Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Kenelle Israelin maa kuuluu?

Palestiinalaisten ja juutalaisten ja  välillä on jatkuva kiista ja konflikti siitä kenelle Jerusalem ja tietyt osat Israelin maasta kuuluvat. Lähi-idän ongelmaan on olemassa ratkaisu. Ikävä ja valitettava tosiasia on se etteivät arabit hyväksy ratkaisun avaimia Lähi-idän ongelmaan. Kirjoituksessani tuon esille tiettyjen tahojen pyrkimyksen tuhota Israel sekä anastaa sen maa-alueet itselleen. Paljastan Israelin tuhoa suunnittelevien tahojen motiivit sekä Israelia ja sen maa-alueita koskevan lopullisen ratkaisun.

Sisällys:
Koraanin opetus Israelin maasta
Muslimit haluavat tuhota Israelin
Lähi-idän sotahistoriaa
Palestiina
Pyhän maan konflikti: ei rauhaa susien keskellä
Arab News artikkeli Palestiinasta ja Israelista
Hamas
- Omien surmaaminen
- Hamasin päämäärä on israelin tuhoaminen
Israelin armeija ja Hamas
Islaminuskon luonne
Katolinen kirkko ja Islam
- RKK Islamin taustalla
- RKK:n ja Islamin konflikti
- RKK:n kavala luonne
- Maria Islamissa
- Yksi ja sama jumala
- Kolminaisuus katolisuus ja Islam
- Islam ja Jeesus
- Ekumenia
Rakasta muslimeita ja katolisia
Jerusalem juovuttava malja
Päivien lopulla israelilaiset etsivät Herraa
Antikristillinen petos
Uusi Liitto on lopullinen ratkaisu
Kaksi osaa ja kolmas osa
Israelin maa on juutalaisten maa

 

Koraanin opetus Israelin maasta

Muslimit koittavat kaikin tavoin tuhota Israelin sekä he vaativat Israelista maa-alueita itselleen. Muslimit sanovat, että osa Israelin alueista kuuluu palestiinalaisille. Koraani ilmoittaa, että Allah on antanut Israelin maa-alueen juutalaisille, joka on heidän luvattu maa.

Koraani Su 10:
90. Me annoimme Israelin lasten kulkea meren poikki, ja silloin Farao sotajoukkoineen seurasi heitä sorron- ja vallanhaluisena, kunnes hän joutui veden valtaan ja sanoi: »Minä uskon, ettei ole olemassa muuta jumaluutta kuin Hän yksin, johon Israelin lapset uskovat. Minä myös tunnustaudun oikeauskoiseksi.»
91. »Nyt kylläkin! Mutta ennen olet ollut tottelematon ja kuulunut väärintekijöihin.
92. Siksi Me tahdomme tänä päivänä pelastaa pinnalle ruumiisi, jotta olisit muistomerkkinä sille, joka on sinun seuraajasi.» Mutta useimmat ihmiset eivät välitä Meidän merkeistämme.
93. Me todella järjestimme Israelin lapsille hyvät asuinsijat ja varustimme heidät hyvällä ravinnolla, eivätkä he olleet eripuraisia ennen kuin paisuivat tiedossaan. Totisesti, Herrasi on ylösnousemuksen päivänä ratkaiseva sen, mistä he kiistelivät.

Koraani Su 5:
20. Entä kun Mooses sanoi kansalleen: »Kansani! Muistakaa Jumalan suosiota kohtaanne; kuinka Hän lähetti keskuuteenne profeettoja ja asetti teille kuninkaita ja antoi teille sen, (mitä) Hän ei antanut kenellekään (muulle) luoduistaan.
21. Kansani, kulkekaa sisälle Jumalan luvattuun pyhään maahan. Älkää kääntykö pakoon, muutoin varmaan joudutte perikatoon.
22. He sanoivat: »Mooses, katso, jättiläiskansaa asustaa siellä, emmekä me pääse sinne, ennenkuin he poistuvat. Kun he ovat lähteneet, menemme me sinne.»
23. Silloin puhui kaksi heistä, jotka pelkäsivät Herraa ja olivat Jumalan suosiossa: »Käykää sisään portin kautta heidän luokseen, ja kun olette sisälle päässeet, olette voittavat. Siis pankaa luottamuksenne (Jumalaan), jos olette uskovaisia.

Muslimien (arabimuslimit) "pyhä" kirja sanoo Israelin maan olevan annettu juutalaisille (israelilaisille). Nykyään palestiinalaisten väestöstä on noin 90 prosenttia muslimeita. Suurta ironiaa on se, että muslimien "pyhässä" kirjassa koraanissa muslimien jumala sanoo antaneensa Israelin maan juutalaisille (israelilaisille). Palestiinan ja koko Lähi-idän muslimit toimivat vastoin koraanin opetusta vaatiessa Israelin maa-alueita itselleen. Jos muslimit kunnioittaisivat koraanin opetusta, niin he muuttaisivat pois Israelin maalta ja antaisivat juutalaisten (israelilaisten) asua rauhassa omassa maassaan. Lähi-idän ongelman ratkaisu on siis olemassa, mutta muslimit eivät halua antaa Israelin maata juutalaisille (israelilaisille), joille se kuuluu.

Raamatun Kaikkivaltias Jumala on antanut Israelin maan juutalaisille. Koraanin ilmoituksen takana Israelin maasta on valhe ja juoni, jonka tarkoitus on käydä lopulta muslimeja vastaan. Palaan tähän aiheeseen myöhemmin tässä kirjoituksessa.

Muslimien "pyhän" kirjan mukaan Israel kuuluu juutalaisille. Koraani tunnustaa Israelin maan kuuluvan juutalaisille (israelilaisille). Koraanin ja Raamatun mukaan juutalaisten oikeus Israelin maahan perustuu Jumalan tahtoon ja lupaukseen israelilaisille. Miksi muslimit eivät usko koraania, vaan sen opetuksesta huolimatta haluavat tuhota Israelin sekä valloittaa itselleen Israelin maan?

Islamin uskonnon syntyessä siihen istutettiin vihan siemen juutalaisia sekä todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Vihan siemenen istuttaja juutalaisia kohtaan muslimien sydämissä oli instituutio, joka vihasi juutalaisia sekä todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia. Tämä instituutio haluaa tuhota Israelin sekä todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset. Muslimien viha juutalaisia ja todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan on Babylonian uskonnon isännän istuttama, jonka luomus istutti vihan muslimien sydämeen. Tuon esille myöhemmin tässä kirjoituksessa mikä on tuo instituutio sekä todisteet siitä, että Islamin uskonnon perustukset on istuttanut Babylonian äiti jumalatar kultin sanansaattajat.

Muslimit haluavat tuhota Israelin

Israelilaisten ja palestiinalaisten konfliktin ja ongelman ydin ei ole Israelin maa-alueiden luovuttaminen palestiinalaisten haltuun ja Palestiinan valtion syntyminen Lähi-itään, vaan se että muslimit haluavat tuhota Israelin kokonaan ja lopullisesti. Vuosina 1948-1967 Gaza, Itä-Jerusalem, Golan ja Länsiranta olivat arabien hallinnassa. Gaza oli Egyptin hallinnassa, Golan oli Syyrian hallinnassa ja Itä-Jerusalem ja Länsiranta oli Jordanian hallinnassa. Arabeilla oli hallussaan ne alueet, joiden olisi pitänyt saada aikaan rauha Lähi-idässä. Näin ei kuitenkaan käynyt, sillä arabit eivät tunnustaneet Israelin valtion olemassaoloa ja heidän päämääränsä on tuhota Israel kokonaan ja lopullisesti.

Marraskuun 29 päivä 1947 YK julkisti lausunnon, jossa Israelin maa jaettaisiin kahteen valtioon juutalaisille ja arabeille. Arabit olisivat saaneet haltuunsa mm. pysyvästi Jerusalemin. Arabit olisivat saaneet haltuunsa myös Nasaretin kaupungin sekä laajan osan Pohjois-Israelia. Egypti, Irak, Iran, Libanon, Saudi Arabia, Syyria, Jemen, Pakistan, Turkki, Kuuba, Afganistan, ja Kreikka äänestivät tätä maan jakoa vastaan hyläten tämän suunnitelman. On siten todella selvää ettei arabeilla ollut alunperin halua perustaa Palestiinan valtiota, koska heidän päämääränsä on tuhota Israel.

Vuosien 1948-1967 välisenä aikana ei puhuttu Palestiinan valtion perustamisesta, joka olisi silloin ollut varsin helposti toteuttavissa. Arabien päämäärä oli tuhota Israelin valtio, siksi he eivät puhuneet mitään Palestiinan valtiosta, vaan arabivaltioiden tarkoituksena oli jakaa keskenään Israelin maa-alueet. Alunperin ei siis ollut mitään suunnitelmaa Palestiinan valtion perustamisesta, koska arabit halusivat tuhota Israelin valtion.

Koska tämä suunnitelma ei onnistunut eikä arabit kyenneet tuhoamaan Israelia, niin he ovat luoneet uuden suunnitelman Israelin tuhoamiseksi, jonka he koittavat toteuttaa Palestiinan valtion kautta. Kun arabit saavat synnytettyä Lähi-itään Palestiinan valtion, niin he sen kautta koittavat luoda jännitteitä Israelin ja palestiinalaisten välille sekä suunnata maailman sympatia palestiinalaisten puolelle sekä maailman viha Israelia kohtaan.

Ikävää ja valitettavaa on että maailman valtamediat ovat eksyneet uskomaan arabien manipulaation ja valheellisen juonen, jonka tarkoituksena on Israelin valtion tuhoaminen. Palestiinan valtio on osa arabien juonta, joka on luotu Lähi-idän pelinappulaksi Israelia vastaan. Lopullinen päämäärä on Israelin tuhoaminen.

Lähi-idän sotahistoriaa

Kuuden päivän sota oli arabien provokaatio tarkoituksenaan tehdä Israelista syyllinen sotaan sekä saada aikaan antisemitistinen asenne Israelia kohtaan. Lähi-idän konfliktin kaava noudattaa yleensä tätä linjaa, jossa arabien provokaation tai toiminnan johdosta puhkeaa levottomuuksia, konflikti tai sota.

Vuonna 1949 Egypti saartoi ja sulki Akabanlahden israelilaisilta laivoilta. Arabimaat painostivat Israelia järjestäen useita talouspakotteita Israelia vastaan. Israelin rajanaapurit (arabivaltiot) sulkivat rajansa lopettaen kaiken liikenteen Israeliin. Israelin kansalaisilta kiellettiin pääsy arabimaihin. Arabimaat alkoivat rohkaisemaan yksityisyrityksiä lopettamaan liiketoimensa Israelissa. Arabimaat vaikeuttivat Israelin ulkomaankauppaa sulkemalla israelilaisilta Tiraninsalmen liikenteen, joka johti Akabanlahdelle. Egyptistä tehtiin myös sissi-iskuja Israelia vastaan. Arabimaiden provokaatio, terrori-iskut sekä yritys lamauttaa Israelin talous johti Israelin iskemään sotilaallisesti arabimaita vastaan.

En kannata sotatoimia enkä sotaa, en kenenkään taholta. Arabimaiden taktiikkana on kiristää tilanne äärimmilleen käyttäen terrori-iskuja sekä kaikkia mahdollisia keinoja provosoidakseen Israel sotaan. Arabimaiden tavoite Lähi-idässä on ollut tuhota Israel sodan kautta. Tässä arabimaat eivät ole kuitenkaan onnistuneet.

Monet sanovat Israelin aloittaneen sodan ollen syyllinen Suezin kriisistä puhjenneeseen sotaan. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Arabimaat ei hyväksyneet, eivätkä tunnustaneet Israelin valtiota ja ilmoittavat päämääränään olevan Israelin tuhoaminen. Tämän seurauksena esimerkiksi Suezin kriisin aikana arabimaat saartoivat Israelin talouspakotteeseen sekä tekivät terrori-iskuja Israelia vastaan. Arabimaiden toiminta oli sotaoperaatiota, sillä he ilmoittivat päämääränään tuhota Israelin valtion sekä koittivat vaurioittaa ja tuhota Israelin talouselämää sekä terrori-iskujen kautta koittivat tappaa israelilaisia sekä tuhota Israelilaisten tärkeitä rakennuksia ja kauppa-alueita. Edellä kuvatut toimenpiteet ovat sotatoimintaa mukaan lukien uhkaus tuhota koko Israelin valtio. Arabimaat aloittivat sodan, johon Israel vastasi.

1960-luvulla yksikään arabimaa ei edelleenkään hyväksynyt Israelin valtion olemassaoloa ja heidän päämääränsä pysyi samana, joka oli Israelin tuhoaminen. Silloinen Neuvostoliitto tuki ja aseisti arabimaita. 1960-luvulla Syyria aseisti sissihyökkäyksiä ja terrori-iskuja Israeliin. Arabit sanoivat kyseessä olevan kansan vapaussota. Oikeasti kyseessä oli arabien pyrkimys koittaa tuhota Israel sekä provokaatio Israelia vastaan.

Israelin itsenäistymisestä saakka Jordan-joen vedenkäytöstä oli neuvoteltu. Kun arabiliitto hylkäsi neuvottelut, niin Israel ja Jordania alkoivat yksipuolisesti toimet hylättyjen neuvottelujen mukaisten kastelujärjestelmien rakentamiseksi. Israel johti Genesaretinjärvestä vettä vastavalmistuneeseen kastelujärjestelmään, jonka seurauksena arabivaltiot vuonna 1964 suunnittelivat Jordan-joen lähdejokien Baniaksen ja Hasbanin vesien ohjaamista siten etteivät ne enää virtaisi ollenkaan Genesaretinjärveen. Arabien suunnitelman toteutuminen olisi vähentänyt Israelin vedensaantia Jordan-joesta noin kolmasosalla. joka olisi vastannut yhdeksäsosaa Israelin kokonaisvedensaannista. Israel ilmoitti, että arabien suunnitelma loukkasi sen suvereniteettia. Näiden tapahtumien jälkeen Israel suoritti 1965 useita sotilasoperaatioita Syyrian alueella, ettei arabien vedenohitustyöt onnistuisi.

Israel sai taas syyn niskoillensa sotaoperaation aloittajan Lähi-idässä. Kuitenkin tälläkin kertaa 1960-luvulla ennen Israelin iskua arabit olivat tehneet lukuisia terrori-iskuja Israelia vastaan sekä arabit koittivat näännyttää Israelin yrittäen vähentää merkittävästi Israelille kallisarvoista vedensaantia. Todellisuudessa arabimaat terrori-iskujen kautta toteuttivat 1960-luvun alussa sotatoimia sekä koittivat hankaloittaa Israelin vedensaantia. Israel vastasi arabien aloittamiin sotatoimiin, sillä arabien pyrkimys ja päämäärä oli edelleen Israelin tuhoaminen.

7. huhtikuuta 1967 Israelin ja Syyrian rajariita laajentui ilmataisteluksi Golanin yllä. Sota kiihtyi ja molemmat osapuolet vaativat selkkauksen lopettamista, uhkaamalla tuhota vastapuolen täydellisesti. Syyrian puolustusministeri Hazef al-Assad sanoi ajan tulleen vapaussodan alouttamiseksi, joka savustaisi sionistit pois arabien kotimaasta. Neuvostoliitto laittoi lusikkansa soppaan antaen arabeille vääriä tietoja Israelin joukoista Syyrian rajalla. YK:n toimesta väitteet osoitettiin vääriksi, mutta siitä huolimatta Syyria vaati Egyptiltä apua Israelia vastaan. Jordania tuli myös mukaan sotaliittoon Syyrian ja Egyptin rinnalle Israelia vastaan.

17. toukokuuta 1967 Egypti vaati sen alueella olevia YK.n rauhanturvajoukkojen pois vetämistä. Kun Israel kieltäytyi vetämästä joukkojaan omalle puolelleen, niin YK taipui Egyptin vaatimukseen. Egypti jatkoi toimiaan sulkemalla Tiraninsalmen kansainvälisen vesireitin Israelin laivoilta. Egypti myös saartoi Akabanlahden ja Eilatin sataman. Egyptin presidentti Gamal Abdel Nasser julki lausui puheessaan, että arabit ovat tarvittaessa valmiita taistelemaan ja tuhoamaan Israelin. Israel oli jo Suezin sodan jälkeen sanonut, että Tiraninsalmen sulkeminen uudestaan on yhtä kuin sodanjulistus Israelia vastaan. Arabit provosoivat Israelia uhaten tuhota sen sekä he uudestaan sulkivat Tiraninsalmen vesireitin Israelin laivoilta. Arabimaiden taktiikka on alusta asti ollut painostaa, hiostaa, uhata sekä terrori-iskujen kautta provosoida Israel iskemään sotilaallisesti. Arabimaiden tavoite on saada maailman sympatiat puolellensa sekä maailman vihamielisyys Israelia vastaan.

Selkkaus johti siihen että arabien sotajoukot olivat noin 17 km:n päässä Israelin rannikosta, tavoitteena heillä oli katkaista Israel kahteen osaan. Yhdysvallat yritti purkaa saartoa diplomatian keinoin. Neuvostoliitto esti tilanteen käsittelemisen YK:n turvallisuusneuvostossa. Sotilaallisesti Israelin asema näytti toivottomalta. Arabit ilman hyökkäystäkin voisi tukahduttaa ja näännyttää Israelin talouden. Arabimaat olivat ajaneet Israelin nurkkaan ja ahdistaneet sekä provosoineet sitä iskemään.

5.6 1967 Israelin ilmavoimat iskivät yllättäen moniin Egyptin lentotukikohteisiin tuhoten niissä olevat koneet. Syyria, Jordania ja Irak aloittivat hyökkäyksen Egyptiltä saamien väärien tietojen kanustamana. Israelin ilmavoimat iskivät vastapuolia vastaan ja iltaan mennessä vastapuolen ilmavoimat oli lamautettu. Syyrian ilmavoimat kärsivät suuria tappioita, Jordanian ja Irakin ilmavoimat tuhottiin.

Israel iski Siinailla Egyptin joukkoja vastaan. Egyptin joukot vetäytyivät Siinailta, mikä merkitsi Egyptin tappiota sodassa. Jordania hyökkäsi Egyptin vaatimuksesta Länsi-Jerusalemiin, mutta 6. päivä kesäkuuta 1967 Israelin puolustusvoimat saartoivat Jerusalemin ja valtasivat Länsimuurin sekä Temppelivuoren. Syyria kävi sotaa Israelia vastaan Golanin kukkuloilta käsin. Israel valtasi Golanin kukkulat 10. kesäkuuta mennessä.

Arabit ilmoittivat tavoitteekseen poistaa Israelin maailmankartalta ja tuhota se lopullisesti. Jos Israel olisi hävinnyt kuuden päivän sodan, niin arabimaat olisivat tuhonneet Israelin. Kuuden päivän sodassa Israel taisteli oman olemassaolonsa puolesta. Israelin sotastrategian mukaan arabimaat piti voittaa alle kymmenessä päivässä, sillä muuten koko Israelin talous olisi romahtanut murtaen lopullisesti myös Israelin asevoimat. Israel voitti ja säilytti oman olemassaolonsa.

Vuonna 1973 käytiin Jom Kippurin sota, koska Egypti halusi saada takaisin vuonna 1967 kuuden päivän sodassa menettämänsä Siinain erämaan. Egyptin presidentti Anwar Sadat halusi amerikkalaiset välittäjiksi neuvotteluissa Israelin ja Egyptin kanssa, mutta Israelin pääministeri Golda Meir halusi Israelin ja Egyptin välisiä neuvotteluja ilman välikäsiä. Rauhanneuvottelut tyssäsivät siihen ja sen seurauksena Egypti kokosi yhteenliittymän Israelia vastaan.

Kuudes päivä lokakuuta 1973 juutalaiset viettivät Jom Kippurin juhlaa (suuri sovituspäivä), kun arabimaat hyökkäsivät Israelin kimppuun pyhäpäivää hyväksi käyttäen. Egypti ja Syyria hyökkäsivät Israeliin ja Marokko, Jordania ja Irak tukivat hyökkäystä lähettämällä avuksi omia joukkojaan.

Arabimaat menestyivät voittoisasti sodan alkupäivinä. Erityisen vakava tilanne israelilaisilla oli Golanin kukkuloilla, jossa heidän linjansa kestivät vain täpärästi. Neuvostoliitto toimitti arabimaille niiden tarvitsemat aseet sekä Israel kärsi vakavasta tarvikepulasta, Israel oli myös muutenkin suurissa vaikeuksissa. Sotatilanne alkoi muuttua ja USA:n ilmasilta turvasi Israelille sen tarvitseman huollon. Egypti ja Syyria menettivät valtaamansa asemat ja Israelin sotilaallinen voitto oli täysin kiistaton. Arabimaat iskivät taas Israelin kimppuun aikomuksenaan tuhota Israel, mutta jälleen kerran Israel selviytyi sodasta voittajana, joka turvasi sen olemassaolon.

Tutkimalla Lähi-idän historiaa 1940-luvun loppupuolelta aina vuoteen 1973 saakka löydämme arabimaiden motiivit Israelia vastaan. Arabimaat eivät tyydy alueluovutuksiin, sillä heidän tavoitteensa on tuhota Israel ja pyyhkiä se pois maailmankartalta. Tämä on arabien lopullinen tavoite, joka heillä on vieläkin voimassa nykyään ja tulevina vuosina.

On sanomatta selvää ettei Lähi-itään saada aikaan rauhaa alueellisten luovutusten kautta, koska arabimaat pyrkivät tuhomaan Israelin. On myös sanomatta selvää, että arabimaat jatkuvasti provosoivat Israelia koittaen saada maailman kääntymään Israelia vastaan. Tässä tavoitteessaan arabit tulevat onnistumaan vähäksi aikaan ihmiskunnan päivien lopulla. Lopulta Israelin Kaikkivaltias Jumala puuttuu peliin ja tuo todellisen rauhan Lähi-itään. Ihmisvoimin Lähi-itään ei saada aikaan pysyvää rauhaa, vaan valherauhan ajanjaksoja aina silloin tällöin, jotka kaikki kuitenkin purkautuvat ja rikkoutuvat.

Palestiina

Muslimit sotivat koraanin ilmoitusta vastaan koittaessaan tuhota Israelin sekä ottaa haltuunsa Israelin maa-alueita. Palestiinan kysymys sekä Lähi-idän ongelmat ratkeaisivat jos muslimit uskoisivat koraania ja he antaisivat israelilaisten asua omassa maassaan, joka kuuluu heille. Tietenkin parasta olisi jos he uskoisivat Herraa Jeesusta ja Raamattua, sillä silloin he todella tietäisivät kenelle Israelin maa kuuluu. Rikkaat arabimaat voisivat uudelleen asuttaa Palestiinan arabit ja antaa heille kunnon kodin ja elannon öljy miljardien tulojen kautta. Arabit eivät kuitenkaan halua tehdä tätä, vaan he haluavat pitää Palestiinan arabit kurjuudessa sekä kilpenä ja tekosyynä Israelia vastaan.

Israelin maa on jatkuvan arabiterrorismin kohteena, joista osa iskuista tehdään alueiden kautta, joissa palestiinan arabit asuvat, siksi Israel joutuu pitämään tiukan valvonnan Palestiinan arabien suhteen. Ongelma poistuisi jos arabit uskoisivat koraania, joka sanoo Allahin antaneen Israelin maan juutalaisille. Arabi monimiljonäärien olisi helppo uudelleen asuttaa palestiinalaiset eri arabimaihin, josta he ovat alunperin kotoisin.

Itse asiassa käsitettä Palestiina valtio ei ole ollut olemassa ennen Israelin valtion syntymistä 1948. Käsite Palestiinan valtio tuli Israelin valtion syntymisen jälkeen, joka tapahtui 1948. Käsite Palestiinan valtio perustettiin ainoastaan siitä syystä että sen kautta koitetaan tuhota Israel ja saada maailman sympatiat arabien puolelle.

Vuoden 70 jKr. jolloin Jerusalemin temppeli tuhottiin ja Israelin kansa joutui hajaannukseen kaikkien kansojen sekaan ei Lähi-idässä ole ollut Palestiinan valtiota eikä sitä ennen. Lähi-idässä ei ole ollut ennen Israelin valtion perustamista Palestiinan valtiota, jolla olisi ollut oma raha, omat selkeät kansakunnan rajat, valtion omat johtajat tai hallitsijat tai oma valuutta. Vuoden 70 jKr. jälkeen Israelin maa oli roomalaisten, bysanttilaisten, arabien, seljukkien, ristiretkeläisten, ammelukkien, turkkilaisen ottomaanien ja brittiläisten mandaattihallinnon alaisuudessa.

Arabitkaan ei puhuneet Palestiinan valtiosta mitään ennen kuin vasta Israelin valtion perustamisen jälkeen. Israelin maan historia todistaa, että se ei ole koskaan kuulunut Palestiinan valtiolle. Raamatun todistuksen mukaan Israelin maa kuuluu juutalaisille, jotka saivat sen virallisesti haltuunsa vuonna 1948. Palestiinan arabit ovat Egyptin Libanonin, Syyrian, Jordanian ja Irakin arabien jälkeläisiä, jotka ovat asettuneet Israelin maalle.

"Palestiinan valtio" on koraanin opetuksia kirjaimellisesti uskovien arabien suunnitelma ja siksi maailman ihmisistä suuri osa ei tiedä sitä kenelle Israel todella kuuluu, vaan he ovat uskoneet vääristetyn version, joka koittaa uskotella maailmalle, että Israel toimii väärin ja palestiinalaiset ovat uhreja. Palestiinalaiset ovat fundamentalismi Islamin kannattajien uhreja, ei Israelin joka puolustaa omaa kansaansa fundamentalisti arabeja vastaan. En puolusta kaikkia Israelin toimia Israelin maalla, mutta on ihan selvää, että islamistinen terrorismi on syynä Lähi-idän ongelmiin, eikä Israel, joka taistelee oman olemassaolonsa puolesta islamilaista terrorismia vastaan.

Palestiinan valtion käsite on arabien luomus, jonka kautta fundamentalisti muslimit syyllistävät Israelia sekä he haluavat usuttaa koko maailman tuomitsemaan Israelia. Valitettavasti fundamentalisti muslimit ovat onnistuneet tässä ja suurin osa maailman ihmisiä on sokeita sille mitä Lähi-idässä tapahtuu ja mikä on Lähi-idän ongelmien suurin syy ja syyllinen. Jos fundamentalisti muslimit lopettaisivat aikeensa tuhota Israelin valtion, niin Lähi-idän ongelma olisi sillä ratkaisu.

Muslimit sanovat Palestiinan kuuluvan heille sekä Jerusalemin olevan heille pyhä paikka. Koraanissa ei ole kuitenkaan mainittu kertaakaan sanoja Palestiina tai Jerusalem. Koraanin mukaan käsitteillä Palestiina tai Jerusalem ei ole minkäänlaista merkitystä muslimeille, koska Koraani ei puhu niistä yhtään mitään. Muslimit käyttävät Palestiinaa ja Jerusalemia keppihevosena aikomuksilleen hävittää Israel ja juutalaiset pois maailman kartalta.

Arabien Palestiina kortti on siis keino yrittää tuhota Israel sekä saada koko maailma Israelin vastaan. Siinä arabit tulevat onnistumaan vähäksi aikaa, kunnes Jumala palauttaa Israelin maan juutalaisille, jolle se kuuluu.

Pyhän maan konflikti: ei rauhaa susien keskellä

Matt Barber, perustuslaillisiin kysymyksiin erikoistunut amerikkalainen lakimies, on kirjoittanut artikkelin, joka on julkaistu marraskuussa 2011.

Ajoittain monimutkaiset ongelmat ymmärretään helpoimmin, kun ne ilmaistaan yksinkertaisesti. Puhuessaan 2006 Knessetissä Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu tavoitti kahdella lauseella arabien ja Israelin vuosisataisen konfliktin ytimen: "Totuus on se, että jos Israel laskisi aseensa, ei olisi enää Israelia. Jos arabit laskisivat aseensa, ei olisi enää sotaa."

Toden totta, kuinka on mahdollista elää rauhassa sellaisten kanssa, joiden nimenomainen tavoite on, että vastapuoli lakkaa olemasta. Voiko juutalainen kansa, joka yksinkertaisesti haluaa elää rauhassa, koskaan saavuttaa rauhaa niiden kanssa, jotka näkevät sen kuten Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejad, "syöpäkasvaimena" ja "ihmiskunnan inhottavimpana kansana", joka tulee "pyyhkiä pois kartalta?"

Mutta kasvava maailmanlaajuinen islamilainen kalifikunta ei tyydy pelkästään Israeliin, "Pikku saatanaan". Myös Amerikka, "Suuri saatana", tulee tuhota. Ahmadinejad on luvannut: "Jos Jumala suo, niin hänen joukkojensa avulla me saamme pian nähdä maailman ilman Yhdysvaltoja ja sionismia."

Iranilla on ehkä ydinase jo muutaman kuukauden sisällä. On mitä suurinta typeryyttä uskoa, että tämä islamilainen hallitus - jonka mielestä ei ole suurempaa kunniaa kuin tuhota sekä Israel että Amerikka itsemurhapommein - ei käyttäisi ydinaseita niin pian kuin mahdollista.

Siitä huolimatta tämän päivän antisemiittinen tietoisesti sokeiden akseli - liberaali älymystö, "edistyksellisten" rivistö ja nuo vaikeasti kuvailtavat olennot, "maltilliset muslimit" -käsittämättömästi, joskaan ei tahattomasti, ajavat islamilaisten ensisijaista päämäärää: kuolema vääräuskoisille (Koraani 9.5).

"Vapauttakaa Palestiina miehityksestä!" he paasaavat jättäen huomiotta arabien kuolettavien hyökkäysten historian tuolla seudulla.

Puhuessaan "miehitetystä Palestiinasta" arabit ja heidän tukijansa viittaavat tietenkin siihen Israelin osaan, jonka Israel sai saaliikseen puolustautuessaan hyökkääjiä vastaan Kuuden päivän sodassa. Kesäkuussa 1967 pikkiriikkinen juutalainen kansakunta tuhosi naapuriensa Syyrian, Jordanian ja Egyptin armeijat, kun nämä kirjaimellisesti valmistautuivat "pyyhkimään Israelin kartalta."

Valtaamalla Siinain niemimaan, Gazan kaistan, Jerusalemin vanhan kaupungin, Golanin ylängön ja Jordanjoen länsirannan Israel saavutti puolustettavan alueen seudulla, jolla sen koko olemassaolo on uhattuna. Silti monet näistä alueista jäivät suuressa määrin miehitetyiksi - ja ovat sitä edelleen - tuhansien arabien toimesta, jotka nyt elävät Israelin hallinnon alla.

Tässä on ongelman ydin.

Niinpä todellisuudessa Israel ei sen enempää miehitä kuvitteellista "Palestiinaa" kuin kalifornialaiset "miehittävät" Sacramentoa.

Mutta kuvitelkaapa, että Meksikon hallitus ampuisi tusinoittain raketteja päivästä toiseen, vuodesta toiseen, Los Angelesin ympäristöön tähdäten tarkoituksellisesti kohti syyttömiä siviilejä.

Tai kuvitelkaa meksikolaista itsemurhapommittajaa, joka täydellä Meksikon hallituksen valtuutuksella kävelisi täpötäyteen lelukauppaan Kalifornian Bakersfieldissä ja repisi riekaleiksi sekä itsensä että kymmeniä naisia ja lapsia.

Tai kuvitelkaa, kuinka hiljainen, vaarattomalta vaikuttava nainen odottavan äidin valepuvussa nousee bussiin San Franciscossa ja räjäyttää sen sekä joukon viattomia matkustajia.

Etkö usko, että kansainvälinen yhteisö tuomitsisi voimakkaasti sellaiset hirveät terroriteot? Etkö usko, että Amerikka vastaisi iskuihin niin lujasti kuin olisi tarpeen eliminoidakseen uhan? Eikö sillä olisi ehdoton oikeus - tai itse asiassa ehdoton velvollisuus - toimia juuri niin?

