Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Israelin maan rajat ja Jumalan tuomio

Breaking Israel News julkaisemassa artikkelissa (Sanhedrin Decision Pertaining to Trump's Deal of the Century - 12.6.2020), puhutaan Trumpin rauhansuunnitelmasta ja Israelin maan rajoista, jotka Herra antoi Israelin kansalle. Israelin maan raja on todella tärkeä asia, koska Herra sanoo sanassaan (Raamattu), että Hän tuomitsee jokaisen, joka on jakanut Herran maan (minun maani - tarkoittaa Herran maata, jonka Herra on antanut israelilaisille).  Trumpin rauhansuunnitelma oli vastoin sitä mitä Herra on sanonut Israelin maan rajoista. Breaking Israel Newsin artikkeli oli Trumpia ylistävä, vaikkakin artikkeli toi esille Raamatulliset Israelille kuuluvat oikeat rajat, joita Trump ei tuonut esille. Israelin raja kysymys on tärkeä kysymys, koska Herra on asettanut Israelin kansalle sen maan rajat. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee pitää kiinni Herran asettamista rajoista koskien Israelin maata, emmekä saa hyväksyä minkäänlaisia muita Israelin rajoja kuin se raja, joka on Herran antama. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Breaking Israel Newsin artikkeli toi esille Sanhedrinin julkilausuman, jossa se kehui Amerikan presidentti Donald Trumpin asennetta Israelin kansaa kohtaan. Sanhedrin vertasi Trumpia kuningas Koorekseen.

Sanhedrin kehui Trumpin saavutuksia koskien Israelia, joita ovat muun muassa Jerusalemin tunnustaminen Israelin pääkaupungiksi, Yhdysvaltain lähetystön siirtäminen Jerusalemiin, Trumpin julistus, jonka mukaan Golan on itsenäinen alue ja osa Israelia.

Sanhedrin nosti esille myös Trumpin hallinnon julkilausuman, jonka mukaan ulkoministeriön vuonna 1978 laatima lausunto on mitätön, sillä nyt Yhdysvaltain virallinen politiikka tunnustaa, että Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöt ovat laillisia kansainvälisen oikeuden nojalla.

Edellä olevat asiat ovat hienoja tunnustuksia, joiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä. On hienoa, että Trump on julkisesti tehnyt nuo edellä mainitut asiat. Trump ei tuonut rauhasuunnitelmassaan sitä esille, että koko temppelivuori kuuluu juutalaisille, joka on nyt muslimien hallussa. Trump myös oli halukas luovuttamaan osia Israelin maasta palestiinalaisille, joka on vastoin Jumalan tahtoa. Vaikka Trump on tehnyt hyviä asioita Israelin puolesta, niin kokonaisuudessa Trump toimii Jumalan tahtoa vastaan, sillä Jumala on sanonut sanassaan tuomitsevan jokaisen, joka jakaa Israelin maata, jonka Jumala on antanut israelilaisille.

Breaking Israel News on julkaissyt 16.6.2020 artikkelin: Deal of the Century Places Hundreds of Biblical Archaelogy sites in Palestinian State NGO Reports. Breaking Israel Newsin artikkelin mukaan, jos Trumpin rauhansuunnitelma toteutuisi, niin rauhansuunnitelman uuden alueiden jaon mukaan useat sadat Israelin perintö- ja arkeologiset paikat Juudeassa ja Samariassa joutuisivat palestiinalaisten haltuun. Muutamia todella merkittäviä paikkoja, jotka joutuisivat palestiinalaisten haltuun ovat pohjoisessa Juudean erämaassa sijaitseva hasmonealaisten linnoitus, hasmonealaisten linnoitus Jordanian laaksossa, hasmonealaisten palatsit lähellä Jerikoa, Raamatullinen Shomoronin kaupunki, Joosua alttari Ebal vuorella, Tel Beitar, Tel Maon jne.

Jooel 3:
1 ¶ Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,
2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

Raamatussa Herra sanoo tuomitsevansa jokaisen, joka jakaa Israelin maata, joka on todellisuudessa Jumalan maata. Joosafatin laaksossa päivien lopulla Herra tuomitsee (Joosafat hepreaksi Jehoshaphat - Herra tuomitsee) pakanakansat Israelin maan jakamisen tähden. Jos Trump ei tee parannusta rauhansuunnitelmastaan, joka hyväksyy Israelin maan jakamisen, niin Trump on Jumalan tuomion alla, huolimatta niistä hyvistä teoista, joita hän on tehnyt Israelia kohtaan.

Seuraavaksi katsotaan Jumalan antamia Israelin maan rajoja.

1 Moos 15:18 Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton, sanoen: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta (nahar) aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka:

2 Moos 23:
31 Ja minä asetan sinun rajasi Kaislamerestä filistealaisten mereen ja erämaasta Eufrat-virtaan asti; sillä minä annan maan asukkaat teidän valtaanne, ja sinä karkoitat heidät tieltäsi.
32 Älä tee liittoa heidän äläkä heidän jumaliensa kanssa.
33 Älkööt he jääkö asumaan sinun maahasi, etteivät saattaisi sinua tekemään syntiä minua vastaan; sillä jos sinä palvelet heidän jumaliansa, on se sinulle paulaksi."

Nature

Jumala lupasi antaa Aabrahamin jälkeläisille maa-alueen, joka ulottuu Egyptin virrasta (Egyptin puro) Eufrat virtaan saakka. 1 Moos 15:18 oleva Egyptin virta ei ole sama asia kuin Egyptin Niilinvirta. Juudan alue päättyi etelässä ja lounassa Egyptin puroon. Raamattu käyttää Egyptin purosta hepreankielen sanaa nakhal tai nahar, mutta Niilivirrasta Raamattu käyttää sanaa jeor tai jehore. Itse uskon, että Herra Jumala haluaa tällä tavalla tehdä erotuksen näiden kahden virran välillä, että myös me pystymme erottamaan ne toisistaan. Tällä tavalla emme myöskään luule ja ajattele, että kyseessä on yksi sama virta. Minä olen myös luullut ja ajatellut, että Aabrahamille annettu lupaus Egyptin virrasta rajana tarkoittaisi Niilivirtaa. Eräs rakas Herran palvelija ja uskon veli oikaisi minua tässä asiassa ja asian tutkittuani Raamatusta alkutekstin valossa huomasin erehtyneeni asiassa, mutta sain tehdä asiassa parannusta.

Jumala on antanut Israelilaisille kaksi erilaista Israelin maan rajojen käskyä. Aabraham sai laajemman käskyn, jonka myös Mooses sai, mutta Moosekselle annettiin myös pienempi alue kuin mikä annettiin Aabrahamille.

Yllä olevassa kuvassa on Moosekselle annetun laajemman maa-alueen rajat. Punainen viiva kuvaa Israelin rajaa, joka suuntautuu Egyptin purosta kohti Kaislamerta, johon päättyy Israelin rajaan etelässä ja päättyy pohjoisessa Eufrat-virtaan.

Itse uskon, että kun Aabraham sai laajemman käskyn Israelin maa-alueesta, joka ulottuu Egyptin virrasta aina Eufrat-virtaan saakka, niin se tulee toteutumaan vasta tuhatvuotisessa valtakunnassa, sillä Aabraham ei ollut Mooseksen lakiliiton alla, vaan vaelsi uskossa ja sai uskosta lupauksen tästä maa-alueesta. Sen jälkeen kun päivien lopulla Israelin kansan jäljelle jäänyt kolmasosa uskoo Herraan Jeesukseen, niin se johtaa tuhatvuotiseen valtakuntaan, jossa he saavat uskon kautta laajemman maa-alueen hallintaansa, jossa Messias Jeesus hallitsee rauhanruhtinaana. 

Raamatun sanan opetuksen mukaan kaikkina aikoina Herrassa kuolleet sekä maan päältä ylöstemmattu seurakunta asuttavat tuhatvuotista valtakuntaa. Tämä asia selittää tuhatvuotisen valtakunnan Israelin maan rajat, koska siellä tulee asumaan paljon Herran pelastamia ihmisiä.

Herra antoi Moosekselle 2 Moos 23:ssa hyvin samanlaisen lupauksen Israelin maan rajoista kuin mitä Herra oli antanut Aabrahamille. Nykyinen Suezinlahti oli Raamatun Kaislameri, eikä Akabanlahti.

4 Moos 34:
1 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
2 "Käske israelilaisia ja sano heille: Kun te tulette Kanaanin maahan-se on se maa, jonka te saatte perintöosaksenne, Kanaanin maa äärestä ääreen-
3 niin teidän eteläinen rajanne kulkekoon Siinin erämaasta Edomia pitkin; eteläinen raja alkakoon idässä Suolameren päästä
4 ja kääntyköön Skorpionisolasta etelään ja kulkekoon Siiniin, ja se päättyköön Kaades-Barneasta etelään. Sieltä raja lähteköön Hasar-Addariin, kulkekoon Asmoniin
5 ja kääntyköön Asmonista Egyptin purolle ja päättyköön mereen.
6 Ja teidän läntisenä rajananne olkoon Suuri meri; tämä olkoon läntisenä rajananne.
7 Ja teidän pohjoinen rajanne olkoon tämä: Suuresta merestä vetäkää raja Hoorin vuoreen;
8 Hoorin vuoresta vetäkää raja siihen, mistä mennään Hamatiin, ja raja päättyköön Sedadiin.
9 Sieltä raja lähteköön Sifroniin ja päättyköön Hasar-Eenaniin. Tämä olkoon pohjoisena rajananne.
10 Ja itäinen rajanne vetäkää Hasar-Eenanista Sefamiin;
11 Sefamista raja painukoon Riblaan, Ainista itään, ja sieltä raja edelleen painukoon, kunnes se sattuu vuoriselänteeseen Kinneretin järven itäpuolella.
12 Sitten raja yhtyköön Jordaniin ja päättyköön Suolamereen. Tämä on oleva teidän maanne rajoineen yltympäri."

 

Nature

Herra antoi lain antamisen jälkeen Moosekselle Israelin maan rajat, joka näkyy yläpuolella olevassa kuvassa. Tässä Herra antoi Moosekselle pienemmän maa-alueen kuin mitä Herra oli antanut aikaisemmin Aabrahamille ja Moosekselle. Itse uskon ja ajattelen, että kun tämä pienempi maa-alue annettiin uskon lupauksen jälkeen lakiliiton aikana, niin ennen uskon lupauksen täyttymistä (uskominen Messias Jeesukseen) Israelin kansa saa pienemmän maa-alueen haltuunsa, mutta vasta uskon kautta Messias Jeesukseen he saavat laajemman maa-alueen hallintaansa. Tässä on hieno ja syvällinen Raamatun sanoma: vanhan liiton laki oli varjokuva uudesta ja kun syntyy usko Messias Jeesukseen, niin silloin varjokuvat saavat täyttymyksen ja vasta silloin voidaan saada koko Jumalan siunaus ja lupaukset.

Herran Jeesuksen veressä on Jumalan armo ja sielun pelastus. Rukoukseni ja kiitokseni on se kuinka Jumala pelastaa päivien lopulla Israelin kansan kolmasosan uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

Petri Paavola 17.6.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
breakingisraelnews.com/ 151897/sanhedrin-decision-pertaining-to-trumps-deal-of-the-century
breakingisraelnews.com/ 152464/ deal-of-the-century-places-hundreds-of-biblical-archaeology-sites-in-palestinian-state-ngo-reports/ 


 

 

 

eXTReMe Tracker