Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesus on Kaikkivaltias Jumala

Olen kokenut sydämessäni kirjoittaa Jeesuksen Kaikkivaltiudesta sekä Raamatun kolmiyhteisestä yhdestä Jumalasta. Samalla tuon esille millä tavalla katolisen kirkon opetus vääristää Jumaluuden ja miten tämä väärä opetus johtaa epäjumalanpalvelukseen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Jeesuksen Kaikkivaltius
Isä on Jeesuksen pää
Apostolinen uskontunnustus
Katolisen kirkon kolminaisuusoppi
Loppusanat

 

 

Jeesuksen Kaikkivaltius

Kukaan uskova ihminen maan päällä ei kykene ymmärtämään Jumalaa täydellisesti ja monenlaisten väärien opetusten tähden monet opettavat Jumalasta väärällä tavalla. Raamatun sanan opetuksesta näemme selkeästi Jumalan kolmiyhteisyyden, joka on kiistämätön tosiasia. Kun Raamattu puhuu Jumalasta numeraalisesti, niin Raamattu sanoo Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

Matt 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Matt 11:27 Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.

Ilm 2:
26 Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita,
27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään-niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain-

Raamattu opettaa, että Isä on antanut Jeesukselle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Raamatun opetuksen mukaan Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, mutta Hän on saanut Kaikkivaltiuden Isältään.

Isä on Jeesuksen pää

1 Kor 11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

Matt 20:
22 Mutta Jeesus vastasi ja sanoi: "Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä olen juova?" He sanoivat hänelle: "Voimme".
23 Hän sanoi heille: "Minun maljani te tosin juotte, mutta minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun Isäni on sen valmistanut".

Joh 6:
37 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.
38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

Raamatun opetuksen mukaan Isä Jumala on Jeesuksen pää. Herra Jeesus oli ja on alamainen ja kuuliainen Isälleen, koska Isä on Jeesuksen pää. Kun Herra Jeesus tuli taivaasta, eli iankaikkisuudesta tähän maailmaan, niin Hän ei tullut tekemään omaa tahtoaan, vaan Isänsä tahdon, sillä Isä lähetti Jeesuksen.

1 Kor 15:
24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.
25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle".
26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27 Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu," niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

Ilm 21:22 Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jeesus antaa valtakunnan Isänsä haltuun sen jälkeen kun Jeesus on kukistanut kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Kun kaikki on alistettu Jeesuksen valtaan, niin sen jälkeen Jeesus alistuu Isän valtaan. Raamatun sanan opetuksen mukaan Isä Jumala yksin on Kaikkivaltias Jumala. Jeesuksen Isän valtaan alistuminen tarkoittaa sitä, että lopulta iankaikkisesti Uudessa Maassa ja Uudessa Jerusalemissa Isä hallitsee Kaikkivaltiaana Jumalana ja myös sielläkin Jeesus on Isälleen alamainen (Ilm 21:22).

Kun olen sanonut ja kirjoittanut Isän olevan yksin Kaikkivaltias Jumala, niin en tarkoita sitä etteikö Jeesus olisi Kaikkivaltias Jumala, sillä Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, niin kuin Raamattukin opettaa, mutta tarkoitan sitä, että Jeesus on Isälleen alamainen ja siten Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala. Se, että Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala, ei vie pois Jeesuksen Kaikkivaltiutta, sillä Jeesus on iankaikkisesti Kaikkivaltias Jumala luotuihin nähden, mutta ei suhteessa Isäänsä, koska Jeesus on Isälleen alamainen.

Apostolinen uskontunnustus

Apostolinen uskontunnustus syntyi ja muotoiltiin Roomassa ensimmäisellä tai toisella vuosisadalla. Varhaisin löytö apostolien uskontunnustuksesta käsin kirjoitettuna on Marcelluksen kirjeestä noin 341 jKr. Historiankirjoissa Marcelluksen sanotaan syyllistyneen areiolaiseen vaikutukseen. Kuitenkin Marcelluksen apostolinen uskontunnustus on Raamatun sanan totuuden mukainen. Nykyinen apostolien uskontunnustuksen versio on hyvin samanlainen kuin Marcelluksen versio.

Marcellus kreikankielen versio apostolisesta uskontunnustuksesta:

Πιστεύω οὖν εἰς θεòν πατέρα παντοκράτορα·
καὶ εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν κύριον ἡμῶν,
τὸν γεννηθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου,
τὸν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα καὶ ταφέντα
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἀναστάντα ἐκ τῶν νεκρῶν,
ἀναβάντα εἰς τοὺς οὐρανούς
καὶ καθήμενον ἐν δεξιᾳ τοῦ πατρός, ὅθεν ἔρχεται κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς·
καὶ εἰς τò ἅγιον πνεῦμα,
ἁγίαν ἐκκλησίαν,
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
σαρκὸς ἀνάστασιν,
ζωὴν αἰώνιον

Marcelluksen apostolisessa uskontunnustuksessa (varhaisin löydetty) ei ole sanoja katoliseen (yhteiseen) seurakuntaan, vaan pyhään seurakuntaan. Marcelluksen apostolinen uskontunnustuksen ensimmäiset lauseet kuuluvat seuraavasti: Uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen ja Kristukseen Jeesukseen, Hänen ainoaan Poikaansa, meidän Herraamme. Nykyinen apostolinen uskontunnustus ja Marcelluksen uskontunnustus alkaa samalla tavalla: Uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käyttämä suomennos apostolisesta uskontunnustuksesta:

 

Minä uskon Jumalaan,

Isään, Kaikkivaltiaaseen,

taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen,

Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,

joka sikisi Pyhästä Hengestä,

syntyi neitsyt Mariasta,

kärsi Pontius Pilatuksen aikana,

ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,

astui alas tuonelaan,

nousi kolmantena päivänä kuolleista,

astui ylös taivaisiin,

istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella

ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,

ja Pyhään Henkeen,

pyhän yhteisen seurakunnan,

pyhäin yhteyden,

syntien anteeksiantamisen,

ruumiin ylösnousemisen

ja iankaikkisen elämän.

Kun tutkimme alkuseurakunnan ajan jälkeisten uskovien apostolista uskontunnustusta ensimmäiseltä ja toiselta vuosisadalta, niin näemme kuinka hekin uskoivat Isän olevan yksin Kaikkivaltias Jumala, sillä he uskontunnustuksessaan sanoivat Isän olevan Kaikkivaltias Jumala sekä Jeesuksen olevan Jumalan Poika ja meidän Herramme. Nykyisessä apostolisessa uskontunnustuksessa on sama sanamuoto kuin varhaisimmissa versioissa koskien Jumalaa, Isää Kaikkivaltiasta. Varhaisen apostolisen uskontunnustuksen kirjoittaneet uskovat ihmiset varmasti uskoivat myös Jeesuksen olevan Kaikkivaltias Jumala, mutta kun he liittivät Kaikkivaltias sanan Isään, eikä Jeesukseen, niin he varmaankin tarkoittivat sillä sitä, että Jeesuskin on alamainen Isälleen, jonka myös Raamattukin opettaa.

Katolisen kirkon kolminaisuusoppi

Eräs eniten sekaannusta aiheuttava oppi Jumalasta  on Rooman katolisen kirkon oppi Jumalan kolminaisuudesta. Se on tietenkin Raamatun sanan mukainen totuus, että Raamatun yhdessä Jumalassa on selkeästi nähtävissä kolmiyhteisyys, mutta ei kuitenkaan sillä tavalla kuin katolinen kirkko siitä opettaa.

Katolinen kirkko opettaa Jumalasta: Isä ei ole kenestäkään, Poika on ainoastaan Isästä, ja Pyhä Henki on Isästä ja Pojasta. Jumalalla ei ole alkua, Hän on aina ja aina tulee olemaan. Isä on alkuunpanija, Poika on syntynyt ja Pyhä Henki on toimeenpanija. He ovat yhtä ja samaa olemusta, yhtä suuria, yhtä kaikkivaltiaita, yhtä ikuisia.

Edellä olevan lisäksi katolinen kirkko opettaa Jeesuksen syntyneen Isästä ennen aikojen alkua (iankaikkisuudessa).

Raamattu opettaa Jumalan (Isä) olevan Kristuksen (Jeesus) pää (1 Kor 11:3). Raamatussa Herra Jeesus sanoi Isän olevan Häntä suurempi (Joh 14:28). Raamattu sanoo Jeesuksen alistuvan lopulta Isän vallan alle (1 Kor 15:28). Raamattu opettaa Isän antaneen Jeesukselle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä (Matt 28:18). Raamatussa Herra Jeesus opetti, että se mitä Pyhä Henki puhuu ei ole Hänestä itsestään, vaan Hän puhuu sen, minkä Hän kuulee ja kuinka Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta, koska Pyhä Henki ottaa siitä, mikä on Jeesuksen omaa (Joh 16:13,14).

