Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesus ei sanonut eunukkien olevan transsukupuolisia ihmisiä

Raamattu opettaa kuinka lopunajassa Herran Jeesuksen toisen tulemuksen läheisyydessä ihmiskunta eksyy täyteen laittomuuteen ja uskovien keskuudessa vaikuttaa luopumus, jossa monet uskovat luopuvat rakkaudesta totuuteen. Laittomuus ja uskovien luopumus näkyy jo nyt tässä ajassa monella tavalla, mutta tässä kirjoituksessa keskityn sellaiseen väärään opetukseen, joka sanoo Raamatun ja Jeesuksen hyväksyvän transsukupuolisuuden. Tietenkin, kirjoitan myös siitä mikä on Raamatun sanan totuus.

Ihmisjärkeen perustuva korkeakirkollinen teologia on jo täysin mukautunut laittomuuden hengen valtaan ja hyväksynyt transsukupuolisuuden. Luopumuksen edetessä uskovien keskuudessa on todella tärkeätä oikoa vääriä käsityksiä ja opetuksia. Jos emme tätä tee, niin varsinkin uusi uskoon tuleva sukupuoli on suuressa vaarassa ajautua eksytyksen kavaliin pauloihin. Monille uskoville kirkollinen perinne ja ihmisjärjen ohjaama teologia on suuri uskon auktoriteetti ja uudet uskoontulleet ihmiset ovat todellakin vaarassa eksyä pois totuudesta, jos me olemme hiljaa emmekä kerro sitä mikä on totuus. Kehotan jokaista uskovaa ihmistä tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Ps. käsittelen kirjoituksessani myös ihmisen seksuaalisuutta ja jos tämä aihe voi aikaansaada sinulle seksuaalisia kiusauksia, niin sinun on parasta olla lukematta kirjoitustani.

 

Sisällys:
Maallisen median väite: Jeesus hyväksyi transsukupuolisuuden
Eunukki sana alkutekstin valossa
Sukupuolinen seksuaalisuus on tärkeä osa avioliittoa
Korkeakirkollinen teologia ja seksuaalivähemmistöt
Loppusanat

 

Maallisen median väite: Jeesus hyväksyi transsukupuolisuuden

Huffpost julkaisi (31.8.2017) Mark Olmstedin artikkelin: When Jesus Agreed With Lady Gaga: What The Bible Says About Transgender Persons (Kun Jeesus oli samaa mieltä lady Gagan kanssa: Mitä Raamattu sanoo transsukupuolisista ihmistä). Mark Olmsted kirjoitti artikkelissaan Jeesuksen sanoista Matt:19:12 jakeessa, jossa Hän puhui eunukeista.

Mark kirjoitti kuinka hän oli tutkinut alkutekstin kreikkaa ja sanaa eunukhoi. Mark sanoi tutkimustensa tuloksena, että sana eunukki tarkoitti paljon enemmän kuin vain miestä, jonka kivekset oli poistettu. Markin mukaan Matteus 19:12 sanoo eunukkien jakaantuneen kolmeen ryhmään: syntynyt eunukiksi, ihmiset ovat tehneet eunukiksi tai oma valinta tulla eunukiksi. Mark sanoi tarkoittaen Jeesusta, että Hän aivan varmasti viittasi biologisesti interseksuaaleihin (henkilöllä on syntyessään miehen ja naisen fyysisiä ominaisuuksia). Mark tuo artikkelissaan esille kuinka Jeesus olisi ollut samaa mieltä lady Gagan kanssa, joka avoimesti liputtaa transsukupuolisuutta. Mark Olmstedin artikkelin väite, että Jeesus olisi hyväksynyt transsukupuolisuuden on valhe.

Mark Olmsted on homoseksuaali. Olen seurannut vuodesta 1995 asti homoseksuaalisuuden hyväksymisen kehittymistä yhteiskunnissa ja kuinka jotkut ns. kristilliset yhteisöt ovat mukautuneet tähän muutokseen hyväksyen homoseksuaalisuuden. Eräs asia on tärkeä ottaa esille, joka on sellainen missä homoseksuaalit ovat tutkineet ja tulkinneet Raamattua aivan uudella tavalla, jonka seurauksena he ovat sanoneet, että Raamattu hyväksyy homouden, transsukupuolisuuden jne. Samoin nykytiede on hylännyt aikaisemmat tutkimuksensa ja löydöksensä ja nykyään heidän uusi tulkinta puoltaa homoseksuaalisuutta sekä transsukupuolisuutta jne. Jotkut uskovat ihmiset ovat eksyneet kannattamaan homoseksuaalisuutta ja transsukupuolisuutta näiden uusien "tutkimusten" ja "löydösten" takia. Näiden valheeseen perustuvien uusien löytöjen ja tulkintojen takana on joidenkin homoseksuaalien ja tieteen väärä ja valheellinen tulkinta homoseksuaalisuudesta ja transsukupuolisuudesta.

Minulla ei ole mitään homoseksuaaleja vastaan, sillä he ovat Jumalan luomia ihmisiä, mutta eivät ole syntyneet homoseksuaaleiksi, koska Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaalisuus on syntiä niin vanhassa kuin Uudessa Liitossa. Minua on puhutellut suuresti se kuinka joku uskova voi eksyä pois totuudesta homoseksuaalisuuden suhteen ja vielä sen takia, että jotkut homoseksuaalit ovat olleet vaikuttamassa sitä, sanoessaan että Raamattu ei pidä homoutta syntinä. Kärjistän asiaa hiukan siksi, että tämän asian petoksen suuruusluokka voitaisiin ymmärtää. Jos varas pyrkisi oikeuttamaan varkautensa sanomalla ettei varkaus ole synti, vaan köyhän ihmisen ainoa mahdollisuus tasa-arvoiseen elämään muiden kanssa. Jos joku ihminen hyväksyisi varkauden tämän varkaan lausunnon takia, niin hän olisi varkaan petoksen uhri. On todellista surullista kun synnin petos kykenee eksyttämään uskovia tässä laittomuuden ja luopumuksen ajassa, joka tapahtuu sen tähden kun he eivät rakasta Herraa Jeesusta totuudessa.

Eunukki sana alkutekstin valossa

Vanhan testamentin hepreankielessä saris tarkoittaa eunukkia. Hepreankielen sana saris tarkoittaa kuohittua, hoviherraa, virkailijaa, upseeria (armeijan). Arameankielessä mahaymane sana tarkoittaa eunukkia. Arameankielen sana mahaymane tarkoittaa uskollista, luotettavaa, luotettavaa virkailijaa. Uudessa Testamentissa kreikankielen sana eunukhos tarkoittaa eunukkia. Kreikankielen sana eunukhos tarkoittaa sanakirjojen mukaan vuoteenvartija, kuohilas, eunukki, kamariherra.

Mesopotamian alueen maissa oli sellainen tapa, että orjille ja sotavangeille suoritettiin kastraatio. Kuninkaan hovin haaremin vartijoille suoritettiin kastraatio. Eunukki sanan eräs merkitys on sellainen missä miehelle on suoritettu kastraatio, niin että hän kyvytön jatkamaan sukua sekä oli monissa tapauksissa impotentti (yhdyntäkyvytön mies).

Raamatussa sana eunukki ei kuitenkaan aina tarkoita miestä, joka on seksuaalisesti yhdyntäkyvytön, vaan tarkoittaa myös armeijan upseereita tai korkea-arvoista virkailijaa.

1 Moos 39:
1 Ja Joosef vietiin Egyptiin, ja Potifar, egyptiläinen mies, joka oli faraon hoviherra (saris) ja henkivartijain päämies, osti hänet ismaelilaisilta, jotka olivat hänet sinne tuoneet.
2 Mutta Herra oli Joosefin kanssa, niin että hän menestyi kaikessa, ja hän oleskeli isäntänsä, egyptiläisen, talossa.
3 Ja hänen isäntänsä näki, että Herra oli hänen kanssaan ja että Herra antoi kaiken, mitä hän teki, menestyä hänen käsissään.
4 Niin Joosef saavutti hänen suosionsa ja sai palvella häntä. Ja hän asetti hänet talonsa hoitajaksi ja uskoi hänen haltuunsa kaikki, mitä hänellä oli.
5 Ja siitä ajasta lähtien, kun hän oli uskonut hänen hoitoonsa talonsa ja kaiken, mitä hänellä oli, Herra siunasi egyptiläisen taloa Joosefin tähden, ja Herran siunaus oli kaikessa, mitä hänellä oli kotona ja kedolla.
6 Niin hän jätti Joosefin haltuun kaikki, mitä hänellä oli, eikä hän itse välittänyt mistään, paitsi ruuasta, jota hän söi.
7 ¶ Mutta Joosefilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Ja tapahtui jonkun ajan kuluttua, että hänen isäntänsä puoliso iski silmänsä Joosefiin ja sanoi: "Makaa minun kanssani".
8 Mutta hän kieltäytyi ja sanoi isäntänsä puolisolle: "Katso, isäntäni ei itse välitä mistään, mitä talossa on, vaan on uskonut minun haltuuni kaikki, mitä hänellä on.
9 Hänellä ei ole tässä talossa enemmän valtaa kuin minulla, eikä hän ole kieltänyt minulta mitään, paitsi sinut, koska olet hänen puolisonsa. Kuinka minä siis tekisin niin suuren pahanteon ja rikkoisin Jumalaa vastaan!"

Potifar oli Faaraon hoviherra (saris) ja henkivartijain päämies. Potifar oli Faaraon korkea-arvoinen virkamies. Raamattu kertoo kuinka Potifarilla oli vaimo, ja että Potifar uskoi kaiken talossaan olevan Joosefin haltuun paitsi oman vaimonsa. Tämän Raamatun kohdan kautta näemme, että eunukki sana ei tarkoita aina yhdyntäkyvytöntä kuohittua miestä, vaan tarkoittaa myös korkea-arvoista virkamiestä, jolla on vaimo.

5 Moos 23:1 ¶ "Älköön kukaan, joka on kuohittu musertamalla tai leikkaamalla, pääskö Herran seurakuntaan.

5 Moos 23:1 jakeessa ei ole alkutekstissä eunukki sanaa, mutta asia- ja tekstiyhteys kertoo meille sen, että musertamalla tai leikkaamalla kuohittu tarkoittaa eunukkia. Raamatun aikana miehen sukupuolinen kyvykkyys (tehtiin eunukiksi) poistettiin murskaamalla tai leikkaamalla kivekset, tai joissakin tapauksissa myös miehen sukuelin poistettiin. 5 Moos 23:1 kohta tuo esille sen ettei Jumala hyväksynyt kastraatiota, ei sellaista kastraatiota, jossa ihminen vapaaehtoisesti hyväksyy kastraation tai jossa ihmiselle tehdään väkivalloin kastraatio vastoin hänen omaa tahtoaan. Tämän syyn tähden Raamatun aikana juutalaisten keskuudessa kastraatio oli todella harvinaista.

Jes 56:
3 ¶ Älköön sanoko muukalainen, joka on liittynyt Herraan: "Herra erottaa minut peräti kansastansa," älköönkä kuohittu (saris) sanoko: "Minä olen kuiva puu".
4 Sillä näin sanoo Herra: Kuohituille (saris), jotka pitävät minun sapattini ja valitsevat sen, mikä minulle otollista on, ja pysyvät minun liitossani,
5 heille minä annan huoneessani ja muurieni sisällä muistomerkin ja nimen, joka on poikia ja tyttäriä parempi; minä annan heille iankaikkisen nimen, joka ei häviä.
6 Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani,
7 ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.

Jesaja 56:3,4 jakeissa Jumala hyväksyy eunukin seurakuntaansa, ja silloin jos tämä Raamatun kohta puhuu eunukeista, jotka ovat läpikäyneet kastraation, niin he ovat sellaisia, joille se on tehty vastoin omaa tahtoaan. Silloin hän on syytön kastraatioon ja jos hän haluaa uskoa Raamatun Jumalaan, niin Herra hyväksyy hänet seurakuntaansa. Jumalan armo hyväksyy synnin kaltoin kohteleman ihmisen, joka katuu omia syntejään ja haluaa uskoa Raamatun Jumalaan, mutta Jumalan armo ei hyväksy syntiä, ei synnin valintaa, eikä katumatonta sydäntä.

Matt 19:
3 ¶ Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"
4 Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ‘loi heidät mieheksi ja naiseksi’
5 ja sanoi: ‘Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’?
6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
7 He sanoivat hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?"
8 Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut.
9 Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin."
10 Opetuslapset sanoivat hänelle: "Jos miehen on näin laita vaimoonsa nähden, niin ei ole hyvä naida".
11 Mutta hän sanoi heille: "Ei tämä sana kaikkiin sovellu, vaan ainoastaan niihin, joille se on suotu.
12 Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia (eunukhos), ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi (eunukhos), ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi (eunukhos). Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon."

Ruut 4:13 Niin Booas otti Ruutin, ja tämä tuli hänen vaimokseen. Ja hän yhtyi häneen; ja Herra antoi hänen tulla raskaaksi, ja hän synnytti pojan.

Jotkut jumalattomat ihmiset väittävät, että eunukhos tarkoittaisi Matt 19:12 jakeessa homoseksuaaleja tai transsukupuolisia, tai molempia. Valitettavasti myös jotkut uskovat ihmiset ovat eksyneet uskomaan ja luulemaan, että Matt 19:12 tarkoittaisi homoseksuaaleja tai transsukupuolisia. Jotkut ovat sanoneet, että Matt 19:12 voisi tarkoittaa hermafrodiitteja, eli interseksuaaleja, joilla on syntyessään sekä miehen että naisen fyysisiä ominaisuuksia.

Kun tutkimme Matt 19:12 jakeen asia- ja tekstiyhteydessään, niin saamme selville sen keitä nämä eunukit olivat. Matt 19:3-12 jaejakso alkaa sitä kun fariseukset kysyivät Jeesukselta onko miehellä lupa hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Jeesus vastasi sanoen, ettekö ole lukeneet kuinka Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja vaimoksi, ja sen tähden mies luopukoon vanhemmistaan ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yksi liha. Tässä Herra Jeesus opetti kuinka Jumala on luonut kaksi sukupuolta: miehen ja naisen, ja miehestä ja naisesta tulee avioliiton kautta yksi liha. Jumala sääti seksuaalisen käyttäytymisen miehen ja naisen välille avioliittoon. Jeesus sanoi, että sen minkä Jumala on yhdistänyt, niin sitä ihminen ei saa erottaa. Herra Jeesus puhui myös aviorikoksen huoruudesta.

Kyseessä oli miehen ja naisen välinen avioliitto ja Jeesuksen opetus ettei miehellä (pätee myös päinvastoin vaimoon) ole oikeutta hylätä vaimoaan muuta kuin jos vaimo on tehnyt aviorikoksen miestään vastaan. Kun opetuslapset kuulivat Jeesuksen opetuksen, niin he sanoivat, jos miehen on näin laita vaimoonsa nähden, niin ei ole hyvä naida (avioitua).

Tähän Jeesus sanoi ettei tämä sana sovellu kaikkiin, vaan ainoastaan niille, joille se on suotu. Toisin sanoen Jeesus sanoi etteivät kaikki miehet ole soveliaita avioliittoon. Koska kyse oli avioliittoon soveltumattomuudesta, niin kyseessä oli sellaiset miehet, joilla ei ollut mahdollisuutta harjoittaa sukupuolista yhdyntää. Raamatun sanan opetuksen mukaan seksuaalinen kanssakäyminen on tärkeä osa avioliittoa, ei sen keskipiste, mutta sillä on tärkeä osa avioliitossa. Käyn tätä läpi lisää vielä myöhemmin.

Herra Jeesus sanoi, että on sellaisia miehiä, jotka ovat syntymästään saakka eunukkeja (avioliittoon kelpaamattomia). On ihmisiä, jotka toinen ihminen on tehnyt eunukiksi (avioliittoon kelpaamattomaksi) ja sitten on sellaisia ihmisiä, jotka ovat itsensä tehneet eunukeiksi Jumalan valtakunnan tähden, eli avioliittoon kelpaamattomiksi.

On hyvä muistaa, että 5 Moos 23:1 opetti ettei miehelle saanut tehdä väkisin kastraatiota, eikä mies saanut vapaaehtoisesti suostua kastraatioon. Kun otamme tämän huomioon koskien Matt 19:12 jaetta, niin ymmärrämme, että ihminen, joka on tehnyt itsestään eunukin Jumalan valtakunnan tähden tarkoittaa henkistä selibaattia, ei fyysistä kastraatiota. Se joka on suostunut tekemään fyysisen kastraation ei ole kelvollinen Herran seurakuntaan. Sen tähden Jeesus ei tässä tarkoittanut fyysistä kastraatiota, vaan henkistä selibaattia, jossa mies pidättäytyy seksuaalisista tarpeistaan ja elää selibaatissa, koska on valinnut tämän osan Jumalan valtakunnan palvelemisen tähden. Toki tietenkin Jumalan valtakuntaa voi palvella myös avioliitosta käsin.

Syntymästään asti eunukki oli sellainen, joka on syntymästään asti ollut kyvytön sukupuolielämään, koska hänen sukupuolielimensä on syntymästään asti ollut toimintakyvyttömiä. Se, jonka ihmiset ovat tehneet eunukiksi tarkoittaa sellaista, jossa hänen sukupuolielimensä on tehty väkivalloin (joissakin tapauksessa jopa omasta tahdostaan) toimintakyvyttömiksi.

Matt 19:12 alkulähtökohta oli miehen ja naisen välinen avioliitto ja siinä yhdeksi lihaksi tuleminen, johon kuuluu sukupuolinen kanssakäyminen, suvun jatkaminen sekä Jumalan antamasta seksuaalisen lahjasta nauttiminen miehen ja naisen välillä. Tällä perusteella kun kyseessä oli avioliitto miehen ja naisen välillä sekä siihen kuuluva sukupuolinen yhteys, niin Matt 19:12 eunukit olivat sellaisia, joilla ei ollut mahdollisuutta harjoittaa sukupuolisuhdetta, koska heidän sukupuolielimensä eivät olleet toimintakunnossa. Poikkeuksena tähän sellainen eunukki, jolla oli ja on toimintakykyiset sukupuolielimet, mutta hän on Jumalan valtakunnan tähden tehnyt itsestään eunukin harjoittamalla henkistä selibaattia.

Matt 19:12 ei opeta, että eunukit olivat homoja tai transsukupuolisia henkilöitä, koska homous on syntiä Raamatun opetuksen mukaan ja siten Jeesus ei voisi opettaa, että joku tekisi itsestään homon Jumalan valtakunnan tähden. Transsukupuolinen henkilö on sellainen, joka kokee luonnollisen syntymässä saadun sukupuolen itselleen vieraaksi ja hän haluaa olla tai luulee olevansa eri sukupuolta kuin mikä on hänen luonnollinen sukupuolensa. Koska Jumala sanoo sanassaan, että Jumala on luonut miehen ja naisen, niin silloin kukaan mies tai nainen ei voi olla syntynyt väärään kehoon. Tämän tähden Jeesus ei voinut tarkoittaa transsukupuolisia eunukki sanalla, koska Jumalan sanan opetuksen perusteella transsukupuolisuus on syntiä ja kapinaa Jumalan luomistyötä vastaan.

En näe, enkä ymmärrä, että Matt 19:12 puhuisi interseksuaaleista, koska kaikki kolme eunukki ryhmää puhuvat selkeästi ihmisestä, joka on syntynyt mieheksi, mutta hänellä ei ole sukupuolielimet toimintakuntoisia, poikkeuksena henkisen selibaatin valitseminen Jumalan valtakunnan tähden.

Matt 19:12 puhuu ja opettaa siitä kuinka aviomiehen ja vaimon välillä avioliitossa seksuaalinen kanssakäyminen on todella tärkeätä ja kirjoitan siitä lisää myöhemmin.

Apt 8:27 Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra (eunukhos), mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan

Etiopian kungattaren Kandaken hoviherrasta Raamattu käyttää sanaa eunukhos, joten hän oli eunukki. Kuten on aikaisemmin käynyt ilmi, niin Raamatun eunukki sana ei aina tarkoita miestä, joka on impotentti, eli kyvytön harjoittamaan seksuaalista sukupuolielämää, vaan voi myös tarkoittaa esimerkiksi korkea-arvoista virkamiestä. Kandaken hoviherran tapauksessa asia- ja tekstiyhteys ei kerro sitä oliko hän impotentti vai ei, mutta kertoo sen että hän oli korkea-arvoinen virkamies. Kandaken hoviherran kohdalla on ihan turha spekuloida oliko hän impotentti vai ei, koska Raamattu ei kerro meille siitä mitään muuta, kuin että hän oli korkea-arvoinen virkamies kuningattaren hovissa.

Klassisen kreikankielen tutkimus paljastaa sen mitä sana eunukhos on tarkoittanut. Klassisen kreikankielen mukaan eunukhos sana tarkoittaa mieshenkilöä, jolla ei ole kykyä siittää lapsia, johtuen kastraatiosta, onnettomuudesta tai synnynnäisestä viasta (Xenophon, Cyropaedia). Eunukhos sanan toinen merkitys klassisessa kreikassa oli korkea-arvoinen mies virkailija (virkamies), joka saattoi olla kastroitu, mutta ei ollut aina, joka tapauksessa kastroitu. Klassinen kreikka ei sano, että eunukhos sana tarkoittaisi hermafrodiittia, androgyyniä, transsukupuolista tai homoseksuaalia.

Jotkut ihmiset tuovat esille sellaisen ajatuksen, että Kreikka-Rooma aikakausi 200-400 jKr. antaisi sanalle eunukhos sellaisia merkityksiä kuin sukupuolisia rajoja rikkova henkilö. Jos tällaisia dokumentteja on olemassa, niin ne ovat myöhäisempiä kuin klassisen kreikan ja Jeesuksen ajan merkitys sanalle eunukhos.

Silloin kun pyrimme määrittelemään ja ymmärtämään sen mitä Raamatussa esiintyvä sana tarkoittaa, niin se täytyy ymmärtää Raamatun tekstin valossa. Raamatun kontekstissa Matt 19:12 kohdassa näemme sen, että eunukhos sana tarkoitti miestä, joka on joko kastroitu, tai hänellä oli synnynnäinen vika, ettei hän kyennyt siittämään lapsia tai sitten hän on hyväksynyt henkisen selibaatin Jumalan valtakunnan tähden.

Koen, että on lyhyesti tuotava esille muutama asia. Jos aviopari ei jostakin syystä kykene saamaan jälkeläisiä, niin he ovat yhtä arvokkaita Jumalalle, kuin sellaiset avioparit, jotka saavat jälkeläisiä. Jos joku aviopari ei halua itselleen lapsia, niin he ovat Jumalalle yhtä arvokkaita kuin sellaiset avioparit, jotka haluavat itselleen jälkeläisiä. Tiedän, että on olemassa sellaisia uskovia aviopareja, jotka ovat antautuneet palvelemaan Herraa, sillä tavalla, että he eivät halua jälkeläisiä, vaan haluavat keskittyä palvelemaan Jumalaa ilman jälkeläisiä. Minusta tällainen ratkaisu on jokaisen oma ratkaisu, emmekä saa mennä heitä tuomitsemaan, sillä heidän ratkaisunsa ei ole syntiä, sillä he ovat tehneet ratkaisunsa sen tähden, että he haluavat palvella Jumalaa tällä tavalla, joka on minusta yhtä arvokasta kuin se, että haluaa palvella Jumalaa hankkimalla jälkeläisiä. Se tietenkin tulee muistaa, että lapset ovat Herran lahja, eikä kukaan voi pitää sitä automaationa, että hankkii lapsia, koska ne ovat lahjaa Jumalalta.

Sukupuolinen seksuaalisuus on tärkeä osa avioliittoa

1 Kor 7:
 ¶ Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä;
2 mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.
3 Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan.
4 Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa.
5 Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden.

1 Moos 3:16 Ja vaimolle hän sanoi: "Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva".

Snl 5:
15 ¶ Juo vettä omasta säiliöstäsi, sitä, mikä omasta kaivostasi juoksee.
16 Vuotaisivatko sinun lähteesi kadulle, toreille sinun vesiojasi!
17 Olkoot ne sinun omasi yksin, älkööt vierasten sinun ohessasi.
18 Olkoon sinun lähteesi siunattu, ja iloitse nuoruutesi vaimosta.
19 Armas peura, suloinen vuorikauris-hänen rintansa sinua aina riemulla ravitkoot, hurmautuos alati hänen rakkaudestaan.
20 Miksi, poikani, hurmautuisit irstaaseen naiseen ja syleilisit vieraan vaimon povea?

Herran Jeesuksen opetus avioliitosta ja yhdeksi lihaksi tulemisesta on todella tärkeä, koska Raamatun opetuksen mukaan sukupuolinen seksuaalinen kanssakäyminen on tärkeä osa avioliittoa. Raamattu ei sano, että seksuaalinen kanssakäyminen avioliitossa on avioliiton kaikkein tärkein asia tai avioelämän keskipiste, sillä avioliitto ei ole pelkkää seksuaalista kanssakäymistä, vaan myös toisen kunnioittamista ja rakastamista elämän kaikilla osa-alueilla.

Kun luemme Raamattua, niin huomaamme, että Raamattu pitää avioliitossa miehen ja vaimon seksuaalista kanssakäymistä erittäin tärkeänä. Synti on rikkonut kaiken sen mikä on Jumalan tahto. Jopa uskovien keskuudessa on suuria ongelmia avioliitossa seksuaalisuuden alueella.

Tässä ajassa varsinkin nuoremmilla ja myös vanhemmilla uskovilla, joilla ei ole avioparia on todella vaikeaa, koska tämä maailma työntää seksuaalisuutta ulos joka tuutista. Jumala auttakoon heitä kaikkia, sillä koen sydämessäni, että he tarvitsevat paljon armollisuutta,  ymmärrystä ja tukea heidän vaikeassa tilanteessaan.

Raamattu opettaa (1 Kor 7 luvussa), että haureuden syntien välttämiseksi olkoon miehellä oma vaimonsa ja naisella oma aviomiehensä. Tässä Raamatun kohdassa on kyseessä avioparin välinen seksuaalinen kanssakäyminen, joka viedään todella syvälliseen opetukseen seksuaalisesta kanssakäymisestä. Raamattu sanoo ettei vaimon ruumis ole hänen omassa, vaan hänen aviomiehensä vallassa; ja samoin aviomiehen ruumis ei ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. Raamattu opettaa ettei mies tai vaimo saa kontrolloida ja hallita avioparin seksielämää itsekkäästi. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi mies ei voi vaatia koko ajan seksuaalista kanssakäymistä vaimonsa kanssa, vaan tämä tulee sopia yhdessä toinen toisiaan kunnioittaen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vaimo ei saa kieltäytyä jatkuvasti seksuaalisesta kanssakäymisestä aviomiehensä kanssa, sillä tässäkin tulee sopia yhdessä toinen toistaan noudattaen. Toki nämä esimerkit pätevät myös toisinpäin, jos vaimo vaatii mieheltä koko ajan seksuaalista kanssakäymistä tai jos mies ei suostu kuin harvoin seksuaaliseen kanssakäymiseen vaimonsa kanssa.

Silloin kun noudatamme Raamatun ohjetta seksuaalisen kanssakäymisen alueella, niin se avioliiton osapuoli, joka ei halua niin usein seksuaalista kanssakäymistä puolisonsa kanssa, kun puoliso haluaisi useammin, niin haluttoman puolison on tultava vastaan ja suostuttava useammin kuin hän itse tahtoisi, koska hänen ruumiinsa ei ole hänen vallassa, vaan puolisonsa vallassa. Se avioliiton osapuoli, joka haluaa enemmän ja useammin seksuaalista kanssakäymistä kuin hänen puolisonsa, niin useammin seksuaalista kanssakäymistä haluavan osapuolen on tultava vastaan ja suostuttava seksuaaliseen kanssakäymiseen ei niin usein kuin hän itse haluaa, koska hänen ruumiinsa ei ole hänen itsensä vallassa, vaan puolisonsa vallassa. Jos ja kun toimitaan tällä tavalla, niin molempien on tultava vastaan ja siten seksuaalisuuden alueen väärinkäyttämistä ei tapahdu, kun molemmat tulevat vastaan eivätkä pyri itsekkäästi pakottamaan toista joko olemaan melkein ilman seksuaalista kanssakäymistä, eikä pyri pakolla olemaan jatkuvasti seksuaalisessa kanssakäymisessä vastoin toisen halua ja tahtoa.

Tämä alue on todella tärkeä ja tärkeämpi kuin me usein ajattelemmekaan. Raamattu opettaa, että edellä mainittu toiminta toinen toisiaan huomioiden ja tervehenkinen seksielämä avioliitossa estää haureuden synnin tapahtumisen. Jos avioelämän seksuaalinen kanssakäyminen ei ole terveellä pohjalla ja jos toiselta kielletään koko ajan tai pitkän aikaa seksuaalinen toiminta avioliitossa, niin se voi johtaa haureuden syntiin esim. masturbaatioon tai jopa aviorikokseen toisen ihmisen kanssa. Se ei tietenkään ole hyväksyttävä syy haureuden syntiin, jos aviopuoliso kieltäytyy seksuaalisuuden harjoittamisesta, mutta voi olla sysäys haureuden synnille.

Raamattu sanoo 1 Kor 7 luvussa, että niin aviomiehen kuin vaimon tulee täyttää velvollisuutensa puolisoansa kohtaan ja asia- ja tekstiyhteys kertoo meille sen, että on kyse seksuaalisesta kanssakäymisestä. Tämäkin kohta painottaa sitä kuinka aviopareilla on seksuaalinen velvollisuus puolisoansa kohtaan. Tässä täytyy tietenkin huomioida se ettei seksuaalisuudesta saa tehdä lyömäasetta puolisoa kohtaan. Et saat vaatia puolisoltasi koko ajan seksuaalista kanssakäymistä, vaan se tulee yhdessä sopia, että tämä avioliiton velvollisuus tulisi hoidettua. Et saa kieltäytyä koko ajan seksuaalisesta toiminnasta, että tämä avioliiton velvollisuus tulisi hoidettua, niin kuin se pitäisi hoitaa toinen toisiaan kunnioittaen ja huomioon ottaen.

Usein luullaan, että Raamattu ja uskovat ihmiset ovat kielteisiä seksuaalisen kanssakäymisen alueella, mutta Raamattu pitää aviomiehen ja vaimon välistä seksuaalista toimintaa avioliitossa todella tärkeänä asiana, joka on Jumalan kaunis lahja ihmisille. Ikävää ja valitettavaa on että tämä seksuaalisen kanssakäymisen lahja on turmeltunut synnin kautta ja se voi myös vaikuttaa väärällä tavalla uskovien avioliitossa. Jumala haluaa tälläkin alueella keskinäisen kunnioituksen ja huomioimisen kautta eheyttää rikki menneen seksuaalisuuden.

Kun Raamattu sanoo 1 kor 7 luvussa, että älkää  vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden, niin se tarkoittaa juuri seksuaalisesta kanssakäymisestä vetäytymistä, joka pitäisi tapahtua keskinäisestä sopimuksesta. Asia- ja tekstiyhteys kertoo, että tuo toisista pois vetäytyminen tarkoittaa seksuaalista kanssakäymistä.

Kuulen usein sen kun sanotaan, että miehet ovat naisia aktiivisempia seksuaalisen kanssakäymisen alueella. Usein näin onkin, mutta ei aina. Raamattu sanoo 1 Moos 3:16:ssa kuinka vaimolla on halu hänen aviomieheensä, ja tässäkin kohdassa asia- ja tekstiyhteys kertoo meille, että on kyse seksuaalisesta kanssakäymisestä vaimon ja aviomiehen kohdalla.

Sananlaskujen luvussa viisi kerrotaan kuinka tulisi iloita nuoruuden vaimosta ja hurmautua hänen rakkaudestaan. Asia- ja tekstiyhteys osoittaa tässäkin, että kyseessä on seksuaalinen kanssakäyminen vaimon ja aviomiehen välillä.  Seksuaalinen kanssakäyminen avioliitossa on Jumalan lahja aviomiehelle ja vaimolle. Olemme seurakuntana laiminlyöneet tämän tärkeän opetusalueen ja osittain myös siksi seurakunnissa on suuria ongelmia tämän alueen kanssa.

Raamatun opetuksen mukaan avioliiton seksuaalinen kanssakäyminen on erittäin tärkeätä ja sen pitää tapahtua toinen toisiaan kunnioittaen. Se tulee tietenkin ymmärtää, että avioliiton aikana voi tulla sairauksia tai muita vaivoja, jotka voivat haitata tai jopa estää seksuaalisen kanssakäymisen. Kun aviopari vanhenee, niin iän lisääntyessä hyvin usein seksuaalisen kanssakäymisen määrä vähenee, tämä on ihan luonnollista. Nuoren avioparin seksuaalinen kanssakäyminen on tietenkin aktiivisempaa kuin vanhemman avioparin. Sekin tulee ymmärtää ettei seksuaalinen kanssakäyminen ole avioparin elämän keskipiste, sillä avioparien välinen kumppanuus arjen haasteissa toinen toisiaan tukien ja auttaen on todella tärkeätä. 

Avioliitossa kumppanuus ja toisen kunnioittaminen ja rakastaminen tekojen kautta on todella tärkeää. Tärkeintä avioparina on yhdessä kasvaa Jumalan tuntemisessa, jos molemmat ovat uskossa Herraan Jeesukseen. Jos sinun aviopuolisosi ei ole uskossa, silloin sinun kannattaa rukoilla avioliittosi ja puolisosi puolesta sekä olla valmis itse elämään Jumalan tahdon mukaisesti puolisoasi kunnioittaen ja rakastaen siinä määrin miten olet saanut uskossa kasvaa ja oppia tuntemaan sitä mikä on Herran tahto. Rukouksella on valtava voima ja varsinkin silloin jos sinä haluat itse elää Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Raamattu sanoo ettei Jumala kuule katkeran miehen rukouksia, jos hän on katkera vaimoaan kohtaan. Tämä sama pätee tietenkin myös vaimoon, sillä jos hän on katkera miestään kohtaan, niin Jumala ei kuule katkeran vaimon rukouksia. Katkeruus on syntiä ja katkera sydän elää vihan vallassa ja hyvin usein voi vääristää sen mikä on todellisuus.

Tässä kirjoituksessani ei ole mahdollista käydä läpi kaiken kattavasti tätä seksuaalisen kanssakäymisen aihealuetta, mutta eräs tärkeä asia on syytä tuoda lyhyesti esille. Uskovien avioliitossa voi joskus käydä niin ikävästi, että toinen puolisoista lankeaa haureuteen ja pettää puolisoaan. Jos tällaisessa tapauksessa vältytään avioerolta ja petetty puoliso haluaa antaa anteeksi ja jatkaa avioliittoa, niin on selvää, että sellaisessa tapauksessa vie oman aikansa, että petetty puoliso kykenee jatkamaan seksuaalista kanssakäymistä avioliitossa. Häntä ei saa painostaa, vaan hänelle tulee antaa aikaa tässä asiassa. Silloin kun petetty puoliso on halunnut antaa anteeksi, niin hän samalla suostuu ja sitoutuu siihen mitä Raamattu opettaa avioliiton seksuaalisesta kanssakäymisestä, mutta se tulee ymmärtää, että se vie oman aikansa, mutta sitoutuessaan takaisin avioliittoon, niin hän Jumalan edessä ja Jumalan tahdossa palautuu myös aikanaan seksuaaliseen kanssakäymiseen.

Se, joka on pettänyt ja saanut anteeksi, niin hänen tulee ymmärtää antaa aikaa puolisolleen, niin että luottamus ja tunteet ovat palautuneet siihen, että hänen puolisonsa on valmis jatkamaan avioliitossa seksuaalista kanssakäymistä. Sekin on hyvä muistaa, että kun Jumalan edessä annetaan anteeksi ja saadaan anteeksi ennen kaikkea Jumalalta, niin ei ole hyvä ajatella asiaa petetty ja pettänyt näkökulman kautta, vaan anteeksiantamuksen kautta.

Korkeakirkollinen teologia ja seksuaalivähemmistöt

On hyvä tuoda esille, että meidän tulee rakastaa kaikkia ihmisiä lähimmäisinämme, niin homoja kuin transsukupuolisia, mutta emme saa rakastaa ja hyväksyä syntiä, vaan meidän tulee rakastaa syntistä ihmistä. Jumala on luonut miehen ja naisen, ja asettanut seksuaalisen kanssakäymisen avioliittoon aviomiehen ja vaimon välille. Kaikenlainen muu seksuaalisuuden harjoittaminen, joka tapahtuu avioliiton ulkopuolella on Raamatun sanan mukaan syntiä. Jumala loi miehen ja naisen, jonka tähden transsukupuolisuus on syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan, koska ihminen ei silloin hyväksy syntymässä lahjaksi saamaansa sukupuoltansa.

Suomen luterilaisen kirkon virallinen siipi, joka edustaa luterilaista kirkkoa arkkipiispa, useat piispat, kirkkoherrat ja pastorit ovat hyväksyneet seksuaalivähemmistön harjoittaman seksuaalisuuden ja taipumukset kuten homoseksuaalisuuden ja transsukupuolisuuden. Kaikki luterilaisessa kirkossa eivät hyväksy seksuaalivähemmistön harjoittamaa seksuaalisuutta ja taipumuksia, mutta suuri enemmistö hyväksyy. Miksi luterilainen kirkko ja sen enemmistö työntekijöistä hyväksyy synnin, toisin sanoen homoseksuaalisuuden ja transsukupuolisuuden? Syy tähän on se, että he ovat valinneet uskoa ihmisjärkeä ja tämän valinnan kautta he hylkäävät totuuden.

Rooman katolisen kirkon jäsen Emil Anton, joka on opiskellut Helsingin teologisessa tiedekunnassa on kirjoittanut näin:

Emil Anton: Koska asia on jatkuvasti monille ulkopuolisille epäselvä, Helsingin teologisessa tiedekunnassa opetettava teologia on itseymmärrykseltään tieteellistä tutkimusta, jossa tutkitaan kristinuskoa ilmiönä – se ei siis ole opetusta Jumalasta, hänen tahdostaan ja sanastaan. Tutkimuskohteena ovat tekstit, eri ajattelijoiden näkemykset, historialliset tapahtumat, ei yliluonnollinen todellisuus itsessään. Näin ollen ateisti voi aivan hyvin tehdä teologista tutkimusta. Tällainen sananmukaisesti jumalaton teologia tuli mahdolliseksi valistuksen jälkeen, kun järki nostettiin totuuden kriteeriksi uskon tilalle ja sitä vastaan. Nyt Raamattua voitiin tutkia ihmisten näkemyksinä ja kokemuksina, ei Jumalan ilmoituksena, ja siinä havaittavat virheet ja ristiriidat voitiin tunnustaa todellisiksi virheiksi ja ristiriidoiksi, errare humanum est.

Olen ottanut yhteyttä Helsingin teologiseen tiedekuntaan ja kysynyt sieltä useilta henkilöiltä onko Emil Antonin kuvaus teologisesta tiedekunnasta oikea. Jokainen minulle vastannut sanoi, että Antonin kuvaus on ihan oikea.

Korkeakirkollinen teologia, joka esiintyy Jumalan sanan "auktoriteetin" tulkitsijana on petoksen airut, sillä paikkakunnillaan kirkoissaan he esiintyvät "Jumalan palvelijoina", mutta todellisuudessa he eivät usko kristinuskon olevan opetusta Jumalan tahdosta ja Jumalan sanasta. Heidän tutkimuskohteensa ei ole yliluonnollinen Jumala ja Hänen tekonsa, vaan ihmisen oma näkemys Raamatusta historiallisine tapahtumineen. He myös opettavat, että ateistikin voi tehdä teologista tutkimusta.

He puhuvat myös jumalattomasta teologiasta, kun valistuksen ajan jälkeen ihmisjärki nostettiin "totuuden kriteeriksi" uskon tilalle ja uskoa vastaan. He sanovat, että Raamattua tutkitaan ihmisten näkemyksinä ja kokemuksina, ei Jumalan ilmoituksena. He myös sanovat, että Raamatussa on todellisia virheitä ja ristiriitoja.

Koska korkeakirkollinen teologia perustuu ihmisjärkeen, eikä pidä Raamattua Jumalan sanan ilmoituksena, niin sen tähden korkeakirkollinen teologia kannattaa synnin vallan alla olevaa seksuaalisuutta ja väärää ihmiskuvaa (transsukupuolisuus). Korkeakirkollinen teologia on yhdistynyt siihen mitä niin sanottu maallinen ja jumalaton maailma edustaa. Korkeakirkollinen teologia pyrkii vääristelemään Raamatun sanomaa esimerkiksi sillä tavalla, että se sanoo Raamatun hyväksyvän homoseksuaalisuuden ja transsukupuolisuuden, eivätkä ne olisikaan syntiä.

Jokainen Herraa Jeesusta totuudessa rakastava uskova ihminen tietenkin hylkää korkeakirkollisuuden teologian, jonka "jumalana" operoi synnin vallan oleva ihmisjärki. Toki sekin on tuotava esille, että luterilaisessa kirkossa on ihmisiä, jotka pitävät Raamattua erehtymättömänä Jumalan sanana, mutta kirkon enemmistö luottaa ihmisjärkeen halveksuen niitä, jotka uskovat Raamatun olevan erehtymätöntä Jumalan sanaa. Raamatun alkutekstit ovat erehtymätöntä Jumalan sanaa (UT:n Bysantin teksti ja VT:n hepreankielen tekstit), mutta Raamatunkäännöksissä voi olla käännösvirheitä. Toki jokainen totuutta rakastava saa kyllä selville sen mikä on käännösvirhe, ja mikä on väärin käännetyn jakeen oikea sanoma.

Olen huolissani siitä kun jotkut totuutta rakastavat uskovat ovat alkaneet opiskelemaan teologisessa tiedekunnassa, sillä suurin osa heistä muuttaa käsityksiään, jolla tarkoitan, että he alkavat hylätä totuutta ja alkavat uskomaan erilaisia korkeakirkollisia dogmeja ja oppeja, jotka perustuvat ihmisjärkeen (lue valheeseen). Samoin on surullista, että korkeakirkollinen teologia vaikuttaa myös jo vapaissa suunnissa ja vie heitä kohti synnin hyväksymistä. Toki sekin on tuotava esille että vapaissa suunnissa on vielä sellaisia yhteisöjä, jotka eivät hyväksy näitä seksuaalisyntejä ja taipumuksia, joita olen käsitellyt tässä kirjoituksessani.

Loppusanat

Kol 2:8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.

Kol 3:
1 ¶ Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä.

2 Tim 4:
2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin (mythos).

Elämme nyt lopunajassa, laittomuuden ja luopumuksen ajassa, jossa monet eivät enää halua kuulla tervettä Raamatun oppia, vaan he omien himojensa mukaan etsivät korvasyyhyynsä itselleen opettajia, jotka eivät pysy totuudessa, vaan eksyttävät seuraajansa uskomaan taruja (mythos). Kreikankielen sana mythos tarkoittaa  ihmisen sepittämää tarua, joka perustuu valheeseen.

Raamattu opettaa meille ettemme saa eksyä uskomaan järkeisoppeja ja ihmisten perinnäissääntöjä (ihmisjärki), koska ne ovat petosta, sillä ne perustuvat valheeseen. Meidän tulee etsiä sitä mikä on ylhäällä ja sen me löydämme Jumalan sanan totuudesta, jonka Pyhä Henki avaa meidän ymmärryksellemme, kun haluamme rakastaa Herraa Jeesusta totuudessa.

Me saamme kiittää Jumalaa siitä, että Herra Jeesus vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi ja kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Tämä on Raamatun sanan ydinsanoma, joka kirkastaa Herraa Jeesusta ja Isä Jumalaa, amen.

 

 

Petri Paavola 1.9.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
huffpost.com/entrywhen-jesus-agreed-with-lady-gaga-what-the-bible-says
answersingenesis.org/ answers/ in-depth/v12/ does-jesus-reference-to-eunuchs-affirm-transgender-people


 


 

 

 

eXTReMe Tracker