Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesus asetettiin vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi

Uskovien keskuudessa on kahdenlaista opetusta siitä, että kun Herra Jeesus kuoli ja palasi takaisin Isänsä luokse, niin jotkut sanovat Jeesuksen palanneen Isänsä luokse Jumalana ja iankaikkisena ihmisenä, ja toiset sanovat Jeesuksen palanneen takaisin Isänsä luokse Jumalana ilman ihmisyyttä. Tässä kirjoituksessa otan esille muutamia Raamatun kohtia, joista käy selvästi ilmi se mikä on Raamatun opetus siitä millaisessa olemuksessa Jeesus palasi takaisin Isänsä luokse. Tämä aihe on todella tärkeä aihe, koska Raamatun sanan mukaan meidän tulisi uskoa Jumalan sanan totuuteen ei järkeisoppeihin tai vääriin tulkintoihin ja vääriin oppeihin. Olemme toki kaikki uskovinakin vajavaisia ja erehtyväisiä ja siksi meidän tulee olla toinen toisillemme armollisia.

Olen kysellyt minun tuntemiltani uskon sisarilta ja veljiltä seuraavanlaisen kysymyksen: Kun Jeesus kuoli ja nousi kuolleista, niin palasiko Hän Isänsä luokse iankaikkisena Jumala-ihmisenä vai iankaikkisena Jumalana ilman ihmisyyttä? Todella suuri enemmistö uskovista keneltä olen kysynyt tuon kysymyksen ovat sanoneet, että Jeesus palasi Isänsä luokse iankaikkisena Jumalana ilman ihmisyyttä. Kyselyt ja uskovien ymmärrys ei tietenkään ratkaise sitä mikä on totuus, koska Jumalan sana kertoo ja ilmoittaa meille totuuden.

Syy miksi kirjoitan nyt vieläkin tästä aiheesta johtuu siitä, kun muutama uskova on vihjannut tai suoraankin sanonut, että jos ei usko Jeesuksen olevan iankaikkisesti ihminen, niin se vaikuttaa pelastukseen ja voi jopa menettää pelastuksen ellei usko Jeesuksen jääneen iankaikkisesti ihmiseksi. Jeesuksen ihmisyys tietenkin vaikuttaa pelastukseen, koska voidaksemme pelastua meidän tulee uskoa, että Jumala (Jeesus) tuli ihmiseksi ja ihmisenä (ollen samalla Jumala) sovitti syntimme ristillä ja että Jeesus tulee uskoa Herraksi (Jumalaksi). Kysymys kuuluu, että pitikö Jumalan tulla ihmiseksi siten, että Jumalan olemukseen tuli iankaikkinen muutos, että Jumala (Jeesus) täytyi jäädä iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi, vai pitikö Jumalan (Jeesuksen) tulla ihmiseksi ja suoritettuaan tehtävänsä palata takaisin Jumaluuteen ilman ihmisyyttä. Tässä kirjoituksessa tutkimme sitä mitä Raamattu opettaa tästäkin tärkeästä aiheesta.

Käytän tässäkin kirjoituksessani paljon erilaisia Raamatunkäännöksiä, koska erilaisissa Raamatunkäännöksissä on yleensä joku kohta käännetty ihan oikein alkutekstin mukaisesti. Sen takia on todella tärkeä käyttää erilaisia käännöksiä, että saamme selville sen mikä on Raamatun sanan totuus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

 

Sisällys:
Tärkeät alkusanat
Jeesus asetettiin vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi
Jeesus kirkastetaan siihen kirkkauteen mikä Hänellä oli ennen kuin maailma olikaan
Jeesus ihminen Jumalan kirkkaudessa
Antikristuksen henki ei tunnusta Jeesusta lihaksi tulleeksi
Sellainen kuin Jumala on sellaisia meidänkin tulee olla tässä maailmassa
Ihminen Jeesus Välimies Jumalan ja ihmisten välillä
Onko Isä ja Jeesus samaa Jumaluuden olemusta?
Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus ja kirkkauteen ottaminen 

Tärkeät alkusanat

Miksi olen puhunut ja kirjoittanut tästä aiheesta? Olemme ennallistamisen ajassa, jossa Jumala ennallistaa seurakunnan sen alkuperäiseen ykseyden tilaan ja samalla ennallistaa meidät uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Toki meistä ei tule täydellisiä ja erehtymättömiä, mutta saamme vajavaisinakin ennallistua uskossa uskomaan koko ajan yhä enemmän ja syvällisemmin siihen mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa.

Kun Jumala (Jeesus) tuli ihmiseksi ja kun Herra Jeesus vaelsi maan päällä, niin Hänen palvelutehtävänsä tarkoitus oli Uuden Liiton asettaminen Hänen verensä kautta, ja vain Hänen verensä ja sovitustyönsä kautta voidaan saada synnit anteeksi ja yhteys elävään Jumalaan. Herra Jeesus kumosi kirjanoppineiden ja fariseuksien uskonnollisia perinnäissääntöjä, joka oli eräs syistä miksi kirjanoppineet ja fariseukset vainosivat Jeesusta ja koittivat saada Jeesusta sanoissa sidotuksi ja solmituksi. He vääristelivät sitä mitä Jeesus sanoi ja opetti, ja he hyökkäsivät kovin sanoin Jeesusta vastaan ja sanoivat Jeesuksen toimivan Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla. Kun Herra Jeesus kuoli ja nousi ylös Isänsä oikealle puolelle, niin sen jälkeen kirjanoppineet ja fariseukset vainosivat Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Nyt kun olemme Herran Jeesuksen toisen tulemuksen läheisyydessä ja Jumala ennallistaa seurakuntaa ykseyden tilaan ja ennallistaa meitä uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, ja siksi myös henkivallat aktivoivat uskonnollisia ihmisiä käymään samanlaiseen hyökkäykseen totuuden puhujia vastaan kuin millä tavalla Herraa Jeesusta ja Hänen apostolejaan vastaan hyökättiin. Tämän syyn tähden totuuden puhujia leimataan harhaoppisiksi, koska henkivallat vihaavat totuuden rakkautta ja ovat aina kautta historian hyökänneet totuutta vastaan valheilla ja uskonnollisilla perinteillä sekä järjenpäätelmillä. Näin tapahtuu myös tässä ja nyt, tässä ajassa missä me juuri nyt elämme. Jotkut (ei kaikki) uskonnollisista perinteistä kiinni pitävät uskonnolliset ihmiset ja sekä jopa jotkut (ei kaikki) Jeesuksenkin omat ovat käymässä kovaan hyökkäykseen niitä vastaan, jotka puhuvat totuutta ja paljastavat uskonnollisten perinteiden olevan vääriä oppeja, ei Raamatun opetusta. Sama "kaava" toistuu minkä Herra Jeesus koki maan päällä vaeltaessaan ja minkä alkuseurakunnan apostolit kokivat.