Raamattu opettaa selkeästi tiettyä hierarkkista Jumaluuden järjestystä. Raamatussa ei lue sanoja Jumalan hierarkkinen järjestys. Raamatun sanasta tulee esille se kuinka Isä on Jeesuksen pää ja kuinka Pyhä Henki ei kirkasta itseään, vaan Jeesusta ja kuinka Pyhä Henki ottaa siitä mikä on Jeesuksen omaa. Edellä oleva Raamatun opetus kertoo selkeästi Jumalan hierarkkisesta järjestyksestä, jossa Isä on Jeesuksen pää, Jeesus on alamainen Isälleen ja kuinka Pyhä Henki on Jeesukselle alamainen.

Raamatun sanan totuuden valossa katolisen kirkon opetus Jumaluudesta on vastoin Jumalan sanan opetusta, sillä Pyhä Henki on alamainen Isälle ja Jeesukselle, ja Jeesus on Isälleen alamainen. Katolisen kirkon opetus on myös siinä vastoin Jumalan sanan opetusta kun katolinen kirkko opettaa Jeesuksen syntymistä iankaikkisuudessa. Herra Jeesus on iankaikkinen Jumala, jolla ei ole alkua ja syntyä iankaikkisuudessa. Iankaikkinen Jumala ei synny Jumalasta, koska Jumala on ollut olemassa iankaikkisesti. Jumala synnyttää Jumalia opin juuri ja tausta on Babyloniassa, mistä se on rantautunut moniin muihin uskontoihin myös katolisuuteen.

Katolinen kirkko opettaa, että katolilaisen tulee palvoa Pyhää Henkeä, koska Pyhä Henki on yhtä suuri kuin Isä ja Poika. Katolisen kirkon väärä opetus kolminaisuudesta on avannut ovet Pyhän Hengen palvonnalle ja Pyhän Hengen korottamiseen. Herra Jeesus sanoi ettei Pyhä Henki kirkasta itseään, vaan Jeesusta.

Katolisen kirkon opetus Pyhän Hengen palvonnasta on samaa alkuperää kun äärikarismaattisissa piireissä palvotaan Pyhää Henkeä, joka on johtanut muun muassa hautavoitelun tavoittelemiseen ja kuolleiden ihmisten kautta voitelun hakemiseen. Herran Jeesuksen mukaan Pyhä Henki ei kirkasta itseään, vaan Jeesusta, joka tarkoittaa silloin sitä ettei Raamatun Jumala yhdy sellaiseen opetukseen, jossa palvotaan Pyhää Henkeä. Tämä tarkoittaa sitä, että Pyhän Hengen palvonnan voimanlähde on riivaajien valhevoimassa, jotka eksyttäen esiintyvät Pyhänä Henkenä.

Katolinen kirkko opettaa Jeesuksen sanoneen Isän olevan Häntä suurempi sen tähden kun Jeesus oli maan päällä ihmisenä, mutta Jumaluudessa Isä ja Poika ovat yhtä suuria. Raamatun sanan mukaan Jeesus on myös Jumaluudessa Isälleen alamainen, koska lopulta Jeesus alistuu Isän valtaan, sen jälkeen kun Jeesus on alistanut kaiken valtaansa. Katolinen oppi Isä ja Poika ovat yhtä suuria ei ole Jumalan sanan totuuden opetuksen mukainen oppi. Tämäkin katolinen oppi on päässyt pujahtamaan joidenkin uskovien sydämiin. Se ei ole Jumalan tahto, että omaksumme Jumalasta sellaisia oppeja, jotka eivät perustu Jumalan sanan totuuteen.

Loppusanat

Olen huomannut, että osa Herran Jeesuksen opetuslapsista on hyväksynyt ja omaksunut katolisen kirkon mukaisen opetuksen Jumalasta, siitä pois lukien kuitenkin Pyhän Hengen palvonnan. Monet näistä uskovista ovat aidosti vilpittömiä, jotka uskovat katolisen kirkon näkemyksen mukaiseen oppiin Jumalasta. Sitten on myös sellaisia uskovia, jotka palvovat Pyhää Henkeä. He ovat eksyneet tässäkin kohden sellaiseen eksytykseen ja väärään oppiin, joka on tullut katolisen kirkon kautta. On tietenkin selvää, että Herra Jeesus haluaisi opetuslastensa uskovan Raamatun Jumalaan, Raamatun sanan totuuden mukaan, ei ihmisten perinteiden ja järkeisoppien mukaan.

Katolisen kirkon opetus Jumalasta on järkeisoppi, johon uskominen estää näkemästä totuutta. En kirjoita tässä kohden korkealta ja muita tuomiten, sillä olen itsekin uskonelämäni alussa uskonut tähän katolisen kirkon väärään kolminaisuusoppiin. Tutkiessani Raamattua, niin Jumalan armosta opin ymmärtämään ja näkemään Jumalan kolmiyhteisyyden yhdessä Jumalassa,  siten että Isä on Jeesuksen pää ja kuinka Pyhä Henki on alamainen Jeesukselle ja Isälle, sillä Pyhä Henki ei kirkasta itseään, vaan Jeesusta, ottaen Jeesuksen omasta ja julistaen Jeesuksen omaa (Joh 16:13-15).

Raamatun oikea opetus Jeesuksen Jumaluudesta ja se, että Isä on Jeesusta suurempi, ja että Isä on Jeesuksen pää ei tee Jeesuksesta alempaa Jumalaa, koska Jeesus on tosi Jumala ja iankaikkisesti olemassa ollut Jumala.

Raamattu opettaa Jumalan luoneen miehen ja naisen. Raamatun opetuksen mukaan mies on vaimon pää (1 Kor 11:3). Vaimo ei ole ihmisenä miestä alempi, vaikka mies on vaimon pää. Mies ja vaimo ovat molemmat samanarvoisia ihmisinä ja yhtä paljon ihmisiä, siitäkin huolimatta, että mies on vaimon pää. Vaimo ei ole vähemmän ihminen kuin mies. Kun mies on vaimon pää, niin se ei alenna vaimon osaa ihmisenä, sillä on kyse hierarkkisesta järjestyksestä, jossa nainen on alamainen miehelleen, ja miehen tulee palvellen johtaa ja rakastaa vaimoaan.

Samalla tavalla toimii Jumaluuden hierarkia. Isä on Jeesuksen pää ja Jeesus on Isälleen alamainen, mutta siitä huolimatta Jeesus on tosi Jumala ja iankaikkinen Jumala, mutta ei Isää alempi Jumala tai vähemmän Jumala. Jos uskoo väärän opetuksen mukaiseen Jumaluuteen, niin silloin ei kykene ymmärtämään Jeesuksen tosi Jumaluutta ja Isälle alamaisuutta. Jos Jumalan armosta uskoo Raamatun opetuksen Jumaluudesta, niin silloin ymmärtää ettei se alenna Jeesuksen Jumaluuden arvoa, vaikka Isä on Jeesuksen pää ja Jeesus on alamainen Isälleen. Se, että Isä on Jeesusta suurempi ei tee Jeesuksesta alempaa Jumalaa, koska on kyse Jumaluuden hierarkiasta.

En ole kirjoittanut kirjoitustani riita mielessä tai lyödäkseni sisariani ja veljiäni Herrassa Jeesuksessa, vaan siksi että voisimme ojentautua ja uskoa Raamatun sanan totuuden mukaisesti Raamatun Jumalaan. Herra Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, mutta ei suhteessa Isäänsä, koska Jeesus on Isälleen alamainen, sillä Isä on Jeesuksen pää. Herran Jeesuksen veressä ja sovitustyössä on pelastus ja syntien anteeksiantamus, jonka todisteeksi Isä nosti Jeesuksen kuolleista, Jeesus on Isänsä oikealla puolella taivaissa.

 

Lyhyt jatko-osa:
www.kotipetripaavola.com/- Pyhän Hengen palvonta ja antikristuksen petos

Linkkisuositus:
www.kotipetripaavola.com/- Isä on Jeesusta suurempi

 

Petri Paavola 6.11.2018

 

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
wiki/Old_Roman_Symbol
the-apostles-creed-its-history-and-origins

catholic-doctrine-on-the-holy-trinity
catholic-contributions/worship-of-the-holy-spirit
catholic.com/jesus-is-god


 


 

 

 

eXTReMe Tracker