Tietysti olisi.

Mutta lukuun ottamatta viimeaikaista haurasta tulitaukoa, jota Hamas rikkoi jo ensimmäisten tuntien kuluessa, tuollaisessa tilanteessa rauhaa rakastavat israelilaiset elävät joka päivä. Se on heidän todellisuutensa.

Hamas ja PA - Iranin täydellä taloudellisella ja sotilaallisella tuella - ovat hyökänneet viattomia Israelin siviilejä vastaan tällä tavalla vuosien ajan ja viime aikoina kiihtyvässä määrin.

Ihmetellä täytyy, että Israel on osoittanut niin suurta pidättyvyyttä omissa reaktioissaan.

Mutta se on reagoinut.

"Iran on muuttanut Gasan oman maansa etuvartioasemaksi," Michael Oren, Israelin USA:n suurlähettiläs, kertoi ryhmälle kristittyjä vaikuttajia Liberty Counselin järjestämässä tiedotustilaisuudessa. "Yli 5,5 miljoonaa maamme kansalaista uhkaa nyt ohjushyökkäys, ja yli 1300 ohjusta on ammuttu meitä kohti sen jälkeen, kun ryhdyimme toimiin Hamasia vastaan."

Kenenkään järkevän, rauhaa rakastavan henkilön ei todellakaan tulisi tuntea vähäisintäkään myötätuntoa Iranin hallitusta, Hamasia tai Palestiinan Auktoriteettia kohtaan - jotka ovat kaikki syyllistyneet vakaviin sotarikoksiin.

Me kaikki todelle suremme syyttömien arabien kuolemaa Gasassa tai missä tahansa muualla. Niin suree myös Israelin kansa.

Samoin Israelin hallitus.

Juuri tämä erottaa hyvät ja pahat toisistaan.

Arabihallitsijat kylpevät viattomien veressä. Vastuu näistä kuolemista kuuluu yksin noille pahoille miehille, jotka tarkoituksella suojautuvat omien naistensa ja lastensa taakse - jotka asettavat tarkoituksella sotilaallisia laukaisualustoja ja terroristien päämajoja aivan moskeijojen, kotien, leikkikenttien ja vastaavien viereen.

He hyökkäävät viattomien israelilaisten kimppuun ja piiloutuvat häpeämättömästi ihmiskilpien - omien kansalaistensa - taakse, kun heidän tähtäämänsä uhrit vastaavat täsmäiskuin tulittaen terroristeja ja sotilaita.

Se on tarkoituksellista. Se on propagandaa. Ja se toimii.

Entinen Israelin pääministeri Golda Meir sanoi: "Rauha tulee Lähi-itään siinä vaiheessa, kun arabit rakastavat lapsiaan enemmän kuin vihaavat meitä."

Mutta voi, heidän vihansa palaa kuumana.

Kuin villikoirat arabikansat ovat valmiita syömään omia lapsiaan, jos se palvelee heidän pahoja päämääriään.

Ja kuin villikoirat ne ympäröivät Israelia, vuorikaurista, valmiina nielemään sen kitaansa.

Israel taistelee hengestään.

Matt Barber

Arab News artikkeli Palestiinasta ja Israelista

Arab News julkaisussa 6. lokakuuta 2012 oli Abdulateef Al-Mulhim nimisen arabin kirjoitus, joka oli otsikoitu nimellä: Arab Spring and the Israeli enemy (Arabikevät ja Israel vihollinen). Tästä artikkelista tulee esille hyvin se kuinka Israel kohtelee palestiinalaisia todella hyvin ottaen huomioon sen kuinka arabiterroristit käyttävät Palestiinaa terrorismin suojakilpenä Israelia vastaan. Samoin artikkeli tuo esille arabimaailman todellisen ongelman Lähi-idässä, joka nousee heidän omista toimistaan käsin.

Abdulateef Al-Mulhimin artikkeli (kursivoituna):

39 vuotta sitten, lokakuun kuudes päivä 1973 syttyi kolmas suursota arabien ja Israelin välillä. Sota kesti ainoastaan 20 päivää. Molemmat osapuolet olivat ottaneet osaa kahteen suursotaan vuosina 1948 ja 1967.

Vuoden 1967 sota kesti ainoastaan kuusi päivää. Mutta, nämä kolme sotaa eivät ole ainoita arabien ja Israelin välisiä yhteenottoja. Vuodesta 1948 tähän päivään saakka on ollut monia yhteenottoja ja selkkauksia. Jotkut niistä ovat olleet pieniä yhteenottoja ja monet niistä ovat olleet suuren luokan taisteluita, mutta suuria sotia ei ole kuitenkaan ollut lukuun ottamatta kolmea edellä mainittua suursotaa. Arabien ja Israelin konflikti on kaikkein pulmallisin ja monimutkaisin konflikti mitä maailma on koskaan kokenut. 1973 sodan vuosipäivänä monet ihmiset arabimaailmassa ovat alkaneet kyselemään monia kysymyksiä menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta koskien arabien ja Israelin konfliktia.

Kysymykset ovat nyt: Mikä on näiden sotien todellinen hinta arabimaailmalle ja sen ihmisille. Vaikeampi kysymys, jota arabit eivät halua kysyä on: Mikä on ollut todellinen hinta sille ettei Israelia tunnustettu vuonna 1948 ja miksi arabivaltiot eivät käyttäneet voimavarojaan koulutukseen, terveydenhuoltoon ja infrastruktuuriin sodan sijasta. Mutta, vaikein kysymys, jota yksikään arabivaltio ei halua kuulla on, onko Israel arabimaailman ja ihmisten todellinen vihollinen.

Päätin kirjoittaa tämän artikkelin sen jälkeen kun näin kuvat ja selonteot Jemenin nälkään nääntyvistä lapsista, poltetun muinaisen Aleppon Syyriassa, autopommit Irakissa ja Libyan tuhoutuneet rakennukset. Kuvat ja selonteot näytettiin Al-Arabiya verkostossa, joka on eniten katsottu ja arvostettu uutiskanava Lähi-idässä.

Yleinen asia kaiken joukossa, jonka näin oli tuho ja julmat teot, joita ei ollut tehnyt ulkopuolinen vihollinen. Nälkään nääntyminen, tappamiset ja tuho näissä arabimaissa on tehty samojen käsien kautta, joiden on oletettu suojelevan ja rakentavan näiden maiden yhtenäisyyttä ja suojaa sekä turvaa. Joten, kysymys on nyt kuka on arabimaailman todellinen vihollinen?

Arabimaailma on tuhlannut satoja miljardeja dollareita ja menettänyt kymmeniä tuhansia viattomia ihmisiä sotiessaan Israelia vastaan, jota he ovat pitäneet vannoutuneena vihollisenaan, vihollisen jonka olemassaoloa arabit eivät ole koskaan tunnustaneet. Arabimaailmalla on monia vihollisia ja Israelin olisi pitänyt olla niistä listan alimmaisena. Arabimaailman todelliset viholliset ovat korruptio, kunnon koulutuksen puute, kunnon terveydenhuollon puute, vapauden puute, ihmiselämän kunnioittamisen puute sekä lopuksi arabimaailmassa on ollut monia diktaattoreita, jotka ovat käyttäneet arabien ja Israelin konfliktia omien kansalaistensa nujertamiseen.

Näiden diktaattorien julmuudet omia kansalaisiaan vastaan ovat paljon pahempia kuin suuren luokan sodat arabien ja Israelin välillä.

Menneisyydessä olemme puhuneet kuinka jotkut Israelin sotilaat hyökkäävät ja pahoinpitelevät palestiinalaisia. Olemme myös nähneet kuinka Israelin koneet ja tankit hyökkäävät useisiin arabimaihin. Mutta, vetävätkö nämä hyökkäykset vertoja nykyisille julmuuksille, joita jotkut arabimaat tekevät omia kansalaisiaan kohtaan.

Syyriassa julmuudet menevät jokaisen käsityskyvyn yli. Irakissa tuhotaan omaa maata. Tunisian diktaattori varasti 13 miljardia dollaria köyhiltä tunisialaisilta. Kuinka Jemenin lapset voivat nääntyä nälkään, jos maa on kaikkein hedelmällisin maailmassa? Kuinka libanonilaiset eivät kykene hallitsemaan maata, joka on yksi maailman pienimmistä maista? Mikä on saanut arabimaailman vajoamaan kaaokseen?

Toukokuun 14. päivä tapahtui Israelin julistaminen valtioksi. Vain yksi päivä sen jälkeen 15. 5. 1948 arabit julistivat sodan Israelia vastaan tavoitteena saada Palestiina arabien haltuun. Sota päättyi maaliskuun 10. päivä 1949. Sotaa kesti 9 kuukautta, 3 viikkoa ja kaksi päivää. Arabit hävisivät sodan ja kutsuivat sotaa katastrofaaliseksi (nakbah) sodaksi. Arabit eivät saavuttaneet yhtään mitään ja tuhansista palestiinalaisista tuli pakolaisia. Vuonna 1967 arabit kävivät sotaan Israelia vastaan Egyptin presidentti Gamal Abdul Nasserin johdolla, jonka seurauksena arabit menettivät lisää Palestiinan maata ja Palestiinasta tuli lisää pakolaisia, jotka ovat nyt isäntiensä armolla. Arabit käyttivät tästä sodasta nimitystä järkytys (naksah). Arabit eivät koskaan myöntäneet häviötään kummassakaan sodassa ja palestiinalaisten asema tuli entisestään monimutkaisemmaksi.  Ja nyt, päättymättömän arabikevään kanssa arabimaailmassa ei ole aikaa Palestiinalle tai palestiinan pakolaisille, koska monet arabit ovat itse pakolaisia sekä jatkuvan hyökkäyksen kohteena, joka tulee omien taholta.

Syyrialaiset lähtevät omasta maastaan, ei siksi että Israelin koneet tiputtavat pommeja heidän niskaansa. Syyrian ilmavoimat pommittavat omia kansalaisiaan. Ja nyt vielä, Irakin arabimuslimit lähtevät Irakista. Jemenissä maailman surullisin ihmistragedia on kirjoitettu jemeniläisten omasta toimesta. Egyptissä Siinain ihmiset ovat unohdettu.

Lopuksi, kun monet arabimaat ovat tällaisessa epäjärjestyksessä, niin mitä on tapahtunut arabien viholliselle Israelille? Israelilla on nykyisin kaikkein kehittyneimmät tieteelliset laitteistot, huippuyliopistot, ja kehittynyt infrastruktuuri. Monet arabit eivät tiedä, että palestiinalaisten eliniän odote Israelissa on paljon suurempi kuin arabimaissa ja sen lisäksi palestiinalaiset nauttivat paremmasta poliittisesta ja yhteiskunnallisesta vapaudesta kuin heidän arabiveljensä. Vaikka palestiinalaiset elävät Israelin miehityksen alaisuudessa Länsirannalla ja Gazan alueella, niin he nauttivat enemmän poliittisista ja yhteiskunnallisista oikeuksista kuin joissakin paikoissa arabit arabimaailmassa. Oliko yksi tuomareista Israelin palestiinalainen, joka lähetti entisen Israelin presidentin vankilaan?

Arabikevät on näyttänyt maailmalle, että palestiinalaiset ovat onnellisimpia ja paremmassa asemassa kuin heidän arabiveljensä, jotka taistelevat vapauttaakseen palestiinalaiset Israelilaisten hallinnasta. Nyt on aika lopettaa vihaaminen ja sodat ja aloittaa luomaan paremmat elämän olosuhteet tuleville arabien sukupolville.

Kiistaton totuus on se että Israel kohtelee palestiinalaisia paremmin kuin monet arabimaat kohtelevat omia kansalaisiaan. Kannattaa pitää mielessä, että edellä olevan artikkelin on kirjoittanut arabi, joka on nähnyt totuuden Lähi-idän tapahtumien taustoista.

Hamas

Mosab Hassan Yousef on  erään Hamasin johtohenkilön sheikki Hassan Yousefin poika. Mosab Hassan Yousef teki henkilökohtaisen uskon ratkaisun vuonna 2000, jolloin hän alkoi uskomaan Herraan Jeesukseen. Mosab Hassan Yousef on kertonut Hamasin tavoitteista ja siitä mitä Islamin usko edustaa.

Hamas järjestön arabiankielinen nimi on Harakat al-muqãwama al-islãmiyya (islamilainen vastarintaliike). Hamas on palestiinalainen islamistinen järjestö ja puolue, joka on perustettu vuonna 1987. Yhdysvallat, Israel, Kanada ja Euroopan Unioni pitävät Hamasia terroristijärjestönä. Onko Hamas terroristijärjestö? Mosab Hassan Yousefin omakohtaiset kokemukset vahvistavat sen että Hamas on pahamaineinen terroristijärjestö.

Omien surmaaminen

Mosabin mukaan Hamas tappaa ja surmaa palestiinalaisia saavuttaakseen omia etujansa sekä saadakseen Israelin näyttämään syylliseltä tekoihin, joita Israel ei ole tehnyt. Mosab kertoo islamilaisen elämän olevan kuin tikapuut, joiden ylimmässä päässä ovat itsemurhaiskuja tekevät muslimit, jotka tappavat Allahin "kunniaksi" terroristi-iskuissa viattomia siviilejä (naisia ja lapsia) sekä muita ihmisiä. Mosab ihmetteli sitä kuinka Hamas kidutti ja tappoi omaa väkeänsä, niin vankilassa kuin sen ulkopuolella.

Mosab sanoo, että Hamas ei pysty tekemään rauhaa Israelin kanssa. Mosabin mukaan se on vastoin sitä mitä heidän jumalansa sanoo heille. Mosab sanoo, että Hamasin mielestä vääräuskoisen kanssa voi tehdä tulitauon, mutta ei rauhaa. Mosab sanoo, että Hamas ei arkaile surmata palestiinalaisia, kuten he tekivät Gazan vallankaappauksen yhteydessä. Mosab sanoo, että israelilaiset eivät koskaan tekisi sellaista omille kansalaisilleen. Mosab sanoo Israelin välittävän palestiinalaisista enemmän kuin Hamasin tai Fatahin johtajat.

Mosabin mukaan Hamas on terrostijärjestö, joka on suorittanut monia iskuja siviilejä vastaan ja he ovat vastuussa israelilaisten,  kansainvälisten ja jopa palestiinalaisten ihmisten kuolemista. Mosab sanoo syntyneensä palestiinalaisena ja Hamasin johtajiston sydämessä ja siksi hän tietää, että Hamasin todellinen luonne on terrorismi ja viattomien ihmisten tappaminen.

Hamasin päämäärä on israelin tuhoaminen

Mosab on sanonut, että Hamas ei hyväksy vuoden 1967 rajoja ja Hamasin päämäärä on tuhota Israel, ei perustaa omaa valtioita. Hamas ei kykene eikä halua tehdä rauhaa Israelin kanssa, koska Hamasin päämäärä on tuhota Israel. Miksi Hamasin päämäärä on tuhota Israel, onko siihen joku syy? Tähän on olemassa selvä syy. Hamas haluaa tuhota Israelin ja aiheuttaa Israelin kansan joukkomurhan. Kyseessä ei siis ole tiettyjen maa-alueiden haltuun saaminen, vaan Israelin täydellinen tuhoaminen.

Israelin armeija ja Hamas

En kannata sotaa enkä tappamista. Vaikka en hyväksy sotaa, niin ymmärrän sen missä tilanteessa Israel on ja mitä tapahtuisi, jos Israel ei puolustaisi omaan maataan. En siis millään tavalla tue mitään sotatoimia, mutta minun on kuitenkin otettava esille muutamia asioita, joista ei tarpeeksi puhuta. Israelin armeija ei halua vahingoittaa Palestiinan siviilejä, sillä Israelin tavoite on saada terroristit kiinni ja kuriin. Israelin armeija ilmoittaa etukäteen iskuista Palestiinan siviiliväestölle, että siviilit voisivat ajoissa pelastua pois iskujen tieltä. Israelin armeija otti käytäntöön edellä olevan mallin 2000-luvulla. Israel on demokraattinen maa, jonka tarkoitus on suojella siviilejä sekä pyrkiä eliminoimaan vain terroristit ja sotajoukot, jotka koittavat tuhota Israelin valtion.

Brittiläinen sotakomentaja Richard Kemp on toiminut mm. Irakissa, Kuwaitissa, Afganistanissa sekä Israelissa. Kemp oli todistamassa YK:n ihmisoikeusneuvostossa Israelin armeijan operaatio Valettu lyijy tapahtumista. Kemp sanoi Israelin puolustusvoimien tehneen enemmän siviilien suojaksi ja turvaksi taistelualueella kuin yksikään armeija historian sodissa.

Richard Kemp oli 2012 Tel Avivissa tarkkailemassa operaatiota nimeltään Pillar of Defense. Äskettäin hän antoi haastattelun israelin puolustusvoimien nettisivuilla. Kemp sanoi että hän halusi saada ensikäden ymmärrystä siitä mitä nykyään tapahtuu Gazan konfliktissa, koska hänen kokemuksensa mukaan asiat voidaan nähdä tarkasti vain olemalla yhteydessä ihmisten kanssa, jotka ovat itse tekemisissä konfliktin kanssa.

Richard Kemp ei näe itsellään olevan pro-Israel (Israelin puolella) asennetta, vaan hän haluaa kertoa totuuden koko maailmalle. Monet ihmiset sanovat Kempillä olevan pro-Israel asenne. Kemp on sanonut, että hänellä on puolueeton näkemys siitä mitä Lähi-idässä tapahtuu. Kempin mukaan Israelin puolustusvoimat ei tarvitse häntä puolustamaan Israelin armeijaa, koska heidän toimensa todistavat ja puolustavat heidän puolestaan.

Kemp on tuonut esille Hamasin jatkuvia taktiikoita, joita ei voi mitenkään hyväksyä. Hamasin maalitauluna on Israelin siviiliväestö sekä Palestiinan siviiliväestön hyväksikäyttäminen ihmiskilpinä Israelia vastaan. Kempin mukaan Hamasin siviiliväestön käyttäminen ihmiskilpinä on sotarikos. Hamas piilottelee terroristejaan siviiliväestön keskellä sekä vaarantaa Palestiinan siviiliväestön hengen. Kemp toi esille, että tässä nykyisessä operaatiossa Hamas toistaa vanhaa taktiikkaa asettaen siviilit tulilinjalle ollen siten vastuussa heidän hengestään. Samaan aikaan Hamas lähettää ohjuksia israelin siviiliväestöä vastaan.

Richard Kemp sanoi Hamasin sortavan Gazan väestöä aikeenaan vääristää tilanteen oikea todellisuus. Gazan väestöllä ei ole vapautta sanoa esimerkiksi medialle mitä he todella ajattelevat. Hamas painostaa ja vaatii sanomaan heitä sen mikä on eduksi Hamasille.

30 vuoden sotilaallisen kokemuksen kera Richard Kemp on toistuvasti kohdannut vihollisen taisteluissa siviiliväestön keskuudessa. Hän ymmärtää millaisia haasteita Israel joutuu kohtaamaan koittaessaan estää terrori-iskuja siten ettei Israelin armeija vahingoittaisi viattomia siviilejä. Kemp sanoi median tuovan esille usein väärin ymmärrettyjä tilanteita, koska medialta puuttuu kokemus siitä mitä oikeasti on tapahtunut. Kempin mukaan hänelle on itsestään selvää, että Israelia vastaan on suunnattu paljon propagandaa, jolla väärin hyväksikäytetään ihmisiä, jotka eivät ymmärrä sotilaallisia asioita. Kempin mukaan propagandan takana olevien agenda on mustamaalata Israelia.

Huffingtonpostissa on kansainvälisen ihmisoikeuksien lakimiehen Arsen Ostrovskyn artikkeli Richard Kempistä. Artikkelin mukaan Kemp sanoi Israelin ottaneen ennennäkemättömiä askeleita suojellakseen Gazassa palestiinalaista siviiliväestöä. Hänen mukaansa kukaan ei voi tehdä enempää sen kaltaisissa tilanteissa, joissa Hamas säännöllisesti rikkoo kansainvälistä humanitaarista lakia pommittamalla alueita, joissa asuu siviiliväestöä.

Kemp tunnustaa, että virheitä voidaan tehdä, mutta Israel tekee kaikkensa estääkseen siviiliuhrien syntymisen. Israel on ottanut tavallisuudesta poikkeavia askeleita sodan aikana, kuten polttoaineen, veden ja sähkön jakamisen palestiinalaisille sekä lentolehtisten tiputtamisen ja tekstiviestien lähettämisen kautta he varoittivat palestiinalaisia tulossa olevista iskuista.

Kempin mukaan Israel on mennyt äärimmäisyyksiin asettaen sotilaansa riskeille alttiiksi. Se on osoitus Israelin humanitaarisesta huolenpidosta siviiliväestöä kohtaan taistelun keskellä vihollista vastaan.

Kemp on tarkasti seurannut alueella tapahtumia ja hänen mukaansa Israel oli oikeutettu aloittamaan tämä operaation, koska Israelilla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta sen jälkeen kun Hamas ja muut terroristiryhmät astuivat esiin Gazassa ampuen ohjuksiaan Israeliin muutaman kuukauden ajan. Ennen kuin Israel aloitti operaation, niin Gazasta oli ammuttu noin 800 ohjusta Israeliin. Hamas on ampunut 12000 ohjusta Israeliin viimeisen 12 vuoden ajan.

Kempin mukaan Israelin hallitus on osoittanut suurta itsehillintää ollessaan jatkuvien ohjus-iskujen kohteena pitkän aikaa. Yksikään hallitus maailmassa ei olisi istunut aloillaan ja sallinut tällaisten hyökkäysten jatkuvan siviiliväestöään kohtaan.

Kemp sanoi Iranin auttaneen aseistamaan Hamasia, joka on Iranin asiakas pitkän matka ohjusten kera, joiden kautta he kykenevät iskemään Tel Aviviin ja maan pääkaupunkiin Jerusalemiin. Yksinkertaisesti Israel ei voi hyväksyä tilannetta, missä Hamas pystyy iskemään edistyneiden aseiden kautta melkein puoleen väestöön koko Israelin väestöstä.

Kempin arvioiden mukaan Israelin armeija suoritti tehokkaan sotatoimen eliminoimalla Hamasin avainjohtajia sekä ammuksia suhteellisen vähillä siviilitappioilla. Kempin mukaan tulitauko, jonka Israel ja Hamas solmi on iso riski Netanjahulle. Kemp uskoo Hamasin julistavan itsensä tässä voittajaksi, mutta Netanjahu saavutti päämääränsä asettamalla uudelleen pelotevaikutuksen ja aiheuttaen riittävän vaurion Hamasin asevarastoille ja johtajuudelle.

Kempin mukaan päähaasteena on nyt saavuttaa varmistettavissa oleva Hamasin uudelleen aseistuksen ehkäiseminen. Tähän liittyen päähuomio on Egyptin vastuun ottaminen kontrolloida kunnolla Gazan rajoja ja kansainvälinen painostus Irania kohtaan, joiden kautta voidaan estää jatkuva aseiden toimitus Hamasille.

Richard Kemp on merkittävä henkilö, rohkea ja sankarillinen sotilas, joka on palvellut maataan kunniakkaasti, taistellen terrorismia vastaan ympäri maailmaa jo yli 30 vuotta. Huffingtonpost päättää artikkelinsa Richard Kempin filosofiaan: Näen mitä näen ja näen Israelin länsimaisena demokraattisena valtiona taistelevan terroristijärjestöä vastaan.

Richard Kempin todistus on linjassa sen todellisuuden kanssa mistä Israel Palestiina konfliktissa on kyse. Hamas käyttää Palestiinan siviiliväestöä ihmiskilpenä Israelia vastaan, eli todellisuudessa Hamas tapattaa heimoveljiään. Hamas ampuu rakettejaan Israeliin ja jos Israel ei vastaisi millään tavalla takaisin merkitsisi se Israelin tuhoa. Hamas piiloutuu siviiliväestön suojiin usuttaen Israelin iskemään ja kun Israel iskee, niin Hamas ja maailma syyttää Israelia. Moni ei huomaa sitä kuinka kavalasti Hamas toimii, eikä sitä että Israel ilmoittaa etukäteen Palestiinan siviiliväestölle iskuista, että siviilit pääsisivät ajoissa turvaan. En kannata sotaa, mutta se on kuitenkin pakko sanoa, että Israelin armeijan sotamoraali on kaikkein korkein maailmassa. Israel suojelee siviileitä ja pyrkii eliminoimaan vain arabiterroristit. Israelin armeijan iskujen kohteeksi joutuu valitettavasti myös viattomia siviilejä, joka on kuitenkin pääosin Hamasin syytä, koska he pitävät siviiliväestöä suojakilpenään Israelia vastaan.

Operaatio Pillar of Defensen aikana Israel tiputti lentolehtisiä Gazaan kehottaen palestiinalaisia vetäytymään tietyiltä alueilta. Lentolehtisessä luki mm. seuraavanlaista tekstiä: Israelin puolustusvoimat eivät pidä teitä kohteenaan, emme halua vahingoittaa teitä ja teidän perheitänne. Turvallisuutenne vuoksi poistukaa välittömästi asunnoistanne ja muuttakaa lähemmäs Gazan kaupungin keskustaan.

Tämän ilmoituksen jälkeen Hamas otti kiinni kuusi ihmistä, joiden Hamas sanoi olevan vakoilijoita, joiden on väitetty antaneen Israelille tietoja taistelijoista ja rakettien laukaisupaikoista. Hamas ampui nämä kuusi ihmistä ihmisjoukon silmien edessä ilman minkäänlaista oikeudenkäyntiä. Hamas sitoi yhden ruumiin kiinni moottoripyörään perään, jonka jälkeen ruumista vedettiin moottoripyörällä pitkin Gazan pääkatuja. Hamas sanoi tehneen tämän varoitukseksi kaikille, jotka pettävät palestiinalaiset.

Edellä oleva kertoo sen millä tavalla Hamas kohtelee palestiinalaisia. He julmasti surmaavat omiaan käyttäen myös tekosyitä julmuuksien suorittamiseen. Hamas ei halua rauhaa Israelin kanssa, vaan tuhota Israelin ja sen tavoitteen eteen he ovat valmiita tappamaan ja uhraamaan palestiinalaisia. Hamas rikkoo ihmisoikeuksia sekä on konfliktin todellinen syy.

Islaminuskon luonne

Mosab Hassan Yousefin mukaan Islamin väkivaltainen luonne johtuu sen perustajan Muhammedin käyttäytymisestä ja teoista, joihin kuului väkivalta ja ihmisten surmaaminen. Islaminuskon ongelma ei ole muslimeissa, vaan heidän uskonnossaan, joka saa ihmiset käyttäytymään väkivaltaisesti ja tekemään terroristi-iskuja, jossa jopa tehdään itsemurhaiskuja.

Suurin osa muslimeista ei ole terroristeja, vaan ihan tavallisia ihmisiä, jotka elävät kuten muutkin ihmiset maailmassa. Mosab Hassan Yousef sanoi, että useimmat muslimit eivät ymmärrä islaminuskon todellista luonnetta, mutta jos he ymmärtäisivät Islamin todellisen luonteen ja mitä Koraani oikeasti opettaa, niin heistä tulisi terroristeja. 

Islaminuskon ikävä ja kavala luonne tulee esille siinä kuinka Hamas Allahin ja islaminuskon nimissä on valmis tappamaan omia kansalaisiaan johonka he lavastavat Israelin syylliseksi. Tällainen toiminta on pirullista sekä kavalaa ja on osoitus pahan voimien teoista, ei rakkauden Jumalan teoista.

Katolinen kirkko ja Islam

Rooman katolinen kirkko (RKK) syntyi 300-luvulla tarkoituksenaan tuhota Raamatun Jumalan työ ja suunnitelmat. Rooman katolinen kirkko on saatanan luomus, jonka tarkoitus on eksyttää ihmiskunta luulemaan katolisen kirkon olevan Raamatun Jumalan seurakunta, vaikka todellisuudessa se on seurakunnan valhejäljitelmä.

Tarkoitukseni tässä kirjoituksessani ei ole lyödä RKK:ta tai muslimeja, vaan kertoa taustoista ja motiiveista, joita RKK:lla ja muslimeilla on omien valtapyrkimyksien toteuttamisessa.

Entinen jesuiitta Alberto Rivera tuli uskoon Herraan Jeesukseen, jonka seurauksena hän paljasti katolisen kirkon jesuiittojen ja vatikaanin suunnitelmia. Riveran mukaan katolisen kirkon jesuiittakenraali Augustine Bea kertoi kuinka vatikaani on aina halunnut Jerusalemin olevan katolisen kirkon pyhä kaupunki. Vatikaanin suunnitelmissa oli valloittaa Ismaelin lapsien (arabit) kautta Jerusalem katolisten pyhäksi kaupungiksi.

Tiedän että edellä oleva ajatus tuntuu monista katolisista, muslimeista sekä muista ihmisistä mahdottomalta ajatukselta. Monet sanovat sen olevan valhe ja mustamaalaus katolisuutta ja muslimeita vastaan. Kun tutkimme tarkasti tietyt asiat esimerkiksi Rooman kirkon ja muslimien oppien samankaltaisuuksista sekä katolisen kirkon ja muslimien yhteisestä uskontodialogista, niin todisteet ovat kiistattomat sen puolesta, että Islam on katolisen kirkon luomus.

Paavi ja Rooman katolinen kirkko on aina havitellut itselleen Jerusalemia. Rooman katolisella kirkolla on ollut ja tulee aina olemaan kaksi vihollista, jotka ovat juutalaiset ja Raamattuun uskovat Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset. Rooman katolisen kirkon isäntä (saatana) haluaa raivata tieltään niin juutalaiset kuin todelliset herran Jeesuksen opetuslapset. Minkä tähden RKK haluaa raivata tieltään niin juutalaiset kuin todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset?

Raamattu opettaa, että todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset tietävät todellisen totuuden ja Jumalan pelastussuunnitelman. Raamattu opettaa, että lopun aikana Israelin kansan jäljelle jäänyt jäännös (kolmasosa) tekee parannuksen ja uskoo kansakuntana Herran Jeesuksen olevan Messias ja Pelastaja. Tämän seurauksena Herra Jeesus perustaa maan päälle tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan, jossa Herra Jeesus Jerusalemista käsin hallitsee maan päällä Rauhanruhtinaana. Paha saatana haluaa estää tämän, siksi hän haluaa tuhota todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset sekä juutalaiset (israelilaiset). Paha saatana haluaa myös valloittaa palvelijoillensa Jerusalemin ettei Jumalan suunnitelma toteutuisi. Tämän tähden Israel sekä Jerusalem on jatkuvan kiistan, sodan ja konfliktin kohteena.

Rooman katolinen kirkko on saatanan luomus, jonka kautta hän haluaa tuhota Jumalan työn ja suunnitelmat, hän ei kuitenkaan onnistu tuhoamaan Jumalan työtä ja suunnitelmaa. Lopun aikana paavi haluaa toimia juutalaisten ja muslimien välillä "rauhan" välittäjänä, jonka seurauksena paavi toivoo ja haluaa pääsevänsä vihdoin hallitsemaan maailmaa Jerusalemista käsin.

Juutalaiset ja Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset ovat este Rooman katolisen kirkon suunnitelmalle valloittaa koko maailma sen isännälle (saatana) sekä hallita maailmaa Jerusalemista käsin. Koska Rauhanruhtinaan Herran Jeesuksen tulee hallita koko maailmaa tulevaisuudessa Jerusalemista käsin, niin sen tähden saatana haluaa estää sen ja asettaa oman miehensä Jerusalemiin maailmanvaltiaaksi. Tuleva antikristus asettaa "valtaistuimensa" Jerusalemiin julistaen itsensä jumalaksi sekä messiaaksi, mutta Herran Jeesuksen tulemuksessa antikristuksen valta tulee tuhoutumaan täydellisesti.

RKK Islamin taustalla

Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset ja juutalaiset ovat olleet RKK:n tiellä esteenä Jerusalemin valtaamisessa. RKK:n vainot ja surmatyöt juutalaisia ja Herran Jeesuksen todellisia opetuslapsia vastaan eivät tuottaneet toivottua tulosta. Rooman kirkon piti keksiä jotakin jonka avulla niin Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset kuin juutalaiset tuli raivata pois tieltä sekä ottaa haltuun Jerusalem.

Noin 200 vuotta ennen Muhammedin syntymää Pohjois-Afrikassa vaikutti katolisen kirkon teologi nimeltään Augustinus, joka loi kontakteja arabiheimoihin. Augustinus onnistui voittamaan joitakin arabeja katolisuudelle, mutta suuri osa arabeja oli vihamielisiä katolisia kohtaan. Katolisen kirkon vakoilijat ja asiamiehet alkoivat levittämään sanaa, että arabien keskuudesta nousisi eräänä päivänä mies, joka tulisi kokoamaan kaikki arabit yhteen.

Khadijah oli leski ja varakas arabinainen, joka oli uskollinen Paavin seuraaja. Hän luovutti omaisuutensa kirkolle vetäytyen luostariin. Hänen ollessaan luostarissa hän sai tehtäväkseen palata takaisin maailmaan löytääkseen nuoren ja lahjakkaan miehen, jonka tehtävänä oli perustaa uusi uskonto sekä tulla "messiaaksi" Ismaelin (arabit) lapsille.

Vatikaani halusi luoda arabeille "messiaan", miehen jolla olisi suuri karisma, joka voisi yhdistää kaikki arabit valtamaan Jerusalemin paaville. Khadijah löysi nuoren Muhammedin ja he menivät naimisiin. Khajidahin serkku Waraquah oli myös harras ja uskollinen roomalais-katolinen. Vatikaani asetti nämä naiset Muhammedin neuvonantajiksi. Muhammed kävi läpi intensiivisen valmennuksen lukien "pyhän" Augustinuksen teoksia. Muhammedin valmennukseen kuului opetus, jonka mukaan juutalaiset ja ei-katoliset kristityt tuli tuhota. Muhamedille opetettiin, että vain roomalais-katoliset olivat oikeita kristittyjä.

Tämän opetuksen tähden vuosisatojen ajan muslimit ovat olleet eksytettyinä pois todellisesta evankeliumista Herrassa Jeesuksessa. Paha saatana oli Rooman kirkon (Babylonian valheellinen äiti uskonto) kautta luonut Rooman porttokirkolle tyttären Islamin uskonnosta, jonka tehtävä on ollut kautta historian tuhota Israel sekä todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset.

Waraqah Ibn Nawfalista löytyy monenlaista tietoa:

Narrated 'Aisha: Sahih Bukhari Volume 4, Book 55, Number 605: ..The Prophet returned to Khadija while his heart was beating rapidly. She took him to Waraqa bin Naufal who was a Christian convert and used to read the Gospel in Arabic

Narrated 'Aisha: Sahih Bukhari Volume 1, Book 1, Number 3: Khadija then accompanied him to her cousin Waraqa bin Naufal bin Asad bin 'Abdul 'Uzza, who, during the pre-Islamic Period became a Christian and used to write the writing with Hebrew letters. He would write from the Gospel in Hebrew as much as Allah wished him to write

... and it is no secret that Muhammad was schooled and groomed by the Christian monk/priest, Waraqa ibn Nawfal, who held some heretical views of Jesus. Nawfal belonged to the Nosrania Christians, who originated from a Jewish system of beliefs and practices, before he joined Ebionism.

Muslims have claimed that Waraqa represents the pure, uncorrupted form of Christianity, and who deny the Christian Trinity. However, there is no evidence that Waraqa was a Unitarian Christian. In fact, historical evidence appears to contradict this. The churches in the Arabian peninsula were either in communion with the Monophysitic Church in Egypt or the Nestorian Church in Constatinople (and these two had long been in antagonistic relationships).

The Sirah (biography) of Muhammad does not mention much about the religion of Khadijah, Muhammad's first wife. However, it is difficult to believe that Khadijah was a polytheist. She was probably deeply influenced by her cousin brother Waraqa, who, was first a Jew, then converted to Christianity.

Waraqasta on siis monenlaista tietoa sekä hän olisi ollut alunperin juutalainen, sitten hänestä olisi tullut kristitty ja hän olisi vaikuttanut myös erilaisissa kristillisissä piireissä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä etteikö hän olisi voinut olla paavin vakooja (roomalaiskatolinen), vaan hän olisi hyvinkin voinut olla paavin asiamies. RKK:n strategia on soluttautuminen vihollisen leiriin ja teeskennellä olevansa sitä mihin on soluttautunut, mutta vaikuta siihen yhteisöön katolisia oppeja ja ajatuksia. Sanaan roomalaiskatolinen ei kannata takertua, sillä kun Rooman katolinen kirkko syntyi virallisesti 390-luvulla, niin historia käyttää yleisesti nimitystä roomalaiskatolinen ihmisistä, jotka ovat olleet paavin miehiä tai naisia.

Jos tutkimme hiukan sitä mitä tietoa Waraqasta on saatavilla, niin hänen elämästään voidaan nähdä soluttautumisen piirteitä. Inthenameofallah.org sivuston mukaan (ei muslimien ylläpitämä sivusto) Waraqa oli aluksi juutalainen ja kääntyi kristityksi. Waraqa tunsi kristillisyyden ja juutalaisuuden ja Waraqan ja hänen serkkunsa Khadijah (Muhammedin vaimo) kävivät monia keskusteluja Muhammedin kanssa. Se on totta ja nähtävissä, että koraanista löytyy paljon vanhan testamentin mukaista opetusta, joista jotkut ovat myös vääristyneitä opetuksia sekä koraanissa puhutaan todella paljon Mariasta Jeesuksen äidistä. RKK toimii aina niin, että se lähettää asiamiehensä (tai naisen) vihollisen leiriin ja alkaa manipuloimaan heitä ja pyrkii istuttamaan heihin katolisia ajatuksia. Muhammedin lähellä oli kristittyjä (Waraqa ja Khadijah), jotka keskustelivat hänen kanssaan ja kas kummaa koraani on täynnä juutalaista ja kristillistä vaikutusta, joista osa tosin vääristelty, mutta osa totta kuten se että Maria oli Jeesuksen äiti:

Surah 23:
49 and we gave Moses the book, in order that they might receive guidance.
50 and we made the son of Mary and his mother as a sign: we gave them both shelter on high ground, affording rest and security and furnished with springs.

Koraani kertoo yllä olevissa säkeissä siitä mitä Allah on tehnyt. Koraani sanoo Allahin antaneen Jeesuksen ja Marian merkiksi. RKK:lle on tärkeätä Marian osuus Jeesuksen rinnalla. Tosin koraani myös vääristelee Jeesuksen asemaa.

Surah 5:119 and behold! Allah will say: "O Jesus the son of Mary! didst thou say unto men, worship me and my mother as gods in derogation of Allah’?" he will say: "glory to thee! never could I say what I had no right to say. had I said such a thing, thou wouldst indeed have known it. thou knowest what is in my heart, thou I know not what is in thine. for thou knowest in full all that is hidden.

Koraanissa sanotaan ettei Allah kehota palvomaan Jeesusta ja Mariaa Jumalina. Tätä RKK:n opetusta Muhammed ei ostanut, mutta koska se on kirjoitettu Koraaniin, niin sitä on tarjottu hänelle ehkäpä juuri Waraqan ja Khadijahin kautta? Tähän joku voi sanoa ettei katolinen kirkko opeta Marian olevan Jumala (Jumalatar). Rooman katolinen kirkko 300-luvun lopulla ja 400-luvun alkupuolella rukoili Mariaa Jumalan äitinä. Jos uskot että vain Jumalaa saa rukoilla ja joku sanoo sinulle että rukoillaan Mariaa Jumalan äitiä, niin sinä voit ajatella että hän pitää Mariaa Jumalana. Miksi siis Muhammed ei olisi voinut ajatella samalla tavalla?

Vaikka Muhammed ei ostanut kaikkea katolisuutta, niin koraanista löytyy hämmästyttäviä katolisia oppeja koskien Mariaa. Tässä kohden voit pitää minua salaliittofriikkinä ja huuhaa huru-ukkona. Kehotan sinua kuitenkin lukemaan tarkasti seuraavat koraanin opetukset koskien Mariaa Jeesuksen äitiä:

Surah 3:
33 Allah did choose Adam and Noah, the family of Abraham, and the family of ‘Imran above all people,-
34 offspring, one of the other: and Allah heareth and knoweth all things.
35 behold! a woman of ‘Imran said: "O my lord! I do dedicate unto thee what is in my womb for thy special service: so accept this of me: for thou hearest and knowest all things."
36 when she was delivered, she said: "O my lord! behold! I am delivered of a female child!"- and Allah knew best what she brought forth- "and no wise is the male like the female. I have named her Mary, and I commend her and her offspring to thy protection from the evil one, the rejected."
37 right graciously did her lord accept her: he made her grow in purity and beauty: to the care of Zakariya was she assigned. every time that he entered her chamber to see her, he found her supplied with sustenance. he said: "O Mary! whence comes this to you?" she said: "from Allah: for Allah provides sustenance to whom he pleases without measure."
........
42 behold! the angels said: "O Mary! Allah hath chosen thee and purified thee- chosen thee above the women of all nations.
43 "O Mary! worship thy lord devoutly: prostrate thyself, and bow down in prayer with those who bow down."
.......
45 behold! the angels said: "O Mary! Allah giveth thee glad tidings of a word from him: his name will be Christ Jesus, the son of Mary, held in honour in this world and the hereafter and of the company of those nearest to Allah;

Miksi koraani sanoo Marian äidin sanoneen pyhittävänsä lapsensa (Marian) kohdussa Allahille, sillä tällainen Marian ylistys on kuin suoraan katolisuudesta? Jonkun on täytynyt vaikuttaa Muhammediin ja vaikuttajan motiivi on pyrkiä saada näkymään katolinen kädenjälki koraaniin.

Miksi koraani sanoo Marian ja hänen jälkeläisensä (Jeesus) olevan suojattu pahuudelta ja pahalta, joka on kuin suoraan katolisuutta, sillä katolisuus ylistää Mariaa olevan synnitön. Jonkun on täytynyt vaikuttaa Muhammediin ja vaikuttajan motiivi on pyrkiä saada näkymään katolinen kädenjälki koraaniin.

Miksi koraani sanoo Allahin puhdistaneen Marian ja valinneen hänet kaikkien naisten joukosta, jota katolisuus korostaa kaikin tavoin? Jonkun on täytynyt vaikuttaa Muhammediin ja vaikuttajan motiivi on pyrkiä saada näkymään katolinen kädenjälki koraaniin.

Edellä olevassa koraanin kohdassa on muutamia epätarkkuuksia sekä epäraamatullisia aineksia, mutta Mariasta on kuvausta aina Jeesuksen saakka. Jos islam olisi pelkästään islamia, niin miksi se ylistää Mariaa, joka on katolisuuden ydintä? Jos islam on ainoa oikea uskonto omasta mielestään ja muut ovat valhetta myös kristinusko, niin miksi koraani kertoo Mariasta hyvin samalla tavalla kuin katolisuus ylistää Mariaa? Joku voi vastata, siksi koska koraani vääristelee Raamatun ilmoitusta ja pyrkii esittämään Raamatun valheellisena kirjana. Tämä on totta, mutta koska koraani myös ylistää Mariaa katoliseen tapaan, niin silloin voidaan hyvällä syyllä sanoa, että joku tai jotkut ovat manipuloineet Muhammedia tuomaan koraanissa esille katolisia aineksia.

Rooman katolisen kirkon jäsenet eivät ole kirjoittaneet Raamattua ja omissa teoksissaan he suuresti ylistävät Mariaa. Se mikä on silmiinpistävää on se, että koraani sanoo Marian äidin sanoneen pyhittävänsä kohdussaan olevan lapsen (Maria) erikoiseen palveluun. Raamatussa ei missään kohdassa sanota Marian olleen pyhitetty äitinsä kohdussa. RKK opettaa Marian olevan Jumalan äiti, vaikka Maria ei ole Jumalan äiti, vaan Jeesuksen äiti. Raamatun Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa sekä Pyhässä Hengessä. Raamatun opetuksen mukaan Maria ei ole Jumalan äiti, koska Raamatun koko Jumaluus on Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Koska koraani ylistää Mariaa tämän ollessa äitinsä kohdussa, jota ei edes Raamatussa lue, mutta joka on tärkeä opetus RKK:lle, niin on selvää että katolinen vaikutus näkyy koraanissa, sillä mitenkään muuten ei voi selittää koraanin ylistystä Marialle tämän ollessaan äitinsä kohdussa.

Alkuajan Rooman katolisessa kirkossa käytiin debattia Marian synnittömyydestä, mutta esim. Augustinus ja monet muut tärkeät katoliset uskoivat Marian olleen synnitön, ei kohdusta asti synnitön, mutta elämässään ja vaelluksessaan synnitön. Koraani tuo esille Marian olleen erityisesti pyhitetty jo kohdussaan ja koraani sanoo, että Jeesuksella ja Marialla oli suoja pahaa vastaan. Minusta todisteet katolisesta vaikutuksesta koraanissa ovat selviä ja ne tulevat esille selkeästi Marian kautta, sillä koraani tuo Mariaa esille täysin katolisessa asussa. Miksi Muhammed olisi suonut näin paljon ylistystä Marialle, ellei joku olisi manipuloinut häntä siihen? Muhammed joka piti kristinuskoa vääränä uskona ei varmaankaan olisi tietoisesti ylistänyt Mariaa, mutta manipulaation tuloksena sellaiseen voi sortua. Se on kuitenkin kiistatonta, että koraanissa Mariaa esitetään ylistäen ja katolisessa asussa.

Martin Lings (kääntyi islamiin) kirjoittaa kirjassaan (Muhammad - hänen elämänsä perustuen varhaisiin lähteisiin) Muhammedista näin sivulla 26: Vuosien jälkeen hän kykeni kuvailemaan tapausta kokonaisemmin: Luokseni tuli kaksi miestä valkoisiin pukeutuneina mukanaan kultainen malja täynnä lunta. Sitten he asettuivat päälleni ja halkaisten avasivat rintani ja ottivat sydämeni esille. Samoin he halkaisisvat ja avasivat sen ja ottivat siitä mustan palan, jonka he heittivät pois. Sitten he pesivät sydämeni ja rintani lumella. Hän myös sanoi: saatana koskettaa jokaista Aatamin lasta päivänä, jolloin hänen äitinsä synnyttää hänet, vain Maria ja Jeesus säästyvät tästä.

Edellä oleva kuvaus Muhammedin elämästä sanoo vain Marian ja Jeesuksen säästyvän synnin kosketukselta. Tästä tulee esille selkeä ja kiistaton katolinen vaikutus, sillä katolisuus opettaa Marian olevan synnitön. Matt Stefon kirjassaan Islamic Beliefs and Practices tuo esille sivulla 23 saman asian kuin Martin Lings.

Islaminuskoinen sivu Hadith of the Day tuo esille islaminuskon haditheja (Muhammedin elämästä opetusta) ja se sanoo sivuston tietojen olevan otettu pääosin Martin Lingsin kirjasta (Muhammad - hänen elämänsä perustuen varhaisiin lähteisiin). On siis olemassa muitakin muslimeja kuin Martin Lings, jotka uskovat Muhammedin sanoneen saatana koskettaa jokaista Aatamin lasta päivänä, jolloin hänen äitinsä synnyttää hänet, vain Maria ja Jeesus säästyvät tästä.

Tämä tarkoittaa sitä, että katolinen kädenjälki on myös kirjattu ylös islaminuskon hadithiin Marian synnittömyydestä. Hadith of the Day tuo esille saman asian kuin Martin Lings ja tässä Hadith of the Day sivuston teksti aiheesta:

Years later Muhammad (peace be upon him) was able to describe in his own words what happened when his chest was opened for the first time. “There came unto me two men, clothed in white, with a gold basin full of snow. Then they laid hold upon me, and splitting open my breast they brought forth my heart. This likewise they split open and took from it a black clot which they cast away. Then they washed my heart and my breast with the snow.”! He also said: “Satan toucheth every son of Adam the day his mother beareth him, save only Mary and her son.

Tämä sama asia löytyy myös islaminuskon hadithista:

Volume 6, Book 60, Number 71: Narrated Said bin Al-Musaiyab: Abu Huraira said, "The Prophet said, 'No child is born but that, Satan touches it when it is born where upon it starts crying loudly because of being touched by Satan, except Mary and her Son." Abu Huraira then said, "Recite, it you wish: "And I seek Refuge with You (Allah) for her and her offspring from Satan, the outcast." (3.36)

Volume 4, Book 55, Number 641: Narrated Said bin Al-Musaiyab: Abu Huraira said, "I heard Allah's Apostle saying, 'There is none born among the off-spring of Adam, but Satan touches it. A child therefore, cries loudly at the time of birth because of the touch of Satan, except Mary and her child." Then Abu Huraira recited: "And I seek refuge with You for her and for her offspring from the outcast Satan" (3.36) Suomennos - Said bin Al-Musaiyab kertoi: Abu Huraira sanoi: "Kuulin Allahin apostolin sanovan: 'Adamin jälkeläisissä ei ole ketään, jota saatana ei koskettaisi. Lapsi siis itkee paljon syntyessään saatanan kosketuksen takia, paitsi Maria ja hänen lapsensa." Sitten Abu Huraira lausui: "Ja minä asetan hänet ja hänen jälkeläisensä Sinun suojelukseesi, varjele heitä kirotulta saatanalta".

Islaminuskon hadith on eräs tärkeä uskonopin suunnannäyttäjä. Koraanin jälkeen hadith on seuraava uskonopin rakentaja ja opastaja. Kiistaton totuus on se, että Muhammed ei olisi voinut itse sanoa Marian ja Jeesuksen olevan ainoita synnittömiä, ellei joku katolilainen olisi manipuloinut häntä siihen. Katolisuuden vaikutus islaminuskoon on selkeästi nähtävissä tässä asiassa, koska tätä ei voi selittää mikään muu syy. Katolisuuden eräs kulmakivi on oppi Marian synnittömyydestä ja koska Muhammed opetti Jeesuksen äidin Marian olleen synnitön jo syntyessään, niin on selvää ettei tätä voi selittää mikään muu kuin se, että joku katolilainen tai useammat olivat soluttautuneet hänen rinnalleen teeskennellen olevansa muslimeita. Asialle ei löydy mitään muuta selitystä.

Alberto Rivera tuo tämän saman asian esille Marian ja Jeesuksen synnittömyydestä The Prophet lehdessä sivulla 15. Rivera viittaa lähteeksi Martin Lingsia, mutta lähteen alkuperä on hadithissa. Alberto Rivera ei ollut valehtelija, vaan Herran Jeesuksen opetuslapsi, joka kiitos Jumalalle paljasti ja on paljastanut maailmalle RKK:n pahuuden suunnitelmia.

Paavi Johannes Paavali II on sanonut muslimeille, että me uskomme samaan Jumalaan, yhteen ja ainoaan Jumalaan, elävään Jumalaan, Jumalaan joka luo maailmat ja saattaa luodut täydellisyyteen. Paavi Benedict XVI on sanonut, että muslimit palvovat samaa Jumalaa kuin kristityt. Nykyinen paavi Franciscus on samalla linjalla edellä mainittujen paavien kanssa.

Katolinen katekismus: 841 The Church's relationship with the Muslims. "The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator, in the first place amongst whom are the Muslims; these profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one, merciful God, mankind's judge on the last day

Katolisessa katekismuksessa kirkon suhteesta muslimeihin tulee esille se että RKK yhdessä muslimien kanssa sanoo palvovansa yhtä armollista jumalaa. Todellisuudessa RKK ja islam palvoo epäjumalaa, ei Raamatun Jumalaa.

Edellä olevat paavien lausunnot ja katekismuksen teksti puoltavat myös sitä, että katolisuus on alunperin ollut vaikuttamassa koraanin ilmoitukseen ja nyt lopun ajassa portto ja sen tytär pyrkivät tekemään yhteistyötä yhdessä. Katolisuudella ja islamilla on kummallakin yhteiset pääviholliset, jotka ovat juutalaiset ja Raamatun sanan totuudelle uskolliset Herran Jeesuksen opetuslapset. RKK ja islam ekumenian kautta puhuvat rauhasta ja ykseydestä myös juutalaisten sekä Jeesuksen opetuslasten kanssa, mutta se on petos, sillä RKK ja islam tulevat osallistumaan lopunajassa maailmanlaajuiseen vainoon niin Herran Jeesuksen opetuslapsia kuin juutalaisia vastaan.

Surah 19:
19 he said: "nay, I am only a messenger from thy lord, to announce to thee the gift of a holy son.
20 she said: "how shall I have a son, seeing that no man has touched me, and I am not unchaste?"
21 he said: "so it will be: thy lord saith, ‘that is easy for me: and we wish to appoint him as a sign unto men and a mercy from us’: it is a matter so decreed."
22 so she conceived him, and she retired with him to a remote place.

Koraanissa on jopa kerrottu Marian neitseenä synnyttämisestä.

Su 66:12 and Mary the daughter of ‘Imran, who guarded her chastity; and we breathed into her body of our spirit; and she testified to the truth of the words of her lord and of his revelations, and was one of the devout servants.

Miksi koraani sanoo Allahin (me muodossa) henkäisseen Mariaan henkensä, että Maria todistaisi totuuden sanoja herraltaan ja herran näyistä sekä että Maria oli hurskas palvelija? Katolisuus painottaa Mariaa hurskaana palvelijana sekä ylistää hänen olevan Jumalan äitinä muiden ihmisten yläpuolella erityisessä asemassa. Koraani antaa Marialle aseman, jossa hän Allahin hengessä puhuu totuuden sanoja ja tuo esille Allahin näkyjä. Tämä on kuin suoraan katolisuudesta.

Raamattu puhuu Jumalan käyttävän me muotoa useissa kohdissa VT:ssa kun Hän tekee jotakin. Kolminaisuusoppi on katolisen kirkon kulmakivi ja tärkeä opetus. Miksi koraanikin käyttää muutamissa kohdissa Allahista me muotoa? Moni sanoo, että on kyse majesteetin monikosta, sillä esim. Euroopassa on kuninkaat puhuneet me muodossa sekä majesteettinen monikko on tunnettu myös Kiinassa, Intiassa ja Lähi-idässä. Jos ja kun koraani ja Muhammed uskoi Jumalan olevan yksi, niin eikö olisi silloin ollut järkevää välttää me muotoa, sillä Allah ei ole niin kuin kuningas, vaan ihmisten luoja koraanin mukaan. Koska me muoto löytyy koraanista, niin uskottavin selitys on sille se, että katolinen soluttautuja oli Muhammedia lähellä ja manipuloi Muhammedin niin, että hän kirjoitutti koraaniin Allahin me muodossa ja näin saatiin koraaniin yksi katolinen kädenjälki lisää. Toinen selitys olisi se, että Muhammed olisi poiminut sen luomiskertomuksesta. Marian näkyvä osuus koraanissa sekä hänen katolinen esitystyyli puoltaa sitä, että myös me muoto on katolista vaikutusta koraanissa.

Alberto Rivera sanoi kuinka kardinaali Bea kertoi hänelle siitä millä tavalla katolinen kirkko vaikutti islamin syntyyn. Onko oikein sanoa katolinen kirkko loi islamin tai katolisuus vaikutti islamiin ei ole olennaista, mutta se on olennaista, että katolisuuden vaikutus näkyy koraanissa. Alberto Riveran muutkin kertomukset katolisuuden suunnitelmista ovat toteutuneet, niin siksi myös kertomus katolisuus loi tai vaikutti islamin syntyyn voi myös olla totta. Riveran tietojen mukaan hänelle oli jesuiittana kerrottu kuinka paavi on halunnut tehdä aina Jerusalemista katolisen kaupungin ja hän yritti käyttää siinä apuna muslimeita, mutta suunnitelma meni mönkään.

Jos joku päivä näemme paavin "valtaavan" Jerusalemin siten, että Jerusalemista tulee katolisuudelle merkittävä kaupunki, eli paavi jollakin tavalla vaikuttaa Jerusalemista käsin, niin se tarkoittaa myös sitä, että "väite" katolisuus vaikutti islamin syntyyn on totta, koska nämä molemmat asiat kardinaali Bea oli kertonut Riveralle. Aika näyttää mikä on totuus.

RKK:n ja Islamin konflikti

Vatikaanin suunnitelmien mukaan muslimeja tuettiin valloittamaan Pohjois-Afrikan kansoja. Vatikaanin motiivi oli saada muslimit tuhoamaan juutalaiset sekä todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset. Suunnitelmaan kuului myös Jerusalemin valloittaminen vatikaanille.
Islam kävi sotaan juutalaisia sekä todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia vastaan katolisen kirkon suunnitelman mukaan. Kun muslimit surmasivat juutalaisia ja todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia, niin he eivät hyökänneet roomalais-katolisia vastaan.

Kun tuli maksun aika ja vatikaani halusi itselleen Jerusalemin, niin vatikaanin luomus Islam oli kasvanut mahtavaksi voimaksi, joka ei halunnut luopua Jerusalemista eikä toteuttaa katolisen kirkon suunnitelmia. Paavi ja vatikaani oli epäonnistunut suunnitelmassaan, jonka seurauksena syttyi sota ja konflikti vatikaanin ja muslimien välille.

Katolinen kirkko on koko historiansa ajan koittanut paikata tekemäänsä virhettä muslimien kanssa, jonka seurauksena se menetti Jerusalemin muslimeille. Lopun aikana ihmiskunnan viimeisinä päivinä vatikaani rakentaa ekumenian kautta yhteyden takaisin muslimien kanssa koittaen saada suunnitelmansa toteutumaan. Koska Islam on vatikaanin luomus, niin Islam tekee päivien lopulla rauhan katolisuuden kanssa, jossa he julistautuvat yhdessä palvelevansa yhtä ja samaa jumalaa.

Vatikaanin ja muslimien tavoite on sama, eli saada haltuunsa Jerusalem. Siksi he päivien lopulla, ihmiskunnan viimeisinä päivinä tekevät rauhan keskenään vähäksi aikaa, mutta kummankin sydämessä on kuitenkin petos toisiaan kohtaan. Petoksen tähden päivien lopulla valerauhan jälkeen he käyvät taas toistensa kimppuun.

RKK:n kavala luonne

Rooman katolinen kirkko on ollut mukana sorvaamassa islamin uskon oppeja. Miksi katolisen kirkon vaikutuksesta koraaniin tuli opetus, että Allah antoi Israelin maan juutalaisille? Katolinen kirkko halusi salata ja peittää oman osuutensa islamin synnyssä. Koraanissa lukee Allahin antaneen Israelin maan juutalaisille, koska siten katolinen kirkko halusi kaiken syyn muslimien kontolle. Katolinen kirkko vaikutti Islamin uskontoon ristiriitaisuuksia, että muslimit toimisivat ristiriitaisesti vastoin omaa "pyhää" kirjaansa. Rooman katolisen kirkon valtapyrkimyksiin tämä sopii aivan mainiosti, koska siten se saisi syyn osoittaa muslimien ristiriidat ja vääryydet. Kun muslimit on näytetty syyllisiksi toimien vastoin omaa "pyhää" kirjaansa, niin sen tähden ja sen varjolla RKK ajatteli saavansa Jerusalemin yksin hallintaansa.

On tietenkin sanomatta selvää, että niin Rooman katolisen kirkon kuin Islamin uskonnon taustalla on pimeyden henkivaltojen suunnitelma yrittää tuhota Jumalan työ ja suunnitelmat. Muhammedin ja Islamin uskonnon kautta sielunvihollisen suunnitelma eräs osa toteutuu, jonka päämäärä on saada aikaan konflikti Lähi-idässä, niin että sen seurauksena juutalaisista tehdään konfliktin syntipukki, jonka seurauksena juutalaisilta otettaisiin pois sille kuuluvia maa-alueita. Tähän suunnitelmaan kuuluu maailmanlaajuinen vaino juutalaisia ja todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan.

Maria Islamissa

Muhammed sai neitsyt Mariaa koskevia ilmestyksiä, koska saatanan suunnitelma on saattaa Rooman katolinen kirkko sekä Islam yhteen lopun aikana toteuttamaan saatanallisen päämäärän, eli juutalaisten ja Herran Jeesuksen todellisten opetuslasten tuhoaminen. Tämän tähden Islamin uskonnossa Marialla on suuri rooli ja merkitys, koska Islamin uskonnon taustalla on Babylonialais-roomalais-katolinen henki, joka synnytti Islamin. Tuon seuraavaksi esille roomalais-katolisuuden ja Islamin samankaltaisuuksia todistuksena sille, että Islam on Rooman porttokirkon tytär (Babylonian suuren porton tytär).

Imranin perheen suurassa (Suura 3), tuodaan esille kuinka Marian äiti oli luvannut ja pyhittänyt jumalalle kohdussaan olevan tyttölapsen, eli Marian. Katolinen henki nosti esille Marian syntymän ja sen kuinka Maria oli jo äidin kohdussa Jumalan pyhittämä. Islamin uskonnossa vaikuttaa katolisen Mariologian kunnioitus ja pyhyys, koska sama henkivalta on niin katolisen kirkon kuin Islamin uskonnon takana, joiden päämäärä on sama, eli tuhota juutalaiset ja Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset.

Muslimit rakastavat ja kunnioittavat suuresti Mariaa, sillä koraanissa ei kukaan nainen saa niin paljon huomiota kuin Maria. Koraanissa on jopa Marian suura (Suura 19). Islamin uskossa Marialla on merkittävä rooli ollen esimerkkinä kaikille ihmisille. Katolisessa kirkossa Marialla on myös tärkeä ja merkittävä rooli ollen kirkon kaikkien jäsenten hengellinen äiti.

Yksi ja sama jumala

Koraanissa (Suura 29) on opetus kirjan kansasta, jonka jumala on yksi ja sama jumala kuin muslimien jumala.  Muslimit tarkoittavat kirjan kansalla juutalaisia ja kristittyjä. Tämäkin kohta on katolisen kirkon vaikutusta koraaniin, jonka tarkoituksena on saattaa muslimit, juutalaiset sekä katoliset yhteen ekumenian kautta, mutta kuitenkin lopulta katolisten ja muslimien pyrkimys on tuhota juutalaiset ja todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset.

Vuonna 1985 paavi Johannes Paavali II sanoi, että hän on usein sanonut muslimeille, että heidän (muslimien) jumala ja meidän (katolisten) jumala on yksi ja sama ja me olemme veljiä ja sisaria Aabrahamin uskossa.

Rooman katolisen kirkon uudessa katekismuksessa sanotaan, että pelastussuunnitelma käsittää nekin, jotka tunnustavat Luojan ja niiden joukossa on ennen kaikkea muslimit, jotka tunnustavat pitävänsä kiinni Aabrahamin uskosta ja yhdessä meidän kanssamme palvovat yhtä ainoata laupiasta Jumalaa (841).

On päivän selvää, että Rooman katolinen kirkko ja Islam ovat yhtä ja samaa uskoa, jonka takana on yksi ja sama pimeyden henkivalta. Katolisuus synnytti Islamin ja on ohjannut Islamin uskon oppia siten että he voivat ekumeenisesti olla yhtä päivien lopulla toteuttaen pahuuden suunnitelman juutalaisten ja todellisten Herran Jeesuksen opetuslapsien tuhoamisen.

Kolminaisuus katolisuus ja Islam

Koraanissa sanotaan jumalan (Allah) olevan yksi, mutta siitä huolimatta koraanin jumala ilmoittaa itsensä todella monessa kohdassa monikkomuodossa me.

Suura 50:38:ssa koraanin jumala sanoo, että me loimme taivaat ja maan kuudessa päivässä. Suura 15:21:ssa koraanin jumala sanoo. että me loimme ihmisen savesta ja mudasta. Suura 21:91:ssa koraanin jumala sanoo, että me puhalsimme häneen henkemme ja me teimme hänet ja hänen poikansa merkiksi kaikille kansoille. Koraani on täynnä me muotoa, jolla Allah kutsuu itseään. Koraani opettaa jumalan olevan monikossa.

Katolinen kirkko opettaa Jumalan olevan kolminainen ja koraani opettaa Allahin olevan monikossa. Muslimien on vaikea myöntää tätä, mutta koraanissa on selkeät todisteet Allahin olevan monikollinen. Tämäkin todistaa sen, että katolinen kirkko koulutti ja valmensi Muhammedia tarkoituksena tuhota juutalaiset ja todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset. Muhammedin kautta koraaniin tuli kuitenkin merkitä ylös katolinen usko ja oppi, joka tulisi yhdistämään katoliset ja muslimit lopun aikana viimeisinä päivinä. Muslimien on todella vaikea uskoa, että katolinen kirkko on synnyttänyt Islamin uskonnon, mutta todisteet tästä ovat kiistattomat ja selkeät.

Islam ja Jeesus

Muslimit uskovat Jeesuksen olleen profeetta, jonka tehtävänä oli tuoda evankeliumi oppaaksi maailman ihmisille. Muslimit uskovat Jeesuksen olleen muslimi, joka tulee takaisin maan päälle ennen viimeistä tuomion päivää, jolloin Jeesus hävittää valhemessiaan.

Lopun aikana Rooman katolinen kirkko ja muslimit löytävät myös yhteyden keskenään Jeesuksen kautta, jonka he tulkitsevat epäraamatullisesti.

Ekumenia

Ekumenian kautta Rooman katolinen kirkko ja Islamin usko löytävät taas toinen toisensa. Rooman kirkko suunnittelee rauhanvälittäjän asemaa juutalaisten ja muslimien välille ja näin kirkko koittaa päästä tavoitteeseensa, eli asettua hallitsemaan Jerusalemia. Vähäksi aikaan Lähi-itään saadaan aikaan valerauha. Lopun aikana, viimeisinä päivinä Venäjä, Kiina ja arabimaat muodostavat sotilasliittouman, joka hyökkää Israeliin ja tässä yhteydessä arabit sotilasliittouman turvin tuhoavat Rooman katolisen kirkon.

Päivien lopulla Herra Jeesus tulee takaisin, jonka seurauksena Israelia vastaan hyökänneet joukot tuhoutuu ja Herra Jeesus asettuu hallitsemaan rauhanruhtinaana Jerusalemissa tuhat vuotta. Vain Herra Jeesus voi tuoda lopullisen rauhan Lähi-itään.

Rakasta muslimeita ja katolisia

Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen opetuslasten tulee rakastaa totuudessa kaikkia ihmisiä, eli lähimmäisen rakkaudella. Minäkin rakastan muslimeita ja katolisia Jumalan rakkaudessa totuudessa. Lähimmäisen rakastamiseen ei kuulu väärien tekojen hyväksyminen eikä synnin tukeminen. Sen tähden olen tuonut esille katolisen kirkon ja muslimien vääriä sekä pahoja tekoja ja motiiveja, jotka ovat tuottaneet paljon kärsimystä monille ihmisille kautta ihmiskunnan historian.

Kirjoitukseni tarkoitus ei ole synnyttää vihaa tai negatiivisuutta katolisia ja muslimeita kohtaan, vaan paljastaa pimeyden ja pahuuden teot sekä tuoda esille Raamatun totuus ja pelastus Herrassa Jeesuksessa. Jos olet katolinen tai muslimi, niin Herra Jeesus rakastaa sinua ja haluaa pelastaa sinut ja johdattaa sinut tuntemaan todellisen totuuden.

Jerusalem juovuttava malja

Sak 12:
1 ¶ Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:
2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.
3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

Sakarjan kirjan profetia lopun ajan Jerusalemista, joka tulee sen ympärille oleville kansoille juovuttavaksi maljaksi on kirjoitettu n. 520-518 eKr. On selvää, että noin 2500 vuotta sitten kirjoitettu profetia ja sen toteutuminen osoittaa, että Raamattu on Kaikkivaltiaan Herra Jumalan sanaa.

Sakarja kirjoitti tämän profeetallisen sanan Jerusalemista juovuttavana maljana tarkoittamaan lopun aikaa ja ihmiskunnan viimeisiä päiviä. Nykyään tämä profetia on toteutunut, sillä Israelin ympärillä olevat islamistiset arabimaat ovat Israelia vastaan sekä haluavat jakaa osan Jerusalemista Palestiinan arabeille. Tämä profetia on siis jo osittain toteutunut.

Raamatun profetian mukaan lopun aikoina viimeisinä päivinä kaikki kansakunnat kääntyvät Israelia vastaan. Itse uskon, että Palestiinan kysymys ja arabien väärä illuusio Palestiinan valtiosta, jota ei ole kuitenkaan ollut koskaan olemassa on se syy, joka saa koko maailman väärin perustein Israelia vastaan. Arabit voivat myös lavastaa Israelin syypääksi johonkin kauheaan tekoon mitä he eivät kuitenkaan ole tehneet, mutta maailman kansat nousevat valheen pettäminä Israelia vastaan.

Jooel 3:
1 ¶ Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,
2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani
3 ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet.

Raamatun profeetallisen sanan mukaan pakanakansat jakavat Israelin maan. Tämä tarkoittaa sitä, että Palestiinan arabit tulevat saamaan haltuunsa osan Jerusalemin kaupunkia ja ehkä myös muita maa-alueita. Jumala sanoo sanassaan tuomitsevansa ne kansat, jotka osallistuvat Jumalan maan (Israel) jakamiseen.

Psa 122:3 sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen,

Alkutekstin mukainen käännös; Jewish Puclication Society Old Testament Ps 122:3 Jerusalem, that art builded as a city that is compact together;

Jae kuuluu suomeksi: Psa 122:3 Jerusalem on rakennettu kaupungiksi joka kuuluu tiukasti yhteen.

Jumala on sanassaan ilmoittanut, että Jerusalemia ei saa jakaa, vaan se on kaupunki, joka kuuluu tiukasti yhteen. Jumala tulee tuomitsemaan lopun ajan viimeisinä päivinä pakanakansat sekä kaikki ne ihmiset, jotka ovat jakaneet Israelin maan ja Jerusalemin kaupungin vastoin Jumalan tahtoa. Jumala antaa myös koko Israelin maan juutalaisille, joille se kuuluukin.

Lopullinen Lähi-idän rauhan ratkaisu tapahtuu vasta silloin kun Herra Jeesus palaa maan päälle hallitsemaan Rauhanruhtinaana Jerusalemista käsin koko maailmaa. Sitä ennen antikristus tekee valerauhan Lähi-idässä, mutta johtaa lopulta Lähi-idän tuhoisaan lopun ajan sotaan, josta vain Israel tulee selviytymään voittajana Jumalan armosta. Raamatun profetiat lopun ajoista, Jerusalemin jakamisesta ja Israelin valtion ahdingosta, joka päätyy lopulta Israelin voitoksi tulevat toteutumaan hyvin pian.

Päivien lopulla israelilaiset etsivät Herraa

Hosea 3:
4 For the children of Israel shall sit solitary many days without king, and without prince, and without sacrifice, and without pillar, and without ephod or teraphim;
5 afterward shall the children of Israel return, and seek the LORD their God, and David their king; and shall come trembling unto the LORD and to His goodness in the end of days.

Hos 3:
4 Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia.
5 Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.

Israelin kansa joutuu olemaan kauan aikaa ilman uhria ja Herraa. Aikojen lopussa viimeisinä päivinä Israelin kansa kääntyy etsimään Jumalaansa. Israelin kansa tulee löytämään Jumalansa sekä Messiaan, Herran Jeesuksen. Messiaan kuolema on uhri, joka luetaan heidän hyväksensä kun he uskovat päivien lopulla, että Herra Jeesus on Messias. Tämän jälkeen Israelin kansa löytää Jumalansa ja Hänen hyvyytensä. Päivien lopulla Israelin kansan jäännös tunnustaa syntinsä Jumalalle, vastaanottaen pelastuksen, joka on Herrassa Jeesuksessa.

Sak 14:
1 ¶ Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.
2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.
3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.
5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.

Jumalan sallimuksesta lopun aikana pakanakansat käyvät sotaan Israelia vastaan. Sakarjan kirjan 14:sta luvusta käy ilmi todella mielenkiintoinen kohta. Jumala ei kehota Israelia sotimaan hyökkääjiä vastaan, sillä Herra Jumala itse sotii pakanakansoja vastaan aiheuttaen suuren maanjäristyksen ja maanvyöryn, jonka seurauksesta hyökkääjät sortuvat ja tuhoutuvat.

Sakarjan kirja todistaa ettei Lähi-itään saada aikaan rauhaa ihmisvoimalla, ei sodan kautta, sillä vain Herra Jumala voi tuoda rauhan Lähi-itään sekä ihmisten sydämeen. Raamattu kehottaa meitä siunaamaan Israelin kansaa sekä rukoilemaan sen puolesta. Minä en siunaa Israelin sotatoimia enkä kaikkea mitä se tekee, vaan siunaan Israelin kansaa Jumalan valittuna kansana, jonka Herra Jumala pelastaa lopun aikana päivien lopulla.

Antikristillinen petos

Dan 7:
23 Thus he said: ‘The fourth beast shall be a fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all the kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces.
24 And as for the ten horns, out of this kingdom shall ten kings arise; and another shall arise after them; and he shall be diverse from the former, and he shall put down three kings.
25 And he shall speak words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High; and he shall think to change the seasons and the law; and they shall be given into his hand until a time and times and half a time.
26 But the judgment shall sit, and his dominions shall be taken away, to be consumed and to be destroy unto the end.
27 And the kingdom and the dominion, and the greatness of the kingdoms under the whole heaven, shall be given to the people of the saints of the Most High; their kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey them.’

Dan 7:
23 Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.
24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.
25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.
26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti.
27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset."

Dan 8:25 And through his cunning he shall cause craft to prosper in his hand; and he shall magnify himself in his heart, and in time of security shall he destroy many; he shall also stand up against the prince of princes; but he shall be broken without hand.

Dan 8:25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

Dan 11:21 ¶ And in his place shall stand up a contemptible person, upon whom had not been conferred the majesty of the kingdom; but he shall come in time of security, and shall obtain the kingdom by blandishments.

Dan 11:21 ¶ Ja hänen sijaansa nousee kelvoton, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden.

Dan 11:24 In time of security shall he come even upon the fattest places of the province; and he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers’ fathers: he shall scatter among them prey, and spoil, and substance; yea, he shall devise his devices against fortresses, but only until the time.

Dan 11:24 Keskellä rauhaa hän hyökkää maakunnan lihavimpiin seutuihin ja tekee, mitä eivät hänen isänsä eivätkä hänen isiensä isät olleet tehneet: ryöstösaalista ja tavaraa hän jakelee omilleen; ja linnoituksia vastaan hän hankitsee juoniansa, säädettyyn aikaan asti

Dan 11:39 And he shall deal with the strongest fortresses with the help of a foreign god; whom he shall acknowledge, shall increase glory; and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for a price.

Dan 11:39 Ja tätä hän tekee vahvoille linnoituksille-hän vieraine jumalineen. Niille, jotka hän omikseen tuntee, hän osoittaa suurta kunniaa ja panee heidät monien hallitsijaksi ja jakaa heille maata palkaksi.

Joel 3:2 (4-2) I will gather all nations, and will bring them down into the valley of Jehoshaphat; and I will enter into judgment with them there for My people and for My heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and divided My land.

Jooel 3:2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

Kun Israelin kansa etsii Jumalaansa päivien lopulla, niin sen seurauksena he myös rakentavat Jerusalemiin kolmannen temppelin. Herran Jeesuksen uhrikuolema Golgatan keskimmäisellä ristillä kumosi vanhan liiton järjestyksen ja aloitti Uuden Liiton järjestyksen. Tämän tähden kolmas temppeli ei ole ratkaisu löytää Jumalaa. Herra Jumala ei mielisty temppelin rakennushankkeeseen, vaan antaa vihollisten hyökätä Israelin maahan, jolloin myös temppeli tuhotaan.

Jumalan sana opettaa, että antikristus tekee rauhan Jerusalemiin päivien lopulla, jonka hän kuitenkin rikkoo. Kun antikristus rikkoo Lähi-idän rauhansopimuksen, niin sen jälkeen alkaa vaino Israelin kansaa kohtaan. Antikristuksen petoksen tähden kaikki kansat nousevat antisemitistiseen vihaan ja vainoon Israelin kansaa vastaan. Antikristuksen tekemä valerauha Israelissa on petos, jonka kautta hän kääntää kaikki kansat vihamaan ja vainoamaan Israelin kansaa. Päivien lopulla Venäjä, Kiina ja muslimimaat muodostavat liittoutuman, jonka avulla he koittavat hallita maailmaa. Lopun aikana viimeisinä päivinä ekumenia kaikkien kirkkojen ja uskontojen välillä suvaitsee toinen toisiansa. Ekumenia ei kuitenkaan suvaitse Raamatun totuutta ja tämän tähden ekumeeniset tahot viimeisinä päivinä vainoavat Herran Jeesuksen todellisia opetuslapsia. Aikojen lopussa nousee pedon ja antikristuksen uusi maailmanjärjestys, jonka tarkoitus on tuhota Israelin kansa sekä Herran Jeesuksen opetuslapset. Antikristilliset voimat kuitenkin häviävät oman sotansa Jumalaa vastaan.

Antikristilliset voimat ja tahot jakavat Israelin maata palkaksi omillensa viimeisinä päivinä. Jumala on luvannut Israelin maan israelilaisille ja pakanakansojen kapina Jumalaa vastaan johtaa siihen, että viimeisinä päivinä he jakavat palkaksi Israelin maata pakanoille. Herra Jumala sanoo sanassaan tuomitsevansa heidät, koska he ovat jakaneet Hänen maansa väärien omistajien käsiin.

Uusi Liitto on lopullinen ratkaisu

Israelin kansa ja Herran Jeesuksen opetuslapset älkää luottako tämän maailman johtajiin ja hallituksiin, vaan luottakaa yksin Israelin Jumalaan Herran Jeesuksen kautta, sillä Herra Jumala on kansansa ainoa turva ja suoja aikojen lopussa viimeisinä päivinä. Lopullinen ratkaisu Israelin kansalle on vastaanottaa Jumalan pelastustie uuden Liiton järjestyksen mukaan:

Jer 31:
31 Behold, the days come, saith the LORD, that I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Judah;
32 not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt; forasmuch as they broke My covenant, although I was a lord over them, saith the LORD.
33 But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the LORD, I will put My law in their inward parts, and in their heart will I write it; and I will be their God, and they shall be My people;

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Herra Jumala lupasi tehdä Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa Uuden Liiton. Uusi Liitto ei ole samanlainen kuin vanha liitto, jonka Jumala teki Israelin kansan kanssa. Uudessa Liitossa Jumala laittaa lakinsa Israelin kansan sydämeen ja niin Jumala on oleva heidän Jumalansa ja Israelin kansa on oleva Hänen kansansa. Mikä on Uusi Liitto?

Zec 12:
1 ¶ The burden of the word of the LORD concerning Israel. The saying of the LORD, who stretched forth the heavens, and laid the foundation of the earth, and formed the spirit of man within him:
2 Behold, I will make Jerusalem a cup of staggering unto all the peoples round about, and upon Judah also shall it fall to be in the siege against Jerusalem.
3 And it shall come to pass in that day, that I will make Jerusalem a stone of burden for all the peoples; all that burden themselves with it shall be sore wounded; and all the nations of the earth shall be gathered together against it.
4 In that day, saith the LORD, I will smite every horse with bewilderment, and his rider with madness; and I will open Mine eyes upon the house of Judah, and will smite every horse of the peoples with blindness.
5 And the chiefs of Judah shall say in their heart: ‘The inhabitants of Jerusalem are my strength through the LORD of hosts their God.’
6 In that day will I make the chiefs of Judah like a pan of fire among the wood, and like a torch of fire among sheaves; and they shall devour all the peoples round about, on the right hand and on the left; and Jerusalem shall be inhabited again in her own place, even in Jerusalem.
7 The LORD also shall save the tents of Judah first, that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem be not magnified above Judah.
8 In that day shall the LORD defend the inhabitants of Jerusalem; and he that stumbleth among them at that day shall be as David; and the house of David shall be as a godlike being, as the angel of the LORD before them.
9 ¶ And it shall come to pass in that day, that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem.
10 And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and of supplication; and they shall look unto Me because they have thrust him through; and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his first-born

Sak 12:
1 ¶ Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:
2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.
3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.
4 Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella.
5 Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään: "Minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän Jumalassansa".
6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa.
7 Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan.
8 Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal’olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä.
9 ¶ Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan.
10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

Lopun aikana viimeisinä päivinä Israelin kansa tekee parannuksen ja uskoo Herran Jeesukseen olevan Messias. Sakarjan kirjassa on profetia, joka sanoo, että Israelin kansa kääntyy katsomaan Häneen, jonka he ovat lävistäneet. Tämä tarkoittaa sitä että Israelin kansa kääntyy uskomaan Herraan Jeesukseen.

Sakarjan kirja puhuu aikojen lopusta viimeisistä päivistä, jolloin Jerusalemista tulee juovuttava malja sitä ympäröiville muslimimaille ja väkikivi kaikille maan kansoille. Israelin ympärillä olevat muslimimaat toivovat Israelin tuhoa. Antikristilliset tahot saavat aikaan valerauhan Jerusalemissa lopun aikana viimeisinä päivinä. Tähän valerauhaan osallistuvat myös muslimit, mutta sydämessään he haluavat tuhota Israelin. Kun valerauha petoksella rikotaan, niin silloin myös Israelin maan ympärillä olevat muslimimaat ryhtyvät vihamielisiin sotatoimiin Israelia vastaan. Lopun ajan antisemitistinen vaino Israelin kansaa kohtaan johtaa siihen, että kaikki kansakunnat kääntyvät Israelia vastaan.

Koko maailman paine ja painostus kohtaa Israelin kansaa ja tämän seurauksena uuden maailmanjärjestyksen antikristillinen taho jakaa Israelin maata muslimeille (palestiinalaisille). Jopa jotkut israelilaiset tulevat hyväksymään tämän maan jakamisen. Antikristilliset joukot valvovat Jerusalemia jonkun aikaa viimeisinä päivinä. Osa juutalaisista tullaan siirtämään Jerusalemista pois.

Herra Jumala tulee kuitenkin lopulta tuomitsemaan jokaisen, joka on jollakin tavalla osallinen Israelin maan jakamiseen pakanoiden haltuun; Herra tuomitsee maan jakajat sekä ne jotka hyväksyvät maan jakamisen. Sinä joka olet israelilainen älä hyväksy Israelin maan jakamista, sillä Jumala on luvannut sanassaan tuomita jokaisen, joka jakaa Israelin maan tai hyväksyy maan jakamisen:

Joel 3:
1 ¶ (4-1) For, behold, in those days, and in that time, when I shall bring back the captivity of Judah and Jerusalem,
2 (4-2) I will gather all nations, and will bring them down into the valley of Jehoshaphat; and I will enter into judgment with them there for My people and for My heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and divided My land.
3 (4-3) And they have cast lots for My people; and have given a boy for an harlot, and sold a girl for wine, and have drunk.

Jooel 3:
1 ¶ Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,
2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani
3 ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet.

Kaksi osaa ja kolmas osa

Zec 13:
1 ¶ In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem, for purification and for sprinkling.
2 And it shall come to pass in that day, saith the LORD of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered; and also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land.
3 And it shall come to pass that, when any shall yet prophesy, then his father and his mother that begot him shall say unto him: ‘Thou shalt not live, for thou speakest lies in the name of the LORD’; and his father and his mother that begot him shall thrust him through when he prophesieth.
4 And it shall come to pass in that day, that the prophets shall be brought to shame every one through his vision, when he prophesieth; neither shall they wear a hairy mantle to deceive;
5 but he shall say: ‘I am no prophet, I am a tiller of the ground; for I have been made a bondman from my youth.’
6 And one shall say unto him: ‘What are these wounds between thy hands?’ Then he shall answer: ‘Those with which I was wounded in the house of my friends.’
7 ¶ Awake, O sword, against My shepherd, and against the man that is near unto Me, saith the LORD of hosts; smite the shepherd, and the sheep shall be scattered; and I will turn My hand upon the little ones.
8 And it shall come to pass, that in all the land, saith the LORD, two parts therein shall be cut off and die; but the third shall be left therein.
9 And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried; they shall call on My name, and I will answer them; I will say: ‘It is My people’, and they shall say: ‘The LORD is my God.’

Sak 13:
1 ¶ Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.
2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois.
3 Ja jos joku vielä ennustaa, sanovat hänen isänsä ja äitinsä, hänen vanhempansa, hänelle: "Sinä et saa elää, koska olet puhunut valhetta Herran nimeen". Ja hänen isänsä ja äitinsä, hänen vanhempansa, lävistävät hänet hänen ennustamisensa tähden.
4 Sinä päivänä häpeävät profeetat itsekukin näkyään, kun he ennustavat, eivätkä he valhetellakseen pue yllensä karvaista vaippaa.
5 Hän sanoo: "En ole profeetta, vaan peltomies, sillä eräs mies on ostanut minut orjaksi jo nuoruudessani".
6 Ja jos häneltä kysytään: "Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?" vastaa hän: "Ne lyötiin minun ystäväini huoneessa".
7 ¶ Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden.
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Lopun aikana viimeisinä päivinä maan päällä raivoaa ja riehuu antisemitistinen vaino Israelin kansaa kohtaan. Valitettavasti Jumalan sanan profetia kertoo tarkasti, että lopun aikana Israelin kansasta kaksi osaa hävitetään ja surmansa. Tämä kaksi osaa on niitä israelilaisia, jotka eivät halua nöyrtyä uskomaan Jumalaan Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti. Jumalan sanan profetia kertoo myös tarkasti, että lopun aikana viimeisinä päivinä koko Israelin kansan jäännös tulee pelastumaan (kolmas osa) ja uskomaan Herran Jeesuksen olevan Messias. Sinä joka olet israelilainen, niin vetoan sinuun, että usko Jumalan sanan ilmoitukseen ja usko Herran Jeesuksen olevan Messias, sillä silloin sinä pelastut ja kuulut kolmanteen osaan, joka tulee pelastumaan iankaikkiseen elämään.

Usko Herraan Jeesuksen poistaa antisemitismin ihmisen sydämestä. Kun Herra Jeesus tulee takaisin, niin silloin Hän poistaa kaiken vääryyden ja laittomuuden. On hyvin tärkeätä ymmärtää, että usko Herraan Jeesukseen pelastaa ihmisen iankaikkiselta kadotukselta sekä johdattaa ihmisen iankaikkiseen elämään rakastavan Jumalan luokse.

Israelin maa on juutalaisten maa

Terah oli Aabrahamin isä, joka asui Mesopotamiassa Kaldean Uurissa. Terah perheineen lähti Kaldean Uurista Kaanin maahan Harranin kaupunkiin. Terahin juuret olivat Seemin suvussa ja Seem oli yksi Nooan pojista. Jumala ilmestyi Aabrahamille sanoen:

"Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä ". (1 Moos 12).

Aabraham on Israelin kansan esi-isä, joka sai Jumalalta kutsun jättää maansa, sukunsa ja isänsä kodin ja seurata Herraa siihen maahan, jonka Jumala hänelle osoittaa. Aabrahamin nimi oli aluksi Abram, joka tarkoittaa korkea isä. Aabraham tuli Sikemiin ja Mooren tammistoon. Sikem sijaitsi n. 50 kilometriä Jerusalemista pohjoiseen Garissimin vuoren ja Ebal vuoren välissä. Siellä Jumala ilmestyi Aabrahamille ja lupasi antaa Aabrahamin jälkeläisille tämän maan. Tämä oli Jumalan ensimmäinen lupaus Israelin kansalle koskien sitä maata, jonka Jumala antaa heille. Jumala antoi tämän lupauksen Aabrahamille jo ennen Israelin kansan olemassaoloa.

 

Kun Loot erosi Aabrahamista, niin Herra sanoi Aabrahamille: "Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin maan tomun. Jos voidaan lukea maan tomu, niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi. Nouse ja vaella maata pitkin ja poikin, sillä sinulle minä sen annan."" (1 Moos 13).

Aabraham oli Beetelin ja Ain välillä, jossa oli Efraimin vuoristo. Että Aabraham kykeni näkemään laajasti pohjoiseen, etelään, itään ja länteen hänen täytyi olla Efraimin vuoristossa, josta hän kykeni katsomaan kauas joka ilmansuuntaan. Pohjoisessa oli Libanonin vuoristo, etelässä Edom, idässä tasankoa ja Jordan joki ja länsi ulottui välimereen asti. Jumala lupasi antaa kaiken sen mitä Aabraham näki hänelle ja hänen jälkeläisilleen ikuisiksi ajoiksi. Jumala lupasi antaa maan Israelin kansalle ikuisiksi ajoiksi. Monet kyseenalaistavat Israelin valtion ja sen maanalueen sanomalla, että se kuuluu Palestiinan arabeille, ei Israelille. Kaikkivaltias Herra Jumala on antanut maan Israelin kansalle ikuisiksi ajoiksi jo ennen kuin palestiinalaisia oli olemassa. Israelin maa kuuluu kokonaan israelilaisille, sillä Kaikkivaltias Jumala on antanut sen heille ikuisiksi ajoiksi.

Aabraham sanoi Herralle, että koska hän on lapseton, niin hänet perii hänen palvelijansa Elieser. Jumala sanoi Aabrahamille, että hänen palvelijansa ei ole häntä perivä, vaan hän joka lähtee Aabrahamin omasta ruumiista tulee hänet perimään. Herra vei Aabrahamin ulos ja sanoi hänelle: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea". Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä". (1 Moos 15). Aabraham uskoi Herraa ja Herra luki sen Aabrahamille vanhurskaudeksi. Aabrahamille luettiin vanhurskaus ilman tekoja uskon kautta Jumalaan. Jumalan suunnitelma oli sama myös Aabrahamin jälkeläisille Israelin kansalle, jonka Jumala haluaa vanhurskauttaa uskon kautta Jumalaan.

Jumala lupasi antaa tämän maan Aabrahamille ja hän kysyi Jumalalta, että mistä hän tietää, että saa sen omaksensa.

Jumala käski, että Aabrahamin piti tuoda kolmivuotias hieho, kolmivuotias vuohi ja kolmivuotias oinas sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen ja halkaista ne ja asettaa ne vastakkain. Tämä toimenpide oli käytössä Aabrahamin aikana itämailla ja se oli liiton vahvistamisen merkki, joka oli pitävä ja ehdottomasti voimassa molempien osapuolien kohdalla. Nämä uhrieläimet tuli laittaa vastakkain ja sitten molempien liiton tai sopimuksen tekijäin tuli kävellä näiden uhri eläinten päällä edestakaisin, näin sopimuksesta tuli pätevä. Jumala teki liiton Aabrahamin kanssa eläinuhrien veren kautta. Nooan aikana oli jo käytössä eläinuhrit, sillä Nooa uhrasi Jumalalle polttouhreja. Eläinuhrit olivat käytössä jo ennen lain antamista. Jumala sanoi, että eläinuhrien tuli olla kolmevuotiaita, kun taas myöhemmin Hän laissa asetti eläinuhrien iäksi yhden vuoden.

Tämän lupauksen ja sopimuksen jälkeen, minkä Jumala oli tehnyt ja luvannut Aabrahamille, laskeutui petolintuja uhrieläinten päälle, mutta Aabraham karkotti ne pois. Kun sinä teet liiton Jumalan kanssa, niin saatanan lähettämät petolinnut yrittävät rikkoa ja purkaa tuon liiton. Tulihan noiden uhrieläinten olla paikoillaan, jotta sovittu asia olisi voimassa, mutta jos nuo petolinnut olisivat onnistuneet syömään ja raatelemaan nuo uhrieläimet, niin silloin sopimusta ei olisi voitu tehdä. Aabraham teki oikein, kun hän karkotti pois nuo petolinnut. Kun aurinko oli laskemaisillaan ja Aabrahamin olisi pitänyt tehdä oma osuutensa tuossa Herran liitonmerkin sopimuksessa, niin valtasi raskas uni Aabrahamin, ja kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet.

 

Ja Herra sanoi Aabrahamille: "Niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä neljäsataa vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen; ja sitten he pääsevät lähtemään, mukanaan paljon tavaraa. Mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa, ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään. Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin; sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi." Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkkopimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä (1 Moos 15).

Jumala sanoi Aabrahamille, että hänen jälkeläisensä tulisivat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa ja heitä sorretaan siellä 400 vuotta. Mutta neljännessä polvessa Aabrahamin jälkeläiset (Israelin kansa) palaa takaisin siihen maahan, jonka on heille luvannut. Jumalan kansan tulee saada elää sorrosta vapaana omalla maallansa, jonka Jumala on heille antanut. Omalla maallansa heidän tulisi palvella Jumalaansa, siksi Jumala vapautti israelilaiset Egyptin orjuudesta ja johdatti heidät luvattuun maahan.

 

Sinä päivänä Herra teki Aabrahamin kanssa liiton, sanoen: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka: keeniläiset, kenissiläiset, kadmonilaiset, heettiläiset, perissiläiset, refalaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, girgasilaiset ja jebusilaiset." (1 moos 15). Kun Aabraham nukkui eikä ollut kävelemässä uhrikappaleiden välissä, niin Jumalan tuli liikkui uhrikappaleiden välissä. Tämä kuvaa sitä, ettei ihminen pysty pitämään sitä liittoa, minkä hän on tehnyt Jumalan kanssa. Jumala ei vihastunut Aabrahamille, vaikka tämä nukkui raskasta unta. Sillä Jumala näkee ihmisen heikon lihan ja sen, ettei lihassa ole uskoa. Jumala on armollinen ja rakastava, Hän pitää koko liiton ja auttaa kansaansa elämään liitossa Hänen kanssaan.

 

Jumala lupasi antaa Aabrahamin jälkeläisille, eli Israelin kansalle maan, jonka alue alkaa Egyptin virrasta (Niilivirta) aina Eufrat virtaan saakka. Jumala siis lupasi, että Israelin maan raja alkaa Niilinvirrasta ja päättyy Eufrat virtaan asti. Eufrat virta virtaa keskeltä läpi Irakin maan sekä se virtaa läpi Syyrian. Nykyisen Israelin valtion rajat ovat todella pienet verrattuna niihin rajoihin, jotka Jumala lupasi antaa heille. Jumala tulee toteuttamaan tämän lupauksen, jonka lopullinen täyttymys tulee tapahtumaan tuhannen vuoden ajanjaksossa, jolloin Herra Jeesus hallitsee maan päällä. Jumala teki liiton Aabrahamin kanssa veriliiton kautta, jossa Hän lupasi antaa Aabrahamin jälkeläisille (Israelin kansa) maan, jonka rajat ovat Niilinvirrasta aina Eufrat virtaan asti, joka päättyy lännessä välimereen ja idässä aina yli Jordan joen. Jumala on luvannut antaa tämän maan israelilaisille ja Hän tulee myös pitämään sanansa ja loppujen lopuksi Israel tulee saamaan koko sen maa-alueen, jonka Herra Jumala on luvannut antaa heille. Israelin kansan kääntymyksen ja pelastumisen jälkeen he saavat vasta kokonansa haltuunsa Israelin maa-alueen, jonka Jumala on luvannut heille.

 Petri Paavola 30.7.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Koran by Yusufali
Katolisen kirkon katekismus 2005
Pentti Heiska: Kirkkolaitosinstituution peruspylväät ja pelastuksen tie
Christianity/galvan1
arab-spring-and-israeli-enemy
idf.il/1283-17660-en/Dover.aspx
huffingtonpost.com
wiki/Kuuden_päivän_sota
wiki/Jom_kippur_-sota
iltalehti.fi/ulkomaat
dailymail.co.uk/news

youtube.com/aKJSGA4fP3c
holy-land-no-peace-among-wolves

 

 

 

web maker


>

eXTReMe Tracker