Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?
26 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?

Haureus


Eero Jaakkola:

Haureus. Kävin tuossa avioeroa läpi. Tämä Imatra, olen täällä vuodesta 2004 asti ollut, tämä on melkoinen haureellinen kattila. Täällä avioliitot rikotaan pitkin ja poikin, tehdään lapsia kuka kenenkin kanssa, hypitään kenen sängyssä hyvänsä. Tätä tekee sekä seurakunnan työntekijät, että tavallinen kansa. Tämä on yhtä haureellista kattilaa koko Imatra. Sanoutukaa siitä irti, tehkää parannus omassa elämässänne. Nuhdelkaa kurittomia. Tehkää tiettäväksi se, että Jumala on pyhä. Haureelliset eivät pääse taivaaseen (Ef. 5:5).
 

Eero Jaakkola saarnasi tässä tosiasioita. On varmasti totta, että Imatralla huoruuden takia rikkoutuu monia avioliittoja sekä haureutta harjoitetaan monin tavoin. Sekin on varmasti totta, että Imatralla haureellisista suhteista syntyy lapsia monen eri ihmisen kanssa. Imatra ei ole tässä asiassa muita kaupunkeja tai kuntia pahempi, sillä haureuden synti on pesiytynyt voimakkaasti kaikkiin suomalaisiin kaupunkeihin ja kuntiin.

En tiedä enkä tunne Imatran seurakunnan työntekijöiden henkilökohtaista elämää, joten en voi siihen sanoa yhtään mitään. Se on kuitenkin totta, että monissa kaupungeissa ja kunnissa luterilaisen kirkon työntekijöitä elää haureudessa sekä monien kirkon työntekijöiden avioliitto on rikkoutunut huoruuden tähden.

Jaakkolan kehotus parannukseen tekoon haureudesta on Raamatullinen kehotus ja opetus. Raamattu opettaa myös nuhtelemaan kurittomia ja synnin harjoittajia. Raamatun opettaa että synnistä nuhtelu tulee tehdä hengellisesti, eli sävyisästi lähimmäisiään rakastaen. Raamattu opettaa Jumalan olevan pyhä. Jaakkola sanoi myös totuuden siinä, että haureelliset eivät pääse taivaaseen, sillä pelastuakseen ihmisen on tehtävä parannus ja uskottava Herraan Jeesukseen.

Hebr 13:4 Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.

Gal 6:1 Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen.

Jes 54:5 Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi, Herra Sebaot on hänen nimensä, sinun lunastajasi on Israelin Pyhä, hän joka kaiken maan Jumalaksi kutsutaan.

Apt 26:
17 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän
18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’
19 Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,
20 vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.


Nettiporno


Eero Jaakkola:
Nettiporno on nykyään täysin riistäytynyt käsistä. Uskovatkin miehet katsovat sitä, saati sitten tavallinen kansa. Sanoutukaa siitä irti. Jeesus sanoo: Jos kätesi viettelee sinua, hakkaa se irti ja heitä se pois. Parempi sinun on mennä käsipuolena taivaaseen kuin kumpikin käsi tallella helvettiin. Jos silmäsi viettelee sinua, niin revi se irti päästäsi, ja heitä se luotasi. Parempi sinun on mennä silmäpuolena taivaaseen kuin joutua helvettiin kumpikin silmä tallella (Matt. 18:9). Jos minä voisin päästä synnistä irti sillä, että minä repisin silmäni irti päästä, minä tekisin niin. Jos minä pääsisin synnistä eroon sillä,että minä hakkaisin käteni irti, minä hakkaisin sen. Niin paljon minä vihaan syntiä. Minä vihaan tätä lihaa, mikä minulla on, joka tekee syntiä.
 

On varmasti totta, että monet ihmiset katselevat nettipornoa, tässäkin kohdassa Jaakkola puhui totta. Jotkut uskovat miehet katselevat nettipornoa, mutta ei kaikki. Herraan Jeesukseen juurtunut ja kypsynyt uskova mies ei katsele nettipornoa, koska se on syntiä. Nettiporno on tämän päivän suuri vitsaus. Nettipornostakin voi tehdä parannuksen sekä vapautua siitä uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Herra Jeesus sanoi, että jos käsi tai jalka viettelee tekemään syntiä, niin hakkaa se poikki, sillä on parempi mennä iankaikkiseen elämään käsipuolena tai jalkapuolena kuin molemmat kädet tai jalat tallella joutua kadotukseen. Herra Jeesus käytti voimakasta kielikuvaa kuvaamaan sitä kuinka kauhea ja paha asia synti on. Jeesus ei tarkoittanut, että hakkaat kätesi poikki tai revit silmät päästäsi, vaan että varjelet sydämesi syntiä tekemästä, koska synti tuhoaa ja kadottaa ihmisen iankaikkisesti. Vertaus oli siksi voimakas, että ihminen ymmärtäisi kuinka vakava asia synti on.


Matt 18:
7 ¶ Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee!
8 Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat kädet tai molemmat jalat tallella, heitetään iankaikkiseen tuleen.
9 Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvetin tuleen.

Juopottelu


Eero Jaakkola:
Juopottelusta. Perkele on tarttunut ihmisiin kiinni täällä, tälläkin hetkellä Imatralla vietetään juopottelun juhlaa (BigBand festivaali). Olen itse ollut kadulla todistamassa, olimme eilen illalla siellä evankelioimassa helluntaiseurakunnan kanssa ja sinne tulleen lähetysporukan kanssa. Perjantai-iltana oltiin ja eilen myös. Ja olin katselemassa sitä touhua siellä. Perkele on tarttunut heidän käteensä kiinni, kädessä on pullo kiinni, käsi juottaa heille sitä viinaa. Perkele on tarttunut heihin kiinni, he palvelevat perkelettä. Viina tekee heistä orjiaan. Kuningasalkoholi. Sanoutukaa te siitä irti. Sanokaa ihmisille, jotka juovat, että juomarit eivät pääse taivaaseen (1. Kor. 6:10). Sanokaa heille: lopettakaa juominen. Älkää antako heille rahaa, älkää antako heille ruokaa. Käskekää heidän tehdä parannus, turvautua Jeesukseen. Minä tiedän ihmisiä, jotka kuolevat viinaan seuraavaksi. Tämä ei ole mikään kevyt pila, vaan tämä on elämän ja kuoleman kysymys. Julistakaa sota viinaa vastaan. Se tuhoaa ihmisiä, se tuhoaa heidän elämänsä, se vie heidät helvettiin.
 

Jaakkola puhui totta siinä, että BigBand festivaaleilla käy paljon juopuneita ihmisiä. Sekin on totta mitä Jaakkola sanoi, että juovuksissa oleva ihminen on synnin ja perkeleen orja, palvellen perkelettä. Raamattu sanoo juopumuksen olevan syntiä ja synnin harjoittamisen olevan synnin palvelemista (sama asia kuin palvella perkelettä).

Room 6:17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,

1 Joh 3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

Jaakkola puhui siinäkin totta, että juomarit eivät pääse Jumalan valtakuntaan. Jaakkolan ohje juomareita varten oli Raamatullinen ja oikea missä hän käski juomareita tekemään parannuksen ja turvautumaan Jeesukseen. Tiedän itse monia ihmisiä, jotka ovat kuolleet juoppouden takia. Tämä on tosiaankin elämän ja kuoleman kysymys, sillä juoppous tuhoaa ihmisen elämän ja vie hänet iankaikkiseen kadotukseen.

1 Kor 6:10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Matt 25:46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

2 Tess 1:9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

Room 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Naisille


Eero Jaakkola:

Naisille. Niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa, minä tahdon että vaimot ovat alamaisia. Minä en salli, että vaimot opettavat, vaan olkoot hiljaa, kysykööt kotona mieheltään. Sillä miestä ei petetty, vaan vaimo petettiin ja joutui rikkomukseen. Ja näin on kaikissa pyhien seurakunnissa. Minä en salli, että vaimo opettaa, vaan olkoon hän alamainen. (1Kor 13.33, Ef 5.22, Kol 3.18, 1Tim 2.12, 1Piet 3.1)

Tämä on Jumalan sana. Tämä on sana, jonka Paavali on saanut Pyhältä Hengeltä. Hän on sanonut sen usealle seurakunnalle. Se on meillä Raamatussa. Paavali vetoaa syntiinlankeemukseen eli hän menee ajassa taaksepäin noin 4000 vuotta. Hän vetoaa siihen, että nainen petettiin. Syntiinlankeemuksen seurauksena Jumala sanoi naiselle: mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua hallitseva (1.Moos. 3:16). Mitä tuo sana tarkoittaa? Selitys löytyy seuraavasta luvusta 1Moos. 4. kun Jumala sanoo Kainille, jonka viha on syttynyt ja hän haluaa tappaa veljensä Aabelin, Jumala sanoo hänelle: synnin halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä (1. Moos.4:7). Nyt tässä käytetään samoja sanoja, kun naiselle sanotaan että mieheesi on sinun halusi oleva, mutta hän on sinua hallitseva. Se tarkoittaa sitä, että naisella on halu nousta miehen rinnalle ja hänen yläpuolelleen. Ja mies tulee häntä torjumaan, työntämään takaisin omalle paikalleen. Tämä on juuri se, mitä me näemme maailmassa tapahtuvan.

Nyt Suomessa on sotien jälkeen käynyt sillä tavoin, että naiset ovat hyvin suurella joukolla nousseet pois tuosta alamaisuuden asemasta. Se on 60-luvulla saanut alkunsa. He eivät enää ole suostuneet alamaisuuteen perheessä. He ovat heittäneet pois alamaisuuden. Tämän seurauksena perheet ovat menneet nurin. Riita tulee perheeseen, naiset eivät ole omalla paikallaan, he eivät suostu alamaisen asemaan, ja siitä tulee sota miehen ja naisen välille. Nyt 40-50 vuotta myöhemmin me näemme että perheet ovat Suomessa täysin tuhoutuneet. Lapset katsovat äitiään, joka ei suostu alamaisuuteen. Lapset eivät itsekään suostu alamaisuuteen vanhemmille, vaan he nousevat kapinaan. Nyt ei meillä ole kouluissa enää mitään järjestystä. Meidän yhteiskuntamme on aivan sekaisin.
 

Raamatun sanan mukaan koska mies luotiin ennen naista ja Eeva antoi perkeleen pettää itsensä, niin sen seurauksena nainen ei saa toimia seurakunnassa paimenen tehtävissä eikä hallita ja johtaa miestä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että nainen ei saisi puhua yhtään mitään seurakunnassa tai palvella seurakunnassa. Naisilla on oikeus puhua ja palvella seurakunnassa, mutta paimenen tehtävä on vain miehiä varten. Kyse ei ole siitä, että nainen olisi miestä huonompi, vaan siitä että Jumala on sanassaan ilmaissut tahtonsa olevan se, että vain miehet voivat toimia seurakunnan johtotehtävissä (paimenina).

Mies lankesi myös syntiin paratiisissa ja tästä syystä hänen tulee rakkaudella ja viisaudella toimia johtajana perheessä. Miehet ja naiset ovat yhtä syntisiä Jumalan edessä sekä parannuksen tehtyään yhtä arvokkaita sekä pelastuneita Jumalan edessä.

Jumalan silmissä naiset ja miehet ovat yhtä arvokkaita, mutta heillä on erilaisia tehtäviä ja ominaisuuksia perheessä, seurakunnassa sekä ihmisinä. Jumala on uskonut naiselle erittäin tärkeän tehtävän kantaessaan kohdussaan uutta elämän alkua. Jumala ei antanut miehelle tätä tehtävää, vaan naisille. Naisilla on myös monia muita tärkeitä tehtäviä niin perheessä kuin seurakunnassa. Nainen voi toimia esimerkiksi seurakunnassa evankelistana sen jälkeen kun Jumala on hänet kutsunut siihen palvelutehtävään.

Paavalin opetus Korinttolaiskirjeessä ettei nainen saisi puhua seurakunnassa, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa ei tarkoita sitä, että naisen tulee olla vaiti ja hiljaa seurakunnan kokoontumisessa. Kun tutkimme koko Raamatun UT:n ilmoituksen, niin näemme selvästi kuinka naisilla oli lupa puhua seurakunnassa. Korinton tapaus ei voi tarkoittaa muuta kuin, että Korinton seurakunnassa esiintyi naisia, jotka käyttäytyivät häiritsevästi kokoontumisessa. Koko Raamatun sanan opetuksen valossa on epäraamatullista sanoa ja opettaa ettei nainen saa puhua seurakunnassa, vaan hän tulee olla vaiti ja hiljaa.

Kun tutkitaan koko Raamatun ilmoitusta sekä Herran Jeesuksen ja apostoli Paavalin opetusta aiheesta, niin päädymme siihen lopputulokseen, joka osoittaa että naisille annetaan yhtä suuri arvo kuin miehille. Samoin Raamattu opettaa, että naisten oli luvallista puhua sekä palvella Jumalaa seurakunnassa.

Raamatun kohta joka sanoo, että nainen vaietkoon seurakunnassa on tekstiyhteydessä, jossa puhutaan seurakunnan kokoontumisen yhteydessä esiintyvästä epäjärjestyksestä. Eli toisin sanoen Korinton seurakunnan kokoontuessa yhteen siellä esiintyi epäraamatullista järjestystä koskien uskovien keskinäistä rakentumista uskon asioissa. Samassa luvussa Paavali tuo esille kuinka esim. kielilläpuhumisen yhteydessä esiintyi epäjärjestystä. Tämän nuhteen hän antoi niin miehille kuin naisille. Paavali siis antoi tasapuolisesti "nuhdetta", myös miehille ei vain naisille.

Korinton seurakunnan yhteisessä kokoontumisessa oli vaimoja, jotka koko ajan kyselivät kaikenlaista miehiltään. Tämä häiritsi yhteistä kokoontumista ja tässä suhteessa ei naisella (vaimoilla) ollut lupaa puhua, vaan he voivat kysellä kotonaan miehiltänsä asioista, jotka mieltä askarruttavat. Seurakunnassa on toki tietenkin tilaa myös kysymyksille, mutta uskon, että näiden vaimojen kohdalla oli kyse "häiriöstä", jotka tapahtuivat opetuksen aikana, profetian aikana jne. Kaikkien tulee antaa tilaa Jumalan Hengen toiminnalle eikä sitä saa häiritä koko aikaa kaikenlaisilla kysymyksillä. Siitä oli varmasti kyse. Korostan vielä, että terveeseen seurakuntaan kuuluu myös kysymysten esittäminen, mutta niitä ei saa esittää toisen puheen päälle. Tästäkin oli varmaan kyse, että nämä vaimot puhuivat ja kysyivät kysymyksiä, silloin kun joku muu oli äänessä tai jonkun armolahja oli käytössä, esim. kielillä puhuminen ja sen selitys jne.

Muualla Raamattu UT:ssa osoittaa naisilla olevan profetian lahjoja sekä sen, että naiset osallistuivat seurakunnan kokoukseen rakentaen seurakuntaa niiden armoitusten ja lahjojen kautta, joita Herra on heille antanut. Näin on selvää, että kokonaisilmoituksen valossa naisen ei tarvitse olla mykkä seurakunnassa, eikä hänellä ole seurakunnassa puhekieltoa. Naisilla on siis ihan sama oikeus puhua kuin miehilläkin Jumalan seurakunnassa.

Apt 21:8,9: Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä, ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli neljä tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja.

Edellä oleva Raamatun kohta tuo selkeästi esille sen ettei naisen tarvitse olla hiljaa seurakunnassa. Profetoimisen lahja on lahja, jota käytetään seurakunnan keskuudessa. Filippuksen tyttärillä oli profetoimisen lahja, jota he käyttivät seurakunnan kokouksissa.

Tuon vielä sen esille, että Herran Jeesus ja esim. apostoli Paavali arvostivat naisia todella paljon. Meidän tulee muistaa ja ymmärtää, että Herra Jeesus oli itse ilmestyksen kautta opettanut Paavalia. Paavalin opetuksesta tulee esille se kuinka paljon Herra Jeesus ja Paavali arvostivat naisia:

Gal 1:
11 Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
12 enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut.

Ef 5:
24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,

Herra Jeesus ja apostoli Paavali opettavat miehiä rakastamaan vaimojaan samalla tavalla kuin Herra Jeesus rakasti ja rakastaa seurakuntaansa. Voiko nainen enää saada suurempaa arvoa? Ei voi, sillä naisen osa on ylen suuri ja arvostettu Raamatun sanan opetuksessa (Jumalan tahto). Raamatun Jumala arvostaa naisia todella paljon ja antaa heille suuren arvon, jonka kautta aviomiehen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin Herra Jeesus rakastaa seurakuntaansa. Tämä tarkoittaa sitä, että miesten tulee arvostaa naisia todella paljon ja aviomiesten tulee rakastaa vaimojaan Jeesuksen rakkaudella. Jumala on asettanut ja antanut naiselle turvallisen paikan elää miehensä rinnalla, jonka tulee rakastaa ja arvostaa vaimoaan ylen suuresti.

Raamattu opettaa myös vaimon alamaisuutta miestään kohtaan. Tämä ei tarkoita diktatuuria ja alistamista, vaan suostumista Jumalan asettamaan järjestykseen, jossa mies on vaimon pää, joka tarkoittaa, että miehen tulee olla vaimoansa kohtaan rakastava ja turvallinen johtaja. Vaimon alamaisuus aviomiestään kohtaan on siten naiselle turvallinen suojapaikka.

Itse näen niin, että synti on pettänyt niin miehet kuin naiset. Monet miehet eivät rakasta vaimojaan, eivät anna suojaa ja turvaa, vaan tekevät syntiä vaimojaan vastaan. Samoin monet naiset eivät suostu olemaan alamaisia (Raamatun terve alamaisuus) aviomiehilleen, vaan tekevät syntiä miehiään kohtaan. Näin perheet ovat menneet nurin ja rikki eivätkä lapset näe tervettä miehen ja naisen mallia. Lapset oppivat toimimaan vanhempiensa tavoin jatkaen vanhempiensa esimerkin mukaan syntisiä toimintatapoja.