Uskonnolliset perinteet ovat myös osittain vallanneet joidenkin uskovien sydämet, myös joidenkin vilpittömien sydämet tässä nykyisessä ajassa. Eräs tällainen uskonnollinen perinne ja opetus koskee Jeesuksen ihmisyyttä ja opettaa siitä eri tavalla kuin mitä Raamattu opettaa. Raamattu opettaa Jumalan (Jeesuksen) tulleen ihmiseksi, mutta opettaako Raamattu sitä, että Jumala on muuttunut iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi, vai opettaako Raamattu sitä, että Jeesus palasi takaisin Isänsä luokse Jumalana ilman ihmisyyttä? Tätä tutkimme seuraavaksi.

Jeesus asetettiin vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi

Psalm 8:
5 what is man, that You are mindful of him? And the son of man, that You care for him?
6 Yet You made him a little lower than the angels (אלהים‎
- Elohim), and crowned him with glory and majesty! Tree of Life (TLV) Translation of the Bible - The Messianic Jewish Family Bible Society

Psa 8:
5 niin mikä on ihminen, että häntä muistat, tai Ihmisen Poika, että pidät hänestä huolen?
6 Sinä asetit hänet vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi, sinä seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Jumalan Kansan Raamattu

Ef 1:10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, -oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.

Psalmi 8:5,6 puhuu Messias Jeesuksesta ja sanoo, että Jeesus asetettiin vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi. Hepreankielen alkutekstissä Psa 8:5 on sana Elohim, joka yleensä tarkoittaa Jumalaa, mutta voi myös tarkoittaa tuomaria ja joskus myös enkeliä. Mitä se tarkoittaa, kun Raamattu sanoo, että Jeesus on asetettu vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi? Heprealaiskirjeen toinen luku vastaa edellä olevaan kysymykseen.

Heprealaiskirjeen toinen luku vahvistaa ja todistaa sen, että Psalmi 8:5,6 puhuu Messias Jeesuksesta:

Hebr 2:
6 Joku on jossakin kohdassa todistanut: "Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai Ihmisen Poika, että pidät hänestä huolen?
7 Sinä asetit Hänet vähäksi aikaa enkeleitä (ἄγγελος - angelos) alemmaksi,[mutta sitten] seppelöit hänet kirkkaudella ja kunnialla, alistettuasi kaiken hänen jalkojensa alle."
..................
9 Hänet, Jeesuksen, joka vähäksi aikaa oli asetettu enkeleitä (ἄγγελος - angelos) alemmaksi, me näemme kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien puolesta maistanut kuolemaa. Jumalan Kansan Raamattu

Heprealaiskirjeen toisen luvun jae 6 sanoo viitaten Raamattuun ja Psalmi 8:5,6, että on kyse Ihmisen Pojasta Jeesuksesta. Heprealaiskirjeen toisen luvun jakeet 7 ja 9 sanovat, että Jeesus on asetettu vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi, mutta Hänet seppelöidään kirkkaudella ja kunnialla. Heprealaiskirjeen toisen luvun jae yhdeksän sanoo, että Jeesus oli asetettu vähäksi aikaa enkeleitä (ἄγγελος - angelos) alemmaksi ja me näemme Hänet kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi.

Ensinnäkin heprealaiskirje vahvistaa sen, että kyse oli enkeleitä alemmaksi asettamisesta, vaikka Psa 8:6 käyttää sanaa Elohim, niin se kuitenkin siinä yhteydessä tarkoittaa enkeliä, sillä Hebr 2:7 ja 9 jakeet käyttävät kreikankielen enkeli (ἄγγελος - angelos) sanaa, kun Hebr 2:7 ja 9 jakeet viittaavat Psalmi 8:5 ja 6 jakeisiin.

Jeesuksen asettaminen vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi tarkoittaa sitä, että Jeesus tuli ihmiseksi vain vähäksi ajaksi ja sitten kun Hän palaa Isänsä luokse, niin Hän palaa sinne Jumalan kirkkaudessa ilman ihmisyyttä. Jeesuksella oli koko Jumalan kirkkaus ihmisenäkin ollessaan, mutta koska Jeesus asetettiin vain vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi ja kun sen jälkeen (kuolemansa jälkeen) Hänet seppelöidään kunnialla ja kirkkaudella, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesus palaa takaisin Isänsä luokse Jumalana ilman ihmisyyttä, jonka Raamattu myös todistaa muualla.

Hebr 2:
6 Joku on jossakin kohdassa todistanut: "Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai Ihmisen Poika, että pidät hänestä huolen?
7 Sinä asetit Hänet vähäksi aikaa enkeleitä (ἄγγελος - angelos) alemmaksi,[mutta sitten] seppelöit hänet kirkkaudella ja kunnialla, alistettuasi kaiken hänen jalkojensa alle."
8 Alistaessaan kaiken hänen valtaansa hän ei jättänyt mitään siihen alistamatta. Nyt emme kuitenkaan vielä näe kaikkea Hänen vallassaan olevaksi.
9 Hänet, Jeesuksen, joka vähäksi aikaa oli asetettu enkeleitä (ἄγγελος - angelos) alemmaksi, me näemme kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien puolesta maistanut kuolemaa. Jumalan Kansan Raamattu

Jeesus kirkastetaan siihen kirkkauteen mikä Hänellä oli ennen kuin maailma olikaan

Joh 17:
4 Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.
5 Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

Kun Jeesus sanoi, että Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennen kuin maailma olikaan, niin tiedämme sen tosiasian, että ennen kuin maailma olikaan (ennen kuin maailma luotiin), niin Jeesus on ja oli Jumalana Jumalan kirkkaudessa ilman minkäänlaista ihmisyyttä. Ennen kuin maailmaa oli luotu, niin Jeesus on ja oli iankaikkinen Henki, iankaikkinen Jumala ilman kirkastettua ihmisruumista, ilman minkäänlaista ihmisyyttä.

Joh 17:4:ssa Jeesus sanoi, että Hän on täyttänyt sen työn, jonka Isä antoi Hänelle. Tällä Jeesus tarkoitti sitä, että Hän (Jumala) tuli ja syntyi ihmiseksi maailmaan sitä varten, että Hän eläisi synnittömän elämän ja kuolisi syntien anteeksisaamiseksi. Sitten kun Jeesus on täyttänyt tämän tehtävän, niin Hän menee takaisin siihen kirkkauteen, joka Hänellä oli ennen maailman luomista. Jeesuksen ihmisyys oli maan päällä suoritettavaa tehtävää varten, ei niin, että iankaikkisen Jumalan täytyisi jäädä iankaikkisesti muuttuneeseen olemukseen, jossa Jumalasta tulisi iankaikkisesti Jumala-ihminen.

Kun Jeesus palaa takaisin Isänsä luokse, niin Raamatun sanan opetuksen mukaan Hän palaa sinne takaisin Jumalana ilman ihmisyyttä. Joh 17:5 opetuksen vahvistaa Hebr 2:7 ja 9 jakeet, jotka sanovat Jeesuksen tulleen vain vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi, joka tarkoittaa sitä, että Jeesus tuli vain vähäksi aikaa ihmiseksi, eikä jäänyt iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi.

Jeesus ihminen Jumalan kirkkaudessa

Joh 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui (εσκηνωσεν) meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Aapeli Saarisalo sanoo Joh 1:14 jakeesta näin:"Sana tuli lihaksi", ts. ihmiseksi. "Asui keskellämme", sanatarkasti: pystytti telttamajansa keskellemme. Vanhan liiton aikana Jumala oli kansansa keskellä liiton majassa, nyt uuden liiton aikana Kristuksessa. "Ainokainen." Samaa sanaa käytettiin myös ihmisistä, nimittäin ainoasta lapsesta, mitä perheeseen oli syntynyt. Jeesuksesta puhuttaessa se merkitsee: Jeesus on Jumalan Poika, Jumala, joka on ollut iankaikkisuudesta asti.

Miksi Aapeli Saarisalo sanoo, että sanatarkasti Joh 1:14 on kyseessä telttamajan pystyttäminen (tai telttamajassa asuminen)? Vastaus siihen löytyy kreikankielen sanasta εσκηνωσεν (perusmuoto sanalle eskenosen on skenoo) kreikankielen sana skenoo tarkoittaa pystyttää teltta, asua, majailla, majoittua; levittää teltta. Skenoo sana tulee kreikankielen sanasta skenos, joka tarkoittaa teltta, asumus, maja, ilmestysmaja.

Aapeli Saarisalo selvitys Joh 1:14 on ihan oikea, sillä Jumala asui tilapäisesti Ilmestysmajassa ja sitten sen jälkeen vanhan liiton käsin tehdyssä tilapäisessä temppelissä Jerusalemissa. Joh 1:14 kertoo siitä kuinka Jumala (Jeesus) tuli ja syntyi ihmiseksi, mutta tuli tilapäisesti asumaan ihmiskehon telttamajaan, ei iankaikkisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Joh 1:14 kertoo saman asian kuin Hebr 2:7 ja 9, eli Jeesus tuli vain vähäksi aikaa ihmiseksi.

Joh 1:14 opettaa meille myös sen, että kun Jumala (Jeesus) tuli ihmiseksi, niin Jeesus oli myös ihmisenä Jumala ja oli ihmisenä täydessä Jumalan kirkkaudessa. Jeesukselta ei ole puuttunut missään vaiheessa Jumalan kirkkaus, koska Jeesus on iankaikkisesti kirkkauden Jumala.

Kun tutkimme muitakin Raamatunkäännöksiä, niin löydämme esim. englanninkielisistä käännöksistä Joh 1:14 kohdalla sanan Tabernacle (Ilmestysmaja), eli myös muutkin kuin Aapeli Saarisalo ovat ymmärtäneet, että Joh 1:14 opettaa Jumalan (Jeesuksen) tulleen ihmiseksi ihmiskehon telttamajaan (Ilmestysmajaan).

John 1:14 And The Miltha {The Word} became flesh {i.e. a Human Being}, and pitched His tent {lit. tabernacled/sheltered} among us, and we saw His Glory, Glory as of The Only Begotten {lit. The Unique One} who is from Aba {The Father}, who is full of Taybutha {Grace} and Qushtha {Truth}. Muinainen itäinen arameankielen UT

Uuden Testamentin muinainen itäinen arameankielinen teksti perustuu muun muassa seuraavien käsikirjoituksien teksteihin kuin The Yonan Codex, The Khabouris Codex, The 1199 Houghton Codex ja The Mingana 148 Codex. Näiden edellä olevat arameankielisten UT:n käsikirjoitusten kautta voit saada mahdollisimman tarkan englanninkielisen käännöksen arameankielestä.

Todella mielenkiintoista tässä muinaisen itäisen arameankielen UT:ssa on se, että se käyttää sanoja pitched His tent (pystytti telttansa) ja tekstin sisällä oleva kirjaimellinen selitys on majoittui Ilmestysmajaan. Ilmestysmaja oli tilapäinen asumus, ei pysyvä asumus.

John 1:14 And the Dvar Hashem took on gufaniyut (corporeality) and made his sukkah, his Mishkan (Tabernacle) among us [YESHAYAH 7:14], and we [Shlichim, 1Y 1:1-2] gazed upon his Kavod [SHEMOT 33:18; 40:34; YESHAYAH 60:1-2], the Shechinah of the Ben Yachid from Elohim HaAv, full of Hashem’s Chesed v’Emes. Orthodox Jewish Bible - OJB

Orthodox Jewish Bible käyttää Joh 1:14 hepreankielisiä sanoja Sukkah (lehtimaja) ja Mishkan (Ilmestysmaja). Lehtimaja oli israelilaisten käyttämä tilapäinen maja, jossa he asuivat lehtimajanjuhlan aikana. On todella mielenkiintoista, että Orthodox Jewish Bible käännös käyttää kahta tilapäistä asumusta tarkoittavaa sanaa kertoessaan siitä mihin Jeesus tuli asumaan, eli tuli asumaan tilapäisesti ihmiskehoon. Tämäkin todistaa sen todeksi, että Jeesus tuli vain vähäksi aikaa ihmiseksi (Hebr 2:7 ja 9).

John 1:14 And the Word (Christ) became flesh (human, incarnate) and tabernacled (fixed His tent of flesh, lived awhile) among us; and we [actually] saw His glory (His honor, His majesty), such glory as an only begotten son receives from his father, full of grace (favor, loving-kindness) and truth. Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)

AMPC Raamatunkäännös käyttää Joh 1:14:ssa sanaa tabernacled ja tekstin sisällä on laitettu sulkuihin selitys His tent of flesh, lived awhile (Hänen lihansa teltta, asui vähän aikaa tai hetken aikaa). Tämän Raamatunkäännöksen kääntäjät ovat ihan oikein ymmärtäneet, että Jumala (Jeesus) asui vain vähän aikaa ihmiskehossa.

John 1:14 And the Word became flesh and tabernacled among us. We looked upon His glory, the glory of the one and only from the Father, full of grace and truth. Tree of Life (TLV) Translation of the Bible. Copyright © 2015 by The Messianic Jewish Family Bible Society

Messiaaniset juutalaiset ovat käyttäneet TLV Raamatunkäännöksessä sanaa tabernacled, joka tarkoittaa tilapäisasumusta (Ilmestysmajaa). Kuten olet huomannut niin edellä olevat juutalaisten UT:n tekstit sekä muinainen itäinen arameankielen UT:n teksti käyttävät sanoja Ilmestysmaja, kun nämä Raamatunkäännökset kertovat sen miten Jeesus tuli asumaan tähän maailmaan. Nämä Raamatunkääntäjät ymmärsivät sen, että Jumala (Jeesus) tuli vähäksi aikaa ihmiseksi ja asui vain vähän aikaa ihmiskehossa, joka oli Jumalan tilapäinen asumus kuten myös Ilmestysmaja oli Jumalan tilapäinen asumus VL:n aikana. Joh 1:14 Raamatun kohdan opetus vahvistaa myös sen, että Jumala (Jeesus) tuli vain vähäksi aikaa ihmiseksi.

1 Tim 3:16 Tunnustetusti suuri on jumalanpelon salaisuus: Jumala on ilmestynyt lihassa (θεος εφανερωθη εν σαρκι), vanhurskaaksi julistettu Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanoiden keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. STLK 2017

1 Tim 3:16  και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον θεος εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω ανεληφθη εν δοξη Bysantin teksti

STLK 2017 Raamatunkäännös kääntää oikein alkutekstin mukaisesti sanomalla Jumala on ilmestynyt lihassa, koska kreikankielen alkutekstissä on sana Jumala, eikä Hän, niin kuin monet käännökset kääntävät. On todella tärkeää, että tästä jakeesta tulee esille se, että nimenomaan Jumala on ilmestynyt lihassa (tullut ihmiseksi). Edellä olevan Raamatun sanan opetuksen perusteella ymmärrämme sen, että Jumalan ilmestyminen lihaan (ihmiseksi) oli tilapäistä, koska Jeesus tuli vain vähäksi aikaa ihmiseksi.

Mitä tarkoittaa se kun Raamattu sanoo Joh 17:5:ssa, että Jeesus menee takaisin siihen kirkkauteen, mikä Hänellä oli ennen kuin maailma olikaan? Raamatun opetuksen mukaan Jeesus oli maan päällä täydessä Jumalan kirkkaudessa myös ihmisenä, mikä sitten on se kirkkaus mihin Jeesus menee kun Hän menee Isänsä luokse? Ennen kuin maailma olikaan (ennen kuin maailma luotiin), niin Jeesuksen Jumaluuden kirkkaus oli Jumalan kirkkautta ilman ihmisyyttä, jonka tähden Jeesus menee takaisin Isänsä luokse Jumalana, Jumalan kirkkaudessa ilman ihmisyyttä.

Antikristuksen henki ei tunnusta Jeesusta lihaksi tulleeksi

Jeesuksen lihassa tuleminen selventää myös sitä mitä Raamattu opettaa Jeesuksen ihmiseksi tulemisesta, tuliko Jeesus (Jumala) ihmiseksi jäädäkseen iankaikkisesti ihmiseksi vai tuliko Jeesus ihmiseksi vähäksi ajaksi.

1 Joh 4:
2 Tästä tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihassa tulleeksi, on Jumalasta lähtöisin.
3 Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta Kristukseksi lihassa tulleeksi, ei ole Jumalasta lähtöisin. Se on antikristuksen henki, josta olette kuulleet, että se tulee, ja se on jo nyt maailmassa.
Toivo Koilo Suuri Ilosanoma

1 Joh 4:2,3 ei sano, että tulee tunnustaa Jeesus Kristukseksi lihassa iankaikkisesti jääneeksi, vaan että Jeesus tulee tunnustaa Kristukseksi lihassa tulleeksi. Toisin sanoen 1 Joh 4:2,3 sanoo ja opettaa, että meidän tulee tunnustaa se tosiasia, että Jeesus Kristus (Messias) on tullut ihmiseksi ja jos emme tunnusta Jeesuksen tulleen ihmiseksi, niin silloin olemme antikristuksen hengestä. Minä uskon ja tunnustan Jeesuksen (Jumalan) tulleen lihaksi, eli ihmiseksi.

Se, että sanoo Jeesuksen tulleen ihmiseksi, mutta ei jääneen iankaikkisesti ihmiseksi ei ole väärä oppi eikä antikristuksen hengestä, sillä Raamattu sanoo Jeesuksen tulleen vähäksi aikaa ihmiseksi; tuli asumaan tilapäiseen ihmiskehoon (Ilmestysmajaan) ja että Jeesus menee takaisin Isän luokse Jumaluuteen ilman minkäänlaista ihmisyyttä (tilaan ja asemaan sekä olemukseen, joka Jeesuksella oli ennen maailman luomista).

Sellainen kuin Jumala on sellaisia meidänkin tulee olla tässä maailmassa

Joskus kuulen sellaisen ajatuksen, että koska Raamattu sanoo (1 Joh 4:17) sillä sellainen kuin Hän (Jeesus) on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa, niin tämä tarkoittaisi, koska me olemme tässä maailmassa ihmisiä ja koska meidän tulee olla sellaisia kuin Jumala on, niin siksi Jeesus olisi iankaikkisesti ihminen, koska mekin olemme ihmisiä. Katsotaan seuraavaksi sitä mitä 1 Joh 4:17 opettaa:

1 Joh 4:
7 ¶ Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.
8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
10 Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
11 Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.
12 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.
13 Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä.
14 ¶ Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.
15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.
16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
17 ¶ Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.
18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.
19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.

Kun luet koko 1 Joh 4:7-19 teksti- ja asiayhteyden, niin näet ja ymmärrät, että Jumala on rakkaus, joka rakastaa meitä, niin että Hän lähetti Jeesuksen meidän syntiemme sovitukseksi. 1 Joh 4:7-19 teksti- ja asiayhteys sanoo, että koska Jumala rakastaa, niin meidänkin tulee rakastaa. 1 Joh 4:17 tarkoittaa sitä, että koska Jumala on rakkaus, joka rakastaa, niin meidänkin tulee rakastaa toinen toisiamme tässä maailmassa (tässä olemme uskovina todella pahasti epäonnistuneet). Meidän tulee tulla sellaisiksi kuin Jumala on tarkoittaa sitä, että meidän tulee rakastaa toinen toisiamme tässä maailmassa, koska Jumalakin rakastaa meitä. Tämä Raamatun kohta ei missään kohdassa opeta ja sano, että Jeesus olisi jäänyt iankaikkisesti ihmiseksi, eikä voikaan koska Jeesus tuli vain vähäksi aikaa ihmiseksi.

Ihminen Jeesus Välimies Jumalan ja ihmisten välillä

1 Tim 2:5 on yleinen Raamatun kohta, millä pyritään perustelemaan oppi Jeesuksen iankaikkisesta ihmisyydestä, eli siitä, että Jumalan iankaikkinen olemus iankaikkisena Henkenä ja Jumalana olisi muuttunut siten, että Jumalasta tulisi iankaikkinen Jumala-ihminen. Katsotaan tätä Raamatun kohtaa seuraavaksi:

1 Tim 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

Kun Raamattu sanoo tässä selvästi, että ihminen Jeesus Kristus on Välimies Jumalan ja ihmisten välillä, niin sanooko Raamattu tässä, että Jeesus jäi ihmiseksi? Meidän tulee lukea ja ymmärtää tämäkin Raamatun kohta koko Raamatun sanan ilmoituksen valossa. Koska Raamattu sanoo Jeesuksen tulleen vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi (vähäksi aikaa ihmiseksi), Jeesus menee takaisin siihen Jumaluuden kirkkauteen mikä Hänellä oli ennen maailman luomista, niin 1 Tim 2:5 tarkoittaa ja painottaa sitä mitä Jeesus teki ihmisenä tulemalla ihmisenä (ollen samalla Jumala) Välimieheksi (Välittäjäksi) Jumalan ja ihmisen välillä. 1 Tim 2:5 ei sano ja opeta Jeesuksen jääneen iankaikkisesti ihmiseksi, vaan sitä mitä Hän on tehnyt ollessaan ihminen. Jeesuksen ihmisenä oleminen jää sillä tavalla iankaikkisesti voimaan, että Jeesuksen meille hankkima pelastus perustuu siihen, että Jeesus kuoli ihmisenä (ollen samalla Jumala) ristinpuulla syntien sovitukseksi.

Jeesuksen ihmisenä suorittama pelastuksen sovitustyö jää iankaikkisesti voimaan, mutta Jeesuksen ei tarvitse olla enää ihminen iankaikkisesti, koska Hän pelasti meidät tullessaan ihmiseksi tähän maailmaan. Jumalan taivaan kuningaskunnassa ei tarvita enää Jeesuksen ihmisyyttä, koska pelastusta ei suoritettu Jumalan taivaassa, vaan täällä maan päällä, jonne Jeesus tuli vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi (vähäksi aikaa ihmiseksi).

Room 8:3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,

Alunperin se miksi Isä lähetti Jeesuksen maailmaan oli synnin tähden. Synti käsiteltiin ristillä ja me saamme synnit anteeksi Jeesuksen sovitustyön kautta, mutta se alkuperäinen syy miksi Jeesuksen täytyi tulla ihmiseksi oli synnin tähden ja vaikka Jeesus kuoli meidän edestämme ja sillä tavalla synti käsiteltiin ja synnin kirous ja tuomio poistettiin niiltä jotka uskovat Jeesukseen, niin se ei kuitenkaan poista sitä alkuperäistä syytä miksi Jumalan täytyi tulla ihmiseksi, joka oli synnin tähden. Tämä on Raamatun opetus siitä syystä miksi Jumala tuli ihmiseksi. Jumala rakastaa ihmistä ja rakkaudesta ihmiseen Jumala tuli ihmiseksi synnin tähden, että me voisimme saada syntimme anteeksi uskomalla Herraan Jeesukseen, kun katuen tunnustamme syntimme ja uskomme Jeesuksen Herraksi, Messiaaksi ja Pelastajaksi.

Jos joku sanoo ja opettaa, että Jumala (Jeesus) on jäänyt iankaikkiseksi ihmiseksi, niin mikä oli se alkuperäinen syy miksi Jumala tuli ihmiseksi? Synnin tähden. Oppi Jumalan jäämisestä iankaikkisesti ihmiseksi perustuu siihen, että Jumala tuli ihmiseksi synnin tähden. Näin se olisi synnin tähden, synnin vaikutuksesta, miksi Jumalan (Jeesuksen) täytyisi jäädä iankaikkisesti ihmiseksi, johon en kuitenkaan usko. Synnillä ei ole sellaista voimaa ja vaikutusta, että se saisi Jumalan, iankaikkisen Hengen muuttumaan iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi. Synnillä oli kuitenkin sellainen vaikutus, että sai Jumalan tulemaan ihmiseksi vähäksi aikaa.

Se on totta, että Jumala tuli synnin tähden ihmiseksi (se on Raamatun opetus), mutta kun Jumala (Jeesus) kuoli ristillä ja nousi ylös Isän luokse, niin sinne Hän palasi takaisin Jumalan kirkkauteen ilman ihmisyyttä. Ei Jumalan taivaassa tarvita Jeesuksen ihmisyyttä mihinkään, koska se mitä Jumala (Jeesus) teki ihmisenä maan päällä sovittaessaan syntimme ratkaisee pelastuksemme, ei se että Jeesuksen täytyisi jäädä iankaikkisesti ihmiseksi. Ajattele nyt tätä, että miksi Jumala tuli ihmiseksi ja pitäisikö Jumalan muuttua iankaikkisesti, niin että Jumala ei olisi enää Jumala, vaan Jumala-ihminen. Ajattele tätäkin, miksi iankaikkisen Jumalan olemuksen, joka on iankaikkinen Henki pitäisi muuttua iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi? Ajattele sitä, että Raamattu opettaa ihmisyyden olevan enkeleitä alempaa ja pitäisikö Jumalan olla iankaikkisesti tilassa, missä Hän ihmisenä olisi enkeleitä alempi? Ei tietenkään, siksi Hebr 2 luku sanoo, että Jeesus tehtiin vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi.

Onko Isä ja Jeesus samaa Jumaluuden olemusta?

Yleensä lähes kaikki Jeesuksen omat ovat sitä mieltä, että Isä, Jeesus ja Pyhä Henki ovat samaa Jumaluuden olemusta sekä eri kolmiyhteisen Jumaluuden Persoonissa yksi. Uskon Jumalan olevan yksi, Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä ja että He ovat eri Persoonia, mutta yksi Jumala. Jumala on kolmiyhteisyydessä yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, ja He ovat kuitenkin eri Persoonia, vaikka on vain yksi Jumala. Minäkin uskon Isän ja Jeesuksen ja Pyhän Hengen olevan samaa Jumaluuden olemusta, koska Jumala on iankaikkinen Henki.

Kol 2:9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,

Jotkut Jeesuksen omat uskovat ja opettavat, että koska Kol 2:9 sanoo, että Jeesuksessa asuu Jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti ja koska jakeessa on sana asuu, ei asui, niin siksi Jeesus olisi jäänyt iankaikkisesti ihmiseksi. Yksikään Raamatun jae ei voi olla ristiriidassa Raamatun sanan kokonaisilmoituksen kanssa.

Jeesus sanoi menevänsä Isänsä luokse kirkkaudessa mikä Hänellä oli ennen maailman luomista, jolloin Hän ei ollut vielä tullut ihmiseksi. Jeesus on asetettu vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi (vähäksi aikaa ihmiseksi). Jumala (Jeesus) tuli lihaksi ja asui tilapäisesti ihmiskehon telttamajassa (Ilmestysmaja). Nuo kaikki kolme edellä olevaa Raamatun sanan opetusta kertovat meille siitä kuinka Jeesuksen ihmisyys ei ollut iankaikkista, vaan tilapäistä. Koska Raamattu ei voi olla ristiriidassa itsensä kanssa, niin Kol 2:9 ei voi opettaa Jeesuksen jääneen iankaikkisesti ihmiseksi.

Miten Kol 2:9 kohta tulisi ymmärtää, että Raamatun kokonaisopetus pysyisi sopusoinnussa koko muun Raamatun ilmoituksen kanssa? Paavali kirjoitti Kolossassa asuville uskoville ja opetti heille Jeesuksesta sekä myös varoitti judaismista, eli VL:n juutalaisuudesta. Tätä taustaa vasten Paavali kirjoitti, että Jeesuksessa asuu Jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, sillä Jeesus oli yhtä aikaa Jumala ja ihminen vaeltaessaan maan päällä, jota VL:n juutalaisuudesta kiinni pitävät judaistit eivät voi hyväksyä.

Kun katsomme seuraavaksi mitä eri kirkot ja uskontunnustukset sanovat Jumalan samasta olemuksesta, niin se tuo esille Jeesus on iankaikkisesti ihminen opin ristiriidan:

joka on samaa olemusta kuin Isä evl.fi/ tutki uskoa/ kirjat /uskontunnustukset
  
Parin vuosisadan käsitteellisen väännön jälkeen päädyttiin siihen, että jumaluudessa on yksi olemus mutta useampi persoona – Isä ja Poika, ja sitten vielä Pyhä Henki. Pyhä Kolminaisuus.

Tämä selittää siis sen, miten Jeesus voi olla sekä Jumalan Poika että Jumala. Persoonansa puolesta ”Poika”, luontonsa puolesta Jumala, samaa olemusta kuin Isä. hapatusta.net/ 2019/12/16/ kuka on jeesus kristus dogmihistoriallinen johdatus seimen lapsen salaisuuteen
  
Toisessa uskonkappaleessa kerrotaan Jeesuksesta Kristuksesta, jumalihmisestä joka on samaa olemusta kuin Isä ja tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi.
  
Oppimme mukaan Kristus on sekä tosi Jumala että tosi ihminen.
  
Isä Jumala ei kuitenkaan ole Jeesuksen tavoin ihmismies. Hänellä ei siis ole sukupuolta sammalla tavoin kuin Jeesuksella. kotimaa.fi/ blogit /isa meidan vai onko han sittenkin aiti
  
Jumala on kolminaisuus. Hän on kolme yhdessä, jotka kaikki ovat samaa olemusta ja samanveroisia gotquestions.org/ Suomi/ Jumalan ominaispiirteet
  
Jeesuksen jumaluus on yhdenvertainen Jumalan kanssa. Jeesus on siis samaa olemusta kuin Jumala. Jae 18: Ainoa Poika, joka itse on Jumala. Jeesus on siis Jumala. sastamalanseurakunta.fi/ tutki uskoa/ apostolinen uskontunnustus luentosarja/4. luku jeesus jumalan poika
  
Kaikki kirkon opetus perustuu Kristukseen, joka on Jumala ja ihminen, samaa olemusta Isän kanssa; tosi Jumala, joka syntyi ihmiseksi. Asian ydin on siinä, että Jumala todella tuli ihmiseksi, lihaksi. ortlappi.fi/ palsta /oikea kristus

Kristus on tosi Jumala, koska hän on samaa olemusta (lat. essentia) kuin Isä evl.fi/ sanasto/ / glossary/ word/ Kristus

Edellä olevat kirkkojen ja uskontunnustusten opetukset ovat siinä kohdissa Raamatun opetuksen mukaisia, missä sanotaan Jumalan (Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen) olevan samaa Jumaluuden olemusta. Raamatun sanan mukainen opetus Jumaluuden samasta olemuksesta kumoaa Jeesuksen iankaikkisen ihmisyyden. Miten Jumala voi olla iankaikkisesti Isässä ja Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä samaa olemusta, jos Jeesus on Iankaikkinen Jumala-ihminen ja Isä on Iankaikkinen Jumala ja Pyhä Henki on Iankaikkinen Jumala. Huomaatko tässä mitään ristiriitaa? Käyn tätä seuraavaksi läpi ja samalla tuon esille miten Kol 2:9 tulisi ymmärtää Raamatun kokonaisopetuksen valossa. 

Kol 2:9 Sillä hänessä asuu Jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,  pitää ymmärtää siten, että Jeesuksessa asui Jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti Hänen ollessaan maan päällä, mutta Isän luona Jumalan taivaan kuningaskunnassa Hän ei voi olla enää ihminen, koska silloin Isä ja Jeesus eivät olisi enää samaa Jumaluuden olemusta, jos Jeesus olisi iankaikkinen Jumala-ihminen ja Isä olisi iankaikkinen Henki. Ihmisolemus erottaisi Heidän olemuksensa toisistaan, sillä jos Jeesus olisi iankaikkisesti Jumala-ihminen ja Isän Jumaluudessa ei ole ihmisyyttä, niin He eivät olisi enää samaa Jumaluuden olemusta, jos toisella olisi ihmisyys Jumaluudessa, mutta toisella ei ole. Koska oppi Jeesuksen iankaikkisesta ihmisyydestä on järkeisoppi, niin siksi se ajautuu edellä mainittuun ristiriitaan, sillä Jumalan sama olemus ei voi olla yhtä aikaa totta, jos toinen on iankaikkinen Henki ja Jumala ja toinen on iankaikkinen Henki ja Jumala-ihminen.

Jos Jeesus olisi jäänyt iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi, niin silloin Jumaluudessa olisi tapahtunut olemuksen muutos, eikä Jumala olisi enää samaa olemusta iankaikkisena Henkenä, iankaikkisena Jumalana, koska Jumala (Jeesus) olisi muuttunut iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi, mutta Isän ja Pyhän Hengen olemus on iankaikkinen Henki, iankaikkinen Jumala ilman minkäänlaista ihmisyyttä. Oppi Jeesuksen iankaikkisesta ihmisyydestä ei voi olla totta, koska Jumalan olemuksen tulee olla iankaikkisesti sama ja se on silloin sitä kun Jeesus palaa Isänsä luokse Jumalana ilman ihmisyyttä.

Messias Jeesus tuli vähäksi aikaa ihmiseksi, eli Jumaluuden olemuksessa on tapahtunut vähäksi aikaa olemuksen muutos kun Jumala tuli ihmiseksi, mutta se oli tilapäistä, vain vähäksi ajaksi, jonka jälkeen Jeesus palaa takaisin Jumaluuteen ilman ihmisyyttä. Jumala pysyy samana ollen samaa olemusta, eikä muutu, ei muutu iankaikkisesti olemukseltaan, ei tahdoltaan, eikä Jumaluudessaan.
  
Jeesuksella oli Jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti ihmisenä ollessaan, Jeesuksella on ja oli Jumaluuden koko täyteys ennen ihmiseksi tulemistaan sekä mennessään Isänsä luokse Jumaluudessa ilman ihmisyyttä. Minä uskon, että Jumala on yksi ja kolmiyhteinen eri Persoonissa, Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä ja siten samaa Jumaluuden olemusta. Sanoja samaa olemusta ei löydy Raamatusta, mutta se voidaan nähdä siinä, että Jumala on iankaikkinen Henki, joka tarkoittaa sitä, että Isä, Jeesus ja Pyhä Henki ovat samaa Jumaluuden olemusta. 

Athanasiuksen uskontunnustuksessa 400-luvulta sanotaan muun muassa seuraavasti: Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin Isä, ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin Isä. ... Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, ....

Athanasiuksen uskontunnustuksen yllä oleva kohta tuo esille sen, että oppi, joka ei perustu Raamatun totuuteen ajautuu itsensä kanssa ristiriitaan. Katolinen-. ortodoksinen- luterilainen kirkko ja myös monet vapaiden suuntien edustajat opettavat ja sanovat, että kun Jeesus vaelsi ihmisenä maan päällä, niin ihmisyyden puolesta Jeesus oli vähäarvoisempi kuin Isä, mutta taivaassa He ovat yhtä suuria. Kuitenkin he opettavat, että Jeesus on Jumalanakin iankaikkisesti ihminen taivaassa. Kun kerran heidän oppinsa mukaan Jeesuksen ihmisyys tekee Jeesuksesta vähäarvoisemman kuin Isä, niin miten He voivat olla yhtä suuria taivaassa jos Jeesus on jäänyt iankaikkisesti ihmiseksi? Huomaatko tämän ristiriidan tässä opetuksessa? Jos uskot Raamatun sanan totuutta, niin silloin sinulla ei ole tuon yllä olevan kaltaista ristiriitaa.

Voiko Jumalasta käyttää sanaa Persoona? Katsotaan tätä seuraavaksi:

1 Moos 3:8 Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen (panim) edestä paratiisin puiden sekaan.

Ps 68:8 niin maa vapisi ja taivaat tiukkuivat Jumalan kasvojen (panim) edessä, Siinai vapisi Jumalan, Israelin Jumalan, kasvojen (panim) edessä.

VT:n hebr. käyttää sanaa panim, joka tarkoittaa kasvot, läsnäolo sekä persoona. Raamattu puhuu siis myös Jumalasta läsnä olevana Persoonana, ja iankaikkisena Henkenä, jossa on persoonallisuus ja joka on läsnäoleva.

Hebr 9:24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen (prosopon) eteen meidän hyväksemme.

UT puhuu Jumalan kasvoista käyttäen kreik. sanaa prosopon, joka tarkoittaa kasvoja, persoonaa, läsnäoloa.

Jumala on läsnäoleva, koska Hän on Minä olen, jossa on iankaikkinen elämä. Jumala on Henki, iankaikkinen Henki, joka on elävä ja jossa on elämä. Tässä suhteessa rinnastus Jumalaan Persoonana ei ole väärä, koska Jumala on elävä ja läsnäoleva Persoona, jossa on ja joka on iankaikkinen elämä.

Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus ja kirkkauteen ottaminen

Joh 20:
16 Jeesus sanoi hänelle: "Maria!" Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: "Rabbuuni!" se on: opettaja.
17 Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".
18 Maria Magdaleena meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran ja että Herra oli hänelle näin sanonut.
19 ¶ Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"
................................
25 Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle: "Me näimme Herran". Mutta hän sanoi heille: "Ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko".
26 ¶ Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!"
27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen".
28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"

Jotkut opettavat, että koska Jeesus ilmestyi kuolemansa jälkeen opetuslapsilleen näyttäen naulojen jälkiä Hänen käsissään, sanoen ettei hengellä ole lihaa eikä luita, niin se todistaa, että Jeesus jäi iankaikkisesti ihmiseksi.

Kun tutkimme tarkasti esimerkiksi Luukkaan evankeliumista tapahtumia, jotka tapahtuivat Jeesuksen kuolleista nousemisen jälkeen, niin näemme, että Jeesus sanoi opetuslapsilleen ettei hengellä ole lihaa eikä luita ennen kuin Hänet otettiin taivaaseen Isänsä luokse. Jeesus ei ollut tässä hetkessä vielä palannut takaisin Isän luokse taivaaseen siihen kirkkauteen kuin mikä Hänellä oli Isänsä luona ennen kuin maailma olikaan.

Kun Jeesus ilmestyi Tuomakselle myöhemmin, niin Jeesus oli jo noussut Isänsä luokse taivaaseen. Joku voi tässä kohden ajatella, että koska Jeesus näytti Tuomaalle kätensä (naulan jäljet), niin se todistaa, että Jeesus on iankaikkisesti ihminen. Asia ei ole kuitenkaan niin, koska Raamattu ei voi ajautua itsensä kanssa ristiriitaan, sillä edellä on tullut esille selkeästi kuinka Jeesus oli tehty vain vähäksi aikaa ihmiseksi, mutta palasi takaisin Isänsä luokse kirkkauteen, mikä Hänellä oli ennen kuin maailma olikaan.

Luuk 24:
13 ¶ Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus nimiseen kylään, joka on kuudenkymmenen vakomitan päässä Jerusalemista.
14 Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut.
15 Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa.
16 Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä.
.........
30 Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille.
31 Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet. Ja hän katosi heidän näkyvistään.

Kun Jeesus ilmestyi Tuomaalle naulojen jäljet käsissään, niin se tapahtui siksi, että Tuomas uskoisi Jeesuksen olevan ylösnoussut ja Herra sekä Jumala. Tämä ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi jäänyt iankaikkisesti ihmiseksi, sillä Jeesus ilmestyi kuolemansa jälkeen myös sellaisessa ihmisen hahmossa etteivät opetuslapset heti tunnistaneet Jeesusta. Opetuslapset tiesivät miltä Jeesus näytti ihmisenä, koska he olivat nähneet Hänet ja vaeltaneet Hänen kanssaan, mutta eivät kuitenkaan heti tunnistaneet Jeesusta siinä ihmishahmossa, jossa Hän esiintyi heille Emmauksen tiellä. Toisin sanoen, Jeesus on Jumala ja Hän voi ottaa minkälaisen ihmishahmon tahansa halutessaan ilmestyä opetuslapsilleen, mutta se ei tee Hänestä iankaikkista ihmistä, koska Hän tuli vain vähäksi ajaksi ihmiseksi, kuollen meidän puolestamme ja sitten Hän palasi Isänsä luokse siihen kirkkauteen mikä Hänellä oli ennen kuin maailma olikaan. Ennen kuin maailma olikaan, niin Jeesus oli silloin iankaikkinen Jumala ilman ihmisyyttä ja tähän Hän palasi takaisin, niin kuin Raamattukin sen opettaa.

Mitä siitä seuraa jos opetamme ja uskomme Jeesuksen jääneen iankaikkisesti ihmiseksi? Kuten voimme Raamatusta nähdä ja ymmärtää, niin Jeesus palasi takaisin Isänsä luokse siihen kirkkauteen mikä Hänellä oli ennen kuin maailma olikaan. Jos uskomme ja opetamme Jeesuksen (Jumalan) jääneen iankaikkisesti ihmiseksi, niin silloin alennamme Jeesuksen Jumaluutta, koska Hän tuli vain vähäksi aikaa ihmiseksi ja on nyt ja iankaikkisesti iankaikkinen Jumala, ei iankaikkinen Jumala-ihminen.

Herra Jeesus (Jumala) tuli ihmiseksi, koska Hän ollen tosi Jumala ja tosi ihminen sovitti syntimme ihmisenä ruumiillisesti ristillä. Kiitos Herralle, sillä Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta me saamme Jumalan armosta pelastuksen lahjan, kun olemme tehneet parannuksen ja uskoneet evankeliumin Herrasta Jeesuksesta.

Apt 2:
29 Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä.
30 Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen,
31 niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.
32 Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.

Raamattu opettaa Jeesuksen nousseen kuolleista ruumiillisesti, koska Jeesuksen ruumiin ei pitänyt nähdä (kokea) katoavaisuutta. Se ettei Jeesuksen ruumiin pitänyt nähdä katoavaisuutta ei tarkoita sitä, että Jeesus jäi iankaikkisesti ihmiseksi, vaan sitä, että Jeesuksen ruumis ei jäänyt kuolemaan, eikä siten tällä tavalla nähnyt kuolemaa. Koska Jeesuksen ruumiin ei pitänyt jäädä kuolemaan, niin siksi Jeesus nousi kuolleista ruumiillisesti, kirkastetussa ruumiissa. Raamattu ei kuitenkaan sano ja opeta, että Jeesus olisi jäänyt iankaikkisesti kirkastettuun ihmisruumiiseen.

Jos alat ajattelemaan järjellisesti, että minne se Jeesuksen kirkkauden ruumis on hävinnyt, jos Hän ei noussut siinä ylös Isän luokse, vaan meni Isänsä luokse Jumalana ilman ihmisyyttä, niin ajaudut järjen umpikujaan. Raamatussa on paljon ihmisjärjelle selittämättömiä asioita, joita emme kykene ymmärtämään järjellä, mutta voimme silti uskoa Raamatun ilmoitukseen. Eräs tällainen on se miten Jumala on luonut taivaat ja maan ja kaikki mitä maassa on. Tätä et voi järjellä ymmärtää ja kertoa yksityiskohtaisen tarkasti miten luominen tapahtui kaiken kaikkiaan käytännössä, sinun on vain uskottava se.

Raamatun Jumalaa, joka on yksi ja kolmiyhteinen eri Persoonissa Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä on sellainen asia, jota ihmisjärki ei kykene täysin ymmärtämään, mutta se tulee kuitenkin uskoa todeksi. Raamatussa on monia muitakin asioita mitä järkemme ei voi ymmärtää, mutta ne on vain lapsenmielisesti uskottava. Jos lähdet tässä jäikö Jeesus iankaikkisesti ihmiseksi järkeilemään, etkä usko Raamatun opetusta, niin et voi koskaan ymmärtää sitä mitä Raamattu opettaa tästä aiheesta, koska olet jäänyt järkesi vangiksi, joka estää sinua uskomasta ja näkemästä totuutta.

Kuten edellä kävi ilmi, niin Jeesus sanoi ruumiillisen ylösnousemuksensa jälkeen (Joh 20:17) ettei Hän ollut vielä mennyt ylös (Jumalan taivaaseen) Isänsä luokse. Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen neljänkymmenen päivän ajan ennen kuin Isä otti Hänet ylös kirkkauteen:

Apt 1:3 ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta.

Kun nämä neljäkymmentä päivää olivat kuluneet, niin silloin Isä otti Jeesuksen ylös kirkkauteen:

Mark 16:19 Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.

1 Tim 3:16 Tunnustetusti suuri on jumalanpelon salaisuus: Jumala on ilmestynyt lihassa (θεος εφανερωθη εν σαρκι), vanhurskaaksi julistettu Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanoiden keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. STLK 2017

Joh 17:
4 Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.
5 Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

Kun opetuslapset näkivät Jeesuksen kuolemansa jälkeen kirkastetussa ruumiissa, niin Häntä ei oltu otettu vielä ylös kirkkauteen Isänsä luokse. Kun ne neljäkymmentä päivää olivat kuluneet jolloin Jeesus ilmestyi ylösnousemuksen ruumiissaan, niin sen jälkeen Isä otti Jeesuksen ylös kirkkauteen.

Kun Jeesus palasi takaisin Isänsä luokse, niin Hän meni sinne siinä kirkkaudessa missä Hän oli ennen kuin maailma olikaan, jolloin Jeesuksella ei ollut ihmisyyttä, ei ihmisruumista, eikä kirkastettua ihmisruumista. Herra Jeesus ei mennyt Isän luokse kirkastetussa ihmisruumiissa, koska ennen kuin maailma olikaan, niin Jeesuksella ollut kirkkaus oli Jumaluuden kirkkautta ilman minkäänlaista ihmisyyttä.  Kun Jeesus palasi takaisin Isänsä luokse, niin Hän palasi sinne siihen tilaan missä Hän oli ennen kuin maailma olikaan, jolloin Hän oli Jumala, iankaikkinen Henki ilman minkäänlaista ihmisyyttä.

Fil 3:
20 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,
21 joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

Kuten olemme Raamatusta nähneet, niin Jeesus nousi kuolleista ja ilmestyi kirkastetussa ruumiissa opetuslapsilleen 40 päivän ajan, jonka jälkeen Jeesus otettiin ylös siihen samaan kirkkauteen, mikä Hänellä oli Isänsä luona ennen maailman luomista. Jeesuksella ei ollut kirkastettua ihmisruumiista ennen kuin maailma olikaan, koska Jeesus oli Isänsä luona Jumalana Jumaluuden kirkkaudessaan ennen kuin maailma olikaan. Koska Jeesuksen tuli palata saman kirkkauteen kuin mikä Hänellä oli ennen kuin maailma olikaan, niin siksi Jeesuksen kirkastettu ihmisruumis ei voi olla sitä kirkkautta missä Hän meni Isänsä luokse, koska Jeesus oli Isänsä luona ennen kuin maailma olikaan ilman minkäänlaista ihmisyyttä. Raamatun opetuksen mukaan Jeesuksella ei ole enää Isänsä luona ihmisruumista, ei kirkastettua ihmisruumista, eikä minkäänlaista ihmisyyttä, koska Jeesus on iankaikkinen Henki, iankaikkinen Jumala.

Kun Raamattu opettaa, että Jeesus muuttaa meidän alennustilamme (kuoleman ruumiin) kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, niin se tarkoittaa sitä, että me saamme samanlaisen kirkastetun ruumiin kuin mikä Jeesuksella oli kun Hän ilmestyi opetuslapsilleen 40 päivän ajan ennen kuin Hänet otettiin ylös Jumalan kirkkauteen ilman ihmisyyttä. Fil 3:21 ei opeta ja sano, että Jeesus on ja jäi iankaikkiseksi Jumala-ihmiseksi. Fil 3:21 pitää ymmärtää sillä tavalla, että kun Jeesus tulee (toinen tulemus), niin Hän muuttaa meidän alennustilamme sen ruumiinsa kirkkautensa kaltaiseksi mikä Hänellä oli 40 päivän aikana kuolleista nousemisen jälkeen. Koska Raamattu ei voi mennä itsensä kanssa ristiriitaan ja Jeesus menee Isänsä luokse siihen kirkkauteen mikä Hänellä oli ennen maailman luomista, jossa Jeesus oli ilman minkäänlaista ihmisyyttä, niin silloin ei Fil 3:21 voi opettaa, eikä opeta Jeesuksen jääneen iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi, koska ennen maailman luomista Jeesus oli Jumalana Jumaluuden kirkkaudessa ilman minkäänlaista ihmisyyttä.

 

 

Petri Paavola 29.11.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker