Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jaakobin Jumalan temppeli aikojen lopussa

Jotkut Herraan Jeesukseen turvaavat ihmisetkin uskovat, että tuhatvuotisessa valtakunnassa on käsin rakennettu temppeli, jossa aletaan uudelleen uhraamaan eläinuhreja. Herran Jeesuksen veri ja uhri Golgatan ristillä on päättänyt vanhan liiton järjestyksen ja eläinuhrit, koska Herran Jeesuksen uhri oli kertakaikkinen ja iankaikkinen uhri Hänen veressään syntien anteeksisaamiseksi sekä Jumalan kansan pyhittämiseksi. Jumala puhuu profeetta Jesajan kautta kuinka aikojen lopussa Jerusalemissa on oleva Herran temppelin vuorella Jaakobin Jumalan temppeli, jonka jotkut ymmärtävät olevan käsin rakennettu temppeli tuhatvuotisen valtakunnan ajassa. Tästä moni on vetänyt sellaisen johtopäätöksen, että tuhatvuotisessa valtakunnassa uudistetaan ja aloitetaan uudelleen eläinuhrit. Tutkimalla Raamattua voimme ymmärtää mikä on Jaakobin Jumalan temppeli tuhatvuotisessa valtakunnassa, niin ettei Jumalan pyhitys- ja pelastushistoria ajaudu ristiriitaan itsensä kanssa, sillä Herran Jeesuksen Golgatan uhrin jälkeen Jumala ei enää palaa takaisin eläinuhrijärjestelmään eikä käsin rakennetun temppelin aikakauteen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Jaakobin Jumalan temppeli tuhatvuotisessa valtakunnassa
Maa ja ympäristö muuttuvat tuhatvuotisessa valtakunnassa
Jeesus hallitsee tuhatvuotisessa valtakunnassa
Raamatullisten häiden esikuvallinen opetus

 

 

 

Jaakobin Jumalan temppeli tuhatvuotisessa valtakunnassa

Jes 2:
1 ¶ Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista.
2 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.
3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana".
4 Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.

Jesajan kirjan luku 2 ja jakeet 1-4 kertovat tuhatvuotisen valtakunnan ajasta tämän maan päällä, joka alkaa niiden päivien jälkeen kun Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylösotto on tapahtunut. Jes 2:4 kertoo ettei kansa (goi - pakanakansa) nosta enää miekkaa kansaa (goi - pakanakansa) vastaan, sillä miekat taotaan auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Jes 2:4 todistaa sen, että jaejakso puhuu tuhatvuotisen valtakunnan rauhanvaltakunnasta, koska se on ainoa aika historiassa kun tämän nykyisen maan päällä on oleva rauhan aika kansojen kesken. Rauhan aika johtuu siitä, koska Herra Jeesus hallitsee tuhatvuotisessa valtakunnassa Rauharuhtinaana Jerusalemista käsin.

Tuhatvuotisessa valtakunnassa pakanakansat eivät sodi toisiaan vastaan, mutta tuhatvuotisen valtakunnan lopussa, kun saatana päästetään vähäksi aikaa irti ennen kuin hänet iankaikkisesti heitetään tuli- ja tulikivijärveen, niin sitä ennen saatana villitsee pakanakansoja hyökkäämään pyhien leiriin ja Jerusalemiin, mutta tuli lankeaa taivaasta tuhoten hyökkääjät. Tuhatvuotinen valtakunta on rauhan valtakunta siitäkin huolimatta, että sen lopussa pakanakansat saatanan yllyttäminä hyökkäävät Jumalan pyhiä vastaan. Jesajan kirjan 2 luku toteutuu kuiternkin kirjaimellisesti, sillä pakanakansat eivät sodi toisiaan vastaan. 

Ilm 21:22 Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.

Jesaja 2:3,4 kertoo kuinka monet kansat nousevat tuhatvuotisen valtakunnan aikana Herran vuorelle (Moorian vuori - Herran temppelin vuori) Jaakobin Jumalan temppeliin. Mikä on Jaakobin Jumalan temppeli? Herra Jeesus on Jaakobin Jumalan temppeli tuhatvuotisessa valtakunnassa. Tuhatvuotisessa valtakunnassa ei ole temppelirakennusta, koska Herra Jeesus on tuhatvuotisen valtakunnan temppeli. Ilm 21:22 kertoo Uuden Taivaan ja Maan Jerusalemista, jossa ei ollut temppelirakennusta, sillä Jumala ja Karitsa (Jeesus) on sen temppeli. Uudessa Jerusalemissa Jeesus on Isänsä kanssa Jumalan temppeli. Raamattu todistaa myös sen, että Herra Jeesus on tuhatvuotisen valtakunnan Jumalan temppeli, josta tuon esille todisteet seuraavaksi.

Raamattu sanoo (Jesaja luku 2), että tulee nousta Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, Moorian vuorelle, jossa sijaitsi aikoinaan Jumalan käskystä rakennetut Jerusalemin ensimmäinen ja toinen temppeli. Tuhatvuotisessa valtakunnassa Jerusalem sijaitsee Moorian vuorella, niin kuin osa Jerusalemia sijaitsi Moorian vuorella myös vanhan liiton ja Uuden Liiton aikakaudessa.

Jesaja 2:3,4 sanoo, että kun noustaan Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että Hän (Jeesus) opettaisi teitänsä, koska Siionista lähtee laki, ja Jerusalemista Herran sana, niin Hän (Jeesus) tuomitsee pakanakansojen kesken ja säätää oikeutta monille kansoille. Jeesus on tuhatvuotisen valtakunnan Jumalan temppeli, koska Jeesus opettaa Siionissa lakia (opetus) ja Jerusalemista lähtee Herran sana tuhatvuotisessa valtakunnassa Jeesuksen kautta. Herra Jeesus on tuhatvuotisen valtakunnan keskus ja keskipiste, jonka kautta tapahtuu Herran sanan opetus, sillä Hän on veressään kertakaikkisen ja iankaikkisen uhrin kautta lunastanut itselleen kansan, joka asuu Hänen kanssaan Jerusalemissa tuhannen vuoden ajan, jossa lopullisesti tulevat toteutumaan kaikki Israelin kansalle annetut lupaukset.

Jumala lupasi antaa Aabrahamin jälkeläisille maa-alueen, joka alkaa Egyptin virrasta (Niilivirta) aina Eufrat-virtaan saakka, päättyen lännessä välimereen ja idässä aina yli Jordan-joen. Jumalan lupaama maa-alue Israelin kansalle koko laajuudessaan tulee toteutumaan tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Jotkut uskovat ovat omaksuneet väärän judaistisen opetuksen, joka sanoo ja opettaa, että Uuden Liiton ajassa Jerusalemista käsin Jeesukseen uskovien juutalaisten kautta tulee Jumalan sanan opetuksen auktoriteetti koko maailmanlaajuiselle seurakunnalle ja kaikille paikkakunnille. Jes 2:1-4 kumoaa edellä olevan väärän opetuksen, sillä se kertoo tuhatvuotisen valtakunnan ajasta, jolloin Jerusalemista lähtee laki ja Herran opetus Jeesuksen kautta. Uuden Liiton seurakunta syntyi ensimmäiseksi Jerusalemiin, josta se levisi kaikkialle maailmaan. Uudessa Liitossa Herra Jeesus on kaikkien maailman paikkakuntien Jumalan seurakuntien Ylipaimen ja opetuksen ylin auktoriteetti, eikä Jerusalemin seurakunta.

Apt 17:
22 ¶ Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: "Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte jumalia.
23 Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu: ‘Tuntemattomalle jumalalle’. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan.
24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,
25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.

Hebr 10:
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
......
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
.....
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

Vanhan liiton aikana Herra käski kansansa rakentamaan ilmestysmajan ja temppelin, jossa Jumala ilmestyy kansalleen. Vanhan liiton aikana pappien tuli palvella Jumalaa temppelissä, joka oli ihmiskäsin rakennettu. Herra Jeesus poisti vanhan liiton järjestyksen ja temppelipalveluksen verensä ja uhrinsa kautta, kun Hän sovitti synnit ristinpuulla. Herra Jeesus asetti voimaan veressään Uuden Liiton, jossa Jumalan pelastamat ihmiset ovat Jumalan temppeli, koska Jumalan Henki asuu heissä.

Uuden Liiton järjestyksen astuessa voimaan Paavali toi esille ettei taivaan ja maan Herra asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä Jumalaa voida palvella ihmiskäsin temppeleissä. Jumala ei palaa enää kansansa kohdalla taaksepäin, eikä palauta enää temppelirakennusta tuhatvuotiseen valtakuntaan, koska Pelastaja ja Messias Jeesus on siellä Jumalan temppeli, josta lähtee Herran laki ja opetus.

Herran Jeesuksen yksi ainoa uhri syntien edestä Golgatan ristillä johdattaa Jumalan kansaa eteenpäin Jumalan pelastushistoriassa, jonka seurauksena Herra Jeesus on tuhatvuotisen valtakunnan Jumalan temppeli ja kaiken keskipiste. Sen jälkeen kun Jumala poisti ja kumosi käsintehdyn temppelirakennuksen aikakauden Jeesuksen veressä, niin Hän ei enää uudestaan palauta sitä mikä on poistettu ja kumottu.

Hebr 9:
22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.
23 ¶ On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä.
24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.

Opetus, joka sanoo, että Jumala palauttaa ja ennallistaa eläinuhrit tuhatvuotisessa valtakunnassa, jossa Moorian vuorella on käsin rakennettu temppelirakennus on väärä opetus. Kaikki viittaukset Raamatussa, jossa viitataan tuhatvuotisen temppelin uhreihin on vertauskuvallista opetusta, koska Jumala ei palaa enää siihen minkä Hän on kumonnut tehottomana ja hyödyttömänä uuden astuessa tilalle. Vanhan liiton aikana eläinuhrin veren kautta tapahtui syntien anteeksiantaminen, jolloin se ei ollut hyödytön, vaan hyödyllinen ja tarpeellinen. Uuden Liiton ajassa eläinuhrin veri on tehoton ja hyödytön, sillä Herran Jeesuksen veressä annettu uhri on parempi syntiuhri, koska se on yksi ja kertakaikkinen uhri syntien anteeksisaamiseksi. Jumala ei enää palaa takaisin eläinuhri järjestelmään, joka on tehoton ja hyödytön Jeesuksen veren ja uhrin rinnalla. Se, joka opettaa, että eläinuhrit palaavat takaisin tuhatvuotiseen valtakuntaan halveksuu Herran Jeesuksen veren syntiuhria syntien anteeksisaamiseksi sekä Jumalan kansan pyhittämiseksi.

1 Moos 35:10 Ja Jumala sanoi hänelle: "Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel". -Niin hän sai nimen Israel.

1 Kor 10:
1 ¶ Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi
2 ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä
3 ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa
4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

Jes 59:
20 Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra.
21 Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti.

Sak 13:
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Room 11:26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

Herra antoi Jaakobille nimeksi Israel. Raamattu sanoo, että Kristus (Messias Jeesus) oli Israelin kansan kanssa erämaassa seuraten heitä. Raamatun profetian mukaan Jumala tulee pelastamaan Israelin kansan jäännöksen (kolmasosa) aikojen lopulla ja näin koko Israelin (Jaakob) jäännös on pelastuva, Jumala poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Tästä syystä Raamattu puhuu Jeesuksesta Jaakobin Jumalan temppelinä, koska Jeesus on Israelin Kuningas ja Messias, Jumala, joka hallitsee Israelia Rauhanruhtinaana tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Sak 14:
16 ¶ Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.
17 Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta.


Tämän armotalouskauden lopussa monet pakanakansat hyökkäävät Israeliin Jerusalemia vastaan, mutta hyökkääjät tuhoutuvat. Pakanakansojen tähteet tuhatvuotisessa valtakunnassa joutuvat myös tulemaan joka vuosi Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Jeesusta, ja viettämään lehtimajanjuhlaa. Tuhatvuotisen valtakunnan lehtimajanjuhlassa juhlitaan Jeesusta, joka on vanhan liiton uhrien ja juhlien esikuva ja täyttymys. Tuhatvuotisessa valtakunnassa ei tässäkään suhteessa palata vanhan liiton järjestykseen, sillä siellä lehtimajanjuhlan keskipiste on Herra Jeesus, joka on lehtimajanjuhlan esikuvan täyttymys.

Lähdelinkeissä tulevan kolmannen temppelin alttarin vihkiminen on tarkempaa selontekoa esim. Hesekielin kirjan temppelistä jne.

Maa ja ympäristö muuttuvat tuhatvuotisessa valtakunnassa

Sak 14:
3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.
5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.
6 Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat.
7 Se on oleva yhtämittaista päivää-Herralle on se tunnettu-ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla on oleva valoisata.
8 ¶ Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista: toiset puolet niistä Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet.
9 Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi.
10 Koko maa muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa Gebasta Rimmoniin asti, Jerusalemin eteläpuolelle. Ja tämä on oleva korkea ja oleva asuttu, paikallansa, Benjaminin portista entisen portin sijaan asti, Kulmaporttiin ja Hananelin-torniin asti, kuninkaan viinikuurniin asti.
11 He asuvat siellä, eikä vihitä sitä enää tuhon omaksi, ja Jerusalem on oleva asuttu, oleva turvassa.

Raamattu sanoo, että lopunaikana, viimeisinä päivinä kun pakanakansat hyökkäävät Israelia vastaan, niin Herran Jeesuksen tulemuksen yhteydessä Hän tulee Öljymäelle, (josta Hänet otettiin taivaiseen) jolloin Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen suureksi laaksoksi. Kun tuhatvuotisen valtakunnan aika alkaa tämän maan päällä, niin siellä maa ja ympäristö muuttuvat. Öljymäen ympäristö muuttuu. Koko Jerusalemin ympäristö muuttuu, niin että koko maa muuttuu tasaiseksi Gebasta Rimmoniin asti, Jerusalemin eteläpuolelle, jolloin Jerusalem on oleva korkea ja asuttu.

Zec 14:10 All the land shall be turned as a plain from Geba to Rimmon south of Jerusalem: and it shall be lifted up (ra'am), and inhabited in her place, from Benjamin’s gate unto the place of the first gate, unto the corner gate, and from the tower of Hananeel unto the king’s winepresses.

Raamattu sanoo alkutekstin mukaan (Sak 14:10), että Jerusalem tulee nousemaan tai kohoamaan ylös. Hepreankielen sana ra'am tarkoittaa nousta ja kohota. Jes 2:2 sanoo, että tuhatvuotisessa valtakunnassa Herran temppelin vuori (Moorian vuori) seisoo vahvana, ylimmäisenä vuorista ja kukkuloista korkeimpana, koska Jumala muokkaa Jerusalemin alueen maan sillä tavalla, että Moorian vuoresta tulee korkein vuorista ja kukkuloista. Tämä tarkoittaa ainakin Jerusalemin alueen ympäristöä, sitä en tiedä muuttaako Herra muun maan muotoja kuin ainoastaan Israelin maata.

Moni ajattelee varmastikin miksi pakanakansojen mainitaan olevan tuhatvuotisen valtakunnan ajassa ja miten heidän siellä käy. Minulla ei ole vastausta tähän. Herra Jeesus varmasti kertoo ja vastaa näihin tuhatvuotisessa valtakunnassaan, sillä nämä asiat selviävät parhaiten siellä Jeesuksen opetuksen alaisuudessa.

Jeesus hallitsee tuhatvuotisessa valtakunnassa

Ilm 20:
1 ¶ Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.
2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.
4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Kun tämä nykyinen armontalouskausi päättyy ja maan päällä alkaa tuhatvuotinen valtakunnan aika, niin Herra Jeesus hallitsee siellä Rauhanruhtinaana Jerusalemista käsin. Kaikkina aikoina Jumalan pelastamat ihmiset tulevat pääsemään tuhatvuotiseen valtakuntaan, sillä Jumalassa kuolleet "herätetään kuolleista" tuhatvuotiseen valtakuntaan, Herran Jeesuksen rauhan valtakuntaan. Ensimmäinen ylösnousemus on se kun kaikki Jumalassa kuolleet ihmiset, kaikkina aikoina historiassa eläneet ja kuolleet nostetaan kuolleista elämään sekä heidän kanssaan ylöstempauksesta osallisiksi tulleet pääsevät asuttamaan tuhatvuotista valtakuntaa. Toisella kuolemalla (iankaikkinen kadotus) ei ole heihin valtaa, sillä he saavat lahjaksi iankaikkisen elämän ja Jumalan armosta he pääsevät tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen Uuteen Maahan ja Uuteen Jerusalemiin, jossa he elävät iankaikkisesti.

Raamattu kertoo kuinka Jerusalemin ympäristö muuttui ja laajeni tuhatvuotisessa valtakunnassa, joka tapahtuu siksi, että kaikkina aikoina Jumalassa kuolleet ja kuolleista nostetut ihmiset yhdessä ylöstemmattujen kanssa mahtuvat asumaan siellä. Samalla kaikki Jumalassa kuolleet ja kuolleista nostetut ihmiset ja ylöstemmatut saavat tuhannen vuoden ajan nähdä sen kuinka taitavasti, viisaasti ja rakastavasti Herra Jeesus hallitsee maan päällä.

Muut kuolleet, jotka eivät vironneet eloon ovat kaikkina aikoina jumalattomuuden tilassa kuolleita ihmisiä, jotka eivät pääse ensimmäiseen ylösnousemukseen tuhatvuotiseen valtakuntaan. Nämä jumalattomat nousevat kuolleista toisessa vääräin ylösnousemuksessa viimeiselle tuomiolle, jossa heidät tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen, tekojensa mukaan.

1 Tess 4:
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

1 Tess 4:15-17 kertoo siitä kuinka Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ennen niitä uskovia, jotka ylöstemmataan Jeesuksen tulemuksessa. Tämä Raamatun kohta opettaa, että niin Kristuksessa kuolleet sekä maan päällä elossa olevat Jeesuksen opetuslapset pääsevät yhdessä mukaan ylöstempaukseen (ensimmäiseen ylösnousemukseen), Kristuksessa kuolleet ensin ja sitten maan päällä olevat uskovat ylösoton kautta. Ensimmäiseen ylösnousemukseen pääsee mukaan kaikkina aikoina Jumalan pelastamat ihmiset, sillä ennen vanhaa liittoa ja vanhan liiton aikana Jumalan pelastus ja syntien anteeksiantamus oli esikuvana kytketty Herraan Jeesukseen ja näin kaikki Jumalan pelastamat ihmiset kaikkina aikoina ovat osallisia Jeesuksesta.

Apt 24:15 ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.

Apostolien teoissa kerrotaan vanhurskaiden (ensimmäinen ylösnousemus) ja vääräin (toinen ylösnousemus viimeiselle tuomiolle) ylösnousemuksesta.

Ilm 20:
12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Vääräin (toinen) ylösnousemuksen jälkeen jumalattomina kuolleet ihmiset tuomitaan viimeisenä tuomiopäivänä iankaikkiseen kadotukseen tekojensa mukaan.

Dan 12:
1 ¶ Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalassa kuolleet herätetään kuolleista iankaikkiseen elämään (ensimmäinen ylösnousemus) ja jumalattomina kuolleet ihmiset joutuvat iankaikkiseen kadotukseen.

Raamatullisten häiden esikuvallinen opetus

Raamatun opettama Jumalan kansan häät ja siihen liittyvät asiat ja valmistelut auttavat meitä ymmärtämään ensimmäistä ylösnousemusta ja lopullisen iankaikkisen pelastuksen osaa, johon toisella kuolemalla ei ole valtaa. Samalla näemme sen kuinka Raamatullinen ahdistuksen ajan jälkeinen seurakunnan ylösotto Jeesuksen tulemuksessa on Raamatun sanan totuus ylöstempauksesta.

5 Moos 24:
1 ¶ Ja Aabraham oli vanha ja iälliseksi tullut, ja Herra oli siunannut Aabrahamia kaikessa.
2 Niin Aabraham sanoi palvelijallensa, talonsa vanhimmalle, joka hallitsi kaikkea, mitä hänellä oli: "Pane kätesi kupeeni alle.
3 Minä vannotan sinua Herran, taivaan ja maan Jumalan, kautta, ettet ota pojalleni vaimoa kanaanilaisten tyttäristä, joiden keskuudessa minä asun,
4 vaan menet minun omaan maahani ja sukuni luo ja otat sieltä vaimon pojalleni Iisakille."

Aabraham valitsi pojalleen Iisakille vaimon oman sukunsa keskeltä. Aabraham asetti tähän tehtävään palvelijansa, talonsa vanhimman, joka hallitsi kaikkea mitä Aabrahamilla oli. Aabraham oli Iisakin isä ja hän isänä valitsi pojalleen morsiamen. Tämä on esikuvaa Isästä ja Jeesuksesta, sillä Jeesuksen tehtävä on hakea morsian kotiin, jonka Jumala (Isä) valitsee Jeesukselle.

Matt 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Kuten Aabrahamin palvelija hallitsi kaikkea Aabrahamin talossa, mutta ei yli Aabrahamin, niin samalla tavalla Isä on antanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä Jeesukselle, mutta Jeesuksella ei ole valtaa yli Isän.

Joh 6:
37 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.
38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.
39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.
40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

Joh 17:
1 ¶ Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut;
2 koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut.
3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

Isän valtuuttamana Jeesus antaa kaikille niille ihmisille iankaikkisen elämän, jotka Jumala antaa Jeesukselle. Ne, jotka uskovat Jeesukseen ovat Jumalan antamia ihmisiä Jeesukselle, jotka ovat Jeesuksen morsian. Kuten Aabraham lähetti palvelijansa etsimään pojallensa morsiamen, jolla oli kaikki valta Aabaramin talossa, niin myös Isä lähettää oman Poikansa, Jeesuksen, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä hakemaan luoksensa Isän valitseman morsiamen Pojalleen.

Matt 24:36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.

Muinaisen juutalaisen häätavan mukaan isä valitsi pojalleen morsiamen ja isä päätti milloin pojan tuli mennä hakemaan itselleen morsianta. Raamattu sanoo ettei Poika (Jeesus) tiedä tulemuksensa hetkeä milloin Hän ottaa mukaansa morsiamensa, sillä vain Isä yksin tietää sen päivän.

1 Moos 28:
1 ¶ Silloin Iisak kutsui Jaakobin ja siunasi hänet; hän käski häntä ja sanoi hänelle: "Älä ota vaimoksesi ketään Kanaanin tyttäristä,
2 vaan nouse ja mene Mesopotamiaan, isoisäsi Betuelin kotiin, ja ota sieltä itsellesi vaimo enosi Laabanin tyttäristä.

1 Moos 31:
17 ¶ Silloin Jaakob nousi ja nosti lapsensa ja vaimonsa kamelien selkään
18 ja kuljetti pois kaiken karjansa ja kaiken omaisuutensa, jonka hän oli koonnut, kaiken omistamansa ja Mesopotamiassa hankkimansa karjan, mennäkseen isänsä Iisakin luo Kanaanin maahan.

Raamatun aikana isä valitsi pojalleen morsiamen ja kun poika oli saanut itselleen morsiamen, niin hän palasi morsiamen kanssa takaisin isänsä taloon.

Joh 14:
1 ¶ "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2 Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?

Matt 26:
27 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki;
28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.
29 Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."

Herra Jeesus sanoi valmistavansa morsiamelleen asuinsijaa Isänsä kotiin. Kun Herra Jeesus tulee ja ylöstempauksen kautta (ensimmäinen ylösnousemus) ja ottaa mukaansa morsiamensa (Jumalassa kuolleet ja maan päällä olevat uskovat ylöstempauksen kautta), niin Hän vie morsiamensa ensiksi tuhatvuotiseen valtakuntaan, jonka jälkeen Hän vie morsiamen Isän kotiin, joka on Uudessa Maassa ja Uudessa Jerusalemissa, joka on lopullinen uskovan päämäärä ja Isän valtakunta. Jeesuksella on kaikki valta Isän valtakunnassa, mutta ei yli Isän, koska Poika on Isälleen alamainen.

Raamatun opetuksen mukaan vain ne pääsevät tuhatvuotiseen valtakuntaan ja Isän valtakuntaan ja pelastuvat, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Koska maan päällä olevat uskovat Jeesuksen tulemuksessa ylöstemmataan, jolloin he pääsevät mukaan ensimmäiseen ylösnousemukseen, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen tulemuksen jälkeen ei enää kukaan voi pelastua, koska vain ensimmäisessä ylösnousemuksessa mukana olevat pelastuvat ja pääsevät Isän valtakuntaan.

Matt 25:
1 ¶ "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.
2 Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
3 Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.
4 Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.
5 Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.
6 Mutta yösydännä kuului huuto: ‘Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.’
7 Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
8 Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: ‘Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat’.
9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: ‘Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.’
10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: ‘Herra, Herra, avaa meille!’
12 Mutta hän vastasi ja sanoi: ‘Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä’.
13 Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

Herra Jeesus opetti Matteuksen evankeliumin 25 luvussa taivaan valtakunnasta (Isän valtakunta) ja Yljästä ja ymmärtäväisistä morsiamista, jotka ainostaan pääsivät Yljän tultua häihin, jonka jälkeen häähuoneen ovi suljettiin. Raamatun esikuvallisen opetuksen mukaan pojan hakema ja isän valitsema morsian pääsi pojan isän kotiin. Kun ymmärrämme esikuvan ja Raamatun opetuksen, niin silloin ymmärrämme, että vain häihin kutsutut (ensimmäinen ylösnousemus - ylöstempaus) Jumalan omat pelastuvat ja pääsevät Isän valtakuntaan Uuteen Jerusalemiin.

Edellä oleva tarkoittaa silloin sitä, että opetus, joka sanoo Jeesuksen tulemuksen ja seurakunnan ylösoton tapahtuvan ennen antikristuksen ilmestymistä ja ahdistuksen aikaa, jonka jälkeen on vielä mahdollista pelastua marttyyrikuoleman kautta on väärä opetus. Raamattu opettaa, että vain ne pelastuvat, jotka ovat osallisia ensimmäiseen ylösnousemukseen ja Jumalan armosta ylöstempaukseen mukaan pääsevät ovat osallisia ensimmäisestä ylösnousemuksesta.

Matt 24:
42 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
43 Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

Ps 119:105 Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.

Juutalaisen häätavan mukaan morsiamen tuli olla valmiina minä hetkenä hyvänsä kun sulhanen tulee hakemaan hänet. Morsian ei tiennyt päivää ja hetkeä milloin sulhanen tulee. Kun sulhanen teki matkaa ja lähestyi morsianta, niin sen merkiksi puhallettiin pasuunaan, jolloin morsiamen tuli pukeutua hääpukuun ja ottaa lamppunsa mukaan mennessään sulhasta vastaan, sillä sulhanen tuli pimeän aikaan hakemaan morsiamensa.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan "yöaikaan", joka tarkoittaa lopunajan synnin pimeää aikakautta, kun laittomuus on saanut täyden vallan maan päällä. Emme tiedä tuleeko Herra Jeesus hakemaan meitä (morsian) yöllä, päivällä, vai aamulla, mutta meidän tulee olla valmiita ja tehdä häävalmisteluja kuten juutalainen morsian odottaessaan sulhastaan.

Emme tiedä aikaa ja hetkeä, mutta Herra Jeesus tulee kun maailma on synnin pimeässä yössä täyden laittomuuden vallitessa maan päällä. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee uskoa Jumalan sanan totuuteen ja pitää lamppu (Pyhä Henki) kunnossa, koska Pyhä Henki valaisee ja näyttää Jumalan sanan totuuden ja kirkastaa Kristusta Jeesuksen opetuslapselle. Meidän hääpukumme on Jumalan sanan totuuden mukainen elämä Pyhässä Hengessä, jolloin olemme valmiina kun Jumalan pasuuna kajahtaa ja Herra Jeesus tulemuksessaan ottaa seurakunnan (morsian) ylösoton kautta luoksensa.

Raamatun esikuvan ja opetuksen mukaan, kun Herra Jeesus hakee ylösoton kautta morsiamensa pois maan päältä, niin silloin häähuoneen ovi (pelastuksen ovi) suljetaan, koska vain Pojan hakema morsian viedään Isän kotiin. Raamatun esikuva ja opetus kumoaa väärän opetuksen ennen ahdistuksen aikaa tapahtuvasta seurakunnan ylösotosta ja sen jälkeisestä mahdollisuudesta pelastua marttyyrikuoleman kautta:

Matt 24:
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
...............
27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Herra Jeesus kertoo merkeistä, jotka edeltävät Hänen tulemustaan ja sitä kautta seurakunnan ylöstempausta. Vain Isä yksin tietää milloin Hän lähettää Poikansa hakemaan morsiamensa kotiin. Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa, että Hänen tulemuksensa ja seurakunnan ylösotto pasuunan pauhatessa tapahtuu suuren ahdistuksen ajan jälkeen. Kun tutkimme Herran Jeesuksen sanoja ja opetusta Matteuksen evankeliumin 24 luvussa, niin näemme, että Jeesus kertoo Hänen toisen tulemuksensa olevan yksivaiheinen ja julkinen, ei salainen, ja joka tapahtuu suuren ahdistuksen jälkeen. Herra Jeesus hakee morsiamensa pois maan päältä suuren ahdistuksen jälkeen, joka tarkoittaa sitä, että Israelin kansan jäännös (kolmasosa), joka tulee uskomaan, että Jeesus on Messias ja Pelastaja on myös mukana seurakunnan ylösotossa, kun Herra Jeesus tulee hakemaan maan päältä morsiamensa.

Ilm 1:
1 ¶ Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.

1 Kor 15:
24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.
25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle".
26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27 Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu," niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

Kun tutkimme Raamatun esikuvaa häistä, niin ymmärrämme Isän lähettävän Poikansa hakemaan itselleen morsiamen, jonka Poika vie Isänsä kotiin. Uskon ja ymmärrän, että voimme kutsua tuhatvuotista valtakuntaa Pojan valtakunnaksi, jossa Hän on rakastamansa morsiamen kanssa. Kun tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen tämä nykyinen maa tuhoutuu, niin sen seurauksena Poika (Jeesus) menee morsiamensa kanssa pyhään kaupunkiin, Uuteen Jerusalemiin, joka laskeutuu alas taivaasta, joka on Isän valtakunta, jossa morsiamelle on valmistettu iankaikkinen asuinsija.

Kun Herra Jeesus on alistanut kaikki viholliset jalkainsa alle (viimeinen saatanan ja pakanakansojen kapina on tuhatvuotisen valtakunnan lopussa), niin sen jälkeen Hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun. Toki Herra Jeesus on myös Jumala, mutta kun Hän antaa valtakunnan Isän haltuun, niin se tarkoittaa Pojan alamaisuutta Isälleen. Uusi Maa ja Uusi Jerusalem on Isän valtakunta. Näin kaikki profetiat ovat toteutuneet ja Jumalan pelastamat ihmiset saavat asua iankaikkisesti Uudessa Jerusalemissa Jumalan täydellisen rakkauden kohteina, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden.

 

Petri Paavola 21.12.2018

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
kotipetripaavola.com/ tulevan kolmannen temppelin alttarin vihkiminen

 


 

 

 

eXTReMe Tracker