Naispappeus


Eero Jaakkola:
Ja nyt kaikkein viimeisimmäksi meidän kirkkomme on sekaisin. Tämä kirkko on sekaisin siksi, koska on hyväksytty naispappeus vuonna 86. Tässä mennään selvää Jumalan sanaa vastaan. Piispankokouksen mietintö, olen tästä keskustellut piispankokouksen sihteerin Olli-Pekka Lassilan kanssa, joka tätä asiaa oli päättämässä. He myöntävät aivan avoimesti, että Raamatun kanta naispappeuteen on kielteinen. Se oli näille päätöksen tekijöille täysin selvä. Ja he ottavat tähän tuon mietintönsä, että Raamatun kanta naispappeuteen on kielteinen, ja sitten he päättävät, että me teemme kuitenkin näin.

Tässä on menty Jumalan sanaa vastaan. Tässä on harhaoppi hyväksytty meidän kirkossamme. Minun tehtäväni on julistaa harhaoppeja vastaan. Olen pappisvalassa luvannut, että Jumalan sana on minun ylin auktoriteetti, ja minä en saa julkisesti suosia enkä salaisesti edistää sitä vastaan sotivia oppeja. Nyt meillä on tässä selvä oppi kirkossamme, joka sotii Jumalan sanaa vastaan. Sanoutukaa siitä irti. Tehkää siitä parannus. Tämä ei ole mikään pikkuasia, vaan kun te hyväksytte naispappeuden, niin te päästätte irti Jumalan sanasta. Silloin perkele murtautuu sisään teidän sydämeenne tehden vahinkonsa ennen kuin kukaan huomaa.

Se mitä naispappeus on tuonut mukanaan on, että ihmiset päästävät irti Raamatun sanasta. Ihmiset katsovat meitä pappeja, ja sanovat mielessään että jos ei pappikaan pidä Raamatusta kiinni, niin miksi minun pitäisi? Nyt me olemme tilanteessa, jossa suomalaiset hyvin yleisesti eivät enää pidä Raamatusta kiinni. Raamattu ei ole heille auktoriteetti, he eivät ojenna elämäänsä sen mukaan. Joka elää Jumalan sanasta irrallaan, hän häpäisee keskuudessamme Jumalan nimen. Tämä on Katekismuksen opetus. Tämä on se, mitä me näemme tapahtuvan meidän kirkossamme, kirkkoon kuuluvien keskuudessa ja koko Suomessa. Ne, jotka päästävät Jumalan sanasta irti, he häpäisevät keskuudessamme Jumalan nimen, ja heidän elämäänsä tulee epäjumalanpalvelus ja haureus. Tämä on juuri se, mitä me näemme tapahtuvan.
 

Ennen kuin käsittelen kirkon naispappeutta, niin tuon esille Raamatun opetuksen Uuden Liiton pappeudesta sekä seurakunnan johtamisesta. Raamattu opettaa jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen (naiset ja miehet) kuuluvan Uuden Liiton järjestyksen mukaiseen kuninkaalliseen papistoon, joka pyhänä ja kuninkaallisena papistona julistaa ja todistaa Jumalan suurista ja jaloista teoista. 

1 Piet 2:
5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.
6 Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva".
7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi"
8 ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.
9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja," joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
10 te, jotka ennen "ette olleet kansa," mutta nyt olette "Jumalan kansa," jotka ennen "ette olleet armahdetut," mutta nyt "olette armahdetut".

Raamattu opettaa, että paikallista seurakuntaa johtavat miehet, jotka ovat paimenia, kaitsijoita, vanhimpia sekä johtajia.

1 Tim 3:2 Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan,

Raamatun sanan totuuden valossa luterilaisen kirkon johtajuusjärjestys on epäraamatullinen, sillä Raamatun mukaan paikallista seurakuntaa eivät johda, kirkkoherra tai pappi, vaan paimenet (kaitsijat ja vanhemmat, eli ryhmä miehiä jotka ovat miehiä; yksi ihminen ei saa johtaa seurakuntaa). Kirkon johtajuus on kokonaisuudessaan epäraamatullinen.

Raamatun opetuksen mukaan naiset eivät voi toimia seurakunnan johtotehtävissä ja kun kirkon naispappeus tarkoittaa naisen toimimista johtotehtävissä, niin silloin naispappeus on epäraamatullista ja vastoin Jumalan sanan opetusta.

Eero Jaakkola on siinä oikeassa, että kirkon opettama naispappeus on harhaoppi (väärä opetus), koska se on epäraamatullinen ja Jumalan sanan vastainen opetus. Jaakkola on myös siinä oikeassa, että Herran Jeesuksen opetuslapsen tehtävänä on myös paljastaa vääriä oppeja sekä kehottaa ihmisiä tekemään parannusta vääristä opeista.

Ef 5:11 älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.

2 Tim 4:
1 ¶ Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:
2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

Naispappeus on yksi monista vääristä opetuksista, joita monet kirkon työntekijät opettavat nykyisin.

Onko Jeesus sinun Herrasi?


Eero Jaakkola:
Minä kysyn sinulta suoraan: onko Jeesus Kristus sinun Herrasi? Käsi ylös kaikki, joiden Herra on Jeesus Kristus. Käsi ylös. Käsi ylös kaikki, joiden Herra on Jeesus Kristus. Hyvä, voitte laskea kätenne. Jos joku ei nostanut kättään ylös, niin sinä kuulut perkeleelle. Jeesus sanoo: jos joku tunnustaa minut ihmisten edessä, minä tunnustan hänet Jumalan edessä. Mutta joka ei tunnusta minua ihmisten edessä, häntä en minäkään tunnusta Jumalan edessä (Matt.10:32-33).

Perkele tekee työtään meidän seurakunnassa, tempaa pois meiltä sanaa. Se ei riitä, eikä hän lakkaa millään muotoa siihen, että käydään naisten alamaisuutta vastaan, ja laittaa meidät sitä vastaan kapinoimaan ja rikkomaan. Vaan se menee aina siihen asti, että uskotko että Jeesus on syntynyt neitseestä. Ihmiset päästävät tästä sanasta irti. Uskotko että Jeesus on kuollut sinun syntiesi puolesta. Ihmiset päästävät tästä sanasta irti. He eivät usko siihen. Uskotko että Jeesus on noussut kuolleista? He eivät usko sitä enää. Tämä on todettu tilastoissa. Usko Jeesuksen ylösnousemiseen on romahtanut viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa. Se on romahtanut vajaasta70%:sta runsaaseen 30%:iin. Ihmisiltä kun kysyy kadulla, että uskotko että Jeesus on noussut kuolleista, niin se on romahtanut. Perkele ottaa meiltä pois sanaa meidän suustamme ja sydämestämme.
 

Eero Jaakkola puhui myös Raamatullisesti tässäkin kohdassa, jossa hän sanoi sellaisen ihmisen kuuluvan perkeleelle, joiden sydämessä Jeesus ei ole Herra. Siinäkin Jaakkola puhui Raamatullisesti missä hän siteraa Raamatun kohtaa (Matt 10:32,33), joka sanoo Jeesuksen tunnustavan sellaisen ihmisen Isän edessä, joka tunnustaa Jeesuksen Herraksi ihmisten edessä, mutta joka ei tunnusta Jeesusta ihmisten edessä, niin sellaista ihmistä Jeesus ei tunnusta Isänsä edessä.

Tämä tarkoittaa sitä, että kukaan ei voi olla salaisesti uskossa Jeesukseen eikä oma salainen henkilökohtainen usko riitä pelastukseen, koska usko Herraan Jeesukseen tulee tunnustaa julkisesti ihmisten edessä. Jumala antaa jokaiselle Herran Jeesuksen opetuslapselle rohkeuden ja voiman tunnustaa uskonsa ihmisten edessä.

Joh 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy,

1 Joh 3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

2 Kor 4:5 Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.

Joh 1:
12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

Luterilaisen kirkon liberaaliteologit opettavat ettei Herra Jeesus syntynyt neitseestä, eikä Jeesuksen ylösnousemusta ole tapahtunut. Osaksi tämän tähden monet ihmiset eivät usko neitseestä syntymiseen eikä ylösnousemukseen. Kirkon sisällä on ihmisryhmä, joka vastustaa Jumalan sanan totuutta sekä vääristää Raamatun opetuksia. Raamatun opetuksen mukaan seurakuntaan kuuluu vain uskossa olevia ihmisiä, jotka eivät vääristä Raamatun totuutta, vaan uskovat siihen pitäen lujasti kiinni Jumalan sanan totuudesta. Kirkko ei ole Jumalan sanan todistuksen mukaan Raamatullinen seurakunta, koska kirkkoon kuuluu myös jumalattomia ihmisiä, jotka vääristelevät Jumalan sanan opetuksia.

Kirkon sisällä olevien uskovien tulisi jättää kirkko ja sen jumalattomat sanan vääristelijät ja liittyä (liittyminen tarkoittaa uskovien yhteen kokoontumista seurakuntana) seurakuntayhteyteen ja uskovien yhteyteen, joka koostuu ainoastaan Herran Jeesuksen opetuslapsista, sillä Raamatun sanan mukaan Jumalan seurakuntaan ei voi eikä saa kuulua jumalattomia ihmisiä. Raamatussa on kehotus uskoville ihmisille lähteä pois uskonnollisista instituutiosta, joihin kuuluu jumalattomia ihmisiä (Babylon). Ulos lähteminen tarkoittaa parannuksen tekemistä Jumalan sanan totuuden mukaan, eli ojentautumista sanan mukaan liittymällä ainoastaan uskovista koostuvaan seurakunnan yhteyteen. Tämä on Jumalan sanan ilmoitus ja Jumalan tahto!

On helppo sanoa toisille, että tehkää parannus, mutta meidän on myös itse tehtävä parannusta siinä kohdassa, jossa elämme Raamatun sanaa vastaan. Uskovien ja uskomattomien yhdessä muodostama seurakuntayhteys on Jumalan sanaa vastaista, siksi uskovan tulee tehdä tässä kohden Jumalan tahto ja jättää sellainen yhteys ja liittyä seurakuntayhteyteen, joka muodostuu vain Herran Jeesuksen opetuslapsista. Silloin uskomattomien on mahdotonta kuljettaa seurakunnan sisälle sisältä käsin harhaoppeja, kun he eivät kuulu seurakuntaan ja Raamatun mukaan uskomattomat eivät kuulu Jumalan seurakuntaan. Meidän tulee tässäkin asiassa uskoa Raamattua ja ojentautua sen mukaan!

Ilman neitseestä syntymistä ei ole pelastusta, sillä Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus syntyi neitseestä Pyhän Hengen siittämänä. Herra Jeesus oli sekä ihminen, että Jumala ja Jumalan Poika ja siksi Hän kykeni elämään synnittömän elämän ja sovittamaan verensä ja kuolemansa kautta niiden synnit, jotka uskovat Häneen. Tämän todistuksena on ylösnousemus, sillä Herra Jeesus elää antaen syntejä anteeksi kaikille, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Häneen.

Apt 16:
4 Ja sitä mukaa kuin he vaelsivat kaupungista kaupunkiin, antoivat he heille noudatettaviksi ne säädökset, jotka apostolit ja Jerusalemin vanhimmat olivat hyväksyneet.
5 Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä.

1 Kor 1:2 Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.

Ilm 18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.

Luuk 1:
31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."
34 Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"
35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Apt 13:
37 Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta.
38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi,

Apt 3:
1 ¶ Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä,
2 närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista.

Homoseksuaalisuus


Eero Jaakkola:
Ja tietysti, minä mainitsen tämän vain lyhyesti, koska se sylettää (oksettaa) minua niin paljon, tämä homoseksuaalisuus. Homoseksuaalisuus on selvästi vastoin Raamatun sanaa. Kirjoitettu on: älköön mies maatko miehen kanssa niin kuin naisen, sillä se on Herralle kauhistus (3.Moos. 18:22). On muitakin Raamatun kohtia, mutta tämä yksi riittää. Se on Jumalalle kauhistus. Tämä sana ei tule muuttumaan. Te tulette Jumalan eteen kerran, tämä sana ei tule muuttumaan. Ne jotka pitävät tästä kiinni, heille käy hyvin. Jotka päästävät tästä irti, heidät Jumala tuomitsee.

Homoseksuaalit tulevat sisälle samasta ovesta, jonka naispapit mursivat auki vuonna 86. Se on sama ovi, jossa murretaan auki Jumalan sana. Siinä on se kysymys: onko Jumala todella sanonut? (1. Moos. 3:1) Tämä on kysymys, jonka käärme esitti naiselle paratiisissa. Onko Jumala todella sanonut. Riittää homoseksuaalisuudesta. Älkää menkö siihen mukaan, sanoutukaa siitä irti.
 

Eero Jaakkola on siinäkin oikeassa, että homoseksuaalisuus on syntiä ja vastoin Jumalan sanan opetusta. 

Room 1:
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden (khresis) luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä (khresis) naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Kreikankielen sana khresis tarkoittaa käyttö, kanssakäyminen, sukupuoliyhdyntä sekä seksuaalinen käyttäytyminen. Jae 26 alkutekstin valossa tuo hyvin selkeästi esille sen, että jotkut naiset olivat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden, eli seksuaalisen käyttäytymisen luonnottomaan, joka tarkoittaa lesboutta. Seuraava jae todistaa tämän kiistattomasti.

Alkutekstin mukaan jotkut miehet luopuivat luonnollisesta sukupuoliyhteydestä (seksuaalinen käyttäytyminen, yhdyntä) naisten kanssa, jonka seurauksena nämä miehet harjoittivat seksiä miesten kanssa (homoseksiä), jota Raamattu pitää syntinä. Roomalaiskirjeen luvun 1 teksti kertoo kiistattomasti, että jakeet 26 ja 27 opettavat homouden ja lesbouden olevan syntiä myös Uuden Liiton aikakautena. Varmaa on että Jumala tuomitsee jokaisen ihmisen joka harjoittaa homoseksuaalisuutta tai hyväksyy sen harjoittamisen, kuten myös Jaakkolakin ihan oikein sanoi.  Raamattu kehottaa tekemään parannuksen homoseksuaalisuudesta ja uskomaan Herraan Jeesukseen.

Luterilaisen kirkon arkkipiispa, monet piispat sekä papit hyväksyvät homoseksuaalisuuden eivätkä pidä sitä syntinä, vaikka Raamattu sanoo todella selkeästi homoseksuaalisuuden harjoittamisen olevan syntiä. Herra Jeesus sanoi aikansa uskonnollisten johtajien olevien ulkokullattuja (teeskentelijä) kyykäärmeen sikiöitä, jotka tekevät itselleen helvetin lapsia, mutta he itse eivät pääse pakoon helvetin tuomiota. Minä näen Raamatun sanan sekä Herran Jeesuksen todistuksen valossa, että nykyajan kirkon johtohenkilöt ja papit, jotka opettavat Jumalan sanan vastaisia asioita ovat tämän päivän kyykäärmeen sikiöitä, jotka estelevät ihmisiä pelastumasta Herrassa Jeesuksessa ja he ovat itse kulkemassa kohti kadotusta ja Jumalan tuomiota.

Tämä ei ole tuomiohenkeä, ei kovuutta eikä rakkaudettomuutta, vaan Jumalan sanan totuuden mukainen opetus ihmisistä, jotka vääristelevät Jumalan sanan opetusta ja julistavat "laittomuuden evankeliumia", eli valheellisia opetuksia. Herra Jeesus piti aikansa hengellisten johtajien syntejä, niin vakavina että Hän sanoi heidän olevan kyykäärmeen sikiöitä. Jeesuksen sanat olivat totta ja totuudenmukaisia.

Raamatun sanan todistuksen mukaan (kuten aiemmin näimme) Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi kuulua seuraluntaan johon kuuluu jumalattomia ihmisiä ja jota jumalattomat johtavat. Lähtekää pois siitä sanoo Herra Jumala sanassaan! Tämä Herran sanan kehotus on rakkauden osoitus Hänen kansalleen sekä kutsu kuuliaisuuden tielle.

Matt 23:
13 ¶ Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.
14
15 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!
......................................
27 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa!
28 Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta.
......................................
33 Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?

Turvaudu Jeesukseen ja Hänen armoonsa


Eero Jaakkola:

Kun Jumalan sana tarttuu sinuun kiinni, laki tarttuu sinuun kiinni, niin sinä et pääse siitä mihinkään. Kala on liukas eläin,se yrittää kiemurrella irti pakoon, niin sinäkin. Sinä yrität luikerrella pois. Jumalan laki tarttuu sinuun kiinni, eikä päästä irti. Sinä kuolet, niin kuin kala kuolee pyydykseen. Se on sille kuoleman ansa. Niin sinäkin kuolet. Laki kuolettaa sinut, se tappaa sinut. Jeesus tekee sinut eläväksi. Kun laki tarttuu sinuun kiinni, syyttää sinua, sinä kohtaat Jumalan vihan ja hän rankaisee sinua, katso silloin Jeesukseen. Katso häneen, joka on korotettu, Häneen joka on kiinnitetty ristinpuuhun niin kuin käärme on kiinnitetty vaskitankoon, jonka Mooses korotti ylös. Kaikki jotka siihen katsoivat, heiltä hävisi myrkky pois heidän suonistaan (4. Moos. 21:9). Kun laki syyttää sinua, tuomitsee sinut, sinä kuolet. Katso Jeesukseen ja pyydä hänen armoaan. Turvaudu Jeesukseen ja hänen armoonsa. Hänen ristinkuolemaansa.
 

On totta, että Jumalan sana opettaa synnintunnon tulevan lain kautta. Jumalan sana opettaa, että synnistä pelastuminen tulee uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumalan sana näyttää todeksi synnin, mutta myös vapautuksen synnin orjuudesta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumalan armon osoitus ja pelastus on Jumalan lahja Herran Jeesuksen sovitustyön kautta uskon kautta Hänen vereensä, joka sovittaa niiden synnit, jotka uskovat Herraan Jeesukseen.

Room 3:
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Eero Jaakkola puhui totta ja Raamatullisesti myös siinä kun hän sanoi, että turvaudu Jeesukseen ja Hänen armoonsa, Hänen ristinkuolemaansa.

Raamattu opettaa, että kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Se tarkoittaa sitä, että kukaan ihminen ei voi omien inhimillisten hyvien tekojen kautta pelastua Jumalan valtakuntaan.

Raamatun opetuksen mukaan ihmisen tulee tehdä parannus (metanoeo - katua, muuttaa mielensä ja ajatella toisin ja uudella tavalla) synneistä ja uskoa Herraan Jeesukseen. Ihminen saa pelastuksen lahjaksi Herran Jeesuksen sovitustyön tähden (Jeesuksen kuolema, veri ja ylösnousemus). Kun ihminen Jumalan armosta uskoo Herraan Jeesukseen, niin Jumala lukee ihmisen hyväksi Herran Jeesuksen ansiot. Näin Herra Jeesus on Välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Ihminen saa syntinsä anteeksi Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen, ei omien inhimillisten tekojensa tähden.

Todellinen ja Raamatullinen evankeliumi kertoo ihmisen pelastuvan vain ja ainoastaan tekemällä parannuksen ja uskomalla Herraan Jeesukseen. Millään muulla tavalla Herran Jeesuksen veri ei lunasta eikä anna syntejä anteeksi ihmisille. Pelastus ja lunastus Herran Jeesuksen veressä on Jumalan lahja, joka tulee vastaanottaa uskon kautta Herraan Jeesukseen.

1 Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Herran Jeesuksen ristin kuoleman kautta Hän nousi kuolleista Isän oikealle puolelle. Risti ei julista pelkästään kuolemaa, vaan elämää kuoleman kautta. Herran Jeesuksen ristin kautta tulee syntien anteeksiantamus, jokaiselle, joka uskoo Häneen. Herran Jeesuksen ristintyön kautta ja perusteella on mahdollisuus hylätä syntejä sekä elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

Herran Jeesuksen rististä tulee näin voima, jonka kautta ja perusteella uskova voi ojentautua uskossa Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Herran Jeesuksen risti on näin kaiken perusta ja kaiken keskipiste, siksi apostolit julistivat ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Herraa Jeesusta.

Ef 5:2 ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi".

Herran Jeesuksen uhri, Golgatan ristillä, veren vuodatus ja kuolema syntien anteeksisaamiseksi on Jumalalle suloinen tuoksu. Tämän uhrin perusteella Herraan Jeesukseen uskoen ihminen saa syntinsä anteeksi, jonka seurauksena Jumala katsoo uskovaa ihmistä Herran Jeesuksen hyvyyden läpi ja kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan hyvyyden mittapuu on täytetty Herrassa Jeesuksessa ja uskovan hyväksi luetaan Herran Jeesuksen hyvyys. Jumala katsoo uskovia Herran Jeesuksen hyvyyden kautta, koska ihmisen inhimillinen hyvyys ei riitä pelastukseen, eikä Jumalan valtakuntaan sisälle pääsemiseen.

Tämä päivä voi olla pelastuksen päivä. Jos tunnustat syntisi Raamatun Jumalalle ja uskot Herraan Jeesukseen, niin saat syntisi anteeksi ja saat osaksesi Jumalan lapseuden sekä pääsyn Jumalan armon, rakkauden ja totuuden valtakuntaan.

Loppusanat


Eero Jaakkola:

Sanon yhden asian tähän loppuun. Meidän kirkossamme on sellainen tilanne, että täällä ei ainoastaan naisia ole alttarilla palvelemassa, vaan täällä torjutaan miehiä. Meidän seurakunnassa on miehiä, jotka eivät omantuntonsa tähden halua tulla ottamaan naiselta ehtoollista. Eivät omantuntonsa tähden voi tehdä sitä. He ovat Jumalan edessä, ja heillä on se valinta, että tottelevatko he Jumalaa ja jäävät ilman ehtoollista, vai tekevätkö he Jumalaa vastaan ja tulevat ottamaan naiselta ehtoollisen. Meidän kirkossamme torjutaan nämä uskon veljet pois. Sitä päätöstä ei ole kirjoitettu, mutta on puhuttu ääneen, meidän kirkossa on päätös, että missään kirkossa, missään jumalanpalveluksessa mikä meillä on täällä, meillä ei ole sellaista jumalanpalvelusta, jossa ei olisi naista jakamassa ehtoollista. Se nainen laitetaan sinne joka tapauksessa. Ja ainoa syy on se että näin ei haluta antaa mahdollisuutta meidän uskon veljille tulla ehtoollista nauttimaan niin, että he saisivat ottaa sen miespapilta vastaan.

Tänäänkin on tilanne se, että me olemme Pekan kanssa täällä palveluksessa. Tähän olisi hyvin luontevasti käynyt se, että me olisimme Pekan kanssa jakaneet ehtoollista. Tästä olisi voinut veljille ilmoittaa, että nyt olisi tilaisuus tulla ehtoolliselle, eikä ole naista siellä alttarilla. Tervetuloa. Olen jutellut tästä Pekan kanssa, Pekka on pyytänyt sitä Arto Marttiselta. Arto Marttinen on kieltänyt. Olemme Pekan kanssa tästä soitelleet perjantaina, Pekka on kysynyt, hän on soittanut Arto Marttiselle ja pyytänyt, että jos me voisimme minä ja Pekka täällä jakaa kahteen pekkaan ehtoollista. Ja Tuula Rahkonen jäisi pois. Arto Marttinen on siitä kieltäytynyt. Ja hän sanoi,että ei, vaan me teemme sillä tavalla, että Eero ei jaa ehtoollista, vaan Pekka ja Tuula jakavat ehtoollisen.

Niin nyt Tuula Rahkonen, minä kysyn sinulta suoraan, että kumpi sinulle on tärkeämpää…

(Liturgi huutaa: Saarnaaja, olen liturgi ja johdan tätä jumalanpalvelusta. Ei mennä asiattomuuksiin. Jatka saarna loppuun. Älä syyllisty asiattomuuksiin. Jatkakaa. Minä johdan tätä jumalanpalvelusta. Ei mitään kysymyksiä seurakunnalle. Jatkakaa.)

Minä sanon sen, mitä Jumala on minulle antanut sanottavaksi. Kysyn sinulta Tuula Rahkonen kumpi on sinulle tärkeämpää…

(Liturgi huutaa: Lopettakaa saarnaaja, tai pyydän suntiota poistamaan teidät.)

Minulla on saarnalupa ja minut on tähän kutsuttu.

(Liturgi huutaa: Minä olen liturgi ja johdan tätä jumalanpalvelusta. Ymmärrättekö Suomen kieltä?)

Ymmärrän.

(Liturgi huutaa: Siis älkää esittäkö tuota kysymystä. Tämä on viimeinen varoitus.)

Minä puhun sen, mitä Jumala minulle antaa ja en tee siinä kompromisseja. En tee kompromisseja. Tuula Rahkonen, kumpi on sinulle tärkeämpää, se että sinun veljesi saa ehtoollisen vai se, että sinä tulet tänne alttarille?

(Tuula Rahkonen: En vastaa kysymykseen.)

Se on nyt kysytty, ja Tuula on vastannut sen, mitä hän on vastannut.

(Suntio: Eero, voitko tulla pois saarnatuolista?)

No, minä olen juuri lopettamassa niin, olen sanonut sen,mitä minulla on sanottavaa. Voinko pitää uskontunnustuksen?

(Suntio: Kyllä se käy.)

Nouskaamme tunnustamaan yhteinen uskomme.

Minä uskon Jumalaan,

Isään, Kaikkivaltiaaseen,

taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen,

Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,

joka sikisi Pyhästä Hengestä,

syntyi neitsyt Mariasta,

kärsi Pontius Pilatuksen aikana,

ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,

astui alas tuonelaan,

nousi kolmantena päivänä kuolleista,

astui ylös taivaisiin,

istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella

ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,

ja Pyhään Henkeen,

pyhän yhteisen seurakunnan,

pyhäin yhteyden,

syntien anteeksiantamisen,

ruumiin ylösnousemisen

ja iankaikkisen elämän.
 

Herran Jeesuksen opetuslasten tulee kuulua vain seurakuntayhteyteen, joka muodostuu ainoastaan uudestisyntyneistä uskovista, eikä Jumalan seurakuntaan kuulu jumalattomia ihmisiä. Moni käytännön ongelma sekä väärä opetus ratkeaisi, jos uskovat jättäisivät kirkon, sillä sen jälkeen he saisivat uskoa sen mukaan mitä Raamattu opettaa. Jaakkolan puheen lopussa olleet kommentit ehtoollisen järjestyksestä sekä kysymys ehtoollisen avustajalle olisi pitänyt hoitaa ja käsitellä jo ennen kirkon jumalanpalvelusta.

Kaiken kaikkiaan Eero Jaakkola puhui monessa kohdassa täysin Raamatullisesti, vaikka muutamassa asiassa tuli ylilyöntejä.

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen tuomitsi Jaakkolan saarnan. Häkkisen mielestä kaikki hyvän saarnan tuntomerkit eivät täyttyneet Jaakkolan saarnassa. Häkkisen mukaan kirkon pappien mukaan saarnojen tulee olla kirkon tunnustuksen ja opetuksen mukaisia. Häkkinen toi esille, että kirkon papin tulee pitää saarna kirkkokäsikirjan määräämistä teksteistä, joiden on oltava kirkon tunnustuksen mukaisia.

Raamatun sanan opetus ei tunne sellaista käsitettä kuin kirkkokäsikirjan määräämät tekstit. Raamatun sana opettaa, että Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee julistaa Jumalan sanaa auktoriteettinaan Jumalan sana (Raamattu) ja aiheet julistukselle antaa itse Jumala Pyhän Hengen kautta. Sanan julistuksen tulee olla Raamatun opetuksen mukainen, eikä Herran Jeesuksen opetuslapsi saisi opettaa vastoin Jumalan sanaa. Häkkisen lausunnot todistavat hänen pitävän kiinni valheellisesta opetuksesta, joka on ihmisten korvasyyhyn mukaista oppia. Piispan ja muiden vastaavalla tavalla ajattelevien kirkon työntekijöiden näkemykset kertovat siitä kuinka heidän oppinsa ovat Raamatun vastaisia sekä valheellisten selitysten teologiaa, ei Raamatun totuutta.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun (Jeesukseen), niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (Alkutekstin mukainen sanajärjestys)

2 Tim 3:16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,

1 Tess 2:13 Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.

1 Piet 4:11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

Omat henkilökohtaiset loppusanani kirjoitan sanomalla, että sydämessäni rakastan kaikkia ihmisiä lähimmäisinäni, mutta Jumalan sanan totuuden rakkauden kautta. En ole kirjoittanut tätä kirjoitusta iva ja pilkka mielessä, vaan siksi että jokainen joka lukee tämän kirjoituksen voi itse nähdä sen mitä Raamattu todella ja oikeasti opettaa. Sen tähden olen laittanut kirjoitukseeni useita Raamatun kohtia. Sydämeni motiiveja tätä kirjoitusta kirjoittaessani kuvaa hyvin Raamatun kohta, johon päätän kirjoitukseni:

2 Kor 4:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu,
2 vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.
3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
5 Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.
6 Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä," on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
8 ¶ Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat,
9 vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.
10 Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.
11 Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.
12 Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä.
13 Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: "Minä uskon, sentähden minä puhun," niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme,
14 tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne.
15 Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi.
16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,
18 meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.
1 ¶ Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.
2 Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme,
3 sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi.
4 Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista.
5 Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. Petri Paavola 3.8.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Pastori Eero Jaakkolan saarna Imatralla Tainionkosken kirkossa 30.6.2013
Jaakkolan saarna You Tube
yle.fi/uutiset
 

 

 


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker