Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Islam: Mitä lännen tulee tietää

Yle radio 1 aloittaa sarjan, jossa luetaan koraani kannesta kanteen 60-osaisessa sarjassa. Jaakko Hämeen-Anttila on toistuvasti tuonut esille Median kautta, että Islam on rauhanomainen uskonto ja että länsimaissa monilla on väärä käsitys Islamista äärimuslimeiden terroristitekojen takia. Hämeen-Anttila on sitä mieltä, että äärimuslimit tulkitsevat koraania väärällä tavalla.

Jaakko Hämeen-Anttila ei ymmärrä todellista Islamin uskon luonnetta ja siksi hän erehtyy arvioidessaan Islamin uskoa. Tuon esille kirjoituksessani mitä koraani sekä Islamin pyhät kirjoitukset todella opettavat sekä mitä entiset muslimit sanovat Islamista (kirjoitukseni lopussa on lähdeviitteet ja todisteet kirjoitukseni tekstiin). Tuon myös sen esille ettei Islam ole pelkästään uskonto, vaan poliittinen järjestelmä, joka on koko historiansa ajan pyrkinyt maailmanvaltaan, eli alistamaan koko maailma Allahin ja Islamin uskon valtaan.

Jokaisen länsimaalaisen tulisi tietää mitä monet entiset muslimit sekä Islamin asiantuntijat sanovat, jotka uskaltavat kertoa totuuden Islamin todellisesta luonteesta, joka perustuu todennettuihin faktoihin. Kirjoitukseni ei ole hyökkäys muslimeita vastaan, sillä maailmassa on paljon rauhaa rakastavia muslimeita.  Kirjoitukseni tarkoitus on tuoda esille se mitä Islam todellisuudessa edustaa. Kaikki muslimit eivät ole terroristeja, eivätkä halua sotaa, mutta Islam itsessään on sotaisa uskonto sekä maailmanvaltaan pyrkivä poliittinen järjestelmä. Ennen kuin syytät minua rasistiksi, jota en suinkaan ole, niin kehotan sinua lukemaan koko kirjoitukseni, sillä sen kautta näet kuinka koraani ja Islamin pyhät kirjoitukset kehottavat muslimeita taistelemaan vääräuskoisia vastaan ja tappamaan heitä. Sen jälkeen myös ymmärrät paremmin niitä väkivaltaisia tapahtumia ja niiden taustoja, joita parhaillaan tapahtuu islamistisissa maissa.

Kirjoitukseni tarkoitus ei ole yllyttää ketään muslimeita vastaan, vaan tuoda esille sen mitä Islam todellisuudessa opettaa. Kirjoitukseni tarkoitus on että länsimaalaisina oppisimme ymmärtämään Islamin todellista luonnetta sekä voisimme olla auttamassa koraania kirjaimellisesti uskovia muslimeita ymmärtämään, että kuoleman ja väkivallan kautta ei voida rakentaa parempaa maailmaa, sillä vain rakkauden ja rauhan keinoin maailmasta voi tulla parempi paikka asua ja elää. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole yleistäminen tai jokaisen muslimin leimaaminen terroristiksi, sillä on olemassa aidosti rauhaa rakastavia muslimeita. Kirjoitustani ei saa myöskään käyttää lyömäaseena muslimeita vastaan, vaan että länsimaalaisina oppisimme ymmärtämään todellisen Islamin luonteen.

Tuon myös sen esille, että itse henkilökohtaisesti tuomitsen muodissa olevat Muhammedin ivalliset pilapiirrokset, sillä kenenkään ei tulisi ivata ja pilkata kenenkään uskontoa tai uskonnollisia vaikuttajia. Kritiikki uskontoja kohtaan tulee tehdä asiallisesti ja perustua todennettuun faktaan, eikä ivallisiin pilapiirroksiin tai muunlaisen pilkallisen tai ivallisen materiaalin kautta. Uskonnolliset pilapiirrosten tekijät alentuvat alhaisen moraalin tasolle, joka on sama asia kuin vyön alle lyöminen. Jos ei ole kykyä perustella asioita todennetuin tosiasioihin perustuvin keinoin, niin silloin kannattaa jättää kokonaan väliin pilapiirrokset sekä muut ivalliset ja pilkalliset keinot uskontojen kritisoimisessa. Sananvapautta tulisi käyttää asiallisesti ja muita pilkkaamatta, sillä sananvapauden varjolla harjoitettu pilkkaaminen ja ivaaminen on ihan sama asia kuin pelimerkkien ja kykyjen puutteessa turvautuminen vyön alle lyömiseen.

 

Sisällys:
Osa 1 Koraanin jumala ei ole Raamatun Jumala
Osa 2 Vääräuskoisten tappaminen
Osa 3 Täydellinen mies
Osa 4 Koraani jumalan sanaa
Osa 5 Koraanin kaksi osaa
Osa 6 Rauhan vai sodan uskonto?
Osa 7 Rauhan ja sodan talo
Osa 8 Petos ja valhe
Osa 9 Islam on poliittinen järjestelmä
Osa 10 Islam ja jihad
Osa 11 Kirjoitukseni osat yksittäisinä jaksoina netissä

 

 

Osa 1 Koraanin jumala ei ole Raamatun Jumala

Jaakko Hämeen-Anttila sanoi 9.3.2015 Helsingin Sanomien artikkelissa (Jos et tiedä Koraanista mitään, opettele edes tämä), että Raamatun Jumala on sama kuin koraanin jumala. Koraanin jumala ei ole sama kuin Raamatun Jumala.

Su 5:
62 say: "O people of the book! do ye disapprove of us for no other reason than that we believe in Allah, and the revelation that hath come to us and that which came before us, and perhaps that most of you are rebellious and disobedient?"
63 say: "shall I point out to you something much worse than this, as judged by the treatment it received from Allah? those who incurred the curse of Allah and his wrath, those of whom some he transformed into apes and swine, those who worshipped evil;- these are many times worse in rank, and far more astray from the even path!" (Koran by Yusufali)

Koraani tarkoittaa kirjan kansalla juutalaisia ja koraanin mukaan juutalaiset ovat apinoita ja sikoja. Koraani kuvaa juutalaisia todella törkeän loukkaavasti ja halveksivasti.

Su 5:54 O ye who believe! take not the Jews and the Christians for your friends and protectors: they are but friends and protectors to each other. and he amongst you that turns to them for friendship is of them. verily Allah guideth not a people unjust. (Koran by Yusufali)

Su 9:30 the Jews call ‘Uzair a son of Allah, and the Christians call Christ the son of Allah. that is a saying from their mouth; in this they but imitate what the unbelievers of old used to say. Allah’s curse be on them: how they are deluded away from the truth! (Koran by Yusufali)

Koraani opettaa, ettei Allah johdata juutalaisia ja kristittyjä ja että Allahin kirous on heidän yllänsä. Koraani tekee selvän pesäeron juutalaisiin ja kristittyihin sekä opettaa täysin erilaisia asioita kuin Raamattu, joka tarkoittaa sitä ettei koraanin jumala ole sama Jumala kuin Raamatun Jumala. Jaakko Hämeen-Anttila on pahasti erehtynyt sanoessaan koraanin jumalan ja Raamatun Jumalan olevan sama Jumala. Hämeen-Anttilan lausunto on vastoin sekä koraanin ja Raamatun ilmoitusta. Hämeen-Anttilan lausunto on vääristyneen suvaitsevaisuuden mukainen, jossa totuus pyritään peittämään valheen kautta, että se miellyttäisi ihmisiä ja ohjaisi heitä uskomaan valheen. En sano Hämeen-Anttilan valehtelevan, vaan ettei hän ymmärrä Islamin uskon todellista luonnetta ja siksi hän uskoo valheelliseen ja väärään kuvaan Islamista, koska hän ei tunne Islamin todellista luonnetta.

Osa 2 Vääräuskoisten tappaminen

"Surmatkaa heidät, missä heitä kohtaattekin, ja ajakaa heidät pois sieltä, mistä he ajoivat teidät pois, sillä epäjumalanpalvelus on pahempi synti kuin tappaminen. Älkää kuitenkaan taistelko heitä vastaan suojatun temppelin luona, elleivät he ensin käy siellä teidän kimppuunne: silloin voitte surmata heidät siellä." 2. Lehmän suura, 190–191

"Herrasi antoi enkeleille ilmoituksen: Minä olen teidän kanssanne. Vahvistakaa niitä, jotka uskovat. Minä asetan pelon uskottomien sydämeen. Hakatkaa poikki heidän kaulansa ja raajansa!" Sotasaaliiden suura, 12

Jaakko Hämeen-Anttila sanoi 9.3.2015 Helsingin Sanomien artikkelissa (Jos et tiedä Koraanista mitään, opettele edes tämä), että koraanin kohdat, joissa kehotetaan tappamaan vääräuskoisia liittyvät 620-luvun tilanteeseen, jossa mekkalaiset olivat hyökänneet profeetta Muhammadin johtamaa Medinaa vastaan. Hämeen-Anttila sanoo, että profeetta Muhammadille annettiin ohjeet puolustautumiseen. Hämeen-Anttila sanoi artikkelissa, että valtaosa maailman noin 1,6 miljardista muslimista katsoo, että koraanin kontekstisidonnaisia sääntöjä, kuten vääräuskoisten tappamista ei kuulu enää noudattaa, mutta fundamentalistit taas tulkitsevat ne edelleen kirjaimellisesti.

Hämeen-Anttila erehtyi tässäkin asiassa, sillä koraani on muslimille jumalan (Allah) sanan ilmoitus, joka on aina voimassa. Koraanissa ei ole vanhaa tai Uutta Liittoa, jossa Uusi kumoaa vanhan, niin kuin on Raamatussa. Tämän tähden koko koraanin opetus on aina voimassa muslimeille sellaisenaan. Koraanin kehotus vääräuskoisten tappamiseen on yhä voimassa ja sen tähden tietyt muslimijärjestöt harjoittavat terroristitekoja sekä monet islamistiset maat ajautuvat jatkuvasti sotaan "vihollisiaan" vastaan.

Monet ihmiset ja myös muslimit sanovat Islamin olevan rauhanomainen ja suvaitsevainen uskonto ja että terroriteot ovat vastoin koraanin opetuksia. Kun tutkii Islamin uskon syntyä ja sen alkuhistoriaa sekä koko Islamin historian ajanjaksoa, niin se on ollut historiansa alusta asti väkivaltainen poliittis-uskonnollinen järjestelmä. Islamin uskonnollinen teologia ja laki velvoittavat muslimeita harjoittamaan väkivaltaa uskottomia (ei-muslimeita) kohtaan. Islam on uskonnollinen ja poliittinen järjestelmä, jonka päämäärä on asettaa Islam hallitsemaan koko maailmaa.

Abdullah Al-Araby (Director, The Pen vs. The Sword Publications) on sanonut, että muslimiterroristit, jotka vahingoittavat toisia noudattavat todellista Islamia, jota Muhammed seuraajineen harjoittivat Islamin alkuvaiheissa.

Osa 3 Täydellinen mies

Islamin teologian mukaan profeetta Muhammed oli Al-Insan al-Kamil (henkilö joka on saavuttanut täydellisyyden). Islamin uskossa profeetta Muhammedia pidetään täydellisenä ihmisenä ja miehenä, joka on ylivertaisin esikuva, jota tulee seurata. Mitä enemmän muslimi on Muhammedin kaltainen, niin sitä parempi muslimi on ihmisenä.

Walid Shoebat (entinen muslimi ja PLO:n Fatah prikaatin entinen jäsen) on sanonut, että Muhammed tuhosi ja pyyhkäisi kaikki juutalaiset pois Saudi-Arabiasta. Walid sanoi kuinka hän nuorena opiskeli koulussa ylpeänä sen tähden kuinka Muhammed määräsi Quraizan juutalaismiehet mestattaviksi ja naiset jalkavaimoiksi.

The Life of Muhammad / Sirat Rasuh Allah sivu 464: Sitten he (Qurayza-heimo) antautuivat ja lähettiläs vangitsi heidät Medinassa ... Sitten lähettiläs meni Medinan torille ja kaivoi sinne ojia. Sitten hän lähetti hakemaan heitä ja löi heidän päänsä irti niihin ojiin kun heitä tuotiin hänen luokseen ryhmissä. Heitä oli kaikkiaan 600 tai 700, joskin jotkut sanovat lukujen olleen niinkin korkeat kuin 800 tai 900.

Lähettiläällä tarkoitetaan Muhammedia. Muhammed tapatti satoja juutalaisia, joilta lyötiin päät irti. Tällainen esikuva ei ole täydellisen miehen esikuva, vaan tappajan esikuva. Tämän tähden vielä nykyäänkin muslimit lyövät ihmisten päitä irti, koska he seuraavat profeetan esimerkkiä.

Profeetta Muhammed osallistui moniin taisteluihin sekä ryöstöretkiin ja syyllistyi myös mestauksiin sekä salamurhautti useita poliittisia vastustajiaan. Kautta historian koraania kirjaimellisesti uskovat muslimit ovat toimineet samalla tavalla kuin Muhammed ja sen tähden yhä vielä tänäkin päivänä Muhammedia ja koraania seuraavat muslimit harjoittavat terrorismia tappaen vihollisiaan sekä omiaan, jotka vastustavat heidän pyrkimyksiään. Kaikki muslimit eivät ole terroristeja, eikä halukkaita sotimaan vääräuskoisia vastaan, mutta koraania ja Muhammedia kirjaimellisesti uskovat muslimit taistelevat vääräuskoisia vastaan sekä tekevät terroristitekoja.

Osa 4 Koraani jumalan sanaa

Koraani on islamilaisessa maailmassa kaikkein tärkeimmässä asemassa, sillä muslimien ja perinteisen Islamin teologian mukaan Allah on sanellut koraanin sanasta sanaan enkeli Gabrielin välityksellä Muhammedille. Tästä syystä jokainen koraanin sana on aina voimassa muslimille, ellei sitä ole kumottu toisessa kohtaa. Siksi islamilaisissa maissa koraania ei voi kyseenalaistaa, uudistaa eikä muuttaa. Muslimi, joka sanoo että Islam on rauhanomainen uskonto kieltää ja kumoaa koraanin kirjaimellisen ilmoituksen ja silloin hän hylkää koraanin ja kieltää sen olevan Allahin sanaa (joka on lähetetty taivaasta), koska Allah kehottaa käymään sotaa vääräuskoisia vastaan, eikä tätä käskyä ole kumottu koraanissa.

Su 9:
1 A declaration of immunity from Allah and his messenger, to those of the pagans with whom ye have contracted mutual alliances:-
2 go ye, then, for four months, backwards and forwards, as ye will, throughout the land, but know ye that ye cannot frustrate Allah by your falsehood but that Allah will cover with shame those who reject him.
3 and an announcement from Allah and his messenger, to the people assembled on the day of the great pilgrimage,- that Allah and his messenger dissolve treaty obligations with the pagans. if then, ye repent, it were best for you; but if ye turn away, know ye that ye cannot frustrate Allah. and proclaim a grievous penalty to those who reject faith.
4 but the treaties are not dissolved with those pagans with whom ye have entered into alliance and who have not subsequently failed you in aught, nor aided any one against you. so fulfil your engagements with them to the end of their term: for Allah loveth the righteous.
5 but when the forbidden months are past, then fight and slay the pagans wherever ye find them, an seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem of war; but if they repent, and establish regular prayers and practise regular charity, then open the way for them: for Allah is oft-forgiving, most merciful. (Koran by Yusufali)

Koraani opettaa ettei vääräuskoisten kanssa tehdyt sopimukset ole sitovia ja kun tietyt (pyhät) kuukaudet ovat kuluneet, niin muslimien tulee taistella ja tappaa vääräuskoisia (ei-muslimi) siellä mistä heitä tavataan ja löydetään. Jos vääräuskoiset katuvat ja kääntyvät Islamin uskoon, niin heitä tulee armahtaa.

Su 98:
6 those who reject truth, among the people of the book and among the Polytheists, will be in Hell-fire, to dwell therein for aye. they are the worst of creatures.
7 those who have faith and do righteous deeds,- they are the best of creatures. (Koran by Yusufali)

Koraani sanoo, että ne ihmiset, jotka hyljeksivät totuutta (koraanin sanomaa) joutuvat helvetin tuleen, sillä he ovat kaikkein huonoimpia olentoja, mutta ne joilla on usko (Islamin usko) ovat kaikkein parhaimpia olentoja. Että saisi ihmiset motivoitua harjoittamaan väkivaltaa toisia ihmisiä kohtaan, niin se onnistuu parhaiten kun heitä demonisoi sekä tekee heistä huonoja ali-ihmisiä. Muhammed toimi näin ja siksi Islamin mukaan vääräuskoisen tappaminen on oikeutettua.

Todellinen Jumala ei kehota valehtelemaan ja rikkomaan sopimuksia, eikä kehota järjettömään ihmisten tappamiseen, eikä erottele ihmisiä kaikkein huonoimmiksi tai parhaimmiksi. Koraanin kirjaimellinen käsky, jota ei ole kumottu kehottaa muslimeita tappamaan vääräuskoisia. Tästä syystä koraania kirjaimellisesti uskovat muslimit käyvät koko ajan sotia ja harjoittavat terroristitekoja. Sota ja terrorismi ei ole muslimien syy ja vika, sillä syy siihen on koraanissa. Muslimi ei ole yhtä kuin terroristi, mutta muslimi, joka uskoo kirjaimellisesti koraania tulee terroristiksi.

Hadith on perimätietoa Muhammedin elämästä, teoista ja sanoista. Muslimi lukee hadithia ymmärtääkseen sen mitä koraanissa sanotaan. Hadithit ovat islamilaisuudessa toiseksi arvokkaimpia teoksia heti koraanin jälkeen. Haditheissa on paljon tietoa siitä mitä koraani opettaa ja kuinka sitä tulee soveltaa käytäntöön.

Sahih al-Bukhari osa 4, kirja 52, numero 53 (Hadith): Profeetta sanoi kukaan joka kuolee ja löytää turvan Allahista (tuonpuoleisessa) ei toivoisi palaavansa tähän maailmaan, vaikka hänelle annettaisiin koko maailma ja kaikki mitä siinä on paitsi marttyyri, joka marttyyriuden paremmuuden haluaisi palata ja kuolla uudelleen (Allahin tähden). Profeetta sanoi yksikin (taistelun) ponnistus Allahin tähden on parempi kuin koko maailma ja kaikki mitä siinä on.

Sahih al-Bukhari osa 4, kirja 52, numero 54 (Hadith): ... Haluaisin tulla marttyyriksi Allahin tähden ja herätä kuolleista ja tulla taas marttyyriksi ja sitten herätä kuolleista ja sitten tulla marttyyriksi ja sitten herätä kuolleista ja tulla marttyyriksi.

Hadithit selittävät koraania ja ihannoivat sekä opettavat  marttyyrikuolemasta Allahin tähden taistelussa vihollista vastaan. Islamin perimätieto kannustaa taistelemaan vääräuskoisia vastaan sekä kuolemaan Allahin tähden. Todellisuudessa Islam ei ole rauhan uskonto, vaan sodan ja vihan uskonto.

Sahih al-Bukhari osa 4, kirja 52, numero 42 (Hadith): Allahin lähettiläs sanoi, ei ole Hijra (siirtymistä, muuttoa) (Mekasta Medinaan) valloituksen jälkeen (Mekan), mutta jihad ja hyvät aikomukset pysyvät; jos olet kutsuttu (muslimi hallitsijana) taistelemaan, mene eteenpäin välittömästi.

Sahih al-Bukhari osa 4, kirja 52, numero 58 (Hadith): ... Uskovat, jotka istuvat (kotona) ja ne jotka ponnistelevat kovasti ja taistelevat Allahin tähden eivät ole samanarvoisia.

Sahih al-Bukhari osa 4, kirja 52, numero 196 (Hadith): Allahin lähettiläs sanoi, minut on määrätty taistelemaan ihmisten kanssa siihen saakka kunnes he sanovat, ei ole oikeutta palvoa muuta kuin Allahia ja kuka tahansa sanoo, ei ole oikeutta palvoa muuta kuin Allahia, niin hänen elämänsä ja omaisuutensa säästetään lukuun ottamatta islamilaisia lakeja ja hänen asiansa on Allahin kanssa (joko rangaista häntä tai antaa hänelle anteeksi).

Sahih al-Bukhari osa 4, kirja 52, numero 44 (Hadith): Mies tuli Allahin lähettilään luokse ja sanoi, neuvo minulle sellainen teko, joka olisi samanarvoinen Jihadin (palkkioissa) kanssa. Hän vastasi, en löydä sellaista tekoa. Sitten hän lisäsi, voitko sinä kun muslimi taistelija on taistelukentällä mennä moskeijaasi suorittamaan rukouksia lakkaamatta ja paastota ja et koskaan lopeta paastoasi? Mies sanoi, mutta kuka voi tehdä tämän? Abu-Huraira lisäsi. Mujahid (muslimi taistelija) on palkittu jopa hevosensa jalanjäljissä kun se vaeltaa taistelussa vyötettynä pitkällä köydellä. 

Jihad (kamppailu ja taistelu vääräuskoisia vastaan) on koraania ja haditheja kirjaimellisesti noudattaville muslimeille pysyvä tila ja muslimihallitsijoiden velvollisuus on taistella vääräuskoisia vastaan. Tämän tähden muslimijärjestöt kuten Hamas jne. eivät koskaan lopeta sotaa ja terrorismia vihollisiaan vastaan. Jos muslimijohtaja kuolee, niin uusi johtaja tulee tilalle, joka taistelee kuolemaansa asti. Koraania ja haditheja kirjaimellisesti uskovat muslimit eivät arvosta rauhanomaista kotielämää, vaan he kaikin tavoin ponnistelevat ja taistelevat Allahin ja Islamin uskon puolesta. Tämä on kiistaton Islamin opetus.

Muhammed ja muslimit uskovat, että Allah on määrännyt heidät taistelemaan ei-muslimeja vastaan niin kauan kunnes he kääntyvät Islamin uskoon ja tunnustavat ettei ole mutta jumalaa kuin Allah. Tämä on sama asia kuin pyrkiä asettamaan Islam hallitsemaan koko maailmaa. Jos länsimaat ja ei-muslimimaat ymmärtäisivät Islamin todellisen luonteen, niin se suhtautuisi Islamiin siten etteivät ne sallisi muslimien harjoittaa uskontoaan (koraanin kirjaimellisen tulkinnan mukaan) yhteiskunnissaan, koska muslimien päämäärä on alistaa kaikki maailman maat Islamin vallan alle.

Su 9:
28 O ye who believe! truly the pagans are unclean; so let them not, after this year of theirs, approach the sacred mosque. and if ye fear poverty, soon will Allah enrich you, if he wills, out of his bounty, for Allah is all-knowing, all-wise.
29 fight those who believe not in Allah nor the last day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and his messenger, nor acknowledge the religion of truth, even if they are of the people of the book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued. (Koran by Yusufali)

Niin hadithit kuin koraanikin kehottaa muslimeita taistelemaan kaikkia ihmisiä vastaan, jotka eivät usko Allahiin ja Islamin uskoon. On kiistaton tosiasia, että Islamin pyhät kirjat opettavat muslimin velvollisuutena olevan taistella vääräuskoisia vastaan sekä kehottaa heitä kääntymään Islamin uskoon ja jos he eivät käänny Islamin uskoon ja heitä ei tapeta, niin heidät pakotetaan elämään toisen luokan kansalaisen asemassa islamilaisessa maassa. Islamissa jihad on suurin teko mitä muslimi voi tehdä ja marttyyriuden kautta muslimi taistelijalle luvataan suoraa taivaspaikkaa, eli pääsyä paratiisiin.  Maailman maiden ja yhteiskuntien on syytä herätä, sillä Islamin aikomus on vallata koko maailma palvomaan Allahia Islamin jumalaa.

Osa 5 Koraanin kaksi osaa

Koraani jakautuu kahteen osaan. Mekkalainen osa sisältää profeetta Muhammedin Mekassa saamat ilmestykset. Medinalainen osa sisältää profeetta Muhammedin Medinassa saamat ilmestykset. Mekan kauden koraanin säkeissä on paljon rauhanomaisia säkeitä, koska siihen aikaan Muhammed oli juutalaisten ja kristittyjen kanssa sovussa ja rauhassa. Siihen aikaan nähtiin yhteneväisyyksiä juutalaisten ja kristittyjen kanssa. Rauhanomaiset koraanin säkeet ovat lähes poikkeuksetta Muhammedin uran alusta Mekasta, jolloin hän oli puolustuskyvytön ja aloitti seuraajiensa värväämisen ja keräämisen.

Alussa vain harvat ihmiset (lähinnä vain sukulaiset ja ystävät) uskoivat Muhammedin uskontoon ja hänellä oli siihen aikaan paljon vastustajia. Tämän tähden Muhammedin ilmestykset hänen uransa alussa olivat rauhanomaisia. Tilanne ja koraanin ilmoitus muuttui sen jälkeen kun Muhammed perusti teokraattisen "valtionsa" Medinaan, jolloin hänestä tuli sotaherra ja totalitaarisen valtion johtaja. Hän rikastui ja hänestä tuli todella vaikutusvaltainen ja suvaitsematon persoona. Tämän jälkeen monet aikaisemmista koraanin säkeistä kumottiin.

Su 2:106 none of our revelations do we abrogate or cause to be forgotten, but we substitute something better or similar: knowest thou not that Allah hath power over all things? (Koran by Yusufali)

Koraani opettaa, että kun Allah kumoaa jonkun säkeen, niin hän antaa tilalle paremman säkeen tai samanlaisen. Koraanissa on oppi koraanin opetuksen kumoamisesta (naskh).  Opetuksen kumoamisen ideana on kumota koraanin ristiriitaiset säkeet, niin että ajallisesti myöhempi ilmoitus on Allahin mukaan parempi ilmoitus mitätöiden aikaisemman ilmoituksen.

Medinan aikakautena puhkesi sota ja väkivaltaisuudet rauhanomaisten jakeiden mitätöityessä. Koraania ei ole järjestetty kronologisesti ja siksi jotkin rauhanomaiset säkeet löytyvät koraanista jäljempänä kuin väkivaltaa ja vääräuskoisten tappamista puoltavat jakeet. Muhammedin Islamin uskossa on aina siten, että jos kaksi säettä on ristiriidassa keskenään, niin Medinassa myöhemmin ilmestyneet säkeet ovat voimassa.

Koraanin Mekan osa on ristiriidassa Medinan osan kanssa. Islamin logiikan mukaan kaksi asiaa voi olla ristiriidassa keskenään sekä kumotut osat voivat myös olla voimassa jos niistä on hyötyä Islamin hyväksi. Koraanin sekä Islamin opetuksen mukaan muslimin tulee noudattaa Muhammedin esimerkkiä. Mekan aikana Muhammed ei käyttänyt väkivaltaa vääräuskoisia vastaan sekä osoitti jopa suvaitsevaisuutta muita uskontoja kohtaan, mutta hän teki sen vain siksi, koska hän ei ollut silloin vielä kyllin voimakas sortamaan ja alistamaan muita uskontoja ja vääräuskoisia. Kun Muhammed vahvistui Medinassa, niin hän käytti lähes aina väkivaltaa, eikä osoittanut suvaitsevaisuutta vääräuskoisia kohtaan. Muhammedin halu oli jo Mekan aikana harjoittaa väkivaltaa sekä muiden alistamista, mutta koska hän ei ollut siihen tarpeeksi vahva, niin hän toteutti aikeensa Medinassa kun hän oli tarpeeksi vahva siihen.

Silloin kun muslimi uskoo kirjaimellisesti koraania ja Muhammedia, niin hän toimii Muhammedin esimerkin mukaan ja esiintyy suvaitsevana silloin kun hän ei ole tarpeeksi vahva alistamaan muita, mutta heti kun hän on vahvistunut, niin hän ei suvaitse muita, vaan alistaa kaikki Islamin vallan alle. Tämän tähden niin Mekan kuin Medinan koraanin osat voivat olla yhtä aikaa voimassa, mutta Medinan koraanin osan tulee olla kaikkien muslimien päämäärä ja pyrkimys. Koraaniin kirjaimellisesti uskova muslimi esiintyy suvaitsevana, silloin kun hän ei ole tarpeeksi vahva alistamaan muita, mutta heti kun hän on tarpeeksi vahva, niin alkaa islamilainen jihad. Koska Islamin päämäärä on alistaa koko maailma palvomaan Allahia ja Islamin uskoa, niin on selvää että jos he saisivat koko maailman valtaansa, niin siinä vaiheessa Mekan ajan koraanin osat kumoutuisivat ja Medinan koraanin osat jäisivät voimaan.

Koraania kirjaimellisesti uskova muslimi voi tekeytyä maltilliseksi muslimiksi tuoden esille Mekan ajan koraanin rauhanomaisia säkeitä, mutta hän pitää kuitenkin sydämessään Medinan ajan koraanin osia parempina säkeinä. Tämän syyn tähden hän voi kauhistella länsimaalaisille jihadistien terrorismia, mutta hän ei kuitenkaan koskaan haasta näitä jihadisteja julkiseen keskusteluun, jossa hän henkilökohtaisesti tuomitsisi jihadistin sekä hänen tekonsa. Länsimaissa asuvat muslimi imaamit hyvin usein tuovat esille Mekan ajan koraanin rauhanomaisia säkeitä sanoen sen edustavan todellista Islamia. He sanovat sen siksi, ettäa Islam on vähemmistönä ja siksi tulee esiintyä maltillisena ja suvaitsevana, mutta heti kun Islam vahvistuu ja tulee enemmistöksi, niin samat imaamit muuttuvat suvaitsemattomiksi ja alkavat toimimaan Medinan ajan koraanin opetuksien mukaisesti. Historia ja sen tapahtumat todistavat edellä kirjoittamani todeksi.

Perinteinen islamilainen teologia opettaa, että koraanin suura 9 on viimeinen Allahin ilmoitus profeetan kautta. Suura yhdeksässä on kehotus taistella ja tappaa vääräuskoisia missä ikinä heitä tavataan. Samoin suura 9:ssa Allah kiroaa juutalaiset ja kristityt. Suura 9 opettaa, että Allah on lähettänyt profeettansa (Muhammed) ohjaamaan ihmiset löytämään todellisen uskonnon (Islam), joka syrjäyttää kaikki muut uskonnot. Suura 9 opettaa, että marttyyrius ja voitto on kaksi loistavaa asiaa.

Koraanin viimeinen suura on Allahin viimeinen ilmoitus, joka on tietenkin selkeästi voimassa, koska se on viimeinen ja lopullinen ilmoitus. Tämä tarkoittaa sitä, että vääräuskoisten tappaminen on edelleen voimassa, koska sitä ei voida kumota milloinkaan, sillä se oli Allahin viimeinen ilmoitus Muhammedille. Koraanin kiistaton opetus on jatkuva taistelu vääräuskoisia vastaan, niin kauan kunnes koko maailma on käännytetty Islamin uskoon. Islam ei ole rauhan uskonto, vaan sodan uskonto niille muslimeille, jotka uskovat kirjaimellisesti koraania ja haditheja. Todellinen Islam ei edusta rauhaa ja väkivallattomuutta.

Osa 6 Rauhan vai sodan uskonto?

Islam on ainoa uskonto maan päällä, joka velvoittaa sen jäseniä käymään sotaa ja taistelua vääräuskoisia vastaan. Totta kai on olemassa ympäri maailmaa ystävällisiä ja rauhaa rakastavia muslimeita, mutta koraanin ja hadithin kirjaimellinen sanoma kehottaa taistelemaan vääräuskoisia vastaan. Rauhan omaiset muslimit eivät usko kirjaimellisesti koraanin ja hadithin opetuksia, sillä jos he uskoisivat, niin he taistelisivat kaikin keinoin vääräuskoisia vastaan. Nämä rauhanomaiset muslimit ovat joko tietämättömiä siitä mitä todellinen Islam opettaa tai sitten he ovat hylänneet Islamin opetuksen taistella vääräuskoisia vastaan. Muslimi voi olla rauhanomainen ihminen, mutta todellinen Islam ei ole rauhanomainen uskonto.

Edesmenneen egyptiläisen muslimivaikuttajan Sayyid Qutbin kirjoituksia nykyajan muslimiterroristit kunnioittavat suuresti. Qutb väitti Islamia rauhan uskonnoksi. Hän sanoi, että Islamin tavoitteena on koko maailman saattaminen Islamin lakien alaisuuteen ja kun tämä maailmanvalta on saavutettu, niin silloin rauha vallitsee maailmassa, joten Islam on rauhan uskonto.

Kirjaimellisesti koraania ja haditheja uskovat muslimit, jotka puhuvat Islamista rauhan uskontona tarkoittavat todellisuudessa Islamin olevan rauhan uskonto vasta sen jälkeen kun Islam on kukistanut koko maailman valtaansa. Todellinen Islam tavoittelee maailman rauhaa sodan ja väkivallan kautta pyrkien alistamaan koko maailman Islamin alaisuuteen.

Ne muslimit, jotka eivät ymmärrä Islamin todellista luonnetta ja puhuvat Islamin olevan rauhan uskonto, eivät ymmärrä Islamin lakiopin Suura 9:n miekkajaetta, jossa käsketään taistelemaan ja tappamaan vihollisia. Tämä miekkajae on kumonnut kaikki rauhanomaiset koraanin säkeet:

Su 9:5 but when the forbidden months are past, then fight and slay the pagans wherever ye find them, an seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem of war; but if they repent, and establish regular prayers and practise regular charity, then open the way for them: for Allah is oft-forgiving, most merciful. (Koran by Yusufali)

Taistelkaa ja lyökää pakanoita missä ikinä tapaatte heitä sanoo suura 9:5. Nykyajan tapahtumat muslimimaissa kertovat meille sen, että kirjaimellisesti koraania ja haditheja uskovat muslimit pyrkivät elvyttämään Islamin uskon sellaiseksi millainen se oli Medinan valtauksen jälkeen, joka tarkoittaa sitä että väkivaltaisen uskonnon ja poliittisen järjestelmän kautta Islam pyrkii alistamaan koko maailman valtansa alle.

Su 9:111. Totisesti, Jumala on lunastanut uskovaisilta heidän henkensä ja omaisuutensa antamalla niiden korvaukseksi paratiisin puutarhan, joka on heitä varten. He taistelevat Jumalan asian puolesta: he surmaavat ja heitä surmataan, kuten Hän on sitovasti luvannut toorassa, evankeliumissa ja Koraanissa, ja kuka täyttää uskollisemmin lupauksensa kuin Jumala? Olkaa siis onnelliset liittosopimuksestanne, jonka olette tehneet Hänen kanssaan. Juuri tämä on ylin onni.

Koraani lupaa paratiisin varmuudella niille, jotka tappavat vääräuskoisia ja jotka tulevat tapetuiksi Allahin asian puolesta.

Su 3:
169 think not of those who are slain in Allah’s way as dead. nay, they live, finding their sustenance in the presence of their lord;
170 they rejoice in the bounty provided by Allah: and with regard to those left behind, who have not yet joined them in their bliss, the Martyrs glory in the fact that on them is no fear, nor have they cause to grieve.(Koran by Yusufali)

Suura 3:169,170 sanoo ettei kannata surra ja ajatella niitä, jotka kuolevat Allahin tähden, sillä he elävät ja iloitsevat palkastaan minkä saavat Allahilta. Koraani kehottaa ja kannustaa muslimeita kohtaamaan marttyyrikuoleman taistelussa vääräuskoisia vastaan. Lukemattomat määrät muslimien suorittamia itsemurhaiskuja ympäri maailman todistavat kiistatta sen, että koraania kirjaimellisesti tulkitsevat muslimit ovat valmiita uhraamaan oman henkensä Islamin uskon ja Allahin tähden.

He ovat valmiita marttyyrikuolemaan myös siksi, koska sen luvataan varmistavan pelastuksen jokaiselle, joka kuolee taistelussa vääräuskoisia vastaan. Tämän tähden nykyaikana muslimit tekevät monia itsemurhaiskuja, jossa he menettävät henkensä. Monet Islamia puolustavat muslimit sanovat Islamin kieltävän itsemurhan, mutta siinä he eivät ole rehellisiä. He sanovat ettei ole kyse itsemurhasta, sillä tarkoitus ei ole tappaa itseään, vaan muita ja se on oikeutettua, koska se on jihadia ja jos he sattuvat itse kuolemaan, niin se on asian välitön seuraus ja he saavat palkkion paratiisissa.

Koraanin kirjaimellinen uskonto on moraalitonta, sillä koraani oikeuttaa tappamaan vääräuskoisia sekä kannustaa itsemurhaiskuihin. Todellisen Islamin kanssa pitää olla todella varuillaan, eikä mihinkään sivistyneeseen valtioon saisi päästää yhtään muslimia, jotka uskovat kirjaimellisesti koraania. Tiedän sen että minun tavallani ajattelevia pidetään rasisteina, mutta en ole rasisti ja kun yhteiskunta oman valvomattomuuden ja tietämättömyyden sekä väärän suvaitsevaisuuden tähden asuttaa yhteiskuntaansa koraaniin kirjaimellisesti uskovia muslimeita, niin pikkuhiljaa heidän lisääntyessä alkaa terroristisiskut ja väkivallan kierre. Tässä asiassa tulee olla nollatoleranssi, sillä yksikin kuolema tai välivallanteko koraania kirjaimellisesti uskovien muslimien aiheuttamana on liikaa, eikä se jää yhteen tai kahteen jne. sillä heidän tarkoituksenaan ja päämääränään on vallata koko maailma Islamin alaisuuteen.

Su 5:
32. Tämän johdosta annoimme Israelin lapsille säädöksen, että kuka ikinä ottaa hengiltä ihmisen muutoin kuin verikostoksi tai pahuuden ehkäisemiseksi maassa, hän on kuin olisi tappanut kaikki ihmiset; ja ken ikinä pelastaa yhden hengen, hän on kuin olisi pelastanut kaikkien ihmisten hengen.Meidän lähettiläämme tulivat aikoinaan heidän luokseen selvin todistuksin (Jumalan yliherruudesta), mutta katso, senkin jälkeen monet ihmisistä tulivat irstaiksi maan päällä.
33. Ainoa palkka niille, jotka sotivat Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan sekä levittävät turmiota maassa, on että heidät tapetaan tai ristiinnaulitaan, tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki eri puolilta, ristiin, tai heidät karkoitetaan maasta. Sellainen on heidän häväistyksensä tässä elämässä, ja tulevassa heille on kauhea kuritus,

Su 5:
33. The recompense of those who wage war against Allah and His Messenger and do mischief in the land is only that they shall be killed or crucified or their hands and their feet be cut off on the opposite sides, or be exiled from the land. That is their disgrace in this world, and a great torment is theirs in the Hereafter.
34. Except for those who (having fled away and then) came back (as Muslims) with repentance before they fall into your power; in that case, know that Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. (Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan)

Jos seuraat nykyajan muslimeita, jotka uskovat kirjaimellisesti koraanin opetuksia, niin näet kuinka he toteuttavat suura 9:33,34 säkeitä kirjaimellisesti. Islam ei ole rauhan uskonto. 

Sahih al-Bukhari osa 8, kirja 22, numero 794 (Hadith): Profeetta lähetti (joitakin ihmisiä) etsimään heitä ja niin heidät (saatiin kiinni) ja tuotiin ja profeetta määräsi, että heidän kätensä ja jalkansa pitää leikata irti ja heidän silmänsä pitää polttaa kuumennetuilla rautapaloilla ja heidän irti leikattuja käsiä ja jalkoja ei saa polttaa ennen kuin he kuolevat.

Sahih al-Bukhari osa 8, kirja 22, numero 795 (Hadith): Profeetta leikkasi irti Uraina heimoon kuuluvien miesten kädet ja jalat eikä polttanut (heidän vuotavia raajojaan) kunnes he kuolivat.

Islamin hadith (perimätieto) joka selittää koraanin opetuksia vahvistaa koraanin opettaman käsien ja jalkojen irti leikkaamisen. Hadith opettaa myös silmien polttamista. Tätä kaikkea alkaa tapahtumaan koko ajan enemmän siellä missä todellinen Islam hallitsee ihmisiä ja yhteiskuntia. Länsimaiden sekä muiden maailman maiden yhteiskuntien tulisi herätä ruususen unesta sekä alkaa suhtautumaan Islamiin todella vakavasti ennen kuin on liian myöhäistä.

Jihadin kirjaimellinen merkitys on kamppailla. Länsimaissa ei ymmärretä sitä, että Jihadia koskevia esimerkkejä Muhammedin elämästä, eli haditheja on noin 100 ja jokaisessa niistä kerrotaan miekasta, sodasta tai aseellisesta taistelusta. Kun esimerkiksi jokin islamilainen terroristijärjestö suorittaa marttyyrioperaation, niin minareeteista kuulutetaan henkilön avioituneen taivaan neitsyiden (houri) kanssa. Ilmoituksen on tarkoitus sanoa, ettei kuollutta kannata surra, vaan hänen omaisensa voivat olla onnellisia ja juhlia marttyyria. Sana shahid tarkoittaa todistamista ettei ole muuta jumalaa kuin Allah ja että Muhammed on hänen lähettiläänsä. Muslimille on kunnia-asia kuolla shahidina, olla todistaja ja martyyri. Marttyyreita kunnioitetaan suuresti.

Jihad ja marttyyrius Islamissa tekee siitä erittäin vaarallisen, koska ihminen ei enää arvosta elämäänsä, vaan ihailee kuolemaa ja väkivaltaa Allahin tähden. Hän ihannoi sellaista kuolemaa, jonka kautta hän pyrkii surmaamaan niin monta vääräuskoista kuin se vain on mahdollista. Kun länsimaiden yhteiskunta sallii moskeijan ja minareetin rakentamisen yhteiskunnassaan, niin se on eräs tukijalka, jota kautta Islamia levitetään ja vahvistetaan. Tämä voi kuulostaa suvaitsemattomuudelta (mutta ei ole sitä), mutta ehdottomasti länsimaissa moskeijoiden rakentamista ei tulisi sallia, koska niiden kautta rakennetaan kivijalkaa Islamin uskolle, jonka todellinen päämäärä on alistaa kaikki kansakunnat maan päällä palvomaan Islamin jumalaa Allahia. Koraanin opetus on kiistaton sen puolesta, että vääräuskoisia vastaan on taisteltava ja tämä tarkoittaa sitä, että Islam ei ole rauhan uskonto, vaan sodan uskonto.

Kaikissa islamistisessa maassa, joissa noudatetaan Islamin sharia-lakeja kielletään kristittyjen rukoushuoneiden rakentaminen. Tämän tähden kenenkään on turha syyttää minua tai ketään muutakaan suvaitsemattomuudesta sen tähden kun ehdotetaan ettei länsimaissa muslimeille tulisi sallia moskeijoiden rakentamista. Kun sharia-lain alaiset muslimimaat kieltävät kristittyjen rukoushuoneiden rakentamisen, niin moskeijoiden rakentamisen kieltäminen länsimaissa on täysin oikeutettua ja perusteltua. Pätevin perustelu moskeijoiden rakentamisen kieltämiselle on kuitenkin Islamin todellinen luonne, joka pyrkii väkivallan keinoin alistamaan koko maailman valtansa alle.

Osa 7 Rauhan ja sodan talo

Islamin mukaan Allahin laki tulee levittää kaikkialle maailmaan väkivaltaisin keinoin. Monet muslimit kieltävät sen ettei Islamia ole levitetty miekan ja väkivallan kautta, eikä ketään ole pakotettu kääntymään Islamin uskoon. Historia todistaa sen, että Islamia levitettiin pakkokääntymyksen kautta, vaikka Islamin laki kieltää sen. Islamin ajatuksena on että muslimien täytyy sotia saattaakseen Islamin lain valta-asemaan maailmassa. Kaikkia ei pakoteta kääntymään muslimeiksi, mutta ne jotka eivät halua kääntyä muslimeiksi, niin heistä tehdään toisen luokan kansalaisia eivätkä he ole samanarvoisia muslimien kanssa sellaisissa maissa joissa noudatetaan islamilaisia lakeja.

Sahih al-Bukhari osa 4, kirja 53, numero 392 (Hadith): Kun olimme moskeijassa, profeetta tuli ulos ja sanoi, Menkäämme juutalaisten luo. Menimme ulos ja saavuimme Bait-ul-Midrasiin. Hän sanoi heille, jos hyväksytte Islamin, niin olette turvassa. teidän pitäisi tietää, että maa kuuluu Allahilla ja hänen lähettiläälleen ja minä karkotan teidät tästä maasta. Jos joku keskuudessanne omistaa jotakin, niin hänellä on lupa myydä se, teidän pitäisi tietää, että maa kuuluu Allahilla ja hänen lähettiläälleen.

Muslimit jotka uskovat kirjaimellisesti koraania ajattelevat jihadin vapauttavan vääräuskoiset heidän vääräuskoisuudestaan, jolloin heillä on etuoikeus uskoa Allahia ja hylätä väärän uskonsa. Jihadia ei siis pidetä pelkkänä sotana, vaan palveluksena vääräuskoisia kohtaan, että he vapautuisivat vääräuskoisuudestaan ja kääntyisivät oikeaan uskoon, eli Islamiin.

Su 8:67. It is not for a Prophet that he should have prisoners of war (and free them with ransom) until he had made a great slaughter (among his enemies) in the land. You desire the good of this world (i.e. the money of ransom for freeing the captives), but Allah desires (for you) the Hereafter. And Allah is All-Mighty, All-Wise. (Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan)

Koraani opettaa ettei profeetan tule ottaa sotavankeja ja vapauttaa heitä lunnaita vastaan ennen kuin hän on suorittanut suuren teurastuksen vihollistensa keskuudessa. Koraani sanoo ihmisen haluavan tämän maailman asioita kuten lunnasrahoja sotavankien vapauttamisen kautta, mutta Allah haluaa ihmisille tuonpuoleista. Teurastuksen tarkoituksena on herättää pelkoa ja kauhua, jonka päämääränä on saada aikaan vapaaehtoista kääntymistä Islamiin oman hengen menettämisen pelon tähden.

Sahih al-Bukhari osa 4, kirja 53, numero 386 (Hadith): Umar lähetti muslimit suuriin maihin taistelemaan pakanoita vastaan. Kun Al-Hurmuzan hyväksyi Islamin Umar sanoi hänelle, haluaisin kysyä sinulta neuvoa koskien niitä maita joihin aion hyökätä. Al-Hurmuzan sanoi, kyllä esimerkiksi niihin maihin ja heidän asukkaisiin, jotka ovat muslimien vihollisia, niin he ovat kuin lintu, jolla on pää, kaksi siipeä ja jalkaa; jos sen yksi siipi katkaistaan, niin se nousee ylös kahdelle jalalleen yhden siiven ja pään kera; ja jos sen toinen siipi katkaistaan, niin se nousee ylös kahdelle jalalleen päänsä kera, mutta kun sen pää tuhotaan, niin silloin kaksi siipeä ja jalkaa tulevat tarpeettomiksi. .....Meidän profeettamme, meidän herramme lähettiläs on määrännyt meidät taistelemaan teitä vastaan kunnes palvotte yksin Allahia tai annatte jizyan (veroa), ja meidän profeetta on ilmoittanut herramme sanovan:-- Kuka tahansa meistä tapetaan (marttyyrina) tulee menemään paratiisiin, joka johtaa upeaan elämään, jota hän ei ole koskaan ennen nähnyt, ja kuka tahansa meistä säilyy elossa, niin hänestä tulee teidän herranne.

Myös Islamin hadith sanoo, että muslimien päämäärä on vallata ja alistaa koko maailma Islamin vallan alle. Allah on määrännyt muslimit taistelemaan vääräuskoisia vastaan niin kauan kunnes he kääntyvät muslimeiksi sekä maailma on alistettu Islamin vallan alle.  Koraania ja hadithia kirjaimellisesti uskovan muslimin päämäärä on tulla ei-muslimin herraksi ja alistaa heitä Islamin uskon kautta.

Islamin sharialain mukaan maailma jakautuu kahteen alueeseen rauhan taloon (Dar al-Islam- Islamin talo)  ja sodan taloon (Dar al-harb- sodan talo), Islamin alue ja sodan alue. Kaikki ei-muslimimaat kuuluvat sodan talo alueeseen, jossa tulisi käydä sotaa niin kauan kunnes alue on alistettu Islamin valtaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Suomi kuuluu sodan talo alueeseen.

Jotkut koraania kirjaimellisesti uskovat muslimimiehet valmistavat lapsiaan tulemaan marttyyreiksi. He kertovat lapsilleen, että Allah on luonut valtavan paratiisin, jossa on asioita, joita silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut. He sanovat, että jos joku kuolee Allahin tähden, niin hän saa paratiisissa kaiken mitä hän haluaa. Lapsille sanotaan, että kun hänen isänsä tai äitinsä on suorittanut marttyyrioperaation, niin he ovat marttyyreita, älkää pitäkö niitä kuolleina, jotka ovat kuolleet Allahin tähden, vaan elävinä Allahin luona. Koraania kirjaimellisesti uskovissa islamistisissa maissa voidaan näyttää television kautta muslimilapsia, jotka kertovat haluavansa taistella vääräuskoisia vastaan sekä kuolla Allahin tähden. Taistelu vääräuskoisia vastaan oikeutetaan sanomalla, että vääräuskoiset seuraavat uskontoa, jota Allah ei hyväksy ja jota ei opeteta koraanissa.

Islamin pyrkimystä saattaa koko maailma islamilaiseen rauhan talo alueeseen opetetaan jo pienestä pitäen muslimilapsille. Heitä opetetaan myös kuolemaan Allahin tähden. Tämä tekee Islamin uskosta erittäin vaarallisen uskonnon, koska todellinen Islam ei suvaitse muita uskontoja, vaan pyrkii alistamaan koko maailman Islamin vallan ja lakien alaisuuteen. Kun lapsille opetetaan kuoleman ihannointia ja väkivallan käyttöä lapsuudesta asti, niin se selittää sen miksi koraania kirjaimellisesti uskovat muslimit eivät pelkää kuolemaa, vaan ihannoivat sitä ja haluavat fanaattisesti taistella vääräuskoisia vastaan. Koraania kirjaimellisesti uskovan muslimin ajatusmaailma on muokattu pyrkimään rauhaan väkivallan keinoin. Tällainen ihminen ei lopeta kuoleman ja väkivallan ihannointia millään muulla tavalla kuin hylkäämällä kirjaimellisen uskon koraanin ilmoitukseen.

Monet muslimit puhuvat, että Islam käy vain puolustussotaa, eikä harjoita hyökkäyssotia. Historia ja koraanin sekä hadithien opetukset tuovat esille kuitenkin kiistattomasti sen, että Islam harjoittaa nimenomaan hyökkäyssotaa, koska muslimien tarkoituksena on valloittaa koko maailman Islamin vallan alle, sillä muslimi on velvoitettu käymään sotaa vääräuskoisia vastaan. Ensimmäiseksi muslimien on pyrittävä valtamaan takaisin sellaiset alueet Islamille, jotka ovat kerran olleet muslimien vallan alla ja tätä voidaan myös kutsua oikeutetuksi jihadiksi.

Israel ja Palestiina konfliktin todellinen syy on siinä, että koska Jerusalem on ollut aikoinaan muslimien hallussa, niin muslimit pyrkivät valloittamaan sen takaisin ja tekemään siitä rauhan talon, koska juutalaisten hallussa se on sodan talon aluetta. Tämän tähden esim. Hamasin päämäärä ei ole saada aikaan rauhaa Israelin kanssa, vaan juutalaisten tuhoaminen sekä Israelin maan saattaminen Islamin uskon alaisuuteen. Tämän syyn tähden Lähi-itään ei saada aikaan pysyvä rauhaa. Väliaikaisia rauhanjaksoja voidaan solmia, mutta Hamas ja äärimuslimit eivät koskaan halua pysyvää rauhaa, vaan tuhota juutalaisen kansan sekä alistaa heitä Islamin uskon kautta.

Mosab Hassan Yousef "vihreä prinssi" on yhden Hamasin perustajajäsenen poika. Tämän takia hänen todistuksensa ja lausuntonsa Hamasin toiminnasta ja Islamista on todella merkittävä. Mosabin mukaan Hamas tappaa ja surmaa palestiinalaisia saavuttaakseen omia etujansa sekä saadakseen Israelin näyttämään syylliseltä tekoihin, joita Israel ei ole tehnyt. Mosab kertoo islamilaisen elämän olevan kuin tikapuut, joiden ylimmässä päässä ovat itsemurhaiskuja tekevät muslimit, jotka tappavat Allahin "kunniaksi" terroristi-iskuissa viattomia siviilejä (naisia ja lapsia) sekä muita ihmisiä.

Mosab Hassan Yousef kirjassaan Hamasin poika s. 12: "Islamilaista elämää voi verrata tikapuihin, joiden alin piena on rukous ja Allahin ylistäminen. Ylemmäksi kavuttaessa tulevat vastaan köyhien ja hädänalaistan auttaminen, koulujen perustaminen ja laupeudentyön tukeminen. Ylin piena on jihad. Islamin tikapuut ovat pitkät. Harvat nostavat katseensa niin ylös, että näkisivät, mitä on huipulla. Ja yleensä edetään hitaasti, lähes huomaamattomasti - samaan tapaan kuin kissa joka vaanii pääskystä. Pääskynen ei irrota katsettaan kissasta. Se vain seisoo paikallaan ja katselee kissaa, joka astelee edestakaisin, edestakaisin. Se ei osaa arvioida etäisyyttä syvyyssuuntaan. Se ei huomaa, että kissa hivuttautuu koko ajan hiukan lähemmäksi, kunnes sen kynnet tahrautuvat salamannopeasti pääskysen vereen. Perinteiset muslimit seisovat tikapuiden alapäässä ja kokevat syyllisyyttä siitä, etteivät elä islaminuskoa todeksi. Tikapuiden huipulla ovat fundamentalistit, ne jotka pääsevät uutisiin tapettuaan naisia ja lapsia Koraanin jumalan kunniaksi. Maltilliset muslimit ovat jossain siinä välissä. Itse asiassa maltillinen muslimi on kuitenkin fundamentalistia vaarallisempi, koska hän vaikuttaa vaarattomalta. On nimittäin mahdoton tietää, koska hän ottaa seuraavan askeleen kohti huippua. Useimmat itsemurhaiskuihin syyllistyneet kuuluivat aikaisemmin maltillisten joukkoon."

Mosab ihmetteli sitä kuinka Hamas kidutti ja tappoi omaa väkeänsä, niin vankilassa kuin sen ulkopuolella. Mosab sanoo, että Hamas ei pysty tekemään rauhaa Israelin kanssa. Mosabin mukaan se on vastoin sitä mitä heidän jumalansa sanoo heille. Mosab sanoo, että Hamasin mielestä vääräuskoisen kanssa voi tehdä tulitauon, mutta ei rauhaa. Mosab sanoo, että Hamas ei arkaile surmata palestiinalaisia, kuten he tekivät Gazan vallankaappauksen yhteydessä. Mosab sanoo, että israelilaiset eivät koskaan tekisi sellaista omille kansalaisilleen. Mosab sanoo Israelin välittävän palestiinalaisista enemmän kuin Hamasin tai Fatahin johtajat.

Mosabin mukaan Hamas on terrostijärjestö, joka on suorittanut monia iskuja siviilejä vastaan ja he ovat vastuussa israelilaisten, kansainvälisten ja jopa palestiinalaisten ihmisten kuolemista. Mosab sanoo syntyneensä palestiinalaisena ja Hamasin johtajiston sydämessä ja siksi hän tietää, että Hamasin todellinen luonne on terrorismi ja viattomien ihmisten tappaminen. Mosab on sanonut, että Hamas ei hyväksy vuoden 1967 rajoja ja Hamasin päämäärä on tuhota Israel, ei perustaa omaa valtioita. Mosab on sanonut olevansa vastaan Hamasia ja sen harjoittamaa väkivaltaa, mutta hän ei ole vastaan ihmisiä, jotka ovat Hamasin liikkeen jäseniä.

Mosabilta usein kysytään, että onko Israelin armeijan hyökkääminen arabien kimppuun oikein. Mosab entisenä palestiinalaisena rakastaa arabeja ja Israelia ja hän vastaa kysymykseen näin: Israelin valtiolla on oikeus elää rauhassa ja puolustaa maatansa ihmisiltä, jotka koittivat tuhota Israelin valtion. Mosab ei hyväksy kaikkea mitä Israel tekee, mutta hän uskoo Israelilla olevan oikeus puolustaa itseään Iranin ja Islamin uhkaa vastaan Lähi-idän alueella.

Mosab on sanonut opiskelleensa todella tarkasti islaminuskoa. Hän sanoi ymmärtävänsä koraanin kielen ja opetuksen sekä profeetan (Muhammed) luonteen ja käytöksen. Mosabin mukaan Islam on valhe, joka aiheuttaa valtavasti ongelmia ympäri maailmaa. Mosabin mukaan ongelma ei ole itse muslimeissa, vaan islamilaisessa ideologiassa ja ajattelutavassa. Mosabin mukaan Islam on valhe, koska se lähettää ihmisiä kuolemaan ja aiheuttaa paljon väkivaltaa ja ongelmia maailmassa. Mosabin mukaan muslimi taustan omaavat ihmiset suorittavat kaikkein eniten terroristi-iskuja maailmassa. Mosabin mukaan ihmiset eivät ymmärrä islaminuskon todellista luonnetta ja Mosabin tehtävä on kertoa ja paljastaa Islamin todellinen luonne, koska muslimit tarvitsevat vapautuksen heidän jumalastaan (Allah).

Mosab sanoo useimpien muslimien olevan tavallisia muslimia, jotka ovat syntyneet muslimeiksi ja heidän identiteettinsä on islaminusko, mutta he eivät ymmärrä islaminuskon todellista luonnetta. Mosab sanoo monien muslimien olevan hyviä ihmisiä, ei terroristeja, sillä suurin osa muslimeista ei seuraa islaminuskon oppeja. Mosab sanoi että kun muslimi todella ymmärtää islaminuskon, Koraanin sekä Muhammedin opetukset, niin heistä tulee terroristeja. Mosabin mukaan Al-Qaida, Hamas, Hizbollah ja muut terroristiryhmät seuraavat tarkasti islaminuskon profeetan Muhammedin opetuksia. Mosabin mukaan islaminuskon pyhät kirjat Koraani jne. sanovat Muhammedin tappaneen ihmisiä, jotka eivät uskoneet häneen; Muhammed aloitti sotia ja valloitti kansakuntia; Muhammedin tavoitteena oli perustaa maailmanlaajuinen islamilainen valtio. Mosab sanoo, että Muhammedin käyttäytymisestä voimme oppia Islamin todellisen luonteen.

11.9.1638 Wienin piiritys murrettiin, jolloin Islamilaisen jihadin eteneminen Euroopassa pysähtyi, jolloin Islamin valta alkoi murenemaan ja heikkenemään. Monet islamilaiset maat joutuivat siirtomaavallan alle ja Islamista tuli heikko. Jos 11.9.2001 Amerikassa tapahtunut terroriteko oli muslimien tekemä, niin Osama Bib laden valitsi päivämäärän viestiäkseen, että Islamin alennustila on ohi ja islamilainen jihad on palannut ja se tulee jatkamaan siitä mihin se päättyi 11.9.1638. Vuoteen 1638 Islam pyrki toteuttamaan maailman valloitusta, mutta ei onnistunut siinä. Nykyinen Islam ja sen ympärillä olevat väkivaltaisuudet ja levottomuudet kertovat siitä, että jihadin aika on alkanut, jonka tavoitteena on asettaa Islam maailmanvaltaan.

Käymällä läpi lyhyesti historian ja nykypäivän tapahtumia, näemme sen kuinka koraania kirjaimellisesti uskoneet muslimit ovat pyrkineet väkivallan kautta alistamaan kansoja ja kansanheimoja Islamin alaisuuteen. Indonesiassa muslimit tappoivat kolmanneksen Portugalin siirtomaan asukkaista, jotka olivat katolisia. Indonesian maustesaarilla on myös ollut väkivaltaisuuksia, jossa vähemmistössä olevat kristityt ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon. Etelä-Filippiineillä on muslimien aiheuttamia väkivaltaisuuksia. Islamilaista liikehdintää on ollut myös Thaimaassa sekä Kiinan Xinjiangissa. Etu-Intian niemimaan historia on erittäin murheellinen, jossa tapahtui keskiajalla hindujen joukkotuho muslimien toimesta. Sudanissa Afrikassa on käynnissä lähes jatkuva sota. Nigeriassa on ongelmia, sillä keski- ja pohjoisosavaltioissa vaaditaan sharia-lakia hyväksymään osavaltioiden laeiksi. Mauritaniassa muslimit taistelivat etelän ei-muslimeita vastaan. Sitten voidaan ottaa esille Kaukasus, Tsetsenia ja Euroopassa konfliktit entisessä Jugoslaviassa Bosnian muslimien ja serbien välillä sekä Bosnian muslimien ja kroaattien välillä. Konfliktit albaanien ja serbien, albaanien ja makedonialaisten välillä. Historiansa alussa Islam valloitti lähes koko Lähi-idän Islamin vallan alle. Viimeaikaiset tapahtumat Lähi-idän muslimimaissa kertovat myös sen, että Islam pyrkii nousemaan jälleen ja haluaa tavoitella maailmanvaltaa.

Jos emme ota lukuun viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneita konflikteja, joihin muslimit ovat olleet osasyyllisiä sekä Islamin terroristitekoja, niin maailma olisi ollut paljon rauhanomaisempi paikka elää ja asua. En ole rasisti, mutta se on totta, että jos muslimit eivät olisi olleet mukana väkivaltaisissa konflikteissa ja sodissa viimeisen 20 vuoden aikana, niin monin paikoin maailmassa olisi ollut rauhallista ja turvallista elää.

Koraania kirjaimellisesti uskovia muslimeita tulee sivistää ja kertoa heille elämän ihannoimisesta sekä pyrkimyksestä rauhaan rauhanomaisin keinoin, ei toisten alistamisen ja tappamisen kautta. Heidän tulee saada kuulla rakastavasta Jumalasta, joka ei kehota silpomaan ja tappamaan ihmisiä, jotka Hän on luonut. Maailmalla on lukuisten entisten muslimien todistuksia, jotka ovat hylänneet Islamin uskon ja koraanin kirjaimellisen noudattamisen sen jälkeen kun he ovat ymmärtäneet ettei elämän tarkoitus ole ihmisen tappaminen, vaan elämän suojeleminen sekä lähimmäisen kunnioittaminen.

Osa 8 Petos ja valhe

Islam on uskonto ja poliittinen järjestelmä, joka käskee taistelemaan vääräuskoisia vastaan kunnes he joko kääntyvät Islamin uskoon tai alistuvat. Muslimiterroristit eivät näe terrorismia, väkivaltaa ja sotaa tuomittavina ja pahoina asioina niin kuin sivistyneissä länsimaissa asiat nähdään. Islamin uskonto, laki ja poliittinen järjestelmä antaa terrorismille, väkivallalle ja sodalle oikeutuksen ja sen tähden muslimiterroristi ei näe tekojaan pahoina, vaan hyvinä joiden kautta hän pyrkii tuomaan islamilaisen rauhan maan päälle. Länsimaiden päättäjien ja politiikkojen tulisi ymmärtää koko Islamin luonne voidakseen suhtautua Islamiin oikealla tavalla.

Jos muslimi sanoo Islamin olevan rauhan uskonto, niin hän ei joko ymmärrä sitä mitä todellinen Islam edustaa tai sitten hän tietoisesti valehtelee ja pyrkii harhauttamaan ei-muslimeita.

Sahih al-Bukhari osa 4, kirja 52, numero 269 (Hadith): Profeetta on sanonut, sota on petosta.

Islamin uskossa valehteleminen ei ole sallittua muuten kuin tietyissä tilanteissa, jossa se on jopa hyväksyttävää tai suotavaa. Sallitun valehtelemisen käsitettä kutsutaan Islamissa sanalla al-tagiyya (ehkäiseminen). Muslimi saa valehdella ehkäistäkseen vahinkoa, joka tapahtuu Islamille, eli muslimi saa suojella Islamia valheen kautta. Sotakin on muslimille petosta, sillä sodan kautta ei vain puolusteta muslimeita, vaan pyritään maailmanvaltaan ja alistamaan ei-muslimeita.

Su 9:
3. And a declaration from Allah and His Messenger to mankind on the greatest day (the 10th of Dhul-Hijjah - the 12th month of Islamic calendar) that Allah is free from (all) obligations to the Mushrikun (see V.2:105) and so is His Messenger. So if you (Mushrikun) repent, it is better for you, but if you turn away, then know that you cannot escape (from the Punishment of) Allah. And give tidings (O Muhammad ) of a painful torment to those who disbelieve.
4. Except those of the Mushrikun with whom you have a treaty, and who have not subsequently failed you in aught, nor have supported anyone against you. So fulfill their treaty to them to the end of their term. Surely Allah loves Al- Mattaqun (the pious - see V.2:2). (Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan)

Suura 9:3 sanoo, että Allah ja hänen lähettiläänsä on vapaa kaikista velvollisuuksista mushrikuneja (monijumalaiset) kohtaan. Suura 9:3 on eräs koraanin jakeista, jota tulkitaan niin, että vääräuskoisille voi valehdella, eikä heidän kanssaan tehtyjä sopimuksia tarvitse pitää. Suura 9:4 sanoo, että sellaisten vääräuskoisten kanssa täytyy pitää sopimus, jotka eivät ole jälkeenpäinkään pettäneet muslimeita ja sellaisten kanssa, jotka eivät ole tukeneet ketään vastustamaan muslimeita, niin vain sellaisten kanssa tulee pitää sopimus. Jos esimerkiksi joku sanoisi Islamin uskon olevan sodan uskonto, niin se tulkitaan Islam vastaisuudeksi, eikä sellaisen kanssa tehtyä sopimusta ole pakko pitää, vaan sen voi rikkoa. Samoin kaikki asiallinen kritiikki Islamia vastaan tulkitaan Islamin vastaisuudeksi, joka oikeuttaa rikkomaan sopimukset vääräuskoisten kanssa.

Abdullah Al-Araby (Director, The Pen vs. The Sword Publications) on sanonut, että muslimi voi valehdella ehkäistäkseen vahinkoa, joka tapahtuu Islamille tai hänelle itselleen; muslimi voi valehdella perherauhan säilymisen takia, mies voi valehdella vaimolleen; muslimi saa valehdella toiselle muslimille säilyttääkseen rauhan muslimiyhteisössä; Muhammed käski ihmisiä valehtelemaan.

Kirjassa The Life of Muhammad sivulla 367 profeetta Muhammed kysyy kuka päästää minut Ibnul-Ashrafista. Muhammad Bin Maslama sanoo hoitelevansa hänet Muhammedin puolesta ja tappavansa hänet. Profeetta Muhammed sanoi, tee se jos voit. Maslama vastasi oi lähettiläs meidän täytyy kertoa hänelle valheita. Profeetta Muhammed vastasi, Sano mitä haluat, sillä olet vapaa tässä asiassa. Muhammedin elämänkerran mukaan hän kehotti valehtelemaan ja vieläpä niin että valheen kautta tapettiin ihminen. Islamissa viholliset ja kriitikot voidaan murhata jopa petoksen kautta. Uhrin luottamus tulee ensin saavuttaa, jonka jälkeen hänet on helppo tappaa. Länsimaisen oikeuskäytännön mukaan niin petos kuin salamurha ovat tuomittavia tekoja. Koska tällaiset asiat ovat vastoin ihmisen luonnollista ajatusmaailmaa, niin mikä saa ihmisen tekemään murhan petoksen kautta uskontonsa tähden? Silloin kun ihminen uskoo, että hänellä on jumalan lupa tappaa vääräuskoisia, niin hän kykenee paaduttamaan ja hylkäämään inhimillisen oikeudenmukaisen ajatuksen sekä ohjelmoimaan itsestään tappajan. Tästä tulee selkeästi esille se, että koraania kirjaimellisesti uskova muslimi ei ole luonnostaan terroristi, vaan hänen harjoittamansa uskonto tekee hänestä terroristin. Siksi koraania kirjaimellisesti uskova muslimi tulisi saada näkemään, että hänen uskonnolliset arvonsa ovat vääriä. Häntä ei voi saada ymmärtämään totuutta muuten kuin kertomalla sen millaisessa valheessa hän elää ja mitä on oikeudenmukaisuus ja lähimmäisen rakastaminen.

Su 2:225 Allah will not call you to account for thoughtlessness in your oaths, but for the intention in your hearts; and he is oft-forgiving, most forbearing. (Koran by Yusufali)

Suura 2:225 sanoo, ettei ihminen ole vastuussa Allahille ajattelemattomista valoista (lupaus), vaan sydämen aikeista. Tämän säkeen tekstiyhteys liittyy avioliittoon ja tämä ymmärretään siten, että puolisolleen on luvallista valehdella.

Su 66:
1. O Prophet! Why do you ban (for yourself) that which Allah has made lawful to you, seeking to please your wives? And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.
2. Allah has already ordained for you (O men), the dissolution of your oaths. And Allah is your Maula (Lord, or Master, or Protector, etc.) and He is the All-Knower, the All-Wise. (Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan)

Koraanin mukaan Allah on määrännyt miehille, että he voivat purkaa valansa (lupauksensa). Tässä on kyse avioelämästä ja vaimosta. Koraanin mukaan mies voi purkaa lupauksensa eli valehdella vaimolleen.

Sahih al-Bukhari osa 9, kirja 84, numero 64 (Hadith): Aina kun kerron sinulle kertomuksen Allahin lähettiläänä, niin mieluummin putoaisin taivaalta alas kun kerron hänelle valheellisen lausunnon, mutta kerron sinulle jotakin meidän kesken (ei hadith) se oli vain juoni (sanon asioita vain huijatakseni vihollistani). ........

Jos ajattelemme Lähi-idän tilannetta ja rauhansopimuksia sekä muita sopimuksia, niin muslimilla on lupa huijata ja kertoa valheita vihollisilleen. Tästä syystä muslimit ovat rikkoneet monia tekemiään sopimuksia. Jos länsimaat eivät ymmärrä islamin todellista luonnetta, niin kirjaimellisesti koraania ja haditheja uskovat muslimit kykenevät pettämään ja harhauttamaan länsimaalaisia yhä uudelleen ja uudelleen. Koska muslimilla on lupa valehdella vihollisilleen, eli tilanteessakin, jossa he asuvat ei-muslimi maassa, niin he voivat valehdella sanoen Islamin olevan rauhan uskonto, vaikka he tietävät sydämessään, että Islamin rauha tulee ainoastaan sodan ja alistamisen kautta. Koska muslimilla on lupa valehdella vääräuskoiselle, niin Islamin maailmanvalloitus aikeiden takia hän voi valehdella ja esittää suvaitsevaista muslimia esim. länsimaissa, mutta hän muuttuu suvaitsemattomaksi siinä vaiheessa kun yhteiskunta alistetaan Islamin vallan alle.

Translation of Sahih Muslim Book 032, Number 6303: Humaid b. 'Abd al-Rahman b. 'Auf reported that his mother Umm Kulthum daughter of 'Uqba b. Abu Mu'ait, and she was one amongst the first emigrants who pledged allegiance to Allah's Apostle (may peace be upon him), as saying that she heard Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: A liar is not one who tries to bring reconciliation amongst people and speaks good (in order to avert dispute), or he conveys good. Ibn Shihab said he did not hear that exemption was granted in anything what the people speak as lie but in three cases: in battle, for bringing reconciliation amongst persons and the narration of the words of the husband to his wife, and the narration of the words of a wife to her husband (in a twisted form in order to bring reconciliation between them).

Muslimin kirjan mukaan valehteleminen on luvallista näissä tapauksessa: taistelussa, jos valehteleminen tuo sovinnon ihmisten välille, sekä miehen ja vaimon välille jos valheen kautta saadaan aikaan sovinto.

Jos muslimivaimo epäilee aviomiehensä pettäneen häntä toisen naisen kanssa tai olleen tekemässä jotakin pahaa (rikos), niin muslimimies voi valehdella vaimolleen sovun säilymiseksi. Toki sekin on totta, että länsimaissa aviopuoliso voi syyllistyä samanlaiseen valehteluun, mutta sivistyneissä maissa ei ole kansalaisen ohjekirjaa, joka käskee valehtelemaan, mutta Islamin uskon pyhät kirjat antavat muslimeille luvan valehdella monenlaisissa erilaisissa tapauksissa. Islamin uskonto on moraaliton uskonto, sillä lupa valehtelemiseen ja petokseen on todella moraalitonta ohjeistamista ja käyttäytymistä.

Islamin lain mukaan: Reliance of the Traveler (p. 746 - 8.2) - "Speaking is a means to achieve objectives. If a praiseworthy aim is attainable through both telling the truth and lying, it is unlawful to accomplish through lying because there is no need for it. When it is possible to achieve such an aim by lying but not by telling the truth, it is permissible to lie if attaining the goal is permissible (N:i.e. when the purpose of lying is to circumvent someone who is preventing one from doing something permissible), and obligatory to lie if the goal is obligatory... it is religiously precautionary in all cases to employ words that give a misleading impression...

Islamin mukaan ylistettävän päämäärän mukaan saa valehdella, jos sillä saavutetaan hyväksyttävä ja pakollinen päämäärä. Islamin mukaan uskonnollisissa asioissa kaikissa tapauksissa voidaan käyttää sanoja, jotka antavat harhaanjohtavan vaikutuksen.

Sahih al-Bukhari osa 7, kirja 67, numero 427 (Hadith): ...... Allahin kautta, jos emme muistuta Allahin lähettilästä hänen valastaan, niin emme ole ikinä menestyviä. Niin palasimme profeetan luokse ja sanoimme, Oi Allahin profeetta! Pyysimme sinulta hevosia, mutta sinä annoit valan, ettet ikinä anna meille hevosia; me ajattelemme että olet unohtanut valasi. Hän sanoi, se on Allah, joka on antanut teille hevosia. Allahin kautta, ja Allahin tahdossa, jos minä lupaan valan ja myöhemmin löydän sitä paremman, niin silloin minä teen sitä mikä on parempaa ja vapaudun (sovittaa) valastani.

Muhammed perui valansa, eli lupauksensa. Koska jokaisen muslimin tulee seurata Muhammedin esimerkkiä, niin siksi muslimilla on tietyissä tilanteissa lupa peruttaa lupauksensa. Tämä tekee rauhasopimuksista ja muista sopimuksista hankalia, koska muslimi voi hylätä lupauksensa Islamin asian edistämiseksi.

Islamin lopullinen päämäärä on alistaa koko maailma Allahin ja islamin vallan alle ja tämän päämäärän hyväksi muslimi saa valehdella kaikella tavalla esimerkiksi hän voi sanoa suvaitsevansa kaikkia uskontoja, vaikka hän sydämessään ajattelee, että kaikki ei-muslimit ovat vääräuskoisia ja heidät tulisi alistaa Islamin vallan alle. Koska muslimilla on lupa valehdella uskonnon nimissä, niin hän voi sanoa tuomitsevansa muslimien terroristi-iskut, mutta sydämessään hän voi tukea ja kannattaa niitä. Koska muslimilla on lupa valehdella uskonnon nimissä, niin hän voi sanoa Islamin olevan rauhan uskonto, mutta sydämessään hän voi ajatella, että Islam on vasta sitten rauhan uskonto, kun se on kukistanut koko maailman valtansa alle. Länsimaiden päättäjien tulisi tietää ja ymmärtää, että rauhaa rakastava muslimi voi olla sydämeltään terroristi ja hänen rauhan rakastaminen voi olla petos, jonka kautta ihmisiä johdatetaan harhaan ja sinä päivänä kun Islam saa länsimaisen yhteiskunnan valtansa alle, niin rauhaa rakastava muslimi muuttuu suvaitsemattomiksi ei-muslimeita kohtaan.

Länsimaiden ainoa keino suojella itseään Islamin ylivallalta on rajoittaa muslimeiden määrä minimiin (niin että he ovat selvästi vähemmistönä), eikä sallia heille erivapauksia sharia-lakien noudattamiseen, eikä mihinkään sellaiseen toimintaan, jossa pyritään luomaan Islamia länsimaisen yhteiskunnan sisäpuolelle. Tämä saattaa kuulostaa rasismilta ja suvaitsemattomuudelta, mutta sitä se ei ole, vaan itsensä ja rakkaiden kansalaisten suojelemista Islamin todelliselta luonteelta ja päämäärältä, joka on länsimaiden tuhoaminen ja Islamin asettaminen ainoaksi uskonnoksi ja poliittiseksi järjestelmäksi maan päällä.

Monet (eivät kaikki) länsimaissa asuvat muslimit tuovat koko ajan sitä esille, että muslimeita tulee suvaita, heitä pitää ottaa huomioon ja että lännen tulee olla suvaitsevaisia ja oikeudenmukaisia muslimeita kohtaan. Osa näistä muslimeista on sydämessään todellisen Islamin kannattajia, jotka esiintyvät suvaitsevaisina ja rauhaa rakastavina muslimeina, mutta sydämessään he kannattavat Islamin maailmanvaltaa ja herruutta. Nämä muslimit puhuvat asettaen sanansa siten, että ihmiset, jotka asiallisesti faktoihin perustuen kertovat Islamin todellisesta luonteesta pyritään leimaamaan vihapuheiden pitäjiksi, rasisteiksi ja suvaitsemattomiksi ihmisiksi. Nämä muslimit vetoavat demokratiaan sekä ihmisoikeuksiin, vaikka sydämessään he eivät kannata demokratiaa tai ihmisoikeuksia, vaan Islamin lakeja. Jos nämä muslimit pääsevät valtaan, niin he kumoavat demokratian ja ihmisoikeudet ja asettavat Islamin lain määräämään ihmisten elämästä.

Moni länsimaalainen, joka ei tunne ja ymmärrä Islamin uskon todellista luonnetta hyvin usein provosoituu ja pitää niitä ihmisiä rasisteina ja suvaitsemattomina, jotka tuovat esille Islamin uskon todellisen luonteen. Jos he tietäisivät Islamin uskon todellisen luonteen, niin he tekisivät kaikkensa estääkseen Islamin nousua ja vaikutusta länsimaisessa sivistysyhteiskunnassa.

Entinen muslimi Walid Shoebat opiskeli Chigacon korkeakoulussa ollessaan muslimi. Hän keräsi rahaa PLO:n jihadin toimintaan varten. Walid kertoo kuinka he saivat arabiankielisiä esitteitä, joissa luki keräämme rahaa jihad-veljien toiminnalle Etelä-Libanonin taisteluihin Israelia vastaan. He saivat myös vastaavia englanninkielisiä esitteitä, joihin oli vaihdettu teksti, jossa luki järjestämme Lähi-idän kulttuurijuhlat, tervetuloa, tarjoilemme lammasta ja baklavaa. Walid kertoi ettei lännessä ymmärretä sitä, että muslimien omassa keskuudessa keskustelut ja asiat ovat erilaisia ja kun länsimaalainen tulee paikalle niin keskustelu muuttuu.

Kuinka moni länsimaalainen onkaan osallistunut johonkin Lähi-idän kulttuurijuhlaan tai vastaavaan ja siitä saatu tuotto on mennyt jihadin, eli sodan ja taistelun rahoittamiseen, vaikka on muuta luvattu. Islamin pyhät kirjat opettavat, että vääräuskoisille saa valehdella Islamin hyväksi ja sitä monet muslimit (ei kaikki) ovat tehneet ja tekevät, josta myös Walidin esimerkki todistaa.

Walid kertoi myös kuinka hän työskenteli amerikkalaisessa yhtiössä Persianlahden sodan aikana. Ihmiset katsoivat tapahtumia TV:stä ja kun Scud-ohjus osui Riyadiin, niin amerikkalaisessa yhtiössä töissä olevat muslimit näyttivät onnettomilta, koska ohjus oli osunut amerikkalaisten leiriin. Walid sanoi seisseensä siellä amerikkalaisten työntekijöiden joukossa sanoen, voi kuinka ikävää, olen pahoillani kuinka menetimme ihmishenkiä. Walid sanoi olleensa turhautunut, koska hän joutui peittelemään sitä mitä hän oikeasti koki ja kun hän ajoi autolla kotiinpäin moottoritiellä, niin hän avasi auton ikkunan ja huusi niin kovaa kuin pystyi Allahu akbar (Allah on suurin), koska kukaan ei pystynyt kuulemaan sitä mitä hän huusi. Walidin mukaan silloin kun vihollinen kuolee ja muslimi voittaa, niin huudetaan Allahu akbar.

Walid sanoi kun hän tuli kotiin, niin muut kiinteistön muslimiasukkaat kokoontuivat hänen kotiinsa katsomaan Persianlahden sotaa ja aina kun he näkivät amerikkalaisten kuolevan, niin he ylistivät Allahia, mutta he eivät käyttäytyneet samalla tavalla amerikkalaisten nähden. Walid sanoi, että amerikkalaisten seurassa he käyttäytyivät kuin he olisivat olleet amerikkalaisten puolella. Walid sanoi, että tällaisen julkisivun suojissa muslimifundamentalistit levittävät jihadia Amerikassa.

Muslimien luoma käsite rauhan ja suvaitsevaisuuden Islamista on petos, jonka kautta monet (ei kaikki) muslimit voivat salaisesti levittää Islamia länsimaiden sisäpuolella. Tämä harha ja petos rauhan ja suvaitsevaisuuden Islamista on istutettu monen ihmisen sydämeen, jotka vaikuttavat yliopisto- ja akateemisessa maailmassa. Länsimainen sivistysvaltio pitää yliopistollista ja korkeaa akateemista koulutusta yhteiskuntansa sydämenä ja keskuksena. Siksi muslimit pyrkivät (usein rauhaa rakastavan ja suvaitsevaisuuden valeasussa) harhauttamaan länsimaiden akateemikot uskomaan sen, että Islam on rauhan ja suvaitsevaisuuden uskonto.

Mitä enemmän länsimaiden älyköt ja akateemikot uskovat tähän petokseen, niin sen helpompaa on rakentaa Islamin uskon lonkeroita ja rakenteita länsimaisen yhteiskunnan sisäpuolelle, sillä uskoessaan petoksen ja valheen länsimaiden älyköistä tulee Islamin lähettiläitä antaessaan lausuntoja kuinka Islam on rauhan uskonto. Tällä tavalla ovelan suunnitelman ja petoksen kautta länsimaalaiset kaivavat itselleen omaa hautaansa sekä osallistuvat jihadin toteuttamiseen. Näiden lonkeroiden tarkoituksena on pikkuhiljaa vahvistaa Islamin asemaa sekä pyrkiä tekemään tästä yhteiskunnasta Islamin rauhan talo, jossa Islam on ainoastaan vallassa. Rauha ja suvaitsevaisuus Islamin nimessä on vain petos, jonka kautta pyritään vahvistamaan Islamin asemaa länsimaisen yhteiskunnan sisällä. Kun Islam on tarpeeksi vahva ja voimakas, niin se syrjäyttää länsimaisen demokratian ja ihmisoikeudet ja asettaa islamilaiset lait niiden tilalle.

Muslimi Edward Said väitti kirjassaan Orientalism, että länsimaiden kritiikki Islamia kohtaan on rasistista ja imperialistista. Tätä samaa väitettä levitetään poliittisessa tarkoituksessa, että länsimaissa totuttaisiin siihen ajatukseen, että muslimit ovat tulleet jäädäkseen länsimaihin kuten Amerikkaan jne. Tämän väitteen tarkoitus on pyrkiä kumoamaan väitteet, että muslimien lojaaliutta länsimaita kohtaan ei saa kyseenalaistaa, huolimatta Islamin historiasta ja sen poliittisesta luonteesta, sillä Islam on rauhan uskonto. Tämä väärä kuvitelma on juurtunut länsimaiden julkiseen keskusteluun nykyään niin tiukasti, että harva ymmärtää ja tietää, että Islam ei ole rauhan uskonto, vaan sodan uskonto. Asiat ovat nykyään niin pitkällä länsimaissa, että länsimaiden oma enemmistö leimaa sellaisen henkilön rasistiksi ja suvaitsemattomaksi, joka tuo esille faktojen kera Islamin todellisen väkivaltaisen ja sotaisan luonteen.

Länsimaihin on istutettu todella voimakkaasti ihmisoikeudet ja demokratian käsite, sillä seurauksella että rasismia pidetään eräänä pahimpana asiana, joka pitää kitkeä pois länsimaisesta sivistysvaltiosta. Ajatus on hyvä ja oikea, mutta sokea ja väärä suvaitsevaisuus on luonut koraanin kirjaimelliseen ilmoitukseen uskovien muslimien käsiin rasismikortista sen eräistä parhaista aseista, jolla se pyrkii hiljentämään ihmiset, jotka tuovat esille oikeaa ja asiallista kritiikkiä Islamin todellisesta luonteesta. Monet länsimaissa rauhaa rakastavina esiintyvät muslimit tuovat jatkuvasti esille rasismikorttia. Harva vaikuttaja uskaltaa leimautua rasistiksi ja pelon sekä sokean tietämättömyyden takia he ummistavat silmänsä totuudelta ja antavat siten muslimien rakentaa pikkuhiljaa islamilaisia rakenteita länsimaisen yhteiskunnan sisäpuolelle.

Osa 9 Islam on poliittinen järjestelmä

Islamin historian alusta asti Islam on ollut sekä uskonto, että myös poliittinen järjestelmä. Islamilainen kalenteri ei ala islamilaista ajanlaskua Muhammedin syntymästä tai siitä kun hän sai ensimmäisen ilmestyksensä, vaan siitä kun Muhammedista tuli armeijan johtaja ja valtion päämies Medinassa. Islam on poliittis-sosiaalinen järjestelmä sekä henkilökohtainen uskonto. Islamin mukaan maallisen ja uskonnollisen erottaminen toisistaan on sama asia kuin vääräoppisuuteen syyllistyminen. Kalifaatti on poliittinen ja uskonnollinen valta-alue, eli oikein organisoitu valtio, joka miellyttää Allahia.

Entinen muslimi Walid Shoebat sanoo: Länsimaissa uskonto on henkilökohtainen asia. Tästä syystä länsimaissa voidaan sokeutua sille tosiasialle, että Islam ei ole pelkkä uskonto, vaan myös poliittinen järjestelmä. Islam ei ole perinteinen henkilökohtainen uskonto, sillä Islam on Allahin sharia-laki ja Islam on ensisijassa hallintojärjestelmä koko maailmaa varten ja vasta sitten henkilökohtaiseen käyttöön. Kyse ei ole siitä millä tavalla rukoilet, vaan myös siitä miten pukeudut ja muslimin tulee pukeutua arabialaisen kulttuurin mukaan. Sinun on puhuttava arabiaa, etkä pääse taivaaseen, ellet rukoile arabiaksi. Pelkästään koraania englantia lukemalla ei voi olettaa pääsevänsä taivaaseen hyvien tekojensa tähden. Koraania tulee lukea arabiaksi. Islam on lopulta imperialistinen järjestelmä, jossa jokaisen täytyy puhua arabiaksi, ajatella arabiaksi sekä rukoilla arabiaksi, sillä Islam on lakijärjestelmä, joka määrää miten syöt, miten menet naimisiin, kuinka toimit hallituksen kanssa, kuinka toimit armeijan kanssa, kuinka toimit nuorten kanssa, kuinka toimit naisten kanssa. Elämäsi jokaisesta asiasta tulee Islamia. Kaikki on Islamia.

Sahih al-Bukhari osa 7, kirja 62, numero 88 (Hadith): Profeetta kirjoitti (avioliitto sopimuksen) Aishan kanssa kun hän oli kuuden vuoden vanha ja pani täytäntöön avioliiton Aishan kanssa kun hän oli yhdeksän vuotias ja Aisha oli hänen vaimonsa yhdeksän vuotta (Muhammedin kuolemaan saakka).

Su 5:51. O you who believe! Take not the Jews and the Christians as Auliya' (friends, protectors, helpers, etc.), they are but Auliya' to one another. And if any amongst you takes them as Auliya', then surely he is one of them. Verily, Allah guides not those people who are the Zalimun (polytheists and wrong-doers and unjust).. (Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan)

Muhammed meni naimisiin lapsen kanssa, eikä kyse ollut kahden aikuisen välisestä yhteisestä sopimuksesta rakkauden tähden, vaan siitä että Aisha määrättiin Muhammedin vaimoksi. Perinteinen Islam kieltää Islamin uskosta luopumisen sekä sen että ei-muslimi ei voi elää tasavertaisena muslimin kanssa Islamin lakia noudattavissa maissa, joka tarkoittaa sitä, että ei-muslimi on toisen luokan kansalainen. Islamin lakia harjoittavissa maissa ei-muslimi ei voi olla johtotehtävässä suhteessa muslimiin. Islamin laki kieltää ei-muslimilta tietyt työtehtävät. Historiassa taaksepäin Islamin laki määräsi ettei juutalaisten tai kristittyjen rukoushuoneita saanut rakentaa tai korjata. Koraani opettaa ettei muslimi saa olla juutalaisen tai kristityn ystävä ja jos joku muslimi ottaa heidät ystävikseen, niin sellainen muslimi on kuin juutalainen tai kristitty. Jos muslimilla on esimerkiksi suomalaisia ystäviä, niin hän rikkoo koraanin käskyä vastaan. Muslimi saa olla ystävällinen vääräuskoisia kohtaan jos siitä on hyötyä Islamille. Islamin mukaan muslimi ei voi olla kuitenkaan todellinen ystävä vääräuskoisen kanssa, koska kenelläkään todellisella muslimilla ei voi olla vääräuskoista ystävää. Silloin kun jotain ihmistyhmä pidetään vihollisena, niin on ehdottoman tärkeää, että kaikenlaiset siteet rikotaan heihin.

Muslimiyhteisössä elävä ei-muslimi ei voi vedota sharia-laista erillisiin ihmis- tai kansalaisoikeuksiinsa. Olettamus on että ei-muslimi alistuisi vapaaehtoisesti sharia-lakien alaisuuteen ja jos hän hyväksyy asemansa dhimminä (dhimmi - vääräuskoinen joka alistuu Islamin määräyksiin), niin hänestä tulee suojeltu henkilö. Dhimmeillä on paljon vähemmän velvollisuuksia ja oikeuksia kuin muslimeilla. Aikojen saatossa dhimmeillä on ollut erilainen asema muslimiyhteiskunnissa, sillä heitä on vainottu ja syrjitty ankarasti sekä heidän asemansa on ollut myös hyvä ja turvattu. Dhimmi joutuu maksamaan erityistä veroa (jizya) muslimeille, jonka suuruus voi olla jopa 50% heidän tuloistaan. Dhimmiyden kautta Islam loi täydellisen kontrollin ja sananvapauden tuhoamisen. Pelko sortajia kohtaan hiljentää kritiikin, joka johtaa sorretun asemassa olevan hyväksymään tilansa ja siten sortaja saa sorretun täydellisen kontrollin vallan alle.

Tulisi olla itsestään selvää etteivät Islamin sharia-lait ja Islamin hallintojärjestelmä ole millään tavalla yhteensopiva länsimaisten lakien ja hallintojärjestelmien kanssa koskien ihmisoikeuksia ja sananvapautta jne.

Entinen muslimi Walid Shoebat sanoo erään hadithin (Islamin perimätieto) opettavan, että Muhammed sanoi hänen olevan määrätty taistelemaan niin kauan, kunnes jokainen sanoo, ettei ole muuta jumalaa kuin Allah ja Muhammed on Allahin lähettiläs. Walidin siteeraama hadith on alla:

Sahih al-Bukhari osa 4, kirja 52, numero 196 (Hadith): Allahin lähettiläs sanoi, minut on määrätty taistelemaan ihmisten kanssa siihen saakka kunnes he sanovat, ei ole oikeutta palvoa muuta kuin Allahia ja kuka tahansa sanoo, ei ole oikeutta palvoa muuta kuin Allahia, niin hänen elämänsä ja omaisuutensa säästetään lukuun ottamatta islamilaisia lakeja ja hänen asiansa on Allahin kanssa (joko rangaista häntä tai antaa hänelle anteeksi).

Walidin mukaan Islamia on levitetty tällä tavoin (taistelemalla miekkalähetyksen kautta) Pohjois-Afrikkaan, Indonesiaan, Lähi-idän maihin jne. Tässä kohden on syytä ottaa esille, että Rooman katolinen kirkko (RKK), joka ei edusta  todellista Raamatun kristinuskoa levitti omaa sanomaansa myös miekkalähetysten kautta, joten RKK ei ole yhtään Islamin uskoa paremmassa asemassa.

Muslimit, jotka tulevat länsimaihin uskoen sharian olevan Allahin laki näkevät länsimaisen uskonnonvapauden sekä sen että ei-muslimit ovat vallassa säätäen lakeja, jotka eivät perustu Allahin lakiin, vaan demokratiaan, yhteisiin poliittisiin päätöksiin ja vapaisiin vaaleihin. Tällainen käytäntö on koraania kirjaimellisesti uskoville muslimeille osoitus epäuskosta ja Islamin aikakautta edeltävästä tietämättömyyden aikakaudesta. Koraania kirjaimellisesti uskovat muslimit ajattelevat länsimaiden elävän epäuskon ja tietämättömyyden aikakaudessa. Monien (ei kaikkien) länsimaihin muuttavien muslimien aikomuksena on perustaa länsimaihin uusia muslimivaltioita senkin ajattelun pohjalta ettei vapailla vaaleilla valittu maallinen valtiomalli ole oikeutettu Allahin maailmassa. Koraania kirjaimellisesti uskovat ja noudattavat muslimit eivät äänestä Allahin laista, vaan sitä täytyy noudattaa ja totella niin poliittisesti kuin uskonnollisesti.

Koraania kirjaimellisesti uskovat muslimit sanovat, että lännen on aika ymmärtää Islamin olevan totuus. Ja on vain ajan kysymys, milloin Islamin lait otetaan käyttöön ja silloin Islamin ja islamilaisen valtion mahti nousee uudestaan valtaan. Koraaniin kirjaimellisesti uskovien muslimien mielestä edellä sanottu tulee olemaan vielä totuus ja todellisuus. Koraania kirjaimellisesti uskovat muslimit sanovat, että on vain ajan kysymys milloin sharia-lait otetaan käyttöön ja muslimien ummah (kansa, yhteisö) tulee yhdistymään.

Islam on uskonto sekä poliittinen järjestelmä, jossa ei ole sijaa kuin koraanin opetuksille sekä Islamin sharia-laeille. Tärkein asia mikä länsimaiden tulisi tietää Islamista on se, että se on poliittinen järjestelmä ja uskonto, joka kehottaa käymään sotaa vääräuskoisia vastaan. Muslimit (ei kaikki) tulevat länsimaihin aikomuksenaan toimia ja edistää Islamin saattamista maailmanvaltaan. Kaikkien länsimaisten yhteiskunnan päättäjien tulisi ymmärtää tämä, sillä sen jälkeen he kykenevät suhtautumaan Islamiin oikealla tavalla ja kykenevät toimimaan järkevästi eikä sokaistuneen väärän suvaitsevaisuuden kautta.

Entinen muslimi Walid Shoebat on sanonut: Islamilainen fundamentalismi on nukkuva solu Amerikassa. Hyvä esimekrki on kertomus Saladinista. Saladin on Islamissa suuri sankari. Saladin löi ristiretkeläiset. Saladinin ja ristiretkeläisten oli tarkoitus tehdä sopimus. Tarinan mukaan arabineuvottelija tuli Saladinin luokse ja sanoi, koraani sanoo, että jos he myöntyvät rauhaan niin se suo se heille. Tämä tarkoittaa, että jos vihollinen haluaa rauhaa, niin solmitaan rauha. Tämä säe löytyy koraanista. Saladin antoi mahtavan vastauksen sovittelijalle, olet arabi ja minä olen kurdi. Sinun pitäisi tuntea koraani minua paremmin. Älä unohda, että koraani sanoo myös, miksi meidän pitäisi suostua rauhaan jos olemme voitolla. Molemmat säkeet löytyvät koraanista. Rauhaan suostutaan jos olet heikompi osapuoli. Tätä varten on olemassa hudna, rauhansopimus, tulitauko. Irakissa Al-Sadr pyysi hudnaa, koska hän tiesi ettei pystyisi voittamaan amerikkalaisia. Hudnaa on joka puolella silloin kun vihollinen on sinua vahvempi. Mutta heti kun ollaan vahvoja, niin enää ei suostuta rauhaan. Tämän vuoksi lännessä muslimifundamentalistien julkisivuna on että Islam on rauhan uskonto, koska he odottavat lisää muslimimaahanmuuttajia, he odottavat lukumääränsä ja poliittisen voimansa kasvua. Kun se sitten tapahtuu niin varokaa. Tulette näkemään islamilaisen fundamentalismin todelliset kasvot täällä Amerikassa.

Islamin laki ei salli neuvoteltuja sopimuksia muslimien ja ei-muslimien välillä. Islam sallii ainoastaan väliaikaisen korkeintaan kymmenen vuotta kestävän hudnan (aselepo), joka sallii islamilaisten joukkojen kerätä voimia. Kyse ei ole rauhasta, vaan sodasta. Hudna on vain väliaikainen tauko sodassa, joka on kestänyt jihadistien mukaan 1400 vuotta ja he ovat valmiita sotimaan toiset 1400 vuotta.

Su 47:
1. Those who disbelieve [in the Oneness of Allah, and in the Message of Prophet Muhammad ], and hinder (men) from the Path of Allah (Islamic Monotheism), He will render their deeds vain .
2. But those who believe and do righteous good deeds, and believe in that which is sent down to Muhammad (), for it is the truth from their Lord, He will expiate from them their sins, and will make good their state.
3. That is because those who disbelieve follow falsehood, while those who believe follow the truth from their Lord. Thus does Allah set forth their parables for mankind.
4. So, when you meet (in fight Jihad in Allah's Cause), those who disbelieve smite at their necks till when you have killed and wounded many of them, then bind a bond firmly (on them, i.e. take them as captives). Thereafter (is the time) either for generosity (i.e. free them without ransom), or ransom (according to what benefits Islam), until the war lays down its burden. Thus [you are ordered by Allah to continue in carrying out Jihad against the disbelievers till they embrace Islam (i.e. are saved from the punishment in the Hell-fire) or at least come under your protection], but if it had been Allah's Will, He Himself could certainly have punished them (without you). But (He lets you fight), in order to test you, some with others. But those who are killed in the Way of Allah, He will never let their deeds be lost, (Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan)

Koraanin opetuksen mukaan muslimeiden on taisteltava jihadissa Allahin tähden vääräuskoisia vastaan (katkaistava heidän kaulansa), niin kauan kunnes he hyväksyvät Islamin uskon. Koraanin mukaan Allah on määrännyt muslimit taistelemaan vääräuskoisia vastaan niin kauan kunnes he kääntyvät Islamin uskoon. Muslimimaailma on koko ajan sotatilassa vääräuskoisia vastaan, silloinkin kun he eivät taistele aseellisesti, sillä heidän tulee olla niin psyykkisesti kuin fyysisesti jatkuvassa sotatilassa vääräuskoisia vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että muslimien tekemät rauhansopimukset ovat petosta ja huijausta, koska heidän mukaansa maailmaan tulee rauha vasta sitten kun koko maailma on alistettu Islamin vallan alle. Muslimin rauhansopimus, ei ole muslimille rauhanaikaa, vaan tulitauon aikaa, jonka aikana valmistaudutaan uuteen taisteluun vääräuskoisia vastaan.

Tämän syyn tähden kaikki muslimien solmimat historian ja tulevaisuuden rauhansopimukset esim. Lähi-idässä ovat petosta, eikä niiden tarkoitus ole pysyvä rauha, vaan tulitauon aikana vahvistuminen uutta sotaa ja taistelua varten. Länsimaat uskovat kerta toisensa jälkeen petoksen rauhasta, jota muslimi ei voi koskaan tehdä pysyvästi ei-muslimin kanssa.

Islamilaisen ajattelun mukaan maailma on jakaantunut Islamin alueeseen (rauhan talo), jossa vallitsee islamilainen hallinto ja Allahin ylivalta ja sodan alueeseen (sodan talo), joka tarkoittaa alueita, jossa ei-muslimit hallitsevat. Islam tavoittelee maailmanvaltaa, eli heidän pyrkimyksenä on tehdä koko maailmasta rauhan talo, jossa Islam ja Islamin lait hallitsevat ihmisiä. Tämän syyn tähden kaikki muslimien tekemät rauhansopimukset ovat ovelia taktisia juonia ja petoksia, koska väliaikainen rauha (tulitauko) ei ole pysyvä ratkaisu, sillä Islamin päämäärä on alistaa koko maailman Islamin vallan alle.

Sahih al-Bukhari osa 4, kirja 52, numero 196 (Hadith): Allahin lähettiläs sanoi, minut on määrätty taistelemaan ihmisten kanssa siihen saakka kunnes he sanovat, ei ole oikeutta palvoa muuta kuin Allahia ja kuka tahansa sanoo, ei ole oikeutta palvoa muuta kuin Allahia, niin hänen elämänsä ja omaisuutensa säästetään lukuun ottamatta islamilaisia lakeja ja hänen asiansa on Allahin kanssa (joko rangaista häntä tai antaa hänelle anteeksi).

Islamin perimätieto vahvistaa koraanin opetuksen, jonka mukaan muslimin on taisteltava vääräuskoisia vastaan niin kauan kunnes he kääntyvät Islamin uskoon. Islamin uskoon kuuluu Islamin sharia-lakien noudattaminen. Muslimien aikomus on pystyttää maan päälle totalitaarinen maailmanlaajuinen Islamin hallintavalta, jossa noudatetaan Islamin uskoa ja Islamin poliittisia lakeja. Maailmanlaajuinen islamilainen jihad on jatkunut ilman merkittävää keskeytymistä 600-luvulta asti aina nykypäivään saakka. Islamin jihadin aktiivisuus on heikentynyt vain sellaisina aikoina, jolloin islamilainen maailma on ollut liian heikko toteuttamaan jihadia. Heti kun islamilainen maa on vahvistunut ja siellä noudatetaan Islamin lakia, niin silloin alkaa jihad, eli taistelu vääräuskoisia vastaan.

Osa 10 Islam ja jihad

Islam ja jihadin säännöt:

1) Allah on pyhittänyt jihadin. Korkeampaa auktoriteettia ei ole, joten se on aina sallittua.

2) Älä kunnioita mitään sääntöä tai rajoitusta, päämäärä pyhittää minkä tahansa keinon - vaikka kuinka järkyttävän. Jihad voi olla mitä tahansa, mikä edistää islamia tai heikentää kafireita (vääräuskoinen), joko yksilöä tai ryhmää. Jopa rahan lahjoittaminen jonkun toisen suorittaman jihadin tukemiseksi on eräs jihadin muoto.

3) Esitä aina uhria. Muhammed käänsi tilanteensa ympäri. Vaikka hän hyökkäsi viattomia ihmisiä vastaan ilman mitään syytä, hän syytti heitä siitä, että "he olivat estäneet muita tulemasta muslimeiksi" ja olivat harjoittaneet kuvainpalvontaa. Hyökkäys oli uhrien syytä ja muslimit olivat uhreja, eivät vääräuskoiset (kafirit).

4) Toista tätä niin kauan, että ihmiset alkavat lopulta uskoa siihen. Jos saat uhrin hyväksymään syytökset, olet voittanut, koska kosto vaatii kokemusta epäoikeudenmukaisuudesta. Jos uhri ottaa syyn niskoilleen, hänen vihansa kääntyy häntä itseään vastaan.

5) Kannusta seuraajiasi fanaattisiin itsemurhatehtäviin.

6) Harhauta vihollista (kafireja) aina kun mahdollista varmistaaksesi voittosi.

7) Älä koskaan anna periksi, älä edes silloin, kun olet jo lyöty.

8) Älä koskaan salli Muhammedin, Allahin tai islamin kritiikkiä. Tuhoa sananvapaus.

Jotkut Islamin uskon jihadia puolustavat tai sen tuomitsevat ihmiset vertaavat esimerkiksi koraania ja Raamattua keskenään sanoen molempien kirjojen opettavan sotimista ja tappamista. Tämä ei ole kuitenkaan totta. Raamatussa Jumala salli vanhassa liitossa Israelin käydä sotaa, sillä kyseessä oli Israelin olemassaolon turvaaminen. Raamattu ei opeta VT:ssa, että Israelin tulee sodan kautta valloittaa koko maailma. Jumalan sallimus sodankäyntiin oli voimassa vain tiettynä historian aikakautena. Uuden Liiton aikana kaikenlainen sotatoiminta on kiellettyä kristinuskossa. Islamissa sen sijaan on kaiken aikaa voimassa maailman valtaaminen Islamin uskoon väkivallan ja taistelun kautta. Koraani ja Raamattu eivät ole keskenään vertailukelpoisia, sillä Uuden Liiton ilmoituksen myötä kaikenlainen sotatoiminta on kiellettyä ja koraanin opetus jatkuvasta sodasta vääräuskoisia on niin kauan voimassa, kunnes koko maailma on alistettu Islamin vallan alle.

Islamin luonteen laatu tulee esille jihadin ja Islamin pyhien kirjojen kautta, jotka opettavat, että jos muslimit voittavat taistelun, niin sen palkkana on sotasaalis ja jos muslimi kuolee marttyyrina taistelussa, niin hän pääsee paratiisiin. Tämän tähden kirjaimellisesti koraania ja Muhammedia uskova muslimi ei pelkää kuolemaa, vaan toivottaa sen tervetulleeksi sen suoman suuren palkkion tähden. Jos länsimaat eivät ymmärrä Islamin ja jihadin luonnetta, niin he eivät koskaan pysty ymmärtämään sitä mitä Islamissa tapahtuu. Ainoa tapa pysäyttää väkivaltaan perustuva Islam on saada muslimi näkemään ettei sota ja kuolema tee maailmasta parempaa. Ainoa tapa pysäyttää väkivaltaan perustuva Islam on jos muslimi ymmärtää ettei Islam ole Jumalan antama usko, vaan ihmisen kehittämä uskonto, joka väkivallan kautta pyrkii sortamaan ja alistamaan ihmisiä. 

Jihadin oveluus on vihollisen harhaan johtaminen valehtelemisen kautta. Mikään sopimus tai neuvottelun tulos ei ole lopullinen eikä sido koraania kirjaimellisesti uskovaa muslimia, koska lopullinen päämäärä on koko maailman alistaminen Islamin vallan alle. Islam opettaa maailman kuuluvan kahteen alueeseen muslimien hallitsemaan rauhan taloon sekä ei-muslimien hallitsemaan sodan taloon. Monet ei-muslimimaat eivät koe olevansa sodassa Islamia vastaan, mutta ei-muslimimaat eivät palvo Allahia, eivätkä noudata sharia-lakia, niin Islam on koko ajan sodassa ei-muslimimaita vastaan. Muslimien sota (jihad) ei-muslimimaita vastaan on koko ajan käynnissä, vaikka niiden välillä ei olisi aseellista sodankäyntiä, sillä muslimin tulee olla jatkuvasti sotatilassa ei-muslimeita vastaan. Silloin kun koraanin kirjaimellisesti uskova muslimi ei taistele aseellisesti vääräuskoisia vatsaan, niin hän valmistautuu aseelliseen konfliktiin ja on mieleltään sodassa vääräuskoisia vastaan jatkuvasti. Tämän tähden koraania uskova muslimi on koko ajan sodassa vääräuskoisia vastaan.

Jihadin sanotaan olevan myös taistelua sortoa vastaan. Kun Muhammed hyökkäsi vihollisiaan vastaan, niin hän oikeutti sen sanomalla, että hyökkäys tapahtuu muslimeihin kohdistuvan sorron takia. Islamissa sorto tarkoittaa sitä, koska Allah ja Islam ja Islamin lait ovat jumalan määräämiä koko maailmaan, niin siellä missä ei ole voimassa Islamin sharia-lait, niin siellä sorretaan ihmisiä. Islamilaisen ajattelutavan mukaan ei-muslimit sortavat muslimeita, vaikka ei-muslimit eivät hyökkäisi aseellisesti muslimeita vastaan, koska sortamiseen riittää yksistään sellainen syy että ei-muslimimaissa ei noudateta sharia-lakeja. Tästä syystä jihadin katsotaan olevan oikeutettua, koska sen kautta vääräuskoiset vapautetaan vääräuskoisuudestaan ja johdatetaan uskomaan Allahia ja Islamin uskoa. Silloin kun pienikin muslimi vähemmistö asuu jossakin länsimaassa kuten esim. Suomessa, niin Islamin ajattelutavan mukaan muslimeita sorretaan Suomessa, jos muslimit eivät saa noudattaa omia sharia-lakejaan Suomen yhteiskunnassa. Jos länsimaalainen yhteiskunta kieltää muslimeilta sharia-lain noudattamisen, niin se on muslimille laillinen oikeutus hyökätä ja taistella vääräuskoisia vastaan. Islamin ajattelutavassa on kyse oikeutetusta "itsepuolustuksesta", kun ja jos he tarttuvat aseisiin vääräuskoisia vastaan.

Tämän syyn tähden muslimit haluaisivat noudattaa sharia-lakeja myös Suomessa ja siksi monet täällä asuvista muslimeista vaativat heille oikeutta noudattaa islamilaisia lakeja Suomen yhteiskunnan sisäpuolella. Jos länsimaat ymmärtäisivät Islamin todellisen luonteen, niin he eivät antaisi muslimeille oikeutta harjoittaa sharia-lakeja, vaan heidän on noudatettava maan lakeja tai poistuttava maasta ja muutettava islamistiseen maahan, jossa he saavat noudattaa sharia-lakeja. Koraania kirjaimellisesti uskovan koraanin kuin myös jokaisen länsimaalaisen päättäjän tulee ymmärtää, että demokratia ja sananvapaus ei tarkoita sitä, että se toimisi itseään vastaan. Jos länsimainen demokratia ja sananvapaus sallisi sharia-lait sekä Islamin, jonka pyrkimyksenä on alistaa koko maailma Islamin vallan alle, niin demokratia ja sananvapaus tuhoaisi itse itsensä tai auttaisi Islamin tuhoamaan itsensä. Länsimaalainen ihminen ei voi harjoittaa demokratiaa ja sananvapautta islamistisessa maassa, jossa on voimassa sharia-lait. Emme länsimaalaisina ole yhtään sen enempää suvaitsemattomia kuin islamistiset maat, joissa on sharia-lait voimassa jos kiellämme sharia-lain noudattamisen muslimeilta länsimaisessa yhteiskunnassa. Joten kenenkään on turha ottaa esille rasismikorttia tässä kohden, sillä mihin osoitteeseen sen osoittaisit?

Aseellinen sota Islamia vastaan on kaikkein huonoin ratkaisu, sillä ei tuo ratkaisua tähän asiaan, vaan ajaa koraania kirjaimellisesti uskovat muslimit jihadin tielle sekä koston kierteeseen. Miten voit voittaa sellaisen armeijan, jonka pyrkimyksenä on alistaa koko maailma valtaansa, joka ihannoi kuolemaa ja on valmis jopa tavoittelemaan omaa kuolemaansa suuren palkkion toivossa? Sellaista armeijaa ja kansakuntaa (kansakuntia) ei voi koskaan voittaa millään muulla tavalla kuin tappamalla sen sukupuuttoon. Tällainen ajatus on kuitenkin moraalisesti ehdottomasti ja täydellisesti väärä sekä tuomittava ajatus länsimaisissa sivistysvaltioissa. Siksi ainoa keino väkivaltaan perustuvan Islamin pysäyttämiseen on kertoa heille elämän kunnioittamisesta ja lähimmäisen rakastamisesta sekä rauhanomaisesta elämästä ja vääryydestä, jota sota edustaa. Älä ruoki vihaa ja kostoa, sillä ainoa keino vapautua valheesta on saada tietää totuus, siksi sanan miekka on väkivallan miekkaa mahtavampi "ase". Tietenkin sen tulisi olla itsestään selvää, että länsimaalaisen yhteiskunnan ei tulisi sallia sellaisen järjestelmän ja yhteisön toteuttaa pyrkimyksiään yhteiskuntansa sisäpuolella, jonka aikeena on tuhota länsimainen yhteiskunta.

Kirjoitukseni tarkoitus ei ole synnyttää eripuraa suomalaisten ja muslimien välille, vaan tuoda esille sen mikä on Islamin todellinen luonne. Sekin tulee muistaa, että kaikki muslimit eivät halua elää koraanin kirjaimellisen opetuksen mukaan ja sen tähden äärimuslimit islamistisissa maissa vainoavat ja tappavat heitä. Päättäjät ja lainsäätäjät ovat avainasemassa siihen nähden millainen tulevaisuuden Suomesta tehdään.

Entinen muslimi Walis Shoebat on sanonut: Se mitä lännen tulee ymmärtää Islamista on se, että Islamilla on potentiaali tulla niiden vaarojen tilalle, joista olemme luulleet pääsevämme eroon. Tarkoitan natsismia ja kommunismia. Kuten natsismissa ja kommunismissa, Islamissakin päämäärä oikeuttaa keinot, kansallisia rajoja ei kunnioiteta ja koko ideologia tähtää muslimien ajattelutavan ja elämäntavan levittämiseen kaikkialle maailmaan. Näin opetetaan Lähi-idässä. Näin sanoo lainoppi Al-Azharissa, Saudi-Arabiassa sekä kaikkialla muslimimaailmassa. Islam valloittaa ja jatkaa, kunnes se voittaa, kunnes kaikki ihmiset maailmassa sanovat, ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa.

Ote perjantai saarnasta Abd Al-Qader Al-Kilani moskeijassa (Baghdad Iran 14.2.2003): Minä neuvon teitä Amerikka ja Britannia ja joista Allah on sanonut, Allahin viha langetkoon päällenne, juutalaiset oi apinoiden ja sikojen pojat. Maan päällä ei ole ainoatakaan riitaa, jota te ette olisi aloittaneet. Missä tahansa sytytätte taistelun tulen, Allah sammuttaa sen. Allah sammuttakoon teidän valonne ja tulenne. Mutta me olemme miehiä, jotka Allah on valinnut ja halunnut ja tehnyt meidät vahvoiksi niin että voimme kiskaista irti päänne, jotka ovat kypsiä poimittaviksi, joka on kasvanut tyranniassa ja pöyhkeydessä. Me olemme niitä, jotka höyhennämme heidät, jos Allah niin haluaa.  ... He tietävät, enkä halua mainita heidän nimiään tästä saarnatuolista, amerikkalaiset ja heidän presidenttinsä, britit ja heidän liittolaisensa, sionistit tämän joukkion turmeltuneet jälkeläiset .. Allahu akbar (Allah on suurin). Jos Allah suo meille oi Muhammedin kansa, jopa kivi sanoo, oi Muhammed, juutalainen piilottelee takanani, tule leikkaamaan irti hänen päänsä. Ja me leikkaamme hänen päänsä irti. Allahin kautta, me leikkaamme sen irti. (Tässä kohdassa puhuja ottaa miekan esiin heiluttaen sitä kuulijoiden edessä). Oi juutalaiset Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, jihadin puolesta. Jihad Allahin puolesta. Voitto Allahille. Allahu akbar, uskovat tulevat voittamaan.

Islamin pyrkimys on levittäytyä kaikkeen maailmaan sekä käännyttää koko maailma Islamin uskoon sekä noudattamaan Islamin lakeja. Muslimit eivät myönnä avoimesti tätä asiaa olleessaan maahanmuuttajina vähemmistönä, vaan he sanovat Islamin olevan rauhan uskonto, mutta he eivät kerro sitä, että Islam on vasta sitten rauhan uskonto kun koko maailma on pakotettu Islamin vallan alle. Historia todistaa muslimien pyrkimyksen alistaa maita ja kansoja Islamin vallan alle, sillä kun he saavuttavat jollakin alueella tarpeeksi suuren enemmistön, niin he muuttavat kansat ja alueet Islamille alamaisiksi. Samoin edellä oleva saarna todistaa sen, että Islam pyrkii maailmanvaltaan. Niin pitkään kun länsimaissa ei ymmärretä islamin uskon todellista luonnetta, niin he ovat jatkuvan petoksen kohteena. Länsimaiden ainoa ratkaisu on etteivät he salli yhteiskuntiensa sisäpuolella koraanin ja Islamin lakien kirjaimellista noudattamista ja pitävät muslimiväestön määrän niin pienenä etteivät he pääse toteuttamaan Islamin todellista luonnetta länsimaissa.

Uskon että on olemassa sellaisia muslimeita, jotka eivät ymmärrä tai tiedä Islamin todellista luonnetta, eivätkä he kannata väkivaltaa ja tappamista, vaan haluaisivat elää rauhassa lähimmäistensä kanssa riippumatta siitä mitä uskontoa ihminen harjoittaa tai mikä on hänen maailmankuvansa, mihin hänen ideologiansa perustuu. Joillekin muslimeillekin voi tulla täytenä yllätyksenä se mitä todellinen Islam edustaa. Tästäkin syystä yleistäminen ja kaikkien muslimien leimaaminen terroristeiksi on väärin ja tuomittavaa.

Todellinen ratkaisu muslimeille sekä kaikille ihmisille maailmassa on uskoa ainoaa todellista Jumalaa Herran Jeesuksen kautta. Silloin kun ihmisen sydämessä on Jeesuksen antama rauha ja usko Raamatun Jumalaan, niin hän kykenee aidosti sydämestään rakastamaan kaikkia lähimmäisiään myös niitä, jotka eivät halua uskoa Herraan Jeesukseen. Tie todelliseen rauhaan löytyy vain uskon kautta Herraan Jeesukseen. Rakastan muslimeita lähimmäisinäni ja siksi kehotan sinua, joka olet muslimi, älä palvele vihan ja koston jumalaa, vaan rauhan ja rakkauden Jumalaa uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Osa 11 Kirjoitukseni osat yksittäisinä jaksoina netissä

Kirjoitukseni osat ovat netissä myös yksittäisinä jaksoina:

Osa 1 Koraanin jumala ei ole Raamatun Jumala
Osa 2 Vääräuskoisten tappaminen
Osa 3 Täydellinen mies
Osa 4 Koraani jumalan sanaa
Osa 5 Koraanin kaksi osaa
Osa 6 Rauhan vai sodan uskonto?
Osa 7 Rauhan ja sodan talo
Osa 8 Petos ja valhe
Osa 9 Islam on poliittinen järjestelmä
Osa 10 Islam ja jihad

 

 

Petri Paavola 25.3.2015

Lähteet:
Dokumentti, Islam: Mitä lännen tulisi tietää (2006)
Quran:
Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan
Koran by Yusufali
hs.fi/sunnuntai/a1425616657533

youtube.com
sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_4_52
quran.com
islamopas.com/koraani
noblequran.com
usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim
islamreview.com
abdullahsarh.wix.com

Linkkisuositus:
Islamin ja kristinuskon luonteiden eroavaisuudesta

 

 

 

eXTReMe Tracker